Page 1

Sint Eusebius

RK Parochie Arnhem Velp Rozendaal

De WijnPers

NR. 1 - Januari 2011

JAARGANG 8 nr. 1 - januari 2012

JAARGANG 6

Magazine van

2012 Waar geloof jij in? Een net kerkhof www.eusebiusparochie.nl


Inhoudsopgave Eerste Communie is onvergetelijke dag Velen van ons zullen zich hun Eerste Communie nog wel kunnen herinneren: het was zeker vroeger een belangrijke mijlpaal in je kinderleven. Nu de aanmeldingsformulieren in de parochie weer rondgaan voor kinderen uit groep 4, zullen veel ouders, opa’s en oma’s daaraan terugdenken. Is het voor de communicantjes van nu nog steeds zo’n belangrijke gebeurtenis?

026 3814492 026 3814674 026 3812469 026 4423116 026 3635390 026 4426469 026 3211311 026 4426066

www.eusebiusparochie.nl De Wijnpers Magazine Sint Eusebiusparochie Parochiemagazine voor Arnhem, Velp en Rozendaal Oplage 11.000, 8 keer per jaar. Redactieadres Rosendaalseweg 698 6824 KV Arnhem Redactie Roberta Hofman, George Knaapen (redactiesecretaris), Aad Koot, René Mugie, Angelike Rohde, Piet van der Schoof, Mirjam Stoffelen, Simon Trommel (eindredacteur) Foto’s Jan van Dalen, George Knaapen, Piet van der Schoof, Eleonoor Donders, Jan Hofman, Adri van Dijk, Marc Pluim Fotografie Verschijningsdata Kopij Nr 2: 13 februari Nr. 3: 6 februari Nr 3: 26 maart naar secretariaat@eusebiusparochie.nl Pastoraal team Sint Eusebiusparochie Bereikbaar via centraal secretariaat Paul Daggenvoorde, pastoor Geert Rozema Heinz-Georg Surmund Maarten Smits Anita Coenraads-Zernitz Aloys Wijngaards, diaken Wim Palstra Suzanna Louwerse, projectmedewerker presentiepastoraat 026 3211311 Ad Boogaard, pastor coördinator stadspastoraat Arnhem 026 3513185

Eerste communie 2012

Aanmelden kan bij het secretariaat. Dit kan tot 25 januari 2012. Wanneer u belt, graag dan naam van het kind, adres, telefoonnummer en emailadres vermelden. U krijgt een aanmeldformulier toegezonden om in te vullen en terug te sturen. U kunt

Voor aanmelden van dopen, trouwen, eerste communie, vormsel, verzoek financiële noodhulp, geestelijke bijstand belt u 026 442 4567. Voor ziekenzalving en uitvaart: 026 3703800 (altijd bereikbaar) Overige adressen Secretariaat Lucaskerk Voor ziekenbezoek Arnhem-Zuid Annie Lenting Hanneke Nelemans Secretariaat H. Martinuskerk Secretariaat OLV Visitatiekerk Secretariaat St. Walburgisbasiliek Emmauskapel St. Gangulphusplein 5 Diaconaal Centrum v. Slichtenhorststr.

Vorig jaar,op 29 mei, deed Colin Manhoef zijn Eerste Heilige Communie in de OLV Visitatiekerk aan de Emmastraat in Velp. De kerk was prachtig versierd, met grote linten en bloemen. Colin zag er in zijn nieuwe kleren uit om door een ringetje te halen. Zijn ouders en familieleden waren erbij, en zagen er ook allemaal bijzonder feestelijk uit, maar het was wel duidelijk dat het om Colin draaide. “Colin vond het geweldig, de hele dag zo in het middelpunt van de belangstelling te staan”, zegt zijn moeder nog nagenietend. “We hebben de hele dag feest gevierd met de familie. Een mooie grote foto hebben we naar Suriname gestuurd, waar hij nu bij opa en oma aan de muur hangt. Het was een geweldige dag.” Voor de kinderen die zich nu hebben opgegeven voor de Eerste Communie, wordt het vast ook zo’n onvergetelijke dag. In vier groepjes zullen de kinderen een keer of vier bij elkaar komen, om zich voor te bereiden op de Eerste Communie en te leren over de droom van Jezus: het land van God. Daarnaast zijn er ook een paar bijeenkomsten voor de ouders gepland. In april zijn de communievieringen. Laten we er als parochie weer een geweldig feest van maken!

Dit jaar is het misschien zover. Dan kan uw kind voor het eerst echt gaan deelnemen aan de viering van de eucharistie wanneer het zijn of haar eerste communie doet. Kinderen die in groep 4 zitten (geboren tot 31-1-2005) komen daarvoor in aanmerking. Zijn ze ouder (groep 5 of 6) dan kan het ook, maar gaat een eventuele deelname in overleg.

RK Parochie Sint Eusebius Rosendaalseweg 698 ma. t/m vr. 10.00-15.30 uur 6824 KV Arnhem T 026 4424567 Fax 026 4422717 secretariaat@eusebiusparochie.nl

ook op de website kijken. Daar vindt u eveneens een aanmeldformulier voor de eerste communie van uw kind. Gezien het grote aantal kinderen wordt uitgegaan van twee groepen in Arnhem-Velp en twee groepen in Arnhem-Zuid. Hierbij geven wij u alvast de data van de eerste communievieringen: • v oor Arnhem-Noord en Velp: zondag 15 april en 22 april, om 10.30 uur in de OLV Visitatie in Velp. • v oor Arnhem-Zuid: zondag 22 april, om 10.30 uur is de eerste viering en om 14.00 uur de tweede viering in de Lucaskerk. Tel. secretariaat: 4424567 (ma.t/m.vr.10.00-15.30) website: www.eusebiusparochie.nl.

Lichtjesavond op Moscowa Een kille decemberavond. Je zou verwachten dat het somber en ongezellig op begraafplaats Moscowa is. Maar het tegendeel is het geval. De grote parkeerplaats staat al helemaal vol. De niet aflatende stroom auto’s wordt zelfs de onberispelijke grasvelden op gedirigeerd. Een grote reportagewagen van TV-Gelderland manoevreert er tussendoor. Op de lange wandelpaden staan iedere tien meter olielampjes. Het is Lichtjesavond. Pagina 9 Een net kerkhof “Had maar gezegd dat je zou komen, dan had ik mijn nette overall aangetrokken”, roept een van de vrijwilligers me vrolijk toe. Met een man of acht egaliseren ze de toegangsweg tot het sfeervolle dorpskerkhof van Elden naast de Lucaskerk. Antoon Rütenfrans coördineert de groep al jaren. Pagina 15 Verkoop kerken en overige gebouwen krijgt nieuwe wending Er wordt hard aan gewerkt om kerken, parochiehuizen en pastorieën, in totaal tien gebouwen, te verkopen. De opbrengst is nodig om de gebouwen die de parochie in bezit houdt, in goede staat te brengen. Maar, anders dan gedacht, worden de gebouwen niet aan één koper verkocht, maar aan meerdere. Er blijft goede hoop dat alle gebouwen in het eerste kwartaal 2012 worden verkocht. De eurocrisis is overgeslagen naar de echte economie. Dat is geen nieuws meer: banken lenen minder aan elkaar en daardoor wordt er ook minder gebouwd. Projectontwikkelaars spelen daarom op zeker en willen daarom niet alle parochiegebouwen in één keer afnemen. Pagina 16 en 17

Bestuur RK Sint Eusebius Parochie Bereikbaar via centraal secretariaat Paul Daggenvoorde Mark Weering Rolf Müller Karin van Heumen Boudewijn van de Loo Birgit Schiebergen Rekeningnummer RK Parochie Sint Eusebius 20 44 764 tnv RK Parochie St. Eusebius Te gebruiken voor: Kerkbijdrage, parochieblad en misintenties. Vrijwillige bijdrage parochieblad; richtbedrag € 25,Giften Caritas 411772740 t.n.v. PCI St. Eusebius Arnhem, Velp/ Rozendaal Meldpunt vrijwillige thuishulp 026 3703540 Sensoor 24 uur elke dag bereikbaar 0900-0767 Concept, realisatie en acquisitie Bureau 24H, postbus 19217, 3501 DE Utrecht, T 030 2302530, info@b24h.nl, www.bureau24h.nl i.s.m. Trommel Media, www.trommelmedia.nl Copyright 2011 - Bureau 24H Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredactie.

Geconcentreerd kijkt programmamaakster Marleen Klunder van TV Gelderland naar de camera in de Sint Jan. Ze volgt de verwikkelingen rond de kerkgebouwen voor de regionale omroep. “Het is een belangrijk maatschappelijk fenomeen dat kerken dicht gaan. Ik ben benieuwd hoe parochie en parochianen daar mee omgaan en ook wat er gebeurt met de kerken die open blijven. “ Het worden drie uitzendingen die zoals het er nu uitziet, op de eerste drie woensdagen van februari worden uitgezonden.


