__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

www.europedirect.szeda.eu

тр

.2

Информационен ден и обучение за младежи по програма “Младежта в действие” в Казанлък На 23 и 24 февруари 2012г. в град Казанлък, се проведе информационен ден и обучение по програма „Младежта в действие”.

с на

на

ст

на

н

тр

р.

ст

т ас

.3

3

р.

р.

Събитието се организира от Европейски информационен център „Европа директно”- Стара Загора, общински офис Казанлък със съдействието на Национален център Европейски младежки програми и инициативи (НЦЕМПИ), който е Изпълнителния орган на програмата за България. Събитието бе част от Плана за дейности 2012 на Европейски информационен център „Европа директно” – Стара Загора, общински офис Казанлък.

Двама експерти от НЦЕМПИ, Светозар Даскалов и Марияна Георгиева, представиха възможностите за финансиране на младежки обмени, младежки инициативи и обучения по програма „Младежта в действие” за 2012 , както и новите национални приоритети, които ще бъдат водещи при написване на проектопредложения през тази година. В рамките на информационния ден бе представен и новият Младежки информационно-консултативен център /МИКЦ/ в Стара Загора, чиято приемна структура е младежката неправителствена организация ”Различният

поглед”. МИКЦ се финансират и работят с подкрепата на – Национален център „Европейки младежки програми и инициативи” – София. Събитието бе открито от заместник кмета на Община Казанлък госпожица Лилия Цонкова. В обучението участваха представители на средни училища в Казанлък: СОУ „Екзарх Антим І”, Художествена гимназия ”Кирил и Методий”, Природоматематическа гимназия „Никола Обрешков”, ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт, ПГ по лека промишленост и туризъм. продължава на стр.3

4

6 -7

AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

с на

бр. 9 (13), година IV, март ‘2012

1


бр. 9 (13), година IV, март ‘2012

www.europedirect.szeda.eu

Грижа ни е, действаме! Хуманитарната служба на Европейската комисия отбелязва своята 20-та годишнина

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

Разказ на Кристалина Георгиева, публикуван на сайта на Представителството на Европейската комисия в България

2

За двете години от началото на мандата ми като европейски комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи, станах свидетел на всякакви възможни бедствия – от земетресението в Хаити до глада в Сомалия. Най-оглушителната тишина която познавам, е в стая, пълна с деца, които не плачат, не играят и определено не се смеят. Стаята е в клиника в Чад, а децата там са отвъд границата на глада. Единствената утеха в тази безрадостна сцена е, че тези бебета ще оцелеят. Но животът, който ги очаква, също не дава много поводи за радост. Част от тези трагедии виждаме всички: мега-бедствията, на които ставаме свидетели чрез телевизионния екран. Но много от трагедиите остават невидими за повечето от нас. Наскоро бях в източно Конго, където насилието е прогонило от домовете им над милион души. Без да имат вина за това, тези смели хора са забравени от всички – освен от бандитите, които мародерстват над тях.

А сега добрата новина – виждам тези сцени и срещам тези хора, защото където са те, там е и ЕХО (ECHO) – хуманитарната служба на Европейската комисия. ЕХО (ECHO) беше създадена преди 20 години с мисията да спасява и защитава човешкия живот безстрашно и безпристрастно – по силата на принципа, че хуманитарната помощ не може да е заложник на политически, военни или икономически интереси, а трябва да бъде оказвана обективно и без дискриминация. В изминалите две десетилетия Европейската комисия е насочила около 14 милиарда евро в помощ на жертвите на бедствия и конфликти в над 140 страни. Само през миналата година оказахме животоспасяваща помощ на близо 150 милиона души. Сумата, с която го направихме - над милиард евро - е по-малко от 1% от бюджета на Европейския съюз, но ни позволи да доставим храна, вода, подслон, медицински грижи – и най вече надежда – на хора, които бяха на ръба на оцеляването в близо 80 държави по света. Нуждите продължават да растат. Заради климатичните промени, демографския натиск и урбанизацията, бедствията стават все п о - ч е с т и,

