Page 1

ORDIN nr. 146 din 27 iunie 2007 privind modificarea anexei nr. 2 la Normele cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea sucurilor de legume, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 359/671/137/2002 Văzând Referatul de aprobare nr. 277.695 din 16 mai 2007 al Direcţiei generale implementare politici agricole, având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 57/2002, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii publice, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin: Art. I - Anexa nr. 2 "Caracteristicile fizico-chimice ale sucurilor de legume" la Normele cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea sucurilor de legume, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 359/671/137/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 6 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: "Caracteristici Substanţă uscată solubilă (exclusiv adaosul de sare 0 şi zahăr), % grade refractometrice, la 20 C min. - pentru suc de tomate, % minim

Condiţii de admisibilitate

5,0

Metoda de analiză 5956/71 "

Art. II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Decebal Traian Remeş Ministrul sănătăţii publice, Gheorghe Eugen Nicolăescu Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Dan Vlaicu p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Csutak-Nagy Laszlo Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 524 din data de 2 august 2007

ORDIN_146_iunie_2007  

"Caracteristici Condiţii de admisibilitate Metoda de analiză Substanţă uscată solubilă (exclusiv adaosul de sare şi zahăr), % grade refracto...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you