Page 1

Magazine van

Sint Eusebius

RK Parochie Arnhem Velp Rozendaal

De WijnPers JAARGANG 9 nr. 8 - december 2013

Dit is de laatste WijnPers. Kijk straks op www.eusebiusparochie.nl

Leger des Heils Politie en Rijnstad over liefdadigheid www.eusebiusparochie.nl


Voortaan: www.eusebiusparochie.nl

Adopteer die pijp!

“De speeltafel heb ik al helemaal opgeknapt”, zegt Jacques Hermans in de desolate omgeving van de koude en verlaten Heilig Hartkerk. Het gedemonteerde orgel ligt er als een verzameling oud hout bij. Samen met Ton Voets leidt hij de operatie van het verplaatsen van het orgel van de Heilig Hartkerk naar de OLV Visitatie in Velp. Lange tijd zag het er naar uit dat het orgel alleen maar gesloopt zou worden. De kerk moet immers leeg opgeleverd worden en verkopen lukt niet. Verplaatsing ervan naar Velp zou zo’n 65000 euro gaan kosten. Onhaalbaar dus voor een armlastige parochie. Tot het orgelcomité in contact kwam met orgelbouwer Steendam uit Roodeschool. Die was bereid om de verhuizing tegen inruil van het oude orgel van de Willibrord, voor 15000 euro te doen. “Maar alleen als we zouden meehelpen met (de)montage, verplaatsen, schoonmaken en de nodige aanpassingen. En dat is geen probleem: onze organisten hebben een schat aan technische kennis. Samen met een aantal andere enthousiastelingen is de demontage gelukt en gaan we ook de opbouw klaren. We hoeven ‘alleen’ nog maar die centen bij elkaar te krijgen”, lacht Jacques. “Maar ik heb goede hoop: dat is elders in het land ook gelukt.” Het orgel zal in verband met de beschikbare ruimte wel iets worden aangepast. Het grote torenraam wordt afgeschot om het orgel te beschermen tegen temperatuurschommelingen. Tenslotte wordt het bestaande Mennesorgel verplaatst. Heel binnenkort wordt in de doopkapel van de OLV Visitatiekerk een expositie over de plannen ingericht. Er zullen foto’s, delen van het orgel en informatie over de hele operatie te zien zijn. In de viering van zondag 19 januari wordt dan de aftrap gegeven voor de eigenlijke actie: iedereen kan een groter of kleiner certificaat kopen waarbij hij of zij een orgelpijp adopteert. Daarnaast is het ook mogelijk om je over een groter onderdeel te ontfermen.Jacques: “We willen voor de Velleper Donderdagen van 2014 klaar zijn zodat het orgel dan alle registers kan opentrekken. Dat móet niet alleen lukken, dat gáát lukken!” De ruim 2400 pijpen van één van beide orgels kunnen – afhankelijk van de grootte- worden geadopteerd voor 5 tot 60 euro per pijp. Wie niet kan wachten: bankrek. nr.2044764 Parochie St.Eusebius ovv. Orgelactie.

RK Parochie Sint Eusebius Rosendaalseweg 698 ma. t/m vr. 10.00-15.30 uur 6824 KV Arnhem T 026 4424567 Fax 026 4422717 secretariaat@eusebiusparochie.nl

www.eusebiusparochie.nl

Voor aanmelden van dopen, trouwen, eerste communie, vormsel, verzoek financiële noodhulp, geestelijke bijstand belt u 026 442 4567. Voor ziekenzalving en uitvaart: 026 3703800 (altijd bereikbaar) Overige adressen Secretariaat Lucaskerk Secretariaat H. Martinuskerk Secretariaat OLV Visitatiekerk Secretariaat Walburgis Emmauskapel St. Gangulphusplein 5 Diaconaal Centrum v. Slichtenhorststr.

026 2134674 026 4423116 026 3635390 026 4426469 026 3211311 026 4426066

WijnPers Magazine Sint Eusebiusparochie Parochiemagazine voor Arnhem, Velp en Rozendaal Oplage 10.000, 8 keer per jaar.

Na 72 nummers heeft u nu de laatste WijnPers in handen. Vooral vanwege bezuinigingen kiest de parochie een andere communicatiekoers. De parochie communiceert nu vooral via de website www.eusebiusparochie. nl en straks, in het nieuwe jaar, via een nieuw blad. Meer daarover leest u in de bestuurscolumn op pagina 6. Deze WijnPers is net als de 71 voorgaande nummers gemaakt met veel passie en liefde door heel veel mensen, zoals de redactie die nu bestaat uit George Knaapen, Mirjam Stoffelen, Roberta Hofman Piet van der Schoof en Aad Koot. Maar ook bestuursleden, pastores, parochianen, fotografen als Jan van Dalen en natuurlijk geestelijk vader Jan Olimulder en geestelijk moeder Inge van Soest hebben een grote bijdrage geleverd. En nu vergeet ik nog tientallen andere namen en personen. Het was een plezier met jullie te werken. Voor mij was het een eer en een plezier om de Eusebiusparochie te helpen met de externe communicatie via de WijnPers en via de media. Simon Trommel, eindredacteur

Redactieadres Rosendaalseweg 698 6824 KV Arnhem Redactie Roberta Hofman, George Knaapen (redactiesecretaris), Aad Koot, Piet van der Schoof, Mirjam Stoffelen, Simon Trommel (eindredacteur) Foto’s Jan van Dalen, George Knaapen, Piet van der Schoof, Eleonoor Donders, Jan Hofman, Simon Trommel Pastoraal team Sint Eusebiusparochie Bereikbaar via centraal secretariaat Koos Smits, pastoor Geert Rozema Anita Coenraads-Zernitz Suzanna Louwerse, projectmedewerker Emmauskapel 026 3211311, mede mogelijk gemaakt door Skanfonds Lilian van Klinken, projectmedewerker diaconaal centrum 026 4426066, mede mogelijk gemaakt door Skanfonds Ad Boogaard, pastor coördinator stadspastoraat Arnhem 026 3513185

Computers op maat Onderhoud Netwerken Reparatie Supplies Emmastraat 29 • 6881 SN Velp • (026) 3640641 Internet: www.ictvisie.eu

Bestuur RK Sint Eusebius Parochie Bereikbaar via centraal secretariaat Koos Smits: voorzitter Karin van Heumen: vicevoorzitter Boudewijn van de Loo: penningmeester André Vrijhoeven: secretaris Mark Weering: personeelszaken/vrijwilligers Jacques Hermans: gebouwenbeheer/vernieuwbouw Birgit Schiebergen: communicatie/oecumene Rekeningnummer RK Parochie Sint Eusebius 20 44 764 tnv RK Parochie St. Eusebius Te gebruiken voor: Kerkbijdrage, parochieblad en misintenties. Vrijwillige bijdrage parochieblad; richtbedrag € 28,Giften Caritas 411772740 t.n.v. PCI St. Eusebius Arnhem, Velp/Rozendaal Meldpunt vrijwillige thuishulp 026 3703540 Sensoor 24 uur elke dag bereikbaar 0900-0767

Het Sint Maartensspel afgelopen november in en rond de Martinuskerk.

Concept, realisatie en acquisitie Bureau 24H, postbus 19217, 3501 DE Utrecht, T 030 2302530, info@b24h.nl, www.bureau24h.nl i.s.m. Trommel Media, www.trommelmedia.nl Copyright 2013 - Bureau 24H

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden gerepro­duceerd of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredactie.

