Page 1

Syrop na kaszel Supremin Butamirati citras zastosowanie i działanie Skład: butamirat Postać: syrop , krople doustne Kategoria: Układ oddechowy Specjalności: Choroby płuc , Medycyna rodzinna Działanie : przeciwkaszlowe Wskazania: Zwalczanie objawów suchego, męczącego kaszlu. Dawkowanie: Doustnie. Lek należy przyjmować przed posiłkiem. Syrop: dzieci 3-6 rok życia - 5 ml (4 mg) 3 razy na dobę, 7-12 rok życia - 10 ml (8 mg) 3 razy na dobę, powyżej 12 roku życia - 15 ml (12 mg) 3 razy na dobę; dorośli - 15 ml (12 mg) 4 razy na dobę. Krople - dawkę i częstotliwość stosowania ustala lekarz. Preparatu nie należy stosować dłużej niż kilka dni. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Możliwe skutki uboczne: Rzadko mogą wystąpić: wysypka skórna, nudności, biegunka, zawroty głowy, które zazwyczaj ustępują w trakcie leczenia. W rzadkich przypadkach może dochodzić do zmniejszenia zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych. Poinformuj lekarza: Gdy masz nadwrażliwość na lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, fenyloketonurię, objawy ciężkiego zahamowania czynności ośrodka oddechowego. Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Nie zaleca się stosowania leku w I trymestrze ciąży. Supremin – syrop na kaszel (dla dzieci i dorosłych)

Informacje z utloki SUPREMIN 4 mg/5 ml, syrop (Butamirati citras) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek SUPREMIN ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce. − Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby. − Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. − Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Spis treści ulotki: 1. Co to jest lek SUPREMIN i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku SUPREMIN 3. Jak stosować lek SUPREMIN 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek SUPREMIN 6. Inne informacje 1. CO TO JEST LEK SUPREMIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE SUPREMIN w postaci syropu zawiera jako substancję czynną cytrynian butamiratu, który jest nieopioidowym lekiem przeciwkaszlowym. Zmniejsza częstość i natężenie kaszlu poprzez hamowanie odruchu kaszlowego. Obok działania przeciwkaszlowego butamirat nieznacznie rozszerza oskrzela.


Wskazania do stosowania: - ostry, suchy kaszel 2. INFORMACJE WAśNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SUPREMIN Nie należy stosować leku: - w przypadku uczulenia na butamirat lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku, - u pacjentów z fenyloketonurią. Zachować szczególną ostrożność stosując lek SUPREMIN: Lek SUPREMIN nie jest wskazany do stosowania u pacjentów z objawami ciężkiego zahamowania czynności ośrodka oddechowego. Preparat nie powinien być stosowany dłużej niż przez kilka dni. Stosowanie leku SUPREMIN z jedzeniem i piciem: Lek należy stosować przed posiłkiem. Ciąża: Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze ciąży, lek może być stosowany jedynie w razie konieczności. Karmienie piersią: Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. W okresie karmienia piersią, lek może być stosowany jedynie w razie konieczności. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Należy zachować ostrożność, gdyż w rzadkich przypadkach może dochodzić do osłabienia zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Ważne informacje o niektórych składnikach leku SUPREMIN: Ze względu na zawartość kwasu benzoesowego i metylu parahydroksybenzoesanu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). SUPREMIN zawiera 12,5 mg aspartamu w 5 ml syropu. Z tego powodu lek może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Stosowanie innych leków: Nie są znane oddziaływania leku SUPREMIN z innymi lekami. 3. JAK STOSOWAĆ LEK SUPREMIN Lek do stosowania doustnego. Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najczęściej stosuje się: Dzieci: - od 2 do 6 lat 1 łyżeczka (4 mg) 3 razy na dobę - od 6 do 12 lat 2 łyżeczki (8 mg) 3 razy na dobę - dzieci powyżej 12 lat 3 łyżeczki (12 mg) 3 razy na dobę - dorośli 3 łyżeczki (12 mg) 4 razy na dobę Lek należy stosować przed posiłkami. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. W przypadku zażycia większej dawki leku SUPREMIN niż zalecana: Objawami przedawkowania butamiratu są: senność, wymioty, bóle brzucha, biegunka, ataksja, pobudzenie i obniżenie ciśnienia krwi. W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, który może wykonać płukanie żołądka, podać węgiel aktywowany i środki przeczyszczające. W przypadku pominięcia dawki leku SUPREMIN: Lek należy zażyć najszybciej, jak to możliwe. Gdy zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki, należy zażyć ją o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 4. MOśLIWE DZIAŁANIA NIEPOśĄDANE Jak każdy lek, SUPREMIN może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią. SUPREMIN jest lekiem dobrze tolerowanym. Działania niepożądane występują niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób): wysypka, nudności, biegunka, zawroty głowy. Opisane objawy ustępują zazwyczaj w trakcie leczenia i rzadko wymagają zmniejszenia dawki leku. Jeśli opisane reakcje alergiczne lub zaburzenia żołądkowo-jelitowe nie ustąpią po


zmniejszeniu dawki leku, leczenie należy przerwać. U niektórych osób w czasie stosowania leku SUPREMIN mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia powyższych i innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza. 5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SUPREMIN • Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. • Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Nie należy stosować leku SUPREMIN po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. 6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek SUPREMIN - substancją czynną leku jest cytrynian butamiratu. 5 ml (1 łyżeczka) syropu zawiera 4 mg cytrynianu butamiratu. - inne składniki leku to: metylu parahydroksybenzoesan, kwas benzoesowy, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, maltitol ciekły, aspartam, aromat karmelowo-pomarańczowy (E 34493), woda oczyszczona.. Jak wygląda lek SUPREMIN i co zawiera opakowanie Syrop w szklanej butelce zamkniętej aluminiową lub polipropylenową nakrętką. Butelka zawierająca 200 ml syropu w tekturowym pudełku zawierającym także łyżeczkę o pojemności 5 ml. Podmiot odpowiedzialny TEVA Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00 Wytwórca Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków Data opracowania ulotki: wrzesień 2011r

Supremin syrop informacje  

Informacje o syrpie na kaszel dla dzieci i dorosłych - Supremin. Ulotka dla pacjenta