Page 1

Copreciko Euskara Planak datorren epealdi estrategikoan landuko dituen ildo, helburu eta estrategiak batzen ditu dokumentu honek. Euskara B atzor deak sortua, Kont seilu Errektoreak 2013ko azaroan onartua, Coprec iren Plan Estrategiko orokorrean barneratuko da.


1


2


3


4


o

o

o

o

o

o

o

o o

o

5


o

o 

o

o

6


-

7

Copreciko Euskara Planaren EP13-16  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you