Page 1

Sint Eusebius

RK Parochie Arnhem Velp Rozendaal

De WijnPers

NR. 1 - Januari 2011

JAARGANG 8 nr. 4 - mei 2012

JAARGANG 6

Magazine van

Zomerexpositie in Walburgis Leger des Heilswinkel in Malburgen www.eusebiusparochie.nl


Op de voorpagina: Eerste Communie in Velp, 22 april 2012. Foto: Marc Pluim

FEENSTRA

De voordeligste fietsenhandel Pointer fietsen vanaf € 299,– incl. service en garantie.

GRAT

IS bin nkoo nenband p buite van een nban d

bij aa

REPARATIE – Alle merken 1 dag klaar. Nieuw en gebruikte fietsen heel voordelig. De opbrengst is bestemd voor Arme Landen.

Feenstra – Zuringstraat 16 Arnhem Zuid Tel. 026 32 17 166 – Mobile 06 81 17 92 21

Foto’s gezocht Er komt een fotoboek over de te sluiten en al gesloten kerken. Fotograaf Jan van Dalen, de initiatiefnemer, maakt hier al tijden enthousiast foto’s voor. Maar er komen ook historische foto’s in. Hebt u goed bruikbare foto’s van de H.Geestkerk, de Sacramentskerk, de Nicolaaskerk, de OLV van de Slichtenhorststraat? Dan is het drin­ gende en vriendelijke verzoek om de foto‘s te sturen naar de Eusebius­ parochie via het secretariaat Rosendaalseweg 698 6824 KV Arnhem. Graag weten we dan ook wanneer de foto is genomen, bij welke ge­ legenheid, wie er op staan, en uw naam en adres. Het mogen allerlei beelden zijn: het gebouw van buiten, van binnen, bepaalde voorwer­ pen of beelden, gebeurtenissen zoals Communie en Vormsel. De fotos worden ingescand en u krijgt ze ook weer terug. Voor digitale foto’s is het adres: secretariaat@eusebiusparochie.nl.

RK Parochie Sint Eusebius Rosendaalseweg 698 ma. t/m vr. 10.00-15.30 uur 6824 KV Arnhem T 026 4424567 Fax 026 4422717 secretariaat@eusebiusparochie.nl Voor aanmelden van dopen, trouwen, eerste communie, vormsel, verzoek financiële noodhulp, geestelijke bijstand belt u 026 442 4567. Voor ziekenzalving en uitvaart: 026 3703800 (altijd bereikbaar) Overige adressen Secretariaat Lucaskerk Voor ziekenbezoek Arnhem-Zuid Annie Lenting Hanneke Nelemans Secretariaat H. Martinuskerk Secretariaat OLV Visitatiekerk Secretariaat St. Walburgisbasiliek Emmauskapel St. Gangulphusplein 5 Diaconaal Centrum v. Slichtenhorststr.

026 3814492 026 3814674 026 3812469 026 4423116 026 3635390 026 4426469 026 3211311 026 4426066

www.eusebiusparochie.nl De Wijnpers Magazine Sint Eusebiusparochie Parochiemagazine voor Arnhem, Velp en Rozendaal Oplage 11.000, 8 keer per jaar. Redactieadres Rosendaalseweg 698 6824 KV Arnhem

SCHILDERSBEDRIJF- EN WANDAFWERKINGSBEDRIJF

J.W.DWARS SCHOOF 35, 6852 ER HUISSEN TELEFOON (026) 325 03 97, TELEFAX (026) 3259676

De Wijnpers wordt mede mogelijk gemaakt door steun van talloze particulieren en de volgende bedrijven:

Hessing Administratie, telefoon 026 3203330 of 06 51246529 • Visgilde De Visscher, www.visscher.visgilde.nl • Fietsen­handel Feenstra • Schildersbedrijf J.W. Dwars • Café en zaalverhuur De Betuwe • Flipse Schoenen • Home Care • Assurantiekantoor Heveling

Wát recessie? Er is een nieuwe kledingwinkel! Aan de Hoefbladlaan 38 heeft het Leger des Heils een winkel geopend waar u voor weinig geld goede tweedehandskleding kunt kopen. U vindt er niet alleen kleding voor volwassenen maar ook voor kinderen. De winkel wordt gerund door vrijwilligers. Het is een typisch voorbeeld van het mes dat aan twee kanten snijdt: ú bent goedkoop uit en de opbrengst van de winkel gaat naar de sociale projecten die het Leger des Heils in de samenle­ ving verricht. De eigenlijke opening is pas op 23 juni. Joop Toeter, secretaris van het Leger des Heils van Arnhem: “Dat zal zeker met enig uiterlijk vertoon gepaard gaan, want we zijn er hartstikke blij mee. Er komt in ieder geval een modeshow”, licht hij al een puntje van de sluier op. Wilt u er als vrijwillig(st)er werken? Dat kan ook: er is winkel- en sorteerwerk. Aanmelden kan via telefoonnummer 026-442 30 78.

Redactie Roberta Hofman, George Knaapen (redactiesecretaris), Aad Koot, René Mugie, Piet van der Schoof, Mirjam Stoffelen, Simon Trommel (eindredacteur)

Pinksteren

Op de vijftigste dag na Pasen vieren we Pinksteren. Jezus is niet voor zichzelf uit de dood opgestaan, maar voor alle mensen samen. Het Pasen van Jezus komt tot vol­ tooiing als zijn leerlingen daags na zeven weken vanuit de hemel Zijn kracht ontvangen, die de kracht van God is, de heilige Geest. Zo zijn ze niet langer bang en verle­ gen, maar bij machte om in woord en daad vrijmoedig het leven en werk van Jezus voort te zetten: samen zijn lichaam op aarde te zijn: de kerk, totdat Hij terugkomt aan het einde van de tijd, op de jongste dag.

Inhoudsopgave

Paul Daggenvoorde

De wereld komt hier binnen! ‘Verbinden en delen om tot samenhang te komen’. Onder die noemer gaat Suzanna Louwerse de komende twee jaar (verder) werken aan de samenhang in de wijk Malburgen. “De afgelopen jaren heeft de Emmauskapel als middel zijn nut bewezen,” zegt ze enthousiast. “Moet je maar eens kijken hoe ons inloopproject mensen bij elkaar brengt!” Pagina 6

Foto’s Jan van Dalen, George Knaapen, Piet van der Schoof, Willibrord sluit ook Eleonoor Donders, Jan Hofman, Adri van Dijk, Clara van der Zaterdagavond kwart voor zeven: in de omgeving van de Schoof, Niederrhein Tourismus Stadt Kevelaer, Fotostudio Marc Oude Velperweg klinkt het klokgelui van de Willibrord­ Pluim, M vd Meijde kerk, en van alle kanten komen mensen aangelopen Verschijningsdata Kopij om naar de viering te gaan. Zo gaat het al jaren, maar Nr 5: 25 juni Nr. 6: 12 juni Nr 6: 3 september naar secretariaat@eusebiusparochie.nl binnenkort zal het voorgoed verleden tijd zijn. Ook hier slaat de vergrijzing toe. Het aantal parochianen dat naar Pastoraal team Sint Eusebiusparochie de kerk gaat, neemt steeds verder af, en de kosten voor Bereikbaar via centraal secretariaat Paul Daggenvoorde, pastoor Geert Rozema de parochie nemen toe. En dus wordt de Willibrordkerk, Heinz-Georg Surmund Maarten Smits zoals zoveel andere kerken in het land, aan de eredienst Anita Coenraads-Zernitz Aloys Wijngaards, diaken onttrokken”. Suzanna Louwerse, projectmedewerker presentiepastoraat Pagina 8 en 9 026 3211311 Ad Boogaard, pastor coördinator stadspastoraat Arnhem 026 3513185 Parochiaan Piet van der Schoof promoveert Bestuur RK Sint Eusebius Parochie Bereikbaar via centraal secretariaat Paul Daggenvoorde Mark Weering Rolf Müller Karin van Heumen Boudewijn van de Loo Birgit Schiebergen Rekeningnummer RK Parochie Sint Eusebius 20 44 764 tnv RK Parochie St. Eusebius Te gebruiken voor: Kerkbijdrage, parochieblad en misintenties. Vrijwillige bijdrage parochieblad; richtbedrag € 25,Giften Caritas 411772740 t.n.v. PCI St. Eusebius Arnhem, Velp/ Rozendaal Meldpunt vrijwillige thuishulp 026 3703540 Sensoor 24 uur elke dag bereikbaar 0900-0767 Concept, realisatie en acquisitie Bureau 24H, postbus 19217, 3501 DE Utrecht, T 030 2302530, info@b24h.nl, www.bureau24h.nl i.s.m. Trommel Media, www.trommelmedia.nl Copyright 2012 - Bureau 24H Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredactie.