все по-тежки и все по-сложни. Същевременно, ресурсите ни за хуманитарна помощ са ограничени заради глобалната икономическа рецесия. Тревожа се от все по-яростната сила на природата, която удря най-тежко найуязвимите. За да подобрим шансовете за оцеляване на хората, които са най-застрашени от капризите на Майката Природа, инвестираме в превенция и по-добра подготвеност в регионите с найголям риск от бедствия. Тази инвестиция не само спасява животи, тя има и икономическа логика – всеки лев, даден за превенция на бедствия, има възвръщаемост между 4 и 7 лева. Тази логика важи и за борбата с недохранването – да го предотвратим струва 20 евро на дете, а да го лекуваме – 100 евро. Представете си колко много бихме могли да направим за това дете, което живее в сянката на глада,

с разликата от 80 евро, какви възможности бихме могли да му дадем ако инвестираме в образованието му, вместо в оцеляването му. Тревожа се и от растящия брой на бежанците – тези, които са принудени да бягат от домовете и страните си, които нямат къде да отидат и които не могат да се върнат вкъщи. Хората в това положение стават все повече – миналата година бяха 44 милиона души, а решения за техните проблеми тепърва се търсят. Реакцията на кризи и бедствия е тежка работа, но и най-добрия пример за общите ни европейски ценности. Европейците ги е грижа – и защото ги е грижа, аз мога да върша моята работа. Грижа ни е, защото това е правилно от морална гледна точка, но и защото е в наш интерес да инвестираме в един по-стабилен свят. Затова на този 20-ти юбилей на ЕХО (ECHO), позволете ми да ви благодаря за това, че ви е грижа за хората с по-малко късмет от нас и за това, че ни давате възможност да направим техния живот подостоен. Кристалина Георгиева Европейски комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи

Повече информация за ECHO @ 20: http://ec.europa.eu/echo/20/

AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА


бр. 9 (13), година IV, март ‘2012

Проект: generations@school Ангажиране на ученици и възрастни хора в диалог между поколенията От 2009 г. насам, на 29 април, Европа чества Европейския ден на солидарността между поколенията. През 2012 г., акцентът ще бъде поставен върху организирането на срещи между ученици и възрастни хора и разговори на тема какво значи да остаряваш и как стари и млади могат да си сътрудничат, за да живеят по-добре. В седмицата около 29 април, всички училища в Европа са поканени да отворят вратите на класните си стаи за по-старите поколения и да проведат проучване по какъв начин диалогът между поколенията би могъл да допринесе за подобро образование, възпита-

ние и по-успешно взаиморазбирателство.

Няколко причини да се включите: За да разчупите стереотипите между поколенията и да окуражите останалите да прекарват повече време с хора от различни възрасти в обкръжението си. За да обмените знания и умения и да научите повече един за друг. За да се информирате за разнообразието и какво представлява активното стареене. За да споделите резултатите от проучването, което сте провели, с други европейски училища и с общността като цяло.

дискусии между възрастни хора и учениците, игри, артистични дейности като рисуване, театър, музика или занаятчийски произведения. • Потърсете идеи в нашите източници. Направете много снимки на проведените за• нимания. За да се включите в конкурса ни за най-добър национален проект, трябва да изпратите снимки от вашето • събитие на http://www.historypin. com/gats/bg/page/ generations-school-projectcontribute-content Всички училища, които се 29 април 2012 г. - Запомвключат в инициативата ще нете тази дата! получат сертификат от ЕвроМожете да проведете пейската комисия. всякакви интеграционни съПроектът стартира на 1 бития във вашето училище:

март 2012 г. и на сайта му ще бъдат публикувани, както пълната информация за участие, така и набор от източници и идеи. Всички училища могат да участват в тази паневропейска кампания. Желаещите да се включат учебни заведения, могат да получат повече информация от Европа Директно – Стара Загора на място на бул. „Ген. Столетов” 127, на тел, 042 605 007 или по електронен път на europedirect@ szeda.eu. Кампанията ще продължи между 1 април и 30 юни 2012 г. За целта училищата трябва да организират срещи и разговори с възрастни хора, а след това да споделят снимки, житейски истории и своите впечатления на сайта на проекта. Най-интересните предложения ще получат награди! Партньор на Европа Директно – Стара Загора при провеждане и популяризиране на тази кампания е Регионалния инспекторат на образованието в Стара Загора.

