Europerspektywy 153.2023

Page 1

EUROPERSPEKTYWY

ŚląskIE: tEraźNIEjszoŚć I przyszłoŚć wydawCa: profokus robErt pIlszak | IssN 1896-3579 | CENa 25 plN zł mIEsIęCzNIk | wydaNIE 153 | roCzNIk XVII | 2023 EUROPERSPEKTYWY Archiwum wydań elektronicznych miesięcznika Мир для України. Pokój dla Ukrainy PRYZ AT mIasta I subrEgIoNy wojEwództwa ŚląskIEgo DODATEK specjalny częstochowa. Przyciąga inwestorów Nowa tożsamość, nowe możliwości Prof. dr. hab. inż. Adam Zieliński, Dyrektor Łukasiewicz –Górnośląski Instytut Technologiczny rozmowa Na str. 14:16 Nowa tożsamość, nowe możliwości Prof. dr. hab. inż. Zieliński, Dyrektor Łukasiewicz –Górnośląski Instytut Technologiczny a str. 14:16

Kupuj wygodniej bilety w aplikacji

e
-LOGICZNIE
Śląskie
regionalny przewoźnik
TANIO EKO
Koleje
Twój

DEKARBONIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW?

Energooszczędne

biurowce drewniane optymalnym

rozwiązaniem dla firm

Ekologiczne biurowce to nie tylko modny trend. Zgodnie z założeniami tzw. Zielonego Ładu od 2027 r. trzeba będzie wskazywać ślad węglowy budynku o powierzchni powyżej 2 000 m², a od 2030 r. wchodzi w życie obowiązek obliczania śladu węglowego dla każdego budynku. Z tymi zagadnieniami będą się wkrótce musieli zmierzyć polscy przedsiębiorcy.

Konieczność wyliczania i deklarowania śladu węglowego staje się faktem w wielu dziedzinach, m.in. w branży budowlanej, która odpowiada za blisko 40% światowej emisji gazów cieplarnianych. Znaczenie budownictwa w procesie dochodzenia do neutralności klimatycznej jest więc ogromne, zarówno w kontekście samej branży, jak i jej odbiorców - klientów. Jednym ze sprzyjających trendów jest coraz bardziej popularne wykorzystanie technologii szkieletowej, nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, ale także do wznoszenia biurowców, siedzib rm i obiektów użyteczności publicznej.

Przedsiębiorco, jaki ślad węglowy zostawia Twój budynek?

Mając na uwadze niedaleką przyszłość przedsiębiorcy planujący budowę nowej siedziby czy inwestorzy rozważający budowę obiektu biurowego, już na etapie projektowania inwestycji powinni przygotować się do wymogów unijnych w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla przez posiadane budynki.

W jaki sposób? Wybierając ekologiczne rozwiązania budowlane, bazujące na zasobach odnawialnych, takich jak np. drewno, które jest naturalnym, trwałym surowcem o znakomitych parametrach nośnych oraz izolacyjnych, a jego wykorzystanie w budownictwie istotnie wpływa na zmniejszenie śladu węglowego (dzięki zastosowaniu technologii drewnianej zamiast betonowej do atmosfery tra a aż o 1 418 ton CO2 mniej!)

Drewno, prefabrykacja, energooszczędność

Na to, czy budowany obiekt jest ekologiczny, wpływa nie tylko sam materiał konstrukcyjny. Istotne jest również, aby metoda jego wznoszenia była zrównoważona środowiskowo. W tym obszarze prym wiodą budynki prefabrykowane: pozwalają bowiem obniżyć ilość odpadów budowlanych, a także ograniczyć liczbę dostaw na plac budowy. Prefabrykowane,

szkieletowe konstrukcje z drewna mają ponadto bardzo krótki czas realizacji, powstają często nawet w kilka tygodni, co wpływa bezpośrednio na szybki zwrot z inwestycji. Jeśli dodamy, że obiekty drewniane są wyjątkowo energooszczędne – mamy zebrane najważniejsze dla środowiska i portfela inwestorów argumenty świadczące na korzyść drewnianej technologii szkieletowej!

Wielopiętrowe budynki drewniane

Wyjątkowe walory drewna doceniają zwłaszcza Skandynawowie, stawiając z tego materiału także obiekty wielokondygnacyjne, jak np. 10-piętrowy wieżowiec, który jest jednym z najwyższych drewnianych budynków w Norwegii.

Obecnie w Polsce pojawiają się pierwsze inwestycje drewniane przeznaczone do innych celów niż mieszkaniowe. Przykładowo w ub.r. w Jaworznie powstał pierwszy na Śląsku i jeden z niewielu w Polsce energooszczędny drewniany biurowiec. Co niezwykle ważne, takie

KOMENTARZ PARTNERA

Pierwszy drewniany biurowiec na Śląsku

Powierzchnia: 600 m2 Stan deweloperski: 6 miesięcy

W 2022 roku, w niespełna 6 miesięcy w Jaworznie został wybudowany pierwszy na Śląsku, szkieletowy, 3-kondygnacyjny budynek biurowy o pow. 600 m2. Technologia drewniana dotąd wykorzystywana głównie w domach jednorodzinnych, znalazła zastosowanie także w budownictwie użytkowym. Źródło: www.riser.pl/poradnik-inwestora

prefabrykowane, szkieletowe budynki z drewna powstają szybko, a proces ich budowy jest przyjazny dla środowiska.

Ekologiczne biurowce

Dzięki swoim właściwościom biurowce i inne obiekty w konstrukcji szkieletowej są kluczowym elementem na drodze do neutralności klimatycznej budownictwa, ale także znakomitym rozwiązaniem biznesowym dla przedsiębiorców, dającym im możliwość szybkiej, przyjaznej dla środowiska inwestycji, która przez lata będzie procentowała swoją trwałością, energooszczędnością i zdrowym mikroklimatem wnętrza. Inwestując w budowę ekologicznego, drewnianego biurowca czy nowej siedziby rmy przedsiębiorcy i pracodawcy zapewnią komfort pracy użytkownikom budynków, wzmocnią pozytywny wizerunek nowoczesnego, będącego na bieżąco ze światowymi trendami biznesu, a rozliczenie śladu węglowego pozostanie dla nich czystą formalnością.

Piotr Góralczyk, Prezes Zarządu RISER Sp. z o.o., generalnego wykonawcy budowlanego. Do wyzwań, jakie są stawiane wobec polskich przedsiębiorców dołączyło kolejne – obowiązek deklarowania śladu węglowego. Mamy dla nich optymalne rozwiązanie – biurowce w prefabrykowanej technologii drewnianej, która wykorzystuje odnawialny, naturalny surowiec, jakim jest drewno (ma ujemną emisję CO2!), jest tzw. suchą  technologią budowy (w procesie wytwarzania i montażu nie zużywa wody), a ilość odpadów, jaką generuje, jest ograniczona do minimum.

pieRwszy

KwaRtał:

4 RobeRt pilszaK

Nie można powiedzieć, że jest dobrze – ale także nie jest źle. Inflacja, wzrost cen energii, wzrost kosztów pracowników to sprawy, z którymi borykają się wszyscy przedsiębiorcy – a więc także i my jako redakcja. Koszty druku – w szczególności papieru, to koszt, którego nie jesteśmy w stanie zminimalizować, chcąc dostarczać

Państwu wydanie w tak wysokiej jakości jak dotychczas.

Każde kolejne wydanie

„Europerspektyw” to godziny wydarzeń, spotkań, rozmów, które

składają się na efekt końcowy –kilkadziesiąt – w tym wypadku 90 stron czasopisma. Z tysięcy zdjęć wykonanych przez fotoreporterów do druku został wybrany nikły procent – dlatego serdecznie zapraszam do polubienia naszych profili w mediach społecznościowych, gdzie publikujemy duże fotorelacje z wydarzeń. Oczywiście zapraszam także na stronę internetową w nowej, odświeżonej szacie graficznej.

Kończąc prace nad wydaniem rozpoczęliśmy jednocześnie pracę nad zbieraniem materiałów do numeru 154, w którym »Pryzmat« będzie poświęcony Tychom. Już teraz zapraszam tyskie firmy do kontaktu i zaprezentowania się na naszych łamach. K

Okładka II Koleje ŚląsKie

»tanio, eKologicznie«. Kupuj wygodnie bilety w apliKacji > www.kolejeslaskie.pl

/ 3

eneRgooszczĘdne biuRowce dRewniane

optymalne Rozwiązanie dla fiRm — RiseR sp. z o.o. > www.riser.pl

/ 5

gRupa moKate Rozwija siĘ miĘdzynaRodowo

Rozmowa: adam moKRysz, KataRzyna moKRysz > mokate.com

/ 19

towaRzystwo finansowe silesia sp. z o.o.

umowa miĘdzy tfs i cpK podpisana > tfs.pl

/ 27

Hillwood czĘstocHowamiasto. magazyny do wynajĘcia

Hillwood. a peRot company®

> www.hillwood.pl

/ 29

asset management –sKaRbiec tfi sa

aRtuR siweK. > www.skarbiec.pl

/ 32:33

Rodzinna fiRma Klimas wKRĘt-met

mocni na poKolenia! > wkret-met.com

/ 35

ppHu gReenpacK szymaneK

opaKowania ŻywnoŚć, pRzemysł, gastRonomia, biuRo, dom, szKoła, salon > www.greenpack.com

/ 41

Velex - bmf. od Hulajnogi do autobusu

polsKi pRoducent pojazdów

eleKtRycznycH > www.velex.pl

/ 43

paRK KoRzoneK

nauKa popRzez zabawĘ > parkkorzonek.pl

/ 49

tRieneRgy sp. z o.o.

pamiĘtaj: wasza eneRgia, nasza wiedza, wspólny zysK > trienergy.pl

/ 90

pomagamy dzieciom

»szansa dla KaŻdego« > fundacja-ekon.pl

Okładka III

eco5.zeRo 1-2 xii 2023

V miĘdzynaRodowa KonfeRencja eKon > www.grupa-amber.com

Okładka IV

Katowice aiRpoRt

»odKRyj z nami lato 2023. wybieRaj i leć« > www.katowice-airport.com/KupBilet

4 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII WYDANIE 153
jeŚli jest taK dobRze, to dlaczego nie czuć, Że jest lepiej?
mateRiały paRtneRów Od wydawCy

Ustroń Votice

GRUPA MOKATE ROZWIJA SIĘ MIĘDZYNARODOWO

Rozmowa z dr. Adamem Mokryszem, Prezesem Grupy Mokate oraz dr Katarzyną Mokrysz, Dyrektor Generalną

Jak w zmieniających się realiach rynkowych odnajduje się firma Mokate? Jaką strategię dalszego rozwoju biznesu przyjęliście na najbliższe miesiące, może lata?

Adam Mokrysz: Lubimy wyzwania, które wymagają odważnych i wizjonerskich działań. Dzięki naszemu doświadczeniu i wytrwałości udaje się im sprostać i z powodzeniem prowadzić ekspansję na międzynarodowych rynkach. Nasza działalność eksportowa stanowi ponad 80 proc. przychodów Grupy. Dalszy jej rozwój jest możliwy dzięki temu, że postawiliśmy na innowacyjność i jakość naszej oferty oraz konsekwentne budowanie trwałych relacji biznesowych.

Wierność tradycji i rodzinnym wartościom to podstawa dotychczasowego rozwoju biznesu Mokate. Czy rodzinny charakter firmy pomaga w prowadzeniu i dalszym rozwoju tak potężnego obecnie biznesu, jakim jest Grupa Mokate?

Katarzyna Mokrysz: Pod marką Mokate działamy już 32 lata. Obecnie jesteśmy przedsiębiorstwem międzynarodowym, z obrotem ponad 1,5 mld zł, a mimo to udało nam się zachować status firmy rodzinnej. Od wielu lat budujemy kulturę firmy opartą na poszanowaniu wartości i tradycji rodzinnych, a także na etosie pracy. W fabrykach Mokate w Polsce i w Czechach zatrudniamy ok. 1 400 osób, w tym całe rodziny.

Postęp technologiczny, a w parze z nim idzie również innowacyjność w obszarze technologicznym i produktowym. Proszę opowiedzieć o procesie wdrażania innowacyjności w Grupie Mokate.

A.M.: Innowacyjność i jakość to klucze do sukcesu Mokate. Rynki nie stoją w miejscu, cały czas ewoluują. Trzeba bacznie śledzić zmieniające się zachowania konsumentów i za nimi nadążać, a nawet wyprzedzać. Warto tworzyć nowe trendy i inwestować w nowe kategorie produktowe. Rozwijamy się poprzez innowację oraz rozwój międzynarodowy czerpiąc najlepsze wzorce i pomysły ze świata. Rozbudowa bieżących aktywów, inwestycje organiczne w najnowsze technologie oraz rozwiązania dla biznesu przyniosły nam określone korzyści i przewagi konkurencyjne.

Rozwój biznesu w sposób zrównoważony to bardzo ważny kierunek, szczególnie jeżeli myślimy o kolejnych pokoleniach. Jak Mokate postrzega ten trend?

K.M.: Grupa firm Mokate chce dbać o dobro i przyszłość naszej planety, dlatego przywiązujemy dużą wagę do szeroko rozumianych kwestii etycznych i ekologicznych. Dokładamy wszelkich starań, aby móc rozwijać się w sposób zrównoważony, dlatego poszukujemy prekursorskich rozwiązań opartych na nauce i nowoczesnej technologii.

Przejdźmy do rynku. Jak wygląda obecnie rynek kawy, a jak herbaty w Polsce?

A.M.: Rynek kawy i herbaty ma się dobrze i rozwija się w swoim dynamicznym tempie. Mówimy, że kawa jest dla przyjemności, a herbata dla zdrowia. Rynek napojów gorących napędza niezmiennie wzrastająca konsumpcja kawy. Wynika ona m.in. z rosnącej liczby miejsc, gdzie można wypić dobry, gorący napój, a dzieje się to dzięki szybszej urbanizacji oraz zmieniającemu się stylowi życia przy konsumpcji tych napojów. Dzięki wprowadzaniu nowych linii produktów nasze udziały w segmencie rynku herbaty i kawy ustawicznie rosną. Jednak nie tylko punkty procentowe mają dla nas znaczenie. Ważne jest utrzymanie tempa rozwoju firmy oraz gra na dobrą perspektywę.

Mokate jest jednym z największych producentów kawy i herbaty w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak wygląda rozwój firmy w obszarze eksportowym, także w kontekście bieżącej sytuacji geopolitycznej?

A.M.: Grupa Mokate stała się organizacją międzynarodową dzięki szybkości działania i elastyczności. Udaje nam się sprostać wysokim wymaganiom klientów z całego świata. Do każdego rynku podchodzimy indywidualnie, bo każdy rynek ma swoją specyfikę.

K.M.: Patrzymy długofalowo, stawiamy na wieloletnią, konsekwentną pracę. Zależy nam na stabilnych i pełnych zaufania relacjach biznesowych. Nasze portfolio obejmuje ponad 50 linii produktowych, w tym tak znane marki jak Mokate, Loyd, Minutka, Babcia Jagoda czy Marizzi.

Jak będzie kształtowało się portfolio Mokate w 2023 r.?

K.M.: Z roku na rok nasza oferta poszerza się i jest coraz bogatsza o nowe portfolio. Wchodzimy z naszymi produktami na nowe rynki oraz umacniamy się na tych, gdzie posiadamy nasze spółki i pełne struktury sprzedaży.

agENda mIESIęCZNIKa »EuROpERSpEKtywy« | wydanie 153 | ISSN 1895-3579

nauKa dla biznesu

Śląscy nauKowcy łączą siły .... 8:9

INauguRaCja ŁuKaSIEwICZ – góRNOśląSKI

INStytut tEChNOlOgICZNy

felieton

mózg, KomputeR, ........................ 11

BIONaNORZECZy

dR dOROta maRquaRdt

suKcesja. temat tabu ...................13 w polsKicH fiRmacH RodzinnycH?

mIChaŁ ZwyRtEK

Rozmowa miesiąca

14:16

łuKasiewicz –góRnoŚląsKi instytut

24

stRategia » czĘstocHowa 2030+« | BaRBaRa SadKOwSKa

24:25

» dziŚ waRtoŚć inwestycji na teRenacH stRefowycH w czĘstocHowie siĘga

1,8 mld zł«

KRzysztof matyjaszczyK, pRezydent miasta czĘstocHowa

26, 28

HistoRią

tecHnologiczny: młody instytut z bogatą

Rozmowa z pRof. dR. Hab. inŻ. adamem zielińsKim

Quo Vadis, gospodaRKo? | jERZy NOwaKOwSKI

30:31

» wymiana doŚwiadczeń jest czĘsto najcenniejsza«

KataRzyna woszczyna (business centRe club)

34

speed business RipH w czĘstocHowie | ZapROSZENIE Na KONfERENCję 21 CZERwCa 2023

36:37

» juRajsKi pRoduKt RoKu« | hONORujE fIRmy I SamORZądy, KtóRE pROmują REgION

38:39

tRzydzieŚci

lat dla

gospodaRKi Regionu

Regionalna izba pRzemysłowoHandlowa w czĘstocHowie (1992-2022)

fot. pRof. adam zielińsKi (łuKasiewicz–git)

infRastRuKtuRa KomuniKacyjna

codzienne bezpieczeństwo, ... 17

OSZCZędNOść I EKOwyBóR

KOlEjE śląSKIE

wydaRzenia

wodóR i KoKs ............................. 18

Z dOfINaNSOwaNIEm

śląSKIE INwEStyCjE NfOśIgw

wspólne zadanie całego .......... 18

demoKRatycznego Świata

»REBuIld uKRaINE 2023«

40

sKoRzystają na fe sl 2021-2027 | w SuBREgIONIE póŁNOCNym wOjEwódZtwa śląSKIEgO

45

Rozwój bez nauKi nie istnieje | uCZElNIE wyżSZE mIaSta CZęStOChOwy

46

pRawie jaK tosKania | wINO pROduKtEm lOKalNym juRy KRaKOwSKO-CZęStOChOwSKIEj I... CZęStOChOwy

| ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153

6 EUROPERSPEKTYWY
pRyzmat wydanie V czĘstocHowa

20:21

»budujemy Kapitał polsKicH fiRm«

Rodzina bcc coRaz .................... 22 liczniejsza

wSpólNE SpOtKaNIE lOży maŁOpOlSKIEj

I lOży CZęStOChOwSKIEj BCC

jubileusz

50:51

»nas spRawdził

w biznesie

dotacje unijne – bodziec ......... 52 do Rozwoju innowacji

gRupa lpw

»najlepsze miejsce ..................... 52 dla biznesu« dR jaCEK BaRtOSIaK (StRatEgy&futuRE) gOśCIEm BNI ENERgIa

loŻa KatowicKa business ..... 54:55 centRe club

KwaRtaŁ pIERwSZy – wydaRZENIa

ŚląsKi Klub biznesu .................... 56 śNIadaNIa BIZNESOwE

KieRuneK: bałKany! .................... 57 INVENIO w SERBII, BuŁgaRII I maCEdONII póŁNOCNEj

Regionalna izba ..................... 58:59 gospodaRcza w KatowicacH OtwaRtE SpOtKaNIa CZŁONKOwSKIE

Regionalna izba .................... 60:61 pRzemysłowo-Handlowa w gliwicacH

aKtywNy pIERwSZy KwaRtaŁ

oKRĘgowa izba ....................... 62:63 pRzemysłowo-Handlowa w tycHacH

pRZEgląd SpOtKaŃ – KwaRtaŁ pIERwSZy

polsKie towaRzystwo ...............64 eKonomiczne oddział Katowice Z KalENdaRZa SpOtKaŃ

w pRzemyŚle

benefis pRof. dubińsKiego ....... 65 gŁówNy INStytut góRNICtwa

góRnicza izba pRzemysłowo- ...66 -Handlowa

Górniczy Koncert noworoczny 2023 •  KONKuRS »góRNICZy SuKCES ROKu«

uRoczystoŚć jubileuszowa

xxi szKoła eKsploatacji ............. 67 podziemnej w KRaKowie tRaNSfORmaCja ZmIENIa OBlICZE ENERgEtyKI

w uczelniacH wyŻszycH

wydaRzenia ................................. 68 glIwICE, ChORZów, KatOwICE I dąBROwa góRCZNICZa

uniweRsytet to pRzede ............ 69 wszystKim ludzie śwIętO uNIwERSytEtu EKONOmICZNEgO w KatOwICaCh

nie ma łatwycH Rozwiązań ...... 70 na RynKu eneRgii »RyNKI REgulOwaNE - aSpEKty pRawNE, fINaNSOwE I KONKuRENCyjNOśCI RyNKOwEj«

70:71

»moŻemy być pewni, Że deKaRbonizacja jest nieucHRonna«

dR Hab. KRzysztof zamasz, pRof. awsb – członeK zaRządu gRupy Veolia w polsce

wydaRzeń .............. 74:76 Katowice • świętochłowice • zabrze •  ruda ślĄsKa • tychy • Katowice

pRopeRty foRum ŚląsK 2023 ..... 77 – Region Ku nowoczesnoŚci 4 dd 2023 – wydaRZENIE tOwaRZySZąCE

nowy Rozdział dla pwc ............ 77 Cuw w .Ktw II

modeRnizacja Kanału ............... 78 Regatowego dużE ZmIaNy w paRKu śląSKIm

silesia conVention buReau ...... 78 ze wspaRciem władz Regionu INwEStyCja w ROZwój tuRyStyKI

wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 7
towaRzystwo finansowe silesia sp. z o.o. spRzedaje 38 pRoc.
toRpol sa
aKcji
czas«. 35-lecie działalnoŚci wasKo sa
w wydaNIu StaŁy dOdatEK mIESIęCZNIKa magazyn | StR. 79-89 tecHnologie wodoRowe ......... 72 i tRansfoRmacja eneRgetyczna pOlItEChNIKa śląSKa – mBa spotKanie Rady biznesu ............ 72 i Rady
aKadEmIa góRNOśląSKa Im.
KORfaNtEgO w KatOwICaCh aKademia wsb – na galowo ....... 73 wydaRZENIa w miastacH Regionu pRzeglad
eKspeRtów
wOjCIECha
fot. KRzysztof zamasz (Veolia poland) fot. wojciecH wajda (wasKo sa)

inauguRacja

łuKasiewicz

–góRnoŚląsKi instytut tecHnologiczny

1 stycznia 2023 RoKu został utwoRzony łuKasiewicz – góRnoŚląsKi instytut tecHnologiczny, KtóRy połączył Kompetencje, wiedzĘ i doŚwiadczenie oRaz stRuKtuRy oRganizacyjne tRzecH instytutów:

łuKasiewicz – instytutu metaluRgii Żelaza, łuKasiewicz – instytutu spawalnictwa oRaz łuKasiewicz – instytutu napĘdów i maszyn eleKtRycznycH Komel.

Powstały zarazem cztery centra badawcze: Centrum Spawalnictwa, Centrum Badań Materiałów, Centrum Technologii Metalurgicznych oraz Centrum Napędów i Maszyn Elektrycznych. Połączenie, którego efektem stało się powołanie do życia łuKasiewicz –góRnoŚląsKiego instytutu tecHnologicznego (git), zawdzięczamy inicjatywie dyrektorów: prof. dr. hab. inż. Adama Zielińskiego, dr. hab. inż. Jakuba Bernatta oraz dr. inż. Adama Pietrasa. Uroczystej inauguracji z udziałem blisko 400 uczestników - w tym parlamentarzystów, samorządowców, rektorów Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej, dyrektorów instytutów Łukasiewicz, członków Rady Instytutu, przedsiębiorców – przewodniczyli dyrektor Łukasiewicz – GIT prof. dr hab. inż. Adam Zieliński i prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz dr Andrzej Dybczyński. List gratulacyjny na inaugurację nadesłał sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych Wojciech Murdzek. Na inauguracji byli obecni m.in. poseł Michał Gramatyka i przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego prof. dr hab. inż. Marek Gzik.

W agendzie uroczystości znalazła się debata »potencjał łuKasiewicz – góRnoŚląsKiego instytutu tecHnologicznego« z udziałem: prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka

– rektora Politechniki Śląskiej, dr. Janusza Michałka – prezesa Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, dr. Andrzeja Dybczyńskiego – prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz, dr hab. Joanny Wojewody-Budki, prof. PAN – dyrektor Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN oraz dyrektora prof. dr. hab. inż. Adama Zielińskiego. Debatę moderował Marcin Fidler.

O zakresie działalności nowych kierunków Łukasiewicz – GIT mówili dr hab. inż. Jarosław Marcisz oraz dr inż. Hanna Purzyńska. Centra badawcze nowej jednostki będą prowadzić prace badawcze, ekspertyzy, usługi rozwojowe i szkoleniowe w obszarach technologii spawania, hutnictwa żelaza i stali oraz problematyki maszyn i napędów elektrycznych.

Nad przebiegiem agendy uroczystości czuwał Robert Korólczyk –artysta kabaretowy i telewizyjny, autor stand-upu. K

w git.lukasiewicz.gov.pl

łuKasiewicz – git zatRudnia ok. 300 osób - profesjonalistów z różnych dziedzin. Połączenie instytutów daje szansę na tworzenie grup projektowych, złożonych z pracowników różnych działów, którzy zajmują się innymi aspektami tych samych zagadnień, np. energetyki jądrowej, materiałów dla przemysłu kosmicznego czy druku 3D.

8 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153 NauKa
BIZNESu | łuKasiewicz –
| glIwICE —
dla
git
pI ROK CENtRum EduKaCyjNO-KONgRESOwE pOlItEChNIKI śląSKIEj - 9 maRCa 2023 INauguRaCja

EUROPERSPEKTYWY

adRES

pRofoKus RobeRt pilszaK

Kochanowskiego 11

40-035 Katowice

tel./fax +48 32 205 61 21

e-mail: redakcja@europerspektywy.eu

wydawCa

RobeRt pilszaK

e-mail: rpilszak@europerspektywy.eu

tel. kom. +48 504 163 894

REdaKtOR NaCZElNa

baRbaRa sadKowsKa

e-mail: bsadkowska@europerspektywy.eu

SEKREtaRZ REdaKCjI

KonRad zielonKa

e-mail: redakcja@europerspektywy.eu

fOtOREpORtERZy

mateusz fuRgoł, maRta RycHliK

dtp

Roman uzdowsKi

e-mail: studio@europerspektywy.eu

dRuK

dRuKaRnia Kolumb

Chorzów

all RIghtS RESERVEd

wszelKie pRawa zastRzeŻone

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

Jedni wiosną słuchają słowików, Innym – panny majowa przynęta, Dla mnie – dźwięczą słowicze dziewczęta W młodych pąkach liściastych słowników: Wieczna młodość w kwitnącej starzyźnie, Z wiosny w wiosnę i młodsza i świeższa! jUlian tUwim, zieleń

Rok minął jak z bicza strzelił…

baRbaRa sadKowsKa – RedaKtoR naczelna

Przedstawiamy Państwu kolejne wydanie „Europerspektyw”.

pieRwszy RoK za nami! Pracując nad kolejnymi wydaniami trudno zdać sobie sprawę z upływającego czasu, jednak kiedy nadeszła kolejna wiosna, nawet my zorientowaliśmy się, ile już czasu tworzymy »nowe rozdanie«. Co w numerze? Stałą kolumnę »pRyzmat« poŚwiĘciliŚmy czĘstocHowie – dużo miejsca zajmuje w nim działalność tamtejszej Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, ale przedstawiamy też świetne częstochowskie firmywarto zwrócić uwagę na ten dodatek.

na oKładce znalazł siĘ pRof. adam zielińsKi, dyrektor nowo powstałego instytutu naukowego należącego do sieci Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego. Wywiad z Profesorem wyjaśnia powody zjednoczenia trzech gliwickich jednostek naukowych.

Osobne miejsce w wydaniu znalazł temat kobiet – z jednej strony mamy wywiad z Katarzyną Woszczyną, kanclerz Loży Częstochowskiej i Loży Małopolskiej BCC, która opowiedziała m.in. o swojej inicjatywie certyfikatu równości płac kobiet i mężczyzn. o KwestiacH RównoŚciowycH związanycH z tematem płci mogą państwo pRzeczytać w »biblioteczce menedŻeRa«.

Co dalej? Szykujemy wydanie, w którym »Pryzmat« poświęcimy Tychom, stąd zapraszam do kontaktu zainteresowanych przedsiębiorców z tego miasta. Szykujemy się na majowo-czerwcowy wysyp wydarzeń i planujemy kolejne kwartały roku. Jeżeli mielibyście Państwo - czytelnicy - do nas jakieś uwagi, zapraszam do kontaktu. K

StOpKa
WSPÓŁPRACA
REdaKCyjNa | edytoRial | BaRBaRa SadKOwSKa

Katedra projektowania i analizy komunikacji w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Mózg, komputer, bionanorzeczy

Dawno, dawno temu, w zamierzchłej przeszłości, w roku 1998 Kevin Warwick (profesor zresztą – dziekan wydziału cybernetyki Uniwersytetu w Reading) wszczepił sobie radiowy chip, dzięki któremu mógł np. włączać zdalnie światło wchodząc do pokoju. Potem jeszcze na trzy miesiące wszczepił sobie chip do ręki, który był połączony z jego układem nerwowym, a w 2002 r. nawet połączył swój układ nerwowy z układem nerwowym żony – wiedział, kiedy porusza ona ręką (i nic więcej, bólu czy emocji nie czuł).

Dzisiaj rozwój technologii bionanorzeczy jest tak ogromny, że rok 1998 jest prehistorią. Bionanorzeczy, czyli produkty łączące świat fizyki, biologii i cybernetyki, powoli przestają być niszą (choć do ich pełnego rozwoju potrzeba też rozwoju możliwości przesyłu ogromnej ilości danych bez opóźnień – tzw. niskiej latencji).

Słyszeliście o wychodowanych w laboratorium komórkach mózgowych grających w Ponga? Po co naukowcy bawią się w takie rzeczy? Otóż jest to m.in. wstęp do biokomputera. Naukowcy z Johns Hopkins University uważają, że jeszcze za naszego życia (pod warunkiem, że pożyjemy jeszcze jakieś 40 lat) powstanie biokomputer.

Ma on być zasilany komórkami mózgowymi (ludzkimi, powstałymi z komórek macierzystych – tu pomaga cała, prężnie rozwijająca się branża organoidów). Dzięki temu technologie sztucznej inteligencji mogłyby się szybciej uczyć i zużywać do tego znacznie mniej energii. Tak. Bo choć sztuczna inteligencja wygrywa z arcymistrzem szachowym lub w grę GO, to żeby było to możliwe, trzeba ją było uczyć na podstawie ogromnej ilości danych z rozegranych gier (to tak, jakby człowiek grał po 5 godzin przez 175 lat). A ludzki mózg, który uczy się znacznie szybciej, zużywa do przechowywania i wykorzystywania danych znacznie mniej energii niż tradycyjne komputery. Stąd też badania nad inteligencją organoidów.

Trwają również prace nad interfejsem mózg-komputer i są już na bardzo zaawansowanym poziomie. Firma Synchron wszczepiła amerykańskiemu pacjentowi chip umożliwiający komunikację mózg-komputer (wcześniej, w 2019 r. wszczepiła go czterem Australijczykom).

Dzięki takiemu interfejsowi np. sparaliżowani ludzie, którzy nie mają innej możliwości komunikacji, będą mogli porozumiewać się z otoczeniem (notabene firma wygrywa

konkurencję z Neuralinkiem, jej technologia pozwala na wszczepianie implantów bez wiercenia dziury w głowie, a Elon Musk podobno dołączył do Synchronu). Zastosowania medyczne interfejsów mózg-komputer wydają się oczywiste. Myślę też, że każdy jest też w stanie wyobrazić sobie wiele zastosowań takich interfejsów w innych dziedzinach życia. Nissan na przykład tworzy rozwiązanie, by usprawnić prowadzenie samochodu dzięki takim interfejsom. Naukowcy pracują nad tym, by urządzenia były coraz mniejsze. I by łatwo można było je wszczepić, by były elastyczne, by łatwo dostosowywały się do kształtu i budowy ludzkiego ciała. Najlepiej, by były z takich materiałów, by nie było możliwe rozpoznanie, gdzie kończy się tkanka, a zaczyna implant. Interfejsy mózg-komputer już działają. Dzięki temu neurogaming jest już pełnoprawnym zjawiskiem społecznym przynoszącym spore biznesowe zyski.

Od jakiegoś czasu znana i modna technologia CRISPR do inżynierii genetycznej w dość rozsądnej cenie, to nic innego jak cyfrowa ingerencja w poziom biologiczny. Do czego można ją wykorzystać? Pozwala na leczenie chorób genetycznych? Jest wykorzystywana do badań na poziomie embrionów? Terroryści też już mają pomysły, do czego może służyć?

No i na koniec pytanie, po co to wszystko? Ogrom możliwości, jakie niosą ze sobą takie technologie zapiera dech w piersiach. Tyle potencjalnych sposobów ich wykorzystania, tych już odkrytych i tych jeszcze czekających na wizjonerów i biznesowych geniuszy. I drugie tyle (przynajmniej) zagrożeń. Do jakiego celu dążymy? Czy czeka nas już niedługo powszechna cyborgizacja (czy tylko czeka ona tych nielicznych i bogatych, by dać im przewagę nad resztą ludzkości?). Wygramy z AI? Czy może się z nią połączymy? To następny krok w ewolucji? K

wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 11 fElIEtON | szKiełKiem i oKiem | CZŁOwIEK I tEChNOlOgIE
© S a N gha RS h-l O ha K a RE –uNS pla S h

patRonaty,

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach zaprasza do zgłaszania Kandydatów do nagrody

Charytatywne wydarzenie religa Golf Cup III

Golf Park mikołów

ulica Golfowa 2

17 czerwca 2023

start turnieju: 9:00

start wydarzenia: 10:00

Patronat medialny:

Jubileuszowa X Gala

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie pszczyna.praca.gov.pl

Sala Lustrzana

Muzeum Zamkowe Pszczyna

Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, przedsiębiorców oraz osób z województwa śląskiego. Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek województwa śląskiego, cieszy się uznaniem i szczególną opinią oraz jest ambasadorem województwa w Polsce i na świecie. Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej Marki Śląskie. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju naszego regionu.

* Kobieta Biznesu

* Kobieta Społeczna

* Kobieta Sztuki i Kultury

* Kobieta Obyczajów i Tradycji

* Kobieta Ziemi Pszczyńskiej

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: Gospodarka // Nauka // Kultura // Sport // Turystyka i rekreacja // Produkt // Usługa // Zdrowie // Organizacje pozarządowe // Dziedzictwo kulturowe regionu // Społeczna odpowiedzialność biznesu // Media // Osobowość Roku.

Kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają również prawo same zgłosić swoją kandydaturę (oprócz kategorii Osobowość Roku). Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Wnioski o przyznanie nagrody „Marka-Śląskie” i wymagane załączniki, podpisane przez reprezentantów wnioskującego, należy przesłać do 30 czerwca 2023 roku

W WYDANIU

29.74’’ parkkorzonek.pl

19 maja 2023 • godz. 17 str. 43

wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: markaslaskie@riph.com.pl – w ramach wyjątku można składać pocztą tradycyjną na pendrive na adres Biura Kapituły Konkursu: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

Szczegółowe informacje – tel.: 32 231 99 79 • email: markaslaskie@riph.com.pl oraz na stronie internetowej: www.riph.com.pl

12 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153
anonse | KonFerencJa Pie w Katowicach • »MarKa-ślasKie«. edycJa XiV – 2023
»Marka-Śląskie« 2022 – Nagrodę dla Miasta Katowice odbiera prezydent Marcin Krupa (na zdj. po lewej)
Nauka poprzez zabawę PARK KORZONEK 42-274 Konopiska Korzonek N 50° 42’ 25.236’’ E 18° 58’
Laureaci i nominowani w XIII edycji »Marka-Śląskie« 2022
Klejnot Ziemi Pszczyńskiej
POLECAMY

Sukcesja. Temat tabu w polskich firmach rodzinnych?

Michał Zwyrtek

doradca podatkowy, partner w kancelarii Zwyrtek & Wspólnicy, członek Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach

ZdanychInstytutuBiznesu Rodzinnego w Poznaniu wynika, że ok. 57 proc. firm rodzinnych planuje sukcesję w przeciągu najbliższych 5 lat. Aby przeprowadzić skutecznie proces sukcesji, przedsiębiorcy muszą jednak posiadać następców, którzy będą w stanie oraz będą chcieli dalej poprowadzić biznes, lub co najmniej sprawować w nim funkcje właścicielskie, powierzając zarządzanie profesjonalnemu zarządowi. Niestety nie zawsze ten warunek jest możliwy do spełnienia.

Badanie Instytutu Biznesu Rodzinnego pokazało, iż jedynie 8,1 proc. następców przedsiębiorców deklaruje chęć poprowadzenia firmy stworzonej przez rodziców. Powstaje pytanie, z czego wynika tak szokująco niski procent. Czy to brak odpowiedniego przygotowania sukcesora? Brak ciągłości wartości rodzinnych? Obawa przed oskarżeniem o nepotyzm?

Plan sukcesji

Pomyślne przekazanie pałeczki następnemu pokoleniu jest jednym z głównych celów liderów firm rodzinnych. Tymczasem wielu z nich brakuje planu sukcesji. Najczęstszym powodem jest to, że właściciel najzwyczajniej w świecie nie wie od czego zacząć. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ ciężko w pierwszym pokoleniu zdobyć doświadczenie w tak skomplikowanym procesie.

Innym znanym mi powodem braku planu jest to, że bardzo wielu nestorów lubi to, co robi i czuje głębokie poczucie zobowiązania wobec stworzonej przez siebie firmy. Chociaż

wszyscy wiemy, że pewnego dnia umrzemy (i być może staniemy się niezdolni do prowadzenia firmy przed śmiercią), wielu z nich nie ma dobrych pomysłów na to, co się stanie, gdy nadejdzie ten czas.