‘Geloof, hoop en liefde houden de mens in stand’ Geloven is heel persoonlijk, het raakt je in je diepste wezen. Ieder haalt iets anders uit kerkgang of Bijbellezen. Of uit samenzijn, aanwezig zijn voor anderen, een ander helpen door er gewoon te zijn, door een luisterend oor te bieden. Anderen doen liever iets, door goede werken bijvoorbeeld. reis naar Israel bood uitkomst. “Ik wilde graag samen met mijn man, maar dat was ons niet meer gegund, nu ben ik alleen gegaan al was dat niet makkelijk. Ik heb Bethlehem gezien, en gelopen op de Via Dolorosa. Te zijn en te lopen waar Jezus is geweest, dat heeft mij diep geraakt en geïnspireerd”, vertelt Agnes openhartig. Wat betekent kerkgang voor je? Agnes komt nog regelmatig in de kerk, voor Wil Laarakkers 84 jaar, is dat verleden tijd. “Mijn vrouw is te ziek en ik zag erg slecht, voor mij geen kerkgang meer”, vertelt hij met spijt in zijn stem. Agnes Wilsterman

Waar haal jij je inspiratie uit? Agnes Wilsterman, 65 jaar: “Ik ben gelovig opgevoed, heb enkele jeugdjaren bij de nonnen doorgebracht in mijn moederland Suriname. Prachtig was het, ik heb een fijne tijd gehad. Veel bidden en dat doe ik nog steeds. Mijn geloof is niet veranderd in de loop der jaren. Mijn man was ook gelovig, ik ga nu naar de Emmauskapel, soms naar de Lucaskerk en ook wel eens naar de Evangelische kerk waar mijn broer naar toe gaat. Daar zingen ze heel veel, dat is ook bidden.” Wat is de kern van jouw geloof? Daar is Agnes heel stellig in: “De kern van mijn geloof is de geloofsbelijdenis. De Heer helpt je

4

Geloof

altijd, en die moet je ook dienen, net als je naaste. Het samenzijn in de kerk is belangrijk, maar bidden kan je overal. Toen ik nog werkte, bad ik terwijl ik naar mijn werk fietste”, herinnert Agnes zich. “Mijn geloof heb ik altijd behouden, en inspiratie krijg ik van mensen om mij heen. Geloof, hoop en liefde, dat houdt de mens in stand, je moet je aan elkaar vasthouden.” Wat biedt jou houvast? Agnes is sinds een half jaar weduwe en ook is zij recent met pensioen. “Een diep gat, daar viel ik in,” vertelt Agnes, “maar mijn kinderen trekken mij er weer uit”. Zij zoekt naar manieren om niet sociaal geïsoleerd te raken. Een

‘Hier lees je de Bijbel, daar leef je hem.’ “De gemeenschap was belangrijk voor mij, ik was erg betrokken en kende iedereen. Als bestuursvoorzitter van de Heilige Geest kerk maar ook in de diaconievergadering, ik had zoveel contacten. Vaak rechtstreeks uit mijn werk door naar vergaderingen en dat jarenlang”, Wil herinnert het zich goed. Wat voor mij belangrijk is in het geloof? Eigenlijk vind ik de gemeenschap, het samen beleven belangrijker. Je komt niet meer in de kerk, heeft dat je geloof veranderd?

Wil: “Ik moet er anders mee omgaan, kerkgang en rituelen boden toch houvast. Nu die gemeenschap is weggevallen voor me, haal ik mijn inspiratie uit bepaalde programma’s op de televisie. Verder lees ik veel. Gelukkig kan ik dat weer sinds mijn oog is gelaserd. Met een loepbril kan ik me nu goed redden. Naast veel lezen en tv-kijken haal ik mijn inspiratie uit het gebed. Ik bid heel veel, bij God kan ik alles kwijt. Hij heeft me ook wel eens in de steek gelaten en teleurgesteld, maar toch kwam uiteindelijk alles weer goed. Want in een moeilijke periode toen het slecht ging met mijn vrouw heb ik veel steun gehad aan het bidden, toen heeft Hij mij echt verhoord.” En hoe zie je de toekomst van de kerk? Ook al komen er minder mensen in de kerk, Wil is vol vertrouwen in de toekomst. “Ambtsdragers voelden zich heilig”, zegt hij, “maar dat waren ze niet. De kerk moet zich een spiegel voorhouden, veel leren maar vooral verdergaan.

De kerk blijft bestaan, wel anders, maar het komt goed De kerk blijft altijd bestaan, weliswaar anders, maar het komt zeker goed”, zegt hij met grote stelligheid. Wat spreekt je aan als je in de kerk komt?

“Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; De Heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; De vergeving van de zonden; De verrijzenis van het lichaam; En het eeuwig leven.” Amen

Voor Jan van Os, 56 jaar, zijn het kerkbezoek en de rituelen niet van groot belang, toch komt hij regelmatig bij diverse diensten. Hij gaat maandelijks naar viering in de Emmauskapel, maar hij komt ook in de Lucaskerk en bij de Trappistinnen. “Als het bioscoop wordt, haak ik af”, vertelt hij, “het sociaal met elkaar optrekken daar gaat het om, niet plaatjes kijken. Ik moet aangesproken worden, ik kom niet naar een soort optreden kijken. Ik kom vanuit betrokkenheid in de kerk, anders werkt het niet voor mij.” Hoe toon je die betrokkenheid? Jan is heel actief in het presentiepastoraat, vooral in Malburgen Tijdens een koffieochtend dertien jaar geleden heeft hij zich hiervoor opgegeven. Jan zegt hierover: “Aanwezig zijn in de wijken, daar gaat het om, betrokkenheid tonen in woord en gebaar. Jezus was actief in het hele land, hij dacht zonder kaders en belemmeringen, hij deed het gewoon. Dat verhaal van Jezus, dat is van belang, daar gaat het om.” •

Wijnpers 1 -2012

5


Voorgenomen sluiting Willibrord- en H.Hartkerk

Tussen begrip en verdriet

In december is in twee kerken gesproken over de sluiting van de gebouwen. Mensen begrijpen de noodzaak. Maar er heerst ook verdriet. de eerste kerksluiting die ze mee gaan maken. Al jaren is er sprake van krimp en teruggang. Het gesprek over ‘hoe dan verder’ is dan ook een moeilijk gesprek. Toch wordt het moedig opgepakt. Hoe verder? Naast de vele overeenkomsten in de beleving van de parochianen in de Willibrordkerk en de H.Hart-kerk is er een interessant verschilpunt. De H.Hartgemeenschap lijkt een prioriteit te stellen bij het zoeken naar mogelijkheden om de gemeenschap in de eigen wijk vast te houden rond enkele bijeenkomsten of activiteiten. In de Willibrordkerk klinkt meer de vraag naar goede ondersteuning bij het vinden van een goede plek voor parochianen in de kerken die open blijven voor de eredienst. Willibrordkerk, aan de Oude Velperweg

Op 6 december is in de dagkapel van de Willibrordkerk een hoorzitting gehouden over het voornemen van het parochiebestuur om de aartsbisschop te vragen de Willibrordkerk en de dagkapel te onttrekken aan de eredienst. De parochie heeft niet de middelen om het huidige aantal kerken en gebouwen nog langer te onderhouden. Ook is er geen directe pastorale noodzaak om de kerken te blijven gebruiken. Dat betoogden de voorzitter van het bestuur, pastoor Paul Daggenvoorde en de vicevoorzitter, Rolf Müller, die de portefeuille ‘vastgoed’ in het bestuur behartigt.

Het parochiebestuur en het pastoraal team zegden hun medewerking toe om de locatieraden van de gemeenschappen te ondersteunen in hun streven om aanvaardbare wegen te vinden voor het vervolg van het gelovige leven in Arnhem en omgeving. De locatieraad van de H.Hartkerk denkt dat het in het weekend van 22 april de laatste Eucharistieviering zal plaatsvinden in de kerk. In de Willibrord rekent men op het weekend van 13 mei.•

Op 13 december klonk een zelfde verhaal, maar toen in de H.Hart-kerk. De boodschap kwam in beide gevallen niet als een verrassing. Onder leiding van de locatieraden van beide kerken waren er al meerdere bijeenkomsten geweest, waar parochianen met elkaar van gedachten hadden gewisseld over het voornemen van het bestuur. Tijdens die gesprekken waren ook al de nodige gedachten geuit over de wijze waarop het kerkelijk leven voortgang moet vinden, na de sluiting van de kerken. Acceptatie Waarschijnlijk omdat er al een paar keer goed was doorgepraat, leverden de hoorzittingen niet echt veel discussie op. Een groot deel van de aanwezigen kon begrip opbrengen voor het voornemen van het bestuur, maar het verdriet om de op handen zijnde sluiting klonk ook overduidelijk door. De sluiting van de kerken doet pijn, voor sommige mensen is het niet

6

Sluiting

Bidden...

Tekort? Genoeg!

“Fahren Sie einen Parkplatz entlang, wo LKW (vrachtwagens) sind?”

Onze parochie heeft het afgelopen jaar de start gemaakt met als leidraad het beleidsplan: Tekort? Genoeg! Een jaar waarin een aanzet is gegeven tot helaas het sluiten van kerken. De St. Jan is reeds gesloten en de hoorzittingen van de H. Hart en de Willibrordkerk zijn onlangs geweest. In april en mei nemen we van en in deze kerken afscheid.

