Page 1

COMPANY Guide

ď

Business to Business Special

2011 1 Company Guide is een uitgave van Europoort Producties

www.europoortkringen.nl


License to operate

H

et heeft steeds minder zin om in de wereld van nu de prestaties van mens, bedrijf, agglomeratie of land af te meten in kwantitatieve termen. De grootste haven ter wereld, van Europa, de grootste contai-

neroverslagcapaciteit, de grootste productie van petrochemie, het grootste aantal medewerkers, het hoogste... In de wereld van nu telt iets anders zwaarder: de kwaliteit. Het beste bedrijf van de haven, het schoonste, het prettigste bedrijf om voor te werken.

Colofon

De haven maakt deel uit van de grote wereldeconomie, en wordt mede bestuurd, om niet te zeggen meegesleurd, door de veranderingen die daar plaats vinden. Het failliet van het uitsluitend denken in financiële aandeelhouderswaarde is pijnlijk aan het licht gekomen. Echte, reële aandeelhou-

uitgever Uitgeverij Lakerveld bv Harrie Jabroer Postbus 33050 3005 EB Rotterdam T +31 (0)70 336 46 00 E info@europoortproducties.nl W www.europoortkringen.nl

derswaardezonderduurzame,toekomstbestendigeontwikkelingbestaatniet, is futiel en tijdelijk als een zeepbel. Iedere manager in het logistiek-industrieel complex van de Maasmond zal het beamen:

»1 Voorwoord

redactie Uitgeverij Lakerveld bv Hoofdredactie Ad van Gaalen E redactie@europoortkringen.nl

zijn focus bij het

Bladmanagement Europoort Producties B.V Barry Stok T +31 (0)70 336 46 00 E info@europoortproducties.nl

blijven oriënteren is hoog: zij verliezen hun license to operate.

advertentie exploitatie Uitgeverij Lakerveld bv Remco Rooij T +31 (0) 70 336 46 80 M +31 (0)6 53 22 08 22

gen, visies, missies, proeft en ruikt de nieuwe wind die er waait. We zien in

vormgeving Uitgeverij Lakerveld bv T +31 (0)70 336 46 00 cover Rob Cloosterman company guide is een uitgave van europoort producties

besturen van afdeling

(of gehele onderneming) is de laatste jaren een kwartslag anders komen te liggen. De straf voor bedrijven die zich ouderwets op geld en niet op waarde

In de bedrijven die zich in deze Company Guide presenteren speelt deze evolutie onverkort. Wie zich verdiept in de hier gepresenteerde doelstellinde bedrijfspresentaties de wil tot groei en het geloof in groeipotentie. Maar het begrip groei heeft thans een ander, minder plat, een meer kwalitatief karakter. Wij zijn er trots op dat wij mogen werken in deze inspirerende omgeving; dat wij ook dit jaar weer mochten verkeren in de dynamische, steeds duurzamer Europoort Kringen. Ad van Gaalen hoofdredacteur Europoort Kringen


Havenvisie 2030 is van nationaal belang Rotterdam profiteert sterk van de in 2010 oplevende wereldhandel. Het Havenbedrijf Rotterdam is de crisis voorbij en heeft berekend dat in 2030 de overslag kan toenemen van ca. 420 miljoen ton nu tot ca. 575 à 740 miljoen ton. Het Havenbedrijf heeft aan de hand van drie verschillende economische scenario’s (‘Global Economy’, ‘European Trend’ en ‘High Oil Price’) zogenoemde potentieramingen gemaakt voor de overslag van goederen in de komende decennia. Ze vormen de basis van de ‘Havenvisie 2030’ die het Havenbedrijf gaat opstellen.

De meest bepalende ontwikkelingen die een rol spelen bij de

Hans Smits: “De Havenvisie 2030 moet richting geven aan de

totstandkoming van de verschillende scenario’s zijn: Economi-

verdere ontwikkeling van deze mainport. Het Rotterdamse haven-

sche groei, met name in Duitsland en Amerika, wereldhandel,

en industriecomplex is een van de sterkste clusters van onze

olieprijs en milieubeleid. De overslagvolumes verschillen per

nationale economie. De Havenvisie 2030 is daarom van natio-

scenario, maar er zijn een paar algemene trends. In alle scena-

naal belang. We zoeken de dialoog met stakeholders, klanten en

rio’s zijn containers de grootste groeisector. Grondstoffen laten

overheden en verwachten voor de zomer van 2011 de visie af te

een beperkte groei of zelfs daling zien terwijl halffabricaten als

ronden.”

minerale olieproducten en staal toenemen. Daarnaast hebben ontwikkelingen op energiegebied een grote invloed op de

Het Havenbedrijf heeft economische scenario’s van CPB en EU

overslagvolumes. Zo stijgt in het meest duurzame scenario de

gebruikt om een beeld te krijgen van de kansen en bedreigingen

overslag van biomassa en LNG sterk, terwijl de overslag van

voor de ontwikkeling van de haven. De scenario’s gaan uit van

ruwe olie gaat dalen.

respectievelijk:


»3 •b  estaand beleid en een gematigde groei van de economie (European Trend scenario) • v erdere globalisering gecombineerd met een lage olieprijs

De nu gemaakte potentieramingen zijn de eerste stap op weg naar de Havenvisie 2030. In het afgelopen jaar zijn de uitkomsten van de ramingen getoetst aan de kennis van een aantal grote

leidend tot hoge economische groei (Global Economy scenario),

bedrijven. Op dit moment analyseert het Havenbedrijf wat de

en

consequenties en eventuele beperkingen van de ramingen zijn op

•e  en hoge olieprijs, een strikt milieubeleid, een gematigde

het gebied van milieu, ruimte, achterlandverbindingen en arbeid.

economische groei en een relatief snelle verduurzaming van

Daarnaast vindt een aantal discussies plaats met belangenorga-

industrie en logistiek (High Oil Price scenario).

nisaties, overheden en bedrijfsleven. Nadat de eerste contouren van de Havenvisie 2030 zich binnenkort zullen aftekenen, kan

Bij elk scenario neemt de overslag toe, maar niet in gelijke mate

de publieke discussie daarover gestart worden. De redactie van

per goederensoort. Zo neemt het containerverkeer meer toe

Europoort Kringen, hét industrieel management magazine, zal

naarmate de globalisering toeneemt en transport goedkoop is

zich ook in 2011 weer nadrukkelijk mengen in deze discussies en

door een lage olieprijs. Als milieuregels strikter worden en olie

u daar op gezette tijden uitgebreid over informeren.

duurder, dan neemt bijvoorbeeld de staalproductie in Europa af (minder CO2-uitstoot in Europa, minder invoer ijzererts, meer invoer staal) en sluit een aantal raffinaderijen in Europa de poorten.Tegelijkertijd worden er dan meer olieproducten ingevoerd en komt een groter deel van onze energiebehoefte uit hernieuwbare bronnen.

Foto: Aero Lin Photo

Company Guide 2011


Andus Construction HSM Steel Structures Intersteel Nigeria Intersteel Slovakia Lengkeek Staalbouw Mebra Metaalbewerking P&K Rail RijnDijk Engineering RijnDijk Steel Contracting RijnDijk Technical Services WVL Staalbouwers

Andus Oil & Gas HSM Offshore

Andus Process Asselbergs Ventilatoren FIB Industries

Andus Refractories Gouda Refractories Gouda Vuurvast Services

Serving the industry

Gouda Vuurvast Belgium Gouda Feuerfest GFD Services

Ons kernwoord: klanttevredenheid. Onze kerncompetenties: vuurvaste bekledingen, grootschalige industriĂŤle staalgerelateerde projecten, sluizen en bruggen, olie- en gasplatforms, drukvaten, warmtewisselaars, opslagtanks, kelderbierinstallaties, systemen voor filtratie en separatie,

ANDUS Group BV Beukenlaan 117 5616 VC Eindhoven

luchttechniek, bovenleidingsystemen voor het spoor, service en onderhoud. Nationaal en internationaal gecertificeerd, werkend volgens de hoogste veiligheidsnormen.

Tel. +31 (0)40 - 211 58 00 info@andusgroup.com

Kennismaken? Graag. Belt u even of kijk op www.andusgroup.com.


Top Quality, Top Service

STRAVERS Torenkranen B.V. Nieuwe Veldenweg 7 5464 RC Veghel Nederland T 0413-257211 F 0413-257079 E stravers@stknl.com I www.straverstorenkranen.nl


Inhoudsopgave #

2rent

A

ADT Fire & Security AIB-Vinรงotte Nederland B.V Airconet BV ALUP-Kompressoren BV Argos Groep B.V. Arma Tankbouw B.V. ASK Romein Aura Light

12 - 13

16 - 17 18 - 19 20 - 21 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30 - 31

B

BAM Techniek - Industrie Biothane Systems International BV BIS Both Industrial Services BV Bollegraaf Logistic Systems Bos Nieuwerkerk Schoorsteentechniek Bosch Rexroth B.V.

C

Carboline Cargotec Netherlands B.V. CEGELEC BV Clayton Nederland B.V.

D

DEG Group DELTA NV Delta Heat Services B.V. DeltaRent B.V. Derc Beheer DRIE-D bv

32 - 33 236 - 237 35 36 - 37 38 - 39 40 - 41

42 - 43 44 - 45 46 - 47 48 - 49

50 - 51 52 - 53 54 - 55 56 - 57 59 60 - 61


Âť7 E

easyFairs Netherlands BV 62 - 63 Eco Ketelservice Verhuur B.V. 64 Eco Steam Trading & Consultancy B.V. 65 ecom instruments B.V. 66 - 67 Egemin Automation 68 - 69 Electrabel 70 - 71 Endress+Hauser73 ERIKS 74 - 75 euro HĂœBNER benelux b.v. 77 Evides Industriewater 78 - 79 Expansor Nederland B.V. 80 - 81

F

Flash Services Furmanite

G

83 84 - 85

GELIS INDUSTRIELE VEILIGHEID Geuzenstaete Business & Facility Center Globe Test Equipment b.v. 

86 - 87 88 - 89 91

H

 Harsco Industrial Services bv 92 - 93 Height Specialists 94 - 95 Heros Sluiskil B.V. 96 - 97 Hertel Industrial Sealings 98 - 99 Hogeschool Utrecht - Centrum voor Natuur & Techniek100 - 101 Holmatro Industrial Equipment B.V. 102 - 103 Hoogland-Mennens bv 105 Hotel-Restaurant & Vergadercentrum De Beer 106 - 107 HydrauRent  108 - 109

I

Imtech Industry International B.V. - Analyser Systems110-111 Interfilter b.v. 112 - 113 Intergraph Benelux B.V. 114 - 115 Interlas B.V. 116 - 117 IPSS Projects BV 118 - 119 Foto's pag. 6 t/m 9, Eric Bakker

Company Guide 2011


Inhoudsopgave J

J. de Jonge flowsystems B.V. James Walker Benelux B.V. Johann Rohrer Netherlands Jos Hofkens HIG Joulz BV

K

KAESER Compressoren B.V. KDS Lekkagemanagement KEMA Klaassen Fasteners Konecranes b.v.

L

Lekkerkerker Rotterdam B.V. Libbenga bv Konstruktiebedrijf Linde Gas Benelux B.V. Logisticon Waterbehandeling B.V. LSB Sky-Access BV

120 - 121 122 - 123 124 - 125 126 - 127 128 - 129

130 - 131 132 - 133 134 - 135 136 - 137 138 - 139

140 - 141 142 - 143 144 - 145 146 - 147 148 - 149

M

Mammoet Nederland B.V. Matcon B.V. Mennens Schiedam B.V. Montage Onderneming Benelux BV Mourik Services BV

N

NMi Novo Safety B.V.

O

OBO BETTERMANN B.V.

P

Parker Hannifin B.V. Peinemann Pietersen Elektriciteit B.V. Pittsburgh Corning - Foamglas Portpictures Photography Pronk Isolatie B.V.

R

RIS Rubber NV RIWAL HOOGEWERKERS BV Roossien Hoogwerktechniek Rope Access Group BV Rossmark Waterbehandeling Rotary Equipment Service b.v. Rotary Trading Company b.v. Rotork BV Royal Haskoning Rubaflex Rubber en Plastics BV

150 - 151 152 - 153 - 155 156 - 157 160 - 161 162 - 163

164 - 165 166 - 167

168 - 169

170 - 171 172 - 173 174 - 175 177 179 180 - 181

182 - 183 184 - 185 186 - 187 188 - 189 236 - 237 190 191 192 - 193 194 - 195 196 - 197


Âť9 S

SGS Nederland B.V. Siemens Nederland N.V. Simplus Brandblusapparaten bv Spraybest Europe STAMMIS VERHUUR BV STOPAQ B.V. Stravers Torenkranen B.V. Sulzer Management Swagelok Nederland Sales & Service B.V.

T

198 - 199 200 - 201 203 205 206 - 207 208 - 209 210 - 211 212 - 213 214 - 215

TAS TECHNICS BV Tebodin Netherlands, vestiging Rotterdam Tebunus Tube Bending bv Travaini Pompen Benelux BV

U

216 - 217 219 220 - 221 222 - 223

V

V&M Leasing B.V. Van der Linden & Veldhuis Isolatie BV VARIANT LOODSENBOUW B.V. Vecom Group Veolia Water Solutions & Technologies Verheij Verhuur BV Vermeulen B.V. Versteden Leidingsystemen B.V. Vicoma Engineering

W

Wagenborg Nedlift B.V. Wolter & Dros

Z

Zeevenhooven Air

Uitzendbureau Zuidgeest

228 - 229 230 - 231 232 - 233 234 - 235 236 - 237 238 - 239 240 - 241 242 - 243 244 - 245

246 - 247 248 - 249

250 - 251

226 - 227

Legenda Algemeen

Infrastructuur / (Verticaal) transport

Arbo / Milieu / Energie

Supplying

Automatisering / ICT

Techniek / Maintenance

Chemie / Industrie

Veiligheid / Security

Company Guide 2011


Van uw huidige naar uw nieuwe situatie

■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■ ■

ter vervanging van spectacle blinds, blind platen, blindflenzen, stekers, etc. geen leiding stress, spanning van open naar dicht (visa versa). simpel design en een minimum aan onderhoud. van open naar dicht (visa versa) in 30 sec. - 2 min. leverbaar in DIN DN15 tot DN1200 en ANSI 1” tot 48” maatvoering. voorzien van een uniek en eenvoudig open dicht mechanisme. een absolute afdichting in gesloten toestand, lekt geen vloeistof of gas naar de uitlaatzijde. veilig en snel bedienbaar door één persoon zonder additionele gereedschappen of hijsinrichting. lange levensduur qua bediening. drie jaar garantie na installatie. bespaart u aan mankracht, materiaal en uren.

Swing type

Sliding type

36 inch compact type

Certificering CE-PED, ISO9000, API, FIRE SAFETY TEST.

Compact type

Industriële applicaties Chemie, petrochemie, water, staal, olie raffinaderijen, olie & gas terminals, elektriciteitscentrales, on & off shore platforms, cement & pulp, transport, scheepvaart, etc. Een presentatie in uw of ons bedrijf behoort tot de mogelijkheden.

Non-spil type

PandID B.V. Postbus 22

T

+31 174 280 371

2680 AA Monster (NL)

F

+31 174 280 853

E info@pandid.nl Vlotlaan 506 2681 TX Monster (NL)

W www.lineblindvalve.eu www.pandid.nl

Jack Bolt type


H O O G V L I E T - A M S TE R DA M - M O E R D I J K - V E N LO - A SS E N - V E E N DA M - R I J S W I J K - LO N D E R ZE E L ( B )

www.peinemann.nl

Peinemann is al ruim 50 jaar een toonaangevend bedrijf in de wereld van horizontaal- en

Hoofdkantoor Peinemann

verticaal intern transport. Vanuit het hoofdkantoor in Hoogvliet is Peinemann

Nieuwe Langeweg 40,

uitgegroeid tot een one-stop-shopping bedrijf met vestigingen verspreid over heel

3194 DB Hoogvliet

Nederland. Met een verhuurvloot van ca. 7000 units kunnen wij u altijd een op uw

Tel.: 010 - 295 50 00

situatie afgestemd aanbod doen. Of het nu gaat om kranen, heftrucks, hoogwerkers,

Fax: 010 - 295 50 49

detachering of opleiding: Peinemann is uw zakenpartner!

E-mail: info@peinemann.nl

KRANEN - HEFTRUCKS - HOOGWERKSYSTEMEN - CONTAINER HANDLING - DETACHERING


»12 2rent Op het gebied van mensen, materieel en methodes is 2rent een van de veelzijdigste ‘allround’ spelers op de verhuurmarkt. Stroom, licht, lucht, warmte, mobiele kantoren, hijsmaterieel, transportmiddelen, elektrische, mechanische en hydraulische gereedschappen, lasapparatuur, maar ook meetapparatuur en communicatiemiddelen worden op verhuurbasis geleverd.

2

rent heeft 26 vestigingen in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk en telt rond de 350 medewerkers.

» verhuur

bedrijfsgegevens

2rent biedt een zeer uitgebreid assortiment professioneel materieel dat grotendeels op verhuurbasis wordt geleverd. Voor de (petro-)chemie, oil & gas, staalconstructie en- verwerking, scheepsbouw, energie & afval, evenementen, woning- en utiliteitbouw, food, feed & farma, grondwerken & infrastructuur en is dé specialist op het gebied van lasapparatuur en explosieveilig materieel. Snelheid en flexibiliteit zijn kritische succesfactoren, maar 2rent is gegarandeerd in staat om snel te reageren op het invullen van uw materieelbehoefte.

2rent Theemsweg 2 3197 KM Rotterdam Postbus 1095 3180 AB Rozenburg Tel.: +31 (0) 181 296 666 Fax: +31 (0) 181 296 688 www.2rent.eu • www.2rent.nl www.2rent.be • www.2rent.fr www.2rent.de e-mail: info@2rent.nl

» projecten

Is uw organisatie 24 uur per dag in bedrijf? Dan kan een turnaround, shutdown of een bouwproject u in een lastige positie brengen. 2rent biedt u een oplossing op maat, met serviceconcepten (mobiel depot, verlichtingsinstallaties, energie- en persluchtvoorziening) die u optimaal ondersteunentijdensprojecten.Uitgangspuntis dat uw organisatie en medewerkers zich kunnen concentreren op de eigen kernactiviteiten.

» tools & eQuipment management

De praktijk wijst uit dat een interne materieeldienst bij te veel organisaties leidt tot niet te beheersen en te hoge kosten. Terwijl de kwaliteit van het materieel niet optimaal is. Bovendien gaan er kostbare arbeidsuren verloren, die

Branche: Industriële dienstverlening, Full service verhuur Aantal medewerkers: +/- 350 Aantal vestigingen: 26 in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk


2rent

uw veelzijdige partner voor professioneel materieel niet besteed worden aan de kernactiviteiten. 2rent biedt een uniek concept waarmee u kosten kunt verlagen ĂŠn u verzekerd bent van een optimale kwaliteit: materieel management.

veiligheid

bedrijfsgegevens

Veiligheid wordt belangrijker en de Europese regelgeving scherper. Bovendien bestaan er nationale verschillen, die het gebruik van materieel aan banden leggen en een snelle toepassing ervan in de weg kunnen staan. Hier spelen wij met locale oplossingen adequaat op in, waarmee we een van de compleetste verhuurorganisaties binnen de EU zijn. 2rent is zelfs VCA-Petrochemie gecertificeerd en heeft ruime kennis van de wettelijke regelgeving, het keuringsregime van het materieel en explosieveiligheidsrichtlijn ATEX.

Productsoorten: tijdelijke licht-, lucht-, stroomen warmtevoorzieningen, accommodatie en opslag, lasapparatuur, grondverzet en verdichting, steigers, ladders, liften en hoogwerkers, gereedschappen en toestellen, meettoestellen, communicatie- en veiligheidsapparatuur, en explosieveilig materieel. Actief in sector: (petro-)chemie, oil & gas, staalconstructie en- verwerking, scheepsbouw, energie & afval, evenementen, woning- en utiliteitbouw, food, feed & farma, grondwerken & infrastructuur

Company Guide 2011


Rob Cloosterman


»16 ADT Fire & Security Als onderdeel van Tyco International beschikt ADT Fire & Security over een zeer uitgebreide ervaring op het gebied van systeemontwerp, installatie en life cycle management.

B

bedrijfsgegevens

innen de Benelux behoort ADT Fire & Security tot een van de grootste spelers in de markt van totaalaanbieders van (brand) beveiliging- en veiligheidsoplossingen. Oplossingen kunnen toegepast worden in verschillende branches: overheid, retail, on- en offshore, (petrochemische) industrie, zorginstellingen en infrastructuur. In de Benelux heeft ADT vier competence centers op het gebied van branddetectie, brandpreventie, geïntegreerde systemen en beveiliging. Hiermee is ADT de specialist voor security, brandbeveiligingencommunicatiedieu adviseert over oplossingen op maat.

ADT Fire & Security:

Uw vertrouwde leverancier

ADT Fire & Security Branche: ADT FireGezondheidsdiensten & Security Competence Centre Integrated Aantal Competence medewerkers: Centre branddetec5 Solutions Aantal tie en vestigingen: blusgassystemen 1 Samenwerkingsverbanden met: Lowland International van Diepenvoorde 9 Productsoorten: Vlierbaan 11 - 13 Medische keuringenLaan en advies Vlierbaan T +31(0)10 6 – 12 2887604 5582 LA Waalre 2908 in LRsector: Capelle Alle aan den IJssel 2908FLR +31(0)10 Capelle 2887567 aan den IJssel Actief Mission: Het in kaartbrengen van gezondheidsrisico’s, Postbus 816 medische Postbuskeuringen, 285 Total Body Check’s en medisch advies. Postbus E info@descmedical.com 285 5600 AV Eindhoven 2900 AG Capelle aan den IJssel 2900WAG www.descmedical.com Capelle aan den IJssel ADT DESC Fire & Security Competence Alkmaardermeer Centre Security 9 3068 KL Rotterdam

Tel: +31 (0)10 258 48 48 Fax: +31 (0)10 442 32 50

Tel: +31 (0)10 258 48 48 Fax: +31 (0)10 442 32 50

Tel: +31 (0)40 223 23 23 Fax: +31 (0)40 223 24 24


»»oplossingen

bedrijfsgegevens

ADT Fire & Security kan de volgende oplossingen bieden: • AlarmServiceCentrale • Blusgassystemen • Branddetectie en alarmering • Bronbeveiligingsoplossingen • Cameraobservatie (CCTV) • Communicatie- en intercomsystemen • Customer Support • Elektronische artikelbeveiliging (EAS) • Helpdesk • Inbraaksignalering • Kleine blusmiddelen • Ontruiming • Personeelsbeveiliging • Radiofrequente Identificatie (RFID) • Security management systemen • Service en onderhoud • Sprinkler-, schuimblus- en watermistsystemen • Toegangscontrole • Trainingen • Verkeerssurveillance • Verpleegoproep en zorgcommunicatie • 24/7 service oplossingen

»»certificeringen

ADT Fire & Security NL heeft de volgende certificeringen: • NEN ISO 9001:2008 • VCA** 2004/04 • Regelgeving Borg CCV • LPS 1233 – Erkend Sprinkler installateur • LPS 1233 – Erkend Gasblus installateur • Regeling Brandmeldingsinstallaties 2002 – Erkend branddetectiebedrijf • Regeling Brandmeldingsinstallaties 2002 – Erkend Opsteller programma van eisen • Regeling Technisch Beveiligingsinstallaties • Regeling Kleine Blusmiddelen – REOB onderhoudsbedrijf • REW 2002 – Erkend installatiebedrijf ADT Fire & Security BE heeft de volgende certificeringen: • Bosec certificaat: Gespecialiseerde onderneming als installateur van automatische branddetectie systemen. • Bosec certificaat: Installateur van vast opgestelde automatische blussystemen met CO2, inert gas, chemisch gas onder hoge druk. • Bosec certificaat: Installateur van vast opgestelde automatische hydraulische blussystemen. • VCA **2008/05 • ISO 9001:2008

ADT Fire & Security ADTBranche: Fire & Security Gezondheidsdiensten Draagbare blusmiddelen Competence Aantal medewerkers: Centre Water5& schuimblussystemen Aantal vestigingen: 1 Samenwerkingsverbanden met: Gewenten Lowland12 International Productsoorten: keuringen 4704 RD Roosendaal en advies Humaniteitslaan 241Medische A in sector: Alle Tel: 0165 530 003 1620Actief Drogenbos Mission: Het in kaartbrengenFax: van 0165 gezondheidsrisico’s, 398 233 België medische keuringen, Total Body Check’s en medisch advies. www.adtfireandsecurity.nl Tel: +32 (0)2 467 78 11 www.adt-belgium.be Fax: +32 (0)2 466 05 34 adt.nl@tycoint.com adt.be@tycoint.com

Branche: (brand)beveiliging Aantal medewerkers: 831 (NL : 550, BE : 281) Aantal vestigingen: 5 (2x Capelle aan den IJssel, Drogenbos, Waalre en Roosendaal) Actief in sector: Utiliteit, Industrie, Chemie, Petrochemie, Off shore (upstream en down stream), Residential, Retail, Transport & Logistiek, Infra, Defensie & (semi) overheid, Scheepvaart, Zorg

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


»18 AIB-Vinçotte Nederland B.V. Veiligheid, Kwaliteit en milieu. Vinçotte Nederland stelt zich -als onafhankelijke keurings- en inspectie-instelling- tot doel een wezenlijke bijdrage te leveren aan de zorg voor veiligheid, kwaliteit en het milieu, door inspectiediensten te verlenen die gericht zijn op de integriteit van constructies, installaties, machines, apparaten en gebouwen, alsmede diensten betreffende arbeidsomstandigheden.

» onafhankelijkheid &

bedrijfsgegevens

betrouwbaarheid Vinçotte Nederland maakt deel uit van de internationale groep Vinçotte en geniet als geaccrediteerde en door de overheid erkende keurings- en inspectie-instelling in heel Nederland bekendheid. Vinçotte Nederland biedt een breed gamma van complementaire diensten aan. De combinatie deskundigheid, competentie en flexibiliteit levert meteen een toegevoegde waarde voor de klant. Het productenpalet bestaat onder andere uit:

AIB-Vinçotte Nederland B.V. Takkebijsters 8 4871 BL Breda Postbus 6869 4802 HW Breda T +31 (0)76 571 22 88 F +31 (0)76 579 11 E info@vincotte.nl W www.vincotte.nl

niet-destructief onderzoek, keuringen van drukapparatuur(Notified Body), keuringen van hijs- & hefwerktuigen, elektrotechnische inspecties, keuringen van attractie- & speeltoestellen, systeemcertificatie (ISO 9000, ISO 14000, VCA*/**) en trainingen.

» deskundigheid & ervaring

De organisatie van Vinçotte Nederland is zo opgebouwd dat meer dan honderd deskundigen binnen verschillende teams kunnen worden ingezet. Dit geldt zowel op het gebied

Branche: Algemeen Aantal medewerkers vast of op projectbasis: 120 Aantal vestigingen: 3 Samenwerkingsverbanden met: TNO, Vinçotte Belgium, Vinçotte Inter en Vinçotte Academy BANT / KINT, TCVT, SKO Productsoorten: NDO, Technische Inspecties, Druk-apparatuur Keuring, Keuring Hijs- & Hefwerktuigen en Attractie en Speeltoestellen, Elektrotechnische Inspecties, Systeemcertificatie, Opleidingen


van projecten als op het gebied van regio’s. Naast de hoofdvestiging te Breda beschikt Vinçotte Nederland nog over verschillende regionale steunpunten verspreid over het hele land. De internationale groep Vinçotte vormt met haar meer dan 2000 medewerkers een kennisinstituut, met kantoren en samenwerkingsakkoorden in belangrijke economische centra, zoals Abu Dhabi, Algerije, België, China, Dubai, Frankrijk, Hongarije, India, Italië, Japan, Luxemburg, Marokko, Nederland, Oman, Roemenië, Saoedi-Arabië en Slowakije.

»»in dienst van de industrie

De diversiteit van onze diensten weerspiegelt zich in een uitgebreide klantenkring binnen verschillende sectoren zoals chemie en petrochemie, olie- & gaswinningindustrie, offshore productieplatforms, elektriciteitscentrales, scheepsbouwindustrie, staalconstructie- en apparatenbouw, kraanverhuur­ bedrijven, ingenieursbureaus, bouw- en sloopbedrijven, gemeentelijke en landelijkeoverheden,oliemaatschappijen,havenbedrijvenenscheepswerven. Voor elke klant stelt Vinçotte een op maat gesneden oplossing samen.

Vinçotte Nederland

Veiligheid, Kwaliteit en Milieu

□ □

AIR

GREEN ENERGY

SAFETY

NDT

□ □

LIFTING

ELECTRICITY

SAFETY

SAFETY

NOISE

PRESSURE

SOIL

PIPING

PRESSURE

bedrijfsgegevens

Safety, quality and environmental services

Actief in sector: Branche: Gezondheidsdiensten Keuring, Inspectie & Certificatie (Dienstverlening) AantalVinçotte Missie: medewerkers: creëert 5 voor al zijn klanten op een duurzame wijze een meetbare toegeAantal waarde voegde vestigingen: in hun 1 risicobeheer. Dit doen we door op een neutrale en onafhankelijke Samenwerkingsverbanden manier professionele en innovatieve met: Lowland diensten International aan te bieden op het gebied van certificatie, Productsoorten: inspectie, controle Medische en training. keuringen Deze en diensten advies moeten bijdragen tot de kwaliteit, de veiActief in ligheid ensector: de leefbaarheid Alle van de maatschappij. Mission: Het in kaartbrengen Bedrijfsvoorstelling: AIB-Vinçotte van gezondheidsrisico’s, Nederland B.V. - oftewel Vinçotte - is een dienstvermedische lenend bedrijf keuringen, op hetTotal vlak Body van inspecties, Check’s encontrole, medisch advies. certificatie, advies en opleidingen inzake kwaliteit, veiligheid en milieu. De dienstverlening bestaat uit inspectiediensten die gericht zijn op de integriteit van constructies, installaties, machines, apparaten en gebouwen, alsmede diensten betreffende arbeidsomstandigheden en milieu.

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


»20 Airconet BV Airconet is een zelfstandige onderneming gespecialiseerd in de verkoop, verhuur en het onderhoud van compressoren, persluchtconditionering (stikstofgeneratoren) en koelmachines voor de industriële branche. Airconet heeft zich ontwikkeld tot een maatwerk-aanbieder voor perslucht en koeltechniek.

H

et verkoopprogramma van Airconet biedt een ruime keus in zowel nieuwe als gebruikte compressoren. Met een onderhoudscontract zorgt Airconet dat u jaren lang ongestoord gebruik kunt maken van uw installatie. Voor koeltechniek geldt hetzelfde. Airconet is gespecialiseerd in koelmachines met extreem lage temperaturen, zeer nauwkeurige temperatuurregelingen en koelmediumleidingen.Kijk opdewebsite www.airconet.nl,voor de laatste projecten en het verkoopprogramma. Voor meer informatie neemt u contact op met de verkoopadviseur (info@airconet.nl).

breid verhuurprogramma. Tijdens onderhoud of wanneer u een storing heeft (en direct een vervangende machine nodig is), is airconet u graag van dienst. Airconet levert in de meeste gevallen vrijwel direct uit voorraad. Ook voor langere termijnen is airconet u graag van dienst. Onlangs heeft Airconet nieuwe luchtbehandelingskasten in de verhuur genomen. Hiermee is het mogelijk ruimten te koelen en te verwarmen met schone gefilterde lucht. Met de operational lease contracten (lange termijn verhuur) bent u volledig ontzorgd.

» verhuur

Onderhoud blijft belangrijk voor iedere persluchtinstallatie en koelmachine. Airconet heeft gespecialiseerde en ervaren medewerkers, die

bedrijfsgegevens

Voor tijdelijke persluchtinstallaties of koelmachine beschikt Airconet over een zeer uitge-

Airconet BV Coenecoop 745 2741 PW Waddinxveen T +31 (0)182 633 009 F +31 (0)182 633 207 E info@airconet.nl W www.airconet.nl

» onDerhouD


het onderhoud van deze installaties, op de door de fabriek voorgeschreven manier, kunnen uitvoeren. Graag geven wij u een gericht onderhoudsadvies.

Âť 24/7

bedrijfsgegevens

Met een bereikbaarheid van 24 uur per dag, staat Airconet altijd voor u klaar. Heeft u koeltechniek en/of persluchttechniek in huis, dan kan Airconet u perfect van dienst zijn.

Branche: Industrie Aantal medewerkers: 20 Aantal vestigingen: 1 Samenwerkingsverbanden met: Zeevenhooven Air BV, Crimex Compressoren BV Productsoorten: Compressoren, Persluchttechniek, Koeltechniek, Luchtfiltratie Actief in sector: Petro(chemie), Industrie Merken/titels: Gardner Denver, Boge, Ekomak, Sullair, MTA Missie: Totaalleverancier voor alle persluchtgerelateerde materialen en koelmachines voor de industrie.

Company Guide 2011


»22 ALUP-Kompressoren BV Wereldwijd reeds meer dan tachtig jaar actief in het ontwikkelen en produceren van schroef-, zuiger- en turbocompressoren, op de Nederlandse markt sinds 1954. Alup vond in 1923 zijn oorsprong in Köngen bij Stuttgart (D). Vanaf het eerste begin heeft het bedrijf de gewoonte zich volledig op de klanten te richten en de belangen van klanten centraal te stellen.

I

bedrijfsgegevens

n het begin bestond de productie uit ongecompliceerd geconstrueerde autoluchtpompen, het product waarvan toen ook de bedrijfsnaam is afgeleid. Kort daarna ontwikkelde de oprichter Adolf Ehmann de eerste series ALUP zuigercompressoren in stationaire en transportabele uitvoeringen. In 1980 werd een begin gemaakt met de productie van schroefcompressoren. Het programma is intussen dermate uitgebreid dat het nu bestaat uit machines met vermogens van 2,2 tot 400 kW. Doordebewezenbedrijfszekerheideninnovaties kon ALUP zich snel verder ontwikkelen en werd de naam meer en meer synoniem voor kwaliteit. De organisatie is flexibel, reageert snel op individuele wensen en staat klanten op een deskundige manier bij met nuttige adviezen.

ALUP-Kompressoren BV Biezenwade 10 3439 NW Nieuwegein

ALUP producten zijn het resultaat van voortdurendtechnologischonderzoekeninnovaties.Dat de productie gecertificeerd is volgens ISO 9001 spreekt vanzelf, net als de implementatie van de milieunorm ISO 14001. Wij zijn u graag van dienst met ons leveringsprogramma:  • schroefcompressoren • zuigercompressoren • drukverhogers (boosters) • turbocompressoren • blowers • hoogefficiënte filters • koeldrogers • adsorptiedrogers • complete condensafvoersystemen • systeemoplossingen

Branche: Persluchtinstallaties turn-key Levering, onderhoud en reparaties compressoren Aantal medewerkers: 35

Postbus 1312 3430 BH Nieuwegein T +31 (0)30 2809000 F +31 (0)30 2895675 E info@alup.nl W www.alup.nl

Aantal vestigingen: 1 Productsoorten: Schroefcompressoren Zuigercompressoren Persluchtkoeldrogers Adsorptiedrogers Filters en overige persluchtapparatuur


»»meer druk voor betere prestaties!

Of het nu gaat om ziekenhuizen, werkplaatsen, industrie, luchtvaart of alle andere denkbare bedrijfstakken - perslucht is en blijft een medium dat geen enkel bedrijf kan missen. Minstens zo belangrijk is dat de perslucht de druk heeft die nodig is voor de toepassing.    Om zeker te zijn van perslucht met de juiste werkdruk vindt u in ALUP een betrouwbare partner. De naam ALUP staat garant voor producten van de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en een solide service. Niet alleen in West-Europa, maar in meer dan honderd landen over de hele wereld.

ALUP-Kompressoren BV

Nieuwe generatie ALUP Compressoren. Van A naar Beter.

»»wij staan graag voor u klaar. op iedere plek, waar ook ter wereld

bedrijfsgegevens

Wij zien het als een belangrijke taak om snel in te spelen op wensen van klanten en daarom kunt u in meer dan honderdtwintig landen een beroep op ons doen. Een efficiënt opererende serviceorganisatie is nooit ver uit de buurt en staat altijd voor u klaar. Deskundige technici voorzien u op een betrouwbare en neutrale manier van advies. ALUP Kompressoren BV te Nieuwegein beschikt over een eigen service apparaat welke 24 uur per dag 365 dagen per jaar bereikbaar en inzetbaar is. Eigen regionaalopererendeserviceengineersbeschikkenovermoderne,volledigingerichte servicewagensenzijninstaatnage­noegallevoorkomendepersluchtproblemente verhelpen. Indien dit onverhoopt niet mogelijk is, kunnen zij beschikken over een eigenmobieledieselcompressor.Onzemedewerkerswordenregelmatiggeschoolden volgens regionale en internationale voorschriften voorzien van nieuwe informatie. Onzemedewerkerszijnaltijdopdehoogtevandelaatstetechnischeontwikkelingen.  Wij staan u als betrouwbare partner graag met raad en daad ter zijde, ook om u informatie te geven over: • de levering van betrouwbare originele resevedelen • speciaal op uw bedrijfssituatie afgestemde onderhoudscontracten • cursussen • telemonitoring, de controle van uw installaties op afstand • eersteklasproducten,deskundige partners,vakkundige service.Eenbeteresamenwerking is niet denkbaar. U kunt ons altijd bereiken per telefoon en per e-mail.

Actief in sector: (Petro)chemie, energie en milieu, voedingsmiddelen, farmacie en verder in alle andere industrieën waar perslucht nodig is Merken/titels: ALUP-Kompressoren – Sauer Compressoren GmbH – HAUG Kompressoren AG Missie: Al vanaf het eerste begin is onze bedrijfsfilosofie dat een blijvend succes alleen verzekerd is met deskundigheid en technologische voorsprong. Ons succes is nog steeds gebaseerd op traditionele waarden. Onze bedrijfsresultaten zijn niet alleen het gevolg van de hoge productkwaliteit, maar ook van onze voortdurende gerichtheid op klanten. Bij de technologische ontwikkelingen staan de steeds veranderende eisen centraal, onder andere op het gebied van energiebesparing en de bescherming van ons leefmilieu. Deze uitgangs­punten hebben er mede toe bijgedragen dat ons concern al lange tijd tot de meest innoverende en succesvolste compressorproducenten ter wereld behoren.

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


Âť24 Argos Groep B.V. Argos Oil is een van de grotere zelfstandige oliebedrijven van de Benelux en is actief op het gebied van trading, opslag en verkoop van brandstoffen en smeermiddelen. Met haar hoofdkantoor, opslag en distributie in de Rotterdamse haven staat Argos Oil middenin de oliewereld.

A

rgos is een van de snelst groeiende oliebedrijven van de Benelux. Het geheim van deze groei schuilt in de combinatie van de kracht van een grote onderneming met de flexibiliteit van kleinere bedrijven.

bedrijfsgegevens

Peter Goedvolk is oprichter en algemeen directeur van Argos. In 1984 kreeg hij de kans om in de Hoeksche Waard een bescheiden oliehandel over te nemen. Na een reeks van kleinere overnames werd midden jaren negentig het Vlaardingse bedrijf Argos gekocht. Daarmee verkreeg Goedvolk zijn huidige relatie met de scheepvaart. En hij verwierf zich een plaats aan het water. Naast een groeiend

Argos Groep B.V. Hoefsmidstraat 40 3194 AA Rotterdam-Hoogvliet Postbus 129 3190 AC Rotterdam-Hoogvliet T +31 (0)10 295 47 70 F +31 (0)10 295 47 71 E info@argos.nl W www.argos.nl

aantal tankwagens beschikt Argos sindsdien over een uitgebreide vloot bunkerschepen en een terminal in de Rotterdamse haven. In een gestaag tempo heeft de Havenman van het Jaar 2006 een concern opgebouwd met een omzet van ruim 1,5 miljard euro in 2009 en meer dan 500 medewerkers in onder andere de Benelux, Frankrijk en Duitsland.

Âť traDing Prijs en kwaliteit staan bovenaan. Argos Oil maakt van uitbreiding van binnen- en buitenlandse handelsactiviteiten een continu proces. Permanent streven wij naar een juiste mix van prijs, kwaliteit en levertijd van olieproducten voor onze relaties en onze eigen bedrijven.


Argos International Trading handelt in de volgende producten: gasolie, diesel, biodiesel, benzine en benzinecomponenten, zoals ETBE, MTBE en ethanol. Daarnaast zijn wij actief in Over-The-Counter Financial swaps en op de oliebeurs in Londen in futures en in opties op deze futures. Deze ‘papieren’ handel staat altijd ten dienste van onze fysieke handel

» proDuction & supply Opslag en logistiek gemaakt voor de beste service! Onze terminal in Rotterdam Pernis is geschikt voor de opslag van diverse soorten brandstoffen. Met een huidige capaciteit van meer dan 650.000 m3, meerdere steigers en uitgebreide blend faciliteiten is het een belangrijke schakel geworden in de 24-uurs logistiek van de Rotterdamse haven. Daarnaast heeft Argos op de terminal in Rotterdam Pernis DutchBioDiesel opgezet. Deze fabriek produceert per jaar 250.000 ton biodiesel.Ter ondersteuning van onze lokale distributie heeft Argos in 2009 een aantal depots in Duitsland en Frankrijk overgenomen.

Missie:

Argos Oil voorziet op flexibele wijze in de immer veranderende energiebehoefte van de klant met een scherp oog voor het milieu. Met een compleet productenportfolio streeft Argos diversificatie van de energiemix na.

» marketing & sales Bunkering en inland marine voor verschillende scheepvaart sectoren. De bunker afdeling van Argos levert op locatie alle denkbare soorten stookolie, gasolie en marinedieselolie aan zee- en binnenvaartschepen. Dit gebeurt in kleine tot grote hoeveelheden met gegarandeerde kwaliteit en perfecte service. Aan de binnenvaart worden ook diverse soorten smeerolie en scheepsmaterialen geleverd. Onze twee grootste schepen beschikken over unieke computergestuurde blendinstallaties. Hiermee kan op elk gewenst moment en op elke gewenste locatie de juiste viscositeit stookolie worden geleverd.

» retail en Bk-gas voor De consumentenmarkt

bedrijfsgegevens

De afgelopen jaren heeft Argos haar plek veroverd op de consumentenmarkt met haar tankstations. Het aantal locaties is gegroeid tot een uitgebreid netwerk met een goede dekking over het land. Er is flink geïnvesteerd in de kwaliteit van de locaties. Bedrijven en particulieren kunnen beschikken over uitstekende brandstoffen voor concurrerende prijzen.

Argos heeft enkele jaren geleden het volledige eigendom verworven van BK-GAS, de pionier, marktleider en trendsetter in de markt voor autogas. BK-GAS levert autogas aan ruim 600 verkooppunten in de Benelux. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf innovatieve marketingconcepten voor autogas, zoals bijvoorbeeld gasFX en ecoLPG. Brandstoffen en smeermiddelen op elk gewenst moment Continuïteit is het sleutelwoord wanneer het aankomt op de leverantie van brandstoffen en smeermiddelen. Met haar eigen vloot tankschepen en tankwagens heeft Argos de logistiek strak in handen, zonder afhankelijk te zijn van derden. Naast minerale brandstoffen levert Argos biobrandstoffen, zoals bijvoorbeeld biodiesel en ethanol. Argos Supreme is het hoogwaardige smeermiddelenmerk van Argos en biedt een uitgebreid pakket van producten voor onder meer de industriële- en automobielsector. Met meer dan 25 jaar ervaring staat Argos Supreme klaar voor haar klanten, waarbij betrokkenheid, service en flexibiliteit hoog in het vaandel staan.

Branche: Supplying Aantal medewerkers: 500 Aantal vestigingen: 15 Productsoorten: Brandstoffen, smeermiddelen en energie Actief in sector: Energie, olie en opslag branche Merken/titels: Argos brandstoffen, Argos Supreme smeermiddelen, BK-GAS

Company Guide 2011


»26 Arma Tankbouw B.V. Arma Tankbouw is een zelfstandig bedrijf dat is gespecialiseerd in nieuwbouw, reparatie en modificatie van verticale opslagtanks.

W

ij bouwen opslagtanks tussen circa 4 en 40 m doorsnede voor opdrachtgevers in de meest uiteenlopende industriële sectoren. Zowel in ter plaatse bouwen als kant-en-klaar aanleveren kunnen wij u van dienst zijn. Vanwege onze brede klantenkring hebben wij ervaring met de uiteenlopende wensen in de diverse branches.

bedrijfsgegevens

Wij kunnen u van dienst zijn met de reparatie en/of modificatie van opslagtanks. Bijvoorbeeld het vernieuwen van bodems en daken. Met onze equipement zijn wij in staat om op efficiënte wijze een opslagtank te verhogen of te verlagen.

Arma Tankbouw B.V. Nieuwland Parc 415 2952 DE Alblasserdam Postbus 80 2950 AB Alblasserdam T +31(0)78 890 7390 F +31(0)78 890 7399 E info@armatankbouw.nl W www.armatankbouw.nl

» onze kracht Arma Tankbouw heeft consequent ingezet op specialisatie in opslagtanks. Door onze no-nonsense organisatie met korte lijnen kunnen wij slagvaardig opereren. Wij streven naar een excellente klanttevredenheid, waardoor u mag rekenen op een projectteam dat pro-actief is en zijn kennis en ervaring inzet om tot een goed eindresultaat te komen voor de opdrachtgever.


bedrijfsgegevens

Branche: Tankbouw en -reparaties Productsoorten: Nieuwbouw, reparatie en modificatie van opslagtanks Actief in sector: (Petro)chemie, olie&gas, energie, plantaardige en dierlijke oliën Certificeringen: ISO 9001:2008 en VCA** 2008/05 Missie: Voor (potentiële) opdrachtgevers een voortreffelijke partner zijn in het realiseren en onderhouden van industriële opslagconstructies.

Company Guide 2011


»30 Aura Light Aura ontwikkelt, produceert en verkoopt al jaren succesvol hoogwaardige kwaliteit lichtbronnen binnen het unieke Long Life concept. Dankzij de ten minste drie keer langere levensduur van onze producten besparen onze klanten aanzienlijk op onderhoud- en vervangingskosten. Nieuw in ons assortiment zijn eco Long Life totaaloplossingen, waarmee direct energie bespaard kan worden en de CO2-uitstoot verder afneemt. We vermarkten onze producten via eigen verkooporganisaties en distributeurs over de gehele wereld.

» long life concept Aura biedt lichtoplossingen met een ten minste 3 keer langere levensduur in vergelijking met standaardproducten.Daardoorbentuverzekerd van continue verlichting en heeft u geen ergernis over het uitvallen van lampen. U vermijdt 2 van de 3 lampvervangingen waardoor u kunt besparen op vervanging en onderhoud. In ons bredeassortimentvindtuookkostenbesparende eco totaaloplossingen waarmee tot 80% kan worden bespaard op het energieverbruik en de CO2-uitstoot verder afneemt.

bedrijfsgegevens

In nauwe samenwerking met klanten hebben we producten ontwikkeld voor specifieke

Aura Light Central Europe Habichtstrasse 41 22305 Hamburg, Duitsland Voor Nederland en België: T +31 (0)33 450 40 20 F +31 (0)33 456 32 93 E info@auralight.nl W www.auralight.nl

toepassingen, zoals lichtreclame en koude, vervuilde, gevoelige en brandveilige omgevingen. Voor iedere sector kunnen wij een passende Long Life lichtoplossing aanbieden. Onze producten zijn toepasbaar in bestaande lichtinstallaties.

» unieke proDucten In ons assortiment vindt u een breed aanbod producten. Bijvoorbeeld de unieke hogedruk natriumlamp, de Aura Sodinette Long Life. Met 48.000 branduren bij een 12-uurs schakelcyclus en een uitvalspercentage van maximaal 10% is dit de HPS lamp met de langste levensduur ter wereld. Nieuw in ons assortiment is de


»»De voordelen van Aura lichtoplossingen • Duurzame producten • Onovertroffen levensduur • Minder onderhoud en vervanging • Laag uitvalspercentage • Hoge lichtopbrengst • Laag kwikgehalte • Groot contrastniveau • Energiebesparende totaaloplossingen • Unieke garanties

Aura Crystal Long Life, een metaalhalogeenlamp die wit licht uitstraalt, met een zeer lange levensduur en hoge lichtopbrengst.

»»Beter voor het milieu Kostenbesparing is niet het enige voordeel dat Aura u biedt. Dankzij de lange levensduur wordt de CO2-uitstoot met 2/3 gereduceerd waardoor de natuur minder wordt belast. Bovendien wordt de CO2 die Aura genereert met de productie en transport van de lampen, gecompenseerd via milieuprojecten van de internationale milieuorganisatie Climate Care. Dit maakt onze producten klimaatneutraal.

»»Lichtoplossing op maat Geen andere fabrikant kan in de buurt komen van het brede assortiment Long Life lichtbronnen dat Aura u biedt. Met ruim 700 Long Life producten kunnen we voldoen aan eisen die gelden in de industrie en diverse andere sectoren. Onze producten zijn momenteel wereldwijd al succesvol toegepast in alle mogelijke klimaten en omstandigheden.

bedrijfsgegevens

Samen met u kunnen we uw verlichting duurzamer maken. We evalueren uw huidige lichtinstallatie, bepalen waar u nu energie verspilt en kunnen u een oplossingbiedenwaarmeeuuwenergieverbruikenuwonderhoudskostenterugdringt. Zo ontvangt u een lichtoplossing op maat, waarbij u vergaande garanties krijgt op de hoge lichtopbrengst, de lange levensduur en het lage uitvalspercentage. Met uw keuze voor Aura kiest u voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en tegelijkertijd voor kostenbesparing. Beter kan het toch niet?

Branche: Fabrikant, importeur Aantal medewerkers: 10 (200) Samenwerkingsverbanden: Hytronik Productsoorten: Long Life Fluorescentielampen, Long Life Hogedruk natriumlampen Compact fluorescentielampen, Elektronische starters Voorschakelapparaten, Long Life metaalhalogeenlampen Actief in de sector: Algemene industrie, oil & gas, lichtreclame, food & beverage, energiecentrales, openbare verlichting, (petro)chemische industrie, musea en kantoren. Merken/titels: In eigen beheer of samenwerking: Aura Long Life lightsTM, Elmetec en Loyje voorschakelapparaten Missie: Aura Light biedt eco Long Life lichtoplossingen waarmee klanten geld kunnen besparen en tegelijkertijd hun CO2-uitstoot kunnen verminderen.

Company Guide 2011


»32 BAM Techniek – Industrie BAM Techniek is een landelijk opererende, multifunctionele dienstverlener. Als toonaangevend kennisbedrijf ontwerpen, realiseren, onderhouden en beheren wij technische installaties voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten in utiliteit, industrie, infra en woningbouw.

M

et een integrale projectaanpak en een decentrale organisatiestructuur bedient BAM Techniek vanuit 15 locaties opdrachtgevers in heel Nederland. Daarnaast coördineert BAMTechniek - Industrie de activiteiten voor het industriële segment en realiseert BAM Techniek, als specialist in het beheersen van luchtkwaliteit, onder de naam Interflowintegralecleanroomconcepten.Verder zijn er werkplaatsen voor het prefabriceren van onder meer leidingwerk, verdelers en speciale constructies.

bedrijfsgegevens

Opdrachtgevers hebben in toenemende mate behoefte aan één aanspreekpunt voor alle disciplines. Daar komt bij dat technische ontwikkelingen en innovaties zich vaak kenmerken dooronderlingesamenhang.DaarombiedtBAM

Techniek hoogwaardige dienstverlening over de volle breedte van het vakgebied, waarbij specialistische activiteiten bijzondere aandacht krijgen. Het gaat om middenspanning, maintenance,paneelbouw,technischeautomatisering, high purity systems, cleanrooms en operatiekamers, security, brandbeveiliging, ICT, duurzame energiesystemenenpubliek-privatesamenwerking. BAM Techniek is industriële opdrachtgevers van dienst op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en instrumentatie. Om de activiteiten in dit segment verder te ontwikkelen, profileert de locatie Capelle aan den IJssel zich als BAM Techniek – Industrie. Met steunpunten in Amsterdam en Den Bosch wordt de industriële markt in heel Nederland bediend.

BAM Techniek - Industrie Roer 288 2908 MC Capelle aan den IJssel

Regio Amsterdam Paasheuvelweg 22b 1105 BJ Amsterdam Z.O.

Locatie Den Bosch De Steenbok 15 5215 MG Den Bosch

Postbus 8766 3009 AT Rotterdam

T +31 (0)20 6600300

T +31 (0)73 9628865

T +31 (0)10 2897777 F +31 (0)10 2897799 E industrie@bamtechniek.nl W www.bamtechniek.nl


BAM Techniek – Industrie richt zich primair op de volgende activiteiten: • Projecten - nieuwbouw, renovatie en uitbreiding • Maintenance - technische dienst voor vaste opdrachtgevers met 24 uur service • Paneelbouw – klantspecifieke productie van het gehele traject of delen daarvan • Technische automatisering – van besturingsconcept tot technische en functionele ontwerpen • Middenspanning - nieuwbouw, vervanging en onderhoud tot 52 kV Bij de industriële dienstverlening van BAM Techniek ligt de nadruk op vier marktsegmenten waarin sprake is van een uitstekend trackrecord. Dit zijn olie- en gasopslag, (petro)chemie, afvalverwerking en de energiemarkt. Daarnaast worden ook andere sectoren bediend, zoals food en infra.

bedrijfsgegevens

Industriële opdrachten kenmerken zich vaak door de betrokkenheid van meerdere, met elkaar verweven disciplines. De afstemming tussen de verschillende werkzaamheden luistert nauw. BAMTechniek kan bogen op een aansprekende lijst van industriële projecten waar intensief en succesvol is samengewerkt met andere specialisten. In toenemende mate gaat het om voorbeelden waarbij meerdere BAM-bedrijven betrokken zijn. De gemeenschappelijke cultuur die zich kenmerkt door openheid en collegialiteit is daarbij een belangrijk voordeel.

BAM Techniek - Industrie

Natuurlijk BAM Techniek

Branche: elektrotechniek, werktuigbouwkunde, ICT, maintenance, middenspanning, technische automatisering, paneelbouw, brandbeveiliging, security en meer Aantal medewerkers: BAM Techniek totaal 1400+ / Locatie Industrie 225 Aantal vestigingen: 10 regio's / 15 locaties Samenwerkingsverbanden met: BIS (BAM Industrie Service), BAM Energie en overige BAM werkmaatschappijen Actief in sector: BAM Techniek - Industrie: olie- en gasopslag, (petro)chemie, afvalverwerking, energiemarkt, food en infra Missie: BAM Techniek bv wil als integrale technische dienstverlener haar bijdrage leveren aan de optimale inzet van installatietechniek voor gebouwen en processen. Vanuit onze kernwaarden kwaliteit, respect, samenwerking en innovatie, willen wij ons toonaangevend onderscheiden bij onze opdrachtgevers.

Company Guide 2011


Danny Cornelissen


BIS Both Industrial Services berekent, adviseert en levert hoogwaardige mechanische onderdelen voor koeltorens en luchtkoelers. Met bijna veertig jaar ervaring kunnen wij voor iedere installatie (oud of nieuw) de meest optimale onderdelen van hoogste kwaliteit selecteren.

»35

B

ISismerkonafhankelijkenlevertwereldwijddevolgendeproducten:

• Elektromotoren en frequentie-omvormers. • Aandrijfassen met tussenassen van koolstofvezelversterkte kunststof.

bedrijfsgegevens

Het geheel is zeer corrosiebestendig, bijzonder licht, dynamisch gebalanceerd en geschikt voor grote asafstanden tot ca. 6,5 meter, zónder tussenlagers. Koppelingsnaven en bevestigingsartikelen uit RVS 316. • Tandwielkasten. Haakse tandwielkasten met spiraalvertanding, in eenof tweetrapsuitvoering, ontworpen voor het zware koeltorenbedrijf, d.w.z. lange levensduur en minimaal onderhoud. Vermogens tot 325 kW en overzetverhoudingen van 2:1 tot 25:1. Tevens parallel tandwielkasten voor luchtgekoelde condensors tot 310 kW. • Ventilatoren met bladen van geëxtrudeerd aluminium of glasvezelversterkt polyester, verstelbaar in stilstand of tijdens bedrijf, van 400 mm tot >12 meter (40 ft) diameter. • Ventilatorconussen en ‘inlet bells’ van glasvezelversterkt kunststof. Licht in gewicht, zeer corrosiebestendig en stabiel, gestandaardiseerd ontwerp tot circa twaalf meter diameter en zes meter hoogte. • Overige producten Voor koeltorens leveren wij ook vulpakketten en druppelvangers, alsmede sproeiers voor een optimale waterverdeling en een vergroot contactoppervlak voor verhoogde warmteoverdracht. • Overige sectoren BIS levert ook haakse tandwielkasten (tot > 5000 kW) voor brandbluspompen (On- en Offshore), Composiet tussenassen voor cardanaandrijvingen (Scheepsaandrijving) en diverse aandrijfcomponenten en ventilatoren ten behoeve van de industrie in het algemeen.

BIS Both Industrial Services B.V. P.O. Box 6007 3130 DA Vlaardingen T +31 10 2497046 F +31 10 2497047 E sales@bisboth.nl W www.bisboth.nl www.power-technology.com

BIS

Both Industrial Services BV

Branche: Engineering - groothandel - import/export Productsoorten: Engineering en levering van ventilatoren, ventilatorhuizen, inlaatstukken, tandwielkasten, aandrijf-assen, (flexibele) koppelingen, elektromotoren. Actief in sectoren: Chemie & Petrochemie, Staalindustrie, Energieopwekking, Olie & gaswinning, Transport, Grafische en Papierindustrie. Klanten onder meer: ADM, Air Products, Air Liquide, AKZO Nobel, BASF, Corus, Dow, DSM, Electrabel, EON, Esso, Hoek Loos, Nerefco, Shell, ThyssenKrupp, Yaris. Merken onder meer: Addax, Amarillo, Hudson, Koppers, Omega, Rexnord, Sureflex, TB Woods, Thomas, Ventax, Viva. Missie: BIS staat voor ‘state-of-the-art’, hoge kwaliteit en korte levertijd

Company Guide 2011


»36 Bollegraaf Logistic Systems Bollegraaf Logistic Systems is al tientallen jaren actief in het ontwikkelen en uitvoeren van logistieke oplossingen voor het transporteren van grote elementen, zoals prefab betonelementen, containers, staalcoils, en bulkproducten, zoals zand en grind. Voor elke klant heeft Bollegraaf een systeem dat past bij zijn situatie. Het goed luisteren naar de klant en het geven van een gedegen en eerlijk advies staan hoog aangeschreven bij onze medewerkers.

D

e hijswerktuigen van Bollegraaf worden vanuit een modulair concept geconstrueerd. Wij zien de kraan als onderdeel van een logistiek geheel, waarbij de kraan moet voldoen aan specifieke eisen. De klant gebruikt de kraan in de meest uiteenlopende situaties,bijvoorbeeldbijdeproductievanprefab betonelementen, de op- en overslag van staalplatenendebouwvanverkeerstunnels.Geenenkele kraan is hetzelfde; elke kraan onderscheidt zich door ander hijsvermogen, overspanning, kraanrijsnelheid en soort bediening. Bollegraaf biedt de klant altijd een passende oplossing.

bedrijfsgegevens

De kranen van Bollegraaf bewijzen zich al vele jaren. Er zijn talloze voorbeelden waarbij onze

kranen al meer dan dertig jaar intensief gebruikt worden bij productiebedrijven. Deze bedrijven kiezen bewust voor Bollegraaf kranen. Dit is niet voor niets. Wij hebben op het gebied van kraantechniek een naam opgebouwd die staat voor veiligheid en bedrijfszekerheid. Naast kranen ontwikkelt en produceert Bollegraaf ook systemen voor de op- en overslag van bulkgoederen.Wijhebbenaltientallensystemen weggezet voor de op- en overslag van“niet-vervliegbare” materialen als zand, grind, cacao en zout. Deze installaties bestaan uit transportbanden, overstorttrechters, vultrechters, trilfeeders en afwerpwagens, inclusief de bijbehorende elektrische besturings- en controlesystemen.

Branche: DESC Bollegraaf Logistic Systems Gezondheidsdiensten Aantal medewerkers: 5 Alkmaardermeer Breevaartstraat 9 11-19 Aantal vestigingen: 1 3068 KL Rotterdam 3044 AG ROTTERDAM Samenwerkingsverbanden met: Lowland International T +31(0)10T2887604 +31 (0)10 4155277Productsoorten: Medische keuringen en advies F +31(0)10F2887567 +31 (0)10 4154502Actief in sector: Alle Mission: Het in kaartbrengen van gezondheidsrisico’s, medische keuringen, Total Body Check’s en medisch advies. E info@descmedical.com E info@bollegraafbv.nl W www.descmedical.com W www.bollegraafbv.nl


De ontwikkeling en de productie vinden geheel in eigen huis plaats. Elk systeem is opgebouwd uit modulaire units en wordt op maat voor de klant geconstrueerd. Ook het samenspel met de klant en haar toeleveranciers wat betreft de fundering neemt Bollegraaf voor haar rekening. Onze klanten kiezenbewustvoordeproductenvanBollegraafvanwegededuurzaamheid, veiligheid en bedrijfszekerheid. De engineeringafdeling van Bollegraaf is continu bezig met de ontwikkeling van innovatieve oplossingen, waardoor onze klanten optimale efficiency in hun productieproces bereiken. Door de onderhoudsvrije constructie en het gebruik van standaardcomponenten van gerenommeerde toeleveranciers vergen de systemen van Bollegraaf weinig onderhoud. Dit geldt bijvoorbeeld voor de elektrische takels en de kraanrijmotoren. Onze kranen voldoen aan de strenge Duitse veiligheidseisen.Voor elke installatie wordt een risico-inventarisatierapport gemaakt, waardoor wij voor alle voorkomende situaties een oplossing hebben en de goede veiligheidsvoorzieningen worden ingebouwd.

bedrijfsgegevens

De klantenkring van Bollegraaf Logistic Systems breidt zich verder uit, in het bijzonder naar België en Duitsland. Bollegraaf is zeer actief en biedt vele voordelen voor bedrijven met logistieke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld containers, staalcoils, kantoorunits en bulkgoederen.

Branche: Metaalindustrie Gezondheidsdiensten Aantal medewerkers: 200 5 Aantal vestigingen: In 1 de Holding 3: Bollegraaf Recycling Machinery – Appingedam; Samenwerkingsverbanden Bollegraaf Logistic Systems met: - Rotterdam; Lowland International Lubo Systems - Emmen Productsoorten: Missie: Bollegraaf Medische Logistickeuringen Systems kan en advies veel betekenen voor Actief in sector: bedrijven met logistieke Alle uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld: containers, Mission: ­s taalrollen, Het in kantoorunits kaartbrengen envan bulkgoederen gezondheidsrisico’s, onder andere zand, grint, steenkool, zout. medische keuringen, Total Body Check’s en medisch advies.

