Page 1

Magazine van

Sint Eusebius

RK Parochie Arnhem Velp Rozendaal

De WijnPers JAARGANG 9 nr. 6 - augustus 2013

Koos Smits nieuwe pastoor

Samen verwerken Inloopcentrum www.eusebiusparochie.nl


In deze Wijnpers

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is

Dat is de titel van de jubileumviering van het Trente Pluskoor uit Velp. 25 jaar bestaan ze al en dat willen ze weten ook. “Het is toch ook in deze tijd heel bijzonder, dat een koor niet alleen zingt maar ook zijn eigen teksten verzorgt?” zegt Marry van Weerdenburg die al weer een paar jaar de dirigente is.

Ooit begonnen door Els Christant en Jolien Vervelde om het gat tussen jeugd- en traditioneel kerkkoor op te vullen zijn het allang geen dertigers meer die deel van het koor uitmaken. Maar om jezelf dan nog steeds ‘dertigplus’ te noemen tekent wel het optimisme en de blijheid van het jubilerende koor. “Het is voor de meeste koorleden een manier om tóch binding met de kerk te houden; dat ‘oude’ Evangelie in aansprekende teksten een nieuwe vorm te geven en te vertalen naar de moderne tijd. Gelukkig krijgen we van de voorgangers, met name Paul Daggenvoorde, daarvoor alle ruimte”, aldus één van de leden van het eerste uur. Ondanks dat er in de loop der jaren onontkoombaar wat verloop is geweest, is er ook steeds weer nieuwe aanwas. Het concept van het koor spreekt aan. “Naast het zingen is er vooral de gezelligheid. “ Nieuwsgierig geworden? Aarzel dan niet en kom langs op een dinsdagavond tussen 20.15 en 22.00 uur om eens mee te zingen. Informatie nodig?: 026 – 3630345.

Jubileumviering

Voor de feestelijke Eucharistieviering is iedereen van harte uitgenodigd op 22 september, om 9.45 uur in de OLV Visitatiekerk, Emmastraat in Velp. Na de viering heeft het koor nog een verrassing voor u in de zaal van het parochiehuis.

Soepfestijn tijdens het Wijken voor Kunst weekend Op 21 en 22 september is het weer Kunstweekend in Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek. Ook het Inloopcentrum Sint Marten doet weer mee op zaterdag 21 september in samenwerking met kerkpleinbewoners, Portaal en Eetgroep Sint Marten. “Soepfestijn 3.0” op het kerkplein voor de OLV-kerk aan de Van Slichtenhorststraat 34 van 16:00-19:30. Voor 3 euro kan je een soepkom huren die je gratis kan laten bijvullen met verschillende soepen naar keuze, wij zorgen voor vijf manden met brood. Het Inloopcentrum verkoopt drankjes. Zondag is het Inloopcentrum dicht. Zaterdagmiddag luisteren plaatselijke (jazz- en blues)muzikanten het Soepfestijn op, muzikale verrassingen zijn niet uitgesloten. En wellicht dat er nog een Arnhems kinderkoor komt optreden. De derde Soepfestijn editie belooft weer een gezellig samenzijn te worden met veel wijkbewoners, oud OLV-bezoekers en andere kunst- en soepminnaars uit Arnhem. Kom vooral langs! Zie www.wijkenvoorkunst.nl voor meer informatie over het culturele wijkweekend. Met dank aan Woningcorporatie Portaal, Wijkplatform Sint Marten en Eetgroep Sint Marten die het Soepfestijn mede mogelijk maken.

RK Parochie Sint Eusebius Rosendaalseweg 698 ma. t/m vr. 10.00-15.30 uur 6824 KV Arnhem T 026 4424567 Fax 026 4422717 secretariaat@eusebiusparochie.nl

www.eusebiusparochie.nl

Voor aanmelden van dopen, trouwen, eerste communie, vormsel, verzoek financiële noodhulp, geestelijke bijstand belt u 026 442 4567. Voor ziekenzalving en uitvaart: 026 3703800 (altijd bereikbaar) Overige adressen Secretariaat Lucaskerk Voor ziekenbezoek Arnhem-Zuid Annie Lenting Secretariaat H. Martinuskerk Secretariaat OLV Visitatiekerk Secretariaat Walburgis Emmauskapel St. Gangulphusplein 5 Diaconaal Centrum v. Slichtenhorststr.

026 3814492 026 3814674 026 4423116 026 3635390 026 4426469 026 3211311 026 4426066

WijnPers Magazine Sint Eusebiusparochie Parochiemagazine voor Arnhem, Velp en Rozendaal Oplage 10.000, 8 keer per jaar. Redactieadres Rosendaalseweg 698 6824 KV Arnhem Redactie Roberta Hofman, George Knaapen (redactiesecretaris), Aad Koot, Piet van der Schoof, Mirjam Stoffelen, Simon Trommel (eindredacteur) Foto’s Jan van Dalen, George Knaapen, Piet van der Schoof, Eleonoor Donders, Jan Hofman, Simon Trommel Verschijningsdata Nr 7: 14 oktober Nr 8: 2 december

Kopij Nr. 7: 12 september, Nr. 8: 31 oktober naar secretariaat@eusebiusparochie.nl

Pastoraal team Sint Eusebiusparochie Bereikbaar via centraal secretariaat Paul Daggenvoorde, pastoor Geert Rozema Anita Coenraads-Zernitz Suzanna Louwerse, projectmedewerker Emmauskapel 026 3211311, mede mogelijk gemaakt door Skanfonds Lilian van Klinken, projectmedewerker diaconaal centrum 026 4426066, mede mogelijk gemaakt door Skanfonds Ad Boogaard, pastor coördinator stadspastoraat Arnhem 026 3513185 Bestuur RK Sint Eusebius Parochie Bereikbaar via centraal secretariaat Paul Daggenvoorde: voorzitter Karin van Heumen: vicevoorzitter Boudewijn van de Loo: penningmeester André Vrijhoeven: secretaris Mark Weering: personeelszaken/vrijwilligers Jacques Hermans: gebouwenbeheer/vernieuwbouw Birgit Schiebergen: communicatie/oecumene Rekeningnummer RK Parochie Sint Eusebius 20 44 764 tnv RK Parochie St. Eusebius Te gebruiken voor: Kerkbijdrage, parochieblad en misintenties. Vrijwillige bijdrage parochieblad; richtbedrag € 28,Giften Caritas 411772740 t.n.v. PCI St. Eusebius Arnhem, Velp/Rozendaal Meldpunt vrijwillige thuishulp 026 3703540 Sensoor 24 uur elke dag bereikbaar 0900-0767 Concept, realisatie en acquisitie Bureau 24H, postbus 19217, 3501 DE Utrecht, T 030 2302530, info@b24h.nl, www.bureau24h.nl i.s.m. Trommel Media, www.trommelmedia.nl Copyright 2013 - Bureau 24H

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden gerepro­duceerd of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredactie.

Klim uit de diepe put!