De WijnPers wordt mede mogelijk gemaakt door steun van talloze particulieren en de volgende bedrijven: Pianostemmer Simeon Klompmaker www.simeonklompmaker.nl Hessing Administratie telefoon 026 3203330 of 06 51246529 En onze adverteerders ICT visie, Accountantskantoor Mulder, Thuiszorg Home Care, Flipse Schoenen, Cafe en zaalverhuur De BETUWE


Collecte voor hulp bij rauwste armoede

gaat altijd op huisbezoek om de juiste noodhulp te bepalen en die volgt of er hulp wordt geboden.

Rauwe armoede komt voor in Nederland, ook in Arnhem. Zoals bij de man

Beroep PCI

die zijn koelkast verkoopt om eten te kunnen kopen. De katholieke PCI helpt bij de eerste nood, en daar zijn Rijnstad en de politie heel blij mee. In de Kerstnacht wordt u bij de collecte gevraagd om een gift voor de PCI, de katholieke liefdadigheidsorganisatie. Simon Trommel

‘Ik kan altijd een beroep doen op Geert Rozema en de PCI’, zegt politieman Henk Westerhof. Signalen krijgt hij vaak uit de buurt. ‘Ga daar eens kijken’ zeggen ze dan. Westerhof belt dan aan en klimt soms over een schutting om de bewoner te spreken te krijgen. De deur doen ze vaak niet open, post lezen ze niet, uit angst voor de deurwaarder. ‘O, ben jij het’, zeggen de bewoners dan soms opgelucht tegen de diender. En regelmatig ook gaan Van Meegen en Westerhof samen op pad. Armoede geen eigen schuld

Dat mensen in armoede raken is niet altijd hun eigen schuld, zegt Van Meegen. Voor sommige mensen gaan de veranderingen in de maatschappij te snel. ‘Sommige mensen zijn zo laaggeletterd, die kunnen hun digid, nodig voor veel handelingen, niet aanvragen. Ze slagen er ook niet in om allerlei andere zaken te regelen. Het komt voor dat mensen veel geld van toeslagen laten liggen. Omdat ze de regels niet begrijpen. Of ze hebben te veel gekregen en moeten een beetje terug betalen. Die rek is er dan niet. Daarnaast is natuurlijk de werkloosheid die toeneemt een groot probleem. Soms zijn er meer problemen, zoals verslaving.’

Katholieke stichting redding politie en Rijnstad

En in al die gevallen is de PCI vaak de redding van Rijnstad en de politie om te helpen helpen. Niet alleen met leefgeld. Soms is er een noodsituatie dat Westerhof denkt: er moet een pastor bij komen. In zo’n geval belt hij Geert Rozema. En Van Meegen doet dat ook. Zoals die keer dat iemand door het lint ging en geen hulpverlener in de buurt duldde. Geert Rozema komt binnen en de overspannen persoon valt hem zo in de armen. Of die keer dat - in een ander stadsdeel - een vrouw al dagen lang haar overleden man in huis had. Het stel leefde als kluizenaars. Hulpverleners constateerden de dood en wensten de vrouw veel sterkte. Die niet wist wat te doen. Uiteindelijk kwam de politie er bij. Die seinde de PCI in, die betrokken katholieken van de bezoekgroep van Anita Coenraads opspoorde en die de vrouw bijstonden, tot en met het afscheid van de overledene. In de Kerstnacht is de collecte voor de PCI. ‘Ik kan het alleen maar van harte aanbevelen’, zegt Henk Westerhof. Monique van Meegen klinkt instemmend. • Al het geld gaat naar hulp. En weet u nog niet of u dan in de kerk zit en wilt u het werk toch steunen, u kunt ook nu geld overmaken. Het banknummer is 41 17 72 740 t.n.v. PCI St. Eusebius Arnhem.

Lezing Geert Corstens Walburgis oktober 2013

Straf en vergeving Henk Westerhof en Monique van Meegen

‘Ik kan altijd een beroep doen op Geert Rozema en de PCI’, zegt politieman Henk Westerhof. De man met de koelkast had alleen een ei en een pak melk, zijn enige eten voor de komende vijf dagen. De man heeft liever eten dan een koelkast, vandaar dat hij hem verkopen wilde, zegt gebiedsagent Henk Westerhof van het Broek. ‘In zo’n geval bellen wij vaak de katholieke PCI voor noodhulp. Want je koelkast heb je toch een keer weer nodig.’ Voor schrijnende gevallen, mensen die geen geld hebben voor eten of medicijnen is de PCI vaak de allereerste reddingsboei, zeggen politieman Henk Westerhof

4

Geven

en zorgcoördinator Monique van Meegen van Rijnstad. Voorbeelden te over, meerdere keren per jaar alleen al in het Broek. ‘Een gezin waarvan de kinderen niet naar school gaan, omdat er geen eten is. Het gezin kan het niet verdragen dat de kinderen tussen kinderen zitten die wel een lunch bij zich hebben en zij ‘s morgens nog niet eens gegeten hebben. In zo’n geval wordt de PCI gebeld voor wat leefgeld. Er wordt dan vaak een paar tientjes gegeven, zodat er tijd is om te overleven en om met andere instanties een structurele oplossing te zoeken. En ook daarbij helpt de PCI: die

Als president van de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in Nederland, is Geert Corsten uiteraard op de hoogte van alle wetgeving in Nederland. Wetgeving lijkt gebaseerd op straf en vergelding, maar Corstens sprak in zijn Walburgislezing juist over nut en noodzaak van vergeving. Vergeving is een Bijbels thema, maar uit hoofd van zijn functie doet Corstens geen uitspraken die mogelijk gevoelig kunnen liggen. Of hij geïnspireerd wordt door de Bijbel liet hij dan ook niet weten. Wel wist hij de geheel gevulde Walburgis uit te leggen waarom vergeven zo belangrijk is. Vergelding hebben we als samenleving met elkaar afgesproken en in handen gelegd van de rechter. Vergeving is niet wat de rechter uitspreekt, maar is de keuze van het slachtoffer. Het is een bijzondere keuze, die bevrijdt van onrust en haat. En het kan ook heilzaam zijn voor de dader. In een bewogen discussie maakte Geert Corstens veel duidelijk over de betekenis van de strafmaat, de zin van vergeving en de mogelijkheid van verzoening in onze samenleving. • Is uw interesse gewekt? Kom dan naar de volgende lezingen in de Walburgis: Op 26 februari 2014 spreekt prof.dr. Erik Borgman, hij is hoogleraar theologie aan de Universiteit te Tilburg. En Zr. Benedict Thissen, abdis van de abdij Koningsoord te Arnhem houdt op 26 maart 2014 haar lezing.

Dit is de laatste WijnPers. Kijk straks op www.eusebiusparochie.nl

Vergeven

5


KERST-MIS

Op naar een gezond 2014!

Wie om zich heen kijkt, ontdekt een wonderschone wereld met toch heel veel ellende. Hoe kan dat? Wel, Bijbel en Kerk leren ons duidelijk: God creëerde een fascinerende schepping, maar dat kunstwerk werd door de eigenwijze ongehoorzaamheid van de mens zwaar beschadigd. Wie kon dat herstellen? Alleen God zelf. En dat gebeurde door de gehoorzame liefde van zijn goddelijke Zoon, die mens werd in de kracht van de Heilige Geest, uit de maagd Maria. Welke romanschrijver of wetenschapper had dit kunnen uitvinden! Welke keizer of hogepriester had dit kunnen bedenken! Ook dit jaar, 2013 jaar na de geboorte van Jezus, vieren wij weer dit wonderlijke mysterie. “KerstMis”? Ja, in “de Mis van Kristus” ( = Eucharistie ) vieren wij immers, dat Kristus Brood wordt en in ons binnenkomt om van ons een nieuw mens te maken.