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


»28 ASK Romein ASK Romein gaat als grote Europese staal- en totaalbouwer geen uitdaging uit de weg. We gaan graag op zoek naar nieuwe, ambitieuze projecten en bedienen dan ook een breed marktsegment. Vanuit Nederland en België werken onze vier divisies

bedrijfsgegevens

aan diverse projecten in marktsegmenten als transport en logistiek, industrie, offshore, utiliteitsbouw, parkings en food.

» ask romein staalBouw

» ask romein Bouw

Vanuit de vestiging in Roosendaal ontwerpt, fabriceert en monteert ASK Romein Staalbouw staalconstructies, gevel- en dakbekledingen voor zowel kleine als grote (inter)nationale projecten. Met bijna 40 jaar ervaring en een productiecapaciteit van 40.000 ton staal op jaarbasis, behoort deze divisie tot de top in West-Europa. ASK Romein Staalbouw staat garant voor een efficiënt ontwerp en bouw proces, hoge kwaliteit en een lage prijs. Ontwerpers, voorbereiders en uitvoerders werken onder één dak, waardoor communicatielijnen kort blijven. Interactie is snel, waardoor al in de ontwerp- en engineeringfase gehelestaalconstructieszoefficiëntmogelijkgeoptimaliseerd worden.

Van planontwikkeling, ontwerp en voorbereiding tot bouw en oplevering: ASK Romein Bouw beheerstalleonderdelenvanhetbouwproces.Gevestigd in hetzelfde pand als ASK Romein Staalbouw werkenbeidedivisiesnauwmetelkaarsamen.ASK RomeinBouwhoefthierdoorhetstaaldeelvaneen project niet uit te besteden en onderscheidt zich daardoor met een integrale aanpak van bouwprojecten. Door deze gecombineerde kracht zijn optimale constructies een feit: een groot oplossend vermogen ontstaat. Met ontwerpkennis van staal, beton éndekennisvanbijbehorendespecifiekemarkten vindt ASK Romein Bouw altijd de meest optimale oplossing tegen lage kosten.

ASK Romein Belder 101 4704 RK Roosendaal Postbus 1013 4700 BA Roosendaal T 0165 75 03 00 F 0165 55 53 25 E info@ask-romein.com W www.ask-romein.com


» ask romein offshore In Vlissingen, gelegen aan het open water en vanuit een unieke positie in het Sloegebied, is deze divisie gespecialiseerd in staalconstructies voor de offshore en de maritieme sector. Met flexibele en ervaren medewerkers is ASK Romein Offshore altijd in staat ieder project zeer snel en met gegarandeerde kwaliteit uit te voeren. Honderd procent voldoen aan de eisen van de klant is dan ook steeds het doel. De grote betrokkenheid bij het werk en interesse voor de projecten van de opdrachtgevers dragen bij aan een perfect resultaat. Ook prima geoutilleerde fabricagefaciliteiten en uitstekende aan- en afvoermogelijkheden via weg, water en rail leveren een bijdrage aan dit succes. Daarnaast is zorg voor detailengineering enontwerpvaneenvoudigeencomplexeobjectenmogelijk:waarnodigleverende andere drie divisies specifieke ondersteuning.

» ask romein staal- en inDustrieBouw In het Belgische Malle combineert ook deze divisie de kennis en ervaring van zowel hethoofdaannemerschapalshetstaalconstructiebedrijf.Metafdelingenverkoop, engineering, productie en uitvoering onder één dak realiseert ASK Romein Staalen Industriebouw projecten op een innovatieve en flexibele manier. Kwaliteit, een gunstige prijs en snelheid staan daarbij centraal. OokASKRomeinStaal-enIndustriebouwbeschiktdusovergecombineerdekennis in eigen huis, waardoor steeds klant- en marktgericht gehandeld wordt. Ambitie is daarbij een vanzelfsprekend onderdeel in het bedrijfsproces.

ASK Romein:

Honderd procent voldoen aan de eisen van de klant is steeds het doel » gecomBineerDe kracht ASK Romein bundelt in vier divisies haar kracht als hoofdaannemer én staalconstructiebedrijf. Door het overdragen van ontwerp en bouw kennis onder één dak, maar ook door de nauwe samenwerking tussen de vestigingen Roosendaal, Vlissingen en Malle, zijn flexibiliteit, innovatie en creativiteit gegarandeerd. Optimale constructies, een groot oplossend vermogen en lage kosten zijn hierdoor altijd onderdeel van de dienstverlening.

» jeugD heeft De toekomst!

bedrijfsgegevens

Ook jongeren zijn bij ASK Romein van harte welkom. Medewerkers brengen hun vakmanschap met veel plezier over op de nieuwe generatie. Al veel enthousiaste jongerenvolgdenhunopleidingbijASKRomein,dedendenodigewerkervaringop en zijn hierdoor gevormd tot jonge, vakbekwame medewerkers. Daarnaast biedt ASK Romein ook verschillende mogelijkheden voor stages of afstudeerprojecten.

Branche: algemeen, energie, chemie/industrie, infrastructuur Aantal medewerkers: 300 Aantal vestigingen: drie Samenwerkingsverbanden met: SNS, De Staalcombinatie Productsoorten: staal, (industrie)bouw en offshore Actief in sector: transport en logistiek, sport en recreatie, utiliteitsbouw, industrie, parkings, specials, food en offshore Missie: Door expansie, creativiteit en innovatie blijven behoren tot de toonaangevende ondernemingen in onze branche. Marktinzicht, ambitie en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn daarbij sleutelwoorden.

Company Guide 2011


»38 Bos Nieuwerkerk Schoorsteentechniek Het familiebedrijf Bos Nieuwerkerk Schoorsteentechniek biedt al 37 jaar innovatieve totaaloplossingen voor de afvoer van rook- en procesgassen en het reinigen van procesgassen.

D

irecteur-eigenaar Martine Goedegebuure en het hechte team van gedreven vakmensen hebben wereldwijd naam en faam verworven met het berekenen, ontwerpen en produceren van duurzame, ‘custom made’ schoorstenen, rookgaskanalen, geluid- en trillingsdempers en rookgaskleppen. » totaaloplosser Vanaf het ontwerp tot en met de montage op locatie alsook het benodigde onderhoud om de schoorstenen in topconditie te houden: als totaaloplosser begeleidt en verzorgt Bos Nieuwerkerk het hele traject.

bedrijfsgegevens

Voor u één aanspreekpunt, wij voeren de regie!

Bos Nieuwerkerk Schoorsteentechniek Hoogeveenenweg 5 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel Postbus 224 2910 AE Nieuwerkerk aan den IJssel T 0180 312 388 F 0180 315 538 E info@schoorsteen.nl

» kosten Beheersen Wij beschikken over een eigen ontwerp- en engineeringafdeling en vanzelfsprekend zijn wij bekend met alle internationale normen en voorschriften zoals Eurocode, CICIND, DIN, BS, ASME, TGB, etc. Bij het ontwerp van een schoorsteen of kanaal moet rekening worden gehouden met bijvoorbeeld het klimaat ter plekke, de kans op aardbevingen, de windbelasting en uiteraard met de geldende milieueisen. In een nog vroeger stadium zal er, in verband met de belasting van de schoorsteen inclusief fundering, vaak een bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd. Door ons tijdig bij uw plannen te betrekken, kunnenwijvanuitonzeexpertisemeedenkenoverde beste manier om uw wensen te realiseren en u tegelijkertijd helpen de kosten te beheersen.


‘Een schoorsteen van Bos Nieuwerkerk mag gezien worden’ » tot op grote hoogte Onze schoorstenen van staal, roestvast staal, Cor-Ten staal of aluminium variëren in lengte van 1 tot maar liefst 200 meter. Drie van deze reuzenschoorstenen staan op Curaçao (NA). Voor dit ‘paradepaardje’ is een betonnen schoorsteen met een diameter van 11 meter ontworpen. Daarin zijn 3 metalen liners van onderaf gemonteerd.

bedrijfsgegevens

De hoogste vrijstaande metalen schoorsteen in Nederland tot nu toe is geplaatst bij Aluchemie in de Botlek en meet 120 meter. De fabricage is in goede handen van onze ervaren, volledig gecertificeerde lassers die gebruik maken van een zeer modern machinepark met onder andere lasrobots. Dehypermoderneproductiefaciliteitengaranderenniet alleen een perfect afgewerkt product, maar ook een snelle montage.

Branche: Algemeen, Arbo/Milieu/Energie, Chemie/Industrie, Techniek, Maintenance, Supplying Aantal medewerkers: 30 Aantal vestigingen: 1 Productsoorten: Schoorstenen, rookgaskanalen, geluid- en trillingsdempers en rookgaskleppen Actief in sector: Industrie Merken/titels: Bos Nieuwerkerk Missie: Het bieden van custommade technisch hoogwaardige oplossingen op het gebied van rookgasafvoer en -reiniging

Company Guide 2011


»40 Bosch Rexroth B.V. Bosch Rexroth AG is een dochtermaatschappij van Robert Bosch GmbH en een wereldwijd opererend concern in de aandrijfen besturingstechnologie met vestigingen in ruim tachtig landen. Alle aandrijftechnieken met bijbehorende besturingen en diensten zijn verenigd in dit concern.

B

bedrijfsgegevens

osch Rexroth B.V. vertegenwoordigt het complete productenpakket van het Bosch Rexroth concern op de Nederlandse markt. Branchegerichte teams ontwikkelen,producerenenverkopencomplete aandrijf- en besturingssystemen. Daarnaast worden hydraulische, mechanische, elektrischeenpneumatischecomponentengeleverd. Bosch Rexroth ondersteunt het assortiment met specialistische kennis en klantspecifieke diensten. Door het brede productenpakket kan Rexroth afnemers complete oplossingen bieden wat betreft mogelijke technologie en dienstverlening. Van advies, engineering en projectmanagement tot en met assemblage, inbedrijfstelling en service. Vanwege deze

Bosch Rexroth B.V. Kruisbroeksestraat 1 5281 RV Boxtel Postbus 32 5280 AA Boxtel T +31 (0)411 651951 F +31 (0)411 651483 E sales@boschrexroth.nl W www.boschrexroth.nl

unieke positie in de aandrijfmarkt noemt Bosch Rexroth zich The Drive & Control Company. Producten van Rexroth worden in alle branches toegepast waar nauwkeurig moet worden aangedreven, bewogen of gepositioneerd. Van de maritieme sector tot de verpakkingsindustrie. Van de civiele techniek tot de semiconductor markt. Van mobiele graafmachines tot gereedschapsmachines.

» aandrijf- en besturingsspecialist met zeebenen

Bosch Rexroth B.V. met hoofdvestiging in Boxtel opereert (inter)nationaal. Haar personeel bestaat uit ervaren, creatieve en goed opgeleide engineers en project managers, die

Branche: Aandrijf- en besturingstechniek Aantal medewerkers: 800 Aantal vestigingen: 6 Actief in sectoren: Onder meer scheepvaart, bagger, offshore, waterbouw, haventechnologie, machinefabrieken, afvalverwerking, verpakkingsen voedingsmiddelenindustrie, grafische en papierindustrie, transport en logistiek, bouwmaterieel en grondverzetmachines. Producten/productgroepen: Hydrauliek: aggregaten, systemen, pompen, motoren, ventielen en ventielblokken, besturingselektronica, cilinders, filters en accu’s.


Bosch Rexroth

Aandrijf- en besturingsspecialist met zeebenen in staat zijn complete systemen als projecten op turn key basis uit te voeren. Dit betekent compleet functionerende aandrijfsystemen bestaande uit de aandrijving, de besturing en de daarbij horende constructie-elementen. Zij heeft haar technische knowhow en probleemoplossend vermogen vervat in een aantal sectoren van technologie die wereldwijd hun toepassing vinden. Het internationaal opererend cilinder productbedrijf is een center of competence binnen het Bosch Rexroth concern. Dit productbedrijf produceert en verkoopt hydraulische cilinders tot een boringdiameter van 1.450 mm en een slaglengte tot 45.000 mm. De basis hiervoor wordt gevormd door een productenreeks volgens de wereldwijde Rexroth standaard. De verkooporganisatie is actief in vrijwel alle marktgebieden van hydraulische, elektrische, mechanische en/of pneumatische aandrijf- en besturingstechnologie die voor de probleemoplossing het meest geschikt is. Zoals de lichte en zware industrie, mobiele techniek, weg- en waterbouw, scheepvaart, offshore en voor vele andere.

bedrijfsgegevens

Bosch Rexroth B.V. heeft vestigingen in Boxtel, Drachten, Rijssen, Zaanstad, Zwijndrecht en Stein. Vanaf hier staan de medewerkers 24 uur per dag zeven dagen in de week ter beschikking van de klant, om daarmee te voldoen aan de behoefte tot blijvende instandhouding van alle aandrijvingen en besturingen.

Elektrisch: Branche: Gezondheidsdiensten servo-systemen, frequentieomvormers (besturing: motioncontroller, IPC, PLC). Aantal medewerkers: Lineaire bewegings- en5 montagetechniek: rechtgeleidingen, aandrijvingen en besturingen, Aantal vestigingen:manuele transfersystemen, 1 arbeidssystemen, aluminium constructieprofielen, handlingSamenwerkingsverbanden systemen en producten voor met: het Lowland thermisch International ontbramen. Productsoorten: Pneumatiek: complete Medische systemen keuringen en componenten, en advies zoals pneumatische cilinders (waaronder Actief in sector: cilinders, zuigerstangloze Alle korte slag cilinders en minicilinders), ventielen (elektrisch, Mission: Het in pneumatisch ofkaartbrengen elektronisch gestuurd), van gezondheidsrisico’s, luchtverzorgingsunits, pick & place units, medische keuringen, positioneerunits, koppelingen Total Body enCheck’s tandwielkettingen. en medisch advies. Mobielhydrauliek: hydraulische systemen en componenten, zoals pompen en motoren, ventielen en ventielblokken, besturingselektronica, cilinders en toebehoren, planetaire tandwielkasten (wiel-, zwenk- en lieraandrijvingen).

Company Guide 2011


Âť42 Carboline Al meer dan vijftig jaar combineert Carboline innovatieve productontwikkeling met ongeĂŤvenaarde technisch knowhow en ondersteuning die tot een leidende rol in de high performance coating industrie geleid hebben.

V

bedrijfsgegevens

andaag de dag biedt Carboline een uitgebalanceerd assortiment aan van corrosiewerende coatings en linings, architectonischaantrekkelijkecoatings en brandwerende producten die veel verder reiken dan welke individuele fabrikant dan ook.Zowelonderzeerzwareomstandigheden, zoals offshore en in de industrie, als onder dagelijkse terugkerende seizoen belastingen, bieden Carboline producten een voortreffelijke bescherming. Carboline producten zijn leverbaar via een wereldwijd netwerk van speciaal getrainde en gecertifi ceerdeverkoopprofessionals.Dezewordenop hun beurt ondersteund door een uitgebreide

Carboline Braak 1 4704 RJ Roosendaal T +31 (0)165 585230 F +31 (0)165 585232 E info@carboline.nl W www.carboline.nl

technische dienst, service medewerkers en markt specialisten die met toewijding en kennis van zaken, op elke specifi eke behoefte kunnen inspelen. Ter aanvulling hierop zijn er technische- en verkoopspecialisten beschikbaar voor specifi ek brandwerende producten, transport, OEM toepassingen en Plasite tank linings.


missie:

bedrijfsgegevens

Onze afnemers voorzien van corrosiewerende materialen

Branche: Coatings en linings Aantal medewerkers: 32 Aantal vestigingen: 6 Productsoorten: hittebestendige, brandwerende en industriĂŤle coatings Actief in sector: chemische industrie, staalbouw Merken/titels: Carboline en Plasite

Company Guide 2011


Âť44 Cargotec Netherlands B.V. Cargotec verbetert de efficiency van de goederenstroom door het aanbieden van handling systemen en bijbehorende services voor het laden en lossen van goederen. De Cargotec merken Hiab, Kalmar en MacGregor zijn de wereldwijde leiders op hun gebied en deze oplossingen worden overal gebruikt waar goederen bewogen worden, zowel aan land als op zee. Onze uitgebreide service dicht bij de klanten staat garant voor een continu gebruik van onze producten. Cargotec is de technologische leider op het gebied van R&D met de focus op innovatieve oplossingen die rekening houden met het milieu.

K

almar container handling machines zijn de marktleiders in de havens en op de terminals waar containers overgeslagen worden door ship-to-shore kranen, stapelkranen, shuttle en straddle carriers, reachstackers en empty container handlers. Bovendien worden Kalmar heftrucks in de zware industrie, Kalmar logstackers in de hout- en papierindustrie en Kalmar terminal trekkers in de distributie en logistieke centra gebruikt.

bedrijfsgegevens

Hiab is wereldmarktleider in oplossingen en services voor het laden en lossen van vracht. Hiab klantgerichte vracht laaden lossystemen worden onder meer toegepast binnen de woningbouw, bosbouw, industrie, afvalverwerking,recycling en bij defensie.

Cargotec Netherlands B.V. Doklaan 22 3081 AD Rotterdam The Netherlands T +31 (0)10 2946666 E info-nl@cargotec.com W www.cargotec.com


bedrijfsgegevens

Branche: A  lgemeen, Automatisering/ICT, Infrastructuur/(Verticaal) Transport, Techniek/Maintenance Aantal medewerkers: 385 Aantal vestigingen: 7 Actief in sector: Transport, laden/lossen, haven Merken/titels: Cargotec, Kalmar, MacGregor, Hiab

Company Guide 2011


»46 Cegelec B.V. Cegelec biedt diensten en technologische oplossingen aan bedrijven en overheden. Wereldwijd werken er zesentwintigduizend mensen binnen het bedrijf dat werkzaam is in dertig landen en een omzet genereert van ruim 2,67 miljard euro. Cegelec Nederland is onderdeel van het internationale concern. Met circa zevenhonderdvijftig medewerkers en vestigingen door het hele land. Het hoofdkantoor is gevestigd in Dordrecht. Om optimaal te kunnen aansluiten bij de ontwikkelingen en de wensen van de klanten is Cegelec georganiseerd in vier Business Units: Industrie, Infra, Buildings Maintenance en Building Projects.

» Business units inDustrie ontwerpt, implementeert en onderhoudt integrale oplossingen voor de sectoren olie en gas, voedings- en genotsmiddelen, chemie en metallurgie.

» Business unit infra

bedrijfsgegevens

beheerst de complete technologie ten behoeve van infrastructurele werken van engineering tot turnkey-opleveringen en onderhoud in de sectoren natte en droge infrastructuren, energiedistributie, telecommunicatie, waterzuivering, luchthavens en public transport.

Cegelec B.V. Postbus 8206 NL-3301 CE Dordrecht Laan van Europa 450 NL-3317 DB Dordrecht T +31(0)78 - 7508200 F +31(0)78 - 7508282 E info.nl@cegelec.com W www.cegelec.nl

» Business unit BuilDings maintenance heeft alle competenties die nodig zijn voor de professionalisering van het beheer, onderhoud van gebouwen zoals kantoren, ziekenhuizen, zorginstellingen, onderwijs, rijksoverheid en industriële complexen. » Business unit BuilDings projects Naast integrale turn-key oplossingen, zoals het uitvoeren van complete verbouwingen binnen bestaande gebouwen, zijn technisch specialismen ten behoeve van HVAC-, beveiligings-, elektrische- en meet- en regelinstallaties aanwezig binnen de installatie- en renovatie afdeling van Buildings Project.


Cegelec biedt totaaloplossingen binnen de volgende technologie: • Energieopwekking en -distributie; • Industriële automatisering; • Meet- en Regeltechniek; • Analyser Systemen; • Projectmanagement.

Cegelec B.V.

Optimale dienstverlening op het gebied van ‘service en solutions’

» kenmerken De onderneming onderscheidt zich met zijn visie en doelstelling door: • internationale technologische kennis regionaal aan te bieden; • een multidisciplinaire aanpak vanuit één aanspreekpunt; • uitgebreide kennis van projectfinanciering en risicoanalyse; • het vermogen klantbehoefte te vertalen in technologische oplossingen; • de bedrijfscultuur, een flexibel ondernemerschap en enthousiaste medewerkers.

bedrijfsgegevens

Deze kenmerken resulteren in optimale Dienstverlening op het geBieD van ‘service en solutions’.

Branche: Installatie Gezondheidsdiensten techniek, systemintegrator Aantal medewerkers: 750 5 Aantal vestigingen: 18 Samenwerkingsverbanden Productsoorten: System integration, met: Lowland Maintenance, International Productsoorten: Project Management, Medische Engineering, keuringen Industriële en advies Automatisering Actief in sector: Olie Alle & Gas, (Petro) chemie, Energieproductie, Afvalverbranding, Mission: Het in kaartbrengen van gezondheidsrisico’s, Voedingsmiddelen medische Missie: Cegelec keuringen, bestormt Totalde Body markt Check’s met technologische en medisch advies. oplossingen en services voor bedrijven en overheden. Als gerenommeerd internationaal concern geven wij daarbij vorm aan onze ambitie in Nederland. Zo maken we niet alleen onze, maar ook de ambities van onze klanten waar.

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


»48 Clayton Steam Systems Clayton Steam Systems is een wereldleider op het gebied van ontwerp, productie, installatie en onderhoud van innovatieve stoomsystemen. Stoomsystemen die bekend staan om hun hoge energie-efficiency, minimaal ruimtebeslag en zeer snelle opstartmogelijkheden en onbetwiste veiligheid.

D

eeersteClaytonstoomgeneratorenwerden gebouwd rond 1930. Nu bouwt Clayton per jaar circa 500 stoomsystemen vanuit 4 fabrieken in de U.S.A., Mexico en België. In Europa heeft Clayton verder eigen vestigingen in Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Nederland. DeClaytonstoomgeneratoren,geforceerdewaterpijpketels, waren de eerste stoomketels ter wereld dieautomatischstoomkondenproducerenbinnen 5 minuten na een volledige koude situatie.

bedrijfsgegevens

Het innovatieve ontwerp met de waterpijpen in eenspiraalvormgewikkeldeneigenbranderelimineert de noodzaak om grote hoeveelheden water te bufferen in een ketel. In combinatie met de PLC besturing reageert de compacte Clayton zeer snel

op stoomvraag variaties. Een catastrofale stoomexplosie zoals bij een vlampijpketel is niet mogelijk bij Clayton. De Clayton stoomgeneratoren zijn gebouwd volgenshettegenstroomprincipe,uwgarantieophet best haalbare energetische rendement. Het ontwerp van de Clayton afvoergassenketels isopdezelfdeprincipesgebaseerd.Zondermoeite kunnen wij gassen tot 1200 °C aan. Ook is bijstook mogelijk. Bovendien kunnen de Clayton ketels gebouwd worden tot 200 barg. Het is niet langer nodig om traditionele vlampijpketels toe te passen voor ketels tot 20 MW en 30 ton/uur.

Gezondheidsdiensten DESC Clayton of BelgiumBranche: N.V. Aantal medewerkers: 5 Alkmaardermeer Rijksweg 9 30 Aantal vestigingen: 1 3068 KL Rotterdam B-2880 Bornem Samenwerkingsverbanden met: Lowland International België Productsoorten: Medische keuringen en advies T +31(0)10 2887604 F +31(0)10T2887567 +32 (0)3 8905 700 Actief in sector: Alle F +32 (0)3 8905 701 Mission: Het in kaartbrengen van gezondheidsrisico’s, medische keuringen, Total Body Check’s en medisch advies. E info@descmedical.com W www.descmedical.com E sales@clayton.be W www.clayton.be


Missie:

Het leveren van de beste stoomoplossingen op de markt De service voor de Clayton stoom systemen is beschikbaar in meer dan 100 landen. In de Benelux biedt Clayton ruim aanbod van huurketels en een 24 uurs service dienst. IncombinatiemetdeClaytonserviceenwaterbehandelingsproductenen-controle is het mogelijk om u 15 jaar garantie te verlenen.

»»Enkele actuele project toepassingen: • (Oververhitte) stoom ketels voor energie centrales Clayton standby ketels die (oververhitte) stoom leveren voor de condensor en stopbuspakkingenopdeassenvanstoomturbinesvanpeakshavingcentrales.O.a. voor Siemens (2 x 15 ton/hr), A-tec/Mitsubishi, Centrica Energy, Electrabel etc. • Meeverbranden van V.O.C.’s in 80 barg ketels Voor een chemisch bedrijf hebben wij onlangs 2 ketels mogen leveren van elk 10 ton/hr op 80 barg druk. Blanketinggasesmetmogelijkekoolwaterstoffenwordenmetdeverbrandingslucht gemengd en meeverbrand. Tevens is het mogelijk om behalve op aardgas ook een proces residu te verbranden. Op deze wijze worden incinerators uitgespaard.

Missie:

Berendsen wil de beste textieldienstverlener zijn

•Afvoergassenketels met bijstookmogelijkheid Bij Agfa Gevaert in Antwerpen heeft Clayton 4 warmte terug winning systemen geleverddiederookgassenvanCaterpillar3520motorenuiteindelijkterugkoelentot 40 oC. Met de warmte wordt o.a. oververhitte stoom gemaakt van 19 barg om een stoomturbine aan te drijven. Het totale rendement over de WKK centrale is 102 %. Bovendien is er bijstook mogelijk per ketel. •Oil & gas en offshore toepassingen Voor offshore toepassingen heeft Clayton honderden ketels geleverd. Sommige daarvan zijn geschikt om buiten bij zeer zwaar weer en zeeslag en in een explosie gevoelige omgeving hun werk te doen. Referenties: Belmar, Bluewater, Esso, Petrobras, Maersk, SBM Offshore, Q8 etc.

bedrijfsgegevens

One Stop Shop voor innovatieve stoomoplossingen Clayton Steam Systems biedt u een innovatieve One Stop Shop partner voor uw stoom uitdaging tot 200 barg stoomdruk. Onze enthousiaste team met 125 medewerkers in de Benelux werkt graag met u.

Branche: Energie, Gezondheidsdiensten Industriële ketelinstallaties Aantal medewerkers: 500 5 wereldwijd, 125 in Benelux Aantal vestigingen: 26, 1 waaronder 4 fabrieken in U.S.A., Mexico en België Samenwerkingsverbanden Productsoorten: Stoom- enmet: heetwater Lowland ketels. International Stoomgeneratoren. In zowel verzadigde als Productsoorten: oververhitte stoom Medische uitvoering. keuringen Afvoergassenketels. en advies Huurketels. Eigen waterbehandeActief in sector:en lingsproducten Alle -controle. Mission:inHet Actief sector: in kaartbrengen Energie centrales, van gezondheidsrisico’s, (petro) chemie, offshore farmacie, voedingsmiddelenmedische keuringen, industrie, utiliteit Total Body Check’s en medisch advies. Merken/titels: Clayton, Clayton Industries, Clayton Steam Systems, Clayton Innovative Steam System Solutions Missie: Het leveren van de beste stoomoplossingen op de markt Samenwerkingsverbanden met/referenties bij: Akzo Nobel, Dow Chemical, PQ Corporation, Loctite, Agfa Gevaert, Master Foods, Coca Cola, Procter & Gamble, Ytong, Croda-Uniqema, Siemens, E.ON, Veolia, Nuon, Electrabel.

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


»50 DEG Group B. V. DEG Group (www.degprojectmanagement.nl) is het centrale aanspreekpunt voor de zustermaatschappijen DEGSolutions en DEGPlancon. Beide bedrijven werken binnen de Convergentie strategie van de groep. Hierdoor zijn zij in staat meer toegevoegde waarde in dienstverlening en producten te leveren aan haar klanten en te voldoen aan haar missie: “Het leveren van een substantiële bijdrage in de winstgevendheid van onze klanten.”

» Degplancon DEGPlancon (www.plancon.nl) sinds 1983 actief als dienstverlener in Planning & Control en sinds 2008 onderdeel van de DEG Group. De Consultants en Engineers zijn werkzaam op meerjarige projecten in onder andere de (Petro) Chemie, Oil & Gas, Bouw, Weg- en Waterbouw, High-Tech en Energie.

bedrijfsgegevens

DEGPlancon is onder andere betrokken geweest bij de de bouw en lancering van de Herschel van ESA, Zee- en landkabel projecten bij diverse opdrachtgevers,RaffinageMaintenanceprojecten, Shutdowns, Nieuwbouw- en Infrastructurele

DEG Group B.V. Steenbakkerstraat 17 2222 AT Katwijk Postbus 3032 2220 CA Katwijk T 071-3620 620 F 071-3620 292 E info@degprojectmanagement.nl w www.degprojectmanagement.nl

projecten bij Energie bedrijven, de bouw van de Westerscheldetunnel, Betuwelijn, ontwerp van de 2de Coentunnel, uitbreidingen op Schiphol, ABN AMRO en diverse projecten bij Rijkswaterstaat, zoals het 'Schop in de grond'-project van voormalig Minister Eurlings. In haar doelmarkt is DEGPlancon een specialist in projecten in het kader van minder milieubelastende energiebronnen, weg- en waterbouw, bescherming Nederland tegen het water etc. Binnen de strategie van Convergentie levert DEGPlancon kennis en inzet aan het zusterbedrijf DEGSolutions.


»»productsoorten ICT Projecten; het leveren, implementeren en onderhouden van: HP Servicemanagement Solution, Oracle database, Oracle Middleware Solutions, PACS PICASSO Asset Content Solution, ARTEMIS Project Portfolio Management Dienstverlening in de: Petrochemie, Overheid, Oil&Gas, Bouw en Civiel, Energie en Water; Consultancy in Maintenace & Solutions, Consultancy in Industrial Automation

»»DEGSolutions DEGSolutions (www.degsolutions.nl) is in oktober 2006 gestart met het doel software te ontwikkelen, te leveren, te implementeren en te onderhouden, die ingezet kan worden bij de klanten in dezelfde doelmarkt als het zusterbedrijf DEGPlancon. Het bedrijf kan gebruik maken van meer dan 50 manjaren aan kennis ingebracht door de beide directieleden van de DEG Group. DEGSolutions is onder andere betrokken geweest bij projecten voor Mitsubishi Motors Europe, Canon, ESA, Shell, Stork en Corus. DEGSolutions adviseert, levert, implementeert en beheert software voor ARTEMIS Project- en Portfolio Management, HP-Servicemanagement, Oracle Middleware, SOA en Oracle databases.

bedrijfsgegevens

DEGSolutions ontwikkelt het PACS, een Asset kennissysteem en de software producten van Hewlett Packard en Oracle. Hiervoor heeft het Ministerie van Economische zaken een budget vrijgemaakt. Binnen de strategie van Convergentie levert DEGSolution oplossingen aan de klanten van het zusterbedrijf DEGPlancon.

Branche: ICT en Zakelijke Dienstverlening Aantal medewerkers: 20 Aantal vestigingen: 1 Samenwerkingsverbanden met: Hewlett Packard Software (Silver Partner), Oracle Nederland (Isv Gold Partner), Nvdo (Nederlandse Vereniging Van Doelmatig Onderhoud), Mcc (Maintenance Competence Center), Dace (Dutch Association Of Cost Engineers). Actief in sector: Industrie, Infrastructuur en Utility Merken/titels: PACS ® (Picasso Asset Content System), ARTEMIS ® (PROJECT EN PORTFOLIO MANAGEMENT) Missie: Het leveren van een substantiële bijdrage in de winstgevendheid van onze klanten. Strategie: Convergentie (het leveren van diensten en producten ter Ondersteuning van onze missie).

Company Guide 2011


 »52

DELTA the multi-utility company Een multi-utility company met passende oplossingen voor grote en kleinere afnemers. Dat is DELTA. Wij leveren producten en diensten op het gebied van energie, water, milieudienstverlening (industriële reiniging en slibontwatering), afvalbeheer (afvalberging, afvalverbranding, compostering, recycling) en infrastructurele diensten (distributietechniek, hoogspanningstechniek, meettechnieken, buitenverlichtingstechniek). Bij ons treft u al deze utilities onder een dak. En dat is gemakkelijk.

O

ns aanbod is verdeeld over drie gebieden:

bedrijfsgegevens

multi Energy management Veel bedrijven zoeken bewust naar houvast, zekerheid en inzicht als het gaat om de relatie tussen energie en de financiële bedrijfsvoering. Energie heeft immers vaak een zodanig groot aandeel in de totale kosten dat het van groot strategisch en financieel belang is. Beslissers verwachten daarom een actievere rol van hun energieleverancier. Een rol die verder gaat dan alleen het leveren van gas of elektriciteit. DELTA pakt die rol op en streeft naar partnerships met haar klanten waarin een open dialoog en wederzijdse

DELTA NV Poelendaelesingel 10 4335 JA Middelburg T 0118 – 882000 F 0118 – 882100 www.DELTA.nl info@DELTA.nl

transparantie voorop staan. Samen met de klant werken aan een zo optimaal mogelijke inzet van energie, zowel in termen van verbruik als in termen van financiën. Samen met DELTA komt u tot een optimaal energiemodel, feilloos afgestemd op uw bedrijfsvoering. multi Waste management Waste management is onze manier om u een totaaloplossing te bieden voor afvalstromen. Voor de industriële markt bestaat deze dienstverlening uit industriële reiniging, slibontwatering en afvalberging. DELTA-dochterbedrijf Indaver biedt kwalitatieve, duurzame en kostenefficiënte totaaloplossingen aan op het gebied van gevaarlijk afval.


DELTA is daarnaast gespecialiseerd in groen- en gft-compostering, de verwerking van biomassa en papierreclycling. We beschikken over een fijnmazig netwerk groencomposteringslocaties in Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. multi Infra management Onder de noemer multi Infra management biedt DELTA industriële opdrachtgevers full service dienstverlening. DELTA levert producten en diensten op het gebied van hoogspanning, technische infrastructuur, meettechnieken, buitenverlichtingstechniek en ondersteunende utility services. De dienstverlening varieert van projectmanagement voor bijvoorbeeld de aanschaf en levering van hoogspanningsinstallaties tot het onderhoud aan WKK’s, windmolens en hoogspanningsinstallaties. Maar ook op het gebied van meettechniek en procesautomatisering streeft DELTA naar partnerships met haar opdrachtgevers.

»»experts

bedrijfsgegevens

Voor al deze producten en diensten geldt dat u kunt rekenen op de jarenlange expertise van DELTA. Vakkundige medewerkers staan dag en nacht klaar om problemen te voorkomen of op te lossen. Specialisten nemen het pro-

Delta

the multi-utility company jectmanagement voor complexe vraagstukken uit handen. Energievoorzieningsinstallaties van klanten worden vanuit een centrale controlekamer aan- en bijgestuurd, 24 uur per dag, 7 dagen per week. DELTA ontzorgt. U kunt zich concentreren op uw core-business.

»»praktisch en ter zake

DELTA biedt uw bedrijf passende oplossingen. Met onze multi-utility aanpak hebben we dat bewezen in de praktijk. We bieden u efficiency en gemak door het maken van vernuftige combinaties binnen ons producten- en dienstenaanbod. Daarbij streven we naar partnerships met onze klanten, simpelweg omdat ieder bedrijf anders is. Op die manier is DELTA in staat om perfect in te spelen op de specifieke behoeftes van uw bedrijf. We stellen ons graag aan u voor.

Branche: Gezondheidsdiensten Branche: DESC Gezondheidsdiensten energie, water, milieudienstverlening, afvalbeheer, infrastructurele diensten Aantal medewerkers: 5 Aantal Alkmaardermeer medewerkers: fte’s: 32009 5 Aantal vestigingen:in1Zeeland, Zuid-Holland, Aantal Vestigingen 3068 KLvestigingen: Rotterdam en productielocaties: 1 voornamelijk Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden Brabant en België. met: Lowland International met: Lowland International Productsoorten: en advies Productsoorten: Actief in de2887604 sectoren: Medische elektriciteit, keuringen zonne-energie, en adviesMedische gas, keuringen water(zuivering), afvalverwerT +31(0)10 Actief in sector: Alle industriële reiniging, slibontwateActief king, afvalverbranding, in sector: Alle afvalberging, compostering, F +31(0)10 2887567 Mission: Het in kaartbrengenmeettechnieken, van gezondheidsrisico’s, Mission: ring technische Het in kaartbrengen infrastructuur, vanhoogspanningstechniek, gezondheidsrisico’s, buitenverlichmedische keuringen, Total Body Check’s en medisch advies. medische tingstechniek keuringen, Total Body Check’s en medisch advies. E info@descmedical.com Merken: DELTA, DELTA Milieu, DELTA Impex, Indaver, Triqua, Solland Solar, Evides W www.descmedical.com Missie: DELTA biedt zijn klanten het gemak van duurzame en innovatieve multi-utilityoplossingen. DELTA staat garant voor continuïteit in aanbod en relatie. We zijn de vanzelfsprekende partner voor utilities als energie, water en afvalverwerking en milieudienstverlening, op kleinere én grote schaal.

Company Guide 2011


»54 Delta Heat Services Delta Heat Services is een internationale dienstverlenende organisatie en onder meer gespecialiseerd in het uitvoeren van warmtebehandelingen volgens de vereiste normen. Alle uit te voeren warmtebehandelingen worden lokaal dan wel in tijdelijke of stationaire gloeiovens uitgevoerd volgens de eisen van de diverse keuringsinstanties. De organisatie weet kwaliteit te koppelen aan een flexibele instelling.

D

e dienstverlening van Delta Heat Services bestaat uit een breed pakket van warmtebehandelingen met als doel de gewenste materiaaleigenschappen of materiaaltoestand te krijgen voor procestechnische installatiedelen, lasnaden en constructies. De warmtebehandelingen worden uitgevoerd op:hoogwaardigeconstructies/constructiedelen, pijpleidingen, drukvaten etc.

» de activiteiten zijn onder te verdelen in:

bedrijfsgegevens

• Lokaal elektrisch voorwarmen / spanningsarm gloeien • Inductie verwarmen • Gloeien in stationaire gloeiovens

Delta Heat Services B.V. Scheelhoekweg 2 3251 LZ Stellendam Postbus 52 3250 AB Stellendam T 0187 – 49 69 40 F 0187 – 49 68 40 info@delta-heat-services.nl www.delta-heat-services.nl

• Gloeien in tijdelijke mobiele ovens • Verhuur en verkoop ovens en gloeiapparatuur • Drogen van vuurvast beton / coatings • Advisering

» uitvoeringsmethoden:

• Elektrische verwarming met weerstandselementen • Elektrisch ovens • Gas- of oliegestookte ovens • Inductie Voor elke uitvoering een op-maat gesneden warmtebehandeling!

Productsoorten: • voorwarmen en spanningsarm gloeien • inductie verwarmen • gloeien in stationaire gloeiovens • gloeien in mobiele ovens • verhuur/verkoop ovens en gloeiapparatuur • drogen van vuurvast beton/ coatings • advisering

Actief in sector: • Petro- Chemische industrie • Raffinaderijen • Elektriciteitscentrales • Ketel- apparatenbouw • Machinefabrieken • Montagebedrijven • Scheepswerven • Offshore etc.


»»reheat and post weld heat treatment (p.w.t.h.) op werklocatie:

Er is een zeer goede bereikbaarheid van onze vestigingen voor vrachttransport!

• lokaal voorwarmen en spanningsarm gloeien • uitgloeienvanprocestechnischeinstallatiedelen,constructies in een tijdelijke mobiele oven • verhuur gloeiapparatuur en toebehoren • uitvoeren, controleren en begeleiden van gloeiprocessen

Afmetingen gloeiovens: • Stationaire gloeioven SO1: 5 x 2,5 x 2,5 meter (lxbxh) • Stationaire gloeioven SO2: 12,5 x 3 x 3 meter (lxbxh) • Elektrische oven SO3: 2 x 1,3 x 1 meter (lxbxh) • Elektrische oven SO4: 600 x 600 x 400 mm (lxbxh) • Stationaire gloeioven Scheemda (Groningen): 13,75 x 5 x 3,75 meter (lxbxh) • Elektrisch oven Scheemda (Groningen): 6 x 2 x 1,7 meter (lxbxh)

Delta Heat Services werkt met professionele, gekeurde en geavanceerdewarmtebehandelingsapparatuurmetuiteenlopende mogelijkheden. Het assortiment van warmtebehandelingsapparatuur bestaat o.a. uit: • Inductie Units • 50 kVA Power Units • 65 kVA Power Units • Multi Voltage-Units • Olie/gas branders etc. Naast de vele warmtebehandelingsapparaturen beschikt Delta Heat Services over het ‘Delta Mobile Furnace System’, hiermee kan in een zeer korte tijd een mobiele oven van elke gewenste afmetingopgebouwdwordenopdedesgewenstelocatievande klant. Dit is een efficiënte oplossing wanneer grote werkstukken moeilijk te transporteren zijn.

»»DHS vestigingen:

• gloeien in stationaire gloeiovens • lokaal elektrisch spanningsarm gloeien • onderhoud/reparatie weerstandselementen, gloei-apparatuur etc. De vestigingen in Stellendam en Scheemda bieden vele mogelijkheden voor warmtebehandelingen van diverse afmetingen en gewichten in verschillende afmetingen van vaste ovens.

bedrijfsgegevens

De vestigingen van DHS hebben diverse stationaire gloeiovens van verschillende afmetingen staan. De gloeiovens zijn uitgerust met een perfecte meet- en regelinstallatie.

»»verhuur / verkoop

Delta Heat Services beschikt over een zeer uitgebreid verhuur enverkoopassortimentvan;apparatuur,onderdelen,consumables etc. op het gebied van gloeitechniek.

»»uitdrogen

Bij het uitdrogen is vakbekwaamheid een zeer belangrijke factor. Het bedrijf is gespecialiseerd in het uitdrogen van vuurvast betonenhetuitdrogenvancompletevuurvastebemetselingen. Hiervoor beschikt Delta Heat Services over diverse speciale branders en luchtverplaatsingsapparaten.

»»kwaliteit

Alleprocesbehandelingenwordenuitgevoerdmetprofessionele warmtebehandelingsapparatuur en automatische meet- en regelapparatuur welke periodiek worden gekalibreerd en gekeurd. Bijopleveringvandeuitgevoerdewerkzaamhedenontvangtde opdrachtgever een rapportage, waaronder een gloeicertificaat (declaration of heat treatment) en het originele diagram. Delta Heat Services is ISO en VCA* gecertificeerd.

Branche: Warmtebehandelingstechniek/Gloeitechniek Aantal medewerkers: 40 Aantal vestigingen: 4 Samenwerkingsverbanden met : Thermal Hire Limited – U.K. Merken/titels: - Thermal Systems -Miller – U.S.A. Missie: Delta Heat Services specialist in heat treatment streeft ernaar om haar service in de dienstverlening te bewaken en pragmatisch uit te breiden. Delta Heat Services stelt zich ten doel om zich in te spannen voor betrouwbare serviceverlening, flexibele en deskundige werkuitvoering, professionaliteit en een complete bundeling van specialistische vaardigheden.

Company Guide 2011


»56 DeltaRent “Kan niet, dat bestaat niet”, “Gaat het niet linksom, dan rechtsom”, U wilt huren? Dan leveren wij”. Dit zijn de lijfspreuken van Jan de Graaff. In 1999 begon hij vanuit zijn woonhuis als zelfstandige te werken onder de naam De Graaff Elektrotechniek. De zaken gingen zo goed dat in 2000 een bedrijfspand aan de Boezemweg 3 werd betrokken. Momenteel is dit bedrijf uitgegroeid tot een middelgroot installatiebedrijf.

In het verleden was Jan de Graaff bij veel projecten, zowel in binnen- als buitenland, betrokken bij werkzaamheden voor tijdelijke installaties. Hij constateerde dat er voor de verhuur van materieel een gat in de markt zat en richtte zijn eigen verhuurbedrijf op: DeltaRent. De verhuuractiviteiten vonden plaats vanuit het pand aan de Boezemweg 3 te Oude-Tonge.

DeltaRent is een jong, dynamisch en sterk groeiend bedrijf en is hét verhuurbedrijf waar het motto “verhuur in de breedste zin van het woord” ook werkelijk wordt waargemaakt.

» nieuwe locatie

Een groot deel van de werkzaamheden van DeltaRent vindt plaats in de petrochemische industrie. In samenwerking met zusterbedrijf De GraaffElektrotechniekinstalleertenonderhoudt ze complete tijdelijke elektriciteit- en lichtvoorzieningen ten behoeve van fabrieksstops.

bedrijfsgegevens

Na 5 jaar bleek het pand aan de Boezemweg 3 te klein en werd er naar een nieuwe locatie uitgekeken. Het huidige bedrijfspand is gelegen aan de Boezemweg 6 aan de overzijde van het oude bedrijfspand.

DeltaRent B.V. Boezemweg 6 3255 MC Oude-Tonge

T +31 (0)187-645133 F +31 (0)187-645134 E info@deltarent.nl W www.deltarent.nl

DeltaRent verhuurt uitsluitend kwalitatief hoogwaardig materieel dat aan de huidige eisen voldoet.Goedopgeleidemedewerkersverzorgen en begeleiden het gehele verhuurtraject.


DeltaRent is thuis in explosieveilige verlichting. De ATEX 95 productielijn (94/9/ EV), is sinds juli 2003 van kracht. Alle aangeboden explosieveilige lampen zijn gekeurd volgens de nieuwste regels voor de (verplaatsbare) lampen. Wij verhuren een compleet programma met kleine inspectielampen voor mangaten tot grote verlichting voor bijvoorbeeld in olieopslagtanks. Beide bedrijven zijn ISO9001 en VCA gecertificeerd.

Âť compleet pakket

bedrijfsgegevens

Door de nauwe samenwerking met De Graaff Elektrotechniek kan een compleet afgestemd pakket van materiaal en diensten op uw bedrijf worden afgestemd en geleverd. Van opslag en onderkomen tot professioneel gereedschap, lichtmastwagens, aggregaten, stroomvoorziening en transport. Alles is mogelijk, 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Branche Chemie/Industrie/Infrastructuur/ Techniek/Maintenance/Veiligheid Aantal medewerkers: 31 Aantal vestigingen: 1 Productsoorten: Verhuur in de breedste zin van het woord Actief in sector: petrochemische industrie/Offshore/Infra/Bouw

Company Guide 2011


Danny Cornelissen


H

ogedruk waterstraal techniek is een zeer specialistisch vakterrein binnendeindustriëlereinigingsmarkt.Hetmeestgespecialiseerde bedrijf van Europa op dit gebied, is actief met vier werkmaatschappijen in Oud-Beijerland. Innovatie staat er entraal.

DERC JETTING SYSTEMS ontwerpt en bouwt ‘state of the art’ hogedruk waterstraal units volgens specificaties, wensen en eisen van de klant. Heetwater-units, pijpbundelreinigers en industriële hogedruk reinigers met een werkdruk tot 2800 bar. Door het vervaardigen van betrouwbare installaties en het innovatief oplossen van reinigingsvraagstukken, heeft Derc Jetting Systems wereldwijd een grote bekendheid gekregen.

»59

DERC SALOTECH is Europa’s grootste leverancier van onderdelen en accessoires voor hogedruk waterstraal apparatuur. Als voorraadhoudend leverancier houdt Derc Salotech meer dan dertigduizend artikelen op voorraad welke op elk moment van de dag verstuurd kunnen worden. Met het oog op veiligheid en ergonomie is Derc Salotech continu op zoek naar productverbetering. Noviteiten en innovaties zijn dan ook karakteristiek voor Derc Salotech.

DERC

DERC AT&R verhuurt sinds 1998 hogedruk waterstraal apparatuur. Het assortiment voor verhuur is zeer divers en varieert van units van 30 bar tot 2800 bar. Elektrisch of diesel aangedreven, geschikt voor heet (tot 500 bar) of koud water. Tevens verhuurt Derc AT&R ook diverse hogedruk toebehoren. Van lansmachines tot spuitpistool en hogedruk slang. Vanzelfsprekendvoldoet het equipment aan de veiligheidsnormen van de SIR (Stichting Industriële Reiniging).

waterjetting

DERC ADVIES is een onafhankelijk kennis- en opleidingsinstituut op het gebied van industriële reinigingstechniek. Derc Advies onderzoekt voortdurend de meest recente informatie en kennis binnen het vakgebied en staat relaties bij met haar expertise door professionele begeleiding. De opleidingen van Derc Advies sluiten aan op de eindtermen van de SIR (Stichting Industriële Reiniging). Derc Advies streeft continu naar verhoging van de veiligheid en kwaliteit waarbij de mens en zijn omgeving centraal staan. Kortom: 'One Stop Shopping' bij Derc Waterjetting waar kwaliteit en veiligheid centraal staan. Alle hogedruk componenten en accessoires worden door ons getest en voorzien van een certificaat. Dit alles onder het wakend oog van ons kwaliteitssysteem ISO 9001:2008. Uwbetrouwbarepartnerophetgebiedvanhogedrukwaterstraaltechniek en industriële reiniging.

bedrijfsgegevens

DERC

J E T T I N G SYST E M S

DERC

S A LOTE C H

WAT E R J E T T I N G . N L

DERC

A DV I E S

DERC

AT & R

Derc JETTING SYSTEMS Jan v.d. Heijdenstraat 44 3261 LE Oud Beijerland

Derc SALOTECH Jan v.d. Heijdenstraat 44 3261 LE Oud Beijerland

Derc ADVIES Jan v.d. Heijdenstraat 44 3261 LE Oud Beijerland

Derc AT&R Jan v.d. Heijdenstraat 44 3261 LE Oud Beijerland

T +31 (0) 186 617222 F +31 (0)186 618101 E info@jettingsystems.nl W www.jettingsystems.nl

T +31 (0)186 621484 F +31 (0)186 621113 E info@salotech.nl W info@salotech.nl

T +31 (0)186 610664 F +31 (0)186 617134 E info@derc.nl W www.derc.nl

T +31 (0)186 649215 F +31 (0)186 649214 E info@atr.nl W www.atr.nl

Branche: Producent Fabrikant Hogedruk waterstraal apparatuur industriële reiniging.

Branche: Accessoires en onderdelen Hogedruk waterstraal apparatuur industriële reiniging.

Branche: Opleidingen en advies Hogedruk waterstraal techniek t.b.v. industriële reiniging.

Branche: Verhuur en occasions van Hogedruk waterstraal apparatuur industriële reiniging.

Company Guide 2011 2009


»60 DRIE-D bv glijlager- en frictietechniek DRIE-D is een veelzijdig bedrijf, al ruim een decennium actief als rem- en frictiespecialist met de modernste ‘remmenwerkplaats’ van Nederland en als producent en ontwerper van onderhoudsvrije D-GLIDE glijlagers.

I

n de remmenwerkplaats worden rembanden, frictiebanden, koppelingen, frictieplaten en remconussen en -blokken gereviseerd, gecontroleerd en voorzien van nieuw frictiemateriaal.Deshipchandlersmarktwordtbediend met remband, op maat, uit voorraad en met eigen dienst bezorgd door heel Nederland. Oude remsystemen die nog asbesthoudend materiaal bevatten worden volgens de regels der kunst ‘ont-asbest’envoorzienvanmoderneasbestvrije remvoering met betere prestaties.

bedrijfsgegevens

DRIE-D is Benelux distributeur en technisch steunpunt voor Honeywell – Jurid remblokken en -schoenen en POLI remschijven voor railvoertuigen. Jurid GmbH uit Glinde, Duitsland, is een van de leidende producenten van remblokken en -voeringen voor railvoertuigen, vracht- en personenauto’s. Poli SpA uit Camisano, Italië, is

DRIE-D bv Kiotoweg 120, 3047 BG, Rotterdam T +31 10 462 07 00 F +31 10 462 07 07 E mail@drie-d.nl W www.drie-d.nl

’s werelds meest vooruitstrevende producent en ontwikkelaarvanschijfremmenvoortreinen.Poli levertschijfremmenvoorhogesnelheidstreinen, gedeelde remschijven en remschijven met ultralage luchtweerstand. Naast onze activiteiten op het gebied van hoge wrijving concentreert DRIE-D zich ook nadrukkelijkopzolaagmogelijkewrijving,alsproducent van de D-GLIDE familie van onderhoudsvrije kunststofglijlagers.Hetzijncomposietmaterialen die zijn ontwikkeld voor maximale prestaties als gijlager. Dit betekent hoge toelaatbare belastingen, lage tot ultralage wrijvingswaarden, uitstekende slijtagebestendigheid, ongevoelig voor UV, (zee)water, chemische aantastingen of veroudering en – misschien wel de belangrijkste eigenschap – de D-GLIDE lagers kunnen in de meeste gevallen zonder smering of enige andere vorm van onderhoud gebruikt worden.


DRIE-D levert glijlagers in de vorm van lagerbussen, kraagbussen, axiaalschijven, segmenten,kogelgewrichtslagers(bollagers),glijstrippen,geleidingsprofielenofwatvoor vormdanook,standaardofopmaatgemaakt.Meernogmisschiendanlagerproducent isDRIE-Dingenieursbureau;adviseurenleveranciervankennis.Veelbedrijvenbegrijpen devoordelenvantoepassingvanonderhoudsvrijeglijlagersmaarslechtsenkelenhebben de kennis om een optimaal ontwerp te maken. Een lagering is immers meer dan alleen eenlager.Vooreengoedresultaatmoetenookkeuzesgemaaktwordenoverdimensies, toleranties,vorm,tegenloopmateriaal,montagemethode,enzovoort.Despecialistenvan DRIE-Dhebbendebenodigdekennisenervaringenwerkensamenmetdeklantomtot de technisch beste en meest economische oplossing te komen. ToepassingenlopenuiteenvanlagersvooraanmeersystemenvandegrootsteFPSO’sen boor- en kraanplatforms, tot kogelgewrichtslagers voor assen van meer dan een meter indiametertotgeleidingenvoorhonderdentonnenzwarestaalconstructiestotlageringen van draai- en ophaalbruggen, geleidingen en draaipunten van landbouw- en hijsen hef werktuigen, lageringen aan boord van baggerschepen en alles daar tussen in.

bedrijfsgegevens

Beidespecialismenkomensameninwatwijnoemen‘secondsourcing’activiteiten.Veel complexe machines zoals kadekranen en straddle carriers hebben zwakke punten en meestal hebben die zwakke punten te maken hebben met slijtdelen. Het gaat dan om onderdelen als remmen die sneller verslijten dan gewenst, geleidingen die veel onderhoudvragen,draadschijvendieinlopen,(rubberenPU)verenvanonvoldoendekwaliteit en draaipunten die te kort meegaan. Soms betreft het ook ‘logistiek zwakke punten’, onderdelen met lange levertijden of onderdelen die helemaal niet meer leverbaar zijn. IndeloopderjarenheeftDRIE-Deenuitgebreideportfolioopgebouwdvanditsoortreservedelenplusdekennisomtebeoordelenwelkeonderdelenvoorverbeteringvatbaar zijn. Speerpunten zijn onderdelen voor alle merken straddle carriers, spreaders,‘reach stackers’en‘automated stacking cranes’maar andere machines en installaties komen uiteraard ook in aanmerking. Kort samengevat: DRIE-D is niet alleen leverancier van misschien wel de beste onderhoudsvrijeglijlagersenfrictiematerialenmaarlevertookdekennisenondersteuningom hier optimaal gebruik van te maken.

Branche: Algemeen, Energie, Industrie, Infrastructuur & (Verticaal) Transport, Techniek/Maintenance, Supplying Aantal medewerkers: 18 Aantal vestigingen: 1 Productsoorten: rem- en frictiemateriaal, glijlagers (onderhoudsvrij), isolatiecomponenten Actief in sector: industrie, baggerindustrie, op- en overslag (m.n. container handling), offshore-industrie, scheepsbouw, scheepvaart, civiele techniek, railtechniek Merken/titels: D-GLIDE, Jurid, POLI Missie: Kwaliteit. Eigenlijk bestaat onze missie uit dit ene woord: kwaliteit. Kwaliteit van de producten, van onze adviezen, van onze dienstverlening, het altijd nakomen van afspraken, de verwachtingen van klanten overtreffen.

Company Guide 2011


»62 easyFairs Netherlands BV easyFairs is wereldwijd de belangrijkste organisator van tijd- en kostenefficiënte vakbeurzen. Het voorbije jaar is easyFairs er ondanks de economische situatie in geslaagd succesvolle vakevents neer te zetten in Nederland, die ook in 2011 opnieuw op de agenda staan. Maar wat is nu precies de sleutel tot het succes van easyFairs?

Eric Everard, Voorzitter en Stichter van de easyFairs Groep, heeft in 2009 zijn ‘manifesto’ gepubliceerd waarin hij een verbreding van de vakbeursmarkt bepleit op basis van het lagekostenbusinessmodel.

bedrijfsgegevens

Lagekostenbusinessmodellen hebben in heel wat sectoren voor vernieuwing gezorgd, zoals in fastfood (bijv. McDonald’s), retail (bijv. Aldi en Lidl) en in de reissector (bijv. Ryanair). Een lagekostenmaatschappij weet nieuwe markten aan te boren enerzijds door zich te focussen op datgene waar kopers (en potentiële nieuwe kopers in het bijzonder) het meeste waarde aan hechten en anderzijds door kosten te drukken, bijvoorbeeld door bepaalde onderdelen van het

easyFairs Netherlands BV Bredaseweg 108a 4902 NS Oosterhout T 0162 408 999 F 0162 467 988 E netherlands@easyFairs.com W www.easyFairs.com

product die niet aanslaan, weg te laten. easyFairs heeft dit concept toegepast op de beursindustrie en onderbouwde hiermee een robuust businessmodel dat bestand blijkt te zijn tegen de recente economische ups en downs. Daarmee heeft easyFairs een aanzienlijke en compleet nieuwe markt aangeboord en de sector zo een extra duw in de rug gegeven. Want hoeweldemeestebedrijvennietdeelnemenaan vakbeurzen, zouden ze het wel kunnen. Het lagekostenmodel in de vakbeurssector spitst zich vooral toe op datgene wat kleine en middelgrote bedrijven (KMO’s) en filialen van grote ondernemingen het meest naar waarde schatten: een verkoopplatform waar koper en


verkoper elkaar kunnen ontmoeten. Dit model ruimt ook heel wat bezwaren over beursdeelnames uit de weg (is te duur, neemt te veel tijd in beslag, is te moeilijk, niet geschikt voor KMO’s, moet beslist worden door de hoofdzetel) enz. Door dingen eenvoudig te maken, kan het lagekostenmodel voormalige exposanten die in het verleden afgehaakt hebben door slechte ervaringen, terugwinnen. Vooral de transparante kostprijs in het lagekostenmodel (‘de kostprijs van uw stand is meteen ook de totaalprijs vanuwbeursdeelname’) maakt de aankoopbeslissing gemakkelijker. Door de markt uit te breiden en beginnende exposanten een handleiding te geven, helpt het lagekostenmodel exposanten om zich voor te bereiden op grotere evenementen. Daarmee vormt dit model voor organisatoren van grote beurzen, eigenaars van grote beursgebouwen, standenbouwers en andere geïnteresseerde partijen eerder een opportuniteit dan een bedreiging. Ook vanuit het perspectief van de bezoeker heeft het lagekostenmodel een aantal voordelen. Lagekostenbeurzen brengen ons terug naar de oorspronkelijke opzet van de vakbeurs: een regionaal evenement waar persoonlijk contact tussen koper en verkoper mogelijk wordt. Het evenement moet groot genoeg zijn om een overzicht van de markt te kunnen bieden, maar klein genoeg om het op één dag of minder te bezoeken.

bedrijfsgegevens

Maardeontwikkelingvaneenlagekostenbusinessmodelvraagt, in om het even welke sector, heel wat tijd en investeringen.

Bij easyFairs ging een lagere kost gepaard met een investering in een aanzienlijke IT-infrastructuur, in verkoop- en marketingprocessen, in een gecentraliseerd aankoopbeleid en in de afschrijving van kosten over verschillende beurzen. Een lagekostenmaatschappij moet in de eerste plaats procesmatig gestuurd worden, terwijl de beursindustrie tot nog toe altijd al een business is geweest waar project per project gewerkt werd. In een Verenigd Europa is er wellicht geen plaats voor 20-25 grote beurzen per jaar en per sector. Wat Europa wel aan kan zijn twee of drie grote beurzen en 20 tot 25 lagekostenbeurzen, gebaseerd op het easyFairs model, regionaal georiënteerd en gefocust op verkoop. Europa heeft bijvoorbeeld vele grote vakbeurzen voor de verpakkingsindustrie.Terwijl sommige van die beurzen het goed blijven doen, gaan andere erop achteruit, en het ziet ernaar uit dat er een aantal zullen verdwijnen tenzij ze het over een totaal andere boeg gooien en zo georganiseerd kunnen worden dat ze in het nieuwe beurslandschap passen. Tegelijkertijd is easyFairs in deze sector erg snel gegroeid en organiseert nu jaarlijks 24 verpakkingsbeurzen in Europa. De toekomst van vakbeurzen zal afhangen van de instroom van nieuwe business. Het lagekostenmodel kan helpen om deze nieuwe business te stimuleren. Het is verre van een bedreiging voor gevestigde vakbeurzen, maar het is des te meer een instrument dat aantoont hoe krachtig een beurs als verkoop- en marketinginstrument kan zijn. Voor alle informatie kunt u terecht op www.easyFairs.com

Branche: algemeen Aantal medewerkers: 190+ Aantal vestigingen: 15 Missie: Show Concepts We initiate and roll out show concepts - through research & development - that respond to current and future local market needs. Exhibitors We maximise exhibitors’ return on investment through an innovative and consistent sales oriented event format that attracts targeted visitors, in key local markets across Europe. Visitors We provide visitors with maximum value for their time.

Company Guide 2011


»64 ECO Steam Groep Als gebruiker van stoom en/of warmte zijn er vele situaties denkbaar waarin u tijdelijk of permanent behoefte hebt aan (extra) stoom of warmte. Of er nu sprake is van de opstart van een nieuwe productie-unit, wijziging binnen het productieproces, calamiteit in de eigen energievoorziening, bouw van een nieuw ketelhuis of een tijdelijk capaciteitstekort: de Eco Steam Groep heeft voor elke situatie de juiste oplossing.

DeEcoSteamGroepbestaatuittweeondernemingen, Eco Ketelservice Verhuur B.V. en Eco Steam Trading&ConsultancyB.V.Beideondernemingen zijn gevestigd in Tilburg en bestrijken vanuit Tilburg zowel de nationale - als internationale markt.

