Page 1

De WijnPers

NR. 1 - Januari 2011

JAARGANG 8 nr. 5 - juni 2012

JAARGANG 6

Magazine van

Oud papier scheiden: voor een goed doel Present in Klarendal Eenzaamheid www.eusebiusparochie.nl


Cross of Nails voor Arnhem De Walburgisbasiliek, waar wekelijks wordt gebeden om vrede en verzoening in het Coventrygebed, krijgt een Cross of Nails. Dat is een gedenkteken naar aanleiding van de verwoeste Kathedraal van Coventry in de Tweede Wereldoorlog. In de ruïne van de kathedraal zijn grote spijkers in een kruisvorm gevonden. Dat wordt gezien als een teken van vrede en verzoening en wel wereldwijd: meer dan 160 steden, waaronder Berlijn, Ramallah en Den Haag hebben zo’n kruis. Een delegatie uit Coventry biedt het in september aan voor plaatsing in de Walburgisbasiliek. Dat gebeurt op 16 september in een oecumenische viering, aanvang 10.15 uur, in de Eusebiuskerk. Daar is dan het evenement Arnhem, City of Compassion. Vervolgens wordt het Cross of Nails naar de Walburgisbasiliek gedragen.

De Wijnpers wordt mede mogelijk gemaakt door steun van talloze particulieren en de volgende bedrijven:

Hessing Administratie, telefoon 026 3203330 of 06 51246529 • Visgilde De Visscher, www.visscher.visgilde.nl • Fietsen­handel Feenstra • Schildersbedrijf J.W. Dwars • Café en zaalverhuur De Betuwe • Flipse Schoenen • Home Care • Assurantiekantoor Heveling

Automatische incasso: makkelijk! De meest eenvoudige manier voor uw kerkbijdrage aan de parochie is een automatische incasso. Dat kan per maand, kwartaal, halfjaarlijks of per jaar. Op die manier is een telefoontje naar de parochie genoeg om de incasso te stoppen. Ook om het bedrag te verhogen of te verlagen of om uw bankrekeningnummer te wijzigen kunt u met een ‘incasso’ bij het secretariaat van de parochie terecht. Dat kan allemaal niet met de ‘periodieke overschrijving’ die ook veel met name oudere parochianen gebruiken. Ivonka van Huët van het secretariaat. “De periodieke overschrijving is door mensen zelf aan hun bank verstrekt. Dus... als ze dan wat willen veranderen, zal dat ook door henzelf bij hun bank gedaan moeten worden. Vaak denken mensen dat wij dat ook kunnen regelen. Dat kunnen we helaas alleen bij een automatische incasso.” Daarom ziet de parochie graag dat degenen die een periodieke overschrijving gebruiken, overstappen naar een automatische incasso. U kunt op uw afschrift zien of het gaat om een periodieke overschrijving of om een automatische incasso. Bij de overschrijving staat er PO bij de omschrijving. Bij de incasso staat er IC. En als u dat toch doet, kijkt u dan ook even naar het bedrag of dat naar uw wens is. Vooral van de periodieke afschrijvingen zijn veel bedragen niet meer aangepast sinds de gulden. De automatische incasso is te regelen via het secretariaat, tel. 026-442 4567. Ook op de website www.eusebiusparochie.nl staat een formulier om de parochie te machtigen automatisch te incasseren. En er staat informatie over de fiscale voordelen die daar aan kunnen kleven. Denk daarbij aan een akte van schenking. De kosten van de akte bij de notaris worden door de parochie betaald. En formulieren voor een akte van schenking kunnen bij het secretariaat worden opgevraagd.

RK Parochie Sint Eusebius Rosendaalseweg 698 ma. t/m vr. 10.00-15.30 uur 6824 KV Arnhem T 026 4424567 Fax 026 4422717 secretariaat@eusebiusparochie.nl Voor aanmelden van dopen, trouwen, eerste communie, vormsel, verzoek financiële noodhulp, geestelijke bijstand belt u 026 442 4567. Voor ziekenzalving en uitvaart: 026 3703800 (altijd bereikbaar) Overige adressen Secretariaat Lucaskerk Voor ziekenbezoek Arnhem-Zuid Annie Lenting Secretariaat H. Martinuskerk Secretariaat OLV Visitatiekerk Secretariaat St. Walburgisbasiliek Emmauskapel St. Gangulphusplein 5 Diaconaal Centrum v. Slichtenhorststr.

026 3814492 026 3814674 026 4423116 026 3635390 026 4426469 026 3211311 026 4426066

www.eusebiusparochie.nl De Wijnpers Magazine Sint Eusebiusparochie Parochiemagazine voor Arnhem, Velp en Rozendaal Oplage 11.000, 8 keer per jaar. Redactieadres Rosendaalseweg 698 6824 KV Arnhem Redactie Roberta Hofman, George Knaapen (redactiesecretaris), Aad Koot, René Mugie, Piet van der Schoof, Mirjam Stoffelen, Simon Trommel (eindredacteur)

Op de voorpagina: Oud papier scheiden: in Arnhem Zuid gaat de opbrengst naar de parochie. Vrijwilligers halen het op. Foto: Paula Loonen

Inhoudsopgave Lekker binnenkort vakantie?! Nog even en dan trekken we er weer massaal op uit. Maar voor veel mensen is diezelfde vakantietijd een schrikbeeld. Vakantie betekent voor hen eenzaamheid. Maar je kunt er ook wat aan doen. De Eusebiusparochie kent bezoekgroepen, biedt ontmoetingsplekken met allerlei activiteiten. Pagina 4 en 5

Kerk, kunst en geliefde rommel Niet alles was geschikt voor de Schatkamer of Museum Catharijneconvent te Utrecht, maar het was wel vaak liefdevol gekoesterd door hun eigenaren. En wat op Foto’s Jan van Dalen, George Knaapen, Piet van der Schoof, Eleonoor Donders, Jan Hofman, Adri van Dijk, Clara van der zolder stond ter verstoffen, blijkt waardevoller dan geSchoof, Paula Loonen, Simon Trommel dacht. Tussen Kerk en Kunst in de Walburgisbasiliek was Verschijningsdata Kopij verrassend! Nr 6: 3 september Nr. 6: 6 juli, Nr. 7: 10 september Pagina 6 Nr 7: 22 oktober naar secretariaat@eusebiusparochie.nl Pastoraal team Sint Eusebiusparochie Bereikbaar via centraal secretariaat Paul Daggenvoorde, pastoor Geert Rozema Heinz-Georg Surmund Maarten Smits Anita Coenraads-Zernitz Aloys Wijngaards, diaken Suzanna Louwerse, projectmedewerker presentiepastoraat 026 3211311 Lilian van Klinken, projectmedewerkster diaconaal centrum 026 4426066 Ad Boogaard, pastor coördinator stadspastoraat Arnhem 026 3513185 Bestuur RK Sint Eusebius Parochie Bereikbaar via centraal secretariaat Paul Daggenvoorde Mark Weering Rolf Müller Karin van Heumen Boudewijn van de Loo Birgit Schiebergen Rekeningnummer RK Parochie Sint Eusebius 20 44 764 tnv RK Parochie St. Eusebius Te gebruiken voor: Kerkbijdrage, parochieblad en misintenties. Vrijwillige bijdrage parochieblad; richtbedrag € 25,Giften Caritas 411772740 t.n.v. PCI St. Eusebius Arnhem, Velp/Rozendaal Meldpunt vrijwillige thuishulp 026 3703540 Sensoor 24 uur elke dag bereikbaar 0900-0767 Concept, realisatie en acquisitie Bureau 24H, postbus 19217, 3501 DE Utrecht, T 030 2302530, info@b24h.nl, www.bureau24h.nl i.s.m. Trommel Media, www.trommelmedia.nl Copyright 2012 - Bureau 24H Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden gerepro­duceerd of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredactie.

Samen met Klarendal voor een goede wijk Ik zie de armoede toenemen, zegt buurtpastor Geert Rozema van Klarendal en Sint Marten. “Vooral alleenstaanden en 65-plussers zonder aanvullend pensioen hebben het moeilijk.” Rozema is onder meer actief op het terrein van diaconie, door mensen met problemen te helpen. Pagina 8 en 9 Vakantiefoto’s gezocht Heeft u leuke digitale vakantiefotos van dat mooie klooster, die mooie kerktoren of een andere religieuze uiting? De redactie ontvangt ze graag voor de pagina Parochie in Beeld. Ze hoeven niet van dit jaar te zijn, maar dat is natuurlijk wel het leukst. Stuur ze naar de redactie, secretariaat@eusebiusparochie.nl. Pagina 18 Oud papier voor de parochie Afval bestaat niet. Althans, bijna niet. Veel materialen zijn opnieuw te gebruiken, of op een of andere manier om te zetten in iets nuttigs. Dat geldt zeker voor oud papier. Als je er genoeg van bij elkaar weet te krijgen, levert het nog een aardig centje op, waarmee je mooi een goed doel kunt steunen. Bij de Emmauskapel weten ze er alles van. Pagina 19


Lekker, binnenkort vakantie!? Nog even en dan trekken we er weer massaal op uit. Maar voor veel mensen is diezelfde vakantietijd een schrikbeeld. Voor hen betekent vakantie eenzaamheid. Maar je kunt er ook wat aan doen. De Eusebiusparochie kent bezoek­ groepen, biedt ontmoetingsplekken met allerlei activiteiten. George Knaapen

Eenzaamheid:

Een op de drie Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam (TNS-NIPO 2008). Van de ruim 2,6 miljoen 65-plussers voelt bijna 1 miljoen zich eenzaam, waarvan 100.000 mensen ernstig tot uiterst eenzaam (TNS-NIPO 2008). Van de 4,1 miljoen 55-plussers zijn er 200.000 zo extreem eenzaam dat ze naar één keer per maand sociaal contact hebben (TNS-NIPO 2008).