Afgelopen zomerperiode is het bestuur begonnen aan een reeks speciale vergaderingen met het doel het opstellen van een gezonde begroting 2014. Alleen met een goed onderbouwde en vooral realistische begroting leggen wij een degelijke basis voor 2014 (en verder) en maken wij kans op honorering van onze vacature voor een catecheet; een vacature die sinds 2012 bij het bisdom uitstaat. U kon hierover al het een en ander lezen in Wijnpers no. 6 en 7. De verkoop van het vastgoed stagneert meer dan voorzien in 2011/2012 en de ontwikkelingen in het komende jaar zijn moeilijk te voorspellen. Samen met de teruglopende inkomsten (hoofdzakelijk kerkbijdragen) dwingt deze situatie het bestuur tot het nemen van een aantal moeilijke maar onvermijdelijke beslissingen om het initiële begrotingstekort naar beneden bij te stellen. Een van die beslissingen is het sterk bezuinigen op de kosten van het parochieblad, onder andere door het beëindigen van het contract met de betaalde communicatieadviseur, tevens eindredacteur van de Wijnpers. In dat proces hebben we met de redactie van de Wijnpers geconcludeerd dat het maken van een blad zoals de Wijnpers, met alle eisen die daaraan gesteld worden, onder de nieuwe omstandigheden niet haalbaar is. Er moet worden gezocht naar een andere, goedkopere oplossing. We hebben inmiddels besloten voorlopig te starten met ‘NoodPersen’, die u van de gebruikelijke vrijwillige ‘lopers’ in de bus krijgt ongeveer op het moment dat u anders de volgende Wijnpers zou ontvangen. Deze ‘NoodPersen’ zullen een beperkt aantal pagina’s en simpele lay-out omvatten en in de loop van 2014 worden opgevolgd door een meer definitieve oplossing. Deze nieuwe situatie gebruikt het bestuur om het totale Communicatiebeleid tegen het licht te houden. We verwachten dat uit deze exercitie een mix zal rollen van papieren informatie (opvolger Wijnpers) en digitale informatie (website aangevuld met andere middelen). In de komende maanden hoort u daarover meer. We blijven met u communiceren, over alle uitdagingen waar we als bestuur voor staan, maar vooral over hetgeen waar we als parochie voor staan: aandacht voor de naasten, dicht om ons heen en verder weg, in vieringen en al onze andere activiteiten. Het bestuur wenst u Zalig Kerstmis en een gezegend 2014.

pastoor

Koos Smits

Vredevorst Christus de vredesvorst is geboren te midden van ruig herdersvolk, in de herberg was geen plaats voor deze mens. Koningen en engelen komen Hem eren, naast armen, hoeren, heidenen, zieken, criminelen, vreemdelingen. Waarom? Misschien wel omdat hij oog voor hen had. Jezus zag hen staan en deed een actief beroep op hen. “Vanavond ben ik jouw gast Mattheus”, zegt hij tegen de tollen. En terstond ‘bekeert’ Mattheus zich, zijn zachte en goede kanten mogen ook gezien worden. Vandaag begint hij met een schone lei. Geïnspireerd door deze Vredebrenger en verzoener. En anno 2013 en 2014 gaat deze Blijde Boodschap door. In Klarendal, `t Broek, Malburgen, Velp, Rozendaal of het Burgemeesterskwartier. Bij vrijwilligers van de Kerkwacht, bezoekgroepen en gastvrouwen, zorgcoördinatoren, pastores, wijkagenten, thuiszorgers, participatiecoaches, RIBW-ers, parochianen en andere gelovigen en niet-gelovigen. Met vallen en opstaan werken we samen met vereende krachten aan een samenleving waarin plaats is voor vrede, geloof, hoop en liefde. Daar waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.

Geert Rozema,

pastoraal werker buurtpastoraat Klarendal/ SintMarten.

6

Karin van Heumen

Vicevoorzitter RK Eusebiusparochie

Een grote bijdrage van onze parochie voor Congolees Kenge

Bouwvakkers in Kenge zijn al druk bezig met de bouw van de nieuwe katholieke basisschool. Onze parochie bracht tijdens de Vastenactie maar liefst E 13.300 op voor dit mooie project. En daar blijft het niet bij. De St. Eusebius­parochie levert ook een bijdrage aan de kerk van Kenge. In deze kathedraal van de zalig verklaarde Anuarite prijken een afbeelding van Maria moeder van altijddurende bijstand en twee kandelaars die afkomstig zijn uit de St. Jozefkerk. Een prachtig cadeau van onze parochie is ook het tabernakel dat in de St. Walburgiskerk stond opgesteld en nu naar Congo gaat. De Walburgis is immers aan de eredienst onttrokken. Voor de Congolese parochianen komt het tabernakel als geroepen, want nu moeten zij zich behelpen met een houten kistje. Piet van der Schoof Pater Nico Berends laat zelf een geluidsinstallatie vanuit Arnhem naar Congo verschepen: een gloednieuwe mixer, vier geluidboxen, draadloze microfoons en een gitaarversterker. Hiermee kunnen de drummers, zangers en gitaristen van het jeugdorkest van de parochie in Kenge weer een hele tijd vooruit. Het orkest, dat naast zijn gewone optredens tevens zo nu en dan vieringen in de kathedraal opluistert, heeft dan ook een speciale plaats in het hart van pater Berends. Hij was immers vele jaren in het pastoraat van Kenge actief. Gelukkig is er in deze Afrikaanse parochie aan jongeren geen gebrek. In gedachten ziet pater Berends zichzelf nog de gebruikelijke rituele dans om het altaar uitvoeren, samen met de misdienaars, terwijl het Gloria in de kerk weerklinkt. Zijn ritmische stappen werden begeleid door muziek en de wierook steeg ten hemel op. Ook de misdienaars deden vol overgave mee. Toen pater Berends in 1954 met zijn pastoraat in Congo begon, bestond de kerkmuziek alleen uit Europese melodieën. Daar is inmiddels verandering in gekomen. Er is ook Congolese muziek geïntroduceerd waarbij er ruimte is voor trommels en gitaren. De Congolese liturgie is een van de weinige speciale liturgieën ter wereld die door het Vaticaan zijn toegestaan. Ook vier kelken, cibories en een paaskaars worden naar Kenge gestuurd, net als twee naaimachines voor gehandicapten. Eerst gaan de spullen per bestelbus van het Vincentrum naar Antwerpen, waar ze in een zeecontainer met bestemming Kinshasa worden opgeslagen. Vanuit deze Congolese hoofdstad wordt alles vervolgens naar Kenge gebracht. Mede namens de parochianen in Kenge bedankt pater Berends u hartelijk voor de gulle gaven. •

Missie

7


Vieringen in RK Parochie Sint Eusebius Datum

OLV Visitatie

Emmastraat 18 Velp

za 7-12 zo 8-12 2e zondag vd Advent ma 9-12 OO H Maagd Maria zo 15-12 3e zondag vd Advent zo 22-12 4e zondag vd Advent di 24-12 Kerstavond