“Европейски градове” влезе в Художествената галерияКазанлък с платната на именити родни майстори От 31 януари до 26.02.2012 година , изложбата “ Eвропейски градове през очите на български художници” беше показана в Художествена галерия - Казанлък. Съвместната проява на художествените галерии в Стара Загора и Казанлък, спомня не само градовете от Стария континент, усетени в платната на родните художници, но и препраща към мястото, което имат пейзажите от европейски градове в българското художествено творчество. Намерена сполучливо, тази интересна тема е провокирана еднакво и от интереса към различния облик на малките и по-големи градове на Европа, и от предизвикателството да се улови уникалната им атмосфера. Съорганизатори на излож-

Жеков, Цанко Лавренов, Донка Константинова, Бенчо Обрешков, Дечко Узунов, Ненко Балкански, Вера Недкова, Константин Трингов, Владимир Гоев, Вълко Гайдаров, Андрей Даниел и други майстори на четката. Произведенията обхващат периода от 10-те години на 20 век до края на столетието.

бата са Община Казанлък, Община Стара Загора, Европейски информационен център Европа Директно – Стара Загора, Общински офис Казанлък, Градска художествена галерия Стара Загора и Художествена галерия - Казанлък. В експозицията бяха включени 50 живописни творби, рисунки и графики на 37 художника, сред които Иван Пенков, Никола Танев, Марио AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

www.europedirect.szeda.eu

3


бр. 9 (13), година IV, март ‘2012

www.europedirect.szeda.eu

Европейска гражданска инициатива

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

Oт 1 април 2012 г., влиза в сила Регламентът, определящ процедурите и условията за Европейска гражданската инициатива.

4

граждани на ЕС и достатъчно възрастни, за да гласуват* на изборите за Европейски парламент (18 години освен в Австрия, където възрастта за гласуване е 16 години). Гражданска инициатива не може да бъде организирана от организации. Всяка организация обаче може да популяризира или подкрепя Какво представлява европейската гражданска инициативи, при условие че прави това при пълна проинициатива? Европейската граждан- зрачност. Гражданският комитет трябска инициатива представлява покана към Европейската комисия да предложи законодателство по въпроси, по които ЕС има законодателни компетенции. Дадена гражданска инициатива трябва да бъде подкрепена от поне един милион граждани на ЕС от най-малко 7 от общо 27-те държави-членки.. Във всяка от тези 7 държави се изисква достигането на минимален брой поддръжници. Правилата и процедурите за гражданската инициати- ва да регистрира инициативата ва са изложени в Регламент си на този уебсайт, преди да зана ЕС, приет от Европейския почне да събира изявления за парламент и Съвета на Евро- подкрепа от гражданите. След пейския съюз през февруари потвърждаване на регистрацията, организаторите разпола2011 г. гат с една година за събиране Какво може да бъде на изявления за подкрепа. предложено като * Не е задължително гражгражданска инициатива? даните да са регистриГражданска инициатива рани да гласуват, достаможе да бъде предложена тъчно е да са навършили във всяка област, в която Конеобходимата възраст. мисията има правомощия да Как да подкрепим предлага законодателство, инициатива? например околна среда, селЗа да можете да подкреско стопанство, транспорт пите европейска гражданска или обществено здраве. инициатива трябва да сте Кой и как може да гражданин на ЕС (гражданин организира гражданска на страна членка) и да имате инициатива? право да гласувате* на изЗа да започнат граждан- борите за Европейски парска инициатива, гражданите ламент (18 години освен в трябва да създадат граждан- Австрия, където възрастта за ски комитет, състоящ се от гласуване е 16 години). най-малко 7 граждани на ЕС, За целта трябва да попълпребиваващи в поне 7 раз- ните формуляр за изявление лични държави-членки. за подкрепа, предоставен от Членовете на граждан- организаторите на инициаския комитет трябва да бъдат тивата, на хартия или онлайн

(ако организаторите са предоставили уебсайт за тази цел). Вижте разделите по-долу за повече информация как става това. Преди да подпишете, проверете дали формулярът включва цялата необходима информация относно инициативата (наслова, описанието, целите и пр.), както и регистрационния номер на тази инициатива в Комисията. Ако желаете, можете да проверите дали инициативата е регистрирана на този уебсайт (изисква се организаторите да регистрират инициативата си, преди да започнат да събират изявления за подкрепа). * Не е задължително гражданите да имат право или да са регистрирани да гласуват, достатъчно е да са навършили необходимата възраст.