» eco ketelservice verhuur

bedrijfsgegevens

Met meer dan 700 referenties uit diverse industriële sectoren, installatiebranche en energiesector, is Eco Ketelservice Verhuur met ca. 280 verhuurinstallaties één van de belangrijkste leveranciers van tijdelijke energie in de Benelux. Deverhuurvlootbestaatuitstoomketelinstallaties en warmwater- en heetwaterketelinstallaties met een totale capaciteit van respectievelijk 430 ton st/hr en 480 MWth. De hoogwaardige installaties

Eco Ketelservice Verhuur B.V. en Eco Steam Trading & Consultancy B.V. Hectorstraat 23 5047 RE Tilburg Postbus 899 5000 AW Tilburg T +31 (0)13 5839440 F +31 (0)13 5358315 E info@ecotilburg.com W www.ecotilburg.com

zijn op basis van de laatste stand van de techniek samengebouwd en zijn geschikt voor volledig onbewaakt bedrijf. De stoomketels zijn voorzien van een CE-eenheid certificaat. Daarnaast zijn alle installaties voorzien van Low-NOx-branders, geluidsreducerendeinrichtingenen,indiengewenst, afstandsbewaking. Door deze kenmerken zijn de ketels niet alleen in Nederland, maar in geheel Europa inzetbaar. Eco Ketelservice is dan ook in acht Europese landen vertegenwoordigd. Eco Ketelservice Verhuur heeft naast ketelinstallaties ook een groot aantal toebehoren in haar bestand, zoals olietankcontainers, voedingwatertanks, ontgassers, pneumatexcontainers en waterontharders. Verder zijn economisers in het


verhuurbestandopgenomen,welkebijeenlangduriggebruikvandestoomketelresulteren in een aanzienlijke besparing op de energiekosten. Door de vergaande standaardisering van de installaties en het op voorraad houden van reserve-onderdelen, biedt Eco Ketelservice Verhuur u de garantie van een snelle en correcte plaatsing (“plug & play”) alsmede zekerheid in geval van service-opvolging. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. “Wij weten welke cruciale rol onze producten binnen een organisatie of productieproces vervullen. Het is dan ook vanzelfsprekenddatdeklantinonvoorzienesituatiesoponzeservicedienstmoetkunnen terugvallen. Eco staat 365 dagen per jaar, 24 uur per dag voor u klaar”.

» eco steam traDing & consultancy Voor permanente oplossingen is Eco Steam Trading & Consultancy de juiste partij. Deze onderneming is sinds 1997 de exclusieve vertegenwoordiger van LOOS INTERNATIONAL, Europa’s meest toonaangevende ketelfabrikant met vestigingen in Duitsland en Oostenrijk. LOOS maakt sinds augustus 2009 onderdeel uit van het wereldwijde Bosch-concern. Eco Steam Trading & Consultancy zet LOOS-producten in de markt, zowel in Nederland als in het buitenland door middel van export-projecten. Het LOOS-programma bestaat onder andere uit stoomketels, LD en HD ontgassers, LD en HD condensaat opvangtanks, economisers, alsmede warmwater- en heetwaterketels. Eco Steam Trading & Consultancy is echter niet alleen leverancier van ketels en toebehoren. Op basis van de aanwezige vakkennis op het gebied van stoomtoepassingen,kunnendemedewerkerseentotaalleverings-enengineeringspakketvoorhet ketelhuisbieden.Ookdeservice-opvolgingkanwordenverzorgd.Doorhetfijnmazige servicenetwerk van LOOS én Bosch in Europa en de rest van de wereld, kunt u ook in het buitenland terugvallen op de kennis van ervaren medewerkers.

ECO Steam Groep:

Eco staat 365 dagen per jaar, 24 uur per dag voor u klaar

» milieu, kwaliteitsgaranties & certificeringen Uiteraard besteden wij ook aandacht aan het milieu. Vanuit onze innovatiegerichte manier van denken en werken zijn wij in staat u (naast Low-NOx-branders, geluidsreducerendeinrichtingenengeluidsdempersinderookgassenafvoer)diversealternatievenaantebiedenvoorwarmteterugwinningenbewakingvanhetverbrandingsproces. Zowel bij tijdelijke als bij permanente installaties. Daarnaast lopen kwaliteitsbewaking, vooruitgang en veiligheid als een rode draad door de organisatie heen. Daarom zijn beide ondernemingen ISO 9001:2008 énVCA Petrochemie 2008/5.1 gecertificeerd. Vanaf 2011 zullen de ondernemingen tevens ISO 14001 gecertificeerd zijn. Daarnaast zijn alle medewerkers in het bezit van een certificaatBasisveiligheidofVeiligheidvoorOperationeelLeidinggevenden.Tenslotte kunnenalledoorLloyd’sRegisterofAIB-Vinçottevereistekeuringendooronsworden verzorgd.

bedrijfsgegevens

De Eco Steam Groep is dan ook een betrouwbare partner voor al uw wensen op het gebied van stoom- en warmtevoorzieningen.

Branche: energie, chemie/industrie, techniek/maintenance Aantal medewerkers: 15 Aantal vestigingen: 1 Samenwerkingsverbanden met: LOOS (Bosch Group) Productsoorten: stoom-, warmwater- en heetwaterketels en toebehoren Actief in sector: industrie en utiliteit Merken/titels: LOOS, Hagoort Missie: uw betrouwbare partner voor tijdelijke en permanente oplossingen op het gebied van stoom, warmwater en heetwater.

Company Guide 2011


»66 Ecom Instruments BV Mobile Experts - ecom instruments bv produceert en levert explosieveilige meet- en regelapparatuur.

I

ntrinsically safe mobile phone, radios, headsets Intrinsically safe PDAs, laptops

bedrijfsgegevens

Founded in 1986 as a small company employing three people, ecom is now one of the world’s leading manufacturers of mobile devices for use in EXPLOSIVE AREA’S with more than two hundred employees in 2009.

Ecom Instruments bv Watertoren 45c 3247 CL Dirksland T 01 87 60 59 16 F 01 87 60 33 47 W www.ecom-ex.com E info.nl@ecom-ex.com

In our four core disciplines of: • Mobile Computing • Communication • Measuring & Calibration • Portable Handlamps We offer a huge variety of innovative and provensolutions.Wecombineuncompromising safety features with maximum functionality meaning all of our products come with all of the necessary approvals and certification foruse in your area of application.


Ecom Instruments BV

bedrijfsgegevens

Your safety is our business: Welcome to Ecom Instruments bv

Branche: Explosieveilige elektrotechnische meet, en Regelinstrumentatie: Explosieveilige Communicatie, Portofoons, PDA´s en GSM toestellen. Aantal Medewerkers: 6 Aantal Vestigingen: 1 Samenwerkingsverbanden met: ecom instruments GmbH Productsoorten: Explosieveilige portofoons, GSM’s PDA’s zaklampen, kalibratoren, temperatuurmeters, universeelmeters. Actief in sector: Chemische en Petro-chemische industrie, Pharmacie, Gasleveringsindustrie, olie transportindustrie etc. Merken/titels: Fluke, Intermec, Sonim, Getac, EADS Missie: One-stop shopping bedrijf voor toelevering van explosieveilige instrumentatie.

Company Guide 2011


»68 Egemin Automation Egemin Automation is gespecialiseerd in de automatisering van industriële processen binnen verschillende sectoren zoals de voedingsmiddelenindustrie, life sciences, fijnchemie, tank terminals en de petrochemische industrie. Ook is Egemin Automation de juiste partner voor de automatisering van interne logistiek en infrastructurele kunstwerken.

O

nze totaaloplossingen zijn opgebouwd rond drie basisdiensten:

bedrijfsgegevens

• advies rond automatisering (regelgeving, concepten, user requirement specs) • ontwerp en levering van complete installaties (one-stop-shopping) • onderhoud en optimalisatie van proces, automatisering- en E&I installaties (preventief en correctief onderhoud; 24/7 service; asset management).

Egemin Automation Stephensonweg 6 4207 HB Gorinchem T +31 (0)183 626 633 F +31 (0)183 627 119 E info@egemin.com W www.egemin.com

Wij hebben ruime ervaring en kennis in de volgende specifieke vakgebieden: • Process Engineering • Electrical & Instrumentation • Control Applications (PLC/SCADA/DCS) • Manufacturing Execution Systems (MES) • Security for Process Control Systems • Validation • Consultancy • Project Management • Commissioning


Egemin Automation:

bedrijfsgegevens

Bij Egemin Automation gebruiken we ervaring en kennis waaruit standaardconcepten zijn ontwikkeld die we op maat aanpassen aan de eisen voor klantspecifieke applicaties. Door geavanceerde project tools te gebruiken, samen met een vergaandkwaliteitsbesef,garanderenwehoogwaardigeengoedgedocumenteerde automatiseringsoplossingen met snelle, efficiënte inbedrijfnames.

Reeds meer dan 60 jaar ervaring in process & automatisering

Branche: Chemie/Industrie, Automatisering/ICT, Infrastructuur/(Verticaal) Transport, Techniek/Maintenance Veiligheid/Security Aantal medewerkers: 500+ Aantal vestigingen: 7; vestigingen in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Verenigde Staten en Zwitserland; Aantal agentschappen: 9; agentschappen in Spanje, Ierland, Denemarken, Israël, Mexico, China, Zuid Korea, Australië en Nieuw-Zeeland Actief in sector: Industrie, Chemie, Petrochemie, Op- en Overslag, Papier, Automotive, Logistiek, Food & Beverage, Farmacie, Energy, Textiel en Infra

Company Guide 2011


Âť70 Electrabel Electrabel, subsidiary of the Group GDF SUEZ, is currently building an 800 MW coal/biomass power plant on the Maasvlakte in Rotterdam. This project has an important impact on the economical development and employment in the Rotterdam area.

T

he new plant will be built according to the most recent state of art technology and has an excellent energy efficiency. Besides coal, the plant is designed to be fuelled by large amounts of biomass,which means a significant reduction of CO2 emission. The plant is also designed for Carbon Capture and Storage.

Âť aBout electraBel, group gDf suez

bedrijfsgegevens

Electrabel is a producer and supplier of energy and energy-related services. With flexible and modern production units, Electrabel is responsible for a quarter of the production of electricity in the Netherlands. Electrabel employs over 1,200 people in the Netherlands. With a total capacity of 18,000 MW and 6 million customers,

Electrabel Nederland Grote Voort 291 8041 BL Zwolle Postbus 10087 8000 GB Zwolle T +31 88 769 2900 F +31 88 769 2906


Electrabel

bedrijfsgegevens

Electrabel is the premier player in the energy market in the Benelux. Responsibility for society and environment is one of the main values of the GDF SUEZ Group. Electrabel is a subsidiary of GDF SUEZ, one of the most authoritative energy suppliers in the world and present in the whole energy chain, in electricity and in natural gas, both upstream and downstream. Within its field (energy, energy services and environment) GDF SUEZ positions itself, according to a sustainable development model with the challenge: to provide energy, to be a reliable supplier, to make optimal use of its energy sources and to go against climate change.

Electrabel builds state of the art power plant in Rotterdam Âť interesteD? Persons interested in our organization, can find more information on our website: www.electrabel.nl. If you want to know more about working for Electrabel, check out www.werkenbijelectrabel.nl, or contact our RecruitmentDepartmentinZwolle:0031-88-7692900.

Branche: Energie Aantal medewerkers: 1200 Aantal vestigingen: 8 Productsoorten: elektriciteitsproductie, verkoop elektriciteit en gas (zowel zakelijke markt als consumentenmarkt) Actief in sector: Energieproductie en -levering Merken/titels: Electrabel Nederland, onderdeel groep GDF SUEZ, Energy Coach (zakelijke markt) Missie: Electrabel wil het beste energiebedrijf zijn voor haar klanten.

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


Danny Cornelissen


Endress+Hauser is een toonaangevende, wereldwijd opererende leverancier van oplossingen op het gebied van procesautomatisering. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en verkoopt sensoren en systemen voor zowel productie- als logistieke processen in de procesindustrie.

D

eze instrumenten meten, verzamelen, verzenden en verwerken alle gewenste procesinformatie. De producten van Endress+Hauser bieden een uitstekende prijsprestatieverhouding en de dienstverlening staat op een ongekend hoog niveau. Met het maximaal haalbare aan kwaliteit, veiligheid en efficiëntie helpen onze producten en diensten het concurrentievermogen van de klant te verbeteren.

»73 Endress+Hauser

Als perfecte aanvulling op de eigen ontwikkelafdelingen werkt Endress+Hauser samen met universiteiten, onderzoeksinstituten, zakenpartners en concurrenten. Tegelijkertijd vergroot het bedrijf continu zijn kennis van de industrie om die vervolgens weer te verspreiden onder zijn verkoop- en servicemedewerkers. Met een dicht netwerk van productiebedrijven, verkooporganisaties en vertegenwoordigingen is Endress+Hauser wereldwijd prominent aanwezig. Het bedrijf dankt zijn goede reputatie aan de competentie, creativiteitenbetrokkenheidvanzijnmedewerkers.Endress+Hauser draagt zorg voor een uitstekend werknemersklimaat, toont verantwoordelijkheid voor de maatschappij en het milieu, en is commercieel succesvol. Het financieel sterke en onafhankelijke familiebedrijfstaatvoorcontinuïteit,hetbreedsteproductaanbodin de markt voor procesautomatisering en een actieve samenwerking met zijn relaties.

bedrijfsgegevens

Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.nl.endress.com of bel ons voor een vrijblijvende afspraak op 035 6958611.

Endress+Hauser BV Nikkelstraat 6-12 Postbus 5102 1410 AC Naarden T +31 35 695 86 11 F +31 35 695 88 25 E info@nl.endress.com W www.nl.endress.com

Branche: Industriële Automatisering Aantal medewerkers: 130 Producten: Diensten, apparatuur en systemen voor beheer, onderhoud en besturing van productie en logistieke processen. Met daarin een zeer volledig pakket van instrumenten voor dataopslag en het meten van tankinhoud (niveau), doorstroming, (verschil) druk, temperatuur en vloeistofanalyse (pH, redox, geleidbaarheid, vrij chloor, opgelost zuurstof, troebelheid, TOC, BOD, TOX etc.). Missie: Samen met onze klanten en partners realiseren wij meet-, regel- en automatiseringsprojecten in productie en logistieke processen binnen de procesindustrie wereldwijd. Daarvoor ontwikkelen, produceren, leveren en servicen wij instrumenten en systemen welke het mogelijk maken om de processen bij onze klanten op een veilige, betrouwbare, economische, winstgevende en milieuvriendelijke manier verantwoordelijk te bedrijven.

Company Guide 2011


KENNIS MAAKT HET VERSCHIL ERIKS is een industrieel dienstverlener met een uitgebreid assortiment werktuigbouwkundige componenten en up-to-date materiaal- en toepassingskennis, die samen met u streeft naar het verminderen van downtime, u adviseert bij het reduceren van de inkoopkosten en milieu- en energiezuinige oplossingen biedt.

» leveringsprogramma

»74 ERIKS

• Afsluiters • Instrumentatie • Afdichtingen • Slangen en toebehoren • Industriële kunststoffen • Kunststof leidingsystemen

» logistieke Dienstverlening Wij bieden u precies de juiste logistieke oplossingen, door onze leveranties exact af te stemmen op uw wensen. Zo kunnen wij speciale voorraden voor u aanleggen. Of u bevoorraden wanneer u dat wilt. Daarnaast helpen wij u met een speciale verpakking en met het afstemmen van artikelnummers. Dankzij onze Integrated Supply-aanpak, gevat in ons Easy Order System®, kunnen wij u ook helpen kosten te besparen op uw inkooptraject en om uw beheerslast te reduceren. LOKALE AANWEZIGHEID MET KENNIS EN VOORRAAD

ERIKS Servicecenter

Via een landelijk netwerk van ERIKS Servicecenters leveren wij onze producten, onze kennis en logistieke service tot aan de productielijn. Er zijn specialisten beschikbaar op elk gebied, maar u heeft één vast contactpersoon.

» superBreeD proDuctenpakket • Afsluiters • Instrumentatie • Kunststof leidingsystemen • Kunststoffen • Industriële slangen • Flensafdichtingen • O-ringen en rubbertechniek • Dynamische afdichtingen • Hydraulische leidingcomponenten

•Hydraulischecomponentenensystemen • Lagertechniek • Mechanische aandrijvingen • Elektromotoren en motorreductoren • Pneumatiek • Intern transport • Hijs- en heftechniek • Gereedschappen en machines • Onderhoudsproducten

bedrijfsgegevens

Zie kader hieronder voor al onze Servicecenter locaties. Kijk op www.eriksservicecenter.nl

ERIKS bv Toermalijnstraat 5 1812 RL Alkmaar Postbus 280 1800 BK Alkmaar T (072) 514 15 14 F (072) 515 56 45 E info@eriks.nl I www.eriks.nl Producten: Afsluiters - Instrumentatie - Afdichtingen - Slangen en toebehoren - Industriële kunststoffen - Kunststof leidingsystemen

De ERIKS Servicecenters vindt u op de volgende locaties: Gouda Alkmaar Almelo Groningen Amsterdam Hengelo Arnhem Hoorn Bergen op Zoom Leeuwarden Botlek-Rotterdam Maastricht Den Haag Roermond Doetinchem Rotterdam Ede Tilburg Eerbeek Venlo Zwolle Eindhoven Emmen


AANDRIJFTECHNIEK EN GEREEDSCHAPPEN ERIKS Rotterdam richt zich op het aanbieden van een zo compleetmogelijkpakketaantechnischeproductenmetalsspeerpuntenaandrijftechniek, gereedschappen en onderhoudsproducten.

» kennis en oplossingen ERIKS Rotterdam onderscheidt zich als het gaat om kennis van producten, hun eigenschappen en de juiste toepassing. Deze brede kennis resulteert in een toonaangevend dienstverlenend technisch bedrijf.Van standaard tot maatwerk, gepassioneerd realiseren wij oplossingen voor al uw uitdagingen op het terrein van aandrijftechniek en onderhoud.

» uitgeBreiDe services Buiten het omvangrijke aandrijf- en gereedschappenpakket, uitstekend voorraadbeheer en een hoge leveringsbetrouwbaarheid bieden wij u tal van diensten die essentieel zijn voor een probleemloos functioneren van uw machinepark en installaties. Wij bieden u onder andere services op het gebied van mechanisch en preventief onderhoud. Reconditioneren van uw gebruikte lagers is een van onze specialiteiten waardoor deze weer als nieuw kunnen worden ingezet.

» 24/7 Onze service, onze vakmensen en producten staan u niet alleen tijdens kantooruren ter beschikking, maar 24 uur per dag. HYDRAULIEK, ELEKTRISCHE EN MECHANISCHE AANDRIJFTECHNIEK ERIKS Aandrijftechniek bv met vestigingen in Roermond en Schoonhoven, is specialist op alle primaire aandrijftechnische disciplines zoals hydrauliek, elektrische en mechanische aandrijftechniek. Voor besturingssystemen leveren we als toeleverancier de componenten, (software) engineering en systeemintegratie in een partnership. We onderscheiden ons door de geïntegreerde benadering van aandrijfvraagstukken en uitgebreide technische en logistieke dienstverlening onder de naam Easy Order System®.

» hoogwaarDige componenten Wijbiedeneenbreedprogramma met werktuigbouwkundige componenten van topkwaliteit.Ditprogrammaissamengestelduitproductenvangerenommeerde fabrikanten.

» complete systemen en technische know-how

bedrijfsgegevens

Daarnaast engineeren, produceren en monteren we op maat complete hydraulische, elektrische en mechanische systemen, inclusief de besturingssystemen.

ERIKS Rotterdam Sevillaweg 75 3047 AL Rotterdam Postbus 35040 3005 DA Rotterdam T (010) 245 50 00 F (010) 262 06 22 E info@erxs.nl I www.eriks.nl

ERIKS Aandrijftechniek Albert Einsteinweg 8 6045 GX Roermond Postbus 1268 6040 KG Roermond T (0475) 37 22 33 F (0475) 32 75 40 E info@eriks-at.nl I www.eriksaandrijftechniek.nl

Producten: Lagertechniek - Lineair techniek - Riemen en riemschijven - Kettingtechniek - Pneumatiek - Askoppelingen - Gereedschappen - Onderhoudsproducten - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Bedrijfsinrichting

Producten: Hydraulische leidingcomponenten - Hydraulische componenten - Hydraulische systemen - Elektrische aandrijvingen - Mechanische aandrijvingen

Company Guide 2011


Danny Cornelissen


»77 euro HÜBNER benelux b.v. Euro HÜBNER benelux b.v. is uw partner in een aantal marktleidende produkten voor de aandrijftechniek binnen de Benelux landen. Onze activiteiten bestaan o.a. uit het toeleveren en monteren van deze produkten, daarnaast kunnen wij optreden als uw partner in engineeringswerkzaamheden en/of projectmanagement. Onze service- en reparatiedienst is naast de normale werkzaamheden te allen tijde beschikbaar voor spoedgevallen, en beschikt daartoe over een grote voorraad reservedelen.

E

bedrijfsgegevens

én van de leveranciers van deze produktenrangeishetprogrammavanBaumerHübner GmbH,bekendomo.ahaarencoders,tacho’s en toerentalschakelaars. Deze produkten wordenvooraltoegepastin‘heavy-duty’applicaties zoals haven- en scheepskranen, staalverwerkende industrie en papierindustrie. Daarnaast wordt Pintsch Bubenzer GmbH vertegenwoordigd met een complete produkten range vanelectromagnetischeveerdrukremmen,inclusief sturings- en bewakingstoebehoren. Deze remmen hebben hun weg reeds gevonden naar vele on- en offshore toepassingen. De bijbehorende bewakingstoebehorenmakenhetmogelijkomtijdig preventief onderhoud te plannen. Het programma van LDW/AEG GmbH omvat een groterangevanelectrischegeneratorentot50MVA en motoren, DC tot 8.000 kW, AC tot 50 MW, die

Postbus 3026 NL - 5902 RA Venlo Parlevinkerweg 44 NL - 5928 NV Venlo T +31 (0) 475-406506 F +31 (0) 475-406509 E dejonge@euro-hubner.nl w www.euro-hubner.nl

kunnen worden geleverd. Met de aanvulling van LSTgeneratorbesturingenkanhetcompletepakket geleverd worden. Desgewenst kan de complete generatorinstallatie inclusief projectbegeleiding verzorgdworden.Toepassingsgebiediso.a.kranenbouw, papier- en drukindustrie, staalverwerkende industrie, windenergie en scheepsbouw. Met het programma van A.D.C. GmbH, producent van infrarood- en veiligheidssystems, kan een grootscalavanlengte-enhoogtemeetsystemenen botsbewakingssystemenvoorkranenaangeboden worden. Daarbij kunnen wij u bijstaan in projectering, levering en implementatie. Euro HÜBNER benelux b.v. vertrouwt hiermee uw volledige partner te kunnen zijn, en denken met onze activiteiten een nieuwe impuls te kunnen geven aan een vruchtbare samenwerking.

Branche: toeleverancier aandrijftechniek Aantal medewerkers: 6 Aantal vestigingen: 1 Samenwerkingsverbanden met: Productsoorten : tacho’s, encoders, toerentalschakelaars, elektromagnetische remmen, motoren, generatoren, kraanbotsbeveiligssystemen Actief in sector: staalindustrie, beroepsmaritime industrie, algemene industrie, engineering, projectmanagement Merken/titels: Baumer Hübmer GmbH, Pintsch Bubenzer GmbH, LDW/AEG GmbH, A.D.C. GmbH Industriesensoren Missie: euro HÜBNER benelux b.v. is gericht op het aangaan van een partnerschap met haar klanten in de industriele markt in de Benelux. Daartoe staan naast een aantal marktleidende producten een engineerings-, projectmanagement en serviceafdeling paraat die desgewenst 24uurs service kunnen verlenen.

Company Guide 2011


Âť78 Evides Industriewater Evides Industriewater is onderdeel van Evides NV, de leverancier van het drinkwater in het zuidwesten van Zuid-Holland, de provincie Zeeland en de Brabantse Wal. De combinatie van een robuuste drinkwaterpoot en een innovatieve industriewaterpoot maakt Evides tot een veelzijdige en betrouwbare leverancier van water op maat.

E

bedrijfsgegevens

vides Industriewater is een toonaangevende aanbieder van waterdiensten aan de industrie in Noordwest Europa. Als full service waterpartner levert Evides diverse kwaliteiten industriewater via het leidingnet of vanuit maatwerkinstallaties, waarbij Evides de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de complete realisatie (design, build finance&operate). In de afgelopen vijftien jaar is Evides Industriewater uitgegroeid tot dĂŠ water-op-maat partner voor de (petro)chemische industrie. In alle grote industriegebieden van de Benelux (zoals Rotterdam, Terneuzen, Vlissingen, Antwerpen en Eemshaven) verzorgen Evides technologen en operators de bedrijfsvoeringvanwaterbehandelingsinstallaties. Op deze wijze produceert Evides proces-

Evides Industriewater Postbus 4472 3006 AL Rotterdam T 010 2935172 E sales@evides.nl W www.evides.nl

water, zuivert afvalwater en werkt euent op om hergebruik als industriewater mogelijk te maken. Toegewijd personeel in combinatie met 24/7 overwaking garanderen maximale betrouwbaarheid bij de levering van waterdiensten aan haar klanten. Een goed voorbeeld van een maatwerkinstallatie is DemiWaterPlant Botlek, die sinds januari 2010 een groot aantal (petro)chemische bedrijven in het Rijnmondgebied voorziet van hoogwaardig demiwater. Met een capaciteit van 1.400 m3 per uur is deze multi-client installatie de grootste demiwaterinstallatie van Evides Industriewater tot nu toe. Door het inbouwen van veiligheden in ontwerp en bedrijfsvoering en de beschikbaarheid van verschillende back-


ups (meerdere bronnen, extra reservecapaciteit, beschikbaarheid van mobiele installaties, dubbel uitgevoerd distributienet) zorgt DWP Botlek ervoor dat de demiwatervoorziening in de Rotterdamse haven langjarig is veiliggesteld. Naast proceswaterinstallaties bezit en beheert Evides ook diverse industriële en huishoudelijke bedrijventerreinen afvalwaterzuiveringsinstallaties, zoals op Amsterdam International Airport (Schiphol) en bedrijfsterreinen in Vlissingen en Delfzijl. Evides gaat daarin zelfs nog een stap verder, want het effluent van afvalwaterzuiveringsinstallaties is goed herbruikbaar als grondstof voor de productie van proceswater. Zo koopt Evides het gezuiverde afvalwater van de gemeente Terneuzen in van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen en gebruikt dit als grondstof voor de productie van gedemineraliseerd water voor de vestiging van Dow Chemical in Terneuzen. Door deze unieke samenwerking is de kringloop gesloten, met grote voordelen voor het milieu. De afvalwaterzuivering is recentelijk uitgebreid met een membraanbioreactor (MBR), waardoor het effluent nog beter geschikt is voor hergebruik als proceswater. Ook buiten de Benelux groeien de activiteiten van Evides, zoals in Duitsland en China. In Duitsland bezit Evides Industriewater een demiwater installatie nabij Hamburg, die twee kwaliteiten proceswater levert aan een productievestiging van Dow Chemical. In China heeft Evides Industriewater in de zomer van 2010 een demonstratie installatie in gebruik genomen, die dient voor de productie van demiwater uit afvalwatereffluent. Deze installatie wordt ingezet bij enkele chemische bedrijven in het droge noorden van China (provincie Shaanxi), waar hergebruik van water absoluut noodzakelijk is. De ervaring die Evides in Nederland heeft opgedaan met deze technologie kan hier uitstekend worden ingezet.

Evides Industriewater

bedrijfsgegevens

Maximale betrouwbaarheid bij de levering van waterdiensten aan de klanten

Branche: Chemie/ industrie Aantal medewerkers: 560 (Evides NV) Samenwerkingsverbanden met: NethWater, North Water, Evilim, Evident Industriewater, Delfluent Services Productsoorten: Proceswater, gedemineraliseerd water, afvalwaterzuivering, hergebruik Actief in sector: (petro)chemische industrie

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


»80 Expansor Nederland B.V. Het is opvallend dat steeds meer partijen in hun zoektocht naar oplossingen voor moeilijk te vormen producten, de weg naar Expansor Nederland B.V. weten te vinden. Bedrijven, architecten, industrieel ontwerpers en kunstenaars zijn op zoek naar een sparringpartner die een antwoord heeft op vragen naar meer productmogelijkheden in uiteenlopende metaalsoorten en die invulling kunnen geven om de aanwezige creativiteit te benutten tegen aanmerkelijk lagere kosten.

I

bedrijfsgegevens

nsamenspraakmetdezepartijenreiktExpansor kostenbesparendeproductiemethodesaanen/ of helpt mee hoe esthetische meerwaarde aan een product gecreëerd kan worden. Belangrijk in een tijd waarin innoveren voor veel bedrijven een strategie is om competitief te blijven en eventueel marktaandeel te vergroten, maar tevens ook kritisch is ten aanzien van de kostenontwikkelingen. Belangrijk ook, omdat we in het hedendaagse beeld te maken hebben met snel wisselende productvormen, relatief kleine series enmeerexclusieveofbijzonderevormgeving.Een bijzonder dynamische markt die bij voortduring vraagt om snelle, kostenbesparende en creatieve oplossingen.

Expansor Nederland B.V. Industrieweg 5 7071 CK Ulft Postbus 88 7070 AB Ulft T +31 (0)315 630660 F +31 (0) 315 684130 E info@expansor.nl

Expansorisspecialistinhydrovormen.Eentechnologiewaarmeeonderhogevloeistofdrukbijnaalle metalen vervormd kunnen worden en wordt toegepast bij de productie van expansiestukken. Dit productieproceskenmerktzichdooreenzeerhoge kwaliteit, een lange levensduur en met een hoge mate van precisie en reproduceerbaarheid van de producten. En dat tegen een relatief geringe kostprijsdoordatdegereedschapkostenlaaggehouden kunnen worden met name voor de zogenaamde ‘specials’. Expansiestukken met bijzondere afmetingen, van uitzonderlijke diktes, uit diverse materiaalsoorten en voorzien van de gewenste ‘keur’ zoals ASME, E.J.M.A., AD-merkblätter, RToD (Stoomwezen), kortom zoals de klant het wenst. Just-in-time,kostenbewustenbetrouwbare(korte)


levertijden. Binnen 24 uur als het nodig mocht zijn. Mede door de strenge eisen, de uitgebreide regelgeving met betrekking tot zogenaamdedrukvatenenderegelmatige‘audits’diekeuringsinstantiesuitvoerenblijftde constant hoge kwaliteit dan ook gewaarborgd. Het is dan ook niet meer dan vanzelfsprekenddatelkeleveringvanexpansiestukkengepaardgaatmeteenuitgebreid fabricagerapport (Manufactures Data Report). Om haar leidende positie voor expansiestukken verder te versterken, heeft Expansor een nieuwe pers gebouwd. Expansor wil ook in de toekomst aan de vraag in de procesindustrieblijvenvoldoenomgroterindiameterendikkerinmateriaaltefabriceren zonder concessies te doen aan de hoge kwaliteitseisen. Deze nieuwe pers heeft een tafel met een diameter van 2500 mm, een perskracht van meer dan 1000 ton en een persslag van 400 mm. Kortom, een hydraulische pers die klaar is voor het zwaardere werk,waarvanergeentweedemetdezelfdemogelijkhedentevindenisinNederland en die Expansor in staat stelt haar klanten en haar toekomstige klanten nog beter te bedienen.Tercompleteringvanhaarreedsuitgebreidepakketaanexpansiestukken. Ondertussen slaagt Expansor er in om nieuwe klanten aan zich te binden met buitengewoon moeilijk vervormbare producten met speciale toepassingen in de procesindustrieendeAerospace.Hierbijvalttedenkenaanhetvervormenvaneenappendage huis uit een standaard ronde buis of het vervormen van ‘moeilijke materialen zoals hasteloy X of diverse duplex materialen. Gezien de expertise en de klankbordfunctie van Expansor op het gebied van het omvormen van plaat en buis uit verscheidene materialen en materiaaldiktes is het geen onlogischestapgeweestomookdemogelijkheidvandetechniekvanhetrubberpersen bij specifieke producten toe te passen. Strategisch een belangrijke stap om daar waarvooronmogelijkgehoudenvervormingenmiddelséénvandezetechniekenvan hydrovormen of rubberpersen gerealiseerd kunnen worden.

Expansor Nederland B.V.

Dé specialist in omvormtechnieken

De vraag of Expansor voor een speciale toepassing waarbij een grote mate van flexibiliteit en maatvoering moest worden gegarandeerd, een rubberpersinstallatie kon ontwikkelen, heeft inmiddels geleid tot de bouw van deze bijzondere rubberpers. En daarmee komen we aan bij de missie van Expansor. De uitdagingen worden groter, de grenzen worden verlegd teneinde voor de klant een klankbordtezijnvooruiteenlopendekostenbesparende,creatieve,maar vooral ook praktische toepassingen in vele takken van industrie. Omdat we te maken hebben met korte doorlooptijden, met snel wisselende vormen, producten met bijzondere vormen en met processen die vragen om verdere besparingen en/of optimalisaties. Het belangrijkste wapenfeit van het Expansor is haar snelheid van handelen en haar flexibiliteit. Veelalhebbenweproductieverliezenbijonzeklantenkunnenbeperkenof zelfs kunnen voorkomen door alert te reageren. Expansor is gewend om ‘out of the box’te denken maar vooral ook te doen. En daarmee verschaft Expansor haar klanten maar ook zichzelf een enorm competitief voordeel.

bedrijfsgegevens

Voor meer informatie: info@expansor.nl of +31 315 630 660

Branche: Metaal Aantal medewerkers: 15 Aantal vestigingen: 1 Productsoorten: Expansiestukken, Compensatoren, Vromdelen, Slijtdelen Missie: Expansor is een van de weinigen in Europa die onder ASME/U-Stamp expansiestukken kan ontwerpen, produceren en repareren. Vanzelfsprekend blijven we de ontwikkelingen in de constructies codes op de voet volgen en we zullen up-to-date blijven ten aanzien van de essentiële certificaten die de markt vraagt. Expansor zal haar marketing activiteiten blijven richten op de verkoop, reparatie en het verlenen van service voornamelijk waar gevraagd wordt naar specifieke expertise, buitengewone kwaliteit, (erg) korte levertijden en uitgebreide technische documentatie van expansiestukken in de procesindustrie.

Company Guide 2011


Danny Cornelissen


U wilt altijd bereikbaar zijn. Maar de benodigde hoeveelheid portofoons varieert nogal. Met de unieke verhuurmogelijkheden van Flash bent u bereikbaar waar en wanneer u dat wilt. En als u met minder toe kunt, dan halen we de apparatuur gewoon weer op!

A

ls Motorola distributeur verhuurt Flash Motorola portofoons -ook ATEX- per dag, week, maand of jaar via een uitgekiend logistiek verhuursysteem. Hierdoor beschikt u effectief en op maat over die apparatuur die u in een bepaalde periode nodig heeft. Wij zijn daarbij zo flexibel als u nodig vindt. Op elk moment is inzage in gehuurde apparatuur en openstaande kosten mogelijk. Levering binnen acht uur is altijd haalbaar.

»83 Flash Services

Hoe meer mensen op een locatie met portofoons werken, hoe beter de communicatiegeorganiseerdmoetworden.Denkaanmeerdereproductie afdelingen in een bedrijf of diverse contractors die tijdelijk op een plant komenwerken.Voordezebedrijvenontwikkelen,installerenenonderhoudenwezowelanalogealsTETRAtrunkingsystemen.Dezesystemenzorgen voor optimale communicatie en gegarandeerd bereik. De systemen zijn tevens tijdelijk inzetbaar bij onderhoudstops en grote evenementen. Alle apparatuur die Flash levert is zowel te huur als te koop. Onze technische afdeling verhelpt storingen -ook aan uw eigen portofoons-, levert vervangende apparatuur en is 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar.Webiedenhiervoorverschillendeservicecontracten.Omveilig te werken bij risicovolle werkzaamheden is Flash VCA gecertificeerd.

Flash Services

bedrijfsgegevens

Flash Services heeft maar één business: portofoons. Daar hebben we alles van, daar weten we alles van. Flash Services Moezelweg 136-C, Haven 5602 3198 LS Rotterdam Europoort Postbus 1333 3180 AH Rozenburg T +31 (0)181 250025 F +31 (0)181 250020 E info@flash-services.com W www.flash-services.com

Branche: Algemeen, Arbo/Milieu/Energie, Chemie/Industrie, Automatisering/ICT, Infrastructuur/(Verticaal) Transport, Techiek/Maintenance, Veiligheid/Security, Supplying Aantal medewerkers: 50 Aantal vestigingen: 2 Samenwerkingsverbanden met: Motorola (distributeur), Kenwood, DAMM, Entropia Productsoorten: Verhuur, verkoop, service en onderhoud van zowel analoge als digitale (ATEX) portofoons en trunkingsystemen. Actief in sector: Chemie & raffinage, industrie, bouw & installatie, beveiliging, overheid, sport & recreatie. Merken/titels: Motorola, Kenwood Missie: Flexibiliteit in draadloze communicatie.

Company Guide 2011


»84 Furmanite Furmanite, ’s werelds eerste bedrijf dat industrieel onderhoud als dienst levert, werd opgericht in 1927. Het productaanbod: het allereerste afdichtmiddel voor pijpleidingen en unieke, ongeëvenaarde technische expertise. In 2004 vierde Furmanite zijn 75-jarig bestaan als wereldwijde industriële dienstverlener.

T

bedrijfsgegevens

egenwoordig is Furmanite een specialistische dienstenverlener met zeventig locaties verspreid over vijf werelddelen en achttienhonderdwerknemerswereldwijd, die zijn positie als marktleider continu weet te versterken en uit te bouwen. Furmanite is begonnen als een bedrijf met een enkel product en heeft een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Furmanite is nu een mondiale organisatie die end-to-end management en onderhoudsoplossingen, diensten en producten aanbiedt. Furmanite heeft één missie en bedrijfsdoelstelling: de uptime (bedrijfstijd) van bedrijfsmiddelen te optimaliseren voor zijn klanten. Met andere woorden: Alles wat Furmanite doet, heeft als doel de bedrijfsmiddelen van zijn klanten draaiend, productief

Furmanite b.v. Driemanssteeweg 150 3084CB Rotterdam Postbus 53280 3008 HG Rotterdam T + 010-7420940 F + 010-4805516 E salesNL@furmanite.com W www.furmanite.com

en winstgevend te houden. Of het nu gaat om pijpleidingen,fabriekenofpersoneel,Furmanite dient de oplossing. Furmanite is continu bezig met het zoeken naar middelen die de bedrijfsprocessen van de klant verbeteren. Hierdoor creëert en versterkt Furmanite de langdurige band met zijn partners. Furmanite heeft een positieve kijk op de toekomst en voorziet dat de komende 75 jaar net zo goed en succesvol zullen verlopen als de afgelopen 75 jaren. Het bedrijf zal de penetratie van de markt en industrie verder uitdiepen, innovatieveenprogressieveoplossingenblijven ontwikkelen en bovenal blijven zoeken naar manieren om de uptime van bedrijfsmiddelen te optimaliseren voor onze gewaardeerde klanten en zakenpartners over de hele wereld.


Missie:

Maximising Asset Uptime 24 uur per dag 7 dagen per week

bedrijfsgegevens

Kijk voor onze State of the Art oplossingen op www.furmanite.com Branche: Industriële Gezondheidsdiensten service verlening Aantal medewerkers: 98 5 Aantal vestigingen: 4 1 Samenwerkingsverbanden met: Geen Lowland International Productsoorten:/Medische Productsoorten diensten:keuringen Regelafsluiteren advies & appendage revisie Lekdichting, bolt tensioActief ning, composite in sector:repair, Alle reparatie warmtewisselaars en koelers, metal stiching, warmteMission: Het in kaartbrengen behandelingen, aanboren en/of van afstoppen gezondheidsrisico’s, van leidingen onder druk, pijpvriezen, vonkvermedischeTrevitesten® spanen, keuringen, Total Body Check’s en medisch advies. Actief in sector: Constructie industrie, Raffinage, Petrochemische industrie, Power, Olie & gas, Offshore, Voeding- en Papierindustrie. Merken/titels: FurmaSeal: Lekdichtingclamps 2”- 48”, FurmaJet: Brandbestendige beschermingsystemen, SmartShim: Voorkomt slijtage aan offshore leidingen, CTI: Beschermhulzen voor koelers & warmtewisselaars, Silk, Machines voor on site metaalbewerking

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


»86 Gelis Hughes Safety Showers is de grootste fabrikant van nood-, oog- en decontaminatiedouches van Europa. Al meer dan 40 jaar levert het bedrijf wereldwijd aan de industrie, om het leven van vele arbeiders te beschermen en hen te behoeden voor ernstige verwondingen.

A

ls de specificaties voor dergelijk veiligheidsmateriaal voor zulke kritieke toepassingen vastgelegd worden, zijn toegevingen op kwaliteit uitgesloten. Hughes past de hoogste normen in design en productie toe, om te verzekeren dat de nooddouches volledig betrouwbaar voor onmiddellijk gebruik zijn. Deze kwaliteitsbepaling speelt ook mee in de keuze van de distributeurs die geselecteerd werden om een uitstekende service te bieden. Ze zijn het aanspreekpunt voor de klanten en zijn een onmisbare lokale steun. Hughes biedt het grootste gamma nood- en oogdouches. Het omvat verwarmde en onverwarmde nooddouches alsook nooddouches die gebruikt kunnen worden in omgevingstemperaturen tussen –40°C en +40°C. Waar de watertoevoer onvoldoende beschikbaar is, zijn tankdouches meestal te verkiezen. Waar lauw water in de nooddouche vereist is, bieden deze verwarmde Hughes nooddouches een efficiënte oplossing. Het opgeslagen verwarmde water wordt gemengd met koud water en voorziet de nooddouche van een watertemperatuur tussen 24°C en 35°C.

bedrijfsgegevens

Het juiste type nooddouche kiezen is uitermate belangrijk. Het technisch team van Gelis en Hughes is altijd beschikbaar om advies te bieden bij de keuze van

GELIS INDUSTRIËLE VEILIGHEID Beneluxweg 37 4904 OOSTERHOUT T 0162 47 25 85 F 0162 47 24 60 E info@gelis.nl W wwww.gelis.nl


een nooddouche, maar ook bij de installatie en het onderhoud ervan. Tevens heeft de fabrikant een design afdeling, om aan de specifieke vereisten van de klant te kunnen voldoen. Omdat alle nooddouches voldoen aan de internationaal erkende Amerikaanse Nationale Norm ANSI Z 358.1 2004, heeft de klant de zekerheid dat de nooddouches voldoen aan de strengste eisen. Hughes speelde eveneens een toonaangevende rol in de uitwerking van de nieuwe Europese Norm. Hughes Safety Showers promoot eveneens de toenemende bewustwording van veiligheidsitems en moedigt de verantwoordelijkheidszin op de werkvloer aan.

bedrijfsgegevens

Vernieuwing is altijd de drijvende kracht geweest voor vele nieuw producten. Op die manier blijft Hughes niet alleen competitief, maar verzekert eveneens dat de decontaminatiesystemen en -technieken aangepast worden aan de veranderingen in de industrie. Dit kan inhouden dat er bescherming geboden wordt in nieuwe uitdagende omgevingen of accommodaties, of bij nieuwe productietechnieken. De klemtoon

bij Hughes ligt op de anticipatie op de vraag van de klant, waardoor die toegang krijgt tot de beste en voordeligste decontaminatiemethodes. Research en development wordt uitgedragen bij de fabrikant in Stockport (Engeland). Een nauwe samenwerking met de eindgebruikers genereert een waardige feedback om bestaande producten te verbeteren. Het kan ook een indicatie zijn voor toekomstige behoeften en bijgevolg de richting aangeven van de nieuwe productontwikkeling. Om de producten te verbeteren, werkt Hughes ook samen metgespecialiseerdeonderzoeksorganen,zoalsuniversiteiten. Laboratoriumonderzoekenvanbijvoorbeelddesproeikoppen, hebben de optimale design voor het efficiĂŤntste sproeipatroon bepaald. Deze vervolledigen de testen in de productie en op de werkvloer door middel van realistische omstandigheden. Met een dergelijk uitgebreid gamma en de mogelijkheid om klantgerichte producten aan te passen aan speciale vereisten, kan Hughes altijd wel een oplossing bieden.

Branche: veiligheid Actief in sector: petrochemie, voeding, algemene industrie Producten: nood- en oogdouches, decontaminatiedouches voor PBM’s Merken: Hughes Safety Showers Missie: Wij richten ons op elk bedrijf waar mensen in aanraking met gevaarlijke stoffen of vuur kunnen komen.

Company Guide 2011


»88 Geuzenstaete Business en Facility Center Het multifunctionele zakencentrum voor vergaderingen, presentaties, trainingen en verhuur van tijdelijke kantoorruimte.

G

euzenstaete in Brielle is een multifunctioneel zakencentrum met alle faciliteiten ter ondersteuning van de zakelijke markt, eventueelincombinatiemetbedrijfshuisvesting. Het is een uniek, zakelijk totaalconcept voor de ondernemer, gelegen op een steenworp afstand van het Europoort-Botlekgebied, de RotterdamsehavensendeMaasvlakte.Geuzenstaete bestaat uit het Facility Center en het Business Center.

» facility center geuzenstaete

bedrijfsgegevens

Het Facility Center beschikt over diverse faciliteiten, zoals een ontvangst- en koffielounge, zaalverhuur,vergader-entrainingsruimten,diverse spreekkamers-dagkantoren, een receptie- en informatiebalie en een lunchroom met bar. Er is voldoendeparkeergelegenheidopheteigenbeveiligde parkeerterrein.

» mogelijkheDen De zaal op de begane grond is geschikt voor het houden van bijeenkomsten, presentaties, trainingen, beurzen of bedrijfsfeesten tot circa 150 personen. Afhankelijk van de wensen kan de zaal geheel worden aangekleed en aangepast op alle mogelijke bedrijfsactiviteiten. Ondernemers die bijvoorbeeld op projectbasis in de regio werken, kunnendespreekkamersendagkantorendagelijks reserveren. Ze zijn te huur vanaf één uur en zijn geschikt tot maximaal vier personen. Voorhethoudenvanvergaderingenentrainingen is er een ruimte aanwezig op zowel de begane grond als op de verdieping voor vijftig personen. Deruimtebeschiktoverdebenodigdeaudiovisuele apparatuur en is voorzien van een computervloer met netwerkaansluitingen.

Geuzensteate Facility en Business Center Krammer 6-8 3232 HE Brielle T (0181) 47 04 44 F (0181) 47 04 45 E info@geuzenstaete.nl W www.geuzenstaete.nl


» lunchroom Onder het genot van een kopje koffie kunnen in een relaxte, maar zakelijk ambiance zaken worden besproken. Het Facility Center is daardoor uitermate geschikt voor de reizende zakenman of -vrouw die ongestoord zijn of haar relaties wenst te ontvangen. Er is een draadloos netwerk aanwezig. In de lunchroom van Geuzenstaete kan in alle rust een gezonde lunch, borrelgarnituur of buffetwordengebruikt.Ondernemerskunnenhier,aldannietmetzakenrelatie,opwerkdagen van 9.00 tot 17.00 uur terecht.

» Business center geuzenstaete Business Center Geuzenstaete geniet in de zakelijke markt vooral bekendheid vanwege de mogelijkheidomopflexibelebasismoderne,gestoffeerdekantoorruimtentekunnenhuren. De kantoorruimten zijn compleet uitgerust met alle ondersteunende faciliteiten voor de ondernemer,waarondereigenalarmsysteem,ontvangstruimtemetreceptie,telefoonbeantwoording,netwerkaansluitingenenbeveiligdeparkeergarage.Dereceptieisopwerkdagen tijdens kantooruren altijd bezet.

» turn-key kantoorruimte De huurcontracten voor kantoorruimte zijn flexibel. In Geuzenstaete is al kantoorruimte beschikbaar vanaf 25 vierkante meter met een huurcontract vanaf drie maanden. In Geuzenstaeteheeftdeondernemergeenhuisvestingszorgen.Erwordtvoordeondernemeraltijd gezochtnaardejuisteoplossingvoorzoweldekantoorruimtealsdebenodigdefaciliteiten.

» fleXiBiliteit Business Center Geuzenstaete beschikt over diverse mogelijkheden voor vergaderingen, trainingen en presentaties, zoals de Geuzenkamer en de Geuzenzaal. De Geuzenkamer is geschikt tot 12 personen en voorzien van hoogwaardige audiovisuele apparatuur zoals een plasmascherm. Alle apparatuur is uitgerust met afstandsbediening. De Geuzenzaal is geschikt tot 40 personen en voorzien van smartboard en netwerkaansluitingen. Achterin de zaal bevinden zich een pantry en een eigen toilet-unit. De medewerkers verzorgen de ontvangst van bezoekers en verwijzen ze ook door.

» voorDelen onDernemer

Geuzenstaete

Waar ondernemers aan ondernemen toekomen

EenondernemerinGeuzenstaete heeft meteendomicilie-, vestiging-, en/of postbusadres. De ondernemer kan post of mailing gefrankeerd versturen of postpakketten per koerier verzenden, faxen, kopiëren of rapporten laten inbinden. Voor bezoekende relaties van de ondernemers beschikt Geuzenstaete over een beveiligde parkeergarage. Het secretariaat van Geuzenstaete kan de ondernemer het nodige werk uit handen nemen en op incidentele basis voor administratieve ondersteuning zorgen. Indien gewenst biedt Geuzenstaetesecretariëleondersteuningentelefoonbeantwoording.Daarbijwordtgebruik gemaakt vanVoice over IP. Deze digitale telefonie is voorzien van de modernste technieken enmogelijkheden,werktkostenbesparendenisgebruiksvriendelijk.Echter,hetpersoonlijke contact dat zo kenmerkend is voor Geuzenstaete, blijft te allen tijde gehandhaafd.

bedrijfsgegevens

Geuzenstaete Business en Facility Center: het multifunctionele zakencentrum voor vergaderingen,presentaties,trainingen,conferentiesenverhuurvanturn-keykantoorruimteop flexibele basis.

Branche: Algemeen Aantal medewerkers: 6 Aantal vestigingen: 2 Samenwerkingsverbanden met: Jenka Bedrijfsmakelaardij B.V. City Business Beheer B.V. Productsoorten : Zakencentrum voor vergaderingen, presentaties, trainingen, conferenties en verhuur van turn-key kantoorruimte op flexibele basis. Actief in sector: zakelijke dienstverlening Missie: Waar ondernemers aan ondernemen toekomen. Het team van Geuzenstaete is altijd opzoek naar dé juiste oplossing voor uw zakelijke bijeenkomsten of bedrijfshuisvesting. In Geuzenstaete komt u zorgeloos toe aan uw core business.

Company Guide 2011


Danny Cornelissen


Het in Alphen aan den Rijn gevestigde GLOBE is opgedeeld in de drie divisies Airmotors, Test Equipment en Service. Omdat het bedrijf een beperkt aantal medewerkers heeft, maar wél alle kennis en apparatuur in eigen huis, is Globe in staat om snel en efficiënt te reageren op vragen uit de markt. Bovendien heeft de klant altijd te maken met één vast aanspreekpunt en zeer korte communicatielijnen.

» globe airmotors

Binnendedivisieluchtmotorenwordenvoordistributeursindehelewereld deluchtmotorenzelfontwikkeldensamengebouwd.Omdatdepopulariteit van luchtmotoren de laatste jaren aanzienlijk is gestegen, is deze divisie in hetzelfde tijdsbestek fors uitgebreid. De stijgende populariteit is goed te verklaren;luchtmotorenhebbenimmersbelangrijkevoordelenvooronder meer de (petro)chemische industrie in vergelijking met elektromotoren. Denkhierbijaandeexplosieveiligewerking(ATEX)endeuitstekendeweerstand tegen vuil, vocht en hoge temperaturen. Bovendien zijn luchtmotoren relatief goedkoop in gebruik èn traploos regelbaar. De luchtmotoren zijn verkrijgbaar in vermogens van 0,1 tot 23 KW.

»91 Globe Benelux bv

» globe test eQuipment

De hoge druk testsystemen voor gassen èn vloeistoffen worden bij de afdelingtest-equipmenteveneenszelfontwikkeldensamengebouwd.De apparatuur wordt onder meer ingezet voor het afpersen van leidingen, afsluiters, slangen en andere appendages; een belangrijke toepassing van de testapparatuur is te vinden in de onderhoudsbeurten die worden uitgevoerd tijdens een shut-down in de (petro)chemische industrie. Door de hoge mate van eenvoud, robuustheid, bedieningsgemak en betrouwbaarheid is de testapparatuur zeer geschikt om te verhuren aan derden. De werkdrukken voor de vloeistofsystemen liggen tussen de 1 en 4000 bar, voor gassystemen is dit van 4 tot 1250 bar.

» globe services

bedrijfsgegevens

De serviceafdeling van Globe beschikt over een eigen werkplaats om de benodigdereparatiesenhetonderhoudtekunnenuitvoerenaanluchtmotoren of de testsystemen. In veel gevallen verrichten de medewerkers hun werkzaamheden ook op locatie. Door de gedegen kennis van de systemen en producten en de flexibiliteit kan de afdeling snel reageren op defecten en storingen. De grote voorraad aan onderdelen garandeert een korte doorlooptijd.

Globe Benelux B.V. Eikenlaan 261e 2404 BP Alphen a/d Rijn T +31 (0)172 426608 F +31 (0)172 426607 E info@globe-benelux.nl

Branche: Industrie, aandrijftechniek, onderhoud, (petro)chemie, offshore Aantal medewerkers: 10 Aantal vestigingen: 1 vestiging en wereldwijd 25 verkooppunten Producten: Testsystemen, luchtmotoren, gasboosters, service Merken: GLOBE luchtmotoren, GLOBE testsystemen, GLOBE gasboosters Overig: ISO 9001 – 2000 gecertificeerd

Company Guide 2011


»92 Harsco Industrial Services bv Harsco Industrial Services is gespecialiseerd in het managen en uitvoeren van multidisciplinaire, zogenaamde SIP´s onderhoudscontracten met de disciplines:

bedrijfsgegevens

• Thermische en Akoestische Isolatie • Montage elektrische tracing • Total Access services, hetgeen inhoudt : > Steigerbouw > Hoogwerkerverhuur > Aluminium rolsteigers > Hefsteigers > Hanginstallaties > Rope Access • Wandbeplating en plafondsystemen • Brandbeveiliging, doorvoeringen • Scheepsisolatie en offshore services • Schilderen • Non-destructief materiaal onderzoek

Harsco Industrial Services bv George Stephensonweg 15 3133 KJ Vlaardingen Postbus 160 3130 AD Vlaardingen T +31 (0)10 4455444 F +31 (0)10 4351403 W www.sgbweb.nl

Deze disciplines worden volledig geïntegreerd vanuit één organisatie uitgevoerd en bieden industriëleopdrachtgeversvelevoordelen,zowel financieel (minder kosten) als operationeel (minder aansturing). Harsco Industrial Services werkt landelijk en in België en Duitsland vanuit vestigingen in Delfzijl, Klazienaveen, Heteren, Velsen-Noord, Vlaardingen, Elsloo, Hoogerheide, Meppen (D) en Antwerpen (B). Ondersteuning vindt plaats vanuit de andere Harsco vestigingen in Groningen, Enschede, Nieuwegein, Arkel, Nuenen, Elsloo, Amsterdam en Vlaardingen.

Harsco Industrial Services bv

Uw partner in onderhoud en nieuwbouw van industriële plants. Isolatie, Total Access, Tracing, Conservering, Fireproofing


bedrijfsgegevens

Met in totaal duizend personeelsleden, een ervaring van honderd jaar isolatie en zeventig jaar in bereikbaarheid zo´n 2.500.000 m3 steiger, zeshonderd hoogwerkers en vijf hoogwaardige isolatie werkplaatsen is Harsco Industrial Services uw partner in onderhoud en nieuwbouw van industriële plants.

Branche: Multi-disciplinaire SIP’s aktiviteiten (steigerbouw, isolatie, painting) Aantal medewerkers: 970 Aantal vestigingen: 8 Samenwerkingsverbanden met: ADM, Akzo Nobel, BASF, BP, Cargill, Cerestar, Corus, CSM, Heerema, Kemira, Keppel Verolme, KPE/Q8, Nyrstar, Odfjell, Onegas/ AJS/ NAM, Sabic, Shell, Total, Vopak, en WRG Productsoorten: Multidisciplinaire SIP´s activiteiten ( Steigerbouw, Isolatie, Painting ) Actief in sector: Petrochemie, chemie, Olie en gaswinning, farmaceutische voedings- en zuivelindustrie, zware staalindustrie, scheepsbouw, offshore, energiemarkt, bouw. Missie: het leveren van een multidisciplinaire dienstverlening t.b.v. onderhoud en nieuwbouw voor industriële opdrachtgevers in de breedste zin van het woord met als kenmerk eenvoudige en enkelvoudige aansturing en besparings win-win contracten.

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


»94 Height Specialists Height Specialists is al meer dan 16 jaar actief bij werkzaamheden op hoogte, waarbij gebruik wordt gemaakt van Rope Access. Wij bieden praktische en efficiënte oplossingen bij werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen.

D

oor de veilige en deskundige werkwijze is Height Specialists uitgegroeid tot een solide bedrijf van formaat dat een breed scala aan werkzaamheden voor u kan uitvoeren. Het producten- en dienstenpakket is de afgelopen jaren sterk uitgebreid en omvat o.a. opleidingen, advisering en inspectie, industriële Rope Access en verkoopvanPersoonlijkevalbeveiligingsmaterialen.

» wat is rope access?

bedrijfsgegevens

Rope Access, of in Nederland ook wel industrieel klimmen genoemd, is een zeer veilige methode van werken op hoogte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van touwen, klimgordels en andere materialen om (moeilijk gesitueerde) werkplekken te kunnen bereiken. Rope Access geniet in Nederland nog niet veel

Height Specialists Dynamoweg 28 2627 CH Delft T 015 - 256 5662 F 015 - 380 7957 E info@heightspecialists.nl W www.heightspecialists.nl

bekendheid, maar is in veel andere landen al meer dan20jaareenbeproefdemethodeomwerkzaamheden op hoogte of moeilijk bereikbare plekken mogelijk te maken. Rope Access technieken en materialen zijn specifiek ontwikkeld voor werkzaamheden in o.a. industrie, vastgoed en bouw. Rope Access heeft een aantal voordelen ten opzichte van conventionele systemen zoals steigers, hangbruginstallatiesenhoogwerkers.Devoordelen op een rij: • Hoge en/of moeilijk bereikbare plaatsen worden sneller bereikt. • Minder hinder voor bedrijfsprocessen en omgeving. In veel gevallen kunnen bedrijfsprocessen gewoon doorlopen. • De werkplek wordt ’s ochtends opgebouwd en ’s avonds afgebroken. Hierdoor is er minder risico op diefstal van materialen.


• Meestalvoordeligerdananderemethodenvoorwerkzaamheden op hoogte. • Milieuvriendelijker door besparing van energie. • Eénvandeveiligstemethodenvoorwerkzaamhedenophoogte. HeightSpecialistsvoertwerkzaamhedenuitopdemeestuiteenlopende plaatsen. Denk hierbij aan: • hoogbouw • kranen • winkelcentra • atriums • bruggen • monumenten • schachten • fabriekshallen • masten en torens • windturbines HeightSpecialistskanonderhoudswerkzaamhedenprofessioneel en snel voor u uitvoeren; zowel on- als offshore. Wij zijn gespecialiseerd in: • kitten & schilderen • algemene reiniging • herstelwerkzaamheden • inspectie en controle retightening • niet destructief onderzoek (NDO)

»»Onze visie op de uitvoering van uw project De sleutel tot alle veilige werksystemen is een duidelijk georganiseerde aanpak van elk project. Height Specialists voert dit uit binneneenuitgekiendveiligheidsmanagementsysteem.Eenaantal keypoints: • Er wordt voorafgaand aan ieder project een risicoanalyse uitgevoerd om de risico’s te identificeren en te ondervangen binnen het plan van aanpak.

• Voor elk project wordt een supervisor aangesteld om de veiligheid en de kwaliteit van de werkzaamheden te waarborgen. • Onze monteurs volgen regelmatig trainingen en cursussen met betrekkingtotgebruikvangereedschappen,klimmaterialenen veiligheidssystemen.Dezetrainingenwordenconforminternationaal geldende normen ontworpen en uitgevoerd. Naast IRATA operational member is Height Specialists een IRATA opleidingscentrumendealervanPetzl.Wijbiedenopleidingenopalle IRATA-niveau’s. Ook bieden wij diverse andere cursussen aan zoals: werkenophoogte,rescuetrainingenenpersoonlijkevalbelveiliging. HeightSpecialistsbeschiktovereeneigentrainingscentruminDelft waarallefaciliteitenvooreenefficiënteenleerzametrainingaanwezig zijn. De cursussen en trainingen kunnen ook op een locatie naar keuze gegeven worden. Alsopleidingscentrum,operationeelIRATA-memberenleverancier vanmaterialengevenwijgraaginformatieenadviestenaanzienvan werkwijze en de materialen voor uw werkzaamheden op hoogte. Bij alle diensten van Height Specialists speelt veiligheid en deskundigheid de hoofdrol. Gedurende de afgelopen jaren zijn er verschillende certificeringen gerealiseerd, zoals TÜV, IRATA en VCA**.

bedrijfsgegevens

DoorlidmaatschapvandiversebrancheorganisatieswilHeightSpecialistshaarmaatschappelijkebetrokkenheidtonenenkennisinzetten ter verbetering van de veiligheid in deze branches. We zetten onze opgedanekennisenervaringinvoorverbeteringenbinnendebranches waarin we werkzaam zijn. Height Specialists is gelieerd aan de volgende brancheorganisaties: IRO, NVDO, RAC, VeBon en IRATA.

Branche: Techniek/Maintenance Aantal medewerkers: 70 Aantal vestigingen: 2 Samenwerkingsverbanden met: RTD Applus, SAIO, Petzl Productsoorten: montage, onderhoud, reiniging, inspectie, trainingen Actief in sector: industrie, bouw, vastgoed, overheid, zakelijke dienstverlening Merken/titels: IRATA, TüV en VCA** gecertificeerd Missie: Een internationaal topbedrijf zijn op het gebied van Rope Access.

Company Guide 2011


»96 Heros Sluiskil B.V. Heros Sluiskil B.V. is gevestigd op het Heros Ecopark Terneuzen. Het Heros Ecopark Terneuzen is gelegen aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen en heeft de beschikking over diep vaarwater en een kade van 500 meter. Hierdoor heeft het terrein een prima ontsluiting naar België en Noord-Frankrijk.