Aan de pomp word ik aangesproken door een jonge Tsjechische vrouw. Het is waterkoud, kwart voor elf ‘s avonds. Op mijn hoede probeer ik in te schatten of twee jonge mannen wel of niet bij haar horen. Terwijl ik afreken zie ik haar druk met hen in gesprek. De jongens rijden weg. Zij loopt weer op mij toe. “Nur schlafen”, zegt ze. “Kein Sex oder Drugs.” Twee nachten had ze niet geslapen. Aan de randen van de dag is de sfeer op een tankstation unheimisch; een bijna zielloze wereld van anonieme inname voor auto en buik, en zo te horen ook voor kruis. Gereserveerd zeg ik geen slaapplaats te hebben, en dat er tot aan de grens geen parkeerplaats meer is. Ik weet dat het niet klopt. Vlak voor Zevenaar ligt er aan de A12 nog een tankstation en daar staan ’s nachts vrachtauto’s geparkeerd. Sluikhaar, matte ogen, opgetrokken schouders, de handen meisjesachtig in de mouwen van haar trui. Ik ben haar zeker de baas. Maar ongemak en nieuwsgierige opwinding laten ook ruimte voor bezorgdheid. Zoals ze daar staat, zonder jas, tas en andere spullen is ze akelig kwetsbaar. ‘Nou goed, maar, vlak voor Zevenaar zet ik je er uit!’ Zure lichaamslucht en sigarettenrook vult de auto. Ik denk aan de stoelbekleding en vraag me af welke spullen in het dashboardkastje liggen en in de deur aan haar kant. Kortaf spreekt ze over haar leven op straat in de grote steden en op parkeerplaatsen aan de snelweg. Terwijl ik de parkeerplaats bij Zevenaar af rijd, zie ik haar hoog reiken naar de deur van een donkere cabine. ”Klopt en er wordt opengedaan.” Is het afschuiven God, U te vragen haar te behoeden, omdat ik mij niet durf in te laten met haar?

Paul Daggenvoorde Pastoor RK Sint Eusebiusparochie

Maar we kijken ook vooruit; naar veranderingen waar onze toekomst in zit. De locatieraden hebben vorm gekregen. Een werkplan maken is voor de pastoraatsgroepen nog moeilijk, maar een begin is gemaakt. De wil om mee te denken is er en daar zijn wij als bestuur enorm blij mee. Ook op de locaties, wijken, waar de kerken sluiten, heeft men zich verenigd om toch actief te blijven. Er leven allerlei ideeën, over hoe nu verder te gaan. Dit geeft voor het komende jaar dan ook veel vertrouwen en moed om samen door te gaan. Daarnaast willen wij meer aandacht besteden aan een duurzame samenleving. Vaak werd er al een fairtrade product als koffie en thee gedronken. Maar nu gaan we dit in onze hele parochie doen. We kopen het samen in, waardoor het zo goedkoop mogelijk is. Tenslotte collecteren we er voor. Dan moeten we dit fairtradebeleid ook in de praktijk brengen. Een nieuw begin gaan we ook maken met het welkom heten van nieuwe parochianen. Zij krijgen een folder van onze parochie, een exemplaar van de WijnPers en een welkomstbrief toegestuurd. Hierin nodigen we een ieder uit om te komen kennismaken met onze parochie. Om te laten horen, waar wij als parochie voor staan in onze wijken, in deze samenleving. Ja, er is een verminderd kerkbezoek. Maar er zijn genoeg mensen die geloven en mèt elkaar goed in staat zijn om de boodschap van het kerstkind een gezicht, handen en voeten te geven. Tekort? Genoeg! Een gezegend Nieuwjaar!

Birgit Schiebergen Bestuurslid RK Sint Eusebiusparochie

De Heilige Hartkerk op de Hoogkamp

Wijnpers 1 - 2012

7


Nieuw: kalenders t ui 2012 zijnning met bezin op! en een m

Levende

2011 NR. 1 - Januari

Kerststal Elden

2012

JAARGANG 6

Kerstherberg Kerststallen maken Sint Eusebius Velp Rozendaal

WijnPers 1

l

Vol goede voornemens

29-11-2011 09:22:15

4 - Mei 2011 JAARGANG 7 nr.

Naar Maria in Kev

elaer

Allerzielen en Allerheiligen

JAARGANG 6

Wijnpers_8_2011.indd

ochie.n www.eusebiuspar 2011 NR. 1 - Januari

RK Parochie Arnhem

ochie.n www.eusebiuspar

l

10-10-2011 12:31:33

Wijnpers_7_2011.indd

1

Sint Eusebius

Magazine van

teren

Velp Rozendaal

De WijnPers RK Parochie Arnhem

6 - september 2011 JAARGANG 7 nr.

moet je en

Magazine van

sl

ie.n ebiu Eusoch tspar Sin Velp Rozendaal www.eusebiu RK Parochie Arnhem

De WijnPers De WAiijrbnorPneers 13-05-2011 15:13:11

Sint Eusebius

Magazine van

RK Parochie Arnhem

2011 NR. 1 - Januari

5 - Juni 2011 JAARGANG 7 nr.

Velp Rozendaal

1944-2011

2 - Februari 2011 JAARGANG 7 nr.

JAARGANG 6

‘Lest we forget’ Spiritualiteit

ochie.nl www.eusebiuspar 12-08-2011 10:29:29

Eerste communie

2011 NR. 1 - Januari

Wijnpers_6_2011.indd

1

Voedsel weg gooien is erg! 2011 NR. 1 - Januari

JAARGANG 6

ochie.n www.eusebiuspar JAARGANG 6

Wijnpers_5_2011.indd

Carnaval in de Walburgis

Poolse parochie hem sinds 1946 in Arn

Vasten voor India Ontmoeting in Klarendal

l

16-06-2011 14:55:35

ochie.n www.eusebiuspar

1

l

17-02-2011 16:22:50

Wijnpers_2_2011.indd

1

Vooral diegenen die wat verder van de kerk afstaan, die mensen willen we bereiken met De Wijnpers. Daarmee is de Wijnpers een van de meest missionaire instrumenten van de parochie, waarmee we ons in meer dan 10.000 huishoudens in Arnhem, Velp en Rozendaal laten zien, acht keer per jaar. Het

blad is daarom voor veel mensen het enige contact met de parochie. Soms leidt het richten op buitenkerkelijken tot verdriet bij de parochianen die gewend zijn aan hun vroegere parochieblad: daarin stond vaak veel meer eigen-kerkinformatie. Dat is bijzonder interessant voor de nauw bij de kerk betrokken parochianen, maar veel minder aantrekkelijk voor degenen die wat verder van de kerk afstaan. Maar juist die doelgroep willen we bereiken, zo staat het ook in ons redactiestatuut, de opdracht die we van bestuur en pastores meegekregen hebben. Omdat we de kerk en alle activiteiten graag onder de aandacht brengen van alle mensen. Jaarlijks bespreken we als redactie ook met het bestuur en de pastores hoe dat gaat. Er is veel tevredenheid over de foto’s, de verhalen, het taalgebruik. Wel vragen veel mensen zich af waarom voorbereiding van De Wijnpers zo lang van te voren gebeurt. Sinterklaas is nog maar net in het land en dan moeten we al nadenken over de Vastentijd. Helaas is die tijd om organisatorische redenen niet te bekorten. Voor locatieraden en werkgroepen in de parochie

betekent dat wel dat ze de informatie over hun activiteiten net zo vroegtijdig moeten plannen. Dat heeft natuurlijk wel het voordeel dat je beter na kunt denken over activiteiten en de doelgroep die daarvoor moet worden bereikt. Om het makkelijker te maken, is een schema verspreid met een handleiding met de verschillende data waarop de redactie moet worden geïnformeerd over activiteiten en wanneer de uiterste data zijn waarop kopij nog mee kan. Verder is actualiteit ook te vinden op de parochiële website www. eusebiusparochie.nl. U mag ook in 2012 van ons als redactie een aantrekkelijk parochiemagazine verwachten. Wij als redactie gaan daar weer onze stinkende best voor doen. Maar daar hebben we u ook voor nodig. Uw tips en uw op- en aanmerkingen blijven we graag ontvangen, via secretariaat@eusebiusparochie.nl! Ten slotte: Uw Wijnpersredactie wenst u een gezegend 2012! Roberta Hofman, George Knaapen, Aad Koot, Mirjam Stoffelen, Piet van der Schoof en Simon Trommel.