Fundacja rodzinna

Wyczekiwana przez polskie firmy prywatne i rodzinne ustawa ostatecznie weszła w życie. 6 lutego 2023 r. prezydent RP złożył podpis pod ustawą o fundacji rodzinnej z 26 stycznia br., której celem jest m.in. przeprowadzenie skutecznej, wielopokoleniowej sukcesji polskich firm, budowa silnych rodzinnych marek, a także utrzymanie kapitału w rękach jednej rodziny oraz ochrona przed jego rozdrobnieniem.

To wszystko wkrótce będzie możliwe dzięki podpisanej przez prezydenta ustawie o fundacji rodzinnej.

Fundacja rodzinna będzie jednak nie tylko narzędziem sukcesyjnym dla polskich firm prywatnych i rodzinnych, dlatego warto zainteresować się tą nową instytucją. Wszystko

wskazuje na to, że może ona szybko stać się w Polsce popularna.

Ustawa o fundacji rodzinnej powstała przy dużym udziale środowisk polskich firm prywatnych i rodzinnych. Ta nowa instytucja w polskim porządku prawnym, wzorowana na rozwiązaniach obowiązujących w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii, ma gwarantować ciągłość działalności firmy rodzinnej i zapewnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez pokolenia, a także wspierać wielopokoleniową sukcesję.

Zadaniem fundacji rodzinnej ma być realizacja celów określonych przez fundatora, w oparciu o przekazany przez niego majątek. Pozwoli to budować ład rodzinny, co szczególnie dotyczy rodzin związanych z biznesem oraz będzie służyć akumulacji kapitału. To z kolei zwiększa szanse na podjęcie aktywności inwestycyjnej. Fundacja rodzinna będzie zarządzać majątkiem w oparciu o mienie jakie przekaże jej fundator lub inne osoby. Możliwa będzie reinwestycja zysków oraz zbywanie i nabywanie majątku w trakcie funkcjonowania fundacji rodzinnej. Podstawowym zadaniem będzie także ochrona posiadanego majątku.

Temat fundacji rodzinnej najczęściej pojawia się przy okazji sukcesji, która w naturalny sposób dotyka coraz większą liczbę polskich przedsiębiorców. Warto jednak zwrócić uwagę, że fundacja rodzinna będzie narzędziem, które będzie można wykorzystywać do szeroko rozumianego zarządzania majątkiem (szczególnie budowy prywatnych firm inwestycyjnych lub podmiotów o charakterze family office). I często to te cele (a nie kwestie stricte sukcesyjne) będą motywowały do zakładania fundacji rodzinnych. K

wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 13 36 pROC. pOlSKICh pRZEdSIęBIORStw uważa SIę
|
| fElIEtON
Za fIRmę ROdZINNą
fundacja Rodzinna

instytut z bogatą HistoRią

Rozmowa z prof. dr. hab. inż.

Adamem Zielińskim

str. 15:16

14 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153
góRnoŚląsKi instytut
łuKasiewicz –
tecHnologiczny młody

Łukasiewicz – GIT multidyscyplinarny instytut naukowo-badawczy powstał z połączenia trzech placówek naukowych współpracujących w ramach Sieci

Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz –Instytut Metalurgii Żelaza, Łukasiewicz –Instytut Spawalnictwa oraz Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn

Elektrycznych KOMEL.

Kiedy pojawił się z pomysł połączenia Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza, Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa oraz Łukasiewicz – Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL?

W warunkach globalizacji działalność małych podmiotów na konkurencyjnym rynku jest utrudniona. Już od pewnego czasu polityka Sieci Badawczej Łukasiewicz jest ukierunkowana na łączenie mniejszych instytutów działających w zbliżonym obszarze merytorycznym i zbliżonej lokalizacji. Oddolna inicjatywa konsolidacji naszych trzech Instytutów pojawiła się w lutym 2022 r. i uwzględniała dotychczasową oraz możliwość przyszłej współpracy merytorycznej. Następnie akceptacja kierownictwa Centrum Łukasiewicza pozwoliła na rozpoczęcie procesu przygotowawczego, który w pierwszej fazie obejmował opracowanie due diligence każdego z łączonych podmiotów oraz biznesplanu nowego Instytutu. Ostateczną decyzję o połączeniu instytutów podjęła Rada Sieci Łukasiewicz.

Na czym polegała praca nad fuzją instytutów?

Na etapie procesu łączenia rozpoczęto intensywne działania w celu opracowania unikatowej oferty Łukasiewicz – GIT, powstałej jako rezultat synergii doświadczeń kadry B+R łączonych Instytutów. Współpraca łączonych Instytutów dotyczyła wspólnej realizacji usług badawczych i szkoleniowych oraz projektów badawczo-wdrożeniowych. Szeroko omawiana była wspólna działalność łączonych Instytutów w realizacji projektów dla przemysłu obronnego, energetyki krajowej, w tym badań materiałów w wysokich temperaturach z zastosowaniem symulatorów fizycznych. Stwierdzono, że sumaryczne szacowane przychody w wyniku realizacji wspólnych przedsięwzięć w sektorach energetycznym, obronnym, kosmicznym, transportu wyniosą ok. 15 mln zł rocznie. Jednocześnie planowana jest optymalizacja kosztów w wyniku reorganizacji Pionu Wsparcia, która przyczyni się do wzrostu efektywności zarządzania.

Jak do połączenia podeszli pracownicy instytutów?

Etap łączenia trzech śląskich jednostek wymagał i nadal wymaga od nas wszystkich wiele pracy oraz cierpliwości. Organizacja nowej struktury to proces długotrwały jak i wymagający.

DOKOŃCZENIE na str. 16

ŁuKaSIEwICZ gIt | śląSCy NauKOwCy I INżyNIEROwIE ŁąCZą SIŁy

DOKOŃCZENIE ze str. 15 > Jestem przekonany, że najbliższe miesiące pozwolą nam na wdrożenie się w nowe mechanizmy pracy stworzone w ramach Łukasiewicz – GIT. Naszym priorytetowym zadaniem jest zintegrować połączone instytuty pod kątem organizacyjnym oraz merytorycznym. Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim pracownikom za ogrom pracy jaki wkładają w scalenie naszych struktur. Wszyscy mamy świadomość, że połączenie sił przyczyni się do naszego szybszego rozwoju.

Czy w związku z połączeniem będą planowane nowe zatrudnienia pracowników?

Planujemy zatrudnić nowych pracowników w pionie badawczym, co przyczyni się do optymalnego funkcjonowania grup badawczych. Działania w dziedzinie energetyki z uwagi na istotną rolę tego sektora gospodarki kraju będą skoordynowane z intensywnym rozwojem kadry i będą wymagać utworzenia unikatowych laboratoriów, np. pracowni wodorowej.

Połączenie nastąpiło niedawno, bo 1 stycznia 2023 r, czego mogą się spodziewać kontrahenci?

Połączenie wpłynie pozytywnie na poprawę efektywności realizacji celów stawianych Instytutom Sieci w zakresie optymalizacji kosztów prowadzonej działalności oraz poszerzenia oferty dla odbiorców zewnętrznych, szczególnie partnerów przemysłowych, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy wyników finansowych. Cel połączenia trzech instytutów Sieci Badawczej

które wpisują się w strategiczne obszary działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz są kluczowe dla gospodarki i bezpieczeństwa Państwa. Obszary badań nowego Instytutu, które będą intensywnie się rozwijać dotyczą przemysłów lotniczego i kosmicznego. Te dziedziny gospodarki w połączeniu z technologiami przyrostowymi (druk 3D), stanowiącymi ogniwa szeroko pojętej transformacji cyfrowej, będą szczególnie rozwijane w Łukasiewicz – GIT.

Patrząc w przyszłość, gdzie będzie Łukasiewicz – GIT za 10 lat?

Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała w 2019 r., jej celem jest ścisła współpraca nauki z biznesem z naciskiem na komercjalizację prac badawczo-rozwojowych. Z liczbą ponad 7,5 tys. pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4 tys. urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej. Po połączeniu się górnośląskich jednostek Sieć Badawcza Łukasiewicz liczy 22 instytuty.

Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system wyzwań, w ramach którego grupa 4,5 tys.naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych przygotowuje rozwiązanie. Co ważne, przedsiębiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przygotowaniem pomysłu na prace badawcze; a jeśli odpowiedzią na problem przedsiębiorcy jest gotowe rozwiązanie, badanie lub certyfikacja, całość procesu trwa jeszcze krócej. Łukasiewicz działa w następujących obszarach badawczych: Zrównoważona gospodarka i energia, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zdrowie.

Łukasiewicz: Łukasiewicz – IMŻ, Łukasiewicz – IS i Łukasiewicz –KOMEL w Łukasiewicz – GIT ma charakter wielopłaszczyznowy. Założeniem jest utworzenie stabilnej, interdyscyplinarnej jednostki naukowo-badawczej o międzynarodowym potencjale i zasięgu działania. Działalność nowego instytutu obejmująca kluczowe sektory gospodarki przyczyni się do wzrostu liczby projektów, w szczególności o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Korzyści wynikające z połączenia dotyczą przede wszystkim Pionu Badawczego w aspekcie intensyfikacji pozyskiwania projektów – w szczególności zwiększenia możliwości aplikowania instytutu o duże projekty B+R krajowe i międzynarodowe, w tym z HE, RFCS, EDF/EDA, Life, poszerzenia oferty B+R i komercjalizacyjnej oraz rozwoju kadry i optymalizacji wykorzystania aparatury.

Maksymalne wykorzystanie potencjału badawczego obejmującego kompetencje personelu, jak i zaawansowanej infrastruktury badawczej przyczyni się do intensywnego rozwoju i opracowania kompleksowej oferty dla sektorów energetycznego, transportu i obronnego,

Uważam, że instytut jest w dobrej sytuacji. Spodziewam się większych zysków w najbliższych latach. Natomiast będzie to wymagało zmiany efektywności funkcjonowania nowego podmiotu w postaci dywersyfikacji źródeł przychodów, chodzi o działalność badawczą, szkoleniową i produkcyjną.

Celem na najbliższe lata jest stworzenie naukowo-biznesowych zespołów, które sięgną po pozyskanie środków z programów na rzecz badań i rozwoju. Inwestycje w rozwój i badania są źródłem innowacji, które zapewniają konkurencyjność na rynku. Dlatego za 10 lat sądzę, że nasze plany o komercjalizacji będą wysoce rozwinięte i będziemy mieć wielu partnerów strategicznych w sektorze energetycznym, obronnym, lotniczym, kosmicznym oraz w sektorze transportu. Istnieje wiele tematów, w przypadku których, mam nadzieję, będziemy partnerem z wyboru i będziemy w stanie utrzymać naszą przewagę konkurencyjną. Nadal będziemy posiadać pierwszorzędną infrastrukturę badawczą wraz z nowoczesnymi urządzeniami do wytwarzania superczystych stopów metali i technologii ich łączenia.

Sieć, w ciągu najbliższych 4 lat, planuje również zainwestować w Kampusy Łukasiewicza, gdzie w nowych lokalizacjach powstaną nowoczesne laboratoria, by polscy naukowcy mieli do dyspozycji najlepszą infrastrukturę badawczą, dedykowaną konkretnym dziedzinom nauki. Koncepcja utworzenia Łukasiewicz – GIT wpisuje się w strategię Centrum Łukasiewicz dotyczącą budowania Kampusów Łukasiewicza. Widzę nasz instytut w nowej lokalizacji w Gliwicach, gdzie będzie miejsce na wspólną pracę biznesu i nauki. Z takiej współpracy będą mogły powstać znaczące wdrożenia. K

16 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153
ŁuKaSIEwICZ – gIt | śląSCy NauKOwCy I INżyNIEROwIE
SIŁy
ŁąCZą

Koleje Śląskie. Codzienne bezpieczeństwo, oszczędność i ekowybór

Miasta się korkują. Samochód przestał być dogodnym i szybkim środkiem transportu. Przyczyn kongestii należy upatrywać zarówno w infrastrukturze drogowej, projektowanej w czasie znacznie wolniejszego rozwoju transportu indywidualnego, jak i w działaniach świadomych, zwiększających bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, np. poprzez kameralizację ulic, przekształcenia pasów drogowych w ścieżki rowerowe itp.

Alternatywą wobec zatorów był i zawsze będzie transport zbiorowy. I to nie jest przypomnienie truizmu, tylko wskazanie europejskiego trendu, który wynika z dwóch dominant –potrzeby oszczędności oraz troski o środowisko naturalne. To ekonomia i ekologia życia codziennego. Autobus, tramwaj, metro i kolej (szczególnie podmiejska, regionalna i aglomeracyjna) to sprawdzone metody bezpiecznego i taniego przemieszczania się przez miasta.

Skupmy się na kolei, szczególnie na przewoźniku regionalnym, jakim jest spółka Koleje Śląskie, dysponująca ponad 60 pojazdami i kursująca po 17 liniach. Udział KŚ w całkowitej liczbie przewiezionych podróżnych w Polsce wynosi ok. 6 proc. (dane UTK za 2021 r.). Wzrostowy trend udziału KŚ w rodzimym rynku kolejowym został zatrzymany przez pandemię tylko przejściowo, gdyż zmiany cen na rynku paliw skompensowały odejście pasażerów, którzy zrezygnowali z regularnego przewozu np. z powodu stałej pracy zdalnej. Śląski przewoźnik jest niezmiennie atrakcyjnym i chętnie wybieranym operatorem kolejowym w aglomeracji oraz gminach przyległych.

Atutami są przede wszystkim siatka połączeń, rozkład jazdy współtworzony z podróżnymi, taryfa (która mimo zmian nadal jest bardzo opłacalna), jakość obsługi oraz liczne kanały sprzedaży biletu, wdrożone z myślą o każdej grupie pasażerów.

Koleje Śląskie bardzo poważnie traktują działania mające na celu ułatwianie przejazdu osobom ze szczególnymi potrzebami (podróżni z niepełnosprawnościami, kobiety w ciąży, pasażerowie z małym dzieckiem itd.). Pomoc i wsparcie są zapewniane przez całą podróż – od momentu nabywania biletu, przez cały przejazd, po opuszczenie pociągu.

Warto dzisiaj zdecydować się na stałą przesiadkę na kolej. Można to zrobić, dojeżdżając do dworca/stacji komunikacją miejską, można również korzystać z dostępnych rozwiązań park’n’ride, które hybrydowo łączą przejazdy własnym samochodem z podróżą pociągiem. Argumenty za taką zmianą stylu podróżowania to nie tylko przytoczone wyżej ekonomia i ekologia, ale przede wszystkim to kwestie związane z bezpieczeństwem podróży.

Ulice nadal będą się korkować. A ich zwężanie, wytyczanie buspasów, tworzenie szykan oraz wszelkie inne metody uspokajania ruchu będą temu tylko sprzyjać, co absolutnie, jeśli dba się o pieszych, nie jest zjawiskiem negatywnym. Miasta muszą też „odetchnąć” od smogu, niskiej emisji oraz uciążliwości powstających z nadmiernego ruchu pojazdów indywidualnych. W zamian niezbędna jest zgodna z rzeczywistymi potrzebami zbiorowości podróżnych oferta przewozowa i handlowa (szczególnie w zakresie biletów długookresowych). Jeśli zatem chcemy mieszkać, za Charlesem Montgomerym, w miastach szczęśliwych, stańmy się regularnymi pasażerami komunikacji lokalnej. Wymiernie oszczędzimy, realnie zadbamy o środowisko naturalne oraz będziemy mieć pewność, że dotrzemy na czas. A w dzisiejszej rzeczywistości to jeden z najcenniejszych zasobów. K

wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 17

newsrooM | uMowz nFoiGw w Katowicach • Międzynarodowa wystawa i KonFerencJa w warszawie

waRszawa — expo xxi – 15-16 lutego 2023

odbudowa uKRainy –wspólne zadanie całego demoKRatycznego Świata

Katowice - 1 maRca 2023

wodóR i KoKs z dofinansowaniem

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Tychy oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o.o. w Świerklańcu podpisały umowy z naRodowym funduszem ocHRony ŚRodowisKa i gospodaRKi wodnej (nfoŚigw) w waRszawie w ramach programu „Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru”. Wydarzenie odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Przedmiotem umów są inwestycje w zakresie budowy ogólnodostępnych stacji wodoru. Przedsiębiorstwa komunikacyjne reprezentowali:

Miłosz Stec (PKM Tychy) i Piotr Rachwalski (PKM Świerklaniec).

W czasie wydarzenia doszło do parafowania umowy pomiędzy nfoŚigw i jsw KoKs sa w przedmiocie modernizacji baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej w ramach programu „4.4 Energia Plus”. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, prezes Zarządu JSW Koks SA Iwona Gajdzik-Szot. Obecni byli śląscy parlamentarzyści.

»Przyjaźń« jest największą koksownią JSW Koks SA z 75-proc. udziałem w wytwarzaniu koksu przez Grupę JSW. Celem modernizacji baterii nr 4 jest zmiana procesu produkcyjnego, która znacząco wpłynie na stworzenie odpowiednich warunków do ograniczenia niekorzystnego oddziaływania koksowni na środowisko naturalne, szczególnie w zakresie emisji gazowo-pyłowej oraz uzyskania większej elastyczności w zakresie surowców stosowanych do komponowania wsadu.

W Dąbrowie Górniczej powstaje nowa bateria, która osiągnie zdolność produkcji 611 tys. ton koksu rocznie. K

Redakcja miesięcznika »Europerspektywy« miała okazję uczestniczyć w warszawskiej odsłonie miĘdzynaRodowej wystawy i KonfeRencji »Rebuild uKRaine 2023«, która jest elementem platformy dla projektów odbudowy, materiałów, technologii, sprzętu i inwestycji niezbędnych do odbudowy zniszczonej wojną gospodarki Ukrainy – z naciskiem na infrastrukturę, przemysł i budownictwo mieszkaniowe. Myślą przewodnią konferencji jest zdanie wypowiedziane przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego: „Odbudowa Ukrainy to nie lokalny projekt, nie projekt jednego narodu, ale wspólne zadanie całego demokratycznego świata”. Wystąpienia do głównego panelu konferencji przygotowali m.in. Natalia Kozłowska – wiceminister rozwoju społeczności, terytoriów i infrastruktury Ukrainy, Waldemar Buda – minister rozwoju gospodarczego i technologii w rządzie RP, Lars Løkke Rasmussen – minister spraw zagranicznych Danii, Ilze Indriksone – minister gospodarki Republiki Łotewskiej, Vincas Jurgutis – wiceminister gospodarki i innowacji Republiki Litewskiej, Chris Barton – CMG His Majesty’s Trade Commissioner for Europe (UK), dr Kirsten Scholl – dyrektor generalny ds. polityki

europejskiej w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Działań Klimatycznych (RFN).

W dniu 15 lutego br. odbyły się Targi ReBuild Ukraine – dedykowane planom powojennej odbudowy Ukrainy z udziałem m.in. polskiego kapitału i polskich firm. Organizatorzy konferencji i targów – Premier Expo (Ukraina) zapowiedzieli kolejną edycję wydarzenia, które odbędzie się w Warszawie, w dniach 14-15 listopada br. (inf. rebuildukraine.in.ua/en). K

18 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153

umowa miĘdzy

tfs i cpK

podpisana

towaRzystwo finansowe silesia i centRalny poRt KomuniKacyjny podpisali pRzedwstĘpną umowĘ dotyczącą spRzedaŻy paKietu KontRolnego aKcji spółKi toRpol sa.

Poznański toRpol sa specjalizuje się w modernizacji i budowie infrastruktury kolejowej. centRalny poRt KomuniKacyjny sp. z o.o. w Warszawie (CPK) realizuje największy program infrastrukturalny w RP. Kluczowymi korzyściami wynikającymi z transakcji jest m.in. ograniczenie ryzyka braku niezbędnych zasobów wykonawczych przy realizacji inwestycji kolejowych CPK. Zaangażowanie kapitałowe w doświadczoną firmę wykonawczą ma ułatwić budowę tzw. szprych CPK, czyli linii kolejowych prowadzących m.in. do nowego lotniska.

„Towarzystwo Finansowe Silesia jest spółką państwową w nadzorze Ministra Aktywów Państwowych, która ma na swoim koncie sporo projektów zrealizowanych z sukcesem. Jednym z nich jest rozwój Torpolu, jaki dokonał się w okresie zaangażowania kapitałowego Towarzystwa Finansowego Silesia”

Spółka CPK przygotowuje budowę 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to ok. 2 000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 roku. Studia wykonalności (tzw. STEŚ) są opracowywane już dla 1 500 km.

– powiedział KaRol Rabenda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

towaRzystwo finansowe silesia sp. z o.o. (TFS) jako inwestor i jako podmiot uczestniczący okresowo w finansowaniu spółki ma swój znaczący udział w tworzeniu jej wartości dla akcjonariuszy. TFS od 20 lat aktywnie uczestniczy w ważnych procesach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych dużych podmiotów państwowych. „Spółka TFS wykorzystała okazję inwestycyjną uczestnicząc w IPO Torpolu i jako inwestor finansowy wykonała jak najlepiej swoją rolę. Zapewniamy zarówno CPK, jak i akcjonariuszy Torpolu, że dziś jest to spółka profesjonalnie zarządzana, z funkcjonującym sprawnie zarządzaniem ryzykiem, innowacyjną kulturą organizacyjną, doskonałą kadrą kierowniczą i zespołem ok. 800 pracowników oddanych jej sukcesowi” – podkreśliła prezes TFS jadwiga dyKtus

Torpol realizował w przeszłości projekty typu greenfield i ma wielobranżową praktykę w inwestycjach w sektorach: kolejowym, drogowym i kubaturowym. Spółka odpowiadała m.in. za budowę dworca Łódź Fabryczna. „Torpol jest przygotowany do realizacji dużych kontraktów wielobranżowych. Posiada potencjał ludzki, finansowy i sprzętowy, żeby zmierzyć się z wyzwaniami, jakie dotykają dzisiaj branżę budownictwa kolejowego. TFS jako inwestor i jako podmiot uczestniczący okresowo w finansowaniu spółki ma swój znaczący udział w tworzeniu jej wartości dla akcjonariuszy” – podsumowała moniKa domańsKa, wiceprezes TFS.

W uroczystości podpisania umowy wzięli udział maRcin HoRała –wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK i miKołaj wild - prezes Zaarządu CPK Sp. z o.o.

Kluczowymi korzyściami wynikającymi z transakcji jest m.in. ograniczenie ryzyka braku niezbędnych zasobów wykonawczych przy realizacji inwestycji kolejowych CPK. Zakup pozwoli CPK na dostęp do kompetencji wykonawczych Torpolu, a obu stronom na dostosowanie podziału ryzyka inwestycyjnego między zamawiającego i generalnego wykonawcę. Po podpisaniu umowy w sprawie Torpolu kolejnym krokiem jest pozyskanie zgód korporacyjnych i skierowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosku o zgodę na dokonanie transakcji. K

w tfsilesia.pl

wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 19
, waRszawa — 24 stycznia 2023 na zdj. od lewej: miKołaj wild (cpK sp. z o.o.), moniKa domańsKa (tfs sp. z o.o.), jadwiga dyKtus (tfs sp. z o.o.), KaRol Rabenda (map)

towaRzystwo finansowe silesia pozysKało inwestoRa bRanŻowego dla toRpolu

to R pol wszedł w s K ład gR upy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego Silesia w 2014 r. TFS nabyło kontrolny pakiet akcji od Polimexu Mostostal SA wykorzystując okazję inwestycyjną w ramach prowadzonego przez PXM IPO i nabywając pakiet 38% akcji. Dzięki temu toRpol pozyskał stabilnego inwestora, ukierunkowanego na wzrost wartości swoich akwizycji oraz budowę grupy kapitałowej.

toRpol jest czołowym wyKonawcą na krajowym rynku infrastruktury kolejowej z silną i rozpoznawalną marką. Grupa toRpol świadczy usługi projektowania i realizacji kompleksowych usług budowy, modernizacji oraz rewitalizacji infrastruktury kolejowej, a także tramwajowej. Potwierdzeniem tego faktu jest wieloletnia obecność w akcjonariacie toRpol-u podmiotów z dużych grup finansowych: banku PKO BP S.A. oraz Nationale-Nederlanden. Dobra organizacja i posiadane zasoby powodują, że Spółka ma wysoką zdolność do skutecznego pozyskiwania nowych zamówień na rynku infrastruktury kolejowej.

spRzedaje

38 pRoc. aKcji

toRpol sa

toRpol jest spółKą z dobrymi fundamentami, świetnie zarządzaną przez profesjonalny zarząd i kadrę kierowniczą, którzy potrafią ze sobą dobrze współpracować. 800 zatrudnionych osób lojalnie i z oddaniem realizuje powierzone im cele. Spółka jest organizacyjnie wyposażona w niezbędne urządzenia oraz systemy wspomagania zarządzaniem projektami, takie jak system bieżącego monitorowania i zarządzania ryzykiem czy systemy informatyczne. Dzięki temu toRpol jest w stanie realizować największe w Polsce kontrakty.

tfs pozysKało dla toRpol-u inwestora branżowego, który stwarza możliwość dalszego wzrostu pozycji firmy na rynku inwestycji kolejowych oraz umożliwia realizację strategicznego projektu, jakim jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzja o zbyciu posiadanego

towaRzystwo finansowe silesia
sp. z o.o.

pakietu akcji toRpol wpisuje się w strategię TFS, której nadrzędnym celem jest interes Skarbu Państwa związany z realizowaną przez CPK inwestycją centralną, przy zachowaniu rynkowych warunków transakcji. Posiadanie akcji toRpol wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego prowadzenia przez inwestora zadania inwestycyjnego. „toRpol jest spółką, której jako TFS poświęciliśmy siedem lat pracy. Firma rozwinęła się w tak dynamiczny sposób, że została wybrana spośród wielu innych podmiotów przez CPK, który szukał odpowiedniego partnera do realizacji swoich celów” – skomentowała Prezes Zarządu TFS jadwiga dyKtus

toRpol osiągnął znaczny wzRost w ostatnich latach. W 2022 r. wypracowano rentowność na poziomie około 20 proc. Dzięki inwestycjom przeprowadzonym w latach 20162022 na ponad 200 mln zł baza sprzętowa toRpol-u została powiększona o specjalistyczne urządzenia, które umożliwiają lepszą i szybką realizację trudnych projektów w różnych warunkach terenowych. „toRpol jest w świetnej sytuacji finansowej. Nie ma zadłużenia netto, dysponuje własnymi wolnymi środkami, ma otwarte linie gwarancyjne, co w przypadku firm zajmujących się realizacją tak dużych projektów jest dużym atutem. Niemal dwukrotnie lepszy wynik netto niż w roku wcześniejszym świadczy o tym, że spółka ma ogromny potencjał” – podkreśliła Wiceprezes TFS Monika Domańska. „Gwarantuję Państwu, że toRpol organizacyjnie, kadrowo, sprzętowo i finansowo jest dobrą firmą. Razem z Wiceprezes Moniką Domańską wykonałyśmy swoją

rolę, gdy TFS jako inwestor finansowy dbałyśmy o jej rozwój organizacyjny i zbudowanie właściwych fundamentów do rozwoju” – dodała Prezes TFS Jadwiga dyKtus

waŻną Realizacją w dorobku toR pol było zaprojektowanie, wykonanie, a także uruchomienie, przetestowanie i oddanie do użytku układu torowego w ramach projektu budowy bloku energetycznego Nowe Jaworzno III. Ponadto spółka odpowiedzialna jest obecnie m.in. za: modernizację połączenia kolejowego do portów w Gdańsku, modernizację dostępu kolejowego do portów w Szczecinie i Świnoujściu, elektryfikację Pomorskiej Kolei Metropolitarnej czy modernizację stacji Olsztyn Główny oraz budowę nowego dworca kolejowego Olsztyn Główny.

toRpol odpowiedzialny był również za modernizację lokalnych centrów sterowania ruchem kolejowym w Gdańsku, Gdyni i Koninie, a także za

przebudowę polskiej części paneuropejskich korytarzy transportowych E20, E30, E59, E65 i E75. Spółka współpracowała także przy projektach wykonywanych dla największych krajowych podmiotów m.in. z branży energetycznej, paliwowej czy chemicznej.

Jak podkreślają Prezes Zarządu Jadwiga Dyktus i Wiceprezes Monika Domańska, hasło TFS „Budujemy kapitał polskich firm” nie jest przypadkowe. „TFS funkcjonuje na rynku 23 lata, jesteśmy małym, wyspecjalizowanym zespołem, który w latach 2016-2022 zrealizował projekty o wartości ponad 2,4 mld zł. Jesteśmy dumni ze zrealizowanych projektów rozwojowych i cieszymy się, że takie grupy kapitałowe jak np. Polimex Mostostal SA czy JSW SA znajdują się obecnie w znakomitej kondycji finansowej. Stało się to m.in. dzięki naszym wcześniejszym, podejmowanym w bardzo trudnych momentach historii tych podmiotów, odważnym działaniom, pozwalającym udrożnić pozytywne decyzje dotyczące optymalizacji ich struktury finansowej przez banki. Planujemy akwizycje nowych podmiotów, które zwiększą synergię w Grupie Kapitałowej TFS. Zakładamy systematyczny rozwój Grupy Kapitałowej. Analizujemy nowe inicjatywy pojawiające się na rynku, szukamy okazji inwestycyjnych, głównie z nakierowaniem na projekty restrukturyzacyjne lub akwizycyjne w szeroko rozumianej grupie kapitałowej Skarbu Państwa”

podkreśla Zarząd.

waŻnym wKładem toRpol w modernizację połączeń kolejowych było wykonanie prac na odcinku E75, które były elementem międzynarodowego projektu Rail Baltica – linii kolejowej, mającej połączyć Kowno, Rygę, Tallin i Helsinki z Warszawą, a pośrednio także z resztą Europy. Było to o tyle istotne, że jest to jedyna linia kolejowa, która łączy Polskę, oraz inne kraje Europy Zachodniej z Litwą, Łotwą i Estonią. Zakres zadań spółki obejmował modernizację 66-kilometrowego odcinka linii kolejowej na trasie Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne). Projekty toRpol obecne są także za granicą. Największym tego typu przedsięwzięciem była przebudowa dwóch głównych ulic (Prinsens Gate i Tollbugata) i modernizacja linii tramwajowej w ścisłym centrum Oslo (Norwegia), znajdujących się tuż obok najbardziej reprezentacyjnych lokacji w mieście.

toRpol posiada nowoczesny ciĘŻki park maszynowy wraz z własną bocznicą kolejową, która znajduje się w Koninie. W bazie ponad 100 pojazdów znajduje się m.in. jedna z najdłuższych samobieżnych maszyn poruszających się po polskich torach: podbijarka szlakowo-rozjazdowa Unimat 09-4x8-4S Dynamic (43 m długości, 189 t), dźwig kolejowy KIROW KRC 810T (13 m, 128 t) czy pociąg do potokowej wymiany nawierzchni SUM 312 (102 m długości), który umożliwia wymianę podkładów i szyn. Wymiana taka przebiega w sposób ciągły, a cały proces odbywa się w zautomatyzowanym wnętrzu maszyny. Ponadto spółka posiada zaplecze specjalistycznych wagonów transportowych, oczyszczarki i profilarki tłucznia, pociąg do potokowej wymiany sieci trakcyjnej czy palownicę do wbijania fundamentów słupów sieci trakcyjnej, która może poruszać się zarówno po torach, jak i po podłożu nieutwardzonym.

wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 21 toRpol sa | wIElKIE pROjEKty lIdERa BRaNży BudOwNICtwa INfRaStRuKtuRalNEgO
> na zdj. od lewej: jadwiga dyKtus – pRezes zaRządu tf silesia sp. z o.o., moniKa domańsKa –wicepRezes zaRządu tf silesia sp. z o.o.

Rodzina bcc coRaz liczniejsza

wspólne spotKanie członKów i sympatyKów loŻy małopolsKiej i loŻy czĘstocHowsKiej business centRe club było oKazją do celebRowania pieRwiastKa ŻeńsKiego i mĘsKiego w biznesie.

Taka perspektywa wynikała z wyboru marcowego terminu wydarzenia, które odbyło się w gościnnych progach czterogwiazdkowego hotelu Villa Verde Congress & Spa. Jednym z punktów programu było powitanie przedstawicieli nowych firm członkowskich w małopolskiej i częstochowskiej rodzinie firm BCC - w kolejności: Damiana Wąsika (Kersten), mec. Marzenę Łabędź (Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy), Krzysztofa Banaszewskiego (Zdrowie w firmie), Grzegorza Bastę (Sortmund. pl), Gregory’ego Kulisia (Weegree House), Giacomo Scimone (Elit SA), Marka Witwickiego (Gomar).

Grono przedsiębiorców zrzeszonych w obu lożach odebrało przyznane im nagrody: Anna Śpiewak (Austrotherm Sp. z o.o. w Oświęcimiu) – Medal Europejski 2022 oraz Tytuł Firmy Dobrze Widzianej, Piotr Kisielewski (Kisielewski Sp. z o.o.) – Tytuł Firmy Dobrze

Widzianej, Ewa Kępa (Intelligent Solutions Polska Sp. z o.o.) – Tytuł Firmy Dobrze Widzianej. Na scenie oklaskami uhonorowano także prezesa Zarządu Intelligent Solutions Polska Mirosława Kępę – zwycięzcę licytacji historycznej fotografii, przedstawiającej Marka Kamińskiego i Jaśka Melę na biegunie, wystawionej na aukcji zorganizowanej dla Fundacji WOŚP.

Wydarzenie miało charakter networkingowy – uczestnicy spotkania mieli możliwość krótkiego zaprezentowania charakterystyki swoich biznesów. Przedstawiciele Meetlify zademonstrowali aplikację dla uczestników rynku wydarzeń, oszczędzającą czas i optymalizującą efekty spotkań biznesowych.

Wśród gości specjalnych spotkania była przedstawicielka Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Polsce Anna Vinnychenko. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję porozmawiać z malarzem Jackiem Łydźbą – autorem wystawy „Dla Kobiet

i Mężczyzn” oraz winiarzem Jarosławem Mazurkiem – właścicielem Winnicy Silesian w Bagieńcu na Przedgórzu Sudeckim. Monika Błońska ze spółki Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa SK w Łodzi zaprezentowała książkę „Budując dla pokoleń” – podręcznik autorstwa prof. dr. hab. Adama Mariańskiego dla właścicieli firm rodzinnych, powstały dla tych, którzy »stanęli na progu zmiany«. Spotkaniu przewodniczyła kanclerz Loży Małopolskiej BCC i Loży Częstochowskiej BCC Katarzyna Woszczyna. Wszystkich uczestników, którzy bardzo licznie odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w wydarzeniu zorganizowanym w hotelu Villa Verde Congress & Spa w Zawierciu, pozdrowiła Katarzyna Łapaj (Grupa Łapaj).

Upominki na »Dzień Kobiet i Mężczyzn« w Loży Małopolskiej i Loży Częstochowskiej przekazały firmy członkowskie – Dobra Kaloria oraz Hotel Villa Verde. K

22 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153 w BIZNESIE | loŻa czĘstocHowsKa bcc | ZawIERCIE — VIlla VERdE - 10 maRCa 2023
KataRZyNa wOSZCZyNa –KaNClERZ lóż maŁOpOlSKIEj I CZęStOChOwSKIEj BCC
cZęstochowa  PrZyCiąGA inWESToróW
PRYZ AT
Miasta i subregiony województwa śląskiego Strategie samorządowe, inwestycje komunalne, wsparcie biznesu, innowacyjne firmy, lokalne marki Wydanie nr 5 Inwestycje na terenach strefowych za 1,8 mld zł strony 24:25 trzydzIeścI lat RIPH w Częs To CH ow I e (1992:2022) strony 38:39 rodzInna fIrma KlImas wKRęTmeT mocnI na pokolenIa! strony 32:33 wymIana dośwIadCzeń jest często najcennIejsza strony 30:31
Magazyn specjalny miesięcznika EUROPERSPEKTYWY

» częstochowa 2030+«

Na przełomie 2016/2017 r. powstała Strategia Rozwoju Miasta, której celem było: wzmocnienie sprawnego zarządzania rozwojem Częstochowy, osiąganie trwałej poprawy jakości życia mieszkańców oraz skuteczne i efektywne zarządzania zasobami miejskimi. Postanowiono, że perspektywa strategii będzie sięgać 2030 roku.

Barbara Sadkowska – redaktor naczelna miesięcznika Europerspektywy

Strategia Częstochowy do 2030 roku – oparta m.in na badaniach przeprowadzonych wśród mieszkańców –prezentuje dążenie do wykorzystania potencjału, jaki ma miasto.

Kolejność czynników miejskiej wizji daje do myślenia odnośnie priorytetów, jakimi kierują się władze miasta. Częstochowa w perspektywie 7 lat ma stać się przede wszystkim miastem przyjaznym dla mieszkańców – biorąc pod uwagę zarówno kwestie materialne, możliwości infrastrukturalne, możliwości spędzania czasu wolnego, ofertę kulturalną i bezpieczeństwo, jak i osobistą satysfakcję mieszkańców.

Kolejnym punktem wizji jest konkurencyjność rozumiana jako atrakcyjność dla przedsiębiorców w skali ponadregionalnej. Częstochowa chce być dobrym miejscem dla biznesu –nowoczesnym, dysponującym dobrze wykształconymi kadrami, aktywnie uczestniczącym w trójkącie samorząd-biznes-nauka.

Kolejnym elementem wizji jest spójność w zakresie społecznym, ekonomicznym i przestrzennym, polegająca m.in na rewitalizowaniu obszarów zdegradowanych i ochronie bioróżnorodności. Następnie mowa jest o otwartości i dostępności oraz zrównoważonym rozwoju, sprawnym zarządzaniu i aktywnej współpracy z mieszkańcami i biznesem.