H

et terrein heeft een grootte van 45 hectare en is geschikt voor (langdurige) opslag van bulkstoffen in open terrein. Een gedeelte van het terrein is in gebruik gegeven aan derden voor de exploitatie van duurzame energie. De gevestigde biodieselfabriek heeft een capaciteit van 250.000 ton biodiesel en de biomassacentrale wekt 10 MW aan groene elektrische energie op. Verder wordt er eenterreingedeelteontwikkeldvooreentweede biomassacentrale waarin groene electriciteit wordt opgewekt uit hout(achtige) gewassen.

bedrijfsgegevens

Heros Sluiskil B.V. heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo wordt een breed pallet van ingenomen reststoffen afkomstig van verschil-

Heros Sluiskil B.V. Oostkade 5 4541 HH Sluiskil Postbus 1 4540 AA Sluiskil T 0115-471258 T 0115-472749 E info@heros.nl W www.heros.nl

lende industrieën en/of bedrijven na bewerking weer teruggebracht als eco-grondstof in de samenleving.Hierbijkanwordengedachtaande volgende producten en dienstverlening:

» granulaten: •Heros Granulaat, zijnde een secundaire bouwstof, komt vrij na bewerking van AVI-bodemassen uit Afval Energie Centrales.Tijdens de bewerkingwordendeAVI-bodemassenontdaan van de fracties ferro, non-ferro en onverbrand materiaal. Heros Granulaat is een uitstekende vervanging voor zand en gebroken puin. Heros Granulaat wordt nu dan ook veel toegepast in de wegenbouw, maar toekomstige ontwikkelingen zullen de toepasbaarheid enorm vergroten.


»»Metalen:

»»Dienstverlening:

•Heros Ferro ontstaat na bewerking van verbrandingsschroot. Dit is afkomstig uit verschillende Afval Energie Centrales en opwerkingsinstallaties van AVI-bodemassen uit Nederland, Duitsland, België en Noord-Frankrijk. Heros Ferro wordt zo zuiver mogelijk gemaakt. Hierdoor is het mogelijk metaaldeeltjes van maar liefst 5 mm te scheiden met als eindresultaat hoogwaardig schroot. Indien gewenst kan het schroot verder worden nabehandeld. Het schoongemaakte schroot kan vervolgens worden hergebruikt in vele verschillende toepassingen. Zo is Heros Ferro geschikt om toegepast te worden in de staalindustrie.

•Heros Sluiskil heeft een afvalwaterzuiveringsinstallatie met een hydraulische capaciteit van 80 m3 per uur. tevens is er een opslagcapaciteit van 10.000 m3. De biologische zuivering verwerkt zowel vanuit het eigen Ecopark als afvalwater van derden. Het afvalwater wordt biologisch gezuiverd volgens de laatste technologieën (Nitrificatie/denitrificatie). Heros Sluiskil is in het bezit van alle vereiste Wm/Wvo vergunningen. Inname van afvalwater vindt pas plaatst na strenge toetsing en het verrichten van meerdere meetingen. Heros Sluiskil richt zich met name op stikstofhoudend en organisch belast afvalwater. Het water is veelal afkomstig uit de voedingsmiddelenindustrie, afvalbranche, tankcleaning etc.

»»Biomassa:

bedrijfsgegevens

•Heros Sluiskil beschikt over een goed geoutilleerde houtbewerkingslocatie van maar liefst 1 ha. Het shredderen (versnipperen) van alle typen afvalhout (A, A/B, B en C) is hier mogelijk. Het bewerkte hout krijgt altijd een zo hoog mogelijke eindbestemming gerelateerd aan de ladder van Lansink. Type A- hout wordt verwerkt in spaanplaat, type B-hout wordt geëxporteerd als biomassa en type C-hout wordt gebruikt als brandstof in energiecentrales. Kortom ieder type hout krijgt een nieuwe eindbestemming. Daarnaast kan Heros ook andere vaste biomassa leveren zoals compostzeefoverloop, snoeiafval etc.

•De kadefaciliteiten van Heros Sluiskil en de opslagvoorzieningen zijn uniek en cruciaal voor alle bedrijfsactiviteiten. Maar ook overslag van zeevaart naar binnenschip en omgekeerd vindt plaatst alsmede tijdelijke opslag van bulkmaterialen in open of gesloten silo’s. Drie silo’s met een capaciteit van 10.000m3 zijnhiervoorbeschikbaar.Schepenmeteendiepgang van 8 m kunnen de kunnen Heros Sluiskil aandoen. De op- en overslagactiviteiten richten zich vooral op bulkmaterialen zoals schroot, hout, AVI-bodemassen, biomassa, diverse slakken en ander losgestort materiaal.

Branche: haven, industrie, bouw, afval Aantal medewerkers: 75 Aantal vestigingen: 3 Samenwerkingsverbanden met: Biomassa Unie B.V. in- en verkooporganisatie voor biomassa (samenwerking met Ecoservice Europe B.V.), Inashco B.V. voor de recovering van non-ferro metalen uit AVI-bodemas, Nedstaal Alblasserdam voor de bewerking van ELO-staalslak Productsoorten: AEC-granulaat, Heros-granulaat, Biomassa, waaronder brandstofpallets Schroot, Metalen, Water, Energie Actief in sector: haven, industrie, bouw, afval Missie: Het zich op een milieuhygiënisch en economisch verantwoorde wijze maximaal inzetten om restproducten van onze welvaart zodanig te behandelen en te verbeteren dat deze restproducten opnieuw een duurzame functie krijgen als product of grondstof in onze welvaart.

Company Guide 2011


»98 Hertel Industrial Sealings B.V. Hertel Industrial Sealings (HIS) B.V. is een zelfstandige, internationaal opererende onderneming binnen de Hertel groep op het gebied van industriële afdichtingen en compensatoren.

M

bedrijfsgegevens

omenteel worden in vier landen afdichtingen geproduceerd waarbij door behoorlijke investeringen aan de hoogste eisen wordt voldaan. Voor de metaalpakkingen zijn er na een intensieve testperiode Fire Safe goedkeuringen behaald volgens de norm ISO 10497:2004 (opvolger van API 607) Ook voldoen de meeste afdichtingen aan de TA Luft eisen wat veel vertrouwen biedt aan de afnemers. Op de verschillende productie units worden standaard en non-standaard afdichtingen geproduceerd en leveren wij ook een groot assortiment uit voorraad. Voor weefselcompensatoren wordt al meer dan 15 jaar intensief samengewerkt met Dekomte, één van de grootste producenten wereld. Met name de laatste ontwikkelingen op gebied

Hertel Industrial Sealings bv Seggelant-West 10 3237 MJ Vierpolders Postbus 37 3230 AA Brielle

van compensatoren achter de gasturbines op elektriciteitscentrales is bijzonder te noemen. Op verzoek zijn referenties beschikbaar van toepassingen van compensatoren onder de meest zware bedrijfsomstandigheden.

» leveringsprogramma: Pakkingplaat en Elastomeren Garlock, NBR, SBR, Neopreen®, EPDM, Viton®, Siliconen, etc. O-ringen en oliekeerringen NBR,EPDM,Neopreen®, Viton®, Kalrez® en PTFE, etc. Grafiet en Kunststoffen Sigraflex®, PTFE, Gylon®, Gore®, Rulon®, PEEK®, etc. Metallieke afdichtingen Spiraalgewonden-, Metaalommantelde, Kamprofiel-, Metal Reinforced (Hertomatic®), Ring Type Joints. Stopbuspakking Beldam Crossley Limited,

Branche: Toeleverancier technische industriële producten (afdichtingen en compensatoren) Aantal medewerkers vast of op projectbasis: 150 Aantal vestigingen: 7 Bedrijf is onderdeel van Hertel B.V.

T 0181 – 28 11 11 F 0181 – 28 11 10 W www.hertel.com E industrialsealings.vierpolders@hertel.com

Productsoorten: Statische en Dynamische afdichtingen, stopbuspakking, seals, compensatoren, water- en laserstraal gesneden producten.


Missie:

Berendsen wil de beste textieldienstverlener zijn Missie:

HIS stelt zich ten doel een totaalleverancier te zijn. Garlock, Teadit. Waterstraal- en Lasersnijden Snijwerk in rubber, kunststoffen, hoog-en laaggelegeerde metalen en non-ferro materiaal zoals aluminium, koper en messing. Compensatoren Weefsel, Metaal, Rubber en PTFE compensatoren.

bedrijfsgegevens

Wij bieden u 24 uur service en ondersteuning, waardoor leveringen zijn gegarandeerd. Ook voor technische ondersteuning kunnen wij zorg dragen. Wij beschikken over veel ervaring en de noodzakelijke expertise. Aanvullend kunnen wij u ook van dienst zijn middels technische berekeningen.

Producten/productgroepen: Branche: Gezondheidsdiensten Spiraalgewonden pakkingen, Ring Type Joints, Kamprofielen, Aantal medewerkers: Metaalommantelde afdichtingen, 5 Hertomatic®, Elastagraph®, plaatpakkingen, Grafiet, Aantal vestigingen: Elastomeren, Stopbuspakking, 1 O-ringen, Oliekeerringen, Kunststoffen, Water- en LaserSamenwerkingsverbanden straal gesneden producten. met: Lowland International Productsoorten: Merken: Garlock,Medische Sigri (SGL), keuringen Gore, Teadit, en advies Beldam Crossley en Dekomte. Actief in sector: Chemie/Petrochemie, Alle Maintenance, Maritiem, Automotive, Mission: Het Energie, Algemeen. in kaartbrengen van gezondheidsrisico’s, medische Missie: HIS keuringen, stelt zichTotal ten doel Bodyeen Check’s totaalleverancier en medisch advies. te zijn op gebied van Afdichtingsproducten. Naast het produceren van standaard en non-standaard afdichtingen alsmede compensatoren zijn service, kwaliteit, betrouwbaarheid en technische ondersteuning, aspecten welke een zeer belangrijke plaats innemen. Wij voeren een no-nonsense beleid, waarbij kennis van zaken, meedenken met onze cliënten, flexibiliteit en inventiviteit vanzelfsprekend zijn.

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


»100 Hogeschool Utrecht Centrum voor Natuur & Techniek Investeren in kennis is de sleutel tot succes. Investeren in kennisontwikkeling, maar ook in kennisbehoud en kenniscirculatie.

bedrijfsgegevens

N

ieuwbouw, onderhoud, beschikbaarheid, veiligheid en kwaliteitsborging van installaties, gebouwen en infrastructuur wordt steedsbelangrijker.Ditalleswillenwezoveel mogelijk duurzaam bewerkstelligen. Om dit te kunnenbewerkstelligenissamenwerkingtussenbedrijfsleven,werknemersenonderwijsinstellingenabsoluut noodzakelijk. Analyseren, innoveren, bijscholing (leren),nascholing(groeien)ensamenwerkingzijnde kernwoorden.Eenhbo-instellingkanuhierbijhelpen.

» integraal

Centrum voor Natuur & Techniek (CvNT), al meer dan 50 jaar hét loket voor technische professionals van Hogeschool Utrecht, biedt cursussen en opleidingen op hbo-, post-hbo en masterniveau. De domeinen waarbinnen geopereerd wordt zijn: GebouwdeOmgeving,ICT,LifeSciences&Chemistry, Materialen, Engineering, Onderhoud & Inspectie en Bedrijfskunde.

» gratis opleiDen

Hogeschool Utrecht Centrum voor Natuur & Techniek Nijenoord 1 3552 AS Utrecht Postbus 182 3500 AD Utrecht T +31 (0)30 238 88 88 F +31(0)30 238 88 89 E info@cvnt.nl W www.cvnt.nl

Door de brede scope op zowel Materiaalkunde, Engineering als Inspectie en Onderhoud bieden onze opleidingen op het gebied van Onderhoud & Inspectiepreciesdie(integrale)kennisdienodigisom verdertekunnenkijkendanheteigenvakgebied,en daardooraantoonbaarbetereresultatenteboeken. Voorbeeldenzijndepost-hboopleidingenInspectieenKeuringstechniekenLevel3(IKT3),Onderhoudstechnologie en Onderhoud en Management. Op masterniveau bieden wij de Master of Engineering in Maintenance & Asset Management. Deze master is de manier voor professionals om hun carrière en persoonlijke ontwikkeling naar een hoger plan te tillen. Tevens zal voor het bedrijf de meerwaarde van de werknemer al snel zichtbaar zijn.


Afgestudeerdenvanzowelonzepost-hboalsonzemasteropleidingenlatenspectaculairekostenreductiesziennaimplementatievanhuntijdensdeopleidinggeschreven plan. Kostenreducties die de kosten van het volgen van een opleiding ver te bovengaanendeopleidingdaarmeefeitelijkgratismaken.Overtuigdvandeeffectiviteit is in 2010 gestart met een proef met opleiden op basis van No Cure-No Pay.

»»Meer dan techniek alleen Omdat het niet allemaal puur om techniek draait, maar van werknemers ook steeds vaker wordt verwacht dat zij bedrijfsprocessen en projecten managen, veranderingsprocessenbegeleidenenzorgenvoorkwaliteitsborging,biedtCvNTookopleidingenophetgebiedvanProjectmanagement,QualityEngineeringenVerandermanagement.Dezeopleidingenbiedenwijnietalleenaanvoorindividueledeelnemers, maar hebben zich ook bewezen in een aantal succesvolle in-company trajecten. Het volgen van een opleiding, gecombineerd met een drukke baan roept soms vragen op over de haalbaarheid. Dat geldt zowel voor de werk- als voor de thuissituatie. Motivatie is een belangrijke factor voor succes. Belangrijk is ook dat de werkgeverhetbelangvanopleidenonderkent.Eenbelangvoorzowelhetbedrijfals de deelnemer. Centrum voor Natuur &Techniek heeft meer dan vijftig jaar ervaring met het opleiden van professionals.

»»Cedeo-erkenning Centrum voor Natuur & Techniek is erkend door Cedeo. Het Cedeo-keurmerk waarborgtdeklanttevredenheid.Dezewordtineenklanttevredenheidsonderzoek gepeild. Het laatste onderzoek heeft in november 2009 plaatsgevonden en heeft geresulteerd in een eindbeoordeling van 9,2.

»»Maatwerk Op uw specifieke kennisvraag zoeken wij graag een antwoord. Zo kunnen wij cursussen op maat voor u ontwikkelen die qua inhoud, niveau en duur worden afgestemdopuwbehoeften.Dezein-companyopleidingenverzorgenwijbijuinhuis, in uw regio of op onze eigen locaties binnen Hogeschool Utrecht.

»»Meer weten? Voor een compleet overzicht van ons aanbod binnen de genoemde domeinen verwijzen wij graag naar onze website: www.cvnt.nl. Alle informatie over cursussen en opleidingen kunnen wij u ook toesturen. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dat kan zijn over individuele deelname of in-company mogelijkheden? Neemt u dan contact op en vraag naar onze studieadviseurs.

Hogeschool Utrecht

bedrijfsgegevens

Kennis moet je ook onderhouden

»»Een greep uit ons aanbod Gebouwde Omgeving • Bedrijfskundig Management & Ondernemerschap voor Bouw & Infra • Basiscursus Algemene Bouwkunde • Integraal Adviseur/Inspecteur Vastgoed Onderhoud & Inspectie • Inspectie- en Keuringstechnieken Level 2 en 3 • Onderhoudstechnologie • Onderhoud en Management Materialen • Introductie Metaalkunde • Metaalkunde • Introductie Corrosiebeheersing Engineering • Laspraktijk Ingenieur (LPI) • Master of Engineering • Workshop Lasnormen en Lasprocedures Bedrijfskunde • Quality Engineering • Verandermanagement • Projectmanagement

Branche: Algemeen, Arbo / Milieu / Energie, Chemie / Industrie, Automatisering / ICT, Infrastructuur / (Verticaal) Transport, Techniek / Maintenance, Veiligheid / Security, Supplying Aantal medewerkers: 20 Aantal vestigingen: 1 Productsoorten: cursussen en opleidingen op hbo-, post-hbo en masterniveau, maatwerktrajecten Actief in sector: Arbo, Milieu & Energie, Chemie, Industrie, Automatisering, Bouw & Infrastructuur, Transport, Techniek, Maintenance, Veiligheid, Security, Supplying Missie: Kennis moet je ook onderhouden.

Company Guide 2011


»102 Holmatro Industrial Equipment Holmatro Industrial Equipment ontwikkelt, produceert en levert een breed assortiment hogedrukhydraulische gereedschappen voor de meest uiteenlopende, industriële toepassingen. De krachten die deze gereedschappen leveren, zijn niet alleen groot, maar bovenal zeer precies en beheerst. En dat is nu precies de reden waarom professionele gebruikers in diverse sectoren met Holmatro werken.

H

eeft u iets te heffen, aan te trekken, weg te drukken, dicht te knijpen, om te buigen, te spreiden of te knippen? Met de gereedschappen van Holmatro doet u dit op een gecontroleerde manier en tot op de millimeter nauwkeurig.Hydraulischecilinders,trekkersets,wiggen,flenzenspreiders,pijpenknijpers,moerensplijters en scharen zijn zo maar een greep uit ons productaanbod.Daarnaastleverenwijdiversemechanische gereedschappen en pneumatische hefkussens. Belangrijke afnemers zijn scheepswerven, on- & offshore, recycling- en sloopbedrijven, gieterijen, bouwbedrijvenenaannemers,transportbedrijvenen vele anderen binnen de industriële sector.

bedrijfsgegevens

De activiteiten van Holmatro beperken zich niet tot productieenverkoop,maarbeslaaneenheeltraject.

Holmatro Industrial Equipment B.V. Lissenveld 30 4941 VL Raamsdonksveer Postbus 66 4940 AB Raamsdonksveer T +31 (0)162 751500 F +31 (0)162 751599 E industry@holmatro.com I www.holmatro-industry.com

Dit loopt van productontwikkeling tot en met after sales service.

» serviceprogramma Na de aanschaf van een gereedschap wilt u er zo lang mogelijk optimaal en veilig mee kunnen werken. Goed onderhoud is dan een absolute noodzaak. Of het nu gaat om reparatie, periodiek onderhoud of het testen en certificeren van gereedschappen, Holmatro regelt het graag voor u. In welke mate bepaalt u zelf: naast een totaalpakket dat alle genoemde diensten omvat, leveren wij ook service op maat. Wij doen dit zowel voor Holmatro gereedschappen als voor andere merken. Naast onze eigen servicewerkplaats in Raamsdonksveer beschikken wij over eenseriegoeduitgerustebussenmetvakkundige


monteurs, voor dienstverlening bij u op locatie. Ook het testen en certificeren van uw gereedschappen is mogelijk bij u ‘voor de deur’.

»»CertiSafe® Holmatro keurt, onderhoudt, test en certificeert onder de naam‘CertiSafe’. Dit is een jaarlijks terugkerende service op contractbasis, voor zowel hydraulische als pneumatische gereedschappen. WaaromzouukiezenvoordezedienstverleningvanHolmatro?Wijhebbenderedenen voor u op een rijtje gezet:

»»Arbo-besluit HetArbo-besluit(artikel7.4a)meldtdatuwarbeidsmiddelenperiodiekmoetenworden gekeurddooreendeskundige,bijvoorbeelddeonderhoudsdienstvaneenleverancier. Een veilige ondergrens is één keer per jaar.

»»Veiligheid: úw verantwoordelijkheid Alswerkgeverbentúvolgensdewetverantwoordelijkvoordeveiligheidvanuwpersoneel en materieel. Hoewel het Arbo-besluit wel duidelijk is over de kaders waarbinnen deze verantwoordelijkheid valt, laat het de precieze invulling hiervan geheel aan u over. Ons CertiSafe-programmaisgeheelinovereenstemmingmetdeArbo-richtlijnen.Ditbetekent dat u het keuren van uw gereedschappen met een gerust hart aan ons kunt overlaten.

»»Zekerheid over veiligheid

bedrijfsgegevens

Alsfabrikantvanhogedrukhydraulischegereedschappenenpneumatischehefkussens,is Holmatro voor dit type arbeidsmiddelen de keuringsspecialist bij uitstek. Ons CertiSafeprogramma bestaat uit een jaarlijks terugkerende keuring met statische en dynamische tests. Deze worden uitgevoerd door deskundige servicemonteurs op door NMI gecertificeerdetestbanken.Vooriedergoedgekeurdgereedschapontvangtueen certificaat, als bewijs dat het veilig kan worden gebruikt in de periode tot aan de volgende keuring. Indien reparatie noodzakelijk blijk te zijn, voeren wij deze (veelal) direct uit. En voordat uw certificaat verloopt, ontvangt u automatisch een oproep voor een nieuwe keuring.

Branche: industrie (productie, verkoop en service van hogedrukhydraulische, mechanische en pneumatische gereedschappen) Aantal medewerkers: + 350 Aantal vestigingen: 4 Productsoorten: hogedrukhydraulische hef-, trek-, duw-, spreid-, knijp- en knipgereedschappen, mechanische gereedschappen en pneumatische hefkussens Actief in sector: scheepsbouw, on- & offshore, petrochemie, recycling en sloop, gieterijen, transport, en overige industrieën. Merken/titels: Holmatro®, CertiSafe®

Company Guide 2011


Danny Cornelissen


Technische groothandel Hoogland–Mennens is de ijzersterke verbinding van twee begrippen in techniek. Eén organisatie, gevormd door Hoogland & Massee (Dordrecht, sinds 1876) en Mennens & Co (Rotterdam, sinds 1892). Een unieke combinatie van staal/buizenhandel en industrieel toeleverancier van onder andere gereedschappen en machines, constructiematerialen, bevestigingen,persoonlijkebeschermingenaandrijftechniek.DeH&Mgroepisin2008overgenomendoorhoudstermaatschappij Gerimex, waar ook de bekende elektrotechnische groothandel Ehrbecker Schiefelbusch onder valt.

D

e negentig medewerkers, waaronder vijftig ervaren productspecialisten, beschikken over een parate kennis van het omstreeks vijfhonderdduizendartikelentellendeprogramma.Medewerkers die meedenken in logistiek, in automatisering en die, naast het leveren van standaardartikelen, ook voor ú op zoek gaan naar dat ene cruciale onderdeel. Kortom: Een sterke partner in techniek en veiligheid, met totaal meer dan driehonderd jaren de belangrijkste marktpositie als allround leverancier van ‘industrial supplies’ in de wijde regio Drechtsteden en Rijnmond.

»105 Hoogland-Mennens

» De visie van hooglanD-mennens Hoogland-Mennens heeft haar visie samengevat in het‘VALUE’-concept. Eenvijftalpluspuntenvandeondernemingdiedaadwerkelijktoegevoegde waarde bieden: V oorraden in meer dan dertigduizend verschillende artikelen met duidelijkeklantafspraken,waarmeeeenuitleveringsgraadwordtnagestreefd die de honderd procent dicht benadert; A ssortiment met vele A-merken en de nodige inkoopkanalen om in een uniek breed gedeelte van uw ‘industrial supplies’ behoefte te voorzien; L ogistiek die snelheid en betrouwbaarheid waarborgt. Met dagelijkse bezorging aan uw magazijn of direct op de bouwplaats. Oók spoedorders op dezelfde dag. U itbesteding van uw inkoop en magazijn wordt mogelijk gemaakt door ervaren specialisten in een gedegen organisatie; E lektronische dataverwerking met koppeling aan uw automatisering, met uw artikelnummers, netto prijsafspraken, elektronische bestelmogelijkheden, enz. Deze kernwaarden bieden de mogelijkheid tot effectieve kostenbesparingen.

bedrijfsgegevens

U bespaart tijd met inkopen en er is minder kostbare opslagruimte nodig. Hoogland-Mennens is in staat op maat aan uw wensen te voldoen: op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden en in de juiste kwaliteit.

Hoogland-Mennens bv Postbus 114 3300 AC Dordrecht T 0900 4664636 F +31(0)78 6181616 E info@hooglandmennens.nl W www.hooglandmennens.nl Vestigingen in Rotterdam en Dordrecht

Branche: Technische groothandel Aantal medewerkers: 90 | Aantal vestigingen: 3 Producten/productgroepen: Aandrijftechniek; Appendages, slangen en koppelingen; Bevestigingen; Bouwmaterialen, elektra; Brandbeveiliging; Buis- en constructiematerialen; Chemie, lijmen en reiniging; Gereedschappen; Heffen, hijsen en transport; Machines; Persoonlijke bescherming (PBM); Pneumatiek; Slijp- en schuurmaterialen. Actief in sector: aannemers; baggerindustrie; betonindustrie; constructie en installatie; handelsbedrijven; machinebouw; maintenance bedrijven; metaalverwerkende industrie; offshore industrie; onderwijsinstellingen, op- en overslagbedrijven; (petro)chemie; scheepswerven; transportbedrijven; voedingsmiddelenindustrie.

Company Guide 2011


»106 De Beer Hotel-Restaurant-Vergadercentrum De Beer Hotel-Restaurant-Vergadercentrum is centraal gelegen: op slechts 20 minuten van het handels- en commerciële centrum van Rotterdam en vlakbij het recreatiegebied 'De Brielse Maas'.

» De Beer europoort in het kort! • • • •

• •

bedrijfsgegevens

• •

Fraai gelegen aan het Hartelkanaal, een rustpunt in het dynamische Europoort gebied Eenvoudig bereikbaar (direct aan A15) 72 Comfortabele hotelkamers, waarvan de luxe kamers zijn voorzien van airconditioning à la carte restaurant en brasserie met een gezellige bar en een groot terras aan het water 12 Multifunctionele zalen Indoor zwembad, tennisbanen en een voetbalveld Onbeperkt en veilig parkeren T-Mobile hotspot

» alles is mogelijk Bij De Beer •

File –vermijdend vergaderen; vanaf 06.00 uur is uw gezelschap welkom voor een heerlijk ontbijt, waardoor u voor de files thuis bent en toch een gehele dag heeft kunnen vergaderen Bent u sportief? Wij regelen een outdoor activiteit bij uw uitje/ vergadering op ons terrein In de zomermaanden verzorgen wij ter ontspanning een heerlijke picknick in onze tuin

De Beer Hotel-Restaurant-Vergadercentrum Europaweg 210 3198 LD EUROPOORT T +31 (0)181 262377 F +31 (0)181 262923 E welkom@hoteldebeer.nl W www.hoteldebeer.nl


In de brasserie hanteren wij onze "Berekrant". Deze is eerlijk geprijsd, met diverse gerechten. Keuze uit een broodje, heerlijke salades of een volledige maaltijd. Uitstekend geschikt voor een snelle doch smakelijke maaltijd. De brasserie is de gehele dag open (keuken tot 21.30 uur). Ons à la carte restaurant heeft 50 zitplaatsen. Wij kunnen u een 3-, 4- of 5- gangen menu bieden voor een ALL inclusief prijs. Het menu biedt een uitgebreide keuze van internationale gerechten; de wijnkaart heeft een keur van uitgelezen wijnen. In de zomer bent u van harte welkom op het zonnig panorama terras aan het water. In de 12 volledig ingerichte zalen kunt u uw bijeenkomst organiseren: 10 tot 200 man. Ter ontspanning of als “healthy break” staat het zwembad en de tennisbanen tot uw beschikking, zelfs een partijtje voetbal behoort tot de mogelijkheden. Ook aan de rokende hotelbezoeker is gedacht. Hotel de Beer heeft hiervoor speciale rookruimtes en hotelkamers ingericht.

bedrijfsgegevens

Ook voor uw lunch, diner of personeelsfeest op lokatie is de Beer graag uw partner. De Beer werkt mee op maat: alleen catering of totale verzorging inclusief tent, muziek en begeleiding. Zo heeft u een zorgeloze dag.

Branche: Hotel-Restaurant-Vergadercentrum Aantal medewerkers: 41 Aantal vestigingen: 1

Company Guide 2011


»108 HydrauRent Flexibiliteit, snelheid en kostenbeheersing spelen in alle industriële sectoren een belangrijke rol. Die thema's dienen zich ook aan wanneer extra hydraulische capaciteit gewenst is. HydrauRent biedt hiervoor maatwerk oplossingen. Door middel van ‘hydrauliek op maat’ in containerformaat kan op ieder gewenst moment en op elke locatie extra capaciteit worden gerealiseerd.

H

et investeren in hydraulische apparatuur is uit economisch oogpunt lang niet altijd aantrekkelijk. De apparatuur wordt vaak eenmalig op projectbasis ingezet, terwijl een groot aantal verborgen kosten aan de aanschaf verbonden zijn. Wie toch over hydraulisch vermogenwilbeschikken−alstijdelijkevervanging of voor extra capaciteit− kiest voor HydrauRent.

» huren met aantrekkelijke voorDelen

bedrijfsgegevens

Met HydrauRent beschikt u altijd en overal over apparatuur die in uitstekende toestand verkeert zonderdathiervoorkostbareinvesteringennodig zijn. Bovendien behoren onderhoud en reparatie metHydrauRenttothetverleden.Degehuurdeapparatuur kan door de vakbekwame monteurs van HydrauRent op locatie worden geïnstalleerd en in

HydrauRent Curiestraat 3 4507 DB Schoondijke Postbus 24 4500 AA Oostburg T +31(0)117 343131 F +31(0)117 343139 E info@hydraurent.com W www.hydraurent.com

bedrijf genomen. En ook na het gebruik biedt HydrauRent voordelen ten opzichte van apparatuur die zelf wordt aangeschaft. Systemen die tijdelijk nietwordengebruikt,moetenimmerswordenopslagenenopgezettetijdenwordengeïnspecteerd engecertificeerd.HydrauRentverlostuinéénkeer vandezebijkomende,verborgenkosten.Endankzij onzeuitgebreidekennisenervaringophetgebied van hydrauliek weet u zich altijd verzekerd van een passend advies en duidelijk kostenoverzicht over een mogelijke verhuuroplossing.

» hyDraupack Het HydrauRent-programma omvat onder meer de HydrauPack, een door HydrauRent ontwikkeld modulair concept dat bestaat uit halve 10-feet containers waarin hydraulische maatwerk-mo-


dules worden gerealiseerd tot 200 kW. De afzonderlijke modules laten zich snel en eenvoudig koppelen tot units van maximaal 800 kW met de afmeting van een 20-feet container. Vanzelfsprekend kan één van de units op wens ook speciaal worden ingericht. Zo is het mogelijk om één van de units te reserveren als brandstoftank, extra koelcapaciteit, opslag van materiaal of als werkcontainer.

»»Breed aanbod InaanvullingophethydraulischvermogenvandeHydrauPackbiedtHydrauvisionook andereverhuuroplossingen.ZowordenonderdenaamHydrauSupporthydraulische filtratieunits voor het reinigen van hydraulische olie of een ontwaterings- en ontgassingsinstallatie geleverd. Deze laatste kan −met het oog op het toepassingsgebied− ook in ATEX-uitvoering worden gehuurd, waardoor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen mogelijk is. Tevens kan in het HydrauSupport assortiment snel een spoelunit voor het reinigen vanhydraulischesystemenwordengeleverd.Voorhandpompenenvijzelsinverschillende afmetingen met bijbehorende snelkoppelingen en verdeelstukken omvat het HydrauRent-programma de HydrauTool. Tenslotte zijn hydraulische lieren onder de naam HydrauWinch leverbaar. Het pakket omvat de standaard hydraulische lieren, CT-lieren en hijslieren van 5 tot 80 ton waardoor een compleet aanbod aanwezig is.

»»HydrauRent • tijdelijke oplossing bij calamiteiten • aantrekkelijk alternatief voor kostbare investeringen • één aanspreekpartner • maatwerk-units én bijbehorende componenten • leverbaar voor hydraulisch vermogen tot 800 kW • spoel-, filtratie- en ontwateringsinstallaties in containerformaat • uitgebreide kennis en ervaring met hydrauliekverhuur

»»Onze ervaring - uw voordeel

bedrijfsgegevens

Kennis, ervaring,service envooralinventiviteit nemenbij HydrauRent een voorname plaats in. De ontwikkeling van de HydrauPack is daar een goed voorbeeld van. Vanzelfsprekend zetten we die eigenschappen ook graag voor u in bij het realiseren van een ideale verhuuroplossing.

Branche: Chemie / Industrie + Infrastructuur / (Verticaal) Transport + Supplying Aantal medewerkers: 12 Aantal vestigingen: 1 Samenwerkingsverbanden met: Hydrauvision Productsoorten: Hydrauliek verhuur Actief in sector: (petro)chemie, offshore, bagger, windenergie, infrabouw Merken/titels: HydrauPack, HydrauWinch, HydrauSupport, HydrauTool Missie: Door middel van een financieel aantrekkelijk alternatief voor traditioneel gekochte hydraulische aandrijfinstallaties bijdragen aan een zo'n efficiënt mogelijk productieproces bij onze klanten

Company Guide 2011


Âť110 Imtech Industry International B.V. Analyser Systems Imtech Industry International B.V. - Analyser Systems, is a member of the Imtech Group and is part of the Imtech Contracting Division. As an independent System Integrator our main activities are the complete engineering, assembly and integration of instrumentation and analyser systems, metering systems, grab sampling systems, small bore piping systems and pilot plants, including but not limited to commissioning, training and supply of spare-parts.

I

bedrijfsgegevens

ndependent System Integration means implementation of complete projects in the field of process instrumentation, analyser systems and metering systems combined with associated installation, commissioning and start-up activities. Hereby full responsibility can be placed in the hand of a single supplier. Imtech has acquired broad-based experience in relation to all common instrument-, analyserand metering techniques, sample take off and sample condition techniques, analyser enclosures, analyser & metering houses and HVAC packages.

On a daily basis, Imtech is involved in the engineering, functional- and detailed specification, project implementation, and commissioning services for complete projects. Our main markets are the Petrochemical, Chemical and Oil & Gas Industry, typically exploration, production industries, refineries, transport lines, and Offshore.

Imtech Industry International B.V. - Analyser Systems Marquesweg 4 (Bedrijventerrein de Poel II) NL-4462 HD Goes Postbus 308 NL-4460 AS Goes T +31 (0)113-241100 F +31 (0)113-241200 E sales.goes.inl@imtech.nl W www.imtech.eu/analysersystems


We serve these industries World-wide for the following applications:

»»SYSTEMS • Analyser Systems c/w auxiliary equipment • Custody Transfer, Oil and Gas Metering Systems • Liquefied Natural Gas (LNG) Sampling Systems • Hydro Carbon Sampling Systems • Pilot Plants for research purposes • Sample Recovery Systems (for gas and liquid)

»»PRODUCTS • Flow Computers and flowmeters • RHADOX, Imtech’s Fast Wobbe Index Analyser • Pyrolysis Gas Conditioners • WELKER sampling components • System components • Analyser representative for various manufacturers

»»SERVICES

bedrijfsgegevens

• Field Service activities • Rental of analysers • Provision of spare parts and consumables

Systems: Analyser Systems, Sample Recovery Systems, HV(AC) systems, Metering Systems HC sampling Systems, LNG sampling systems and Pilot Plants Products: RHADOX Fast Wobbe Index analyser, Pyrolysis sampler, Analyser representative for various manufacturers, System components, Flowcomputer, Flowmeters, etc Services: Field services activities, Rental of analysers and Provision of spare parts

Company Guide 2011


Âť112 Interfilter b.v. Interfilter heeft zich in de afgelopen 35 jaar ontwikkeld als een specialist op klantgerichte filtratie oplossingen.

D

it kan voor u als klant een hoop voordelen opleveren zoals het verbeteren van het productie proces, het verlengen van de standtijden of zelfs het ontwikkelen van filters die gereinigd kunnen worden. Al deze punten zorgen ervoor dat er kritisch gekeken wordt naar een besparing voor onze klant. Tevens heeft Interfilter als enige filter leverancier de mogelijkheid om bepaalde filters te repareren of te reinigen; dit is natuurlijk veel voordeliger voor onze klanten en vaak is de levertijd van de filters een stuk sneller te realiseren.

bedrijfsgegevens

Interfilter is gevestigd op nog geen 10 kilometer van het grootste industriĂŤle gebied van Nederland en kan zo door haar 24 uur service, haar klanten zeer goed van dienst zijn.

Doordat Interfilter een opslag capaciteit heeft van 2100 m2 hebben wij een grote voorraad om de klanten snel te beleveren. Wij beschikken intern over de kennis om aan alle filtratie problemen een oplossing te bieden, derhalve kunnen wij zeer snel voor de klanten analyseren waar er wat te verbeteren of te besparen is. Dit geldt op alle filtratie gebieden van luchtbehandeling,ontstoffing,hydrauliek,vloeistof, gasturbine tot aan complete filter units. Door het voorraad beheer systeem wat gezamenlijk met de klant opgezet wordt zorgt Interfilter altijd dat de filters waar de klant van afhankelijk is voor haar proces, op voorraad liggen. Zodoende zorgt Interfilter voor de continuiteit van haar klanten.

Interfilter b.v. Hoofdkantoor: Seggeland Zuid 6c 3237 ME Vierpolders

Magazijn en productie: Van Leeuwenhoekweg 3 3225 LX Hellevoetsluis

Postbus 99 3230 AB Brielle

E info@interfilter.nl W www.interfilter.nl

T 0181-320888 F 0181-320307


bedrijfsgegevens

Branche: techniek/maintenance Aantal medewerkers: 15 Aantal vestigingen: 2 Samenwerkingsverbanden met: IFB-filtertechniek en Mocofil Productsoorten: Filters Actief in sector: Industrie algeheel Merken/titels: 3M, Eaton, Donau Carbon en Eigen merk Missie: klantgericht filtratie oplossingen aanbieden

Company Guide 2011


»114 Intergraph Benelux Intergraph Benelux is leverancier van engineering- en data management software voor de process-, poweren marine-industrie. Daarnaast is Intergraph leverancier van diensten en fungeert als bemiddelaar tussen productspecialisten en de projecten.

I

ntergraph dekt een heel breed scala aan toepassingen variërend van:

• Process design • Electrical design • Instrument design • Piping design • Structural design • Equipment modeling • Material management

bedrijfsgegevens

De SmartPlant producten zijn zowel standalone als geïntegreerd toepasbaar. Via workflows en autorisaties wordt ervoor gezorgd dat de

integriteit van de informatie wordt bewaakt. Intergraph’s innovatieve software staat garant voor een zeer hoge productiviteit, maar zorgt ook voor een naadloze overdracht van informatie tussen de verschillende partijen tijdens een project en bewaakt de kwaliteit, zodat na het project de informatie direct beschikbaar is voor ‘maintenance’ en ‘operations’. Tevens kan Intergraph ervoor zorgen dat diezelfde informatie in deengineeringpakkettengedeeldwordtmethet ‘Plant Maintenance’ of ‘ERP’ systeem. De producten worden ingezet van conceptueel ontwerp tot de sloop van een fabriek.

Intergraph Benelux B.V. Siriusdreef 2 2132 WT Hoofddorp

Intergraph België N.V. Brusselstraat 51 B 2018 Antwerpen

T +31 (0) 23 5666440

T +32 (0) 3 24418 55

www.intergraph.nl


Tekst:

bedrijfsgegevens

Streamer

Branche: Plant Design software Aantal medewerkers: 100 Aantal vestigingen: > 50 wereldwijd Samenwerkingsverbanden met: SAP, MRO, Honeywell, Emmerson, Yokogawa, Endress & Hauser Productsoorten: PDS, SmartPlant Instrumentation, SmartPlant Electrical, SmartPlant P&ID, SmartPlant 3D, SmartPlant Materials, SmartPlant Foundation Ceasar II, CADWORX, PVelite, TANK Actief in sector: Engineering Software, Plant Maintenance software, Plant Document Management Software Merken/titels: SmartPlant, Ceasar, CADWORX Missie: Zorgen dat onze klanten beter, sneller, veiliger en goedkoper kunnen werken dan hun concurrenten die onze tools niet gebruiken.

Company Guide 2011


Âť116 Interlas B.V. Interlas behoort tot de meest dynamische lastechnische ondernemingen in Nederland. Met een schat aan kennis en ervaring op dit gebied en een zeer compleet programma, waar lasapparatuur van Fronius en de opleidingen van WTT Lasopleidingen deel van uit maken, biedt Interlas alles wat u nodig heeft om perfect laswerk mogelijk te maken.

bedrijfsgegevens

A

dvies is een belangrijk onderdeel in het contact met de klanten. Klantgerichtheid staat daarom hoog in het vaandel bij Interlas. Om haar klanten ook snel te kunnen leveren, houdt Interlas de meeste toevoegmaterialen en apparatuur op voorraad. Interlas beschikt bovendien over een goed geoutilleerde servicedienst met ervaren servicetechnici die de klant op afstand uit de brand helpen en als het nodig is bij u langs komen. Service betekent bij Interlas zeven dagen per week en 24 uur per dag!

Âť lasopleiDingen

Interlas B.V. (Rozenburg) Oranjelaan 56 3181 HA Rozenburg

Interlas B.V. (Weert) Rissezijweg 2 6004 RW Weert

T 0181 295750

T 0495 453304

E info@interlas.nl W interlas.nl

E info@interlas.nl W interlas.nl

Met haar onderdeel WTT lasopleidingen biedt Interlas een uitgebreid opleidingsaanbod voor zowel beginnende als gevorderde lassers. Doel is om met gebruik van de huidige technische mogelijkheden, de hoogste laskwaliteit uit uw laswerk te halen. De knowhow van de specialisten van Interlas speelt daarin een belangrijke rol.


»»Fronius lasapparatuur Als exclusieve importeur van Fronius voor Nederland en België beschikt Interlas over een compleet assortiment lasapparatuur van het merk Fronius, lastoevoegmateriaalenoverigelasbenodigdheden. Kwaliteit, specialisme en deskundig advies staan daarbij tot uw beschikking.

»»Vestigingen Rozenburg en Weert

bedrijfsgegevens

Met twee full-service vestigingen, één in Rozenburg en één in Weert, en twee opleidingsvestigingen is Interlas altijd dichtbij om u snel, goed en vakkundig van dienst te zijn.

Branche: Lastechniek Aantal medewerkers: 70 Aantal vestigingen: 4 Productsoorten: Lasapparatuur, lastoevoegmateriaal, lasbenodigdheden, lasopleigingen, technical support Merken/titels: Fronius, SAF-FRO, Böhler, WTT lasopleidingen

Company Guide 2011


»118 IPSS Projects BV De toenemende vraag om kortere doorlooptijden zet de kwaliteit van projecten onder druk. Vaak beginnen projecten al in de FEED-fase (Front End Engineering Development), nog voordat de technisch specialisten in beeld komen. Daardoor wordt waardevolle input – ervaringen die binnen het bedrijf en over de hele wereld in de praktijk zijn opgedaan – niet verwerkt in de projectspecificatie en het BDEP (Basic Design Engineering Package). Deze nalatigheid kan leiden tot afname van de betrouwbaarheid en veiligheid van installaties, hogere life cycle kosten en uiteindelijk alsnog langere doorlooptijden.

M

et de beproefde Project Deliveryaanpak van IPSS Projects kan de technische fase van projecten sneller worden doorlopen, tegen lagere ontwikkelingskosten.

bedrijfsgegevens

De lessen over de ontstaansgeschiedenis van storingen en onregelmatigheden die in eerdere projecten zijn geleerd, worden zorgvuldig geadministreerd en verwerkt in de technische documentatie en de ontwerpvoorschriften. Doordat de technische input vollediger is en de managementinbreng beter is gedefinieerd, worden de investeringskosten bij projecten verlaagd en de doorlooptijden versneld.

» multiDisciplinaire projectteams De multidisciplinaire projectteams van IPSS Projects zijn bekend met het volledige procestechnologisch ontwerp van te bouwen installaties voor zowel vaste stoffen, vloeistoffen als gassen en de uiteindelijke (pre-) commissioning, start-up / inbedrijfname ervan. Daarnaast zijn de multidisciplinaire projectteams in staat om bestaande (productie-) processen na troubleshooting en daarop volgende optimalisatie ervan sterk te verbeteren, zowel uit het oogpunt van veiligheid, kwaliteit als kwantiteit. IPSS Projects kan u in elke projectfase van dienst zijn, waarbij ú bepaalt hoever onze on-

IPSS Projects Wageningen (HK)

IPSS Projects Vlaardingen

Markt 9 6701 CX Wageningen 6700 AH Wageningen

Stoomloggerweg 8-10 3133 KT Vlaardingen

IPSS Projects IPSS Projects Amsterdam Asterweg 19-D12 1031 HL Amsterdam

T +31 (0)10 460 01 46 T +31 (0) 317 421 727 F +31 (0) 317 427 717 E wageningen@ipss.nl W www.ipss.nl

T +31 (0)20 820 23 34 E vlaardingen@ipss.nl W www.ipss.nl

E amsterdam@ipss.nl W www.ipss.nl


dersteuning gaat. We nemen precies die taken van u over die u niet zelf in huis heeft of waarvoor u onvoldoende capaciteit kunt vrijmaken. »»MAATWERK IPSS Projects levert uw projecten op maat, bijvoorbeeld door gespecialiseerde technici ter plekke in te zetten. Voor uw specifieke opdracht wordt bekeken welke disciplines benodigd zijn.Vervolgens stellen we een projectteam samen van specialisten die gezamenlijk voor u als opdrachtgever actief blijven. Bij vervolgwerkzaamheden of een nieuw project kent het team de specifieke ins en outs van de organisatie, zodat alle betrokkenen direct inzetbaar en productief zijn. Naast het begeleiden en uitvoeren van projecten zorgt IPSS ook voor up-to-date documentatie van procesinstallaties. Deze ‘as built’ documentatie is voor BRZO-bedrijven bij wet verplicht. »»Plant Documentation Support Services Veiligheids- en milieuaspecten in de petrochemische industrie zijn hot issues, maar veel procesinstallaties zijn nog steeds onvoldoende gedocumenteerd. De documentatie is verouderd of onvolledig en bedrijven hebben vaak niet de capaciteit om zelf de benodigde inhaalslag te maken. IPSS Projects zorgt met een degelijke projectaanpak voor betrouwbare documentatie die voldoet aan de veiligheidsnormen, de wettelijke regelgeving en uw bedrijfsstandaarden. Met Plant Documentation Support Services (PDSS) zorgt IPSS Projects voor een snelle en volledige as-built plant- en engineeringdocumentatie van bestaande en nieuwe installaties. Wanneer procesinstallaties moeten worden verplaatst, gemodificeerd of uitgebreid, komt het ontbreken van goede documentatie vaak aan het licht. Om de plannen niet te vertragen, wilt u snel uw documentatie op orde brengen. IPSS Projects kan ondersteuning bieden met PDSS: een projectmatige aanpak waarbij wij zorgen voor de juiste menskracht, expertise, efficiënte tools en de benodigde technische infrastructuur. Met de documentatie van honderden procesinstallaties heeft IPSS Projects zich in de praktijk bewezen.

bedrijfsgegevens

»»Van veiligheid naar procesverbetering Onze aanpak is sterk gefocust op veiligheid. Zorgvuldigheid in de optekening van uw as-built installaties staat daarbij voorop. Doordat wij een grondige analyse en observatie van

uw installaties doen, zijn onze kennis en ervaring desgewenst ook inzetbaar voor mogelijke procesverbeteringen. »»Veiligheid voor alles! Een resultaatgerichte aanpak mag nooit ten koste gaan van veiligheid. IPSS Projects ondersteunt uw organisatie door de risico’s vast te stellen indien voor bepaalde installaties de verplichte technische documentatie ontbreekt. IPSS Projects beschikt over gekwalificeerde professionals die milieuaspecten kunnen inventariseren en vastleggen. Het evalueren van de huidige plant ten aanzien van de vigerende wet- en regelgeving is een taak die zorgvuldig door ons wordt uitgevoerd, getoetst en vastgelegd. IPSS Projects is VCA-gecertificeerd. Onze aandacht voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu in onze bedrijfsvoering is vastgelegd in het Veiligheids en Gezondheid Beheers Systeem, gecertificeerd door KIWA.

Branche: Zakelijke dienstverlening Aantal vestigingen: 3 Aantal medewerkers: 32 Actief in sector: (petro)chemie, Olie & Gas, Food & Pharma, Industrie Diensten: As-built documentatie, Project Delivery, Engineering van FEED t/m EPC fase

Company Guide 2011


»120 J. de Jonge flowsystems Met meer dan 55 jaar ervaring in de (petro)chemie en tankoverslagbedrijven is J. de Jonge flowsystems de partner bij uitstek voor het bieden van een full-service pakket. Een pakket van engineering, nieuwbouw, onderhoud en renovatie op het gebied van complete flowsystemen voor vloeistoffen tussen vervoerder en opslag-/productiefaciliteiten.

D

aartoe heeft de organisatie, waaronder een aantal business units met ieder hun eigen specialisatie en kennis inzake zowel enkelvoudige als multidisciplinaire infrastructurele-endistributienetwerken,debeschikking overvakkundige,hoogopgeleideengemotiveerde teams, met in totaal meer dan 200 medewerkers. Alle benodigde faciliteiten onder één dak geeft een optimale communicatie wat terug te vinden is in de totale projectaanpak van een integraal werkende organisatie.

» engineering

bedrijfsgegevens

J. de Jonge Adviesburo is een onafhankelijk ingenieursbureau voor de (petro)chemische in-

J. de Jonge flowsystems Kon. Wilhelminahaven Z.Z. 18 3134 KG Vlaardingen The Netherlands T +31 10 248 58 00 F +31 10 248 58 97 E sales@jdejonge.nl W www.jdejonge.nl

dustrieentankoverslagbedrijven.Ophetgebied vanengineering,kostencalculaties,werkvoorbereidingenbouwbegeleidingvancomplete(turnkey) projecten levert J. de Jonge Adviesburo ondersteuning en advies. Zowel (haalbaarheids) studies als basic- en detail engineering worden met beproefde technieken en methoden uitgevoerd. Maar ook het samenstellen van aanbestedingspakketten is bij J. de Jonge Adviesburo in vertrouwde handen.

» projects Vanuit de behoefte om op een efficiënte wijze grotere constructie en piping projecten aan te sturen, startten we in 2007 de afdeling Nieuwbouw & Projecten. Onder Nieuwbouw & Projec-

Branche: Industrie Aantal medewerkers: 330 Aantal vestigingen: Vlaardingen (NL), Antwerpen (BE), Wilhelmshafen (DUI), Jubail (Saudi Arabia) Engineering: basic and detail engineering, work preparation, documentation control, cost calculations, tender or bid packages. Projects: project management, project review, purchasing, cost control, well equipped prefab. Construction & Piping; piping (piggable), strainers, Y-strainers, pig launchers and receivers, hosetowers, Rain-shields ® (for storage tanks). Loading Technology; marine loading arms, truck & railcar loading arms, foldings stairs, multi pro-


ten ressorteren J. de Jonge Adviesburo, Proposal engineering, de CentraleWerkplaats, Projectleiding en de afdeling Logistiek. Dit heeft geresulteerd in een transparante aanpak waarbij we onzeopdrachtgeversbelangrijkeencomplexetakenuithanden nemen.Onzejarenlangeervaringinmultidisciplinaireprojecten met warmtewisselaars, pompen, hosetowers en leidingsystemen, garandeert in alle opzichten een succesvol project.

»»Construction & Piping De afdeling Construction & Piping van J. de Jonge flowsystems isgespecialiseerdin de vervaardiging van werktuigbouwkundige constructies en de aanleg van leidingsystemen.Wij handelen onze opdrachten af binnen de afgesproken levertijd en met de vereiste kwaliteit. Uiteraard staan hierbij de eisen ten aanzien van veiligheid, arbo en milieu voorop. Naast on-site dagelijks onderhoud voert J. de Jonge flowsystems ook nieuwbouw- en renovatieprojecten uit van laadstations, tankputten, pompplateaus etc.

»»Loading Technology De divisie Verladingtechniek is toonaangevend op het gebied van laad- en losinstallaties voor schepen, trucks en wagons. Wij leveren maatwerk in ontwerp, nieuwbouw, onderhoud, reparatie en modificatie voor iedere klantspecifieke toepassing. De afdeling Loading Technology onderscheidt zich door merkonafhankelijk onderhoud en een 24/7 call-out service. Om uw projecten tot een goed einde te brengen en uw equipment volcontinu operationeel te houden, biedt J. de Jonge flowsystems u een jarenlange ervaring van alle merken en typen in deze specialistische toepassingen.

luchtkoelers en drukvaten tot circa 3 meter diameter en 60 ton ingewichtvoorde(petro)chemischeindustrieenenergiesector. Alle typen koolstof staal, roestvast staal en non-ferro materialen worden met uiterste precisie en snelheid verwerkt. Alle werkzaamhedenwordenuitgevoerdconformdemeestgangbare codes zoals RToD, ASME VIII Div. 1/2, BS5500, API 660/661, Codap, TEMA, HTRI en PED.

»»Rotating Equipment

»»Flexibele organisatie

Binnen J. de Jonge flowsystems is Rotatech een onafhankelijk specialist op het gebied van onderhoud, reparatie en nieuwbouw van rotating equipment zoals pompen, ventilatoren en mixers. In onze onderhoudsdivisie denken wij voorbij de kaders van het apparaat en brengen wij ook de processen up- en downstream in kaart. Dit maakt een optimale keuze van bedrijfspunt en toegepaste materialen mogelijk.

J. de Jonge flowsystems hanteert een matrix communicatie waarbij alle medewerkers van de diverse business units (onderling) met elkaar kunnen communiceren; een wijze van een direct en open beleid wat zijn weerslag heeft op de benadering van haar klanten en relaties.

Voor correctief onderhoud op locatie beschikt Rotatech over een 24/7 call-out service. Hierdoor kunnen wij een hoge oplossingsgraad realiseren.

»»HEAT EXCHANGER SERVICE

bedrijfsgegevens

De divisie Heat Exchanger Service is gespecialiseerd in reparatie en nieuwbouw van alle typen Shell & Tube warmtewisselaars,

De diverse accountmanagers zijn verantwoordelijk voor het goed verlopen van de onder hun beheer lopende projecten bij hun opdrachtgevers. De accountmanager is zowel voor de klant als de interne organisatie het aanspreekpunt en fungeert als communicatiekanaal tussen beide partijen. Korte communicatielijnen, efficiency en capaciteit door zoveel mogelijk zaken op de hoofdvestiging in Vlaardingen af te handelen, staan mede garant voor de flexibiliteit van J. de Jonge flowsystems.

duct loading arm facilities / hosetowers, marine vapour return hose reel. Rotating Equipment: pumps, mixers, blowers, fans, mechanical seals, flexidrive (a unique cable drive system for operating valves in inaccesable places). Heat Exchanger Service: shell & tube heat exchangers, air fin coolers, pressure vessels Actief in sector: Petrochemie, Chemie, Waterzuiveringsinstallaties Energiecentrales/vuilverbranding, Papierindustrie, Voedingsmiddelenindustrie Merken/titels: FMC (Loading Technology), Goulds Pumps (Rotating Equipment) Flexi Drive & Easi Drive (Rotating Equipment) Rain-Shield (Tankonderhoud) Missie: J. de Jonge flowsystems zal de toonaangevende leverancier worden van producten en diensten in de wereld van gas- en vloeistofstromen voor de industrie als integrale systeemaanbieder in de life-cycle van installaties, vanaf concept, ontwerp, bouw tot integraal onderhoud in het gebied dat strekt ten westen van de lijn Hamburg tot en met Le Havre. ”FLOWSYSTEMS IS OUR WORLD”

Company Guide 2011


»122 James Walker Benelux B.V. In 1888 ontwikkelde James Walker de eerste stopbuspakking, die een grote vooruitgang betekende in het tijdperk van de stoommachines. Hiermee legde hij de grondslag voor het inmiddels Engelse James Walker.

M

et een netwerk in meer dan honderd landen en een tiental fabrieken behoort de JamesWalker Groep tot de meesttoonaangevendeafdichtingproducenten ter wereld. Onze wereldwijde kennis en jarenlange ervaring in diverse industriesectoren stelt ons in staat om op professionele wijze in te spelen op de behoeftes van onze klanten metkwalitatiefhoogwaardigeproducten,oplossingen en diensten.

advies- en ontwerpafdeling zet uw specifieke wensen om in een sluitende oplossing.

» specialist in afDichtingen

» uitgeBreiDe service

bedrijfsgegevens

James Walker Benelux richt zich vanuit haar vestigingen in Oud-Beijerland, Nieuwleusen, IJmuiden, Wilrijk, Wachtebeke en Naninne op het leveren van zowel statische als dynamische afdichtingen,onderhouds-enrubberproducten. Het brede assortiment aan afdichtingsproducten biedt elk wat wils. Door de ontwikkelingen in de procesindustrie neemt echter de vraag naar duurzaam maatwerk aanzienlijk toe. Onze

» pakkenD aDvies

Een hoge persoonlijke betrokkenheid staat centraal bij James Walker. Daarom zijn we erop gespitst u van een goed onderbouwd advies te voorzien. Elke toepassing verdient volgens ons een specifieke aanpak. Zo bent u ervan verzekerd dat elke afdichting aan uw wensen voldoet.

James Walker Benelux is gespecialiseerd in merkonafhankelijkerevisievanpompen,appendages, regelkleppen, hydraulische cilinders en mechanical seals. Onze korte communicatielijnen staan borg voor een snelle levering en service. We staan 24 uur per dag voor u klaar via onze servicedienst. Daar kunt u terecht voor technische ondersteuning tot het direct inschakelen van onze hulpdienst bij calamiteiten.

James Walker Benelux B.V. Röntgenstraat 7-11 3261 LK Oud-Beijerland Postbus 1506 3260 BA Oud-Beijerland T +31 (0)186 633111 F +31 (0)186 633110 E info.nl@jameswalker.biz W www.jameswalker.biz

Missie:

High performance sealing technology


»»Accusense Helium Heat exchanger Leak Detection

Platenwarmtewisselaars worden in elke industriesector toegepast, vooral door de zeer hoge mate van warmteoverdracht. Onder andere in de voedingsindustrie wordt op grote schaal gebruik gemaakt van platenwisselaars. De kritische warmtewisselaars zitten vaak aan het einde van de productielijn en zijn als zodanig zeer kritisch. Als er in deze fase van het proces iets fout gaat met deze equipment van de procesinstallatie, kanermogelijkproductcontaminatieontstaan.Productcontaminatiekanzeerschadelijke gevolgen hebben voor mens en/of dier. Daarom is op dit moment het testen van warmtewisselaars een hot issue in de voedingsmiddelenindustrie. Als er namelijk een (haar)scheur - groter als 2 micron - in een plaat ontstaat, kan dit direct leiden tot productcontaminatie van twee normaliter gescheiden vloeistoffen. JamesWalker maakt nu gebruik van een revolutionaire testmethode waarmee op een eenvoudige en snelle manier lekkage in de platen kan worden aangetoond. Accusense Accusense maakt gebruik van een positieve Helium detectie druktest. Helium is inmiddels wereldwijd volledig geaccepteerd als detectiegas in bijna alle industriesectoren. Doordat het eenvoudig is aan te brengen en te detecteren met een Heliumlekkagedetector(massdetectometers)isdezeinmethodefavoriettenopzichte van andere testmethodes. Accusenseisgepatenteerdomplatenwisselaarsmeteenpositievedrukheliumtetesten. Deze druk zal maximaal 1 bar bedragen en is daar door niet destructief. Reviseren van warmte wisselaars. Mochtineenaccusensetestblijkendaterineenwarmtewisselaarlekkageisopgetreden, dan kan eenvoudig het lek opgespoord –en verholpen worden door het platenpakket merkonafhankelijktereviseren.DoorhetsamenwerkingsverbandvanJamesWalkermet WCR Benelux wordt onze klant van a tot z ontzorgd door onze one-stop-shoppingformule.

bedrijfsgegevens

VoormeerinformatieomtrentdeAccusense-testmethodekuntucontactopnemenmet James Walker Benelux B.V., telefoon 0186 – 633111.

Branche: Afdichting Gezondheidsdiensten en revisie van pompen en appendages. Aantal medewerkers: 100 5 Aantal vestigingen: 3, 1 Oud-Beijerland, Nieuwleusen en IJmuiden. Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverband met met: WCR Lowland platenwisselaars. International Productsoorten: Plaat Medische -en keuringen stopbuspakkingen, en advies(semi-)metallieke Actief in sector: dichtingen, mechanical Alle seals, O-ringen, lipseals, hydraulische dichtingen, Mission: Hetanti-vibratiematerialen, RotaBolts, in kaartbrengen van gezondheidsrisico’s, pijpsupports, rubberproducten en medische keuringen, technische kunstoffen. Total Body Check’s en medisch advies. Actief in de volgense sectoren: Petrochemie, Energiecentrales, Windenergie, Olieraffinaderijen, Voedingsindustrie, Farmacie, Waterzuiveringen, Staalindustrie, Olie & Gas en Scheepvaart. Merken/titels: Vulcan seals, Flex-A-Seal, WCR platenwisselaars.

Company Guide Guide 2011 2009 Company


»124 Rohrer Group Industriële Services Alle disciplines van industriële dienstverlening in een hand. Op het vlak van industriële dienstverlening is de ROHRER GROUP gespecialiseerd in alle disciplines. Zo zijn industriële reiniging in al zijn facetten, tankreiniging en service, industriële isolatie, maar ook de bijbehorende steigerbouw bij de ROHRER GROUP in één betrouwbare hand.

N

aast een lange historie in het competent uitvoeren van groot- en kleinschalige shutdowns hebben we een sterke positie in onderhoudscontractenkunnenverwervenenzijn we in Europa in verschillende disciplines marktleider.

» De kracht van een internationale groep met een locaal gezicht

bedrijfsgegevens

Door onze ervaring in de Nederlandse industrie over vele jaren te combineren met de kracht van een internationaal concern kunnen we klantgerichte oplossingen aanbieden die gebruik maken van de laatste ontwikkelingen in de markt.

Rohrer Group Industriële Services Pampus 25 3251 ND Stellendam T +31 (0) 187 490000 F +31 (0) 187 491110 E office.nl@rohrer-grp.com W www.rohrer-grp.com

» efficiency en veiligheiD gaan hanD in hanD Sterke punten daarbij zijn bovenal efficiency en veiligheid, die hand in hand gaan, maar ook de eerdergenoemde multi-disciplinaire dienstverlening, een hoge mate van flexibiliteit en, zeker zo belangrijk, een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Vanzelfsprekend is ROHRER ISO 9001/14001 en VCA** gecertificeerd en aangesloten bij de SIR. Alle medewerkers beschikken over de bij hun werkzaamheden behorende certificaten en diploma’s en beheersen, door frequente trainingen en opleidingen, de nieuwste technieken. Daarnaast hebben zij allen een VCA-certicaat in het bezit.


» een slagvaarDige en klantgerichte organisatie staat voor u klaar Met de gedreven, doortastende aanpak van de ROHRER GROUP is, in de loop der jaren, al met vele nationale en internationale opdrachtgevers een duurzame relatie opgebouwd.

bedrijfsgegevens

Als u meer wilt weten over wat JOHANN ROHRER NETHERLANDS BV voor uw bedrijf kan betekenen, bel dan gerust voor meer informatie of kijk op de website www. rohrer-grp.com.

Aantal medewerkers: 1600 Aantal vestigingen: Nederland, Belgie, Oostenrijk, Duitsland, Roemenië, Slowakije, Hongarije, Saoudi Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Marokko en Zuid-Afrika Actief in sector: Industriële Reiniging, Tankreiniging, Steigerbouw, Industriële Isolatie en Shutdown Management

Company Guide 2011


»126 Jos Hofkens HIG bv Er is veel nodig om als organisatie uit te groeien tot een partij die meetelt. Dat ontdekt u als u zich bezighoudt met de ontwikkeling van uw product of het enthousiasmeren van uw medewerkers. En dat ontdekken wij als we organisaties ondersteunen bij de frisse en hygiënische uitstraling van hun pand. Dat vraagt om vakmanschap.