De Wijnpers blijft De Wijnpers Wel of geen nieuwe naam voor De Wijnpers, met die vraag worstelt de parochie al een tijd. Voor een nieuwe naam spreekt het feit dat er nu een nieuwe parochie is, de Sint Eusebiusparochie, wat moet weerspiegelen in het blad. Tegen een nieuwe naam spreekt dat iedereen na anderhalf jaar steeds beter went aan de naam. Bovendien past wijn goed bij het logo met brood en vis van de Eusebiusparochie. Dat vinden trouwens ook veel lezers die we er al anderhalf jaar bij hebben, uit Arnhem Zuid. Om te weten hoe de lezers er over denken, en om iedereen de gelegenheid te geven mee te praten, stond er in het najaar een oproep in De Wijnpers. De jury die de inzendingen beoordeelde, bestond uit voorzitter

8

2012

Marcel Woensdregt van Bureau 24H die de vormgeving en druk verzorgt. Verder zat Alex van Hooff in de jury, als ondernemer en betrokken parochiaan, Karin van Heumen als parochiaan uit Arnhem Zuid, en parochiaan en oud-redactielid Nico Kok uit Velp. Pastoor Paul Daggenvoorde en eindredacteur Simon Trommel maakten de jury compleet. De voorwaarden waaraan een nieuwe naam moest voldoen, zijn dat de naam moet pakken, goed moet bekken en makkelijk in het gehoor moet liggen. Omdat De Wijnpers ook een clubblad voor niet-clubleden is, moet de naam ook niet te binnenkerkelijk zijn. Om deze reden

Lichtjesavond op Moscowa Een kille decemberavond. Je zou verwachten dat het somber en ongezellig op begraafplaats Moscowa is. George Knaapen Maar het tegendeel is het geval. De grote parkeerplaats staat al helemaal vol. De niet aflatende stroom auto’s wordt zelfs de onberispelijke grasvelden op gedirigeerd. Een grote reportagewagen van TV-Gelderland manoevreert er tussendoor. Op de lange wandelpaden staan iedere tien meter olielampjes. Het is Lichtjesavond. Buiten het hoofdgebouw zingt het Binnenstadskoor stemmige liederen. Even verderop deelt Anita Coenraads, pastor bij de Eusebusparochie, koffie en snert uit. “Mag ik twee chocomel van u?” vraagt een man. “Ja hoor. Hier zijn alvast twee mooie gedichten”, antwoordt Anita. Het tekent de sfeer op Moscowa deze avond. Enerzijds is er de drukte, het gezellige. Hele families komen op de Lichtjesavond af, sommige met bloemen. “Om”, zoals André Kruijmer, locatiemanager van Moscowa het verwoordt “in deze donkere dagen dicht bij de overleden dierbare te zijn. Vanmorgen met al die natte sneeuw waren

we bang, dat alles wat we hier vanavond georganiseerd hadden in het water zou vallen”, zegt hij. “Maar kijk eens wat een sterren!” Dat de parochie bij Allerzielen met een Eucharistieviering op de begraafplaats altijd al aanwezig is is bekend. Maar ook nu is ze door het organiserende Moscowa nadrukkelijk uitgenodigd. De mensen krijgen bij binnenkomst onder andere van Marga Meier, één van de uitvaartvoorgangers van de Eusebiusparochie, een kaarsje. Dat kunnen ze op het graf van een dierbare zetten. Er wordt ook een papieren sterretje uitgereikt. Daarop mogen ze een wens schrijven. Als een doedelzakspeler in vol ornaat begint te spelen gaat hij de mensen stapvoets voor, het donkere kerkhof op, de stilte tussen de graven tegemoet. Bij een paar grote kerstbomen houdt hij stil en laat zijn doedelzak zwijgen.

sterrenhemel. Is de Lichtjesavond een concurrent voor Allerzielen? Marga Meier is stellig. “Nee hoor, het overlapt en kruist elkaar. Maar deze Lichtjesavond is anders, veel breder: het is zowel gezellig als indrukwekkend. Want even voorbij de drukte, het zingen, de koffie en de vuurkorven begint de stilte van het kerkhof, waar je even alleen kunt zijn, in gedachten bij je dierbaren. Je merkt dat de mensen onder de indruk zijn.”•

De sterretjes mogen in de bomen worden opgehangen. Een Chinese papieren gedachtenisballon wordt opgelaten en vertrekt stil richting

vallen namen als Ons Parochieblad of Het Parochieblad af. Maar ook kan de naam van Eusebius niet in de bladnaam; dat levert problemen op met het parochielogo waar ook al Eusebius in staat. Veel inzendingen gingen over de tong van Eusebius, die door bleef praten toen de tong al was uitgerukt. Maar ook aan een lichaamsdeel als een tong zitten negatieve aspecten als ‘kwade tongen’. Uiteindelijk kwam er een shortlist uit met de namen Magazine, Stroom, Tongval en SpreekbEUS. Die laatste naam kon op een grote steun in de jury rekenen. Maar hij kwam net niet boven de naam De Wijnpers uit. “Sommige termen zijn vreemder dan andere termen”, zei een jurylid na twee uur beraad. Uiteindelijk heeft de jury er een weekje over geslapen en besloten deze naam wel uit te roepen tot meest originele inzending. Maar niet tot de nieuwe naam. Het levert de bedenker, Jan van Os, wel

een fles wijn op. Ook wordt er doorgezocht naar een nieuwe naam. Zodra er weer wat kanshebbers zijn, komt de jury weer bij elkaar. U kunt dus gewoon namen insturen naar secretariaat@eusebiusparochie.nl . En om te helpen: hieronder de lijst met inzendingen, waarin ook gepleit wordt voor de naam De Wijnpers. Ons parochieblad - Eusebiusbode - ARK of De ARK - (Sint) Eusebius bode - Naam behouden !! - De Stem van (St.)Eusebius - Parochieblad Sint Eusebius - De Tongriem - Respekt - Ruimte - Liefde is leven - Met de armen wijd - De Levensbron - St. Eusebius magazine - St.Eusebiuskrioniek - Infoblad St. Eusebius - Het Parochieblad Contact - SpreekbEUS - De WIJNPERS ! - Levend water - Kruisweg - Hoop - Uitzicht - De Horizon - Het anker - Lichtpunt - Vertrouwen de Stroom of: de nieuwsstroom - De druivenpers

Wijnpers 1 -2012

9


Vieringen in RK Parochie Sint Eusebius Datum

21 januari - 19 februari 2012

OLV Visitatie

Lucaskerk

H Martinus

H Walburgis

Emmauskapel

H Hart

H Willibrord

Velp

Elden

Arnhem

Arnhem

Arnhem

Arnhem

Arnhem

za 21 - 1

18.00 CV

19.00 EV

W Palstra

P Daggenvoorde Cantor

zo 22 - 1

09.45 EV

10.30 EV

11.30 EV

10.00 CV

10.00 CV

10.00 CV

3e zondag

HG Surmund

P Daggenvoorde

HG Surmund

A Wijngaards

W Palstra

A Coenraads

door het jaar

Cantor

Lucaskoor KND

Gemengd Koor

Cantor

za 28 - 1

Liturgiekoor

18.00 EV

19.00 EV

A Lurvink

P Daggenvoorde Cantor

zo 29 - 1

09.45 EV

10.30 EV

11.30 EV

10.00 EV

10.00 Wijkviering

10.00 CV

4e zondag

P Daggenvoorde

A Lurvink

P Daggenvoorde

B Bergen

S Louwerse

Parochiële voorgangers

door het jaar

Herenkoor

KND

Cantor

Cantor

za 4 - 2

Liturgiekoor

18.00 EV

19.00 CV

P Daggenvoorde

A Coenraads Cantor

zo 5 - 2

09.45 EV

10.30 EV

11.30 EV

10.00 Lauden

10.00 Stilteviering

10.00 CV

5e zondag

A Lurvink

P Daggenvoorde

R Bunnik

Laudenwerkgroep

A Jansen / C Stipkes

A Coenraads

door het jaar

Ontmoetingskoor

KND

Herenkoor

Laudenkoor

za 11 - 2

Liturgiekoor

18.00 EV

19.00 EV

HG Surmund

A Lurvink Don Boscokoor

zo 12 - 2

09.45 CV

10.30 CV Familieviering

11.30 EV

10.00 EV

10.00 EV

10.00 OV

6e zondag

Parochiële voorgangers

W Palstra

HG Surmund

HG Surmund

A Lurvink

M Smits / M Maan

door het jaar

Cantor

Lucaskoor

Gemengd Koor

Cantor

za 18 - 2

Liturgiekoor

18.00 EV

19.00 CV

P Daggenvoorde

Parochiële voorgangers Cantor

zo 19 - 2

09.45 EV

10.30 EV

11.30 EV

10.00 CV

10.00 Ontbijtviering

10.00 EV

7e zondag

P Daggenvoorde

A Lurvink

P Daggenvoorde

M Smits

S Louwerse

P van Gool

Basileia

Cantor

Olvékoor

door het jaar

Liturgiekoor

Wijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie over deze en andere vieringen zie de afzonderlijke kerkberichten.

