Page 1

@nem Digit@l nº 47, 22 de desembre de 2010. Les claus de l'èxit de Port Aventura a la Lliçó inaugural del curs 2010-11 Un any més es va celebrar la tradicional Lliçó inaugural del nou curs acadèmic, corresponent al 2010-2011 de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB. L'acte es va portar a terme el passat 24 de novembre a les instal·lacions de l'Hotel-Escola Campus, amb la presència del sr. Enrique Fontecha, Codirector General de Port Aventura i conferenciant d'aquest esdeveniment, juntament amb el Dr. Juan J. Donaire, adjunt del Vicerrectorat de Política Acadèmica per al Grau, en representació de la Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Dra. Anna Ripoll; i el sr. Francesc J. Uroz, Director General de l'EUTDH. L'acte es va iniciar amb unes paraules del sr. Uroz amb les quals feia balanç del darrer any del Centre i de les accions més rellevants que s'havien portat a terme des de les diferents àrees; a més, d'esmentar algunes novetats, com la nova oferta formativa online de Màsters que des d'aquest mateix curs podien realitzar els alumnes ja titulats, o com s'estava treballant de valent per aconseguir posar en marxa el nou Grau en Direcció Hotelera l'any vinent, i que actualment es trobava pendent d'aprovació per l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Per la seva part, el sr. Fontecha va oferir la ponència titulada "Port Aventura, molt més que un Parc Temàtic: Turisme, espectacle, art i ciència", amb la qual ens endinsava a aspectes no tant coneguts i interns d'aquest emblemàtic parc (dades d'afluència de visitants, personal que hi estava treballant, volum

1


invertit en atraccions o hotels, etc...) i també quines havien estat les claus del seu èxit i reconeixement internacional: •

Haver-se convertit en una destinació turística i no només un parc lúdic gràcies a la consolidació de la marca 'Port Aventura' i aglutinar una multiplicitat d'infraestructures i serveis turístics.

La seva gran diversitat de reclams per als usuaris (moltes activitats a escollir en funció dels gustos de cada visitant).

La desestacionalització i allargament de la temporada turística amb l'oferta de nous productes (com el Halloween i el Nadal).

La potenciació del turisme corporatiu gràcies al centre de convencions que disposa el recinte d'oci.

També va fer especial èmfasi a la gestió dels recursos humans d'un col·lectiu tant gran i divers format per 4000 treballadors amb diferents ocupacions, càrrecs i oficis, on la interacció entre responsables i la resta del personal és constant, a través de trobades setmanals. En aquesta institució la promoció interna del personal és molt extesa i dinàmica, i motiva als treballadors a millorar en les seves capacitats i habilitats laborals, gràcies també als programes de formació que Port Aventura potencïa entre els seus empleats. Fontecha va concloure que Port Aventura reunia totes les branques del turisme en un mateix indret, element que havia contribuït a la seva conversió en una destinació turística de renom, que oferia no només possibilitats de diversió per als seus turistes, sinó moltes possibilitats professionals per a les persones que hi treballen. Finalment, el Dr. J.J. Donaire va felicitar l'EUTDH per ser una de els primeres escoles i facultats de la UAB en haver-se adaptat a les noves particularitats dels estudis del Pla Bolonya i de l'Espai Europeu d'Educació Superior, i haver enfrontat aquest canvi com una oportunitat de millora en els seus plans d'estudis, i no pas, com una amenaça. El seu breu discurs va acabar amb la declaració del curs 2010-2011 de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera com a inaugurat. Podeu veure les fotografies d'aquest esdeveniment en el Facebook de l’EUTDH.

2


Una imatge de tota la sala, plena de gom a gom, escoltant la Lliçó inaugural del sr. Enrique Fontecha.

L'EUTDH crea el Consell Assessor d'Entitats i Professionals del Sector L'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona va donar inici, el passat mes d'octubre, a la creació del Consell Assessor d'Entitats i Empreses EUTDH-UAB (CAE), que neix amb l'objectiu principal d'esdevenir un òrgan de connexió entre la Universitat i la Societat, des de les dues vessants possibles: •

tant amb l'apropament de les empreses i institucions turístiques al procés formatiu dels estudiants del Centre, establint vies de comunicació continuades per tal d'adequar plenament els plans d'estudis i la docència a les necessitats i objectius requerits per la societat en general i pel sector turístic en particular;

com amb la creació d'acords estratègics i/o col·laboracions en l'àmbit de la comunicació, la formació y la recerca obrint línies d'investigació que siguin d'interès comú tant per l'Escola com per les empreses i institucions turístiques.

El Consell Assessor estarà constituït tant per empreses com entitats públiques de reconegut prestigi en el seu àmbit d'actuació i que abasten els diferents àmbits dels que consta els sector turístic (representació d'organismes públics de l'àmbit turístic, gremis, associacions, principals cadenes hoteleres, principals grups d'agències de viatges i d'empreses de restauració, OPC i centres de negocis, entre d'altres). Aquest òrgan tindrà com a funcions principals les d'assessorar i realitzar propostes d'actuació per tal d'impulsar la implicació del Sector en el procés de formació universitari, ajudant a identificar les sinèrgies existents entre la Universitat i l'Empresa. També és té com a objectiu planejar accions per tal de projectar el sector i la seva formació com a indicadors de qualitat i innovació, col·laborant per afavorir l'atracció de recursos humans qualificats en el sector

3


turístic, així com ajudant a l'assoliment de qualsevol altre objectiu o activitat que impliqui una millora del Sector.