D

aarom werkt Jos Hofkens HIG bv alleen met (700) medewerkers die trots zijn op hun vak. Mark Hofkens, Commercieel Manager:“Onzemedewerkerswillenzich verdiepen in de organisatie waarvoor zij werken. Ze denken mee over slimme werkwijzen en komenmetinnovatieveoplossingen.Dankzijdeze enthousiaste werkhouding hebben we nu voor elke tak doorgewinterde specialisten in huis.”

» hig schoonmaak Bv

bedrijfsgegevens

De medewerkers van de afdeling schoonmaakonderhoud zijn actief over het hele land.Volgens vaste werkschema’s bezorgen zij kantoren, trappenhallen,sportaccommodatiesenwinkelcentra een uitnodigende uitstraling. Met jarenlange

Jos Hofkens HIG bv Koopvaardijweg 1 4906 CV Oosterhout Postbus 175 4900 AD Oosterhout T 0162-459440 F 0162-427958 E info@joshofkens.nl W www.joshofkens.nl

expertise en ultramodern materieel werken zij snel, efficiënt en bijna onzichtbaar. Organisaties kunnen tijdens hun werkzaamheden gewoon doordraaien.MarkHofkens:“Bovendienzijnonze medewerkersallemaalgeschooldenhanterenzij de gecertificeerde werkwijzen.”

» hig inDustriële reiniging Bv HIG industriële reiniging staat voor een veilige enbetrouwbareindustriëlereiniging.Dezeafdeling is 24/7 bereikbaar indien zich calamiteiten voordoen.MarkHofkens:“Dezeafdelingverzorgt het‘zwaardere’reinigingswerk. Het werk begint met een inschatting van de industrietak, de ruimte en het productieproces. Daarna volgt het plan van aanpak. Onder deze afdeling val-

Onze andere twee vestigingen zijn: Jos Hofkens HIG bv Westervoort Het Hazeland 24-26 6931 KB Westervoort Jos Hofkens HIG bv Schoonebeek Wendakker 11 7761 PX Schoonebeek


len bijvoorbeeld gevelreiniging, het verwijderen van droge en natte stoffen, 24/7 rioolreiniging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt, tankcleaning/ hogedrukreiniging, droogijsstralen, ploffen in ketels, chemisch reinigen en total maintenance. Ook voeren wij rioolreparaties en -inspecties uit, zorgen wij voor vervanging en leggen dit digitaal vast. Kampt een organisatie met een reinigingsprobleem waarvoor nog geen oplossing is, dan gaat onze afdeling Research & Development op zoek naar een passende oplossing.” Mark Hofkens:

We hebben voor elke tak doorgewinterde specialisten in huis » hig speciale projecten Bv

bedrijfsgegevens

Alsprojectenomeenspecifiekeaanpakvragen,bijvoorbeeldvanwegeextreemhoge eisenofingewikkeldewerkomstandigheden,danwordteenmaatwerkaanpakuitgestippeld.Hierondervallenbijvoorbeeldrevisiestops/shutdowns,reinigingvanbakkerijenvolgensdenormenvanhetHACCPofdebestrijdingvanongedierte.MarkHofkens: “Het klinkt nu erg uitgebreid, maar de samenvatting is simpel. Eén telefoontje en u bentingesprekmetdedoorgewinterdereinigingsspecialistdieuoptimaalontzorgt.”

Branche: Industrie, Schoonmaak en Voedingsmiddelenindustrie. Aantal medewerkers: 700 Aantal vestigingen: 3 vestigingen, 2 steunlocaties Productsoorten: reguliere schoonmaak, industriële reiniging en reiniging in de voedingsmiddelenindustrie Actief in sector: Jos Hofkens HIG bv is actief in meerdere branches. Missie: We willen niet het grootste reinigingsbedrijf zijn, maar wel de beste op het gebied van schoonmaak, industriële reiniging en reiniging in de voedingsmiddelenindustrie. We staan 24/7 paraat indien zich er calamiteiten/problemen voordoen bij zowel klanten als potentiële klanten.

Company Guide 2011


»128 Joulz BV Joulz zorgt voor maximale beschikbaarheid van energie-infrastructuren. Joulz heeft jarenlange ervaring in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van betrouwbare en toekomstbestendige energie-infrastructuren én het verhelpen van eventuele storingen in die infrastructuur.

J

» De feiten

» partner in De gehele keten

• Landelijk opererend met lokale aanwezigheid. Vestigingen in o.a. Delft, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Haarlem, Dokkum, Weert • Ruim 2.400 medewerkers • Ca. 500 miljoen omzet

oulz richt zich op netbeheerders, industriële opdrachtgevers, bedrijven en overheden die een passende totaaloplossing nodig hebben voor hun energie-infrastructuur. Een oplossing met zo laag mogelijke total-cost-of-ownership, die bij voorkeur duurzaam is en gebaseerd is op een afweging van alternatieven. Joulz stelt daarbij een langdurige klantrelatie centraal.

bedrijfsgegevens

Klanten in de gehele keten terzijde staan met onze expertise. Dat is de toegevoegde waarde van Joulz. Wij bedenken, bouwen én beheren. Op alle spanningsniveaus in elektriciteit, op alle drukniveaus in gas, evenals installaties voor de openbare ruimte. Met ruim 2.400 des-

Joulz BV Rochussenstraat 200 3015 EK Rotterdam T 088 895 6 859 W www.joulz.nl

kundige energiespecialisten en een storingswachtdienst zijn wij er letterlijk dag en nacht voor onze klanten.

» energietransport Specialisten in het domein energietransport zijn inzetbaar in de hele levenscyclus van een hoogspanningsinstallatie. Ook complexe middenspanningsinstallaties en gastransport


behoren tot ons werkterrein. Wij nemen de opdrachtgever alle zorgen voor de infrastructuur uit handen tegen de laagste total-cost-of-ownership. Bij hoogspanning gaat het om complexe, grote projecten vanaf 10kV tot 380kV. Nieuwbouw, uitbreiding, renovatie en dimensioneren van hoogspanningsnetten.

»»Energiedistributie

bedrijfsgegevens

De fijnmazige distributienetten waarmee elektriciteit en gas getransporteerd wordt naar gebruikers moeten perfect in orde zijn. Joulz werkt voornamelijk in opdracht van netbeheerders, die de wettelijke taak hebben om een ongestoorde energievoorziening te waarborgen. Onze techniek en ons vakmanschap zetten we ook in voor nieuwe partijen. Joulz voert regulier onderhoud uit aan de gas- en elektriciteitsnetten. En we staan met onze professionele storingswachtdienst 24/7 paraat.

»»Openbare ruimte Gemeenten en provincies doen een beroep op de brede kennis en kunde van onze business unit CityTec voor het installeren enonderhoudenvandynamischstraatmeubilair.Bovengrondse installaties, zoals straatverlichting, verkeer- en parkeer(regel) systemen, verwijssystemen en oplaadpunten voor elektrisch vervoer en schepen zijn de core business. Klanten kunnen voor de hele keten van ontwerp, aanleg en onderhoud van dynamisch straatmeubilair bij CityTec terecht.

»»Duurzame energieoplossingen Joulz wil overheden en bedrijven helpen hun doelstellingen op het gebied van duurzame energievoorziening te halen. Ons vakmanschap op het gebied van elektriciteits- en gasnetten komt daarbij goed van pas.We ontwikkelen samen met klanten concepten voor gelijksoortige distributienetten, bijvoorbeeld voor warmte, CO2 en stoom.

Branche: Techniek/Maintenance, Infrastructuur/(Verticaal) Transport, Arbo/Milieu/Energie Aantal medewerkers: Ruim 2400 medewerkers Aantal vestigingen: Landelijk opererend met lokale aanwezigheid. Vestigingen in o.a. Delft, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Haarlem, Dokkum, Weert Productsoorten: Ontwerp en Engineering, Aanleg Energie-Infrastructuren (Elektra, Gas, CO2, Warmte, Stoom), Verhuur en Verkoop transformatoren, Beheer en Onderhoud, 24 uurs storingsdienst, Meetdiensten, Openbare verlichting en Verkeer Actief in sector: Industrie, Netbeheerders, Zorg, Vastgoed, Overheid Missie: Joulz is leidend in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van toekomstbestendige energie-infrastructuren. Wij bereiken dit door continu te investeren in technologie, kennis, veiligheid en vakmanschap van onze medewerkers.

Company Guide 2011


»130 Kaeser Kompressoren De Duitse firma Kaeser Kompressoren is in 1919 door Carl Kaeser senior opgericht als fabriek voor de bouw van machines. In de jaren ’50 besloot de oprichter zuigercompressoren te gaan produceren en dat bleek de basis te zijn voor de doorbraak tot een wereldwijd erkend fabrikant van compressoren met o.a. een Nederlandse vestiging te Hengelo, Kaeser Compressoren B.V.

D

e ontwikkeling van het KAESER-schroefcompressorblok met SIGMA PROFIEL was begin jaren ’70 de basis voor een verder succes als fabrikant van compressoren.

bedrijfsgegevens

Betrokkenheid en gemeenschappelijk streven naar de hoogste klanttevredenheid hebben KAESER Kompressoren tot één van de grootste en succesvolste aanbieders van persluchtsystemen gemaakt. De onderneming exporteert compressoren en persluchtbehandelingsinstallaties naar bijna alle landen ter wereld.

KAESER Compressoren B.V. Generatorstraat 34 7556 RC HENGELO Postbus 85 7550 AB HENGELO T +31 (0)74-2452900 F +31 (0)74-2452905 E info@kaeser.nl W www.kaeser.nl

Perslucht is in alle bedrijfstakken een onontbeerlijke energiedrager voor productie- en automatiseringsprocessen. Het brede, zeer uiteenlopendeKAESERleveringsprogrammabiedt de zekerheid dat voor iedere toepassing een eigen, optimale, zeer efficiënte persluchtvoorziening kan worden ontwikkeld, gefabriceerd en geïnstalleerd.

» het leveringsprogramma van kaeser: • Schroefcompressoren met Sigma Profiel (maaktenergiebesparingentot15%mogelijk) • KoeldrogersmetenergiebesparendeSecotecsysteem


» missie KAESER verkoopt producten, diensten en volledige systemen om productie- en arbeidsprocessen te voorzienvandeenergiebronperslucht.Desysteemoplossingenomvattenpersluchtproductie,persluchtconditionering, persluchttransport en zijn gericht op een optimaal totaalrendement. Met innovatieve producten en diensten en een uitstekende productkwaliteit helpenKAESERsysteemoplossingen,persluchtgebruikers om hun concurrentiepositie te versterken. In een continue dialoog met onze klanten ontwikkelen wij geavanceerdeconceptenvoordeconstanteverbetering van het totale rendement (levenscycluskosten) om een optimale beschikbaarheid van de persluchtsystemen te bereiken. KAESER KOMPRESSOREN zal haar positie als een van 's werelds leidende fabrikanten van compressoren en producten binnen de persluchttechniek verder uitbouwen met een sterke internationale verkoop- en serviceorganisatie en zal de service voor haar klanten verder optimaliseren.

• Energiebesparendeperslucht-managementsystemen met internet technologie • Perslucht- en condensaatbehandelingssystemen • Blowers met Omega Profiel • Mobiele bouwcompressoren met Sigma Profiel en gepatenteerde antivriesregeling • Zuigercompressorenvoordeambachtelijkesector • Booster - einddruk tot 45 bar

» een overzicht van De Diensten:

bedrijfsgegevens

• Onderhoudscontracten • Sigma Air Utility (maakt het mogelijk om in plaats van een compleet persluchtstation, perslucht per m³ aan te kopen) • Originele KAESER onderdelen • 24-uurs servicedienst • Analyse en Advies: KAESER systeemadvies van de persluchtbehoefte (ADA) en (KESS) KAESER Energie Besparingssysteem • Warmteterugwinning

Branche: Techniek/Maintenance (compressoren) Aantal medewerkers: 33 Aantal vestigingen: 1 Productsoorten: complete persluchtinstallaties zuiger- en schroefcompressoren, persluchtketels, persluchtgereedschap, drogers, besturingssystemen, blowers, diesel aangedreven schroefcompressoren. Actief in de sectoren: Grafische industrie, Voedingsmiddelen industrie, Frisdrankenindustrie, Ziekenhuizen, Universiteiten, Laboratoria, Metaal- en Elektro industrie, Verpakkingsindustrie, Afvalwaterverwerking, Maritieme Industrie, Merken/titels: KAESER

Company Guide 2011


»132 KDS Lekkagemanagement Lekkages van perslucht en andere technische gassen is elke dag geld verliezen, en véél geld. Door ervaring weten wij dat er binnen uw bedrijf veel geld bespaard kan worden op perslucht lekkages (ook vacuüm en technische gassen).

K

DS heeft zich gespecialiseerd in het opsporen en uitrapporteren van energielekkages. Wij beschikken over een schitterende referentielijst met rapportages van bedrijvenindeBeneluxmetconcretebesparingen van € 10.000 tot meer dan € 200.000 per jaar. Gemiddeld worden tijdens een meting van een dag tussen de 40 en de 65 persluchtlekken gevonden en als u weet dat de gemiddelde verliespost per persluchtlek 90 eurocent per dag is dan kosten 65 lekkages u € 21.352 per jaar. En dit is alleen de energie; onderhoud en versnelde afschrijving komen hier nog eens extra bij.

bedrijfsgegevens

» stop De lekkages en verDien gelD! Een meting van KDS bestaat uit een meting van (een) dag(en) en een uitgebreide lekkage rap-

KDS Lekkagemanagement Bovenkade 4 4797 AT Willemstad Postbus 13 4797 ZG Willemstad T +31 (0)168 476570 F +31 (0)84 8381588 E info@persluchtlekkage.nl W www.persluchtlekkage.nl

portage met een terugkoppeling van de kosten en baten van de gevonden lekkages tijdens deze meting. De rapportage kunt u zien als een maatpak en is helemaal op uw bedrijf geënt. Een lekkage rapportage van KDS is geen standaard verhaal of een uitdraai van een data logger maar een uitgebreid rapport met hierin een duidelijk overzicht van de gevonden lekken en de te behalen besparingen afgezet tegen de kosten van reparaties door u of door ons. Bel of mail KDS voor een vrijblijvende afspraak en laat ons een inschatting maken van uw besparingspotentieel voor lekkages van perslucht en eventueel andere technische gassen. De KDS+ meting is een persluchtlekkage meting


met een ervaren monteur welke direct de kostbaarste persluchtlekkagesverhelpt.Deprijsvoordezeervarenmonteuris slechts € 40,- per uur (excl. reiskosten en meting). In de rapportage ontvangt u een duidelijke terugkoppeling naar de reeds door onze monteur gerepareerde lekkages en de behaalde besparingen hiervan. » Belangrijk voor u: KDS is onafhankelijk en heeft geen belang in de verkoop van compressoren en/of materiaal. Wij houden bewust de montage tarieven op € 40,- per uur. Dit, om juist onze onafhankelijkheid te blijven garanderen. Wij streven naar een langdurige tevreden relatie met u als klant!

bedrijfsgegevens

» tip van kDs.. spoor zelf uw lekkage op! U wilt liever zelf uw lekkages opsporen? Dat kan ook! KDS is importeur van een ultrasone lekkage detector. Deze is o.a. inzetbaar voor: lekkages in perslucht, vacuüm,

stikstofsystemen en technische gassen, lager controle, controle op stoom condenspotten, kleppen, afsluiters etc. Tevens hebben wij gecertificeerdelekkagedetectoren voor de categorie II 2G Ex. » flowmeting Lekkage management gaat hand in hand met een goede kennis van flowmeting. U kunt bij KDS terecht voor huur of koop van diverse soorten systemen met als oogpunt het inzichtelijk maken van verliezen en besparingen binnen uw bedrijf. Naar onze mening is in elk bedrijf naast een gas- water en elektriciteitsmeter een flowmeter noodzakelijk. » BenieuwD? Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.

Branche: Chemie/industrie, Techniek/maintenance, Arbo/milieu/Energie Aantal medewerkers: 4 Aantal vestigingen: 1 Productsoorten: De meest denkbare pneumatische componenten Actief in sector: Actief in de totale industrie in de Benelux en Duitsland Missie: De missie van KDS is een grote groep tevreden klanten aan te boren en te behouden om samen met deze klanten op het gebied van lekkage management te streven naar acceptabele lekkage verliezen.

Company Guide 2011


»134 KEMA Al ruim 80 jaar ondersteunt KEMA de energiesector en industriële grootverbruikers van elektriciteit en gas wereldwijd met innovatieve oplossingen. Van hoogwaardige business en technische consultancy tot aan het inspecteren, testen, kalibreren en certificeren van installaties: KEMA helpt klanten hun prestaties te verbeteren.

bedrijfsgegevens

K

EMA, dat is opgericht in 1927, is een zelfstandig kennisbedrijf dat wereldwijd actief is in de energieketen, vanuit vestigingenenvertegenwoordigingeninruim 20 landen. De veelheid aan expertisegebieden maakt van KEMA een multi-disciplinaire onderneming, waarbij innovatieve technologie het vertrekpunt is. Of het nu gaat om de optimalisatie van het onderhoud van elektriciteitsnetten, de inspectie van installaties, of de uitvoering van geavanceerde niet-destructieve testen in de (petro)chemische industrie in Rotterdam of elders:ruimzestienhonderdprofessionalsspannen zich tot het uiterste in om op maat gesneden oplossingen aan te bieden. Kwaliteit, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid zijn daarbij al meer dan 80 jaar onze kernwaarden.

» BetrouwBare partner in risico-, prestatie- en kwaliteitsBeheer

KEMA (hoofdkantoor)

KEMA (Rotterdam)

Utrechtseweg 310 6812 AR Arnhem

K.P. van de Mandelelaan 110 3026 MB Rotterdam

Postbus 9035 6800 ET Arnhem

T +31 (0)26 3562532 F +31 (0)26 4428713

T +31 (0)26 3563500 F +31 (0)26 4428713 E contact.tos@kema.com W www.kema.com

KEMA onderscheidt zich door de unieke combinatie van expertise op het gebied van strategisch en beleidsadvies op energiegebied enerzijds, en diepgaande technische en technologische kennis anderzijds. Wij her- en erkennen dan ook de technische gevolgen van een bedrijfseconomisch besluit, alsook de bedrijfseconomische gevolgen van een technisch besluit. Juist door deze combinatie van verschillende expertises helpt KEMA organisaties hun bedrijfsvoering te verbeteren en hun activa optimaal te beheren. Zo is KEMA Emission Verification Services (KEVS) de onpartijdige, betrouwbare partner voor het verifiëren van NOx- en CO2-emissiever-


slagen. De EU kent immers een systeem voor handel in CO2-emissierechten tussen bedrijven, waarvan de hoofdlijnen zijn vastgelegd in de Europese Richtlijn. KEVS legt zich bij de verificatie van een emissieverslag toe op de risicoanalyse, systeemverificatie en gegevensverificatie.

» roaDmap naar Duurzame co2-Beperking

Maar ook op andere manieren helpt KEMA bedrijven en organisaties in te spelen op de belangrijke uitdagingen die het opereren in een CO2-gereguleerde omgeving met zich meebrengt – vanuit beleids-, economisch en technisch perspectief. KEMA helpt zijn klanten actief bij het vinden van oplossingen voor klimaatveranderingvraagstukken door middel van innovatieve technologieën en strategieën, maar wel op een praktische manier. Wij bieden een geïntegreerde combinatie van strategische, regulerings-, beleids-, technische, economische en bestuursdeskundigheid voor het ontwikkelen van duurzaam beleid en duurzame activiteiten, infrastructuur en technologieën. Onze experts hebben wereldwijd ruime ervaring met klimaatveranderingsbeleid,CO2-handelsmechanismen, CO2-voetafdruk studies, CO2-arme technologieën en het ontwikkelen van markten voor energie en emissiehandel. Onze CO2-diensten bestaan onder meer uit analyse en ondersteuning van klimaat- en energiebeleid, strategische planning en risicobeoordeling, broeikasgasinventarisaties en CO2-voetafdruk studies, klimaatactieplannen, CO2-management, technologischebeoordeling,bedrijfsoptimaliseringenefficiëntie, en strategieën voor broeikasgasvermindering gerelateerdaanhernieuwbareenergie,decentraleopwekking en energie-efficiëntie.

KEMA

Betrouwbare partner in risico-, prestatie- en kwaliteitsbeheer Missie:

Berendsen wil de beste textieldienstverlener zijn

Of het nu gaat om beleidsanalyses, klimaatactieplannen, de afvang en het transport van CO2, het monitoren van emissies, de emissiehandel of de optimalisatie van installaties: samen kunnen we de route naar een duurzame energietoekomst uitstippelen.

bedrijfsgegevens

Tot onze klanten in de energie- en petrochemische sector in Nederland rekenen wij onder meer Shell, AkzoNobel, DSM, Corus, Gasunie, Sabic, Nuon, Essent, Eneco, E.ON, RWE, DELTA, Air Liquide en Air Products.

Branche: Energiesector, afvalverwerking, (petro)chemie, staal, milieu, energie-intensieve industrie Aantal medewerkers: 1.600 Vestigingen in 20 landen

Company Guide 2011


»136 Klaassen Fasteners Al meer dan 50 jaar levert Klaassen Fasteners bevestigingsmaterialen onder het vertrouwde aka handelsmerk. aka staat garant voor een kwalitatief goed product dat voldoet aan de gestelde normen zoals ISO en DIN. Maar aka staat ook voor een goede en professionele organisatie waarin goed opgeleide en kundige medewerkers uw wensen en eisen vertalen naar een uitstekend product en een prima levering.

» assortiment 15.000bevestigingsartikelenopvoorraad,levering binnen 24 uur binnen de gehele Benelux, een uitleveringsgraad van 98%: dat is wat Klaassen Fasteners verstaat onder sterk in het kernassortiment van bouten, moeren, ringen draadeinden, verankeringen en schroeven. Dit assortiment voorzietongetwijfeldookinuwbehoefte.Oponze verpakkingen treft u een duidelijk etiket aan met daaropdenoodzakelijkeproductgegevens,eventueelaangevuldmetdedoorugewensteinformatie.

» maatwerk

Klaassen Fasteners is naast het kernassortiment een belangrijke leverancier van studbolts, veelal gebruikt in de offshore en petro- en chemische

15.000 artikelen uit voorraad leverbaar, maar net niet datgene wat u nodig heeft. Kent u dat? Artikelen die conform tekening of monster gemaakt moeten worden. Een standaard artikel, maar net evenanders.Voorzogenaamdespecialshebbenwij

Klaassen Fasteners Dokwerkerstraat 2, 2984 BJ Ridderkerk

Belgium Diksmuidestraat 64 2300 Turnhout

T +31 (0)180 460 830 F +31 (0)180 419 756

T +32 14 40 43 70 F +32 14 40 43 71

E industrie@klaassen.nl W www.klaassen.nl

E industrie@klaassen.be W www.klaassen.be

» stuDBolts

bedrijfsgegevens

industrie. Uiteraard behoort de keuze van de leverancier tot de eerste garantie op een kwalitatief goed product. Hiervan kunt u bij Klaassen Fasteners verzekerd zijn. In deze industrie zijn afwijkende afmetingen in combinatie met zeer korte levertijden eerder regel dan uitzondering. Klaassen Fasteners is gemachtigd door Lloyd’s Register tot het herstempelen van de studbolts na een eventuele herbewerking.

24-uurs service: +31 (0)6 22 03 45 77


contactenmetgeselecteerdefabrikantendiededoorugewensteartikelenkunnen produceren.Voorhetmodificerenvanbestaandeproductenconformuwspecificaties kunnen wij snel en flexibel gebruik maken van goed geoutilleerde partners.

»»Kwaliteit Uiteraard is Klaassen Fasteners ISO 9001:2008 gecertificeerd. Daarnaast test KlaassenFastenersdebinnenkomendeartikelenopdiverseaspecteninhaarlaboratorium. De gangbare normeringen zoals ISO en DIN zijn hierbij het uitgangspunt. Onze kwaliteitsdienst maakt gebruik van een diversiteit aan apparatuur om een objectief oordeeltekunnenvormen.Ondermeereenhardheidmeter,profielprojector,ring-en penkalibers in alle afmetingen en schroefdraadsoorten staan, naast de reguliere meetmiddelen als schuifmaat en micrometer, onze Quality Manager ter beschikking.

»»ICT Kosten uit de keten! Niet alleen met logistieke oplossingen, maar ook met en door een afstemming van ICT mogelijkheden. ICT oplossingen zoals EDI, prijsinfo via de website en de aka webshop zijn een snelle en foutloze manieren van communiceren die het foutpercentage minimaliseren. Nieuw is ons Bartrack leespen systeem. BarTrack is een kleine,draadlozebarcodescannerdieudirectnaardewebsitevanKlaassen Fasteners helpt. Door het aansluiten van de scanner op een PC, wordt het webadres van Klaassen Fasteners automatisch geopend en de gescande artikelen direct in het winkelmandje gelegd. Klaassen Fasteners

Een bevestiging van kwaliteit »»Logistieke dienstverlening KlaassenFastenersgaatnietalleenvanzijneigenmogelijkhedenuit.Samenwerking om een optimale logistieke keten tussen klant en leverancier te bewerkstelligen… daar is winst voor beiden te behalen. Klaassen Fasteners is in staat om in nauw overleg met u een quick scan uit te voeren op basis waarvan de eerste keuzes gemaaktkunnenwordenvoordemeestgeschikteaanleveringwijze.Vervolgenszalvia inventarisatie en fine tuning de meest optimale situatie bepaald worden. Two Bin, linefeeding,Just-In-TimeenKittingzijnvoorbeeldendiehiergenoemdkunnenworden.Wanneer u kiest voor het Klaassen Multisysteem dan leveren wij een compleet systeemrekinclusiefbakkenenlabelsvoorzienvaneenduidelijkeproductomschrijving en barcode.

»»Kennis delen...

bedrijfsgegevens

TerondersteuningvanhaarpartnersindemarktorganiseertKlaassenFastenersmet regelmaat“open trainingen”. Sessies waarin Klaassen Fasteners haar, in de loop van decennia,opgedanekennismetdedeelnemersdeelt.Praktijkgerichtebijeenkomsten waarin de techniek achter de bevestigingsmaterialen centraal staat zonder op de stoel van de engineer te gaan zitten.

Branche: Technische groothandel Aantal medewerkers: 60 | Aantal vestigingen: 2 Samenwerkingsverbanden: Lloyds, SGS, MME, Verum, Zevij, Vereniging Bouwen met staal, EZ-base, Bartrack Productsoorten: Bouten, Moeren, Ringen, Schroeven, Pennen, Spieën, Bussen, Afdichtstoppen, Draadeinden, Tapeinden, Aanlaseinden, Studbolts, Blindklinkproducten, Verankeringsproducten, Roestvaststalen producten (A2 en A4), Messing, kunstof en overige non ferro producten, American Standard Fasteners (UNC/ UNF). Actief in de sector: Industrie, (Petro-) Chemische industrie, Offshore, Energie, Staalbouw, Bouw, Infra en Handel. Merken: Lindapter, Fischer, Heco Missie: Klaassen Fasteners stelt zich ten doel om bevestigingsmaterialen volgens de internationale normen te leveren binnen strakke tijdschema's. De opgedane kennis komt mede ten goede aan onze relaties.

Company Guide 2011


»138 Konecranes BV KONECRANES BV is een honderd procent dochteronderneming van het in Finland gevestigde KONECRANES Plc. Konecranes is als fabrikant wereldwijd marktleider van onder andere bovenloopkranen, havenkranen, elektrische takels, etcetera en produceert jaarlijks vijftienduizend loopkranen.

A

ls het gaat om haven- en scheepswerfkranen is Konecranes dé internationale serviceverlener. Met meer dan tweehonderdduizend kranen in onderhoud is het bedrijf wereldmarktleider in kraanservice en -onderhoud.

bedrijfsgegevens

Vanuit de huidige vestiging in Europoort (Rt) wordt de Benelux bediend met een breed pakket aan diensten, waaronder inspectie, onderhoud en reparatie. Een storingsdienst, onderdelenverkoop, fabricage van constructies en mechanische componenten. Het monteren en demonteren van kranen alsmede het moderniseren en het ombouwen daarvan, zoals het modificeren van straddlecarriers. Deze straddlecarriers worden verhoogd zodat de containers hoger gestapeld kunnen worden.

Eén van onze speerpunten zijn de onderhoudscontracten die klanten bij ons af kunnen sluiten en zo optimaal door ons geholpen kunnen worden. Kraantransporten en het leveren van gerenoveerdekranenzijnookonderdeelvanons dienstenpakket. Ook leveren en onderhouden we vanuit onze nieuwe vestiging in de Europoort lifttrucks van 10 ton tot 45 ton voor o.a. containerhandling. Maar Konecranes Benelux doet nóg meer: In samenwerking met de moedermaatschappij Konecranes Plc worden ook nieuwe kranen ontworpen en gebouwd, zoals containerkranen (STS,RTG),scheepswerfkranen,bulkoverslagkranen en speciale multifunctionele kranen; met andere woorden...

Branche: Gezondheidsdiensten DESC Konecranes BV Aantal medewerkers: 5 Alkmaardermeer Dintelweg 9 111 3068 KL Rotterdam Havennummer 6218 Aantal vestigingen: 1 met: Lowland International 3198 LB Europoort –Samenwerkingsverbanden RT Productsoorten: Medische keuringen en advies T +31(0)10 2887604 F +31(0)10T2887567 +31(0) 181243200 Actief in sector: Alle F +31(0) 181243220 Mission: Het in kaartbrengen van gezondheidsrisico’s, medische keuringen, Total Body Check’s en medisch advies. E info@descmedical.com W www.descmedical.com Info.nl@konecranes.com


Konecranes BV

bedrijfsgegevens

Not just lifting things, But entire businesses

Branche: Port Gezondheidsdiensten Service Aantal medewerkers: Sector: scheepswerven 5 Aantal vestigingen: Medewerkers: Benelux 1 120 Samenwerkingsverbanden Productsoorten: Bovenloopkranen, met: Lowland Havenkranen, International Lifttrucks, Electrische takels etc. Productsoorten: Actief in de sector: Medische Container keuringen en Kolenterminals, en advies Actiefen Staal in sector: constructie Alle bedrijven, Scheepswerven Mission: Het in Konecranes, Merken/titels: kaartbrengen SMV van gezondheidsrisico’s, medische Missie: Service keuringen, aan alle Total types Body enCheck’s merkenen kranen medisch en advies. lifttrucks

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


Âť140 Lekkerkerker Rotterdam B.V. Sinds 1905 is Lekkerkerker Rotterdam een begrip in Rotterdam en omstreken. Als u voor ons kiest, kiest u voor meer dan honderd jaar ervaring.

W

e beschikken over een uiterst modern machinepark en slopen tot op grote hoogte. Met onze hydraulische kranen, hamers, scharen, vergruizers, krakers, milieugrijpers en magneten, kan elke sloop in korte tijd worden uitgevoerd. Voorafgaand aan de sloop, verwijdert de onderneming alle gevaarlijke en milieuonvriendelijke stoffen en materialen, zoals asbest, rookmelders, tl-lampen en dergelijke.

bedrijfsgegevens

Sloopwerken Lekkerkerker is uiteraard gecertificeerd volgens de nieuwe norm SVMS 007. Wij hebben ons ontwikkeld tot een van de meest toonaangevende bedrijven in ons

Lekkerkerker Rotterdam B.V. Vareseweg 125 3047 AT ROTTERDAM T +31 (0)10 2985858 (verhuur) T +31 (0)10 2985859 (sloopwerken) F +31 (0)10 4151617 E verhuur@lekkerkerker.com E sloopwerken@lekkerkerker.com W www.lekkerkerker.com

vakgebied en hebben slopen tot een specialistisch vak gemaakt. U kunt natuurlijk ook bij Lekkerkerker Rotterdam terecht voor het huren van rijplaten en draglineschotten. Op ons bedrijfsterrein van 22.500 m² vindt u slechts een klein gedeelte van onze voorraad van honderdduizend ton. Met moderne radiografisch bestuurde portaalkranen kunnen de benodigde materialen zeer snel geladen en gelost worden. In de verhuur bieden wij het grootste assortiment rijplaten! Voor de handel hebben wij zowel gebruikte als nieuwe rijplaten in diverse specificaties.


Als Lekkerkerker Rotterdam is onze missie te staan voor wat we beloven, een oprecht product of werk van hoge kwaliteit voor een reële prijs. Daarbij willen wij onze klanten op de werf snel en veilig kunnen voorzien van rijplaten of draglineschotten. Op de sloopwerken dwingen wij respect af met vakkundig, snel en veilig werken.

Missie:

bedrijfsgegevens

Betrouwbaarheid en flexibiliteit staan hoog in ons vaandel.

Branche: Verhuur Gezondheidsdiensten DESC Branche: Gezondheidsdiensten Aannemen van sloopwerken, van rijplaten en schotten Aantal medewerkers: 5 Alkmaardermeer 9 Aantal medewerkers: 5 30 Aantal vestigingen: 1 3068 KLvestigingen: Rotterdam Aantal Productsoorten: Sloopwerken, 1 stalen rijplaten, kunststof rijplaten, draglineschotten Samenwerkingsverbanden met: Lowland International Samenwerkingsverbanden Actief in sector: Civiel, utiliteitsbouw, met: Lowlandindustrie, International petrochemie Productsoorten: T +31(0)10 2887604 Productsoorten: Medische keuringen en adviesMedische keuringen en advies Actief in sector: Alle F +31(0)10 2887567 Actief in sector: Alle Missie: Het in kaartbrengen gezondheidsrisico’s, Mission: Het inRotterdam kaartbrengen van gezondheidsrisico’s, Lekkerkerker B.V.Mission: bestaat al meer dan honderdvan jaar medische keuringen, Total Body medische E info@descmedical.com keuringen, Total Body en medisch advies. vanwege de betrouwbaarheid dieCheck’s wij uitstralen, beogen en Check’s en medisch advies. W www.descmedical.com naleven. Geen eendagsvlieg maar een betrouwbaar familiebedrijf waar een eerlijke kwaliteit hoog in het vaandel staat.

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


Âť142 Libbenga bv Konstruktiebedrijf Onze kracht is het Just-in-time produceren van modulair ontworpen staalconstructies met eigen engineering afdeling in een 3D Cad/Cam omgeving. Dit levert een praktisch foutloze constructie waardoor levertijd en kwaliteit zeer strak gepland kunnen worden.(alle CNC-machines worden direct vanuit de werkvoorbereiding aangestuurd.)

D

e missie van onze onderneming is uw meest betrouwbare partner te zijn, hetgeen de directie wil bereiken door optimaal te werken aan de hoogste kwaliteit en laatste stand der techniek, evenals kennis van normen en voorschriften op het gebied van staalconstructies.

bedrijfsgegevens

Dit heeft dan ook geleid tot het behalen van het Keurmerk Nederlandse Staalbouw. Een product keur met alle wettelijke genormeerde eisen aan productie, materiaal en uitvoering van staalconstructiesconformNEN-EN-1090-2.Tevensworden als onderdeel hiervan de eisen van de NEN-1090-1 aangegeven,waarinopgenomendateenconstructie of konstruktiedeel moet voldoen om d.m.v. CEmarkering te worden geaccepteerd. De verwach-

Libbenga bv Konstruktiebedrijf Kotterstraat 20 3133 KW Vlaardingen Postbus 119 3130 AC Vlaardingen T 010-4343991/4359034 F 010-4346123 E libbenga@libbenga.eu W www.libbenga.eu

ting is dat dit begin 2012 verplicht wordt. Bedrijven dienen dan een fabrieks productie beheers systeem (FPC) te hebben om een CEmarkering te mogen aanbrengen. Tevens zijn alle activiteiten er op gericht dit zo veilig en milieu bewust mogelijk uit te voeren, hetgeen bewezen wordt door het behalen van het hoogste certificaat VCA-Petrochemie waarin strengenormenopditgebiedwordennagestreefd. Libbenga B.V. is gevestigd in Vlaardingen en daardoor zeer centraal gelegen in de Randstad op steenworp afstand van de Nieuwe Waterweg en 5 min. van de rondweg A20/A15 waardoor binnen korte tijd het gehele industriegebied van Rotterdam tot de Maasvlakte bestreken kan worden.


bedrijfsgegevens

Branche: Chemie/Industrie/Techniek/Maintenance Aantal medewerkers: 40 Aantal vestigingen: 1 Productsoorten: Leuningen/ladders/bordessen/Piperacks/Ondersteuningsconstructies tot complete gebouwen en zware staalconstructies. Actief in sector: Bouw/Industrie/Petrochemie/Oil&Gas/Skid-bouw/Energiemarkt/Infrastructuur/Opslagterminals.

Missie: een veilige en betrouwbare leverancier en partner voor al het staalconstructie werk binnen opdrachtgevers terreinen.

Company Guide 2011


»144 Linde Gas Benelux B.V. Tot 2007 genoot het bedrijf naam en faam als ‘Hoek Loos’; ook als AGA Gas. Nu is Linde Gas Benelux onderdeel van de multinational Linde AG, wereldmarktleider in industriële, medische en hoogzuivere, speciale gassen. Gevestigd in maar liefst zeventig landen. Binnen Linde opereert tevens Linde Engineering, die zich bezighoudt met turnkey-projecten in de industrie, en daarbij complete fabrieken realiseert.

L

inde Gas beschikt in Nederland over eigen productiefaciliteiten in de Botlek én in IJmuiden voor zuurstof, stikstof en argon. Daarnaast zijn wij de belangrijkste producent van kooldioxide.

bedrijfsgegevens

Gassen worden toegepast in vrijwel alle sectoren van industrie, wetenschap en gezondheidszorg. Probleemoplossingenmetgastoepassingenvoor het milieu horen daar uiteraard bij. Linde voorziet de chemische, de metaal- en de voedingsmiddelenindustrievangassen,gasmengsels en heel speciale gassen. Het bedrijf speelt (eveneens van oudsher) een voortrekkersrol in de medische wereld, met zeer specialistische therapieën voor onder andere

Linde Gas Benelux B.V. Havenstraat 1 Postbus 78 3100 AB Schiedam T 088 262 62 62 F 010 246 15 06 E info.lg.nl@linde.com W www.lindegasbenelux.com

beademing en anesthesie. Daartoe behoren ook equipment, hulpmaterialen en dienstverlening voor patiënten in de thuissituatie, onder andere diabetes-patiënten. Ookvoordefarmaceutischeenvoedingsmiddelenindustrie is er een assortiment van traceable gassen. Van een onderneming met als core-business ‘toepassingen met gassen’mogen certificeringen worden verwacht volgens de hoogste ISO- en VCA**-normen. Voor Linde is dat vanzelfsprekend. En het bedrijf legt de lat nog hoger door geen enkele concessie te doen aan veiligheid. Dat blijft overal en altijd prioriteit nummer één. Altijd en overal.

Branche: Chemie/industrie, techniek en maintenance. Aantal medewerkers: 600 in de Benelux, wereldwijd 48.000 Aantal vestigingen: 9 in de Benelux, maar The Linde Group is actief in 100 landen.


Linde Gas Benelux

Linde Gas Benelux brengt al ruim honderd jaar lucht tot leven Linde Gas wil ‘leading’ zijn voor gastoepassingen in vrijwel elke tak van industrie. Daarbij gaat het erom, voortdurend innovatief bezig te zijn en te beschikken over een keurvaninternationaleknowhow.Uleestermeeroveropwww.lindegasbenelux.com. IndevoedingsmiddelenindustrieisLindetoonaangevendophetgebiedvanverpakken onder een beschermende atmosfeer, en met cryogene vriesprocessen. In de metaalindustrie met hoogwaardige kennis van las- en snijprocessen met lasers, en met beschermgasseries als MISON® en PROTEGON®. In de chemie met een keur aan proces- en instrumentgassen, alsmede custom made mengsels. InhetoogspringendiseveneensODOROX®.Technischezuurstofmeteenluchtjeeraantoegevoegd.Speciaalvoorafgeslotenofkleinewerkplekken,zoalsbijvoorbeeld scheepsruimen. Extra in de Benelux is de specifieke kennis van en ervaring in gassen voor de offshore. Daar levert Linde Gas onder andere frames conform de NOGEPA 3-norm. Missie:

Verpakkingsvormen heeft Linde op maat: cilinders, cilinderpakketten, vloeibare gassen, on-site productie en levering via pijpleiding. In het Europoort-gebied voorziet Linde zelfs in een centraal pijpleidingnetwerk voor instrumentperslucht. Aandachtspunt bij cilinders vormt sinds enige tijd het lichtgewicht assortiment onderhetlabelVIVANTOS®.Dezeverpakkingslijnkenmerktzich,naastvanzelfsprekend eengeïntegreerdeafsluiter,dooreenmarktgerichte,traplozeflow-instelling.Diverse technische gassen zijn inmiddels binnen het concept van VIVANTOS® leverbaar.

'Ideas become solutions'

Honderd jaar geleden begon ir. W.A. Hoek in Schiedam met de bouw van locomotiefjes voor de mijnbouwindustrie, en zijn bedrijf groeide uit tot ‘Hoek Loos’, Nederlands’ marktleider in industriële gassen. Het hoofdkantoor van het huidige Linde Gas Benelux bevindt zich onverkort in Schiedam.

bedrijfsgegevens

VolledochterisLindeIndustrialServices,datvanuitNederlandwereldwijdopereert metbijvoorbeeldpurgeopdrachtentijdensstopsop(petro)chemischeplants.Enzich voorts bezighoudt met koeling en verhitting tot en met het reinigen, inertiseren en druktesten van installaties en tanks. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. Internationaal bouwde deze tak van het bedrijf eveneens een reputatie op met grootschalige cryogene grondvriesprojecten. En kleinschalig met heliumlektests. Ook het versnellen van het ’cooldown’-proces van reactoren voor onderhoud, alsmede het ’afdekken’(blanketen) van vluchtige of gevaarlijke vloeistoffen met een deken van inert gas zijn expertises van Linde Industrial Services.

Productsoorten: Industriële en medische gassen en gasmengsels incl. de bijbehorende services en diensten, therapieën met gassen in de gezondheidszorg, producten en diensten voor patiënten thuis. Actief in sector: (Petro)chemie, waterstoftechnologie, productie ruwijzer en metaal(bewerking), voedingsmiddelenindustrie, papierindustrie, milieumarkt, onderwijs en wetenschap, gezondheidszorg en verpleeghuizen. Merken/titels: Ecocyl, HiQ, Redline, Baseline, Spectra-Seal, FreshFlow, FlowSupport, Icebitzzz, Protegon, Heligon, Mison, Vivantos, ICC, Seccura, Accura, TorchClean, Laserline, SpeciaLaser, Linde, Carbothan, Carbojet, Linspray, Odorox, Cirrus, Cumulus, Cryoss, Ecovar. Missie: ”Wij zullen de leidende onderneming zijn op het gebied van gassen en engineering, bewonderd om onze mensen, die zorgen voor innovatieve oplossingen die wereldwijd het verschil zullen maken.”

Company Guide 2011


»146 Logisticon Waterbehandeling Logisticon:

DAAG ONS UIT » logisticon: verkoop en verhuur

bedrijfsgegevens

Logisticon Waterbehandeling bouwt zowel ‘standaard’ als klantspecifieke waterzuiveringssystemen. Ook zijn wij gespecialiseerd in het bouwen en/of verhuren van test- en pilotinstallaties. Alle waterzuiveringsinstallaties worden in eigen beheer ontworpen en gebouwd. Dit zijn installaties voor zowel de drinkwater-, proces- en afvalwaterbehandelingalsgrondwaterzuivering en milieutechniek. Zelf bouwen geeft waarborg voor kwaliteit en tevens flexibiliteit – twee aspecten waarom onze klanten voor Logisticon kiezen. De diversiteit en (proces)kennis van onze medewerkers in onze matrixorganisatie maken het mogelijk om per project de juiste persoon in te schakelen.

Logisticon Waterbehandeling Energieweg 2 2964 LE Groot-Ammers Postbus 38 2964 ZG Groot-Ammers T +31 (0)184 608260 F +31 (0)184 608280 E water@logisticon.com W www.logisticon.com

» europa’s grootste verhuurder

Door welke omvang uw project zich ook kenmerkt op het gebied van verhuur van waterbehandelingsinstallaties, Logisticon is uw partner. Dankzij het grootste verhuurpark van Europa kunnen tijdelijke projecten, maar ook eventuele calamiteiten per direct worden opgelost. Ook als er sprake is van een complete installatie voor een milieutechnische-,proceswater-ofafvalwateroplossing. De honderden zuiveringscomponenten zoals filters, beluchters, biorotoren, ionenwisselaars, slibindikkers, membraaninstallaties, etc. vormeneenindrukwekkendevlootdieinzetbaar is voor vele toepassingen.


Logisticon:

Totaal leverancier van waterzuiveringinstallaties Âť kleine en grote spraakmakende projecten

bedrijfsgegevens

Logisticon ontwerpt, bouwt en verkoopt kleine en grote installaties. Dit kunnen kleine systemen op een frame zijn (skid mounted), eventueel in een container ingebouwd, tot complete turnkey projecten. Beginnend bij capaciteiten van ongeveer 1 m3/h tot capaciteiten van 2000 m3/h en meer. Projecten als koelwaterbehandeling bij Air Products van 30 m3/h tot bij Ovako van 1600 m3/h, drinkwaterbereiding met membraan-systemen op de waddeneilanden van 2-11 m3/h tot bij Vitens in Dinxperlo met 320 m3/h. Tevens voor (ultra) puur of demi water hebben wij installaties ontworpen en geleverd van 6 m3/h bij IOI Loders Croklaan, 200 m3/h voor NorthWater, 600 m3/h voor NieuWater in Emmen en tot wel 1400 m3/h in de botlek. Ook afvalwaterzuiveringen als bij Lonka met een capaciteit van 3 m3/h tot Waterschap Veluwe met 2000 m3/h hebben wij ontworpen en gebouwd. Een positie die wij verworven hebben door een groot potentieel aan specialistische kennis, permanente research naar implementatie van nieuwe technieken en veel praktisch oplossend vermogen. Steeds vaker worden wij ook gevraagd om onze kennis en installaties beschikbaar te stellen om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Daag ons gerust uit en neem contact op met Logisticon

Branche: Waterzuivering Aantal medewerkers: 70 Aantal vestigingen: 1 Samenwerkingsverbanden met: VLM, NWP Productsoorten: Waterbehandeling, zand en actieve kool filtratie, membraanfiltratie (MF, UF, RO, MBR), Lamellenseparatie, Flotatie (DAF), biorotoren, doseringen, etc. Actief in sector: drinkwater, afvalwater, proceswater, grondwatersanering Merken/titels: DMVex, LogiRein

Company Guide 2011


»148 LSB Sky-Access LSB Sky Access onderscheidt zich in het uitvoeren van technisch onderhoud met behulp van rope acccess. W&E gerelateerde montage en demontage, laswerkzaamheden, NDO onderzoek, (tank-) inspecties en constructie-, straal- en schilderwerk, zowel on- als offshore, behoren tot onze werkzaamheden.

D

bedrijfsgegevens

e LSB-groep heeft zich in de afgelopen 51 jaar gespecialiseerd in het creëren van een veilige werkplek op hoogte. Het bedrijfsonderdeel Sky-Access BV geeft perfecte aanvulling op het gebied van techniek, risicoreductie en kostenreductie. • Techniek: Steigers of hoogwerkers zijn niet overal mogelijk. • Risico: Vanuit een grondige risicoanalyse bieden in bepaalde gevallen touwtechnieken een betere oplossing dan traditionele steigers en hoogwerkers. • Kosten:Somsmoetengiga-steigerconstructies gebouwd worden voor relatief eenvoudige werkzaamheden. Sky-Access BV biedt kostentechnische alternatieven zonder concessies aan veiligheid.

LSB Sky-Access BV Hofdwarsweg 1 6161 DE Geleen T +31 (0) 46 474 24 10 F +31 (0) 46 475 44 00 E info@LSB-Sky-Access.com W www.LSB-Sky-Access.com

LSB Sky-Access BV is al sinds 2002 actief op het gebied van professionele touwtechniek en is sinds dit jaar IRATA gecertificeerd. Daarnaast onderscheidt Sky-Access zich in de markt door de nadruk te leggen op de technische achtergrond van het personeel. Rope access kan op veel plaatsen worden ingezet. Op een veilige manier kosten besparen is daarbij een sleutelwoord. Denk hierbij vooral aan een reductie van de opbouw- en afbraaktijd.

» wat is rope access? Rope access (toegang door middel van lijnen) is de term achter het toepassen van industriële klimtechnieken. De techniek komt uit Engeland


waar deze al meer dan 16 jaar wordt gebruikt. Door toepassing in de petrochemie en de ontwikkeling van hightech klimmateriaal zijn de opleidingen en systemen geperfectioneerd.

»»IRATA als internationale norm voor Rope Access IRATA staat voor Industrial Rope Access Trade Association en vormt een uitgekiend certificerings- en kwaliteitssysteem voor werkzaamheden op hoogte. IRATA is ruim 15 jaar geleden in hetVerenigd Koninkrijk opgericht in samenwerking met de Britse arbeidsinspectie. Zowel LSB Sky-Access BV als al haar medewerkers zijn IRATA gecertificeerd. Verder is LSB Sky-Access ook VCA-P en ISO gecertificeerd.

»»Wet- en regelgeving

bedrijfsgegevens

Uiteraard staat veiligheid bij alle werkzaamheden voorop. Het werken met vaste lijnen is alleen toegestaan als uit een risicoanalyse blijkt dat het gebruik van andere arbeidsmiddelen en arbeidsmethoden niet gerechtvaardigd is.

Branche: Techniek/Maintenance Aantal medewerkers: 4 Aantal vestigingen: 1 Samenwerkingsverbanden met: Productsoorten: Rope access Actief in sector: diversen (maar voornamelijk Industrie) Merken/titels: IRATA/ISO/VCA gecertificeerd Missie: technisch onderhoud op hoogte door inzet van touw- en klimtechnieken

Company Guide 2011


»150 Mammoet Mammoet is specialist in zwaar hijswerk en multimodaal transport. Onze specialiteit is het transporteren, verschepen, plaatsen (horizontaal en verticaal) en het verwijderen grote en/of zware objecten van en naar elke locatie, te land en te water. Mammoet bedient vijf belangrijke markten: de petrochemie, de energiesector, de civiele sector, de offshore industrie en maritieme branche. Voor al uw vragen, klein of groot, biedt Mammoet oplossingen op maat. Oplossingen die zich onderscheiden door hun inventiviteit, professionele aanpak, het hoogwaardige materieel en nadruk op veiligheid, kwaliteit en milieuzorg.

» mammoet’s kernactiviteiten zijn:

• geheel verzorgde hijs- en transportwerkzaamheden; • verhuur van mobiele kranen; • multimodale transport- en hijsprojecten van fabriek tot fundering; • hijswerkzaamheden in het kader van onderhoud, plant stops en plant uitbreidingen; • bergingswerk, wrakopruiming en offshore installatie;

» geen opgave te groot,

geen opdracht te klein

bedrijfsgegevens

Als marktleider heeft Mammoet een grote staat van dienst opgebouwd en haar vleugels

Mammoet Nederland B.V. Leerlooierstraat 4 3194 AB Hoogvliet Rotterdam Postbus 524 3190 AL Hoogvliet Rotterdam T +31 (0)88 650 210 F +31 (0)88 650 211 salesnederland@mammoet.com www.mammoetbenelux.nl

over de hele wereld uitgeslagen. Het internationale succes neemt niet weg dat wij stevig zijn verankerd in de lage landen, waar zich onze grootste markt en trouwste klanten bevinden. Voor Mammoet is bijna geen opgave te groot als het om hijsen of transporteren gaat. Maar ook geen opdracht te klein, ook niet als het om het om één enkele lift gaat. Mammoet is een no-nonsense bedrijf dat ook sterk is in het kleine werk en de verhuur van kranen, soms voor weken, soms voor een paar uur. Elke opdrachtgever, groot of klein, kan rekenen op onze gedrevenheid en professionele aanpak – 24 uur per dag.


»»al het benodigde materieel te huur

nog een reden om voor Mammoet te kiezen is ons grote aanbod van kranen, transportmiddelen en ander gespecialiseerd materieel. Voor elke vraag, groot of klein, heeft Mammoet een passende oplossing. Wij bieden kranen in alle klassen, die wij op projecten inzetten, maar die u ook gewoon per uur, per dag of per week kunt huren. Van veelzijdige mobiele kranen met een capaciteit tussen de 10 en 1.200 ton die op elke locatie inzetbaar zijn, tot ring-, rups- en toren­kranen met een capaciteit van enkele tonnen. Daarnaast hebben wij legio zware transportmiddelen, drijvend materieel, hijs-, slee- en vijzelapparatuur en push-up-, puller-, winch- en ballastsystemen voor speciale toepassingen.

»»terminals in nederland

mammoet heeft in het Rotterdamse havengebied de Heavy Lift Terminal en in Westdorpe de Multi Purpose Terminal. Beide terminals zijn voor de op- en overslag van goederen voor derden. De PHB havenkraan op de Heavy Lift Terminal (20.000 m2 opslagterrein) heeft een hijscapaciteit van 250 ton.

»»tijd- en kostenbesparende totaaloplossingen

bedrijfsgegevens

bij veel projecten komt meer kijken dan hijsen of transporteren alleen. Klanten wensen ook totaal­oplossingen, zoals

compleet verzorgde trajecten van fabriek tot fundering, zonodig gemonteerd en al. Mammoet is optimaal toegerust om dergelijke integrale oplossingen te leveren Daarnaast zorgt Mammoet voor het engineeren en uitvoeren van alle benodigde load-outs en load-ins, transporten over spoor, weg en water, het inhijsen, plaatsen en monteren van objecten en tussentijdse op- en overslag. Ook kunnen wij alle administratieve taken, logistieke planningen, vergunningen en inhuren van onder­aannemers voor u verzorgen. Uw voordeel: minder werk, minder zorgen, één aanspreekpunt, een betere afstemming, een kortere doorlooptijd en lagere kosten.

»»veiligheid altijd voorop

ongeacht of het om een grote of kleine opdracht gaat, bij Mammoet gaat veiligheid voor alles. Vanwege de risico’s die inherent zijn aan ons werk, hanteert Mammoet, in ieders belang, strenge veiligheidsregels. Onze medewerkers moeten zich daar altijd en overal aan houden. Veiligheid is een speerpunt van Mammoet’s SHE-Q-programma, dat ook is gericht op de zorg voor gezonde werkomstandigheden, het milieu en kwaliteit. Veilig en verantwoord werken is hecht verankerd in onze bedrijfscultuur en absoluut ‘top of mind’ bij alles wat we doen, ook bij de kleinste opdracht. Kiezen voor Mammoet is kiezen voor veiligheid, kwaliteit en zekerheid.

Branche: Infrastructuur/ (Verticaal) Transport Aantal medewerkers: meer dan 3.600 Vestigingen: meer dan 60 wereldwijd Actief in sector: petrochemie, energie, offshore, civiel en marine

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


Matcon is een Nederlandse producent en leverancier van een compleet en uitgebreid programma Veiligheids(Nood)douches / Oog- Gezichtsdouches / Decontaminatiedouches met meer dan 30 jaar ervaring. Alle denkbare oplossingen hebben wij in ons programma (ook op klant specificatie kunnen wij vervaardigen) en uiteraard voldoen al onze systemen aan de CE EN 15154 en ANSI Z358.1 richtlijnen.

»152 Matcon B.V.

Matcon Veiligheids(Nood)douches / Oog- Gezichtsdouches / Decontaminatiedouches

M

atcon heeft naast de eenvoudige ook de meer uitgebreide systemen. Ons programma bestaat uit: Warm water / Mobiele / Zelf Drainende / Geïsoleerd en elektrisch getracede – systemen. Voorts hebben wij Oogdouches met afsluitbare scharnierbaredeksel(tevensbediening!),waardoordeoogdoucheschoon enhygiënischblijft,maarwijhebbenookoogdouchesmetopenRVSopvangbakenstofdoppen.TevenshebbenwijTankdouches/Laboratorium systemen / Systemen voor de zware industrie en“Off Shore”toepassingen / Luchtdouches / Etc. Matcon heeft ook een Verhuur programma indien u tijdelijk een Nooddoucheen/ofOogdouchenodigheeft.Ookhebbenwijdemogelijkheid voor installatie en onderhoud van al deze systemen. Materialen en kleuren. Wij kunnen al onze systemen in diverse materiaal soorten leveren, zoals bijv.: Gegalvaniseerd Staal (evt. met coating), RVS, Messing, Kunststof, etc. Ook zijn de mogelijkheden van de te kiezen kleuren legio, zoals bijv.: rood, groen, geel, wit, groen/wit gestreept, etc. Decontaminatiedoucheszijnzowelinstationaire(vaste)opstellingenals mobiele uitvoeringen leverbaar. Speciale sproei techniek! (60° en rotatie). Door onze speciale Douchekoppenbereiktuveelsnellerhetgewensteresultaat.Verderhebbendeze douchekoppen een heel lange levensduur omdat o.a. het materiaal ook goed bestand is tegen UV licht. Om uw Veiligheids(Nood)douche en/of Oog- Gezichtsdouche zo compleet mogelijk te maken zijn alle denkbare opties verkrijgbaar. Uiteraard kunnen alle systemen Explosie Veilig / ATEX worden uitgevoerd. Prijs / Kwaliteit verhouding is zeker een uitdaging voor u om te ervaren.

bedrijfsgegevens

Kortom informeer naar uw mogelijkheden!!

Matcon B.V. Insulindeweg 15 1462 MJ Middenbeemster T 0299 684468 F 0299 684374 E info@matcon.com W www.matcon.com

Branche: Algemeen, Arbo/Milieu/Energie Chemie/Industrie, Infrastructuur/(Verticaal) Transport, Techniek/Maintenance, Veiligheid/Security,Supplying Aantal medewerkers: 25 • Aantal vestigingen: 1 Productsoorten: Niet Destructief Materiaal onderzoek apparatuur & verbruiksartikelen; Veiligheids(Nood)douches & Oog- Gezichtsdouches/Decontaminatiedouches; (Chemische & Adem) Beschermende Kleding Actief in sector: Petro Chemische Industrie, Chemie, Offshore, (Zware) Industrie, Laboratoria, Farmaceutische Industrie, Vervoer/Transport, Lucht & Ruimtevaart, automotive, Onderhoud, Gezondheid, Voeding, Milieu en Energie, Nuts bedrijven, etc. Overal waar gewerkt wordt met agressieve en gevaarlijke stoffen en preventief bescherming hier tegen noodzakelijk is en/of nadien adequaat te kunnen behandelen. Missie: Voor Kwaliteit en Veiligheid.


Matcon is een Nederlandse producent en leverancier van een compleet en uitgebreid programma Beschermende Kleding. Deze kleding voldoet aan de strengste Europese CE eisen. Wij produceren kleding voor chemische, maar ook voor ademlucht bescherming.

»153

» een overzicht • Gasdichte pakken / Gas Tight Suits • Chemie pakken / Splash Suits • Lucht gevoede kleding (Kap - Half Pak - Compleet Pak) / Air Supplied Clothing (Hood - Half Suit - Complete Suit) • Werkkleding (Jassen - Broeken - Overalls - Schorten) / Work wear (Jackets - Trousers - Overalls (one piece combination suits) - Aprons) • Etc.

Matcon B.V. Matcon Beschermende Kleding.

De kleding kan in diverse materiaal soorten vervaardigd worden zoals: PVC / Neopreen / Hypalon / Butyl / Viton-Butyl / etc..

ESPIR A /R R

N

O

RY TO

PR

Een aantal significante voordelen die aangebracht zijn in onze kleding zijn bijv.: Groot vizier waardoor er een ruim gezichtsveld ontstaat, Uniek manchet systeem om eenvoudig handschoenen te kunnen verwisselen, Ruime aangename pasvorm, etc.

CHE M

Voor wat betreft de uitvoering van de kleding staat de gebruiker centraal en trachten wij zoveel mogelijk gebruikers voordelen aan te brengen in de kleding, zodat er een optimale situatie ontstaat voor de gebruiker van onze kleding.

T E C TI O

Uiteraardverlenenwijookonderhoudeneventueelnoodzakelijkereparaties van de kleding. Snelle levering wordt gerealiseerd doordat de productie in Nederland plaats vindt, eventueel bestaat de mogelijkheid tot het aanhouden van voorraad voor een directe levering en alles gevoegd bij een interessante prijsstelling.

bedrijfsgegevens

Kortom informeer naar uw mogelijkheden!

Matcon B.V. Insulindeweg 15 1462 MJ Middenbeemster T 0299 684468 F 0299 684374 E info@matcon.com W www.matcon.com

Branche: Algemeen, Arbo/Milieu/Energie Chemie/Industrie, Infrastructuur/(Verticaal) Transport, Techniek/Maintenance, Veiligheid/Security,Supplying Aantal medewerkers: 25 • Aantal vestigingen: 1 Productsoorten: Niet Destructief Materiaal onderzoek apparatuur & verbruiksartikelen; Veiligheids(Nood)douches & Oog- Gezichtsdouches/Decontaminatiedouches; (Chemische & Adem) Beschermende Kleding Actief in sector: Petro Chemische Industrie, Chemie, Offshore, (Zware) Industrie, Laboratoria, Farmaceutische Industrie, Vervoer/Transport, Lucht & Ruimtevaart, automotive, Onderhoud, Gezondheid, Voeding, Milieu en Energie, Nuts bedrijven, etc. Overal waar gewerkt wordt met agressieve en gevaarlijke stoffen en preventief bescherming hier tegen noodzakelijk is en/of nadien adequaat te kunnen behandelen. Missie: Voor Kwaliteit en Veiligheid.

Company Guide 2011


Danny Cornelissen


Al meer dan 60 jaar is Matcon een toeleverancier op het gebied van “Niet -Destructief Materiaal (NDO)” onderzoek test apparatuur. Naast het leveren van de apparatuur bieden wij de mogelijkheid tot huur en tevens het kalibreren van de testapparatuur. Op het gebied van de meest geschikte onderzoeksmethode geven wij graag advies.

» het programma van matcon Bestaat uit: 1. 2.

Visueleinspectieapparatuurinderangevanloupe’s tot starre en flexibele endoscopen of videoscopen. Penetrant inspectie middelen waaronder de“rode” alszowel“fluorescerende”penetranten.Ditvoorhet detecteren van haarscheuren in ferro of non ferro materialen, inclusief de bijbehorende testplaten. Magnetisch inspectie apparatuur met de daarbij behorende “zwarte” en “fluorescerende” magnetische testinkten voor het detecteren van defecten in ferritische staalsoorten inclusief de benodigde test accessoires.

4.

De magnetisch testapparatuur bestaat o.a. uit.: “hand”en“permanent”magneten (eigen product). Voor grotere werkstukken leveren wij complete magneetbanken. Een diversiteit aan Ultra-Violette lichtlampen die gebruikt worden bij fluorescerende penetranten of magnetische testinkten.

5.