OLV Visitatie Lucaskerk H Martinus H Walburgis

Emmastraat 18, Velp Rijksweg West 52, Elden Steenstraat 7, Arnhem Walburgisplein 1, Arnhem

10

Vieringen

Emmauskapel H Hart H Willibrord

Gangulphusplein 5, Malburgen Arnhem Bakenbergseweg 72, Arnhem Oude Velperweg 56, Arnhem

EV CV GV OV

Eucharistieviering Communieviering Gebedsviering Oecumenische viering

GZV Gezinsviering KND Kindernevendienst CR Crèche

Wijnpers 1 -2012

11


Namen Noemen

Eusebius Kort Eusebiusparochie

Gedoopt

13 november 2011, OLV Visitatiekerk te Velp Bino Mambie, Pablo Koopman, Tom Lenferink 20 november 2011, H. Martinuskerk te Arnhem Ramon Boekestein 27 november 2011, H. Lucaskerk te Elden Elise Nguyen, Djenayro Maatstaf, Nigel Tilborg, Janissa Cornelissen, Lizaya Vianen, Jouke Hulleman

Overleden ( 14 november t/m 14 december 2011)

Mw G.A.M.Th. Merkx, Insula Dei Arnhem, overl. 12-11-2011, 86 jr. Mw G.H.A.M. Hendriks, Ir. JP van Muylwijkstraat Arnhem, overl. 8-11-2011, 78 jr. Dhr M.B. Saat, Wielewaalstraat Arnhem, overl. 15-11-2011, 73 jr. Mw G.J. Teilers-Paol, Musical Arnhem, overl. 16-11-2011, 84 jr. Dhr W.G. Tize, Insula Dei Arnhem, overl. 23-11-2011, 88 jr. Mw W.J. Berends-Peters, Grote Molenstraat Elst, overl. 27-11-2011, 87 jr. Mw J.M.Th. Berendsen-van Amersvoort, Musical Arnhem, overl. 28-11-2011, 81 jr. Mw L.E. Havekes-van Gellicum, Waalstaete Arnhem, overl. 30-11-2011, 94 jr.

Dooprooster 2012 RK Parochie Sint Eusebius

Doopviering in de H. Martinuskerk te Arnhem: zondag 12 februari 2012 1e voorbereidingsavond: woensdag 11 januari 2012 2e voorbereidingsavond: maandag 16 januari 2012 Doopviering in de H. Lucaskerk te Elden: zondag 26 februari 2012 1e voorbereidingsavond: dinsdag 7 februari 2012 2e voorbereidingsavond: dinsdag 14 februari 2012 Doopviering in de OLV Visitatiekerk te Velp: zondag 11 maart 2012 1e voorbereidingsavond: woensdag 8 februari 2012 2e voorbereidingsavond: woensdag 15 februari 2012 Doopviering in de H. Lucaskerk te Elden: zondag 25 maart 2012 1e voorbereidingsavond: maandag 5 maart 2012 2e voorbereidingsavond: dinsdag 13 maart 2012 Deze voorbereidingsavonden vinden plaats in het parochiecentrum dat in de uitnodigingsbrief vermeld staat.

Gevouwen handen De Week van Gebed in 2012 is van 15 tot 22 januari. Honderdduizenden christenen nemen hier deel aan om in het nieuwe jaar met de Week van Gebed in Gods hand te leggen. Het thema is ‘Winnen met gevouwen handen’. Dat is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 15:57. Dit bijbelgedeelte is aangedragen door Poolse christenen. De Eusebiusparochie was betrokken bij een gemeenschappelijke viering bij gelegenheid van de Week van gebed voor de eenheid op 15 januari in de Salvatorkerk en is betrokken bij een dienst in de Opstandingskerk op zondag 22 januari om 10.00 uur. U bent hiervoor nog van harte uitgenodigd.

12

Doordeweekse Namen Noemen vieringen

RIJST ETEN In de Vastentijd is er weer de gelegenheid om op dinsdag en woensdag gezamenlijk met andere kerken een eenvoudige vastenmaaltijd te houden: rijst met zout of suiker en een glas water. We geven het geld, dat we anders thuis aan eten zouden besteden, aan een solidariteitsdoel van de kerk waar we rijst eten. In de St. Eusebiusparochie komt het geld ten goede aan het project van de Vastenaktie. Op dinsdag beginnen de maaltijden om 18.00 uur. • 28 februari Salvatorkerk Salvatorpl. 274 • 6 maart Kruiskerk Lisdoddelaan 30 • 13 maart Spiegelhuis Mooieweg 94 • 20 maart Lucaskerk Rijksweg-West 52 • 27 maart Kandelaar Den Haagweg 1 In de Goede Week is er geen ‘Rijst eten’ op dinsdag 3 april. Na Pasen is er op dinsdag 10 april een “aangeklede” rijstmaaltijd in de Emmauskapel Gangulphusplein 5. Op woensdag beginnen de maaltijden om 18.15 uur en worden gevolgd door een Vesperdienst om 19.15 uur. • 29 februari Bethlehemkerk Honigkamp 25 • 7 maart Oud Katholieke Kerk Van Nieuwenaarlaan 3a • 14 maart R.K. Diaconaalcentrum Van Slichtenhorststraat 34 • 21 maart Parkstraatgemeente Kastanjelaan 22e • 28 maart Lutherse Kerk Spoorwegstraat 10 • 4 april Opstandingskerk Rozendaalseweg 505

ETHIOPIËAVONDEN VOOR DE VASTENAKTIE Op donderdag 1 maart in het Inloophuis Sint Marten (Van Slichtenhorststraat 34) en op donderdag 15 maart in de Emmauskapel zijn twee Ethiopiëavonden in het kader van de Vastenaktie. De MOVgroep serveert een Ethiopische maaltijd en geeft informatie over Ethiopië met o.a. beelden van het project dat met de aktie wordt gesteund. Uitgebreide informatie staat op de flyers die aan het begin van de Vastentijd worden uitgereikt. Voor info en voor deelname wordt geadviseerd contact op te nemen met Liesbeth Wuite, tel.026-3814713 of wuite@zoheetik.nl . OUDEREN ONTMOETEN ELKAAR Vindt u het fijn om mensen te ontmoeten en samen in gesprek te gaan, dan bent u van harte welkom op onze donderdagmiddagen. Er staat steeds een speciaal thema op ons programma. • 19 januari, Geluk • 23 februari, Bezinning • 22 maart, Kerk-zijn in deze tijd • 19 april, Gebed • 24 mei, Ontmoeting De bijeenkomsten beginnen om 14.30 uur en eindigen uiterlijk 16.30 uur. Locatie: het parochiecentrum in Velp Emmastraat 18 a (naast de kerk). Inlichtingen bij het secretariaat Eusebiusparochie 026 4424567 of bij Marijke Wasser 026 3334713

Spirit in de stad HET STADSPASTORAAT Het Stadspastoraat Arnhem/De Drie Koningen is een centrum voor bezinning en ontmoeting voor mensen in de stad, kerkelijk of niet, gelovig en ongelovig. Het is voor iedereen die geïnteresseerd is in spiritualiteit en zingeving. Uit het zeer overzichtelijke en aantrekkelijke programmaboekje Programma Voorjaar 2012 enige voorbeelden van meditaties, films en lezingen: • De week starten in stilte. Een bezinning op elke maandagochtend van 7.00-8.00 uur. • Zenmeditatie. Elke woensdag om 8.00 uur precies begint de meditatie van een uur (of half uur).

• Elke maand een film waarin het kloosterleven centraal staat. Op donderdag 16 februari 19.30 uur de op feiten gebaseerde film Des Hommes Et Des Dieux over een groep Franse monniken in een dorpje in Algerije tijdens de burgeroorlog in de jaren negentig. • Uittocht uit je eigen slavenhuis. Nanke Klein Wassink vertelt in een lezing hoe we ons kunnen losmaken uit de ons opgelegde en vaak zelf ge kozen dwingende manier van leven. Na de lezing is er veel ruimte voor discussie. Donderdag 2 februari 19.45-21.45 uur. Stadspastoraat T 026-3513185 E stadspastoraat@planet.nl www.stadspastoraatarnhem.nl Toerusting liturgie: Twee avonden bezinning en bezieling Op verschillende plaatsen zal de inzet

van professionals in de liturgie snel verminderen of wegvallen. Soms nemen vrijwilligers de plaats van de beroepskrachten over. Wie behoefte voelt aan (verdere) toerusting op liturgisch terrein met het oog op het (mee-)voorgaan in de eredienst is van harte welkom bij twee toerustingsavonden. Die avonden zijn op donderdag 26 januari en 23 februari, van 20.15 uur tot 22.00 uur en worden gehouden in het Spiegelhuis, Mooieweg 94, Arnhem. De toerustingsbijeenkomsten zijn een initiatief van de oecumenische geloofsgemeenschap De Regenboog. KORENBEURSBIJEENKOMSTEN Op 12 februari 10.30-12.15 uur in Hotel Haarhuis (tegenover het station). Lezing van drs. Jeroen Westerman over christelijke kunst en architectuur.