Het verlies van een dierbare overkomt iedereen. Soms komt het verlies onverwacht, soms na een periode van ziekte. Wat de omstandigheden ook zijn, het verwerken daarvan is ingrijpend en zwaar. De juiste manier van rouwen bestaat niet, maar het is goed om te bedenken wat jouw manier is. Begeleiding hierbij kan je helpen. De parochie biedt samen met de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem, SWOA, een aantal bijeenkomsten aan. Die staan open voor iedereen die hulp kan gebruiken na een verlies. Pagina 4

Inloopcentrum Klarendal lééft

Ze hebben het geweten toen ze een oproep deden in de Wijnpers voor kerstkaarten. Met tasjes tegelijk werden ze gebracht, dozen vol staan er in de kast. En het komt allemaal goed terecht. Het Diaconaal-/Inloopcentrum heeft altijd behoefte aan diverse spullen en vrijwilligers. Maar wat doet het centrum precies voor de wijken Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek? Pagina 7

Vormsel helpt kinderen naar volwassenheid

Het Vormsel is eigenlijk de bevestiging van het Doopsel. Het is een sacrament waarbij iemand die gedoopt is de kracht van de Heilige Geest ontvangt om als gelovig mens door het leven te kunnen gaan. Het is gebruikelijk dat kinderen van ongeveer 12, 13 jaar dit sacrament ontvangen. Ook dit najaar is er weer een vormselviering in de Eusebiusparochie. Pagina 14

Computers op maat Onderhoud Netwerken Reparatie Supplies Emmastraat 29 • 6881 SN Velp • (026) 3640641 Internet: www.ictvisie.eu

De WijnPers wordt mede mogelijk gemaakt door steun van talloze particulieren en de volgende bedrijven: Pianostemmer Simeon Klompmaker www.simeonklompmaker.nl Hessing Administratie telefoon 026 3203330 of 06 51246529 En onze adverteerders ICT visie, Accountantskantoor Mulder, Thuiszorg Home Care, Flipse Schoenen, Cafe en zaalverhuur De BETUWE


Mensen in rouw: Klim uit de diepe put!

Vechten voor Pio Nono

Het verlies van een dierbare overkomt iedereen. Soms komt het verlies

in het midden van Italië ligt. Garibaldi heeft zijn zinnen gezet op deze pause-

onverwacht, soms na een periode van ziekte. Wat de omstandigheden ook

lijke staat. Hij is een fanatiek strijder voor de Italiaanse eenwording en trekt

zijn, het verwerken daarvan is ingrijpend en zwaar. De universele manier

met een vrijwilligersleger op naar Rome om het grondgebied in te lijven bij

van rouwen bestaat niet, maar het is goed om te bedenken wat jouw

het Koninkrijk Italië.

Omstreeks 1860 is paus Pius IX flink in het nauw gebracht. Hij staat aan het hoofd van de Kerkelijke Staat, een gebied dat wat groter dan Nederland is en

manier is. Begeleiding hierbij kan je helpen. De parochie biedt samen met de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem, SWOA, een aantal bijeenkomsten aan. Die staan open voor iedereen die hulp kan gebruiken na een verlies.

Mirjam Stoffelen

aard, zijn welkom. Het blijkt dat velen houvast hebben aan de bijeenkomsten en steun ondervinden van elkaar.” Dat beaamt Kees Beks, een van de groepsleden. “We kennen elkaar goed en steunen elkaar met veel raad, je moet toch verder met je leven. De begeleiding daarbij is erg prettig”, vertelt hij. We starten op 7 oktober met een kennismakingsbijeenkomst vertelt Anita Coenraads. “Daarin kan ieder een herinnering aan zijn of haar dierbare meenemen. Dat kan een foto zijn, of een bidprentje. En vertel ons jouw verhaal, wij luisteren graag.”•

Floor van der Waarden is 77 jaar en verloor haar man twaalf jaar geleden. “Het gemis is groot, nog elke dag”, zegt ze. “Mijn man was pas 65 jaar en erg ziek, ik heb hem thuis verzorgd. Dat was zwaar, maar ook mooi.” “Ik ben in een diepe put gevallen”, zegt ze. “Ik heb zo hard moeten werken om mijn man te verzorgen. Maar langzaam aan ging mijn leven weer verder. Ik brei voor Roemenië, heb lieve kinderen en kleinkinderen. Zet een ladder in de put, en klim omhoog”, is het advies van Floor. Al snel kwam Floor bij een groepje om samen hun problemen en verdriet te bespreken. ”Het contact met de groep voelt goed en het vertrouwen is groot. Wat besproken wordt, blijft ook binnen de groep.” De opzet van de bijeenkomsten wordt anders per oktober, zegt Bernadette Ketelaars. Namens het SWOA leidt zij samen met pastoraal werker Anita Coenraads en Hubertien Oostdijk, predikant te Elden, de bijeenkomsten. “We willen graag aan anderen ook deze bijeenkomsten aanbieden en daarom gaat de oude groep alleen verder en hebben wij zeven bijeenkomsten gepland voor een nieuwe groep. Nieuwe aanmeldingen, ook van buiten de parochie uiter-

4

Verlies verwerken

RouwEN volgens Floor Rustig aan doen Opnieuw beginnen Uitrusten Weer verder gaan Energie opdoen Niets hoeft alles mag Informatie bijeenkomsten: Wanneer: Op de eerste maandagmorgen van de maand, van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. Waar: Emmauskapel, Gangulphuspein 5, 6832 AT Arnhem. Voor wie: Voor iedereen die kort of langer geleden te maken heeft gehad met het overlijden van een partner of een ander dierbaar medemens. Kosten: Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee. Aanmelding: Graag vóór 22 september, per email cia@swoa.nl, of telefonisch bij één van onderstaande personen: Begeleiding: Anita Coenraads, pastoraal werker Eusebiusparochie, 06-15189911 Bernadette Ketelaars, ouderenadviseur SWOA, 06-46431784 Hubertien Oostdijk, predikant Eldende Kandelaar, 026-3237577

Piet van der Schoof De paus is ten einde raad en roept buitenlandse vrijwilligers op om zijn staat te verdedigen. Die oproep valt in goede aarde. Overal komen vrijwillige strijders, zouaven genaamd, vandaan. Vanuit Nederland trekken zo’n vierduizend jonge mannen naar Rome. Daarbij gaat het vooral om jonge arbeiders. In Arnhem melden zich 44 vrijwilligers aan, hoewel parochianen zich ook wel afvragen of het per se nodig is om zoveel jongens naar Rome te sturen.

de nederlaag keren de zouaven strijdlustig naar huis terug. Het thuisfront ontvangt hen als ware helden. Maar als de euforie voorbij is, valt het voor hen niet mee om zich aan te passen aan het burgerlijke bestaan. Ook is het voor vele oud-strijders een bittere pil als zij merken dat zij niet langer Nederlands staatsburger zijn. Zij willen zich niet neerleggen bij de nogal autoritaire, liberale verhoudingen en de sociale onrechtvaardigheid die ze hier aantreffen.

Als zij in de Heilige Stad aankomen, blijken er geen kazernes voor de strijders beschikbaar te zijn. Het is dus vooral improviseren geblazen. Gedurende de twee jaren dat een zouaaf in Rome gelegerd is, moet hij vooral trainen en wachten. Er breekt een choleraepidemie uit die ook onder de zouaven slachtoffers maakt. Zo nu en dan vinden er gevechten plaats waarbij zij zich dapper opstellen en er dodelijke slachtoffers vallen. De strijd verloopt tot 1870 tamelijk voorspoedig, maar dan keert het tij. De Frans-Duitse oorlog breekt namelijk uit, waardoor Frankrijk zich genoodzaakt ziet om haar onmisbare steun aan de paus in te trekken. Ook de zouaven kunnen hun geliefde paus Pio Nono (Pius IX) niet meer aan een overwinning helpen.

In 1887 richten pauselijke strijders in Arnhem een zouavenbroederschap ‘Fide et Virtutie’ (Geloof en Moed) op. Ook katholieken die geen zouaaf waren geweest, sluiten zich bij dit initiatief aan en de groep is al snel zeventig man sterk. Als paus Leo XIII in 1891 de befaamde sociale encycliek Rerum Novarum uitvaardigt, besluiten zij om de zouavenbroederschap om te zetten in de R.K.Werkliedenvereniging Sint Joseph. De hele inventaris en het ondersteuningsfonds van de zouavenbroederschap schenken zij aan de nieuwe vereniging. Zo staan deze oud-strijders en passant ook nog aan de wieg van de katholieke vakbond in Arnhem.