Ferm compromís de L'EUTDH-UAB amb la societat L'EUTDH-UAB juntament amb Serveis de Turisme i Hosteleria Campus S.A. (STHCSA) , entitat titular de la nostra Escola, acaben d'aprovar en els seus òrgans d'administració i direcció dos documents rellevants amb els quals mostren el seu compromís social ferm referent a la política per a la dignitat de les persones , i per una altra banda, a la protecció de dades de caràcter personal . Pel que fa a la política per a la dignitat de les persones i per afavorir la igualtat efectiva de dones i homes, i garantir un entorn lliure d'assetjament, s'estableix: •

El compromís amb els seus entorns, la defensa en les activitats dels seus valors i la pràctica de la llibertat, el pluralisme, la democràcia, la igualtat, la solidaritat i l'equitat.

Es consideren les persones que les componen el seu actiu principal i s'estimula el seu desenvolupament.

Es comprometen a promoure unes condicions de treball respectuoses amb la salut i lliures d'assetjament, intimidació i discriminació.

Es reconeix la necessitat de prevenir qualsevol tipus d'assetjament, d'impossibilitar l'aparició i d'eradicar tot comportament que el constitueixi amb mesures de conscienciació i mecanismes interns d'actuació.

Es comprometen a actuar preventivament davant d'aquelles activitats i actituts de pressió il·legítimes, reiterades o no, que pugin provocar el buit social o laboral de qualsevol dels seus membres, el seu desgast emocional, la disminució de la seva autoestima i la inducció a cometre errors.

En referència a la protecció de les dades de caràcter personal, s'ha establert un reglament intern de salvaguarda d'aquest tipus d'informació que defineix amb claredat els procediments, les competències i les responsabilitats, i que regula altres qüestions: mesures de seguretat a adoptar, obligacions del responsable del fitxer de dades, els drets de les persones interessades, etc.

4


Visites institucionals de l'EUTDH-UAB En les darreres setmanes s'han realitzat diverses visites institucionals dels responsables de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona a entitats, professionals i esdeveniments del Sector per seguir en la política de crear nous vincles i enfortir els existents per possibles projectes de col·laboració tant en l'àrea d'estudis, docència, recerca, pràctiques o borsa de treball. Amb aquesta finalitat s'han realitzat les següents visites: •

Francesc J. Uroz, Director General de l'EUTDH, juntament amb Ramon Orobitg, Coordinador de la Borsa de Treball i Pràctiques Residents, van visitar la Fira Hostelco, el passat 5 de novembre de 2010. Es van entrevistar amb responsables de l'empresa WMF Internacional, on hi diversos alumnes de l'Escola hi estan treballant, a més de reunir-se amb els representants de Micros Fidelio.

Posteriorment, al 14 de novembre de 2010, es va realitzar una visita a les instal·lacions de restauració del Club de Tennis 'La Salut', entitat que ha sol·licitat els nostres serveis i col·laboració.

En referència a la coordinació de les pràctiques de l'EUTDH, cal esmentar que es va visitar els Hotels AC Barcelona i els Hotels Hilton de Barcelona, per concretar les places per fer pràctiques disponibles per als nostres alumnes.

Finalment, l'EUTDH també va rebre al visita de Sònia Prous, gerent de Prous Consulting, agència especialitzada en la selecció de personal en hosteleria, per establir enllaços de cooperació entre ambdues institucions.

LA UAB col·labora en la l'actualització del 'Màster de Direcció i Gestió Turística' de l'Instituto Universitario de Postgrado L'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB ha col·laborat recentment en la revisió i actualització dels continguts dels mòduls del 'Màster en Direcció Hotelera i Gestió Turística' de l'Instituto Universitario de Postgrado (IUP) en la seva 14a edició. L'EUTDH ha prestat la seva ajuda en la creació, disseny y docència dels continguts i competències des dels inicis d'aquesta formació a l'any 2004. Es tracta d'un màster destinat a empreses i professionals, que fa possible compaginar la vida laboral y profesional, a més d'oferir la certificació i el reconeixement d'aquesta titulació per tres universitats de gran prestigi: la

5


Universitat d'Alacant, la Universidad Carlos III de Madrid, i la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta revisió i actualització ha suposat modificar material formatiu i seleccionar-ne de nou i complementari, a més, d'introduir en el sistema d'avaluació les directrius establertes en el pla de millores dels programes de la IUP. Aquestes millores estan enfocades a què les diferents tasques dels mòduls permetin l'equilibri entre les realizades individualment per l'alumne/a i les fetes en grup, a més d'emfatitzar-ne aquelles que siguin més rellevants. En el seu afany d'innovar en la docència universitària, l'EUTDH, en representació de la UAB, va prendre la decisió de participar activament en la docència on line sota un model totalment 'revolucionari' de metodologia i ensenyament turístic a nivell de màsters que, per una iniciativa conjunta d'entitats i universitats, es va impulsar des de l'Insituto Universitario de Postgrado i que ha assolit un gran èxit, fet que ho demostra la seva continuïtat en aquestes 14 edicions.

