Page 1

Magazine van

De WijnRank JAARGANG 4 nr. 3

Foto: Jenny Eslava in de kerk te Elden

8 mei tot en met 25 juni 2017

www.eusebiusparochie.nl


Kantoorruimte te huur € 199,- per kamer van 28m 2 all-in met parkeerplaats. Rand centrum (Van Oldenbarneveldtstraat 85a) Ook gehele etages te huur. Magazijnruimte te huur € 39,-/m 2 . Rand centrum (Van Oldenbarneveldtstraat 85a, Antonius Bienemannstraat, Jacob Steven Stenfertweg, Emplacementstraat), in units van 250m 2 tot en met 1000m 2 . Betaling in goederen bespreekbaar. Ook vastgoed te huur in Duitsland en de Verenigde Staten. Tel: 026-3568111/ 026-3568112 Mobiel: 06 421 35 666 (Kimberley Karg) info@pejavastgoed.nl www.pejavastgoed.nl

Computers op maat Onderhoud Netwerken Reparatie Supplies Emmastraat 29 • 6881 SN Velp • (026) 3640641 Internet: www.ictvisie.eu

Moderne grafische communicatie met ambachtelijke passie!

De vakmensen van Cunera staan dagelijks garant voor grafi technisch vernuft, om die redenen kunt u een pasklaar product van ons verwachten.

DRUKWERK

PRINT

NABEWERKING

VORMGEVING

DISTRIBUTIE

Drukwerk met vijf sterren

Flexibel op rolletjes...

Passen zonder puzzelen

Eigenzinnige ideeën uitbroeden

Opvallend veelzijdig op weg

Drukkerij Cunera Utrechtsestraatweg 200 Rhenen e-mail info@cunerabv.nl Industrieterrein “Remmerden” tel. 0317-61 29 38 website www.cunerabv.nl

DE WIJNRANK WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE STEUN VAN PARTICULIEREN EN DE VOLGENDE BEDRIJVEN: Pianostemmer Simeon Klompmaker 06 10797440 Hessing Administratie telefoon 026 3203330 of 06 51246529

En onze adverteerders BTW-aangifte? Begelei regelt het voor u! * Deskundig

* Betrokken * Persoonlijk

Begelei neemt de zorg voor de boekhouding van uw bedrijf uit handen. Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking. Bel: Frank van den Bergh 06-29123138 Mail: info@begelei.nl

2 Begelei

voor uw financiële administratie en meer.

Accountantskantoor Mulder, Begelei, Drukkerij Cunera, Flipse Schoenen, boekbinderij Th. Horstink, ICT visie, Peja Vastgoed B.V., SVA vastgoed, Woon- en zorgcentrum Vreedenhoff


RK Parochie Sint Eusebius Eusebiusbinnensingel 9 ma t/m vr. 10.00 - 13.00 uur 6811 BW Arnhem 026-4424567 secretariaat@eusebiusparochie.nl www.eusebiusparochie.nl Voor aanmelden van dopen, trouwen, eerste communie, vormsel, verzoek financiële noodhulp, geestelijke bijstand: 026-4424567 Voor ziekenzalving en uitvaart: 026-3703800 (altijd bereikbaar) Overige telefoonnummers Emmaüskerk Secretariaat H. Lucaskerk Secretariaat H. Martinuskerk Secretariaat O.L.V. Visitatiekerk Secretariaat H. Walburgiskerk Emmauskapel St. Gangulphusplein 5 Diaconaal Centrum v. Slichtenhorststr

0313-416060 026-2134674 026-4423116 026-3635390 026-4426469 026-3211311 026-4426066

Pastoraal team Arnhem Gerben Zweers, pastoor Anita Coenraads-Zernitz, pastoraal werker Han Eerkens, pastoraal werker Joset van Leeuwen, pastoraal werker Ellie Smeekens, pastoraal werker Bestuur Gerben Zweers: pastoor Karin van Heumen: lid Marius van den Brul: secretaris Floris Dirkse van den Heuvel: communicatie Bernd Bonnier: personeelszaken/ vrijwilligers/projecten Wouter Schouten gebouwenbeheer Meldpunt vrijwillige thuishulp 026-3703540 Sensoor 24 uur elke dag 0900-0767

Rekeningnummer RK Parochie Sint Eusebius NL44 INGB 0002 044764 Te gebruiken voor: Kerkbijdrage, parochieblad en misintenties. Vrijwillige bijdrage parochieblad; richtbedrag € 15,Giften Caritas NL43 ABNA 0411 7727 40 t. n. v. PCI St. Eusebius Bereikbaarheid locatiesecretariaten en steunpunten Emmauskapel: 026-321 1311 St. Gangulphusplein 5 (6832 AT Arnhem) Woensdag en vrijdag: 10.00 - 12.00 uur. Lucaslocatie secretariaat: 026-213 4674 Rijksweg West 54 (6842 BE Elden) Maandag en vrijdag: 10.00 - 12.00 uur. Martinuslocatie: 026-442 3116 Steenstraat 7 (6828 CA Arnhem) Donderdag en vrijdag: 10.00 - 12.00 uur. O.L.V. Visitatielocatie: 026-363 5390 Emmastraat 18a (6881 ST Velp) Maandag en donderdag: 10.00 - 12.00 uur. Walburgislocatie: 026-442 64 69 Walburgisplein 45 (6811 BZ Arnhem) Maandag, woensdag en vrijdag: 10.00 - 12.00 uur. Diaconaal Centrum: 026-442 6066 Van Slichtenhorststraat 34 (6821 CM Arnhem) Dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00 - 12.00 uur. Redactie Wijnrank Gerben Zweers, Raymond Koene, Marga Meier en Jenny Eslava De volgende De WijnRank De kopij voor De WijnRank nr. 4 - 2017 dient uiterlijk op vrijdag 19 mei 2017 te zijn ingeleverd (redactie@eusebiusparochie.nl). Copyright 2017 - RK Parochie Sint Eusebius. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Bereikbaarheid Pastoraal Team Gerben Zweers pastoor 026 - 4424567 pastoorzweers@gmail.com Anita Coenraads pastoraal werker 06 -15189911 a.coenraads@eusebiusparochie.nl Han Eerkens pastoraal werker 0575 - 469615 h.eerkens@eusebiusparochie.nl op vrijdag 09.00 - 12.30 uur bereikbaar in de Emmaüskerk: 0313 - 416060 Joset van Leeuwen pastoraal werker 026 - 4424567 j.vanleeuwen@eusebiusparochie.nl op maandag 09.00 - 12.00 uur bereikbaar in Lucaskerk: 026 - 2134674 Ellie Smeekens pastoraal werker 06 - 26140616 e.smeekens@eusebiusparochie.nl 3


Redactioneel Mijn naam is Jenny Eslava en ik ben geboren in Bogota, de hoofdstad van Colombia. 27 jaar geleden kwam ik naar Nederland, waar ik de kans heb gekregen een prachtige familie te stichten in Arnhem met mijn man en twee zonen. Ik ben fotografe en werk daarnaast parttime in ziekenhuis Rijnstate, locatie Zevenaar. Ook draag ik mijn steentje bij binnen de activiteiten van de Kerk in Elden. Ik voel me zeer vereerd dat ik de kans krijg om samen te werken met de andere redactieleden. Ik zal mij in deze column richten op een alledaags thema, een thema dat mij aanzet tot nadenken: communicatie binnen de familie in de moderne tijd. We kunnen de enorme ontwikkeling van nieuwe technologieën niet ontkennen. Die zorgt er onder andere voor dat je op het moment dat er iets gebeurt aan de andere kant van de wereld, je meteen op de hoogte bent. De grote hoeveelheid aan apps en tools, zoals Whatsapp, Instagram, Facebook, Snapchat, Skype, Face-time enz., is praktisch speelgoed voor elke leeftijd. Zij stelt ons in staat om direct op de hoogte te zijn van gebeurtenissen van onze familie en vrienden die soms maar een paar kilometer of juist heel ver bij ons vandaan wonen. Je kunt wel zeggen dat wij beter contact hebben met onze buitenwereld, dan onze directe omgeving. Nu wil ik jullie uitnodigen om het model van communicatie binnen onze thuissituatie en met onze vrienden eens goed te bekijken. Je hoeft alleen maar een restaurant binnen te lopen om vast te kunnen stellen dat aan elke tafel bijna iedereen geconcentreerd bezig is met zijn of haar mobiel, zich