In 1870 valt het doek voor de Kerkelijke Staat en Italiaanse soldaten bezetten Rome. Ondanks

praat over hun Italiaanse avontuur. Met dank aan het Nederlands Zouavenmuseum in Oudenbosch, dat de geschiedenis van de pauselijke zouaven bewaart. •

De Arnhemse zouaven laten dus zowel in Rome als in hun eigen woonplaats onuitwisbare sporen achter. In de parochies genieten zij dan ook een hoog aanzien en zij raken hun leven lang niet uitge-

WijnPers 6 - 2013

5


Weerbarstigheid

Personeelszaken 2013

In het pastoraat wordt mij veel toevertrouwd, onderstaande deel ik graag met u; ons leven in al zijn weerbarstigheid.

Rondom personeelszaken is er weer genoeg gebeurd. Meer dan we hadden gehoopt. Op de dag van het afscheid van pastor Heinz-Georg Surmund werd u als parochiaan geïnformeerd over nog een afscheid. Dat van onze pastoor Paul Daggenvoorde. Op het moment dat u dit leest is zijn afscheidsreceptie al geweest. Wij zijn dankbaar dat hij de afgelopen drie zware jaren onze herder was. Het heeft fysiek en mentaal veel van hem gevergd en deze veel te snelle herbenoeming is alleen al voor de gezondheid van een pastoor dringend af te raden. Ik hoop in ieder geval dat de ervaringen die hij in onze parochie heeft opgedaan hem zullen helpen bij alle nieuwe uitdagingen waar hij in zijn twee nieuwe parochies voor komt te staan.

Geert Rozema

Buurtpastor Klarendal/Sint Marten

Misbruik Toen pastoor Daggenvoorde in 2010 in De Wijnpers schreef over het seksueel misbruik binnen de kerk, kon hij niet vermoeden dat er binnen de eigen parochie (destijds Walburgisparochie) minimaal drie mannen rondlopen, die in de jaren zestig en zeventig ernstig en langdurig seksueel zijn misbruikt door kapelaan Boonk, en in Albergen nog tien. Eén van die drie Arnhemmers ben ik. Jaren van eenzaamheid met een loodzwaar geheim, psychosomatische klachten, het heeft veel energie gekost en invloed gehad wat betreft mijn vertrouwen in anderen, geloof, relaties, seksualiteit, belastbaarheid. Ik kreeg angstklachten, nachtmerries. Ik ben tientallen jaren in therapie geweest. Drie jaar geleden is mijn klacht tegen Boonk door de klachtencommissie gegrond verklaard. Tijdens de hoorzitting schitterde het opgeroepen Aartsbisdom door afwezigheid, waar was hun pastorale verantwoordelijkheid? In de Eusebiusparochie is (algemeen) aandacht besteed aan het misbruik, maar ik mis het concreet benoemen van de gebeurtenissen binnen de eigen parochie, wat er destijds door een eigen parochiepastor aan schade is aangericht. Omdat het niet verborgen mag worden, omdat het benoemen ervan naar de jongens van toen, de mannen van nu, respect en erkenning uitdrukt. Je kunt pas je slachtofferrol loslaten, als je het grote geheim achter je kunt laten (dat is niet eenvoudig, ik heb er nog steeds niet mijn ouders over kunnen spreken omdat ik ze niet alsnog zoveel pijn wil doen), als de veroorzaakte schade (kosten van therapie, verlies aan arbeidsvermogen) naar redelijkheid wordt afgehandeld, met gelijkheid in gelijke gevallen! Als woorden van verontschuldiging door de kerkelijk verantwoordelijken geméénde woorden zijn, ze niet slechts plichtmatig worden uitgesproken. Dán kun je werkelijk verder om van de rest van je leven iets te maken!

Remi van Es

6

Bidden en helpen

Inloopcentrum Klarendal lééft

Ze hebben het geweten toen ze een oproep deden in de Wijnpers voor kerstkaarten. Met tasjes tegelijk werden ze gebracht, dozen vol staan er in de kast. En het komt allemaal goed terecht. Het Diaconaal-/Inloopcentrum heeft altijd behoefte aan diverse spullen en vrijwilligers. Maar wat doet het centrum precies voor de wijken Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek? Mirjam Stoffelen trum. En dat gaat ook om praktische hulp. “Zo is op initiatief van de bewoners en samen met Geert Rozema de Buurtservice opgericht. Voor en door bewoners klussen in en om het huis. In eerste instantie was dit alleen voor mensen zonder netwerk maar inmiddels kunnen we anderen ook helpen.”

Het pastorale team is inmiddels wel erg klein geworden. Voor onze pastores en projectmedewerkers zijn de eerste jaren van de Eusebiusparochie ook zwaar geweest en het team heeft in die periode veel veranderingen ondergaan. Hulde voor de teamleden. Het bestuur heeft bewondering voor jullie en dit wordt in de parochie breed wordt gedeeld. We blijven de komende jaren op jullie vertrouwen. Versterking van het team is dringend nodig. Al langer wil het bestuur de vacature “catecheet” invullen. De formele beslissing neemt het Aartsbisdom en daar wil men zeker weten dat de Eusebiusparochie de kosten van zo’n personeelslid voor langere tijd kan dragen. Dus hebben wij overleg gehad met het Bisdom en bereiden we een gezonde begroting 2014 voor. Deze maand neemt het Bisdom een besluit. We zijn positief en hopen u op korte termijn onze nieuwe catecheet voor te stellen. Met een aangesterkt team onder leiding van onze nieuwe pastoor Koos Smits en hopelijk samen met u gaan wij de komende jaren verder bouwen aan een vitale Eusebiusparochie.

Mark Weering

Bestuurslid personeel en vrijwilligers

Het Inloopcentrum is nu ook een proefproject van de gemeente Arnhem geworden, zij willen meten hoe succesvol wij zijn. “Wellicht wordt onze manier van werken trendsettend. En wie weet levert het in de toekomst subsidie op voor ons werk”, zegt Lilian hoopvol. Mensen helpen vanuit hun behoeften, daar gaat het om in het Inloopcentrum Klarendal/Sint Marten, zegt Lilian van Klinken, coördinator van het Inloopcen-

Het centrum is er vooral ook voor gezelligheid en aanspraak voor de buurtbewoners, legt Ans Jansen een van de beheerders uit. “De Inloopochtenden voor koffie en een praatje worden altijd druk

bezocht. Dat is vaak lachen, veel kletsen, maar ook je verhaal kwijt kunnen en om hulp vragen”, zegt zij. Lilian vult aan: “Mensen weten vaak de weg niet, maar hebben wel een hulpvraag. Ik probeer die zo goed mogelijk te beantwoorden en help mensen met zoeken. Geert loopt rond in de wijk en komt viavia mensen op het spoor die hulp nodig hebben. Wij helpen zelf of werken samen met ketenpartners en verwijzen hen naar instanties of bellen die voor hen.” Ook worden er nog vrijwilligers gezocht. “Mijn collegabeheerder Herman Willems is nu erg druk met klussen” vertelt Ans. “Een extra beheerder erbij is een wens”. “En Geert zoekt iemand die discreet is en op ad hoc basis bij buurtbewoners iets kan afleveren”, vult Lilian aan. “Wat geld voor boodschappen bijvoorbeeld. Ook dat soort vragen krijgen wij. En wij proberen altijd antwoord te geven.”•

Activiteiten Diaconaal-/Inloopcentrum:

• Elke dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur: Inloop voor koffie en praatje. • Het Inloopkoor zingt elke vrijdag van 10 tot 12 uur, zing mee! •D  e Schrijfgroep stuurt kaartjes naar bijvoorbeeld jarige en zieke hulpverleners en vrijwilligers. Software om dit te kunnen agenderen is noodzakelijk. Bent u handig met computers en kunt u iets voor ons ontwikkelen? Bel of kom langs! •D  e Eetclub kookt elke eerste dinsdag van de maand. Daarnaast is er een keer per twee maanden een duurzame maaltijd. Dit is een initiatief van de Groene Vos, duurzame winkel, Hommelseweg 41. Zie: www.degroenevos.nl • Kerstactiviteit, Sinterklaas, een brunch met Pasen, muziekinloop. Het staat op het programma of is een wens. Kunt u erbij helpen? Heeft u instrumenten over of spullen om kerststukjes mee op te maken? Breng het langs! • De grote ruimte van het Centrum kan wat aankleding gebruiken. Grote en hoge planten zijn welkom! Uw uitbundige groeiers worden liefdevol verzorgd.

