Page 1

NÁTĚRY

EMULTECH®R69 (C69B4 dle ČSN EN 13808) Kationaktivní asfaltové emulze se silničním asfaltem 70/100 ČSN EN 12591 bez fluxantu. POUŽITÍ Pro nátěry. CHARAKTERISTIKY Vlastnost

Hodnota

Zkouška dle

Obsah pojiva

%

67 - 71

ČSN EN 1428

Štěpitelnost

-

70 - 130

ČSN EN 13075-1

Doba výtoku 2 mm při 40°C

s

50 – 100

ČSN EN 12846

Zbytek na sítu 0,5 mm

%

≤ 0,1

ČSN EN 1429

Zbytek na sítu 0,5 mm po 7 dnech skladování

%

≤ 0,1

ČSN EN 1429

Bod měknutí zpětně získaného pojiva

°C

≥ 43

ČSN EN 13074 ČSN EN 1427

Přilnavost ponořením do vody Metoda kamenivem

%

≥ 75 *)

ČSN EN 13614

*) V souladu s ČSN EN jde o hodnotu na referenčním kamenivu. Pro konkrétní druh kameniva je hodnotu přilnavosti nutno ověřit. EMULTECH®R69 je registrovaná obchodní značka. VÝROBCE EUROVIA CS, a. s., závod Emulze Kolín podle receptury EUROVIA Services, s. r. o.

Na společné cestě


EUROVIA Services, s. r. o. Národní 10, 113 19 Praha 1

EUROVIA CS, a. s. závod Emulze Kolín

Telefon: +420 224 952 036 Fax: +420 224 933 691 E-mail: utr-esr@eurovia.cz www.eurovia.cz

Plynárenská 889, 280 02 Kolín 4 Telefon: +420 321 737 111 Fax: +420 321 712 520 E-mail: eurovia-emulzekolin@eurovia.cz www.eurovia.cz

EMULTECH_R69  

NÁTĚRY *) V souladu s ČSN EN jde o hodnotu na referenčním kamenivu. Pro konkrétní druh kameniva je hodnotu přilnavosti nutno ověřit. Na spol...