Impacte dels resultats de l'Índex UAB d'Activitat Turística 2010 als mitjans de comunicació Us mostrem el recull de premsa dels mitjans de comunicació que es van fer ressó dels resultats publicats en l'Índex UAB d'Activitat Turística 2010. •

Barcelona Televisió (29.06.10): ‘La caiguda de turistes se suavitza, tot i que hi haurà un 3,3% menys'.

Avui (30.06.10): ‘Catalunya rebrà menys turistes però s'hi estaran més temps i gastaran més. Aquest any la caiguda de l'activitat serà més moderada. La pèrdua de visitants s'atribueix a la davallada de mercats com el Regne Unit o Alemanya'.

Diari de Terrassa (30.06.10): ‘Catalunya recibirá menos turistas, pero se quedarán más tiempo y gastarán más'.

El Mundo (ed. Catalunya, 30.06.10): ‘Llegarán menos turistas pero gastarán más. El reto catalán es mantener el auge de turistas provenientes de mercados al alza como EEUU y el sudeste asiático'.

Expansión Cataluña (30.06.10): ‘El número de turistas caerá un 3% pero las pernoctaciones y el gasto aumentarán'.

Diari de Girona (02.07.10): ‘La UAB preveu menys turistes foranis amb més dies d'estada. L'Índex d'Activitat Turística estima una davallada del 3% en els visitants estrangers i destaca la “profunda incertesa” que viu el sector'.

6


Europa Press (02.07.10): ‘El año 2010 será de “estabilización” y leves caídas para el turismo'.

Diari de Girona (04.07.10): ‘Recomanen l'ecotaxa com a solució per al finançament dels municipis turístics. Experts de la UAB aconsellen també el copagamanent de certes despeses i la privatització de serveis fins ara públics'.

El Punt (ed. Barcelona, 04.07.10): ‘El sector turístic veu els primers senyals de recuperació en l'inici de la temporada'.

El Punt (ed. Barcelona, 05.07.10): ‘Menys turistes però més consum'.

El Mundo (06.07.10): ‘Mejoran las expectativas para el sector turístico español'.

Cerdanyola al dia (07.07.10): ‘Un informe de la UAB afirma que hi haurà menys turistes al 2010'.

Diari de Girona (12.07.10): ‘L'aplicació de l'ecotaxa genera divisions'.

Nexotur (12.07.10): ‘Cataluña recibirá menos turistas en 2010, pero se quedarán más tiempo y gastarán más, según la UAB'.

El Punt (ed. Tarragona, 20.09.10): ‘La UAB aposta per la creació de l'ecotaxa. L'Índex d'Activitat Turística proposa la implicació del sector privat'.

Webs i Premsa Digital •

Universitat Autónoma de Barcelona (29.06.10): ‘L'Índex UAB d'Activitat Turística preveu una caiguda del 3,3%' (www.uab.cat).

Cerdanyola.info (30.06.10): ‘Un estudi de la UAB preveu el descens del turisme però amb més despesa'.

Blanesaldia.com (02.07.10): ‘L'Índex UAB d'Activitat Turística preveu una caiguda del 3,3%'.

Cope.es (02.07.10): ‘El año 2010 será de “estabilización” y leves caídas para el turismo en España'.

Cotizalia.com (02.07.10): ‘El año 2010 será de “estabilización” y leves caídas para el turismo en España, según un estudio'.

Diariodirecto.com (02.07.10): ‘Un estudio indica que 2010 será un año de “estabilización” para el sector turístico'.

El Economista.es (02.07.10): ‘El año 2010 será de “estabilización” y leves caídas para el turismo en España, según un estudio'.

El Independiente de Canarias.com (02.07.10). ‘El año 2010 será de “estabilización” y leves caídas para el turismo. China podría superar a España'.

Hosteltur.com (02.07.10): ‘El número de turistas extranjeros caerá un 0,2% en 2010, frente al descenso del 8,7% del año pasado'.

Intereconomomia.com (02.07.10): ‘El año 2010 será de “estabilización” y leves caídas para el turismo en España, según un estudio'.

7


Invertia.com (02.07.10): ‘El año 2010 será de “estabilización” y leves caídas para el turismo en España”.

Lainformacion.com (02.07.10): ‘El año 2010 será de “estabilización” y leves caídas para el turismo en España”.

Andaluciaturismodigital.com (03.07.10). ‘El año 2010 “estabilización” y de leves caídas para el turismo en España'.

Termómetro Turístico (03.07.10): ‘El 2010 sería un año de estabilización para el turismo' (www.termometroturistico.es).

Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines (04.07.10): ‘Recomanen l'ecotaxa com a solució per al finançament dels municipis turístics' (www.gihostaleria.org).

FullTurisme. Coneixement turístic, informaicó i estratègia (Butlletí de l'Observatori del Turisme de Catalunya de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya), 05.07.10: ‘Índex UAB d'Activitat Turística 2010' (www.gencat.cat).

