Page 1

Lokale Burgerkrant Nr 3 - 2012 - Uitgave van Open Vld De Pinte-Zevergem

De Pinte-Zevergem

Open groen Gemeenteplein. Ontdek onze projecten p 2-5.

Onze pleinen als project U vindt in dit nummer een greep uit ons beleidsplan voor de komende 6 jaar. Als Open Vld gaan wij o.a. voor de herinrichting en verfraaiing van onze pleinen, straten en rotondes. Niet stilstaan maar vooruitgaan! Ons mobiliteitsplan verdient een update. Comfort en veiligheid voor automobilist, fietser en voetganger. Met de schetsen op p. 2, 3 en 5 geven we graag een aanzet voor de toekomst. Hiermee geven we duidelijk aan waar we zeker werk van willen maken. Daarbij moeten ook de omwonenden, middenstand en betrokken organisaties geraad-

pleegd worden: inspraak is een basisbegrip vóór elk project. Doordachte ingrepen hoeven niet altijd massa’s geld te kosten. Geen prestigeprojecten, maar verder werken aan een mooie omgeving waar jong en oud van kan genieten. U kan op ons rekenen voor de grondige renovatie en verbetering van onze infrastruc-

Op 14 oktober is het aan u Op 14 oktober is het aan u, om onze projecten kracht bij te zetten. Dankzij onze bevolkingsenquête weten we wat u belangrijk vindt. Daarom 7 basisprincipes waarvoor u op ons mag rekenen: •Financieel gezond bestuur, zonder belastingverhoging •Moderne klantgerichte dienstverlening •Voorrang aan veilig en comfortabel fietsen en wandelen •Laagdrempelig lokaal winkelen met PARK(ing) •Veilige wijken met groene gezellige buurtpleintjes •Open communicatie en inspraak bij nieuwe projecten

tuur met beperkte financiële middelen zodat we de lokale belastingen op minstens hetzelfde peil kunnen houden, rekening houdend met steeds zwaardere financiële lasten die op ons afkomen. Wij willen zelfs alles in het werk stellen om een bescheiden belastingsverlaging mogelijk te maken, binnen de krijtlijnen van een modern bestuur. Uit respect voor ieder die werkt en bijdraagt tot onze welvaart. We hebben hiervoor de kandidaten met het juiste profiel in huis. Ontdek ze op p6-7 en op www.openvld.be/depintezevergem

INHOUD Gemeenteplein, Tunnel Langeveld, Europaplein / 2 Rotonde Post, Kerkplein, Rotondes & Wijkpleintjes / 3 Spoorweglaan, Zevergem Dorp (voorkant kerk), Zevergem Dorp (achterkant kerk) / 5


Open Vld-visie

DE PINTE-ZEVERGEM

Gemeenteplein

Schets “Open groen Gemeenteplein” ter illustratie, als voorstel ter studie. Op het Gemeenteplein willen we een 25-tal bijkomende parkeerplaatsen creëren aan de rand, omzoomd door laagstammige bomen die zorgen voor een groen bladerdak. Als het van ons afhangt, dan krijgt het middenplein een groene verharding, een kiss & ride zone en een evenemententent, zodat het plein inzetbaar blijft voor feesten of optredens. De ingang en de luifel worden opgesmukt en vooraan maken we meer bankjes, een speelse waterpartij met fonteinen; om een plein te verkrijgen waar het aangenaam is om elkaar te ontmoeten.

Tunnel Langeveld Een breder en minder hellend fietspad zal de fietsers veilig afschermen van de rijbaan, om over te gaan in het verhoogd fietspad van de Groenstraat. Met een transparante leuning en het gedeeltelijk afbreken van de muren verkrijgen we een betere zichtbaarheid. Ook een waarschuwingsketting voor hoge voertuigen mag niet ontbreken. De spoorweg en de tunnel Langevelddreef mogen geen hindernis vormen; voor fietsers is het nu een hachelijke onderneming om aan de overkant van het spoor te komen. Er moet een veilige verbinding komen.

