Page 1

Ahoz aho

Euskarakadak

2011ko otsaila

Hizkuntza Politika ezagutuz Coprecin  2008ko Batzar Nagusian  aurkeztu  zen Kontselu Errektoreak              onartutako  Hizkuntza Politika.                                      Hasiera prozesua horretarako             sortutako Lan‐taldeak eman zion eta        eztabaida eta hausnarketa emankorrak  egin ostean, egungo eta  etorkizuneko          Coprecin  euskarak zein toki izango zuen  zehazteko.          Bi puntu nagusi ekarriko ditugu             gogorarazteko: 

Aretxabaleta, 2011-04-12, 12:00etan

Badakigu hor zabitzatela korrika laguntzaile izateko grinez.   Horretarako klikatu  www.korrika.org  webgunean eta bertan egin dezakezue    zuzen‐zuzenean. Eta bestela, honako leku hauetan ere egin dezakezue:  BERGARA: Jardun euskara elkartean eta Arrano tabernan.  ANTZUOLA: Liburutegian, liburu eta Martinen.  OÑATI: kultur Etxean  ARRASATE: Erdu AEK euskaltegian eta Irati tabernan.  ARAMAIO: Udaletxean.  ARETXABALETA: Loramendi euskara elkartean.  ESKORIATZA: Udaletxean.  GATZAGA: tabernetan. Informazioa jasotzeko, zalantzak argitzeko edo gairen bat landu nahi baduzu jarri gurekin harremanetan. Sekzioko gutunontzi bidez edota telefono hauetara deituta: Komunikazio lantaldea: Josu Arteaga (12147), Xabier Gonzalez (12130) eta euskara teknikariak ( 12220)

1

Zein da Copreciko Euskara Planaren   misio nagusia?  

Coprecin euskara ere lan hizkuntza bihurtzea plan  ireki, integratzaile eta motibatzaile baten bitartez  

2

Zein eragin esparrutaz hitz egiten ari  gara?  

Kokagune geografikoa izango dugu kontutan:  Aretxabaleta. Aretxabaletan lanean diharduten           langileek  bete beharrekoa.  


Coprecin zenbat langilek daki euskaraz? 86%

73%

84%

73%

66%

83%

73% 66%

85%

73% 68%

Euskara Planaren Bloga martxan

84% 84%

76%

77% 73%

72%

66%

Cp ZEL ZUL

2008-10

2009-05

2009-10

2010-02

2010-09

2011 urtarrila

Coprecin 10  langiletik  7k  euskaraz  hitz  egiten  daki  eta                        %85ak euskaraz ulertzen du. Horrek esan nahi du:    1.  Bileretan  euskara  gehiago  erabiltzeko  aukera  erreala                  dagoela (bilera guztien euskararen erabilera  %26 da gaur egun)  2.  Bilera  guztiak  euskara  hutsean  egin  beharrik  ez  dagoela,  baina horrela  egin  nahi  duenak    egiteko  aukera  baduela;   hitz egiteko  gaitasunik ez izanagatik, ulertzeko gaitasuna  handiagoa izaten delako.  3.  Bilera  elebidunak  Coprecin esistitzen dira; horiek areago‐ tuz gero, euskaraz gehiago entzungo genuke.   4.  Kontua  ez  baita    aukera  bakartzat  hizkuntza  bakarra  hart‐ zea, elkar ulertzea eta nahi izatea baizik.  

Astero euskarari  buruzko  kanpoko  zein  barruko  albisteak           topatuko  dituzu  helbide  honetan:  http://blog.copreci.es/ euskara/ .     Sartu eta parte hartu zuk ere.  

...eta gehiago egin al daiteke? GOGOBETETZE inkesta

% 6 

% 94 

2010an Coprecin osoan bana‐ tutako  inkestetan jasotakoa‐ ren  arabera:    ♦  Copreciko langileen   %94  euskara          bultzatzearen  aldeko da .    ♦ %54‐aren ustez   euskaraz  askoz    gehiago      egiteko           aukera badago.    

Ahoz aho-2011otsaila  

Copreciko Komunikazio Lan Taldeak hilero ateratzen duen argitalpena