Rijksweg West 52 Elden

09.45 EV K Smits Cantor

10.30 EV A Lurvink Lucaskoor KND

09.45 CV Parochiële voorganger D Mol Trente Plus 09.45 EV K Smits Cantor 16.30 GV Peuter/Kleuterviering A Coenraads 19.00 GV Familieviering A Coenraads Jozef Sartoschool

10.30 EV K Smits KND 15.00 EV met ziekenzalving A Lurvink 10.30 EV afscheid S Louwerse A Lurvink en S Louwerse Lucaskoor KND 16.00 GV Peuter/Kleuterviering Maria en Piet Buijs 18.00 EV Familieviering A Lurvink Kinderkoor de Stuiterballen 20.00 CV Familieviering G Rozema 22.00 CV A Coenraads

21.00 EV K Smits Herenkoor 23.00 CV G Rozema Trente Plus 09.45 EV K Smits Ontmoetingskoor

wo 25-12 Kerstmis do 26-12 2e Kerstdag zo 29-12 H Familie di 31-12-13 Oudjaar

Lucaskerk

10.30 EV A Lurvink Cantor KND

09.45 EV K Smits Cantor 19.00 EV K Smits Cantor

10.30 CV P Buijs KND 19.00 EV A Lurvink Lucaskoor

09.45 EV A Lurvink Herenkoor

11.30 EV K Smits aansluitend nieuwjaarsreceptie

zo 12-1 Doop van de Heer

09.45 EV K Smits Cantor

zo 19-1 2e zondag door het jaar zo 26-1 3e zondag door het jaar zo 2-2 Opdracht van de Heer

09.45 EV K Smits Ontmoetingskoor 09.45 EV K Smits Trente Pluskoor 09.45 EV A Lurvink Cantor

10.30 EV A Lurvink 15.30 Schelpenviering K.Smits 10.30 Oec.viering in Salvatorkerk A Lurvink e.a. 10.30 CV K Smits

wo 1-1-2014 H Maria Moeder van God zo 5-1 Openbaring des Heren za 11-1

10.30 EV K Smits

7 december t/m 2 januari 2014 H Martinus

Steenstraat 7

Vieringen

Walburgisplein 1

Arnhem

Arnhem

Emmauskapel

Gangulphusplein 5

Malburgen, Arnhem 18.00 EV A Lurvink 10.00 Kapel open ‘Een held van vrede’

11.30 EV K Smits Capella Eusebiana KND 09.00 vervalt 19.00 EV K Smits Cantor 11.30 EV A Lurvink Cantor KND

10.00 Themaviering Werkgr. themavieringen Olvékoor

10.00 MU E Scholten Linde Gitaar: Erlo van Druten

10.00 Ontbijtviering

11.30 EV K Smits Cantor KND 16.30 EV K Smits Cantores 18.30 EV Familieviering K Smits Arn.Mannenkr Die Gelre Sanghers

10.00 Regenboogviering H Hoekstra

10.00 CV J Koopman

16.00 Kerstspel voor en door kinderen Werkgroep Kikali

21.00 EV A Lurvink Projectkoor

Andere vieringen

18.00 CV P Buijs

geen viering

10.00 Themaviering Werkgroep Olvékoor

K Smits Cantor 11.30 EV K Smits Cantor 11.30 EV K Smits Capella Eusebiana 11.30 EV A Lurvink (Blaziuszegen) EV CV GV OV

10.00 afscheid Suzanna

19.00 GV Oudejaars­ medidatie A Wijngaards Octo Voces geen viering 10.00 Lauden Laudenwerkgroep Laudenkoor

10.00 uur van stilte en gebed A Oostveen / A Greving 18.00 EV K Smits 10.00 Kapel open

10.00 Meditatief Uur W Palstra

10.00 Ontbijtviering A Jansen / C Stipkes

10.00 Regenboogviering Werkgroep

10.00 CV J Koopman

10.00 Lauden Laudenwerkgroep Laudenkoor

10.00

Eucharistieviering Communieviering Gebedsviering Oecumenische viering

Tijd Locatie EV Poolse Parochie op zondag om 09.30 in de kerk H. Martinus Steenstraat 7 Arnhem op woensdag om 19.00 in de kapel H. Martinus ingang van Muylwijkstr. EV Kroatische Parochie 2e zondag vd maand om 17.00 uur H. Martinus ingang van Muylwijkstr. EV Syrische Gemeenschap Arnhem 2e zondag vd maand om 13.00 uur H. Lucas rijksweg West 52 Elden EV KKI Kath.Indonesische Gem. 1e zondag vd maand om 13.30 uur OLV Visitatie (parochiecentrum) OV Auditorium Rijnstate zondag 10.15 uur Insula Dei zo: 11.00uur (5e zo vd mnd: CV) EV op di en do 11.30, CV op wo om 11.30

Sint Eusebius is ook betrokken bij de volgende vieringen

21.00 GV Kerstviering Werkgr. themavieringen Olvékoor

11.30 EV K Smits Capella Eusebiana 11.30 EV K Smits Cantor 11.30 EV K Smits Cantor 12.00 EV K Smits Capella Eusebiana 11.30 EV K Smits Cantor 11.30 EV F Vervooren OCD Schola Cantorum Arnhem

Wijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie over deze en andere vieringen zie de afzonderlijke kerkberichten

8

H Walburgis

Doordeweekse vieringen Dit is de laatste WijnPers. Maandag 09.00 u EV H Martinus ma 9-12 vervalt Kijk straks op 09.00 u Ochtendgebed Emmauskapel www.eusebiusparochie.nl Dinsdag 09.00 u EV H Martinus di 24-12 en 31-12 vervalt 09.00 u Ochtendgebed Emmauskapel Woensdag 09.00 u Emmauskapel CV of EV 1e wo vd mnd 13.30 u EV H Martinus Woensdag 18-12 14.00u EV Ouderenviering OLV Visitatie Velp. Voorg. K.Smits m.m.v. ReT Koor Velp Donderdag 09.00 u EV OLV Visitatie Velp 09.00 u Ochtendgebed Emmauskapel Vrijdag 12.00 u EV H Martinus 09.00 u Ochtendgebed Emmauskapel 12.30 u Coventry Vredesgebed H Walburgis Zaterdag 12.00 u EV H Martinus aansluitend Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament en Biechtgelegenheid

GZV Gezinsviering KND Kindernevendienst CR Crèche MU = meditatief uur

Datum Tijd H Hart (3e zaterdag vd maand) zaterdag 14-12 19.00 uur GV Vrijwillige voorg. zondag 5-1-14 10.00 uur Ms M. Maan en par.vrg Altevelt (2e donderdag vd maand) donderdag 19-12-2013 19.00 uur GV vrijwillige voorg. Petersborg (laatste zondag vd maand) woensdag 25-12 10.30 uur Zorgcentra vrijdag 6-12 10.30 uur Vrijwillige voorganger vrijdag 6-12 11.00 uur EV B Bergen vrijdag 6-12 16.00 uur Vrijwilliger voorganger dinsdag 10-12 11.00 uur EV B Bergen vrijdag 13-12 11.00 uur EV B Bergen vrijdag 20-12 11.00 uur EV B Bergen dinsdag 24-12 11.00 uur EV B Bergen dinsdag 24-12 14.30 uur CV J Brugman vrijdag 27-12 11.00 uur EV B Bergen vrijdag 27-12 15.00 uur Vrijwilliger voorganger donderdag 2-1 10.30 uur Vrijwillige voorganger vrijdag 3-1 10.30 uur Vrijwillige voorganger vrijdag 3-1 11.00 uur EV B Bergen vrijdag 3-1 16.00 uur Vrijwilliger voorganger woensdag 15-1 14.30 uur CV J Brugman woensdag 29-1 14.30 uur CV J Brugman vrijdag 24-1 15.00 uur Vrijwilliger voorganger