Co ciekawe, w miejskiej strategii zapisano także punkt dotyczący przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Zawiera on chęć ograniczenia zużycia zasobów, zwłaszcza paliw, energii i wody. Ostatnim punktem jest to, co kiedyś było największym kołem zamachowym miejskiego rozwoju, czyli tradycja miasta pielgrzymkowego.

Dążenia do realizacji jest wizji zostały podzielone na aktywności w czterech obszarach: 1) przestrzeń; 2) praca; 3) społeczeństwo; 4) centrum.

Przyjęto także zasady mające służyć realizacji tej wizji. Jest to zrównoważony rozwój w dążeniu do poprawy życia mieszkańców, stanu gospodarczego oraz odpowiedzialności środowiskowej. Inteligentny rozwój ma oznaczać twórcze, kreatywne podejście do problemów, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w gospodarce miejskiej oraz wykorzystywanie nowoczesnych technik przetwarzania danych przy realizacji usług publicznych.

Nieoczywistą zasadą jest pomocniczość, która ma polegać na delegowaniu miejscowych problemów do podmiotów lokalnych: wspólnot, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. To ostatnie zadanie może być realizowane przez wszelkie partnerstwa publiczno-prywatne i jest kluczem do realnych zmian na arenie lokalnej. A – co trzeba podkreślić –działania w skali lokalnej są jednym ze sposobów tworzenia lepszego społeczeństwa i badaniem możliwości wprowadzania ich w szerszej skali.

Jakie mogą wyniknąć trudności przy realizacji takiej strategii? Jedną z największych w przypadku Częstochowy jest wyludnianie się miasta, przez co trudniej zagwarantować przedsiębiorcom odpowiednią ilość młodych kadr. Dostosowanie miasta do potrzeb „srebrnego społeczeństwa” również jest wyzwaniem – polskie miasta nie są przystosowane do potrzeb osób starszych i samorządy dopiero zastanawiają się, jak zapewnić komfort życia w mieście różnym grupom społecznym. K

Częstochowa. Miasto na prawach powiatu leżące w południowej Polsce (województwo śląskie), położone na wysokości: 253 m n.p.m. • Powierzchnia: 159,7 km² (1 342,1 osób/km²) • Liczba mieszkańców w 2021 r. – 214 342 • Prawa miejskie: 1370 i 1377 r. • Prezydent miasta: Krzysztof Matyjaszczyk – od 2010 roku (poseł na Sejm RP 2007-2010) • Oficjalna strona miasta: www.czestochowa.pl

Niedawno Związek Miast Polskich wyróżnił Częstochowę za program Teraz Lepsza Praca. Na czym polega jego walor?

K.M.: Na docenieniu ludzi –naszych mieszkańców: pracowników, przedsiębiorców, nauczycieli, uczniów. To dla nich powstał ten program, bo jest on dwuwektorowy. W Częstochowie, przy bardzo niskim bezrobociu, znaczną część społeczności stanowią osoby czynne zawodowo, a także wchodzące na rynek lub chcące zmienić pracę na lepszą. Wspieranie ich powinno być motorem wielu powiązanych ze sobą działań miasta. Tym bardziej, że dobre kadry to atut – inwestycja przynosząca zwrot w postaci lokujących się u nas nowych firm.

Jak tłumaczy Pan fakt, że na radarze inwestorów Częstochowa pozostaje atrakcyjnym punktem?

K.M.: Nowoczesny samorząd ma wpływ na wzmacnianie najcenniejszego zasobu – ludzi. My to robimy – biznes to zauważa. Docenia fachowe kadry, doinwestowane szkoły techniczne i branżowe, synergię między samorządem, przedsiębiorcami i edukacją. Poza tym – 9 lat temu udało się poszerzyć tereny specjalnych stref ekonomicznych. To silny magnes. Tym bardziej, że zadbaliśmy o jak najlepsze ich przygotowanie. Teraz to jedna duża strefa, czyli najlepiej oceniana w Europie Katowicka SSE. Taki znak jakości to potężny impuls dla inwestycji. Dziś ich wartość na terenach strefowych w Częstochowie sięga 1,8 mld zł.

Czy Częstochowa przyciąga firmy różnych branż czy ma jakąś specjalizację?

K.M.: Od dawna działają u nas globalni potentaci motoryzacji i produkcji szkła. Nazwy ZF, Guardian Glass czy Stoelzle same w sobie

EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | dOdatEK mIEjSKI – wydaNIE V: CZęStOChOwa 24 | pRyZmat | czĘstocHowa | StRatEgIa

Na pytania redakcji miesięcznika »Europerspektywy« odpowiada: Krzysztof

Matyjaszczyk, prezydent miasta Częstochowa

»Dziś wartość inwestycji na terenach strefowych w Częstochowie sięga 1,8 mld zł«

tutaj na myśli np. budowane przez Pekabex Osiedle Neonowe na Starym Mieście czy ,,Stację Kopernik”, którą ma postawić Trust Investment, wypełniając narożnik u zbiegu alei Wolności i ulicy Kopernika.

Parę lat temu mówił Pan, że udało się przeorientować wizerunek Częstochowy w kierunku innowacyjnego ośrodka, dodając nowoczesny rys do jej tradycyjnego wizerunku. A z czego dziś jest Pan usatysfakcjonowany?

są wizytówkami obu branż. Na mapie logistyczno-magazynowej też mamy coraz lepsze notowania – np. obecnie w pobliżu przebudowywanej przez miasto DK-91 powstaje centrum logistyczne. Na terenach inwestycyjnych miasta panuje jednak duża różnorodność – oprócz historycznie kojarzonego z nami hutnictwa i przetwórstwa metali mamy producentów zdrowej żywności, obuwia, fotowoltaiki, sprzętu medycznego, wyposażenia dla armii,

mamy firmy outsourcingowe... Z gigantami sąsiaduje bez kompleksów sektor ,,średni” oraz firmy głęboko tkwiące korzeniami w mieście – jak rodzinne Nowodvorski i Staltim, czy x-kom – też lokalny, a będący już wielką marką.

Mówi Pan o terenach inwestycyjnych… A czy w inwestycjach dzieje się coś bliżej centrum?

K.M.: Trwa ,,sezon na biurowce”. W jasnogórskich

okolicach rośnie Rocha Center, a w innym punkcie –Panorama Business Park. Częstochowa jest częścią trendu, w którym biznes szuka lokalizacji biurowych poza największymi aglomeracjami, w miastach z potencjałem i ambicjami. Nawet inflacja nie stanęła temu na przeszkodzie. Deweloperzy rozwijają u nas też inwestycje mieszkaniowe. I to w ścisłym centrum, skąd do głównych arterii drogowych czy choćby instytucji kultury są ,,dwa kroki”. Mam

K.M.: Z tego, że mimo przeciwności – zawirowań pandemii, osłabiania samorządności i miejskich finansów przez politykę rządu, szybującej inflacji oraz napływu ludzi uciekających przed wojną – miasto radzi sobie całkiem dobrze siłą swoich mieszkanek i mieszkańców. Wzrost liczby firm w mieście oraz ruch w inwestycjach to zaledwie jeden z dowodów na to, że mimo trudnych czasów, miasto się rozwija. Ta przedsiębiorczość i społeczny kapitał to siła napędowa dla naszych miejskich inicjatyw i projektów. K

w www.czestochowa.pl

wydaNIE 153 | wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY
ROZmOwa Z KRZySZtOfEm matyjaSZCZyKIEm, pREZydENtEm mIaSta CZęStOChOwa | 25

Quo vadis, gospodarko?

Częstochowa od zawsze kojarzona jest z Jasną Górą, pielgrzymkami, Hutą Częstochowa oraz trudnościami dla ruchu kołowego, krótko mówiąc: z korkami, głównie na „Gierkówce”, a obecnie na głównych drogach całego miasta.

Tekst: Jerzy Nowakowski

Tak o mieście

Częstochowa

sądzi przeciętny Polak z dowolnej miejscowości naszego kraju. Nie zna szczegółów dotyczących demografii, sytuacji mieszkaniowej, a tym bardziej aspektów gospodarczych. Jasna Góra, Huta i korki … Można jeszcze bardziej uprościć stereotypowe myślenie o Częstochowie. Klasztor jasnogórski – wiadomo jaką rolę pełni w mieście, regionie i Polsce. Korki? Wpisały sié na dobre w pejzaż miasta – od ponad dekady! A co dzieje się z Hutą? Co z rozległym obszarem, na którym działał i rozwijał się gigantyczny kombinat matalurgiczny? Kiedyś rozciągał się na terenie ponad 1 tys. ha – a w poszczególnych wydziałach pracowało łącznie ok. 13 tys. pracowników i był trzecim tego typu zakładem w kraju (po Hucie Katowice i Hucie w Krakowie).

Ktoś powie: „Wiemy z doniesień prasowych – działa tu od 2021 r. Liberty Częstochowa Sp. z o.o. Ale to nie ten rozmach co kiedyś, nie ta produkcja”. Choć na stronie www można przeczytać, że fakt przejęcia w dzierżawę

częstochowskiej huty przez

Liberty Steel Poland, stanowi »ważny krok w ambicjach

Liberty, aby stać się głównym producentem Greensteel w Europie Środkowo-Wschodniej«.

Obecna działalność huty wiąże się z funkcjonowaniem trzech wydziałów metalurgicznych: walcowni blach grubych, stalowni i działu prefabrykacji, w którym wytwarzane są elementy między innymi do wież wiatrowych czy do zbiorników o dużych pojemnościach.

Wracamy do pozostałych terenów byłej Huty Częstochowa. I tu mały rys historyczny na temat tego, co działo się z nieruchomościami kombinatu po 2001 r., w którym wyłączono wielki piec – i »serce huty« przestało bić. Wówczas wydawało się, że zakończyła się pewna żelazna era częstochowskiej metalurgii.

Zadłużenie Huty przekraczało wtedy 1,2 mld zł! Po roku wydzierżawiono urządzenia produkcyjne walcowni blach grubych i stalowni oraz nastąpiło przejęcie ponad 2 tys. pracowników przez nowy podmiot, tj. Hutę Stali Częstochowa Sp. z o.o., który funkcjonował przez 3 lata – i wtedy huta odzyskała nawet pewną pozycję rynkową i wypracowała zyski.

W 2003 r. wprowadzono „Plan restrukturyzacji”, umorzono większość zobowiązań cywilnoprawnych i przekształcono – byłą już Hutę Częstochowa SA bez majątku produkcyjnego –w spółki dysponujące częścią nieruchomości i prowadzącymi działalność usługową. Wierzyciele publicznoprawni zostali spłaceni ze sprzedaży części majątku, natomiast funkcjonującą Hutę Stali Częstochowa – wraz

z 12 spółkami zależnymi –sprzedano w 2005 r. spółce ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. Inwestor prowadził działalność przez 14 lat.

Od września 2019 do grudnia 2020 r. dzierżawcą była spółka Sunningwell International Polska. Obecnie – od dwóch lat – hutę dzierżawi Liberty Częstochowa Sp. z o.o. (Grupa Liberty Steel).

A jak obecnie żyje gospodarczo i funkcjonuje pozostały,

wielki obszar byłej Huty Częstochowa? Swą działalność prowadzi tu ponad sto kilkadziesiąt przedsiębiorstw z wielu sektorów m.in.: automotive, metalowego, spedycyjnego, IT, AGD. Teren od wielu lat jest uzbrojony we wszystkie media techniczne, jest dobrze skomunikowany – i nadal dysponuje wolnymi obszarami, przeznaczonymi na działalność gospodarczą.

DOKOŃCZENIE na str. 28

40 znanych marek i firm w mieście Częstochowa

Alchemia SA Zakład Rurexpol w Częstochowie

Asten Group Sp. z o.o.

Brembo Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa

CZ.P.B.P. Przemysłówka SA

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

Exact Systems Sp. z o.o.

Frank-Cars Sp. z o.o.

Grupa Lew SA – Finance And Technology

Guardian Częstochowa Sp. z o.o.

Hegelmann Transporte Sp. z o.o.

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

Inergis SA

Jawo Sp. z o.o. / Ajinomoto Jawo Sp. z o.o.

Kamberg Kamil Młyńczak – Cięcie laserem

Klimas Wkręt-met Sp. z o.o.

Kobnext Sp. z o.o. – Kompleksowa Obsługa Budownictwa

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. (Grupa Zarmen)

Konshurt M. Kasprzyk Sp.K. – Marka »MK«

Kubara Sp. z o.o. – Marka »Dobra Kaloria«

Liberty Częstochowa Sp. z o.o. – Walcownia blach grubych

Metal Union Sp. z o.o.

MZ Realizacje Przemysłowe SA – WKSiR w Częstochowie

MPK w Częstochowie SA

MPS Technology Sp. z o.o.

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.

Oczyszczalnia Ścieków Warta SA

Polontex Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju – Częstochowa

PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie

RKS Raków Częstochowa SA

Sorting Group Poland Sp. z o.o.

Steriservice Sp. z o.o.

Stoelzle Częstochowa Sp. z o.o.

Veleco Sp. z o.o. – Luxury Electric Scooters

Grupa Foliarex – Wigolen SA

WIKO Klebetechnik Sp. z o.o. (Gluetec Group)

Włókniarz Częstochowa SA

Wulkan SA

x-com Sp. z o.o.

ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o.

MV zielona-energia.com logistics Sp. z o.o.

EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | dOdatEK mIEjSKI – wydaNIE V: CZęStOChOwa 26 | pRyZmat | czĘstocHowa | mIaStO, KtóRE pRZyCIąga INwEStORów
© Ł. Kolewińśki, 2017

Ciąg dalszy – ze str. 26

Paradoksalnie w czasie, gdy wyłączano wielki piec

Huty Częstochowa w 2001 r. – tuż pod bokiem na Kuce-

odpowiada za produkcję rur specjalistycznych (Ø 121 –273 mm) – tym samym Grupa podtrzymuje ciągłość walcowania rur w Częstochowie sięgająca 70 lat.

Na Kucelińskiej – tuż przy nowoczesnej hali produkcyjno-magazynowej klasy A1 (wybudowana pod wynajem przez Operator ARP) działa Wytwórnia Konstrukcji Stalowych i Rurociągów w Częstochowie w Częstochowie

będąca oddziałem spółki Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe SA. W pobliżu funkcjonuje bezpośredni importer produktów AGD –Galicja, reprezentujący czołowych producentów z terenu Europy środkowej. Produkty Galicji są też importowane z Chin, Rosji, Kolumbii, Turcji, Indii, Indonezji czy Tajlandii.

którzy dostrzegli w nim potencjał. Atrakcyjność tego obszaru zapewnia m.in. dostępność mediów technicznych „od ręki” – bez kłopotliwego uzbrajania w instalacje wydzielonych działek, co zawdzięczamy m.in. instalacjom byłej huty.

linie – zbudowano od podstaw

Hutę Szkła Guardian. Rozpoczęła produkcję szkła płaskiego już w 2002 r – dziś należy do najnowocześniejszych hut szkła na świecie. Między innymi na linii magnetronowej są produkowane niskoemisyjne szkła termoizolacyjne, tj. szyby okienne w energooszczędnym budownictwie oraz szkła przeciwsłoneczne (głównie na szklane fasady i elewacje).

W 2011 roku Huta Szkła Guardian rozpoczęła produkcję tzw. szkieł bezpiecznych LamiGlass

– a w 2021 r. powstała druga linia produkcyjna, dzięki czemu częstochowska spółka jest najwiekszym producentem szkła płaskiego na świecie.

W 2009 r. ISD HC sprzedał Grupie Zarmen koksownię wydzieloną z huty; od 2011 r. Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z. o.o. jest uznanym na rynku europejskim producentem najwyższej jakości koksu, produktów węglopochodnych oraz gazu koksowniczego dla odbiorców zewnętrznych. Grupa Zarmen – lider na rynku kompleksowego wykonania inwestycji przemysłowych – stworzyła warunki do dynamicznego rozwoju zakładu pracy zlokalizowanego w Częstochowie.

W 2010 r. ISD HC sprzedał Grupie Alchemia SA Walcownię Rur. Grupa Alchemia SA jest niekwestionowanym liderem na krajowym rynku produkcji rur stalowych bez szwu. Alchemia SA Oddział Rurexpol w Częstochowie

W 2019 r. w samym sercu terenów pohutniczych przy ul. Bojemskiego częstochowska firma x-kom wybudowała nowoczesny zakład, w którym produkuje komputery i urządzenia peryferyjne. x-kom jest jedną z największych montowni sektora IT w Europie. Prowadzi też sprzedaż detaliczną komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania w wyspecjalizowanych sklepach. Rozwija jednocześnie działalność doradztwa w zakresie IT.

W bliskim sąsiedztwie x-kom prężnie działa producent oświetlenia dekoracyjnego, jeden z największych tego typu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej –Nowodvorski Lighting. Firma działa na 50 rynkach na całym świecie. Od prawie wszystkich krajów europejskich – po Zjednoczone Emiraty Arabskie czy rynki azjatyckie.

W pobliżu działa Kamberg – nowoczesna firma ze swoją flagową usługą, tj. cięciem laserem konstrukcji stalowych.

Kamberg realizuje też pozostałe usługi – m.in.: utrzymanie ruchu, obsługę techniczną hal i budynków przemysłowych, budowę instalacji elektrycznych czy wentylacyjnych, usługi budowlane i wynajem powierzchni biurowych i magazynowych.

Przy ul. Hantkego od kilku lat funkcjonuje wielka i nowoczesna baza spedycyjna DPD Polska O\ Częstochowa. Vis-à-vis od 2017 r. działa Veleco – firma z sektora automotive.

Przy Korfantego działa Zakład Częstochowa spółki Seppeler Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o. świadczący usługi galwanicznego cynkowania oraz fosforanowania i innej obróbki powierzchni metalowych.

Przy ul. Korfantego działa wiele innych firm – m.in. wyspecjalizowany dystrybutor konserw drobiowych, mięsnych i rybnych Konshurt, które docierają do ponad 1 ,5 tys. odbiorców hurtowych.

Nie sposób wymienić wszystkich podmiotów gospodarczych działających obecnie na terenach po byłej Hucie Częstochowa. Najważniejsze, że obszar ten nie leży odłogiem –przeciwnie: tętni życiem dzięki operatywnym przedsiębiorcom,

Swoistym magnesem dla nowych podmiotów gospodarczych, chcących mieć pod bokiem kooperanta, jest sąsiedztwo licznie działających zakładów sektora metalowego, automotive, IT, spedycyjnego etc. Co ważne – nadal są wolne tereny inwestycyjne, czekające na kolejnych inwestorów, czego mogą pozazdrościć inne samorządy terytorialne. Samo położenie miasta w Subregionie Północnym czyni atrakcyjną lokalizację miasta w stosunku do aglomeracji i stref przemysłowych w regionach Wielkopolski, Małopolski czy Dolnego i Górnego Śląska. Pomimo ogólnych problemów, z jakimi zmagają się częstochowscy przedsiębiorcy, rozwój regionu będzie następował. W znacznej części będzie sie tak działo dzięki potencjałowi gospodarczemu terenów przemysłowych po byłej Hucie Częstochowa – oczywiście w połączeniu z innowacyjnością i kreatywnością firm rodzinnych, których nie brakuje na Ziemi Częstochowskiej. K

Wybrane marki Subregionu Północnego

Aeroklub Częstochowski Sp. z o.o. – Rudniki

BMF. Centrum Spec. Sprzętu Mobilnego – Wierzchowisko

Cognor Holding SA – Poraj

Delicpol Sp. z o.o. (Continental Bakeries) – Kamyk

Epika Kotynia - Kotynia - Stróżny SJ – Danków

Goliard Sp. z o.o. – Łojki k\ Blachowni

FPHU Greenpack Szymanek Opakowania – Wierzchowisko

Jurajska SA – Koziegłowy

Krisbut Sp. z o.o. SK – Myszków

Meriden Sp. z o.o. – Blachownia

Mineral Water Production Sp. z o.o. – Juroff – Postęp

PSO Maskopol SA (PGZ) – Konieczki

Neapco Europe Sp. z o.o. – Praszka

Nsteel Sp. z o.o. – Stalowe Centrum Serwisowe – Myszków

Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon S.K.A. – Poczesna

Polonia Logistyka Sp. z o.o. – Myszków

Prochem Sp. z o.o. – Kłomnice

Press Glass Holding SA – Konopiska

Pureko Sp. z o.o. – Myszków

Schumacher Packaging Services Sp. z o.o. O\ Myszków

Sokpol Sp. z o.o. – Myszków

Südpack Kłobuck Sp. z o.o.

EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | dOdatEK mIEjSKI – wydaNIE V: CZęStOChOwa 28 | pRyZmat | czĘstocHowa | mIaStO, KtóRE pRZyCIąga INwEStORów
© A.Szlęzak, 2018

ARTUR SIWEK

Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej

artur.siwek@skarbiec.com.pl

Z Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powstało w 1997 roku. Chyba niewiele podmiotów w Polsce może pochwalić się takim stażem?

Zgadza się. Skarbiec TFI S.A. powstało jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jesteśmy licencjonowaną instytucją finansową, zarządzamy funduszami inwestycyjnymi i portfelami przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Skarbiec jest regularnie doceniany przez rynek, nie tylko przez Klientów, ale również niezależnych ekspertów oceniających skuteczność i efektywność działań firm z sektora finansowego. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu

lat zostaliśmy uhonorowani 50 różnymi nagrodami i wyróżnieniami. Skarbiec TFI było wybierane kilkukrotnie najlepszym

TFI na rynku przez niezależne źródła takie, jak Dziennik Rzeczpospolita, serwis Analizy Online oraz Dziennik Parkiet. Staramy się także wytyczać szlaki na rynku finansowym podejmując się nowych wyzwań. Przykładem takich działań jest działalność z zakresu zarządzania portfelami – tzw. Asset Management. Aktualnie zarządzamy kwotą ok. 1,5 mld złotych.

Z Na czym polega usługa Asset Management?

Jest to usługa świadczona przez Skarbiec TFI na podstawie wydanego w 2006 roku zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) dotyczącego rozszerzenia przedmiotu działalności o zarządzanie portfelem, w którego skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Umowa zarządzania aktywami (Umowa Asset Management) to umowa zawierana przez właściciela rachunku na którym pierwotnie zdeponowane są

środki finansowe z podmiotem finansowym (Asset Manager / Zarządzający) na prowadzenie działalności polegającej na dokonywaniu transakcji w imieniu i na rzecz Klienta w zakresie inwestycji w starannie wyselekcjonowane instrumenty finansowe. Umowa określa w sposób szczegółowy ramy współpracy, tj. cel inwestycyjny, zasady komunikacji, strategię inwestycyjną, wynagrodzenie oraz inne istotne dla obydwu stron parametry.

Z Kto powinien korzystać z Asset Management?

Usługa zarządzania aktywami kierowana jest do wszystkich podmiotów posiadających nadwyżki pieniężne i szukających możliwości generowania dodatkowych pożytków poza swoją główną działalnością. Usługa Asset Management jest zatem przeznaczona dla podmiotów, które chcą, aby posiadane przez nich środki finansowe pracowały w sposób jak najbardziej efektywny. Mogą to być zarówno środki

stanowiące tzw. poduszkę finansową, jak również środki gromadzone w celu przeprowadzenia w przyszłości inwestycji np. w środki trwałe. Naszymi klientami są m.in. renomowane Uczelnie Wyższe, które przy naszym wsparciu inwestują posiadane środki przy zwróceniu uwagi na konieczność znaczącego ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

Z Jakie korzyści można uzyskać z usługi Asset Management?

Celem zarządzających usługą Asset Management jest uzyskanie wyższych stóp zwrotu niż w przypadku, gdyby podmiot inwestował samodzielnie w lokaty i papiery wartościowe. Jest to możliwe przede wszystkim ze względu na profesjonalizm i szeroką wiedzę Doradców Inwestycyjnych zajmujących się portfelami. Dodatkowo, ze względu na charakter działalności, Skarbiec jako stały uczestnik

rynku kapitałowego ma możliwość uzyskania korzystniejszych stawek prowizji od transakcji, co często w sposób znaczący wpływa na rentowność portfeli. Asset Management jest atrakcyjną formą inwestowania, niestety niedostępną dla wszystkich. Ograniczeniem jest wielkość portfela, jednakże jako Skarbiec TFI oferujemy również inne rozwiązania, które są także atrakcyjne dla klientów.

Z Jak na usługę Asset Management wpływają trendy rynkowe?

To zależy przede wszystkim od strategii inwestycyjnej, jaką wybierze klient. Osobiście jestem zwolennikiem bezpiecznych strategii, opartych o najbezpieczniejsze

instrumenty finansowe. Ciężko wypracowane owoce pracy naszych klientów muszą być dobrze zaopiekowane.

z późn. zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

Skarbiec TFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Skarbiec TFI S.A. z siedzibą: ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS 0000060640, NIP 521-26-05-383, kapitał zakładowy 6 050 505 złotych, wpłacony w całości.

Nota prawna: Skarbiec TFI S.A. informuje, że niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. kodeks cywilny (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1025

Książka adresowa:

ARR w Częstochowie SA

Prezes Zarządu Marcin Kozak

Aleja NMP 24 – lok. 8

42-202 Częstochowa

tel. +48 34 360 56 88 www.arr.czestochowa.pl

CIRZEM

Prezes Zarządu

Włodzimierz Biniek

al. Tadeusza Kościuszki 6

42-200 Częstochowa

tel. +48 34 324 17 22 www.cirzem.pl

Loża Częstochowska BCC

Kanclerz Loży

Katarzyna Woszczyna

Budynek »Jantar«

ul. Dąbrowskiego 7/9

42-200 Częstochowa

tel./fax +48 34 362 22 26

PTE Oddział w Częstochowie

Prezes Zarządu

dr inż. Mariusz Chudzicki

ul. Kilińskiego 32/34

42-200 Częstochowa

www.czestochowa.pte.pl

Regionalna Izba

Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie

Prezes Zarządu Andrzej

Broniewski

Aleja NMP 24 – lok. 5

42-202 Częstochowa

tel. +48 34 344 82 58 www.riph.eu

Regionalna Organizacja

Pracodawców w Częstochowie (Konfederacja Lewiatan)

Prezes Dariusz Jadczyk

ul. Tkacka 5 lok. 2

42-202 Częstochowa

tel. kom. +48 789 057 50

www.rop.bigduo.pl

Wydział Funduszy

Europejskich i Rozwoju

Urząd Miasta Częstochowy –Centrum Obsługi Inwestora

Anna Tymoshenko – kierownik

ul. Waszyngtona 5 – p. 112

42-217 Częstochowa

tel. +48 34 3707 212

ZPP Częstochowa

Prezes Aneta Janik-Barciś

ul. Kopernika 2

42-202 Częstochowa

tel. +48 574 377 751

www.zpp.czest.pl

Zacznijmy naszą rozmowę „od szczegółu”: gdyby miała Pani, na podstawie własnego doświadczenia, wynikającego z kierowania Lożą Częstochowską Business Centre Club, nakreślić w kilku punktach profil gospodarczy Częstochowy –lub szerzej Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – to, jakie główne cechy wyróżniałyby się w tej charakterystyce? Czy przedsiębiorcom działającym w tym regionie udało się stworzyć marki, które można łatwo rozpoznać na mapie gospodarczej kraju?

Patrząc z perspektywy Loży Częstochowskiej BCC widzimy przede wszystkim dużą różnorodność branż. Mamy w regionie sporo firm rodzinnych i wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą mikrofirmy. Kilka marek

– Częstochowskiej i Małopolskiej. „Łączymy ludzi biznesu” – motto Business Centre Club – znajduje w ich działalności wybitnie praktyczny wymiar, bowiem tak Częstochowa, jak i Kraków są miejscem rekordowej liczby spotkań biznesowych BCC. Efekt skali wpływa na wartość dodaną tych spotkań, gdyż obfituje w multum wiedzy, która jest pomocna w praktyce prowadzenia działalności nie tylko średnich i dużych firm, ale i małych przedsiębiorstw. Z jakimi ocenami przedsiebiorców spotyka się linia tematyczna spotkań obu Lóż BCC? Jakie zagadnienia szczególnie ich interesowały w ub.r. – i z jaką problematykę będą mogli się zapoznać w 2023 roku?

takich, jak: Klimas Wkręt-met, Dobra Kaloria, Delicpol czy Goliard są znane w całej Polsce, ale mamy też inne świetne firmy rodzinne – takie, jak na przykład: Linex, Metal Union, Tadex czy Asten Group i doskonale się rozwijającego światowego producenta szkła – Stoelzle Częstochowa. Dzięki otwartej na nowe inwestycje polityce władz miasta, przybywa nam także inwestorów spoza regionu.

Kieruje Pani pracami dwóch lóż Business Centre Club

Działania edukacyjne, wsparcie doradcze i eksperckie są częścią naszej aktywności klubowej i są przez nasze firmy członkowskie doceniane przede wszystkim za elastyczność tematyki. Świat nie stoi w miejscu, ostatnie lata są okresem bardzo dynamicznych zmian gospodarczych, towarzyszących im zmian prawnych i postępującej rewolucji technologicznej. Polscy przedsiębiorcy muszą się mierzyć z coraz to nowymi wyzwaniami, żeby zachować swoją konkurencyjność i wiedza, do której mają dostęp w BCC pomaga im zaoszczędzić czas – nasi eksperci

EUROPERSPEKTYWY 30 | pRyZmat czĘstocHowa | ORgaNIZaCjE BIZNESOwE | ISSN 1896-3579 | dOdatEK mIEjSKI – wydaNIE V: CZęStOChOwa
Katarzyna Woszczyna na spotkaniu członków i kandydatów Loży Małopolskiej i Loży Częstochowskiej BCC w Hotelu Villa Verde w Zawierciu 9 marca • Fot. Robert Pilszak

Z Katarzyną Woszczyną –kanclerz Lóż Częstochowskiej i Małopolskiej, wiceprezes Zarządu Business Centre Club

»Wymiana doświadczeń jest często najcenniejsza«

w ramach BCC Academy omawiają wszystkie bieżące tematy, dostarczając najświeższych informacji i wskazówek. Mamy też w zasobach klubowych wielu przedsiębiorców, którzy mają unikatową wiedzę w swoich dziedzinach i chętnie się nią dzielą w Klubie. Ta wymiana doświadczeń jest często najcenniejsza.

Wśród obowiązków, które ma Pani w BCC jest udział w projekcie „Certyfikat Równości Płac” –Gender Equality w Biznesie – który został zainicjowany przez Business Centre Club w 2022 roku. Czy luka płacowa między mężczyznami i kobietami w polskich przedsiębiorstwach jest aż tak duża? W jaki sposób „Certyfikat Równości Płac” przyczynia się do tworzenia modeli płacowych, które wyeliminują te rażące rozbieżności? Jaki procent firm członkowskich BCC jest gotowy na „certyfikowanie” swoich systemów płacowych?

Kieruję w Business Centre Club projektem BCC Kobiety, który powołaliśmy do życia w czerwcu 2022 roku (www.bcc.org.pl/bcc-kobiety). W naszej organizacji jest coraz więcej kobiet i dlatego stworzyliśmy przestrzeń do podejmowania inicjatyw pro kobiecych – między innymi zmierzających do budowania większej równowagi w świecie biznesu, ale także do rozwoju programów mentoringowych, wspierających przedsiębiorcze

kobiety. Certyfikat Równości Płac, którego jestem pomysłodawczynią i inicjatorką, stworzyliśmy wspólnie z Partnerem Merytorycznym Kancelarią Mariański Group. To jedyne tego typu przedsięwzięcie w Polsce, a inspirację do niego zaczerpnęliśmy z Islandii, gdzie od 2018 r. obowiązuje Standard Równej Płacy dla kobiet i mężczyzn, który niweluje lukę płacową.

Za tę samą pracę, na tym samym stanowisku, takie samo wynagrodzenie dostaje i kobieta, i mężczyzna - nikt nie jest dyskryminowany. Według danych GUS z ub.r. luka płacowa w Polsce wynosi średnio 15 proc., a czasami nawet 40 proc. – to dużo! Chcielibyśmy, żeby za kilka lat w Polsce symetryczne wynagrodzenia też stały się standardem i widzimy, że może tak się stać, bo rośnie świadomość pracodawców. Coraz więcej firm dba o to, żeby wynagradzać kobiety i mężczyzn, oceniając kompetencje i wartość ich pracy, doceniając rolę kobiet i widząc, że najlepszą efektywność ekonomiczną mają zespoły pracownicze złożone z przedstawicieli obu płci.

… na marginesie – wśród sześciu firm wyróżnionych „Certyfikatem Równości Płac” znajduje się firma z Loży Częstochowskiej, tj. Grupa Łapaj Sp. z o.o. SJ prowadząca m.in. biznes w Zawierciu – nomen omen, kierowana przez kobietę. Czy firmom kierowanym przez kobiety jest łatwiej zdecydować

się na działania symetryzujące wynagrodzenia kobiet i mężczyzn?

Wydaje się, że w firmach prowadzonych przez kobiety jest większa wrażliwość na kwestie związane z równością płci, ale mamy też zwolenników symetrycznych wynagrodzeń wśród mężczyzn i oni aktywnie współpracują z nami między innymi w projekcie BCC Kobiety. Myślę, że wobec wielu zmian społecznych, zmian dotyczących ról kobiet i mężczyzn, te wszystkie nierówności szans i płac są anachronizmem i wkrótce uda nam się je przezwyciężyć. K

Loża Częstochowska BCC Budynek »Jantar« ul. Dąbrowskiego 7/9 42-200 Częstochowa tel./fax +48 34 362 22 26 m loza.czestochowa@bcc.org.pl m katarzyna.woszczyna@bcc.pl

Na zdj. od lewej: Katarzyna Woszczyna – kanclerz Lóż Częstochowskiej i Małopolskiej, wiceprezes Zarządu Business Centre Club i prof. dr hab. Adam Mariański – lider i założyciel Mariański Group, autor książki „Budując dla pokoleń”

loŻa czĘstocHowsKa business centRe club | pRyZmat | 31 wydaNIE 153 | wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY

Rodzinna firma Klimas Wkręt-met. Mocni na pokolenia!

Wszystko zaczyna się od miłości i pasji – mówią jednym głosem. Tak zaczęła się też historia marki, która dziś należy do najbardziej rozpoznawalnych na rynku technik zamocowań budowlanych w kraju, a i na świecie zdobywa zaufanie kolejnych klientów oraz wykonawców.

spytać założycieli, co jest dla nich największą wartością, bez wahania odpowiedzą, że rodzina. Są dumni ze swojej trójki dzieci, z których każde dokłada swoją ważną cegiełkę do rodzinnej siły i energii przedsiębiorstwa. Joanna i Wojciech Klimasowie od zawsze też stawiają na pracę zespołową – nikogo nie dziwi, że pan prezes przechadza się po halach zakładu (nieustannie myśląc, co może działać jeszcze sprawniej), że pani prezes regularnie spotyka się z dyrektorami i menadżerami, żeby na bieżąco wspierać ich w rozwiązywaniu problematycznych kwestii i wspólnie szukać najlepszych rozwiązań.

Klimas Wkręt-met jest firmą, którą Joanna i Wojciech Klimasowie założyli jeszcze w 1990 roku, choć w przemyśle produkcyjnym są jeszcze dłużej – od 1978 roku. Zmieniały się jednak potrzeby rynku, zmieniały oczekiwania klientów, w wyniku czego powstał Wkręt-met. Pojawiła się nowa hala, za nią przyszły inwestycje w rozwój parku maszynowego, rosła oferta, powstał własny magazyn, aby trzy dekady później Klimas Wkręt-met produkował swoje wyroby w jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie.

Z czasem do nazwy firmy dołączył przedrostek w postaci nazwiska założycieli, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że marka od kilku lat konsekwentnie buduje swoją pozycję na zagranicznych rynkach. Dziś produkty

usytuowanej nieopodal Częstochowy firmy, trafiają do blisko 70 krajów świata – w kilku do własnych spółek i struktur sprzedażowych.

To niewątpliwy sukces, choć właściciele mówią o nim z pewną dozą pokory. Wojciech Klimas zawsze powtarza, że autorem najlepszych pomysłów jest życie, lecz często na początku drogi trudno nawet zakładać, jakie rozmiary przybierze finalnie ta inicjatywa. Joanna Klimas powołuje się natomiast na słowa ukochanego taty: „Jeśli nie wiesz, jak coś zrobić, to po prostu to zrób”. Zacznij, a życie pokaże resztę, miej odwagę działać.

Tym, co charakteryzuje firmę Joanny i Wojciecha Klimasów jest jej niezmienny rodzinny charakter. Jeśliby

»Ludzie to wielka wartość. Od początku byliśmy wśród ludzi, a oni byli wśród nas« – mówi Joanna klimas. »Nie różniliśmy się niczym. To dzięki temu, że byliśmy razem, firma zaczęła rosnąć, pojawiło się coraz więcej wyzwań i pomysłów. A pomysł napędza pomysł« – dodaje.

Klimas Wkręt-met od zawsze ma też bardzo ludzki, empatyczny wymiar. Pomaga na wielu frontach,

EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | dOdatEK mIEjSKI: wydaNIE V – CZęStOChOwa 32 | pRyZmat | czĘstocHowa | »OSOBOwOśCI CZęStOChOwSKIEgO BIZNESu«

od indywidualnej pomocy charytatywnej, przez wspieranie placówek wychowawczych i edukacyjnych, ośrodków dla osób z niepełnosprawnościami, klubów sportowych, a nawet strażaków ochotników i schronisk dla bezdomnych zwierząt. Szczególne miejsca w sercach Joanny i Wojciecha Klimasów zajmuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, podczas finału której od lat licytują złote serduszka.

Te działania, zarówno biznesowe, jak i dobroczynne, są dostrzegane przez

kapituły konkursów oraz plebiscytów, by wspomnieć przyznany Joannie i Wojciechowi Klimasom tytułu ambasadorów Fundacji Oczami Brata w 2018 roku, w tym samym roku trzymali też miano Wzorowej Firmy.