Het Christendom is uitgegroeid tot een wereldgods­ dienst, omdat de apostel Paulus, in de grote steden van het Romeinse Rijk, veel bekeerlingen kon werven. Piet van der Schoof, parochiaan en socioloog en theoloog, wilde weten waarom de missie in Galilea juist mislukte. Een kleine vier jaar maakte hij er studie van. Op 20 maart promoveerde hij op die studie. Pagina 15

Op naar Maria! Het leeft in Elden: “De eerste bus uit Elden was in maart al volgeboekt!”, lacht Anton Rütenfrans. Hij is broeder­ meester van de Broederschap Betuwse Processie naar Kevelaer. Die Eldense bus is maar één van de tien tot twaalf bussen die jaarlijks op de tweede donderdag van augustus vanuit de Betuwe richting Kevelaer vertrekken. De broederschap die dat organiseert, bestaat 110 jaar. Pagina 16


Professorale kunst in de Walburgis

Tussen kerk en kunst

Voor het eerst exposeert hij in Nederland, de in Duitsland geboren en deels in België woonachtige Johannes Wickert. Komende zomer is in de Walburgis­ basiliek de expositie Over de grens, Bijbelse beelden van Johannes Wickert. “De wereld is geen bank. Het draait niet om geld, mensen moeten ook blij en gelukkig zijn.” Mirjam Stoffelen Tussen alle werkzaamheden als fysicus en een hoogleraarschap psychologie door, heeft Johannes Wickert zijn hele leven geschilderd. Of beter gezegd: tussen al het schilderen door was hij ook nog hoogleraar want zijn hoogleraarschap vindt hij zelf minder belangrijk: “Dat kunt u rustig weglaten. Ik was schilder en ben schilder, dat is mijn hoofdberoep”, zegt de kunstenaar.

Kunst is belangrijk als inspiratiebron voor mensen, vindt Wickert. Al op zijn zestiende studeerde hij aan de kunstacademie te Stuttgart. Kunst is belangrijk als inspiratiebron voor mensen, vindt Wickert. “De wereld is geen bank, mensen mogen ook blij zijn en gelukkig zijn en hoop hebben. Dat zijn dingen die geld je niet kan geven. De wereld heeft schoonheid nodig.” In zijn eigen werk laat hij zich steeds meer leiden door spirituele en religieuze thema’s. In 1985 erkende de Commissione dell’ Arte Sacra van het Vaticaan hem als kerkschilder. In de kerken van Caserta en Macerata, Italië,

4

hangen twee grote panelen van zijn hand, het Onze Vader en Het Doopsel van Christus. “Ik kan mij een leven zonder enige vorm van religie niet inbeelden”, vertelt Wickert. Veel van zijn werken zijn sterk religieus geïnspireerd. Maar dat betekent niet dat het zwaar religieuze werken zijn maar ook werken uit deze tijd. “Leeftijd wordt ook bepaald door wat je hoopt en wat je gelooft ”, beklemtoont de kunstenaar. Juist vanwege de inspiratie. Sterker, leeftijd en wat mensen zijn, wordt maar deels bepaald door fysieke factoren, meent Wickert. Daarom wil hij zelf niet wil niet zeggen wat zijn leeftijd is, want, zoals hij zelf zegt: “Leeftijd wordt maar zeer ten dele door fysieke factoren bepaald. Het wordt ook bepaald door wat je hoopt en wat je gelooft. En daarom zeg ik altijd dat ik 104 ben. Het is niet belangrijk.” Een klein tipje wil hij wel oplichten: “Ik ben van na de oorlog. Het is voor mij een eer om in Arnhem te exposeren. Arnhem is een stad die zoveel te maken heeft gehad met de oorlog. Dat mag men nooit vergeten.”• Meer info: www.johannes-wickert.de www.walburgisarnhem.nl

Zomer Expo Walburgis

1.

2

Openingstijden tentoonstelling De opening van de expo is 29 juni. De kerk is tot en met 9 sep­ tember 2012 open voor bezichti­ ging van de tentoonstelling van donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 16.00 uur. De entree is vrij. Voor wie thuis verder wil kijken en lezen: het boek “Johannes Wickert, Schilder­ kunst”, is te koop in de Walburgis. Het 150 pagina’s tellende boek is full colour geïllustreerd en voor­ zien van bijpassende gedichten door Manu Verhulst. Het boek is geschreven door de Belgische kunsthistoricus Koenraad de Wolf. Het verscheen in 2009.

3

God is blauw Het kleurgebruik in zijn schil­ derijen is sterk, expressief en symbolisch. Het heldere blauw, turqoise, wordt door Wickert zelf vervaardigd. “God is blauw”, zegt Wickert over zijn blauwgebruik. Maar hij gebruikt ook veel rood, een kleur die op je afkomt. Alle hier afge­ beelde schilderijen zijn gemaakt van olieverf op linnen.

4 1. De bushalte Kairos, 200x200 cm 2. De eeuwige Christus, 200x200 cm 3. Het lied, 220x330 cm 4. Mozes en het brandende braambos, 300x200 cm 5. Franciscus, 200x120 cm cm

5

Heeft u religieuze voorwerpen? Nee ze me naar de walburgisbasiliek op 12 mei. Dan is het evenement Tus­ sen Kerk en Kunst: U kunt dan van uw dierbare, mooie of bijzondere christelijke voorwerpen horen wat de religieuze waarde en achtergrond is. Of het nu gaat om antieke boeken, beeldjes, schilderijen, iconen, devoti­ onalia: er zin deskundigen om u er meer over te vertellen. Het voor­ naamste doel is meer te weten te komen over het verhaal achter het voorwerp. Het gaat dus niet om de financiële waarde. Met tussen kerk en kunst viert het aartsbisdom het 150-jarig bestaan van de collectie van het Aartsbisschopelijk Museum (ABM) die bewaard wordt in Museum Ca­ tharijneconvent. In Borne en Utrecht is tussen Kerk en Kunst al geweest. De site van het aartsbisdom spreekt van een succes. Mensen kwamen met kleine kruis- of Mariabeeldjes tot prachtige (gebe­ den-) boeken, devotieprentjes en een heuse Arma Christi: een frater van Utrecht bracht dit kistje mee waarin de attributen, de wapenen van de lij­ dende Christus zijn afgebeeld (zoals de zweetdoek maar ook de pennin­ gen van het verraad van Judas). Tot haar eigen verrassing bleek één van de ABM-bestuursleden in het bezit van een reliek van de H. Theresa van Avila. Iemand anders bracht een blad mee uit een middeleeuws hand­ schrift, met daarop een gezang voor Maria Lichtmis. Leo Fijen van KRO/ RKK is op 12 mei in Arnhem. Hij no­ digt iedereen van harte uit: “Kunst en kitsch zijn een brug naar geloofscom­ municatie. Schoonheid is de beste taal om geloof met elkaar te delen. Dat gebeurt met voorwerpen die je dierbaar zijn. Die kunnen het beter uitleggen dan welke catechese ook.”

Wijnpers 4 -2012

5


De wereld komt hier binnen! ‘Verbinden en delen om tot samenhang te komen’. Onder die noemer gaat Suzanna Louwerse de komende twee jaar (verder) werken aan de samen­ hang in de wijk Malburgen. “De afgelopen jaren heeft de Emmauskapel als middel zijn nut bewezen”, zegt ze enthousiast. “Moet je maar eens kijken hoe ons inloopproject mensen bij elkaar brengt!” George Knaapen en onderlinge contacten. We doen het samen! Voor een deel kunnen sommige activiteiten best op eigen kracht verder. Maar er is nog zoveel méér mogelijk, zowel in de wijk als in de kapel. Daarom hebben we ook voor de komende twee jaar weer plannen gemaakt.” Het lijkt tegenstrijdig in deze tijd waarin geloof en religie als privé worden beschouwd, waarin godsdienst en geloofsovertuiging weinig plaats hebben in de openbare ruimte. Toch is de parochie er van overtuigd dat juist het gesprek tussen mensen over hun inspiratie en levensbeschouwing belangrijk is voor het onderlinge begrip en tolerantie.

Suzanna Louwerse in winkelcentrum de Drieslag, Malburgen

“Onze twintig gastvrouwen komen vanuit de hele wereld: uit de Oekraïne, uit Afghanistan, Turkije. Daarnaast zijn er stagiaires uit Somalië, van de Antillen en Turkije. Daarmee vormen ze een afspiegeling van de wijk. Maar ook onze tien man/vrouw sterke pastoraatsgroep draait, na de gebruikelijke aanloop, goed. Ik ben, in alle bescheidenheid, trots op al die vrijwilligers die, ieder op hun eigen manier en vanuit hun eigen kracht bijdragen aan verbinding

6

Malburgen

Suzanna: “Daarom heb ik ook grote verwachtingen van ons op stapel staande ‘lopend vuurtje’ zoals dat gesprek gaat heten: groepjes van drie tot vier mensen interviewen elkaar over ieders inspiratie en bespreken de opbrengst daarvan met elkaar. Vervolgens bedenken ze een vorm waarin ze die opbrengst met nóg meer mensen kunnen delen, bijvoorbeeld door een muurkrant, een artikel in de Arnhemse Koerier, een gebed in een kerk of wat ze dan ook verzinnen.” Volgens Suzanna is dat zinnig omdat veel verhalen te waardevol zijn om die niet te delen met anderen. Juist door die verhalen te delen vormen ze een middel voor mensen om met elkaar in

gesprek te gaan en zo voor verbinding te zorgen. Verder zijn er ideeën voor het bemiddelen van scholieren naar maatschappelijke stages. Suzanna: “Er zijn ideeën voor het verder uitbouwen van de Emmauskapel als vrijplaats en als plek van geloof en inspiratie. Met laagdrempelige vieringen voor een brede doelgroep van wijkbewoners. Maar ook met bepaalde tentoonstellingen of thematische ontmoetingsbijeenkomsten.”