Comunicatur.info (08.07.10): ‘Catalunya perdrà mig milió de turistes estrangers al 2010'.

será

de

Últimes inversions en infraestructures i serveis a l'EUTDH

L'EUTDH en la seva línia de millora constant ha completat algunes inversions en infraestructures dels serveis de suport de l'Escola durant aquest any 2010. A part de les renovacions i actualitzacions dels materials de suport informàtic, s'han realitzat innovacions tecnològiques per afavorir una docència de major qualitat, amb els últims recursos educatius per oferir unes classes més interactives als estudiants. En aquest sentit, s'ha adquirit una pissarra digital, també s'ha instal·lat un equip de projecció a l'Aula de Demostració, i s'ha millorat en la insonorització de les aules. En l'apartat de grans inversions, s'ha efectuat el canvi de l'aparell que dóna refrigeració/ calefacció a la segona planta del Centre. A més, s''han dut a terme renovacions i canvis dels materials auxiliars, cortines, mobiliari, etc., i d'aquesta forma, impedir que es deteriori l'aspecte de polidesa que sempre ha conservat la nostra Escola.

8


Si ets un/a Diplomat/da en Turisme i vols aconseguir el Grau, ara és el moment!!!

L'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha posat en marxa aquest any acadèmic 2010-2011, el 'Curs Pont d'Adaptació al Grau en Turisme' totalment adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) . Aquesta innovadora oferta d'estudis et permet, amb una formació adaptada a les teves necessitats i disponibilitats, poder conciliar la teva feina amb la millora de la teva formació. Matricula't només d'aquelles assignatures que puguis realitzar, comprova que hi ha assignatures virtuals o semi-virtuals que et permeten una gran flexibilitat. Si creus que amb una tarda lliure o només els caps de setmana no pots estudiar, estàs equivocat/da. El programa de formació que t'ofereix l'EUTDH-UAB et permet assistir a classes només els divendres tarda i/o els dissabtes al matí. A més, si has treballat o treballes al sector turístic, pots tenir crèdits reconeguts i molts altres avantatges. La matriculació a l'EUTDH-UAB és un Grau i la determinació suposa un gran resultat i garantir un bon futur professional. Assessora't!!! l'EUTDH-UAB monitoritza i personalitza l'accés directe al 'Curs Pont d'Adaptació al Grau en Turisme' !! Decideix-te!!! No siguis l'últim/a a obtenir ms informació!!! Informa-te'n a: Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera Universitat Autònoma de Barcelona Edifici Blanc. Vila Universitària. 08193 Bellaterra (Barcelona) Telf: 93 592 97 10 Fax: 93 581 74 95 E-mail: eutdh@uab.cat Web: www.eutdh.cat

9


L'alumna Natàlia Miquel guanyadora de la 1a beca 'Félix Martínez Touriño' L'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona (EUTDHUAB) juntament amb el Centre de Convencions Internacional de Catalunya (CCIB) van crear, a l'inici del curs 2010-2011, la beca d'ajut a l'estudiant 'Félix Martínez Touriño' per aquell alumne/a de nou ingrés que iniciés el Grau en Turisme o el Graduat en Direcció Hotelera a la nostra Escola, i que tingués un expedient acadèmic preuniversitari excel·lent. També es tenia en consideració en la selecció del candidat/a, la renda econòmica personal o familiar, i el lloc de residència habitual. La comissió de selecció i avaluació dels candidats/des, formada per Francesc Uroz, Director General de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB; juntament amb Marc Rodríguez , Director General de GL Events de CCIB; Maria Noguera, Directora d'Estudis i Coordinadora del Grau en Turisme; Maria Àngels Rodríguez, Administradora de l'EUTDH; i Beatriz Santolalla, Coordinadora del Graduat en Direcció Hotelera, va decidir atorgar aquest ajut a Natàlia Miquel Carrera, alumna de primer curs de Direcció Hotelera, procedent de Mollerussa. Aquesta beca consisteix en el pagament íntegre de la matrícula de cada curs acadèmic de l'alumna beneficiària, renovant-se per a cada any de formació, en funció de la superació total de cada curs, fins a obtenir, finalment, la titulació; i a més, la beca cobreix tot el cost d'allotjament de l'estudiant a Vila Universitària. Aquest ajut pretén també honorar la figura del que va ser professor col·laborador de l'EUTDH-UAB i director general del CCIB fins a l'any 2009.

10


Alumnes de l'EUTDH marxaran al 2011 als EUA fruit del conveni amb la University of California Riverside i Disney World Resort L'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB va signar fa uns mesos un acord amb la University of California Riverside i amb el Walt Disney World Resort de Florida perquè els alumnes del nostre Centre poguessin fer una estada d'estudis i pràctiques, durant 6 mesos, en aquestes dues prestigioses institucions americanes. El proper mes de gener de 2011 marxarà el primer grup d'alumnes de l'EUTDH cap als Estats Units, en total 9 estudiants, 7 dels quals cursen la titulació de Direcció Hotelera i 2 de Turisme. Aquest programa d'estudis i pràctiques als Estats Units ha generat molt d'interès entre alumnat de l'Escola i es té previst celebrar més convocatòries en els pròxims cursos acadèmics. Recordem que els estudiants poden realitzar a segon o tercer curs del Grau en Turisme i del Graduat en Direcció Hotelera aquesta estada.