totaal niet bewust van wat er gebeurt om hem/ haar heen. Thuis zien we vergelijkbare taferelen, waarbij elk gezinslid veel tijd investeert in zijn/haar laptop, Ipad, of mobiel. Het is een ramp als er geen internetverbinding is, ook al duurt dit maar enkele minuten. Mijn conclusie is dat de communicatie met onze familie en verre vrienden beter verloopt, dan met onze familie en vrienden met wie we iedere dag samenleven. Men kan niet ontkennen dat de communicatie tussen echtgenoten, ouders en kinderen belangrijk is. We hebben de werkelijke communicatie nodig, waarbij we de tijd nemen om te luisteren naar onze kinderen, hun problemen, hun blijdschap en hun uitdagingen. Op die manier creëer je de mogelijkheid om je te kunnen oriënteren, om elkaar te stimuleren en om op tijd te corrigeren. Dit alles door middel van een permanente dialoog die gebaseerd is op liefde, vertrouwen en vergeving. Ik geloof dat dit het moment is om de echte communicatie in onze thuissituatie te verbeteren. Men zou bijvoorbeeld kunnen voorstellen om tijdens het eten niet het mobieltje te gebruiken, zodat de mogelijkheid voor een levendig en gezellig gesprek niet verpest kan worden. En laten we altijd beginnen met een gebed om God te bedanken voor ons eten en het plezier om samen te kunnen zijn met onze familie. “ Familia que reza unida , permanece unida”. (“een familie die samen bidt, blijft samen”) Vrede en alle goeds, Jenny Eslava

Van het Bestuur Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Toen ik op 1 mei 2013, na mijn benoeming door het bisdom, aantrad als secretaris van het parochiebestuur was Barack Obama net begonnen aan zijn tweede termijn als 44e President van de Verenigde Staten, had de abdicatie van toenmalig Koningin Beatrix en de overdracht van het koningschap aan Willem Alexander plaatsgevonden, was Paus Benedictus XIV afgetreden als Paus en was de Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio tijdens het conclaaf tot nieuwe Paus gekozen met de naam Franciscus. In de daaropvolgende 4 jaren zou er nog heel wat gebeuren in de wereld, in Europa, in Nederland en ook in onze eigen Eusebiusparochie. Ik kon bij mijn aantreden niet goed inschatten wat 4

er allemaal omgaat in een inmiddels fusieparochie van voorheen 10 verschillende parochies. Het werd mij echter al snel duidelijk dat er meer op een parochiebestuur afkomt dan indertijd op een kerkbestuur waar ik jaren voordien deel van had uitgemaakt (ook als secretaris). Als ik nu terugkijk op de afgelopen 4 jaren dan kan ik mijn rol binnen het bestuur het best omschrijven als “de spin in het web”. Bij vrijwel alle gebeurtenissen en beslissingen ben je in meer of mindere mate betrokken. Om er een paar te noemen: het vertrek van pastoor Paul Daggenvoorde. Dit was een van de eerste gebeurtenissen waardoor ik meteen in het diepe werd gegooid. Ik herinner me dat wij ons als bestuur richting het bisdom sterk hebben gemaakt om hem nog een aantal jaren te behouden als pastoor. Het “verzet” heeft echter niet mogen


baten. Het na de fusie nieuw geformeerde pastorale team moest zonder feitelijk herder alleen verder. De opvolger van pastoor Daggenvoorde, pastoor Koos Smits, vertrok al weer na enige maanden op eigen verzoek. Vicaris Hans Pauw werd tijdelijk tot waarnemend pastoor benoemd. Hij bleef uiteindelijk anderhalf jaar alvorens pastoor Gerben Zweers medio 2015 zijn werkzaamheden in “Arnhem” kon beginnen. Bij mijn aantreden was het proces van kerksluitingen formeel afgerond. De pijn die dit bij veel parochianen - met name wier kerk was gesloten of aan de eredienst onttrokken – veroorzaakte, is tot op de dag van vandaag bij sommigen nog voelbaar. Gelukkig hebben velen ook de gang naar een andere kerk gemaakt en voelen zich daar in die nieuwe gemeenschap opgenomen. De bedoeling om na de kerksluitingen de desbetreffende (bij)gebouwen te verkopen en de opbrengst (grotendeels) te bestemmen voor het achterstallig onderhoud aan de opengebleven kerken is slechts gedeeltelijk gelukt. Door de economische crisis stagneerde de markt voor onroerend goed. Het bestuur merkt dat er nu weer meer belangstelling is voor het nog niet verkochte onroerend goed. Zo is recent de voormalige pastorie van de H. Geestparochie aan de Gelderse Rooslaan in Arnhem verkocht aan Volkshuisvesting. Naast de al genoemde mutaties in het pastorale team zijn er de afgelopen jaren ook diverse bestuursleden gegaan en gekomen. De op dit moment sinds het vertrek van de toenmalig penningmeester per 1 januari 2016 nog steeds bestaande vacature baart zorgen. Er moet binnen onze parochie die per 1 juni 2015 werd uitgebreid met de voormalige geloofsgemeenschappen van de inmiddels opgeheven en opgesplitste parochie Levend Water (gemakshalve hier aangeduid als “Dieren, Rheden en De Steeg”) toch ergens een gekwalificeerde vrijwilliger te vinden zijn die deze vacature wil invullen? Hij of zij kan rekenen op een hartelijk welkom! Overigens was de “ontvlechting” van de voormalige parochie Levend Water en de “invlechting” in onze parochie een hele klus, maar het is gelukt dankzij de inzet van velen. Dat brengt me vanzelf bij de grote inzet binnen onze parochie van de vele vrijwilligers (vaak niet de jongsten meer). Dankzij die grote inzet “draait de parochie”. Zij verdienen een grote pluim! Het resultaat van mede hun inzet valt ook anderen op. Vandaar dat meerdere externe organisaties bereid zijn om een financiële bijdrage te leveren om daarmee het werk vanuit de parochie met name in wat genoemd de “zwakkere wijken” te

ondersteunen. De geboekte resultaten hebben de afgelopen jaren meerdere nominaties en prijzen opgeleverd. Het parochiële kompas waarop de afgelopen jaren door pastoraal team, bestuur, locatieraden en de overige vrijwilligers is gekoerst was het in 2015 vastgestelde Pastorale Beleidsplan “Geloof in de toekomst”. Komend jaar zal na een evaluatie door alle geledingen een aanzet tot een nieuw beleidsplan 2018-2022 worden gegeven. In mijn kennismakingscolumn heb ik indertijd aangegeven dat onze geloofsgemeenschap is begonnen aan een revitaliseringsfase. Ik maakte toen de vergelijking met een boom die je in zo’n proces eerst goed moet snoeien om daarmee de groei te bevorderen. Nu mijn benoemingstermijn van 4 jaren op 1 mei 2017 is geëindigd, stel ik vast dat de boom er beter en vitaler bijstaat. Dat betekent echter niet dat we ons nu onder die boom kunnen neerzetten en uitrusten na gedane arbeid, want iedereen weet dat “verder onderhoud” nodig zal blijven. Als wij daar met z’n allen voor zorgen dan ben ik ervan overtuigd dat deze boom de komende tijd bestand zal zijn tegen een stevige najaarsstorm. Mijn (ex-)medebestuursleden, waarmee ik steeds met veel plezier heb samengewerkt, dank ik hierbij voor hun nimmer aflatende inzet. Hun bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de parochie zal ik als gewone parochiaan op afstand blijven volgen. Ik wens hen, de leden van het pastorale team, de leden van de locatieraden en de vele actieve andere vrijwilligers wens ik Gods Zegen toe over hun belangrijke werk. Ten slotte hoop ik dat u mijn opvolger als secretaris, Marius van den Brul, net zo veel vertrouwen geeft als ik van u allen heb gekregen. Het ga u allen goed in onze gezamenlijke tocht als Gods Volk onderweg, niet als dolers maar als pelgrims, steeds ziend waar het vuur brandt. 1 mei 2017.

André Vrijhoeven.

