Page 1

Lukijatutkimus METALLITEOLLISUUDEN ERIKOISLEHTI

Suomen johtaviin tutkimuslaitoksiin kuuluva Innolink Research toteutti syyskuussa 2014 Europörssi-lehden lukijatutkimuksen. Europörssi-lehti sai kokonaisarvosanaksi vastaajilta 5,7 (maksimi 7), eli sen katsotaan suoriutuneen erittäin hyvin. Onnistuneimmiksi tekijöiksi katsottiin lehden luotettavuus tietolähteenä (5,8) ja asiantuntevuus alallaan (5,7). Tutkimuksen mukaan lehden kriittisimmät lukijat antoivat myös parhaat arvosanat. Lukijat ovat alan asiantuntijoita ja heidän odotusarvonsa ovat keskimääräistä korkeammat, mutta siitäkin huolimatta Europörssi onnistuu hyvin. Yksikään vastaajista ei maininnut lehden huonontuneen viimeisten parin vuoden aikana. Lehden kertoi parantuneen 5,4 % vastanneista. He olivat havainneet uutissisällön monipuolistuneen, määrän lisääntyneen sekä yleisilmeen kohentuneen. 40 % vastaajista oli saanut myös lehden sähköpostitse jaettavan digi-version. Kuitenkin 95,8 % lukee mieluummin paperista lehteä. Muita luettuja alan julkaisuja olivat Konepörssi (51 %), Koneviesti (15 %), Koneyrittäjä (5 %), Auto, Tekniikka ja Kuljetus (3,3 %), Metsäalan ammattilehti (1,7 %) ja Hankintavinkit (1,7 %). Pääkilpailijoiksi mainittiin Konepörssi (46 %) ja Koneviesti (5 %). 2 %:n mielestä Europörssillä ei ole pääkilpailijaa ja 47 % vastaajista ei osannut tai halunnut sanoa mielipidettään asiasta.

0svsi 20v 2 i s s r ö EuroEpuropör e 1994 Sinc

si.com

ropors

www.eu

S

NU MAARAKEN

4

10/201

21. vsk

ETm co si.NE STOKO

NOpors ro

w.eu NEUVOT HYÖTYAJO ww

NUS

MAARAKEN

ET 21. vsk 4 NE TSÄKO

/201 11ME

NEUVOT HYÖTYAJO

e 1994 Sinc

ISTO

AKEM PALVELUH ET

NOSTOKONE

NEET

METSÄKO

ISTO

AKEM PALVELUH

aisuuteen Katse tulev eja: mia työtunt

Europörssin levikki koostuu kohdennetuista 52 000 kappaleen osoitteellisesta painetun lehden jakelusta, sekä 23 000 kappaleen digi-jakelusta.

takuu n vaihtoa uodattimen lisuodattime partikkelis ilmaista partikke si - KDPF – 9000 h kak lle huoletto sis. 5 v / tarjoaa Sinu Komatsu lma eet ja työt äytt ohje ltoöljyn , CARE – huo attimet, öljyt uksesta! ltosopim - Komatsu 0 h ilmaiset suod 200 atsu - huo sis. 3 v / llisesta Kom myös edu y tarjous Soita ja kys

-VUOKRAUS YNTI JA imäki KONEMY Pentti Vask

na , Hämeenlin Pirkanmaa 548 1837 Puh. 050

nen Jukka Rissa utu nkise Pääkaupu 450 1776 Puh. 040

d 1

25x210fi.ind

210-10_v2_2

komatsu_PC

i Pertti Tuom uomi Lounais-S 450 1192 Puh. 040

Arto Arola i Suom Kaakkois- 0591 550 Puh. 040

TIE 6, METALLI

uita Jari Ala-H ja ikko Länsirann omi Pohjois-Su 976 235 Puh. 0500

ainen Pasi Rauti Itä-Suomi Keski- ja 495 192 Puh. 0400

. 020 775

KALA, PUH

33960 PIRK

8400, FAX

könen Visa Mönk Vuokraus 450 9278 Puh. 040

020 775

.sr-o.fi 8492, www 29.09.2014

13:13:06

Seuraavilla sivuilla on koottuna tuloksien tärkeimmät kohdat.