Jongerenreis naar Taizé Taizé is de naam van een klein dorpje in Frankrijk en het ligt zo’n 100 kilometer boven Lyon. In dit dorp wonen ongeveer 80 ingetreden protestantse en katholieke broeders. Samen met nog enkele andere broeders die meeleven in sloppenwijken in andere delen van de wereld, vormen zij de ‘oecumenische broedergemeenschap van Taizé. Veel jongeren reizen naar Taizé voor ontmoeting en bezinning. Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Arnhem, organiseert een reis naar deze bijzondere plaats. Op zaterdagochtend 28 april 2012 zal een groep mensen vertrekken. Op 6 mei hopen we weer terug te komen. Ben je gelovig, juist helemaal niet of weet je het eigenlijk niet goed? Ben je wel kerkelijk betrokken of kom je er haast nooit? Voor deze reis maakt het niet uit, als je maar een beetje nieuwsgierig bent! De kosten zijn 250 euro all-inn (dus: eten, slapen en vervoer). Een bezoek aan Taizé is vooral bedoeld voor jongeren tussen de 17 en 29 jaar. Tijdens een bezoek aan Taizé kun je drie maal per dag deelnemen aan de gebedsdiensten van de broeders, waarin de speciale muziek van Taizé (kijk eens op: http://www.youtube.com/watch?v=Xzlgks035AM) en de stilte een grote rol spelen. Tussen de diensten door vinden er veel ontmoetingen plaats: bezoekers uit allerlei landen gaan met elkaar in gesprek over hun dagelijks leven en over hoe geloof daar wel of niet een rol in speelt. Broeders houden daarvoor de inleiding over wat hen in hun leven inspireert. Het verblijf in Taizé is heel eenvoudig: je slaapt in barakken en de sanitaire voorzieningen zijn goed maar heel simpel. Een beetje vreemde talenkennis is handig, maar zeker niet noodzakelijk. Denk je nu al ‘ja, leuk!’ of wil je gewoon wat meer informatie ontvangen, neem dan contact op met Marissa Buiting , diaconaal opbouwwerker Salvatorkerk (email: bmbuitink@gmail.com, telnummer: 0623849378). Je kunt je tot 1 maart 2012 opgeven. Voor woensdag 21 maart staat er een voorbereidingsavond gepland. Mocht je dus mee willen, hou die avond dan alvast vrij!

Wijnpers 1 -2012

13


Doorgeefkaarsje door Gerard Dirksen

Ssssssssssssssssssst……….! Op de scheiding van het Oude en het Nieuwe Jaar kregen de boze geesten er weer goed van langs. Het donderde, knetterde, siste en spetterde aan alle kanten om ons heen. In mijn jongste jaren ging het wel anders. Ik kan me geen vuurwerk herinneren. Integendeel! Iets voor twaalf uur stopten we met waar we mee bezig waren, gingen we op de knieën en baden we van het Oude het Nieuwe Jaar in. Stilte, moment van bezinning, dank voor wat geweest was en vraag om zegen voor wat komen ging. In december organiseerde werkgroep “Ouderen & Zingeving” een bezoek aan de Abdij Koningsoord. Daar leven de Zusters Trappistinnen. Stilte en gebed vormen het hart van hun bestaan. Vanuit die stilte komen zij tot ontmoeting met zichzelf, met de Ander. Ooit las ik de tekst van Henriëtte Roland Holst: “De stilte der natuur is vol geluiden en toch vol rust voor ziel en zinnen.” De waarheid hiervan ervaar ik het sterkste wanneer ik in mijn vakantie, meestal in Frankrijk, in de bergen wandel. Ik ervaar dan van de ene kant mijn eigen kleinheid, maar ook dat ik één geheel ben met die overweldigende natuur; dat ik er bij hoor.

advertenties

De Wijnpers wordt mede mogelijk gemaakt door steun van talloze particulieren en de volgende bedrijven:

“Had maar gezegd dat je zou komen, dan had ik mijn nette overall aange-

Hessing Administratie, telefoon 026 3203330 of 06 51246529 • Visgilde De Visscher, www.visscher.visgilde.nl • Fietsen­handel Feenstra • Schildersbedrijf J.W. Dwars • Café en zaalverhuur De Betuwe • Accountantskantoor Mulder • Flipse Schoenen • Klaassen Groep • Slagerij Hans de Heus aan de Middelgraaflaan • Kuiper Bouwgroep • Home Care

naast de Lucaskerk. Antoon Rütenfrans coördineert de groep al jaren.

Doorgeefkaarsje

egaliseren ze de toegangsweg tot het sfeervolle dorpskerkhof van Elden George Knaapen

ASSURANTIEKANTOOR 1e Laurenskamp 2 - 6842 AM Elden Tel. (026) 381 49 04 E-mail: info@heveling.nl

ASSURANTIEKANTOOR

Soms lijkt het er op of we in een lawaai-maatschappij leven. Overal hoor je wel wat. Bijna nergens is het echt stil. En wandelend door Veluwse bossen, Achterhoekse dreven en Betuwse dijken zie je mensen met “oortjes” de stilte verdrijven met hun lievelingsmuziek. We staan weer aan het begin van een nieuw jaar. Een moment waarop veel mensen goede voornemens maken. Misschien is het een idee om ondanks al onze drukke werkzaamheden en sociale verplichtingen minstens eens per maand de stilte tot ons te laten doordringen. Mij doet het in elk geval goed. •

14

trokken”, roept een van de vrijwilligers me vrolijk toe. Met een man of acht

AL UW FINANCIËLE BELANGEN ONDER ÉÉN DAK...? VOOR UW GEMAK!

En dan die onmetelijke ruimte om me heen. Die ruimte komt op me af, kruipt in me en maakt binnen in me ook ruimte, stilte. In die stilte wentelen eerst gedachten, ideeën, verplichtingen alsmaar door mijn hoofd. Maar langzaam verdwijnen ze en komt de rust op me af, bij me naar binnen. Stilte … een weldaad “voor ziel en zinnen”.

Gerard Dirksen geeft het kaarsje door aan Barry Hutjens

Een net kerkhof

“Sinds 2001 hebben we de onderhoudsgroep weer nieuw leven ingeblazen en zijn we in totaal met zo’n dertien man sterk. Doel is natuurlijk om het kerkhof er netjes te laten uitzien, maar het is óók léuk werk, lekker buiten. En met elkaar hebben we het gezellig en heerst er een sfeer van kameraadschap.” Dat blijkt even later als de trilplaat weigert aan te slaan en er een roept: “Hé jij was toch orgeldraaier, kom eens even slingeren.” Waar andere ouderen nog wel eens de gezelligheid zoeken op een of ander winkelcentrum doet de Eldense groep dat op het kerkhof. Maar van ‘hangouderen’ is geen sprake: er wordt hard en op het professionele af gewerkt. Nu is het de toegangsweg die onderhanden wordt genomen, maar het hele jaar door wordt er een strak onderhoudsschema (met begroting) gehanteerd. Iedere

donderdagmiddag van 13.00 tot ongeveer 16.30 uur snoeien, maaien, spuiten en onderhouden ze –afhankelijk van het jaargetijde- dat het een lieve lust is. Verder zetten ze, tegen een kleine vergoeding van nabestaanden, graven recht en worden voor de aannemer die de graven delft hand- en spandiensten verricht. Dat ze als vrijwilligersgroep worden erkend en gewaardeerd blijkt. “Van de gemeente Arnhem hebben we jaren geleden een spekcheque gekregen, een klein bedrag, te besteden aan ons werk!”, zegt Antoon trots. “maar ons kerkhof lééft dan ook. Wist je dat er rond de carnavalstijd door leden van één van de drie Eldense carnavalsverenigingen op het kerkhof nog wel eens een borrel gedronken wordt op de overledene?” •

Gezocht vrijwilligers:

watisdekerkmijwaard.nl

Een vrijwilliger uit Velp, een vrijwilliger uit Arnhem Noord en een vrijwilliger uit Arnhem Zuid, die mee willen werken om nieuwe parochianen te ontvangen voor een informatieavond (maximaal twee keer per jaar), die mee willen denken over de inhoud van zo’n avond en die kritisch meekijken naar het informatiemateriaal. Voor meer informatie: Birgit Schiebergen ( bschiebergen@hetnet.nl of Maarten Smits (06-19 49 99 09)

Wijnpers 1 -2012

15


Verkoop kerken en overige gebouwen krijgt nieuwe wending Er wordt hard aan gewerkt om kerken, parochiehuizen en pastorieën, in totaal tien gebouwen, te verkopen. De opbrengst is nodig om de gebouwen die de parochie in bezit houdt, in goede staat te brengen. Maar, anders dan gedacht, worden de gebouwen niet aan één koper verkocht, maar aan meerdere. Er blijft goede hoop dat alle gebouwen in het eerste kwartaal 2012 worden verkocht. Simon Trommel De eurocrisis is overgeslagen naar de echte economie. Dat is geen nieuws meer: banken lenen minder aan elkaar en daardoor wordt er ook minder gebouwd. Projectontwikkelaars spelen daarom op zeker en willen daarom niet alle parochiegebouwen in één keer afnemen. Dat was aanvankelijk wel de bedoeling. Vicevoorzitter Rolf Müller van de Eusebiusparochie: “Was dat gebeurd, dan waren we nu al klaar geweest. Maar de inspanningen van het kerkbestuur gaan door. We hebben de afgelopen maanden met veertig marktpartijen gesproken. Met hen gaan we opnieuw praten. Ons huiswerk is klaar, we kunnen nu snel handelen. Het streven is dezelfde opbrengst te halen die we in gedachten hadden.” Al weer anderhalf jaar geleden is de parochie begonnen om met wethouders van de gemeenten van Rheden en Arnhem, de directeur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland en het Bisdom te bepalen hoe de verkoop van kerken en overige gebouwen moet worden aangepakt zonder dat voor iedere kerk apart procedures moeten worden gevoerd. Omdat de kerken meestal monument zijn en vaak beeldbepalend, moet goed worden afgespro-