Celebració de la reunió informativa sobre el 'Bachelor Applied Science in Hospitality Administration' de la SNHU El passat 24 de novembre de 2010, es va portar a terme la sessió informativa sobre el programa d'estudis 'Bachelor Applied Science in Hospitality Administration (BASHA)' de la Southern New Hampshire University (SNHU), ampliació d'estudis que els alumnes titutats en Turisme i Direcció Hotelera de l'EUTDH poden seguir als Estats Units, gràcies al conveni d'intercanvis que l'Escola ha firmat amb aquesta prestigiosa universitat americana. A la reunió, conduïda per al Coordinador de Relacions Internacionals de l'EUTDH , el professor Albert Vancells, hi va intervenir Kathleen Kennedy, Supervisora d'admissions als estudis de la SNHU, que va detallar les característiques del programa i els requisits necessaris per participar-hi, el funcionament de la universitat nord-americana i altres temes de caire més logístic (instal·lacions, allotjament, despeses que hauran de fer front els alumnes, tràmits burocràtics, etc.). La sessió va ser seguida de forma entusiasta pels assistents. El programa d'estudis del 'Bachelor Applied Science in Hospitality Administration' consta de 15 mesos d'estudis, des de juny fins a l'agost del següent any (p.e. juny 2011 a agost de 2012). Es tracta de tres mesos d'estudis teòrics a la seu de Manchester de la SNHU, 9 mesos de pràctiques als hotels 11


de les principals destinacions turístiques del sud dels EUA i tres mesos més a Manchester per acabar els estudis. Per a les persones interessades en cursar aquesta formació i que no van poder assistir a la sessió informativa, contacteu amb el professor Albert Vancells: albert.vancells@uab.cat.

Formació orientada a la pràctica en el servei de sala per a futurs Graduats en Turisme L'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB seguint amb el seu tarannà fidel a adaptar-se constantment a les necessitats del sector i de l'alumnat, va posar en funcionament, recentment, dos cursos de formació per assolir uns coneixements adequats i de qualitat per a la pràctica en el servei de sala, destinat als estudiants del Grau en Turisme que van sol·licitar poder treballar fent serveis-extres a l'Hotel-Escola Campus. Amb aquests cursos intensius, celebrats els dies 4 i 5 d'octubre, i 2 i 3 de novembre de 2010, i on hi van participar dos grups d'alumnes, es van impartir els coneixements necessaris per oferir un bon servei d'atenció al client. Tots els participants que van seguir els cursos (16 alumnes) van superar completament la formació.

1a edició del 'Curs de Guia Acompanyant de Turisme Nacional i Internacional (Guia de Ruta)'

L'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona de la UAB, juntament amb la Fundació Prat i l'Escola Superior de Turisme, ambdues de Barcelona, van iniciar la primera edició del 'Curs de Guia Acompanyant de Turisme Nacional i Internacional

12


(Guia de Ruta)' amb una sessió de presentació que es va celebrar el 16 de novembre de 2010, a les aules de la Fundació Prat de Barcelona El curs, que té una durada de 5 mesos, s'ha dissenyat a partir de la necessitat de formació que sol·licita el sector, per ampliar la preparació d'aquests professionals encarregats de guiar a grups turístics durant un circuit o activitat i que requereixen, entre altres capacitats, un domini de la dinàmica de grups i de les tècniques de comunicació que hi estan relacionades. Aquesta formació compta amb pràctiques reals que es realitzaran en el seu tram final. Consistiran en un circuit en autocar dissenyat pels propis alumnes del curs i en el qual exerciran com a guies acompanyants. En aquesta primera edició, l'alumnat matriculat s'ha caracteritzat per ser un grup molt internacional, ja que hi ha estudiants de diversos països (Itàlia, França, Suïssa, Marroc...) i d'altres regions espanyoles, a part d'alumnes autòctons. Amb l'organització d'aquesta formació, l'EUTDH de la UAB segueix ampliant el seu camp d'actuació donant suport formatiu en aquesta àrea a les reconegudes institucions docents del sector, la Fundació Prat i l'Escola Superior de Turisme que, por la seva part valoren molt positivament l'aportació de la universitat. Per a més informació sobre el 'Curs de Guia Acompanyant de Turisme Nacional i Internacional (Guia de Ruta)' i de próximes convocatòries presencials i on line visiteu el nostre web: www.eutdh.cat

Fes el teu propi pa amb els coneixements apresos al curs d'especialització 'Elaboració artesanal del pa' de l'EUTDH Aquest curs d'especialització de l'EUTDH va destinat a totes aquelles persones que sentin una especial admiració per l'art de degustar el pa; art que s'ha anat degenerant amb el temps per la introducció de la indústria en l'ofici de flequer. Qui no recorda aquells pans robustos, cruixents, amb una molla consistent que perdurava tranquil·lament a la nostra cuina sense que el temps li passés factura? Qui no recorda aquella crosta cruixent que seguia intacta dos dies després d'haver adquirit el pa? 'L'elaboració artesanal del pa' és un curs que s'endinsa a les nostres arrels, respectant un producte que forma part de la nostra alimentació i història de la nostra gastronomia durant centenars d'anys, amb el qual podem degustar les salses i guisats més suculents, assaborint-los en el nostre paladar. En

13


definitiva, és un retorn cap al passat i a allò artesanal tot observant l'evolució de la producció del pa fins als nostres dies. El curs està format pels següents tallers: 1. Com i per qué es produeix la fermentació. •

Es veurà perquè succeeix la fermentació en el pa, quins agents intervenen i les varitetats de la farina per poder utilitzar en el procés.