Prezes Klimas Wkręt-met czterokrotnie został ogłoszony Kreatorem Budownictwa Roku w kategorii Osobowość Branży (2018, 2019, 2020, 2021), a w 2020 otrzymał miano Polskiego Herkulesa. W kolejnych latach przyszły następne wyróżnienia: dla Promotora Częstochowskiej Gospodarki oraz dla Człowieka Ponad Podziałami (2022).

Ponadto od 2019 roku Wojciech

Klimas jest honorowym członkiem Związku Polskie Okna i Drzwi.

Prywatnie Joanna i Wojciech Klimasowie to pełne optymizmu i życiowej energii osoby, które uwielbiają być w ruchu. Zamiłowanie Wojciecha

Klimasa do siatkówki, a Joanny Klimas do piłki ręcznej ma dziś swoje odbicie w ich wsparciu dla sportowych inicjatyw, bo też sport nadal stanowi istotną część ich życia. K

w www.wkret-met.com

wydaNIE 153 | wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY jOaNNa I wOjCIECh KlImaSOwIE (wKRęt-mEt) | czĘstocHowa | pRyZmat | 33

Regionalna

BUSINESS.

SPEED BUSINESS to najlepszy sposób na rozszerzenie sieci biznesowych relacji i okazja do zdobycia cennych kontaktów do potencjalnych kontrahentów.

Przedsiębiorcy spotykają się przy stolikach, każdy ma 2 minuty na prezentację swojej firmy.

W SPEED BUSINESS biorą udział właściciele rm, dyrektorzy i menadżerowie, osoby decyzyjne w rmach, które chcą:

» nawiązać nowe kontakty biznesowe

» znaleźć nowych partnerów biznesowych

» promować swój biznes

» rozszerzyć możliwości biznesowe

» zgarnąć wiedzę i kontakty

= 21 czerwca 2023 r., godz. 10:00

Częstochowski Park

Przemysłowo-Technologicznym, ul. Wały Dwernickiego 117/121 w Częstochowie

Osoby zainteresowanie udziałem prosimy o potwierdzenie obecności do 31.05.2023r

na adres mailowy: izba@riph.eu wraz

z wypełnioną ankietą lub poprzez rejestrację na stronie www.riph.eu | Koszt udziału w spotkaniu wynosi 150 zł netto +VAT

Chcesz zostać Partnerem wydarzenia?

Skontaktuj się z biurem RIPH: tel. 34 344 82 58 |

e-mail: izba@riph.eu

Częstochowa – 15 marca 2023 • Prezes Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej (RIPH) w Częstochowie Andrzej Broniewski i prezydent Rady RIPH w Częstochowie Tadeusz Szymanek zaprosili przedsiębiorców Ziemi Częstochowskiej na »Speed Business«.

Celem wydarzenia, które odbyło się w siedzibie firmy Polontex, była promocja firm, networking biznesowy oraz wsparcie działań dla rozwoju gospodarczego regionu. Formuła spotkania umożliwiła przedsiębiorcom dwuminutową prezentację oferty produktów i usług przy szybkiej zmianie stolików.

»Speed Business« był okazją do wręczenia certyfikatów członkowskich RIPH w Częstochowie – otrzymali je: Politechnika Częstochowska, Gemina Sp. z o.o., Dorota Budna-Jura DB – Finanse i nieruchomości, Henitom Dryjski SJ. Certyfikaty wręczyli Tadeusz Szymanek i Jerzy Nowakowski – członek Zarządu Izby.

W spotkaniu uczestniczyli min. Piotr Sroczyński (Krajowa Izba Gospodarcza), Paweł Koćwin (Argo Navi Dotacje i Eksport), Dariusz Jadczyk (Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie), Roman Dryps (Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza). K

,
Izba PrzemysłowoHandlowa w Częstochowie zaprasza na kolejne spotkanie biznesowe SPEED
EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII 34 | pRyZmat | SpEEd BuSINESS czĘstocHowa | w BIZNESIE dOdatEK mIEjSKI: wydaNIE V – CZęStOChOwa
wydaNIE 153 | wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY gREENpaCK | czĘstocHowa | pRyZmat | 35

W Teatrze

im. Adama Mickiewicza w Częstochowie odbyła się gala XXII edycji „Jurajskiego Produktu Roku” – konkursu

Regionalnej Izby

Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie.

Laur »Jurajski Produkt Roku« jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień promocyjnych województwa śląskiego. Nagroda – przyznawana przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie (RIPH) – jest wyrazem uznania dla jakości, rzetelności i wysokich standardów w prowadzeniu działalności gospodarczej, społecznej i samorządowej. W dziedzinie biznesu nagroda »Jurajski Produkt Roku« jest certyfikatem wysokiej pozycji gospodarczej oraz potwierdzeniem troski o rozwój firmy, budowę marki oraz jakości produktów i usług.

RIPH w Częstochowie jest organizacją wspierającą rozwój gospodarczy regionu – od 30 lat Izba tworzy klimat sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości, reprezentuje interesy podmiotów w niej zrzeszonych. W ramach działań promocyjnych RIPH w Częstochowie organizuje konkurs »Jurajski Produkt Roku« – przedsięwzięcie zadedykowane firmom i samorządom regionu, ze szczególnym podkreśleniem znaczenia podmiotów działających w Subregionie Północnym województwa śląskiego. W ub.r. kapituła konkursowa postanowiła nagrodzić dziesięciu laureatów.

Podwójnym laureatem Jurajskiego Produktu Roku zostało Miasto i Gmina Olsztyn. Burmistrz Tomasz Kucharski odebrał statuetkę konkursową z rąk prezesa Zarządu RIPH w Częstochowie Andrzeja Broniewskiego oraz

które promują

EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | dOdatEK mIEjSKI: wydaNIE V – CZęStOChOwa 36 | pRyZmat | czĘstocHowa | juRajSKI pROduKt ROKu – 12 XII 2022
„Jurajski Produkt Roku” honoruje firmy i samorządy,
region

prezydenta Rady RIPH w Częstochowie Tadeusza Szymanka. Nagroda stanowi potwierdzenie wybitnych osiągnięć Olsztyna w kategoriach »Produkt bądź usługa budowlana« oraz »Produkt inny – Dziedzictwo narodowe«. Olsztyn przywiązuje duże znaczenie do walorów estetycznych i funkcjonalnych w zakresie zagospodarowania terenu za Urzędem Miasta i Gminy m.in. poprzez budowę parkingu i drogi dojazdowej pod Zamek. Statuetka konkursowa w kategorii »Dziedzictwo narodowe« jest wyrazem uznania dla starań samorządu w sprawie nadania praw miejskich w 2021 r., co przyczynia się do zmiany wizerunkowej i większego prestiżu Olsztyna.

W kategorii »Społeczna odpowiedzialność biznesu – Etyka w Biznesie« indywidualną statuetkę Jurajskiego Produktu Roku odebrała Anita Bujanowska, a nagrodę zespołową otrzymała firma P.U.H. Center Edyta Sołtys w Częstochowie, zapewniająca od blisko dwudziestu pięciu lat dostawy profesjonalnych maszyn do przerobu złomu metali. W tej samej kategorii nagrodzono również Klub Biznesu Silesia w Katowicach – organizację partnerstwa publiczno-prywatnego, która zrzesza przedsiębiorców, tworząc dla nich warunki do współpracy i rozpowszechniając dobre praktyki networkingu. Statuetkę odebrał Adrian Myszor – prezes Klubu.

Firma BMF Bogusław Foszmanowicz Wierzchowisko oraz spółki Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu i Veleco Sp. z o.o. w Częstochowie zostały nagrodzone statuetkami w kategorii »Produkt w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, OZE«. Spółka Epika Kotynia-Kotynia-Stróżny SJ w Dańkowie – producent kamienia dekoracyjnego i elewacyjnego – została uhonorowana w kategorii »Produkt bądź usługa budowlana «. Spółka Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA otrzymała nagrodę w kategorii »Usługa«. Firma Heathome Łukasz Knysak w Częstochowie – specjaliści w projektowaniu oraz budowie kominków – otrzymała statuetkę w kategorii »Najlepsza Firma Rodzinna«.

Po rozdaniu nagród goście obejrzeli spektakl „Cudowna Terapia” w wykonaniu aktorów Teatru im. Adama Mickiewicza – a następnie spotkali się w Foyer im. Marka Perepeczko. K w www riph.eu

wydaNIE 153 | wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY SymBOl
jaKOśCI, RZEtElNOśCI, pOZyCjI juRajSKICh maREK BIZNESOwyCh | 37

Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa (RIPH) w Częstochowie jest organizacją wspierającą rozwój gospodarczy regionu, tworzącą sprzyjający klimat dla rozwoju przedsiębiorczości i reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów, a szczególnie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wobec władz administracji samorządowej, państwowej oraz wielu współzależnych wobec Izby instytucji.

Budujemy wspólnie

W grudniu 2022 r. lokalni przedsiębiorcy uroczyście świętowali jubileusz

XXX-lecia Regionalnej Izby Przemysłowo- Handlowej (RIPH) w Częstochowie. W czasie wieczoru jubileuszowego odbyła się m.in. ceremonia uhonorowania osób, które przyczyniły się do rozwoju Izby oraz sojuszników RIPH w dziele wspólnej pracy na rzecz miasta i regionu. Prezes Zarządu RIPH Andrzej Broniewski i prezydent Rady RIPH w Częstochowie w kadencji 2020- 2024 Tadeusz Szymanek wyróżnili Adama Abramowicza – rzecznika MŚP, Szymona Giżyńskiego – wiceministra kultury. Nagrody otrzymali Andrzej Arendarski – prezydent Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) w Warszawie i Marek Kłoczko – prezes KIG. Z okazji jubileuszu częstochowskiej Izby przedstawiciele KIG wręczyli Złotą Honorową Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej wiceprezydentowi Rady RIPH w Częstochowie Mariuszowi Włodarczykowi. Medale 30-lecia RIPH w Częstochowie otrzymali przedstawiciele środowiska gospodarczego: Tadeusz Donocik (Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach), Tomasz Zjawiony (Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach), Dariusz Jadczyk (Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie – Konfederacja Lewiatan), Dorota Krajewska-Trajdos (RIPH w Radomsku), Wiktor Pawlik (RIPH w Gliwicach), Katarzyna Woszczyna (Loża Częstochowska i Loża Małopolska Business Centre Club).

Sojusznicy wyróżnieni

RIPH w Częstochowie nagrodziła marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Wyróżnienia otrzymali samorządowcy: Piotr Grzybowski – z-ca prezydenta Częstochowy, Henryk Kiepura – starosta powiatu kłobuckiego, Krzysztof Matyjaszczyk – prezydent Częstochowy, Krzysztof Smela – starosta

częstochowski, Jerzy Zakrzewski –burmistrz Kłobucka. Kolejne nagrody odebrali: Marcin Kozak (Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie), Tomasz Król (Centrum Obsługi Przedsiębiorców ARR SA), Anna Tymoshenko (Częstochowskie Centrum Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta w Częstochowie), Jacek Miketa (Fundusz Górnośląski SA). Medale RIPH otrzymali przedstawiciele Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA – prezes Janusz Michałek i wiceprezes Mateusz Rykała. Do nagród RIPH w Częstochowie zostali nominowani: Jacek Będkowski – wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu Delegatura w Częstochowie, Dariusz Nowicki –dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, Kolejne nagrody otrzymali członkowie Zarządu Fundacji Przyjazne Prawo w Częstochowie: Tomasz Głębocki, Agnieszka Kos-Pęczek, Rafał Wieczorek. RIPH w Częstochowie nagrodziła przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy i powiatowych urzędów pracy: Grzegorza Sikorskiego – dyrektora WUP w Katowicach, Marcina Biernata – z-cę dyrektora ds. ewidencji i świadczeń PUP w Częstochowie, Urszulę Koral – dyrektor PUP w Myszkowie, Piotra Urbaniaka – dyrektora PUP w Częstochowie.

Wyróżnienia otrzymali przedstawiciele uczelni i szkół : dr hab. inż. prof. UJD Zygmunt Bąk - prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana Długosza (UJD) w Częstochowie, dr hab. Edmund Golis – dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki UJD, dr Piotr Domżał, MBA - rektor Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, Małgorzata Kaim – dyrektor I Liceum im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie, prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol –rektor Politechniki Częstochowskiej (PCz), dr hab. inż. Iwona Otola, prof. PCz, Maciej Trzmiel – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, Krzysztof Wachowiak – dyrektor IX Liceum im. Cypriana Kamila Norwida, prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska – rektor UJD w Częstochowie, dr inż. Marcin Zawada – z-ca kierownika Katedry Ekonometrii i Statystyki PCz.

Medal RIPH otrzymała także Marta Włodarczyk – studentka PCz działająca na rzecz lokalnej społeczności.

Medale

EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | dOdatEK mIEjSKI: wydaNIE V – CZęStOChOwa 38 | pRyZmat | czĘstocHowa | XXX-lECIE RIph w CZęStOChOwIE
dla częstochowskich przedsiębiorców

RIPH w Częstochowie: trzydzieści lat dla gospodarki regionu

W 1992 roku została zarejestrowana oficjalnie Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, która powstała z połączenia

Częstochowskiej Izby Gospodarczej i Izby Gospodarczej Regionu Częstochowskiego.

Jubileuszowe Medale RIPH w Częstochowie otrzymali szefowie zarządów przedsiębiorstw i menedżerowie lokalnych firm: Ryszard Buła (Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Jedność), Jerzy Gacek (Zakłady Produkcyjno-Usługowe Chemeks Sp. z o.o.), Paweł Gos (Exact Systems Sp. z o.o.), Ryszard Kaczorowski (Eko-Mak Makarony Babuni), Maciej Kasprzycki (PPH Linex), Jacek Kasprzyk (Liberty Częstochowa Sp. z o.o.), Anna Kępka (Business Center 1 Sp. z o.o.).

Nagrodzeni zostali także: Adam Krawczak (Raków Częstochowa), Paulina Kwiatkowska (Kar-Bud Częstochowa), Teresa Królica (Kancelaria Prawno-Księgowa Terrach Sp. z o.o.), Andrzej Królica (Kancelaria Prawno-Księgowa Terrach Sp. z o.o.), Arkadiusz Mika (PUH Domax), Karolina Mzyk-Callias (Yawal SA), Bartłomiej Nowodworski (Nowodworski SJ), Mariusz Sikora (MPK w Częstochowie), Stanisław Sosnowski (Alfa Sosnowscy), Bożena Tabaka (Oddział Esbank Bank Spółdzielczy), Lesław Walaszczyk (Exact Systems Sp. z o.o.), Fedir Yurkevych (Hegelmann Transporte Sp. z o.o.), Zbigniew Zajączkowski (Kompleksowa Obsługa Budownictwa Kobnext Sp. z o.o.). Wyróżniono również przedstawicieli Polontex SA: Artura Gacka, Grażynę Łuszczyk i Danutę Małż.

Medale RIPH w Częstochowie otrzymali również Andrzej Broniewski – prezes Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo- Handlowej w Częstochowie oraz Tadeusz Szymanek – prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie. Wyróżniono Karola Pluteckiego – byłego prezesa RIPH w Częstochowie, dr. Krzysztofa Winiarskiego – byłego sekretarz RIPH w Częstochowie. Medale otrzymali Artur Siwek – wiceprezydent Rady RIPH w Częstochowie i Joanna Okularczyk – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie. Nagrody odebrali obecni i byli członkowie Rady RIPH w Czestochowie: Andrzej Babczyński, Mariusz Barski, Tomasz Brymora, Sławomir Bubel, Marek Kubara, Karol Pilchowiec, Andrzej Pluta, Janusz Stępień, Dawid Świtoń, Marek Wachelka, Jan Wieczorek, Mariusz Włodarczyk Leszek Znamierowski i Zarządu RIPH w Częstochowie: Ryszard Mysłek, Jerzy Nowakowski, Maria Widera.

Wśród wyróżnionych znalazła się redaktor naczelna miesięcznika »Europerspektywy« Barbara Sadkowska. K

w www riph.eu

wydaNIE 153 | wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY gala juBIlEuSZOwa – 12 gRudNIa 2022 – tEatR Im. a. mICKIEwICZa w CZęStOChOwIE | 39

Skorzystają na FE SL 2021-2027

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Regionalny

»Fundusze Europejskie dla Śląskiego FE SL 2021-2027« wartości 5,1 mld euro –w

tym środki Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w wysokości 2,2 mld euro.

Kłobuck był gospodarzem spotkania samorządowców Subregionu Północnego Województwa

Śląskiego dotyczącego środków unijnych z nowej perspektywy unijnej (17 stycznia br.). Organizatorami wydarzenia byli: starosta częstochowski Krzysztof Smela, starosta kłobucki Henryk Kiepura i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk. W noworocznym spotkaniu samorządowców Subregionu Północnego uczestniczyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski i dyrektor ds. transformacji regionu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Małgorzata Staś.

„Widzimy potrzeby Subregionu Północnego zwłaszcza pod kątem inwestycji związanych z infrastrukturą drogową i służbą zdrowia – i będziemy na nie reagować przede wszystkim na poziomie Sejmiku Województwa Śląskiego, aby te decyzje przekładały się na rozwój tej części województwa” – podkreślił marszałek Jakub

Chełstowski. – Transformacja regionu ma szerokie znaczenie – każdy subregion jest tak samo ważny – dodał.

Program »FE SL na lata 2021-2027« zakłada podział środków na dziesięć rozdziałów: 376,5 mln euro na inteligentny rozwój, 703,5 mln euro na Zielony Rozwój, 212,9 mln euro na zrównoważoną mobilność (multimodalna mobilność miejska), 301,2 mln euro na sprawny transport, 281,4 mln euro dla rynku pracy, 252,4 mln euro na edukację, 262,4 mln euro dla społeczeństwa, 176,6 mln euro na infrastrukturę dla mieszkańca, 238 mln euro na rozwój terytorialny.

Dziesiąty paragraf programu – wartości 2,128 mld euro – dotyczy Sprawiedliwej Transformacji Regionu, tj. takich zadań, jak: rozwój potencjału wysokich technologii oraz instytucji wspierających innowacyjność w kierunku neutralności klimatycznej, wspieranie dywersyfikacji działalności firm poprzez inwestycje produkcyjne, logistyczne i B+R, wzmocnienie

potencjału rozwojowego i konkurencyjność MŚP, w tym zaliczanych do regionalnych specjalizacji technologicznych, wsparcie tworzenia nowych firm oraz prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestycje wykorzystujące potencjał endogeniczny podregionów górniczych.

„Cieszę się z zaproszenia do Kłobucka, bo Subregion Północny – powiat kłobucki – jest dla nas bardzo ważny” – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski. „To jedno z tych miejsc stanowiących »DNA samorządu« –dodał. Szef Zarządu Województwa Śląskiego przypomniał, że pomimo podjętej próby stworzenia specjalnej osi wsparcia inwestycji w Subregionie Północnym, i pomimo tego, że strona rządowa nie dała „zielonego światła” dla realizacji tego pomysłu, władze województwa zdywersyfikują środki po to, aby Subregion Północny mógł skorzystać na realizacji programu »FE dla Śląskiego na lata 2021-2027«. K w subregion-polnocny.pl

EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | dOdatEK mIEjSKI: wydaNIE V – CZęStOChOwa 40 | pRyZmat | w subRegionie północnym | wydaRZENIa
od hulajnogi do autobusu Polski producent pojazdów elektrycznych Salon Pojazdów Elektrycznych VELEX • ul. Kilińskiego 72/74, 42-218 Częstochowa tel. 34 324 20 49, 727 705 749 • email: biuro@velex.pl • www.velex.pl

Z Każdy, kto choć raz gościł w Częstochowie, wie, że to miasto jest świetnym celem turystyki. Nie jest wyłącznie miejscem wyjazdów pielgrzymkowych, choć »Clarus Mons« jest ważnym miejscem kultu maryjnego na świecie oraz najważniejszym centrum pielgrzymkowym katolików w Polsce (jasnagora.pl). Miasto oferuje wiele atrakcji – m.in. inne zabytki religijne (bazylika archikatedralna Świętej Rodziny, cerkiew Ikony Matki Bożej, kirkut w dzielnicy Dąbie), atrakcje muzealne udostępnione w wielooddziałowym Muzeum Częstochowskim (muzeumczestochowa.pl), centra wystaw artystycznych m.in. Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie (galeria.czest.pl). Miejscami godnymi polecenia są: Teatr im. Adama Mickiewicza (teatr-mickiewicza.pl) i Filharmonia Częstochowska (filharmonia.com.pl). Na obszarze Częstochowy znajduje się wiele parków. Nieopodal centrum miasta znajdziemy winnicę z prawdziwego zdarzenia (winnicabugara.pl). Miłośnicy rowerów miejskich (rower.czestochowa.pl) i trekkingowych (bramajury.pl) też znajdą dla siebie moc atrakcji. Warto przyjechać tutaj raz – a potem wracać do Częstochowy!

EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | dOdatEK mIEjSKI: wydaNIE V – CZęStOChOwa 42 | pRyZmat | czĘstocHowa | pRZyglądamy SIę mIaStu

Park Korzonek jest wyjątkowym miejscem na mapie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Funkcjonuje na terenie Parku Krajobrazowego Lasów nad Górną Liswartą i łączy działalność edukacyjną z rozrywkową.

Ideą Parku jest propagowanie wiedzy o potrzebie zachowania równowagi w naturze oraz szeroko pojęta edukacja ekologiczna. Park Korzonek powstał z myślą o ekologicznym rozwoju dzięki permakulturze – ekologicznym projektowaniu przy minimalnej ingerencji w przyrodę. Oznacza to, że warunki na    terenie Parku są jak najbardziej zbliżone do tych panujących w naturalnym ekosystemie.

Park posiada rozbudowaną ofertę edukacyjną przeznaczoną zarówno dla grup zorganizowanych, jak i osób indywidualnych. Dla grup dzieci z opiekunami przygotowano specjalny program, który poprzez zabawę na łonie natury pozwala na zapoznanie się z tematami ekologii. Park Korzonek organizuje warsztaty i stale rozbudowuje swoją ofertę edukacyjną.

Podczas warsztatów zwiedzający mogą poznać tajniki pszczelarstwa – w trakcie pokazów goście będą mogli zapoznać się z pracą pasieki, zobaczyć wnętrze ula, poznać w jaki sposób opiekować się pszczołami, a także jak, bez szkody dla nich, pozyskiwany jest miód. Pszczoły są ważnymi mieszkańcami Parku Korzonek , a ich funkcja nie ogranicza się jedynie do sfery edukacyjnej pasieki.

W warzywniku można przyswoić zagadnienia związane ze zrównoważoną uprawą roślin i poznać procesy, dzięki którym w ekologiczny sposób powstaje zdrowa żywność. Działalność edukacyjna związana jest także ze światem zwierzęcym. Park posiada własny kurnik, zagrodę dla kóz, alpak, a także wybieg dla danieli. Wśród zwierząt znajdują się także owce oraz osiołki, spośród których niektóre pomagają niepełnosprawnym w ramach onoterapii – funkcję terapeutyczną pełni także alpakoterapia , która wspomaga procesy terapii psychologicznej oraz wychowania. W jednej z kopuł geodezyjnych ulokowanych na terenie Parku znalazł się wybieg dla kilku ras królików, a na parkowych drzewach powieszono domki, w których zamieszkały wiewiórki. Najmniejszymi rezydentami Parku Korzonek są natomiast mrówki rudnice, zamieszkujące osłonięte mrowisko – odwiedzający będą mieli okazję obserwować ich życie w naturalnym środowisku oraz dowiedzieć się, jaki wpływ na ekosystem mają te niedoceniane owady.

W Parku Korzonek dostępna jest także strefa aktywnej rozrywki Na terenie Parku znajdują się drewniane konstrukcje do zabawy, takie jak tyrolka, chomik, leśny labirynt czy kręgle. Nowością jest ponad dwudziestometrowa drewniana konstrukcja stylizowana na jaszczurkę ze zjeżdżalnią oraz ściankami wspinaczkowymi o różnym stopniu nachylenia, która zapewni dzieciom wiele wrażeń. Zarówno mali, jak i duzi mogą skorzystać z parków linowych – mini park linowy jest dostosowany do małych dzieci.

Na terenie Parku jest także możliwość zorganizowania ogniska z pieczeniem kiełbasek, dzięki któremu wyjście do Parku może się zmienić w całodzienną wycieczkę dla całej rodziny. w parkkorzonek.pl

NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ

, N 50° 42’ 25.236’’ • E 18° 58’ 29.74’’ • 42-274 Konopiska
Korzonek

Nowe BMW z Frank-Cars

Wsalonie BMW Frank-Cars Częstochowa odbyła się premiera aut BMW z serii M – w tym BMW M3 Competition Touring z wysokowydajnym 6-cylindrowym silnikiem benzynowym »M TwinPower Turbo« (510 KM). Jest to pierwszy samochód bawarskiego koncernu z serii M wyposażony w innowacyjny napęd hybrydowy plug-in o mocy 653 KM. Salon Frank-Cars działa na terenie Częstochowy od 1999 r. Dzisiaj jest najnowocześniejszym salonem i serwisem BMW w Polsce. Firma jest autoryzowanym dealerem Forda i BMW. K

Żużlowa Częstochowa

Jedna z czterech rund TAURON Speedway Euro Championship (SEC) zostanie rozegrana w Częstochowie. Cykl zmagań o tytuł indywidualnego mistrza Europy odbędzie się na terenie Polski (Częstochowa – 17 czerwca, Bydgoszcz – 9 września), Niemiec (Guestrow – 5 sierpnia) i Czech (Pardubice – 22 września).

Na koniec marca potwierdzony był udział w TAURON SEC najlepszych zawodników zmagań z 2022 r. Tytułu mistrzowskiego broni Leon Madsen (Dania). Wystartują również Janusz Kołodziej, Mikkel Michelsen, Patryk Dudek, Dominik Kubera.

W Nagyhalasz (Węgry) 14 maja odbędzie się turniej SEC Challenge, po rozegraniu którego zostanie ustalona lista startowa cyklu mistrzowskiego. Partnerem telewizyjnym TAURON SEC 2023 została TVP Polska. K

TAURON sponsorem Włókniarza Częstochowa

Wostatnim dniu marca br.

TAURON Polska Energia SA poinformował o podpisaniu tytularnej umowy sponsorskiej pomiędzy spółką a czterokrotnym mistrzem żużlowej ekstraklasy.

TAURON będzie wspierał również drużynę juniorską Włókniarza.

„Częstochowski żużel to silna ogólnopolska marka z olbrzymim potencjałem rozwojowym” – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Zarządu Grupy TAURON. „Nasze zaangażowanie w sport ma wspólny mianownik: budowę społeczeństwa obywatelskiego, opartego o radosne kibicowanie, przesycone pozytywnymi emocjami – a taki właśnie jest żużel”.

W drużynie seniorskiej jeżdżą m.in. Leon Madsen, Mikkel Michelsen, Maksym Drabik oraz Jakub Miśkowiak. K

44 | pRyZmat | czĘstocHowa | MotoPreMiera • żużlowe święto

Rozwój bez nauki nie istnieje

Częstochowa rozwija potencjał naukowy – miasto posiada rozbudowaną ofertę edukacyjną przygotowaną przez uczelnie zlokalizowane w jego granicach.

Wśród częstochowskich ośrodków znajdują się renomowane uczelnie prowadzące kierunki wysoko oceniane w krajowych rankingach.

Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD) oferuje studentom edukację na ponad 50 kierunkach dziennych i 34 podyplomowych. W ramach UJD funkcjonuje 7 wydziałów: Humanistyczny, Nauk Społecznych, Prawa i Ekonomii, Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Nauk o Zdrowiu oraz Sztuki. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite magisterskie, studia doktoranckie, w ramach Szkoły Doktor-

Politechnika Częstochowska (PCz) jest najbardziej znaną częstochowską uczelnią. Jej historia sięga 1949 roku, tj. do daty powołania do istnienia Szkoły Inżynierskiej, którą sześć lat później przekształcono w Politechnikę Częstochowską.

Na PCz funkcjonuje sześć wydziałów: Budownictwa, Elektryczny, Infrastruktury i Środowiska, Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz Zarządzania. PCz jest uczelnią wysoko notowaną w krajowym rankingu szkół wyższych. W 2022 roku Politechnika Częstochowska uplasowała się na wysokim – 32. miejscu i aż 8. miejscu w rankingu uczelni technicznych. PCz uczestniczy

kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników straży pożarnej oraz ochrony przeciwpożarowej. W CSPSP prócz szkolenia aspirantów straży pożarnej organizowane są również szkolenia specjalistyczne, doskonalące kompetencje strażaków, a także szkolenia cywilne z zakresu ochrony ludności, w zakresie ppoż oraz kursy dla rzeczoznawców.

W ramach CSPSP funkcjonuje także Szkolna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, w ramach której słuchacze szkoły wraz z pracownikami etatowymi pełnią służbę i biorą aktywny udział w akcjach przeciwpożarowych i ratowniczych. Szkolna JRG założona została w 2001 roku i wyposażona jest w nowoczesny park maszynowy.

Komendantem CSPSP w Częstochowie jest st. bryg. Piotr Placek.

skiej, a także na studia podyplomowe. Nowością na UJD są uprawnienia do kształcenia przyszłych lekarzy, dzięki czemu Uniwersytet Częstochowski dołączył do grona nielicznych polskich uczelni oferujących kształcenie w tym kierunku.

W 2022 r., dzięki bardzo dobrym ocenom uzyskanym w wyniku ogólnokrajowej ewaluacji (czterech ocen A i siedmiu B+, które potwierdzały wysoki poziom w nauczaniu ocenianych dyscyplin, uczelnia po raz kolejny zmieniła swoją nazwę) z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego przeobrażając się w Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie.

Rektorem UJD jest prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

m.in. w ogólnopolskim projekcie PIONIER – światłowodowej sieci naukowej łączącej główne ośrodki akademickie w Polsce. PCz znana jest także z dokonań swoich studentów. W 2017 r. łazik marsjański, zbudowany przez drużynę PCz Rover Team, zajął 3. miejsce na podium ogólnoświatowego konkursu University Rover Challenge, by rok później zdobyć laur zwycięzcy.

Rektorem PCz jest prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej (CSPSP) w Częstochowie została otwarta w 1994 r. Szkoła podlega Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jej zadaniem jest

Akademia Polonijna (AP) jest niepubliczną szkołą wyższą założoną w 1992 roku. W jej ofercie edukacyjnej znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe. W ramach wydziału interdyscyplinarnego na AP funkcjonuje 10 instytutów: Nauk Społecznych, Humanistyczny, Zdrowia, Studiów Podyplomowych, Szkoleń i Certyfikacji, Multilingwistyczne Studium Języków, Studium Wychowania Fizycznego, Studium NTI, Instytut Dokształcania na Odległość oraz NUFE (Network of Universities in Free Enterprise). Nowością na AP jest kierunek pielęgniarstwo, który po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku został zaakredytowany przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Akademia rozwija swoją infrastrukturę badawczą; powstają centra i laboratoria, powoływane są kolejne, interdyscyplinarne zespoły badawcze. Na AP prowadzone są: Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Biotechnologii, Akademickie Centrum Innowacji Medycznych, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

Rektorem AP jest ks. prałat prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Kryński. K

oprac. K. Zielonka

wydaNIE 153 | wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY StudIuj w CZęStOChOwIE! | czĘstocHowa | 45

Prawie jak Toskania

Krajowa sztuka winiarska powoli się odradza – winiarze doceniają unikatowość warunków panujących na lokalnych terenach w Polsce i wytwarzają wino będące kwintesencją rejonu. Wyjątkowe winnice znaleźliśmy w północnej części Jury Krakowsko-Czestochowskiej i w… Częstochowie.

Winnica Bugara jest winnicą ulokowaną na przedmieściach Częstochowy, zaledwie kilka kilometrów od centrum miasta. Założona w 2008 r. obecnie zajmuje powierzchnię 2 ha. Dwiema najważniejszymi odmianami winorośli uprawianymi na jej terenie jest Riesling i Solaris, z których powstają białe wina wytrawne i półsłodkie. Wśród pozostałych szczepów uprawiane są też odmiany czerwone: Regent i Cabernet Cortis, dające czerwone wina wytrawne oraz różowe – wytrawne i półwytrawne. Niedawno na terenie winnicy pojawiły się nasady odmian: Hibernal, Pinot Gris, Chardonnay. Wina z Bugary zostały wyróżnione na ogólnopolskich konkursach. Doceniony został m.in. Solaris (rocznik 2020), zyskując tytuł Championa i Złoty Laur w swojej kategorii podczas konkursu win polskich WINOPL 2022 w Poznaniu.

Produkty Winnicy Bugara można zakupić bezpośrednio na terenie winnicy. Odwiedzający będą mogli także zwiedzić winnicę, a w sezonie letnim zrelaksować się z lampką wina pośród krzewów winogron.

»Winnica Rajska« z Myszkowa jest

kolejną winiarską lokalizacją znajdującą się niedaleko Częstochowy. Powstała w 2016 r. – dysponuje powierzchnią ok. 1 ha, na której jest uprawiane sześć odmian winogron –

trzy białe: Solaris, Muscaris, Johanniter oraz trzy czerwone: Cabernet Cortis, Cabernet Cantor i Regent. Z winogron tych powstają wina przelewane do butelek z charakterystycznymi etykietkami, o nazwach nawiązującymi do rajskich ptaków – takich, jak: Jaskółka, Krogulec, Skowronek, Słowik, Kowalik i Rudzik. W czasie Wine Expo Poland Awards 2019 »Jaskółka 2018« zdobyła Consumers Gold Award 2019 i Gold Award 2019. Winnica oferuje aktywności enoturystyczne dla klientów indywidualnych i małych grup. Wina można kupić kontaktując się bezpośrednio z producentem, możliwy jest także zakup na miejscu – w winnicy lub w jednym z wybranych lokali na terenie m.in.

bezpośrednio w winnicy. Odwiedzający mogą na miejscu odpocząć przy kieliszku wina, zakupić je w butelkach, skorzystać z aktywności w ramach enoturystyki. Chętni w sezonie mogą się zgłośnić do pomocy przy winobraniu! Organizowane są także różne warsztaty.

Myszkowa, Warszawy, Częstochowy, Łodzi czy Katowic.

Dobre warunki do wzrostu winogron panują także w Złotym Potoku, gdzie prosperuje niewielka rodzinna »Winnica na Jurze«. Powstające tam wina – białe i czerwone – dostępne są

Olsztyn koło Częstochowy oferuje warunki, które chętnie wykorzystują także niekomercyjni winiarze, uprawiający winorośl na osłonecznionych stokach wyżyny. Olsztyn Jurajski od kilku lat przyciąga miłośników wina, dzięki organizowanemu na jej terenie »Jurajskiemu Festiwalowi Sztuki i Wina«. Jest to impreza, która łączy w sobie kulturę winiarską, rękodzielnictwo i sztukę. Na stoiskach ustawionych na miejskim rynku można spróbować i zakupić wybrane produkty. Czas na Festiwalu umilają liczne koncerty, warsztaty winiarskie oraz inne formy aktywności. Wydarzenie, wymyślone przez Grzegorza Sitaka (Winnica Si’Tak), współorganizują: Gmina Olsztyn Jurajski i Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Festiwal z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród wystawców, jak i odwiedzających. VII edycja Jurajskiego Festiwalu Sztuki i Wina odbędzie się w dniach 14-17 lipca 2023 r. K oprac. K. Zielonka

EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | dOdatEK mIEjSKI: wydaNIE V – CZęStOChOwa 46 | pRyZmat | czĘstocHowa | wINO Z CZęStOChOwSKIEj ZIEmI!
Na zdj. Winnica Bugara w Częstochowie

„Nieobecni” w galerii

W dniach 3 marca – 8 kwietnia br. została zaprezentowała wystawa indywidualna Pauliny Bobak – laureatki 7. Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Artystów im. Mariana Michalika (wernisaż wystawy odbył się 2 marca). Konkurs został zorganizowany przez MGS w Częstochowie pod patronatami prezydenta Częstochowy i starosty częstochowskiego (patronat medialny: Kwartalnik Artystyczny Format).

„Paulina Bobak sięgnęła do archiwów rodzinnych po listy, dokumenty i fotografie czyniąc z nich przedmiot swoich rozważań o własną (naszą?) tożsamość wywiedzioną od tych, co żyli przed nami” - czytamy w opisie wystawy. „Jako środek wyrazu dla tej refleksji wybrała malarstwo olejne łączone z tkaniną oraz grafiki”. K

Paulina Bobak ukończyła Liceum Plastyczne im. Kenara w Zakopanem oraz Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Do konkusu złosiła pracę „Nieobecni? 2021” (olej, płótno). Praca zgłoszona do konkursu pochodzi z cyklu „Nieobecni, obrazy utkane ze wspomnień”, który był dyplomem artystki.

fot. Marta Rychlik, »Europerspektywy«

Jerzy „Jotka” Kędziora – częstochowianin z urodzenia, wybitny artysta rzeźbiarz został nagrodzony Złotym Medalem Gloria Artis za zasługi dla kultury.