Werken voor mensen

7


Vieringen in RK Parochie Sint Eusebius Datum

OLV Visitatie

Emmastraat 18 Velp

za 7-9

09.45 EV Vicaris H Pauw Ontmoetingskoor 09.45 CV Par.vrg : J Mulderink en N Gierman Herenkoor 09.45 CV A Coenraads jubileum Trente Plus 09.45 geen viering

zo 8-9 23e zondag dh jaar zo 15-9 24e zondag dh jaar zo 22-9 25e zondag dh jaar zo 29-9 26e zondag dh jaar

Lucaskerk

Rijksweg West 52 Elden

H Martinus

Steenstraat 7 Arnhem

10.30 EV 11.30 EV A Lurvink Vicaris H Pauw Lucaskoor KND Ontmoetingskoor KND 10.30 geen viering 11.30 EV i.v.m oecumenische viering A Lurvink in Salvatorkerk Cantorij Eusebiana KND 10.30 CV P Buijs Lucaskoor KND 10.30 geen viering

zo 6-10 27e zondag dh jaar za 12-10

09.45 EV A Lurvink Herenkoor

10.30 EV Familieviering J Smits Kinderkoor Huissen

zo 13-10 28e zondag dh jaar vr 18-10 H Lucas zo 20-10 29e zondag dh jaar

09.45 EV J Smits Cantor

10.30 CV P Buijs Lucaskoor KND 19.00 EV A Lurvink / A Coenraads 10.30 EV J Smits KND

09.45 CV Par. vrg: B Bonnier/ N Gierman Cantor

7 september t/m 20 oktober 2013

11.30 EV R Bunnik

Cantor KND 10.30 EV Installatie nieuwe pastoor J Smits / Vicaris H Pauw/ A Coenraads G Rozema Gelegenheidskoor KND 11.30 EV R Bunnik Cantorij Eusebiana KND

Cantor

11.30 EV J Smits

Doordeweekse vieringen Maandag 09.00 u EV H Martinus 09.00 u Ochtendgebed Emmauskapel Dinsdag 09.00 u EV H Martinus 09.00 u Ochtendgebed Emmauskapel Woensdag 09.00 u Emmauskapel CV of EV 1e wo vd mnd 13.30 u EV H Martinus - vervalt in september Donderdag 09.00 u EV OLV Visitatie Velp 09.00 u Ochtendgebed Emmauskapel Donderdag 18-9 14.00 u EV OLV Visitatie met ziekenzalving vrg P. Daggenvoorde/ReTkoor Vrijdag 12.00 u EV H Martinus 09.00 u Ochtendgebed Emmauskapel 12.30 u Coventry Vredesgebed H Walburgis Zaterdag 12.00 u EV H Martinus aansluitend Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament en Biechtgelegenheid

Vieringen

Walburgisplein 1

Emmauskapel

Gangulphusplein 5

Arnhem

Malburgen, Arnhem

10.00 Themaviering Werkgroep Olvékoor 10.00 MU A Boogaard Octo Voces

Kapel gesloten

10.00 Regenboogviering (oec) H Hoekstra 11.00 Agapèviering jubileum J Nijrolder ‘25 jr in het pastoraat’

10.00 CV Jane Koopman

10.00 Lauden Laudenwerkgroep Laudenkoor

10.00 uur van stilte en gebed C Stipkes / A Jansen 18.00 EV J Smits 10.00 Kapel Open thema Heilige grond

10.00 Themaviering Werkgroep Olvékoor

11.30 EV A Lurvink Cantor KND

Wijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie over deze en andere vieringen zie de afzonderlijke kerkberichten

8

KND

H Walburgis

10.00 MU W Palstra Basileia EV CV GV OV

Eucharistieviering Communieviering Gebedsviering Oecumenische viering

Inloop van Slichtenhorststraat di en do 10-12.00 u voor koffie, gesprek, krant, spelletje of gewoon gezellig

Inloop in de Emmauskapel wo en vr 10-12.00 u zondag 14-16.00 u

Kapel gesloten

Kapel gesloten

Kapel gesloten

10.00 Ontbijtviering C Stipkes / A Jansen

GZV Gezinsviering KND Kindernevendienst CR Crèche MU = meditatief uur

Andere vieringen Tijd Locatie

EV Poolse Parochie EV Kroatische Parochie EV Syrische Gemeenschap Arnhem EV KKI Kath.Indonesische Gem. OV Auditorium Rijnstate Insula Dei

op zondag om 09.30 in de kerk H. Martinus Steenstraat 7 Arnhem op woensdag om 19.00 in de kapel H. Martinus ingang van Muylwijkstr. 2e zondag vd maand om 17.00 uur H. Martinus ingang van Muylwijkstr. 2e zondag vd maand om 13.00 uur H. Lucas rijksweg West 52 Elden 1e zondag vd maand om 13.30 uur OLV Visitatie (parochiecentrum) zondag 10.15 uur zo: 11.00uur (5e zo vd mnd: CV) EV op di en do 11.30, CV op wo om 11.30

Sint Eusebius is ook betrokken bij de volgende vieringen

Datum Tijd Locatie St Jan elke zondag m.u.v. 3e zo 10.00 uur EV N Berends Nevenruimte Sint Jan, Verl.Hoflaan 74, Arnhem op 3e zondag 10.00 uur CV Vrijwillige voorgangers Nevenruimte Sint Jan, Verl.Hoflaan 74, Arnhem zo 6 oktober 10.00 uur EV N Berends Laatste viering H Hart (3e zaterdag vd maand) zaterdag 7 september 18.30 uur EV met ziekenzalving: P. Daggenvoorde KKC ‘t Dorp zaterdag 14 september 19.00 uur GV Vrijwillige voorgangers Fliednerzaal (Bakermat, Diaconessenkerk) woensdag 2 oktober 18.30 uur Mariaviering Vrijwillige voorgangers KKC ‘t Dorp zondag 13 oktober 10.00 uur Oecumenische viering ds M. Maan en G. Rozema Diaconessenkerk zaterdag 19 oktober 19.00 uur GV Vrijwillige voorgangers Fliednerzaal (Bakermat, Diaconessenkerk) Altevelt (2e donderdag vd maand) donderdag 12-9 19.00 uur GV vrijwillige voorganger donderdag 10-10 19.00 uur GV vrijwillige voorganger Petersborg (laatste zondag vd maand) zondag 29-9 10.30 uur Slochterenweg 40 Arnhem zondag 27-10 10.30 uur Slochterenweg 40 Arnhem Zorgcentra donderdag 5-9 10.30 uur Vrijwillige voorganger Vreedenhoff vrijdag 6-9 10.30 uur Vrijwillige voorganger Heijendaal vrijdag 6-9 11.00 uur EV B Bergen Huize Kohlman vrijdag 6-9 16.00 uur Vrijwillige voorganger Oosterwolde woensdag 11-9 14.30 uur CV J Brugman Drie Gasthuizen vrijdag 13-9 11.00 uur EV met ziekenzalving B Bergen Huize Kohlman dinsdag 17-9 11.00 uur EV B Bergen Huis & Haard vrijdag 20-9 11.00 uur EV B Bergen Huize Kohlman woensdag 25-9 14.30 uur CV J Brugman Drie Gasthuizen vrijdag 27-9 11.00 uur EV B Bergen Huize Kohlman vrijdag 27-9 15.00 uur Vrijwillige voorganger Waalstaete vrijdag 27-9 15.30 uur t Jagthuis dinsdag 1-10 11.00 uur EV B Bergen Huis & Haard donderdag 3-10 10.30 uur EV met ziekenzalving Vreedenhoff vrijdag 4-10 10.30 uur Vrijwillige voorganger Heijendaal vrijdag 4-10 11.00 uur EV B Bergen Huize Kohlman vrijdag 4-10 16.00 uur Vrijwillige voorganger Oosterwolde woensdag 9-10 14.30 uur CV J Brugman Drie Gasthuizen vrijdag 11-10 11.00 uur EV B Bergen Huize Kohlman dinsdag 15-10 11.00 uur EV B Bergen Huis & Haard vrijdag 18-10 11.00 uur EV B Bergen Huize Kohlman

