Page 1

3 maila  3 niveles 

l Egun horretan, 6 lagunez osatutako ebaluatzaile taldea ibiliko da Copreciko txoko ezberdinak aztertzen eta langileekin ere izango dute hartu emana.

o k te   a z i l  r lo

ha egu a s u ort  con

i

URREA ORO ZILARRA PLATA

BELTZA NEGRO

a par

URRIA

nola

Un grupo de 6 personas recorrera Copreci y charlaran con cualquiera de nosotr@s.

noiz zer 

Nola garatzen da Euskara Plana? ¿Cómo se desarrolla el plan del Euskera? Nork osatzen du Euskara Batzordea? ¿Quienes componen el Comité de Euskera? Zein da Euskara Planarekin duzun harremana? ¿Cuál es la relación que tienes con el Plan de Euskera? Nola hartzen duzu parte? ¿Cómo participas? Ba al dago hizkuntza irizpiderik? ¿Hay algún criterio lingüístico? Zenbatekoa da euskararen erabilera zure inguruan? ¿Cuanto se usa el euskera en tu entorno? Makinak zein hizkuntzatan erabili daitezke? ¿En que idioma se pueden usar las máquinas?

EUSKARAREN PRESENTZIA, ERABILERA ETA KUDEAKETA LA PRESENCIA, EL USO Y LA GESTIÓN DEL EUSKERA

Azterketa egin eta gero, ebaluazio txostena emango digute, lortutako mailaren araberako plakarekin batera. Proposamen berriak jasoko ditugu, euskararen normalizazioan aurrera jarraitzeko urratsak. Después de hacer la auditoria, nos darán el informe del resultado junto con la placa del nivel conseguido. Recibiremos nuevas propuestas, pautas importantes para seguir adelante en la normalización del euskera.


ZER NAHI DUGU? MISIÓN

EUSKARA BATZORDEA COMITÉ DE EUSKERA

Coprecin euskara (ere) lan hizkuntza bihurtzea, ekintza plan ireki, integratzaile eta motibatzaile baten bidez. Lograr que en Copreci, el euskera también sea idioma de trabajo mediante un plan de actuación abierto, integrador y motivador.

Kontseilu Soziala (CS) Kontseilu Errektorea (CR) Zuzendaritza Batzordea (Dir.) Giza Baliabideak (RH) Koordinatzailea Euskara Teknikariak Lan Taldeak (Motibazioa, ZUL, Erabilera, Ezagutza, Komunikazioa, Informatika) 1. KOMUNIKAZIOA / Comunicación: • Elebietan, euskarari lehentasuna emanda Bilingüe, resaltando el euskera 2. LAN TRESNAK / Herramientas: •

HIZKUNTZA POLITIKA POLÍTICA LINGÜÍSTICA

EZAGUTZA MAILA CONOCIMIENTO

• •

Elebietan, euskarari lehentasuna emanda

• •

Euskara ikasteko matrikula doan

• •

Zeharkako lanpostuetarako hizkuntza eskakizuna

Bilingüe, resaltando el euskera 3. FORMAZIOA / Formación:

Matrícula gratuita para aprender euskera 4. PROMOZIOA - KONTRATAZIOA / Promoción-Contratación: Perfil lingüístico para los puestos de MOI

Coprecin, 10etik 7k euskaraz hitz egiten daki. %85ak, euskara ulertzen du. 7 de cada 10 lo habla. El 85% lo entiende.

Bikain: laburpena elebietan  
Bikain: laburpena elebietan  

Bikain ziurtagiriaren inguruko azalpen laburra. Zer den, noiz etorriko diren ebaluazioa egitera... Horretaz gain, aurretik komentatutako kon...

Advertisement