2. Tipus de pa, nacionals i internacionals. •

Es farà èmfasi als pans més coneguts a escala nacional i internacional, s'analitzaran les seves diferències i com obtenir els millors resultats.

3. Conservació del pa. •

Els mètodes de conservació del pa abans i després de fornejar-lo per obtenir els millors resultats.

4. Elaboració de pans artesans. •

Es posarà en pràctica tot allò vist en els dies anteriors, així com el forneig correcte i la seva adequada degustació.

5. Elaboració de pans integrals. •

Es tractaran els pans integrals, les farines idònies per la seva elaboració, les llavors i les combinacions possibles.

6. Elaboració del pa anglès i els brioxos de pa. •

Es realitzaran pans anglesos, pans de motlle clàssic i brioxos per hamburgueses.

7. Elaboració de pans amb gustos. •

Es donaran resposta a les curiositats dels alumnes elaborant diferents pans amb múltipes gustos. Dies: Del 19 al 21 de Gener de 2011 Horari: de 17:00 a 20:00 h. Professor: Marc Grañó (Professor de Cuina de l'EUTDH)

14


Preu del Curs: 95€ (Comunitat UAB) 115€ (Externs UAB). Hores de docència: 15 Lloc: Aula de Demostració de l'EUTDH-UAB Tipus: Classe magistral. Sense reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Per a més informació i inscripcions, contacteu amb: Sra. Carme Puigpinós Secretària de Coordinació dels Cursos d'Especialització E-mail: carme.puigpinos@uab.cat Tel: 93 592 97 12 Fax: 93 581 74 95 O visiteu també la pàgina web dels Cursos d'Especialització de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB a: www.eutdh.cat

Els alumnes de Direcció Hotelera visiten el creuer de luxe 'Brilliance of the seas' Els alumnes de segon curs del Graduat en Direcció Hotelera van realitzar una sortida d'estudis a les instal·lacions del creuer de luxe 'Brilliance of the seas' de la Companyia Royal Caribbean, el passat dijous 11 de novembre de 2010. La visita va ser guiada per les explicacions de David Fusté Vera, Delegat Comercial de Catalunya i Balears de Royal Caribbean Cruises España i ex-alumne de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona, que va facilitar detalls de la gestió l funcionament d'aquest tipus d'allotjament i transport, a més d'oferir dades sobre el turisme 15


de creuers i el paper rellevant de Barcelona com a destinació de visitants procedents d'aquests establiments. La coordinadora de la titulació, la professora Beatriz Santolalla, també hi va ser present acompanyant als 17 alumnes que es van apropar a la terminal marítima del Port de Barcelona. La companyia Royal Caribbean va obsequiar als alumnes de l'EUTDH convidant-los a un esmorzar gratuït a bord del vaixell.

El professor Francesc Romagosa realitza una estada de recerca al Canadà El professor de l'EUTDH, Francesc Romagosa, ha realitzat entre els mesos d'agost i desembre de 2010 una estada de recerca al Department of Recreation and Leisure Studies de la Universitat de Waterloo (Canadà). El professor Romagosa ha estat treballant amb el grup de recerca dirigit pel Dr. Paul Eagles, un dels principals experts internacionals en l'àmbit de l'ecoturisme i el turisme en espais naturals. Les tasques realitzades durant aquests mesos d'estada a Waterloo han consistit en l'elaboració de diferents articles per ser publicats en revistes científiques de l'àmbit de les ciències socials i el medi ambient, així com la preparació d'un nou projecte de recerca, la impartició de conferències i altres activitats acadèmiques. L'estada ha estat finançada per una beca postdoctoral “José Castillejo” del Ministeri d'Educació per a professors universitaris.

La Dra. Gerda K. Priestley, ex-directora de recerca de l'EUTDH, col·laboradora en l'obra 'The Discovery of Tourism' L'obra 'The Discovery of Tourism' és una de les darreres publicacions editades aquest any sota la coordinació del Dr. Stephen Smith per al segell Emerald Group Publishing Limited . En aquest llibre podem trobar les històries personals d'alguns dels acadèmics capdavanters de la geografia del turisme mundial, pioneers en l'anàlisi i estudi d'aquest camp. Aquestes històries mostren la diversitat de personalitats, passions i peculiaritats en l'elecció dels autors per especialitzar-se en el món del turisme. En el grup d'aquests investigadors considerats com a impulsors de la recerca turística a nivell internacional, hi trobem a la Dra. Gerda K. Priestley, professora emèrita del Departament de 16


Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i ex-directora de recerca de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera UAB, que ha participat en la realització d'aquesta obra, escrivint un capítol, titulat "A life's journey from Belfast to Barcelona" sobre com es va iniciar la seva carrera professional com a geògrafa especialitzada en turisme i l'evolució de la seva trajectòria com a docent i investigadora. A a més, Priestley mostra els passos i context que van afavorir la implantació a Espanya dels estudis de Turisme i Direcció Hotelera a la Universitat, i la creació de l'EUTDH a la UAB.