Een paar uurtjes vrij? Heeft u een paar uurtjes per maand vrij? En wilt u die in dienst stellen van uw medemens die in (financiële) nood verkeert? Als u 2 maal ‘ja’ hebt geantwoord én enige affiniteit heeft met financiën dan bent U onze man/vrouw! De Parochiële Caritas Instelling St.Eusebius is namelijk op zoek naar een nieuwe penningmeester. De administratie wordt gevoerd in Excel en is niet ingewikkeld. Interesse? Belt u dan eens vrijblijvend met de voorzitter, Johan Hermans: 06- 46222715. 5


Pastorale column Afscheid?! Het is een komen en gaan in dit pastorale team. In mei 2015 kwam ik bij de Sint Eusebiusparochie, samen met de geloofsgemeenschappen van Rheden, De Steeg, Dieren e.o. Een fusie die voortkwam uit de opheffing van de parochie Levend Water. Via een interview met collega Anita Coenraads stelde ik mij toen aan u voor. En nu schrijf ik “Afscheid?!”, want mijn pensioendatum nadert. Pastoraal werker Geert Rozema is nog maar net weg, en nu dit weer, denkt u misschien. Komt er wel een nieuwe? Over de invulling daarvan is het bestuur druk bezig, en dat heeft vooral met financiën te maken. Aards en Hemels Dat er tùssen hemel en aarde meer dingen zijn dan een mens kan zien, dat wist u al. Zoals een boom geworteld is in de aarde en met zijn kruin reikt naar de hemel, zo leven wij mensen in deze concrete werkelijkheid, verlangend, reikend naar God. Dat leven kent zo zijn ups en downs, u weet wel waar ik het over heb. Sommige mensen noemen dat problemen en moeilijkheden, en zo kunnen we dat inderdaad ervaren. Maar ik zou het liever kansen en lessen willen noemen, oefeningen in geduld, oefeningen in geloof, hoop en liefde. (Kent u ze nog?) En daardoor ervaren dat het leven mij op dat moment niet beperkt of stopt, maar dat het mij juist mogelijkheden geeft om als nieuwe mens - met hart en ziel - toe te groeien naar God. Tijdelijk en Altijddurend Mijn arbeidscontract is tijdelijk, maar mijn roeping duurt voort. Mijn passie voor het geloof dat God er

altijd is, dat bij Hem Liefde, Licht en Leven is, mijn vertrouwen in Christus, het stopt niet op die dag dat ik 65 jaar en 9 (!) maanden oud ben, de dag dat ik de pensioengerechtigde leeftijd bereik. En toch, pastores gaan voorbij, maar u als parochiaan blíjft, de geloofsgemeenschap blíjft. Dat geeft dan weer een verantwoordelijkheid aan u, om door te werken aan het Koninkrijk van God en ervan te blijven getuigen. Ieder op eigen wijze met eigen talenten. Voltooid En zo roept mijn naderende afscheid allerlei associaties bij mij op. Wanneer is iets voltooid? Wanneer is een leven voltooid? Of meer in het bijzonder, wanneer is mijn werkzame leven voltooid? Op 3 juli ga ik met pensioen, wat een raar idee om te stoppen met werken. Die dag ben ik officieel bejaard, een besje zonder taart, fulltime oma Han. Of? Welke nieuwe mogelijkheden zullen zich hier aandienen? Ik ben zo dankbaar dat er plaats voor mij was in uw parochie, voor alle ontmoetingen en goede woorden, voor alle medewerking en uitdaging. Dat het een bijdrage mag zijn! Ik kan alleen maar afsluiten met gebed: Goede God, mogen wij de obstakels in ons leven te boven komen, mogen wij leven in verwondering en overgave, en uw vrede en liefde om ons heen verspreiden zodat de wereld een beetje mooier wordt voor àlle mensen. Amen. Han Eerkens Pastoraal werkster

Onze Lieve Vrouw van Fatima, Portugal Op zaterdag 13 mei 2017 is het precies 100 jaar geleden dat de verschijningen van Onze Lieve Vrouw van Fatima begonnen. Met Onze Lieve Vrouw van Fatima wordt Maria aangeduid die tussen mei en oktober 1917 zes keer verschenen zou zijn aan de drie herderskinderen (Zuster) Lucia, Franciso en Jacintha nabij het Portugese stadje Fátima. De verschijningen van Maria werden voorafgegaan door drie bezoeken van een engel. Op 13 mei 1917 zou Maria voor de eerste keer aan de kinderen verschenen zijn en beloofd hebben elke maand opnieuw op de dertiende te zullen verschijnen. Ze riep de kinderen op om boete te doen en offers te brengen met het doel lijdende zielen uit het vagevuur te helpen en te bidden voor de bekering van zondaars, opdat die niet naar de hel zouden gaan. De kinderen zagen daarom af van eten en drinken op bijzonder warme dagen en droegen een touw om hun middel bij wijze van offer. Ook droeg Maria hen op iedere dag de Rozenkrans te bidden voor de vrede. De bisschoppen van  Nederland hebben in de bisschoppenconferentie besloten om op 13 mei 2017 in de basiliek van Onze Lieve Vrouw in Maastricht hun bisdommen toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria (Onze Lieve Vrouw van Fatima). 6


Vrouw van Geloof Ik ben opgegroeid in een katholieke omgeving, waarin de devotie voor de Maagd Maria van mijn moeders kant van invloed is geweest op ons gezinsleven. Continu hebben we haar gevraagd om haar bescherming, haar tussenkomst, en haar hulp in onze benodigdheden. In de laatste jaren hebben we de mogelijkheid gekregen om haar te begroeten op verschillende bedevaart plekken zoals Lourdes in Frankrijk, Fatima in Portugal, Montserrat in Spanje, Schoenstatt en Kevelaer in Duitsland, Torcoroma en Chiquinquira in Colombia en in Amsterdam bij de Vrouwe van alle Volkeren. Bij deze bezoeken delen wij de vreugde van duizenden katholieken met de aanbidding van Onze Moeder. Kort geleden was ik in de gelegenheid om een boodschap te beluisteren over de Maagd Maria van Vader Igñatio Larrañaga, kapucijner priester van de Orde en stichter van “de gebed en leefworkshop”. De boodschap heet “Vrouw van Geloof” en ik zou het erg fijn vinden om mijn ervaring bij het beluisteren van deze boodschap met u te delen. De boodschap laat ons Maria zien als een “pelgrim van geloof en niet als het beeld dat de meerderheid van ons heeft als een koningin de hemel omringd met engelen en aartsengelen. Integendeel nodigt de boodschap ons uit om na te denken over haar alledaags leven: de moeder werd

een nederige vrouw van een onderontwikkeld volk en echtgenote van een ambachtsman. Zij moest alles zelf doen van het halen en dragen van water ten behoeve van de huishouding tot het met eigen handen klaarmaken van maaltijden voor Jezus en Jozef. Denk ook na over de angsten die Maria heeft uitgestaan bij het kwijtraken van Jezus in de tempel gedurende drie dagen en het verbijsterende antwoord van Jezus voor Maria toen ze Jezus weer terugvond. Zeker daarbij is dat Maria in stilte bad en mediteerde, daarbij proberende de wil van God te begrijpen en te ondervinden. Maria leert ons ook de waarde van een dienstbare en nederige houding zoals bij de bruiloft van Kana. Daarna ook door het standvastig vasthouden aan Gods wil op de Calvarieberg waar eenzaamheid en duisternis hand in hand gingen met een spirituele kracht aan de voet van het kruis, de grootste Geloofshandeling sinds Gods wil met de verschijning van de aartsengel Gabriel. Voor wie de film “Passion of Christ” gezien heeft met Mel Gibson, herinnert zich wellicht de kracht die Maria aan Jezus overbracht. Ik wil u uitnodigen om in deze meimaand, de maand waarin we stilstaan bij de Maagd Maria, om na te denken over het alledaagse leven van Maria als bron van spirituele kracht en geloof en dat we dat vergezellen met vreugde en enthousiasme op haar weg als pelgrim van geloof. Paz y Bien, (Vrede en Alle Goeds)