Remedie:

Zelf actief blijven en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of deelnemen aan activiteiten. (prof. Jenny Gierveld, VU Amsterdam, 2009).

Klarendal: Inloophuis Geert Rozema komt in zijn wijk veel eenzaamheid tegen. Het gaat dan om oudere alleenstaanden. Of om mensen van 40-plussers, vaak met een psychiatrische of verslavingsachtergrond die bij nagenoeg iedereen uit beeld zijn. Geert Rozema werkt daarom als buurtpastor in Klarendal en Sint Marten veel samen met de hulpverleners van de gemeente. Omdat Geert als kerkelijk werker het vertrouwen van de mensen in de wijk heeft, kan hij mensen en hulp makkelijk bij elkaar brengen. “eenzaamheid kom je op het spoor door zelf veel in de wijk, in het dagelijks leven van mensen aanwezig te zijn. Zit ik bij een mevrouw koffie te drinken en hoor dan over haar eenzame buurvrouw. of ik kom in de supermarkt een meneer tegen die er verwaarloosd en ongezond uitziet. Nadat we in gesprek zijn gekomen blijkt dat meneer nauwelijks contacten heeft in de wijk en steeds meer geïsoleerd raakt en het overzicht over zijn leven begint kwijt te raken”, aldus Geert. Er leven bij hem nog genoeg wensen: “We willen binnen Sint Marten, Klarendal en Spoorhoek de ad hoc bezoekgroep meer vorm geven. Vrijwilligers die Voor veel mensen verdwijnen de weinige contacten die ze hebben straks, als de vakantie begint, tijdelijk naar een vakantiebestemming. Ze merken dan dat kinderen die anders altijd een keer per week langskomen verstek laten gaan. Niet voor alle mensen is de vakantie een feest, want eenzaamheid is een van de grootste problemen van onze tijd. Suzanna Louwerse, als projectmedewerker presentiepastoraat gestationeerd in Malburgen merkt zelf ook hoe rustig het overal in de vakantietijd is. “Ik kan me dus wel voorstellen dat de eenzaamheid

4

Eenzaamheid

toeneemt in de zomer. Daarom houden we de inloop in de Emmauskapel in de vakantietijd in ieder geval op woensdag- en vrijdagochtend open. Daar is iedereen, eenzaam of niet, van harte welkom voor een kopje koffie of een praatje.” Malburgen: kraam op de markt Suzanna Louwerse wil graag dat mensen meer betrokken zijn bij elkaar. En dat is nodig, merkt ze. Zo verzuchtte pas een vrouw in de Emmauskapel dat ze haar buren niet eens kent. “Ze zijn óf druk óf weg.” Ontmoetingsplekken zijn daarom belangrijk. En

daarvoor heeft de parochie de inloop in de Emmauskapel of in de Van Slichtenhorststraat. Maar er is meer. In Malburgen staat bijvoorbeeld de wekelijkse kraam op woensdagmorgen op de markt, waar mensen met elkaar een kop koffie drinken. Mensen kunnen er op die manier zijn voor elkaar en hun verhaal doen. Suzanne: “Er voor een ander zijn, doet zowel de luisteraar als de verteller goed. Er kunnen zijn voor een ander, moet je iemand ook niet onthouden. En voor wie niet kan komen zijn er onze vrijwilligers van de bezoekgroep.”

even meegaan naar de huisarts of het ziekenhuis of wekelijks een kopje koffie komen drinken.” Verder kan iedereen –gewoon voor de gezelligheid- op dinsdag en donderdagmorgen binnenlopen in het Inloophuis Sint Marten aan de Van Slichtenhorststraat. Of om samen te eten en te koken. Gespreksgroepen ouderen Eenzaamheid onder ouderen, Marijke Wasser die in de parochie gespreksgroepen voor ouderen organiseert merkt het dagelijks. “Eenzaamheid is een gevoel, het gevoel dat je niets meer met anderen kunt delen. Ik hoor wel eens van ouderen: Niemand spreekt me meer aan met mijn voornaam: die het deden zijn me ontvallen en voor de mensen die ik nu tegen kom ben ik mevrouw.” Hoe ouder je wordt hoe groter wordt de behoefte om terug te kijken op je leven en daarover met anderen te praten.” En vol verbazing vervolgt ze: “Ik herinner me twee zussen. Iedere zondagavond belden ze elkaar op: “Heb je ook weer zo’n stille zondag gehad?” Dat is toch triest! De parochie zou wat mij betreft veel meer mensen moeten toerusten voor bezoekwerk. Met een enkel, maar regelmatig, bezoekje doe je zoveel goeds!” Marijke ziet ook de verantwoordelijkheid van de mensen zelf: “Ga niet zitten klagen, maar zoek zelf contact, gebruik de mogelijkheden die er zijn! Ga eens naar een ouderenviering, of een gespreksgroep. En maak duidelijk dat je graag contact wilt.”•

Rijkerswoerd

Mieke van Rooijen is een van de gedreven vrijwilligers bij de Oecumenische wijkgemeenschap de Regenboog. “In Rijkerswoerd is het enige dat mensen vaak gemeenschappelijk hebben het feit dat ze allemaal in een tamelijk nieuw huis wonen. Het lijkt dan wel een jonge wijk, maar er zijn ook veel ouderen. Nu wil ik niet suggereren dat ouderen per definitie eenzaam zijn. Er zijn ook jongere mensen eenzaam. Maar als je ouder bent, dan brokkelt je netwerk van mensen om je heen, af. Laatst zei iemand tegen me: Iedere keer dat er iemand uit mijn omgeving wegvalt ga ik actief op zoek naar vervanging. Als je dat kunt, ben je goed bezig”, vindt Mieke. Ze wijst op de zondagse diensten in De Regenboog in het Spiegelhuis (Mooieweg) en op de maandelijkse gespreksgroep in de Bloemenburcht aan de Harriet Freezerstraat. In ‘t Pluspunt aan de Henri Dunantstraat kan je tijdens de inloopochtenden terecht voor een praatje en een kop koffie. Mieke: “Je kunt ook zelf wat doen aan eenzaamheid. Als ik bijvoorbeeld zie dat er ergens een baby’ tje is geboren, gooi ik er een kaartje in de bus: altijd goed voor een praatje en een zwaai.”

Wijnpers 5 -2012

5


Kerk, kunst en geliefde rommel Niet alles was geschikt voor de Schatkamer of Museum Catharijneconvent te Utrecht maar het is vaak wel liefdevol gekoesterd door hun eigenaren. En wat op zolder stond ter verstoffen, blijkt waardevoller dan gedacht. Tussen Kerk en Kunst in de Walburgisbasiliek, vorige maand, was verrassend! Mirjam Stoffelen

Bij Tussen Kerk en Kunst konden mensen de religieuze waarde van hun kerkelijke kunstvoorwerpen laten bepalen. Er werd mee gevierd dat het Aartsbischoppelijk Museum 150 jaar bestaat, een collectie kerkelijke kunst die wordt beheerd door Museum Catharijneconvent. En die bepaling brengt soms een

van de Schatkamer Walburgis. Het blijkt niet 16e eeuws Spaans te zijn, maar 20e eeuwse namaak. Maar ik blijf het een mooi beeld vinden met aansprekende ogen, dat vergemakkelijkt mijn bidden op voorspraak van haar”, zegt Paul Daggenvoorde. En zo verging het velen deze middag. Kunst blijkt snel kitsch, namaak, voor de handel en voor het snelle geld gemaakt. Tevoorschijn getoverd uit een oud gordijn, of zelfs uit een broodzak van de supermarkt, verschijnen er veel verschillende voorwerpen voor de ogen van de diverse kunstkenners die hun oordeel vellen. De eigenaren willen weten hoe oud het voorwerp is, de waarde interesseert hen minder. Mgr. Herman Woorts, hulpbisschop van Utrecht en be-

‘Kunst komt zelfs uit de broodzak van supermarkt’ schok. Zo staat bij de ingang van de basiliek een bezoeker nog even bij te komen. Jan Leenders bracht een schilderij mee, opgevist van de zolder waar het al 60 jaar stond. “Een huwelijkscadeau voor mijn ouders was dit. Het blijkt van een stijlgenoot van Toorop te zijn, Frans van Noorden, uit 1927. De lijst is er even afgehaald om hem beter te kunnen bekijken, hij is mooier zo.” Pastoor Paul Daggenvoorde bracht een Mariabeeld mee, uit zijn werkkamer. “Ik heb het in bruikleen