влението за подкрепа данни - в зависимост от случая това може да е страната, която ви е издала личен идентификационен номер или документ за самоличност, страната, в която пребивавате, или страната (или една от страните), чийто гражданин сте. Във всеки случай имате право да подкрепите дадена инициатива само веднъж.

Изявление за подкрепа на хартия • Използвайте формуляр, съответстващ на страната членка, чийто гражданин сте или в която пребивавате. • Попълнете изискваната инИзисквани данни формация (в зависимост от Данните, които трябва страната членка). да предоставите във вашия • Подпишете формуляра и го формуляр за изявление за върнете на организаторите. подкрепа, зависят от страната членка, на която сте гражИзявление за подкрепа данин. Това се дължи на фаонлайн кта, че националните власти • Отидете на уебсайта на оротговарят за проверката на ганизаторите (можете да валидността на изявленията намерите връзка на страза подкрепа на поддръжниницата на въпросната иниците и за удостоверяването циатива на този уебсайт). на броя на валидните изя• Проверете дали системата вления за подкрепа, събрани за събиране на изявления за във всяка страна (изисква се подкрепа онлайн, използваорганизаторите на инициатина от организаторите, е удосви да съберат известен брой товерена от компетентните изявления в поне 7 държавивласти в страна членка (от членки). Затова изискваните организаторите се изисква данни отговарят на смятаното да публикуват удостовереот страните членки за необхонието на уебсайта си). Това димо, за да проверят дадено е важно, за да се гарантира изявление за подкрепа. защитата на вашите данни. Ако живеете в една страна членка, но сте гражданин на • Попълнете изискваната информация, като се уверите, друга, или ако сте гражданин че предоставяте необходина няколко страни членки, ще мите данни, изисквани от трябва да изберете страната, вашата държава-членка в която ще бъде преброено изявлението ви за подкрепа. • Не се изисква да поставяте Трябва да изберете страна, електронен подпис, когато която ще може да провери изпращате вашето онлайн предоставените от вас в изяизявление за подкрепа.

AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА


Особени случаи Вие сте гражданин на една държава-членка или на няколко държави-членки, но живеете в друга: в коя държава-членка ще бъде преброено вашето изявление за подкрепа? В зависимост от данните, изисквани от тези страни членки, може да имате възможност да избирате между тях, като не забравяте, че можете да подкрепите дадена инициатива само веднъж. Данните, които предоставяте в изявлението си за подкрепа (например номер на паспорт или номер на карта за пребиваване) ще определят в коя страна членка ще бъде преброено вашето изявление за подкрепа.

бр. 9 (13), година IV, март ‘2012 паспорт или лична карта – в този случай неговото изявление за подкрепа ще бъде проверено и преброено в Австрия. • Вие сте гражданин на ЕС, но живеете извън Съюза: можете ли да подкрепите дадена инициатива? В коя държава-членка ще бъде преброено вашето изявление за подкрепа? Това зависи от страната членка, на която сте гражданин. Дали можете или не можете да подкрепите дадена инициатива зависи от изискванията, поставени от тази страна членка. Това се дължи на факта, че някои страни членки не могат да проверяват изявления за подкрепа на техни граждани, живеещи извън ЕС. Ако имате възможност да подкрепите дадена инициатива, вашето изявление за подкрепа ще бъде преброено в страната членка, на която сте граждани.

Пример Австриец, който живее в Естония, може: • да попълни формуляра, който ще бъде проверен и съответно преброен в Естония, като посочи собственото и фамилното си име, адрес, дата и място на Какво се случва след раждане и националност, това? • или да попълни формуляр След като организаторите за Австрия, като предос- на гражданската инициатива тави освен горепосочени- съберат изисквания брой изте данни номера на своя явления за подкрепа (общо 1

милион и изисквания минимален брой в поне 7 страни членки), те ще ги изпратят на компетентните власти в страната, в която изявленията са били събрани, за да бъдат проверени. Когато властите проверят изявленията, те ще издадат на организаторите удостоверение, в което е посочен броят на събраните валидни изявления за подкрепа. Проверката от националните власти ще включва и проверка на точността на предоставените от вас данни.