Jenny Eslava

Wat maakt Maria zo bijzonder? Wat zou ìk over haar willen vertellen? Wat Maria bijzonder maakt is dat zij zei JA tegen God, toen de engel haar kwam vertellen dat ze zwanger zou worden van heilige Geest. Omdat het van God kwam, was het goed, zo beleefde zij dat. Wat een vertrouwen! Zij trok met Jozef mee naar Bethlehem, naar Egypte, naar Nazareth en naar Jeruzalem. Zij volgde waarheen God hen wees. Wat een trouw! Zij dankte en prees God, omdat Hij naar haar had omgezien, als een jonge vrouw die niets in de melk had te brokkelen. Wat een geloof! Ze begreep niet wat er gebeurde met haar, en met haar kind en met haar man, maar ze bewaarde alles in haar hart. Wat een moed! Jezus was een bijzonder kind, geen doorsnee jongen. Maria heeft Hem nooit in de steek gelaten

en is altijd achter Hem blijven staan. Wat een moeder! Wij, in het jaar des Heren 2017, hebben een traditie van bijna 2000 jaar om op terug te vallen. Maar de christenen van de eerste eeuwen waren een heel nieuwe geloofsweg ingeslagen. In de overwegend joodse en Griekse wereld, en later ook de Romeinse wereld waarin zij leefden, waren vrouwen bezit van mannen. De joodse godsdienst is monotheïstisch en mannelijk gedacht. De Grieken en Romeinen kenden meerdere goden en godinnen. Deze culturen zullen hun invloed hebben gehad op de gedachten en ideeën van de vroege christenen. De verering van Maria kreeg vorm tot ongeveer de 6e eeuw. Daarmee heeft ze vrouwen zichtbaar gemaakt in een mannelijke wereld. Han Eerkens, pastoraal werkster 7


Maria van Kevelaer

Bidden tot Maria

In de parochie bevinden zich twee broederschappen, die jaarlijks bedevaarten naar Maria van Kevelaer organiseren. De Betuwse Broederschap en de Arnhemse Broederschap O.L.V. van Kevelaer. We hebben aan hen gevraagd wie Maria voor hen is, wat zij voor betekenis heeft.

Bidden tot Maria kan natuurlijk altijd, op elke plaats.

Marga Kox, broedermeester van de Betuwse Broederschap. Maria is de troosteres, ze bemiddelt, brengt mensen bij God en Jezus. Wij bidden regelmatig de rozenkrans met elkaar. Daarbij bid je steeds tien keer het Wees Gegroet met daarna een Onze Vader . In het Wees gegroet bidden wij ‘Maria vol van genade’. Ik vraag Maria om genade. Via Maria wordt het gebed bij Jezus neergelegd. 19 jaar geleden overleed mijn moeder. Dat was een week voor de geboorte van mijn zoon. Toen heb ik Maria als moeder en troosteres ervaren. Als Broedermeester organiseer ik, soms samen met anderen, jaarlijks de bedevaart naar Maria van Kevelaer. Zo wil ik het voor mensen mogelijk maken naar deze mooie plaats te gaan. Clemens Zewald, broedermeester van de Arnhemse Broederschap O.L.V. van Kevelaer. Het mooie van Kevelaer is de kleinschaligheid. Je kunt er devotie en rust vinden, ondanks dat het er druk kan zijn. Wij zijn met een groep, die ieder jaar de bedevaart organiseert. Op dit moment zijn we al volop bezig met de voorbereidingen van dit jaar. Mooi van het organiseren van de bedevaarten vind ik dat je de mensen de gelegenheid geeft daar naar toe te gaan. Mensen, die er voldaan vandaan komen en er bij wijze van spreken weer een jaar tegen kunnen. Daar vinden ze rust en kunnen hun verhaal kwijt. Ikzelf vind troost bij Maria en ook ik kan mijn verhaal bij haar kwijt en dat geeft mij rust.

Samen bidden kan ook verrijkend zijn, of helpen, wanneer je het even zelf niet kunt. Op verschillende locaties binnen de parochie is daar met enige regelmaat gelegenheid voor: In de Emmauskapel in Arnhem- Zuid iedere dinsdagavond om 19:00u samen de rozenkrans gebeden. De laatste dinsdag van de maand is er na afloop samen koffie/thee drinken. In de OLV van Vistatie in Velp, wordt elke woensdagochtend om 9:30u de rozenkrans gebeden. In de St. Martinuskerk wordt iedere eerste zaterdag van de maand om 11:15u de rozenkrans gebeden. In de St. Jan is elke dinsdag- en donderdagavond om 19:00u rozenkransgebed. Uitgezonderd 25 mei (Hemelvaart) In de St. Jan is elke dinsdag- en donderdagavond om 19:00u rozenkransgebed. Uitgezonderd 25 mei (Hemelvaart) Jongeren over Maria We hebben een aantal jongeren gevraagd wie Maria voor hen is en wat zij betekent. Bijzonder is hoe open ze reageren en het ook prima vinden hun beleving met iedereen te delen. Inggrid (18) Mijn doopnaam is Maria. Zij zendt mijn gebeden naar Jezus. Ik leer van Maria om geduld te hebben, zoals zij ook geduld heeft.

Gebed De hele dag heb ik op U gewacht, o Heer, terwijl ik volkomen in verwarring was door die vreselijke onbedwingbare drang naar activiteit. Ik heb gewacht op uw stilte en uw vrede om me van dat alles te bevrijden. Gij zult mijn ziel tot rust brengen als het U behaagt, omdat ik al mijn vertrouwen op U heb gesteld. Ik zal mezelf niet langer pijnigen met gedachten en vragen die mijn leven vergallen: dat vraagt Gij niet van mij. Gij hebt mijn ziel geschapen voor uw vrede en uw stilte, maar ze wordt het slachtoffer van mijn verlangens en mijn onrust. De hele dag wordt mijn geest gemarteld door zijn eigen honger naar ervaringen, ideeën en betrachtingen. Ik kan niet stil en rustig blijven. Thomas Merton (In gesprek met de Stilte)

8


Voor de kinderen Mirjam en Anne zitten op een kleed achterin de tuin bij het huis van Anne. Ze hebben een mandje met eten meegekregen. Heerlijk was dat. Nu liggen ze op hun buik en kijken uit over de weilanden. ‘Wat staan er een hoop madeliefjes’, zegt Anne. ‘Madeliefjes?’ Dat is een woord dat Mirjam nog niet kent. ‘Al die witte bloempjes. We kunnen een krans ervan vlechten. We moeten ze plukken met een zo lang mogelijke steel.’ Het is een tijdje stil, zo druk zijn ze bezig. Het wordt een lange slinger van bloempjes. Dan draait Anne ze om het hoofd van Mirjam. Het lijkt wel of ze een kroontje draagt. ‘Wacht even,’ zegt Anne en ze rent naar huis. Even later komt ze terug met een grote blauwe doek . Ze legt de doek over de schouders van Mirjam. ‘Nu ben je net als Maria.’ Mirjam lacht. Dat is wel een fijn idee. Daar komen Hanna en Johan aanlopen. Johan heeft een fototoestel in zijn hand. ‘O, kijk, dat is een mooie foto!’ roept Johan, ‘Mirjam, blijf even staan.’ Johan trekt een ernstig gezicht. ‘Ik moet een spreekbeurt houden over mijn Vormsel en daar wil ik foto’s bij hebben.’ Nu gaan ze meedenken. Een foto van Maria…. En dan een van Maria met Hanna, die is dan Johannes…. Eerst zijn ze bedroefd omdat Jezus niet meer op de aarde is, maar dan…. Dan zendt God de H. Geest. Hoe maak je daar een foto van? Ze zitten met zijn vieren op het kleed. Denkrimpels op hun voorhoofd. Dan roept Mirjam: ‘Ik weet het!’ ‘Vertel!’ roepen ze bijna in koor. ‘Ik heb een wit vel papier nodig een potlood en een schaar…. En dan een lange tak. O, en nog een draad.’