‘Daar ben ik best trots op’ Het presentiepastoraat heeft de afgelopen jaren op verschillende plekken in de parochie zijn diensten ruimschoots bewezen. “Daar ben ik best trots op”, zegt Suzanna. “Maar voorwaarde daarvoor is om in de wijk aanwezig te zijn. Niet om zieltjes te winnen en mensen naar de kapel te slepen, maar om te luisteren naar wat mensen beweegt, wat hen zorgen baart, enthousiast maakt en om daar vervolgens bij aan te sluiten. Dat is het eigene van presentiepastoraat: je laten leiden door de mensen, in plaats van vooraf doelen te stellen. We laten de praktijk de waarde bewijzen. Er is dus ruimte om te bewegen. Uiteraard wel binnen grenzen van onze vrijwilligers!”•

Snakken naar leven

“Wat mijn droom is?” Een cynische grijns volgt. En een intensivering van het oogcontact. “Nu vraag je me wat gevaarlijks. Dromen. Dat sta ik mezelf al lang niet meer toe. Voor je het weet gaat de droom met je aan de haal. En dan ben ik nog verder van huis. Bart verloor twee dochters, zijn vermogen en zijn huis. Al jaren woont hij in een klein, veel te duur kamertje van een huisjesmelker. En al jaren leeft hij in de dood. Vol wraakgevoelens, onbegrip, zelfbeklag, geweld, ziekte. Rode port is zijn trouwste metgezel. Het verleden torst hij met zich mee als een loden last. Waar hij naar verlangt? Het valt me op dat Bart de afgelopen tijd is veranderd. Scherper en frisser komt hij over. Al een paar maanden zegt hij de fles te weerstaan. Op een middag verrast Bart me met heel gerichte vragen, intensief oogcontact en een grote rust. In vier jaar pastoraal contact maakte ik hem nooit zo mee. Hij vraagt veel meer van mijn aandacht dan anders. Bart geeft aan weer te gaan willen leven. “Ik snak er naar. Maar het valt me zo ongelofelijk zwaar.” Wat gebeurt hier? Ik kan het haast niet geloven. Bart die kiest voor het leven. Voor de doortocht naar een andere bestaanswijze. Van slavernij tot vrijheid. Heeft dit wat ik - in deze tijd van Pinksteren en Hemelvaart - hier voor mijn ogen zie gebeuren niet alles te maken met Pasen, met verrijzenis uit al wat dood heet en dood is? Openbaart zich hier het geheim van God, zoals dat geheim zich geopenbaard heeft in de verrijzenis van Jezus? Zie ik hier Bart opstaan uit de dood – hoe breekbaar ook - en hoor ik hem kiezen voor het leven? En kiest hij hiermee niet ook tégen, tegen alle machten en heerschappijen die dit alles willen belemmeren? Of droom ik nu?

Geert Rozema

Buurtpastor Klarendal

Jeugd

De jeugd heeft de toekomst. Neem nu onze zoon Orlando. Een jaar geleden vierde hij zijn Eerste Communie in de OLV te Velp. Een prachtige viering in een volle kerk bezorgden hem en familie een onvergetelijke dag. Hij heeft het er nog vaak over. Het is een referentiepunt voor hem. Een mijlpaal in de geloofsontwikkeling van een jong kind op weg naar volwassenheid. In de St. Eusebiusparochie zijn diverse vrijwilligers actief met het organiseren van activiteiten voor de jeugd. Uiteraard de sacramenten Doop, Eerste Communie en Vormsel, maar ook kindernevendiensten en speciale activiteiten als het Kerstspel, de viering van St. Maarten en nog veel meer. De betrokken vrijwilligers doen daarmee zeer belangrijk werk. Er valt echter nog een wereld te winnen. Binnen de grenzen van onze parochie wonen ongeveer 165.000 mensen. De groep 0-19 jaar omvat 36.000 mensen (22 procent). Vergelijk de 65-plussers. In totaal 22.000 mensen (13 procent). Daarmee is de groep jeugd veel omvangrijker dan de groep 65-plus! Zelfs in Velp is die groep groter. Per leeftijdsjaar gaat het dan gemiddeld om 2000 kinderen. Van de groep 0-1 jaar worden er jaarlijks 75 gedoopt (3,75 %). Voor de Eerste Communie zijn dat er 60 (3 %). Tenslotte ontvangen 25 kinderen het Vormsel (1,25%). U ziet er is nog veel ruimte voor groei! We namen onlangs afscheid van pastoraal werker Wim Palstra. Hij hield zich deels bezig met catechese gericht op kinderen. Maar hoe nu verder? Op het moment dat ik dit schrijf hebben we de oplossing nog niet gevonden. Maar dat we er een moeten vinden is wel duidelijk. Bestuur en team zijn zich bewust van het grote, ik zou zeggen, strategische belang van aandacht voor onze jeugd. Want zonder jeugd heeft de Kerk geen toekomst.

Mark Weering

Bestuurslid personeelszaken en vrijwilligers RK Parochie Sint Eusebius

Wijnpers 4 - 2012

7


St. Willibrordkerk na een halve eeuw dicht

Zaterdagavond kwart voor zeven: in de omgeving van de Oude Velperweg

klinkt het klokgelui van de Willibrordkerk, en van alle kanten komen mensen aangelopen om naar de viering te gaan. Zo gaat het al jaren, maar binnen­ kort zal het voorgoed verleden tijd zijn. Ook hier slaat de vergrijzing toe. Het aantal parochianen dat naar de kerk gaat neemt steeds verder af, en de kos­ ten voor de parochie nemen toe. En dus wordt de Willibrordkerk, zoals zoveel andere kerken in het land, aan de eredienst onttrokken. Roberta Hofman Opvallend in de kerk zijn de geweldige muurschilderingen, die door Theo Verbaal in zowel de grote kerk als de dagkapel geheel belangeloos zijn aangebracht, de prachtige kruiswegstaties van zijn hand, en het altaar van Jan Noyons, versierd met bronzen medaillons van Niel Steenbergen. Het orgel in de kerk is van de firma Verschueren uit Heythuizen, en bestaat uit 1160 pijpen en pijpjes.

‘Een kerk is het symbool van de gemeenschap die daar samenkomt’

De Willibrordparochie in Arnhem werd opgericht in 1948. In 1954 werd begonnen met de bouw van een kerk in basiliekvorm, gebaseerd op het model van de Romeinse basilica. Toen waren er nog twee dwarsschepen, die in de loop van de tijd, toen de kerk te groot werd voor het aantal kerkgangers, werden afgescheiden. Eén dwarsschip wordt sindsdien gebruikt door een sportclub, het andere is omgevormd tot dagkapel.

8

Kerksluiting

Een kerk is echter meer dan een verzameling stenen, waarin zich wat kunstwerken bevinden: het is het symbool van de gemeenschap die daar samenkomt. De Willibrordparochie was een relatief kleine parochie, waar veel mensen elkaar kenden, wat een gevoel gaf van saamhorigheid en gezelligheid. Veel ouderen herinneren zich nog pastoor te Braake, die hier van 1950 tot 1973 de scepter zwaaide, en bekend stond als een hartelijk man met veel gevoel voor humor. Adri van Dijk, die hier zelf pastoor was van 1991 tot 2003, vertelt dat er in de Willibrord gemakkelijk vrijwilligers te vinden waren. “In de Willibrord was een relatief grote groep ouderen, en de werkgroep voor ouderen heeft voor hen veel werk verricht. Vóór het pastoraal concilie van begin jaren ’60 bezat de Willibrord een gerespecteerd koor, dat Latijn zong, maar toen de liturgie ook in het