Ultrasoon test apparatuur inclusief toebehoren zoalsprobes,koppelingspasta’skalibratieplaten(V1 & V2 platen en trappenplaten).

6.

Wervelstroomapparatuur (Eddy Current) inclusief probes en bijbehorende kalibratie platen.

7.

Röntgen testtoebehoren zoals filmafleeskasten, loodletters/cijferspenetrameters(IQI’s)enloodmeterbanden.

bedrijfsgegevens

3.

Matcon B.V. Insulindeweg 15 1462 MJ Middenbeemster T 0299 684468 F 0299 684374 E info@matcon.com W www.matcon.com

»155 Matcon B.V.

Branche: Algemeen, Arbo/Milieu/Energie Chemie/Industrie, Infrastructuur/(Verticaal) Transport, Techniek/Maintenance, Veiligheid/Security,Supplying Aantal medewerkers: 25 • Aantal vestigingen: 1 Productsoorten: Niet Destructief Materiaal onderzoek apparatuur & verbruiksartikelen; Veiligheids(Nood)douches & Oog- Gezichtsdouches/Decontaminatiedouches; (Chemische & Adem) Beschermende Kleding Actief in sector: Petro Chemische Industrie, Chemie, Offshore, (Zware) Industrie, Laboratoria, Farmaceutische Industrie, Vervoer/Transport, Lucht & Ruimtevaart, automotive, Onderhoud, Gezondheid, Voeding, Milieu en Energie, Nuts bedrijven, etc. Test apparatuur en verbruiksartikelen ter beoordeling van de kwaliteit van materialen. Tevens de mogelijkheid tot huur en kalibreren van het apparatuur. Merken/titels: Matcon, Labino, Castrol, Allen, Tiede, Karl Deutsch, Cygnus Proceq, HSW Missie: Voor Kwaliteit en Veiligheid.

Company Guide 2011


»156 Mennens Schiedam B.V. Mennens wordt gezien als dé betrouwbare en vakkundige leverancier van hoogwaardige producten op het gebied van staalkabel-, hijs- en heftechniek. De oorsprong van Mennens bevindt zich in Schiedam, waar 130 jaar geleden de eerste activiteiten werden opgestart.

T

egenwoordig werkt Mennens met 360 zeer vakbekwame medewerkers vanuit 7 vestigingen: Amsterdam, Dongen, Groningen, Hengelo, Schiedam, Terneuzen en Zwijndrecht (België) en is 7 dagen per week, 24 uur lang beschikbaar via haar servicedienst. Een unieke efficiënte en razendsnelle service is dus gegarandeerd.

bedrijfsgegevens

Ons productassortiment bestaat o.a. uit een grote diversiteit van A-merken op het gebied van staalkabel, ketting, touw, hijsbanden, lieren, takels, vijzels, pallethaken, bovenloopkranen en alle andere hijs- en hefgereedschappen. Al deze gereedschappen worden geleverd met certificaat. Naast dit assortiment heeft

Mennens Schiedam B.V. Kommiezenlaan 16 3125 AN Schiedam Postbus 106 3100 AC Schiedam T 010-4373033 F 010-4623805 E schiedam@mennens.nl W www.mennens.nl

Mennens tevens een exclusieve bolting (boutbevestigingstechniek) service voor het veilig bevestigen en verwijderen van bijvoorbeeld allerhande bouten of het ter plaatse kalibreren van bolting gereedschap. Ook inspecteren, repareren en certificeren wij zowel in onze uitgebreide werkplaats als ter plaatse met onze mobiele trekbanken (6 stuks) al uw hijs- en hefmiddelen, zodat u geen stagnatie krijgt in uw productieproces. Efficiency en veiligheid gaan bij Mennens hand in hand!!!


»»DESKUNDIG MAAKT KUNDIG Certificering geeft een vertrouwde uitstraling naar alle relaties. Als EKH-lid van het eerste uur is Mennens officieel aangesteld om hijs- en hefmiddelen te testen en te certificeren, inclusief NEN3140. Steeds meer ondernemingen maken succesvol gebruik van Mennens voor de zorg over al hun technische arbeidsmiddelen. Zo garanderen wij de kwaliteit van alle hijs- en hefmiddelen. Wij zetten graag onze kennis en kunde in om ook uw mensen efficiënt en veilig te laten werken. Hierbij staan uw mensen en de werkomgeving waarin zij functioneren centraal. Meer en meer groeit het besef dat veiligheid de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw medewerkers is. Daarom verscherpt de overheid regelmatig de voorwaarden die veilig werken garanderen. Gevolg: de regels en wetten van vandaag zijn morgen achterhaald. Het verbreden en verdiepen van know-how is bij Mennens dan ook een onophoudelijk proces. Door effectieve scholing is de parate kennis van onze medewerkers altijd up-to-date. Zo blijven we vakkundig en deskundig, ook op het gebied van productinnovatie en nieuwe techniek. U kunt erop vertrouwen dat onze vakmensen weten wat er te doen is in de markt.

Mennens Schiedam B.V.

Op ons kunt u bouwen en vertrouwen! »»OPONTHOUD OF ONDERHOUD Natuurlijk heeft u een eindeloos vertrouwen in de waardevolle producten waarmee u werkt. Maar alles van waarde is enigszins kwetsbaar. Het kan bij techniek helaas voorkomen dat er een storing optreedt. Op ieder moment van de dag. Ook bij topmerken met certificaat! Dan is het fijn om te weten dat u kunt vertrouwen op de klantgerichte service van Mennens Schiedam. Met maar liefst 27 zeer goed geoutilleerde servicewagens staan de vakmensen van onze servicedienst op ieder moment paraat. Zo heeft u altijd het vertrouwen dat u de werkzaamheden snel kunt hervatten. Dat een dergelijke service u onnodige kosten scheelt, hoeven wij u niet te vertellen.

»»KENNIS IS DE BRON VAN KWALITEIT

bedrijfsgegevens

Hoe eenvoudig en verfijnd techniek ook is, uiteindelijk draait het om de mensen die ermee werken. Ook al voldoet een machine aan de geldende kwaliteits- en veiligheidseisen, de persoon die ermee werkt staat in voor de eigen veiligheid. Daarom organiseert Mennens lezingen en cursussen. Zo leert u alles over vernieuwde technieken, wisselende toepassingen en productinnovaties. Maar vooral ook over valbeveiliging en veiligheid bij het hijsen op de werkvloer. De trainingen kunnen afgestemd worden op uw specifieke bedrijfssituatie. Naast trainingen delen wij graag onze kennis via het Mennens Magazine, de catalogus en onze website www.mennens.nl.

Branche: chemie/industrie, techniek/maintenance, veiligheid Aantal medewerkers: 86 Aantal vestigingen: 7 in totaal Productsoorten: staalkabel, touw, kettingwerk, hijs- en sjorbanden, niro producten, hijsgereedschap, takels, lieren, vijzels, kranen, valbeveiliging, boutbevestigingstechniek. Actief in sector: haven, bouw, industrie, offshore, marine, handel, overslag, overheid, defensie, petrochemie, auto, bagger, en vele anderen. Merken/titels: SpanSet, Thiele, Casar, Van Beest, Verlinde, Jacob, Kiswire, Inter Product, Zarges, Adler, Crosby, Skylotec, IKAR, Verope, Enerpac, etc.

Company Guide 2011


Danny Cornelissen


»160 MOB

Montage Onderneming Benelux BV

MOB – Montage Onderneming Benelux is sinds 1985 actief in de chemische- en petrochemische industrie en de olie- en gasbranche. Ter ondersteuning van projecten en stops bieden wij klanten een uitgebreid pakket diensten aan, inclusief management, planning, werkvoorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden in eigen beheer.

V

oormetname(petro)chemischebedrijvenen engineeringbureauslevertMOBmaatwerkop de volgende terreinen:

• Prefabricage piping • Montage piping • Module- en skidbouw • Multidisciplinaire bedrijfsstops • Staalconstructies • Steam-tracing • Project management

» kernwaarden

bedrijfsgegevens

Een bedrijf dat niet alleen maar uitvoert, maar ook adviseert en meedenkt. MOB staat voor denken én doen, wij leveren integrale oplossingen waarbij de veiligheid van de werkzaamheden en de kwaliteit van de werkzaamheden altijd voorop staan.

Wij zijn trots op de kwaliteit van ons werk en de vakbekwaamheid van onze medewerkers. Met een flexibele en oplossingsgerichte service willen wij klanten ondersteunen bij het verbeteren van hun prestatiesenhetreducerenvankosten.Samengevat baseertzichhetondernemingsbeleidvanMOBopde volgende kernwaarden: • Safety first! • Integriteit en transparantie • Kwaliteit, flexibiliteit en oplossingsgerichte service • Zorg voor het milieu

» faciliteiten

MOB heeft kantoren in Nederland en België waarbij het Nederlandse hoofdkantoor gevestigd is in Rotterdam en het Belgische hoofdkantoor in Stabroek bij Antwerpen.

Nederland

België

Montage Onderneming Benelux BV Keenstraat 29, 3004 AB Rotterdam

Montage Onderneming Benelux NV LAAGEIND 5, B-2940 Stabroek

T +31 (0)10 462 16 66 F +31 (0)10 462 20 95

T +32 (0)3 568 7412 F +32 (0)3 568 0529

E info@mob-group.com W www.mob-group.com

E info@mob-group.com W www.mob-group.com


In Nederland beschikken wij over een grote pre-fabricage locatie van 10.000 m² met daarop vier compleet ingerichte prefabricage hallen waarin alle soorten piping-,constructie-enequipment-werzaamhedenuitgevoerdworden.Bovendien ligt ons terrein aan een zijhaven van de Schie zodat ook vervoer van equipment en modules over water tot de mogelijkheden behoort.

»»werkwijze

bedrijfsgegevens

Onzeprojectenwordenuitgevoerdondersupervisievandeskundigeprojectleiders, uitvoerdersenwerkvoorbereiders/planners.SamenmetonzeveiligheidsdeskundigenenQA/QCmedewerkersvormenzijprofessioneleprojectteamsdiezorgdragen vooreenveiligeenzorgvuldigeuitvoeringvanonzeprojecten.Vanzelfsprekendisal ons personeel in het bezit van het VCA - certificaat en zijn onze lassers in het bezit van certificaten volgens Stoomwezen - ASME IX en Europese normen. Onze fitters en monteurs beschikken over hoge en lage druk flensmonteur - certificaten en zijn ook allen gecertificeerd voor het veilig uitvoeren van hijswerk (VVL). Uiteraard is ons bedrijf in het bezit van de certificaten ISO 9001:2008 en VCA-P 2008/05. Wij voeren onze projecten geheel in eigen beheer uit en schakelen daarbij ons netwerk van vestigingen in. Indien nodig gaan wij ook strategische allianties met een aantal vertrouwde hoogwaardige partners aan. Meer informatie over MOB en een gedetailleerd overzicht van recente projecten vindt u op www.mob-group.com

Branche: Gezondheidsdiensten Branche: DESC Gezondheidsdiensten Piping / Werktuigbouw Aantal medewerkers: 5 Aantal Alkmaardermeer medewerkers: 9 5 Aantal vestigingen: 1 Aantal 3068 KLvestigingen: Rotterdam 1 medewerkers: 150 Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden met: Lowland International met: Lowland International Aantal vestigingen: 2 Productsoorten: Productsoorten: Medische keuringen en adviesMedische keuringen en advies T +31(0)10 2887604 Actief in sector: Alle Actief in sector: Alle F +31(0)10 2887567 Productsoorten: Mission: Het in kaartbrengen van gezondheidsrisico’s, Mission: Het in kaartbrengen van gezondheidsrisico’s, Piping, (New)Construction, medische keuringen, Total Body Check’s en medisch advies. medische keuringen, Total Body Check’s en medisch advies. Turn E info@descmedical.com Arounds, Revamps, Steam W www.descmedical.com Tracing, Maintenance Actief in sector: Industrie

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


»162 Mourik Services B.V. Mourik Services B.V. is ruim 50 jaar actief op het gebied van technische dienstverlening voor met name de sectoren (petro) chemie, staal, energie en milieu. Onder de dienstverlening vallen advies, realisatie, onderhoud en beheer met als disciplines onder andere mechanisch werk, hogedruk- en vacuümreiniging, catalyst handling, asbestsanering, milieutechniek en civiel werk. Mourik Services is onderdeel van Joh. Mourik & Co. Holding B.V. te Groot-Ammers, een concern met wereldwijd 2.000 medewerkers en een omzet van circa 400 miljoen euro.

M

et ruim 750 gekwalificeerde medewerkers en een grote vloot modern materieel draagt Mourik Services zorg vooreenoptimalebeschikbaarheiden betrouwbaarheid van in Nederland gevestigde procesinstallaties en ondersteunende faciliteiten. Voor een optimale serviceverlening is Mourik Services 24 uur per dag en 365 dagen per jaar beschikbaar. Vakkennis, oplossingsvermogen, flexibiliteit en lokale aanwezigheid zijn de sterke punten van de organisatie.

» geïntegreerD maatwerkpakket

bedrijfsgegevens

Mourik Services biedt uiteraard afzonderlijke disciplines aan, maar daar waar mogelijk en

Mourik Services B.V. Nieuwesluisweg 110 3197 KV Botlek-Rotterdam Postbus 1202 3180 AE Rozenburg T +31 (0)10 2965400 F +31 (0)10 2965409 E mserv@mourik.com W www.mourik.com

gewenst, wordt een geïntegreerd maatwerkpakket geboden. Mourik Services beschikt over een gedegen, open netwerk van partners, enerzijds voor het inzetten van extra (piek)capaciteit op eigen vakgebieden, anderzijds voor het aanbieden van benodigde specialistische disciplines die niet in eigen huis aanwezig zijn.

» langlopenDe onDerhouDscontracten Met een groot aantal opdrachtgevers hebben wij langdurige relaties opgebouwd in de vorm van meerjarige onderhoudscontracten voor industriële reiniging, mechanische en/of civiele werkzaamheden. Bij deze contracten is reeds veel ervaring opgedaan met nieuwe


Mourik Services b.v.

Sterk in multidisciplinair industrieel onderhoud

contractvormen,zoalspartnerships, allianties en prestatiecontracten, waarbij de nadruk ligt op wederzijds vertrouwen, samenwerking en winst-/verliesdeling.

» vertrouwenspartner

bedrijfsgegevens

Mourik Services wil een vertrouwenspartner zijn die meer biedt dan alleen mensen en materieel, die toegevoegde waarde biedt in de vorm van multidisciplinair maatwerk met managementcapaciteiten,afgestemd op de specifieke wensen van de individuele klant. De strategie is gericht opveiligheid,kwaliteit,toegevoegde waarde en gecontroleerde groei; tot de beste behoren, niet de grootste worden. Kennis van het vakgebied en van de specifieke behoeften per klant heeft ertoe geleid dat Mourik Services een zeer groot aantal industriële bedrijven tot haar (vaste) klanten mag rekenen.

Branche: Maintenance Aantal medewerkers: 750 Samenwerkingsverbanden met: diverse opdrachtgevers onder meer in de (Petro)chemie, Energie, Staal- en metaalindustrie, Afvalverbranding, Opslag en distributie en Overheidsinstellingen Bedrijf is onderdeel van: Joh. Mourik & Co. Holding B.V. te Groot-Ammers Productsoorten: Industriële dienstverlening Producten/productgroepen: Integraal onderhoud, Industriële reiniging, Mechanisch werk, Engineering, Industrie- en utiliteitsbouw, Milieutechniek en Total Tank Care Actief in sector: Industrie Vestigingen: Antwerpen, Botlek-Rotterdam, Gent, Groot-Ammers, Gouda, Echt, IJmond, Moerdijk en Vlissingen

Company Guide 2011


»164 NMi Als onafhankelijk RvA-geaccrediteerd meetinstituut levert NMi een totaalpakket aan metrologische diensten op het gebied van testen, certificeren, kalibreren en trainen.

» true value

NMi levert meer dan een dienst; we zijn een service provider die ook voor afwijkende types envariantenmeetmiddeleneenontzorgconcept biedt.Alstoonaangevendmetrologischinstituut in de wereld is NMi een belangrijke partner voor overheden en in internationale overleggen (OIML, WELMEC, IEC, EN), waardoor we altijd op de hoogte zijn van de laatste eisen op het gebied van metrologie. NMi-certificaten en -testrapportenwordenwereldwijdgeaccepteerd. Dankzij innovatie in procedures en faciliteiten kan NMi toegevoegde waarde bieden door snelheid, kennis, betrouwbaarheid en acceptatie.

» keuringen & kalibraties:

bedrijfsgegevens

alles in ÉÉn hand Vaak zijn er meerdere verschillende meetinstrumenten die gekeurd of gekalibreerd moeten worden. Met een team van ruim 70 specialisten

NMi (Hoofdvestiging) Hugo de Grootplein 1 3314 EG Dordrecht Postbus 394 3300 AJ Dordrecht T +31 (0)78 633 2332 F +31 (0)78 633 2309 E nmi@nmi.nl W www.nmi.nl

leveren wij u een volledig pakket van keuringen en kalibraties. Waar nodig zorgen wij dat uw meetinstrument door een van onze partners wordtgekalibreerd.Viahetonlinebeheersysteem CalGuardkuntupreciesvolgenwelkeinstrumenten aan de beurt zijn voor een keuring of kalibratie. In de verschillende laboratoria werkt NMi via gestroomlijndeproceduresdieervoorzorgendat u uw meetinstrument zo snel mogelijk weer in gebruikkuntnemen.Voorzoverdeomstandigheden dat toelaten keurt en kalibreert NMi ook op locatie. Ontzorg u zelf, wij staan voor u klaar! Met de uitgebreide scope aan keuringen & kalibraties richt NMi zich ondermeer op de volgende markten: Avionics / Machinefabrieken / Installatietechniek / Defensie / Gezondheidszorg / Olie & Gas / Overheden / Bouw / Transport / Voedingsmiddelenindustrie


»»specificaties kalibratie-installatie voor oliemeters:

»»EuroLoop: ‘s werelds grootste testsite voor flowmetingen voor olie en gas

EuroLoopishétonderzoeks-entestcentrumvoortechnologieën en producten voor het meten van gas en olie op industrieel niveau. Deze wereldwijd unieke testfaciliteit bestaat uit een ‘closed loop’systeem, waardoor vloeistof- en gasmeters op ieder moment kunnen worden getest.

»»activiteiten EuroLoop:

• Kalibratie, verificatie en typekeuring van industriële flow meters (olie en gas) • Industriële experimenten (procestechnologie en stroming) • Onderwijs en training op MBO en HBO niveau

»»EuroLoop bestaat uit de volgende onderdelen:

bedrijfsgegevens

• Een kalibratiefaciliteit voor industriële vloeistofmeters • Een kalibratiefaciliteit voor industriële gasmeters • Controlekamer en vergaderruimtes • Trainingscentrum

Flow Afmetingen Viscositeiten Piston provers Master Meters Temperatuurstabiliteit Parallelle kalibraties Capaciteit

10 – 5 000 m3/h Meter 4” – 24” (40”) 1, 10, 100 cSt (andere op aanvraag) 2 van 36 resp. 40 m (U< 0.02%) 18 (U< 0.05%) beter dan 0,5 ºC 6 meetsecties (2 per vloeistof ) 600 meter/jaar

Flow Afmetingen Druk Onzekerheid Master meters Temperatuurstabiliteit Druk stabiliteit Parallelle kalibraties Capaciteit  

5 – 1.800 000 Nm3/h Meter 2” – 30” 1 – 60 Bar (vrij in te stellen) 0,15% totaal 7x2+1 beter dan 0,05 ºC beter dan 5 mbar 5meetsecties (inclusiefserie-kalibraties) 800 – 1 500 meter/jaar

»»specificaties kalibratie-installatie voor aardgasmeters:

Meer informatie over EuroLoop en de diensten van NMi is te vinden op www.nmi.nl

Branche: olie- en petrochemische industrie, technische dienstverlening, energiesector, opleidingsinstituut Vestigingen: Bangor (UK) Bergum Borgoricco PD (Italië) Dordrecht Hengelo Istanbul (Turkije) Lichtaart (België) Petten Rotterdam

Company Guide 2011


»166 Novo Safety B.V. Novo Safety is opgericht op 1 november 2009 te Maassluis en richt zich op de business-to-business markt. Novo Safety is gespecialiseerd in het leveren van veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen om uw medewerkers te beschermen tegen alle mogelijke arbeidsrisico’s.

O

nze klanten vindt u o.a. in de petrochemie, voedingsmiddelenindustrie, scheepsbouw, technische detachering en sloopwerken. Kortom, overal waar veilig werken noodzaak is.

gaan. Wij staan altijd klaar om u van advies te voorzien of een offerte te verzorgen, zodat u zo veilig mogelijk aan het werk kunt.

Wij beschikken over gemotiveerd personeel met persoonlijke ervaring in de industrie.

• Veiligheidsschoenen • Doorwerkkleding • Adembescherming • Hoofdbescherming • Gehoorbescherming • Oog- en gelaatbescherming • Werkhandschoenen • Totaalpakket asbestverwijdering

bedrijfsgegevens

Novo Safety onderscheidt zich op het gebied van prijs en service. Klantgerichtheid is hierbij van groot belang. De persoonlijke benadering en het meedenken met klanten zorgt ervoor dat veiligheid en budgetbeheersing hand in hand

Novo Safety B.V. Zwarte Zee 32 3144 DE Maassluis Postbus 274 3140 AG Maassluis T 010 590 35 79 F 010 590 35 82 E info@novosafety.n W www.novosafety.nl

Uw totaalleverancier voor:


Novo Safety

bedrijfsgegevens

Safety First

Branche: Supplying Aantal medewerkers: 4 Aantal vestigingen: 1 Productsoorten: Werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen Actief in sector: Petrochemie, chemie, bouw, offshore Merken/titels: o.a. Portwest, Safety Jogger, 3M, M-Safe, North, Uvex en Havep Missie: Novo Safety stelt zich ten doel om onze klanten voortdurend te voorzien van de beste producten die de optimale veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden van de werknemers garanderen.

Company Guide 2011


»168 OBO BETTERMANN B.V OBO (Ohne BOhren) is al jarenlang een begrip op de Nederlandse markt. Als toonaangevend innovator biedt OBO BETTERMANN praktijkgerichte en gebruikersvriendelijke oplossingen voor alle toepassingen binnen de elektro-installatietechniek. Met een assortiment van meer dan 30.000 producten verbinden wij onze producten met intelligente, toekomstgerichte systeemoplossingen in de industrie- en utiliteitsbouw.

B

ij projecten in de industrie en infrastructuur voldoet OBO aan de hoogste eisen voor wat betreft belastbaarheid en tijdbesparende verwerking – van kabelladders voor zware belastingen tot corrosiebestendige systemen van roestvast staal.

» caBle management commercial anD resiDential

bedrijfsgegevens

Of het nu gaat om krachtige stroomvoorziening of complexe communicatienetwerken – voor de steeds strenger wordende eisen in de zakelijke omgeving biedt OBO sedert lang de gepaste oplossingen - in design en functionaliteit.

OBO BETTERMANN B.V. Genieweg 44 3641 RH Mijdrecht Postbus 114 3640 AC Mijdrecht T 0297 51 57 00 F 0297 51 57 60 E info@obo-bettermann.nl W www.obo-bettermann.nl

» BuilDing technology De energie- en data-infrastructuur in moderne gebouwen wordt steeds complexer. OBO overspanningsbeveiligings,bliksembeveiligings-en brandwerende systemen zorgen voor een volledige en effectieve bescherming voor gebouwen en de mensen die hierin wonen en werken.

» professional installation Bij OBO sluit alles naadloos op elkaar aan. Onze professionele installatieoplossingen voor het dagelijks gebruik zijn het resultaat van tientallen jaren ervaring en gelden binnen de elektrotechniek als een norm voor kwaliteit en bestendigheid.


PROJECTGEORIËNTEERDE OPLOSSINGEN »»OPLOSSINGEN VOOR DE SCHEEPSBOUW Kwaliteit ontmoet flexibiliteit en ervaring. Er zijn takken van industrie, waar de veiligheid en betrouwbaarheid van de geproduceerde goederen van het allergrootste belang is. Dit geldt zeker voor de scheepsbouw. Elk onderdeel dat wordt gebruikt moet op volle zee perfect en betrouwbaar functioneren – zelfs in een noodsituatie! OBO heeft de juiste systemen voor de speciale eisen van de elektrische systemen op schepen: van de boeg naar het achterschip, van de kiel tot het dek. Vraag de speciale themacatalogus “Oplossingen voor de scheepsbouw” aan.

»»OPLOSSINGEN VOOR DE ELEKTROTECHNISCHE INFRASTRUCTUUR VAN WINDMOLENS Van de cabine tot fundering. Steeds meer woon- en industriegebieden profiteren van de wind als bron van duurzame energie. Windmolens worden steeds efficiënter en de opbrengst per windmolen groter. Aan de constructie van de moderne windmolens worden strenge veiligheidseisen gesteld. Vooral belangrijk is de elektrische infrastructuur, die cruciaal is voor de veiligheid van het gehele systeem. OBO levert complete oplossingen voor de gehele elektrische installatie van windmolens, van bevestigingssystemen, kabeldraagsystemen tot bliksembeveiligingssystemen. Vraag de speciale themacatalogus“Oplossing voor windmoleninstallaties” aan.

»»OPLOSSINGEN VOOR FOTOVOLTAïSCHE INSTALLATIES Gecombineerde bescherming met het ProtectPlus programma voor fotovoltaïsch installaties. Zon, regen, hitte, kou, bliksem en overspanning: een fotovoltaïsche installatie heeft in de loop der jaren met vele milieu-invloeden te kampen. Met het ProtectPlus-Programma voor fotovoltaïsche installaties zorgt OBO voor jarenlange bescherming en voor een betrouwbare werking van uw installatie.

»»Gecombineerde bescherming:

bedrijfsgegevens

•bescherming van de elektrische installatie tegen milieuinvloeden • beschermingvande elektrische installatie tegen mechanische belasting • bescherming van de installatie tegen directe blikseminslagen • bescherming van de installatie tegen overspanning. In de OBO catalogus voor fotovoltaïsche installaties vindt u

omvangrijke informatie bij dit thema en alle producten die u voor een perfecte installatie nodig heeft. Vraag de speciale themacatalogus aan.

»»OPLOSSINGEN VOOR ENERGIECENTRALES Topprestaties bij energie opwekking. Bij de bouw van energiecentrales zijn absolute kennis en ervaring een vereiste. Enorme hoeveelheden materialen en complexe systemen moeten op de juiste tijd op juiste plek te zijn. OBO biedt reeds decennia lang uitgebreide oplossingen voor alle soorten energiecentrales. De OBO systemen zijn bij de bouw van energiecentrales niet meer weg te denken. Van complete montagesystemen, stijgtracé- en verspansystemen tot en met kabelladder- en functiebehoudsystemen – OBO heeft de passende oplossing. Vraag de speciale themacatalogus“Oplossingen voor energiecentrales” aan.

»»OPLOSSINGEN VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE Voor de beste kwaliteit en versheid Er is geen andere tak van industrie waar zulke hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het product als in de voedingsindustrie,alleenhetbesteisgoedgenoeg.Levensmiddelen zijn onderworpen aan strikte richtlijnen om een constante kwaliteit te waarborgen; van de winning van grondstoffen, de productie, het vervoer van goederen tot in de schappen van de supermarkt. Een robuuste, betrouwbare en hygiënische elektrische infrastructuur is daarom van essentieel belang. OBO levert totaal oplossingen voor de elektrische installatie van de voedingsindustrie. Wij gebruiken uitsluitend materiaal dat voldoet aan de extreem hoge hygiënische normen in de voedingsindustrie. Vraag de speciale themacatalogus “Oplossingen voor de voedingsindustrie” aan.

Branche: Elektrotechnische Installatietechniek Aantal medewerkers: 25 Aantal vestigingen: 1 in Nederland. OBO BETTERMANN B.V. is een volle dochteronderneming van OBO BETTERMANN Duitsland. Productsoorten: Verbindings- en bevestigingssystemen, Bliksem- en overspanningsbeveiligingen, Kabeldraagsystemen, Functiebehoudsystemen, Wandgoot- en kabelkanaalsystemen, Ondervloersystemen. Montage afdeling kanalisatie met 50 monteurs. Merk: OBO BETTERMANN Missie: Sneller, dichter, beter is ons motto. Dit realiseren wij met vestigingen in meer dan vijftig landen, OBO vertegenwoordigingen in meer dan 100 landen en met meer dan 2.000 medewerkers over de hele wereld. Zo garanderen wij wereldwijd deskundig advies en een snelle levering.

Company Guide 2011


»170 Parker Hannifin B.V. Parker Hannifin is wereldwijd marktleider in aandrijftechniek. Met een zeer breed en compleet pakket van zeer hoogwaardige producten is Parker in staat aandrijvingen en besturingen te leveren voor iedere toepassing in iedere markt. Waar u ook kijkt, de onderdelen van Parker zijn overal aanwezig. Parker zorgt ervoor dat alles in beweging komt en blijft.

P

arker denkt echter niet in componenten, maar in totaaloplossingen. Totaaloplossingen in de vorm van complete systemen, technisch advies en logistieke oplossingen. Parker kan vanaf het beginstadium meedenken met de klant om te zorgen voor efficiëntere processen en dus het verlagen van de kosten en het verbeteren van het resultaat.

bedrijfsgegevens

Onze producten worden geproduceerd in 263 Parker fabrieken overal ter wereld, in Nederland maken we er een totaalconcept van. Onze systemen kunnen voorgemonteerd of als complete kit geleverd worden, zodat onze producten door de klant eenvoudiger verwerkt kunnen worden. Maar ook op het niveau van componenten kan Parker een belangrijke toegevoegde

Parker DESC Hannifin B.V. Edisonstraat Alkmaardermeer 1 9 7575 3068 ATKLOldenzaal Rotterdam Postbus T +31(0)10 340 2887604 7570 F +31(0)10 AH Oldenzaal 2887567 Telefoon: 0541-585000 E info@descmedical.com Fax: 0541-585459 W www.descmedical.com e parker.nl@parker.com w www.parker.com/nl w www.parkerstore.nl

waarde betekenen door het complete voorraadbeheer voor onze klanten te verzorgen. En dankzij onze kennis en jarenlange ervaring kunnen we ook bestaande systemen dusdanig aanpassen dat machines, schepen of voertuigen nog optimaler kunnen functioneren. In Nederland heeft Parker Hannifin zeven vestigingen, vijf productielocaties in Arnhem, Hoogezand, Etten-Leur, Almelo en HendrikIdo-Ambacht en twee verkoopkantoren in Oldenzaal en Dordrecht.

» producten

Parker heeft meer dan 1 miljoen verschillende producten verdeeld over negen technologiën. Een klein overzicht van onze belangrijkste productgroepen:

Branche: aandrijftechniek Aantal medewerkers: 800 Aantal vestigingen: 7 Productsoorten: hydrauliek, pneumatiek, filtratie, slangen, koppelingen, instrumentatie, afdichtingen Actief in sector: chemische industrie, levensmiddelenindustrie, olie- en gasindustrie, transport, land- en tuinbouw, constructie, lucht- en ruimtevaart, medische industrie, machinefabrieken, papierindustrie, procesindustrie, verpakkingsindustrie, energie, defensie, scheepvaart, baggerindustrie, offshore, enz.


Hydrauliek: pompen, motoren, cilinders, ventielen, power-units, PTO’s, accumulatoren, manifolds, besturingssystemen (IQAN), complete systemen en aggregaten Pneumatiek: cilinders, ventielen, luchtverzorgingsapparatuur, luchtslangen, compleet vacuümprogramma, (snel)koppelingen Filtratie: gasfilters, hydrauliekfilters, (pers)luchtfilters, waterfilters, brandstoffilters, microfiltratie, procesfilters, stikstof- en luchtgeneratoren, watermakers, TyreSaver stikstof vulapparaat voor autobanden Process control: instrumentatie programma, ventielen voor water, gas en agressieve mediaVloeistof en gas transport: diagnose materiaal, industriële slangen, rubber slangen, thermoplastische slangen, (snel)koppelingen, adapters

»

Parker Hannifin B.V.

Wereldmarktleider in aandrijftechniek

» parkerstore & hose doctor

bedrijfsgegevens

Met ons zeer brede productenpakket kan Parker de hele markt bedienen. Ook eindgebruikers kunnen bij Parker terecht in onze ParkerStores. ParkerStore is een uniek winkelconcept voor de industrie. In de ParkerStore vindt u ruim 4000 verschillende producten op voorraad, slangassemblage terwijl u wacht en technisch advies over al onze productgroepen. Wereldwijd zijn er al meer dan 1100 ParkerStores, in Nederland zijn dat er nu tien, maar dat aantal is snel groeiende. Kijk op onze website www.parkerstore.nl en check of er een vestiging bij u in de buurt is. Heeft u hulp nodig op locatie? Check dan ons aanbod van HOSE DOCTORS. Een HOSE DOCTOR kan u ter plaatse helpen bij het vervangen van hydraulische slangen. Kijk hiervoor ook op www.parkerstore.nl.

Branche: Gezondheidsdiensten Merken/titels: Parker, Racor, Rectus, Village Aantal medewerkers: 5 Marine, DomnickHunter, Zander, Legris, Origa Aantal vestigingen: 1 Missie: Parker is wereldwijd marktleider in Samenwerkingsverbanden met: aandrijftechniek Lowland International en wil een partner zijn voor Productsoorten: Medische keuringen haar klanten en advies om juist de productiviteit en Actief in sector: Alle winstgevendheid van de klant te verbeteren. Mission: Het in kaartbrengen van gezondheidsrisico’s, medische keuringen, Total Body Check’s en medisch advies.

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


»172 Peinemann Door de grootte van onze verhuurvloot van 7.000 units kunnen wij u altijd een perfect, op uw situatie afgestemd aanbod doen. Of het nu gaat om kranen, heftrucks, hoogwerkers, container handling, detachering of opleiding: Peinemann is uw zakenpartner!

» moBiele kranen van 5 tot 650 t

» hoogwerksystemen en klimmateriaal

De kraandivisie van Peinemann beschikt over een grote en moderne vloot mobiele kranen met een hijsvermogen tot 650 ton. Peinemann biedt de juiste kraan voor elk werk, variërend van een eenmalig hijskarwei tot een langdurig en omvangrijk project. De afdeling Machine Transport & Industriële Verhuizingen heeft zich gespecialiseerd in zeer bijzondere opdrachten.

Bij de keuze van de meest geschikte hoogwerker zijn plaats van inzet en werkbereik de belangrijkste factoren. Peinemann biedt u daarom de keuze uit vele modellen. Maar ook in rolsteigers, hangbruggen, ladders en trappen zijn vele varianten beschikbaar.

» heftrucks en warehouse equipment

bedrijfsgegevens

Merkonafhankelijk en daardoor in staat die selectie te maken die het beste past bij uw situatie. Heftrucks, reachtrucks, magazijnequipment of magazijnstellingen. U bent bij Peinemann aan het goede adres.

Peinemann Nieuwe Langeweg 40 3194 DB Hoogvliet Postbus 189 3190 AD Hoogvliet T + 31 (0)10 2955000 F + 31 (0)10 2955049 E info@peinemann.nl W www.peinemann.nl

» container hanDling Verhuur, verkoop, service en onderhoud van container handling equipment. In overleg met de klant vinden we altijd de meest optimale invulling van uw intern transport behoefte. Kostenbesparend en oplossingsgericht denken leiden tot betrouwbare oplossingen en een gevestigde reputatie op het gebied van zware heftrucks, reachstackers, barge handlers,


Peinemann:

Peinemann is uw zakenpartner!

terminal trekkers en empty container handling machines. Middels een call-out systeem zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Âť Detachering & opleiDing: m.p.s.

bedrijfsgegevens

Deze divisie van Peinemann levert vakbekwame, ervaren krachten die zich snel aanpassen aan een nieuwe werkomgeving en meestal vertrouwd zijn met de machines van Peinemann. Om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen, verzorgt Peinemann ook vakgerichte opleidingen en trainingen voor opdrachtgevers op onze locatie in Hoogvliet.

Branche: Horizontaal en verticaal transport Aantal medewerkers vast of op projectbasis: 450 fte Aantal vestigingen: 11 Klanten onder meer: Petrochemie, havengerelateerde bedrijven, logistieke dienstverleners, bouw -en industriesector Vestigingen in: West-Afrika, Midden-Oosten Productsectoren: Kranen, heftrucks, hoogwerkers, detachering en opleiding Merken: Caterpillar, Mitsubishi, Carer, Nichyu Actief in sector: Petrochemie, havengerelateerde bedrijven, logistieke dienstverleners, Bouw- en industriesector

Company Guide 2011


»174 Pietersen Bij Pietersen staan klantgerichtheid, service en vakmanschap hoog in het vaandel. Pietersen is een middelgroot installatiebedrijf met drie divisies: Installatie Techniek, Safety en Technische Dienst.

O

bedrijfsgegevens

ns familiebedrijf is opgericht in 1917. Pietersen heeft zich in de beginjaren voornamelijk gericht op de installatietechniek in de scheepvaart en visserij. Na de oorlog, aan het begin van de wederopbouw, werd de industrie steeds belangrijker en is Pietersen zich gaan concentreren op de industriëlesector.Dooreengecontroleerdegroei en een bewezen staat van dienst hebben we een sterk fundament weten neer te zetten. We zijn een begrip geworden in de industrie en met name in het Botlek- en Europoort-gebied. Pietersen bestaat uit een team van enthousiaste en vakkundige medewerkers die goed op elkaar zijn ingespeeld.We staan vooral bekend om onze betrouwbare en efficiënte aanpak, het leveren van vakmanschap en klantgericht denken en handelen. Bij Pietersen staat de klant centraal.

Pietersen Elektriciteit B.V. Westhavenkade 98 3133 AV Vlaardingen Postbus 259 3130 AG Vlaardingen T 010-4343266 T 010-4342465 E pe@pietersen.nl W www.pietersen.nl

We hechten veel waarde aan direct klantencontact. Onze kracht ligt in het één op één communiceren en altijd tijd hebben voor de klant, dat schept vertrouwen. Niet voor niets hanteren we de slogan ‘More than a solution’. Met ‘more’ bedoelen we onze uitgebreide service, het brede aanbod van activiteiten, de klantgerichtheid en de efficiency in alle facetten. Naast persoonlijke aandacht ligt de efficiency tevens in het leveren van kwaliteit. Kwaliteit die wordt gewaarborgd door kundige en ruim ervaren vakmannen. We hebben drie divisies die elkaar perfect aanvullen: Installatie Techniek, Safety en Technische Dienst. De kernactiviteiten van de afdelingen Installatie Techniek en Safety zijn het leveren van gericht en vakkundig advies, engineering,ontwerpenenuitvoeringvannieuwbouw, renoveren, het onderhouden van elektro-


Installatie Techniek

• Elektrotechniek

• Inspectie en veiligheid

• Meet- en regeltechniek

• Keuren handgereedschap en installaties

• Data- telecommunicatie

• Ondersteuning Technische diensten

Kijk voor meer informatie op www.pietersen.nl Pietersen Elektriciteit B.V. Westhavenkade 98, 3133 AV Vlaardingen, Postbus 259, 3130 AG Vlaardingen Tel. (010) 434 32 66, Fax (010) 434 24 65, E-mail: pe@pietersen.nl, Internet: www.pietersen.nl

More than a solution

bedrijfsgegevens

technische-, meet- en regelinstallaties en industriële veiligheid. Via onze afdeling TechnischeDienstbiedenwedeklantenondersteuningdoorhetbeschikbaarstellen vantechnischhooggekwalificeerdemonteurs.Doorhetaanbodvandezedriekrachtige divisies, zijn we in staat onze opdrachtgevers nog efficiënter van dienst te zijn. We richten ons op de professionele markt en hebben in de loop der jaren een bijzondereklantenkringwetenoptebouwen.Dievarieertvanmiddelgrotebedrijven tot grote internationaal opererende organisaties. Bij Pietersen gaan we voor resultaat! Dit houdt in dat elk project naar volle tevredenheidvandeopdrachtgeveropgeleverddientteworden.Onsgeheleteam werkt met veel elan totdat het gewenste resultaat bereikt is. Van Pietersen kun je zeggen dat het bedrijf uniek is in de markt. Altijd vooruitstrevend bezig om moderne technieken eigen te maken met behoud van authenticiteit. Pietersen is een onderneming die op zowel organisatorisch als op technisch gebied zich concentreert op de ontwikkelingen in de markt. Bewust ondernemen is hier een onderdeel van. Gezamenlijk hanteren we een solide en verantwoord beleid op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Dit beleid draagt bij aan het bieden van een optimale service en uitvoering voor en naar onze opdrachtgevers. Eén van de specialiteiten van Pietersen is het verhuren van Zone-0 verlichting.

Eén van de specialiteiten van Pietersen is het verhuren van Zone-0 verlichting.

Branche: Chemie/Industrie, Techniek/Maintenance, Veiligheid/Security Aantal medewerkers: 50 Aantal vestigingen: 1 Productsoorten: Installatie Techniek Actief in sector: Industrie Missie: Toonaangevend in Techniek

Company Guide 2011

Technische Dienst

Professionals in installatiewerk

Safety

More than a solution.


Danny Cornelissen


»177 Pittsburgh Corning – Foamglas Founded in 1937 by equity affiliates Pittsburgh Plate Glass and Corning Glass Works, with its headquarters in Pittsburgh, Pennsylvania USA, Pittsburgh Corning Corporation became a leader in innovative glass technology for construction materials.

O

ver seventy years later, Pittsburgh Corning is now a world leader in innovative architectural glass block systems design. In the past 60 plus years, solutions in industry and commercial environments required high performance FOAMGLAS® insulation, another Pittsburgh Corning product.  From cryogenic cold to super heated steam temperatures, FOAMGLAS® cellular glass is the insulation with the most to offer when dealing with an end user’s “mission critical” facilities demands. With three manufacturing facilities in Europe and two manufacturing facilities in North America, the FOAMGLAS® insulation team is a globally aligned major manufacturer of key industrial insulation system solutions.

bedrijfsgegevens

The FOAMGLAS® insulation team of quality sales and engineeringpersonnelworksidebysidewithfacilityownersand designers to create the best high performance insulation solutions with the lowest life cycle cost to the end user.

Pittsburgh Corning Nederland BV Postbus 72, 3430 AB Nieuwegein Netherlands T +31-30-6035241 F +31-30-6034562 Pittsburgh Corning Europe NV (Europe, Middle East, Africa Headquarters) Albertkade 1 B-3980 Tessenderlo Belgium T +32-13-661721 F +32-13-667854

The FOAMGLAS insulation team is a Gold Elite Sponor of the National Insulation Association Foundation (www. insulation.org) and is also a major supporter of FESI in Europe.  FOAMGLAS® cellular glass insulation has proven its performance, value and versatility for over 60 years in a variety of applications.  Whether you’re concerned with the hot or cold, we have solutions for you. Examples are as follows: • Chilled water  • Cryogenic / Cold Piping & Equipment  • High temperature piping & equipment  • Underground piping   • Vertical storage tank walls & roofs • Low temperature storage spheres • FOAMGLAS® HLB for insulating liquified gas tank bases • Fire Suppression

Industry: Environment / Energy / Chemical / Industrial / Safety - Security / (Petro) Chemical Number employees: 1000 + Number branches: Multiple Branches in Asia, the Americas, Europe, and The Middle East / Representation on most continents Product types: High Performance Commercial and Industrial Insulation and Accessories Active in sector: Chilled Water, Cold Process, Above Ambient, Tanks, Steam Mission: Protecting Companies and Their People Worldwide: Providing the highest level of insulation performance which provides personnel protection, protection from corrosion under insulation, protection from process failures, and protection from environmental damage.

Company Guide 2011 2009


Danny Cornelissen


Searching for Maritime & Industrial images? WWW.PORTPICTURES.NL Quality photos for public relations, Sales promotion and more...

»179 Portpictures Defoto’svanPortpictureskunnenookgeleverdworden op speciale canvas doekwerken. Dezewordenvervaardigddooreengespecialiseerd bedrijf op kwalitatief hoogwaardig materiaal. Overhetalgemeenwordendedoekwerkenvervaardigd voor bedrijven en met name voor vergader- en directieruimten, vandaar dat u kunt aannemen dat de afwerking zondermeer goed moet zijn. Degewenstematenvandedoekwerkenvariërenvan 40 cm tot mogelijk 3 meter en aanpassing van de foto’s naar zwart-wit is mogelijk.

bedrijfsgegevens

Kijkt u in uw bedrijf tegen een lege muur aan of wilt u uw klanten en/of personeel iets dynamisch laten zien, schroom dan niet om met Portpictures contact op te nemen.

Danny Cornelissen Maritime Photographer Portpictures.nl PortForce.nl Meeuwensingel 47 3181SK Rozenburg The Netherlands Tel & Sms 24Hrs: +31625555172

Branche: Algemeen Aantal medewerkers: 1 • Aantal vestigingen: 1 Samenwerkingsverbanden met: Maritieme video producties / Canvas doekwerk specialiste Productsoorten: Beeldmateriaal Actief in sector: Maritiem Transport Industrie Missie: Bedrijven voorzien van beeldmateriaal Onze klanten zijn o.a.: Doornbos Equipment, Cofely, ING Amsterdam, Europoort Kringen, Ministerie van Sociale Zaken, Rotterdams Haven Bedrijf, Rijkswaterstaat, Securitas, Maersk Line UK & Ireland, Rotterdam Port Information, Arcadis, Scandic Container, Kalmar / Cargotec, Montage Onderneming Benelux, Shortsea Shipping, TP Marine en vele anderen

Company Guide 2011


»180 Pronk Isolatie BV Pronk Isolatie is opgericht op 1 maart 1996 en heeft zich gespecialiseerd in de petrochemie, voedingsmiddelenindustrie, scheepsbouw, offshore en utiliteitsbouw.

S

inds 1 januari 2005 zijn de activiteiten uitgebreid met het leveren en monteren vanluchtbehandelingsystemen.Hierdoor heeft Pronk Isolatie haar werkzaam heden op technisch vlak verbreed. In eigen beheerwordenookdoekmatrassenvervaardigd.

bedrijfsgegevens

Wij beschikken over gekwalificeerd personeel waarvan een ieder een Basisveiligheid diploma heeft, leidinggevenden VOL-VCA. Vanzelfsprekend zijn wij VCA** en ISO-9001 gecertificeerd.

Pronk Isolatie denkt in oplossingen op maat. Klantgerichtheid is hierbij van groot belang. Het meedenken zorgt ervoor dat budgetbeheersing en kwaliteit samengaan. Wij staan 24 uur per dag ter beschikking, zeven dagen per week en zijn binnen enkele uren in staat om voor u een offerte en/of een passende oplossing te verzorgen.

DESC Pronk Isolatie B.V. Branche: Gezondheidsdiensten Aantal medewerkers: 5 Alkmaardermeer Isolatiewerken 9 Aantal vestigingen: 1 3068 KL Rotterdam Zwarte Zee 32 Samenwerkingsverbanden met: Lowland International Postbus 274 AG Maassluis Productsoorten: Medische keuringen en advies T +31(0)103140 2887604 Actief in sector: Alle F +31(0)10 2887567 T +31 (0)10 5903580Mission: Het in kaartbrengen van gezondheidsrisico’s, F +31 (0)10 5903582medische keuringen, Total Body Check’s en medisch advies. E info@descmedical.com W www.descmedical.com E info@pronkisolatie.nl W www.pronkisolatie.nl


Pronk Isolatie BV

bedrijfsgegevens

Pronk Isolatie denkt in oplossingen op maat.

Branche: Isolatie, luchtbehandelingsystemen Aantal vestigingen: 1 in Nederland en 1 in BelgiĂŤ Productsoorten: Thermische, akoestische, brandwerende isolatie, doekmatrassen Actief in sector: Petrochemie, chemie, voedingsmiddelenindustrie, scheepsbouw, offshore en utiliteitsbouw Missie: Pronk Isolatie stelt zich ten doel om op economische wijze innovatieve oplossingen te bedenken waarbij kwaliteit volgens de hoogste standaards geleverd wordt. Veiligheid en milieuzorg kunnen hierbij altijd verbeterd worden.

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


»182 RIS Rubber NV RIS Rubber heeft zich door de sterke combinatie van Research & Development, lowcost productie en kwaliteitsniveau

bedrijfsgegevens

ontwikkeld tot een betrouwbare partner van vele industriële toeleveranciers over de hele wereld.

Productontwikkeling in nauwe samenwerking met de klant én state-of-the-art testfaciliteiten stellen RIS Rubber in staat binnen korte tijd een betaalbare en werkende oplossing te leveren.

» offshore:

Daarnaast biedt RIS Rubber de mogelijkheid om het gehele productieproces in eigen beheer te verzorgen in één van de twee moderne productiebedrijven in Nederland of Bulgarije (ISO 9001:2008 gecertificeerd).

» automotive:

Dagelijks werken we met 160 vakmensen aan een prachtig product welke zijn weg vindt in vele toepassingen en industrieën. De voornaamste markten waarop RIS Rubber zich richt betreffen:

» agrarische sector:

RIS Rubber NV Pekstraat 7 8211 AB Lelystad T 0320-226115 F 0320-249170 E jvanuden@risrubber.com W www.risrubber.com

• Profielafdichtingen/manchetten/ball joints • Bolfenders • Sleutelgatfenders • Silentblocks • Veerelementen • Vouwbalgen • Stootbumpers • Egelspijlen • Uitstroomrubber/strooipijpen • Transportrollen


RIS Rubber NV:

We denken graag met u mee. »»Railway: • Trillingdempers • Noodveren

»»Kanalisatiesystemen/waterverwerking: • Afdichtingen • Reparatieklem matten

»»Bouw: • Elektrobakken

»»Screening & Recycling industrie: • Zeefsterren

bedrijfsgegevens

Bent u geïnteresseerd in onze mogelijkheden of wilt u advies op rubbergebied neem dan contact op met RIS Rubber, de rubberspecialist.

Branche: Chemie/Industrie Aantal medewerkers: 160 Aantal vestigingen: 2 vestigingen: Nederland/Lelystad; Bulgarije/Kula Samenwerkingsverbanden met: Loggers B.V. op gebied van Railway toepassingen/producten Productsoorten: Rubber vormartikelen Actief in sector: Off-shore, Automotive, Agrarische sector, Railway, Kanalisatiesystemen/ waterverwerking, Bouw, Screening&Recycling industrie Missie: Het ontwikkelen en produceren van een rubberproduct in samenwerking met onze partners waarbij een scherpe prijs en hoge kwaliteit vanzelfsprekend zijn.

Company Guide 2011


»184 Riwal Hoogwerkers bv Als je iets wilt bereiken biedt Riwal een groot assortiment hoogwerkers, verreikers en ander materieel. Als er dagelijks gepresteerd moet worden onder druk en volgens de hoogste veiligheidseisen, levert Riwal aan onderhoudsdiensten en contractors de meest geschikte machines van kwaliteitsmerken in optimale staat, technische ondersteuning en gecertificeerde opleidingen.

» uitbreiding verhuurvloot

bedrijfsgegevens

Bij Riwal wordt continu geïnvesteerd om te kunnen voldoen aan de wensen van klanten en hoge kwaliteits- en veiligheidseisen voor werken op hoogte. Zo is de vloot van Riwal het afgelopen jaar uitgebreid met twee unieke nieuwe hoogwerkers. Een 34 m elektrische schaarhoogwerker van Holland Lift; hiermee is Riwal het eerste verhuurbedrijfwereldwijddatdezemachineinde vloot heeft. En de nieuwe 27 m autohoogwerker van Ruthmann; het unieke aan deze autohoogwerker is de combinatie van werkhoogte (27 m) en het eigen gewicht (3.500 kg). Tevens wordt binnenkort nog een unieke machine toegevoegd aan de verhuurvloot; de MEC Titan Boom.

RIWAL HOOGWERKERS BV MAXWELLSTRAAT 27 3316 GP DORDRECHT T 078 - 618 18 88 F 078 - 618 18 66 W WWW.RIWAL.COM E INFO@RIWAL.COM

De ruim 2.000 hoogwerkers, verreikers en ander bouw- en onderhoudsmaterieel blijven door de zorgenvakbekwaamheidvanonzeervarenmonteurs,permanentintopconditie.Bijonverhoopte storingen is onze technische dienst 24 uur per dag paraat om ondersteuning te verlenen.

» kwaliteit

Het voeren van een nauwgezet kwaliteitsbeleid heeft er toe geleid dat aan Riwal de certificaten ISO 9001, VCA en OHSAS zijn toegekend. Een erkenning van ons streven om onder uiteenlopende omstandigheden topkwaliteit te leveren. Steeds meer gerenommeerde opdrachtgevers en contractors erkennen daarom Riwal als een veelzijdige en betrouwbare partner als je iets wilt bereiken.


Missie:

Het leveren van materieel en diensten die het werken op hoogte veiliger en efficiënter maken »»opleidingen

bedrijfsgegevens

De Arbo-wet verlangt dat trainingen voor bediening van risicovolle bouwmachines door erkende opleidingsorganisaties worden verzorgd. Onze instructeurs verzorgen gecertificeerde en internationaal erkende opleidingen voor veilig werken met hoogwerkers, verreikers en heftrucks. Op basis van kwaliteit heeft Riwal gekozen voor de opleidingsnormen en methoden die ontwikkeld zijn door IPAF (hoogwerkers) en BMWT (verreikers en heftrucks). Bovendien kunnen uw medewerkers die het VCA Basis of VOL certificaat moeten halen bij ons terecht, al of niet met studiebegeleiding. Dankzij ons uniek indooropleidingscentrum in Dordrecht, geven wij praktijktraining onder alle omstandigheden. Uiteraard verzorgt Riwal ook opleidingen op locatie.

Branche: Gezondheidsdiensten DESC Branche: Gezondheidsdiensten Bouwmaterieel: verhuur, verkoop, onderhoud, onderdelen en opleidingen Aantal medewerkers: 5 Alkmaardermeer 9 Aantal medewerkers: 5 200 in Nederland, 800 wereldwijd Aantal 50 vestigingen: 3068 KLvestigingen: Rotterdam 3 Aantal 1 in Nederland, in Europa, 1het Midden-Oosten en Zuid-Amerika Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden Productsoorten: hoogwerkers, met: Lowland verreikers, International heftrucks. met: Lowland International Productsoorten: Medische keuringen T +31(0)10 2887604 Productsoorten: Actief in sector: Medische Utiliteitsbouw, keuringen installatie en advies en onderhoud, chemie en en advies industrie e.v.a. Actief sector: Alle Powered Access Rental Company Of F +31(0)10 2887567 Actief Merken/titels: in sector: Officieel Alle dealer JLG,inInternational Het in kaartbrengen van gezondheidsrisico’s, Mission: The YearHet 2009 in kaartbrengenMission: van gezondheidsrisico’s, medische keuringen, Body Check’s en veiliger medisch advies. medische Missie: E info@descmedical.com Het keuringen, leveren van Total materieel Body Check’s en diensten en medisch die Total het advies. werken op hoogte en efficiënter W www.descmedical.com maken.

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


Âť186 Roossien Hoogwerktechniek Roossien Hoogwerktechniek is uw totaalleverancier op het gebied van industriĂŤle klimmaterialen. Voor professioneel advies, praktisch standaardmateriaal, secuur maatwerk en deskundige inspectie- & onderhoudswerkzaamheden staan onze medewerkers vanuit onze vestigingen in Groningen en Antwerpen tot uw dienst. Wij combineren korte lijnen, snelle en volledige service en uitstekende bereikbaarheid met hoge kwaliteit en concurrerende prijzen. Deze kernwaarden bewezen in de afgelopen jaren hun recessiebestendigheid. Veilig, verantwoord, hogerop! Groeit u met ons mee?

B bedrijfsgegevens

uiten de reeds genoemde producten als ladders, trappen en steigers, waarvan u ruim 1500 verschillende typen in onze catalogus aantreft, is maatwerk de specialiteit van Roossien Hoogwerktechniek. Uw unieke situaties worden per geval bekeken. U mag van ons een klant- en praktijkgerichte oplossing voor uw behoeften op het gebied van klimmateriaal en vlucht- en toegangswegen verwachten. Van tekenwerk tot installatie ter plaatse hebben wij alle benodigde kennis in onze organisatiestructuur aanwezig om uw specifieke maatoplossing te realiseren.

Roossien Hoogwerktechniek Wasaweg 4 9723 JD Groningen Postbus 9105 9703 LC Groningen T +31 (0)50 5496290 F +31 (0)50 5496291 E info@roossien.nl W www.roossien.nl

De kwaliteit van onze producten wordt gewaarborgd door productie onder geldende N(EN) en ISO normen, en voldoet vaak zelfs aan de nieuwste ontwerpnormen, nog voordat deze officieel wordeningevoerd.Onsassortimentkomtnietvoor niets met een zeer lange (15 jaar) fabrieksgarantie. Roossien Hoogwerktechniek staat niet stil op het gebied van productontwikkeling. In 2002 hebben wij een nieuw type kooiladder (www. kooiladder.nl) ontwikkeld, om te voldoen aan de nieuwste en strengste veiligheidsvoorschriften op de Telecom markt.


In nauwe samenwerking met (destijds) Dutchtone, koploper op het gebied van Safety Health & Environment, was dit extra stabiele product uniek in Europa en de wereld. Medio 2006 is een sterk hierop gebaseerd type kooiladder zelfs onze nieuwe standaarduitvoering geworden, en heeft dit type marktbreed navolging gekregen.

gemak en minimale verstoring van uw werkzaamheden doen wij dit bij u op locatie. Deze inspecties voeren wij uit, ongeacht merk. Zowelgoed-alsafgekeurdeitemswordenvanduidelijkemarkering voorzien,ennaadministratieveverwerkingontvangtueenheldere, overzichtelijkerapportage,waarmeeuonderanderevoorzienbent van de nodige documentatie voor uw ISO- en/ofVCA certificering.

Verder hebben wij met ingang van 2003 een nieuw type vluchtweg aan ons assortiment toegevoegd: deVluchtslurf. Ook voor dit product zijn wij exclusief importeur voor Nederland en België.

Detoenemendevraagnaarkwalitatiefhoogwaardigeoplossingen op ons vakgebied leidde er in 2009 toe een vestiging in Antwerpen te openen. Dit filiaal onderging in de zomer van 2010 reeds haar eerste verhuizing.

De Vluchtslurf (www.vluchtslurf.nl) kreeg landelijke media-aandacht van ondermeer RTL4, SBS6 en de Publieke Omroep. Sinds februari 2005 zijn wij als organisatie VCA gecertificeerd. Dit in aanvulling op de persoonlijke VCA-certificering welke wij reeds jarenvanonzemedewerkersverlangden.Hierdoorbentuverzekerd vaneenveiligeenverantwoordelijkeuitvoeringvanuwopdrachten.

bedrijfsgegevens

In het kader van de veiligheid is het voor u wellicht een geruststellendegedachtedatuook voor de (conform de Arbowet verplichte) jaarlijkseinspectievanaluwklimmateriaalbijRoossienHoogwerktechniek terecht kunt. Onze ervaren en deskundige inspecteurs verrichten deze keuring graag voor u. Voor maximaal gebruikers-

Als totaalleverancier hebben wij in de voorbije jaren ons assortiment verder uitgebreid met o.a. valbeveiligingen, veilige in- en uitloopzones op daken, roosters en staalwerk. Het bovenstaande is in een notendop een samenvatting van wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de diverse kanalen in de kantlijn. Onze medewerkers staan u graag te woord, of komen desgewenst bij u op locatie op bezoek om één en ander te bespreken of toe te lichten. Vraag vrijblijvend onze gratis maatwerk en/- of standaard catalogus.

Branche: Chemie/Industrie, Infrastructuur/(Verticaal) Transport, Techniek/Maintenance, Veiligheid/Security Aantal medewerkers: 15 Aantal vestigingen: 2 Nederland en België Productsoorten: Hoogwaardig industrieel (draagbaar) klimmateriaal, vliegtuigtrappen, tankwagenladders, onderhoudsbordessen, kooiladders, vluchtwegen, bordestrappen, brugtrappen, standaard en maatwerk. Actief in sector: Industrie, (petro)chemie, defensie, op- en overslag, gebouwen, luchtvaart, transport.

Company Guide 2011


»188 Rope Access Group BV Rope Access Group BV biedt Rope Access & NDO services aan, zowel onshore als offshore. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden die worden bemoeilijkt door slechte bereikbaarheid voor de reguliere toegangsmethodes zoals steigerbouw, hangbakken en hoogwerkers. Ons IRATA gecertificeerd en multi-gedisciplineerd personeel kan naadloos in bestaande projecten worden inge-

bedrijfsgegevens

zet of als zelfstandige service functioneren. Wat de uitdaging van de werkplek ook is, wij hebben een oplossing om er te komen.

» technieken

» veiligheiD

Rope access of Industriële touwtechnieken maakt het mogelijk om met getraind personeel hoge of moeilijk bereikbare werkplekken te bereiken met behulp van touw- en positioneringtechnieken. Hiermee bieden wij een veilig, efficiënt, tijdsbesparend en vaak goedkoper alternatiefaanvooranderetoegangsmethoden.

Rope Access Group BV is gecertificeerd volgens het VCA veiligheidssysteem en werkt volgens specifieke rope access procedures die zijn gebaseerd op IRATA; de internationale rope access standaard. Dit betekent o.a. dat personeel en materiaal aan deze strenge eisen moeten voldoen.

Lopendebedrijfsprocessenenanderewerkzaamheden ondervinden minimale hinder van rope access activiteiten. Alle NDO technieken zijn uitermate geschikt om met rope access technieken uit te voeren.

Deze strikte eisen hebben ertoe geleid dat wereldwijd het aantal ongevallen vele malen lager is dan bij de andere toegangstechnieken zoals steigerbouw, ladders en mechanische platformen.

Rope Access Group BV Binnen Walevest 183 3311 AA Dordrecht T +31 (0) 78 6317701 F +31 (0) 84 7183985 E info@ropeaccessgroup.com W www.ropeaccessgroup.com

Branche: Inspectie (Niet Destructief Onderzoek) en rope access werk op slecht bereikbare plekken. Daarnaast worden trainingen gegeven voor werken op slecht bereikbare plekken of het redden van hoogte. Actief in sector: Offshore, Industrie, Shipbuilding, Olie en Gas Missie: Door korte lijnen en een open communicatie leveren wij kwaliteit op het gebied van NDO en rope access services. Dit blijkt o.a. uit zaken als een flexibele inzet tijdens de werkzaamheden en keurig, leesbare rapportages na afronding van het werk.


