Page 1


Осинови паметник  
Осинови паметник  

Кампания „Осинови паметник" 2011 г. от Европа Директно - Стара Загора и общински офис Казанлък и Община Казанлък, в партньорство с Историчес...