Nederlands gevierd ging worden, werd het Nederlands koor opgericht. De dirigenten en organisten in de Willibrord hebben altijd (zelfs nu nog) geheel belangeloos hun diensten verleend.” In 1971 arriveerden de eerste Zusters van Liefde uit Tilburg. Zuster Cunera vertelt hoe haar medezusters en zijzelf actief waren in het koor, als dirigente, kosteres, in het bestuur, bij het parochieblad en nog veel meer. “Ach”, relativeert ze, “wij zorgden vooral voor de samenhang binnen de parochie.” Pastoor van Dijk zegt echter: “Een groot aandeel van het parochiewerk is verzorgd door de zusters van Liefde; zonder hun inzet had de Willibrordparochie veel eerder opgehouden te bestaan.” Inmiddels hebben veel Zusters een respectabele leeftijd bereikt, en zijn minder gaan doen in de parochie. Datzelfde geldt voor een groot deel van de andere vrijwilligers. Jaren geleden werd het, door terugloop van het aantal vooral jonge vrijwilligers noodzakelijk om steeds meer samen te werken met de Nicolaasparochie en Velp, en uiteindelijk ging ook dit samenwerkingsverband op in de Wijngaard en onlangs in de Eusebiusparochie. De parochie heeft echter niet de middelen om alle kerken open te houden, en

nu valt dus ook het doek voor de Willibrordkerk. Voor de trouwe kerkgangers, en de vrijwilligers die zich al die jaren voor de kerk en de bijbehorende gemeenschap hebben ingezet, zal het wennen zijn. Adri van Dijk: “Ik hoop dat de parochianen een gastvrij onderdak zullen vinden in andere kerkgelegenheden binnen de Eusebiusparochie en ik hoop dat er meer groepen gevormd kunnen worden van parochianen, die in huizen bij elkaar komen tot

bezinning en gesprek, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in Geloven-nu groepen.” De locatieraad is al geruime tijd bezig met te bekijken op welke wijze de gemeenschap van de Willibrordkerk door kan gaan, als hun plek van samenkomst er niet meer is. Het sluiten van het kerkgebouw hoeft niet het einde van de gemeenschap te betekenen. De kerk is niet het gebouw, dat zijn de mensen zelf.•

Wijnpers 4 - 2012

9


Vieringen in RK Parochie Sint Eusebius

Datum

Emmauskapel

H Willibrord

za 12-5

18.00 EV

19.00 EV

A Lurvink

A van Dijk /M Smits /Cantoren

10.00

10.30 EV Slotviering

Kapel open

P Daggenvoorde / A van Dijk /

Moeder

A Coenraads / Ontmoetingskr

OLV Visitatie Velp

zo 13-5

geen viering

Lucaskerk Elden

10.30 EV

6e zondag

A Lurvink

van Pasen

Lucaskoor KND

do 17-5 Hemelvaart van de Heer

09.45 EV

10.30 EV

P Daggenvoorde

A Lurvink

Per Sonorem Vocis

zo 20-5

H Martinus

12 mei t/m 1 juli 2012

Arnhem

11.30 EV

H Walburgis Arnhem

geen viering

HG Surmund Gemengd Koor KND 11.30 EV

Arnhem

geen viering

P Daggenvoorde Gemengd Koor

09.45 EV

10.30 EV

11.30 EV

10.00 CV

10.00 Ontbijtviering

7e zondag

P Daggenvoorde

A Lurvink

P Daggenvoorde

M Smits

A Jansen / C Stipkes

van Pasen

Cantor

KND

Cantor

Olvékoor

zo 27-5

09.45 EV

10.30 EV

11.30 EV

10.00 EV

10.00 EV

Pinksteren

A Lurvink

P Daggenvoorde

A Lurvink

B Bergen

HG Surmund

Herenkoor

Lucaskoor

KND

Gemengd Koor

zo 3-6

09.45 EV

10.30 EV

GZV

11.30 EV

10.00 Lauden

10.00 uur van Stilte en Gebed

H. Drie-eenheid

A Lurvink

P Daggenvoorde

R Bunnik

Laudenwerkgroep J.vd Aker

A Croes / B Hutjens

Trente Plus

Cantor

Herenkoor

Cantor

Laudenkoor

za 9-6

18.00 EV

A Lurvink

zo 10-6 H. Sacrament

09.45 CV

10.30 EV

11.30 EV KND

10.00 CV

10.00

Parochiële voorgangers

A Lurvink

HG Surmund

voorganger onbekend

Kapel open

Ontmoetingskoor

Lucaskoor KND

Gemengd Koor

Basileia

Sacrament

vr 15-6

19.00 EV

H Hart van

P Daggenvoorde

Jezus

Cantor

zo 17-6 11e zondag door het jaar

09.45 EV

10.30 EV

11.30 EV

10.00 CV

10.00 Ontbijtviering

P Daggenvoorde

A Lurvink

P Daggenvoorde

A Coenraads

S Louwerse

Herenkoor

GK Huissen-Stad KND

Don Boscokoor

09.45 EV

GZV

10.30 EV

11.30 EV

10.00 CV

10.00 CV

H. Johannes

P Daggenvoorde

A Lurvink

HG Surmund

A Wijngaards

J Koopman

Gezinskoor

KND

Gemengd Koor

Cantor

vr 29-6

19.00 EV

HH Petrus en

P Daggenvoorde

Paulus

Cantor

zo 1-7

09.45 EV

10.30 EV

11.30 EV

10.00 Lauden

13e zondag

A Lurvink

P Daggenvoorde

R Bunnik

Laudenwerkgroep E. Tebbe

door het jaar

Ontmoetingskoor

Herenkoor

De H.Hartkerk is nu dicht. Maar iedere zaterdag voor de derde zondag komt er een viering in de Fliednerzaal van de Bakermat. Verder is er elke maand in de Diaconessenkerk de viering van de Zijp en bovendien driemaal per jaar een oecumenische viering in de Diaconessenkerk. Dus het gebouw is dicht maar de viering gaat door! Zie onder meer de kolom hiernaast!

Olvékoor

zo 24-6 de Doper

Arnhem

Laudenkoor

Wijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie over deze en andere vieringen zie de afzonderlijke kerkberichten. OLV Visitatie Lucaskerk H Martinus H Walburgis

10

Emmastraat 18, Velp Rijksweg West 52, Elden Steenstraat 7, Arnhem Walburgisplein 1, Arnhem

Vieringen

Emmauskapel H Hart H Willibrord

Gangulphusplein 5, Malburgen Arnhem Bakenbergseweg 72, Arnhem Oude Velperweg 56, Arnhem

EV Eucharistieviering CV Communieviering GV Gebedsviering OV Oecumenische viering GZV Gezinsviering KND Kindernevendienst CR Crèche MU = meditatief uur

Doordeweekse vieringen

Maandag Dinsdag Woensdag 1e wo vd mnd Donderdag Vrijdag Zaterdag

09.00 u 09.00 u 09.00 u 09.00 u 09.00 u 13.30 u 09.00 u 09.00 u 12.00 u 09.00 u 12.30 u 12.00 u

EV H Martinus Ochtendgebed Emmauskapel EV H Walburgis Ochtendgebed Emmauskapel Emmauskapel CV of EV EV H Martinus EV OLV Visitatie Velp Ochtendgebed Emmauskapel EV H Martinus Ochtendgebed Emmauskapel Coventry Vredesgebed H Walburgis EV H Martinus aansluitend uitstelling en biechtgelegenheid

Andere vieringen EV Poolse Parochie H Martinus zo 09.30 en wo 19.00 u EV Kroatische Parochie H Martinus 17.00 uur op de 2e zon. v.d maand OV Auditorium Rijnstate zo 10.15 u Insula Dei elke zo 11.00u EV (5e zon vd mnd CV) di en do 11.30 u EV, wo 11.30 u CV Sint Eusebius is ook betrokken bij de volgende vieringen Datum Tijd Locatie elke zondag (m.u.v. 3e zo) 10.00 uur EV N Berends Nevenruimte Sint Jan Verl.Hoflaan 74, Arnhem op 3e zon 10.00 uur CV Par voorg. Nevenruimte Sint Jan, Verl.Hoflaan 74, Arnhem donderdag 10 mei 19.00 u Het Altevelt vrijdag 11 mei 11.00 u B. Bergen Huize Kohlmann vrijdag 18 mei 11.00 u B. Bergen Huize Kohlmann zaterdag 19 mei 19.00 u Fliednerzaal (Diaconessenkerk) dinsdag 22 mei 11.00 u B. Bergen Huis & Haard woensdag 23 mei 15.00 u CV J Brugman Drie Gasthuizen vrijdag 25 mei 11.00 u B. Bergen Huize Kohlmann vrijdag 25 mei 15.00 u Waalstaete vrijdag 25 mei 15.30 u t Jagthuis zondag 27 mei 10.30 u CV Groep Petersborg woensdag 30 mei 10.00 u Ontmoetingsdag KKC ‘t Dorp ouderen vrijdag 1 juni 10.30 u Heijendaal vrijdag 1 juni 11.00 u B. Bergen Huize Kohlmann vrijdag 1 juni 15.00 u Biesdel vrijdag 1 juni 16.00 u Oosterwolde dinsdag 5 juni 11.00 u B. Bergen Huis & Haard woensdag 6 juni 15.00 u CV J Brugman Drie Gasthuizen donderdag 7 juni 10.30 u Vreedenhoff vrijdag 8 juni 11.00 u B. Bergen Huize Kohlmann donderdag 14 juni 19.00 u Altevelt zondag 10 juni 10.00 u Oec. viering Diaconessenkerk vrijdag 15 juni 11.00 u B. Bergen Huize Kohlmann zaterdag 16 juni 19.00 u Fliednerzaal (Diaconessenkerk) zondag 17 juni 13.30 u Spaanse viering H Martinus dinsdag 19 juni 11.00 u B. Bergen Huis & Haard woensdag 20 juni 15.00 u CV J Brugman Drie Gasthuizen vrijdag 22 juni 11.00 u B. Bergen Huize Kohlmann vrijdag 22 juni 15.00 u Waalstaete vrijdag 22 juni 15.30 u t Jagthuis zondag 24 juni 10.30 u CV Groep Petersborg vrijdag 29 juni 11.00 u B. Bergen Huize Kohlmann zaterdag 14 juli 19.00 u Fliednerzaal (Diaconessenkerk) Inloop van Slichtenhorststraat di en do 10-12.00 u voor koffie, gesprek, krant, spelletje of gewoon gezellig Inloop in de Emmauskapel wo en vr 10-12.00 u, zondag 14-16.00 u Rozenkrans bidden in de oktobermaand dinsdag en donderdag in de nevenruimte van de Sint Jan dinsdag 19.00 u Emmauskapel woensdag 19.00 u voormalige pastorie St Joseph donderdag 16.30 u OLV Visitiatie Velp


