Page 1

Brezplačna delovna obleka! Akcija MANN-FILTER in Euroton d.o.o. Za vsakih 600€ (brez DDV) kupljenih filtrov MANN-FILTER v Euroton d.o.o. prejme kupec vrhunsko delovno obleko slovenskega proizvajalca. Kupec lahko prejme največ 5 delovnih oblek. Akcija velja od 18.3.2013 do 18.5.2013. Ostali prodajni pogoji ostanejo nespremenjeni. Blaga, narocenega v obdobju akcije, kasneje ni mogoce vrniti.

MANN-FILTER prednosti, ki govorijo same zase + Vec kot 70 let izkusenj pri raziskavah in razvoju filtrirnih sistemov + Preverjena originalna kakovost + Dolga zivljenska doba + Siroka ponudba + Hitra dostava in najvecji asortima Sloveniji

Delovn

a oble

ka vrh

unske

www.euroton.si

kvalite

te iz ro

k slove

nskeg

a proiz

vajalca

!


Izpolni Euroton d.o.o.

Kupec: __________________________________________________________________ Poslovalnica: _____________________________________________________________ Znesek nakupa ( brez DDV):_______________________________________________ Podpis prodajalca:________________________________________________________

konfekcijske številke Prosimo, da v kvadratek vpišite željeno kolicino.

48

50

52

54

56

58

60

62

Informacije Akcija velja od 18.3.2013 do 18.5.2013. Delovne obleke bodo dobavljive po 27.5.2013. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na e-mail naslovu: igor.slatinek@euroton.si ali pri naših prodajnih zastopnikih.

Delovn

a oble

ka vrh

unske

www.euroton.si

kvalite

te iz ro

k slove

nskeg

a proiz

vajalca

!

Akcija mann filter  

Za vsakih 600€ (brez DDV) kupljenih filtrov MANN-FILTER v Euroton d.o.o. prejme kupec vrhunsko delovno obleko slovenskega proizvajalca. Kupe...

Akcija mann filter  

Za vsakih 600€ (brez DDV) kupljenih filtrov MANN-FILTER v Euroton d.o.o. prejme kupec vrhunsko delovno obleko slovenskega proizvajalca. Kupe...

Advertisement