Page 1

CHARAKTERISTIKY POJIV PRO OBALOVANÉ SMĚSI VYRÁBĚNÉ VE SKUPINĚ EUROVIA CS

POLYBITUME® E 65

(druh PMB 45/80-55 dle ČSN EN 14023 Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty) Jednotka

Deklarovaná hodnota

ČSN EN 1426

0,1 mm

45-80

Bod měknutí

ČSN EN 1424

°C

≥ 55

Silová duktilita při 10°C

ČSN EN 13703

J/cm²

≥2

Charakteristika

Vlastnost

Metoda zkoušení

Konzistence pro střední užitné teploty

Penetrace při 25°C

Konzistence pro zvýšené užitné teploty Koheze

ČSN EN 13589 Stálost (odolnost proti stárnutí, EN 12607-1) Jiné neregulované vlastnosti

Na společné cestě

Změna hmotnosti

%

≤ 0,5

Zbylá penetrace

ČSN EN 1426

%

≥ 60

Zvýšení bodu měknutí

ČSN EN 1427

°C

≤8

Bod vzplanutí

ČSN EN ISO 2592

°C

≥ 235

Bod lámavosti

ČSN EN 12593

°C

≤ -15

Vratná duktilita při 25 °C

ČSN EN 13398

%

> 50

Rozsah plasticity

N/A

°C

≥ 70

Skladovací stabilita

ČSN EN 13399

°C

≤5

Rozdíl bodu měknutí

ČSN EN 1427


EUROVIA Services, s. r. o. Národní 10, 113 19 Praha 1 Telefon: +420 224 952 036 Fax: +420 224 933 691 E-mail: utr-esr@eurovia.cz www.eurovia.cz

E_65  

CHARAKTERISTIKY POJIV PRO OBALOVANÉ SMĚSI VYRÁBĚNÉ VE SKUPINĚ EUROVIA CS Na společné cestě (druh PMB 45/80-55 dle ČSN EN 14023 Systém specifi...