Page 1

Ahoz aho 2011ko abendua Pasa den azaroaren 30ean  izan zen Bikaineko ziurta‐ girien banaketa ekitaldia.  Ondoko argazki honetan  ikus dezakegu ZILARREZ‐ KO maila aitortzen duen  ziurtagiria jasotzera joan‐ dako Copreciko ordezka‐ ritza.   Ebaluatzaileen  arabera,  Coprecik    euskararen  normalizazio  bidean  ezarritako  baliabideak  dira  gure  indargune:  misioaren  onarpena,  Hizkuntza  Politika.  Baina txanponaren beste aldean, Komunikazio mailan dugun hutsunea dago.  Datozen Kontseilutxoetan gaia lantzeko aukera izango duzue baita ditugun in‐ dargune  eta  hutsuneak  hobeto  aztertzeko  aukera  ere.  Zuen  ekarpenak  jaso‐ tzeko irrikaz gaude, beraz, aurrera! 


Euskarazko edo txoko

Pertsonalean osatu duten berbataldeko par des, Agurtzane, Leire, Montse, Iñaki, Itziar, O tagonistak.  Euskararen  erabilera  bultzatzek txan. Bizkotxoan dago gakoa! 

Gerediaga elkartearen  eskutik,  Durangoko  46.  Euskal  Liburu  eta  Disko  Azokara  joateko  au‐ kera dugu datorren abenduaren  8ra  arte.  Idazle,  musikari,  an‐ tzezle…  hamaika  sortzaile  el‐ kartuko dira Landako Erakusta‐ zokan  eta  aurten  ere  hamaika  liburu, disko, egutegi… salduko  dira.             Sarritan  gure  buruari  zergatik  edo  zertarako  goazen  galdetu  ere  egin  gabe,  kotxean  sartu  eta hantxe egiten dugu topo as‐ paldiko  lagun  zaharrekin,  txiki‐ tan  irakurritako  euskarazko  le‐ henengo  liburuekin  edo  etxean  altxor  gisa  gordeta  daukagun  binilozko  diskoaren  bertsio  di‐ gitalarekin.   Oraindik  ere  denboraz  gaude‐ nez, hementxe gonbidapena! 

Euskarari bultzada emateko Berba tal‐ dea osatu duzue. Zer da?  Ahal den neurrian euskararen erabilera  indartzea gura dugu, bai gure artean  baita gurera etortzen direnekin ere. Ho‐ rretarako, telefonoko lehen berba euska‐ raz izaten da edo tailerretik norbait etor‐ tzen bada lehenengo hitzak be euskaraz‐ koak izaten dira.    Eta zuen artean lan pila bat dagoenean  zein da hizkuntzarik erabiliena?  Egia da giroa nahasia dagoenean erdaraz  berba egiten dugula. Lasai baldin ba‐ gaude orduan saiatzen gara euskaraz  berba egiten. Hemendik kanpo,  


olatezko bizkotxoak?

rtaideekin solasean ibili gara. Nagore, Lour‐ Oihana eta Nika dira hilabete honetako pro‐ ko  oso  sistema  berezia  jarri  dutelako  mar‐

Aramaio aldetik jaso dugu gure lehenengo hitza: bixaue.

kalean elkartuz gero, presio barik eta  patxadaz, normalean euskaraz berba  egiten jarraitzen dugu!    Azaldu apur bat faborez, ze sistema  berezi adostu duzuen euskararen era‐ bilera indartzeko  Oraindik ez dugu jarri martxan baina  pertsonaleko lankideen izen guztiekin  taula bat osatu dugu. Bakoitzak 25 lauki‐ txo dauzka eta erdaraz berba egitera‐ koan marra bat egiten dugu laukitxo ba‐ tean. 25 laukitxo horiek lehenengo bete‐ tzen dituenak, bizkotxo bat ekarri behar  du.  

Inoiz entzun duzue? Erabili? Badakizue zer esan nahi duen?

Bazkalosteko lokamua da bixaua, siesta alegia. Eskerrik asko Angel Padillari eta badakizue, bidali zuen hitzak, horrela, denok ezagutuko ditugu eta!


Hiztegia: CAL 22100

Abenduak 3: Euskararen Nazioarteko Eguna

Aurtengo Euskararen  Nazioarteko  Egunean,  gure  historian  zehar  modu  batera  edo  bes‐ tera garrantzitsuak izan  diren  Euskal  Emaku‐ meak  omendu  ditu  Eusko Ikaskuntzak.   Informazioa jasotzeko, zalantzak argitzeko edo gairen bat landu nahi baduzu jarri gurekin harremanetan. Sekzioko gutunontzi bidez, euskom@copreci.es edota telefono hauetara deituta: Komunikazio lantaldea: Josu Arteaga (12147), Xabier Gonzalez (12130) eta euskara teknikariak ( 12220)

Abenduko Ahoz Aho  

Urteko azken alea!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you