6

Kunst en kitsch

stuurslid van de ABM beoordeelde zelf ook een aantal zaken. “Ik ben gespecialiseerd in relikwieën, ik kreeg er een aantal aangeboden, deze waren gevonden in een kast in de zojuist gesloten Heilig Hartkerk. Een daarvan was van Antonius van Padua. Leuke vondst. Ik vind het een hele leuke dag en zo goed georganiseerd”, complimenteert Woorts enthousiast. Een wat later in de middag aangeboden piëta zorgt voor wat rumoer rond de tafel van de deskundigen. “Mooi hoor en heel oud dat zie

je zo”, roepen wat toeschouwers. Een van de deskundigen vermoedt een datering rond 1500, een ander denkt dat hij jonger moet zijn. Het levert, ook met de eigenaar van de Piëta, een flinke discussie op. Het blijkt toch 19e eeuws werk, een duidelijke teleurstelling voor de eigenaar. Leo Fijen, de bekende RKK-presentator is tevreden over deze dag, hij vertelt : “De opkomst is zoals verwacht, de eerste twee dagen zijn al goed bezocht geweest, de kerk heeft wat weinig parkeerplaatsen. Het is een leuke dag geweest met interessante voorwerpen. Voor de een kunst, voor de ander kitsch. Maar God trekt zich daar niets van aan. Die komt tot ons, boven en beneden, door kunst en door kitsch!”•

Kerntaak

Kerntaken zijn activiteiten die de parochie per se moet uitvoeren, wil ze een geloofwaardige parochie zijn. Iedereen begrijpt dat het vieren van de sacramenten (Doop, Eucharistie, etc.) een kerntaak heet. De Eusebiusparochie heeft daarnaast nog enkele andere taken vastgesteld die ze wezenlijk acht. Eén daarvan is het verlenen van financiële noodhulp, uitgevoerd door de Parochiële Caritasinstelling (PCI). Wat mij raakt is de diepte van de motivatie van de werkgroepleden. Ze hebben allemaal een sterk gevoel voor sociale rechtvaardigheid. Maar daar komen ze er niet mee. De problemen die ze tegenkomen zijn namelijk niet altijd op te lossen. Mensen kloppen voor hulp aan als de problemen hun boven het hoofd zijn gegroeid. De hulp die de PCI dan biedt is nuttig en soms hard nodig: geld om te kunnen eten, geld om de tijd te overbruggen die iemand moet wachten op hulp van de uitkeringsinstantie. Maar de hulp is relatief klein, een druppel op een gloeiende plaat. Soms kan er helemaal niet geholpen worden; soms wordt streng geoordeeld: ‘we helpen niet, want u bewandelt geen begaanbare weg.’ De motivatie voor dit werk kan niet helemaal zitten in de wens de armoede uit Nederland te doen verdwijnen of zoveel mogelijk mensen te helpen. De motivatie heeft ook te maken met geloof. Wat we in het caritaswerk bieden is een mogelijkheid dat mensen gehoord worden; nog een keer gehoord worden als ze al het gevoel hebben dat de geëigende instanties niet toegankelijk zijn. We noemen caritaswerk een kerntaak van onze geloofsgemeenschap omdat we die mogelijkheid bieden: een beroep te doen op wat ‘barmhartigheid’ heet, caritas. Ondanks het feit dat sommige vragen om hulp afgewezen moeten worden, ondanks het feit dat veel hulp slechts een druppel op een gloeiende plaat is, kan de parochie deze activiteit niet opgeven. Anders wil ze niet meer waarmaken dat het haar om het Evangelie te doen is, om de boodschap dat barmhartigheid onze opdracht en ons uiteindelijke lot is.

Maarten Smits

Pastoraal werker RK Parochie Sint Eusebius

Iets nieuws beginnen

Opnieuw afscheid genomen: van pastor Wim Palstra en twee kerken, de H. Hart en de Willibrord. Soms vragen wij ons, als bestuurders, weleens af waarmee wij bezig zijn. Alleen maar met de verkoop van gebouwen en trachten (financieel) het hoofd boven water te houden, òf is er meer? En gelukkig merken wij dan dat er meer is! Aan de afscheidsavond voor Wim Palstra in de Lucaskerk, waar veel betrokken parochianen bij waren of aan meewerkten. Aan de zondagmorgen daarop in de Walburgis: samen met Jeugdwerkbureau LAVA, een mooi programma voor kinderen en hun ouders. De afscheidsviering in de Willibrord is tijdens het schrijven van dit stuk nog niet geweest, maar de laatste viering in de H. Hart werd door de vele aanwezigen een warm afscheid. Het was zwaar, maar er sprak toch ook hoop voor de toekomst uit. “Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?” Deze tekst van Huub Oosterhuis zegt daar alles over. Want er zijn daar alternatieven bedacht om elkaar te blijven ontmoeten en samen te vieren. Op een andere plek en een andere manier, maar het gaat door. De Geest blijft waaien; gedragen door de vleugels van het geloof. Ook de projectgroep van de Walburgis is in beweging. Rond deze tijd hopen wij de ideeën die er zijn te mogen presenteren aan het bestuur van de PGA, de Protestantse Gemeente Arnhem en in ons eigen bestuur. Want ook daar willen wij iets nieuws gaan beginnen: voor diegenen in en buiten onze parochie die zoekend zijn of vragen hebben omtrent het geloof en zingeving. Om samen met hen en met anderen iets moois in de binnenstad op te zetten. Een plek waar mensen warm voor gaan lopen en graag betrokken bij willen zijn. Een visioen, een droom? Wie weet, wordt het waarheid. Aan God zal het zeker niet liggen. Van Hem mogen wij altijd weer opnieuw beginnen.

Birgit Schiebergen Bestuurslid RK Parochie Sint Eusebius

Wijnpers 5 - 2012

7


Samen met Klarendal voor een goede wijk

Buurtpastoraat werkt veel samen Naast de wijkagenten werkt het buurtpastoraat samen met heel veel organisaties in de wijk. Dat zijn de woningcorporaties Volkshuisvesting, Portaal en Vivare, participatiecoaches, buurtcentra, opbouwwerk, zorgcoördinator en maatschappelijk werkers, RIBW, Iriszorg, Huurdershuis, Kruispunt, Thuiszorg, Speeltuin de Leuke Linde, Buurtservice Klarendal/Sint Marten, verschillende fondsen, de gemeente, andere kerken en moskeeën en uiteraard veel wijkbewoners. Samen zetten zij zich in voor het welzijn van bewoners.

Ik zie de armoede toenemen, zegt buurtpastor Geert Rozema van Klarendal en Sint Marten. “Vooral alleenstaanden en 65-plussers zonder aanvullend pensioen hebben het moeilijk.” Rozema is onder meer actief op het terrein van diaconie: door mensen met problemen te helpen. Geert Rozema doet dat niet alleen. Het buurtpastoraat van de Eusebiusparochie, werkt veel samen met andere organisaties in de wijk zoals de politie. Geert: “De politie tipt mij bijvoorbeeld dat een ouder iemand geen geld meer heeft om eten te kopen. Ik heb dan via de PCI, PCI staat voor Parochiële Caritasinstelling, de liefdadigheidsorganisatie die bij de kerk hoort, de mogelijkheid wat geld te regelen als noodvoorziening tot er structurele hulp is.” Die kan weer worden geregeld via bemiddeling van de PCI of via de zorgcoördinator van Klarendal. En zo werkt Geert Rozema samen met meer organisaties.

Neem de mevrouw die geen bed meer heeft om op te slapen uit één van de armste straten van Klarendal, vertelt Geert. “Zij klopt via-via bij ons aan. Wij krijgen de tip van de PCI om de Vincentiusvereniging te benaderen.” De Vincentiusvereniging regelt binnen no-time op vrijdagmiddag een bed bij het Vincentrum. Waarna de Wijkwinkelwagen via een belletje met de voorzitter van de Speeltuin en een vrijwilliger het bed ophaalt en met hulp van een vrijwilliger van de Buurtservice het bed installeert bij mevrouw thuis. Zodat ze thuis kan slapen. Geert Rozema: “Daar word je toch blij van, als je dankzij korte lijntjes, vertrouwen, goede wil en samenwerking iets kunt betekenen voor elkaar?”

Geert Rozema

Groeiende samenwerking En die samenwerking is belangrijk, want zo kunnen mensen beter en sneller worden geholpen. Een voorbeeld: een mevrouw die veel spullen verzamelde, is ziek geworden. De thuiszorg schakelt via Geert Rozema de Buurtservice Klarendal/SintMarten in. Die werkt weer samen met de Wijkwinkel, waardoor

8

de wijkwinkelwagen – bemand door een vrijwilliger van speeltuin De Leuke Linde -langs kan komen om spullen naar de kraak te brengen. Geert: “Bekende oud-ijzer ophalers uit de wijk schakelen we in voor de waardevolle metalen. Zij zijn blij met de centen die dit oplevert en mevrouw blij met haar weer bewoonbare huis.” In noodgevallen draagt ook de PCI financieel bij. Bijvoorbeeld als er hulp nodig is voor eten, medicijnen, nieuwe schoenen. Het geld van de PCI komt van parochianen, via giften en via collectes in de kerken, zoals jaarlijks met Kerstmis.