16

Gebouwen

ken wat er mee mag gebeuren. Het scheelt een hoop energie om dat met alle overheden voor alle gebouwen in één keer af te spreken, in plaats van om een lange procedure voor ieder gebouw te voeren. Intussen is ook met de parochianen intensief overlegd.Ook is er hard gewerkt aan ideeën over wat er na de verkoop met de gebouwen moet gebeuren. Want het is belangrijk dat de parochianen trots zijn op de plekken waar ze decennia lang hebben gekerkt. Müller: “Het is mooi als het plekken worden voor ontmoeting, zorg of wonen. Dat zijn ook ideeën die we hebben uitgewerkt.” Daarnaast bleven biedingen met waardevolle ideeën komen van verschillende andere bouwconsortia. Dat liep allemaal voorspoedig, maar toen kwam de eurocrisis. Vlak voor de Kerst heeft het consortium waar de parochie exclusief mee onderhandelde, te kennen gegeven, niet meer alle gebouwen tegelijkertijd te kunnen kopen. Müller: “Daarom zijn we ook weer door gegaan met andere partijen, die goede ideeën hadden voor het toekomstig gebruik van onze kerken en gebouwen. Deze gesprekken geven goede moed, dat in het eerste kwartaal van 2012, we alsnog alle gebouwen en kerken, die we wilden vervreemden ook echt kunnen verkopen.”

Beter gebruik ruimte in kerken De ruimten van de kerken die in bezit van de parochie blijven, worden straks beter benut. De activiteiten die nu in pastorieën en parochiehuizen worden uitgevoerd, zoals vergaderen, ontmoetingsdagen en bijbelcursussen, kunnen verhuizen naar de kerk. Dat kan ook, want met minder kerkgangers zijn de kerken die blijven, straks minder vol. De grote ruimte voor vieringen kan in veel kerken – helaas - worden verkleind, zegt Rolf Müller. Momenteel wordt er flink over overlegd met de locatieraden van de Lucaskerk, de OLV-kerk in Velp en de Walburgiskerk. Voor de Walburgisbasiliek zijn inmiddels wat tekeningen gemaakt. Rolf Müller: “Daarin staat hoe we achterin de kerk ruimtes kunnen maken voor vergaderingen, besprekingen. Ook meer mogelijkheden voor tentoonstellingen voor de Schatkamer staan in het plan.” Het parochiebestuur wil graag van de kerken die overblijven, plekken maken, waar het geloof met bezieling kan worden beleden, en die ook druk worden gebruikt. Nu zijn er vaak ruimtes vrij in de parochiehuizen en in de kerken, zegt Müller. “Als goed huisvader wil je dat het liefst de hele week elke dag gebruik gemaakt wordt van je gebouwen. Ook pastoraal gezien hebben we natuurlijk veel liever dat parochia-

nen hun energie aan hun geloof kunnen besteden, dan aan de enorm groeiende behoefte aan onderhoud van onze vele bijgebouwen en kerken. Onze kerken hebben straks dan ook weer een veel vitalere uitstraling als ze de gehele week worden gebruikt voor allerlei activiteiten, die nu in de gebouwen ernaast gebeuren.” Ook wil het bestuur de Lucaskerk, de OLV-kerk in Velp en de Walburgiskerk en de Martinuskerk graag weer op een onderhoudsniveau brengen, dat ze weer een dertig jaar zonder problemen mee kunnen. Müller: “Onafhankelijke deskundige bureaus hebben uitgerekend, dat we dan ca 12 miljoen euro nodig hebben. Verkoop van alleen kerken brengt dan niet voldoende op. Bij sommige kerken moet geld bij, in verband met de zeer grote mate van achterstallig onderhoud. Ook de verkoop van pastorieën in Elden, Velp, bij de Sint Joseph, de Heilige Geest en Willibrord moet dan geld genereren voor het hoognodige onderhoud van de kerken, die we over willen houden. Maar dat betekent wel dat we dan de activiteiten die er gebeuren, in de kerken zelf willen onderbrengen.” •

Uitbreiding Walburgiszaal

De parochie zoekt een partner om de Walburgiszaal die naast de Walburgisbasiliek staat fors te verbouwen en de zaal ook samen te gebruiken. Er wordt momenteel veel overlegd over de mogelijkheden en de wensen van de huidige gebruikers. Met de Locatieraad Walburgis, de projectgroep Pastoraal Ondernemerschap Eusebius, de Stichting Stadspastoraat Arnhem, de Protestantse Gemeente Arnhem en de Stichting Behoud Walburgiszaal is overlegd hoe de Walburgiszaal fors kan worden verbouwd door een derde -dus niet de parochie- en hoe we medegebruik kunnen houden. Vicevoorzitter Rolf Müller van de Eusebiusparochie: “De vraag waarvoor we gesteld staan nu is het aangaan van gesprekken met geselecteerde derden.

Kerken en doordeweekse vieringen Doordeweekse vieringen Maandag 09.00 u EV H Martinus 09.00 u Ochtendgebed Emmauskapel Dinsdag

09.00 u 09.00 u

EV H Walburgis Ochtendgebed Emmauskapel

Woensdag 09.00 u 1e wo vd mnd 13.30 u

Emmauskapel CV of EV EV H Martinus

Donderdag

09.00 u 09.00 u

EV OLV Visitatie Velp Ochtendgebed Emmauskapel

Vrijdag

12.00 u 09.00 u 12.30 u

EV H Martinus Ochtendgebed Emmauskapel Coventry Vredesgebed H Walburgis

Zaterdag 12.00 u

EV H Martinus aansluitend uitstelling en biechtgelegenheid

Andere vieringen OV De Zijp EV Poolse Parochie OV Auditorium Rijnstate Insula Dei

Dagkapel H Willibrord 11.00 op zo 22-1-201 H Martinus zo 09.30 en wo 19.00 u zo 10.15 u elke zo 11.00u EV (5e zon vd mnd CV) di en do 11.30 u EV, wo 11.30 u CV

Sint Eusebius is ook betrokken bij de volgende vieringen: Elke zondag m.u.v. 3e zo 10.00 uur EV N Berends Nevenruimte Sint Jan, Verl. Hoflaan 74 Arnhem Op 3e zondag 10.00 uur CV Par voorg. Nevenruimte Sint Jan, Verl. Hoflaan 74 Arnhem zo 15 -1 12.00 uur Spaanse Viering Dagkapel H Willibrord di 17 - 1 11.00 uur EV B Bergen Huis & Haard wo 18 - 1 15.00 uur Drie Gasthuizen vr 20 - 1 11.00 uur EV B Bergen Huize Kohlmann vr 27 - 1 11.00 uur EV B Bergen Huize Kohlmann vr 27 - 1 15.00 uur Waalstaete vr 27 - 1 15.30 uur t Jagthuis zo 29 - 1 10.30 uur CV Petersborg di 31 - 1 11.00 uur CV Huis & Haard wo 1 - 2 15.00 uur Drie Gasthuizen do 2 - 2 10.30 uur CV Vreedenhoff vr 3 - 2 10.30 uur Heijendaal vr 3 - 2 11.00 uur EV B Bergen Huize Kohlmann vr 3 - 2 15.00 uur Biesdel vr 3 - 2 16.00 uur Oosterwolde zo 5 - 2 10.00 uur CV W Palstra Regenboog vr 10 - 2 11.00 uur EV B Bergen Huize Kohlmann di 14 - 2 11.00 uur EV B Bergen Huis & Haard wo 15 - 2 15.00 uur Drie Gasthuizen vr 17 - 2 11.00 uur EV B Bergen Huize Kohlmann zo 19 - 2 12.00 uur Spaanse viering dagkapel H Willibrord Inloop van Slichtenhorststraat di en do 10-12.00 u voor koffie, gesprek, krant, spelletje of gewoon gezellig Inloop in de Emmauskapel wo en vr 10-12.00 u zondag 14-16.00 u

Wijnpers 1 -2012

17


De kerk is heel wat waard! Geeft u ook? Dopen, trouwen, overlijden, vieringen, activiteiten voor jong en oud, zorg voor zieken, ouderen en voor mensen die helemaal niets of niemand hebben: waar zouden we zijn zonder de kerk, zou je zeggen. Met de slogan ‘wat

Parochie in beeld

Op deze pagina willen we iedere keer foto’s van evenementen plaatsen. Bent u ergens geweest en heeft u leuke foto’s gemaakt? Stuur ze naar secretariaat@eusebiusparochie.nl. De redactie beoordeelt ze. En als ze geschikt zijn, worden ze geplaatst. Let u wel even op de deadlines? Die staan in het colofon. Verder hebben we graag beelden van hoge resolutie, het liefst jpg’s van minimaal 500Kb.

