Europörssi 8/2018

Page 72

UUTISET KAVA:n käyttö huolehti siitä, että pora pysyi suorassa ja nopeutti työskentelyä työsiltahankkeessa, jossa porakaivojen kohtia ei päässyt manuaalisesti mittaamaan. Kova tärinäkään ei haitannut millään tavalla mittarin toimintaan.

KAVA-kallistuksenvalvonta helpottaa, nopeuttaa ja tuo selviä kustannussäästöjä monissa käyttökohteissa. Kauhaan, apukauhaan, porapuomiin, tielanaan, lanaan tai siirrettäviin rakennuselementteihin kiinnitettävä mittari mittaa kallistukset kahteen suuntaan ja kallistuskulman tiedot välittyvät reaaliajassa ohjaamoon.

KAVA-kallistusmittari sopii moneen käyttöön K

AVA:n kehittäjä Hannu Impiö on ollut positiivisesti yllättynyt kehittämänsä kallistumismittarin saavuttamasta suosiosta ja erityisesti siitä, että mittarin käyttö sopii moniin eri käyttökohteisiin ja -tarpeisiin. – KAVA-kallistusmittarin kehittäminen lähti alun perin liikkeelle asfalttipohjien tekijöiden tarpeista. Niissä töissä kaatojen teko tuo kovia vaatimuksia tarkkuuksiin ja siihen tarpeeseen haluttiin yksinkertaista, mutta toimivaa laitetta avuksi. Ensimmäiset versiot olivat langallisia, mikä toi tiettyjä haasteita mittarin toimintaan. Nykyään käytössä on langaton tekniikka ja vesitiivis anturi, jonka kiinnitys toteutetaan vahvalla magneetilla tai anturille erikseen suunnitellulla teräksisellä kiinnikesuojakotelolla. Mittarin asennus ja siirto koneesta toiseen käy helposti, kun työläitä kaapeleita ei ole ollenkaan, kertoo Hannu Impiö. KAVA-kallistusmittari tarjoaa pal-

72

jon hyötyjä käyttäjälleen. Se nopeuttaa ja helpottaa oikean kaadon tekemisessä esim. piha-alueiden ja kenttien muotoiluissa. Asfalttipohjien teossa mittarilla saadaan oikean kaadon teon lisäksi suurta hyötyä käytettävän massan määrän optimoinnissa.

”Voiko mittalaitteen asennus ja käyttö olla helpompaa?” – Näin totesi eräskin KAVA-kallistusmittarin hankkinut ja sitä käyttänyt maanrakennusurakoitsija. Kallistusmittarin käyttäjäkokemukset ovat olleetkin todella positiivisia ja siihen on toki tuotteen kehitystyössä pyrittykin. Tuotteen käyttö on tehty mahdollisimman selkeäksi ja helpoksi. Käyttövalmis paketti käsittää anturin, näytön ja laturin. Näin käyttöönotto ja varsinainen käyttö on helppoa. Vain virrat päälle ja KAVA on käyttövalmis, vakuuttaa Impiö.

www.europorssi.com 8/2018

KAVA mittaa kallistukset kahteen suuntaan ja kallistuskulman tiedot välittyvät reaaliajassa ohjaamoon.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.