Mensen in de wijk

Het buurtpastoraat is van grote waarde voor de buurt, weet Rozema. Juist omdat het buurtpastoraat veel in de wijk aanwezig is bij het alledaagse leven van bewoners, heeft het pastoraat contacten met mensen die niet in beeld zijn bij de reguliere hulpverlening. Desgewenst en met het belang van de wijkbewoner voorop, bemiddelt het buurtpastoraat. Zodat contact

Henk Westerhof ( l ) werkt na tien jaar Klarendal in ‘t Broek. René Huls werkt in Klarendal als wijkagent. Hendrik Spoelman ontbreekt op de foto.

‘De politie tipt mij bijvoorbeeld dat een ouder iemand geen geld meer heeft om eten te kopen’ kan ontstaan. Natuurlijk kan dit alleen als er vertrouwen is bij de buurtbewoners. En vice versa. Bij de buurtpastor in de hulpverlening. En omgekeerd. Zodat een schuldsaneringstraject kan aanvangen, thuiszorg of thuisbegeleiding in beeld komt, de wijkagent. Of het maatschappelijk werk en via hen verslavingszorg of psychiatrische hulp, of dat rechtsbijstand via het

Huurdershuis kan worden aangeboden.” Alweer bijna vijf jaar werkt Geert Rozema in Klarendal. “De wijk bloeit op: een Modekwartier, huizen en gevels zien er goed uit dankzij grote investeringen van de woningcorporaties. Met veel bewoners gaat het gelukkig goed. Er zijn de afgelopen jaren veel fijne contacten ontstaan met hen. En met organisaties in de wijk”, zegt Geert

Rozema. Rond het Inloophuis en Diaconaal Centrum ontstaan mooie initiatieven in nauwe samenwerking met wijkbewoners en buurtcentra en vrijwilligers van buiten deze buurten. Zoals de Inloopochtenden, eetgroepen, Nederlandse taallessen, filmhuis, Buurtservice Klarendal en Sint Marten. Initiatieven die de parochie al jarenlang actief ondersteunt. Geert: “Het getuigt van visie, geloof, vertrouwen en moed om deze initiatieven de ruimte te geven om zich verder door te ontwikkelen. Alle lof en eer daarom richting het bestuur van deze parochie – en mijn collega’s van ons pastorale team, ook van vóór mijn aanstelling.”•

Uitbouw van diaconaal werk Het diaconaal werk is per 1 juni 2012 uitgebreid met de broodnodige ondersteuning van diaconaal werker Lilian van Klinken. Zij is aangesteld voor drie jaar, voor vier dagen in de week. Zij heeft tot opdracht het Diaconaal Centrum – dat je vindt op de plaats waar je ook het Inloophuis aantreft - te ontwikkelen tot een Oecumenisch en stedelijk functionerende plek. Diaconie heeft van oudsher al te maken met bemiddelen en het maken van verbindingen tussen mensen. Deze rol – van netwerker – heeft de nieuwe diaconaal werker gemeen met het buurtpastoraat. Geert Rozema: “Neem de werkloze man die het maar niet lukt aan de bak te komen. Het buurtpastoraat en nu ook de diaconaal werker helpt meneer door hem in contact te brengen met de ambulante participatiecoach. De participatiecoach praat met meneer, gaat met hem mee naar werkgevers. De jongen heeft inmiddels een baan en werkt nu aan zijn toekomst, zonder nog langer afhankelijk te zijn van een bijstandsuitkering.”

Wijnpers 5 - 2012

9


Vieringen in RK Parochie Sint Eusebius Datum

OLV Visitatie

Emmastraat 18

Rijksweg West 52

09.45 EV

10.30 EV

Velp

zo 1-7

13e zondag

door het jaar

Lucaskerk

A Lurvink

Ontmoetingskoor

H Walburgis

Walburgisplein 1

Arnhem

P Daggenvoorde / G Rozema KND

H Martinus

Steenstraat 7

Elden

Cantores

1 juli t/m 9 september 2012

11.30 EV

R Bunnik

Arnhem

Malburgen, Arnhem 10.00 Uur van Stilte en Gebed

Laudenkoor

za 7-7

zo 8-7

09.45 CV

14e zondag

door het jaar zo 15-7

15e zondag

door het jaar

zo 22-7

16e zondag

door het jaar

zo 29-7

17e zondag

door het jaar

zo 5-8

18e zondag

door het jaar

10.30 EV

11.30 EV

10.00 CV

Parochiële voorganger

P Daggenvoorde

HG Surmund

A Wijngaards

09.45 EV

10.30 EV

11.30 EV

10.00 CV

Trente Pluskoor HG Surmund Herenkoor 09.45 EV

Lucaskoor A Lurvink

Cantor

Cantor

HG Surmund

KND

J Nijrolder

Cantor

10.30 CV

Cantor

11.30 EV

10.00 CV

10.30 EV

11.30 EV

10.00 CV

10.00 Wijkviering

Cantor

M Smits

Cantor

A Lurvink

09.45 CV M Smits Cantor

Cantor

B Bergen

Cantor

P Daggenvoorde

Parochiële voorganger

Cantor

10.30 EV

Cantor

11.30 EV

A Lurvink

10.00 Lauden

R Bunnik

Cantores

Laudenwerkgroep

Cantor

10.30 CV

Laudenkoor

11.30 EV 50 jr priesterjubileum

P Buijs

N Berends / P Daggenvoorde

Herenkoor

09.45 EV

Gemengd Koor

19.00 GV

P Daggenvoorde

11.30 EV

zo 2-9

22e zondag

door het jaar

P Daggenvoorde / G Rozema Trente Pluskoor 09.45 EV A Lurvink

Herenkoor

A Lurvink

P Daggenvoorde

J Nijrolder

Cantor

Olvékoor

10.30 CV

11.30 EV

M Smits

Gemengd Koor

10.30 EV

P Daggenvoorde Cantores KND

11.30 EV

R Bunnik

Herenkoor

23e zondag

door het jaar

A Lurvink Cantor

10.30 EV

P Daggenvoorde

Lucaskoor KND

11.30 EV

HG Surmund

Gemengd Koor

aansluitend vrijwilligersavond 10.00 CV

A Wijngaards Cantor

10.00 Lauden

Laudenwerkgroep Laudenkoor

10

Vieringen

EV CV GV OV

Eucharistieviering Communieviering Gebedsviering Oecumenische viering

10.00 CV P Buijs

10.00 Uur van Stilte en Gebed A Jansen / C Stipkes 18.00 EV

P Daggenvoorde

10.00 MU

10.00 Kapel open

Octo Vocis

Ga open

A Wijngaards

Wijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie over deze en andere vieringen zie de afzonderlijke kerkberichten.