» rope access services

» nDo services

• Niet Destructief Onderzoek (NDO) • Stralen & conserveren • Installatie & constructie incl. lassen, slijpen etc. • Onderhoud en (de-)montage • Rigging & lifting • Reiniging • Werk in besloten ruimtes • Werken met of i.c.m. mobiele platforms • Rescue standby bij kritieke werkzaamheden • Training & advies

• Ultrasoon wanddikte & lasonderzoek • Magnetisch lasonderzoek • Penetrant lasonderzoek • Wervelstroom onderzoek • Corrosie & erosie monitoring • Visueel onderzoek • Video inspectie, endoscopie • Shutdown / turnaround NDO coördinatie / consultancy • NDO level 3 services: o.a. cross checking, consultancy, procedures opstellen

MISSIE:

Specialist solutions in challenging environments

Company Guide 2011


Rotary Equipment Service b.v. is opgericht in september 1976 met als doelstelling zich te specialiseren in rotating equipment werkzaamheden. Het aantal vaste medewerkers in ons bedrijf bedraagt ca. 65 personen, die met regelmaat interne en externe cursussen doorlopen op het gebied van veiligheid en kwaliteit.

Âť190

Rotary

Equipment Service b.v.

H

et rotating equipment omvat de reparatie en revisie van alle soorten, merken en typen centrifugaalpompen, ongeacht de omvang. Deze werkzaamheden worden in het algemeen uitgevoerd in onze werkplaats in Brielle, doch kleine reparaties kunnen ook uitgevoerd worden op locatie. De reparatie- en revisiemethoden worden vastgelegd met uitgebreide inspectie- of maatprotocols, die kunnen dienen voor de historie-file. Wij beperken ons niet alleen tot centrifugaalpompen, maar ook hulpstoomturbines, roterende compressoren, mixers, vacuĂźmpompen, ventilatoren etc. behoren tot onze specialiteit. Het equipment kan eventueel ter plaatse worden uitgebouwd, in onze werkplaats overgehaald en op locatie weer worden ingebouwd en uitgelijnd. Voor het uitlijnen maken wij gebruik van lasertechniek. Gezien de veel voorkomende urgentie van levertijden van onderdelen en/of machinebewerkingen bewerkingen maken wij gebruik van onze eigen machinale afdeling met draaibanken, freesbanken, kolomboormachines, vlakslijpmachines etc. om snel en gericht service te kunnen verlenen. Tevens maakt de industrie veel gebruik van onze machinale afdeling om allerlei onderdelen te laten vervaardigen. Om onderdelen en opstellingen van machines vast te leggen maken wij gebruik van ons eigen cad-systeem. Ons werkterrein ligt hoofdzakelijk in de chemie en petrochemie, voedingsmiddelen, opslag in tanks, waterzuivering etc.

Rotary Equipment Service b.v. missie:

bedrijfsgegevens

Als een onafhankelijk partner en advies gespecialiseerd in revisie en reparatie van rotating equipment en preventief maintenance Branche: Maintenance Aantal medewerkers vast of op projectbasis: 65 Aantal vestigingen: 1 Klanten: Chemie, petrochemie, opslag en distributie, waterzuivering, voedingsmiddelen T +31 (0)181 413 966 Productsoorten: Centrifugaal pompen, ventilatoren, F +31 (0)181 415 623 mixers, stoomturbines, centrifuges E info@rotaryequipmentservice.nl Merken: Onafhankelijk W www.rotaryequipmentservice.nl Actief in sector: Chemie, petrochemie, opslag en distributie, waterzuivering, voedingsmiddelen Rotary Equipment Service b.v. â&#x20AC;&#x2DC;t Woud 12 3232 LN Brielle


Rotary Trading Company (RTC) levert en repareert mechanical seals. Sinds 1978 houdt RTC zich bezig met adviseren op het gebied van asafdichtingstechniek en het realiseren van klantgerichte oplossingen. Door middel van on line support van de fabrikanten die RTC exclusief vertegenwoordigt, is vrijwel elk type afdichting permanent beschikbaar en kan RTC voor alle specifieke toepassingen het juiste exemplaar leveren.

D

oor dit brede aanbod en de uitgebreide kennis van zaken kan RTC een (merk)onafhankelijk advies geven. Tevens reviseert RTC alle merken en typen mechanical seals. RTC maakt gebruik van een zelf ontwikkeld‘Tracking and Reporting’systeem om trends in seal failure te registreren en de root cause vast te stellen van elke seal reparatie. Steeds meer eindgebruikers zien in RTC dé partner voor het beheren en verzorgen van hun totale mechanical sealbestand. Op diverse wijzen worden er, in samenwerking met de eind gebruikers, productverbeteringen toegepast om de MTBSR te verlengen en de onderhoudskosten te verlagen. Vanaf 2002 kan RTC zich nog breder inzetten met de beschikkingovereentotaalpompenprogrammameto.a.slangenpompen, horizontale en verticale single stage and suction pompen, verticale turbine pompen, split casing pompen en multi-stage high pressure pompen, volgens DIN 24255 of API 610. Ook pinch valves van Larox behoren tot de specialismen van RTC. Deze afsluiter is uniek in zijn soort waardoor RTC de industrie oplossingen kan aanbieden in tal van corrosieve en abrassieve toepassingen. In o.a. bulksystemen, pneumatisch transport, waterzuiveringen en andere kristalliserende en vervuilde vloeistoffen heeft deze afsluiter zich volop bewezen. Betrouwbaarheid en een aantrekkelijke Cost of Ownership zijn belangrijke kenmerken van dit product. De samenwerking met zusterbedrijf Rotary Equipment Service heeft geresulteerd in een unieke combinatie, samengevat in het ‘Rotary Care Program’, waarin Rotary Trading Company de expertise levert voor het totale mechanical-seal-beheer inclusief reparatie, het leveren van nieuwe pompen, pinch valves en industriële ventilatoren, en Rotary Equipment Service de kennis en vakmanschap voor de overhaul waarborgt en de upgrading van het rotating equipment tot uitvoer brengt.

»191 Rotary

Trading Company b.v.

bedrijfsgegevens

Through innovative engineering and expert technical service Rotary Trading Company b.v. ‘t Woud 28 3232 LN Brielle

Aantal medewerkers: 15 Aantal vestigingen: 1 Productsoorten: Mechanical seals, Pinch valves, Pompen, Ventilatoren, Blusmonitoren, Check valves

T +31 (0)181 479811 F +31 (0)181 479808 E info@rotarytradingcompany.nl w www.rotarytradingcompany.nl

Company Guide 2011


Âť192 Rotork B.V. Rotork aandrijvingen worden reeds meer dan 50 jaar over de gehele wereld met succes toegepast voor het bedienen van afsluiters. In deze tijd is Rotork uitgegroeid tot de leider in de afsluiterautomatiseringsmarkt. Met productie en service centra, verkoopkantoren en agentschappen gevestigd over de gehele wereld is het voor Rotork mogelijk wereldwijd oplossingen en technische ondersteuning te bieden.

I

n de ruim 50 jaar sinds het bedrijf werd opgericht is Rotork wereldwijd het synoniem geworden voor kwaliteit op het gebied van afsluiterautomatiseringproductenindeolie,gas, energie, water, afvalwater markt. Sinds ongeveer 2 jaar specialiseren wij ons ook in elektrische aandrijvingenvoorregeltoepassingen(S9)welke wij onder de naam CVA op de markt brengen.

bedrijfsgegevens

Wij danken ons succes mede aan een compromisloze nadruk op kwaliteit in elk stadium en op elk niveau binnen de Rotork organisatie. Vanaf de eerste locatie opname, specificatie en ontwerp tot materialen, fabricage en testen, installatie, inbedrijfstelling en after-sales service accepteren wij niet anders dan het beste.

Rotork B.V. Klompenmakerstraat 28 3194 DE Hoogvliet-RT Postbus / P.O. Box 255 3190 AG Hoogvliet-RT The Netherlands T +31 (0)10 4146911 F +31 (0)10 4144750 E sales@rotork.nl W www.rotork.com

Het hart van het bedrijf bestaat uit hoogopgeleide, vooruitstrevende ingenieurs, technici en ondersteunendpersoneel,dieelkeencrucialerol spelen bij het handhaven van de ongeĂŤvenaarde Rotorkreputatievoorinnovatie,betrouwbaarheid en klantenservice. Het Rotork leveringsprogramma bestaat uit elektrische, pneumatische, hydraulische en elektro-hydraulische aandrijvingen en ook een uitgebreidprogrammatand-enwormwielkasten en afsluiter accessoires zoals brackets, verloopen koppelstukken etc. Rotorkâ&#x20AC;&#x2122;sPakscandigitaalbesturingsysteemiseen maatoplossing die voorziet in toonaangevende functies terwijl al onze aandrijvingen geleverd kunnen worden voorzien van een interface om

Branche: algemeen, energie, chemie, industrie, automatisering, infrastructuur, transport, techniek, maintenance, veiligheid, supplying Aantal medewerkers: wereldwijd ongeveer 2000 Aantal vestigingen: Fabrieken 14, Kantoren 28, Agenten 70


te communiceren met andere digitale besturing systemen zoals Modbus, Profibus, Foundation Fieldbus, Devicenet etc. Onze unieke oplossing voor elektrische regeltoepassing – de CVA – communiceert ook met Hart. Veel activiteit in recent vergrote werkplaats Rotork BV te Hoogvliet Deze kogelkranen zijn aangeleverd door de afsluiter fabrikant om te worden voorzien van Rotork type IQ intelligente elektrische aandrijvingen en Rotork Gears wormwielkasten. De samengebouwde en geteste units worden dan naar de locatie van de eindgebruiker verstuurd voor montage in het systeem. Dit is slechts een voorbeeld welke de vergroting van de capaciteit en doorzet snelheid van de Rotork werkplaats voor opwaardering van aandrijvingen, reparaties en nieuwbouw projecten verklaart. Anticiperend op de vraag uit de markt is de werkplaats op maat ontworpen voor het efficiëntoverhalen,reparerenenopwaarderenvanaandrijvingenevenalshetmonteren van aandrijvingen op afsluiters in grotere aantallen dan eerdere mogelijk was

Rotork B.V.:

Kan u een op maat gemaakte oplossing bieden voor al uw service gerelateerde vragen. Naast alle verbeteringen biedt de vergrote werkplaats meer dan een verdubbeling aan capaciteit voor montage werkzaamheden. De 5 ton bovenloopkraan is aangepast opdat vrachtwagens direct gelost en beladen kunnen worden terwijl 2 stuks 250 kg kranen zo geplaatst zijn dat alle werkbanken en de testbank binnen hun bereik zijn. Zo wordt dus iedere noodzaak tot handmatig tillen van aandrijvingen of afsluiters voorkomen. Deze verbeteringen zijn tezamen met nieuwe en meer efficiëntewerkproceduresgeïntroduceerdenzijnvantoepassingopvrijwelhetgehele Rotorkleveringsprogrammavanelektrische,pneumatischeenhydraulischeafsluiter aandrijvingen.

bedrijfsgegevens

Het overhalen, repareren en opwaarderen van aandrijvingen is een integraal deel van het beheer van uw investeringen “Asset Management” dat de Rotork Site Service divisie u kan bieden. Alle elektrische Rotork aandrijvingen – modellen tot ongeveer 30 jaar oud – worden ondersteund. Nadat aandrijvingen gerepareerd of overhaald zijn krijgen deze aandrijvingen een nieuw testcertificaat en 1 jaar garantie met de verklaring dat deze aandrijvingen weer gelijkwaardig presteren aan de waarden zoals zij in eerste instantie geproduceerd zijn.

Preventiefonderhoudomeengroterebetrouwbaarheid van de aandrijvingen te verkrijgen. Overhalen van aandrijvingen in de Rotork werkplaats. Meer dan 50 jaar ervaring neemt een enorme“installed base”met zich mee. Veel aandrijvingen zijn reeds geruime tijd in een agressieve atmosfeer gemonteerd. Factory-fit voor het aanpassen van in de Rotorkwerkplaatsaangeleverdeafsluiterst.b.v. montage van de geselecteerde aandrijving. Retrofit voor het aanpassen van bestaande afsluiters in het veld t.b.v. montage van de geselecteerde aandrijving. Technische ondersteuning gedurende 24 uur per dag en 7 dagen in de week.

Productsoorten: elektrische, pneumatische, hydraulische, electrohydraulische afsluiterbedieningen en aanverwante accessoires en besturingsystemen. Actief in sector: Chemie, Petrochemie, Tankopslag, Transport, Energie, Drinkwater, Oppervlaktewater, Vuilwater Merken/titels: Rotork Controls, Process Controls, Fluid System, Gears, Site Services Missie: Klanten voorzien van superieure oplossingen voor afsluiter automatisering en bijbehorende activiteiten door het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande, innovatieve producten en services, waarbij veiligheid en gezondheid van medewerkers en derden alsmede invloeden op werkomgevingen en het milieu zo optimaal mogelijk zijn gewaarborgd.

Company Guide 2011


»194 Royal Haskoning Industrie & Energie Royal Haskoning is in 1881 in Nederland opgericht en is actief in 17 landen, met 3900 medewerkers en 57 kantoren. Wij zijn een multidisciplinaire, internationaal opererende onderneming.

D

e consultants, architecten en ingenieurs van Royal Haskoning adviseren bij zeer uiteenlopende projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur en transport, architectuur en bouw, gebouwinstallaties, industriële installaties, projectmanagement, water en watermanagement, milieu, kusten en rivieren, havens en maritieme installaties. Bedrijven en overheden over de hele wereld doen een beroep op Royal Haskoning vanwege de focus van het bedrijf op de duurzame interactie tussen mensen en hun omgeving. Over 2009 realiseerde de organisatie een omzet van € 356 miljoen.

seren in een complexe, steeds veranderende maatschappij. Veel moderne vraagstukken vragen om een multidisciplinaire benadering. Techniek, milieu, vakkennis en samenleving moetenonderlingesamenhangvertonen.Royal Haskoning heeft vestigingen en partners in Nederland en wereldwijd. Daarom kan Royal Haskoning op locatie haar integrale diensten aanbieden, gebaseerd op internationaal opgebouwde ervaring. Op deze wijze werken wij effectief aan een succesvolle voorbereiding, uitvoering en exploitatie van projecten en programma’s in dienst van mens en maatschappij.

» betrokkenheid

De divisies Industrial Concepts en Industrial Engineering bieden consultancy en engineering voor industriële installaties en procestechnologie. Belangrijke markten zijn

bedrijfsgegevens

Onze betrokkenheid met onze opdrachtgevers komt voort uit ons enthousiasme om gezamenlijk duurzame oplossingen te reali-

Royal Haskoning George Hintzenweg 85 3068 AX Rotterdam T: +31 (0)10 443 36 66 F: +31 (0)10 443 36 88 w www.royalhaskoning.com E: info@rotterdam.royalhaskoning.com

» consultancY en engineering

Branche: Zakelijke dienstverlening, consultancy, Algemeen, Chemie / industrie, techniek / maintenance, supplying Aantal medewerkers: 3900 wereldwijd Aantal vestigingen: 57 wereldwijd Samenwerkingsverbanden met: (semi)


(petro)chemie, olie & gas, energie, food & beverage, op- en overslag en afvalverwerking. We geven advies en ontwerpen voor het hele scala van deelinstallaties tot en met complete fabrieken. Onze kracht ligt in gestroomlijnde dienstverlening en ondersteuning gedurende de hele cyclus van industriële projecten, van pre-project consultancy en voorbereiding tot detail engineering en constructie (EPCm) en operations tot de end-of-life-cycle. Hierin onderscheiden wij ons door onze conceptuele ontwerpen, project management en controle, flexibele engineering en procurement diensten. Wij zijn gespecialiseerd in het reduceren en beheersen van time-to-market en de investeringskosten.Wij hebben ons bewezen in een grote verscheidenheid aan sectoren.

»»samenhang

bedrijfsgegevens

Door de samenhang met andere divisies van Royal Haskoning, ons 'One Company concept', kunnen we onze technische capaciteiten aanvullen met dienstverlening op gebied van milieu, water management en technologie en havenontwerp.

overheid, (internationaal) bedrijfsleven Productsoorten: Advisering: consultants, architecten en ingenieurs E  ngineering: Concept, basic en detailed P  roject Management & Constructiemanagement E  PCm project executie Procurement Services 3D Laserscan Modeling solutions Actief in sector: Dienstverlening op het gebied van Industrie & Energie, Infrastructuur & Havens, Water & Milieu, Stad & Gebouw Merken/titels: Royal Haskoning Missie: Het creëren van oplossingen voor vraagstukken die betrekking hebben op de duurzame interactie tussen de mens en zijn omgeving

Company Guide 2011


Âť196 Rubaflex Rubber en Plastics BV Rubaflex is een dynamische onderneming, gestart in 1990 als producent van afdichtingen, slangen en slangkoppelingen. Rubaflex hanteert een ouderwetse servicefilosofie gericht op de toekomst. Deze servicefilosofie is nog steeds de belangrijkste waardetoevoeging die Rubaflex aan haar producten meegeeft.

rubber en plastics

P

etrochemie, scheepvaart, bouw en industrie, zij kunnen rekenen op Rubaflex. Met het juiste product, in de juiste kwaliteit, op het juiste moment. Onze relatieshebbendezeinstellingopdejuistewaarde geschat.

bedrijfsgegevens

Rubaflex is een ISO 9001 gecertificeerde onderneming en speelt vandaag de dag een toonaangevende rol in de branche. Het Rubaflex assortimentisindeafgelopenjarensterkgegroeid. Rubaflex beschikt tevens over een moderne CNC-, stans- en draaiafdeling en uitgebreide faciliteitenvoorslangassemblage.Dezeafdelingen, in combinatie met onze productiespecialisten, zorgen ervoor dat Rubaflex alle voorkomende bewerkingen in eigen beheer kan uitvoeren.

Rubaflex Rubber en Plastics BV Daniel Pichotstraat 2 3115 JB Schiedam Postbus 17 3100 AA Schiedam T +31 (0)10-4092000 F +31 (0)10-4092005 E info@rubaflex.nl W www.rubaflex.nl

Regelmatig blijkt hoe noodzakelijk onze verregaande specialisatie is. Voor de meest gecompliceerde problemen wordt een beroep op ons gedaan, en zelden tevergeefs. Om deze unieke service te kunnen verlenen zijn er op ieder vakgebiedenthousiastespecialistenaangetrokken. Mensen die met u meedenken, problemen analyseren, toetsen en de oplossing in de praktijk toepassen. Daarnaast levert Rubaflex het overgrote deel van de producten direct uit voorraad. Producten van topkwaliteit, tegen sterk concurrerende prijzen. Een telefoontje, fax of e-mail is voldoende om het gewenste artikel in recordtijd in huis te hebben. Stel onze servicebereidheid gerust op de proef!


bedrijfsgegevens

Branche: afdichtingstechniek en slangtechniek Aantal medewerkers: 54 Eigen merk: AV 400 Multiblau速 Producten: afdichtingen, rubberprofielen, rubberplaat, viton速, fenders, vormartikelen, pakkingplaat, grafiet spijkerplaat, stopbuspakking, PTFE, polyurethaan, siliconen, PVC, nylon, FRP gratings, o-ringen, snoerrubber, oliekeerringen, slangen, slangkoppelingen, brandslangen, brandslangkoppelingen, bunkerslangen, hydrauliekslangen, hydrauliekkoppelingen, trillingdempers, kogellagers, v-snaren, spiraal gewonden pakkingen, ring joint gaskets, expansiestukken, scupperplugs, isolatiemateriaal, lijmen, kitten, pijpreparatie

Company Guide 2011


»198 SGS Nederland B.V. SGS Nederland B.V. maakt deel uit van ’s werelds grootste onafhankelijke organisatie op het gebied van controle, inspectie, analyse en certificatie SGS S.A., met haar hoofdkantoor in Genève. Vertegenwoordigd in meer dan 140 landen met ruim 56.000 medewerkers vormt SGS een netwerk van meer dan 1000 kantoren en laboratoria over de gehele wereld.

D

» niet-Destructief onDerzoek

Binnen de SGS Nederland Groep voert de business line Industrial Services diensten uit voor industriële markten op het vlak van Niet-Destructief Onderzoek,beoordelingvanhijs-enhefwerktuigen, technische inspecties en adviesverlening, opmaak en vertaling van documentatie en conformiteitsbeoordelingen.IndustrialServicesisgeaccrediteerd

De afdeling NDT inspecteert en controleert alle mogelijketechnischeinstallaties.Vanbovengrondse opslagtanks tot pijpleidingen. Van toezicht op nieuwbouwvaneenplanttotenmetinspectiesbij eenbedrijfsstop.Zijonderzoektkritischelasverbindingenenbepaaltwanddikte-afnameinconstructies, plaat- of pijpmateriaal. Maar ook materiaalanalyse en het identificeren van oppervlakte indicaties behoren tot het dienstenpakket. NDT is een specialiteit waarbij grote deskundigheid, de meest verfijnde technieken en de modernste uitrusting worden ingezet.

bedrijfsgegevens

e missie van SGS is gericht op het bewaken c.q. verbeteren van de kwaliteit van goederen,producten,diensten,systemen en het leefmilieu. De hoofdactiviteit ligt op het vlak van de controle en de inspectie van de kwaliteit en de kwantiteit van goederen en producten, inclusief de bemonstering en analyse. Deaanverwanteactiviteitenzoalsadviesverlening en certificering sluiten hierop aan.

SGS Nederland B.V. Malledijk 18 3208 LA Spijkenisse Postbus 200 3200 AE Spijkenisse T (0181) 69 33 33 F (0181) 62 35 66 E nl.ind@sgs.com W www.sgs.com

voor talrijke wettelijke voorschriften, nationale en internationale normen en is hierdoor uw ideale localepartnermetwereldwijdeervaringenknowhow.


»»Hijs- en hefwerktuigen Het beoordelen van de conditie van hijs- en hefwerktuigen is een vak apart, waar specifieke technische kennis en praktijkinzicht voor nodig zijn. Deskundige en onafhankelijke keuringen, gecombineerdmettijdigenvakkundigonderhoud,kunnenveel ongelukken voorkomen. De afdeling Cranes, Lifting and Hoisting Equipment van Industrial Services voert alle mogelijke onderzoekingen en beproevingen uit aan hoogwerkers, verreikers, heftrucks, funderingsmachines,steigersenoverigehijs-enhefwerktuigen.De onderzoekingenenbeproevingenvariërenvaningebruikname en periodieke keuringen tot exportkeuringen en opstellingsinspecties. Daarnaast is deze afdeling een door de Nederlandse overheid aangewezen keuringsinstantie voor het uitvoeren van periodieke keuringen van hijskranen waaronder mobiele kranen, torenkranen, mobiele torenkranen, grondverzetmachines en autolaadkranen. Verder is SGS een bij de Europese Unie geregistreerde Notified Body voor het uitvoeren van EG-typeonderzoek van hoogwerkers, hangsteigers en overige hijs- en hefwerktuigen met valgevaar voor personen van hoogtes van meer dan 3 meter.

»»Technische Inspecties In deze afdeling gaat het om toezicht houden, begeleiden en visueelinspecterenvantechnischeinstallatieszoalsbovengrondse opslagtanks, transport- en pijpleidingen en staalconstructies. Deze werkzaamheden kunnen zowel in de nieuwbouwfase als

de gebruikersfase worden uitgevoerd.Tot de expertise van onze TechnischInspecteursbehorenookdewerkzaamhedenvoorhet kwalificeren van lassers en lasprocedures.

»»Explosieveiligheid SGS biedt een volledig dienstenpakket aan op het gebied van explosieveiligheid; inspectie van apparatuur en zones waarin dit gebruikt wordt, advies bij het in kaart brengen van uw explosieveiligheid en de te treffen maatregelen (inclusief een RI&E en het opstellenvanhetExplosieVeiligheidsDocument)enuiteraardhet trainen van uw medewerkers. Daarnaast begeleidt SGS ook de verplichte certificatie voor fabrikanten van Ex-apparatuur (eventueel via een Notified Body).

»»INTRON Bij SGS INTRON staat alles in het teken van bouwmaterialen in hun toepassing, hun prestaties en hun duurzaamheid. Zij kan technische en financiële risico’s van opdrachtgevers limiteren en beheersbaar maken. Bij SGS INTRON worden oplossingen voor complexe vraagstukken geleverd.

»»SGS INTRON heeft 3 focusgebieden:

bedrijfsgegevens

Kwaliteitsvaststelling; het toetsen van producten en processen aan gestelde specificaties volgens vastgelegde beproevingsmethoden resp. inspectieprotocollen en het afgeven van erkende kwaliteitsverklaringen (certificatie). Kwaliteitsverbetering;hetverbeterenvanhetprestatieniveauvan een product en/of het verbreden van het toepassingsgebied. Kwaliteitsvoorspelling; het beoordelen van de geschiktheid van een product voor bepaalde toepassingen of het lange termijn gedrag ervan bepalen.

Branche: Inspectie Aantal medewerkers: ± 1100 medewerkers Aantal vestigingen: 17 vestigingen Productsoorten: Niet-destructieve technieken, Inspectie hijs- en hefmiddelen, Technische visuele inspecties, kwaliteit van bouwmaterialen Actief in sector: Petrochemie, Industrie, Apparatenbouw, Bouw Missie: ‘To assure the quality of products and services for our clients and consumers worldwide, through professional and independent verification, testing and certification, creating value for shareholders, customers and the public.’

Company Guide 2011


»200 Siemens Wereldwijd werken er bij Siemens 475.000 medewerkers, verspreid over meer dan 190 landen. Bijna driekwart van de concernomzet van bijna 90 miljard euro wordt behaald met producten jonger dan vijf jaar. Jaarlijks geeft Siemens wereldwijd

bedrijfsgegevens

meer dan 5 miljard euro uit aan onderzoek en ontwikkeling.

» leveringsprogramma

» toegevoegDe waarDe

Hetgevarieerdeleveringsprogrammabestaatuit producten, systemen, installaties en diensten. Naast de zakelijke markt bedient Siemens, veelal via de tussenhandel, ook de particuliere consument. De Nederlandse afnemers uit de zakelijke markt vinden bij Siemens producten en totaaloplossingen op het gebied van energie, werken, mobiliteit,communicatie,veiligheid,gezondheid en industrie.

Daar Siemens, naast een compleet scala aan ‘state of the art’ producten ook een integrale solution partner wil zijn, heeft haar toegevoegde waarde vele gezichten. Bijvoorbeeld projectmanagement,advies,engineeringendeontwikkeling van hard- en software. Maar ook service, onderhoud en reparatie, evenals installatie, inbedrijfstelling en logistiek. Opleidingen en inscourcing maken het pakket compleet. Naast continuïteitenbetrouwbaarheidzoekenklanten bij Siemens kwaliteit en innovatieve kracht binnen een mondiaal opererend kennisnetwerk.

Siemens Nederland N.V. Industry Automation & Drive Technologies Prinses Beatrixlaan 800 2595 BN DEN HAAG Postbus 160668 2500 BB DEN HAAG T 070-333 3515 F 070-333 3495 E industry.nl@siemens.com W www.siemens.nl/industry


»»Totally Integrated Automation Siemens biedt u met Totally Integrated Automation (TIA) een uitgebreid portfolio aan producten voor het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen. Totally Integrated Automation heeft een uniek en compleet assortiment producten en systemen voor de invulling van al uw automatiseringsvraagstukken in de productie- en procesindustrie. Van losse componenten tot en met totaaloplossingen. Met Totally Integrated Automation bieden wij u de ideale basis voor oplossingen die het beste bij uw individuele wensen aansluiten.

»»SIMATIC: geïntegreerd en efficiënt Het belangrijkste element in ons uitgebreide programma van industriële automatiseringssystemen is SIMATIC. Dit is een uniek, geïntegreerd systeem ontworpen voor toepassingen in de meest uiteenlopende productie-applicaties en geschikt voor alle industrieën. Of u nu fabricage, procesautomatisering of oplossingen voor de infrastructuur zoekt. SIMATIC zal een belangrijke bijdrage leveren en uw productiviteit verhogen.

»»De perfecte SIMATIC controller voor elke toepassing Onze uitgebreide SIMATIC controller reeks biedt de perfecte programmeerbare logische regeleenheid, ongeacht uw eisen. Of het nu controletaken zijn, eventueel met de integratie van technologie of data-archivering, van kleinschalige automatisering tot aan zeer complexe systeemoplossingen met een failsafe of een standaard controller. Een SIMATIC controller is een veilige investering voor de toekomst en stelt u in staat om te reageren op nieuwe uitdagingen; snel, flexibel en kosteneffectief.

»»Het moderne Proces Control Systeem voor de hele procesindustrie Het moderne Proces Control Systeem SIMATIC PCS 7 staat voor top-level efficiëntie in proces automatisering. Het verzorgt de automatisering van alle primaire processen. Van een klein laboratorium systeem tot aan een groot plant netwerk, SIMATIC PCS 7 biedt uiterst flexibele schaalvergroting en laat een significante vermindering van de Total Cost of Ownership zien.

»»Gasanalyse - veldinstrumentatie - weegoplossingen (Siwarex)

bedrijfsgegevens

Ook biedt Siemens een uitgebreid pakket producten aan op het gebied van gasanalyse, veldinstrumentatie en industriële weegoplossingen, geschikt voor de chemische en petrochemische industrie en integreerbaar in (plc) netwerken. Ons zeer uitgebreide portfolio aan procesinstrumentatie biedt u de top van de hedendaagse verkrijgbare transmitters op de markt. Of u nu druk, temperatuur, flow of niveau wilt meten; wij brengen u een uniek portfolio proces instrumentatie, inzetbaar voor al uw wensen. Ook op het gebied van klepstandstellers, proces controllers en proces recorders bent u bij Siemens aan het juiste adres.

Branche/Sectoren: Industrie, Energie en Gezondheidszorg. Aantal werknemers in Nederland: 2750 Productsoorten: scala aan state of the art producten met daarnaast toegevoegde waarde zoals projectmanagement, advies, engineering en de ontwikkeling van hard- en software. Maar ook service, onderhoud en reparatie, installatie, inbedrijfstelling en logistiek, opleiding en insourcing maken het pakket compleet. Visie: Siemens wil een pionier zijn in industriële productiviteit, efficiënte energievoorziening, betaalbare en patiëntgerichte systemen voor de gezondheidszorg en intelligente oplossingen voor infrastructuur.

Company Guide 2011


Danny Cornelissen


Simplus fabriceert in een modern uitgerust gebouw professionele brandblusapparatuur en opereert landelijk in maintenance op locatie, als partner in absolute veiligheid. Gesitueerd op het industrieterrein ‘Dordt West’ is Simplus supporting in safety voor het bedrijfsleven en de industrie. In de Shipping Valley Drechtsteden begeeft zij zich specifiek in de behoeften van de scheepsbouw, de binnenvaart en offshore.

»203

S

implus is al sinds 1932 actief in het produceren van geavanceerde brandblusapparaten met een rijkstypekeur conform EN 3-10 norm, CE keurmerk en enkele zelfs de British Standard en de SteerWheel approval.Hetprogrammaomvateencompleterangeinpoederblussers, schuimblussers en koolzuursneeuw blusapparaten. Voordeinzetbaarheidvanblusapparatenonderextremeomstandigheden, levert Simplus beschermkasten, die voldoen aan de NATO en OFFSHORE standaard. Naast een serie bluswagens en een programma vaste automatische brandmeld- en blusinstallaties, is Simplus voorraadhouder van professionele STORZ armaturen en brandslangen. Simplus biedt tevens een totaalpakket aan preventiemiddelen voor onder andere de internationale scheepvaart. Voor optimale veiligheid is er een PBM pakket en een programma Arbo veiligheids- en BHV producten.

Simplus

» erkend

SimplusiseenNCP-REOBerkendonderhoudsbedrijfenverzorgtlandelijken oplocatiewettelijkvoorgeschrevenonderhoudaanblusapparatenconform de norm NEN 2559. Bovendien is Simplus NSI erkend en worden hydrostatische beproevingen van drukcilinders onder auspiciën van de Scheepvaart Inspectie en Bureau Veritas in eigen werkplaats uitgevoerd. Ook worden beproevingen van reddingsvesten en ademluchttoestellen uitgevoerd.

» opleidingen

Simplus bezit het Keurmerk NIBHV en verzorgt als Arbo opleider professioneel opleidingen. Met multimediamiddelen en een ruim geoutilleerd praktijkoefenterrein behandelen gecertificeerde docenten de training BHV volgens de door de ministeries BZ en SZ&W omschreven eisen. Praktijkoefeningen in het gebruik van perslucht zijn onderdeel van de training Adembescherming. Ook verzorgt het Simplus trainingscentrum de opleidingen EHBO enVCA-I. Op locatie worden Ontruimingsoefeningen georganiseerd.

» service

De Simplus Servicedienst inspecteert en hervult, repareert of reviseert; zelfs aan boord van schepen en platforms. Op het gebied van dienstverlening en veiligheidsadvisering verzorgt Simplus Quickscans voor projectering van blusmiddelen.

bedrijfsgegevens

BEVEILIGING

Simplus Brandblusapparaten BV Wieldrechtseweg 24 Postbus 114 3300 AC Dordrecht T +31 (0)78 6520752 F +31 (0)78 6520753 E info@simplus.nl W www.simplus.nl Branche: Fabrikant brandblusapparatuur Aantal vestigingen: 1

Aantal medewerkers vast of op projectbasis: 20 Producten/productgroepen/merken: Poeder-, schuim-, CO2 brandblusapparaten en blus-wagens, Drukslanghaspels en toebehoren, Brandslangen en -armaturen, Brandblusinstallaties, Brandpreventie middelen, Noodverlichting en vluchtwegsignalisering, Vluchtwegen, Persoonlijke bescherming en BHV producten, Keuringen en Inspecties, Onderhoud blusmiddelen, Arbo-advisering brandpreventie, Arbo trainingen Missie: Simplus is innovatief ontwikkelaar en producent van brandblusapparaten die aan de hoogste normen voldoen. Als groothandel streeft Simplus naar een totaal Safety-pakket in producten, maintenance, dienstverlening, keuringen, advisering en trainingen op het gebied van brandveiligheid. Optimale veiligheid met Risicoanalyses, Calamiteiten- en Ontruimingsplannen en een compleet aanbod BHV voor bedrijven, overheid en instellingen. Wel degelijk omdat ’t om mensen gaat!

Company Guide 2011


Danny Cornelissen


»205 Spraybest Europe B.V. Spraybest Europe B.V. is importeur/technische groothandel in onder andere industriële sproeiers, verstuivers en druppelafscheiders.

bedrijfsgegevens

Druppels maken of druppels vangen; Spraybest is dé specialist. Enkele toepassingsgebieden waarin wij ons reeds bewezen hebben zijn; milieutechniek, chemie, petrochemie, farmacie, scheepsbouw, off-shore

Spraybest Europe B.V. Zwanenburgerdijk 335 1161 NN Zwanenburg Postbus 153 1160 AD Zwanenburg

Branche: Import/technische groothandel Produkten: Industriële sproeiers, verstuivers, tankreinigingssproeiers, druppelafscheiders, demisters, lucht messen, blaasmonden, schakelkastkoeling Merken: Bete Fog Nozzle, Munters Euroform, Gamajet, Exair Missie: Meedenken leidt tot betere oplossingen, Spraybest haalt meer uit uw proces.

T +31 (0)20 4976780 F +31 (0)20 4976705 E info@spraybest.nl W www.spraybest.nl

Company Guide 2011


»206 Stammis Verhuur bv Al ruim 45 jaar is Stammis Verhuur totaalleverancier in de verhuurbranche op het gebied van machines en gereedschappen. Inmiddels zijn zij uitgegroeid tot een landelijk verhuurbedrijf met een breed assortiment aan machines en gereedschappen.

D

bedrijfsgegevens

e machines en gereedschappen van Stammis Verhuur zijn uitsluitend van topfabrikanten. Voor optimale betrouwbaarheid worden deze artikelen doorlopend geïnspecteerd, onderhouden en jaarlijks gekeurd. Dit gebeurt volgens de in de Nederlandse en Europese wetgeving gestelde normen en conform VCA.

STAMMIS VERHUUR BV Galileistraat 17 1704 SE Heerhugowaard T 0251-290210 F 0251-290215 W WWW.STAMMIS.NL E INFO@STAMMIS.NL

» stammis verhuur levert onDer anDere: - Aggregaten - Grondverzet-/bewerkingsmachines - Compressoren - Hijs- en hefwerktuigen - Rolsteigers - Verlichting - Kabelgoten - Verwarming en drogers - Elektrisch gereedschap Kijk voor het volledige assortiment op onze site.


Tekst:

Het leveren van de juiste type machines of gereedschappen voor uiteenlopende werkzaamheden. KWALITEIT

bedrijfsgegevens

Kwaliteit is een belangrijk aandachtspunt in de bedrijfsvoering van Stammis Verhuur. Een grote diversiteit aan machines is beschikbaar om elk werk met de juiste machines uit te voeren. Door de jarenlange ervaring van StammisVerhuur worden alleen die machines geselecteerd die aan alle eisen voldoen. Het juiste advies en stipte aflevertijden zijn onlosmakelijk met de kwaliteit van Stammis Verhuur verbonden. Stammis Verhuur is lid van de brancheorganisatie BMWT en is hierdoor bevoegd om door middel van BMWT-Keur de kwaliteit van alle machines en gereedschappen te waarborgen. StammisVerhuur is, om deze keuringen uit te mogen voeren, speciaal hiervoor door de TUV gecertificeerd.

BRANCHE: Branchedefensie, industrie, bouw en evenementen. AANTAL MEDEWERKERS: 30 in Nederland AANTAL VESTIGINGEN: 5 in Nederland PRODUCTSOORTEN: aggregaten, aggregaattoebehoren (kabels, verdeelkasten, brandstoftanks), grondverzetmachines, compressoren, hijs- en hefwerktuigen, opslagcontainers, rolsteigers, verlichting, kabelgoten, verwarming en drogers, elektrisch gereedschap. ACTIEF IN SECTOR: defensie, industrie, bouw en evenementen. MISSIE: de klant voorzien van het juiste advies met welk type machine of gereedschap de werkzaamheden het beste uitgevoerd kunnen worden.

Company Guide 2011


»208 Stopaq Visco-Elastic Coatings STOPAQ B.V. produceert een reeks producten van hoogwaardige kwaliteit, gebaseerd op een visco-elastische technologie. De producten garanderen een zeer lange bescherming van onderwater, onder-en bovengrondse voorwerpen tegen corrosie. Tevens produceert STOPAQ een serie afdichtingsproducten ten behoeve van het voorkomen van waterlekkage bij sparingen voor kabels en leidingen.

D

e gepatenteerde STOPAQ producten worden wereldwijd gebruikt door een groot aantal olie- en gas-, constructie-, telecommunicatie-, energie- en waterbedrijven. De STOPAQ anticorrosie systemen zijn door diverse olie- en gasbedrijven getest, waarna deze de producten bindend voorschrijven. STOPAQproductenzijngecertificeerdvolgensde KIWA BRL K-911 en NSF/ANSI 61.

» filosofie

bedrijfsgegevens

STOPAQ heeft een reeks visco elastische producten ontwikkeld die een nieuwe visie geeft op het gebied van corrosiepreventie en afdichtingsoplossingen.

STOPAQ B.V. Gasselterstraat 20 9503 JB Stadskanaal T 0599 696170 F 0599 696177 E info@stopaq.com W www.stopaq.com

In tegenstelling tot vele traditionele producten, is tijdens de productie rekening gehouden met de verschillende applicatie condities. STOPAQ materialen zijn milieuvriendelijk en vereisen een minimaleoppervlaktevoorbehandelingwaarmee het geen gevaar oplevert voor de gezondheid of omgeving.STOPAQsystemengeeftdezekerheid van een optimale externe corrosiewering op gas, olie en waterleidingen.

» r&d test centre

STOPAQ B.V. investeert veel in onderzoek en productontwikkeling om haar technologische voorsprong te behouden en nieuwe toepassingen te kunnen ontwikkelen. Veelvuldig onderzoek wordt verricht in het speciaal daartoe ingerichte laboratorium in Stadskanaal. Door de

Branche: Chemische Industrie Aantal medewerkers: >25 Aantal vestigingen: 2 Samenwerkingsverbanden met: BASF Productsoorten: corrosiepreventie, afdichting, isolatie Actief in sector: olie en gas, petrochemie, water, electriciteit, marine Merken/titels: STOPAQ Wrappingband, STOPAQ Outerwrap, STOPAQ Polyester, STOPAQ CZH Paste, STOPAQ Flange Belt, STOPAQ HI Shield, STOPAQ Outerglass Shield, STOPAQ Subsea Compound


Onshore & Offshore Rehabilitatie & Nieuwbouw Pijpleidingen Onderwater & Bovengrondse Toepassingen Veld & Fabrieksapplicaties

eigen onderzoeksfaciliteiten is STOPAQ B.V. in staat op maat gesneden oplossingen te bieden. Bovendien wordt de hoge kwaliteit van de producten continu bewaakt volgens strenge kwaliteitsprocedures, van concept tot toepassing. STOPAQ B.V. werkt volgens NEN-EN ISO 9001.

» training centre

Getraind en gecertificeerd personeel zijn van zeer groot belang voor een succesvolle verwerking van STOPAQ en daarmee een langdurige corrosiebescherming. Daarom biedt STOPAQ in een speciaal daartoe ingericht trainingscentrum, praktijkgerichte trainingen voor applicateurs, inspecteurs en leidinggevenden.

» zelfherstellend coating sYsteem

bedrijfsgegevens

• STOPAQ corrosiepreventie- en afdichtingsmaterialen verouderen niet en blijven permanent flexibel • STOPAQ producten zijn niet toxisch • Waterdicht en gasdicht (FN2100 gasbelemmerend) • Corrosiewerende producten zijn ongevoelig voor microbiologische aantasting (M.I.C) • Voorbehandeling eenvoudig en minimaal; geen primers benodigd • Zelfherstellendeeigenschappenbijkleinebeschadigingen(getestdoorKIWA) • Excellente adhesie • Snelle en eenvoudige applicatie

Mission Statement: STOPAQ will continue to develop corrosion prevention and sealing solutions for the protection of clients assets around the world, fulfilling all market requirements for a performance guarantee, flexibility and bonding power, whilst ensuring respect for the environment. We will provide our customers with a worldwide service and support network, which will compliment our products. Ensuring our clients derive maximum benefit from our solutions. We will fulfill our vision of absolute world leadership in visco-elastic technology within our industry, through innovation, commitment, and service.

Company Guide 2011


»210 Stravers Torenkranen B.V. In 1987 gestart als bedrijf dat op regionale schaal onderhoud aan bouwmachines verrichtte, zijn wij uitgegroeid tot een allround specialist in torenkranen. Tot een VCA gecertificeerde totaalaanbieder die over de hele wereld actief is. Met parate technische kennis in huis van alle vooraanstaande merken torenkranen. En dealer van Terex Comedil voor de Nederlandse markt.

» vca petrochemie certificaat Stravers Torenkranen B.V. heeft zich vanaf 2003 gespecialiseerd in de toepassing van torenkranen voor de tankbouw en industrie. Hierdoor hebben wij binnen ons bedrijf gestreefd de veiligheid naar een nog hoger niveau te brengen. Dit heeft geresulteerd in het VCA Petrochemie Certificaat dat wij in juni 2010 als eerste en enige torenkraanbedrijf in Nederland mochten ontvangen.

» veiligheiDskunDige

bedrijfsgegevens

Onze goed opgeleide medewerkers kunnen middels auto-cad tekeningen hijsplannen voor u maken. Ook hebben wij een eigen gediplomeerde veiligheidskundige in huis om

Stravers Torenkranen B.V. Nieuwe Veldenweg 7 5464 RC Veghel Nederland T 0413-257211 F 0413-257079 E stravers@stknl.com W www.straverstorenkranen.com

VGM-deelplannen en TRA’s, draaiboeken of montageplannen af te stemmen op uw locatiegebonden eisenpakket op het gebied van veiligheid. Verder hebben we slimme oplossingen bedacht om schade aan ondergrondse folie te voorkomen door middel van bodemdrukverdeling.

» jong kranenpark Ons kranenpark is gemiddeld 4 jaar jong, waarbij we geen enkele kraan ouder dan 10 jaar hebben. Tevens is het merendeel van onze kranen van het model flat-top, wat de efficiëntie bij meerdere kranen op één site zeer ten goede komt.


Stravers Torenkranen B.V.

Top Quality, Top Service

Advies, service en ondersteuning bij (tijdelijke) bouwvergunning zit standaard in ons dienstenpakket. Kortom de juiste torenkraanpartner voor uw tank storage terminal of andere (petro)chemische installatie.

» vrijBlijvenDe offerte

bedrijfsgegevens

Meer info vindt u op onze website. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze dienstverlening of een geheel vrijblijvende offerte willen ontvangen, dan willen wij u graag bezoeken of uitnodigen op onze werf te Veghel. Het team van Stravers Torenkranen staat altijd voor u klaar.

Branche: Het verhuren, onderhouden en verkopen van vaste torenkranen en machinistenliften Actief in de sector: Bouw, Industrie, (Petro)chemie, Tank- en silobouw, Scheepswerven, Energieproductie, Afvalverbranding, Offshore Aantal medewerkers: 16 Aantal vestigingen: 1 Merken: Terex (Comedil ) dealer, Geda dealer Productsoorten: Vaste en railrijdende torenkranen, met een hefvermogen van 1 t/m 40 ton, met gieklengtes van 16 t/m 85 mtr. Tweepersoons machinistenliften van 30 t/m 120 mtr. uitstaphoogte. Certificatie: Per 15 juni 2010, in het bezit van het VCA Petrochemie certificaat, Samenwerkingsverbanden met: ROC en SOVO en erkend door Kenteq als Erkend Leerbedrijf. Missie: Naast duurzaam ondernemen, willen wij een toonaangevende speler zijn in de markt voor vaste torenkranen. Hiervoor bieden wij efficiënte en klantgerichte oplossingen voor uw projecten, waarbij de veiligheid bovenaan staat. Member of: EVO en BMWT

Company Guide 2011


»212 Sulzer Turbo Services Rotterdam B.V. Sulzer Turbo Services provides comprehensive repair, refurbishment, and maintenance on rotating equipment on a global basis. As the leading non-OEM provider of turbines, compressors and other rotating equipment repair services, Sulzer Turbo services can offer reliable, effective and efficient solutions to problems on any brand of thermal rotating equipment. Our services are available 24 hours a day, 365 days a year

» field service:

As an independent specialist Sulzer Turbo Services provide services as major inspections, repair and maintenance for steam turbines, centrifugal compressor, recip compressors, expanders and other thermal rotating equipment. This service can be performed on scheduled or unscheduled emergency maintenance. Our field crew is equipped with all required tooling as well as optical alignment and bore-scope equipment when called for.

» shop service:

bedrijfsgegevens

Sulzer Turbo Services offers all basic repair and overhaul services such as, manufacturing of blades, nozzles, diaphragms and impellers,

DESC Sulzer Turbo Services Rotterdam BV Alkmaardermeer Moezelweg 9 190 3068 KL Rotterdam 3198 LS EUROPOORT RT T +31(0)10T2887604 +31 181 282 000 F +31(0)10F2887567 +31 181 282 002 E info@descmedical.com E sulzertsrotterdam@sulzer.com W www.descmedical.com W www.sulzerts.com

advanced welding repair for rotors, coatings and high speed balancing. In case repair is not possible Sulzer Turbo Services has the capabilities, experience and technical knowhow to manufacture new parts based on reversed engineering.

» engineering

One of our strongest capabilities is our worldwide engineering force. Our engineering department offers you re-rates, upgrades, failure/problem analysis, in-house metallurgy and more. Many customers national as well international are using these capabilities to improve the performance and reliability of their rotating equipment

We offer global service with local presence. With 46 locations on five continents Sulzer Turbo Services provides global reach with high quality local service.


Mission:

To be the leading, independent, technically advanced and innovative service ­provider for land-based rotating equipment, to operators and owners, worldwide.

»»sulzer turbo services

bedrijfsgegevens

Sulzer Turbo Services is a leading independent provider of repair and maintenanceservicesforturbomachinery,generators,andmotorswithexpertise in rotating equipment. The division also manufactures and sells replacement parts for gas and steam turbines, compressors, generators, and motors. Sulzer Turbo Services’customers are located in the oil and gas, hydrocarbon processing, power generation, transport, mining, and other industrial markets.

Branche: Service, repair, maintenance of rotating equipment Aantal medewerkers: 73 Aantal vestigingen: 1 Samenwerkingsverbanden met: see www.sulzerts.com Productsoorten: Steam-turbines, Centrifugal compressors, Reciprocating compressors, Hot gas-expanders and other rotating equipment Actief in sector: Air Seperation, Power Generation, Waste-Power Generation, Oil & Gas Chemical and Petrochemical Industry Base Metal, Pulp & Paper Industry Merken/titels: independent

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


»214 Swagelok Nederland How can we help you grow? Helping you grow means leveraging our core values on which our company was founded and built. Our core values are pillars upon which our company was built. And they’re the fuel for where we are going. Everything

bedrijfsgegevens

we do, everything we make, everything we have to offer comes from these core values.

Swagelok Nederland Nederland Sales & Service B.V. Coenecoop 770 2741 PW Waddinxveen +31 (0)182 62 40 60 general +31 (0)182 62 40 40 sales +31 (0)182 62 40 50 fax www.swagelok.com/nederland info@nederland.swagelok.com

How can we help you save costs? Here are some typical line items in a cost-savings report: Consignment – Inventory on your premises but not on your books until you need it. eBusiness Solutions – Electronic ordering and payment, downloadable CAD templates on the Web, integration with your ERP or marketplace. Emergency Delivery – Products and back-up equipment delivered quickly in urgent situations. Energy Management – Auditing your plant and calculating the cost of energy leaks. Engineering Services – On-site engineering support, special product configurations, new product development, collaboration on special design problems or challenges.


»»customer focus

»»respect

Everything that we do every day at Swagelok is focused on improving service to you as our customer. In particular, we focus on being flexible and adaptive, as well as timely and responsive.

“Respect for the individual” is our commitment to a culture in which people are trusted and treated fairly. We listen and learn from each other. Each voice is important. We also respect you as our customer, and the constraints and pressures that you are working under. We are listening to you, and trying to improve the way we do business.

Our regularly stocked products are available in multiple end connections,sealingmaterials,portoptions,andconfigurations.But if you do not find what you want in our product literature, we may still be able to help.We have field engineers and technology centers for the purpose of collaborating with you to provide specially designed solutions, including panels and other assemblies.

»»quality Extraordinary quality is our promise. We design and manufacture products to the highest standard, without exception. We provide services that are exceptional – that exceed your expectations. Inourdesignandmanufacturingprocess,webuildinqualitychecks at every key point along the way, including simulated computer modeling, electron scanning of raw materials, dimensional testing, and even non-functional appearance inspections. But we do not stop there. We want our products to help your systems perform at optimum efficiency. So we provide training in component installation. And, at your request, we will audit your fluid systems for inefficiencies, calculate your energy losses, and recommend improvements. Our goal is zero customer disappointments, that is, every product that goes out the door must be free of defect.

»»integrity Integrity is about doing the right thing, every time, with courage and character. Integrity is about thinking beyond the immediate sale. It’s about understanding your business and challenges. Ultimately, it’s about the success of your business, the ability to help make you grow.

bedrijfsgegevens

We demonstrate this commitment every day through our actions. It’s honest communication about delivery times, opening our company to deliver you products on a Sunday and adjusting local stock levels to accommodate your future needs.

»»continuous improvement Continuous improvement is the art of changing for the better. We introduced our Swagelok® tube fitting in 1947, but since then we have continued to improve it, with major changes to ferrule geometry and metallurgy introduced in 2000. Today, we are in the process of rolling out the fitting in more materials and sizes, including exotic alloys for sour gas applications in oil and gas exploration. In our services, we strive to improve customer convenience. We know that having the right product in the right place at the right time is everything and we are committed to make this happen.

»»innovation We believe in innovation, the attempt to bring new ideas into practice, to change how the world works. Weputsignificantresourcesbehindourresearchanddevelopment. That’s why we are a thought leader in metallurgy and corrosion issues, and why we hold more than 200 patents worldwide. Of course, our innovations exist only to advance your innovations. The knowledge that we acquire is for our customers, and we are always looking for opportunities to share that knowledge through collaboration on new designs or challenges.

»»our values brought to life “What could we be doing for you that we are not already doing?” We want to do more. You may have a need that we do not know about yet. And we may have a solution that you are not benefiting from yet. Let’s talk. Call us at: 0182 62 40 60. © 2010 Swagelok Company

Equipment Services – Swaging units, tube benders, hand tools, or orbital welding equipment provided on loan or in emergencies. Integrated Services – Design and custom fabrication of fluid system component assemblies. Just in Time Delivery – Product delivery just when you need it, not before. Kitting – Grouping and packaging of products, organizing inventory, simplifying ordering. Summary Billing – Record keeping of all products ordered with a consolidated statement at the end of the month. Steam Audits and Training – Evaluating your steam systems, calculating costs associated with inefficiencies, providing recommendations, and educating your team. Swagelok Weld System Training – Training in GTAW orbital welding. Vendor Managed Inventory – Managing inventory on your site so the components you need are always available.

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


»216 TAS TECHNICS B.V. De firma TAS & Co. werd in 1876 in Amsterdam opgericht. In 1951 werd in Antwerpen het Belgisch filiaal L. TAS & Co. boven de doopvont gehouden. Reeds meer dan 100 jaar werken wij als vertegenwoordiger en verkooporganisatie in de BeNeLux voor belangrijke Europese firma’s.

I

n de beginjaren had TAS een eigen productie vanbranders(TASbranders);daarnaastleverden wijallerhande installaties en instrumenten voor descheepsindustrie.Indejaren60diversifieerde hetaanbodenmomenteelleverenwijinstallaties/ onderdelen voor alle industriële sectoren. Onze ambitie is onze klanten evenals onze principalen te dienen met onze know-how en onze service. Daarom zijn al onze verkoopsmedewerkers technisch geschoold. Bovendien zijn ze allen meertalig. TAS heeft de officiële vertegenwoordiger van volgende firma’s:

» kÖrting hannover ag:

bedrijfsgegevens

straalpompen, vacuüminstallaties, stoomaanwarmers, gaswassers.

TAS TECHNICS B.V. Ambachtweg 29a NL-2841 MB Moordrecht Nederland T +31 (0)182 373 182 F +31 (0)182 370 895 E tastech@euronet.nl

Sinds 1871 bouwt Körting straalpompen. Hun know-how staat garant voor op maat gemaakte oplossingen gaande van een basisconcept over individuele componenten tot complete sleutel op de deur procesinstallaties. Door hun jarenlange ervaring en een continue research en development is Körting wereldleider op het vlak van straalpompen en vacüumtechniek. Onze verkoopsingenieurs bij TAS helpen u bij de selectie en de berekening van de gewenste straalpompen/vacüuminstallaties om zo tot de meest economische oplossingen te komen.

» igema gmBh aken: Niveau-aanduiders en alarmen op stoomketels IGEMA niveauaanduiders en regelaars/begrenzers worden reeds meer dan 90 jaar wereldwijd ingezet aan stoomketels en tanks omwille van


hun kwaliteit en betrouwbaarheid. De toestellen zijn conform de drukrichtlijn 97/23 EG en worden ontworpen volgens de huidige standaards voor stoomketels (TRD, AD-2000, ASME Boilers enz..).

»»WARMTEWISSELAARS: Platenwarmtewisselaars; buizenwarmtewisselaar Merken o.a.: Thermowave, GEA Renzmann & Grünewald, PRANG, FUNKE. In deze moderne tijden waar energie enkel schaarser en duurder wordt, zijn warmtewisselaars noodzakelijkeapparatengewordenvoorenergiebesparendemaatregelen. TAS werkt al jaren samen met gerenommeerde leveranciers in het ontwerpen en produceren van hoge kwaliteit warmtewisselaars, die o.a. ingezet worden in de machinebouw, voedingsindustrie, HVAC, industriële koeling, chemische– en petrochemische industrie. Onze verkoopsingenieurs beschikken over de meest up to date berekeningssoftware,waardoorzedoormiddelvankeuze/combinatie van verschillende bouwvormen de meest economische en thermisch optimale warmtewisselaar(s) kunnen selecteren.

»»FLUID KOTTHOFF: Mengers en dispergeerders TAS meng-, roer- en dispergeersystemen worden ingezet in de voeding en de chemische industrie evenals in de farmaceutica en cosmetica. Wij bieden u naast standaardproducten ook klantgerichte oplossingen. Vermogens variërend van 0,12 kW tot 45 kW entoerentallenvan15tot3000TPMvormenonsbasisprogramma. OnzeroerderswordenstandaarduitgevoerdinRVS1.4571meteen maximale aslengte van 3000mm en beantwoorden aan ATEX en FDAvoorschriften.Voorelketoepassingselecterenwijdegeschikte vorm van het roerorgaan. Ook kunnen wij een bijhorende bevestiging of statief naar uw wens leveren.

bedrijfsgegevens

Dispergeerders worden ingezet bij twee media die moeilijk met elkaar te mengen zijn. Dit gebeurt in een “rotor – stator” toestel waar hoge afscheerkrachten verantwoordelijk zijn voor het fijn dispergerenvandecomponenten.Dispergeerderskunnenzowelin tanks ingebouwd worden als in-line. Bij in-line toepassingen kunnen tot 3 rotor-stator trappen na elkaar doorlopen worden.

Branche: Arbo/Milieu/Energie, Chemie/Industrie, Techniek/Maintenance, Supplying Aantal medewerkers: 8 Aantal vestigingen: 2 Samenwerkingsverbanden met: zie merken Productsoorten: zie beschrijvingen Actief in sector: Chemie/Petrochemie/voeding/power station/ Merken/titels: Körting Hannover AG; IGEMA GmbH; Fluid-Kotthoff; Thermowave; PRANG; FUNKE; GIG KARASEK; GEA Renzmann & Grünewald Missie: Onze ambitie is onze klanten evenals onze principalen te dienen met onze know-how en onze service.

Company Guide 2011


Danny Cornelissen


Tebodin Consultants & Engineers is een multidisciplinair, internationaal opererend advies- en ingenieursbureau. Met de kennis en ervaring van zo’n 3.000 medewerkers op vele marktgebieden is Tebodin in staat uiteenlopende projecten te realiseren. De unieke kracht hierbij is enerzijds de integratie van technische expertise en strategisch advies en anderzijds het kennisnetwerk van 50 kantoren verspreid over 20 landen.

»219

T

ebodin biedt een volledig scala aan advies- en engineeringdiensten,vanontwerpenhaalbaarheidsonderzoekentotengineering, procurement, bouwmanagement en validatie.

Tebodin

Björn Erkens is directeur van de vestiging in Rotterdam: ‘Wij realiseren projecten en voorzien klanten van advies op het gebied van milieu en veiligheid, energie, logistiek, gebouwen, infrastructuur, ondergrondse pijpleidingsystemen en fabrieksbouw. Wij werken voor zowel grote nationaleeninternationale ondernemingen als kleinere bedrijven met zeer gespecialiseerdeenvaakcomplexeproductieprocessen.Daarnaastwordt een grote verscheidenheid aan projecten gerealiseerd voor diverse overheden. Door onze jarenlange ervaring op alle gebieden te combineren en nieuwe industriële ontwikkelingen op de voet te volgen, kunnen we onzeopdrachtgeversoptimaalvandienstzijn.Betrouwbaarheid,integriteit en transparantie zijn de uitgangspunten die wij hierbij hanteren.’ Projectteams kunnen de zorg voor de realisatie van projecten helemaal of deels uit handen nemen. Dit gebeurt altijd binnen een breed technologisch kader, dat gevoed wordt door een degelijk inzicht in en kennis vanlokaleomstandigheden.Procesondersteunendetools,zoalsCOMOS PT, PDMS en Autoplant, dragen bij aan een efficiënt proces.

bedrijfsgegevens

‘Met ons netwerk van kantoren bieden we onze klanten een optimale combinatie van expertise van wereldklasse en de plaatselijke kennis die nodig is om zowel grote als kleine projecten soepel te laten verlopen. Onze ingenieurs zijn specialisten die voortdurend op zoek zijn naar praktische oplossingen, die bijdragen aan de verbetering van de concurrentiepositie van onze klanten.’

Tebodin Rotterdam Merseyweg 20 Havennummer 5210 3197 KG Botlek Rotterdam P.O. Box 1190 3180 AD Rozenburg The Netherlands T +31 (0)181 651711 F +31 (0)181 610809 E rotterdam@tebodin.nl W www.tebodin.com

Branche: Zakelijke dienstverlening (advies- en ingenieursbureau) Aantal medewerkers: 3.000 (worldwide) Aantal vestigingen: 50 Actief in sector: olie & gas, chemie, industrie, infrastructuur, vastgoed, gezondheid en voeding, energie en milieu Diensten/Productsoorten: projectmanagement, consultancy, ontwerp en engineering, procurement, constructiemanagement Missie: Tebodin Consultants & Engineers intends to be one of the world’s finest engineering & consulting firms by delivering smart and sustainable solutions that empower our clients and enrich the communities in which they work and live. Settling in local markets and blending with local people helps us understand the culture and needs.

Company Guide 2011


»220 Tebunus Tube Bending TTB is gespecialiseerd in het koud vervormen (buigen) van diverse materiaalsoorten. Verwerkt worden o.a. koolstof- en roestvaststaal, koper, aluminium en diverse hoogwaardige kwaliteiten zoals duplex, titaan en monel. Onze opdrachtgevers bevinden zich in allerlei takken van de industrie.

V

oor de chemische- en petrochemische industrie vervaardigen wij voor warmtewisselaars U-buizen (Hairpins), voor de ketelbouw worden veel leidingen en zeer korte bochten geproduceerd. Dit buigwerk voldoet aan de hoogste eisen en veelal worden deze producten dan ook afgenomen door onafhankelijke keuringsinstanties. Maar ook leuningen en hekwerken, bull- en sidebars, producten waarbij o.a. het visuele aspect belangrijk is, worden bij ons heel veel vervaardigd.

» Buigen

bedrijfsgegevens

Het koud buigen van buizen in de afmeting 2 mm t/m 114,3 mm voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden.

Tebunus Tube Bending bv Nijverheidsterrein 11 1645 VX Ursem Postbus 2 1645 ZG Ursem T 072 5044888 F 072 5044800 E tubes@tebunus.nl W www.tebunus.nl

De CNC gestuurde buigmachines waarmee wij buigen zijn uitermate geschikt om moeilijke vormen (leidingen, leuningen, enz.) met een hoge nauwkeurigheidtebuigen.Uiteraardkunnenwij dit bereiken in alle buigbare materialen.

