Issuu on Google+

HORARIO TITORIAL E.INFANTIL 3 ANOS GRUPO A

SESIÓNS  

LUNS  

MARTES  

MÉRCORES  

9:00-­‐9:50  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL   GLOBAL  

GLOBAL  

Rel.Cat./At.Ed.  

GLOBAL   GLOBAL  

9:50-­‐10:40  

Inglés   TALLER  DE  LECTURA    

XOVES  

VENRES  

10:40-­‐11:10  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

11:10-­‐12:10  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL   GLOBAL  

12:10-­‐13:05  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL   GLOBAL  

13:05-­‐14:00  

Ed.  Musical  

Informática  

Inglés   TALLER  DE  LECTURA  

Recreo  

GLOBAL   Psicomotr.  


HORARIO TITORIAL E.INFANTIL 3 ANOS GRUPO B

SESIÓNS  

LUNS  

MARTES  

9:00-­‐9:50  

GLOBAL  

GLOBAL  

9:50-­‐10:40   GLOBAL  

GLOBAL  

10:40-­‐11:10   Recreo   11:10-­‐12:10   GLOBAL  

MÉRCORES  

XOVES  

VENRES  

GLOBAL  

Rel.Cat./At.Ed.  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

12:10-­‐13:05   GLOBAL   Ed.  Musical  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

13:05-­‐14:00   Psicomotr.   GLOBAL  

GLOBAL  

Inglés   TALLER  DE  LECTURA  

Inglés   TALLER  DE  LECTURA  

Informática  


HORARIO TITORIAL E.INFANTIL 3 ANOS GRUPO C

SESIÓNS  

LUNS  

MARTES  

MÉRCORES   TALLER  DE  LECTURA    

XOVES  

VENRES  

GLOBAL  

GLOBAL  

9:00-­‐9:50  

GLOBAL   Psicomotr.  

9:50-­‐10:40  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

Ed.  Musical  

GLOBAL  

10:40-­‐11:10  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

11:10-­‐12:10   GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

12:10-­‐13:05   GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

13:05-­‐14:00   Informática   GLOBAL  

GLOBAL  

Inglés  

TALLER  DE  LECTURA     Rel.Cat./At.Ed.   Inglés  


HORARIO TITORIAL E.INFANTIL 3 ANOS GRUPO D

SESIÓNS  

LUNS  

MARTES  

MÉRCORES  

9:00-­‐9:50  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

9:50-­‐10:40  

TALLER  DE  LECTURA   Inglés  

XOVES  

VENRES  

Psicomotr.   GLOBAL  

Inglés     Rel.Cat./At.Ed.   (9:50-­‐10:15)   GLOBAL   GLOBAL  

GLOBAL  

10:40-­‐11:10  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

11:10-­‐12:10  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

12:10-­‐13:05  

GLOBAL  

Informática  

GLOBAL  

GLOBAL   Ed.  Musical  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

13:05-­‐14:00   TALLER  DE  LECTURA  

GLOBAL  


HORARIO TITORIAL E.INFANTIL 4 ANOS GRUPO A

SESIÓNS  

LUNS  

MARTES  

MÉRCORES  

XOVES  

VENRES  

9:00-­‐9:50  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

9:50-­‐10:40   Ed.  Musical  

GLOBAL  

Psicomotr.  

GLOBAL  

GLOBAL  

10:40-­‐11:10  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

11:10-­‐12:10   GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

12:10-­‐13:05   GLOBAL   Rel.Cat./At.Ed.   13:05-­‐14:00   GLOBAL  

GLOBAL  

TALLER  DE  LECTURA     Inglés   GLOBAL   Informática  

TALLER  DE  LECTURA     GLOBAL   Inglés   GLOBAL  

GLOBAL  


HORARIO TITORIAL E.INFANTIL 4 ANOS GRUPO B

SESIÓNS  

LUNS  

MARTES  

MÉRCORES  

XOVES  

VENRES  

9:00-­‐9:50   GLOBAL  

GLOBAL  

Rel.Cat./At.Ed.  