S Louwerse

19.00 EV

P Daggenvoorde / G Rozema

KND

10.00 Ontbijtviering

P Daggenvoorde

09.45 EV

P Daggenvoorde

Brood en water

za 8-9

zo 9-9

18.00 EV

Cantor

GP Freeman

10.00 CV

patr. v/d parochie 21e zondag

A Croes / B Hutjens

10.00 Kapel open

Cantor

10.30 EV

Sint Eusebius

door het jaar

10.00 Uur van Stilte en Gebed

P Daggenvoorde

Ontmoetingskoor

09.45 EV

S Louwerse

10.00 CV

19.00 EV

Groep

za 25-8

zo 26-8

10.00 CV

09.45 CV

opneming

door het jaar

C Stipkes / A Jansen

J Koopman

Maria ten Hemel-

20e zondag

Midden onder U

10.00 Ontbijtviering

A Wijngaards

wo 15-8

zo 19-8

10.00 Kapel open

HG Surmund

09.45 EV

door het jaar

18.00 EV

P Daggenvoorde

A Coenraads

19e zondag

A Jansen / C Stipkes

HG Surmund

za 11-8

zo 12-8

Gangulphusplein 5

10.00 Lauden

Laudenwerkgroep E. Tebbe

Cantor

Emmauskapel

GZV Gezinsviering KND Kindernevendienst CR Crèche MU = meditatief uur

Doordeweekse vieringen Maandag 09.00 u EV H Martinus 09.00 u Ochtendgebed Emmauskapel Dinsdag 09.00 u EV H Walburgis 09.00 u Ochtendgebed Emmauskapel Woensdag 09.00 u Emmauskapel CV of EV 1e wo vd mnd 13.30 u EV H Martinus 4-7 en 5-9 : op 1-8 is er geen viering i.v.m. vakantie Donderdag 09.00 u EV OLV Visitatie Velp 09.00 u Ochtendgebed Emmauskapel Vrijdag 12.00 u EV H Martinus 09.00 u Ochtendgebed Emmauskapel 12.30 u Coventry Vredesgebed H Walburgis Zaterdag 12.00 u EV H Martinus aansluitend Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament en Biechtgelegenheid Andere vieringen EV Poolse Parochie H Martinus zo 09.30 en wo 19.00 u EV Kroatische Parochie H Martinus 17.00 uur op de 2e zondag van de maand. OV Auditorium Rijnstate zo 10.15 u Insula Dei elke zo 11.00u EV (5e zon vd mnd CV) di en do 11.30 u EV, wo 11.30 u CV Sint Eusebius is ook betrokken bij de volgende vieringen Datum Tijd Locatie elke zondag m.u.v. 3e zo 10.00 uur EV N Berends Nevenr. Sint Jan, Verl.Hoflaan 74, Arnhem op 3e zondag 10.00 uur CV Par voorg. Nevenr. Sint Jan, Verl.Hoflaan 74, Arnhem dinsdag 3-7 11.00 uur EV B. Bergen Huis & Haard woensdag 4-7 15.00 uur CV J. Brugman Drie Gasthuizen donderdag 5-7 10.30 uur Vreedenhoff vrijdag 6-7 10.30 uur Heijendaal vrijdag 6-7 11.00 uur EV B. Bergen Huize Kohlman vrijdag 6-7 15.00 uur Biesdel vrijdag 6-7 16.00 uur Oosterwolde donderdag 12-7 19.00 uur Altevelt vrijdag 13-7 11.00 uur EV B. Bergen Huize Kohlman zaterdag 14-7 19.00 uur H Hart/Fliednerzaal (Diaconessenkerk) dinsdag 17-7 11.00 uur EV B. Bergen Huis & Haard woensdag 18-7 15.00 uur CV J. Brugman Drie Gasthuizen vrijdag 20-7 11.00 uur EV B. Bergen Huize Kohlman vrijdag 27-7 11.00 uur EV B. Bergen Huize Kohlman vrijdag 27-7 15.30 uur Jagthuis vrijdag 27-7 15.00 uur Waalstaete dinsdag 31-7 11.00 uur EV B. Bergen Huis & Haard woensdag 1-8 15.00 uur CV J. Brugman Drie Gasthuizen donderdag 2-8 10.30 uur Vreedenhoff vrijdag 3-8 10.30 uur Heijendaal vrijdag 3-8 11.00 uur EV B. Bergen Huize Kohlman vrijdag 3-8 15.00 uur Biesdel vrijdag 3-8 16.00 uur Oosterwolde donderdag 9-8 19.00 uur GEEN VIERING Altevelt vrijdag 10-8 11.00 uur EV B. Bergen Huize Kohlman dinsdag 14-8 11.00 uur EV B. Bergen Huis & Haard woensdag 15-8 15.00 uur CV J. Brugman Drie Gasthuizen vrijdag 17-8 11.00 uur EV B. Bergen Huize Kohlman zaterdag 18-8 19.00 uur H Hart/Fliednerzaal (Diaconessenkerk) vrijdag 24-8 11.00 uur EV B. Bergen Huize Kohlman vrijdag 24-8 15.00 uur Waalstaete vrijdag 24-8 15.30 uur Jagthuis dinsdag 28-8 11.00 uur EV B. Bergen Huis & Haard woensdag 29-8 15.00 uur CV J. Brugman Drie Gasthuizen vrijdag 31-8 11.00 uur EV B. Bergen Huize Kohlman donderdag 6-9 10.30 uur Vreedenhoff vrijdag 7-9 10.30 uur Heijendaal vrijdag 7-9 11.00 uur EV B. Bergen Huize Kohlman vrijdag 7-9 15.00 uur Biesdel vrijdag 7-9 16.00 uur Oosterwolde zaterdag 8-9 18.30 uur EV met ziekenzalving H Hart/ KKC ‘t Dorp donderdag 13-9 19.00 uur Altevelt zaterdag 15-9 19.00 uur H Hart/Fliednerzaal (Diaconessenkerk) Inloop in de Emmauskapel Inloop van Slichtenhorststraat wo en vr 10-12.00 u di en do 10-12.00 u voor koffie, gesprek, zondag 14-16.00 u krant, spelletje of gewoon gezellig


Namen Noemen Gedoopt

7 april 2012, H. Lucaskerk te Elden, Quyvonn Sluis, Tobias Huis in ’t Veld 7 april 2012, H. Lucaskerk te Elden, Petra Jekel, Angelina Tahir, Esther van Wanrooij 7 april 2012, OLV Visitatiekerk te Velp, Jan Lau,Richard Hurkens 15 april 2012, OLV Visitatiekerk te Velp, Erben Meijer, Gabriele Magliocco 6 mei 2012, H. Lucaskerk te Elden, Femke Hieselaar, Amélie Schamp, Shaniva Felter, Tishainy Berghaven, Keano Seeger 20 mei 2012, Kapel voormalige St. Janskerk te Arnhem, Faye Engelen

Overleden (27 maart t/m 22 mei 2012)

Dhr T.J. Lubbers, Klarendal Arnhem, overl. 27 maart 2012, 66 jr. Dhr. P.A.Th. van der Steen, Dr. Joop den Uylsingel Arnhem, overl. 27 maart 2012, 82 jr. Mw. P.M. Kloppenburg-Tolboom, Rietgrachtstraat Arnhem, overl. 30 maart 2012, 98 jr. Dhr. J.Th. Janssen. Middachtensingel Arnhem, overl. 1 april 2012, 95 jr. Mw. G.F. Jansen-Vermeer, de Biesdel Velp, overl. 2 april 2012, 80 jr. Dhr. F.I. van der Heiden, Molenberg Oosterbeek v/h Heselbergherweg Arnhem, overl. 4 april 2012, 72 jr. Mw. G.J.M. van Binsbergen-Putman, Haarlemweg Arnhem, overl. 10 april 2012, 67 jr. Dhr. H.J. Boerboom, Velperweg Arnhem, overl. 11 april 2012, 86 jr. Dhr. A.M. Mensink, Huize Julia Velp, overl. 12 april 2012, 84 jr. Mw. M.Th.A. Schoot-Bruins, Hisveltplein Arnhem, overl. 12 april 2012, 79 jr. Dhr. A.N.H. Lourens, Abe Lenstrahof Arnhem, overl. 17 april 2012, 89 jr. Dhr. J.G. Nicolaas, van Verschuerplein Arnhem, overl. 17 april 2012, 89 jr. Mw. A.M.Th. Logman-van Hienen, Kluizeweg Arnhem, overl. 19 april 2012, 78 jr. Dhr. Th.M.M. Kusters, Kinkelenburglaan Arnhem, overl. 23 april 2012, 85 jr. Dhr. H.B.A. Brink, J. vd Haagenlaan Arnhem, overl. 28 april 2012, 52 jr. Mw. M.A. Neger-de Bruin, Vreedenhoff Arnhem, overl. 30 april 2012, 90 jr. Mw. C.M.W. Coenders-Joosten, Tarwestraat Arnhem, overl. 5 mei 2012, 89 jr. Dhr. H. Monteban, E. Brontësingel Arnhem, overl. 5 mei 2012, 49 jr. Mw. G. Teunissen-Meurkes, Waalstraat Arnhem, overl. 8 mei 2012, 88 jr. Mw. J.R. Roovers-Elbers, ’t Jaghthuys Velp, overl. 9 mei 2012, 90 jr. Dhr. J.W. van den Bos, Vreedenhoff Arnhem, overl. 11 mei 2012, 85 jr. Dhr. H.A.G. Wissink, Waalstate Arnhem, overl. 11 mei 2012, 90 jr. Mw. E.Th. Wenting-Koenders, John Lennonstraat Arnhem, overl. 14 mei 2012, 83 jr. Mw. C.M. Vodeghel-van den Oever, Petersborg Arnhem, overl. 18 mei 2012, 88 jr. Dhr. G.J. IJland, Alblasserdamstraat Arnhem, overl. 21 mei 2012, 81 jr.

Dooprooster 2012 RK Parochie Sint Eusebius

Doopviering in de H. Martinuskerk te Arnhem: zondag 10 juni 2012 1e voorbereidingsavond: woensdag 23 mei 2012 2e voorbereidingsavond: dinsdag 29 mei 2012 Doopviering in de H. Lucaskerk te Elden: zondag 1 juli 2012 is volgeboekt. Doopviering in de H. Lucaskerk te Elden: zondag 2 september 2012 1e voorbereidingsavond: dinsdag 14 augustus 2012 2e voorbereidingsavond: dinsdag 21 augustus 2012 Doopviering in de H. Martinuskerk te Arnhem: zondag 30 september 2012 1e voorbereidingsavond: woensdag 22 augustus 2012 2e voorbereidingsavond: dinsdag 28 augustus 2012 Doopviering in de H. Lucaskerk te Elden: zondag 7 oktober 2012 1e voorbereidingsavond: dinsdag 18 september 2012 2e voorbereidingsavond: dinsdag 25 september 2012 Doopviering in de H. Martinuskerk te Arnhem: zondag 28 oktober 2012 1e voorbereidingsavond: woensdag 3 oktober 2012 2e voorbereidingsavond: maandag 8 oktober 2012 Deze voorbereidingsavonden vinden plaats in het parochiecentrum dat in de uitnodigingsbrief vermeld staat.