'Agitant la coctelera amb crèdits', entrevista a José Luís García, professor de l'EUTDH El professor de Gestió de Sala de l'EUTDH, José Luís García, i membre de l'Associació de Bàrmans de Catalunya ha estat entrevistat en el nº55 (desembre de 2010) de la revista 'El Campus de l'Autònoma' per parlar del món de la cocteleria i dels cursos d'especialització que periòdicament l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera imparteix sobre aquesta matèria: A continuació, reproduïm íntegrament el text de l'entrevista "Agitant la coctelera amb crèdits" realitzada per Ariadna de Vilallonga i Marta Rosella: __________________________ En una mena d'aula-cuina, entre ampolles de licors, gots i sucs, José Luís García imparteix el seu curs "L'Art del Còctel". És jove i no té la imatge típica d'un professor d'universitat. Es nota que s'ha format darrera la barra de molts locals. Creu que la cocteleria ha adquirit molta fama en els darrers anys. N'és una prova el fet que l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB ofereixi activitats relacionades amb aquest món. El còctel, segons diu García, atrau a molta gent perquè està relacionat amb la nit, amb sortir i gaudir. Afegeix que tampoc és qüestió de posar-se a llençar ampolles pels aires, però que el còctel "té una part mística, de llegenda". La innovació que hi ha hagut en els darrers anys també ha contribuït a la seva renovada fama. García explica que la cocteleria clàssica ha donat pas a una de més "graciosa i divertida". La cristalleria, la decoració, el color de la beguda...tot ha cobrat més importància i s'ha tornat més original. També han aparegut nous i sorprenents destil·lats -licor de te verd, de roses- i fins i tot es pot demanar un còctel de gelatina. Mentre estudiava Hostaleria i Direcció Hotelera, García treballava de bàrman en locals nocturns per pagar-se els estudis. Al final, va trobar en la cocteleria la seva vocació. Però, malgrat això, "treballar de nit cansa -afirma- i vaig decidir 17


tornar al dia". Per això ha aprofitat la seva experiència i actualment es dedica a la docència. En les seves classes, diu que hi ha molta participació i que, amb la beguda, la gent s'anima i li acaben demanant si poden fumar o posar música. L'últim dia se celebra un concurs de qui inventa el millor còctel. García comenta: "Sempre aprenc. S'han fet coses sorprenents que, si les perfiles una mica, poden ser una bona beguda".

Montserrat Peñarroya, professora dels Màsters de l'EUTDH, publica 'Màrqueting electrònic per al turisme cultural' Montserrat Peñarroya, professora col·laboradora dels Màsters en 'Màrketing i Promoció Turística' i en el de 'Gestió i Organització d'Esdeveniments - Turisme de Negocis' de l'EUTDH i consultora experta en comerç electrònic acaba de publicar l'obra 'Márqueting electrònic per al turisme cultural' amb l'editorial Vitel·la, en la col·lecció d'aquest segell dedicada a aquest tipus de turisme. En aquest llibre, l'autora explica les tècniques bàsiques per atraure trànsit a un lloc web especialitzat en serveis o en productes de turisme cultural, i també ofereix explicacions sobre les tècniques més rellevants per convertir visites en clients i fidelitzar-los, a més d'aprofundir en com segmentar-los des de la perspectiva del màrketing. Aquesta publicació esdevé un manual imprescindible sobre el márketing digital turístic i una guia important per poder iniciar el Pla d'Acció d'una empresa turística. La presentació d'aquesta obra es va realitzar el passat 5 de novembre de 2010, a la Fontana d'Or de Girona. A l'acte hi van assistir Joan Pluma, diputat de Promoció Econòmica i Noves Tecnologies; Dolors Vidal, professora de la Universitat de Girona i directora d'aquesta col·lecció bibliogràfica; Gemma Garcia, editora del llibre, i Montserrat Peñarroya, l'autora. Per a més informació sobre aquesta publicació i com adquirir-la, visiteu el blog de l'autora: "Hablando de márketing, ciencia y turismo 2.0" a: www.montsepenarroya.com

18


El Dr. Xavier Campillo publica un manual sobre els camins i l'accés al medi rural El Dr. Xavier Campillo, doctor en Geografia per la UAB i ex-professor de l'EUTDH, juntament amb Rafael López-Monné, geògraf i fotògraf, i docent de l'Escola de Turisme i Oci de la Universitat Rovira i Virgili, van presentar el passat 20 de desembre de 2010, la seva obra conjunta anomenada "El llibre dels camins. Manual per esvair dubtes, desfer mites i reivindicar drets", que es va portar a terme a la sala d'actes del Museu Melcior Clotet de Barcelona. Aquesta obra, de caràcter divulgatiu i d'elaboració rigorosa, es centra en la temàtica dels camins i l'accés al medi natural a Catalunya. La publicació posa especial èmfasi en els camins públics ja que, segons els autors, són una garantia de llibertat per al conjunt de la ciutadania; són una garantia de qualitat de vida per als habitants del medi rural, en constituir una infraestructura fonamental per poder disposar de les mateixes oportunitats de promoció socioeconòmica de què gaudeixen les zones urbanes; i són, també, un instrument bàsic de cohesió social indispensable per fixar la població rural al territori, a més d'un patrimoni cultural i un recurs econòmic i un signe d'identitat de la col·lectivitat. Aquesta obra està publicada per al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) i Arola Editors, amb el suport del Departament de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya. A l'acte de presentació de la publicació van ser presents Ramon Arribas, director del CADS juntament amb Ferran Miralles, president de l'Associació d'Amics dels camins ramaders; Alfred Arola, director d'Arola Editors i els autors del manual, Xavier Campillo i Rafael López-Monné, que també van realitzar una ponència titulada "Els camins i l'accés al medi rural. Informació, sensibilització i reptes de futur per a Catalunya".