Lukijatutkimus METALLITEOLLISUUDEN ERIKOISLEHTI

Vastaajien profiilit Ikä

Yli 80 % vastaajista oli alle 50-vuotiaita ja yli puolet alle 40 vuotta.

Alle 30 vuotta 12,0 % 30–40 vuotta 42,0 % 41–50 vuotta 30,0 % Yli 50 vuotta 16,0 % 0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Ammatillinen asema Itsenäinen yrittäjä 73,0 %

Noin 83 % vastaajista toimii yrityksissä päätöksiä tekevässä roolissa.

Työntekijä 17,2 %

Johtava asema / esimiesasema 9,1 % 0 %

20%

40 %

60%

80 %

100 %

Yrityksen liikevaihto alle 1 milj. euroa 88,0 %

Valtaosa vastaajien edustamista yrityksistä on alle 1 M€ liikevaihtoluokkaan kuuluvia.

1–2 milj. euroa 9,8 %

2,1–10 milj. euroa 2,2 % 0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Muut kiinnostuksen kohteet vapaa-ajalla

Lukijat ovat varsin laaja-alaisesti harrastavia henkilöitä. Kiinnostuksen kohteista selviää, että kaikki ovat ihan tavallisia suomalaisia ihmisiä.

Urheilu 34,8 % Veneily/moottoripyöräily 31,5 % Mökkeily 30,4 % Metsästys / kalastus 29,3 % Matkailu 18,5 % Ruoanlaitto 17,4 % Remontointi 8,7 % Muu 3,3 % 0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %


Lukijatutkimus METALLITEOLLISUUDEN ERIKOISLEHTI

Ammatillinen vaste Hankkiiko yritys koneita seuraavan vuoden aikana Kaivinkone 14,3 % Kuljetuskalusto 7,1 % Kuorma-auto 35,7 % Maansiirtokone 7,1% Perävaunu 7,1 % Rekka-auto 7,1 % Työkone 7,1 % Yhdistelmäajoneuvo 7,1 % En osaa sanoa/en halua sanoa 21,4 % 0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Vajaa puolet vastaajista on käyttänyt myös netin hakukoneita päätöksenteon tukena.

Onko käyttänyt nettiä ajoneuvon hankinnassa Kyllä 43,0 % *

* Nettikone 58 % Google 23 % Mascus 16 % Nettiauto 5 % Resale 2 %

Ei 57,0 %

0 %

20 %

40 %

60 %

14 % vastanneista oli viimeisen vuoden aikana hankkinut koneen Europörssin ilmoituksen kautta.

80 %

100 %

Lehden toimivuus ilmoitusmediana selviää myös säilytyksen pituudesta: lähes 60 % säilyttää lehden vielä seuraavan numeron ilmestymisen jälkeenkin.

Miten kauan lehden numeroita säilytetään Hävitän lehden lukemisen jälkeen 10,5 % Säilytän lehden usean kuukauden ajan 11,6 % Säilytän lehteä jonkin aikaa 47,4 % Säilytän lehden seuraavan numeron ilmestymiseen saakka 30,5 % 0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Kuinka moni muu lukee lehteä vastaajan lisäksi? 1 henkilöä 25,0 % 2 henkilöä 17,4 % 3 henkilöä 17,4 % 4 henkilöä 1,1 % 5 tai useampia henkilöitä 5,4 % Kukaan muu ei lue lehteä lisäkseni 33,7 % 0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Lehdellä on jakeluun nähden paljon suurempi lukijakunta. Vastausten perusteella lehden paperiversiota lukee satoja tuhansia ihmisiä.


Lukijatutkimus

Innolink Research Innolink on Suomen ylivoimaisesti nopeimmin kasvava tutkimusyritys.

”Autamme asiakkaitamme menestymään olemalla kumppani, joka haastaa rohkeasti. Toteutamme kokonaisratkaisuja, joissa yhdistyvät tieto, konsultaatio ja järjestelmät”.

Europörssi-lehden lukijatutkimus 2014  

Innolink Researchin toteuttaman Europörssi-lehden lukijatutkimuksen koontiraportti.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you