Locatie

Fliednerzaal (Bakermat, Diaconessenkerk) Oecumenische viering in de Diaconessenkerk Kerstviering Slochterenweg 40 Arnhem Heijendaal Huize Kohlman Oosterwolde Huis & Haard Huize Kohlman Huize Kohlman Huis & Haard Drie Gasthuizen Kerstviering Huize Kohlman Waalstaete Vreedenhoff Heijendaal Huize Kohlman Oosterwolde Drie Gasthuizen Drie Gasthuizen Waalstaete

Inloop van Slichtenhorststraat

di en do 10-12.00 u voor koffie, gesprek, krant, spelletje of gewoon gezellig

Inloop in de Emmauskapel wo en vr 10-12.00 u zondag 14-16.00 u

WijnPers 8 - 2013

9


Namen Noemen

Gedoopt

13 oktober 2013 in de Martinuskerk: Nalani Bynoe, Marijn Dollenkamp, Lilly Jansen, Mia Jansen, Sophie ten Tije 3 november 2013 in de H. Lucaskerk: Pieter van den Broek, Néomi Radermacher, Mayte Veenbaas, Hannah van Werde, Elijah Stein

Huwelijk

30 november 2013 trouwden te Vierakker: Roos Anne Bijen en Raymond Matser Rectificatie naam overledene In de vorige Wijnpers is per abuis een verkeerde naam genoemd. Dat had moeten zijn: Mw C.J. Stavenuiter, Kluizeweg Arnhem, overleden 31 augustus 2013, 85 jr.

Overleden (6 september t/m 4 november 2013)

Dhr Th.F.N.W. Gerritsen, Haarlemweg Arnhem, overleden 23-5-2013, 78 jr. Dhr H. Snijders, van Nispenstraat Arnhem, overleden 6-9-2013, 85 jr. Dhr H.W.A. Friebel, Bethaniënstraat Arnhem, overleden 14-9-2013, 77 jr. Mw S.F.M. Slagveer, Melickstraat Arnhem, overleden 30-9-2013, 62 jr. Mw M. Schrijvers-Jansen, De Biesdel Velp, overleden 3-10-2013, 100 jr. Mw E.M. Derksen-Kat, Hoofdstraat Velp, overleden 4-10-2013, 86 jr. Mw R. Grigo-Halberstadt, Frieslandsingel Arnhem, overleden 8-10-2013, 50 jr. Mw I.M.A. Weis-de Haas, Groningensingel Arnhem, overleden 8-10-2013, 54 jr. Dhr B.G. Wiggers, Rijksweg West Elden, overleden 9-10-2013, 95 jr. Mw L.H.P. van Eupen-Rogier, Huijghenslaan, Arnhem, overl. 15-10-2013, 81 jr. Dhr Ph.A. de Vries, Huize Kohlmann Arnhem, overleden 16-10-2013, 99 jr. Mw W.H. ten Holt-Janssen, Gasthuislaan Velp, overleden 18-10-2013, 86 jr. Dhr J.H.G. Boekraad, Huijghenslaan Arnhem, overleden 20-10-2013, 87 jr. Mw R.M.Th. Schouten-Kemperman, Rijksweg West Elden, overl. 23-10-2013, 91 jr. Mw G.M. Jansen-Welberts, J.P. van Muijlwijkstraat Arnhem, overl. 26-10-2013, 86 jr. Dhr P.G. Peelen, ’t Hofje Elden, overleden 27-10-2013, 84 jr. Pastor R. Bunnik, Mr. P.J. Oudsingel Arnhem, overleden 1-11-2013, 81 jr. Mw J.A. Leenders-Saat, Huize Kohlmann Arnhem, overleden 1-11-2013, 92 jr.

Dooprooster 2014 RK Parochie Sint Eusebius

Doopviering in de H. Lucaskerk te Elden op 19 januari 2014 voorbereidingsavond: dinsdag 7 januari 2014 Doopviering in de H. Martinuskerk te Arnhem op 26 januari 2014 1e voorbereidingsavond: woensdag 8 januari 2014 2e voorbereidingsavond: dinsdag 14 januari 2014 Doopviering in de OLV Visitatiekerk te Velp op 9 februari 2014 1e voorbereidingsavond: woensdag 22 januari 2014 2e voorbereidingsavond: dinsdag 28 januari 2014 Doopviering in de H. Lucaskerk te Elden op 16 februari 2014 voorbereidingsavond: dinsdag 4 februari 2014 Deze voorbereidingsavonden vinden plaats in het parochiecentrum dat in de uitnodigingsbrief vermeld staat.

10

Namen Noemen

Eusebius Kort Eusebiusparochie

HET GELUID VAN DE STILTE IN DE WALBURGIS Voor december wordt een theaterproductie voorbereid door het Productiehuis Oost Nederland in samenwerking met muziektheatergroep BOT onder de titel “Het Geluid van de Stilte. Kakafonie in de kerk”. Er staan 10-15 uitvoeringen gepland van donderdag 12 dec. t/m zondag 15 dec. Duur van de uitvoering is ca. een half uur. Voor uitgebreide info zie: www.hetgeluidvan.nl Kijk eind november op onze website ( www. walburgarnhem.nl ) of op www. hetgeluidvan.nl voor nadere informatie over aanvangstijdstippen en het bestellen van toegangskaarten. LICHTJESAVOND OP MOSCOWA Op vrijdag 13 december vindt op begraafplaats Moscowa (Waterbergseweg 18, Arnhem) tussen 18.00 uur en 19.30 uur een Lichtjesavond plaats. Deze avond wordt georganiseerd door coöperatie DELA, Uitvaartverzorging Kramer, Begraafplaats & Crematorium Moscowa en medewerkers van de Eusebiusparochie, en is bedoeld voor iedereen die een dierbare wil herdenken. Het gedenkpark wordt sfeervol verlicht met kaarsen en fakkels. Nabestaanden kunnen een kaarsje plaatsen als herinnering aan hun dierbaren en een geschreven herinnering ophangen in de herdenkingsboom. Het Binnenstadskoor en doedelzakspelers zorgen voor sfeervolle muziek op de begraafplaats. KERSTVIERING IN DE KANDELAAR De Gemeente-Elden-De Kandelaar en de Eusebiusparochie (Elderveld en De Laar) organiseren voor 70+ers hun jaarlijkse kerstviering op woensdag 18 december van 16.00-18.00 uur. U wordt niet meer persoonlijk uitgenodigd, maar aan u wordt gevraagd de antwoordstrook van de uitnodiging (die op diverse plaatsen in de wijk o.a. kerken, verzorgingstehuizen liggen) in te vullen en in te leveren. Dat kan tot 9 december. Bent u te laat met aanmelden, dan is er toch nog wel plek. Vervoer hoeft geen probleem te zijn. U kunt gehaald en thuis gebracht worden.