12

Namen Noemen

Eusebius Kort Eusebiusparochie

Vrijwilligersdag St Eusebiusparochie Na de gezellige vrijwilligersdag van vorig jaar zal er ook dit jaar weer een vrijwilligersdag worden gehouden. Deze vindt plaats op zaterdag 25 augustus in de Walburgisbasiliek. Dat is de dag waarop de Heilige Eusebius in het jaar 192 in Rome de marteldood stierf. Naar hem is onze parochie genoemd. Vanaf 18.30 uur zijn alle vrijwilligers welkom. Om 19.00 uur vindt een Eucharistieviering plaats. Aansluitend zal een belangrijke spreker een interesante lezing houden. Het zal u zeker boeien. Wie? Dat houden we nog even geheim. Na de lezing maken we er een gezellige avond van met muziek, een hapje en een drankje. Bent u vrijwilliger binnen onze de parochie dan ontvangt u binnenkort een persoonlijke uitnodiging. Dank… veel dank! Met heel veel plezier kijk ik terug op een geslaagd afscheidsweekend. Het valt niet mee om na meer dan 20 jaar pastorale arbeid in Arnhem als pastor ermee op te houden. Maar het voelt goed als zovele hartverwarmende ervaringen je ten deel vallen. En dat was het geval, niet alleen in de viering, maar ook op de feestavond én op de receptie bij gelegenheid van mijn afscheid op zaterdag 28 en zondag 29 april. De voorstelling en workshop ‘Reis naar je hart’ op zondagmorgen was niet alleen boeiend en inspirerend maar uitermate de moeite waard juist ook voor de geloofsopvoeding van jonge kinderen. Heel veel dank aan iedereen die aan dit grootse weekend heeft meegewerkt, maar ook aan al degenen die met mooie woorden en goede wensen van mij afscheid hebben genomen. Voor u allen: Vrede en alle goeds, en Gods zegen ! En verder: tot weerziens. Wim Palstra

Koffiedrinken De locatieraad van de Willibrordgemeenschap organiseert op de zaterdagavonden 7 juli, 1 september en 6 oktober de gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie. Iedereen die het contact met de gemeenschap wil bewaren op die manier is om 19.00 uur welkom in de voormalige dagkapel van de Willibrordkapel aan de Wichard van Pontlaan.

EXPOSITIE IN DE WALBURGIS­ BASILIEK U kunt en u zult uw ogen uitkijken op de inspirerende grensoverschrijdende schilderijen van Johannes Wickert. Hij is schilder, fysicus, hoogleraar in de psychologie, en zo benadrukt hij zelf: ”Ik ben schilder. Dat is mijn hoofdberoep.” Veel van zijn schilderijen hebben als bron religieuze en spirituele thema’s. Tot en met 9 september 2012 , van donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 16.00 uur kunt u de expositie Over de grens, Bijbelse beelden van Johannes Wickert bezoeken. Inf. www.johannes-wickert. de en www.walburgisarnhem.nl. OUDEREN ONTMOETEN ELKAAR Vindt u het fijn om mensen te ontmoeten en samen in gesprek te gaan, dan bent u van harte welkom op onze donderdagmiddagen. Er staat steeds een speciaal thema op ons programma. Op 28 juni is het thema Wat heeft u getroffen in de actualiteit? Op 27 september is het thema Wat kan ik op mijn leeftijd voor anderen betekenen? De bijeenkomst begint om 14.30 uur en eindigt uiterlijk om 16.30 uur. Locatie: het parochiecentrum in Velp Emmastraat 18 a (naast de kerk). Inlichtingen bij het secretariaat Eusebiusparochie 026-4424567 of bij Marijke Wasser 026-3334713

Spirit in de stad ZIN IN DE REGIO Op initiatief van de Raad van Kerken Velp-Rozendaal is er een website voor de regio tussen Arnhem en Zutphen. De site bundelt de informatie van kerkelijke en culturele activiteiten. Zie www.ZinindeRegio.nl. HET STADSPASTORAAT Het Stadspastoraat Arnhem/De Drie Koningen is een centrum voor bezinning en ontmoeting voor mensen in de stad, kerkelijk of niet, gelovig en ongelovig. Het is voor iedereen die geïnteresseerd is in spiritualiteit en zingeving. Vanaf eind juni tot 27 augustus is De Drie Koningen gesloten. Medio augustus verschijnt het zeer overzichtelijke en aantrekkelijke programmaboekje Programma Najaar 2012. Stadspastoraat T 026-3513185 E stadspastoraat@planet.nl www.stadspastoraatarnhem.nl. BENEFIETCONCERT Marianne Hofman (17) uit Arnhem studeert harp aan de Jong Talentklas van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In het kader van haar profielwerkstuk geeft ze, in samenwerking met andere musici, een concert. De opbrengst is voor “Aqua 4 All”. Deze stichting zet zich in om in derde wereldlanden mensen aan schoon drinkwater of goede riolering te helpen. Marianne wil met dit concert geld inzamelen voor de bouw van toiletten in Burkina Faso. Het concert is op zaterdag 8 september 15.00 uur in de Dorpskerk te Schaarsbergen. De entree is gratis. Inf. http://www.akvo.org/rsr/ project/273/

VESPERDIENSTEN In de Waals Hervormde Kerk (Gasthuisstraat1) zijn op de vierde zondag van de maand om 17.00 uur “vesperdiensten”, in het Frans, met medewerking van musici en solisten. De diensten zijn oecumenisch. Een Nederlandse tekst wordt uitgereikt. Data: 28 oktober, 25 november en 23 december. Zie www.waalsekerkarnhem.nl.

Tips BEDEVAART NAAR KEVELAER De jaarlijkse bedevaart, georganiseerd door de Broederschap Betuwse Processie naar Kevelaer, is op donderdag 9 augustus. Vanwege het honderdjarig bestaan van de Broederschap zal het een bijzonder feestelijk gebeuren zijn. Inf. tel. 0481-350909 of 0481461352. Voor jongeren van 15 tot 30 jaar organiseert de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Kevelaer een fietsbedevaart van 29 juli t/m 1 augustus. Inf. tel. 033-2571258 en www.facebook.com/ BedevaartnaarKevelaer . INTERNATIONALE ÖKUMENISCHE KONFERENZ Van donderdag 20 tot en met zondag 23 september 2012 wordt in Praag de tweejaarlijkse oecumenische conferentie gehouden. Al vanaf 1989 is STIOC (Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten) betrokken bij deze conferenties. Om de twee jaar vindt een conferentie plaats, steeds door een andere plaatselijke gemeente of raad van kerken georganiseerd. De eerste was in 1989 in Arnhem en nu is Praag aan de beurt. Doel van de conferenties is christenen met een verschillende achtergrond ervaringen te laten uitwisselen over kerk en samenleving. Dat is interessant, stimulerend en verrijkend, want anders had de groep het nooit zo lang met elkaar uitgehouden. De organisatie in Praag heeft een website ingericht waar nadere informatie te vinden is: http://iec2012.evangnet.cz. Via deze website is aanmelding mogelijk. Adres STIOC: George van Rooij; tel. 026–3612252; e-mail: g.rooy@inter.nl.net

Wijnpers 5 -2012

13


Doorgeefkaarsje door Gerard J. Kok

“Ik heb Elisabeth gezien”, zei ik bij mijn afscheid in Indonesië, na een maand rondreizen langs achttien kloostertjes. Als adviseur ben ik verbonden aan een zustercongregatie die in Breda haar moederhuis heeft. Zij zijn nog met zo’n 25 zusters, jong van hart, oud van lijf en leden. Zij slijten hun schoenen en hun dagen met liefdevol omzien naar elkaar, met gebed en genieten van de natuur, van het onderling contact en soms het ophalen van herinneringen. Zij boden thuiszorg en werkten in zieken- en verzorgingshuizen. Het zijn de Franciscanessen van de Heilige Elisabeth. Hun geschiedenis is beschreven in het boek: We waren er altijd (1880-2009). Vanaf 1925 hebben deze zusters in Medan (Sumatra) gewerkt in de zieken- en armenzorg. Daar is geen Nederlandse zuster meer; de Indonesische club is sinds 2000 zelfstandig. Een mooie vriendschapsband verbindt ons met elkaar. Dit jaar wilde Moeder Overste uit Breda, bijna 80 jaar, afscheid nemen van haar zusters in Indonesië; twee bestuursleden en ik trokken met haar mee. Het waren drukke dagen, dagenlang in de auto, veel binnenlandse vluchten, van eiland naar eiland: Sumatra, Batam, Kalimantan (Borneo), Java, Timor. Jazeker, genoten van de geweldige natuur en bijzondere culturele ervaringen. De ontmoetingen met de zusters zijn mij het meest bijgebleven. De Fransiskanes Santa Elisabeth zijn met meer dan 200 zusters actief in ziekenzorg, onderwijs en armenzorg. Dit jaar vroegen weer veertien meisjes lid te mogen worden van deze congregatie. Waar we ook kwamen, het enthousiasme van deze jonge religieuzen kwam hartverwarmend tot uiting in hun werkkracht, gezamenlijk gebed, studie, behulpzaamheid, in hun lachen en zingen. Ik ontmoette weer de lachende kerk.Elisabeth van Thüringen raakt hier in de vergetelheid; Elisabeth-ziekenhuizen verdwijnen. Elisabeth (*1207) was ooit een vorstin die haar kasteel verliet om armen en zieken bij te staan en de opdracht die zij haar dienaressen meegaf, was: “Maak de mensen blij”. Precies dát doen deze religieuzen, onze zusters, in Indonesië: de mensen blij maken. De ‘kerk’ is daar een bron van vreugde doordat zij dienstbaar zijn en met een glimlach de mensen tegemoet treden. Vandaar: “Ik heb Elisabeth gezien”.