“Meer fietscomfort en veiligheid”: schets ter illustratie, als voorstel ter studie.

Europaplein Dit plein met ruime parkeergelegenheid willen we opwaarderen en aantrekkelijker maken, met frisse laagstammige bomen, ook langsheen de parkeerplaatsen. We wensen meer zichtbaarheid voor de winkels langsheen de rand van het plein en een toegankelijk parkje in te richten. Vrachtwagens moeten we weren van het plein met een aparte parking naast het kerkhof. Ook de glascontainers mogen niet storend zijn voor de omgeving; we kunnen ze omranden met groene hagen of alternatieven onderzoeken, in overleg met de buurt.

“opfrissen europaplein”, schets slechts ter illustratie, als voorstel ter studie. 2 lokale Burgerkrant De Pinte-Zevergem


Open Vld-visie

Voorstellen ter studie, in samenspraak met inwoners en handelaars

Rotonde Post Het rondpunt aan de Post willen we veiliger inrichten voor fietsers en voetgangers. Voor een vlotte doorgang willen we in de Baron de Gieylaan de eerste drempel afvlakken of vervangen door alternatieve snelheidsremmers. De fietsers gunnen we een eigen plaats op het kruispunt zodat kinderen via beveiligde fietspaden en oversteken veilig en zelfstandig naar school kunnen. Bovendien zou in de Baron de Gieylaan een fietssuggestiestrook die aansluit met de Polderdreef en de Groenstraat wat meer zichtbaarheid geven op de rijweg.

“Drempelvrije en fietsveilige rotonde”: schets ter illustratie, als voorstel ter studie.

Kerkplein Het kerkplein kan op termijn echt een mooi plein worden, met een terrasje en meer groen. Dus niet alleen parking maar “PARK(ing)”. We voorzien extra parkeerplaatsen voor handel en horeca op het gemeenteplein. Een vlotte fietsbeweging creëren we door fietspaden of fietssuggestiestroken. Zo willen we veilig van de Groenstraat tot de Polderdreef en de Baron de Gieylaan kunnen fietsen met betere oversteekplaatsen, om o.a. zo een veilige fietsverbinding richting de buitensportinfrastructuur van Moerkensheide te realiseren.

“Veilig fietsen langs een groener kerkplein met PARK(ing)”, schets ter illustratie.

Rotondes & wijkpleintjes Ook onze rondepunten en wijkpleintjes mogen wat groener heraangelegd worden. In onze gemeente zijn heel wat wijkpleintjes die wij – in overleg met de buurt - kunnen verfraaien met banken, speelse elementen of onderhoudsvriendelijk groen. Wij roepen inwoners op om - samen met de buren - suggesties te doen. Want inspraak: daar zijn we voor.

“Aanpak wijkpleintjes”, schets ter illustratie, als voorstel ter studie.

LOKALE BURGERKRANT DE PINTE-ZEVERGEM 3


ONZE KANDIDATEN VOOR DE PROVINCIE

3e Plaats:

Pascal FERMON Pascal Fermon (52) is al meer dan 20 jaar huisarts in Oosterzele en getrouwd met oogarts Hilde Lievens. Pascal is al zes jaar actief in de politiek en is ondervoorzitter van de lokale Open Vld-afdeling in Oosterzele. Pascal Fermont wil strijden voor een gezonder Oosterzele.

6e Plaats:

Chistine DE PUS Christine De Pus is 53 jaar en van beroep ambtenaar. Ze is getrouwd en moeder van één kind. Momenteel is ze schepen in Melle en lid van het lokale en provinciale Open Vldbestuur. Ze zetelde ook in tal van adviesraden.