1er any de l'EUTDH al Facebook L'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB va començar a estar present a les xarxes socials, tot just fa un any (a finals d'octubre de 2009) amb la creació d'un perfil i pàgina de seguidors a Facebook, la principal teranyina de contactes i relacions virtuals de més èxit al nostre país i a escala internacional. En tot aquest temps, el Centre ha aconseguit més de 2300 'amistats o contactes' en el seu perfil, i més de 1500 'seguidors o admiradors' de la seva pàgina, que van seguint totes les novetats i informacions referents als 19


estudis que s'ofereixen o les notícies de la nostra institució i la seva comunitat. Aquestes dades posen al capdavant la nostra Escola, com a entitat de formació en turisme i hosteleria, més present en aquesta xarxa social, amb diferència respecte altres escoles catalanes i espanyoles de la mateixa branca d'estudis. Aquests usuaris abarquen, principalment, tot el contingent d'alumnes i ex-alumnes tant de primer cicle, com de màsters i postgraus, professorat, investigadors, personal d'administració i serveis, i també col·lectius rellevants vinculats amb l'àmbit turístic i hoteler (gremis, associacions, cadenes hoteleres, establiments particulars de restauració, allotjament o agències de viatges, serveis d'equipaments a la indústria hotelera, administracions, oficines i patronats de turisme, professionals del Sector...) i, fins i tot, altres contactes, alguns directament no afins a aquest camp d'estudi, però que també estan interessats en les ofertes formatives de l'EUTDH. L'Escola té previst incrementar encara més la seva presència a les xarxes socials, ja que s'han convertit en eines indispensables per estar en contacte permanent amb tota la comunitat universitària i amb les institucions i professionals del Sector per continuar establint vincles de relació, interacció i cooperació.

L'EUTDH, present al Twitter Després de l'experiència positiva al Facebook, l'Escola Universitària de Turismo i Direcció Hotelera de la UAB s'introdueix ara al món del Twitter, una altra de les xarxes socials amb més adeptes. Els usuaris i usuàries que interactuïn més amb aquesta malla virtual, podran seguir les notícies i informacions sobre els estudis que imparteix l'Escola, convocatòries de beques, novetats sobre la comunitat universitaria, etc. al accedir a seguir el perfil de l'EUTDH, que el podeu trobar en aquesta adreça web: www.twitter.com/eutdh .

Fotos dels alumnes de Direcció Hotelera en les pràctiques de cuina Gràcies a les fotografies cedides pel monitor de Cuina de l'EUTDH, Gabriel Conti, us podem oferir algunes imatges de les pràctiques que han realitzat els alumnes de primer curs del Graduat en Direcció Hotelera durant aquest

20


semestre, que a part, d'aplicar els coneixements teòrics apresos en aquesta assignatura (impartida també pel professor Marc Grañó), es pot comprovar que s'ho han passat la mar de bé. Us podeu descarregar les fotos, en el següent enllaç: http://www.contigastro.magix.net

Actualització de la Borsa de Treball de l'EUTDH Us facilitem, a continuació, les dades més recents referents a la Borsa de Treball de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB de les darreres setmanes: S'han rebut 7 noves ofertes de treball, de les quals 4 eren en l'àmbit de la restauració; 2 més en departaments comercial i 1 plaça en l'àrea d'allotjament. Per altra banda: •

22 alumnes i 5 empreses s'han donat d'alta a la Borsa de Treball.

24 alumnes han optat a les ofertes.

Pròximament, us oferirem més novetats de la Borsa de Treball de l'EUTDH .

A on són els nostres alumnes? Us oferim la pista d'ex-alumnes de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera que estan treballant professionalment en el sector turístic i hoteler: •

El sr. Daniel Rodríguez (Graduat en Direcció Hotelera) és el director de restaurants dels Hotels de Port Aventura.

La sra. Glòria París (Graduada en Direcció Hotelera) exerceix de responsable d'àrea de Budapest, Praga i Nova York d'Hotusa.

21


La sra. Susana Flores (Graduada en Direcció Hotelera i Diplomada en Turisme) treballa com a recepcionista.

El sr. Rupert Rafel (Graduat en Direcció Hotelera) desenvolupa el càrrec de director de l'Hotel Rigoletto.

Felicitació de Nadal de l'EUTDH Amb motiu de les vacances de nadal, l'EUTDH romandrà tancada des del 23 de desembre de 2010 (a partir de les 13 hores) fins al diumenge 9 de gener de 2011 (ambdós dies inclosos). També us recordem que el divendres 7 de gener de 2011 ha estat escollit com a festa institucional del Centre, per tant, no hi haurà classes i l'Escola estarà tancada. Aprofitem l'ocasió per desitjar-vos molt BONES FESTES i un PRÒSPER 2011. Cordialment, Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera Universitat Autònoma de Barcelona

22

anem digital nº47, el Butlletí de Notícies de l'EUTDH  

anem digital nº47, el Butlletí de Notícies de l'EUTDH. Desembre de 2010.