да обяснят подробно повдигнатите в инициативата въпроси • организаторите ще имат възможност да представят инициативата си на публично изслушване в Европейския парламент Комисията ще излезе с официален отговор, посочвайки какви действия ще предложи в отговор на гражданската инициатива, ако изобщо смята да предложи такива, както и причините за своето решение. Този отговор ще бъде под формата на съобщение, прието официално от колегиума на членовете на Комисията и публикувано на всички официални езици на ЕС.

Защита на данните От организаторите на инициативата и от националните власти се изисква да защитават вашите данни по време на процедурата, като те не могат да използват данните ви за каквито и да било други Комисията не е длъжна да цели. предложи законодателство в резултат на инициатива. Ако Какво става, когато една Комисията реши да направи гражданска инициатива законодателно предложение събере 1 млн. изявления в отговор на гражданска иниза подкрепа? циатива, започва нормалната Комисията ще разгледа законодателна процедура внимателно инициативата. В предложението на Комисиярамките на 3 месеца след по- та се изпраща до законодателучаването на инициативата: ля (по принцип Европейския • представители на Комиси- парламент и Съвета или в няята ще се срещнат с орга- кои случаи само Съвета). Ако низаторите, за да могат те бъде прието, то става закон.

Информационен ден и обучение за младежи по програма “Младежта в действие” в Казанлък мощ”, СНЦ „Зелена светлипродължава от стр.1 Имаше представители на 4 младежки организации: на” и младежката секция Младежки общински съвет – Казанлък, МЧР „Взаимопо- към фондация „Проф. Генчо Пирьов”. В обучението се включиха студенти и експерти „Младежки дейности” от Община Казанлък и Община Мъглиж. Обучението бе водено от Георги Филипов, асистент в Информационния център на ЕС към Представителство на Европейската Комисия в България. Той представи в детайли пред младежите логическата рамка за написване на проект, както и проектната документация по програма „Младежта в действие”. В последния ден на обучението бе проведено практическо занятие за иницииране на

проект и писане на проектно предложение. Георги Филипов сподели пред младежите добри практики от свои участия в подобни проекти. Той представи и хоризонталната европейска програма „Учене през целия живот”, която би била полезни на аудиторията в бъдеще, като обърна специално внимание на секторната програма Еразъм. В края на обучението 24 младежи получиха сертификати от координатора на общински офис „Европа директно” – Казанлък за своето участие. Събитието бе част от Плана за дейности 2012 на Европейски информационен център „Европа директно” –Стара Загора, общински офис Казанлък.

AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

www.europedirect.szeda.eu

5


бр. 9 (13), година IV, март ‘2012

www.europedirect.szeda.eu

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

ЕС стартира Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията: включете се!

6

Тези ангажименти могат да варират от законодателна реформа (т.е. премахване на пречките, които възпрепятстват оставането на работа на възрастните хора) до анализ или публични дебати, повишаване на осведомеността или определяне на приоритетите за действие. НаприНа 18 януари в Копенхаген се отбелязва начало- мер, градовете могат да се присъединят към програмата то на Европейската година на активния живот на Световната здравна организация за благоприятни за на възрастните хора и живота на възрастните хора солидарността между градове, компаниите могат поколенията с двудневна да подобрят условията на конференция в Копентруд за възрастните работехаген, организирана от щи, организациите на гражЕвропейската комисия данското общество могат да и датското председаподпомагат доброволческите телство на ЕС. Целта на дейности на възрастни хора. Европейската година е да Уебсайтът на Европейската се повиши осведомеността за активния живот на възрастните хора, особено в сферите на заетостта, участието в обществени дейности и независимия им живот. Европейската година ще насърчи заинтересованите лица и политиците да поставят ангажименти в тези области и да предприемат конкретни мерки.