9e Plaats:

Joost BILLIET

Joost Billiet (28) is de jongste kandidaat op de lijst en vrij nieuw in de politiek. Hij is webmaster en bestuurslid van de lokale Open Vld-afdeling Nevele. Joost is systeemanalist van beroep.

4

lokale Burgerkrant

1e Plaats:

Marc DE BUCK

Lijsttrekker Marc De Buck (67) is gehuwd met Annie Mervillie, die gemeenteraadslid is in Deinze en heeft twee kinderen. Hij was docent en rijksinspecteur. Van 1991 tot 1994 was hij voorzitter van de Oost-Vlaamse provincieraad en sinds 1999 is hij gedeputeerde, bevoegd voor onder andere economie en ruimtelijke ordening. Marc was ook altijd actief in het verenigingsleven. Hij was medeoprichter van CREVOS en stichter van het Vrij Voetbalverbond in Deinze.

4e Plaats:

Elise NEYT

Elise Neyt (68) is getrouwd met Jozef Peerts en heeft twee kinderen en vier kleinkinderen. Ze baat een schoenwinkel uit in Zaffelare en is actief in het verenigingsleven. Elise is momenteel gemeenteraadslid in Lochristi. Ze wil zich vooral inzetten voor jeugd, ecologie, onderwijs, werkgelegenheid, mobiliteit en cultuur.

7e Plaats:

Tim DE KEUKELAERE Tim De Keukelaere (38) is advocaat en de zoon van oud-burgemeester Luc De Keukelaere. Momenteel is hij bestuurslid van Open Vld Merelbeke, politiek secretaris van Jong VLD Merelbeke en bestuurslid van het kantonnale Open Vld-bestuur. Zijn politieke interesses zijn (verkeers) veiligheid, natuurbehoud, mobiliteit, jeugd, ruimtelijke ordening en zorg voor ouderen.

10e Plaats:

Kathy VAN DEN BUSSChE De 56-jarige Kathy Van Den Bussche is al twaalf jaar actief in de Zultse politiek. Ze is bestuurslid van de lokale Open Vld-afdeling, waarvoor ze reeds in de OCMW-raad zetelde van 2001 tot 2006. Ze is gehuwd met Paul Coorevits en werkt als zelfstandig thuisverpleegster. Kathy vindt sociale zaken heel belangrijk en is dan ook actief in het verenigingsleven.

2e Plaats:

Liliane LEBON

Liliane Lebon (69), kinesiste, is getrouwd met Germain Vercruyssen. Met achttien jaar als voorzitter van het OCMW in Destelbergen, twaalf jaar als gemeenteraadslid en zes jaar als provincieraadslid heeft ze al heel wat ervaring. Liliane wil zich vooral inzetten voor welzijn, mobiliteit, de senioren en woonbeleid.

5e Plaats:

Joris DE VREESE Joris De Vreese is 67 jaar en gehuwd. Hij is bestuurder van vennootschappen en was ook jarenlang gedelegeerd bestuurder bij VMA. Daarnaast is hij ook actief in het verenigingsleven. Momenteel is hij bestuurslid van het Open Vld-bestuur afdeling Sint-MartensLatem. Zijn stokpaardjes zijn vooral mobiliteit en veiligheid.

8e Plaats:

Nancy DE gROOTE De 40-jarige Nancy de Groote heeft nog geen politieke ervaring. Haar interessegebieden zijn onderwijs, criminaliteit, milieu, asielbeleid en werkgelegenheid. Nancy is commercieel medewerkster bij KAA Gent en zaakvoerder van café/brasserie Soda in Zevergem. Ze is getrouwd met Christophe Vanderlinden en heeft twee zoontjes.

11de plaats:

hugo LEROY

Lijstduwer Hugo Leroy is 71 en getrouwd met Sonia Kinget. Hij is al 30 jaar actief in de politiek in Gavere, waarvan veertien jaar als burgemeester. Hugo is bestuurslid van de lokale Open Vld-afdeling.


