Page 1

SPOJOVACÍ POSTŘIKY

EMULTECH®RV (C60B5 dle ČSN EN 13808) Kationaktivní asfaltové emulze se silničním asfaltem 70/100 ČSN EN 12591 bez fluxantu. POUŽITÍ Pro spojovací postřiky mezi asfaltovými vrstvami a výspravy vozovek prováděné ručně. CHARAKTERISTIKY Vlastnost

Hodnota

Zkouška dle ČSN EN 1428

Obsah pojiva

%

58 - 62

Štěpitelnost

-

120 - 180

Doba výtoku 2 mm při 40°C

s

15 – 45

ČSN EN 12846

Zbytek na sítu 0,5 mm

%

≤ 0,1

ČSN EN 1429

Zbytek na sítu 0,5 mm po 7 dnech skladování

%

≤ 0,1

ČSN EN 1429

ČSN EN 13075-1

Bod měknutí zpětně získaného pojiva

°C

≥ 43

ČSN EN 13074 ČSN EN 1427

Přilnavost ponořením do vody metoda kamenivem

%

≥ 75 *)

ČSN EN 13614

*) V souladu s ČSN EN jde o hodnotu na referenčním kamenivu. Pro konkrétní druh kameniva je hodnotu přilnavosti nutno ověřit. EMULTECH®RV je registrovaná obchodní značka. VÝROBCE EUROVIA CS, a. s., závod Emulze Kolín podle receptury EUROVIA Services, s. r. o.

Na společné cestě


EUROVIA Services, s. r. o. Národní 10, 113 19 Praha 1

EUROVIA CS, a. s. závod Emulze Kolín

Telefon: +420 224 952 036 Fax: +420 224 933 691 E-mail: utr-esr@eurovia.cz www.eurovia.cz

Plynárenská 889, 280 02 Kolín 4 Telefon: +420 321 737 111 Fax: +420 321 712 520 E-mail: eurovia-emulzekolin@eurovia.cz www.eurovia.cz

Emultech RV  

VÝROBCE EUROVIA CS, a. s., závod Emulze Kolín podle receptury EUROVIA Services, s. r. o. POUŽITÍ Pro spojovací postřiky mezi asfaltovými vrs...