GLOBAL  

GLOBAL  

9:50-­‐10:40   GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

10:40-­‐11:10   Recreo  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

11:10-­‐12:10   GLOBAL  

Inglés   TALLER  DE  LECTURA    

Informática  

Inglés   TALLER  DE  LECTURA  

GLOBAL  

12:10-­‐13:05   GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

13:05-­‐14:00   GLOBAL  

Ed.  Musical  

Psicomotr.  

GLOBAL  

GLOBAL  


HORARIO TITORIAL E.INFANTIL 4 ANOS GRUPO C

SESIÓNS  

LUNS  

MARTES  

MÉRCORES  

XOVES  

VENRES  

9:00-­‐9:50  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

Ed.  Musical  

GLOBAL  

9:50-­‐10:40   GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

Rel.Cat./At.Ed.  

10:40-­‐11:10   Recreo  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

11:10-­‐12:10   GLOBAL  

TALLER  DE  LECTURA   Inglés  

GLOBAL  

TALLER  DE  LECTURA     Inglés  

GLOBAL  

12:10-­‐13:05   Psicomotr.  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

Informática  

13:05-­‐14:00   GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  


HORARIO TITORIAL E.INFANTIL 5 ANOS GRUPO A

SESIÓNS  

LUNS  

MARTES  

MÉRCORES  

XOVES  

VENRES  

9:00-­‐9:50  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

9:50-­‐10:40  

GLOBAL  

GLOBAL   TALLER  DE  LECTURA     Psicomotr.  

GLOBAL  

10:40-­‐11:10  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

Informática  

GLOBAL  

GLOBAL  

11:10-­‐12:10  

Inglés   TALLER  DE  LECTURA  

TALLER  DE  LECTURA   Inglés  

12:10-­‐13:05  

GLOBAL  

GLOBAL  

Ed.  Musical  

Rel.Cat./At.Ed.  

GLOBAL  

13:05-­‐14:00  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  


HORARIO TITORIAL: E.INFANTIL 5 ANOS GRUPO B

SESIÓNS  

LUNS  

9:00-­‐9:50  

GLOBAL  

GLOBAL   Ed.  Musical   Rel.Cat./At.Ed.  

GLOBAL  

9:50-­‐10:40  

GLOBAL  

GLOBAL   GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

10:40-­‐11:10  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

11:10-­‐12:10  

TALLER  DE  LECTURA   Inglés  

MARTES   MÉRCORES  

Recreo  

XOVES  

GLOBAL   GLOBAL  

Informática  

VENRES  

Inglés   TALLER  DE  LECTURA  

12:10-­‐13:05  

GLOBAL  

GLOBAL   Psicomotr.  

GLOBAL  

GLOBAL  

13:05-­‐14:00  

GLOBAL  

GLOBAL   GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  


HORARIO TITORIAL: E.INFANTIL 5 ANOS GRUPO C

SESIÓNS  

LUNS  

MÉRCORES  

XOVES  

VENRES  

9:00-­‐9:50   Psicomotr.   GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

GLOBAL  

9:50-­‐10:40   GLOBAL   GLOBAL  

Informática  

GLOBAL  

GLOBAL  

Recreo  

Recreo  

Recreo  

GLOBAL  

GLOBAL  

10:40-­‐11:10   Recreo  

MARTES  

Recreo  

11:10-­‐12:10   GLOBAL   GLOBAL   12:10-­‐13:05  

GLOBAL   GLOBAL  

13:05-­‐14:00   GLOBAL   GLOBAL  

Inglés   TALLER  DE  LECTURA     GLOBAL   Rel.Cat./At.Ed.  

Inglés   TALLER  DE  LECTURA     GLOBAL  

GLOBAL  

Ed.  Musical  


Horario E.I.