14

Doorgeefkaarsje

Velleper Donderdagen Dit jaar worden er ook weer duizenden mensen verwacht in de OLV-kerk aan de Emmastraat als op 19 en 26 juli en op 2 en 9 augustus de Velleper donderdagen er weer zijn. Het lijkt het wel of mensen zich tijdens hun bezoek aan de braderie in de kerk steeds meer thuis voelen, vindt Truus van Santen, één van de organisatoren namens de Raad van Kerken VelpRozendaal. ”Sommigen voelen dat moment van even-de-kerk-inlopen al als zó vanzelfsprekend dat ze zelf al een kaarsje pakken en het gaan opsteken. Vorig jaar hadden we zelfs een meneer die spontaan liederen begon te zingen. Hij bleek zanger te zijn op feesten en partijen.” Die man voelde dat goed aan: bij zo’n moment van bezinning hoort ook muziek. Zo werden velen geroerd door de prachtige tonen van een harp in de verder stille kerk. Buiten: de drukte van de braderie, binnen: tijd voor dat moment rust en bezinning dat we in ons dagelijks leven zo weinig nemen. U bent welkom op de laatste twee donderdagen van juli of de eerste twee van augustus om een kaarsje op te steken! Maar ook als u wilt helpen bent u van harte welkom. “Er is veel enthousiasme onder de 40 tot 45 vrijwilligers die alles in goede banen leiden”, aldus Truus van Santen, “maar we kunnen nog best wat versterking gebruiken!” Dus wie zijn vakantiegevoel nog wat wil koesteren en het leuk vindt om met mensen contact te hebben: haar telefoonnummer is 026 3621275. Ook eens een Doorgeefkaars schrijven?

Heeft u een bijzonder e spirituele anekdote en wilt u die delen? Laat het ons weten via secretariaat@ eusebiusparochie.n l. Redacteur Mirjam Stoffelen ne emt dan contact met u op.

De Heilige Geest moet hard werken... ... om de boel overeind te houden”, lacht Clem Follender als haar gevraagd wordt of het geringe aantal kerkbezoekers haar niet demotiveert. “Maar daar vertrouw ik wel op, probeer dat althans.” Ze vervolgt: “Natuurlijk vind ik het wel wat verdrietig als ik maar zo weinig mensen in de kerk zie, maar ook uit die paar mensen haal ik wel inspiratie. Kleine groepjes spreken me aan, ik vind het leuk om daar iets voor te organiseren.”

Vacature bij de PCI

Voor het bestuur van de Parochiële Caritasinstelling wordt per direct gezocht: een secretaris. Op korte termijn zal er ook een nieuwe penningmeester moeten aantreden.

Clem is al jaren zeer actief in de parochie. Zo is zij bijvoorbeeld coördinator van de vrijwilligers van de Walburg, ze zit er in de locatieraad en is er lid van de liturgiecommissie en van het Laudenkoor. “Ik vind het belangrijk om iets wat waardevol is door te geven, daar mijn bijdrage aan te leveren.” Uit die opsomming van vrijwilligersbezigheden blijkt duidelijk haar belangstelling voor de liturgie. En voeg je die belangstelling bij de lol die ze er in heeft om nieuwe dingen te organiseren dan wordt duidelijk dat er binnenkort iets bijzonders staat te gebeuren. “Vanaf september, de tweede zondag van de maand om 10.00 uur, om precies te zijn, starten we in de Walburg met het Meditatief Uur. Een nieuwe viering waarbij we

teruggaan naar de oorsprong, zoals die ook in de kloosterlijke traditie nog te vinden is: terug naar de essentie.” De nieuwe viering bestaat uit een combinatie van meditatieve stilte en muziek -want daar hebben we in onze drukke tijd zo veel behoefte aan- én van gesprek met elkaar. Clem: “Voor wie dat wil uiteraard, want niets móet. Inspiratie putten uit elkaar en het samenzijn. Je ziet: ik geloof heilig in de gemeenschap der gelovigen”, zegt ze blijmoedig. “Het is toch prachtig als je ziet dat we met die andere vorm, de Lauden, de teruggang in de vieringen niet alleen gestopt hebben, maar er qua bezoekersaantallen zelfs iets op vooruitgaan!”•

Het PCI-bestuur zorgt ervoor dat dat caritaswerkgroep mensen kan helpen die aankloppen bij acute materiële nood. Het bestuur beheert onder meer de financiën, zorgt voor publiciteit en onderhoudt contacten met partnerinstellingen. Het is belangrijk werk, een kerntaak van de parochie, en verantwoordelijk, maar doorgaans overzichtelijk en planbaar en vraagt, over een jaar gerekend, maximaal 25 dagdelen. Daarbinnen vallen ongeveer acht vergaderingen. Meer informatie: Maarten Smits 06-19 49 99 09; m.smits@eusebiusparochie.nl

Wijnpers 5 -2012

15


De Martinuskerk is van iedereen De bisschop van Utrecht heeft de Martinuskerk in de Steenstraat in Arnhem

Nico Berends

zestig jaar priester!

Nieuwe gelovigen De kerken krimpen: er zijn te weinig kerkgan-

aangewezen als eucharistisch centrum van de Eusebiusparochie. Dit bete-

gers en te veel gebouwen. Maar er zijn ook

kent dat in die kerk elke zondag de Eucharistie wordt gevierd. De pastoor is

mensen die zich juist in deze tijd bij de kerk

daar straks het meest te vinden.

aansluiten. Voor hen een belangrijk moment en voor de kerk een teken van hoop!

Maarten Smits Paul Daggenvoorde licht toe hoe de parochie hiermee omgaat: “Het eucharistisch centrum kan een traditionele kleur krijgen en wordt vanzelf de plek in de parochie, waar de pastoor het meest te vinden is. Om te zorgen dat de Martinuskerk aantrekkelijk is voor alle parochianen, heeft een projectgroep nagedacht over het programma en de organisatie van de Martinus-locatie. Die groep hebben we bewust breed samengesteld met mensen uit alle hoeken van de parochie en van alle leeftijden.” Die commissie vindt dat de Martinuskerk zowel een vierende kerk als een open kerk moet zijn. De zondagse liturgie moet gelovigen uit de hele Eusebiusparochie aanspreken. De vieringen op de verschillende zondagen kunnen een divers karakter hebben, maar in alle gevallen gaat het om een herkenbare, zorgvuldig vormgegeven dienst. Een kindernevendienst maakt de vieringen aantrekkelijk voor jonge ouders met kleine kinderen. Met het streven naar een open kerk wil de projectgroep een bredere groep bereiken. Doordat de kerk in de toekomst vaker wordt opengesteld, kan winkelend publiek, pauzerend kantoorpersoneel, of wie ook, de kerk betreden voor een kort bezoek. Gastheren en -dames verwelkomen de bezoekers. Een rondleiding door de kerk is ook mogelijk. Het is de bedoeling om elke dag om 12.00 uur Eucharistie te vieren. Op vaste tijden houdt een lid van het pastoraal

16

Eucharistie

team er spreekuur. Denkbaar zijn ook openbare koor- of orgelrepetities. Paul Daggenvoorde verwoordt kort, maar enthousiast: “De kerk gaat in ieder geval vaak open en er is iets te beleven.” Van papier naar werkelijkheid Deze plannen staan op papier. Nu wordt het tijd tot uitvoering over te gaan. Om te beginnen wordt er een nieuwe locatieraad opgezet. Vervolgens wordt de pastorale organisatie opnieuw ingericht. Een commissie zal onder leiding van pastoor Paul Daggenvoorde de coördinatie en organisatie van

het programma van de Vierende Kerk opzetten. Voor de ontwikkeling van de Martinuskerk als Open Kerk zal een projectgroep worden ingesteld. Nieuwsgierig? Mocht u nieuwsgierig zijn en meer willen weten, wilt u misschien meedoen, stuur dan een e-mail naar p.daggenvoorde@ eusebiusparochie.nl . Behoort e-mailen niet tot de mogelijkheden, dan kunt u via het centraal secretariaat vragen of Paul Daggenvoorde telefonisch contact opneemt, tel. 0264424567. •

Eucharistie

De Eucharistie is de klassieke katholieke eredienst, waarin de gelovige de Levende Heer ontmoet. In het samen delen van het brood worden de gelovigen verbonden tot één lichaam, om zout van de aarde en licht in de wereld te zijn. Er voltrekt zich een mysterie, waarin mensen met al hun beperktheden worden omgevormd tot christenen, die in de wereld goed doen en vrede brengen.

