Page 1

a rsj IK we ST

A PL

A -NI - - WA - KO - - - A N

--

--

--

--

--

--

--

-

OZ - - NE - - AD - KŁ - - 0 ja c DO- - - a 50 nik -12 1: mu m ko u r t en nc tki by pla za / a we ze ji to mu kc or sp tra ty ha k ie yc b n o in ele wi ...i

sta mia plan

lan yp cit

n pla dt sta

ille av el d n pla

: da en leg

z nami świat staje się bliższy

Euro Pilot Sp. z o.o. Wydawnictwo Kartograficzne ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 www.europilot.com.pl


WITAMY

poznaj nasze wydawnictwo

wersja

PLASTIK

city plan

plan de la ville

stadtplan

Wydawnictwo Euro Pilot (poprzednio Daunpol) utrzymuje w ysoką pozycję na rynku od ponad 20 lat i pozostaje wiodącą fi rmą w branży kartografi i i GIS. Firmą zarządza wieloletni specjalista w branży wydawniczej , z wykształcenia prawnik, prywat nie podróżnik i ekolog - Maciej Borówka. „Nasze Wydawnictwo charakteryzuje wysoki poziom prac realizowanych przez wyspecjalizo wany zespół profesjonalistów, którzy dokładają wszelkich starań aby spełnić wymagania naszych klientów. Cieszymy się zaufaniem wielu odbior ców, w tym zleceniodawców sektora rządowego, którzy doceniają naszą rzetelność, terminowość i fachowość. Zapraszamy do współpracy” Maciej Borówka Prezes

A DOKŁADNE OZNAKOWANI -------------------------

----------------

----

komunikacja plan centrum 1:12 500

plan m iasta

muzea / zabytki obiekty sportowe

i ...i wiele innych atrakcj

Euro Pilot Sp. z o.o. | ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa | tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 | www.europilot.com.pl


DOŚWIADCZENIE

MAPY

ponad 1 000 własnych tytułów

V-MAPY

PUBLIKACJE krajoznawczo – turystyczne

GIS

Geographic Information System

02

ORTO FOTO MAPY

Daunpol Sp. z o.o Wydawnictwo Kartograficzne | ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa | tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 | www.daunpol-pilot.com.pl


J J J J

KLIENCI

J J

stała współpraca zobowiązuje... J

Sektor rządowy

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Centrum Projektów Europejskich

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Środowiska

Urzędy miast i regionalnych jednostek administracyjnych

- województw, powiatów, gmin J

Agencje Skarbu Państwa, instytucje rządowe

ANR, AMW, WAM, PKP Nieruchomości

03

Daunpol Sp. z o.o Wydawnictwo Kartograficzne | ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa | tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 | www.daunpol-pilot.com.pl


J J

KLIENCI ZAGRANICZNI

J J

Michelin (ViaMichelin)

Zorilla Productions

MairDumont

Rząd Litwy

Klienci indywidualni z Czech, Włoch, Austrii, Niemiec, Rosji, Etiopii

tworzymy na potrzeby każdego ...

04

Daunpol Sp. z o.o Wydawnictwo Kartograficzne | ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa | tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 | www.daunpol-pilot.com.pl


KLIENCI ZAGRANICZNI tworzymy na potrzeby każdego ...

TOPOGRAFICZNO -TURYSTYCZNA MAPA ETIOPII

05

Daunpol Sp. z o.o Wydawnictwo Kartograficzne | ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa | tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 | www.daunpol-pilot.com.pl


OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICTWA

01

02

mapy i atlasy szkolne, w tym wielkoformatowe mapy ścienne

mapy turystyczne przewodniki, informatory atlasy drogowe

03

mapy ochrony środowiska 06

04

bazy danych topograficznych opartych o GIS

05

prezentacja rynków nieruchomości

Daunpol Sp. z o.o Wydawnictwo Kartograficzne | ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa | tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 | www.daunpol-pilot.com.pl


OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

01

mapy turystyczne, przewodniki informatory, atlasy drogowe

MAPY SUBREGIONÓW

07

Daunpol Sp. z o.o Wydawnictwo Kartograficzne | ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa | tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 | www.daunpol-pilot.com.pl


Opracowaliśmy

ponad

1 000

tytułów

dotyczących

Polski i krajów Europy. Wśród publikacji znalazły się przewodniki, mapy tradycyjne i elektroniczne, interaktywne prezentacje i aplikacje na telefony.

J

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

01

J

turystyczna aplikacja na telefony komórkowe dla Wielkopolski

multimedialna prezentacja Fundacja Miejski Park i Ogród

Zoologiczny w Krakowie

mapy turystyczne, przewodniki informatory, atlasy drogowe J

Przewodnik turystyczny Śladem Funduszy Europejskich, prezentujący

rewitalizację polskich atrakcji turystycznych dzięki absorpcji Funduszy Europejskich

08

Daunpol Sp. z o.o Wydawnictwo Kartograficzne | ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa | tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 | www.daunpol-pilot.com.pl


OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

01

09

MAPY PROMOCYJNE NA EURO 2012

mapy turystyczne, przewodniki informatory, atlasy drogowe

Daunpol Sp. z o.o Wydawnictwo Kartograficzne | ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa | tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 | www.daunpol-pilot.com.pl


Wydawnictwo przeprowadza także kampanie promocyjne dla miasti regionów z elementami takimi jak reklama w prasie, telewizji, z użyciem bilbordów i tablic informacyjnych.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

01

J

promocja Miasta Stołecznego Warszawy podczas igrzysk

olimpijskich w Pekinie

mapy turystyczne, przewodniki informatory, atlasy drogowe J

promocja w Brukseli Polskiego Roku Chopinowskiego

na zlecenie Prezydenta Warszawy w Brukseli

10

Daunpol Sp. z o.o Wydawnictwo Kartograficzne | ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa | tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 | www.daunpol-pilot.com.pl


OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

01

11

PLANY MIAST - ZCARD

mapy turystyczne, przewodniki informatory, atlasy drogowe

Daunpol Sp. z o.o Wydawnictwo Kartograficzne | ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa | tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 | www.daunpol-pilot.com.pl


Do stałych odbiorców zindywidualizowanych produktów Wydawnictwa należą: Shell, BP, AVIS, Skoda, Mercedes, Colliers International,

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

01

12

Cushman & Wakefield, DTZ, CBRE Commercial Real Estate Services

mapy turystyczne, przewodniki informatory, atlasy drogowe

Daunpol Sp. z o.o Wydawnictwo Kartograficzne | ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa | tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 | www.daunpol-pilot.com.pl


OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

01

mapy turystyczne, przewodniki informatory, atlasy drogowe

SERIA PRZEWODNIKÓW PO POLSCE

13

Daunpol Sp. z o.o Wydawnictwo Kartograficzne | ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa | tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 | www.daunpol-pilot.com.pl


Wydawnictwo oferuje mapy i materiały edukacyjne dedykowane

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

02

14

mapy i atlasy szkolne, wielkoformatowe mapy ścienne

wszystkim grupom wiekowym.

Mapy dla szkolnictwa ponadpodstawowego, m.in. ścienne mapy ogólnogeograficzne i administracyjno-polityczne są także często zamawiane przez sektor administracji samorządowej.

Daunpol Sp. z o.o Wydawnictwo Kartograficzne | ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa | tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 | www.daunpol-pilot.com.pl


OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

02

15

mapy i atlasy szkolne, wielkoformatowe mapy ścienne

Daunpol Sp. z o.o Wydawnictwo Kartograficzne | ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa | tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 | www.daunpol-pilot.com.pl


Daunpol współtworzy także publikacje będące podstawą

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

02

16

mapy i atlasy szkolne, wielkoformatowe mapy ścienne

ekonomiczno-gospodarczej wiedzy o regionach Polski. W 2012 roku wydało kompendium wiedzy na temat Mazowsza (zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Mazowsza), które jest zalecanym wsparciem w nauczaniu o regionie.

Daunpol Sp. z o.o Wydawnictwo Kartograficzne | ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa | tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 | www.daunpol-pilot.com.pl


Działalność Wydawnictwa w obszarze inwentaryzacji i prezentacji

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

03

mapy ochrony środowiska

zagadnień związanych z ochroną środowiska jest prekursorska i znacząca w skali kraju.

Daunpol wydał pierwszą zbiorczą mapę obszarów chronionych Natura 2000 we współpracy z Ministerstwem Środowiska, tworząc jednocześnie ilustrowany katalog fauny pozostającej w Polsce pod ochroną w ramach programu.

17

Daunpol Sp. z o.o Wydawnictwo Kartograficzne | ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa | tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 | www.daunpol-pilot.com.pl


Inne znaczące prace z zakresu ochrony środowiska:

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

03

J

Mapa Natura 2000 Województwa Łódzkiego

(zamówienie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi)

mapy ochrony środowiska

J

Mapa Natura 2000 Województwa Mazowieckiego

(zamówienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) J

Mapa Natura 2000 Województwa Wielkopolskiego

(zamówienie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu) J J J

Mapy elektroniczne dla organizacji NGO

Mapa dla Towarzystwa Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego

Mapy Parków Krajobrazowych insertowane do prasy

Części realizacji towarzyszyły ogólnopolskie kampanie i szkolenia m.in. dla sektora szkolnictwa i sektora samorządowego.

Daunpol Sp. z o.o Wydawnictwo Kartograficzne | ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa | tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 | www.daunpol-pilot.com.pl


Wiele publikacji realizowanych przez Wydawnictwo

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

04

powstaje w oparciu o GIS. Nierzadko mapy gisowe są wzbogacane o informacje weryfikowane w terenie. Przykładem może być projekt wykonany na zamówienie

bazy danych topograficznych opartych o GIS

Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska. W ramach prac dokonano: J J J J

inwentaryzacji 3 600 km szlaków turystycznych w regionie

naniesień plików wektorowych na mapy topograficzne

propozycji modyfikacji przebiegów dotychczasowych szlaków

trasowania z zapisem wyników co 50 m w formacie

GPS eXchange Format i plikach kml J

naniesień plików wektorowych na mapy topograficzne

z ostatecznym przebiegiem szlaków

Daunpol Sp. z o.o Wydawnictwo Kartograficzne | ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa | tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 | www.daunpol-pilot.com.pl


Od ponad 10 lat Wydawnictwo specjalizuje się w opracowywaniu

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

05

prezentacja rynków nieruchomości

materiałów promocyjnych dla rynku nieruchomości. Szczególnym zaufaniem darzą nas agencje zajmujące się obrotem inwestycyjnych terenów należących do Skarbu Państwa – Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, PKP Nieruchomości.

Naszym klientom dostarczamy profesjonalne, rzetelnie opracowane katalogi nieruchomości, aplikacje z przeglądarkami oferty handlowej, lotnicze zdjęcia nieruchomości. Sektor prywatny wśród naszych klientów reprezentują DTZ, CBRE, Cushman & Wakefield, Colivers itp 19

Daunpol Sp. z o.o Wydawnictwo Kartograficzne | ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa | tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 | www.daunpol-pilot.com.pl


Euro Pilot Sp. z o.o. Wydawnictwo Kartograficzne ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa tel./fax.: + 48 22 664 50 91, 22 664 37 20 www.europilot.com.pl

EURO PILOT  

O WYDAWNICTWIE

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you