De jongens gaan gelijk op zoek naar een tak en Anne haalt de rest. Ze komt terug met een groot vel papier, potlood, schaar en draad. Mirjam begint te tekenen. Heel groot. Een duif. Ja, zo wordt de H. Geest vaak voorgesteld. Wanneer hij klaar is zijn ze allemaal vol bewondering. Wat is hij mooi geworden! Dan mag Anne hem uitknippen. Er gaat een draad doorheen, waardoor ze hem op kunnen hangen. Die tak is er nog niet. ‘We kunnen hem in de boom hangen,’ zegt Hanna. Ja, natuurlijk, dat is het. Hanna, Mirjam en Anne gaan eronder staan. Alle drie hebben ze doeken om zich heen en Mirjam heeft de bloemenkrans op haar hoofd. Johan maakt foto’s. ‘Wat ga je dan vertellen Johan?’ vraagt Anne. ‘Bij het Vormsel zeg je dat je gelooft in God en dat de Heilige Geest ook bij je kan zijn. Zo word je geholpen te doen wat God voor je wil. Eigenlijk helpt de Heilige Geest je met je talenten. Dat is wat je heel goed kunt. Bijvoorbeeld, Mirjam kan goed tekenen en Anne kan goed knippen. Zo kunnen we allemaal iets heel goed. We kunnen elkaar daarmee helpen.’w ‘… en jij kan fotograferen en vertellen…’ ‘… en jullie staan op de foto en spelen een beetje toneel …’ ‘Hier kijken jullie verdrietig, omdat Jezus weg is. En hier kijken jullie blij, omdat de H. Geest over ons komt.’ ‘Wat mooi!’ zegt Mirjam. De moeder van Anne komt naar buiten. Ze heeft een kan met limonade bij zich. ‘Jullie hebben zeker wel dorst?’ Ja, en ze moeten natuurlijk ook laten zien wat ze gemaakt hebben.

Gebed voor de kinderen

Vrijwilligersdag 2017 20 mei

Lieve Maria, u hebt veel verdriet gehad, maar toch helpt u de mensen. Wilt u mij ook helpen, als ik het moeilijk heb. En ook alle andere mensen in de wereld. Sommige mensen hebben heel veel verdriet. Helpt U alstublieft en wilt u het ook aan Jezus vragen.

Alle vrijwilligers van onze parochie zijn van harte uitgenodigd voor de vrijwilligersdag op de pastorie van de Onze Lieve Vrouwe Visitatie in Velp. Het programma is: 13.00-13.30 u inloop; 13.30-14.30 u koffie, thee met lekkernijen; 14.30-15.15 u muzikale verrassing in de kerk 15.15-17.00 u drankje, hapje.

Amen

We willen u graag ontmoeten! 9


Datum

EmmaĂźskerk Dieren

O.L.V. Visitatiekerk Velp

H. Lucaskerk Elden

H. Martinuskerk Arnhem

H. Walburgiskerk Arnhem

Emmauskapel Arnhem

zo 21-5 6e zondag van Pasen

09.30 Eucharistieviering J. te Molder Samenzang o.l.v. cantor

9.45 EV Vormselviering Rector Kuipers H. Eerkens/J. van Leeuwen Jongerenkoor

09.45 Eucharistieviering G. Zweers Samenzang o.l.v. cantor KND

11.30 Eucharistieviering G. Zweers KND Kinderkoor Culemborg

10.00 Meditatief uur

10.00 Ontbijtviering W. Palstra

09.45 Eucharistieviering A. Lurvink Samenzang

11.30 Eucharistieviering G. Zweers Schola Cantorum Arnhem 10.00 Communieviering P. Buys

do 25-5 Hemelvaart van de Heer

09.45 Eucharistieviering G. Zweers Schola Cantorum olv E.Leertouwer

Gregoriaans

zo. 28-5 7e zondag van Pasen

09.30 Eucharistieviering G. Zweers Kleopaskoor

09.45 Communieviering E. Smeekens Trente Pluskoor

09.45 Eucharistieviering A. Lurvink Lucaskoor KND

11.30 Eucharistieviering G. Zweers KND Samenzang o.l.v. cantor

10.00 Peuter / Kleuterviering J. van Leeuwen

zo. 4-6 Pinksteren

09.30 Eucharistieviering J. te Molder Jongerenkoor

09.45 Eucharistieviering G. Zweers Herenkoor KND

09.45 Eucharistieviering A. Lurvink Lucaskoor KND

11.30 Eucharistieviering G. Zweers KND Capella Eusebiana

10.00 Lauden

10.00 Uur van Stilte en Gebed 10.00 Lauden

10.00 Oec. Viering Diaconessenkerk A. Coenraads 17.00 Internationale EV G. Zweers Samenzang o.l.v. cantor zo 11-6 H. Drie-Eenheid zo 18-6 Sacramentsdag

10.00 Eerste Communieviering G. Zweers/H. Eerkens 09.30 Communieviering H. Eerkens Samenzang o.l.v. cantor

09.45 Communieviering N. Giermans/T. Peters Samenzang o.l.v. cantor

09.45 Familieviering J. van Leeuwen Kinderkoor

11.30 Eucharistieviering A. Lurvink Capella Eusebiana KND

09.45 Eucharistieviering 09.45 Eucharistieviering 11.30 Eucharistieviering G. Zweers G. Zweers KND A. Lurvink Samenzang o.l.v. cantor KND Samenzang o.l.v. cantor Trente Pluskoor

vr 23-6 H. Hart van Jezus

19.00 Eucharistieviering G. Zweers Samenzang o.l.v. cantor

za 24-6 H. Johannes de Doper

12.00 Eucharistieviering G. Zweers Samenzang o.l.v. cantor

zo 25-6 09.30 Eucharistieviering 12e zondag door het jaar G. Zweers Jongerenkoor do 29-6 HH Petrus & Paulus

09.45 Eucharistieviering J. te Molder Ontmoetingskoor

09.45 Communieviering A. Coenraads Lucaskoor KND

11.30 Eucharistieviering G. Zweers KND Jongerenkoor

10.00 Kapel Open God is een mysterie

10.00 Meditatief uur

10.00 Peuter / Kleuterviering J. van Leeuwen

10.00 Ontbijtviering A. Jansen/C. Stipkes

10.00 Communieviering C. Stipkes

19.00 Eucharistieviering G. Zweers Samenzang o.l.v. cantor

Wijzigingen voorbehouden, voor meer informatie over bovenstaande en andere vieringen: zie de afzonderlijke kerkberichten of via onze website: www.eusebiusparochie.nl

10

11


Emmaüskerk Dieren

Datum zo 2-7 13e zondag door het jaar

09.30 Eucharistieviering hele team afscheidsviering H. Eerkens Kleopaskoor, Jongerenkoor, nieuwe koor

O.L.V. Visitatiekerk Velp

H. Lucaskerk Elden

H. Martinuskerk Arnhem

09.45 Communieviering 09.45 Eucharistieviering 11.30 Eucharistieviering V.Wagenaar/N. Gierman A. Greveling/F. Bertens A. Lurvink KND Octo Voces KND Samenzang o.l.v. cantor KND Samenzang o.l.v. cantor .

H. Walburgiskerk Arnhem

Emmauskapel Arnhem

10.00 Lauden

10.00 Uur van Stilte en Gebed C. Stipkes/ A. Jansen

10.00 Themaviering Werkgroep Olvékoor met Combo

10.00 Kapel Open Draag mijn kruis

17.00 Internationale EV G. Zweers Samenzang o.l.v. cantor zo 9-7 009.30 Eucharistieviering 14e zondag door het jaar J. te Molder Samenzang o.l.v. cantor

09.45 Communieviering J. van Leeuwen Herenkoor

09.45 Eucharistieviering G. Zweers Lucaskoor KND

11.30 Eucharistieviering G. Zweers KND Capella Eusebiana KND

Wijzigingen voorbehouden, voor meer informatie over bovenstaande en andere vieringen: zie de afzonderlijke kerkberichten of via onze website: www.eusebiusparochie.nl

Kerken

Emmaüskerk Rode Kruislaan 2 O.L.V. Visitatiekerk Emmastraat 18 H. Lucaskerk Rijksweg West 52 H. Martinuskerk Steenstraat 7 H. Walburgiskerk Walburgisplein 1 Emmauskapel St. Gangulphusplein 5 Legenda EV = Eucharistieviering CV = Communieviering GV = Gebedsviering OV = Oecumenische viering GZV = Gezinsviering KND = Kindernevendienst MU = Meditatief uur

Dieren Velp Elden Arnhem Arnhem Malburgen Arnhem

Doordeweekse vieringen Emmaüskerk Dieren

1e woensdag van de maand: eucharistieviering om 10.00 uur. Voorganger J. te Molder.