Odznaczenie wręczył wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Szymon Giżyński w czasie uroczystości zorganizowanej w Miejskiej Galerii Sztuki (MGS) w Częstochowie. Wprowadzenia do uroczystości dokonała dyrektor galerii Anna Paleczek-Szumlas. W czasie spotkania odbyła się promocja katalogu jubileuszowej wystawy „Przyziemieni w napięciu” (30 XI 2022 – 8 IV 2023) przygotowanej w MGS w Częstochowie, prezentującej cykl rzeźb »Sportowcy« (kurator wystawy: Anna Paleczek-Szumlas). W ub.r. Jerzy Kędziora obchodził rocznicę 75. urodzin i jubileusz 50-lecia dyplomu artysty rzeźbiarza. K

Jerzy Kędziora – absolwent częstochowskiego Liceum Plastycznego i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (dyplom 1972 r.) – dał się poznać jako twórca rzeźb balansujących, które znajdują sie w przestrzeni największych miast świata. Mają one nadnaturalną wielkość, są zawieszone w niewyobrażalnych pozycjach na linach, ważą kilkadziesiąt kilogramów, a sprawiają wrażenie unoszących się w powietrzu wbrew prawom fizyki. W Polsce jego prace znajdują się w ciągach ulic m.in. w Częstochowie i Katowicach. Artysta mieszka i pracuje w Poczesnej. K

galeria.czest.pl

wydaNIE 153 | wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY mgS w CZęStOChOwIE | czĘstocHowa | pRyZmat | 47
„Przyziemieni w napięciu”

W

PRYZ AT

DoBRE MIEJscE

W WYDANIU MIESIĘCZNIKA NR 155

EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | dOdatEK mIEjSKI
specjalny Dodatek miesięcznika EUROPERSPEKTYWY
Strategie samorządowe, inwestycje komunalne, wsparcie biznesu, innowacyjne firmy, lokalne marki Wydanie nr 4 | Zabrze
Miasta i subregiony województwa śląskiego
WYDANIU MIESIĘCZNIKA NR 154 TyCHy
ryBniK i MiASTA SUBrEGionU ZACHoDniEGo WoJ. ŚLąSKiEGo
aGLoMERacJa Z PotENcJaŁEM

W dobie produktów Przemysłu 4.0, wszechobecnej cyfryzacji i funkcjonowaniu z danymi w chmurze często zapominamy o podstawach prowadzenia działalności gospodarczej, czyli wdrażaniu optymalizacji kosztów.

Wielu przedsiębiorców nie chce pamiętać, że rok 2023 jest ostatnim, w którym możemy liczyć na jakiekolwiek dofinansowania państwa w zakresie zużywanych mediów. kończą się czasy regulowanych taryf i wszechobecnych dotacji, coraz bliżej jest czas, w którym przedsiębiorcy będą musieli stawić czoła rynkowej rzeczywistości. obiecanych środków na zieloną transformację niestety nie widać, więc nadchodzą czasy realnych rynkowych cen.

Nie szukajmy cudownych rozwiązań, zacznijmy od analizy tego co mamy, czego używamy i co zużywamy na co dzień. Analiza i optymalizacja to bezkosztowe otwarcie drzwi do oszczędności.

W optymalizowaniu cen mediów energetycznych skuteczna okazuje się analiza dokumentów i audyty poszczególnych miejsc generujących ich zużycie. Do najważniejszych elementów należy dopasowanie parametrów dystrybucyjnych i sprzedażowych, zdefiniowanie ponadnormatywnych kosztów (np. energia bierna, wycieki, opłata mocowa), a także przeanalizowanie umów z dostawcami. stanowi to krok do opracowania odpowiedniej strategii zakupowej oraz uzyskania odpowiedzi, które nowoczesne produkty warto implementować w ramach obniżania kosztów i dążenia do bezpieczeństwa energetycznego firmy. kompleksowa analiza kosztów mediów energetycznych sprawia, że ich optymalizacja staje się zdecydowanie łatwiejsza, a przedsiębiorstwo zyskuje wymierne oszczędności.

Ceny energii są coraz wyższe więc polityka i strategia zakupów ma bardzo duże znaczenie. Bezpieczny dostawca oraz odpowiednio dobrany produkt (indeks giełdowy, produkt spot, zakup transzowy czy oferta ppa), są w tej chwili podstawą bezpieczeństwa energetycznego firmy. Nie czekajmy na „cudownie niskie” ceny do ostatniej chwili, bądźmy na bieżąco z notowaniami na towarowej Giełdzie Energii i decydujmy już dziś. W tej chwili w naszym portfolio mamy ceny energii na 2023 rok poniżej tzw. ceny regulowanej 785 plN/MWh.

Wyniki analizy to nie tylko redukcja kosztów, ale także wybór kierunku i etapów wdrożenia nowoczesnych technologii zasilania (oZE, kogeneracja, pompy ciepła) a także wsparcia bezpieczeństwa energetycznego (magazyny energii, generatory prądu). przykładowo przy obecnych cenach energii elektrycznej zwrot z inwestycji w instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kWp

jest krótszy niż trzy lata, a roczna oszczędność z tego tytułu to około 55 tys. złotych.

Pamiętajmy, że nośniki energii to nie tylko energia elektryczna i gaz. Duże koszty generują sprężone powietrze, ciepło, chłód czy woda. W każdej dziedzinie można poszukać miejsc ponadnormatywnych kosztów i je zredukować. analiza i audyt pomagają w tym bardzo skutecznie.

Współpraca z nami w zakresie optymalizacji kosztów mediów energetycznych jest finansowana z uzyskanych oszczędności w formule succEss fEE. taka strategia działania staje się podstawowym warunkiem realizacji działań przynoszących korzyści biznesowe dla wszystkich stron. Wiele projektów modernizacyjnych lub remontowych mających na celu wprowadzenie oszczędności w zużyciu mediów, może prowadzić do wygenerowania dodatkowych benefitów poprzez uzyskanie białych certyfikatów (pMEf).

Korneliusz Magarewicz prezes Zarządu

Marek Proczek wiceprezes Zarządu

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam proponować firmom i przedsiębiorstwom efektywne rozwiązania przynoszące wymierne korzyści. Znajomość nowoczesnych technologii, wiedza i doświadczenie w branży energetycznej, korzystanie z przetartych ścieżek współpracy z dystrybutorami i sprzedawcami, swobodne poruszanie się w gąszczu procedur prawa energetycznego czy taryf dystrybutorów to sprawdzona droga do uzyskania korzyści, ograniczenia kosztów i osiągnięcia niezależności energetycznej dla przedsiębiorstw. W 2022 roku zaoszczędziliśmy klientom z różnych branż oraz jednostkom budżetowym ponad 4 mln złotych.

PAMIĘTAJ: Wasza energia, nasza wiedza, wspólny zysk.

PROMOCJA
www.trienergy.com.pl
w

, zabRze — 20 lutego 2023

» nas spRawdził czas«

tRzydziestopiĘciolecie działalnoŚci wasKo sa

pieRwsza z cyKlu uRoczystoŚci jubileuszowycH

jednej z najwiĘKszycH polsKicH fiRm

teleinfoRmatycznycH odbyła siĘ w gmacHu muzeum góRnictwa wĘglowego pRzy ul. 3 maja w zabRzu.

Miejsce organizacji wydarzenia rocznicowego zostało wybrane nieprzypadkowo. Uroczystość odbyła się w nowo otwartej Sali Witrażowej zabrzańskiego muzeum, w której zaproszeni goście mogli zwiedzić wystawę »Rafał Olbiński: Warszawa – Nowy Jork«. Honorowymi gośćmi jubileuszu 35-lecia wasKo sa byli: prezydent miasta Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik

i poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

Prezydent miasta Zabrza powitała pracowników wasKo sa w zrewitalizowanym budynku zabrzańskiego starostwa powiatowego. „Gościmy w uratowanym przed spaleniem pierwszym ratuszu starostwa zabrzańskiego. Postanowiliśmy nie tylko odrestaurować ten piękny obiekt, ale przede wszystkim zapraszać tu gości i artystów. Dlatego ogromnie cieszy mnie, że GK wasKo postanowiła świętować swój

jubileusz w otoczeniu dzieł Rafała Olbińskiego” – powiedziała prezydent miasta Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

wasKo sa od 35 lat jest zaangażowana we wdrażanie najnowocześniejszych technologii teleinformatycznych. Początki firmy – utworzonej w 1988 r. – wiązały się z ogromnymi trudnościami politycznymi i gospodarczymi, o czym mówił premier Jerzy Buzek. „Jednoczyły nas zawsze największe wyzwania. Po roku 1989

50 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 152
wOjCIECh wajda: » mamy OBECNIE jaSNE KIERuNKI ROZwOju, mamy Na tO śROdKI, mamy dOStęp dO wSpaNIaŁEj

tworzyliśmy nową gospodarkę – obecnie jest podobnie. Teraz największym i najtrudniejszym wyzwaniem, przed którym stoimy, to budowanie silnej wspólnoty europejskiej. Firmy, takie jak wasKo –i ludzie, tacy jak Wy, którzy przez 4 dekady wspólnie z prezesem Wajdą tworzyliście i tworzycie Grupę Kapitałową WASKO potwierdzając, że Was Stworzył Czas –to wzór na przyszłe czasy” – podkreślił prof. Jerzy Buzek.

Wojciech Wajda – gospodarz wydarzenia, założyciel wasKo sa, główny akcjonariusz i prezes Zarządu również przypomniał początki firmy: „Trzydzieści pięć lat firmy, która jest liderem na rynku automatyki, elektroniki i informatyki, to udział w rozwoju technologii w kilku generacjach światowych. Zarejestrowaliśmy Wasko w garażu, zaczynaliśmy w baraku bez dofinansowań. Atutem była pracowników wiedza i marzenia. Moja żona, Krystyna Wajda, miała dobrze prosperującą firmę – salon wystroju wnętrz, który finansował rozwój Wasko na początku działalności. Rozpoczynaliśmy od współpracy z Telekomunikacją Polską SA, która wtedy budowała cyfrową

seKtoRy wspieRane pRzez spółKi gRupy

Kapitałowej wasKo sa:

Bezpieczeństwo sektor paliwowoenergetyczny przemysł transport

UsłUgi informatyczne telekomUnikacja

sektor pUBliczny rozwiązania dla miast

rzeczywistość. Inwestowaliśmy, dzięki czemu możemy dzisiaj świętować 35-lecie firmy. Mamy obecnie jasne kierunki rozwoju, mamy na to środki, mamy dostęp do wspaniałej młodzieży ze wszystkich uczelni w kraju, a przede wszystkim z Politechniki Śląskiej i Warszawskiej. Firma powstała dzięki Wam, wybitnym absolwentom wszystkich uczelni w kraju” – zwrócił się do pracowników. „A teraz mamy wszelkie możliwości, by wspólnie – w Grupie Kapitałowej, którą tworzy 10 spółek – rozwijać się” –podkreślił prezes Wojciech Wajda. Nas Sprawdził Czas ale możemy twierdzić, że Nas Stworzył Czas. Działalność społeczna, charytatywna ukierunkowana na rozwój oraz popularyzację nauki i sportu, ma najlepsze odzwierciedlenie

w wasKo Hetman Katowice, który jest ośmiokrotnym mistrzem Polski w szachach klasycznych i dziesięciokrotnym w szachach błyskawicznych. Wieloletni zawodnik klubu, arcymistrz Jan Krzysztof Bielecki, zdobywca Pucharu Świata przekazał dla prezesa Wojciecha Wajdy szachownicę sportową ze swoją

dedykacją. W części artystycznej wydarzenia odbył się recital wieloletniego przyjaciela firmy Marcina Wyrostka – wirtuoza akordeonu, ze swoim zespołem COLORIAGE i gościnnie solistką.

pRzedsiĘbioRstwo wdRaŻania postĘpu tecHnicznego wasKo sp. z o.o. zostało załoŻone w 1988 RoKu – od daty założenia rozwija się bardzo dynamicznie budując Grupę Kapitałową, której poszczególne spółki uczestniczą w informatyzacji kluczowych sektorów gospodarki oraz sektora administracji rządowej i samorządowej. Siedziba główna wasKo sa znajduje się w Gliwicach – oddziały firmy są rozmieszczone w głównych miastach na terenie kraju. Zatrudnia w grupie kapitałowej ponad 1 400 specjalistów posiadających najwyższe kwalifikacje zawodowe i menadżerskie. Od 2001 roku akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. K

w www.wasko.pl

wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 51
retail
mŁOdZIEży ZE wSZyStKICh uCZElNI w KRaju, a pRZEdE wSZyStKIm Z pOlItEChNIKI śląSKIEj I waRSZawSKIEj«

Katowice – 14 lutego 2023

dotacje unijne –bodziec do Rozwoju innowacji

Ponad 120 przedstawicieli firm uczestniczyło w konferencji »dotacje na innowacje – nowe moŻliwoŚci i dobRe pRaKtyKi«, którą zorganizowała LPW Consulting Sp. z o.o. wraz ze spółką Ekoenergia Silesia. Partnerami konferencji zostały: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Śląski Klub Biznesu oraz DPM Doradztwo Personalne. Wystąpienie wprowadzające przygotował Radosław Polowy –partner zarządzający Grupy LPW, który przypomniał, że dzięki funduszom europejskim realizuje się rozwój polskiej gospodarki i rodzimego biznesu. Podkreślił przy tym, że dobre wykorzystanie środków z uruchomionych programów dają nowe szanse.

Wiodącą prezentację przygotował Grzegorz Ocieczek – dyrektor ds. dotacji i analiz LPW Consulting. Punktem wyjścia wystąpienia było finansowanie projektów z funduszy UE w perspektywie finansowej 2021-2027.

Spółki z LPW Grupa reprezentowali: Łukasz Jaroszek –dyrektor ds. projektów Smart City LPW Smart City, Dawid

Wardziński – dyrektor ds. usług inżynierskich LPW Engineering, Beata Lazarowicz – dyrektor ds. prawnych LPW Kancelaria Prawna oraz Leszek Skalimowski – dyrektor ds. rozwoju LPW Grupa. W konferencji uczestniczył Michał Hat – manager ds. cyfryzacji Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, który omówił problematykę poprawy konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowej rewolucji przemysłowej. Case study na temat wykorzystania dotacji unijnych przedstawił dr n. wet. Oliwier Teodorowski, którego klinika Polvet Healthcare na przestrzeni 15 lat sięgnęła po kwotę dotacji ponad 10 mln zł, co przyczyniło się do stworzenia centrum badawczo-rozwojowego oraz zakupu specjalistycznego innowacyjnego sprzętu medycznego.

Konferencji towarzyszył networking z udziałem uczestników spotkania, którzy mieli sposobność do podzielenia się uwagami z ekspertami od dotacji w LPW Consulting.

Miesięcznik Europerspektywy objął patronat nad konferencją. K

w lpw-grupa.pl

cHoRzów – 27 maRca 2023

najlepsze miejsce dla biznesu

Firmy członkowskie grupy BNI Energia w Katowicach wzięły udział w spotkaniu, zorganizowanym w formule Exclusive Business Meeting, z cyklu »Najlepsze miejsce dla biznesu«. Wydarzenia rozpoczęło się od prezentacji pt. „Sieć kont(r)aktów, czyli jak wyprzedzić konkurencję? Mocni w relacjach –mocni w biznesie” przygotowanej przez dr Ewę Michalik i trenera biznesu Tomasza Tworka.

Warstwę merytoryczną spotkania wzbogacił wykład dr. Jacka Bartosiaka – właściciela think-tanku Strategy&Future, autora wystąpienia »Wpływ wojny na Ukrainie na współpracę gospodarczą, kontakty społeczne i marże«.

Charakter wydarzenia umożliwił zainteresowanym wymianą kontaktów i doświadczeń, wzięcie udziału w sesji networkingowej.

Partnerem wydarzenia zorganizowanego w salach konferencyjnych Stadionu Śląskiego była Grupa LPW. K

52 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153
KONfERENCjE
w BIZNESIE | o dotacjacH, netwoRKingu, maRŻacH w czasie wojny |

Polska Izba Ekologii

we współpracy z Politechniką

Częstochowską i Organizacją

Odzysku Opakowań Rekopol SA organizuje hybrydową konferencję na temat

Gospodarka odpadami

w wymiarze

termicznego

przekształcenia

i wyzwań

w obszarze odpadów opakowaniowych

11 maja 2023 r.

w Hotelu Courtyard by Marriott

w Katowicach

(ul. Uniwersytecka 13)

cel konferencji: przekazanie uczestnikom wiedzy odnośnie realizowanych projektów, proponowanych rozwiązań technologicznych oraz wyzwań stojących przed nowymi inwestorami w oparciu o doświadczenia tych, którzy termiczne przekształcenie odpadów prowadzą z sukcesem od kilku lat. konferencja skierowana jest do: członków izby – w przeważającej mierze są to przedsiębiorcy działający w obszarze inwestycji i usług na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przedstawicieli jednostek samorządowych i przedstawicieli samorządów mieszkańców, przedstawicieli instytucji związanych z gospodarką odpadami oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

organizator zwrócił się o objęcie honorowego patronatu nad do: Ministra Klimatu i Środowiska, Krajowej Agenci Poszanowania Energii SA, Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Zarządu GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii, Prezydenta Miasta Katowice, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Klastra Gospodarki Odpadami i Recyklingu oraz Instytutu Technologii Paliw i Energii.

www.pie.pl/konferencje/gospodarkaodpadami-w-wymiarze-termicznego/

wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 53 wydaRZENIa
| polsKa izba eKologii | patRONat mIESIECZNIKa »EuROpERSpEKtywy«

powołanie do Rady biznesu aKademii góRnoŚląsKiej

Kanclerz Loży Katowickiej BCC Eugeniusz Budniok bierze udział w pracach Rady Biznesu Akademii Górnośląskiej (AG) im. Wojciecha Korfantego (poprzednio – Górnośląska Wyższa

Szkoła Handlowa) w Katowicach. Eugeniusz Budniok wziął udział w lutowym posiedzeniu Rady Biznesu AG oraz Rady Ekspertów Wydziału Medycznego AG, podczas którego został podsumowany 2022 rok w działalności uczelni. Rada Biznesu jest platformą współ-

bcc – pRestiŻowy Klub biznesu dla pRzedsiĘbioRców

Puls wydarzeń w Loży Katowickiej Business Centre Club (LKBCC) w I kwartale 2023 r. nie był monotonny. Zaczęło się od spotkania noworocznego 25 stycznia br. w Casinos Poland (Hotel Park Inn By Radisson Katowice), na którym kanclerz Loży Eugeniusz Budniok przedstawił nowy skład prezydium i Rady Loży. LKBCC skierowała swoich przedstawicieli (Eugeniusz Budniok, Tomasz Tyc, Przemysław Małecki) oraz ekspertów (prof. Paweł Buszman, Artur Czart, Henryk Orczykowski, Jerzy Trzeszczyński) do prac w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Katowicach. Wystąpienia konferencyjne przygotowały Magdalena Patryas i Elżbieta Lis (Andersen).

W lutym br. odbyły się aż trzy spotkania LKBCC. W czasie »Śniadania z BCC« zorganizowanego 9 lutego br. (Holiday Inn Dąbrowa Górnicza) przedsiębiorcy rozmawiali o sposobach zaradzenia rosnącym kosztom pracy w nowym roku. Dyrektor LKBCC Marcin Budniok poprosił o prezentacje: Błażeja Migonia i Tomasza Jelenia (eq system), Pawła Sołtysika i Ewelinę Szczepańską (xprimer). 15 lutego br. Krzysztof Szwaja, dr Łukasz Samojłowicz, Arkadiusz Kalwik, Martyna Kwiatkowska (KPMG Poland Tax M.Michna) zapoznali zebranych z problematyką dotyczacą nowej instytucji w polskim prawie – Fundacji Rodzinnej. »Śniadanie z BCC« zorganizowane 28 lutego br. wspólnie z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy (Vienna House Easy Katowice) zostało poświęcone: pracy zdalnej,

pracy władz Akademii z przedstawicielami biznesu, grupującą osoby z obszaru szerokiego spektrum praktyki gospodarczej i naukowej. Członkami Rady Biznesu są wybitni menedżerowie kierujący przedsiębiorstwami i instytucjami funkcjonującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warto dodać, że członek Business Centre Club Beata Drzazga sprawuje obowiązki dziekana Wydziału Medycznego Akademii Górnośląskiej. K

fiRmy członKowsKie loŻy KatowicKiej bcc regularnie uczestniczą w programach promocji przedsiębiorczości Business Centre Club. W czasie spotkań LKCC zorganizowanych w okresie styczeń-marzec 2023 wyróżnienia odebrali przedstawiciele: ESAB Sp. z o.o., Głównego Instytutu Górnictwa i EMT-Systems Sp. z o.o. (konkursy »Firma Dobrze Widziana« i »Ambasador Polskiej Gospodarki«) oraz Bramster Sp. z o.o. (Medal Europejski –kategoria »Wyrób europejski«). K

uregulowaniom kontroli trzeźwości pracowników, zatrudnienia obywateli Ukrainy i legalizacji ich pobytu w Polsce po 28 stycznia br. W spotkaniu, które poprowadził dyrektor Marcin Budniok, uczestniczyli Marcin Frąckowiak i dr Andrzej Lulkowski (Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy).

W pierwszym kwartale 2023 roku do grona firm członkowskich Loży Katowickiej BCC dołączyli m.in. ATT Investments Europe Sp. z o.o., SAS Restrukturyzacje Sp. z o.o., MM Cars Group Sp. o.o. K

54 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153 pIERwSZy KwaRtaŁ | loŻa KatowicKa business centRe club | wydaRZENIa BIZNESOwE
Na Zdj. Od lEwEj: maRCIN BudNIOK (lOża KatOwICKa BCC) I adam mIEtŁa (BRamStER Sp. Z O.O.) Na Zdj. Od lEwEj: EugENIuSZ BudNIOK (lOża KatOwICKa BCC) I dR haB. KRZySZtOf SZaflaRSKI, pROf. ag (aKadEmIa góRNOśląSKa Im. wOjCIECha KORfaNtEgO w KatOwICaCh)

KliniKa nieboRowice – 23 maRca 2023

»sKupmy siĘ na zdRowiu«

Klinika Nieborowice – członek Business Centre Club (BCC) –zaprosiła społeczność Loży Katowickiej BCC na spotkanie poświęcone profilaktyce zdrowotnej. Gospodarzami konferencji byli kanclerz Loży Katowickiej Eugeniusz Budniok oraz prezes Kliniki Nieborowice Wiesław Dobrowolski.

W pierwszej części spotkania, poświęconej sprawom bieżącym, odbyło się wręczenie trzech nagród przyznanych firmie członkowskiej Polmotors Sp. z o.o. w Mazańcowicach. Następnie kanclerz Eugeniusz Budniok poinformował o przystąpieniu do Loży Katowickiej BCC firm: Inter-Car Silesia Sp. z o.o. Dealer Mercedes-Benz reprezentowanej przez Roberta Pakosza oraz Works11 – reprezentowanej przez Beatę Twardowską.

Część medyczną poprowadził prezes Wiesław Dobrowolski. Przedsiębiorcy mieli okazję zobaczyć przebieg zabiegu bezpośrednio z sali operacyjnej, który wykonywał dr n. med. Henryk Noga – specjalista ortopeda traumatolog, dyrektor medyczny Kliniki Nieborowice. Uczestnicy spotkania wysłuchali z uwagą prezentacji przygotowanych przez: dr. n. med. Juliusza Deca – specjalisty ortopedy traumatologa, prof. dr. hab. n. med. Adama Maciejewskiego oraz prof. dr. hab. n. med. Łukasza Krakowczyka. Spotkanie zakończyło wystąpienie dr Agnieszki Niewczas-Maciejewskiej.

w klinika-nieborowice.pl

Polmotors Sp. z o.o. w Mazańcowicach jest partnerem rozwojowym największych koncernów motoryzacyjnych. Spółka rozwija i wdraża innowacyjne technologie i nowe produkty, dzięki którym pojazdy są bezpieczniejsze, mniej energochłonne i estetyczniejsze. Zasięg łańcucha dostaw firmy obejmuje wszystkie największe gospodarki świata. W czasie spotkania Loży Katowickiej Business Centre Club (BCC) – organizacji, do której należy Polmotors – prezes Zarządu Andrzej Graboś odebrał prestiżowe nagrody przyznawane w konkursach BCC i programach promocji biznesu dla firm członkowskich. Prezes Graboś odebrał z rąk kanclerza Eugeniusza Budnioka »Diament« do statuetki Cezara Śląskiego Biznesu. Odebrał też Medal Europejski przyznany w kategorii „Wyrób” w XXXIII edycji konkursu za »Innowacyjny słupek B o trzech zróżnicowanych pod względem parametrów mechanicznych strefach«. Ważnym filarem działalności spółki Polmotors – firmy rodzinnej, wrażliwej i odpowiedzialnej społecznie – jest wspieranie potrzeb pracowników, ich rodzin, lokalnych wspólnot i Polski, wyrażający się sloganem: »Wspieramy i pomagamy«. W czasie wydarzenia w Nieborowicach Andrzej Graboś został wyróżniony Śląskim Medalem Solidarności Społecznej »Przyjaciel Ukrainy«. K

w polmotors.com.pl

wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 55 w NIEBOROwICaCh | loŻa KatowicKa business centRe club | BIZNES w REgIONIE
K
dwie nagRody i wyRóŻnienie za jaKoŚć wyRobów i odpowiedzialnoŚć społeczną

t ycHy – galeRia stRefaRt Ksse – 21 lutego 2023

jaK pRowadzić i Rozwijać biznes

na bałKanacH?

Śląski Klub Biznesu wspólnie z Invenio QD Sp. z o.o. w Tychach przygotowali agendę spotkania biznesowego, które zostało poświęcone prowadzeniu działalności gospodarczej m.in. w Bułgarii i Macedonii Płn. Uczestnicy spotkania, korzystając z doświadczeń Tomasza Cyboka – prezesa Invenio QD, mogli ocenić możliwości zainwestowania w wymianę z rynkami bałkańskimi. Tomasz Cybok mówił o praktyce działalności w Bułgarii i Macedonii Północnej.

Gość specjalny tyskiego spotkania w Śląskim Klubie Biznesu dr inż Alesandar Saranac – manager Serbian Automotive Cluster, redaktor naczelny czasopisma »Connect and Supply« podjął temat budowy biznesu w Serbii.

Problematyka konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem członków i sympatyków Klubu. Grono ponad 50 przedsiębiorców ze Śląska i z Małopolski miało okazję – zwłaszcza w części networkingowej – uszczegółowić przedstawione zagadnienia związane z prowadzeniem i rozwijaniem biznesu w omawianych krajach.

W ramach poszerzania wiedzy o Bałkanach organizatorzy zadbali, aby poczęstunek miał również wymiar bałkański. Redakcja »Europerspektyw« sprawuje patronat medialny nad wydarzeniami Śląskiego Klubu Biznesu. K

czĘstocHowa – 14 maRca 2023

czĘstocHowa, dobRe miejsce

Tematem marcowego spotkania Śląskiego Klubu Biznesu były dotacje na innowacje dla przedsiębiorców. Prezentację „Jak ugryźć 5 mld dotacji na innowacje” przygotował Radosław Polowy – partner zarządzający Grupa LPW. W odpowiedzi na pytanie: „Gdzie szukać dofinansowania” prelegent wskazał m.in. na: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027 (FEnIKS), Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 2021-2027, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) oraz Krajowy Plan Odbudowy. W wydarzeniu, zorganizowanym w Hotelu Scout w Częstochowie, uczestniczyło ponad 50 przedsiębiorców z województw śląskiego, mazowieckiego i opolskiego. Spotkanie moderował Miłosz Omastka – prezes Śląskiego Klubu Biznesu. Podczas spotkania odbyła się tradycyjna uroczystość wręczenia certyfikatów nowo wstępującym firmom członkowskim Śląskiego Klubu Biznesu: ATT Investment Europe Sp. z o.o. w Warszawie oraz Movil M3 Sp. z o.o. w Peweli Wielkiej. Gwoli uzupełnienia dodajmy, że w czasie lutowego spotkania w Tychach do grona firm członkowskich Klubu przystąpili: Invest Live Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, Grupa Biuro-Land Sp. z o.o. SK w Jaworznie, Kancelaria Consultingowa Anna Piper w Krakowie, Tenergis Sp. z o.o. w Mikołowie, Vik-House Sp. z o.o. w Skoczowie. K

56 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153 BIZNES w REgIONIE | ŚląsKi Klub biznesu

Kierunek: Bałkany

nie jest tajemnicą, Że polscy pRzedsiĘbioRcy obawiają siĘ Kolejnego wzRostu Kosztów pRowadzenia działalnoŚci gospodaRczej.

Mowa nie tylko o podwyżkach składek ZUS i inflacji, ale przede wszystkim o wzroście cen energii i gazu. Jak wynika z cyklicznego badania Skaner MŚP opublikowanego w styczniu 2023 r., jedynie 8,2 proc. badanych firm spodziewa się poprawy kondycji finansowej, a o pogorszeniu warunków prowadzenia biznesu informuje aż 47 proc. W tym samym raporcie dowiadujemy się, że zmiany przepisów, przyspieszająca inflacja, napięcia na rynku surowców i energii, zakłócenia w produkcji i spadek kursu złotego były wymieniane przez przedsiębiorców jako czynniki najtrudniejsze do adaptacji w ciągu ostatniego roku.

Z tego względu wielu przedsiębiorców zaczyna myśleć o alternatywach dla prowadzenia swojego biznesu. Jednym z atrakcyjnych kierunków są Bałkany, a w szczególności Bułgaria, Serbia i Macedonia. Inwestują tam także śląskie firmy. Znana od ponad 30 lat marka invenio od 2013 r. prowadzi spółkę w Serbii, od 2015 – w Bułgarii, a od 2019 również w Macedonii Północnej.

powieRzcHnia bułgaRii wynosi ponad 110 tys. km2, które zamieszkuje niemal 7 mln osób. Obowiązującą walutą jest lew bułgarski. Bułgaria od 2007 r. jest członkiem Unii Europejskiej, jest także członkiem NATO i ONZ. Największe strefy ekonomiczne są położone w sąsiedztwie dużych miast, takich jak Sofia, Płowdiw i Warna. Tam widać największy rozwój, tam także jest najwięcej zakładów przemysłowych. Najszybciej rozwijającymi się sektorami przemysłu są sektor automotive, budowa maszyn, elektronika, robotyka i mechatronika.

W kraju jest duży odsetek ludzi z wykształceniem wyższym i wykształceniem specjalistycznym, więc

zakłady nie mają problemów ze znalezieniem pracowników na stanowiska inżynierskie, jeżeli oferują odpowiednie warunki zatrudnienia. Bułgaria jest także atrakcyjna, jeżeli chodzi o logistykę – przez kraj przebiega pięć paneuropejskich korytarzy transportowych. Niskie stawki podatkowe, niskie koszty życia i utrzymania nieruchomości, a także stały kurs euro i oraz różne udogodnienia dla inwestorów sprawiają, że wielu inwestorów rejestruje spółki w tym kraju. „Bardzo istotny z punktu widzenia przedsiębiorcy jest zwrot składek z ubezpieczenia społecznego pracowników, a także indywidualne wsparcie administracyjne i informacyjne. To ostatnie jest bardzo pomocne przy rejestracji spółki – przedsiębiorca ma zapewnioną bezpłatną pomoc prawników i księgowych, delegowanych przez instytucje państwowe” – podkreśla prezes Zarządu invenio tomasz cyboK „Na Bałkanach jest

„Zdecydowaliśmy się na inwestycje na Bałkanach ze względu na atrakcyjne warunki dla przedsiębiorców. Nie ukrywam, że wcześniej ten rejon był mi bliski ze względu na swoje walory turystyczne. My, Polacy jeździmy tam często i chętnie, ale przedsiębiorcy nie są świadomi, jak dobre są tam możliwości do rozwijania biznesu” – wyjaśnia prezes Zarządu invenio Tomasz Cybok.

bardzo duże wsparcie instytucji rządowych, które są otwarte na inwestycje. Jest także szeroki dostęp do szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji pracowników, również technicznych. Bardzo prężnie funkcjonuje także partnerstwo publiczno-prywatne przedsiębiorców z uczelniami” – dodaje pRezes cyboK Istnieje także wiele udogodnień związanych z nabyciem praw do gruntów i nieruchomości – nie ma procedury przetargowej, a spółki za dokonany zakup otrzymują zwrot podatku.

z Kolei najbaRdziej Rozwinięty region Serbii znajduje się w sąsiedztwie Węgier, skąd

najłatwiej o połączenie z UE. W tym kraju jest niski stopień bezrobocia – eksperci przewidują, że do końca 2024 r. będzie ono wynosiło poniżej 5 proc. Oznacza to, że jeżeli ktoś zastanawia się nad założeniem biznesu w tym rejonie, powinien jak najszybciej się decydować, bo potem może mieć problem ze znalezieniem wykształconej kadry technicznej. W Serbii na przedsiębiorców także czekają różne udogodnienia: każda firma, która tam inwestuje i zatrudnia więcej niż 20 osób otrzymuje dofinansowanie w wysokości 10 tys. euro na każdego pracownika, które można przeznaczyć na dalsze inwestycje. W kraju jest niższa stawka podatku VAT niż w innych krajach UE, tak samo jak podatek dochodowy od osób prawnych.

macedonia jest mniejszym krajem, ale ma za to duży dostęp do pracowników technicznych z wyższym wykształceniem. W kraju panuje stosunkowo duże bezrobocie, więc inwestorzy nie powinni mieć problemu ze znalezieniem załogi zakładu produkcyjnego.

„Macedonia jest atrakcyjnym krajem do inwestycji. Można uzyskać do 50 proc. wartości inwestycji, bo władzom bardzo zależy na sprowadzaniu inwestorów. Tam rozwój dopiero się zaczyna, więc firmy mają naprawdę duże możliwości” – mówi tomasz cyboK „Sam proces rejestracji firmy trwa ok. tygodnia i również mamy możliwość ze skorzystania z bezpłatnej pomocy państwa. Władze starają się pomóc i oferują indywidualnie dopasowane pakiety wsparcia dla inwestorów” – podkreśla. Co istotne, przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania 10-letnich wakacji podatkowych, podczas których podatki są znacznie obniżone. Jeżeli firma zatrudnia powyżej 20 pracowników może starać się o zwrot nakładów finansowych poniesionych na środki produkcji (na przykład – firma zatrudniająca 50 pracowników może zakupić maszyny za 500 tys. euro na koszt państwa).

jaK widać inwestycje na bałKanach są warte przemyślenia – szczególnie w czasach szalejącej inflacji i licznych zmian w prawie i zwiększających się kosztów prowadzenia działalności biznesowej w Polsce. Niejeden polski przedsiębiorca zdecydował się już na ten krok – i wydaje się, że kolejni będą podążać ich śladami. K

w www.invenio.pl

ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 57 wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh altERNatywa dla pROwadZENIa BIZNESu | | KIERuNEK: BaŁKaNy

Rig w KatowicacH pRzygotowana na tRudne czasy

Regionalna Izba Gospodarcza (RIG) w Katowicach dokonała gospodarczego otwarcia roku w wojewodztwie ślaskim. W czasie otwartego spotkania firm członkowskich (Centrum Konferencyjnym Stadionu Śląskiego), prezes RIG Tomasz Zjawiony podkreślił, że priorytetem Izby na nowy rok jest dzielenie się doświadczeniem i wiedzą. W czasie spotkania Edyta Kwiatkowska (Woman Business HUB) mówiła o projekcie „Biznes nie ma płci”, który jest odpowiedzią na oczekiwanie awansu kobiet w biznesie i niedyskryminowania przedsiębiorców ze względu na płeć. Gościem spotkania był rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw Adam Abramowicz, który mówił m.in. o inicjatywie ustawy obywatelskiej „Dobrowolny ZUS”. Przewodniczący Sejmiku Województwa prof. Marek Gzik zadeklarował wsparcie dla biznesu ze strony śląskiego samorządu. Przypomniał też, że z programów Unii Europejskiej – Funduszu Spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Śląskiego – trafią do regionu środki rzędu 5,1 mld euro. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Kazimierz Karolczak –przewodniczący GZM, Bogumił Sobula – wiceprezydent Katowic, Aleksandar Milićević – dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej w Nisz (Serbia). Prezentację »Co z tą Polską w 2023? Budżet państwa, zadłużenie, inflacja. Jak bronić swoich pieniędzy?« przygotował Maciej Samcik. W konferencji wzięli też udział Joanna Boroń (Kancelaria KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni).

Prezes RIG Tomasz Zjawiony wręczył gronu osób Medale z okazji 30-lecia RIG w Katowicach. K

w czeRwcu 2023 R. jest pRzewidziany teRmin walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego RIG, którą czeka wytyczenie strategii działania na nową kadencję.

Ruda ŚląsKa — 24 lutego 2023 ósma delegatuRa po posiedzeniu inauguRacyjnym

Regionalna Izba Gospodarcza (RIG) w Katowicach działa na terenie województwa śląskiego w oparciu o lokalne delegatury. W listopadzie ub.r. kolejnym oddziałem terytorialnym Izby - po Bytomiu, Chorzowie, Czechowicach-Dziedzicach, Dąbrowie Górniczej, Pawłowicach, Sosnowcu i Świętochłowicach - została Ruda Śląska. Uroczystości inauguracyjnej, która odbyła się w lutym br. w restauracji „Stara Drukarnia”, przewodniczyli prezes RIG w Katowicach Tomasz Zjawiony i prezes Zarządu Fundacji Wspierania Transformacji Regionu „Silesia Future” w Rudzie Śląskiej Arkadiusz Grzywaczewski. Obie organizacje podpisały umowę o współpracy. Gościem specjalnym spotkania był minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Zaproszenie do udziału w uroczystej inauguracji przyjęli m.in. parlamentarzyści: poseł na Sejm RP Marek Wesoły i eurodeputowany Grzegorz Tobiszowski. Sejmik Województwa Śląskiego reprezentowała wiceprzewodnicząca Urszula Koszutska. Powstanie Delegatury RIG w Rudzie Śląskiej z optymizmem przyjął prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk, który zadeklarował chęć dialogu z przedsiębiorcami. Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej reprezentował podstarszy Jakub Wyciślik. K

w rig.katowice.pl

58 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153
pieRwszy KwaRtał w biznesie | REgIONalNa IZBa gOSpOdaRCZa w KatOwICaCh
cHoRzów — stadion ŚląsKi – 30 stycznia 2023

gliwice — 27 lutego 2023

wiĘcej KontaKtów, lepsza infoRmacja biznesowa

Centrum Naukowo-Technologiczne »Cechownia« zostało wybrane na miejsce konferencji dla ponad 100 przedsiębiorców, którzy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w spotkaniu firm członkowskich

Regionalnej Izby Gospodarczej (RIG) w Katowicach. Gospodarzami wydarzania byli: Tomasz

Zjawiony – prezes RIG, Ewa Weber – z-ca prezydenta Gliwic oraz Piotr Podgórski – wiceprezes

Zarządu EMT-Systems Sp. z o.o. Współorganizatorem spotkania była Wyższa Szkoła Humanitas – Filia w Gliwicach.