Voor informatie Dick van Diggelen, 026 3811479. KERSTSAMENZANG IN DE LUCASKERK Op 20 december om 20.00 uur is er samenzang onder leiding van de Chr. Gem. Zangvereniging Irene. Meedoen het kinderkoor Elderveld en leden van het Lucaskoor. KERSTSAMENZANG VELP Op zaterdag 21 december, 19.00 u wordt in de O.L.V. Visitatiekerk in Velp weer de jaarlijkse , traditionele Kerstsamenzang gehouden. Medewerking wordt verleend door de Koninklijke Rozendaalse Kapel en koor ‘Trente Plus’. Een uur lang zingen we samen de bekende kerstliederen. Verder is er ruimte voor een enkel gedicht en gebed. Tijdens het traditionele slotlied ‘Midden in de Winternacht’ mogen alle aanwezige kinderen meespelen met de kapel. De entree is vrij; er wordt gecollecteerd voor de onkosten. KERSTSTAL IN DE WALBURGIS Op eerste en tweede Kerstdag te bezichtigen van 13.00 -17.00 uur KERSTSPEL IN DE WALBURGIS Volgens traditie wordt op kerstavond weer een kerstspel opgevoerd voor en door kinderen. Dit jaar gaat het over “De vergeetachtige engel”. Het stuk wordt geregisseerd door Antoinette Hofman, en gespeeld door kinderen en jongeren tussen 6 en 16 jaar. Heb je zin mee te doen met het toneel of muziek te maken, meld je dan aan bij het secretariaat van de Eusebiusparochie of op kikali@eusebiusparochie.nl. De uitvoering is op 24 dec. om 16.00 in de Walburgiskerk. Toegang gratis. KERSTHERBERG IN DE WALBURGISZAAL Deze herberg is nu voor de 43e keer open. Op kerstavond van 17.0023.00 uur, op eerste kerstdag van 12.00-23.00 uur en op tweede kerstdag van 12.00-19.00 uur. U bent van harte welkom. De zaal zal weer prachtig versierd zijn. Voor jong en oud, voor arm en rijk, voor ieder staan op het menu muziek, gezellig met elkaar praten, spelletjes en lekker eten.

Dankwoord Pastoor Smits “Hartelijk dank aan allen die zondag 29 september hebben meegewerkt aan mijn installatie als nieuwe pastoor van de Eusebiusparochie: zowel tijdens de plechtige Eucharistieviering als tijdens de receptie. Hartelijk dank nogmaals en Gods liefdevolle zegen.” Lopertje zoekt lezers! Kent u het Lopertje nog niet? Tijd om u wegwijs te maken op de site van de Eusebiusparochie. Want daar staat ie: de column van en over het Inloop/ Diaconaalcentrum in de Van Slichtenhorststraat, Klarendal. Kijk op: www.eusebiusparochie.nl Aan de linkerkant van de site ziet u een gele balk, daarin staat: Lopertje, verhalen uit het Inloophuis. Als u hierop klikt verschijnt de column. NIEUWJAARSRECEPTIE SINT EUSEBIUSPAROCHIE De nieuwjaarsreceptie is op 5 januari 2014 in de Lucaskerk te Elden. Na de Eucharistieviering van 11.30 uur begint de receptie om ongeveer 12.30 uur. Alle parochianen en ook de kinderen zijn van harte welkom. EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2014 Komende winter starten er twee trajecten van voorbereiding op vieringen van de Eerste Heilige Communie. Op verschillende manieren zijn ouders inmiddels ingelicht en gevraagd hun kinderen aan te melden. Kinderen in de leeftijd van groep 4 van de basisschool (geboren tot en met januari 2007) komen in aanmerking voor voorbereiding op de Eerste Communie. Opgave kan door het inschrijfformulier van de website van de parochie (www.eusebiusparochie. nl) in te vullen. Tevens is inschrijven mogelijk door te bellen met het parochiesecretariaat: 026-4424567. Aanmelden kan tot 20 december 2013. Meer informatie over het communietraject is te vinden op bovengenoemde website. Kinderen die ouder zijn kunnen wel aangemeld worden, maar eventuele deelname aan de Eerste Communie voorbereiding en viering is pas mogelijk na overleg met de pastoor. Het eerste communieproject is een leuk en intensief programma waar veel vrijwilligers aan meewerken. Ook van ouders wordt betrokkenheid verwacht. In de werkgroepen is ruimte actief deel te nemen aan onderdelen van de voorbereiding.

Spirit in de stad ZANGWORKSHOP LIEDEREN UIT TAIZÉ Eind januari, begin februari zal door het Stadspastoraat een taizéworkshop worden georganiseerd. O.l.v. van Caspar van de Vinne zullen we in drie bijeenkomsten de eenvoudige, maar bijzonder mooie, meerstemmige meditatieve liederen instuderen. Door de dirigent is een methodiek ontwikkeld, die de tonen, de woorden, de zinnen van de juiste energie voorziet en de deelnemers leert op een instinctieve manier de kracht van het collectief te vinden. Op deze manier wordt de muziek op een bijzondere manier tot leven gebracht. De cursus zal uitmonden in een Taizé viering op zondag 16 februari in de Walburgisbasiliek. Meer info later op www.stadspastoraatarnhem.nl . LEVENDE KERSTSTAL IN ELDEN Op kerstavond 24 december 2013 organiseert toneelvereniging “Ons Genoegen” uit Elden voor de negende keer een levende kerststal bij Molen de Hoop in Elden. Van 17.00-21.00 uur bent u van harte welkom om van dit schouwspel te genieten. In het sfeervolle Bethlehem wandelt u langs verschillende scènes, die het verhaal over de geboorte van Jezus verbeelden en verwoorden. En er ligt ook een heus kindeke Jezus in de kribbe! Tijdens de rondgang kunt u luisteren naar de kerstliederen. Aan het eind van de route kunt u in een gezellige kerstsfeer wat te eten en te drinken kopen.

GERARDUSKALENDER 2014 Elke dag een spreuk, moppen, gedichten, bezinning en puzzles. Prijs excl. verzendkosten € 5,95. Bestellen bij: mw. A.Speklé 026-3614750 of www.kloosterwittem.nl/ gerarduskalender.

WijnPers 8 - 2013

11


Doorgeefkaarsje door Henny Noordzij

Mijn vroegste herinnering aan Kerstmis heb ik toen ik een jaar of vijf was. Mijn vaag aanwezige - en later geheel afwezige -  vader ontstak de kaarsjes in de kerstboom terwijl mijn paniekerige moeder met een emmer water klaar stond. Als piepklein protestants gezinnetje woonden we tussen kolossale katholieke families; ieder jaar zagen baby’s om ons heen het levenslicht, soms wel twee tegelijk. De buren gingen ook allemaal naar de kerk. Ik zag ze in optocht door het achterpad gaan naar de St. Jozef op de Rosendaalseweg. Nadat mijn zus en ik gedoopt waren gingen we nooit meer naar de kerk. Moeder had geen geld voor de collecte. Ze dacht met schrik aan de collectezak aan de lange stok al hengelend naar een bijdrage. Gemeenteleden die in slaap waren gesukkeld kregen een tik met die stok. Aan Kerst werd op de openbare lagere school  niet veel gedaan en van een nachtmis had ik nog nooit gehoord. Een kleine dertig jaar later zou dat anders worden. Zoals alle bekeerlingen was ik aanvankelijk ‘zwaar Rooms’. Nu is dat laagje ‘room’ wat dunner geworden. Het echte Kerstgevoel krijg ik pas als ik de Kerststal inricht; het kaarsje aansteken voor het Kindje Jezus dat behoedzaam in het kribje is gelegd . Ik houd van een sobere Kerst. Op Eerste Kerstdag gaan we de laatste jaren naar Breda, naar de Kerstherberg. We luisteren naar de openhartige verhalen van de bezoekers en we spelen een gezelschapsspel met hen. Het geeft ons een voldaan gevoel. Je ziet het licht in hun ogen; ze worden gehóórd! Tegen een kennis die de periode voor Kerst een beetje somber is, zeg ik: “over veertien dagen wordt het elke dag weer een beetje lichter”. En het helpt.