Elthetokerk De Steeg Overige woensdagen: viering om 09.30 uur (iedereen is van harte welkom) OLV Visitatiekerk Velp Eucharistieviering op donderdag om 09.00 uur. H. Martinuskerk

Eucharistieviering op dinsdag om 09.00 uur en zaterdag (met uitstelling van het Allerheiligste en biecht tot 14.00 uur) om 12.00 uur. Middaggebed (ca. 20 min) op woensdag bij het Maria-altaar om 12.30 (indien er een uitvaart wordt ingepland, vervalt het middaggebed). Geleide Meditatie op laatste donderdag van de maand om 19.30 uur

Emmauskapel

Ochtendgebed om 09.00 uur op ma., di., do., en vr. Woensdagochtendviering om 09.00 uur.

H. Walburgiskerk

Elke vrijdag van 12.30 uur tot 12.45 uur: Coventry Vredesgebed: bidden voor vrede en verbondenheid met 160 andere Coventrygroepen over de gehele wereld.

12

Sint Eusebius is ook betrokken bij de volgende vieringen: Datum Tijd Locatie Gemeenschap Rheden/ De Steeg (2e, 3e en 4e woensdag van de maand) Woensdag 24-05 09.30 EV J. te Molder Elthetokerk de Steeg Woensdag 31-05 09.30 CV H. Eerkens Elthetokerk de Steeg Woensdag 14-06 09.30 CV L. Smeets Elthetokerk de Steeg Woensdag 21-06 09.30 EV G. Zweers Elthetokerk de Steeg Woensdag 28-06 09.30 EV J. te Molder Elthetokerk de Steeg H. Hart Gemeenschap (3e zaterdag van de maand) Zaterdag 20-05 19.00 GV vrijwillige voorgangers Fliednerzaal (Bakermat, Diaconessenkerk) Zaterdag 17-06 19.00 GV vrijwillige voorgangers Fliednerzaal (Bakermat, Diaconessenkerk) Verrijzenis Gemeenschap Altevelt (2e donderdag van de maand) Donderdag 08-06 19.00 GV Vrijwillige voorgangers St Jan Gemeenschap (laatste donderdag van de maand) Donderdag 25-05 14.30 Meditatieve viering St Vincentiushuis Donderdag 29-06 14.30 Meditatieve viering St Vincentiushuis Petersborg (laatste zondag van de maand) Zondag 28-05 10.30 GV Vrijwillige voorgangers Slochterenweg 40, Arnhem Zondag 25-06 10.30 GV Vrijwillige voorgangers Slochterenweg 40, Arnhem Zorgcentra Donderdag 18-05 Vrijdag 19-05 Vrijdag 26-05 Woensdag 31-05 Donderdag 01-06 Vrijdag 02-06 Vrijdag 09-06 Vrijdag 16-06 Vrijdag 23-06 Vrijdag 23-06

16.00 11.00 11.00 14.30 10.30 10.30 11.00 11.00 11.00 15.30

EV G. Zweers EV B. Bergen EV B. Bergen CV J. Brugman CV V. Wagenaar CV J. Koopman EV B. Bergen EV B. Bergen EV B. Bergen EV G. Zweers

Rhederhof Huize Kohlmann Huize Kohlmann Drie Gasthuizen Vreedenhoff Heijendaal Huize Kohlmann Huize Kohlmann Huize Kohlmann ’t Jagthuis 13


Vrijdag 30-06 Donderdag 06-07 Vrijdag 07-07 Vrijdag 07-07 Vrijdag 07-07

11.00 10.30 10.30 11.00 16.00

Andere vieringen Auditorium Rijnstaete Insula Dei: zon- en feestdagen Insula Dei: op weekdagen OLV Visitatie Velp H. Martinuskerk OLV Visitatie Velp, Mariazaal

EV CV CV EV CV

B. Bergen V. Wagenaar J. Koopman B. Bergen V. Wagenaar

Huize Kohlmann Vreedenhoff Heijendaal Huize Kohlmann Oosterwolde

OV op zondag 10.15 uur EV 1e, 3e, 4e, 5e zondag van de maand om 11.00 uur CV 2e zondag van de maand om 11.00 uur EV dinsdag en donderdag om 11.30 uur CV op woensdag om 11.30 uur EV 2e en laatste zondag van de maand om 11.30 uur Schola Cantorum Arnhem (tevens op eerste Kerst-, Paas- en Pinksterdag en Palmzondag) Iedere zondag 09.30 uur Poolse Mis Iedere 1e zondag van de maand om 13.00 uur Indonesische Mis

Diaconale bijeenkomst Inloop van Slichtenhorststraat 34. Dinsdag en donderdag 10-12.00 uur voor koffie, gesprek, krant, spelletje of gewoon gezellig. Inloop in de Emmauskapel Woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur Zondag van 13.30 – 15.00 uur. Een nieuw geluid Een kleine groep zangers repeteert al enige maanden wekelijks in de Emmaüskerk in Dieren. Het resultaat willen zij graag met ons delen in een viering. Om te proeven hoe dat is, om te onderzoeken of zij op de juiste weg zijn. Hun repertoire is voorzichtig in ontwikkeling. Zij zien het als een uitdaging. De betreffende Woord- en Communieviering is op zondag 14 mei in de Emmaüskerk aanvang 9.30u. Een viering waarin samenzang en a capella koorzang worden afgewisseld. Na afloop is er koffie en thee. Komt u luisteren en meezingen? Han Eerkens, pastoraal werkster Wie kan ons helpen? Zoals u wellicht weet, vindt er elke zondag (10.15 uur) een oecumenische kerkdienst plaats in het auditorium van Ziekenhuis Rijnstate. Patiënten zijn heel blij met dit aanbod. Voor velen is de zondagsviering een bron van kracht en troost in wat vaak een moeilijke fase van hun leven is.. De afdeling Geestelijke Verzorging die voor de organisatie verantwoordelijk is, weet zich gesteund door een grote groep trouwe vrijwilligers. Het zijn onmisbare krachten: zonder hun hulp zou het niet eens mogelijk zijn elke zondag in het auditorium samen te komen. Onnodig te zeggen dat we erg dankbaar zijn voor hun steun en betrokkenheid. Vrijwilligers zijn en blijven natuurlijk meer dan welkom! Op dit moment zijn we in het bijzonder op zoek naar uitnodigers: mensen die op zaterdagmorgen patiënten uitnodigen voor 14

de kerkdienst op zondag. Bij toerbeurt gaan 5 vrijwilligers – tussen 10.00 en 11.30 uur – langs de verschillende verpleegafdelingen om patiënten uit te nodigen. Men wordt gemiddeld eens per 2-3 weken (in overleg) ingeroosterd. Aanvulling voor deze groep is zeer dringend gewenst! Mogen we misschien een beroep doen op U / jou?? Mocht u belangstelling hebben of behoefte aan verdere informatie, neemt u dan contact op met Astrid Gerritsen (hoofd vrijwilligers, tel. 088 005 7301). Zij kan u verder helpen. Wie weet mogen we U binnenkort in ons midden begroeten. U bent meer dan welkom! Met vriendelijke groet, Afdeling geestelijke verzorging Rijnstate