is de kerk jou waard’, zamelen de kerken deze maand weer geld in. Ook de Eusebiusparochie. Hoewel de kerk voor iedereen nuttig is, is het toch een harde kern die het meest regelmatig geld geeft waarmee de kerk haar werk kan doen. Penningmeester Boudewijn van de Loo ziet graag uitbreiding van het aantal schenkers. “Het zou zo mooi zijn als al die duizenden mensen die met kerst in de kerken waren en die normaal geen geld aan de kerk geven, ook een keertje tien of twintig euro (eenmalig, per maand of per kwartaal) over zouden maken, de Nederlanders schenken per jaar 4 miljard aan goede doelen, maar de kerk is ook een goed doel”, filosofeert hij. “Van de meer dan 30.000 parochianen doneren er maar rond de 1100.” De parochie is volledig afhankelijk van de giften van de ca 35.000 parochianen. Daarom wordt er, zoals ieder jaar, nu ook weer geld ingezameld om de kas op orde te brengen, Kerkbalans heet de actie en voor het eerst kan er worden bijgedragen door een machtigingsformulier in te sturen voor een automatische incasso. U krijgt dus geen acceptgirokaart meer. Geld hard nodig Want het aantal donaties neemt af. Sterker: als het zo doorgaat is er over een aantal jaren geen geld meer om bepaalde activiteiten voort te zetten. “Terwijl heel veel mensen baat hebben bij onze activiteiten. Een paar euro aan ons komt direct ten goede aan al die activiteiten waar bijna duizend vrijwilligers aan meewerken.” Bijvoorbeeld het mooi maken van de kerk met Kerstmis, of straks met Pasen. Maar ook het werk in de buurten, zoals in Klarendal en Malburgen waar veel mensen worden geholpen. Als ze het mentaal moeilijk hebben bijvoorbeeld. Of als er noodhulp moet worden verleend, dan komt de kerk ook in actie. “De kerk is heel wat waard voor de samen-

Inpakken enveloppen Kerkbalans

18

Kerkbalans

leving”, zegt Boudewijn van de Loo. “Het zou mooi zijn als mensen daar wat geld voor over hebben. En dat mag ook 5 of 10 euro zijn. Die zijn nodig voor vieringen, de salarissen van de paar professionals die duizend vrijwilligers aansturen. En voor de Wijnpers, ons belangrijkste communicatiemiddel.” Tekorten lopen op Op dit moment heeft de kerk het financieel moeilijk. Het aantal kerkgangers daalt. Het aantal bijdragen ook. In 2009 kreeg de parochie nog 370.000 euro, in 2010 was het 34.000 minder. Er is een groot tekort. Dat komt onder andere door de hoge stookkosten van de gebouwen, zegt Van de Loo. De kerk werkt er hard aan om gebouwen te verkopen. De stookkosten, ook van gebouwen die eigenlijk niet meer nodig zijn, belopen tonnen per jaar. Verder wordt elke cent al omgekeerd. Van de Loo: ”Er wordt scherp gekeken naar uitgaven, er wordt eendrachtig bezuinigd.” Machtiging De goedkoopste manier om te doneren voor de Eusebiusparochie is om via een machtiging geld te sturen. Omdat de kerk op de kleintjes moet letten, verstuurt de parochie daarom ook geen acceptgirokaarten meer. Het formulier vindt u bij deze Wijnpers. Een portvrije envelop zit er ook bij. • Het machtigingsformulier staat ook op www.eusebiusparochie.nl • U blijft met een machtiging altijd baas over eigen portemonnaie. Want u kunt het geld tot 56 dagen na afboeking terugboeken. • Als u het toch anders wilt: met een telefoontje kunt u via het secretariaat aangeven dat u iets wilt wijzigen. • U kunt ook zelf geld overmaken: dat kan naar RK Parochie St. Eusebius, gironummer 2044764. • Ook kunt u d.mv. een lijfrenteovereenkomst schenken. Als u notarieel vastlegt dat u tenminste 5 jaar lang een bedrag schenkt is dit bedrag jaarlijks aftrekbaar van de belastingen. De fiscus betaald dan mee. De parochie betaalt de kosten voor de notariële akte. • Voorts kunt u de parochie middels een legaat in uw testament gedenken. De Eusebiusparochie helpt op vele fronten. Als u ons helpt dit mogelijk te maken zijn velen u dankbaar.•

Napraten na een ouderenviering. Kindje wiegen in de Heilig Hartkerk.

In de Kerstherberg, Walburgzaal. Kerst, ook voor kinderen in de Willibrordkerk.

watisdekerkmijwaard.nl

Wijnpers 1 -2012

19


Heeft u direct thuiszorg nodig, waarin u als cliënt in het middelpunt staat?

uitgave nlijke nlijkeuitgave gezame eengezame s sisiseen Wijnper De DeWijnper rdrd Wijngaa DeWijngaa e eDe Parochi R.K.Parochi ieieenenR.K. sParoch sParoch Emmau R.K.Emmau van vanR.K.

De De WijnPers WijnPers R.K.Parochies Parochies Magazine Magazinevan van R.K.

Emmaus Emmaus&&De DeWijngaard Wijngaard Arnhem Arnhem- Velp - Velp- Rozendaal - Rozendaal

JAARGANG 6 JAARGANG 6

NR. 7 NR. 7

In verkoop, meer informatie www.parkrijck.nl

OKTOBER 2010 OKTOBER 2010

Ondernemen doe je samen

Draagt Draagt uu ook ook bij bij aan aan dit dit blad? blad?

Arnhem Arnhem MFC Malburgen West te Arnhem Doetinchem Doetinchem Dinxperlo Dinxperlo De Witte School te Arnhem Poort tot Klarendal te Arnhem

nieuwbouw Of Ofhet hetnu nugaat gaatom omeen eenwoonhuis, woonhuis,een eenutiliteitsgebouw, utiliteitsgebouw, een eenbedrijfspand bedrijfspandofofgebiedsontgebiedsontwikkeling… wikkeling…bouwen bouwenisishet hetwaarmaken waarmakenvan van een eenambitie, ambitie,het hetrealiseren realiserenvan vaneen eendroom. droom. renovatie M Maaaar rbboouuwweennisisooookkeeeennccoommpplelexxppro rocceess..AAlllelesstatappppeennddaaaarirnin- -oonntw twikikkkeelelenn,,oonntw tweerp rpeenn,, restauratie bboouuwweenn,,eexxpploloitietererenn,,oonnddeerhrhoouuddeenn- -bbeeppaalelennuuitieteininddeeliljikjkssáámmeennhheet tssuucccceessvvaanneeeenn bouwproject. bouwproject.Bouwen Bouwenisisdaarom daaromméér, méér,de deprojectontwikkeling KlaassenGroep KlaassenGroepbiedt biedtuudie diemeerbouwwaarde. meerbouwwaarde. Westervoortsedijk 95a Postbus 48 6800 AA Arnhem

Tel. 026 443 02 43 Fax. 026 443 56 16 www.kuiperarnhem.nl

Met Met De De Wijnpers Wijnpers informeren informeren ons graag aande u voor. we weWe uu 8stellen 8 keer keer per per jaar jaar over over de Home-Carevan is een reguliere thuiszorgorganisatie die samenactiviteiten activiteiten van RK RKerkende Parochie Parochie met heten Menzis Zorgkantoor Arnhem. Wij leveren persoonlijke De Dewerkt Wijngaard Wijngaard en de de EmEmverzorging, begeleiding, verpleging en medisch specialistische mausparochie. mausparochie. Daarnaast Daarnaast verpleging het mensen werkgebied Arnhem-Zuid. bereiken bereiken we weinveel veel mensen die die anders anders niet niet zo zo gauw gauw in in de de Uit komen. de resultaten van ons extern kerk kerk komen. De De Wijnpers Wijnpers isis gehouden tevredenheids onderzoek blijkt dat cliënten onze zorgverlening erg waarderen (in 2010 een dus dus een een belangrijk belangrijk middel middel gemiddeld van 8,7).te om om mensen mensencijfer bij bij de de kerk kerk teKenmerken waarin we volgens cliënten Draag Draag uitspringenMaar zijn: flexibiliteit, geen wachtlijsten en vooruitstrevende betrekken. betrekken. Maar die die missie missie de demet Wijnpers Wijnpers zorgverlening. Homekost kost ook ook geld. geld. Neem dus met een gerust hart contact opeen een warm warm Care of geef bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) Home-Care hart hart toe! toe!als

www.emmauswijngaard.nl www.emmauswijngaard.nl

voorkeursaanbieder op.

Daarom Daarom vragen vragen we we iedereen iedereen die die De De Wijnpers Wijnpers een een warm warm hart hart toedraagt, toedraagt, om om minimaal minimaal   15,00 15,00 over over te te maken. maken. Minder Minder mag mag en en meer meer natuurlijk natuurlijk ook. ook. T 026-3792261

www.klaassen.com www.klaassen.com

Dat Dat kan kan naar naar gironummer gironummer 9188838 9188838 t.n.v. t.n.v. Par. Par. De De Wijngaard/ Wijngaard/ E home-care@hotmail.com De Dewww.home-care.nl Wijnpers Wijnpers te te Arnhem. Arnhem.

Advertentie Home-care.indd 1

16-09-2011 15:17:08

Wijnpers nr. 1 - 2012  

De Wijnpers - Magazine van de St. Eusebiusparochie in Arnhem

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you