Namen Noemen Gedoopt

12 februari 2012, H. Willibrordkerk te Arnhem Clarence Schoutsen 26 februari 2012, H. Lucaskerk te Elden Pepijn Gelderman, Arwen Gelderman 11 maart 2012, OLV Visitatiekerk te Velp Bram Rombouts, Zannah Kersten 25 maart 2012, H. Lucaskerk te Elden Kaj Udink, Mink Musch, Charlotte Köhler, Anne-Fleur Koenders

Huwelijk

9 maart 2012, H. Walburgiskerk te Arnhem Maarten Reesink en Lieke Rutten

Overleden (16 februari t/m 27 maart 2012)

Mw. A.M.B. Brouwer-Klein Bluemink, Insula Dei Arnhem, overl. 17 februari 2012, 87 jr. Dhr. F.W.M. Egging, IJsselsingel Rheden, overl. 17 februari 2012, 67 jr. Mw. Th.J.M. Beek-Peeters, de Biesdel Velp, overl. 17 februari 2012, 90 jr. Mw. W. Berentsen-Ouwens, de Biesdel Velp, overl. 18 februari 2012, 90 jr. Dhr. Th.F. Bluemer, Insula Dei Arnhem, overl. 19 februari 2012, 100 jr. Mw. M.E. Carrilli Bermejo, Utrechtseweg Arnhem, overl. 27 februari 2012, 54 jr. Mw. E.M.B. Gerritsen-van der Kemp, Utrechtseweg Arnhem, overl. 27 februari 2012, 85 jr. Mw. Th.E. Leenders-de Bruijn, Klaverstraat Arnhem, overl. 4 maart 2012, 87 jr. Dhr. B.H.M. Löffelman, Helmondstraat Arnhem, overl. 6 maart 2012, 92 jr. Dhr. A.F. de Jong, Vlaardingenweg Arnhem, overl. 6 maart 2012, 90 jr. Mw. C.W. van Raaij-Roco, Huize Kohlmann Arnhem, overl. 6 maart 2012, 101 jr. Mw. M.M.T. Hoogstraten-Stimm, Sportdreef Huissen, overl. 7 maart 2012, 86 jr. Mw. J.L. Schwerzel, Drie Gasthuizen Arnhem, overl. 10 maart 2012, 96 jr. Mw. Th.J. Böhmer-Damman, Stationsplein Velp, overl. 10 maart 2012, 85 jr. Dhr. L.Th. Bruins, de Paasberg Arnhem, overl. 11 maart 2012, 84 jr. Dhr. W.H. van den Brink, H. Avelinghstraat Velp, overl. 11 maart 2012, 76 jr. Mw. J. Assink-Delno, de Biesdel Velp, overl. 15 maart 2012, 80 jr. Mw. J.J. Nijenhuis, Dr. vd Willigenlaan Velp, overl. 17 maart 2012, 84 jr. Mw. J.J. van Deelen, ’t Jaghthuys Velp, overl. 17 maart 2012, 86 jr. Dhr. W.H. van Duren, Laan van Klarenbeek Arnhem, overl. 17 maart 2012, 83 jr. Mw. G.M.J. Verbeek, Drakensteinlaan Arnhem, overl. 19 maart 2012, 92 jr.

Dooprooster 2012 RK Parochie Sint Eusebius

Doopviering in de H. Lucaskerk te Elden: zondag 3 juni 2012 1e voorbereidingsavond: dinsdag 15 mei 2012 2e voorbereidingsavond: dinsdag, 22 mei 2012 Doopviering in de H. Martinuskerk te Arnhem: zondag 10 juni 2012 1e voorbereidingsavond: woensdag 23 mei 2012 2e voorbereidingsavond: dinsdag 29 mei 2012 Doopviering in de H. Lucaskerk te Elden: zondag 1 juli 2012 1e voorbereidingsavond: dinsdag 12 juni 2012 2e voorbereidingsavond: dinsdag 19 juni 2012 Deze voorbereidingsavonden vinden plaats in het parochiecentrum dat in de uitnodigingsbrief vermeld staat.

12

Namen Noemen

Eusebius Kort Eusebiusparochie

Ontmoetingsdag voor senioren Op woensdag 30 mei is er een ontmoetingsdag voor de ouderen van de parochie in het Kerkelijk Kultureel Centrum (KKC) van Het Dorp (Dorpsbrink 7). Het KKC is met de auto bereikbaar. Bij de ingang van Het Dorp is ook een bushalte. Vandaar is het slechts een paar minuten lopen. Ook voor deze activiteit willen we vragen om u van te voren op te geven. Om 11.00 uur staat een Eucharistieviering gepland. Tussen de middag is er een aperitief en een broodje en ’s middag is er een kort muzikaal programma. Om 15.00 uur is de bijeenkomst afgelopen. Aanmelden kan bij het Centraal Secretariaat van de parochie. Het e-mailadres van het secretariaat is: secretariaat@eusebiusparochie.nl. U kunt ook schrijven: antwoordnummer 1340, 6800 VC Arnhem. (Geen postzegel nodig.) Kapel open Op 13 mei beginnen we met een nieuwe vorm van vieren in de Emmauskapel. Zoals u in het rooster op pagina 10 en 11 kunt zien noemen we het: Kapel open. Het is een manier om tot jezelf te komen en God te ontmoeten. Het evangelieboek, met de lezing van de zondag, zal centraal aanwezig zijn met daarbij een symbolische weergave of verwijzing naar de inhoud van de lezing. Er zal een rustige sfeer zijn met zachte muziek op de achtergrond. U kunt rondkijken, zitten, bidden of mediteren en weer gaan. U hoeft geen uur aanwezig zijn, maar vanaf 11.00 uur is er wel koffie en thee. U bent van harte uitgenodigd om deze nieuwe vorm van vieren eens mee te maken. OUDEREN ONTMOETEN ELKAAR Vindt u het fijn om mensen te ontmoeten en samen in gesprek te gaan, dan bent u van harte welkom op onze donderdagmiddagen. Er staat steeds een speciaal thema op ons programma. Op 24 mei is het thema Ontmoeting. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en eindigt uiterlijk om 16.30 uur. Locatie: het parochiecentrum in Velp Emmastraat 18 a (naast de kerk). Inlichtingen bij het secretariaat

Eusebiusparochie 026 4424567 of bij Marijke Wasser 026 3334713. M25 WIE WIL HELPEN? M25 is een jongerenclub, o.a. in de Eusebiusparochie. Jongeren van 12 tot 18 jaar worden uitgedaagd en begeleid om hun sociale horizon uit te breiden. Ze zetten zich één maal per maand in voor kwetsbare medemensen: daklozen, vluchtelingen, gehandicapten, gevangenen, etc. Vanwege de toenemende belangstelling van jongeren wordt dringend gezocht naar uitbreiding van het aantal begeleiders. Heeft u plezier in de omgang met jongeren? Wilt u een paar uur per maand in hen investeren? Neem dan contact op met Herman Rolfes 06-20345656 of stuur een mailtje naar M25arnhem@ gmail.com. Zie voor informatie www. M25arnhem.nl.