Oktobermaand - Mariamaand Rozenkrans bidden in de oktobermaand dinsdag en donderdag in de nevenruimte van de Sint Jan dinsdag 19.00 u Emmauskapel woensdag 19.00 u voormalige pastorie St Joseph donderdag 16.30 u OLV Visitiatie Velp

WijnPers 6 - 2013

9


Namen Noemen Huwelijk

20 juli 2013: Clarence Provence en Nicole Donker 8 augustus 2013: Dmitriy Kozon en Olya Denisenko

Overleden (10 juni t/m 12 augustus 2013)

Mw W.J. v d Waarsenburg-v Kemenade, G.A. v Nispenstraat Arnhem, overleden 6 juni 2013. 95 jr Mw A.J.M. Louvet, Waalstaete Arnhem, overleden 14 juni 2013, 81 jr. Dhr H.W.M. van Reemen, Hamm (Dld.), overleden 15 juni 2013, 79 jr. Mw A. E. Willemsen-van Deelen, Tertzio Elst, overleden 16 juni 2013, 78 jr. Dhr H.H.L. Appelman, Henri Lafontainehof Arnhem, overleden 16 juni 2013, 73 jr. Dhr R. Vittoria, Elderstaete Arnhem, overleden 16 juni 2013, 77 jr. Mw M.B. Koenen-Sanders, Huize Kohlmann Arnhem, overleden 30 juni 2013, 98 jr. Mw E.A. Kohl-Schaffmeister, Wolfhuizerweg Wolfheze, overleden 7 juli 2013, 82 jr. Mw M.F. van Wetten-Heezen, Weesp v/h Elden, overleden 13 juli 2013, 90 jr. Mw W.B. Rood, Velp, overleden 13 juli 2013, 82 jr. Mw W.A.M. Burgers-Roelofs, W. Roodbeenhof Elden, overleden 15 juli 2013, 52 jr. Mw M.A.P. Budel-Sars, Nieuw Schoonoord Velp, overleden 18 juli 2013, 83 jr. Mw M.Th. de West-van Bolderen, Rheden v/h Elden, overleden 21 juli 2013, 89 jr. Dhr P.S. van Vliet, Vreedenhoff Arnhem, overleden 21 juli 2013, 92 jr. Mw L.M. Havekes-van Gellecum, Piet Heijnpad Arnhem, overleden 29 juli 2013, 98 jr. Dhr B.J.H. Beekman, Insulei Dei Arnhem, overleden 5 augustus 2013, 93 jr.

Opzienbarende Walburglezingen

De goedbezochte Walburglezingen over godsbeelden worden dit jaar geprolongeerd. Op 9 oktober bijt Geert Corstens, president van de Hoge Raad het spits af. Geert Corstens brengt vergeving onder meer in relatie met het Nederlandse strafrecht en hoe wij als samenleving tegen mensen aankijken die in de fout zijn gegaan (en die hun straf erop hebben zitten). Ook betrekt hij daarbij hoe er vanuit het geloof tegen vergeving wordt aangekeken. Op 13 november komt dr. Anke Bisschops, die gaat praten over haar werk als begeleider van pastores en religieuzen en over haar onderzoeks- en begeleidingservaringen van seksueel misbruik in de kerk en wat haar werk met haar persoonlijk godsbeeld en religieuze leven heeft gedaan. Op 26 februari 2014 spreekt Erik Borgman, bekend theoloog en hoogleraar te Tilburg, over zijn godsbeeld en dat van St.Dominicus, waardoor hij is geïnspireerd. Op 26 maart spreekt zuster Benedict, van de Abdij Koninsoord. Aanvang 20 uur. Kaarten kosten 6 euro per lezing. Reserveren: walburgis@eusebiusparochie.nl of 442 6469 (’s ochtends).

10

Namen Noemen

Eusebius Kort Eusebiusparochie

AANKONDIGING KERSTPROJECTKOOR Voor een feestelijke en waardige opluistering wordt voor de Nachtmis op 24 december 21.00 uur in de Martinuskerk een projectkoor in het leven geroepen. Dit koor staat onder leiding van Monique Verhoeven, dirigente van diverse koren in de regio Arnhem-Nijmegen. Wat betreft het repertoire wordt gedacht aan Transeamus (Cuypers), L’Adieu des bergers (Berlioz), delen uit de Kleine Orgelmesse (Haydn), delen uit het kerstoratorium ‘In die dagen’ (Oosterhuis/Oomen, een koraal uit het Weinachtsoratorium (Bach) en uiteraard een aantal kerstliederen. Dinsdag 8 oktober is er een introductie-avond. Repetities zijn op 29 oktober, 12 en 26 november, 7, 10,17 en 21 december. Deelname is kosteloos. U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit projectkoor. T 026-4424567 E projectkoorcommissie@gmail.com. Kindertoneel in de Eusebiusparochie Het is een jarenlange traditie in onze parochie dat kinderen met St. Maarten in de Martinuskerk een toneelstuk opvoeren. Ook dit jaar verwachten we weer een spetterende uitvoering, met een spiksplinternieuw verhaal, muziek en zang, een lampionnenoptocht met St. Maarten op het paard, en warme chocomel. De repetities zijn op 27 okt. en 3 nov., en de uitvoering is op 10 nov. Heb je zin om mee te doen, geef je dan snel op via het parochiesecretariaat of via kikali@eusebiusparochie.nl. Interreligieus Vredesgebed Vredesweek In de Walburgiskerk organiseert de parochie via het Buurtpastoraat met verschillende Arnhemse godsdienstige partijen woensdagavond 25 september van 20:00 tot 20:30 een kort, kernachtig en eenvoudig interreligieus gebed om vrede in Syrië en het Midden-Oosten. Waarom? Omdat wij in vrede geloven en er een einde moet komen aan de verschrikkingen die plaatsvinden. We willen

bidden om kracht voor al de mensen en partijen die zich lokaal inzetten om vrede te bewerkstelligen. Verschillende kerken, moskeeën en ook de synagoge zijn uitgenodigd om mee te doen met dit gebed dat dit jaar voor het eerst wordt georganiseerd. Draagt u dit initiatief een warm hart toe? Komt u dan vooral meebidden. We zullen een collecte houden om vredeswerkzaamheden te ondersteunen. Lokatie: Walburgiskerk, Walburgisplein 1, 20:00-20:30. De kerk is open vanaf 19:30. OPROEP SPELLETJESMIDDAGVRIJWILLIGER Altijd al spelletjes willen doen met ouderen in een verzorgingshuis? Dat kan in Arnhem. Meld je bij beheerder Ans Jansen a.jansen@eusebiusparochie.nl of bel 026 4426066. Het gaat om minstens eenmaal in de week een middag. UITREIKING ARIËNS PRIJS De Ariëns Prijs voor Diaconie wordt om de drie jaar uitgereikt. Op zaterdag 5 oktober wordt de winnaar van 2013 bekend gemaakt. Dat zal zijn tijdens een programma in de H.Walburgis van 10.00 tot 14.00 uur. Prof. dr. Toine van den Hoogen geeft een commentaar op