Het mooiste Maria lied We stelden aan enkele musici in de parochie de vraag: ‘Wat vind je het mooiste Maria lied, en waarom?’ Feike Bergsma (cantor) Het mooiste lied is het Magnificat in het Nederlands, op muziek van Gelineau: ‘Groot, maakt mijn ziel den Heer, mijn geest trilt van vreugde in God mijn heiland.’ Met de antifoon: ‘De almachtige deed aan mij wonderen, heilig is zijn naam.’ Dat het verstaanbaar is voor de mensen is voor mij heel belangrijk. Marcus Bergink (organist) Wat mij betreft sla ik Nederland over. Ik werd ooit gegrepen door dit lied uit Duitsland: Wunderschön prächtige. Geweldig hoe zo'n volle Abteikirche uit volle borst zingt. Ligt natuurlijk ook aan de geweldige begeleiding van Wolfgang Seifen. Je mag zelf oordelen: https://youtu.be/0lRRa6V4YoA Via Youtube kunt u luisteren naar het lied, maar wat wellicht mooi is om te zien, het voetenwerk van de organist.(Red.) Joep Stappers (dirigent) Het belangrijkste voor mij blijft toch dát Marialied waarvan de tekst het meeste aanspreekt in onze tijd. En dan kom ik al gauw uit op het Magnificat. Lucas 1, 46-55. Vooral de verzen die gaan over de machthebbers die Hij van hun tronen stoot en arme en kleine mensen die Hij groot maakt. Wie

honger hebben geeft Hij overvloed, en nog enkele verzen in deze stijl. Actueler kun je het haast niet bedenken. Het heeft iets opstandigs, en daar hou ik wel van. Het is van alle tijden. De muziek die ik daar graag bij hoor is die van de Franse Domincaan André Gouzes. Heerlijk romantisch. Van de Marialiederen uit het verleden zijn er niet zoveel die me kunnen bekoren, vooral vanwege de zoete tekst. Maar laten we ze wel blijven zingen! Ze geven nog steeds hoop. Wij groeten u, o Koningin; O sterre der zee, God groet u, zuiv’re bloeme…. Verder zijn er enkele Ave Maria’s van beroemde componisten zoals Schubert, Bach-Gounod, Arcadelt die erg de moeite waard zijn, en hun muzikale waarde blijven behouden. Iedereen kent ze en dat is niet voor niets! Gregoriaanse Marialiederen zijn er ook nog. Beroemd is natuurlijk het Salve Regina.   Aangeven welk Marialied ik het mooiste vind, zoals de vraag luidt, kan ik niet. Nieuwsgierig geworden? Op Youtube vindt u muziek van de verschillende componisten die hier genoemd zijn (red.)

MARIA tentoonstelling

Ziekenbevaart naar

In Museum Catharijneconvent, in Utrecht, is op dit moment een grote tentoonstelling met beeltenissen van Maria door de eeuwen heen. Beginnend met hele oude beeldjes, ook beeltenissen uit andere culturen, verwijzend naar de oermoeder. Daarna worden fragmenten uit het leven van Maria weergegeven. Eindigend met beeltenissen en associaties uit de huidige tijd. Een mooie en ook grote tentoonstelling. Zeer de moeite waard om naar toe te gaan. De tentoonstelling duurt nog t/m 20 augustus. Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht (naast de Catharinakathedraal)

Maria van Renkum Op 30 mei is er een ziekenbedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Renkum. Renkum is al een oude bedevaartplaats. Deze bedevaart is van 9.30 tot 16.00 uur inclusief lunch. Er is een eucharistieviering waarin pastoor Gerben Zweers de preek zal verzorgen, een processie en een lof. Voor informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot de coördinator van de bedevaarten: Mw. Leny Lotgerink Tel. 0317 – 318362 of 06 53160195 Email: lotgerink@planet.nl Bedevaartskerk O.L.V. ten Hemelopneming Dorpsstraat 1 6871 AA Renkum Tel. 0317-312321 renkum@pztb.nl www.mariavanrenkum.nl 15


Nieuw: Eetkamer en weekendhuis Vreedenhoff Woon- zorg en activiteitencentrum Vreedenhoff aan de Velperweg wil het gezelligste huis van Arnhem zijn. Waar mogelijk proberen wij ook ouderen van buiten Vreedenhoff te laten profiteren van onze faciliteiten en programma’s. Dit heeft ook voordelen voor onze bewoners: zo wordt de levendigheid van ons huis extra vergroot. Al enige tijd kunnen geïnteresseerden elke maand een nieuw thema volgen in ons wetenschapscafé. Op 22 april zijn we gestart met 2 nieuwe initiatieven: het Weekendhuis en de Eetkamer. Het weekendhuis is bedoeld voor ouderen die juist in het weekend (open elke zaterdag van 14.00-22.00 uur en zondag van 12.00-18.00 uur) behoefte hebben aan gezelligheid, een praatje of persoonlijke ondersteuning. De Eetkamer is een restaurant waar jong en oud op maandag, donderdag en zaterdag voor een bedrag van € 8,50 een driegangen menu kan komen eten. Het weekendhuis wordt bemenst door professionele (zorg) medewerkers van Acare Thuiszorg en Vreedenhoff. Voor ouderen die het gewoon gezellig vinden om langs te komen en wellicht zelfs een handje willen helpen als vrijwilliger, zijn er geen kosten aan verbonden. Alleen voor koffie, versnaperingen, lunch en of warme maaltijd wordt een gering bedrag in rekening gebracht om de kosten te dekken. Voor de ouderen die meer structuur, ondersteuning en begeleiding nodig hebben is een toewijzing noodzakelijk. De toewijzing wordt via de WMO afgegeven door het wijkteam. Het wijkteam is in Arnhem te bereiken via www.zodoenwehetinarnhem.nl of tel nr. 088-22 60 000 en in Velp via (026) 49 76 911 Wilt u een hapje komen eten in de Eetkamer, dan kunt u reserveren tot uiterlijk 12.00 uur op de dag dat u komt eten via tel: 026-3846500 of via receptie@ vreedenhoff.nl. U kunt kiezen uit 2 menu’s en eventuele dieetwensen opgeven. De deuren van het restaurant gaan open om 16.30 uur. Tot 19.00 uur bent u van harte welkom en kunt u binnenlopen om aan te schuiven in het restaurant. Rond 20.30 uur sluit het restaurant. Het menu en de gasten worden verzorgd door medewerkers van Enjoy & Learn van Kumar Poot. Enjoy & Learn is een restaurant/keuken annex opleidingsinstituut op de Geitenkamp. Hier worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid tot kok, gastheer en gastvrouw. Wetenschapscafé Elke 1e dinsdag van de maand bent u vanaf 15.30 ( tenzij anders vermeld) welkom voor een interessante lezing in ons wetenschapscafé. Iedere keer wordt door een expert een ander onderwerp voor het voetlicht gebracht. De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Na afloop van de presentatie kunt u iets te drinken gebruiken in de Rotonde, ons grand café. Het programma voor de komende maanden: Wetenschapscafé aanvang 15.30 uur Kerkzaal Vreedenhoff Datum Onderwerp Spreker 2 mei Luther in het kader van 500 jaar reformatie Ds. Klaas Touwen 6 juni De werking van ons geheugen (en hoe ons dat vaak bedriegt…) Prof. Douwe Draaisma 4 juli Verliefd, verloofd getrouwd, de geschiedenis van het huwelijk Trouwambtenaar Ina Timmer en Arie Niks Aanvang 15.00 uur

Op 23 april deden 17 kinderen uit Arnhem Noord en Velp hun eerste communie in de OLV Visitatiekerk in Velp. Het was een feestelijke viering met enthousiaste zang van het kinderkoor. We bidden dat de Heer deze kinderen moge begeleiden op hun weg. 16


60 jaar kloosterjubileum Tonnie Diesveld Op 8 januari 2017 was het 60 jaar geleden dat Tonnie Diesveld haar intrede deed bij de Congregatie van de Zusters van Julie Postel in Boxmeer. In 1965 deed Zuster Theodosia de eeuwige gelofte. Tonnie heeft haar unieke jubileum op 25 maart jl. gevierd in het moederhuis van het klooster aan de Veerstraat te Boxmeer. In het klooster is ook Woonzorgcentrum Sint Anna gehuisvest. Verder bevindt kasteel Boxmeer zich op het terrein van de Congregatie. De voorganger bij de viering van het jublieum was Hans Evers. Daarnaast zorgde het Walburgiskoor voor de muzikale opluistering van de viering. Tonnie heeft vroeger als verpleegster gewerkt in ziekenhuizen in Boxmeer, Amsterdam en in Zwolle. Ook was ze hoofd van de operatiekamer. Later is Tonnie naar Arnhem gekomen. In Arnhem ging Tonnie bij het Dameskoor in de Walburgis en zong ze met het koor bij de ziekenzalving en de kerstconcerten in Huize Kohlmann. Tonnie zingt nog steeds, maar nu bij het Arnhems Kevelaerkoor. Op de eerste zaterdag van oktober gaat ze mee naar Kevelaer. Tonnie is dus nog steeds actief bezig en doet verder goed werk voor ouderen in verzorgingshuizen in Arnhem. Cisca van Middelkoop SARI = OK in Tamil taal.