Spirit in de stad

HET STADSPASTORAAT Het Stadspastoraat Arnhem/De Drie Koningen is een centrum voor bezinning en ontmoeting voor mensen in de stad, kerkelijk of niet, gelovig en ongelovig. Het is voor iedereen die geïnteresseerd is in spiritualiteit en zingeving. Uit het zeer overzichtelijke en aantrekkelijke programmaboekje Programma Voorjaar 2012 enige voorbeelden: • Bezielde landschappen Donderdag 31 mei 19.45-21.45 uur. Lezing door Ans Mansveld, kunsthistorica. Na een periode van puur realisme in de beeldende kunst is langzamerhand de behoefte ontstaan om vanuit innerlijke beleving de stemmingen van de natuur weer te geven. In de landschappen van Van Gogh, Redon, Böcklin, Monet, Kandinsky en Klimt is dat zichtbaar. Daarover gaat de lezing, die bovendien een inleiding is op een excursie naar het van Goghmuseum op vrijdag 8 juni. Daar is namelijk Gedroomde landschappen te zien. De excursie gaat alleen door bij voldoende deelnemers. De rondleiding in het museum kost € 12, exclusief reiskosten en entree van het museum. Voor deelname aan de excursie wordt geadviseerd contact op te nemen met het Stadspastoraat. • Open podium Donderdag 7 juni

19.45-21.45 uur. Het is een traditie om de serie donderdagavonden af te sluiten met Open Podium. Ieder is dan in de gelegenheid om een lied te zingen, een gedicht voor te dragen, een verhaal te vertellen, muziek te maken. Maar ook als toehoorder, zonder zelf op te treden, is ieder van harte welkom. •C  lownsdag voor moeders & dochters Zaterdag 9 juni, een workshop van 10.00-16.00 uur. Het Stadspastoraat biedt moeders en dochters een mooie kans om elkaar op een bijzondere manier te ontmoeten. De sfeer tijdens deze speciale clownsdag is lichtvoetig en speels. De workshop wordt geleid door José Sueters, clown, trainer en beeldend kunstenaar. Tevoren aanmelden bij het Stadspastoraat is gewenst. •S  pring, Summer, Fall, Winter Donderdag 24 mei 19.30 uur. Een Koreaanse film van regisseur Kim Ki-duk. Een oude en een jonge monnik van een boeddhistisch ‘klooster’ delen een kluizenaarshuisje, op een vlot op een bergmeer. Na de film (99 minuten) samen in gesprek.Stadspastoraat T 026-3513185 E stadspastoraat@planet.nl www.stadspastoraatarnhem.nl. CONCERT IN DE WAALSE KERK Op vrijdag 1 juni 20.00 uur is er een uitvoering van het Volver-Koor in samenwerking met het orkest Maleta Negra in de Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1 Arnhem.Volver is een koor-project met oorspronkelijke Argentijnse muziek. Met Spaanstalige liederen in allerlei stijlen als zamba, tango en milonga. Liederen over leven en dood.

TIPS VROUWEN VOOR HET VOETLICHT In het Utrechtse Catharijneconvent is een expositie van schilderijen en gebruiksvoorwerpen, over de rol die vrouwen in de kerk hebben vervuld. Tot en met 24 juni, dagelijks open uitgezonderd maandag is die expositie, Vrouwen voor het voetlicht, te zien. Er hangen ook werken uit Arnhem, zoals een schilderij van Johan Mekkink. De speurtocht naar de vrouw op dat schilderij leidde conservator Tanja Kootte via Velp naar Canada. Conservator Tanja Kootte wilde namelijk meer weten over de vrouw die was afgebeeld. Via de Velpse kerken kwam ze terecht bij de PKN en dat heeft geholpen, zegt Kootte. “Dominee Klaas Eldering riep onze vraag zelfs van de kansel af. En daarop heeft zich een ouder gemeentelid zich gemeld die meer over haar kon vertellen, ze heette Gerritdina Jacoba – Coos - Bekkenkamp, een dame die ook onderduikers had.” Op die manier, via-via, komt Museum Catharijneconvent wel vaker aan informatie. Dat gemeentelid dat met de informatie kwam is overigens inmiddels overleden. Coos Bekkenkamp is later in Canada terecht gekomen en vermoedelijk in 1988 overleden. Maar dat is niet zeker, daarom krijgt Kootte graag meer informatie over de Velpse. Via info@catharijneconvent.nl Meer informatie over het museum: www.catharijneconvent.nl

Reserveren van het concert wordt aanbevolen, via volver@live.nl. Zie ook www.arnhemvocaal.nl/agenda. VESPERDIENSTEN In de Waals Hervormde Kerk (Gasthuisstraat1) zijn op de vierde zondag van de maand om 17.00 uur “vesperdiensten” , in het Frans, met medewerking van musici en solisten. De diensten zijn oecumenisch.Een Nederlandse tekst wordt uitgereikt. Data: 27 mei, 24 juni, 23 september, 28 oktober, 25 november en 23 december. Zie www.waalsekerkarnhem.nl.

Mevr. Bekkenkamp-afb MMK Arnhem

Wijnpers 4 -2012

13


Doorgeefkaarsje door Ciska Stipkes

Vier mee! In de Emmauskapel vieren we niet alleen eucharistie- en woord- en communievieringen, maar daar vieren we sinds de opening van de kapel in 2009 ook andersoortige vieringen. Misschien bent u daar ook al wel eens een keer geweest. Op de eerste zondag van de maand is er een uur van stilte en gebed. In het uur van stilte en gebed kun je ervaren dat God aanwezig is in de stilte. Maar ook als je dat niet zo ervaart kun je veel “horen” in de stilte. Luisteren naar je hart ... Het zijn hele bijzondere momenten. En op de derde zondag van de maand vieren we een liefdesmaaltijd, een agapè of zoals wij het in het rooster zijn gaan noemen, een ontbijtviering. Als voorgangers daarin bereiden we een thema voor. Dat thema kan met de lezingen van die zondag te maken hebben, maar ook gewoon iets actueels hebben. Tijdens het ontbijt kunnen de mensen over dat thema van gedachten wisselen. Voor het ontbijt wordt gezorgd, maar er zijn ook al wel eens mensen geweest die zelf iets meebrachten om met de mensen te delen. Zo kwamen ook de eerste christenen bij elkaar. Ze kwamen bijeen in de woning van iemand, brachten allemaal iets te eten mee, deelden dat met elkaar en wat over was werd naar de armen gebracht. En tijdens dat eten herdachten zij het leven en de dood van Jezus. Ook deze vieringen zijn een hele bijzondere ervaring om mee te maken. Mensen delen met elkaar. Niet alleen het eten, maar ook gedachten en ervaringen. Ruim een jaar nu mag ik samen met Alie voorgaan in deze vieringen, waarvan wij Ook eens een zien en ervaren dat het goed is dat Do orgeefkaars ook deze vieringen er zijn, omdat ze sc hrijven? mensen aanspreken. Als u nieuwsHeeft u een bijzonder e spirituele gierig bent geworden naar hoe je anekdote en wilt u die delen? zo’n viering kunt ervaren, kom Laat het ons weten via secretariaat@ dan gerust eens een keer meeeusebiusparochie.n l. Redacteur Mirjam Stoffelen ne vieren. U bent van harte uitgenoemt dan contact met u op. digd!•

14

Doorgeefkaarsje

Mariabedevaart Renkum Op 22 mei is in Renkum voor de 56e keer de Mariabedevaart in de kerk aan de Dorpsstraat.Er is een plechtige eucharistieviering, de ziekenzegening, een processie, en de Mariahulde door kinderen van de Don Boscoschool te Renkum. Afsluiting is met een plechtig lof. Duur: van 9.30 tot 16 uur. Kosten: € 13,= pp. Dat is inclusief ontvangst met koffie, lunch en thee met cake. Met dieetwensen houden we rekening. Als U aan deze dag wilt deelnemen kunt U zich ook op eigen gelegenheid ’s ochtends bij de kerk in Renkum melden. Meer informatie bij: Carla Wilk, tel. 0317 317688 of Sandra Waaijenberg, 0317 315036

Parochiaan Piet van der Schoof promoveert Het Christendom is uitgegroeid tot een wereldgodsdienst omdat de apos­ tel Paulus, in de grote steden van het Romeinse Rijk, veel bekeerlingen kon werven. In Galilea mislukte dat. Parochiaan Piet van der Schoof, socioloog en theoloog, wilde weten waarom. Na vier jaar studie promoveerde hij in maart op die studie. de Romeinse wereld? Piet hoeft niet lang na te denken: “Het Jodendom zit rationeel en logisch in elkaar. In de Romeinse wereld heerste bijgeloof; het leven was getekend door onzekerheid. Het Christendom vormde een uitstekend alternatief. Inmiddels ziet de Kerk dat het Christendom geen alternatief is voor Joden. Er worden ook geen activiteiten meer ondernomen om Joden te bekeren.”

Eerste communicantjes Arnhem Velp Rozendaal Annemijn de Gorter Bart van Diemen Carlijn van Wessum Charlotte Appeldoorn Christiaan Moussa Claudia Janoska Duy Nguyen Florian Hollman Gabriella Azar Gaia de Waele Isa Hartjes Leon van Cuyk Mare van de Bilt Marlies Pos Max van Doremaele Mik Bleumink Mila Schepens Pablo Boesveld Pepijn ter Brake Puck Verhoofstad Reinier America Saartje Zwarts Sammy Kuit Sophia Stuurman Twan Appeldoorn Valerie Kienhuis Willemijn Maseland Yan Lambooij Karsten Besselink Amicia Chin Joe Kie Jonathan Evertsen Arwen Gelderman Manouk Giesen René Hammink

Kinsley Jonge Emiel Jonker Kenneth Lentink Sebastiaan Maas Marija Mijatovic Luka Mrkic Karlijn Oost Linda Peters Mick Pieta Stijn Rammeloo Mees de Ruijter Josiah Sampson Evi Schoenmaker Deborah Tijssen Thien Vu Flora Anantharajah Hylke Bloemhard Quinty Eijbersen Joran Franken Mineva Freehling Wessel Heuts Pamela van Houten Mayrhone Janga Anna Karina Jansie Nika Kool Tristan Luinge Jelmer Meij Veerle Meij Gijsje Nieuwstraten Stijn Otten Bente Sengers Queena Sluis Mariangela Tromp

Dr. Piet van der Schoof kijkt met plezier terug op zijn studie: “De vraag hoe het echt geweest is, boeit me mateloos. Maar nu ben ik er wel aan toe om een tijdje te gaan fietsen op de Veluwe.”