de voorgedragen projecten. Het omvat een breed spectrum van diaconaal werk van parochies en caritas instellingen. Uit Arnhem is voorgedragen de buurtservicegroep Klarendal en de kaartschrijfactie van het diaconaal inloopcentrum Eusebiusparochie. Zie ook www.dkci-utrecht.nl. OECUMENISCHE GESPREKSGROEP ARNHEM-OOST Het thema van het komend seizoen is:  DE FEESTROL VAN HET BOEK ESTHER Inleiding en gespreksleiding: Dominee Yolanda Voorhaar en Henk Janssen ofm. Iedere 1ste woensdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Opstandingskerk, Rosendaalseweg 505 Arnhem Kosten: Een kleine bijdrage voor de koffie/thee. Aanmelding vooraf is niet nodig. Voor meer informatie: Luus van den Anker: tel: 0316- 261361 e-mail: ankervossebel@kpnplanet.nl LANDELIJK SYMPOSIUM VOOR VRIJWILLIGERS Op vrijdag 27 september 2013 organiseert het Katholiek Centrum voor Maatschappelijk Activeringswerk (KCMA) samen met haar koepelorganisatie Actioma een landelijk symposium

over vertrouwen. Locatie: Diaconessenkerk G.A.van Nispenstraat 139 6814 JA Arnhem. Aanvang om 10.30 uur. Het programma omvat drie lezingen: Vertrouwen brengt altijd risico’s met zich mee (inleiding door prof.dr. Eric Borgman) Vertrouwen in de wijk (inleiding door Suzanna Louwerse) Over levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk (presentatie cahier door Mirjam Schuilenga) Aanmelden info@kcma-gelderland.nl.

Spirit in de stad GEEN COVENTRY GEBED AAN DE RIJN Het in het vorig nummer vermelde Coventrygebed in de kerk aan de Rijn in Oosterbeek gaat niet door. 8e CONFERENTIE BRIDGE TO THE FUTURE Het thema is “Knagend geweten”. Onder meer worden inleidingen gehouden door Dries van Agt en Jeroen van der Sluijs, universitair hoofddocent Nieuwe Risico’s. De conferentie is op vrijdagmiddag 20 september in Koninklijke Burgers’ Zoo. Aanmelden is noodzakelijk. Zie de website van Bridge to the Future, ww.bttf.nl WERELDVOEDSELDAG (16-10), WERELDARMOEDEDAG (17-10) Op zaterdag 19 oktober van 12-16 uur wordt op de Daniël Meijerplaats (achter de Eusebiuskerk) een manifestatie gehouden om de onderwerpen voedsel en armoede onder de aandacht te brengen. Bezoekers kunnen bij twee kramen informatie krijgen over voedsel tekort en armoede, wereldwijd, maar ook in Arnhem.

DANKWOORD HEINZ-GEORG SURMUND Het afscheid van onze Sint Eusebiusparochie, van Arnhem en Nederland vervult mij met grote dankbaarheid. Laatste ontmoetingen met zo veel mensen hebben me geraakt en goed gedaan; nog een keer heb ik meer, veel meer ontvangen dan ik me had kunnen voorstellen. • Wie ik in de voorbije jaren mocht leren kennen, zijn mij nog dichterbij gekomen. • Mensen die ik nooit of nauwelijks heb kunnen spreken, verrasten mij met hun genegenheid. • Zelfs lieve tochtgenoten die al gestorven zijn, bracht de herinnering weer in beeld. Het is een goede, een rijke tijd geweest, levendige jaren vol met ontwikkelingen en veranderingen; die gingen zo ver, die gingen zo diep – veel dieper en veel verder dan ik gedacht had, toen ik naar Nederland, naar Arnhem kwam. Vrede en alle goeds, Adieu! Heinz-Georg Surmund

DE VREDESWEEK 21-29 SEPTEMBER Er zijn meerdere korte gebedsdiensten in Arnhem. Zie www.ministerievanvrede.nl/ vredesweek-2013, www.eusebiusparochie.nl, www.sintmartensonsbeekkwartier.nl. KEVELAER BEDEVAART De Arnhemse Broederschap OLV van Kevelaer bestaat sinds 1853 en viert dit jaar het 160-jarig bestaan. Op 5 oktober is er weer een bedevaart, waarvoor u zich kunt aanmelden. Zie www.arnhemsebroederschap kevelaer.nl.

WijnPers 6 - 2013

11


Doorgeefkaarsje door Mieke van Rooijen

Koos Smits:

“Nederland is mijn missie”, dat vindt Koos Smits, vanaf 29 september de nieuwe pastoor van de Sint Eusebiusparochie. Smits kent Arnhem: in

Ook eens een Doorgeefkaars schrijven?

Verbindingen

Heeft u een bijzondere spirituele anekdote en wilt u die delen? Laat het ons weten via wijnpers@ eusebiusparochie.nl. Redacteur Mirjam Stoffelen neemt dan contact met u op.

Zij is 91 jaar. Tot voor een jaar bezocht ze De Regenboog. Door lichamelijke ongemakken blijft zij nu liever thuis. In de boekenkast in de hal van het flatgebouw valt haar keuze op een boek waarvan vooral de naam van de schrijfster haar opvalt; dezelfde naam als die van een klasgenote van de HBS in Rijswijk bij Den Haag. De auteur blijkt haar voormalige klasgenote. Al lezend trekt het Rijswijk uit haar jeugd aan haar voorbij; een troostend boek in deze levensfase, dat beelden oproept uit haar verleden. De boekenkast met afgedankte boeken is een initiatief van haar medeflatbewoonster. Zij vertegenwoordigt de flatbewoners in het wijkbewonersplatform, dat bestaat uit individuele wijkbewoners, vertegenwoordigers van organisaties en ambtsdragers. Het is een web in de Rijkerswoerdse samenleving. Ik bewaak hierin vooral samenwerking van De Regenboog (Presentie en Dienen) en Kunstbedrijf Arnhem op wijkniveau. De Gelderlander schreef over eenzaamheid in Rijkerswoerd. Een 85 jarige bewoner, lid van De Regenboog hield afgelopen winter vier keer een koffie-inloop in zijn huiskamer. Ter sprake kwamen onderwerpen als aanpassingen in de woonomgeving, zelf gekozen levenseinde en de actualiteit. Iedere zondagmorgen is er een dienst in De Regenboog. Hier komen mensen samen die een verbinding hebben met elkaar. Vanuit de commissie Vieren mag ik hieraan een bijdrage leveren. In september 2012 was ik van daaruit ook betrokken bij de Oecumenische dienst in de Eusebiuskerk. Tevens werd toen een verbinding gemaakt met Arnhem, de stad van Compassie en het wekelijkse Coventrygebed in de Walburgisbasiliek. De Regenboog zie ik als verbinding van mensen, in het 25 jaar oude Rijkerswoerd met Arnhem, Nederland en ver daarbuiten. Een gemeenschap, waarin bewoners van alle leeftijden in verbinding met elkaar en hun omgeving op micro- en macroniveau samenleven. Geschiedenis schrijven; waar ik (dan 91) over 25 jaar betekenisvol op terugkijk.

12

Doorgeefkaarsje

de jaren zeventig was hij godsdienstleraar op het Thomas à Kempiscollege. “De bisschoppelijke benoeming voor Arnhem kwam

dus als een grote maar aangename verrassing” zegt hij. “Arnhem voelt erg vertrouwd. In Arnhem-Zuid is sinds 1976 wel veel bij gebouwd, maar dat leer ik nog wel kennen. Vooral ArnhemNoord en Velp ken ik uit die tijd.”