Open Vld-visie

De Pinte-Zevergem

Voorstellen ter studie, in samenspraak met inwoners en handelaars

Spoorweglaan De Spoorweglaan maakt deel uit van het Schoolfietsrouteplan en verdient bij voorkeur een fietspad langs beide zijden tot aan de Berkenlaan, een voetpad aan één zijde en een voldoende brede rijbaan. Langsheen de spoorweg is een veilige omheining nodig. Er moet een veilige aansluiting voorzien worden met het vernieuwd fietspad in de tunnel, alsook met de voetgangerstunnel onder de spoorweg. In het algemeen willen we overbodige drempels, greppels en oneffenheden in fietspaden wegwerken om het fietscomfort te verhogen, ook richting station en scholen.

“Een veilig Schoolfietsrouteplan”, schets ter illustratie, als voorstel ter studie.

Zevergem Dorp plein voor kerk Het dorpscentrum kunnen we versterken door één groot en licht verhoogd dorpsplein met een geïntegreerd petanqueplein. De parkeerplaatsen komen ertegenover, aan de kant van de woningen. Zo komt er meer ruimte voor ontspanning en terrassen, bloemenmarkt, kermis en braderij. Doorgaand verkeer blijft er mogelijk, maar trager. Beide delen maken we vlot toegankelijk via goede fiets- en voetgangersverbindingen volgens het recent opgemaakt plan van trage wegen.

“Eén groot geplaveid dorpsplein”, schets ter illustratie, als voorstel ter studie.

Zevergem Dorp plein achter kerk We willen het gebied achter de kerk vrijwaren van bebouwing en volgen het beeldkwaliteitsplan: de parking wordt een mooi open plein met een zit- en speelruimte en een zicht op een polyvalente grasvlakte. Een open venster naar het waardevolle groene landschap van de Scheldevallei. Op het gras kan gevoetbald worden en is er plaats voor feesten en parking of bruikbaar als lig- en speelweide. We wensen plaats vrij te houden voor een ontmoetingsruimte-op-maat en de jeugdbeweging.

“Een open venster naar de Scheldevallei”, schets ter illustratie.

LOKALE BURGERKRANT DE PINTE-ZEVERGEM 5


1

Eva De Schryver

2

Mark Van Neste

3

Chantal De Vriese

Socioloog en communicatie-adviseur (40), actieve mama van Ruben, Elias en Luna-Feliz, zet al 10 jaar haar vrije tijd in voor De Pinte-Zevergem, 6 jaar als gemeenteraadslid en 4 jaar als lokale voorzitter. Dienstverlening en sociale inzet staan voorop. Blauw-vergeet-unietje met een liberale missie.

Meer dan 40 jaar ervaring als ingenieurbestuurder en 10 jaar als schepen van Financiën, Ruimtelijk Ordening en ICT - vader van 4 kinderen en grootvader van 8 schavuiten, met een groot hart voor De Pinte. Met dezelfde gedrevenheid wil hij zich verder inzetten voor een open en vernieuwend beleid.

Vrouw met pit, bijzonder gedreven, sociaalvoelend; met aandacht voor wonen, veiligheid, milieu, werken en ontspanning, gaat zij voor een menselijke, eigentijdse leefgemeenschap, met een toekomst voor jonge gezinnen, jeugd, senioren en mindervaliden in een moderne gemeente.

4

5

6

Marleen Minoodt

Peter Dick

Stefan Van Overbeke

Als inwoner van de mooie landelijke deelgemeente Zevergem wil Marleen (59) zich met haar ervaring als OCMW-raadslid blijven inzetten voor het sociaal welzijn van de seniorengroep en de hulpbehoevenden. Deze straffe madam staat voor u klaar met een luisterend oor.

Financieel kaderlid en consultant. Als papa van Margaux en Luca is Peter (46) via o.a. TKDP, schoolraad en oudervereniging GBS nauw betrokken bij het verenigingsleven. Zijn focus: verkeersveiligheid & mobiliteit gekoppeld aan een weldoordachte ruimtelijke ordening, binnen een gezond financieel beleid.

Outspot zaakvoerder (34): De Pinte is een droomgemeente om in op te groeien. Toch staat hij te popelen om onze gemeente nog mooier te maken. Met efficiëntie, veiligheid en gezelligheid voorop. Ideeën en principes genoeg. Nu nog jouw stem om ze te kunnen uitvoeren. ... Stem deze keer voor een pak meer.

7

8

9

Marijke Eeckhout

Dirk De Sloover

Lieve Goossens-Ectors

Marijke (50) dochter van Bob en Adeline Van Hoorde, helpt als directeur van de Reynaertschool jongeren met een beperking zich te integreren en coacht ze een team. Ze gaat voor een ‘aangenaam en respectvol’ De Pinte met een plaats voor iedereen, de nodige zorg voor inwoners en sociaal engagement.

Dirk (50) getrouwd met Mieke en al meer dan 30 jaar actief als zelfstandige vloerder in de Bosstraat. Werd in 2012 OCMW-raadslid en daar wil hij terug voor gaan. Ook sportieve activiteiten, zoals het project Moerkensheide wil hij op de voet volgen. Met veel inzet en zin voor verandering.

Lieve (48) verloor 20 jaar geleden haar hart in en aan 9840. Geïnspireerd door haar kinderen beoogt deze mama, arts en bedrijfsleider de bloei en vooruitgang van onze gemeente, ieders welzijn en ontplooiing door het bouwen van bruggen over generaties en meningen en een gezond financieel beleid.

10

11

12

Maarten Haeck

Nancy De Groote

Dirk Dedapper

Geboren Pintenaar, getrouwd met Veerle Hillewaere en papa van Kamiel(7) en Siska(5). Als papa gaat zijn aandacht vooral naar jeugd en veiligheid, als zelfstandige naar lokale middenstand en de bereikbaarheid ervan, en als bestuurslid van JV De Pinte naar sport voor iedereen in een goede accomodatie.

6

lokale Burgerkrant de pinte-zevergem

Nancy (40) is commercieel medewerker bij KAA Gent en medezaakvoerder van café/brasserie Soda in Zevergem. Ze is getrouwd met Christophe Vanderlinden en heeft twee zoontjes Basile en Leon. Haar politieke interessegebieden zijn o.a. onderwijs, criminaliteit, milieu, asielbeleid en werkgelegenheid.

Dirk Dedapper, 38 jaar, is papa van Simon en Bram, en sinds 2006 betrokken in de gemeente. Afkomstig uit Gent en opgegroeid in een gezin van de hardwerkende kleine zelfstandige ondernemer, waardoor het thema lokaal winkelen hem nauw aan het hart ligt. Dirk werkt als ICT-adviseur bij een bank.


13

14

15

Roxane de Giey

Rita De Jaegher

Jenny De Corte

Deze student Rechten (20) woont sinds haar geboorte in De Pinte; studeerde in Brussel en maakt sinds haar 8ste deel uit van een jeugdbeweging, waar ze 3 jaar leider is. Komt haar master voltooien aan UGent en wil zich inzetten voor onze gemeente door te luisteren en problemen mee te helpen oplossen.

Rita (54), geboren en getogen Pintenaar, gehuwd met Geert Dinneweth en kabinetssecretaris van Brussels minister Guy Vanhengel. Ze ijvert voor het verder uitbouwen van een veilige, gezonde en leefbare gemeente, voor jong en oud. Verbeteren waar het kan, met een open kijk naar de toekomst.

Deze actieve cultuurliefhebster (oma van Louis, mama van Nathalie en van gewezen gemeenteraadslid Jean Hellemans) schildert, geeft Nederlandse les en gaat na een loopbaan bij de Stad Gent voor een gemeente waar het rustig en veilig wonen is, met veel openbaar groen en ruimte voor jong en oud.