Piet analyseerde de mislukte missie door middel van de moderne, economisch getinte Rational Choice Theory. Die theorie gaat er van uit dat mensen bij het verwezenlijken van hun doelen rationele keuzes maken en kosten en baten afwegen, ook als het gaat om aansluiting bij religieuze groeperingen. Met die benadering kon Piet de JoodsChristelijke groepering onderzoeken, die zich bezig hield met de bekering van de Joden in Galilea, omdat van die groepering een geloofsdocument bekend was, de Q-tekst gemaakt door de Q-groepering. Veel daarvan

is bewaard gebleven doordat de evangelisten Mattheus en Lucas delen va het Q-document in hun eigen evangelie opnamen. Deze Q-groepering stelde hoge eisen aan haar volgelingen en hield er een levensstijl op na die haaks stond op de toenmalige cultuur. Aansluiting hield verlies van status in en mensen dienden hun bestaanszekerheid op te geven. Juist het ontzeggen van wereldlijke beloningen leidde er toe dat de groep slechts een beperkte groep mensen aansprak, vooral mensen met een beroerde leefsituatie. Waarom het Paulus wel lukte in

Vervelen doet Piet zich niet. Hij probeert de Dag van het Jodendom voet aan de grond te doen krijgen in het Aartsbisdom. Daarnaast is hij redactielid van het bisdomblad van Groningen en van De Wijnpers en hij houdt zich bezig met de fondswerving voor de stichting Ananda Bhavan, die zich inzet voor hulp aan mensen in nood in India. Hij onderhoudt met zijn vrouw nauwe banden met tehuizen en instellingen ter plekke. Daarnaast is hij nog gediplomeerd boomkweker en brengt dat vak in de praktijk door oude fruitboomrassen te kweken. Hij publiceert regelmatig over de Joodse wortels van het christendom. In 2007 verscheen zijn boek ‘Zó leefde Hij; de samenleving in de tijd van Jezus.’•

Wijnpers 4 -2012

15


Op naar Maria!

Ave Maria

Het leeft in Elden: “De eerste bus uit Elden was in maart al volgeboekt!”,

Mei is de maand van Maria. Wie is Maria, en

lacht Anton Rütenfrans. Hij is broedermeester van de Broederschap Betuwse

waarom spreekt ze, na 2000 jaar, mensen

Processie naar Kevelaer. Die Eldense bus is maar één van de tien tot twaalf

nog steeds zo aan, dat ze in groten getale

bussen die jaarlijks op de tweede donderdag van augustus vanuit de Betuwe

naar haar toe komen, soms zelfs van heinde

richting Kevelaer vertrekken. De broederschap die dat organiseert, bestaat

en verre?

110 jaar.

Roberta Hofman George Knaapen blijft een geweldige ervaring, die iedereen eigenlijk gewoon eens moet meemaken: we trekken in processie door de hoofdstraat van Kevelaer en beginnen dan met een Eucharistieviering. ‘s Middags is er de kruisweg en aan het eind van de dag Sacramentslof. Er tussenin is het vooral heel erg gezellig: winkelen, samen ergens lekker eten en koffie drinken horen daar natuurlijk bij!”

Kevelaer heeft gezellige terrassen...

‘Broedermeester’, de functie van Anton, lijkt een term uit een ver verleden, maar hij is nog springlevend. Ieder van de zeventien Betuwse geloofsgemeenschappen kent zijn eigen broedermeester, tegenwoordig zelfs m/v. Al die broedermeesters samen vormen het bestuur van de Broederschap die de bedevaart vanuit de Betuwe organiseert. “Die processie is nog een hele organisatie”, zegt de tegenwoordige voorzitter Jan van Onna uit Pannerden. “Ga maar na: zo’n beetje 500 mensen, met een gelegenheidsharmonieorkest van 40 man dat speciale processiemarsen speelt en een gelegenheidskoor, samengesteld uit allerlei kerkkoren van 80

16

personen.” Waarom de voorzitter uit Pannerden komt? Is dat ook nog Betuwe dan? Jan: “Nee, nu niet meer. Nu hoort Pannerden tot de Liemers, maar de verering van Maria van Kevelaer gaat terug tot de 17e eeuw. Toen behoorde Pannerden wel degelijk tot de Betuwe. Het Pannerdens kanaal werd immers pas begin 1700 gegraven.” Een échte oudgediende is Piet Verhaegh, ook broedermeester, en eerder 25 jaar lang voorzitter van de Broederschap. “Ik ben er in gerold via mijn vader, die was ook broedermeester. Niet dat ik al van het begin af mee mocht. Als mijn vader ging moest ik op het bedrijf passen, zo ging dat vroeger.” In de loop der jaren is hij 48 keer op bedevaart geweest: “Het

Meimaand Mariamaand

Het lijkt iets uit voorbije tijden, zo’n bedevaart. “Vergis je niet”, zegt Jan van Onna. “Ze komen van heinde en ver, uit heel WestEuropa. Van maart tot eind November is het ‘hoogseizoen’: dan komt de ene na de andere processie, tot zelfs motorclubs toe.

de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in de hoofdrol. In de tijd dat het Christendom ontstond, waren veel godsdiensten gebaseerd op moeder-godinnen, die verbonden waren met vruchtbaarheid en de seizoenen. Het beeld van de Egyptische godin Isis, met het kind Horus in haar armen, sprak heel veel mensen aan en werd door Romeinse soldaten door het hele Romeinse rijk verspreid. Ze noemden haar “Mater Domina”, wat later is verbasterd tot “Madonna”.

Je kunt tegenwoordig ook speciale voettochten maken vanuit omringende plaatsen. Al laat de jeugd het tegenwoordig qua deelname wat afweten, je merkt wel dat ze zich dezelfde vragen stellen als wij allemaal en behoefte hebben aan een stukje bezinning. Die bezinning op kernvragen is van alle tijden: niet voor niets viert de Broederschap dit jaar zijn eeuwfeest!” Aan dit jubileum wordt op zondag 20 mei a.s.om 17.00 uur aandacht besteed met een Plechtig Lof in de Werenfriduskerk in Elst. Wie de processie zelf eens wil ervaren: opgave is mogelijk via telefoonnummer 026 3817000 of 06 55566828.

Maria is de moeder van Jezus. Alles bij elkaar vullen de verhalen over Maria hooguit enkele bladzijden in het Nieuwe Testament. Daar staat tegenover dat er vele legenden, kunstwerken en muziekstukken over haar zijn, en dat ze een belangrijke rol speelt in het leven van talloze mensen. Nog steeds gaan duizenden mensen elk jaar op bedevaart naar plaatsen waar Maria wordt vereerd, en veel mensen hopen en vertrouwen in moeilijke situaties op haar voorspraak bij Jezus. Waar komt deze Maria-verering vandaan?

...en een drukbezochte processie.

Oppervlakkig beschouwd is het Christendom een nogal “mannelijke” aangelegenheid, met God

De maand mei was vaak gewijd aan godinnen. Het Christendom wist veel aanhang te winnen door verschillende heidense gebruiken over te nemen en van een Christelijke betekenis te voorzien. En zo werd de maand mei de maand van Maria.

‘Maria staat dicht bij mensen’ Het feit dat Maria dicht bij mensen staat, regelmatig aan mensen verschenen is (zoals in Lourdes), en de pijn en het verdriet van mensen goed kent, maakt dat velen op haar vertrouwen en haar voorspraak vragen bij God. Het feit dat ook nu nog duizenden mensen elk jaar op bedevaart gaan naar Maria, betekent dat hier toch op zijn minst een stevige kern van waarheid in moet zitten.

Wijnpers 4 -2012

17


Werken in Afrika

Parochie in beeld Op deze pagina willen we iedere keer foto’s van evenementen plaatsen. Bent u ergens geweest en heeft u leuke foto’s gemaakt? Stuur ze naar secretariaat@eusebiusparochie.nl.

Elk jaar voert de Week Nederlandse Missionaris (WNM) campagne voor werk en welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers

wereldwijd. Ook dit jaar stelt de WNM deze toegewijde mensen centraal.