година е мястото, където тези ангажименти могат да придобият публичност и където може да се открие вдъхновение от това, което се случва другаде. В края на годината най-успешните ангажименти ще получат признание на национално и европейско ниво. Ласло Андор, Комисар на ЕС по заетостта, социалните въпроси и приобщаването, казва: “Активният живот на възрастните хора се отнася до това да им помагаме да останат на работа и да споделят своя опит, състои се в това те да продължат да играят активна роля в обществото и да живеят по възможно най-здравословния, най-независимия и най-удовлетворяващия ги начин. Активният

живот на възрастните хора е задължителен, за да достигнем нашата цел от 75% заетост и да спасим от бедността най-малко 20 милиона души до 2020 г. Годината призовава за действия в различни области – заетост, социална закрила, образование и обучение, здравни и социални услуги, жилищен фонд и обществена инфраструктура”. Населението на ЕС е застаряващо. От 2012 г. европейското население в трудоспособна възраст ще започне да намалява, докато броят на хоAГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА

рата над 60-годишна възраст ще се увеличава бързо, с около два милиона души годишно. Тази демографска смяна е резултат от достигането на пенсионна възраст при голямата група от хора от т.нар. поколение „бейби бум“, родени след Втората световна война. Сега средната възраст в Европейския съюз е около 40 години, но до 2060 г. тя ще се увеличи на 47 години. В 27-те държави-членки на ЕС пропорцията на населението на 55 и повече години се е повишила от 25% през 1990 г. до 30% през 2010 г. и се очаква да достигне около 40% до 2060 г. Все пак, европейците не просто живеят по-дълго – те са и по-здрави от всякога, което предлага допълнителен потенциал за обществото и икономиката. Европейската година 2012 обхваща три измерения на активния живот на възрастните хора: • Активен живот на възрастните хора в условията на заетост. Насърчаването на възрастните работещи да останат на работа изисква забележително подобряване на условията на труд и адаптирането им към здравния статус и потребностите на възрастните работещи, усъвършенстване на уменията им чрез осигуряване на по-добър достъп до обучение през целия живот и преразглеждане на системите за данъци и ползи с цел обезпечаване наличието на ефективни стимули да се работи подълго. • Участие в социални дейности. Подобряване на възможностите и условията за възрастните хора да дадат своя принос към обществото под формата на до-


броволчески дейности или като семейни помощници и да участват в обществото, като така се избягва социалната изолация и много от свързаните с нея рискове и проблеми. • Независим живот. Здравно промотиране и профилактично здравеопазване чрез мерки, които удължават максимално годините здравословен живот и предотвратяват зависимостта, както и създаването на среда, по-благоприятна за живота на възрастните хора (обществени сгради, инфраструктура, транспорт, жилищни сгради), която им позволява да останат възможно най-независими. Основна информация През цялата Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията ще се реализират стотици дейности, проекти и комуникационни събития и ще бъдат представяни както в ЕС, така и на национално ниво. • Конференцията за откриване на Европейската година (ЕГ) 2012 в Копенхаген, коя-

бр. 9 (13), година IV, март ‘2012 то ще се концентрира върху начина, по който новаторството може да допринесе за нови решения на бъдещите предизвикателства пред застаряващото европейско общество в сферите на заетостта, здравните и социалните въпроси. Сред говорителите са: Ласло Андор, Комисар по заетостта, социалните въпроси и приобщаването и Джон Дали, Комисар по здравеопазване и потребители, Мете Фредериксен, датският министър на заетостта, Сотирула Чараламбос, Министър на труда и социалното осигуряване в Кипър и Карен Хекеруп, датският министър на социалните въпроси и интеграцията и заинтересовани лица. • Конференция на журналистите за ЕГ 2012 (конференция за журналисти, която ще се проведе през март 2012 г. в Брюксел) • Разнообразните прояви ще дадат възможност на заинтересованите лица и гражданите да участват и да допринесат за активния живот на възрастните хора и солидарността между

поколенията в целия ЕС. В края на годината някои изключителни постижения ще бъдат акцентирани на европейска церемония за награждаване.

Ключови дати и прояви, свързани с активния живот на възрастните хора: - 18/19 януари – конференция за откриване на ЕГ 2012 в Копенхаген - януари/февруари – национални конференции за откриване на годината - 14 февруари – форум за

ЕГ 2012, организиран от Комитета на регионите в Брюксел - март – медийна конференция “Отчитане по въпросите за активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията” в Брюксел - 7 април – Световен ден на здравето относно здравеопазването и живота на възрастните хора - 29 април – Европейски ден на солидарността между поколенията (насърчаване на срещи между представители на различните поколения в училищата в седмиците преди и след 29 април) - 4 юни - Конференция относно “Доброто управление за активен и здравословен живот на възрастните хора” в Брюксел - 19/20 септември - Конференция на министрите от Икономическата комисия за Европа на ООН (UNECE) относно активния живот на възрастните хора във Виена - 1 октомври – международен ден на възрастните хора - 4 ноември – европейски форум по демография - ноември - церемония по награждаването в Брюксел - декември – конференция за закриване на годината в Кипър

AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

www.europedirect.szeda.eu

7


бр. 9 (13), година IV, март ‘2012

www.europedirect.szeda.eu

ЕК приканва България да гарантира свободен достъп до пазара на наземно цифрово радиоразпръскване

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

(т. нар. мултиплекси)

8

Комисията счита, че България не се е съобразила с изискванията, заложени в Директивата за конкуренцията, когато през 2009 г. е предоставила наличните пет лота за наземно цифрово радиоразпръскване чрез две конкурсни процедури, като по този начин е ограничила без основание броя на предприятията, които могат да навлязат на този пазар. Нещо повече, критериите за подбор на конкурсните процедури са били непропорционални и следователно не са в съответствие с изискванията на Директивата за конкуренцията, Директивата за разрешение и Рамковата директива. На кандидатите не е било разрешено да бъдат свързани с доставчици на съдържание (оператори на телевизионни канали), включително оператори, извършващи дейност само извън България, или с оператори на

мрежи за радио- и телевизионно разпръскване. Решението е под формата на мотивирано становище, втора стъпка в процедурата за нарушение съгласно член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). България сега разполага с два месеца да информира Комисията за мерките, които е предприела, за да отстрани нарушенията на правото на ЕС и да позволи ефективен достъп до българския сектор на наземно цифрово радиоразпръскване. Ако националните органи не отговорят по задоволителен начин в рамките на два месеца, Комисията може да отнесе въпроса към Съда на Европейския съюз. Комисията приветства обявеното неотдавна от България начало на тръжна процедура за разпределение на спектъра. През декември

2011 г. България прие изменения на законодателството си, за да позволи провеждането на нова тръжна процедура преди 1 септември 2013 г. Комисията очаква България да оповести условията на процедурата възможно най-скоро, така че потенциалните нови участници да могат да подготвят съответната документация, да бъдат подбрани и да навлязат на пазара преди датата, определена за приключването на аналоговото разпръскване — 1 септември 2013 г. Комисията ще следи дали тръжните условия са в съответствие с директивите и дали позволяват ефективно навлизане на пазара на наземното цифрово радиоразпръскване. Контекст Преходът от аналогово към цифрово радиоразпръскване до 2012 г. е една от целите на политиката на ЕС. Тази промяна дава възможност за по-ефективно използване на радиочестотите и реорга-

Издание на Европейски информационен център Europe Direct - Стара Загора

Полезни връзки Парламентът - http://www.europarl.europa.eu/parliament

За контакти: Стара Загора 6000 бул. “Генерал Столетов” 127 тел.: (042) 605007, факс (042) 638075

http://www.europedirect.szeda.eu europedirect@szeda.eu

низиране на значителен дял от спектъра за нови услуги („дигиталния дивидент“). За да гарантира, че този процес ще доведе до навлизането на нови участници, които ще насърчат конкуренцията и ще предоставят по-голям избор на зрителя, Комисията следи да се спазват правилата относно ползването на допълнителния капацитет на спектъра, които са определени в Директивата за конкуренцията, Директивата за разрешение и Рамковата директива. Тези правила налагат правата за използване на радиочестотите да се предоставят чрез открити, прозрачни, обективни, недискриминационни и пропорционални процедури, без да се засягат целите от общ интерес. Комисията се е намесвала в случаи на разпределение на радиочестотен спектър за наземно цифрово радиоразпръскване и в други държави членки, например Италия и Франция.

Страница на Представителството на Европейската комисия в България - http://ec.europa.eu/bulgaria Безплатна телефонна линия от всички точки на Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11 Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейската комисия. Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА

Profile for Europe Direct Stara Zagora

Бюлетин март 2012 Европа Директно Стара Загора  

Бюлетин 9 (13) март 2012 Европа Директно Стара Загора

Бюлетин март 2012 Европа Директно Стара Загора  

Бюлетин 9 (13) март 2012 Европа Директно Стара Загора

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded