Page 1


Spring in our school. Pupils in our school love spring. Every year they wait for this season because it means lots of fun at school. They prepare special attractions to be shown on Spring Day. Each class was supposed to prepare a joke or funny song, decorate the class door in flowers, pupils wear colourful clothes and don’t have typical lessons. Euro Club organized a Euro-fashion Show, in which models were wearing clothes designed by themselves with typical symbols of the countries they represented. Everybody enjoyed that unusual day.

Wiosna w naszej szkole Uczniowie w naszej szkole uwielbiają wiosnę. KaŜdego roku czekają na nią, poniewaŜ kojarzy im się z zabawami w szkole. Przygotowują specjalne atrakcje, które moŜemy zobaczyć podczas Dnia Wiosny. KaŜda klasa zobowiązana jest przygotować dowcip lub piosenkę, udekorować drzwi kwiatami, uczniowie ubierają kolorowe ubrania i nie mają typowych lekcji. Klub Europejski zorganizował pokaz mody europejskiej, w którym modele ubrani byli w zaprojektowane przez siebie stroje z typowymi symbolami krajów, które reprezentowali. Wszystkim podobał się ten dzień.

2


Once upon a time the Sun, looking like a beautiful girl, used to come down on Earth to dance “hora” in villages. Knowing what is the Sun’s new pleasure, a dragon followed and kidnapped him, and after that threw him in a basement of his castle.The birds stopped singing and the kids couldn’t laugh anymore, but nobody dared to face the dragon. One day a brave young man decided to climb down in the basement to save the Sun.His journey lasted three seasons: summer, autumn and winter. At the end of the last season the young man succeeded to find the dragon’s castle, where the Sun was captured. And so the fight started, which took three days in a row until the dragon was defeated. Powerless and hurt, the young man freed the Sun, succeeded to make everybody who belived in him happy. The nature came back to life, people started to smile again, but it seems that the brave one couldn’t see the spring coming. His warm blood was dropping on the snow from his wounds. When the snow was melting, the white flowers called snowdrops, the spring’s messengers, were rising from the frozen soil. The snowdrops gave the young man some of their sap and he revived. Since then people use to knit two threads finished with tassels: one white and the other one red. At the beginning of March, each person offers this symbol – trinket – to the ones they love. The red color signifies the love for everything is beautiful and it reminds the symbol of braveness which our young hero had proved. White 3 signifies purity, health, and the snowdrop, the flower of life, who defeats the winter.


Mituri ale MărŃişorului Voinicul care a eliberat Soarele Un mit povesteşte cum Soarele a coborât pe Pământ în chip de fată preafrumoasă. Dar un zmeu a furat-o şi a închis-o în palatul lui. Atunci păsările au încetat să cânte, copiii au uitat de joacă şi veselie, şi lumea întreagă a căzut în mâhnire. Văzând ce se întâmplă fără Soare, un tânăr curajos a pornit spre palatul zmeului să elibereze preafrumoasa fată. A căutat palatul un an încheiat, iar când l-a găsit, a chemat zmeul la luptă dreaptă.Tânărul a învins creatura şi a eliberat fata. Aceasta s-a ridicat înapoi pe Cer şi iarăşi a luminat întregul pământ. A venit primăvara, oamenii şi-au recăpătat veselia, dar tânărul luptător zăcea în palatul zmeului după luptele grele pe care le avuse. Sângele cald i s-a scurs pe zăpadă, până când l-a lăsat pe tânăr fără suflare. În locurile în care zăpada s-a topit, au răsărit ghiocei — vestitori ai primăverii. Se zice că de atunci lumea cinsteşte memoria tânărului curajos legând cu o aŃă două flori: una albă, alta roşie. Culoarea roşie simbolizează dragostea către frumos şi aminteşte de curajul tânărului, iar cea albă este a ghiocelului, prima floare a primăverii.

4

By Barbu Anda -Ioana


A poem Primavera iada g u r e ca com

s a è fre r e v a una La prim o, o a l l a f n r i al matt a colorata fa o. n in come u l cielo turch e anche o n stella n rende, a n llumi ci i i i c c i l e e l F del so de. i g g a r ei le ten iori o s r e olori. c i attrav ri colmi di f o u s re e on i Ha alb rcobaleno c fa risveglia o ’a come l ali dal letarg giocare. o im Gli an noi potrann n cosÏ co

Spring , orning blue sky. m e h t p dew in ar in the dee e k i l t ld . g is co tterfly or a s n i r p s urtains u c b e The d h e t r h olou throug s u like a c e are, t h g w un li Happy rays of the s flowers e f and th t trees full o its colours. up o e ith It has g rainbow w ernation wak e b Like th als from hi n play. im ca The an with us they and so 5

Riccardo Lazzari & Ismaele Ruggeri


PĂPUŞA BARBIE În 2009 s-au sărbătorit 50 de ani de când cea mai renumită păpuşă a fost lansată. Până la Barbie, toate păpuşile erau bebeluşi. A fost inventată de către Ruth Handler în anul 1959. Ei i-a venit idea când şi-a văzut fiica jucându-se cu păpuşi adulte făcute din hârtie. Păpuşa Barbie a fost creată să “ajute fiecare fetiŃă să-şi proiecteze visele în viitor”. Păpuşa a fost denumită după numele fiicei creatoarei sale, Barbara. Barbie a fost prezentată lumii la Târgul American de jucării din New York. În primul an au fost vândute 351 000 de păpuşi la preŃul de 3$ fiecare. Prima Barbie avea rolul unei tinere top model. De-a lungul anilor, Barbie a avut peste 80 de meserii: dentistă, cosmonaută, star rock, candidată la preşedinŃie, profesoară, soldat, doctor veterinar, cântăreaŃă…Păpuşa Barbie care merge la liceu a fost introdusă in Europa in anul 1964. În anul 1975 s-a creat prima păpuşă Barbie atletă olimpică, iar în 1985 a primit primul său computer. Păpuşa Barbie a fost introdusă în Europa în anul 1961. În prezent, păpuşa Barbie se produce in mai mult de 140 de Ńări din toată lumea şi a reprezentat peste 45 de naŃiuni. În anul 1980 au fost introduse prima păpuşă de culoare şi prima păpuşă hispanică. În fiecare secundă în lume se vând două păpuşi Barbie. Barbie are 43 de animale de companie: 21 de căŃei, 12 cai, 3 ponei, 6 pisici, un papagal, un cimpanzeu, o girafă şi o zebră. Numele întreg al lui Barbie este „Barbie Millicent Roberts”. Ea este din Willow, Wisconsin şi este la Liceul Willows. Ea are 5 surori: Skipper a apărut în 1964, Tutti şi Stacie în 1992, Kelly în 1995 iar Krissy în 1999. Ea are şi un prieten, Ken, apărut la doi ani după Barbie. El a fost botezat după al doilea născut al lui Ruth Handler. Mai mult de un milion de haine au fost produse pentru Barbie şi prietenele ei din 1959 până în prezent. Acestea au fost create de case de modă celebre: Yves Saint Laurent, Christian Dior, Valentino, Perry Ellis, Oscar de le Renta sau Bob Mackie. Culoarea specifică lui Barbie este „Rozul Barbie”.

6


7


PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

L’UNIONE EUROPEA ha finanziato per il periodo 2007-2013 un progetto di recupero scolastico che ha interessato solo alcune regioni dell’ Italia meridionale. Il progetto è stato chiamato P.O.N., ossia Programma operativo nazionale ,che sicuramente voi non avrete. Sono rientri extra scolastici per ripetere e approfondire alcune la materia studiata come inglese, italiano, matematica, ecc. con più calma e tranquillità (senza compiti). Inoltre si possono fare altre attività:

-teatro per gli amanti della tragedia e della commedie; -giornalismo per gli amanti della lingua, degli scoop, delle notizie bomba e della cronache; -matematica per gli amanti dei numeri, frazioni, divisioni,addizioni,sottrazioni ecc.; -italiano per gli amanti della grammatica, dell’etimologia delle parole e della lingua; -inglese per gli amanti della lingua + parlata a livello mondiale; - ed in infine l’informatica per gli amanti di internet, del computer. 8

GRECO MICHELE & VERGARI DAVIDE


EUROPEAN SOCIAL FUND PROJECTS IN SOUTHERN ITALY THE EUROPEAN UNION CREATED THE P.O.N. NATIONAL PROGRAM THAT YOU CERTAINLY HAVE NOT. THEY ARE AFTER SCHOOL ACTIVITIES AND THEY ARE AN OPPORTUNITY TO REPEAT AND LEARN SOMETHING WE HAVE ALREADY STUDIED AS ENGLISH, ITALIAN, MATHEMATICS, ETC.. WITH MORE CALM AND QUIET (NO HOMEWORK). IN OUR SCHOOL WE HAVE STARTED THE ACTIVITIES THIS MONTH. YOU CAN ALSO DO OTHER ACTIVITIES: FOR THEATRE-LOVERS: TRAGEDY, COMEDY;

JOURNALISM-FOR LOVERS OF LANGUAGE, THE SCOOP, BREAKING NEWS AND CHRONICLES; MATHEMATICS-FOR THOSE WHO LOVE NUMBERS, FRACTIONS, DIVISION, ADDITION, SUBTRACTION, ETC..; ITALIAN FOR THE LOVERS OF GRAMMAR, THE ETYMOLOGY OF WORDS AND LANGUAGE; ENGLISH-LANGUAGE LOVERS WORLDWIDE; AND FINALLY COMPUTING FOR FANS OF INTERNET, COMPUTER. IT’S FUN! 9

GRECO MICHELE & VERGARI DAVIDE


În fiecare an , pe 8 martie, le sărbătorim pe toate femeile din lume, mame, bunici, surori, profesoare, medici... În şcoala noastră am le--am organizat o sărbătorit mămicile cu cântece, poezii, felicitări şi le petrecere după orele de curs. Am avut muzică, flori, până şi confetti ! Surpriza cea mare au fost diplomele pe care lele-am pregătit pentru fiecare mamă şi o broşură cu poezii şi compuneri scrise de noi. Orice copil ştie că mama lui e cea mai bună din lume... şi cea mai frumoasă, cea mai harnică, cea mai veselă, cea mai minunată ! „Cine va iubeste, Basme minunate Cine vaCine povesteste va-ndrageste, Zi de zi munceste Jucarii frumoase Cine daruieste Pentru a va creste Va dati seama Va dati seama Este mama, mama ! Este mama, mama !

DIPLOMĂ DE MERIT pentru cea mai bună MAMĂ Nume: ………………….

10


Every year, on the 8th of March, we celebrate every women in the world:mothers, grandmothers, sisters, teachers …This year we organised a school festival, with songs, poems,greeting cards and we had a party together after school. We had music, flowers and even confetti! But the big surprise were the “Best Mother” diplomas and the brochure with our poems and compositions about them. Every child knows his/her mum is the best in the world, the most beautiful, the most wonderful… “Thank you, dear mum, My beautiful star, I’m sure without you The world would freeze. Your love and your warmth Are the secrets of happiness.”

DIPLOMA FOR THE BEST MOTHER IN THE WORLD NAME :........................... DATE :8TH MARCH 2009

11


“La festa della donna “è un giorno in cui si celebrano le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne. Ricorre l’8 marzo ed è celebrata in diversi paesi del mondo. In Italia usiamo regalare mimose alle donne, ringraziandole per il lavoro che svolgono abitualmente .

Women’s day “ is a day when the social, political, economical conquest of women is celebrated. “ It’s on 8 march and it is celebrated in many countries of the world. In Italy we usually give mimose to the women thanking them for the work they do. 12

Debora Pezzuto & Vergari Maria Imacolata


Women’s Day In Poland the Women’s Day is very popular . It is celebrated almost in every family. Traditionally men and boys give some flowers or boxes of chocolates to their mother’s, wives and girlfriends. Best wishes for all women a lot of happiness, good health, love and joy wish, men

Dzień Kobiet W Polsce Dzień Kobiet jest bardzo popularny. Jest obchodzony prawie w kaŜdej rodzinie. Tradycyjne męŜczyźni i chłopcy wręczają kwiaty lub czekoladki swoim mamom, Ŝonom i dziewczynom.

Najlepsze Ŝyczenia dla wszystkich kobiet duŜo szczęścia, zdrowia, miłości i radości Ŝyczą męŜczyźni. 13


School news On 2nd April 2009 pupils in Poland wrote an exam. It’s a kind of a test, which includes general knowledge of Maths, Polish, History and Nature. Each pupil had an hour to complete all the questions. Our pupils were prepared well. We hope they will succeed and get very good marks.

Szkolne widomości Drugiego kwietnia 2009r uczniowie w Polsce pisali egzamin. To jest rodzaj testu, który zawiera ogólną wiedzę z matematyki, języka polskiego, historii i przyrody. KaŜdy uczeń miał godzinę na udzielenie odpowiedzi. Nasi uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani. Mamy nadzieje Ŝe uda im się osiągnąć bardzo dobre wyniki.

14


Romanian team: Barbu Anda Ioana Pop Andreea Preda Andreea Trifu Cristiana Vlad Oana Macesanu Alexandra

Italian team Alessio Erriquez Giuseppe Fino Paola Formica Michele Greco Luigi Lazzari Riccardo Lazzari Francesca Manis Giulia Nutricato Deborah Pezzuto Antonella Ruggeri Ismaele Ruggeri Elisa Ruggieri Davide Vergari Maria Immacolata Vergari Christian Zappatore 15

Coordinators: Beata Janus-Lewczy単ska Ewa Doma単ska - Furamnek Fota Magdalena Nicolaita Cristina Silvia Scandura Assunta Ingletto

Euro-teens club  
Euro-teens club  

Euro-teens magazine, spring edition