Mijn missie is Nederland In 1976 ging hij voor zes jaar als lekenmissionaris naar Papua Nieuw-Guinea. Waar hij tot de slotsom kwam, dat in Nederland zijn persoonlijke missie lag. Nederland begon immers enorm te ontzuilen en daarmee te ontkerkelijken. “Daarginds in Papua, zo zegt Smits, ontdekte ik Christus weer als middelpunt van geloof en leven. Wel, Christus uitdragen in Nederland is een grotere uitdaging dan in Nieuw Guinea.” Zo keerde Smits in 1982 terug naar Nederland, ging tegen de stroom in en werd priester gewijd in Vinkeveen in 1986 en kwam in 1988 terecht in Overijssel, eerst in Geesteren, later in Hengelo. En daar, met name in Hengelo, werkte hij om de kerk in het middelpunt van de samenleving te zetten en zo de Boodschap van Christus uit te kunnen dragen. En met verve, op volkse maar ook op fundamentele wijze. Sinterklaas – immers bisschop – mocht audiëntie houden in de pastorie van Smits. Met Carnaval reikte hij de Lambertusbeker uit voor de wagen of loopgroep die de beste link had met de Evangelische Boodschap. “En dat vertelde ik dan ook midden op straat.”, zegt Smits. Zelfs de Lambertuskermis mocht hij openen. Maar ook structureel zocht en kreeg hij vele contacten in de samenleving: met de gemeentelijke overheid, met de andere christelijke kerken, met andere levensbeschouwingen. “Laatst, zo zegt hij, kon ik de imam van de Turkse moskee vrolijk en vriendelijk door de kerk rondleiden en hem van het Evangelie vertellen.” Pastoor Smits is daarom van plan flink contact te zoeken met de Arnhemse samenleving, net als hij nu deed in Hengelo. Arnhem timmert wat dat betreft ook aan de weg. Zo hoort hij van de Arnhemse Carnavalsvereniging “De Onganse” die jaarlijks een carnavalsviering houdt. “Maar dan ga ik hen uitnodigen ook op Aswoensdag te komen voor het Askruisje”, zegt hij. Heel graag doet

hij ook rondleiding in kerken, voor ouderen en jongeren, parochianen en toeristen. Met scholen wil hij het contact ook opbouwen, zegt de aantredende pastoor, “want daar zitten de kinderen en de jongeren”, verklaart hij. Ook de ontwikkelingen in de Walburgis, de voormalige basiliek die nu een stedelijk centrum moet worden voor zinzoekers, zijn geweldig en kansrijk, zegt Koos Smits. De Walburg biedt de mogelijkheid oude en nieuwe doelgroepen te binden aan geloof en kerk. Want Smits is groot voorstander om doelgroepen te bereiken op een passende manier. De christelijke basiswaarden moeten uiteraard worden gehandhaafd, maar ze moeten op een aansprekende manier en met moderne middelen worden gebracht, zegt de pastoor. En met welke boodschap de mensen benaderd moeten worden? Het antwoord op die vraag vindt pastoor Smits bij Franciscus. Allereerst de christelijke basiswaarden, die eigenlijk gelden voor iedereen. “Bijvoorbeeld gerechtigheid en zorg voor de armen”, zegt de Franciscaans georiënteerde Smits, die het Franciskaanse Tau-kruisje draagt. Bij

de fotoshoot in de stad wordt hij er gelijk op aangesproken door passanten die het teken herkennen. Vanuit die Franciscaanse oriëntatie vindt Smits de ontwikkelingen in het Vaticaan zeer interessant. Hij is vol lof over de manier waarop Paus Franciscus de voeten waste van een gevangen Servische moslima en hoe hij op het eiland Lampedusa een krans in zee wierp voor verdronken bootvluchtelingen en hoe hij in Rio da Janeiro de wereldjongeren inspireerde. Maar de kernboodschap is en blijft het Evangelie zelf. “Franciscus heeft mij daarvoor de ogen geopend”, zegt Koos Smits, “hij heeft mij de liefde voor Christus geleerd en hij heeft mij laten zien God in alles te ontdekken, in broeder zon en zuster maan, in de mensen, bijzonder in de armen en de kleinen, in de kunst en de wetenschap, in de kerk en in het kruis. Ja, dat is mijn visie, mijn visioen, zo mooi, dat ik dit aan iedereen wil vertellen.” • Koos Smits wordt op 29 september geïnstalleerd in de H. Martinuskerk aan de Steenstraat in Arnhem, om 10.30 uur.

‘Mijn visie is God in alles te ontdekken’ Levensloop Jacobus Josephus Maria Smits, geboren 12 mei 1944 te Rotterdam.

1971  Afgestudeerd op Wereldgodsdiensten Religiestudies KU Nijmegen

1971-1976  Godsdienstleraar Thomas à Kempiscollege Arnhem 1976-1982 Catecheet op Papua Nieuw-Guinea 1984-1986  Priesteropleiding Ariënsconvict 1986 

Priesterwijding Vinkeveen

1986-1996  Pastoor te Geesteren 1998-2013  Pastoor te Hengelo

WijnPers 6 -2013

13


Vormsel helpt kinderen naar volwassenheid Het Vormsel is eigenlijk de bevestiging van het Doopsel. Het is een sacrament waarbij iemand die gedoopt is de kracht van de Heilige Geest ontvangt om als gelovig mens door het leven te kunnen gaan. Het is gebruikelijk dat kinderen van ongeveer 12, 13 jaar dit sacrament ontvangen. Ook dit najaar is er weer een vormselviering in de Eusebiusparochie. wereld, en die hing tijdens de viering ook in de kerk.” We komen niet elke week in de kerk, maar het geloof betekent wel veel voor ons”, zegt de moeder van Nashila en Miralda. De viering zelf vonden ze indrukwekkend. “Ik vond het heel leuk dat het Don Boscokoor zong. Het waren heel inspirerende liederen, die echt bijdroegen aan een feestelijke viering”, zegt Carmen, de moeder van Ann. Beide gezinnen denken met plezier terug aan het hele vormsel-traject en de viering zelf.•

Ann Duijnstee en Nashila en Miralda Thode behoorden vorig jaar tot een gezellige groep van ongeveer 20 kinderen, die het sacrament van het Vormsel hebben ontvangen. Het was voor hen min of meer vanzelfsprekend om aan de voorbereiding mee te doen. Ann: “Mijn zus Lot had het ook gedaan, dus wilde ik het ook doen.” Nashila: “ Wij hoefden niet perse, maar mama wilde wel graag dat we het deden, en dus hebben we meegedaan.” Ze hebben er alle drie geen spijt van gekregen. De voorbereiding bestond uit vijf heel leuke en gezellige bijeenkomsten. Nashila en Miralda hebben er zelfs een vriendinnetje aan overgehouden. Er waren verschillende activiteiten, waarvan het maken van de poster van je droom voor Ann het leukste was.” Dit beamen de zusjes Thode: “Je moest een poster maken van jouw toekomstdroom voor jezelf en voor de

Op 23 november wordt in onze parochie het sacrament van het vormsel toegediend aan kinderen van groep 8 of ouder. Dit vindt plaats in een aparte feestelijke Eucharistieviering om 19.00 in de Lucaskerk in Arnhemzuid. Rector Kuipers is de vormheer. Voor de ouders die meer willen weten en/of hun kind willen laten meedoen aan het Vormseltraject is er een informatieavond. De informatieavond is op 23 september om 20.00 in de OLV. Visitatiekerk te Velp. U kunt zich opgeven voor deze informatieavond bij het secretariaat van de Eusebiusparochie: secretariaat@ eusebiusparochie.nl. Graag met  naam, adres, telefoonnummer en de naam van uw kind onder vermelding ‘opgave vormsel-informatieavond’. Het Vormseltraject bestaat uit 5 bijeenkomsten voor de kinderen. Deze zijn op 30 september, 7 oktober, 22 oktober, 29 oktober, en 5 november van 19.00 tot 20.30. De generale repetitie is op 22 november. Er is op 9 december een evaluatieavond voor ouders en kinderen.

Bewogen geschiedenis De Walburgiskerk, gebouwd omstreeks 1375, kent een lange, en heel bewogen geschiedenis, en niet alleen als kerk. Op de foto is een oorkonde te zien uit 1556, waarin meester Johannes van der Weyde, kannunik van de St. Walburgis, moet bemiddelen in een geschil tussen de pastoor van de kerk van Arnhem en de rector van de zusters Agnieten over het bezit van bepaalde voorwerpen.