W części merytorycznej spotkania odbyła się rozmowa pt. »Obcy w mojej firmie?! Kiedy, po co i w jakiej formule zaprosić partnera lub zewnętrznego menedżera do współpracy?« z udziałem Grzegorza Wróbla – dyrektora zarządzającego Blachotrapez Sp. z o.o., który odpowiadał na pytania Tomasza A. Burka.

W czasie wydarzenia odbyła się uroczystość podpisania umowy partnerskiej między WSH z Tech2Market Sp. z o.o. – strony umowy reprezentowali prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej WSH dr Mariusz Lekston i prezes Zarządu Marta Sakwa. W czasie wydarzenia odbyło się przyjęcie kolejnych firm członkowskich RIG w Katowicach. K

czecHowice-dziedzice - 27 maRca 2023

euReKa, spotKanie otwaRte

Wczechowickim Dworku Eureka odbyło się otwarte spotkanie firm członkowskich RIG w Katowicach. Gościem spotkania był Grzegorz Zięba – członek Zarządu Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o.. Tematem przewodnim jego wystąpienia była działalność Valeo Powertrain Electrified Mobility (PEM) Central Europe (CE) na rynku komponentów branży automotive i electromobility. Dzięki wizycie studyjnej przedsiębiorcy zrzeszeni w RIG mieli okazję zapoznać się z produkcją silników elektrycznych do mercedesa EQS. W Czechowicach-Dziedzicach funkcjonują dwa zakłady i centrum badawcze Valeo PEM CE, które wchodzą w skład korporacji zatrudniającej ok. 110 tys. pracowników w 183 zakładach produkcyjnych na całym świecie. W agendzie spotkania znalazły się również wystąpienia: burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta, z-cy dyrektora generalnego RIG Marleny Miąsko i szefowej Woman Business HUB Edyty Kwiatkowskiej. W finale wydarzenia I wiceprezes RIG Janusz Dramski, prezes Delegatury RIG w Czechowicach-Dziedzicach Wiesław Pochopień i wiceprezes Grzegorz Zięba wręczyli pakiety powitalne przedstawicielom nowych firm członkowskich. K

wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 59
otwaRte
spotKania członKowsKie | tRZydZIESty tRZECI ROK dZIaŁalNOśCI RIg w KatOwICaCh

Aktywny kwartał w Gliwicach

W blisko 30-letniej historii Regionalnej Izby Przemysłowo–Handlowej w Gliwicachdziałającej od 1995 r. - nie brakuje wydarzeń specjalnych. Dość przypomnieć, że od 17 lat gliwicki samorząd gospodarczy realizuje projekt „Marka-Śląskie”, który w br. wypromuje laureatów XIV gali wydarzenia promującego tych, którzy kreują dobry wizerunek Śląska.

Głównym sposobem działania Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej (RIPH) w Gliwicach pozostaje jednak „praca u podstaw”, tj. cykliczne spotkania przedsiębiorców. Wydarzenia I kwartału br. w Izbie rozpoczęły się od noworocznego otwartego posiedzenie

RIPH – 13 stycznia, zorganizowanego w siedzibie Stellantis

Gliwice Sp. z o.o. Uczestniczyli w nim m.in. prezydent Gliwic

Adam Neumann i prezes Stellantis Gliwice Andrzej Korpak.

Treść specjalnego wykładu na posiedzenie Rady

RIPH przygotował prof.

Marian Noga - specjalista teorii makroekonomicznej, ekonomii

behawioralnej, neuroekonomii i ekonomii kultury.

Uczestnicy posiedzenia Rady

i goście, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w spotkaniu, zwiedzili hale produkcyjne nowoczesnej gliwickiej fabryki Stellantisa.

W dniu 19 stycznia br. przy śniadaniu z przedsiębiorcami zrzeszonymi w RIPH spotkał się przewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Senatu RP Zygmunt Frankiewicz, który przedstawił zgromadzonym istotne informacje dotyczące aktualnej sytuacji finansowej miast.

tRzema osiami tematycznymi Śniadanie zorganizowanego 2 lutego br.

60 EUROPERSPEKTYWY pIERwSZy KwaRtaŁ w BIZNESIE | Regionalna izba pRzemysłowo-Handlowa w gliwicacH

były samorząd, dotacje dla biznesu i ochrona środowiska. O »Inwestycjach w przyszłość« – realizowanych w kontekście harmonogramu »Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024« - mówił prezydent Katowic dr Marcin Krupa. Rafał Nowa i Artur Degórski - przedstawiciele Projekt Biznes Sp. z o.o. w Zabrzu przygotowali prezentację na temat możliwości rozwoju firm poprzez pozyskanie środków dotacyjnych, finansowania zewnętrznego oraz modyfikację niedostatecznie wykorzystanych elementów biznesu. Anna Buchta - prezes Zarządu Ekologus Sp. z o.o. w Bielsku-Białej omówiła zagadnienie pt. „Odpowiedzialność Przedsiębiorcy za sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska”.

oficjalne porozumienie o współpracy między redakcją a Izbą.

wŚRód szeRegu wydaRzeń towarzyszących działalności RIPH w Gliwicach w pierwszym kwartale 2023 r. odbyło się spotkanie członków i sympatyków Bieruńsko-Lędzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z udziałem (9 lutego), które współorganizowała Apauly Group Sp. z o.o. w Gliwicach i Kancelarią BTLA Legal Oleś, Drzewiecki, Kancelaria Adwokatów SP w Katowicach.

W siedzibie firmy AIUT odbyło się spotkanie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej (RIPH) w Gliwicach z udziałem eurodeputowanego prof. zw. dr. hab. inż. Jerzego Buzka (17 lutego). Wydarzenie było okazją do podpisania porozumienia pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (PTE) Oddział Katowice z RIPH w Gliwicach o wzajemnej promocji, wspólnej realizacji projektów oraz wspólny udział w wydarzeniach. Dokument parafowali prezes Oddziału PTE w Katowicach dr Jerzy Podsiadło i prezes Zarządu RIPH w Gliwicach Wiktor Pawlik. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego prof. dr hab. inż. Marek Gzik, prorektor ds. infrastruktury i promocji dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. Politechniki Śląskiej oraz prezes Zarządu Wasko SA Wojciech Wajda.

produkcyjnych, IT oraz Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). AIUT Sp. z o.o. z centralą w Gliwicach wdraża model zarządzania Manufacturing X.O – oparty na pełnym procesie rozwoju nowego produktu, we współpracy z klientem na każdym etapie tworzenia i działania inwestycji. Firma działa w sześciu lokalizacjach zagranicznych oraz ośmiu krajowych. Łączy wiedzę ponad 600 inżynierów, aby wdrażać i doskonalić technologie przemysłowe, napędzające przyszłość produkcji i intralogistyki na całym świecie.

pRelegentem Śniadania biznesowego RIPH w Gliwicach w dniu 2 marca br. był dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Krzysztof Spyra, który mówił o możliwościach pozyskania dofinansowania przez MŚP z województwa śląskiego z funduszy europejskich na lata 2021-2027. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, która pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu RPO WSL 2014-2020 (scp-slask.pl). Wartość 1 821 podpisanych umów dofinansowanych z UE z RPO WSL 2014-2020 wyniosła 1 487 927 239,06 zł.

Prezes Zarządu RIPH w Gliwicach Wiktor Pawlik poprosił prezes Victoria Day Spa Wiktorię Puchałę o zaprezentowanie oferty Instytutu Victoria Day Spa Luxury pn. „Luksus piękna i relaksu w sercu miasta”. Firma dysponuje dwoma gabinetami w Gliwicach i, dzięki 12 lokalizacjom, daje możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia 20 specjalistów.

W dalszej części spotkania dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ - kierownik studiów MBA i dyrektor Międzynarodowego Centrum

Badań Interdyscyplinarnych mówiła o uruchomieniu nowego profilu studiów MBA na Politechnice Śląskiej »Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna«. Głos zabrał także przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego prof. dr hab. inż. Marek Gzik.

W czasie lutowego spotkania Robert Pilszak - wydawca miesięcznika Europerspektywy oraz Wiktor

Pawlik - prezes RIPH i Agnieszka

Szymczyk - dyrektor RIPH podpisali

Uczestnicy lutowego spotkania

mieli okazję zobaczyć halę produkcyjną AIUT w Gliwicach, gdzie - od ponad 30 lat - projektuje się, tworzy i integruje systemy dla przemysłu. Z przedsiębiorcami spotkali się Marek Gabryś - prezes AIUT Sp. z o.o. i Brunon Gabryś - wiceprezes AIUT Sp. z o.o. Przypomnijmy, że Brunon Gabryś jest laureatem nagrody »Gliwicki Lew« 2022 - najwyższego wyróżnienia indywidualnego przyznawanego w mieście.

Firma dostarcza na europejski i światowy rynek kompleksowe rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów

W czasie spotkania Marek Zaleśny – wiceprezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA odebrał Certyfikat RIPH 1990-2023 potwierdzający 10-letnie członkostwo.

o wydaRzeniacH dRugiego KwaRtału br. w RIPH napiszemy wkrótce. W najbliższych planach gliwickiej Izby znalazły się m.in. spotkanie n.t. profilaktyki zdrowotnej »Przewlekły stres – prosta droga do chorób. Unikaj i zwalczaj« (25 maja) zorganizowane z Małgorzatą Klimunt – właścicielką firmy VIT Pharma w Gliwicach oraz piłkarski »Turniej o Puchar Prezesa RIPH w Gliwicach« – współorganizowany z Marco Football Center (27 maja). K

w riph.com.pl

wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 61
KwaRtał pieRwszy | REgIONalNa IZBa pRZEmySŁOwO-haNdlOwa w glIwICaCh

Kobiety w debacie o ŚRodowisKu, społecznej odpowiedzialnoŚci, ładzie KoRpoRacyjnym

aKtywistKa agnieszKa banduRa została lauReatKą pieRwszej edycji KonKuRsu » t yszanKa lideR RoKu« pRzyznanej pRzez stowaRzyszenie t ysKie szpilKi.

OKRĘgowa izba pRzemysłowo-Handlowa (OIPH) w Tychach wraz ze Stowarzyszeniem Tyskie Szpilki zorganizowały konferencję »ESG – społecznie odpowiedzialny biznes z perspektywy kobiecej« (Mediateka Tyska – 21 marca 2023).

Stowarzyszenie jest laureatem tegorocznej edycji tyskiego konkursu »Integrator Roku 2022« organizowanego przez OIPH w Tychach.

Patronat nad konferencją objęli marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski i prezydent miasta Tychy Andrzej Dziuba. Patronem honorowym spotkania był prof. Jerzy Buzek. Partnerami zostali: Bank

Polski PKO i Katowicka Specjalna

Strefa Ekonomiczna SA. Organizatorów konferencji reprezentowali prezes Zarządu OIPH w Tychach

Zbigniew Gieleciak i prezes Zarządu Stowarzyszenia Tyskie Szpilki

Nina Franczak, którzy powitali licznie zebranych gości wydarzenia.

Problematyka wydarzenia została zadedykowana przedstawicielom biznesu, organizacji pozarządowych i osobom, które ze względu na swoje obowiązki zajmują się praktyką

społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W agendzie konferencji znalazły się panele pod tytułem: „Polki w kraju i na tle Europy”, „Prawa kobiet w męskim świecie”, „Work Life Balance”, „Społeczna odpowiedzialność biznesu – jak biznes wspiera lokalną społeczność i jak dzieli się swoim sukcesem”.

W trakcie konferencji po raz pierwszy została wręczona statuetka „Tyszanka Liderka Roku 2022” w plebiscycie dla osób zaangażowanych w obszar CSR, gospodarki, nauki, kultury, sportu. Nagroda trafiła do Agnieszki Bandury – liderki zaangażowanej w pomoc chorym i potrzebującym m.in. chorym na nowotwory. Laureatkę nagrody zajmuje również aktywność na rzecz zwierząt. Pod nieobecność Agnieszki Bandury statuetkę odebrali jej współpracownicy.

Miesięcznik Europerspektywy przyjął obowiązki patrona medialnego konferencji »ESG – społecznie odpowiedzialny biznes z perspektywy kobiecej«. K

w tyskieszpilki.pl

62 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153 KONfERENCja | t ycHy | BIZNES Z pERSpEKtywy KOBIECEj
NOwOROCZNE SpOt

łączą, scalają, jednoczą i spajają

obecnoŚć osób wyRóŻniającycH siĘ postawą i zacHowaniem – w sKRócie:

»integRatoRów« – czyni KaŻde ŚRodowisKo bogatszym i pewniejszym.

Prawidłowość wyrażona jak powyżej jest ideą przewodnią plebiscytu »Integrator Roku«. Konkurs ogłasza regularnie Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa (OIPH) w Tychach. W piątek 3 lutego 2023 r. z udziałem parlamentarzystów, samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu odbyło się »Noworoczne

Spotkanie Przedsiębiorców«, które w br. miało charakter Gali 25-lecia

OIPH w Tychach.

W czasie wydarzenia zorganizowanego w tyskiej Mediatece zostały ogłoszone wyniki plebiscytu »Integrator Roku«. Odbyło się również wręczenie podziękowań za długotrwałą, efektywną i wartościową współpracę z Izbą na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. OIPH w Tychach ogłosiła też listę laureatów konkursu o statuetkę »Hermesa«

dla Wybitnych Postaci Regionu. Nagrody konkursowe wręczyli prezes Zarządu OIPH w Tychach

Zbigniew Gieleciak i wiceprezydent miasta Tychy Maciej Gramatyka. W bieżącym roku nagrody główne

Integratora Roku 2022 otrzymali: Teatr alternatywny BELFEgoR –promotor idei teatru nieprofesjonalnego i uczestnictwa w kulturze coraz młodszych

pokoleń mieszkańców

miasta (nagroda główna) oraz Ewa Stachura

Pordzik – nagrodzona za wieloletnią pracę na rzecz

lokalnej społeczności i rozwoju gospodarczego miasta

Tychy. Statuetkę odebrał Sławomir Żukowski – dyrektor

artystyczny Teatru Alternatywnego BELFEgoR. W imieniu laureatki nagrodę odebrali synowie Ewy Stachury-Pordzik. Wyróżnienie w plebiscycie odebrały przedstawicielki projektu »Tyskie Szpilki« – promotorki idei przedsiębiorczości wśród kobiet i działalności charytatywnej. Podziękowania Izby za długotrwałą, efektywną i wartościową współpracę na rzecz rozwoju społeczności lokalnej odebrali

przedstawiciele: Hager Polo Sp. z o.o., Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie, Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o., Tyskiego TBS Sp z o.o. Statuetki

Hermesa dla Wybitnych Postaci

Regionu – przyznane w trakcie

Gali 25-lecia Izby

– otrzymali: Elżbieta Bieńkowska

– b. minister rozwoju regionalnego, senator VIII kadencji, wiceprezes

Rady Ministrów (2013–2014), minister infrastruktury i rozwoju, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług (2014–2019) oraz prof. Jerzy Buzek – naukowiec, prezes Rady Ministrów (1997–2001), poseł do Parlamentu Europejskiego od 2004 r. (przewodniczący PE w latach 2009–2012).

Partnerami Noworocznego Spotkania Przedsiębiorców w Tychach zostały instytucje: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, Koleje Śląskie Sp. z o.o. W organizację gali włączyła się również grupa sponsorów. Patronaty honorowe nad Galą 25-lecia OIPH w Tychach objęli: marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski i prezydent miasta Tychy Andrzej Dziuba.

Na część artystyczną gali złożył się programu koncertu pianisty Mateusza Krzyżowskiego – uczestnika m.in. XVIII Konkursu Chopinowskiego (2021), lautreata nagrody »Tyski Ambasador Kultury« (2022). Miesięcznik Europerspektywy był patronem medialnym gali. K

w www. oiph.tychy.pl

ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 63
KaNIE pRZEdSIęBIORCów Z »INtEgRatORamI« w tySKIEj mEdIatECE | oipH w tycHacH | pRZEdSIęBIORCZOść

jawoRzno

zabezpieczenie

fiRmy i Rodziny

jawoRznicKa izba gospodaRcza (jig) i pRu

(Prudential International Assurance plc SA

Oddział w Polsce) zorganizowali spotkanie, w czasie którego eksperci mówili o skutecznej sukcesji w biznesie z punktu widzenia prawnego zabezpieczenia majątku firmowego i niezakłóconego działania firmy oraz - w II wykładzie - finansowych aspektach sukcesji. Prelekcje przygotowali radca prawny mec. Piotr Kamiński i prawnik Radosław Kaczmarczyk. Spotkanie odbyło się w nowym biurowcu firmy Łętowski Consulting w Jaworznie. Jaworznicka Izba Gospodarcza jest społeczną organizacją samorządu gospodarczego działającą od 2011 r. Za organizację marcowej konferencji był odpowiedzialny Franciszek Matysik. Gospodarzem konferencji o sukcesji był Mateusz Łętowski - prezes Zarządu Jaworznickiej Izby Gospodarczej. K

w www.jig.jaw.pl

dzieje siĘ w pte Katowice

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach zostało założone 17 czerwca 1948 r. Wychodzi na to, że w bieżącym roku to stowarzyszenie - które w grudniu 1991 r. uzyskało osobowość prawną – weszło w 75. rok działalności. Pierwsze wydarzenie I kwartału 2023 r. w PTE Oddział Katowice - sympozjum „Finansowanie innowacyjnych technologii” (9 lutego) – cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Impreza zorganizowana w siedzibie Akademii Górnośląskiej (AG) im. W. Korfantego w Katowicach – partnera sympozjum – zyskała wsparcie merytoryczne:

poRozumieli siĘ

szef pte oddział w KatowicacH dR jeRzy Podsiadło i prezes Zarządu RIPH w Gliwicach Wiktor Pawlik podpisali porozumienie o współpracy. Porozumienie zakłada m.in. wzajemną promocję organizowanych szkoleń, konferencji, eventów i innych wydarzeń. Obie organizacje będą dzieliły się doświadczeniami, uzupełniały wiedzę i umiejętności pracowników poprzez umożliwienie udziału w różnych formach spotkań. Nadzór nad wykonaniem postanowień porozumienia ze strony PTE w Katowicach sprawuje Adam Sztukowski – dyrektor Biura Zarządu PTE w Katowicach. K

ARP SA, Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej, KSSE SA, BGK SA oraz Aureus Sp. z o.o. w Gliwicach, Drog-Kab Janusz Kabziński w Świerklańcu, Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach, ŚCP Sp. z o.o., ŚRFP Sp. z o.o. i wadia.pl. Gospodarzami konferencji byli dr Jerzy Podsiadło – prezes PTE Katowice oraz Marta Adamczyk - prorektor ds. organizacji i rozwoju AG im. Wojciecha Korfantego. Sympozjum moderowała dr Beata Barszczowska - wiceprezes Zarządu PTE w Katowicach. Prelegentami byli: Tomasz Król (ARP SA – Centrum Obsługi Przedsiębiorców), Mateusz Szulc (BGK SA – Departament Programów Europejskich), Krzysztof Spyra (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.), Luk Palmen (Klaster SA&AM – KSSE SA), Anna Caban (Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.).

Dużym zainteresowaniem cieszyła się też konferencja „Sukcesja w biznesie – edycja III” (23 marca) zorganizowana ponownie z AG im. W. Korfantego w Katowicach i partnerami głównymi. Wydarzenie moderowały: Barbara Cyganik - członek Zarządu PTE w Katowicach i dr Anna Sobczyk-Kolbuch, prof. AG – prodziekan ds. współpracy z zagranicą AG. Do udziału w konferencji PTE Oddział Katowice zostali zaproszeni prelegenci: Kinga Kuberek (CKK Consilium), dr Lucyna Kaleta-Słyk, Barbara Rychta (AG im. Wojciecha Korfantego w Katowicach), Barbara Cyganik (BC Finanse), Dariusz Halczok (Finanse z ludzką twarzą), Michał Zwyrtek i Marcin Frank (obaj - Kancelaria Zwyrtek & Wspólnicy). K

w www.ptekatowice.pl

64 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153 w BIZNESIE | o innowacjacH i suKcesji | JiG w Jaworznie • Pte o\ Katowice
- 16 maRca 2023

benefis pRof. dubińsKiego

Prof. Stanisław Prusekdyrektor Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach był przewodniczącym sympozjum poŚwiĘconego doRobKowi pRof. józefa dubińsKiego – postaci dużego kalibru w krajowym przemyśle i polskiej nauce. W uroczystości okolicznościowej ku czci prof. Józefa Dubińskiego wzięli udział współpracownicy, naukowcy, szefowie spółek górniczych i firm okołogórniczych, przedstawiciele GIG-u. List wicepremiera, szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacka Sasina, skierowany do prof. Dubińskiego, odczytał Piotr Pyzik – podsekretarz stanu w resorcie.

W programie sympozjum znalazły się »rozmowy kanapowe« na deskach Teatru m.in. z prof. Grzegorzem Mutką, Adamem Barańskim, prof. Marianem Turkiem, prof. Stanisławem Pruskiem, prof. Markiem Całą, prof. Antonim Tajdusiem, Adamem Mirkiem, Jerzym Markowskim i dr. hab. Stanisławem Tokarskim.

W wydarzeniu uczestniczyli także członkowie rodziny prof. Józefa Dubińskiego – żona Zofia, córka Agnieszka i syn Maciej Uroczystość poprowadził Wiesław

Sławik – aktor Teatru Śląskiego. Wydarzenie uświetnił występ orkiestry KWK

silna maRKa pRzemysłowa z cieszyna (1948-2023)

RoK 2023 jest RoKiem jubileuszowym firmy Elektrometal SA w Cieszynie. Jednym z działań wpisujących się w kalendarz wydarzeń rocznicowych był udział prezes Zarządu cieszyńskiej spółki Andrzeja Wojtyły w gali konkursowej XXXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie (28 lutego 2023). Elektrometal SA był Brązowym Sponsorem XXXII SEP. Prezes Wojtyła wygłosił referat jubileuszowy z okazji 75-lecia Elektrometalu SA (1948-2023).

Murcki-Staszic pod dyrekcją Grzegorza Mierzwińskiego, która witała zaproszonych gości sympozjum. K

pRof. józef dubińsKi – rocznik 1945 – jest naukowcem (specjalizacja: geofizyka, geomechanika górnicza, ochrona terenów górniczych). Ukończył studia na AGH w Krakowie (1969). Doktorat uzyskał w 1978 r. Stopień doktora habilitowanego – w 1990 r. Tytuł profesora nauk technicznych został mu nadany 22 sierpnia 1995 r. W 1971 r. został zatrudniony w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG). Kierował GIG-iem w latach 2001-2015. Kierując Instytutem otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Członek korespondent PAN w latach 2007-2019 – członek rzeczywisty PAN od 2019 r. – wiceprezes O\ PAN w Katowicach, członek Komitetu Problemów Energetyki PAN, wiceprzewodniczący Komitetu Górnictwa PAN. Członek Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Rady Głównej Instytutów Badawczych. Podwójny doktorat honoris causa –Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropetrowsku (2010) i Akademii Górniczo-Hutniczej (2012). W 2022 r. podjął decyzję o przejściu na emeryturę.

Obraz działalności spółki kreują dzisiaj trzy dziedziny stanowiące o DNA Elektrometalu: górnictwo, gazownictwo, przemysł. Oferta dla górnictwa to kompleksowe rozwiązania – zwłaszcza w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Ex. Dla gazownictwa spółka dysponuje katalogiem urządzeń dla punktów redukcyjno-pomiarowych – w tym: reduktory domowe, przyłącza, gama gazomierzy (miechowe, rotorowe, turbinowe) oraz osprzęt gazowniczy. Na ofertę przemysłową składa się produkcja dla petrochemii, przemysłu gazowniczego, metalowego i spożywczego. K

w www.elektrometal.eu

wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 65 wydaRzenia | Główny instytut Górnictwa honoruJe • Jubileusz eleKtroMetal sa
Katowice - teatR ŚląsKi - 25 maRca 2023

„wieliczKa”

z tRzecim góRniczym suKcesem

filHaRmonia ŚląsKa im. H. m. góRecKiego – 6 lutego 2023

góRnicze wydaRzenie w dobRym tonie

Po Raz tRzeci nagRoda »Górniczy Sukces Roku« przyznawana przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową w Katowicach trafiła do zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”. W edycji Górniczego

Sukcesu Roku 2022 „Wieliczka” zdobyła cenną nagrodę w kategorii „Ekologia”.

Jury doceniło efekt prac zabezpieczających zespół komór »Geramb« i komory »Fryderyk August«. Efektem tego projektu jest ochrona powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przez negatywnymi skutkami zawału ww. komór (2011-2022).

Projekt uzyskał współfinansowanie ze środków NFOŚiGW.

W 2014 r. GIPH przyznał

Kopalni Soli „Wieliczka” nagrodę za likwidację kopalni otworowej w Baryczy. W 2019 nagrodę otrzymał projekt zabezpieczenia poziomu IX Kopalni. K

w kopalniawieliczka.eu

GóRnicza izba pRzemysłowo-Handlowa (gipH) w KatowicacH zorganizowała koncert noworoczny – wydarzenie cykliczne, w czasie którego odbywa się ceremonia wręczenia odznak i stopni górniczych oraz ogłoszenia wyników konkursu »Górniczy Sukces Roku«. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu firm związanych z sektorem górnictwa. Partnerem koncertu był samorząd województwa śląskiego.

»góRniczy KonceRt nowoRoczny« jest okazją dla środowiska gospodarczego – w tym podmiotów członkowskich GIPH – do spotkania z reprezentantami władz państwowych, samorzadowych, instytucji i organizacji branży górniczej. Tegorocznej uroczystości przewodniczył prezes GIPH janusz olszowsKi. Głos za-

technicznych. Dwie równorzędne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie »Innowacyjności« zostały przyznane: fabRyce spRzĘtu i naRzĘdzi góRniczycH gRupa Kapitałowa fasing sa (łańcuch ogniwowy górniczy płaski podwójnie niski Master Profile FASING 60x181/197) i pge gieK sa oddziałowi Kopalni wĘgla bRunatnego tuRów (GIEKSA_096_PW – Innowacyjny system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem osuwiskowym).Kapituła konkursowa przyznała dwa wyróżnienia w kategorii »Innowacyjnosć« – główny instytut góRnictwa został wyróżniony za zaprojektowanie i zbudowanie urządzenia do inspekcji wizualnej i pomiaru średnicy rurociągów pionowych, z kolei agencji Rozwoju pRzemysłu sa oddział w KatowicacH została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie

brali m.in. prof. Marek Gzik – przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Adam Mirek – prezes WUG, Brian Ricketts – sekretarz generalny EURACOAL, Ilona Czernecka-Suchanek – asystentka europoseł Izabeli Kloc. Prezes Olszowski zapewniał, że GIPH będzie kontynuowała swoją misję, zabiegając o interesy i dobre imię branży. Izba będzie monitorowała procesy transformacji sektora paliwowo-energetycznego oraz podejmie działania w kierunku minimalizacji ich kosztów ekonomicznych i społecznych. Po raz kolejny w części oficjalnej uroczystości zostali zaprezentowani laureaci konkursu „Górniczy Sukces Roku”. Nagroda w kategorii »Ekologia« trafiła do Kopalni soli wieliczKa sa w uznaniu projektu w zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami zawału komór Geramb i Fryderyk August – statuetkę odebrał Jarosław Malik – członek Zarządu ds.

Systemu Dynamicznej Prezentacji Opracowań Analitycznych. W kategorii »Osobowość Roku« został nagrodzony pRof. dR Hab. inŻ. eugeniusz moKRzycKi, który odebrał nagrodę 16 lutego br. w czasie posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (kadencja 2023-2026). Na część artystyczną »Górniczego Koncertu Noworocznego 2023« w wykonaniu orkiestry symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego złożyły się tematy operowe i operetkowe. K

66 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153 wydaRzenia
2023
gospodaRcze | naGroda dla » wieliczKi« • Górniczy Koncert noworoczny
jaRosław maliK, członeK zaRządu ds. tecHnicznycH Kopalni soli „wieliczKa” sa

tRansfoRmacja zmienia oblicze eneRgetyKi

Po raz kolejny uczestniczyliśmy w wydarzeniach Szkoły Eksploatacji Podziemnej (SZEP). XXXII edycja konferencji odbyła się pod honorowym patronatem ministra aktywów państwowych. Gali Konkursowej przewodniczył dr inż. Jerzy Kicki (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk – IGSMiE PAN).

Wydarzenia Gali Konkursowej otworzył prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos –dyrektor IGSMiE PAN. Na agendę części otwierającej Galę złożyły się wystąpienia jubileuszowe: Tomasza Cudnego – prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA i Andrzeja Wojtyły – prezesa Zarządu Elektrometal SA. Raport o stanie bezpieczeństwa w górnictwie przygotowała Alicja Stefaniak (WUG). Z raportem

w Kwietniu 1993 RoKu wszystKo siĘ zaczĘło

WydaRzenia xxxii szKoły Eksploatacji Podziemnej były okazją do uczczenia jubileuszu 30-lecia Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA – partnera wyarzenia i patrona sesji wykładowej. W gali konkursowej zorganizowanej w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie wziął udział prezes Zarządu JSW SA Tomasz Cudny.

„Spotkania podczas Szkoły Eksploatacji są ważne dla branży górniczej, bo możemy poznać tematy nas absorbujące i to jedyna taka konferencja w naszym kraju” – powiedział Tomasz Cudny. „Nasza Spółka jest młodsza od Szkoły Eksploatacji Podziemnej, ale od zawsze aktywnie w niej uczestniczy” – przypomniał prezes JSW SA.

Szereg wystąpień w czasie Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2022 było poświęconych nowemu obliczu energetyki w świetle transformacji górnictwa. Mówili o tym m.in. Herbert Leopold Gabryś (KIG), Marcin Lackowski (Instytutu Maszyn Przepływowych PAN), Tomasz Rogala (PGG), Stanisław Tokarski (AGH, GIG), Kasjan Wyligała (LW Bogdanka), Piotr Podgórski (KGHM Polska Miedź).

O suwerenności energetycznej mówił

Piotr Pyzik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych (zapis sesji plenarnej został udostępniony na kanale Szkoły Eksploatacji Podziemnej w serwisie Youtube (https://tinyurl. com/3ejt65ec).

o stanie górnictwa węgla kamiennego zapoznał zebranych Mirosław Skibski (ARP O\ Katowice). Jan Zimroz (KGHM Polska Miedź) przedstawił raport o stanie górnictwa miedzi. Piotr Toś (ISAC-GIG) omówił temat cyberbezpieczeństwa w górnictwie w ub.r. W czasie Gali Konkursowej zostały ogłoszone wyniki XVII Turnieju Wiedzy Górniczej, Konkursu »Bezpieczna Kopalnia 2022« oraz Konkursu im. prof. Bolesława Krupińskiego i Turnieju CyberWars.

Organizatorzy Szkoły wręczyli również specjalne wyróżnienia dla firm i instytucji wspierających Szkołę Eksploatacji Podziemnej. Prof. Józef Dubiński odebrał tytuł „Górniczy Autorytet Półwiecza”. K

Trzydzieści lat historii Jastrzębskiej Spółki jest okresem rozwoju technicznego i organizacyjnego. Po okresie budowy, rozwoju i umocnienia pozycji firmy powstała Grupa Kapitałowa, która zarządza największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej. Grupa Kapitałowa JSW SA jest znaczącym światowym producentem koksu.

„Bez węgla koksowego nie będzie stali – bez węgla koksowego nie będzie cywilizacji, nie odbędzie się transformacja energetyczna” – dowodził prezes Cudny. „Czy to się komuś podoba czy nie, zielona transformacja zaczyna się 1 000 metrów pod ziemią. Tam – skąd wydobywamy węgiel koksowy” – dodał. K w www.jsw.pl

wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 67 wydaRzenia gospodaRcze | szKoła eKsPloatacJi PodzieMneJ 2023 • XXXii szeP: Jubileusz 30-lecia Jsw
KRaKów teatR im. juliusza słowacKiego – 27 lutego – 1 maRca 2023

uCZElNIE wyżSZE | wydaRzenia | w glIwICaCh, ChORZOwIE, KatOwICaCh I dąBROwIE góRCZNICZEj

b d zień o twa R ty p olitec H ni K i Śląs K iej (31 marca) był dla młodzieży szkół średnich okazją do spotkania ze studentami, przedstawicielami kół naukowych, pracownikami uczelni. Młodzież wysłuchała wykładu dr. inż. Bogusława Ziębowicza „Czy można zobaczyć dźwięk?” w Centrum Edukacyjno-Kongresowym przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach. Ofertę kształcenia na Politechnice zaprezentował dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ. Jednym z haseł, które towarzyszyły wydarzeniu było motto: »Dziewczyny na politechniki!« – stanowiące ideę ogólnopolskiej kampanii realizowanej w br. (www.dziewczynynapolitechniki.pl) na wyższych uczelniach technicznych w kraju. Dla uczestników dostępne były obiekty Wydziałów: Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej oraz Elektrycznego. w www.polsl.pl

b w czasie dnia otwaRtego politecHniki Śląskiej zostały wręczone nagrody w »Śląskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023«. Certyfikaty odebrali m.in. prezydent Jastrzębia Zdrój Anna Hetman i prezydent Bielska-Białej Jarosław Miklaszewski – organizatorzy szkół, które zajęły wysokie pozycje w rankingu. w perspektywy.pl

b w uRoczystej inauguRacji silesia conVention buReau na Stadionie Śląskim uczestniczyli przedstawiciele uczelni wyższych regionu. Władze Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach reprezentował dR Hab. Rajmund tomiK. AWF prowadzi studia m.in. na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką oraz podyplomówkę dla menedżerów sportu, turystyki, wydarzeń sportowych. w awf.katowice.pl

b 20 maRca politecHniKa ŚląsKa otworzyła oddział Wydziału Architektury w Katowicach przy Krasińskiego 8, gdzie znajdują się m.in. materiałoteka, wzorcownia, pracownie ceramiki, szkła i witrażu, hol wystawowy i strefa studenta. W otwarciu uczestniczyli m.in. rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, prezydent Katowic dr Marcin Krupa, dziekan Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ. Aktualnie w katowickiej filii Politechniki mieszczą się Wydziały: Transportu i Inżynierii Lotniczej, Inżynierii Materiałowej, Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Oddział Wydziału Architektury. w polsl.pl

b tomasz sobania – student aKademii WSB podjął się biegu na dystansie 85 maratonów, które zaplanował pokonać w 90 dni. Biegacz ekstremalny wyruszył ze Stadionu Śląskiego do Maratonu w Grecji... i z powrotem do Krakowa (trasa przebiega przez Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię Płn. i Grecję). Zawodnikowi towarzyszy 3–sobowa ekipa poruszająca się kamperem. Oprócz wymiaru sportowego, bieg Tomasza Sobani na 3,6 tys. km ma również wymiar charytatywny. Lekkoatleta prowadził zbiórkę na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchową z Fundacją Qlavi w Gliwicach. Maratończyk ma na swoim koncie biegi z Częstochowy do Rzymu oraz z Gliwic do Barcelony. w awsb.edu.pl

b wydział mecHaniczny tecHnologiczny politecHniKi Śląskiej zorganizował konferencję z okazji »Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii Materiałowej« (17 marca). Wydarzenie jest pomysłem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, które promuje inżynierię materiałową jako atrakcyjną dyscyplinę naukową dla studentów. W zajęciach w Katowicach i Gliwicach uczestniczyło ok. 425 uczniów szkół średnich. w polsl.pl/rmt

b KatedRa pRawa i administRacji aKademii wsb zoRganizowała I Konferencję Naukową »Nowelizacja Kodeksu pracy (KP) – ocena regulacji i jej skutki«. Konferencję zainaugurowali dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB oraz dr hab. Aldona Jurewicz, prof. AWSB i mec. Łukasz Staszel – wykładowca Akademii WSB, członek Katedry. Wykład inauguracyjny przygotował dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK. W dyskusji wzięła udział Edyta Stolarek – senior manager payroll MDDP Outsourcing oraz wykładowcy Akademii WSB: dr Patryk Kuzior, dr Tomasz Sadowski, Przemysław Pogłódek, mec. Łukasz Staszel, Martyna Kucharska-Staszel. W II części zostały zaprezentowane zagadnienia dotyczące wdrożenia do KP dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w zakresie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. W panelu dyskusyjnych uczestniczyli: Michalina Chamuła (Keywords Studios), Karolina Milczarek (Sopra Steria Polska) i wykładowcy Akademii WSB: dr Konrad Łoś, Przemysław Pogłódek i mec. Łukasz Staszel. w awsb.edu.pl

68 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153

pRzede wszystKim ludzie W

Auli im. Józefa Lisaka – na pamiątkę pierwszego wykładu inauguracyjnego – odbyło się Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz uroczyste posiedzenie Senatu. Wydarzeniu przewodniczyła rektor uczelni prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak. Zaproszenie do udziału w uroczystości przyjęli m.in. prezydent Katowic dr Marcin Krupa, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, wiceprzewodnicząca Zarządu GZM Danuta Kamińska, sekretarz województwa śląskiego Dariusz Ptaś, skarbnik województwa śląskiego dr Elżbieta Stolorz-Krzisz, z-ca komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominik Łączyk. Prof. Celina M. Olszak przywitała również przedstawicieli korpusu konsularnego, uczelni wyższych, przedsiębiorców, otoczenia społeczno-gospodarczego. List gratulacyjny na wydarzenie nadesłał marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. I. wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz odczytał list ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Zgodnie z wieloletnią tradycją święto uczelni było okazją do wręczenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych. Prorektor ds. nauki i rozwoju kadry akademickiej prof. dr hab. Maciej Nowak wyróżnił 21 naukowców. Tytuły profesora honorowego zostały przyznane: prof. dr hab. Donacie Kopańskiej-Bródce i prof. dr. hab. Krzysztofowi Marcinkowi. Przemówienia z okazji święta przygotowali: Bartłomiej Kawulok – przewodniczący parlamentu studenckiego UE w Katowicach oraz Jakub Kubiczek – przewodniczący samorządu doktorantów.