Volle kerk bij sluiting Heilig Hartkerk

Palmpasen Martinus

Eerste communie Arnhem Zuid

Carmen Hertsenberg met Charlotte, Pepijn, Gaia en Marlies bij communieviering in Velp

Ouderenviering pasen

Zij zetten zich, geïnspireerd door het geloof, in voor de arme en uitgesloten medemens. Zij gaan naast hen staan, leven samen met hen en weten zo als geen ander wat er nodig is. Maar zij kunnen dat niet zonder steun van de Week Nederlandse Missionaris. Dit jaar loopt de Pinksteractie van 17 mei t/m 28 mei Samen de missionaire traditie voortzetten is het motto van de Week Nederlandse Missionaris 2012. De campagne laat zien dat de missionaire traditie springlevend is. Naast de ‘traditionele’ missionarissen, waarvan er vanuit Nederland ruim 850 actief zijn, zetten jongere missionair werkers zich in voor mensen in moeilijke omstandigheden. Zij zetten de traditie voort, in de voetsporen van de missionarissen, vanuit hun persoonlijke talenten en betrokkenheid. Afrika Afrika staat dit jaar centraal. De WNM laat u in een speciaal boekje in de reeks ‘mensen met een missie’ kennismaken met bijvoorbeeld Martien Sonnemans. Hij is al ruim veertig jaar in Kameroen. Als broeder van La Salle werkte hij eerst in het onderwijs. Gaandeweg ontdekte hij dat hij meer voor jongeren kan betekenen door hen praktische vaardigheden op het gebied van landbouw aan te leren. Zodat zij zich tenminste kunnen redden als zij terugkeren van de stad naar het platteland. Ook laat de WNM u kennismaken met Lenneke Tange. Zij is 27 jaar en werkt samen met Kameroenese jongeren aan democratie en mensenrechten. Naast deze bevlogen mensen brengt de WNM dit jaar ook andere boeiende personen in beeld.

Ingezonden brief

Naschrift. Het klopt helemaal. Een vergissing onzerzijds. Het is niet pastoor Mets, met een s (en niet zoals we ook abusievelijk schreven, Metz) maar de toenmalige kapelaan olde lohuis.

Kijk ook op www.weeknederlandsemissionaris.nl

We hadden Inderdaad meer reacties!

Sint Eusebiusparochie

Een bijzondere vriendengroep De WNM is een laagdrempelig fonds waar missionarissen steun kunnen aanvragen voor noodzakelijke dingen zoals een computer, reparaties of liturgische benodigdheden. Ook kunnen missionarissen vakantiegeld aanvragen, zodat zij eens in de paar jaar met verlof naar Nederland kunnen. Zonder rompslomp, zoals je familie en vrienden om hulp vraagt als dat nodig is. Want zo is de Week Nederlandse Missionaris: als een groep vrienden en vriendinnen die samen àchter de missionarissen staan. Pinksteractie: van 17 t/m 28 mei 2012 De WNM wil graag al diegenen steunen die dit nodig hebben en uitzendingen mogelijk blijven maken. Helaas voorziet de WNM voor dit jaar een tekort. U kunt de WNM steunen door: • deel te nemen aan de Pinkstercollecte • uw bijdrage over te maken op giro 676 ten name van de Week Nederlandse Missionaris in Den Haag • het WNM-boekje te bestellen (15 euro incl. verzendkosten) via: telefoonnummer: 070- 31 36 731 of e-mail:contact@weeknederlandsemissionaris.nl.

Vanmiddag viel het nieuwe nummer van de Wijnpers op de deurmat. Nieuwsgierig hoe dit nummer eruit zou zien bladerde ik het snel even door; lezen komt altijd later en ... meestal lees ik met plezier: mooi uitgevoerd en goede begrijpelijke artikelen. Op pagina 8 en 9 : sluiting van de H.Hart bleef ik in verwondering steken: ‘Pastoor Metz op de preekstoel in de jaren ‘70?’ Het is zeker niet die pastoor, maar naar mijn mening de latere Deken van de stad, toen kapelaan van de H. Hart Fons Olde Lohuis. U zult vast wel meer reacties hebben gekregen! Met vriendelijke groet, Riet Berensen-Roelofs.

18

Lenneke Tange in Kameroen

Martien Sonnemans alias broeder La Salle

Wijnpers 4 -2012

19


Heeft u direct thuiszorg nodig, waarin u als cliënt in het middelpunt staat?

Draagt u RK Parochie Sint Eusebius een warm hart toe en wilt u 10.000 huishoudens bereiken in de omgeving Arnhem, Velp en Rozendaal?

Draagt Draagt uu ook ook bij bij aan aan dit dit blad? blad?

Plaats dan uw advertentie in De Wijnpers!

De De WijnPers WijnPers Emmaus Emmaus&&De DeWijngaard Wijngaard Arnhem Arnhem- Velp - Velp- Rozendaal - Rozendaal

JAARGANG 6 JAARGANG 6

NR. 7 NR. 7

R.K.Parochies Parochies Magazine Magazinevan van R.K.

OKTOBER 2010 OKTOBER 2010

uitgave nlijke nlijkeuitgave gezame eengezame s sisiseen Wijnper De DeWijnper rdrd Wijngaa DeWijngaa e eDe Parochi R.K.Parochi ieieenenR.K. sParoch sParoch Emmau R.K.Emmau van vanR.K.

Arnhem Arnhem Doetinchem Doetinchem Dinxperlo Dinxperlo Bel voor

de advertentiemogelijkheden met Bureau 24H 030 230 25 30 of met het secretariaat van Sint Eusebiusparochie 026 442 45 67 Of Ofhet hetnu nugaat gaatom omeen eenwoonhuis, woonhuis, een eenutiliteitsgebouw, utiliteitsgebouw, een eenbedrijfspand bedrijfspandofofgebiedsontgebiedsont-

wikkeling… wikkeling…bouwen bouwenisishet hetwaarmaken waarmakenvan vaneen eenambitie, ambitie,het hetrealiseren realiserenvan vaneen eendroom. droom. M MaaaBUREAU ar rbboouuwweennisisooookkeeeennccoommpplelexxppro rocceess..AAlllelesstatappppeennddaaaarirnin- -oonntw twikikkkeelelenn,,oonntw tweerp rpeenn,, bboouuwweenn,,eexxpploloitietererenn,,oonnddeerhrhoouuddeenn- -bbeeppaalelennuuitieteininddeeliljikjkssáámmeennhheet tssuucccceessvvaanneeeenn bouwproject. bouwproject.Bouwen Bouwenisisdaarom daaromméér, méér,de deKlaassenGroep KlaassenGroepbiedt biedtuudie diemeerbouwwaarde. meerbouwwaarde.

Met Met De De Wijnpers Wijnpers informeren informeren ons graag aan de u we weWe uu 8stellen 8 keer keer per per jaar jaar over over devoor. Home-Carevan is een reguliere thuiszorgorganisatie die samenactiviteiten activiteiten van RK RKerkende Parochie Parochie met heten Menzis Zorgkantoor Arnhem. Wij leveren persoonlijke De Dewerkt Wijngaard Wijngaard en de de EmEmverzorging, begeleiding, verpleging en medisch specialistische mausparochie. mausparochie. Daarnaast Daarnaast verpleging het mensen werkgebied Arnhem-Zuid. bereiken bereiken we weinveel veel mensen die die anders anders niet niet zo zo gauw gauw in in de de Uit komen. de resultaten van ons extern kerk kerk komen. De De Wijnpers Wijnpers isis gehouden tevredenheids onderzoek blijkt dat cliënten onze zorgverlening erg waarderen (in 2010 een dus dus een een belangrijk belangrijk middel middel gemiddeld vankerk 8,7).te om om mensen mensencijfer bij bij de de kerk teKenmerken waarin we volgens cliënten Draag Draag uitspringenMaar zijn: flexibiliteit, geen wachtlijsten en vooruitstrevende betrekken. betrekken. Maar die die missie missie de demet Wijnpers Wijnpers zorgverlening. Homekost kost ook ook geld. geld. Neem dus met een gerust hart contact opeen een warm warm Care of geef bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) Home-Care hart hart toe! toe!als

www.emmauswijngaard.nl www.emmauswijngaard.nl

voorkeursaanbieder op.

Daarom Daarom vragen vragen we we iedereen iedereen die die De De Wijnpers Wijnpers een een warm warm hart hart toedraagt, toedraagt, om om minimaal minimaal   15,00 15,00 over over te te maken. maken. Minder Minder mag mag en en meer meer natuurlijk natuurlijk ook. ook. T 026-3792261

030 - 230 25 30 | info@b24h.nl | www.bureau24h.nl www.klaassen.com www.klaassen.com

Dat Dat kan kan naar naar gironummer gironummer 9188838 9188838 t.n.v. t.n.v. Par. Par. De De Wijngaard/ Wijngaard/ E home-care@hotmail.com De Dewww.home-care.nl Wijnpers Wijnpers te te Arnhem. Arnhem.

Advertentie Home-care.indd 1

16-09-2011 15:17:08

Wijnpers nr. 4 - 2012  
Wijnpers nr. 4 - 2012  

De Wijnpers - Magazine van de St. Eusebiusparochie in Arnhem

Advertisement