In de periode dat het katholicisme was verboden, bleek het gebouw ook prima bruikbaar als gevangenis of wapenopslag. Na ruim 200 jaar weer als kerk in gebruik te zijn geweest, is de Walburgis enkele maanden geleden aan de eredienst onttrokken. Dat betekent dat er geen eucharistie- en woord-en-communievieringen meer zijn, maar niet dat er geen activiteiten meer plaatsvinden. Zo gaan de Lauden, de themaviering met het Olvékoor, en het meditatieve uur gewoon door. Op de vierde zondag in de maand is er voorlopig het bijbels leerhuis, maar er zijn plannen dat over enige tijd de Regenbooggroep in Rijkerswoerd er dan een oecumenische viering organiseert. Daarnaast zijn er natuurlijk de Walburglezingencyclus in het vooren najaar, de zomertentoonstelling, en concerten op spirituele of religieuze basis.

Pax Hominibus Amen

r.1: Want seeckere twist ende schelinge verresen was tusschen dem eersamen heren Ropertus van Hillisem pastoer der kircken r. 2: van Arnhem an die eyne sijde ende den rectoir der susteren van Sant Agnieten bynnen der selver stadt Arnhem an die ander zijde.

r. 3: omme sommighe articulen begrepen inden principaell breeff der afscheydinge des gades huses kercken vurgeschreven r. 4: welcke articulen (als sich die pastoer vurseit des beclagede) hem niet ghehaipen en worden nae vermogenen des principales. r. 5: breeffs vander separacien ghemaickt anghesien dan dattet niet behoirlicken en is dat dienres des almechtighen inderlinge. r. 6: twisten, ende men godt niet anghenaemlicken dienen en mach dan miit vreede dair omme omme alle schelinge toe terr.7:  minieren synnen beyde partien vurseit eyndrachtlicken averkomen, ende hebben die saicken ende schelingen ganslicken gecompromittiert r. 8: ende avergecheven ijn handen der twier eersamer mannen namentlick meyster johannes vander weyde kanonick to sant walburgh. r. 9: walburgh bynnen Arnhem ende sander bentincks vurseit betinckt bij alsoe dat wat die vurseit arbiten offt middelers ynder saicken vurseit r. 10: arbitrierden vonden ende terminierden dat solde beyden parten vurseit belienen ende solden sie voirt an onverbreecklirkij dat r. 11: hailden alsus dan hebbij die vurseit dedings lude ghedereemiert inden ijrsten dat die pastoer vurseit sall verbonden sein toe. r. 12: geven den pastoer vurseit eynen oilden framckensche offt die weerde altoed sie als yenighe doden ontfangen ter sepulturen buyten•

Roberta Hofman

Kleine moeite - groot gevolg. De oproep om oude mobieltjes te zoeken en bij de kerk in te leveren heeft een groot succes gehad. Dankzij vele kleine opruimingen hebben we in de parochie in de vastentijd wel meer dan 400 mobieltjes ingezameld. Een extra dankwoord voor de thuiszorg STMG die al haar oude mobieltjes gedoneerd heeft. De opbrengst gaat via de Vastenaktie die het bedrag verdubbelt naar de school in Congo van Pater Nico Berendsen. Dankzij dit succes gaan we nu het hele jaar door met inzamelen. U kunt nog steeds mobieltjes en cartridges bij de secretariaten en kerken inleveren.

14

Groeien

WijnPers 6 -2013

15


Arnhem Arnhem Doetinchem Doetinchem Dinxperlo Dinxperlo Bel voor

de advertentiemogelijkheden met het secretariaat van Sint Eusebius­ parochie 026 442 45 67

Of Ofhet hetnu nugaat gaatom omeen eenwoonhuis, woonhuis,een eenutiliteitsgebouw, utiliteitsgebouw,een eenbedrijfspand bedrijfspandofofgebiedsontgebiedsontwikkeling… wikkeling…bouwen bouwenisishet hetwaarmaken waarmakenvan vaneen eenambitie, ambitie,het hetrealiseren realiserenvan vaneen eendroom. droom. M MaaaBUREAU ar rbboouuwweennisisooookkeeeennccoommpplelexxppro rocceess..AAlllelesstatappppeennddaaaarirnin- -oonntw twikikkkeelelenn,,oonntw tweerp rpeenn,, bboouuwweenn,,eexxpploloitietererenn,,oonnddeerhrhoouuddeenn- -bbeeppaalelennuuitieteininddeeliljikjkssáámmeennhheet tssuucccceessvvaanneeeenn bouwproject. bouwproject.Bouwen Bouwenisisdaarom daaromméér, méér,de deKlaassenGroep KlaassenGroepbiedt biedtuudie diemeerbouwwaarde. meerbouwwaarde.

OKTOBER 2010 OKTOBER 2010

uitgave nlijke nlijkeuitgave gezame eengezame s sisiseen Wijnper De DeWijnper rdrd Wijngaa DeWijngaa e eDe Parochi R.K.Parochi ieieenenR.K. sParoch sParoch Emmau R.K.Emmau van vanR.K.

We stellen ons graag De aan voor! DeuWijnPers WijnPers

R.K. R.K.Parochies Parochies Home-Care is een erkende reguliere thuiszorgorganisatie. Magazine Magazinevan van Emmaus Emmaus&&De DeWijngaard Wijngaard Wij leveren persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging & medisch specialistische verpleging in het Met Met De De Wijnpers Wijnpers informeren informeren werkgebied Arnhem-Zuid. we we uu 88 keer keer per per jaar jaar over over de de Uit de resultaten ons extern gehouden tevredenheids activiteiten activiteiten van van RK RKvan Parochie Parochie blijkt datEmcliënten onze zorgverlening erg De Deonderzoek Wijngaard Wijngaard en en de de Emwaarderen. Kenmerken mausparochie. mausparochie. Daarnaast Daarnaastwaarin we volgens cliënten uitspringen zijn: flexibiliteit, geen wachtlijsten en vooruitstrevende bereiken bereiken we we veel veel mensen mensen die die zorgverlening. anders anders niet niet zo zo gauw gauw in in de de kerk kerk komen. komen. De De Wijnpers Wijnpers isishart contact op met Home-Care Neem dus met een gerust dus dus een een belangrijk belangrijk middel middel of geef bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) Home-Care om om mensen mensen bij bij de de kerk kerk te te als voorkeursaanbieder op. Draag Draag betrekken. betrekken. Maar Maar die die missie missie de de Wijnpers Wijnpers kost kost ook ook geld. geld. een een warm warm NR. 7 NR. 7

Plaats dan uw advertentie in De WijnPers!

Heeft u behoefte aan Verzorging of Verpleging Draagt Draagt uu ook ook bij bij aan aan dit dit blad? blad? bij u thuis?

Arnhem Arnhem- Velp - Velp- Rozendaal - Rozendaal

JAARGANG 6 JAARGANG 6

Draagt u RK Parochie Sint Eusebius een warm hart toe en wilt u 10.000 huishoudens bereiken in de omgeving Arnhem, Velp en Rozendaal?

Tevens zijn wij op zoek Daarom Daarom vragen vragen we we iedereen iedereen naar enthousiaste gende die die De De Wijnpers zor VerWijnpers IG / toedraagt, Niv 3-Vhart een een warm warm hart toedraagt, om om minimaal minimaal Verpleegkundigen

www.emmauswijngaard.nl www.emmauswijngaard.nl

hart hart toe! toe!

  15,00 15,00 over over te te maken. maken.

Minder Minder mag mag en en meer meer natuurlijk natuurlijk ook. ook. Niv 4!

030 - 230 25 30 | info@b24h.nl | www.bureau24h.nl www.klaassen.com www.klaassen.com

Dat Dat kan kan naar naar gironummer gironummer 9188838 9188838 t.n.v. t.n.v. Par. Par. De De Wijngaard/ Wijngaard/ De De Wijnpers Wijnpers te te Arnhem. Arnhem.

T 026-3792261 • www.Home-Care.nl • E home-care@hotmail.com

Wijnpers nr. 6 - 2013  

De Wijnpers - Magazine van de St. Eusebiusparochie in Arnhem.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you