Wydarzenie uświetnił występ Zespołu Instrumentalnego Todo Art Trio oraz koncertu Chóru Ekonomicznego w Katowicach pod batutą Michała Brożka. Nad przebiegiem uroczystości czuwał Marek Kiczka. K

w ue.katowice.pl

w ii edycji KonKuRsu „wybitni absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” zostali wyróżnieni: w kategorii zawodowej –prezes Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Olgierd Cieślik, w kategorii społecznej – konsul Honorowy Republiki Łotewskiej w Katowicach Tadeusz Biedzki, w kategorii naukowej – wieloletni pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Andrzej Klasik. Statuetki wręczyli rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak oraz prezes Stowarzyszenia Absolwentów Piotr Trząski. Uroczystość poprowadził dr hab. Robert Wolny, prof. UE – prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem. K

ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 69 śwIętO uCZElNI | uniweRsytet eKonomiczny w KatowicacH | uCZElNIE
Katowice – 11 stycznia 2023 na zdj. pRof. dR Hab. inŻ. celina m. olszaK – ReKtoR uniweRsytetu eKonomicznego w KatowicacH i pRof. dR Hab. maciej nowaK – pRoReKtoR ds. nauKi i Rozwoju KadRy aKademicKiej

w siedzibie aKademii wsb w dąbRowie góRniczej

odbyła siĘ ii ogólnopolsKa KonfeRencja nauKowa

»RynKi Regulowane - aspeKty pRawne, finansowe i KonKuRencyjnoŚci

RynKowej« (7 iii 2023).

nie ma łatwycH Rozwiązań

na RynKu eneRgii

Partnerem konferencji była Grupa Veolia w Polsce, którą reprezentował fRédéRic faRocHe – dyrektor generalny, prezes Zarządu. W swoim wystąpieniu wyjaśnił, że perspektywa producenta i odbiorcy energii dotyczy jednej rzeczywistości, rosnących kosztów, gdyż trzykrotnie wyższe niż do niedawna koszty wytwarzania łagodzi krótkoterminowe wsparcie państwa, bez którego doszłoby do minimum dwukrotnego wzrostu cen za energię cieplną. Wykład konferencyjny wygłosił prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dR inŻ. Rafał gawin, który mówił o trzech filarach transformacji rynku energetycznego: zrównoważonym rozwoju, konkurencyjności i bezpieczeństwie. W dwóch panelach dyskusyjnych uczestniczyli: dR inŻ. Rafał gawin (URE), dr Karolina Mucha-Kuś, (Akademia WSB, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia), Michał Jarczyński (Arctic Paper Kostrzyn SA),

Tomasz Ślęzak (Arcelor Mittal SA), Henryk Kaliś (ZGH Bolesław SA), dr Mikołaj Budzanowski (Boryszew SAO\ Boryszew Energy), dr hab. Filip Elżanowski (Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego), Anna Kędziora-Szwagrzak (Veolia Energia Łódź SA), Henryk Borczyk (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia), Arkadiusz Kosiel (Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.), Daniel Różycki (Columbus Obrót Sp. z o.o.). Debatę moderowali Wojciech Dmochowski (Departament Prawny Veolia Energia Polska SA) i prof. dr hab. inż. Herbert Wirth (Politechnika Wrocławska).

Kolejne spotkanie w AWSB z cyklu czterech konferencji poświęconych tematyce rynków regulowanych zaplanowano na 23 maja (Rynki regulowane – »Potencjał wody«). Jesienią – 9 października br. – odbędzie się konferencja podsumowująca cykl. K

w https://tinyurl.com/2xzp6vk4

W programie strategicznego rozwoju zawarliście punkt o potrzebie osiągnięcia efektywnej transformacji ekologicznej. Jakie znaczenie ma to dla gospodarki?

Kz: Kluczem do zrozumienia działań gRupy Veolia na tym polu jest sformułowanie »zielona gospodarka«. Analizując światowe megatrendy możemy być pewni, że dekarbonizacja jest nieuchronna. Przeprowadzenie transformacji energetycznej jest kluczowe – zielona gospodarka daje konkurencyjność nie tylko w skali mikro, ale i makro. Energia pochodząca z OZE pozwoli polskim produktom zaistnieć w ramach łańcucha wartości dużych koncernów, dużego przemysłu na skalę międzynarodową. Dla Europy, dla świata, taki sposób myślenia jest już naturalny – w Polsce dopiero zaczynamy zmieniać naszą perspektywę. Pytanie o wielkość śladu węglowego danego produktu czy rozwiązania jest ważną wytyczną dla przemysłu na całym świecie. Bez gospodarki opartej na OZE polskie firmy nie będą mogły zaproponować międzynarodowym producentom konkurencyjnego produktu, a polska gospodarka w średnio- i długofalowym horyzoncie nie będzie w stanie sprostać konkurencji. Transformacja energetyczna i tworzenie zielonej gospodarki są szansą na rozwój, ale także niosą ze sobą bardzo duży ładunek inwestycyjny. Warto pamiętać, że fundusze z KPO, na które czekamy, to olbrzymie środki przeznaczone właśnie na transformację energetyczną w stronę zielonej gospodarki.

Jako Veolia od 25 lat wspieracie tę transformację w sposób zrównoważony – od kilku dekad działacie w kierunku nowoczesnej energetyki. Co więcej, konsekwentnie redukujecie emisje gazów cieplarnianych i pyłów oraz dążycie do neutralności klimatycznej w 2050 r. Do 2030 r. firma planuje całkowicie wyeliminować węgiel ze wszystkich instalacji.

Kz: Zrównoważony rozwój i dążenie do osiągnięcia efektywnej transformacji ekologicznej jest wpisane w DNA naszej firmy. Wielkość całej grupy, produkty, które oferujemy, usługi, które świadczymy m.in. w obszarze energetyki, ciepła, dostarczania wody sprawiają, że w dużym stopniu bierzemy odpowiedzialność za zasoby planety. Jesteśmy jednym z największych dostawców wody i jednym z największych przedsiębiorstw zajmujących

70 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153
wSB | RynKi Regulowane 2022/2023
aKadEmIa

się utylizacją odpadów, mamy także znaczący udział w produkcji ciepła i energii elektrycznej. Te wszystkie czynniki wpływają na to, że jako Grupa czujemy potrzebę ochrony środowiska, dbania o zasoby naturalne i podejmujemy wiele inicjatyw w tym zakresie.

Jako Veolia jesteśmy obecni niemal na całym świecie, działamy na terenie całej Europy. Klient europejski jest klientem świadomym, dlatego

»Możemy być pewni, że dekarbonizacja jest nieuchronna«

chcemy pokazywać, że jako Grupa jesteśmy odpowiedzialni i inwestujemy w ekologię i ochronę środowiska, a także promujemy model gospodarki obiegu zamkniętego. Co ważne, to nie są to tylko marketingowe frazesy, to element naszego codziennego biznesu, strategia całej gRupy Veolia: dbanie o środowisko, dbanie o ludzi i dążenie do celu. Tak działamy.

Jakie projekty możecie zaproponować przedsiębiorcom?

Kz: Dekarbonizacja jest obecnie prowadzona nie tylko w etapowym modelu, ale również hybrydowym. Do 2030 r. planujemy tzw. „coal-exit”, a w perspektywie kolejnych 20 lat osiągnięcie neutralności klimatycznej. W tym celu chcemy postawić na rozwój OZE, odzysk energii, a także wykorzystanie gazów zdekarbonizowanych, takich jak biometan. Rozważamy również zastosowanie SMR/MMR oraz technologii

CCS/CCSU. To jednak nie wszystko. Duży potencjał leży w obszarze efektywności energetycznej – tracimy bardzo wiele energii np. przez nieszczelną stolarkę, złą izolację pomieszczeń, niedopasowaną automatykę zakładu. Przedsiębiorcy szukają optymalnych rozwiązań dla swojego biznesu, dlatego oferujemy im wsparcie w kompleksowej realizacji optymalizacji energetycznej zakładów. Chcemy udowadniać, jak wiele można oszczędzić dzięki najprostszym rozwiązaniom – mamy tu potencjał 20-25 proc. oszczędności. W Grupie mamy nową strukturę nakierowaną na optymalizację efektywności w obszarze wytwarzania i dystrybucji energii. Dużą rolę odgrywają w niej innowacyjne technologie i rozwiązania.

Przykładami takich rozwiązań są m.in. instalacje do odzysku ciepła odpadowego w odlewni fabryki Volkswagen oraz oczyszczalni ścieków Aquanet w podpoznańskim Szlachęcinie, gdzie odzyskane ciepło trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej. W Miasteczku Śląskim Veolia zmodernizowała system ciepłowniczy, wprowadzając jako paliwo gaz odpadowy będący produktem ubocznym procesów przemysłowych zachodzących w miejscowej hucie cynku. Miejski system ciepłowniczy został przeprojektowany i zoptymalizowany tak, by zmniejszyć emisje i obniżyć koszty dla mieszkańców. K

wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 71
dR Hab. KRzysztof zamasz, pRof. awsb | SpECjalNIE dla mIESIęCZNIKa »EuROpERSpEKtywy« Rozmowa z dR. Hab. KRzysztofem zamaszem, pRof. awsb członKiem zaRządu gRupy Veolia w polsce

tecHnologie wodoRowe i tRansfoRmacja eneRgetyczna

gRupa Veolia została paRtneRem stRategicznym studiów » tecHnologie wodoRowe i tRansfoRmacja eneRgetyczna« na politecHnice ŚląsKiej.

To pierwsza tego typu specjalistyczna ścieżka dydaktyczna, która kształci kompetencje menedżerskie w zakresie optymalnego zarządzania produkcją, logistyką magazynowaniem energii pozyskiwanej z różnych źródeł, w tym z zastosowaniem technologii wodorowych

Uruchomienie przez Politechnikę profilu studiów MBA »Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna« jest wyjściem naprzeciw sytuacji gospodarczej oraz

obecnym i prognozowanym trendom. Politechnika Śląska uczestniczy w tych procesach poprzez kształcenie i dydaktykę, ale także dzięki prowadzonym badaniom i ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Konferencji z okazji inauguracji studiów przewodniczył prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz. W problematykę studiów wprowadziła prof. Małgorzata

Dobrowolska – kierownik studiów MBA i dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych, które jest organizatorem studiów MBA na Politechnice Śląskiej. Wystąpienie na konferencję przygotował prezes Zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce fRédéRic faRocHe. Grupa Veolia realizuje innowacyjne projekty inwestycyjne w zakresie dekarbonizacji oraz niskoemisyjnych źródeł energii i ciepła. K

spotKanie Rady biznesu i Rady eKspeRtów

w czasie KonfeRencji podsumowującej działalność Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w ub.r. – w obecności członków Rady Biznesu AG oraz Rady Ekspertów Wydziału Medycznego AG – odbyło się przedstawienie wizji rozwoju uczelni w 2023 r. Gospodarzami posiedzenia byli rektor dr hab. Krzysztof Szaflarski, prorektor ds. organizacji i rozwoju AG prof. AG Marta Adamczyk, pełnomocnik rektora ds. korelacji nauki z praktyką gospodarczą dr Tomasz Lis, prof. AG. W czasie posiedzenia odbyło się oficjalne wręczenie nowych

powołań do Rady Biznesu – otrzymali je: Krzysztof Biesiadecki (NG Heat), Eugeniusz Budniok (Loża Katowicka BCC), Grzegorz Danielczyk (Euvic Solutions), płk Tadeusz Koczkowski (KSOIN), Kinga Kuberek (Global-Metodi w Zabrzu), Marcin Libiszewski (LS Airport Services Katowice Kraków), Robert Ostrowski (Jastrzębska Spółka Węglowa), prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk (Kancelaria Radcy Prawnego Pawełczyk i Wspólnicy), dr Patryk Szczygieł (Hotel Tychy), Bartosz Tomczyk (RN Honey Payment), Edyta Walęciak-Skórka (Centrum

szkoleniowo-coachingowe Wyższy Poziom), Tomasz Zjawiony (RIG w Katowicach).

Posiedzenie było okazją do zaprezentowania »wirtualnego szpitala« – Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych – dzięki któremu AG oferuje najnowocześniejsze i najskuteczniejsze sposoby kształcenia przyszłych kadr medycznych. W prezentacji uczestniczyła Beata Drzazga – dziekan Wydziału medycznego Akademii Górnośląskiej. K

w www.gwsh.pl

72 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153
Katowice — aKademia góRnoŚląsKa – 2 lutego 2023

aKademia wsb – na galowo

gala wRĘczenia dyplomów absolwentom studiów pieRwszego i dRugiego stopnia

Wydarzenie było okazją do wręczenia wyróżnienia za zaangażowanie i ponadprzeciętną aktywność dla wyróżniających się studentów. Dyplomy odebrali absolwenci kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Ekonomia, Filologia, Finanse i Rachunkowość, Informatyka, Inżynieria Zarządzania, Kosmetologia, Pedagogika, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Logistyka, Transport, Zarządzanie.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Senatu Akademii WSB. Galę zainaugurował prof. Łukasz Sułkowski – prorektor ds. badań naukowych i rozwoju kadr Akademii WSB, który przywitał absolwentów, ich rodziny oraz przyjaciół, jednocześnie gratulując sukcesów.

Wyróżniono najlepszych absolwentów – za prace dyplomowe i wyniki w nauce. Na wniosek promotorów i recenzentów JM Rektor

Akademii WSB wyróżniła autorów 38 prac, a wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce przyznano 12 osobom.

Nagrody i wyróżnienia wręczali promotorzy, recenzenci prac oraz wykładowcy AWSB.

Galę uświetnił recital Zofii Garganisz – wokalistki, aktorki

i trenerki wokalnej oraz Oskara Jasińskiego – tenora.

awsb: gala mba

W Akademii WSB odbyła się również kolejna Gala Akademicka studiów Executive MBA, Executive MBA dla branży wodociągowej,

z otoczeniem wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach nadinsp. Romanem Rabsztynem, Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi nadinsp. Sławomirem Litwinem, Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariuszem Matusiakiem i przedstawicielem EY, partnera studiów MBA Michałem Błeszyńskim. Dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB otrzymał wyróżnienie specjalne – »Kordzik oficerski« – przyznane przez komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach w dowód uznania za współpracę.

Wręczono też nagrody rektora w kategoriach: „Naturalny lider”, „Staro-

Master of Business Administration oraz MBA w ochronie zdrowia. Uroczystą galę zainaugurował dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB – prorektor ds. studenckich i współpracy

sta roku”, „Ambasadorka w zakresie ochrony zawodu lekarza i integracji środowiska lekarskiego”, „Ambasadorka polityki zdrowotnej”, „Dusza towarzystwa”.

Podczas gali rozdano dyplomy absolwentom studiów podyplomowych. Galę zakończył występ Krzysztofa Respondka. K

ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 73
Gala wręczenia dyPloMów absolwentoM studiów i i ii stoPnia • Gala Mba |  aKademia wsb | uCZElNIE pRof. dR Hab. łuKasz sułKowsKi –pRoReKtoR ds. badań nauKowycH i Rozwoju KadR dR Hab. maRcin lis, pRof. awsb – pRoReKtoR ds. studencKicH i współpRacy z otoczeniem pełna ofeRta studiów podyplomowycH i mba w wsb.edu.pl pełna ofeRta studiów i stopnia

Niemiecki rynek bez tajemnic

w centRum inteRnacjonalizacji funduszu Górnośląskiego (FG) SA w Katowicach odbyło się kolejne szkolenie z cyklu »Akademia Internacjonalizacji«. Temat spotkania zorganizowanego 31 stycznia br. dotyczył działalności eksportowej na rynku niemieckim – wprowadzenia w specyfikę zagadnienia dokonali: Tomasz Baron, dr Dominik Wagner (Kancelaria TIGGES Rechtsanwalte), Katarzyna Sokołowska (Agencja Inwestycji i Promocji Nadrenii Północnej-Westfalii NRW. Invest) i Zbigniew Popowski. Przedstawiciele FG SA zaprezentowali ofertę wsparcia sektora MŚP w zakresie internacjonalizacji biznesu. K

w www.fg.pl

KSSE w każdej gminie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) SA zaprosiła 22 stycznia br. przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta Świętochłowice na spotkanie z cyklu »business mixeR w KaŻdej gminie«. Gospodarzami wydarzenia byli daniel begeR – prezydent miasta i dR Hab. Rafał Żelazny – wiceprezes Zarządu KSSE. Formuła spotkania polega na zwięzłej prezentacji możliwości, jakie stają przed osobami prowadzącymi firmy w momencie, gdy za sojusznika biznesu wybierają KSSE SA. Wiceprezes Żelazny przygotował wystąpienie »Twoja firma a obecne makrootoczenie«, z kolei menedżer ds. rozwoju i inwestycji KSSE SA Tomasz Noga poinformował zebranych, jak uzyskać wsparcie dla biznesu. W agendzie konferencji znalazł się również czas na dyskusję i networking. K

Klub biznesowy » aRena zabRze« – 1 maRca 2023

W biznesie chodzi o kontakty

Zudziałem ok. 150 przedstawicieli firm odbyło się II Śniadanie Biznesowe zorganizowane z inicjatywy Rady gospodaRczej pRzy pRezydencie miasta zabRza. Celem zabrzańskich spotkań jest dialog środowiska biznesowego z władzami miasta. Przedsiębiorcy, choć reprezentują szerokie spektrum rodzajów działalności, borykają się z podobnymi problemami, które należałoby pokonać, aby rozwijały się ich biznesy, rosło zatrudnienie, a miasto mogło wykorzystać potencjał gospodarczy. Radzie Gospodarczej przy prezydencie miasta Zabrza zależy na integracji środowiska przedsiębiorców oraz wymianie kontaktów i doświadczeń dla lepszej współpracy. Marcowe wydarzenie moderował Janusz Dramski.

Zagadnieniem przewodnim drugiego w 2023 r. śniadania były wyzwania HR w zabrzańskich firmach – w tym kwestie: pozyskiwania pracowników, zapobiegania zjawisku fluktuacji kadr, tworzenia jak najkorzystniejszego otoczenia dla zatrudnionych. W agendzie wydarzenia znalazła się prezentacja „wyzwania HR-we na co dzień w małycH i ŚRednicH pRzedsiĘbioRstwacH” przygotowana przez Agatę Hagno (DPM Sp. z o.o.). Drugą prezentację HR-ową – zatytułowaną „Instrumenty wspierające obecnych i przyszłych pracodawców oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu” – przygotował PUP Zabrze.

W programie eventu znalazło się również wystąpienie pt. „Inwestycje drogowe. Stan na rok 2023”, które przedstawiła Danuta Bochyńska-Podloch (Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu). Frekwencja spotkania była wysoka – wśród osób zabierających głos znaleźli się przedsiębiorcy z Zabrza, Rudy Śląskiej, Tarnowskich Gór, Bytomia, Gliwic i Katowic. Władze samorządowe reprezentowały prezydent Zabrza małgoRzata mańKa-szuliK i II z-ca prezydenta miasta KataRzyna dzióba K

74 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153
w REgIONIE | miasta i biznes | business MiXer Ksse • internacJonalizacJa – nieMcy • biznes w zabrzu

Ruda Śląska: miasto otwartych możliwości

pRezydent Rudy ŚląsKiej micHał pieRończyK, wiceprezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) SA dr hab. Rafał Żelazny i prezes Zarządu ŚIP Sp. z o.o. Joanna Sochacka spotkali się z przedsiębiorcami w czasie konferencji z cyklu KSSE Business Mixer »KSSE w każdej gminie« (29 marca br.). Tematem wystąpień były: relacje firma–makrootoczenie, źródła i sposoby wsparcia dla biznesu, warunki uzyskania kom-

Biznes, nowe otwarcie

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa (OIPH) w Tychach zorganizowała seminarium poświecone dostępności środków pomocowych UE w perspektywie 2021-2027 dla biznesu (Galerii StrefART w Tychach 29 marca). Konferencja odbyła się we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa Jakub Chełstowski. W agendzie seminarium zostały przewidziane wystąpienia m.in. prezesa Zarządu OIPH w Tychach Zbigniewa Gieleciaka oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ŚCP SA i Funduszu Górnośląskiego SA. K w izba.tychy.pl

pleksowej obsługi biznesu z pomocą Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Prezentację konferencyjną przygotował również Tomasz Noga (KSSE SA). Do zebranych zwrócił się też II z-ca prezydenta miasta ds. gospodarki komunalnej Jacek Morek. Blok pytanie–odpowiedź zakończył Business Mixer, w którego finale odbyły się networking i wymiana opinii, które organizatorzy traktują jako informację zwrotną z wydarzenia. K

zgodnie z mottem pRomocyjnym: » miasto otwartych możliwości« – Ruda Śląska stanowi atrakcyjny obszar do inwestycji. Atutami miasta jest dostępna infrastruktura, sieć komunikacyjna, a przede wszystkim potencjał ludzki. Ruda Śląska stawia m.in. rozwój firm sektora MŚP. K w www.ksse.com.pl

Jak finansować innowacje i B+R?

aHK polsKa i Kpmg w polsce zapRosili pRzedsiĘbioRców zRzeszonych w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK) na śniadanie biznesowe (4 kwietnia). Tematem części szkoleniowej była »Ścieżka SMART – modułowa rewolucja w finansowaniu działalności B+R i innowacyjnej przedsiębiorstw« . Kiejstut Żagun i Maciej Chlewicki (KPMG) mówili o programie »Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – FENG 2021-2027«, który stanowi nową możliwość finansowania rozwoju innowacyjnych produktów i technologii. Prelegenci wyjaśnili, jakie projekty mogą uzyskać wsparcie, jakie czynniki zwiększają szanse na uzyskanie dofinansowania oraz jak zmaksymalizować korzyści dla przedsiębiorstwa. Spotkanie poprowadziła Elżbieta Duraj – kierownik Biura Regionalnego AHK w Katowicach. K

w ahk.pl

wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 75
SpOtKaNIa w »StaCjI BIBlIOtEKa«, w galERII StREfaRt, w » pROdIżu« | wydaRzenia | w REgIONIE

b tRamwaje ŚląsKie sa podpisały umowĘ na modeRnizacjĘ toRowisKa w ciągu ulicy Wolności w centrum Zabrza (9 stycznia). Inwestycja jest elementem »Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego« współfinansowanego przez Unię Europejską. Spośród siedmiu ofert wybrano dokumentację Przedsiębiorstwa Inżynieryjnych Robót Kolejowych Tor-Krak Sp. z o.o. wartości ok. 12,3 mln zł brutto. W uroczystości podpisania umowy uczestniczyły prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik i II z-ca prezydenta miasta Katarzyna Dzióba. Umowę podpisali: Henryk Kolender i Jacek Kaminiorz (Tramwaje Śląskie) oraz Wiesław Niedziela (Tor-Krak Sp. z o.o.). w www.tram-silesia.pl

b »RoK walKi, RoK pomocy« – pod taKim Hasłem została zorganizowana konferencja prasowa Caritas Archidiecezji Katowickiej (24 lutego). W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli: abp Wiktor Skworc – metropolita katowicki, ks. Łukasz Stawarz – dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej, Marcin Chroszcz –dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej UW oraz Grzegorz Żymła i Daniel Binda (Caritas Archidiecezji Katowickiej). Uczestnicy konferencji poinformowali o formach i rodzajach wsparcia oraz efektach podjętych działań na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. w www.katowice.caritas.pl

b na tRzy dni pRzed z intel® extReme masteRs Katowice

w Hali »Spodek« (10-12 lutego 2023) z przedstawicielami lokalnych mediów spotkali się: prezydent miasta Katowice Marcin Krupa, managing director w ESL Gaming Polska Aleksander Szlachetko, senior account manager ESL Gaming Polska Aleksandra Zwierzyńska. Jedenasta edycja turnieju była powrotem IEM po okresie pandemicznym. Ponownie został rozegrany turniej Counter Strike, Star Craft II, turniej żeński CS:GO oraz nowy turniej wyścigów wirtualnych. W pełnej krasie wróciły targi sprzętu, gier i e-sportu. w www.eslfaceitgroup.com

b w siedzibie fundacji pomoc maltańsKa – maltańsKa słuŻba medyczna odbyła się konferencja prasowa z okazji III edycji „Dnia Chorego” w Katowicach. Prezes Fundacji dr n med Marcin Świerad i wiceprezes Mariusz Glenszczyk zaprezentowali zakres działań zrealizowanych w formie programów medycznych i akcji pomocowych w 2022 r. Fundacja podpisała porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach. W uroczystym podpisaniu porozumienia uczestniczył dyrektor WPR Łukasz Pach (13 lutego). Dzięki ofiarności Zakonu Maltańskiego z Wlk. Brytanii, Hiszpanii i USA został zakupiony nowoczesny ambulans z napędem na 4 koła. Klucze do karetki wręczył dyrektor wykonawczy Order of Malta USA Michael J. Stankiewicz. Piotr Porosiński – dyrektor Meden-Inmed Sp. z o.o. i prof. Marek Gzik przekazali Fundacji nowoczesny automatyczny resuscytator o wartości 70 tys zł. w www.pomocmaltanska.org/oddzialy/katowice

b w siemianowicacH ŚląsKicH powstał Wieloośrodkowy Zintegrowany Instytut Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego. Zadania w ramach projektu medycyny nuklearnej opiewają na kwotę ok. 13,5 mln zł. Wartość całego projektu »Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego« to blisko 29 mln zł – dofinansowanie ze środków UE wynosi 24,6 mln zł. W uroczystości symbolicznego przecięcia wstęgi uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, samorządu Województwa Śląskiego, władze Siemianowic Śląskich oraz kierownictwa Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Gospodarzem wydarzenia był dr n. med. Mariusz Nowak – dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich (28 marca). w www.clo.com.pl

b Koleje ŚląsKi – Regionalny pRzewoźniK Kolejnowy poinformował media o pilotażowej ofercie »Metro« zaproponowanej w Tychach. Jak wyjaśnili Maciej Zaremba i Aldona Węgrzynowicz (Koleje Ślaskie) – celem pilotażu jest wdrożenie idei przejazdu »1 przystanek – 1 złoty«. Ważność biletu jednorazowego wynosi 20 minut – i dotyczy połączeń: Tychy Lodowisko – Tychy Grota Roweckiego – Tychy Aleja Bielska – Tychy Zachodnie – Tychy – Tychy Żwaków. Nowe rozwiązanie będzie testowane przez Koleje Śląskie w okresie 1 kwietnia – 30 czerwca 2023 r. w www.kolejeslaskie.com/obsluga-podroznych

76 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153 w REgIONIE | wydaRzenia | fOtOREpORtERZy mIESIęCZNIKa »EuROpERSpEKtywy«

pRopeRty foRum ŚląsK – wydaRzenie towaRzyszące 4 design days 2023 – stanowiło platfoRmĘ wymiany opinii na temat Rozwoju Regionu Ku nowoczesnoŚci.

Property Forum Śląsk 2023 –region ku nowoczesności

WpRogRamie » pRopeRty foRum ŚląsK « (miĘdzynaRodowe Centrum Kongresowe w Katowicach – 27 stycznia 2023 r.) znalazły się dyskusje i wystąpienia samorządowców, inwestorów i deweloperów, będących podmiotami rynku nieruchomości w województwie śląskim. We wnioskach, które pojawiły się ad hoc w czasie forum, pojawił się postulat wykreowania jednolitego profilu inwestycyjnego województwa śląskiego, który ułatwi przyciąganie inwestycji w nieruchomości.

Organizatorzy Property Forum Śląsk zorganizowali konferencję w formule czterech ścieżek tematycznych: 1) nowoczesna i zielona aglomeracja, 2) miasta potrzebują nieruchomości, 3) kapitał miasta: ludzie, edukacja, jakość życia, 4) katowickie hotele. W dyskusji » city talK – nowoczesna i zielona aglomeRacja « uczestniczyli: Jolanta Jaworska – wiceprezes ABSL, dyrek-

Nowy rozdział dla PwC

4 od 13 stycznia 2023 R. centRum Usług Wspólnych (CUW) PwC wzmocniło swoją obecność w Katowicach, kontynuując trwający od 2009 r. rozwój firmy w najwyższym biurowcu w Katowicach – .KTW II. Centrum zajmuje się świadczeniem usług wsparcia dla działów audytu finansowego, doradztwa podatkowego oraz usług kadrowych, księgowych i zakupów dla spółek PwC, które są zlokalizowane w ok. 50 krajach na świecie. Obecnie w Centrum pracuje niemal 1,6 tys. osób. Od 2016 r. katowickie PwC SDC ma biuro w Opolu, gdzie pracuje ok. 160 specjalistów.

tor ds. publicznych i regulacyjnych IBM

Polska & Kraje Bałtyckie, Kazimierz Karolczak – przewodniczący Zarządu GZM, anna jedynaK – wicemarszałek województwa śląskiego, janusz micHałeK – prezes

Zarządu KSSE SA (na zdj. po prawej), Maciej Nowak – I z-ca rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Aurelia

Rachtan – senior development manager

Panattoni i Maciej Wójcik – partner zarządzający TDJ Estate. Debatę moderowała Karolina Markowska (Portalsamorzadowy.pl).

W rozmowie poświęconej inwestycjom deweloperów uczestniczyli przedstawiciele: PFR Nieruchomości SA, Alta SA, TDJ Estate oraz miast Tarnowskie Góry i Katowice. O uwarunkowaniach procesu tworzenia miejskości

dla satysfakcji ludzi rozmawiali przedstawiciele: ASP w Katowicach, NOSPR, Uniwersytetu Śląskiego, PTWP SA – operatora Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach i »Spodka«, ING Hubs Poland oraz organizatora wydarzenia »Europejska Stolica Nauki Katowice 2024«. W dyskusji na temat branży hotelarskiej brały udział osoby reprezentujące: Qubus Hotel Management, Wydział Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta w Katowicach oraz Mercure Katowice Centrum, Moxy Airport Katowice, Puro Hotel Development Sp. z o.o. K

W uroczystości przecięcia wstęgi uczestniczyli m.in. Rosie Blackham – partner PwC UK i członek zarządu PwC SDC w Katowicach, Piotr Nogajczyk – partner PwC w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej i prezes zarządu PwC SDC w Katowicach, Andrzej Paschek – dyrektor zarządzający PwC Service Delivery Center w Katowicach, Marcin Krupa – prezydent miasta Katowic, Bartłomiej Solik – partner zarządzający w TDJ Estate.

Powierzchnia najmu biurowca

.KTW II liczy ok. 40 tys. m2 w najwyższym standardzie technicznym klasy A. PwC Service Delivery Center zajmuje ok. 13 tys. m kw. na 9 piętrach. Dzięki tej lokalizacji, PwC SDC sąsiaduje ze Strefą Kultury – opodal siedziby NOSPR, Międzynarodowego

Centrum Kongresowego, Hali Widowiskowej Spodek. K w www.pwc.pl/pl/media

wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 77 RyNEK NIERuChOmOśCI | Katowice dla inwestoRów | REal EStatE

Modernizacja Kanału Regatowego

4 maRszałeK województwa śląskiego Jakub Chełstowski,

Kolejną inwestycją województwa ŚląsKiego w Rozwój tuRystyKi Regionu jest utwoRzenie biuRa odpowiedzialnego za pRomocjĘ biznesową.

Silesia Convention Bureau ze wsparciem władz regionu

WKonfeRencji inauguRującej powstanie silesia conVention Bureau uczestniczyli m.in. marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Marek Gzik i prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej (ŚOT) Adam Wawoczny.

„Województwo śląskie charakteryzuje się różnorodnością potencjału turystycznego, posiada wysokiej jakości infrastrukturę, jest bardzo dobrze skomunikowane i dysponuje bogatym zapleczem atrakcji turystycznych” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

wicemarszałek Łukasz Czopik, członek Zarządu Województwa Krzysztof Klimosz, poseł na Sejm RP Wojciech Saługa, radny Sejmiku Województwa Marek Kopel i prezes Zarządu Parku Śląskiego Paweł Bilangowski uczestniczyli w podpisaniu umowy pt. modeRnizacja Kanału Regatowego w paRKu ŚląsKim. Rewitalizacja odbędzie się w dwóch etapach – pierwszy obejmie remont nabrzeży wraz z odmuleniem kanału oraz wymiany mostków wraz z remontem wyspy, a drugi dotyczy nasadzenia roślin oraz rewitalizacji alejek dojazdowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą. W wydarzeniu zorganizowanym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego obecni byli przedstawiciele konsorcjum realizacyjnego: Jacek Garbacz (PBW Inżynieria) i Urszula Garbacz – zarządca sukcesyjny. K

4 paRK ŚląsKi ogłosił pRzetarg na »Modernizację Kanału Regatowego« w maju 2022 r. Obiekt znajduje się w centralnej części Parku – między aleją Fali i promenadą Gen. Jerzego Ziętka. Projekt modernizacji Kanału zostanie zrealizowany ze środków pochodzących z Programu »Jessica« (wartość to 17,16 mln zł) przez konsorcjum firm z Wrocławia: PBW Inżynieria Sp. z o.o. i Probudowa Sp. z o.o.

w www.slaskie.pl

„W ostatnich latach odwiedzało je prawie 6 mln osób rocznie zostawiając w regionie ok. 6 mld zł na rok. To wszystko sprawia, że region stanowi atrakcyjną destynację także dla organizacji wydarzeń biznesowych” – podkreślił. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dotował Silesia Convention Bureau kwotą 1 mln zł. Agnieszka Sikorska – dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej wyjaśniła, że Silesia Convention Bureau rozpoczęło działalność w ramach ŚOT i wykorzysta istniejącą strukturę prawną Organizacji oraz renomę i doświadczenie ŚOT. Silesia Convention Bureau zajmie się turystyką biznesową, współorganizacją spotkań biznesowych, organizacją kongresów i konferencji. W czasie spotkania założycielskiego Adam Wawoczny mówił, że ponad połowę gości hotelowych w regionie stanowią klienci korporacyjni. Z ich pobytem wiążą się korzyści tak dla firm hotelarskich i gastronomicznych, firm oferujących atrakcje turystyczne i wydarzenia motywacyjne, jak i dla regionu, który jest pozycjonowany jako destynacja w sektorze turystyki biznesowej.

» potĘgujemy twój biznes « – Hasło silesia conVention buReau – nawiązuje do celu działania nowej organizacji, czyli promocji województwa śląskiego jako atrakcyjnego kierunku dla organizacji wydarzeń biznesowych.

4 ŚląsKa oRganizacja tuRystyczna podpisała poRozumienia z pieRwszymi kilkunastoma podmiotami współpracującymi w ramach Silesia Convention Bureau. W gronie pierwszych konsorcjantów znaleźli się: AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Arche Hotel Częstochowa, Business Service Galop PSO, Cistericum – Bel Mon Resort, Hotel Fajkier Wellness & SPA, Fundacja Wydziału Prawa i Administracji UŚ Facultas Iuridica, Grupa DE – Dream Events, Hurtownia Adrenaliny, Kaminski Rafał Kamiński – Open Mind Team, Mariacki Sp. z o.o. (Best Western Hotel Mariacki – Restauracja Browar Mariacki), Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, PTWP Event Center, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Stadion Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zamek Piastowski w Raciborzu, ZPiT Śląsk im. Stanisława Hadyny oraz ZIAD Bielsko-Biała SA. 18 stycznia br. Biuro promowało się w czasie Forum Branży Eventowej (Expo XXI, Warszawa).

w silesiaconvention.pl

78 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153 uRZąd maRSZaŁKOwSKI wOjEwódZtwa śląSKIEgO | inwestycje
K
pawEŁ BIlaNgOwSKI, paRK śląSKI

83 \\ Intel® Extreme Masters po raz jedenasty w Katowicach – CounterStrike CS:GO i StarCraft® IIponownie w »Spodku«. W agendzie turnieju –»EFG Esports Forum«.

87 \\ Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska – wizyta wicepremiera Glińskiego w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

87 \\ „Pomóżmy dzieciom, aby każdy z nich stał się tym, kim stać się może” – Nowe liceum w Katowicach na 30-lecie istnienia WSP im. Janusza Korczaka.

89 \\ 4 Design Days 2023 –spotkanie ekspertów, architektów, projektantów, deweloperów, samorządowców pod hasłem: »Together 4 Humanity«.

Magazyn

Rozmaitości miesięcznika euRopeRspektywy

inauguracja orgaNowa vol. 1 / Salonen / apkalna

dyrygent esa-Pekka Salonen

// wykonawcy:

NoSPr, iveta apkalna – organy

Witold Lutosławski, IV Symfonia, Esa-Pekka Salonen, Sinfonia concertante na organy i orkiestrę, Béla Bartók, Suita z baletu „Cudowny Mandaryn” op. 19

»Dzień, na który czekaliśmy jeszcze zanim pierwsza z milionowych części organów wyszła spod ręki Antona Škrabla. Dzień ogromnej radości i dumy, ale i dzień wielkiej niewiadomej. Nikt z nas tak naprawdę nie wie, jak ten monumentalny instrument zabrzmi przy pełnej sali. Nikt nie wie, jaką rolę przypisze mu wybitny fiński dyrygent, kompozytor – Esa-Pekka Salonen – w utworze zamówionym u niego specjalnie na tę okazję«. Piszemy na str. 85

© EuropErspEktyWy – foto. Marta rychlik, 2023

równość, czyli nie dyskryminuję

W W tym wydaniu podjęliśmy w kilku miejscach kwestie związane z kobietami. Szczególnie ważny w moim odczuciu jest wywiad z Kanclerz Katarzyną Woszczyną, inicjatorką Certyfikatu Równości Płac, którym wyróżniane są przedsiębiorstwa dbające o równość płac kobiet i mężczyzn.

