Page 1

SPOJOVACÍ POSTŘIKY Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU

EMULVIA®TAC P (C60BP5 dle ČSN EN 13808) Kationaktivní asfaltová emulze s asfaltem obsahujícím polymery bez fluxantu. Zajišťuje výbornou adhezi k podkladu a spojení asfaltových vrstev. POUŽITÍ EMULVIA®TAC P se používá pro velmi namáhané spoje, například pro spojení tenkých asfaltových koberců s ložní vrstvou a pro spojení vrstev z asfaltových směsí s modifikovanými asfalty. CHARAKTERISTIKY Vlastnost

Hodnota

Zkouška dle ČSN EN 1428

Obsah pojiva

%

58 – 62

Štěpitelnost

-

120 – 180

Doba výtoku 2 mm při 40°C

s

15 – 45

ČSN EN 12846

Zbytek na sítu 0,5 mm

%

≤ 0,05

ČSN EN 1429

Zbytek na sítu 0,5 mm po 7 dnech skladování

%

≤ 0,05

ČSN EN 1429

Bod měknutí zpětně získaného pojiva

°C

≥ 50

ČSN EN 13074

ČSN EN 13075-1

ČSN EN 1427 Koheze kyvadlem J/cm² zpětně získaného pojiva

°C

≥ 0,7

ČSN EN 13588

%

≥ 75

ČSN EN 13614

Přilnavost ponořením do vody Metoda kamenivem

EMULVIA®TAC P je registrovaná obchodní značka. VÝROBCE EUROVIA CS, a. s., závod Emulze Kolín podle receptury EUROVIA Services, s. r. o.

Na společné cestě


EUROVIA Services, s. r. o. Národní 10, 113 19 Praha 1

EUROVIA CS, a. s. závod Emulze Kolín

Telefon: +420 224 952 036 Fax: +420 224 933 691 E-mail: utr-esr@eurovia.cz www.eurovia.cz

Plynárenská 889, 280 02 Kolín 4 Telefon: +420 321 737 111 Fax: +420 321 712 520 E-mail: eurovia-emulzekolin@eurovia.cz www.eurovia.cz

EMULVIA TAC P  

VÝROBCE EUROVIA CS, a. s., závod Emulze Kolín podle receptury EUROVIA Services, s. r. o. POUŽITÍ EMULVIA®TAC P se používá pro velmi namáhané...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you