Page 1

Ahoz aho 2011ko azaroa

a:   e l z a i  Irab  Urzela z on t o G

Pasa den  urriaren 21ean,  afari  ederraren bu‐ eltan batu ginen. Jone Salegi eta Peru Elorzak  prestatutako berakatz zopa bikaina jan ondo‐ ren, ez zen falta izan barre eta kanturako ai‐ tzakiarik. Eskerrik asko! 


Jaime Bengoa: e

ingen

Zenbat BIK COU-ra arte asko egia esan, errazta ritzan sekulako zartakoa jaso nuen e

Lankide bati agur esateko dantzari BIKAINA z egoera BIKAINA, bai zuri, bai aurrean daukaz

Bai egia esan, bihotzeraino aillegetan dan asuntua da eta askok ezin retzat ere oso egoera sentikorra da eta askotan negar egiteko gogoak kide batzuekin oso lotura estua izan dudala eta agur esateko orduan,

Coprecin euskaraz berba egiten dug KAIN, hobetzeko beharra edo “muy 

Nota ona ateratzen dugu nahiz eta konplexu asko euki. Aurreiritzi a ezagutzen ingurua eta nahiz eta euskaldunak izan, erderaz berba e tzuk erdaldunak direla baina kasu askotan ulertu egiten dute eta ko be nahiz eta eurak erderaz erantzun.

Azaldu iezaguzu zertan datzan BIK eurekin egindako bilera hemen, Co

Eusko Jaurlaritzak eta Euskalit-ek sortutako zertifikazio bat da, eta keta izan ziren eta eskertzeko modukoa da Copreci-ko jendearen ateratzea baizik eta kanpotik etorritako jendearen inpresioa lortzea gure alderik ahulenak eta zeintzuk indartsuenak. Laster jakingo du


euskaltzale, dantzari eta iari bikaina

KAIN atera dituzu eskolan? 

suna neukan eta irakurle fina nintzen. Gero ingeniata ez nekiela ikasten konturatu nintzen.

zara gero! Oilo‐ipurdia sortzeko  zunari ezta? 

dute mantendu ezta begirada ere! Nik dauzkat. Kontuan euki behar da lanhori guztiori azaleratzen da.

unean ze nota ateratzen dugu? BI‐  deficiente”? 

asko daukagu, beharbada ez dugulako eitteko joera daukogulako. Argi dago baomeniko zan euskaraz berba eittea eurekin

KAIN zertifikazioa eta zelan joan zen  oprecin. 

a euskaran egoera neurtzen da. 40 elkarrizjarrera. Guri ez zaigu arduratzen nota ona a, aholkuak jasotzea, ikustea zeintzuk diren ugulakoan nago!

GURE HITZA Hemendik aurrera, txoko honetan, erabiltzen ditugun, arraroak diren, entzunak ditugun… hitzak jarri nahi ditugu. Honela, guztion hiztegia gero eta aberatsagoa izango da! Horretarako baina, guztion parte hartzea ezinbestekoa da, danok egin dezakegu eta gure ekarpena, beraz, hitz bat daukazunenean bidali! Ziur gaude hiztegi aberatsa duzuela, zuen inguruan hitz bat esan eta sarritan zer den azaldu beharra daukazuela, beraz, guztiokin konpartitu!!!


Hiztegia: ETXE KONFORTA

Hementxe daukagu  Etxe  Konfortean  egi‐ ten  duten  osagaia.  Honez  gero  osagaia‐ ren  atal  guztiak  eus‐ karaz  esateko  gai  gara, ezta? 

Informazioa jasotzeko, zalantzak argitzeko edo gairen bat landu nahi baduzu jarri gurekin harremanetan. Sekzioko gutunontzi bidez, euskom@copreci.es edota telefono hauetara deituta: Komunikazio lantaldea: Josu Arteaga (12147), Xabier Gonzalez (12130) eta euskara teknikariak ( 12220)

Azaroko Ahoz aho  

Hementxe duzue azaroko berripapera