Zalig Kerstmis.

Suzanna Louwerse: afscheid van Malburgen “Als je de ander écht wilt ontmoeten dan maakt het niet uit of je in een wijk bent met veel culturen of geloven. Het gaat erom of je ontvankelijk kunt zijn voor wat de ander écht te zeggen heeft, hoe de ander leeft. Kerk zijn is voor mij die houding hebben naar jezelf en de ander.”

Binnenkort neemt Suzanna Louwerse afscheid van de Eusebiusparochie. Zij is vanaf het begin (2009) betrokken geweest bij de Emmauskapel. De eerste drie jaar in Arnhem waren haar werkzaamheden vooral gericht op presentiepastoraat. Daarnaast was zij verantwoordelijk voor de inloop in de kapel, en zorgde zij ervoor dat de gastvrouwen daar een afspiegeling vormen van de wijk. Daarna werd haar contract verlengd met financiële ondersteuning van Stichting Arnhemse Noden, Skan en PIN. Ze ondersteunde de opzet van de pastoraatsgroep, en startte met een presentiegroep en het project “lopend vuurtje”, waarbij mensen met elkaar in gesprek gaan. “Het is een wijk met een grote diversiteit aan mensen, een wijk in beweging, waarbij de bewoners nauw betrokken zijn bij de veranderingen. Dat maakt het werken in deze wijk zo interessant”, zegt Suzanna. Ze zal het werken hier dan ook best wel gaan missen. “Ik heb er echt voor mensen mogen en kunnen zijn. Ik heb hier gemerkt dat het echt werkt als je tijd maakt voor mensen.” Sommige mensen

Aanmeldingen voor diaconale prijs Arnhem Eén keer in de drie jaar wordt in Arnhem de “diaconale prijs” uitgereikt. In 2014 gebeurt dat voor de tweede keer. Het is een actie van o.a. de Raad van Kerken Arnhem en de diaconie Eusebiusparochie. Volgens Margriet Kok is de prijs bedoeld om initiatieven op het gebied

12

Doorgeefkaarsje

Dit is de laatste WijnPers. Kijk straks op www.eusebiusparochie.nl

die ze ontmoette hebben een grote indruk op haar gemaakt. “Zo was daar die oude Afghaanse mevrouw, die op een dag foto’s meebracht van haar familie in Afghanistan. En de Joegoslavische mevrouw, die sokken breit voor haar familie, of die Servische man op de markt, die eerst erg agressief en fel overkwam, maar nu toch lijkt te ontdooien. Achter elk van deze mensen schuilt een verhaal.” De wijk en de Emmauskapel blijven, ook nu Suzanna weggaat. Met de presentiegroep van wijkbewoners hoopt zij dat de kapel blijft ingebed in de wijk, en pastor Anita Coenraads blijft ook deels beschikbaar voor het buurtpastoraat in Malburgen. Over haar toekomstplannen zegt Suzanna: “allereerst ga ik mijn masterscriptie Geestelijke Verzorging afmaken. En verder ga ik natuurlijk wel op zoek naar een nieuwe baan.” Namens de Eusebiusparochie en vooral namens alle parochianen uit Malburgen willen we haar heel hartelijk bedanken voor alles wat ze de afgelopen jaren gedaan heeft, en wensen we haar veel succes in de toekomst! • Suzanna neemt op 22 dec. afscheid van de parochie tijdens een viering in de Lucaskerk, en op 29 dec. van Malburgen tijdens de wijkviering in de Emmauskapel.

van de diaconie te stimuleren, en ook om publiciteit voor de diaconie te genereren, wat in deze tijd geen overbodige luxe is. Diaconie houdt zich vanuit religieus of levensbeschouwelijk motief bezig met hulp aan armen, zieken en drop-outs. Projecten of activiteiten op dit gebied binnen het gebied van de Arnhemse kerken (dus ook Velp en Rozendaal) kunnen hiervoor worden genomineerd. Margriet Kok: “de voorwaarde is dat het project vernieuwend, verrassend en origineel is, en wordt uitgevoerd door (bijna) uitsluitend vrijwilligers.” Een jury,

Suzanna Louwerse

bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse kerken en maatschappelijke organisaties, zal hieruit een keuze maken. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 14 juni 2014 zullen de genomineerden hun activiteit of project kunnen presenteren, en zullen er drie een prijs krijgen van 1000, 500 of 250 euro. In 2011 ging de eerste prijs naar een groep klussers die in Klarendal mensen helpt met allerlei noodzakelijke klusjes die ze zelf niet (meer) konden doen. Op die manier help je niet alleen die mensen, maar zorg je ook voor een maatschappelijk netwerk, dat zeker in bepaalde wijken eigenlijk onontbeerlijk is.

de moeite waard is en op zijn minst wat extra publiciteit, maar misschien ook wel een prijs verdient? Meldt dit dan bij het diaconaal bureau, Zijpendaalseweg 57 6814 CD in Arnhem. Hoe meer inzendingen hoe beter, want diaconie is in deze crisistijd van onschatbare waarde. • Mensen die zich vrijwillig hiervoor inzetten, verdienen het eens in het zonnetje gezet te worden, en de projecten kunnen meestal ook wel een extra, financieel, steuntje in de rug gebruiken. U kunt projecten nomineren vanaf 1 januari tot en met 30 april.

Kent u een project of iemand die zich individueel bezighoudt met diaconie? En vindt u dat dit initiatief bijzonder

Prijs

13


Adventstijd Geloof, hoop en liefde ‘Alles is vergankelijk, maar geloof, hoop en liefde zijn eeuwig.’ Dat schrijft Paulus in zijn beroemde Eerste brief aan de Korintiërs. Hij vindt van deze drie de liefde het allerbelangrijkst. In de diaconie maken we dit concreet: vanuit ons geloof en onze liefde voor Christus zetten we ons in voor onze medemens in nood. Het is Jezus zelf die ons oproept voor onze naasten te zorgen: ‘Wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’ En juist de adventsperiode is de tijd van de hoop. De projecten die we met de Adventsactie ondersteunen, zijn de moderne

In het nieuw voor weinig

Feestdagen voor de deur, nieuwe kleren nodig en geen geld? Het Leger des Heils heeft een tweedehandskledingwinkel in het winkelcentrum aan de Hoefbladlaan 38 in Malburgen West. Daar hangt gebruikte en soms ook wat nieuwe kleding. En ook voor de feestdagen is er voor elk wat wils. Joop Toeter van het Leger is trots op de winkel die een gezellige uitstraling heeft. Kledingrekken, daglichtlampen en spiegels komen van een kledingwinkel die eerder in Kronenburg zat. De winkel voorziet in een behoefte voor mensen uit heel Arnhem die er voor een paar euro kleding kunnen kopen. Zoals een bh voor 3 euro. Toeter: ‘Soms als iemand even geen geld heeft,

houden we wel even een weekje een kledingstuk apart.’ Heeft u geen kleding nodig maar wel kleding over? Ook dan kan het naar de Hoefbladlaan worden gebracht. Alles kan er heen, zegt Toeter. De goede kleding komt in de winkel terecht. Kleding die kapot is, wordt ingenomen en elders verwerkt. Maar daar krijgt de

kledingwinkel wel weer geld voor, wat ten goede komt aan het werk van het leger. Dus alles, van nieuwe kleding tot lompen kan naar de Hoefbladlaan gebracht worden tijdens de openingstijden. • De winkel is open op: dinsdagmiddag woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

liefdewerken voor anderen. 1 en 15 december zijn er collectes voor de Adventsactie.