1965 zr Theodosia (Tonny) bij de Eeuwige gelofte

2017 in de huiskamer in Arnhem

Informatie collecte op 21 mei 2017

Gerard en Alei Helmink uit Ellecom hebben regelmatig in het Zuiden van India gereisd en werden getroffen door de hartverscheurende armoede. Vooral kinderen zijn de dupe. Arme families blijven van generatie op generatie arm. Om dit te doorbreken is een veilige opvang en onderwijs nodig. Gelukkig zijn er ook in India geweldige mensen, die projecten opzetten om dit te bereiken. In 2004 besloten Gerard en Alei om, met hulp van familie en vrienden bestaande projecten financieel te ondersteunen. Omdat elke euro aan het doel werd besteed, bleken de gevers erg enthousiast. Om een goed fundament onder dit werk te hebben, werd in 2007 de stichting SARI (Support Achtergestelde kinderen Regio India) opgericht. In Tamil taal betekent SARI: "OK". Sinds enkele jaren is diaken Geert Hoes uit De Steeg, voorzitter van de Stichting. In de 10 jaar dat de stichting bestaat is al heel veel bereikt, bij de ondersteuning van 5 grote projecten. Intussen stoppen de opleidingen niet meer na de lagere school. Zowel voor meisjes als jongens zijn er succesvolle vervolgopleidingen gestart voor vakmensen en zelfs een hogere opleiding die aansluiting geeft op studie aan de universiteit. Ook verstandelijk gehandicapte kinderen krijgen opvang en onderwijs en sinds een van deze groepen het onderkomen kwijtraakte, heeft een sponsor (via

SARI) zich garant gesteld voor een grote bus, waarmee de kinderen naar een vergelijkbare school gebracht en gehaald worden. Uiteraard moet deze school uitgebreid en aangepast worden. Het geld daarvoor is door SARI opgebracht. Ook de andere scholen, slaapzalen, toiletten en keukens vragen veel onderhoud. Door de grote behoefte aan opvang, moeten de voorziening ook vaak worden uitgebreid. Lees meer over SARI op www.stichtingsari.com en u zult graag willen bijdragen aan het voortzetten van dit geweldige werk. Dat kan door bij te dragen aan de kerkcollectes op 21 mei, door het adopteren van een kind in de 24 uurs opvang incl. scholing etc. Geef u op als sponsor, als deelnemer aan het jaarlijks benefiet diner of andere acties. Of maak een bijdrage over naar rekening NL28ABNA0484390120 ter attentie van de stichting SARI. Bij voorbaat dank!! De lijfspreuk van SARI is vanEdmund Burke: "Niemand kan een grotere fout maken, dan niets te doen, omdat hij alleen maar weinig kan doen" Namens de Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) van de Eusebiusparochie Leo Smeets De Steeg 17


Musical Ruth Rheden Een groep van 45 mensen uit Rheden en omstreken, is sinds september aan het werk voor de uitvoering van de musical Ruth. Het Bijbelboek Ruth vormt de basis voor de musical, maar het is geen ‘kostuumdrama’. Het verhaal is een spiegel van het gewone leven met daarin thema’s verwerkt als geboorte, dood, honger, strijd om het dagelijks bestaan, liefde en schaduw, het verlaten van je land en thuiskomen. De teksten zijn zelf geschreven en gecomponeerd. De uitvoering zal plaatsvinden op vrijdagavond 12 mei en zaterdagmiddag en -avond 13 mei in de Dorpskerk te Rheden. Voor wie enkele liederen al eerder wil beluisteren: het RUTH-koor zingt op zondag 7 mei tijdens de kerkdienst van 10.00 uur in de Grote Kerk aan de Kerkstraat 32 te Velp. Voor nadere info: ruthrheden@gmail.com of http://www.dorpskerkrheden.nl/ruth Jongeren over Maria We hebben een aantal jongeren gevraagd wie Maria voor hen is en wat zij betekent. Bijzonder is hoe open ze reageren en het ook prima vinden hun beleving met iedereen te delen. Duy (12) Ik heb geen speciaal gevoel bij Maria. Ik bid tot God, Jezus en ook Jozef, dat is mijn doopnaam. Jan (15) Maria is de moeder van Jezus en verbindt in het geloof met Hem. Anne-Clair (12) Maria is de Heilige waarbij je je zorgen kwijt kunt, omdat het de moeder van Jezus is. Ze weet hoe het is voor anderen te zorgen en dat doet ze ook voor jou. Du (14) Maria is de boodschapper naar God. …. Een jong volwassene Maria (35) In onze familie wordt altijd de rozenkrans gebeden. Vroeger al met mijn grootmoeder. Maria is de moeder van God. Zij is iemand die elke dag aan je zijde staat. 18

Namen Noemen Gedoopt 5-3-2017, in de OLV Visitatie: Gabriëlla Nchor, Lotte Kamphuis, Krishan Slager, Juna Andréa 19-3-2017, in de H. Lucaskerk: Morena Lamarra 26-3-2017, in de H. Martinuskerk: Julita Veenstra, Jort Donders Gedoopt en gevormd 26-2-2017 en 5-3-2017, in de H. Martinuskerk: Aaliyah Wielzen, Toan Augustinus Nguyen Huy Overleden Mw. J.W. Willemsen-Huisman, IJssellaan, Arnhem. Overleden 10-3-2017, 89 jaar Mw. A.M. Verhoogt-Leurs, Amelandstraat, Duiven. Overleden 10-3-2017, 85 jaar Dhr. J.E.M. Bakker, Rijnkade, Arnhem. Overleden 14-3-2017, 68 jaar Dhr. C.P.J. van der Sluijs, Thuvinepark, Duiven. Overleden 15-3-2017, 87 jaar Dhr. K.A.O. Steffen, Schipholplein, Arnhem. Overleden 21-3-2017, 82 jaar Dhr. B.W.E. Peters, Eusebiusbinnensingel, Arnhem. Overleden 23-3-2017, 71 jaar Mw. C.M.E.H. Kemp-Vierling, Hoofdstraat, Velp. Overleden 27-3-2017, 82 jaar Mw. A.B.A. Knaven-Bongers, Slochterenweg, Arnhem. Overleden 29-3-2017, 91 jaar Dhr. W.L. Janssen, Schaapsdrift, Arnhem. Overleden 2-4-2017, 85 jaar Mw. A.C. Tuerlings-Broers, Cabaret, Arnhem. Overleden 16-4-2017, 79 jaar Mw. T.M. Mooiman-Benschop, Worth Rhedenseweg, Rheden. Overleden 17-4-2017, 79 jaar Dooprooster 2017 RK Parochie Sint Zondag 28-05-2017 Zondag 18-06-2017 Zondag 25-06-2017 Zondag 09-07-2017 Zondag 10-09-2017 Zondag 24-09-2017 Zondag 8-10-2017 Zondag 29-10-2017 Zondag 19-11-2017 Zondag 28-01-2018

Eusebius O.L.V. Visitatie Velp Emmaüskerk Dieren H. Lucaskerk Arnhem H. Martinuskerk Arnhem H. Lucaskerk Arnhem H. Martinuskerk Arnhem Emmaüskerk Dieren H. Lucaskerk Arnhem O.L.V. Visitatie Velp O.L.V. Visitatie Velp


Kennis van zaken. Mulder Arnhem accountancy & advies verzorgt de samenstelling van jaarrekeningen en belastingaangiften, de geautomatiseerde verwerking van salarissen en administraties. Ook voor adviezen op fiscaal en bedrijfseconomisch terrein kunt u bij ons terecht.

> Deskundig > Professioneel > Accuraat > Enthousiast

MULDER arnhem

I

accountancy & advies

Kronenburgsingel 60-21 I 6831 GX Arnhem I Postbus 30063 I 6803 AB Arnhem Telefoon 026 - 323 33 43 I Fax 026 - 323 02 01 I E-mail info@mulderarnhem.nl I Website www.mulderarnhem.nl

19


WijnRank nr. 3 - 2017  

De WijnRank - Magazine van de St. Eusebiusparochie in Arnhem.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you