16

17

18

Arnaud Van Hamme

Jacky Weytens

Christel Verleyen

Deze jongere (22) studeert Economie aan de Universiteit Gent en is zeer OPEN-minded, Vrijwilliger op Zeverrock, Leider in het jeugdwerk en basketbalcoach bij BBC Latem - De Pinte en Dolenthousiast om mee te bouwen aan een welvarende toekomst voor De Pinte - Zevergem.

Gewezen verzekeringsmakelaar Jacky (64), gehuwd met Linda Lucq - vader van Debby en Kim en opa van Leon en Bob, woont al 33 jaar in De Pinte en wenst zich in te zetten voor alle Pintenaars, in het bijzonder voor de sociale problematiek en het sportgebeuren in onze gemeente.

Christel Verleyen (43, mama van een tienerzoon) werkt sinds 1986 bij het OCMW van Gent, waarvan 23 jaar als fractiesecretaris van de Open VLDfractie. Ze wil met haar kennis en ervaring het OCMW in De Pinte versterken tot een open en sociaal huis zodat u er met elke vraag – groot of klein- terecht kunt.

19

20

21

Evelyne Gomes

Pierre de Giey

Gilbert Strumane

Evelyne (42) mama van Fauve en Aube gooide het -na een carrière in de banksector- vorig jaar over een andere boeg en ging weer studeren. Hiermee mikt ze op een nieuwe job die beter aansluit bij haar gezin. Sedert ’99 zet ze zich actief in voor de wijk waar ze woont. Ze is zeker een bezige bij!

Pierre (52) was 12 jaar gemeenteraadslid in de jaren 90. Dankzij de medewerking van de familie de Giey kan het Parkbos Grand Noble dit jaar uitgebreid worden met 50 ha nieuwe bossen, doorkruist met wandel- en ruiterpaden. Als liberaal beoogt Pierre een groene en financieel gezonde gemeente.

Ere-inspecteur en ereschepen Gilbert (76), 18 jaar eerste schepen en 6 jaar voorzitter. Grote verdienste in zinvol humanitair werk (Roemenië, Bulgarije). Hij zoekt het evenwicht tussen economie en ecologie en een verdraagzame, solidaire en waardevolle gemeenschap. Opnieuw ten dienste van onze gemeente.

Politiek doe je nooit alleen Politiek doe je nooit alleen. We hebben extra talent aangetrokken om onze plannen waar te maken. Het zijn actieve en kritische inwoners zoals u. We zijn fier op onze ploeg van nieuwkomers én oudgedienden; een mooie mix van jong en oud. Met onze 13 nieuwe kandidaten bewijzen we dat we echt ‘open’staan voor nieuw talent en ideeën. En door de bestuurservaring kunnen we meteen aan de slag. Het is een ploeg met inhoudelijk toegevoegde waarde en bewezen ervaring, in onder meer gemeentebestuur, dienstverlening, commu-

nicatie, financiën, sport, zorg en onderwijs. Ook zij kiezen bewust voor ons positief lokaal project, om onze gemeente nog beter te maken dan ze al is. Het is hier goed wonen, maar alles kan altijd beter. Met communicatie en inspraak, aangepaste dienstverlening en een modern en financieel gezond bestuur. Daar willen we ons voor inzetten. En dat zullen we DOEN, als u voor ons kiest! Eva De Schryver en Mark Van Neste Lijsttrekkersduo van het Open Vld-team

Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 1000 Brussel - V.U.: Alexander De Croo CONTACT: Tel. 02 549 00 20 - REDACTIE: Joris Claes (coördinatie) joris.claes@openvld.be, Margot Neyskens (eindredactie) margot.neyskens@openvld. be LAY-OUT: Ilde Cogen ilde.cogen@openvld.be, Ilona Berghmans ilona.berghmans@openvld.be SECRETARIAAT: Carine Meyers carine.meyers@ openvld.be, Peter Verhofstadt peter.verhofstadt@ openvld.be - FOTOGRAFIE: © Imageglobe.be en © Shutterstock.com V.U. LOKAAL : Eva De Schryver, Keistraat 135, 9840 De Pinte

lokale Burgerkrant de pinte-zevergem

7


Geen actieve politiek meer maar volle steun - Luc Dekimpe Luc Dekimpe is 18 jaar provincieraadslid, 12 jaar schepen en 12 jaar OCMWvoorzitter geweest. Hij legde als schepen van jeugd en sport de basis van o.a. onze sportinfrastructuur Moerkensheide, de sportkampen, de speelstraat en de naschoolse kinderopvang. “Nieuwe professionele uitdagingen laten mij niet meer toe om mij ten volle in te zetten en na 32 jaar gemeentepolitiek is het ook goed dat er vernieuwing komt. De nieuwe ploeg steun ik, omdat het allemaal mensen zijn die zich voor 100% zullen inzetten voor onze gemeente.”

Lijst Open Vld gemeenteraadsverkiezingen 1. Eva DE SCHRYVER 2. Mark VAN NESTE 3. Chantal DE VRIESE 4. Marleen MINOODT 5. Peter DICK 6. Stefan VAN OVERBEKE 7. Marijke EECKHOUT

Luc Dekimpe samen met collega schepen Mark Van Neste op Cafeest.

8. Dirk DE SLOOVER 9. Lieve ECTORS-GOOSSENS

Tevreden terugblik Antoine Mathys

Antoine Mathys en Marleen Minoodt op de kermisbraderie.

“In 1970 was ik het jongste raadslid verkozen in de gemeenteraad van Zevergem. Ook na de fusie met De Pinte in 1977 was ik erbij. Bij deze dank ik allen die mij gedurende deze 42 jaar gesteund hebben. Gedurende deze lange periode heb ik onze gemeente weten evolueren naar een moderne, aangename gemeente met bijzondere aandacht voor de burger. Aan deze opdracht heb ik steeds met gedrevenheid meegewerkt. Graag geef ik nu de scepter door aan een enthousiast en gedreven team; zij staan garant voor de opvolging en genieten ten volle mijn steun.”

10. Maarten HAECK 11. Nancy DE GROOTE 12. Dirk DEDAPPER 13. Roxane de GIEY 14. Rita DE JAEGHER 15. Jenny DE CORTE 16. Arnaud VAN HAMME 17. Jacky WEYTENS 18. Christel VERLEYEN 19. Evelyne GOMES 20. Pierre de GIEY

Tijd voor iets nieuws Sofie Vangansbeke Ons jongste raadslid maakte 6 jaar deel uit van het vast bureau van het OCMW; daar stond ze samen met de coalitiepartner mee in voor het dagelijks beheer. “Ik was met mijn 25 jaar het jongste raadslid en zeer blij met deze kans. Het was een zeer leerrijke periode, maar eerlijk is eerlijk: het vergt enorm veel van je vrije tijd. Daarom steun ik vandaag de nieuwe ploeg. Ik weet dat zij gaan voor een sociaal rechtsvaardige gemeente, die opkomt voor de kwetsbaren, zonder cadeaus uit te delen.“

21. Gilbert STRUMANE

“Laten we gauw kennismaken. Van harte welkom op zondag 2 september op de Open Vld BBQ en op 9 september op de braderie!”

www.OpenVld.be Rita De Jaegher en Sofie Vangansbeke (foto nieuwjaarsreceptie).

De Pinte-Zevergem 2012 - onze pleinen, straten en rotondes als project,  

Gemeenteplein, Tunnel Langeveld, Europaplein, Rotonde Post en drempel, Kerkplein, Rotondes en wijkpleintjes, Spoorweglaan, Zevergem Dorp ple...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you