» overige Bewerkingen • zagen (ook in loondienst!) • aanbrengen van laskanten • in- en uitzetten/verjongen • spanningsarm en oplossend gloeien • penetrant en magnetisch onderzoek • hydrostatisch afpersen tot ca. 500 bar • teach-in draaien en teach-in frezen • nazagen en ontbramen


» uitBesteDingen • verzinken en poedercoaten • natlakken • elektrolytisch verzinken en geel passiveren • beitsen en passiveren

» verpakking • zeewaardige houten kisten • stalen rekken,eventueel met kunststof beschermd • houten latten, eventueel gecombineerd met plastic folie

» kwaliteitscontrole • Hardheidsmeting volgens diverse methoden • Ultrasone wanddikte meting • Endoscopisch onderzoek • Overstempelingsbevoegdheid • NEN-ISO 9001-2008 kwaliteitsnorm

» toepassingsgeBieDen o.a. • constructiebedrijven, ketel-, leiding- en apparatenbouw • machinebouw • scheepsbouw, jachtbouw • chemische en petrochemische industrie • zuivelindustrie • automobiel en luchtvaart industrie • straatmeubilair • trapliften

» Diensten In samenwerking met onze zusterondernemingTebunus Tube Nederland bv leveren wij naadloze/gelaste warmtewisselaar- en condensorbuizen uit voorraad en af fabriek met korte levertijden om in de directe behoeften van de chemische en petrochemische industrie te kunnen voorzien.

bedrijfsgegevens

Maatvoering 9,53 t/m 50,8 mm. O.D. Gevinde buizen Voorraad ca. 800 ton.

Branche: Algemeen, Arbo/Milieu/Energie, Chemie/Industrie, Techniek/Maintenance, Supplying Aantal medewerkers: 40 Aantal vestigingen: 3

Company Guide 2011


»222 Travaini Pompen Benelux bv Travaini Pompen Benelux B.V. is een volle dochter van Pompetravaini S.p.a. en maakt sinds 1989 deel uit van het wereldomvattende verkoopnetwerk van de Pompetravaini Group.

P

ompetravaini, opgericht in 1929 door Carlo Travaini, is inmiddels uitgegroeid tot een speler van wereldformaat op het gebiedvanvloeistofringvacuümpompen en chemienorm centrifugaalpompen. In een uiterst moderne en goed geoutilleerde fabriek in Castano Primo, bij Milaan, worden de meest geavanceerde vacuümpompen en centrifugaal pompen geproduceerd conform de laatste ISO kwaliteitsnormen.

bedrijfsgegevens

Pompetravaini streeft continu naar kwaliteitsverbeteringen en productontwikkelingen om te voldoen aan de laatste eisen en wensen van haar klanten.

Travaini Pompen Benelux bv Van Elderenlaan 4 5581 WJ WAALRE Postbus 81 5580 AB WAALRE T +31 (0)40 2232222 F +31 (0)40 2232220 E info@travaini.nl W www.travaini.nl

Zo introduceerde zij recent een vloeistofring vacuümpomp met een revolutionair nieuw ontwerp, de TRVX. Revolutionair omdat afgeweken is van de tot dan traditionele bouwvorm van vloeistofring vacuümpompen met de volgende voordelen: • Tien procent capaciteitsverbetering als gevolg van een verbeterd hydraulisch profiel; • Dertig procent lichter in gewicht met vergelijkbare pompen; • Veertig procent compacter in afmetingen; • 25 procent kortere pomp-as (lagere standtijd van mechanische afdichtingen en lagers); • Minder waterverbruik en • Universele flenzen conform DIN-EN en ANSI standaard.


Pompetravaini S.p.a. is verder producent van: • Vloeistofring vacuümpompen; • Vloeistofring compressoren; • Horizontale, zelfaanzuigende zijkanaalpompen; • Chemienorm pompen; • Thermische oliepompen; • Hydrosys vacuümsystemen; • Oilsys vacuümsystemen; • Hydropack vacuümsystemen: • HydroTwin vacuümsystemen.

Travaini Pompen Benelux bv

Wij kunnen kort zijn: Geen woorden maar pompen!

bedrijfsgegevens

Travaini Pompen Benelux B.V. heeft in haar leveringsprogramma vaak betere oplossingen of alternatieven voor bestaande pomp opstellingen. Door de levering van kwalitatief hoogwaardige pompen en een excellent service niveau alsmede kennis van zaken, zijn Travaini klanten, tevreden klanten.

Branche: Fabrikant Gezondheidsdiensten van vloeistofring vacuümpompen en centrifugaal pompen Aantal medewerkers: 6 5 (450 wereldwijd) Aantal vestigingen: 1 in Nederland, hoofdkantoor in Italië, Samenwerkingsverbanden 9 nevenvestigingen wereldwijd met: Lowland International Productsoorten: Medische keuringen Samenwerkingsverbanden: C.E.P. s.n.c.enzijkanaalventilatoren advies Actiefs.r.l. P.V.R. in sector: draaischuif Alle vacuümpompen Mission: Het in kaartbrengen Productsoorten: vacuümpompen, vanchemienorm gezondheidsrisico’s, pompen, centrifugaal pompen medische Actief in sector: keuringen, chemie Total enBody petrochemie, Check’s en farmacie, medischproces advies.industrie en voedingsmiddelenindustrie Merken: Pompetravaini, P.V.R. , C.E.P.

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


Danny Cornelissen


»226 Uitzendbureau Zuidgeest Uitzendbureau Zuidgeest is al sinds zijn oprichting in 1969 een bedrijf van mensen, voor mensen en door mensen. Een mentaliteit van gewoon doen, hard werken, aandacht voor je mensen en hun veiligheid en het geven van net dat stukje extra dienstverlening dat je als bedrijf uniek maakt.

Z

uidgeest is een echte nichespeler in de uitzendmarkt op het gebied van de industriële dienstverlening. Uitzendbureau Zuidgeest is een onderdeel van Servicebureau Zuidgeest B.V., waaronder ook de bedrijven Zuidgeest Werving & Selectie, Zuidgeest Bouw en ZEPS Project Services vallen.

bedrijfsgegevens

Vanaf 1987 heeft Zuidgeest zich vooral gespecialiseerd in de Industriële Reiniging en Mechanisch onderhoud en nieuwbouw in de industrie in het algemeen en met name de petrochemie, afvalverwerkende bedrijven, nutsbedrijven en overige aanpalende industrieën. Van een gespecialiseerd uitzendbureau mag u eengoedproductverwachten.Eengoedproduct

Uitzendbureau Zuidgeest Wagenmakerstraat 5 Postbus 320 2980 AH Ridderkerk T +31 (0)180 480323 F +31 (0)180 462124 E info@zuidgeest.nl W www.zuidgeest.nl Calamiteitennummer: +31 (0)181 602602 (24 uur per dag)

bestaat uit zorgvuldig geselecteerde en gemotiveerdemedewerkers,eenorganisatiemet kennis van zaken van de branche en de daarbij behorende veiligheidsperformance en een optimale dienstverlening. Kortom, dat is het Zuidgeest-team! Zuidgeest heeft een vaste pool van gespecialiseerde industriële en mechanische medewerkers in vaste dienst. Deze ervaren medewerkers zijn vrijwel direct op uw locatie inzetbaar doordat zij langdurig voor ons in deze branche werkzaam zijn. Zij worden zorgvuldig geselecteerd (op kwaliteit, motivatie en inzetbaarheid) en indien nodig getest. Om aan de hoge kwaliteits- en veiligheidseisen te voldoen, verzorgt Zuidgeest zelf opleidingen en cursussen.

Branche: Uitzendbureau Aantal medewerkers: 40 Aantal vestigingen: 8 Aangesloten bij: ABU Algemene Bond Uitzendondernemingen VRO Vereniging Registratie Onderaannemers, SIR Stichting Industriële Reiniging, SFT Stichting Financiële Toetsing


Uitzendbureau Zuidgeest:

Een opdrachtgever verwacht vakmensen. Een goede opleiding, veilig werken en zorg voor het milieu zijn vandaag de dag onlosmakelijk met dit vakmanschap verbonden.

» een greep uit de beschikbare functies

Industrieel reinigingspersoneel - Hogedrukspuiters (SIR gecert.) Brand-/mangatwachten-Asbestverwijderaars-Machinistenvacuüm/hogedruk - Steigerbouwers - Lassers - Pijpfitters - Flensmonteurs – IJzerwerkers Proces-operators - Elektromonteurs - Productiepersoneel - Heftruckchauffeurs - Administratief/kader personeel - Medewerkers groenvoorziening.

» opleidingen en keuringen

Het veelomvattende opleidingenpakket en de daarbij behorende medische keuringen van Uitzendbureau Zuidgeest zijn gericht op het vergroten van de vakbekwaamheidenhetveiligheidsbewustzijnvandemedewerkers.Voorbeelden van opleidingen zijn Basisveiligheid VCA, SIR Hogedrukspuiten, SOM Flensmonteur, Asbestinstructie, SIR Adembescherming B, Heftruckopleiding, Ascend buitenwacht en Vapro. De medewerkers voldoen minimaal aan de door VCA gecertificeerde bedrijven gestelde eisen, zoals Veiligheidspaspoort, basisveiligheidVCA,poortinstructieenoverigeperfunctiebenodigdecertificaten.

» 24/7 bereikbaar Het werkterrein van Uitzendbureau Zuidgeest kent veel bedrijven waar continu wordt gewerkt. Daarom zijn wij 24 uur per dag, zeven dagen per week, bereikbaar via telefoonnummer 0181 602602, ook in het weekend. Zo kan snel ingespeeld worden op gewijzigde omstandigheden en calamiteiten!

bedrijfsgegevens

Uitzendbureau Zuidgeest isVCU en NEN 4400 gecertificeerd en aangesloten bij de ABU en de SIR.

Branche: Detachering van personeel ZEPS Project Services, Postbus 320, 2980 AH Ridderkerk, T +31 (0)180 480323, F +31 (0)180 462124, E info@zuidgeest.nl Branche: Ter beschikking stellen personeel in de bouw Zuidgeest afdeling Bouw, Dorpsweg 106-108a, 3083 LG Rotterdam T +31 (0)10 2100032, F +31 (0)10 4806915, E bouw@zuidgeest.nl Branche: Werving en selectie van personeel Zuidgeest Werving- en Selectie, Postbus 320, 2980 AH Ridderkerk, T +31 (0)180 480825, F +31 (0)180 462124, E wervingenselectie@zuidgeest.nl Zuidgeest is actief in de sectoren: Industrie, Petrochemie, Dienstverlening, Groenvoorziening, Productie en Bouw

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


»228 V&M Leasing B.V. V&M Leasing is een totaalaanbieder van automobiliteit in de regio Rijnmond. In 1980 begonnen als onderdeel van een dealerbedrijf, vanaf 1987 als zelfstandige BV onder de naam V&M Leasing.

W

korte communicatielijnen binnen de organisatie is één telefoontje met de contactpersoon voldoende om snel en efficiënt te worden geholpen. Klanten worden op een persoonlijke, maar toch zakelijke manier te woord gestaan.

V&M Leasing is als middelgrote en regionale leasemaatschappij nog in staat flexibel en accuraat met vragen en problemen van haar cliënten om te gaan. En daarvoor een goede oplossing ‘op maat’ aan te dragen! Door de

Ons dienstenpakket bestaat uit: Full operational lease, netto operational lease, flexlease, sale lease back, wagenparkbeheer, autotransport en business-to-business autoverhuur van lichte en personenbedrijfswagen tot 3.500 GVW. Op uw verzoek zullen we andere mogelijkheden graag onderzoeken. Door onze eigen werkplaats(!) zijn we, bijvoorbeeld in noodgevallen, in staat om direct actie te ondernemen. In combinatie met onze autotransporter is uw mobiliteit daarom altijd gewaarborgd.

bedrijfsgegevens

ij opereren landelijk en zijn niet merk- of bankgebonden. Wij verzorgen operational leasing enwagenparkbeheervanallemerken personenauto’s en lichte bedrijfswagens. Ongeacht het merk mag u rekenen op een optimale dienstverlening. Door dit uitgangspunt vertoont onze leaseportefeuille een verantwoorde groei en een gezond aantal trouwe, tevreden klanten uit zowel het groot-, midden- als kleinbedrijf.

V&M Leasing BV Christiaan Huygensweg 14 3225 LD Hellevoetsluis Postbus 244 3220 AE Hellevoetsluis T +31 (0)181 395520 F +31 (0)181 324424 E info@venmleasing.nl W www.venmleasing.nl


V&M Leasing BV

Uw mobiliteit is altijd gewaarborgd

bedrijfsgegevens

Een dynamische leasepartner in een dynamisch werkgebied

Branche: operational leasing en wagenparkbeheer Aantal medewerkers: 7 Aantal vestigingen: 1 Productsoorten: Full operational lease, netto operational lease, flexlease, sale & lease back, wagenparkbeheer, autotransport en business-to-business autoverhuur van lichte en personenbedrijfswagen tot 3.500 GVW. Missie: Betrouwbaarheid, loyaliteit en hoge kwaliteit van onze dienstverlening zijn onze belangrijkste waarden. We streven er altijd naar eerst onze klant goed te leren kennen. Pas dan kunnen we uw wensen en onze mogelijkheden samen brengen en kunnen we waarmaken wat we beloven. Soms leidt dit tot verrassende, onverwachte oplossingen.

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


»230 Van der Linden & Veldhuis Isolatie B.V. Van der Linden & Veldhuis is gespecialiseerd in thermische, akoestische, energiebesparende en brandwerende isolatie in industrie en utiliteit. Van der Linden & Veldhuis is onderdeel van VINCI Energies.

D

bedrijfsgegevens

e specialismen omvatten het gehele traject: advies, ontwerp, constructie en montage in nieuwbouw, modificaties en onderhoud. Met complementaire activiteiten waaronder ontwerp en productie van compensatoren en asbestsanering kunnen alle projecten turn-key worden gerealiseerd in overeenstemming met klantspecificaties, normen en voorschriften. Innovatie en betrouwbaarheid acht Van der Linden & Veldhuis Isolatie essentieel in de industriële dienstverlening.‘In de relatie met de opdrachtgever moet net als in het isolatiewerk alles in het werk worden gezet om de hoogst mogelijke duurzaamheid te bereiken’, luidt het devies bij Van der Linden & Veldhuis. Ieder project wordt dan ook volledig als maatwerk behandeld. Zowel directe opdrachtgevers als

Van der Linden & Veldhuis Isolatie B.V. Edisonstraat 5 3133 KG Vlaardingen Postbus 232 3130 AE Vlaardingen T +31 (0)10 4456600 F +31 (0)10 4356480 E info@lindveld.nl W www.lindveld.nl


Van der Linden & Veldhuis Isolatie B.V.

Ieder project wordt volledig als maatwerk behandeld ingenieursbureaus en technische adviesbureaus waarderen deze maatwerkaanpak als de snelste weg naar het beste specifieke isolatiesysteem. Met uitstekend geoutilleerde vestigingen in Vlaardingen, Sas van Gent en Wormerveer is een flexibele inzet van mensen en middelen gegarandeerd. Uitgebreide prefabfaciliteiten verhogen de efficiĂŤntie op de projectlocaties. Uiteraard beschikken bedrijf en medewerkers over alle relevante vak- en veiligheidscertificaten (onder meer NEN_EN_ISO 9001, SCA Procescertificaat Asbestverwijdering, VCA **) om in de vele takken van industrie en utiliteit volgens de specifieke richtlijnen en veiligheids- en kwaliteitseisen te werken.

bedrijfsgegevens

Van der Linden & Veldhuis Isolatie onderhoudt nauwe banden met het branchetechnologisch instituut NCTI, het norminstituut CINI, de vakopleiding Stichting OOI en de brancheverenigingen VIB, VAVB en NOG. Voortdurende kennisinstroom en structurele vakopleiding en applicatiecursussen houden zo kennis en vakbekwaamheid op hoog niveau.

Branche: Thermische, akoestische, brandwerende en energiebesparende isolatie in industrie en utiliteit; steigerbouw; constructiewerk; asbestsanering Aantal medewerkers: 110 Aantal vestigingen: 3 (Vlaardingen, Sas van Gent en Wormerveer) Productsoorten: Alle duurzame thermische, akoestische en brandwerende isolatiesystemen inclusief hoge-temperatuurisolatie, trillings- en dilatatiecompensatoren Actief in sector: Chemie, petrochemie, energie, olie- en gaswinning, voeding, transport, tankopslag, scheepsbouw, staal en aluminium, farmacie, utiliteit Merken/titels: Lindveld Missie: Innovatief en betrouwbaar op weg naar een beter milieu met duurzame isolatie ter bescherming van mens, omgeving, machine en product.

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


»232 Variant Loodsenbouw B.V. Wij zijn een bedrijf met veel ervaring op het gebied van verhuur, verkoop, verplaatsen en renovatie van loodsen zoals Romneyloodsen, Variantloodsen en Zadeldakloodsen. Door onze ruime werkplaats, grote opslagcapaciteit, eigen transportmiddelen en zeer ervaren montage ploegen, kunnen wij bijzonder snel op een professionele wijze een tijdelijke of permanente loods leveren en monteren.

K

waliteit en een goede service staan bij VARIANT LOODSENBOUW B.V. hoog in het vaandel; wij maken gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen en staan niet stil in de ontwikkelingen. Het continu perfectioneren van onze producten is ons streven. Sinds 1995 is VARIANT LOODSENBOUW B.V. VCAgecertificeerd,ditomonzeopdrachtgeversdezekerheidtegevendatwerkzaamhedenzoveiligmogelijk wordenuitgevoerd.Ookkrijgenonzemedewerkers de nodige opleidingen en is het behalen van het Basisveiligheid certificaat een minimale vereiste.

» toepassingen

bedrijfsgegevens

De toepasbaarheid van onze Romneyloods en Variantloods is enorm. Voor alle bedrijfstakken

VARIANT LOODSENBOUW B.V. Zijdepark 30 2935 LB Ouderkerk aan den IJssel T 0180 440 450 F 0180 440 451 E info@variant-loodsenbouw.nl

kunnen wij opslag- of werkruimte creëren. Van agrarische bedrijven tot en met petrochemische bedrijven. Wij kunnen u adviseren en met u meedenken over uw situatie en vervolgens de bouwaanvraag, tekeningen, berekeningen en eindmontage voor u verzorgen.

» inrichting Tevens kunnen wij de complete inrichting van de loodsen verzorgen. Zo verhuren wij verlichting en magazijnstelling en verhuren en verkopen wij complete werkvloeren bestaande uit industrieplaten. WijzijnaangeslotenbijdeNederlandsevereniging van Systeemhallenbouwers.


Variant Loodsenbouw B.V.:

bedrijfsgegevens

Het continu perfectioneren van onze producten is ons streven.

Branche: Algemeen Aantal medewerkers: 16 Aantal vestigingen: 1

Company Guide 2011


»234 Vecom Group B.V. De Vecom Groep is al meer dan vijftig jaar toonaangevend leverancier van producten en diensten voor professioneel onderhoud en oppervlaktebehandeling in binnen- en buitenland. De Vecom Groep heeft een jaaromzet van circa 30 miljoen euro en telt rond de tweehonderdvijftig werknemers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Maassluis.

D

e primaire markten voor Vecom zijn de metaalverwerkende industrie, procesindustrie, food, farma & beverage, scheepvaart, transportsector, institutioneel onderhoud, private label & export Voor iedere markt wordt een combinatie van diensten en producten geleverd: • Diensten voor de oppervlaktebehandeling van metalen • Behandelings, onderhouds- & reinigingsproducten • On-site diensten • Afvalwaterbehandeling

» diensten voor de oppervlaktebehandeling van metalen

bedrijfsgegevens

Bijdienstenvoordeoppervlaktebehandelingvan metalen ligt de nadruk op roestvast staal. Dit is

Vecom Group B.V. Mozartlaan 3 3144 NA Maassluis Postbus 27 3140 AA Maassluis T +31 (0)10 5930299 F +31 (0)10 5930270 E info@vecom.nl W www.vecom.nl

een groeiende markt waar een complete service wordt geleverd aan producenten, verwerkende bedrijven en eindgebruikers: beitsen en passiveren, elektrolytisch polijsten, keramisch parelen, slijpen en polijsten. Vestigingen waar oppervlaktebehandeling wordt uitgevoerd bevinden zich in Nederland (6), Duitsland (7), het Verenigd Koninkrijk (3) en België (1).

» behandelings-, onderhouds- en reinigingsproducten

Vecomproduceertbehandelings-,onderhoudsen reinigingsproducten in Maassluis, Oldenzaal en Dietzenbach (D) onder de merknamen Vecom®, TIX®, LABAZ® en diverse private label merken. Naast de drie productielocaties beschikt Vecom over state-of-the-art laboratoria voor


Vecom Group B.V.

Toonaangevend leverancier van producten en diensten voor professioneel onderhoud en oppervlaktebehandeling onderzoek en ontwikkeling, het bewaken van de productiekwaliteit, controleactiviteiten en het verwerken van adviesaanvragen. De producten worden verkocht via aparte gespecialiseerde kanalen voor de industrie en internationale scheepvaart.

» on-site diensten

De on-site diensten worden door Vecom Industrial Services B.V. geleverd vanaf vestigingen in Nederland (5), België (1), het Verenigd Koninkrijk (1) en Duitsland (6). Deze diensten omvatten pre-commisioning- en onderhoudsreinigingen van industriële installaties maar ook het op locatie beitsen en passiveren van RVS tanks en constructies.

» afvalwaterbehandeling

Daarnaast isVecom houder van de benodigde vergunningen voor het accepteren en verwerken van industrieel afval. De installatie voor afvalwaterbehandeling bevindt zich in Maassluis en werkt nauw samen met Vecom Industrial Services B.V.

bedrijfsgegevens

Vecom heeft ISO 9001:2000, ISO 14001 en VCA* 2000/03 certificaten. De afgelopen tien jaar kende het bedrijf een sterke geografische groei. Zo werd een degelijke en succesrijke bedrijfsformule in de buurlanden geïntroduceerd met o.a. nieuwe installaties, joint ventures en overnames.

Branche: Techniek/Maintenance Gezondheidsdiensten Aantal medewerkers: 250 5 Aantal vestigingen: 18 1 Samenwerkingsverbanden Productsoorten: Diensten met: en producten Lowland International voor metaaloppervlaktebehandeling, reiniging en Productsoorten: Medische keuringen en advies onderhoud Actief in sector: Proces, Alle Scheepvaart, Food & Beverage, Transport, Gebouwenreiniging Mission: Het in Vecom, Merken/titels: kaartbrengen Labaz, TIX van gezondheidsrisico’s, medische Missie: Geïntegreerd keuringen, Total specialist Body in Check’s onderhoud en medisch en metaaloppervlaktebehandeling advies.

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


»236 Veolia Water Solutions & Technologies Rossmark, dochter van Veolia Water Solutions & Technologies, is de totaalleverancier op het gebied van watertechnologie voor de Nederlandse markt. In alle sectoren waar waterkwaliteit een kritieke parameter is, biedt Rossmark u een passende oplossing. Wij ontwerpen, bouwen, onderhouden en reviseren installaties. Minimale life cycle costs, duurzaamheid en carbon foot print zijn hierbij leidende factoren.

» toepassingen Voor vrijwel ieder toepassing bieden wij u een oplossing: • koelwater • ketelwater • proces water • demi water • afvalwater • effluent polishing • storm water behandeling • waterhergebruik

» technologieën

bedrijfsgegevens

Naast standaard systemen biedt Rossmark ook maatwerk:

• ontijzering • ontharding • geavanceerde UF/RO systemen • CDI systemen • ionenwisseling • (disc)filtratie • Actiflo • Moving Bed Bio Reactor (MBBR) • Slibvergisting • etc.

» markten Specifieke markten vereisen

specifieke technologieën. Zo zijn wij een interessante partner voor de: • (petro)chemische-industrie • farmaceutische industrie • staalindustrie • papierindustrie • voedingsmiddelenindustrie • ziekenhuizen • universiteiten • onderzoekscentra • laboratoria • drinkwater bedrijven • waterschappen

Rossmark Waterbehandeling B.V. Celsiusstraat 34 6716 BZ Ede

Biothane Systems International BV Tanthofdreef 21 2600 GB Delft

T (0318) 69 15 00 F (0318) 69 15 01

T +31 (0)1 52 70 01 03 F +31 (0)1 52 56 09 27

W www.rossmark.nl

W www.biothane.com E Dennis.Korthout@veoliawater.com T +31 (0)1 52 70 100

Aangesloten bij: AquaNederland, VLM Certificaat: ISO 9001, VCA**


»»Service en tijdelijke oplossingen Met AQUAMOVE® bieden wij een aantal direct inzetbare mobiele waterzuiveringsinstallaties ter voorkoming van een bedrijfsstop. Deze installaties kunnen ook worden ingezet als tijdelijke extra capaciteit. Voor de productie van demiwater beschikken wij over de grootste vloot van Europa. Voor het beproeven van nieuwe technologie op uw locatie beschikken wij over een uitgebreide vloot van proefinstallaties. Uiteraard beschikt Rossmark over een sterke serviceorganisatie voor onderhoud en revisie, het verhelpen van storingen en het leveren van onderdelen, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

»»Biothane

EPCM (Engineering Procurement Construction Management) U wilt een nieuwe waterzuivering of een grote ombouw realiseren en zelf de touwtjes in handen houden maar toch die specifieke ondersteuning krijgen van een betrouwbare partij met de juiste aanvullende ervaring en specifieke kennis. Om zo gezamenlijk snel en kostenefficiënt tot een goed resultaat te komen. Dan is een samenwerking in de vorm van een EPCMcontract de ideale oplossing. Rossmark kan u van A tot Z ondersteunenbijhetrealiserenvaneenwaterzuiveringsinstallatie.

»»Leader in Anaerobic Technologies

»»Vernieuwing Rossmark en Veolia blijven voorop lopen in technologische ontwikkelingen. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker begrip ook in de waterwereld. Al onze processen worden op carbon foot print gescreend. Momenteel werkt Rossmark aan een systeem om energie- en chemicaliën verbruik bij membraanfiltratiesystemen te minimaliseren. Allemaal top technologie die u van Rossmark mag verwachten. Met bijna 130 jaar ervaring hebben wij een passend antwoord op al uw water-vragen.

Biothane, a subsidiary of Veolia Water Solutions & Technologies, is one of the world's leading companies in the field of biological treatment of industrial wastewater. We have a portfolio of processes and technologies that can be applied in a vast variety of sectors and installations. With more than 500 installations constructed in over 40 countries around the globe, Biothane demonstratesitsoutstandingcompetenceinthefieldsofanaerobic and aerobic wastewater treatment. Biothane’s technologies are amongst the most successful anaerobic technologies for industrial wastewater treatment. They meet today's ever increasing demands for: low operational cost, small footprint, low sludge production and energy recovery.

»»Extensive Experience Biothane has more than 35 years of extensive experience in the sector of biological wastewater treatment. During this time Biothanespecialistshaveconstructed500installationsinmorethan 40countriesworldwide.Development,innovationandpassionate employees are key factors in the success of the organization.

»»Global Presence

bedrijfsgegevens

Biothane has offices in the United States, the Netherlands and Indonesia, coupled to a network of worldwide partners thanks to the international structure of Veolia Water Solutions & Technologies.This global outreach allows Biothane to aptly respond to the needs of each individual client allocating the most cost-effective economic solutions for every treatment problem Biothane is the anaerobic treatment brand of Veolia Water Solutions & Technologies. With its presence in more than 50 countries, Veolia Water Solutions & Technologies is a world leader in water and wastewater treatment for industry and municipalities. The portfolio embraces over 250 proprietary technologies.

Branche: Arbo/Milieu/Energie, Chemie/Industrie, Techniek/Maintenance Aantal medewerkers: 125 Aantal vestigingen: 2 Samenwerkingsverbanden met: Biothane, MPPSystems Rossmark, Veolia Water Nederland Productsoorten: Waterbehandeling, Afvalwaterzuivering, waterdienstverlening, Anaerobe Waterzuivering, Biogasproductie Actief in sector: Industrie, Zorg, Laboratoria, Overheid Merken/titels: AQUAMOVE, ACTIFLO, ELGA, HYDROTECH, EXELYS, AQUADEM, BIOTHANE, BIOBED, BIOBULK Missie: Providing & Creating most effective Total Water Solutions based on lowest TCO (total cost of ownership), sustainability and innovation.

Company Guide 2011


»238 Verheij Verhuur BV Verheij Verhuur BV is een verhuurbedrijf met als specialiteit de verhuur van roterende verreikers, inclusief machinist. Zowel voor horizontaal als verticaal transport het moderne transportmiddel voor Bouw en Industrie. Natuurlijk zijn wij inzetbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

V

erheijVerhuur BV beschikt over roterende verreikers met mastlengtes van 18 m tot 30 m. De machines kunnen maximaal 5 ton tillen en kunnen uitgerust worden met een scala van hulpstukken als: manbak, lieren, grondbak en lange lepels. Nieuw in het assortiment is de romastor, een roterend hulpstuk dat op de kop van de mast geplaatst wordt, zodanig dat het vorkenbord 360° kan draaien t.o.v. de machine. Dit is ideaal bij weinig werkruimte.

bedrijfsgegevens

Al onze vakkundige en ervaren machinisten zijn natuurlijk VCA, IPAF en TCVT gecertificeerd en streven ernaar altijd onder alle omstandigheden topkwaliteit te leveren.

Verheij Verhuur BV Nieuw Rockanjesedijk 1b 3235 XJ Rockanje T +31(0)181 403443 F +31(0)181 400784 M +31(0)6 53847739 E info@verheijverhuur.nl W www.verheijverhuur.nl

Behalve verreikers verhuren wij ook shovels van 1 tot 10 ton’s capaciteit. Ook deze machines kunnen voorzien worden van alle denkbare hulpstukken. Ook diverse typen zelfrijdende hoogwerkers zitten in ons verhuurpakket. Natuurlijk zijn al onze machines TCVT en/of BMWT gekeurd, wat samen met ons vakbekwaam machinistenteam garant staat voor altijd een veilige en kwalitatieve opdracht. Voor meer informatie of voor een advies op maat, horen wij u graag.


bedrijfsgegevens

Branche: Verhuur aan Bouw, Chemie en Industrie Aantal medewerkers: 8 Aantal vestigingen: 1 Productsoorten: roterende verreikers, shovels en hoogwerkers Missie: Ons streven is om altijd de juiste kwalitatieve en veilige oplossing te hebben voor horizontaal en verticaal intern transport.

Company Guide 2011


»240 Vermeulen B.V. Vermeulen B.V., reeds jaren toonaangevend leverancier op het gebied van hijs- en hefmiddelen en scheepstuigage, maakt sinds 1 januari 2009 onderdeel uit van Elivesto Group.

bedrijfsgegevens

D

oor een intensieve samenwerking met de overige groepsleden zijn wij hierdoor in staat een nog breder scala aan producten en diensten aan te bieden. Zo kunnen wij u viaonzegroepsledenTecmaconStructures,DryBulk Solutions en Vitalitas Recruitment & Secondment eennaadloosgeïntegreerdtotaalpakketaanbieden op het gebied van hoogwaardig industriële staalconstructies, marine componenten ten behoeve vanthrustersystemen,losapparatuurvoordrybulk overslag maar ook dienstverlening als selectie, wervingendetacheringvanvast-entijdelijk(hoger opgeleid) technisch personeel.

klantspecifieke en explosieveilige hijskranen en hijswerktuigentekunnenleverenenmonteren.Ook voorinspectie,keuringenpreventiefonderhoudvan zowel Gloning kranen als andere fabrikanten bent u bij ons aan het goede adres.

Speciaal voor de kraanbezitters zijn wij sinds juli 2010eensamenwerkingsverbandaangegaanmet de Duitse kraanfabrikant Gloning. Hierdoor zijn wij met Gloning Cranes Benelux B.V. in staat u vanuit deze nevenvestiging in Leek (Gr) een totaal geïntegreerdprogrammaaanindustriëlestandaard,

De kwaliteit wordt gewaarborgd door ISO9001:2000-, OHSAS 18001, VCA en EKH-certificering. Tevens is er beschikking over het Mode 1 Certificaat van Bureau Veritas, conform ILO 152, welke Vermeulen B.V. in staat stelt om zelfstandig hijsgerei voor het

Vermeulen B.V. Moezelweg 110 3198 LS Europoort-Rotterdam Postbus 1143 3180 AC Rozenburg T 0181 250050 F 0181 261466 www.elivesto.com info@elivesto.com

Vermeulen B.V. heeft een reputatie opgebouwd als innovatievepartner,waardoordeinternationaalopererendeklantenkringkanwordenvoorzienvanrevolutionaireproductentoepasbaarvoorvelemarkten. De kennis en ervaring die wij in de loop der jaren zijn opgedaan,wordenvertaaldnaarbedrijfseconomisch interessante oplossingen.

Branche: Hijs- & Hefmiddelen, Scheepstuigage Aantal medewerkers: 40 Aantal vestigingen: 3* * per 1-1-2011 Samenwerkingsverbanden met: WDI Python High Performance Wireropes, Gloning Cranes Benelux B.V. Productsoorten: Staalkabel samenstellen, scheepstuigage, synthetisch touw, balkklemmen en loopkatten, schijfblokken, takels, kettingsamenstellen, valbeveiligingsmiddelen, polyester hijsbanden en rondstroppen


gebruikaanboordvanschepentemogencertificerenzondertussenkomstvansurveyors. Sinds begin 2006 mag Vermeulen B.V. zich de exclusieve vertegenwoordiger voor Nederland noemen vanWestfälische Drahtindustrie GmbH (WDI).WDI, met vestigingen in Dortmund,SykeenZwickau,produceertHighPerformanceWireRopesenNon-rotating ropes onder hun merknaam Python. Met deze vertegenwoordiging kanVermeulen B.V. nog beter voldoen aan de steeds groeiende vraag naar High Performance Wire Ropes. Sinds 2009 is de samenwerking tussen Vermeulen B.V. en WDI geïntensiveerd. Beide partijen werken continu samen om binnen de offshore en heavy lift tot een nog betere dienstverlening te kunnen komen waarbij de eindgebruiker kan profiteren van een team aanspecialistenwelkeinstaatiseenopmaatgesnedenoplossingtepresenterenwaaralle onderdelen(staalkabels,schijvenpakketenhijsblokken)perfectopelkaarzijnafgestemd. Kortom,Vermeulen B.V. en de overige groepsleden binnen Elivesto Group zijn dagelijks bezigomdedienstverleningopproduct-enbranchniveauconstantvooruteperfectioneren en aan te vullen met interessante producten en services. Wij nodigen u graag uit voor een kennismaking met ons bedrijf.

»

Vermeulen

bedrijfsgegevens

De afgelopen jaren heeft Vermeulen B.V. zich toegelegd om ‘total supplier’ te zijn op het gebied van staalkabels en hijsmaterialen.

Actief in sector: Industrie, Petrochemie, Offshore & Heavy lift, Scheepvaart, Kraanbouw, Transport Merken/titels: WDI Python High Performance Wireropes, Lanex Personal Protective Equipment, VIT Hoisting Equipment, Synthetic Power Ropes, Gunnebo Lifting, Inter Product Safety Clamps, Bel-Ray Wire-rope Lubricant, Crosby, Green-pin, Nemag, Vornbäumen Missie: Vermeulen B.V. heeft het doel diensten en producten te leveren op het gebied van hijsmaterialen en scheepstuigage in de breedste zin van het woord. Flexibiliteit, Creativiteit en inventiviteit zijn de primaire uitgangspunten van Vermeulen B.V. om de doelstellingen van onze klanten en onszelf te realiseren.

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


Âť242 Versteden Leidingsystemen B.V. Versteden Leidingsystemen B.V. is specialist in het fabriceren en installeren van glasvezelversterkte kunststof leidingen. De leidingen worden uitgevoerd in zowel polyester, vinylester als epoxy, vanaf DN 25 t/m DN 2000, drukklassen tot met 16 bar en kunnen al dan niet voorzien worden van een thermoplastische liner (PE, PP, PVC of PVDF). Door het brede assortiment aan producten is het mogelijk voor elke toepassing de juiste materiaalkeuze te maken.

M

bedrijfsgegevens

et meer dan 30 jaar ervaring is Versteden Leidingsystemen B.V. toonaangevend binnen de Benelux op het gebied van GVK leidingen.Vanuit onze productielocatie te Hoogerheide vindt de detail engineering, werkvoorbereiding en projectbegeleiding plaats. Door onze specialisten worden buizen, bochten, flenzen en verlopen in eigen beheer gemaakt. Een geroutineerde prefabricage afdeling stelt deze componenten samen tot handelbare spools, welke vervolgens door de montageafdeling op locatie worden gemonteerd.

Versteden Leidingsystemen B.V. Kooiweg 24 4631 SZ Hoogerheide Postbus 39 4630 AA Hoogerheide T 0164 614650 F 0164 612177 E info@versteden.com W www.versteden.com

Omdat wij alles in eigen huis hebben (engineering, fabricage, montage en projectmanagement), zijn wij in staat uw projecten volledig te kunnen uitvoeren. Met andere woorden Turnkey projecten in GVK leidingwerk. Door de combinatie van een eigen engineering afdeling, jarenlange ervaring en nauw overleg met u als klant, kan Versteden Leidingsystemen voor iedere leiding een passende oplossing bieden. Denk aan zowel ondergrondse als bovengrondse leidingen, brandblusleidingen, leidingen voor koelwater, afvalwater, chemische procesleidingen, dampretourleidingen en voor nog vele ander toepassingen.


Versteden Leidingsystemen B.V.:

Ook voor uw shutdown zijn wij graag uw betrouwbare partner.

Onze leidingen zijn al op vele plaatsen toegepast, o.a. bij Akzo Nobel, AVR, BASF, DSM, Essent, Du Pont de Nemours, Evides, RWZI Harnaschpolder, Sabic, Tessenderlo Chemie, Thermphos en vele anderen. Ook voor uw shutdown zijn wij graag uw betrouwbare partner. Vele shutdowns hebben wij al snel, veilig en compleet opgeleverd.

bedrijfsgegevens

ZakendoenmetVerstedenLeidingsystemeniszakendoenmeteenervaren,snelle, flexibele en betrouwbare partner die uw projecten, klein en groot, tot een succesvol einde brengt!

Actief in de sectoren: industrie, chemie en petrochemie Aantal medewerkers: 70

Company Guide 2011


»244 Vicoma Engineering U denkt na over de bouw van een nieuwe plant of de optimalisatie van technische installaties. En u zoekt aanvullende technische expertise, van de basic engineering tot en met het gehele projectmanagement. Welkom bij Vicoma Engineering. Welkom bij een ingenieursbureau dat internationaal opereert voor een veelheid aan opdrachtgevers, met een totaalpakket aan diensten. Komt u technische capaciteit te kort? Of bent u op zoek naar specifieke expertise? Vicoma staat voor u klaar met een team van specialisten, verdeeld over zeven vestigingen in Nederland.

B

ij elke opdracht ervaart u onze brede ervaring. Geen project of er zijn wel raakvlakken met eerdere situaties. Daardoor zit u aan tafel met een ingenieursbureau dat van meet af aan begrijpt waar u over praat. En vooral waar u héén wilt. Van start tot finish is Vicoma een partner die begrijpt dat toegevoegde waarde leveren geen extra is, maar een eerste vereiste.

» De werelD van vicoma

bedrijfsgegevens

Ervaringbetaaltzichophetgebiedvanengineering dubbel en dwars terug. In meerdere sectoren van de industrie heeft Vicoma projecten gerealiseerd.

Vicoma Engineering Middenbaan Noord 210 3191 EL Hoogvliet Postbus 63 3190 AB Hoogvliet T +31 (0)10 416 00 11 F +31 (0)10 438 15 81 e hoogvliet@vicoma.nl w www.vicoma.nl

U komt onze naam onder meer tegen in: • de petrochemische industrie • de chemische industrie • de voedings- en genotmiddelenindustrie • de mechanische industrie • de papier- en papierwarenindustrie • de elektrotechnische industrie • de transportmiddelenindustrie • de instrumenten- en optische industrie • de offshore en scheepsbouw

» een fleXiBel Bureau in De omgang Een nieuwe fabriek of het optimaliseren van een bestaande installatie. Van de basic engineering


»»Ons dienstenpakket:

• Haalbaarheidsstudie • Basic engineering • Detail engineering • Projectmanagement • Procurement • Constructiemanagement

»»Wij zijn werkzaam in de volgende disciplines: • Piping • Machinebouw • Elektro en instrumentatie & procescontrol • Proces engineering • Civiel

tot de complete uitvoering van het project. Eén discipline of een multidisciplinaire aanpak. Geen twee opdrachten zijn gelijk. De kracht van Vicoma is de flexibele aanpak. We hanteren een vaste – en heldere – werkwijze bij projecten, maar nooit als enige oplossing. Bijvoorbeeld omdat u bepaalde kennis zelf al in huis heeft. Of als u liever een engineer-op-locatie wilt. U bepaalt bij Vicoma zelf welke rol u in gedachten heeft voor onze specialisten.

bedrijfsgegevens

Natuurlijk is prijs niet het doorslaggevende element in de keus voor een ingenieursbureau. Maar met Vicoma kiest u ook voor kostenbewustzijn: we zijn een partner die in financieel opzicht concurrerend is.

Branche: Chemie Gezondheidsdiensten / Industrie Aantal medewerkers: 250 5 Aantal vestigingen: 7 1 Samenwerkingsverbanden Actief in sector: o.a. chemie, met: petrochemie, Lowland International tank terminals, energie, food, machinebouw, Productsoorten: scheepsbouw en offshore. Medische keuringen en advies Actief in Missie: onafhankelijke sector: Alle engineeringsoplossingen voor de industrie Mission: Het in kaartbrengen van gezondheidsrisico’s, medische keuringen, Total Body Check’s en medisch advies.

CompanyGuide Guide2009 2011 Company


»246 Wagenborg Nedlift Zwaar transport. Tillen en hijsen. Verbindingen leggen. Bruggen bouwen. Soms letterlijk. Bij Wagenborg Nedlift bestaan de meeste projecten uit denken en combineren. Het beste materieel krijgt pas echt waarde als het slim wordt ingezet. Want zwaar transport betekent vaak centimeterwerk. Ook al gaat het om constructies van (vele) tonnen.

» wie zijn wij? Wagenborg Nedlift is specialist op het gebied van horizontaal, verticaal en speciaal transport. In combinatie met vakkundige engineering en projectmanagement biedt Wagenborg Nedlift een compleet pakket aan diensten voor hijswerk, zwaar transport en montage. Met ruim 400 medewerkers zijn we in geheel Europa en daarbuiten actief voor opdrachtgevers uit onder meer de olie- en gasindustrie, de petrochemische industrie,de energiesector en de sector bouw en infra.

» onze meerwaarDe

bedrijfsgegevens

Wagenborg Nedlift is een dynamisch bedrijf met veel ervaring en een lange historie in het

Wagenborg Nedlift B.V. Schiedamsedijk 66 3134 KK Vlaardingen Nederland T +31 (0)10 - 234 08 96 F +31 (0)10 - 434 04 86 E nedlift@wagenborg.com W www.wagenborg.com

zwaar transport en hijswerk. Dit komt vooral tot uiting bij de uitvoering van uw projecten. Want bij Wagenborg Nedlift krijgt uw project de aandacht die het verdient. Onze operationele medewerkers zijn goed opgeleid en beschikken over de juiste diploma’s. Maar bovenal zijn het ervaren en betrokken mensen, die meedenken in het proces. Ze houden rekening met de omstandigheden in uw bedrijf en bij uw klant waar het werk wordt verricht. Hun ervaring en knowhow zijn onmisbaar als het om transport van uw kostbare kapitaalgoederen gaat. De medewerkers van Wagenborg Nedlift vormen daarom het kapitaal van onze onderneming.


» onze aanpak De communicatielijnen bij Wagenborg Nedlift zijn kort: project managers overleggen met de operationele medewerkers en komen gezamenlijk tot een praktische en economische uitvoeringsmethode. Deze kleinschalige en klantgerichte aanpak wordt door onze klanten enorm gewaardeerd. Het is deze aandacht die Wagenborg Nedlift onderscheidt van anderen. Aandacht voor uw wensen, de wensen van uw klant, aandacht voor uw en ons materieel en aandacht voor praktisch én veilig werken.

» meer weten? Neem dan contact op met onze accountmanager Kees Herrijgers, k.herrijgers@wagenborg.com, tel 06 250 61 586.

bedrijfsgegevens

Wagenborg Nedlift:

Branche: Zwaar transport en hijswerk, factory to foundation logistiek, kraanverhuur Aantal medewerkers: 450 Aantal vestigingen: 8 Productsoorten: Kraanverhuur, speciaal transport, factory to foundation logistiek, zwaar transport en hijsprojecten Actief in sector: Petrochemie, Olie- en gas, Energie, Infrastructuur Merken/titels: Wagenborg Nedlift – De kunst van zwaar transport Missie: Wagenborg Nedlift wil een toonaangevende speler in de markt voor zwaar transport en hijswerk zijn. Hiervoor bieden we efficiente en klantgerichte oplossingen aan met een hoog kwaliteitsniveau met ervaren en gedreven medewerkers. Wagenborg Nedlift is een divisie van Koninklijke Wagenborg.

Company Guide 2011


»248 Wolter & Dros Wolter & Dros is specialist in technische installaties in de industrie en beheerst het totale proces van ontwerp tot het uiteindelijke beheer van de installaties. Geïntegreerde, technische oplossingen gerealiseerd binnen een taakstellend budget en stringente voorwaarden. Wolter & Dros is een kwaliteitsaanbieder en voert een gedegen project- en contractmanagement en treedt op als een ter zake kundige gesprekspartner in het projectteam, denkt integraal mee, overziet risico’s en consequenties, draagt werkende oplossingen aan, neemt verantwoordelijkheid en doet wat is afgesproken.

» hart van het BeDrijf

bedrijfsgegevens

In veel industriële processen vormt de installatie het hart van het bedrijf. De continuïteit van de bedrijfsprocessen, de kwaliteit van de producten en de veiligheid en gezondheid van de mensen die er werken, is vaak volledig afhankelijk van de technische installaties. Wolter & Dros neemt haar verantwoordelijkheid serieus, loopt niet weg voor complexe situaties, houdt zich aan afspraken en is in staat op het juiste moment mensen en middelen te mobiliseren. Wolter & Dros realiseert omvangrijke projecten met een korte looptijd en onder hoge tijdsdruk. We zijn snel en efficiënt in resultaatgerichteoplossingen,maartegelijkertijd

Wolter & Dros Amsterdamseweg 53 3812 RP Amersfoort Postbus 47 3800 AA Amersfoort T +31 (0)33 4671511 F +31 (0)33 4613830 E info@wolterendros.nl W www.wolterendros.nl

innovatief en creatief bij logistiek en technisch complexe vraagstukken.

» total maintenance Wolter & Dros biedt total maintenance, wat inhoudtdatwenietalleenverwarming,koelingen ventilatie verzorgen, maar alle technische installatiesinhetprocesondersteunen.Deprojectteams met servicemonteurs en technici werken in storings-enploegendienstendichtbijdeklantopsite.

» snel, fleXiBel en veilig Afhankelijkvandehoeveelheidwerkzijnonzeprojectteams flexibel uit te breiden en in te krimpen.

Branche: Techniek / Maintenance Aantal medewerkers: 1700 Aantal vestigingen: 20 Samenwerkingsverbanden met: Philips en Inteco in het bedrijf Klima de Lux, Cegelec, SPIE, HARSCO, TMS,HVL en Sabic Innovative Plastics in de vereniging SYMBIOSIS Merken/titels: Wolter & Dros, Ingenieursbureau Wolter & Dros B.V. Markten: Chemie, Olie en gas, Voedingsen genotmiddelen, Milieu, Infra, Farmacie, Energie


»»Missie: Wolter & Dros wil voor aandeelhouder, werknemer, opdrachtgever en leverancier een betrouwbare, integere en maatschappelijk betrokken, pro-actieve partner zijn op het gebied van het ontwerpen, installeren, onderhoudenenbeheren van technische installaties. Gemotiveerde, geïnspireerde en betrokken werknemers leveren de toegevoegde waarde van ons product.

Wij zijn snel in het mobiliseren van mensen en middelen bij scopewijzigingen of voor hetoplossenvanonderbrekingeninhetproductieproces.Kortecommunicatielijnen eneenvastaanspreekpuntgarandereneengoedeuitwisselingvaninformatie,flexibel bijsturen als omstandigheden wijzigen, vlotte beslissingsprocedures en een daadkrachtig optreden. We investeren in de veiligheid en deskundigheid van onze mensen.

»»Installaties met oog voor de totale life cycle Wolter & Dros ontwerpt installaties vanuit de gedachte van het totale life cycle principe. Gedurende het hele proces – van projectontwikkeling, het ontwerp, de engineering,dewerkvoorbereiding,debouw,hetinbedrijfstellen,deoverdracht,het onderhoud, het beheer tot en met de exploitatie – worden keuzes gemaakt die de levensduur verlengen en de kosten minimaliseren.

»»Trust & Transparency

bedrijfsgegevens

Er is geen branche waar de financiële belangen en de veiligheid van mens en maatschappij zo groot zijn als in de industrie.Vertrouwen en transparantie zijn dan onontbeerlijk. Dan is het goed te weten dat Wolter & Dros een financieel gezonde partner is die de zekerheid biedt dat elk project naar tevredenheid wordt voltooid. Ook als het eventegenzit.Wehebbendekennisenervaringinhuisenbeschikkenovervoldoende mankrachtenproductiecapaciteit.Wolter&Drosisbovendieneenwerkmaatschappij van TBI Techniek B.V. en kan zo door samenwerking met zustermaatschappijen integraal werktuigkundige en elektrotechnische installaties aanbieden en dankzij korte communicatielijnen de bouwtijd reduceren.

Productsoorten: Wolter & Dros is gespecialiseerd in het ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van installaties op het gebied van: • Centrale verwarming; • luchtbehandeling en ventilatie; • koeling; meet- en regelinstallaties; • sanitaire installaties; • ziekenhuis en laboratorium installaties; • industriële installaties; • brandbeveiligingssystemen; • duurzame energie. In de marktsegmenten: utiliteit, woningbouw, zorg, onderwijs, industrie en infra. Actief in sector: Chemie, olie en gas, voedings- en genotmiddelen, milieu, infra, farmacie, energie.

Company Guide 2011


»250 Zeevenhooven Air Zeevenhooven Air is een zelfstandige onderneming gespecialiseerd in de verkoop, verhuur en het onderhoud van (mobiele) compressoren, persluchtconditionering, pneumatisch gereedschap en ademluchtlijnsystemen voor de industriële branche. Het

bedrijfsgegevens

bedrijf is opgericht in 1942 en heeft sindsdien diverse specialismen ontwikkeld.

» verkoop

» verhuur

Zeevenhooven Air is persluchtspecialist. Voor de aankoop van al uw perslucht-gerelateerde materialen bent u bij Zeevenhooven Air aan het juiste adres. Het verkoopprogramma biedt een ruime keus in zowel nieuwe- als gebruikte compressoren (diesel-, electrisch-, hydraulisch aangedreven) en gereedschappen (voor productie-, industriële en servicewerkzaamheden). In de eigen werkplaats is er altijd de mogelijkheid om alle compressoren/systemen exact op uw wensen aan te passen. Op de website www.zair.nl, kunt u het verkoopprogramma bekijken en voor meer informatie neemt u contact op met de verkoopadviseur (info@zair.nl).

Voor tijdelijke persluchtinstallaties beschikt Zeevenhooven Air over een zeer uitgebreid verhuurprogramma. Bij Zeevenhooven Air kunt u onder andere terecht voor compressoren, nakoelers en persluchtfilters. Zeevenhooven Air levert in de meeste gevallen vrijwel direct uit voorraad. Heeft u een specifiek persluchtprobleem? Neem contact op met onze Rental Engineer. Hij ontwikkelt, op basis van onze kwaliteitscomponenten, samen met u de juiste oplossing.

Zeevenhooven Air Moezelweg 128 Havennummer 5604 3198 LS Rotterdam Europoort T +31 (0)181 254 433 F +31 (0)181 218 582 E info@zair.nl W www.zair.nl

» onDerhouD De basis van elke persluchtinstallatie is een compressor. De gespecialiseerde en ervaren


medewerkers van Zeevenhooven Air verzorgen het onderhoud van deze installaties. Zij zijn verantwoordelijk voor een perfect uitgebalanceerde installatie en houden de machines en gereedschappen in perfecte staat. Alle machines en benodigdheden beschikken over de allernieuwste technische ontwikkelingen. Hiermee kan Zeevenhooven Air haar gebruikers een economische, betrouwbare, milieuvriendelijke en ononderbroken persluchtvoorziening garanderen.

24/7

bedrijfsgegevens

Met een bereikbaarheid van 24 uur per dag, beschikt u doorlopend over de voorzieningen van Zeevenhooven Air. Wilt u een continue garantie, dan is het ook mogelijk om een onderhoudscontract bij Zeevenhooven Air af te sluiten. Neem gerust eens contact op en informeer naar uw mogelijke voordelen.

Branche: Industrie Aantal medewerkers: 40 Aantal vestigingen: 3 Samenwerkingsverbanden met: Airconet BV, Crimex Compressoren BV Productsoorten: Compressoren, Persluchttechniek, Ademlucht Actief in sector: Petro(chemie) en Industrie Merken/titels: Gardner Denver/Tamrotor Screw Compressors, Crimex Piston Compressors, Compair Mobile Compressors, Chicago Pneumatic Tools (CP), Bosch Production Tools en Riegler Pneumatic Components. Missie: Totaalleverancier voor alle persluchtgerelateerde materialen/apparaten.

Company Guide 2011


PLANET

Is meer dan de derde P

www.mourik.com

De 3e P van People Profit Planet zetten wij voorop. Dat is onze toekomst. Wij bieden vandaag duurzaamheid. Met het oog op morgen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is meer dan een document met een handtekening. Wij geloven in Maatschappelijk Toegevoegde Waarde. Dat ziet u bijvoorbeeld aan ons nieuwe wagenpark met schone Euro-5 motoren. Wij wachten niet op de wet, we zijn ‘m voor. Uw Maatschappelijk Toegevoegde Waarde begint vandaag. Met Mourik. 010-296 54 00.

Mourik Nederland Telefoon +31-10-296 54 00 E-mail info@mourik.com

Mourik België Telefoon +32-3-542 20 40 E-mail mourik@mourik.be

INFRASTRUCTUUR – INDUSTRIEBOUW – UTILITEITSBOUW – INDUSTRIËLE REINIGING – CATALYST HANDLING MILIEUTECHNIEK – ASBESTSANERING – ENGINEERING – MECHANICAL – CONSTRUCTIE W, E & I INSTALLATIES – BETONREPARATIE – CONSERVERINGEN – TOTAL TANK CARE


EH2009-133

Wij maken tijd voor u. Minimalisering van de installatie-downtime, verhogen van de uptime en een tijd- en kostenbesparing op de onderhoudskosten. Tijd is in alles het belangrijkste component. Met tientallen jaren van praktische know-how helpen we onze klanten binnen de kortste keren hun productierendement te verhogen. Services van Endress+Hauser â&#x20AC;&#x201C; tijd is geld. www.nl.endress.com/services

Endress+Hauser BV Postbus 5102 1410 AC Naarden

Tel. (035) 695 86 11 info@nl.endress.com www.nl.endress.com


ISO 9001-2000, VCA* en Stoomwezen Lloyd’s gecertificeerd

Wij zorgen voor uw economische doorstroming! Driessen Appendages BV - Molenveld 4 - 6566 CK Millingen aan de Rijn - Telefoon: 0481 433244 - Fax: 0481 431632 E-mail:info@driessen-appendages.nl - Website: www.driessen-appendages.nl

����������������������������������������������������������


Totaaloplossingen voor de procesindustrie

Voeding & Dranken

Chemie & Petrochemie

Tank Terminals

Energie & Nutsbedrijven

Bij Egemin Automation gebruiken we onze lange ervaring en uitgebreide kennis in combinatie met geavanceerde engineerings- en projecttools voor een optimaal resultaat. Samen met een vergaand kwaliteitsbesef, garanderen we hoogwaardige, duurzame en complete automatiseringsoplossingen. Wij hebben ruime ervaring en kennis in de volgende specifieke vakgebieden: »

Process Engineering

»

E&I Engineering

»

Control Applications (PLC/SCADA/DCS)

»

Manufacturing Execution Systems (MES)

»

Security for Process Control Systems

»

Consultancy

»

Validation

»

Project Management

»

Commissioning

Egemin Automation Stephensonweg 6 4207 HB Gorinchem T +31 183 626 633

Egemin Automation heeft vestigingen in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zwitserland en China. Egemin Automation, reeds meer dan 60 jaar ervaring in process & automation.

Passion for Performance in Partnership

F +31 183 627 119 info@egemin.nl www.egemin.nl


Mediagegevens themalijst 2011 1 MAINTENANCE/Energie Infrarelatiedagen, Hardenberg, 8-10 februari 2 PETROCHEMIE/Duurzaamheid Installatie Vakbeurs, Gorinchem, 1-3 maart 3 MAINTENANCE/MVO Maintenance Next, Ahoy’, 12-14 april 4 PETROCHEMIE/Logistiek Construction & Shipping, Gorinchem, 10-12 mei 5 MAINTENANCE/Energie 6 PETROCHEMIE/Techniek 7 MAINTENANCE/Innovatie 8 PETROCHEMIE/Onderwijs TIV, Hardenberg, 6-8 september 9 MAINTENANCE/Milieu Special Europoort Kringen 50 jaar Vakbeurs Milieu, Den Bosch, 12-14 oktober 10 SCHEEPVAART/Havens Europort, Ahoy’, 8-11 november REVIEW Engelstalige Europoort Kringen • Highlights 2011 voor internationale, industriële bedrijven 11 MAINTENANCE/Energie Infrarelatiedagen, Venray, 29 november-1decembe 12 IPETROCHEMIE/Productie CG Company Guide 2012

inleverdata 04 jan

uitkomstdata 25 jan

01 feb

22 feb

08 mrt

29 mrt

05 apr

26 apr

03 mei 07 juni 05 juli 09 aug

24 mei 28 juni 26 juli 30 aug

06 sep

27 sep

04 okt

25 okt

04 okt

25 okt

01 nov

22 nov

29 nov 22 aug

20 dec 20 dec

wijzigingen voorbehouden

energietechnologie Europoort Kringen 2011 staat in het teken van energietechnologie. Is de technische sector in staat de mondiale problemen rond energie, duurzaamheid en milieu structureel op te lossen? Daarnaast beleeft Europoort Kringen dit jaar zijn 50ste jaargang. In nummer 9 zullen wij een halve eeuw voor- en achteruit kijken. Uiteraard verschijnen weer een Engelstalige Review voor internationaal opererende bedrijven en de Company Guide. advertentietarieven europoort kringen per 1 januari 2011 Titel : Europoort Kringen Oplage: 6.820 Ondertitel : Industrieel Management Magazine Speciale oplage : 9.000 Datum : oktober 2010 - vervangt gegevens januari 2010 Code : V ISSN: 0441 - 588X

1/1 pagina 1/2 pagina 1/4 pagina 1/8 pagina

1x � 1.935,� 1.130,� 640,� 370,-

3x � 1.830,� 1.060,� 610,� 360,-

6x � 1.725,� 990,� 590,� 345,-

9x 12x � 1.620,- � 1.560,� 925,- � 865,� 550,- � 525,� 320,- � 310,-

Toeslag voorkeursplaatsing 15% op zwart/wit tarief Toeslag omslagpagina 2 25% op zwart/wit tarief Toeslag omslagpagina 3 15% op zwart/wit tarief Toeslag omslagpagina 4 30% op zwart/wit tarief Meerprijs steunkleur € 375,Meerprijs full colour € 850,Meerprijs PMS kleur op aanvraag. Bij aanlevering van niet compleet advertentiemateriaal zullen wij productiekosten in rekening brengen. Bijsluiters Bijsluiters tot 20 gram € 2.460,Bijsluiters boven 20 gram op aanvraag

company guide 1/1 pagina bedrijfspresentatie € 1225,2/1 pagina bedrijfspresentatie € 1650,-

Bedrijvenindex en website Vermelding bedrijvenindex inclusief logo-link € 500,Online banners: Tarieven op aanvraag Verschijningsfrequentie 12 x per jaar €85,- per jaar incl. Review en Company Guide Abonnementsprijs Proefabonnement €25,- (3 maanden) Losse nummers € 9,50 Aantallen boven 100 € 6,00 per exemplaar Alle tarieven zijn exclusief BTW.

Opnieuw zal Europoort Kringen, hét industrieel management magazine, op geheel eigen wijze veranderingen signaleren, achtergronden bij trends beschrijven en ruimte geven aan onafhankelijke meningen bij het wel en wee van het industriële bedrijfsleven. Voor de redactie ligt binnen het kader van energietechnologie de focus zowel op (petro)chemie, haven, transport, automatisering en infrastructuur als op milieu en arbo. aanleveren advertentiemateriaal: info@europoortproducties.nl Materiaal aanleveren: Drie weken voor verschijningsdatum. Bij voorkeur de advertentie aanleveren per e-mail of op CD als Certified PDF of PDF geschikt voor drukwerk (300 dpi, CMYK). Kunt u geen certified PDF aanleveren, dan graag gebruik maken van Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Wij verzoeken u alle gebruikte foto’s, logo’s en fonts met het opgemaakte bestand mee te sturen. De logo’s en foto’s dient u op te slaan als EPS of TIFF in CMYK met een resolutie van 300 dpi. Advertentieformaten:

zetspiegel breedte x hoogte 1/1 pagina : 190 x 275 mm 1/2 pagina liggend : 190 x 130 mm 1/2 pagina staand : 90 x 275 mm 1/4 pagina liggend : 190 x 60 mm 1/4 pagina staand : 90 x 130 mm 1/8 pagina liggend : 190 x 30 mm 1/8 pagina staand : 90 x 60 mm bladspiegel breedte x hoogte 1/1 pagina : 210 x 297 mm

aanleveren redactie: redactie@europoortkringen.nl Aanleveren materiaal: 4 weken voor verschijningsdatum Bij voorkeur digitaal: Per e-mail of CD Let op: Fotomateriaal minimaal 300 dpi op A4-formaat Adresgegevens: Europoort Producties B.V. Postbus 33050, 3005 EB Rotterdam Telefoon +31 (0)10 4613000 E-mail: info@europoortproducties.nl Wilt u reserveren? Neem dan contact op met Remco Rooij van Uitgeverij Lakerveld bv telefoon +31 (0)70 336 46 80 of +31 (0)6 53 22 08 22. Meer informatie vindt u op www.europoortkringen.nl


Uniek op 103 meter!

Als je iets wilt bereiken vind je bij Riwal het meest uitgebreide assortiment hoogwerkers, verreikers en meer. Gebouwen, installaties en andere constructies van boven de 60 meter zijn geen uitzondering meer. Voor bouw, onderhoud en reparaties is materieel nodig waarmee efficiĂŤnt en veilig op deze hoogtes gewerkt kan worden. Riwal levert hiervoor autohoogwerkers met verschillende werkhoogtes en als enige in Nederland tot 103 meter.

HOOGWERKERS â&#x20AC;˘ VERREIKERS huren - kopen onderhoud - opleidingen

Als je iets wilt bereiken

Telefoon: E-mail:

078 - 618 18 88 info@riwal.com

Website:

www.riwal.com

Europoort Kringen Company Guide 2011  

Het motto voor Europoort Kringen -het eigenzinnige industrieel management magazine dat al ruim veertig jaar een constante voor het bedrijfsl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you