Entree van de St. Eusebius parochie

In de open Martinuskerk zal de parochie een loketfunctie maken. Iedereen die iets van of met de parochie wil, die iets wil afgeven, of informatie wil vragen, een misintentie wil doorgeven, of iets wil kopen in het winkeltje, kan hier terecht.

Roberta Hofman

“Mijn gouden priesterfeest in 2002 vierde ik nog in Congo! Onvergetelijk: voor de hele parochie was er een feestmaal aangericht. Elke wijk kreeg daarvoor van mij een geitje. De rest verzorgden de parochianen zelf.” Nico Berends, 84 jaar en geboren en getogen in Klarendal en van 1954 tot 2007 missionaris in Congo, viert op zondag 12 augustus zijn 60-jarig priesterjubileum. En dat gebeurt op een bijzondere manier. Want Nico heeft naast zijn drukke werk voor het parochiepastoraat, het leidinggeven aan het kleinseminarie en het vertalen van het Latijnse Missaal in het Kikongo zelfs een achttal cd’s geproduceerd. Zijn vroegere secretaris en de kerkgitarist komen voor het feest naar Nederland. Samen met Nico zullen zij religieuze muziek ten gehore brengen. En Nico zou Nico niet zijn als hij de belangstelling die er ongetwijfeld zal komen niet zou aangrijpen voor een nieuw project: de financiering van een schoolgebouw voor de lager school Saint Nicolas in Kenge. Giften zijn uiteraard zeer welkom: giro 1125736 t.n.v. Peter v.d.Wiel, Missieprocuur SVD, Teteringen.•

Het is druk op het plein voor de Lucaskerk in Elden op Eerste Pinksterdag. Mensen spoeden zich te voet, met fietsen en auto’s naar de kerk. Binnen slepen kosters extra stoelen aan. Vandaag ontvangen hier zeven volwassenen, die onlangs zijn gedoopt, het sacrament van het vormsel. Daarmee wordt hun doopsel “bevestigd”, en geven ze aan echt katholiek te willen zijn. De redenen hiervoor zijn persoonlijk en divers, maar bij allemaal speelt sterk dat ze deel willen uitmaken van onze kerk. Het is geen toeval dat dit gebeurt met Pinksteren: op de vijftigste dag na Pasen ontvingen de apostelen de Heilige Geest, de kracht van God. Vuur staat hiervoor vaak symbool, en daarom stonden de vormelingen rondom een schaal met vuur, terwijl ze door pastoor Daggenvoorde gezalfd werden met olie. Juist in deze tijd zijn er nog steeds mensen die zich aangesproken voelen door de kerk. Dat deze mensen de stap nemen om officieel tot die kerk toe te treden is voor de kerk een onmiskenbaar teken van hoop. •

Ook gedoopt De meeste vormelingen zijn in april ook gedoopt. Het gaat om: Petra Jekel Jan Lau Angelina Tahir Bianca Rademacher-Schimmel Esther van Wanrooij Carolien Ravenhorst Richard Hurkens en Petra van Leeuwen. Tevens ontving René Zijlstra uit Rozendaal in Utrecht uit handen van kardinaal Eijck het vormsel. Hij trouwt binnenkort op de Filipijnen met Luisa Salingumba. Als parochie heten wij hen allemaal van harte welkom!

Wijnpers 5 -2012

17


Parochie in beeld Vakantiefoto’s gezocht!

Heeft u leuke digitale vakantiefotos van dat mooie klooster, die mooie kerktoren of een andere religieuze uiting? De redactie ontvangt ze graag voor de pagina Parochie in Beeld. Ze hoeven niet van dit jaar te zijn, maar dat is natuurlijk wel het leukst. Stuur ze naar de redactie, secretariaat@eusebiusparochie.nl en graag een vermelding wat het is en waar het is en wanneer de foto is genomen..

Oud en afgedankt, maar toch waardevol Afval bestaat niet. Althans, bijna niet. Veel materialen zijn opnieuw te ge-

bruiken, of op een of andere manier om te zetten in iets nuttigs. Dat geldt

zeker voor oud papier. Als je er genoeg van bij elkaar weet te krijgen, levert het nog een aardig centje op, waarmee je mooi een goed doel kunt steunen. Bij de Emmauskapel weten ze er alles van.

1 miljoen heeft het Vincentrum uitgegeven aan goede doelen. Onder meer met dank aan de Wilde Ganzen.

Dodenherdenking-Turks islamitische organisaties en Christelijke kerken herdenken samen de doden op 4 mei.

De Willibrord is gesloten. Op 13 mei zat de kerk nog een keer heel vol. Willibrord- relikwieën worden weggedragen bij de sluitingsviering.

Gemeenschapsavond Heilig Hart in de Fliednerzaal

Met lezingen, zang, een overweging en het pianospel van IJsbrand ter Haar werd de eerste bijeenkomst van de Heilig Hartgemeenschap gevierd. En zoals gebruikelijk werd er afgesloten met koffie en thee, en deze keer met een diavoorstelling van de foto’s van de sluitingsviering op 22 april. De Heilig Hartgemeenschap komt nu regelmatig bijeen in de Fliednerzaal van de Bakermat naast de Diaconessenkerk. In het rooster op pagina 10 en 11 staan de data. Het is voor ieder toegankelijk, dus kom ook eens!

18

Sint Eusebiusparochie

In Arnhem heeft SITA van de gemeente de concessie gekregen voor het inzamelen van alle afval, waaronder het papier. De gemeente heeft Arnhem verdeeld in wijken, waarin voor een goed doel oud-papier mag worden ingezameld. SITA stelt op een afgesproken plaats en tijd een perswagen met chauffeur beschikbaar en de vereniging levert de beladers. “Omdat de ophaaldagen door de gemeente voor het hele jaar zijn vastgesteld, moeten de beladers, dus onze vrijwilligers, wel op de afgesproken dag en tijd aanwezig zijn, ongeacht de weersomstandigheden”, zegt de heer Jansen. “Als wij in gebreke blijven, wordt ons een boete opgelegd. Ook zijn wij verplicht veiligheidshesjes te dragen en de beladers over veilig werken te instrueren.”

Steentjesdag, de braderie in de Steenstraat: de parochie deed ook mee.

Je ziet ze steeds vaker op brievenbussen: stickers die aangeven dat de eigenaar van de brievenbus geen prijs stelt op ongevraagde post. Maar of je nu wel of geen sticker plakt: het oud papier stapelt zich elke maand weer aardig op. Oud papier is echter een waardevolle grondstof voor de papierindustrie. Die paar krantjes en foldertjes van ons leveren niet zoveel op, maar als je het verzamelt, krijg je toch al gauw zo’n vijftig euro per ton en dan wordt het interessant.

Op het ogenblik zijn er twee ophaalwijken in Arnhem-Zuid. Inzamelen gebeurt op de derde maandag en woensdag van de maand, vanaf 18.30. Drie beladers zijn er enkele uren mee bezig en zij zamelen in totaal elk jaar toch gemiddeld wel 130 ton papier in. Dat levert een aardig centje op voor de inrichting, het onderhoud en de verfraaiing van de Emmauskapel. Grotere uitgaven worden met instemming van de groep gedaan. “Oud en afgedankt”, maar al ruim 30 jaar een succes! •

Dat is dan ook de reden dat er bij de Emmauskapel al tientallen jaren een oud-papiergroep actief is. Rinus Jansen, die nauw is betrokken bij de organisatie: “Sinds juni 1978 bestond er in de H. Sacramentskerk een activiteitengroep. Deze groep was samengesteld uit diverse werkgroepen, zoals een handwerkgroep, koorzangers, tuingroep, klusgroep, schoonmaakgroep en oud-papierophalers.” Na de sluiting van de kerk werd de activiteitengroep opgeheven, met uitzondering van de tien vrijwilligers van de oud-papier inzamelgroep. Die zette haar werk voort, onder de voorwaarde dat het verdiende geld uitsluitend besteed wordt voor de Emmauskapel.

Wijnpers 5 -2012

19


Draagt u RK Parochie Sint Eusebius een warm hart toe en wilt u 10.000 huishoudens bereiken in de omgeving Arnhem, Velp en Rozendaal?

Plaats dan uw advertentie in De Wijnpers! Bel voor de advertentiemogelijkheden met Bureau 24H 030 230 25 30 of met het secretariaat van Sint Eusebiusparochie 026 442 45 67 BUREAU

030 - 230 25 30 | info@b24h.nl | www.bureau24h.nl

Wijnpers nr. 5 - 2012  

De Wijnpers - Magazine van de St. Eusebiusparochie in Arnhem

Wijnpers nr. 5 - 2012  

De Wijnpers - Magazine van de St. Eusebiusparochie in Arnhem

Advertisement