15 december staan er na de dienst MOV-ers in de Martinus-, de OLV Visitatie- en de Lucaskerk.

8 december is de collecte voor Amnesty International.

22 december is de Adventscollecte voor Solidaridad.

Dit jaar gaat het hierbij om het project ‘Zandmannetjes naar school’ in Burkina Faso. In dit straatarme land werken naar schatting twintigduizend kinderen – ‘zandmannetjes’ – in de goudmijnen, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Adventsactie wil helpen voorkomen dat kinderen in de gloeiend hete zon de hele dag stenen staan te bikken of in smalle, diepe putten onbeschermd op zoek moeten naar wat schamele goudkorrels. De Adventsactie wil de bouw van een middelbare school ondersteunen, zodat kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen en een vak kunnen leren.

Achterin de kerken staan dan stands van de Amnestygroepen uit Arnhem en Velp, waar men handtekeningen verzamelt en kaarsen en artikelen verkoopt voor Amnesty.

14

Er worden Indiase artikelen verkocht van de stichting Ananda Bhavan, nog bekend van de actie voor de schoolbus. Dit keer staat Patna centraal, dat in Bihar ligt, de armste deelstaat van India. In de 36 dorpen rond Patna is haast geen medische zorg. Wij willen geld inzamelen voor de aanschaf van een medical car. Wanneer deze beschikbaar is, kan een team van een arts, een verloskundige en een verpleegkundige wekelijks de dorpen bezoeken om hulp te verlenen. Daardoor kunnen de babyen kraamvrouwensterfte flink afnemen (Millenniumdoelen 4 en 5).

Deze actie is gericht tegen moderne slavernij in cacaoteelt in o.a. de Ivoorkust. 150 jaar na afschaffing van de slavernij moeten wij eigentijdse vormen van slavernij tegengaan en ernaar streven dat iedereen een menswaardig leven kan leiden. Doet u mee? Meer informatie is te vinden op www.solidaridad.nl •

Dit is de laatste WijnPers. Kijk straks op www.eusebiusparochie.nl Adventstijd

Kleding

15


R.K. R.K.Parochies Parochies Home-Care is een erkende reguliere thuiszorgorganisatie. Magazine Magazinevan van Emmaus Emmaus&&De DeWijngaard Wijngaard Wij leveren persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging & medisch specialistische verpleging in het Met Met De De Wijnpers Wijnpers informeren informeren werkgebied Arnhem-Zuid. we we uu 88 keer keer per per jaar jaar over over de de Uit de resultaten ons extern gehouden tevredenheids activiteiten activiteiten van van RK RKvan Parochie Parochie blijkt datEmcliënten onze zorgverlening erg De Deonderzoek Wijngaard Wijngaard en en de de Emwaarderen. Kenmerken mausparochie. mausparochie. Daarnaast Daarnaastwaarin we volgens cliënten uitspringen zijn: flexibiliteit, geen wachtlijsten en vooruitstrevende bereiken bereiken we we veel veel mensen mensen die die zorgverlening. anders anders niet niet zo zo gauw gauw in in de de kerk kerk komen. komen. De De Wijnpers Wijnpers isishart contact op met Home-Care Neem dus met een gerust dus dus een een belangrijk belangrijk middel middel of geef bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) Home-Care om om mensen mensen bij bij de de kerk kerk te te als voorkeursaanbieder op. Draag Draag betrekken. betrekken. Maar Maar die die missie missie de de Wijnpers Wijnpers kost kost ook ook geld. geld. een een warm warm

Doetinchem Doetinchem Dinxperlo Dinxperlo

Giro 20 44 764 tnv RK Parochie St. Eusebius te Arnhem

Of Ofhet hetnu nugaat gaatom omeen eenwoonhuis, woonhuis,een eenutiliteitsgebouw, utiliteitsgebouw,een eenbedrijfspand bedrijfspandofofgebiedsontgebiedsontwikkeling… wikkeling…bouwen bouwenisishet hetwaarmaken waarmakenvan vaneen eenambitie, ambitie,het hetrealiseren realiserenvan vaneen eendroom. droom. M MaaaBUREAU ar rbboouuwweennisisooookkeeeennccoommpplelexxppro rocceess..AAlllelesstatappppeennddaaaarirnin- -oonntw twikikkkeelelenn,,oonntw tweerp rpeenn,, bboouuwweenn,,eexxpploloitietererenn,,oonnddeerhrhoouuddeenn- -bbeeppaalelennuuitieteininddeeliljikjkssáámmeennhheet tssuucccceessvvaanneeeenn bouwproject. bouwproject.Bouwen Bouwenisisdaarom daaromméér, méér,de deKlaassenGroep KlaassenGroepbiedt biedtuudie diemeerbouwwaarde. meerbouwwaarde.

Arnhem Arnhem- Velp - Velp- Rozendaal - Rozendaal

JAARGANG 6 JAARGANG 6

Giften zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Bel daarvoor met het Arnhem Arnhem secretariaat: 026 442 45 67.

OKTOBER 2010 OKTOBER 2010

uitgave nlijke nlijkeuitgave gezame eengezame s sisiseen Wijnper De DeWijnper rdrd Wijngaa DeWijngaa e eDe Parochi R.K.Parochi ieieenenR.K. sParoch sParoch Emmau R.K.Emmau van vanR.K.

We stellen ons graag De aan voor! DeuWijnPers WijnPers NR. 7 NR. 7

De parochie kan niet zonder uw steun!

Heeft u behoefte aan Verzorging of Verpleging Draagt Draagt uu ook ook bij bij aan aan dit dit blad? blad? bij u thuis?

Tevens zijn wij op zoek Daarom Daarom vragen vragen we we iedereen iedereen naar enthousiaste gende die die De De Wijnpers zor VerWijnpers IG / toedraagt, Niv 3-Vhart een een warm warm hart toedraagt, om om minimaal minimaal Verpleegkundigen

www.emmauswijngaard.nl www.emmauswijngaard.nl

hart hart toe! toe!

  15,00 15,00 over over te te maken. maken.

Minder Minder mag mag en en meer meer natuurlijk natuurlijk ook. ook. Niv 4!

030 - 230 25 30 | info@b24h.nl | www.bureau24h.nl www.klaassen.com www.klaassen.com

Dat Dat kan kan naar naar gironummer gironummer 9188838 9188838 t.n.v. t.n.v. Par. Par. De De Wijngaard/ Wijngaard/ De De Wijnpers Wijnpers te te Arnhem. Arnhem.

T 026-3792261 • www.Home-Care.nl • E home-care@hotmail.com

Wijnpers nr. 8 - 2013  

De Wijnpers - Magazine van de St. Eusebiusparochie in Arnhem.