O trudnościach kobiet ciągle za mało się mówi (chociaż niektórzy pewnie chcieliby skontrować, że mówi się o tym zdecydowanie zbyt wiele). Ludzie nie uświadamiają sobie, że kobiety (nie tylko w pracy zawodowej) muszą na każdym kroku udowadniać swoje kompetencje i umiejętności – no bo jak kobieta może pracować w przemyśle, być inżynierką, zarządzać zespołem (a jak złożonym wyłącznie z mężczyzn – biada!), a co dopiero zarządzać firmą?!

Stereotypowe role społeczne narzucają kobiecie rolę opiekunki domowego miru – i wiele z nas nie chce tej roli porzucać, mimo pracy zawodowej. Dlatego pracują na dwa etaty – jeden w pracy, drugi – w domu. O tym zaangażowaniu powinni pamiętać ci wszyscy, którzy drwią z inicjatyw równościowych. Nie należy także zapominać, że założenie rodziny zawsze będzie miało wpływ na pracę zawodową. Rok – czasem dwa lata przerwy – przez wielu pracodawców nie bywa mile widziany, a takie wykluczające podejście powinno

Trener etykiety biznesu

odejść w niebyt. Nie lubię jednak, gdy menedżerka, której firma osiąga świetne wyniki, jest postrzegana tylko przez pryzmat „kobiecego biznesu”. Zarządzanie to zarządzanie, nie ma płci i nie powinno być jedynym czynnikiem podkreślanym przez media.

Wiele można by także mówić o „męskich branżach”.

I nie mam tu na myśli jedynie przemysłu ciężkiego czy IT –chociaż tamtejsze specjalistki muszą zapewne nieustannie walczyć z krzywdzącymi stereotypami. Pomyślmy chociażby o uczelniach wyższych – mimo że statystycznie kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn, na karierę naukową wciąż decyduje się mniej pań. I znów – gdy kobieta zostaje rektorem uczelni wyższej, pierwsze komentarze są związane właśnie z płcią, niezależnie od jej stażu naukowego i administracyjnego oraz osiągnięć na tym polu.

Patrzymy przez pryzmat płci. A raczej – do tej pory w większości tak patrzyliśmy. Obserwuję, co dzieje się obecnie w dyskursie publicznym – jak młodzi ludzie zaczynają używać form nijakich albo zaczynają eksperymentować z językiem. Często nie utożsamiają się z żadną płcią kulturową – i to, jak mi się wydaje, jest kolejny czynnik, który zwiększy popularność takich certyfikatów równościowych.

Czy tego byśmy sobie życzyli, czy nie, w życiu społecznym zaczynają uczestniczyć pokolenia, które mają zupełnie odmienne myślenie o tożsamości, dlatego wszelkie działania równościowe w firmach stają się szczególnie istotne. K

Panie mają pierwszeństwo?

Zapewne wszyscy znają zasadę etykiety towarzyskiej „panie mają pierwszeństwo”. Stosowanie tej reguły jako uniwersalnej jest błędem. Istnieje bowiem wiele sytuacji, w których jest odwrotnie. Przykłady? Mężczyzna pierwszy przechodzi przez drzwi, gdy otwierają się one do wewnątrz i przytrzymuje je kobiecie. Szarmanccy panowie przytrzymują paniom płaszcz podczas ubierania. Warto pamiętać, że najpierw mężczyzna powinien ubrać swój płaszcz, a potem dopiero pomóc kobiecie, żeby nie zgrzała się, kiedy on będzie się ubierał. Wchodząc po schodach kobieta idzie pierwsza, ale przy schodzeniu mężczyzna powinien iść przodem. W obu sytuacjach asekuruje kobietę przed upadkiem.

Co więcej, w etykiecie biznesu nadrzędna jest hierarchia służbowa. Pierwszeństwo ma zawsze osoba wyższa rangą. Płeć nie ma znaczenia.

Może się zdarzyć, że kobieta nie będzie chciała „korzystać” z przywilejów etykiety towarzyskiej, bo w XXI wieku bywają w tym temacie inne przekonania. Chcąc postępować zgodnie z zasadami savoir-vivre, należy pamiętać, że żadne zasady nie są sztywne, a najważniejsze jest okazanie szacunku, taktu i życzliwości.

80 EUROPERSPEKTYWY | ISSN 1896-3579 | ROCZNIK XVII | wydaNIE 153 | ROZmaItOśCI magaZyN mIESIęCZNIKa | RozmaitoŚci | ESpRESSO Z REdaKtOR NaCZElNą
»Go Classy«

»Serce za Serce« w walce z Covid-19

Wiosną 2020 r. Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) uruchomiło projekt wyróżnienia statuetką »Serce za Serce w walce z koronawirusem«. W br. statuetki przyznane przez SWBN otrzymali: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, Grupa Delta Trans, Biblioteka Śląska w Katowicach. Nagrody odebrali również przedstawiciele: Samodzielnego Publiczny ZOZ MSW w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi, Telewizji ATV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Żeńskiej Orkiestry Salonowej PGG SA. W ceremonii wręczenia statuetek wzięli udział: płk Tadeusz Koczkowski, prof Krzysztof Simon oraz dr Stanisław Dyląg. K

Piętnaste urodziny Telewizji TVS

Telewizja Silesia (TVS) – pierwsza regionalna stacja telewizyjna o profilu informacyjno-rozrywkowym w Polsce – jest dzisiaj stacją o zasięgu ogólnopolskim. Kanał jest dostępny na DVB-T na Śląsku oraz we wszystkich platformach cyfrowych, w większości sieci kablowych i na niekodowanym przekazie satelitarnym (FTA). Start stacji nastąpił 29 marca 2008 r. Gospodarzem inauguracji TVS był Arkadiusz Hołda – prezes TV Silesia. Dyrektorem, pełnomocnikiem Zarządu TVS Sp. z o.o. jest Małgorzata Piechoczek. Siedziba główna znajduje się w Katowicach przy pl. Grunwaldzkim. Z okazji XV urodzin została zorganizowana »Urodzinowa trasa koncertowa TVS« (maj – październik 2023). K w www.tvs.pl

Nagrody i odznaczenia

Tadeusz Koczkowski – prezes zarządów Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) oraz Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) przewodniczył spotkaniu otwierającemu nowy rok w działalności obu organizacji. Wydarzenie odbyło się 27 stycznia br. w sali Parnassos Biblioteki Śląskiej. W programie spotkania znalazło się wystąpienie dr. Arkadiusza Kuzio-Podruckiego na temat 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 1863. Wykład inaugurujący rok szkoleniowy KSOIN i SWBN wygłosił gen. Paweł Pruszyński. W agendę spotkania weszła gala uhonorowań i wyróżnień. »Panteonami SWBN« zostali nagrodzeni: Tadeusz Donocik, Paweł Pruszyński (obaj – SWBN), Barbara Dolniak – b. marszałek Sejmu RP, prof. Marek Gzik – przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskie-

go, ks. gen. Stanisław Rospondek, Zenon Wojtanis, Wiktor Pawlik i płk Grzegorz Gdula. Pierścień w imieniu nagrodzonego Arkadiusza Hołdy odebrała dyrektor Telewizji TVS Małgorzata Piechoczek.

Pierścienie 100-lecia Niepodległości RP odebrali: dr hab. Aleksandra Wentkowska, prof. Uniwersytetu Śląskiego – pełnomocnik RPO w Katowicach, Beata Twardowska – prezes Fundacji Śląskie Anioły, Beata Powolny – artystka sceniczna, Kazimierz Karolczak – przewodniczący Zarządu Metropolii GZM.

Pierścienie Patrioty otrzymali: Halina Rostkowska-Niemczyk –redaktor naczelna, wydawca magazynu LaMetD »La Mode et la Diplomatie«, dr hab. Ignacy Petecki – prezes Zarządu Grupy Petecki w Łodzi, Yvette Popławska – redaktor naczelna MS AADP Virtualia ART, Marian Kurzal – wiceprezes Zarządu Noma 2 Sp. z o.o., dyrektor Zakładu Projektowania i Montażu Systemów Elektronicznych Noma 2 Sp. z o.o. Bogdan Grabowski (Grabowski Export-Import) odebrał statuetkę »Laur Bezpieczeństwa Biznesu«. K

w www.swbn.pl

wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 81 telewizJa tVs (2008-2023) • sPotKanie w Ksoin |  wydaRzenia | ZapROSIlI NaS
> Katowice — BiBlioteKa ŚląsKa – 30 stycznia 2023

b Prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz i prezydent Katowic Marcin Krupa podpisali list intencyjny w sprawie organizacji w Katowicach Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn EuroBasket 2025. Ostatni turniej koszykarski rangi mistrzostw Europy odbył się w Katowicach w 2009 r., gdy polskie koszykarki zdobyły tytuł mistrzyń. W czasie konferencji prasowej w katowickiej Willi Goldsteinów zostały zaprezentowane pierwsze szczegóły wydarzenia, które współorganizują federacje polska, cypryjska, fińska i łotewska. w www.pzkosz.pl

b W dniach 11-29 stycznia br. odbyły się Mistrzostwa Świata 2023 Polska-Szwecja w Piłce Ręcznej. Turniej był poprzedzony wydarzeniami z udziałem ambasadorów mistrzostw Sławomira Szmala i Iwony Niedźwiedź. Utytułowani reprezentanci Polski promowali turniej i m.in. trenowali 4 stycznia z uczniami Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu. W treningu wzięli udział m.in. członkowie Zarządu Województwa Śląskiego Anna Jedynak i Krzysztof Klimosz oraz prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. K

b Hokeiści GKS Katowice obronili tytuł najlepszej drużyny w kraju. W finale fazy play-off Polskiej Hokej Ligi GKS Katowice wygrał z GKS Tychy. Katowiczanie wywalczyli tym samym prawo do gry w Pucharze Kontynentalnym. Złotą drużynę prowadzi trener Jacek Płachta. Katowice mają już osiem tytułów mistrza kraju w hokeja. Drużyna GKS-u w zakończonym sezonie odnotowała również udział w Hokejowej Lidze Mistrzów oraz wygraną w meczu o Superpuchar Polski 2022. w hokej.gkskatowice.eu

b Sound Of Gravity Spodek Katowice – Ekstremalny Teatr przyciągnął do Spodka miłośników freestyle motocrossu, dirt jumpingu i skate (25 lutego). Sporty ekstremalne wróciły do katowickiej hali po 10-letniej przerwie – przypomniał o tym organizator Maciej Kiwak. Ambasadorami wydarzenia byli Dawid i Szymon Godziek (freestyle BMX i MTB) oraz Bartek Oskroba (scootering). Publiczność miała okazję wejść do strefy »Pit Party«. w https://tinyurl.com/8k5t4xh4

b W agendzie Intel® Extreme Masters Katowice 2023 znalazła się konferencja biznesowa »EFG Esports Forum« (10-11 lutego). W czasie spotkania przedstawiciele branży gier wideo i branży esportowej, partnerzy biznesowi oraz liderzy opinii dyskutowali – w obecności uczestników trzydniowego turnieju esportowego w stolicy aglomeracji górnośląskiej –o przyszłość branży esportu. Organizatorzy zaproponowali dwie ścieżki konferencji: »Esports Elevated. Trends and perspectives« oraz »Esport: kreatywna szansa dla europejskiej gospodarki cyfrowej. Przykład Polski«. Konferencję otworzyła dyrektor zarządzająca EFG Polska Aleksander Szlachetko. Miasto Katowice reprezentowali w dyskusji: Mariusz Jankowski – naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miasta Katowice i Wojciech Maroszek – z-ca dyrektora ds. Katowickiego Hubu GamingowoTechnologicznego. w www.eslfaceitgroup.com/pl/esports-forum

b Fundacja Śląskie Anioły zorganizowała »Bieg Śląskich Aniołów«. Dziewiąta edycja imprezy była wyjątkowa ze względu na promocję aktywności zdrowotnej wśród seniorów. Imprezę otworzyła prezes Fundacji Beata Twardowska. Charytatywny bieg i marsz nordic walking odbywał się na dystansie 5 km. Dla dzieci zostały przygotowane dystanse 200 i 400 m. Bieg odbył się na terenie Doliny Trzech Stawów w Katowicach. Znakiem rozpoznawczym imprezy jest białe przebranie uczestników. w www.slaskie-anioly.pl

b Międzynarodowy Zlot Pojazdów Amerykańskich »American Cars Mania« odbędzie się w dniach 16-18 czerwca (Lotnisko Muchowiec). 27 lutego br. odbyło sie podpisanie umowa między prezydentem Katowic Marcinem Krupą i przedstawicielami Polsko-Amerykańskiej

Fundacji ACM. w www.americancarsmania.pl

82 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153 magaZyN mIESIęCZNIKa »EuROpERSpEKtywy« | spoRt i ReKReacja | ROZmaItOśCI Rozmaitości
fot. wKatowicacH.eu – © maja ostRowsKa-lindneR

Intel® Extreme Masters

po raz jedenasty w Katowicach

Intel® Extreme Masters (www.intelextrememasters.com) debiutowały w 2006 r. – od 2013 r. światowe finały turnieju odbywają się w hali widowiskowej »Spodek« w Katowicach. W br. »Spodek« i Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach w ciągu trzech dni trwania IEM Katowice 2023 – jednego z najlepiej rozpoznawalnych na świecie turniejów esportowych – odwiedziło ok. 65 tys. osób. Po trzech latach przerwy – spowodowanej epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) – powrócił dwa turnieje główne (Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) i StarCraft® II), dwa turnieje towarzyszące oraz IEM Expo 2023. O główną nagrodę ESL Pro Tour (EPT) CS:GO Championship rywalizowały międzynarodowe zespoły G2 Esports i Heroic, które przeszły selekcję z grona 24 topowych grup esportowych. Pula nagród wynosiła 1 mln dolarów. Stawką był też awans do turnieju IEM Cologne 2023 (wygrał zespoł G2 Esports – pro.eslgaming.com/worldranking/csgo/team/58).

Stawka w turnieju StarCraft® II wynosiła 500 tys. dolarów –walkę o tytuł mistrza świata rozstrzygnęli między sobą zawodnicy Cho „Maru” Seong-ju (Korea Płd.) i Li „Oliveira” Peinan (Chiny). Wygrał ten drugi. Silnym polskim akcentem IEM Katowice 2023 był finał w CS:GO (ESL Impact) składu NAVI Javelins przeciwko Nigma Galaxy. Polki – w składzie: Wiktoria Janicka (vicu), Angelika Kozłowska (Angelka), Hania Pudlis (Hanka), Karolina Kasprzyk (Liina), Danuta Grajkowska (Danuu) – niestety przegrały po dogrywce z utytułowanymi rywalkami z Rosji, Rumunii i Słowacji. Katowice odnotowały debiut nowego turnieju ESL R1. Udanie wypadły targi IEM Expo – gry wideo, cosplayerzy, influencerzy, prezentacje sprzętu – nie zabrakło atrakcji, które przyciągnęły dużą widownię połączoną pasjami i zamiłowaniami. K

P https://tinyurl.com/tnwweu3d

SnowFest Festival 2023 Powered by TAURON

Zimę pożegnaliśmy dawno temu – na moment jednak wracamy do tego okresu, bowiem fotoreporterzy miesięcznika »Europerspektywy« w dniach 3-4 marca uczestniczyli w jednym z najciekawszych festiwali zimowych w Polsce: »SnowFest Festival«. „Od 10 lat Festiwalu Muzyki i Sportów Zimowych rozgrzewa tych, którzy nie zapadają w festiwalowy sen zimowy” –napisali organizatorzy w zaproszeniu. „To już kultowa propozycja dla osób, które chcą się bawić

i tańczyć bez względu na porę roku”. Na dwóch scenach wystąpiło ponad 50 artystów wyk0nujących elektronikę, hip-hop, brzmienia alternatywne i inne style muzyczne.

W rywalizacji freestyle’owej i snowboardowej

SnowFest Games Accelerated by Taycan wygrali: Kamil Knop, Wiktor Kozarski oraz Nikodem Franczak w kategorii »Snowboard«, Jan Krzysztof, Szczepan Karpiel-Bułecka, Mateusz Augustyn i Robert Szul w zawodach w kategorii Freeski.

Kolejna edycja SnowFest Festival w Szczyrku jest zapowiedziana na 1-2 marca 2024.

w www.snowfest.pl

wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 83 snowFest FestiVal 2023 Powered by tauron • intel® eXtreMe Masters Katowice 2023 |  fotoRepoRtaŻ Magazyn

magaZyN ROZmaItOśCI | film, plastyKa, muzyKa, KsiąŻKa

b „Wytatuowani Śląskiem” - album fotografii. Teksty Beaty Piechy-van Schagen i Barbary Firli, komentujące prace Piotra Muschalika - fotografika kreacyjnego i dokumentalnego - ukazały się w albumie fotograficznym wydanym przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Nowe wydawnictwo „Wytatuowani Śląskiem” jest projektem, który prezentuje fotografie na trzech poziomach narracji: obrazu, osób wytatuowanych oraz interpretacji antropologiczno-historycznej

B Album jest dostępny w sprzedaży w kasach Kopalni Guido w Zabrzu i Sztolni Królowa Luiza.

A Piotr Muschalik – publikacje książkowe artysty:

»Vanitas: Piotr Muschalik - fotografie« (MOK Zabrze 2011), »Fotografie« (red. P. Muschalik, ASP Katowice 2017), »Wytatuwani Śląskiem. Górnośląska i górnicza tożsamość wyrażona tatuażem« (red. P. Muschalik, B. Firla, B. Piecha-van Schagen, ASP Katowice 2021)

b „Wytatuowani Śląskiem” - wystawa fotografii. Prace artysty fotografika dr. hab. Piotra Muschalika, prof. ASP w Katowicach, zebrane w cyklu „Wytatuowani Śląskiem”, zyskały wyraz projektu realizowanego katowicką ASP we współpracy z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Zbiór blisko 40 osób posiadających tatuaże o tematyce górniczej i górnośląskiej został zaprezentowany w czasie wernisażu, który odbył się 27 stycznia br. w Muzeum w Siemianowicach Śląskich. Wystawę uświetnił występ zespołu Strzyga! Ekspozycja została przygotowana we współpracy z Fundacją Art Square.

b »Śląski Fundusz Filmowy – piętnaście lat w akcji«. W katowickim kinie „Kosmos” odbyła się konferencja prasowa z udziałem: Ewy Sadkowskiej (Instytucja Filmowa Silesia Film), Patrycji Młynarczyk (Śląski Fundusz Filmowy) i Macieja Kawalskiego – reżysera filmu „Niebezpieczni Dżentelmeni”. Wydarzenia organizowane w ramach 15-lecia zostały objęte honorowym patronatem marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Partnerem jubileuszu jest również Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA.

b Święto Szlaku Zabytków Techniki »Industriada« odbędzie się 17 czerwca. Motywem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia jest hasło »Sztuka Przemysłu«. Przemysłowe serce Polski bije w województwie śląskim. Tu każdego roku odbywa się INDUSTRIADA – święto Szlaku Zabytków Techniki i największy festiwal dziedzictwa przemysłowego w naszej części Europy. W tym roku to już XIV edycja festiwalu. Koordynator święta - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - ogłosił listę „obiektów zaprzyjaźnionych” XIV edycji »Industriady«. Tytuł ten uzyskały: Browar Mokrskich w Katowicach Szopienicach, Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju, Maszynownia Szybu Chrobry I w Pszowie, Marina Gliwice na Kanale Gliwickim, Pałac Schoena w Sosnowcu oraz Wieża wyciągowa w Porębie. Komisja konkursowa podkreślił ich autentyczność, potencjał obiektu oraz walory historyczne i architektoniczne. w www.industriada.pl

b Alek Rogoziński jest twórcą kryminałów. Zanim zajął się pisaniem powieści kryminalnych był dziennikarzem. Debiutował książką „Ukochany z piekła rodem” (2015). Od tego czasu ukazało się blisko 30 powieści. Z kolei jego krótsze publikacje trafiły do ponad 10 zbiorów opowiadań. Na początku br. spotkał się z czytelnikami w Bibliotece Śląskiej (26 stycznia) – wydarzenie zatytułowane „Kto zabił Kopciuszka?” i inne historie zostało zrealizowane w ramach projektu »ENTER – wejście w świat dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami« sfinansowanego z programu „Kultura bez barier”. Spotkanie prowadził Wojciech Żegolewski. w www.alekrogozinski.pl

b XXXI finał WOŚP odbył się 29 stycznia pod hasłem: »Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych«. Jedną z imprez towarzyszących wydarzeniu był VIII Bieg z WOŚP koordynowany przez Sztab WOŚP Chorzów ZST nr 1. Organizatorów wsparły władze województwa śląskiego, o czym poinformowano w czasie specjalnej konferencji prasowej (9 stycznia) z udziałem: koordynatorki chorzowskiego sztabu WOŚP Alicji Pochmary, z-cy prezydenta Chorzowa Marcina Michalika, członków Zarządu Województwa Krzysztofa Klimosza i Łukasza Czopika, prezes Parku Śląskiego Pawła Bilangowskiego. Bieg koordynował MORiS w Chorzowie reprezentowany przez dyrektor Alinę Zawadę.

84 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153

Organy piszczałkowe Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach: 108 głosów. 2 211 piszczałek drewnianych i 5 449 metalowych (najdłuższa ~10 m, najmniejsza – 7 mm długości). Ponad 1 mln części rozłożonych na 4 poziomach. Ponad 13 m wysokości, 9 m szerokości, 6 m głębokości. Objętość porównywalna do 1-piętrowego domu o powierzchni ponad 150 m2). Budowa została zaplanowana na etapie koncepcji budowy nowej siedziby Orkiestry i była uzupełnieniem projektu „Budowa siedziby NOSPR w Katowicach” (POIiŚ 2007-2013). Finansowanie: ponad 20 mln zł w ramach projektu „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR” (2014-2023) – w tym ok. 16,8 mln zł ze środków UE w dyspozycji MKiDN. K

Wykonawcy: Iveta Apkalna – organy, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Esa-Pekka Salonen –dyrygent • Program koncertu: »IV Symfonia« Witold Lutosławski; »Sinfonia concertante na organy i orkiestrę« Esa-Pekka Salonen (światowa premiera Koncertu na organy i orkiestrę – współzamówienie NOSPR, Berliner Philharmoniker Foundation, Finnish Radio Symphony Orchestra, Orchestre de Paris, Los Angeles Philharmonic, Elbphilharmonie); »Suita« z baletu „Cudowny Mandaryn” op. 19 Béla Bartók.

Fiński kompozytor, dyrygent, waltornista, dyrektor muzyczny San Francisco Symphony

Ewa Bogusz-Moore – dyrektor NOSPR złożyła 11 stycznia br. specjalne życzenia »orgaNowego roku!« melomanom i sympatykom. W czasie konferencji prasowej z udziałem organologa prof. Juliana Gembalskiego i prezydenta Katowic Marcina Krupy poinformowała o dacie inauguracji nowych organów, które powstały w Orglarstvo Škrabl (Słowenia) dla siedziby Narodowej Orkiestry Polskiego Radia. Pracę zrealizowano w porozumieniu z architektem siedziby NOSPR Tomaszem Koniorem i prof. Julianem Gembalskim. K

Esa-Pekka Salonen – twórca »Sinfonii concertante na organy i orkiestrę« przygotowanej na »Inaugurację Organową NOSPR« – został odznaczony przez wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za wybitne zasługi dla popularyzacji twórczości Witolda Lutosławskiego na świecie, ze specjalnym uwzględnieniem serii koncertów symfonicznych i kameralnych, filmów i sesji naukowych »Woven Words. Music begins where words end«. K

w https://tinyurl.com/4cmjdaen

wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 85 INauguRaCja ORgaNOwa VOl. 1 / SalONEN / apKalNa | 13 stycznia 2023 | ROZmaItOśCI Magazyn
w k
© Narodowa o rkiestra Symfoniczna Polskiego
r adia
atowicach –fot. Grzegorz Mart, 2023

ROZmaItOśCI mIESIęCZNIKa »EuROpERSpEKtywy« | wystawa, KsiąŻKa, opeRa, jazz, KlasyKa

b „Szlakiem Śląskiego Bluesa, czyli schodkami w dół…” jest książką o miejscach, w których rodziła się pasja do muzyki. Autorami wydawnictwa są: Marcin Sitko – autor książek o tematyce muzycznej i kulturowej (wspomnienia o Ryszardzie Riedlu, oficjalnego albumu dokumentującego historię zespołu Dżem) oraz Wojciech Mirek – twórca idei »Szlaku Śląskiego Bluesa«. Słowo wstępne do publikacji napisali: Leszek Winder i Sebastian Riedel. Premiera książki odbyła się 27 lutego w klubie bluesowym „Puls”.

b „Doświadczanie miejsca” - Liboska, Rata, Szewczyk (17.2-21.5.2023). Wystawa zrealizowana na podstawie projektu fotograficznego - tworzonego na Górnym Śląsku po 2010 r. - była jednym z ciekawszych wydarzeń wystawienniczych I kwartału br. w Muzeum Śląskim. Opowieść o regionie jest refleksją nad relacją zachodzącą pomiędzy człowiekiem a przestrzenią, rozumianą jako miejsce życia. Na wystawie zostały zaprezentowane prace Krzysztofa Szewczyka, Tomasza Liboski i Kai Raty. Fotografie artystów stworzyły trzy moduły znaczeniowe: doświadczanie fizyczne, egzystencjalne oraz fantazmatyczne. w www.muzeumslaskie.pl

b Katowice - miasto jazzu! Od 1968 r. istnieje Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego - pierwsza tego typu instytucja w Polsce. W stolicy aglomeracji odbywa się Katowice JazzArt Festival - w kwietniu 20223 r. przypadł XII edycja wydarzenia, które rozpoczął się od cyklu koncertów Before Katowice Jazz Festival. 21 stycznia br. przysłuchiwaliśmy sie koncertowi „Spring” w wykonaniu grupy Artur Tuźnik Sextet (Artur Tuźnik – fortepian, kompozycja, Tomasz Dąbrowski – trąbka, Ned Ferm – saksofon tenorowy, Mads Hyhne – puzon, Jakob Høyer – perkusja, Anders AC Christensen – kontrabas).

b Uczestniczyliśmy w wernisażu wystawy »Podziemia. Subterra incognita« zorganizowanej w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. Prezentację prac –będącą laboratorium wiedzy środowiskowej regionu – zorganizowali: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach i Uniwersytet Śląski. W prace zespołu kuratorskiego włączyli się: Marta Tomczok, Paweł Tomczok, Paweł Szeibel i Grzegorz Hańderek. Wystawa zgromadziła utwory 19 autorów. w www.bwa.katowice.pl

b Pianista Mateusz Krzyżowski zaprezentował się w specjalnym programie przygotowanym z okazji Noworocznego Spotkania Przedsiębiorców w Tychach (5 lutego). Dwudziestoczterolatni tyszanin jest studentem fortepianu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (klasa Joanny Ławrynowicz-Just). Współpracował m.in. z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej, Sinfonią Juventus, Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO, NOSPR w Katowicach. W 2022 r. uzyskał tytuł »Tyskiego Ambasadora Kultury« – prestiżowe wyróżnienie przyznał prezydent miast Andrzej Dziuba. w www.mateuszkrzyzowski.com

86 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153
Rozmaitości
© um KatOwICE – fOt. S hajduK, 2023

Budżet centralny musi wspierać rozwój regionalny

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński odwiedził Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Zabrzańska instytucja realizuje jeden ze 146 projektów PO »Infrastruktura i Środowisko« o łącznej wartości 3 mld zł. Chodzi o projekt „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”, który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego »Infrastruktura i Środowisko« na lata 2014-2020. Ze środków centralnych zostały wykonane m.in. prace budowlane i konserwatorskie w głównej siedzibie muzeum oraz został zagospodarowany teren kompleksu Sztolnia Królowa Luiza.

Wicepremier Gliński podkreślił rangę Muzeum Górnictwa Węglowego jako miejsca szczególne znaczącego dla zmian i transformacji regionu. Odwiedziny ministra przypadły na dzień, w którym Sejm RP przyjął projekt ustawy o funduszu transformacji dla województwa śląskiego. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego »Dziedzictwa Górnego Śląska« dotyczą dostosowania poprzemysłowych obiektów do celów kulturalno-edukacyjnych. Instytucjonalnie – odbywa się w dwóch centrach postindustrialnych: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Projekt zostanie zakończony pod koniec września 2023 r. Podczas wizyty w Zabrzu wicepremier Gliński odwiedził Sztolnię Królowa

Luiza i podziemną trasę turystyczną kopalni Guido na poziomie 320 metrów pod ziemią. Rozmawiał z dyrektorem Muzeum Górnictwa Węglowego Bartłomiejem Szewczykiem i prezydent miasta Zabrza

Małgorzatą Mańką-Szulik.

Po wizycie w Zabrzu wicepremier Gliński odwiedził Muzeum Śląskie, gdzie zwiedził Galerię sztuki nowoczesnej i Galerię plastyki nieprofesjonalnej prezentującą m.in. obrazy artystów Grupy Janowskiej. Wieczorem wziął udział w organowej inauguracji roku w NOSPR w Katowicach. K

w www.gov.pol/web/kultura

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka (wsP) – z wydziałami w Warszawie, Katowicach, Olsztynie, Lublinie, Szczecinie, Poznaniu, Człuchowie i Siedlcach – jest istniejącą od 30 lat niepubliczną szkołą wyższą. Uczelnia w ramach powiązanej działalności prowadzi tzw. Podstawówki Korczaka – Korczakowskie Szkoły Marzeń. Na terenie Katowicach taka szkoła istnieje od 2020 r.

Uczelnia od niedawna uruchamia także Licea Korczaka. W marcu jedno z takich liceów otwarto w centrum Katowice, a jego dyrektorką została Katarzyna Kania. Jest to jedna z planowanych nowych szkół średnich, które powstają na terenie kraju z okazji 30-lecia istnienia WSP. Liceum będzie nastawione na kompetencje przyszłości, samorozwój i motywację wewnętrzną uczniów. Nauka w tej szkole będzie się różniła od nauki w tradycyjnych liceach. Zajęcia będą odbywały się w formie projektowej, ławki zostaną ustawione w formie półokręgu, co będzie sprzyjało nawiązywaniu dialogów, a na szkolnych korytarzach nie wybrzmi dźwięk dzwonka. W agendę katowickiego wydarzenia wprowadził pełnomocnik ds. strategii i rozwoju Uczelni Korczaka Paweł Rabiej. W uroczystości wzięli udział goście specjalni m.in. posłanka na Sejm RP Monika Rosa, wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun, radny katowicki Adam Szymczyk K

w www.uczelniakorczaka.pl

wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 87 tRansfoRmacja – tRadycja i eduKacja | magaZyN ROZmaItOśCI Magazyn
> Katowice – 24 marca 2023
„Pomóżmy dzieciom, aby każdy z nich stał się tym, kim stać się może”
> zaBrze – 13 stycznia 2023

Kobieca samoświadomość

moment zwRotny. jaK Kobiety Rosną w siłĘ i zmieniają Świat — melinda gates – wydawnictwo zysK i s-Ka, 2019 – s. 342.

melinda gates jest twaRzą załoŻonej w 2000 RoKu fundacji Gatesów. Świadoma swojego uprzywilejowania, w swoim debiucie uświadamia, że poprawiając sytuację kobiet, poprawiamy sytuację całego społeczeństwa i pokazuje, że czasem nie trzeba wiele, ponieważ niekiedy po prostu „wystarczy przestać ciągnąć je w dół”. Tytułowy „moment zwrotny” pochodzi z rodzinnej anegdoty Gates. Autorka wielokrotnie, razem z dziećmi, zastanawiała się, jakie siły oddziałują, by samolot poderwał się w powietrze – co prowadzi do momentu zwrotnego, w którym samolot odrywa się od ziemi. Tak samo jest w przypadku ludzi – a szczególnie kobiet. Gates opisuje, że kobiety na całym świecie mają podobne problemy i potrzebują takich samych praw i przywilejów: samodecydowania o sobie i o tym, kiedy i za kogo wyjść za mąż, prawa do edukacji, do pracy zarobkowej i wydawania zarobionych pieniędzy, do działalności biznesowej, do posiadania nieruchomości i wielu innych. Wszystkie te możliwości stają się bardziej realne, gdy dziewczynki mogą się uczyć – a ta możliwość kończy się często przedwcześnie, gdy nie mają wyboru, kiedy chcą założyć rodzinę. „W ten sposób prawa kobiet i dziewczynek stały się dla mnie najważniejszym elementem i obszarem działania pośród wielu barier, które nie pozwalają ludziom wydobyć się z biedy” – pisze Gates. Gdy dziewczynka nie ma wyboru i musi skończyć edukację, wyjść za mąż i rodzić dzieci, bo ktoś tak za nią decyduje (ojciec, brat, rodzina), nie możemy mówić o wolności. Zamknięte, patriarchalne społeczności uniemożliwiają rozwój nie tylko kobietom – przez stale powiększające się rodziny mężczyźni nie są w stanie zapewnić dobrych warunków do życia nie tylko im, ale też dzieciom i sobie samym. Stereotypy kulturowe, głęboko zakorzenione w świadomości społecznej, niejednokrotnie nie pomagają w zmianie myślenia i we wspieraniu kobiet.

Pierwszym celem Fundacji Gatesów stało się więc edukowanie w zakresie planowania rodziny, choć na początku sami twórcy Fundacji go nie doceniali. Możliwość decydowania o czasie, w którym zakłada się rodzinę i decyzja o ilości dzieci, jaką chce się wychowywać jest kluczowa dla lepszego życia kobiet. Fundacja tworzy także grupy samopomocowe dla kobiet, wspierają je nie tylko w zakresie edukacji czy upowszechniania antykoncepcji. Jej podopieczne mogą skorzystać także ze wsparcia w postaci dogodnego systemu pożyczkowego.

„(...) bez względu na okoliczności działa ten sam mechanizm — gdy kobiety otrzymują odpowiednie informacje, narzędzia, finanse i świadomość wsparcia, osiągają moment zwrotny i zabierają całą grupę tam, dokąd chce ona dotrzeć”. Z tego względu dla Gates wspieranie kobiet w ich codziennym życiu jest kluczowe dla zwiększenia dobrobytu, a „zrozumienie zależności między wzmocnieniem roli kobiet oraz bogactwem i zdrowiem społeczności jest kluczowe dla rozwoju ludzkości”.

Książka Gates uświadamia, że oczywiste dla Europejek możliwości mogą być wielkim wyzwaniem w krajach rozwijających się. Warto również przypomnieć sobie, że żyjemy w jednym z najbardziej uprzywilejowanych rejonów na świecie. K

niewidzialne Kobiety. jaK dane twoRzą Świat sKRojony pod mĘŻczyzn — caRoline cRiado peRez – wydawnictwo KaRaKteR, 2020 – s. 480.

niewidzialne Kobiety to opowieŚć o nieobecnoŚci – pisze Caroline Criado Perez w początkowej części swojej książki. Jakiej nieobecności, wielu mogłoby zapytać. Autorka pokazuje lukę informacyjną, która charakteryzuje świat, w którym żyjemy. W domyśle przyjmuje się, że użytkownikiem produktów, usług będzie mężczyzna – systemy nie mają dostępnych danych dotyczących kobiet (np. większość osób zna najczęściej występujące objawy zawału, ale część osób nie zdaje sobie sprawy, że objawy u kobiet są zdecydowanie różne). Przestrzenie publiczne są dostosowane do męskich norm (wysokość półek w meblach, temperatura we wspólnych biurach, ale także – systemy bezpieczeństwa w samochodzie, które nie biorą pod uwagę kobiecego ciała).

Historia, literatura, ekonomia, nauka – wszystkie narracje są zdeformowane – brakuje w nich kobiecej perspektywy. Świat jest zbudowany na danych dotyczących mężczyzn – i nie jest to wynik celowego działania czy złośliwości. „To po prostu rezultat sposobu myślenia istniejącego od tysięcy lat i właśnie dlatego jest to coś w rodzaju niemyślenia” – pisze Perez. Jako rodzaju ludzki postrzegamy sami siebie przez męski pryzmat, w naukach społecznych czy biologicznych „mężczyzna, jeśli nie zaznaczono inaczej” to norma. Feminizm jest postrzegany przez wielu jako niszowa ideologia – a przecież to tylko odwrócenie ról i oglądanie świata z kobiecej perspektywy.

Książka Perez otwiera oczy – przypomina, że „białość” i „męskość” są tożsamościami w taki sam sposób jak „kobiecość” i mniejszości seksualne. Nie musi przekonywać, wystarczą setki przykładów, jakie przytacza, by pokazać to, czego nie ma. Czas na zmianę perspektywy – i na uświadomienie sobie ślepoty. K

88 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | wydaNIE 153
CZytamy! | biblioteczKa menedŻeRa | KOlumNę REdagujE
BaRBaRa SadKOwSKa

> Katowice – 26-29 stycznia 2023

4 Design Days 2023

Najlepsi architekci i projektanci z Polski i zagranicy, inwestorzy, deweloperzy, producenci, przedstawiciele władze miast i eksperci wzięli udział w VII odsłonie konferencji poświęconej architekturze, designowi, rynkowi nieruchomości, rozwojowi miast, zrównoważonemu projektowaniu. W agendzie spotkania znalazł się również temat przyszłej odbudowy Ukrainy.

Wydarzenia 4 Design Days, które odbywały się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, obserwowało 14,5 tys. gości. Organizatorzy zaplanowali 75 debat na 7 scenach. Mottem konferencji było hasło: »Together 4 Humanity«. Wykład pod tym tytułem wygłosił Andy Yu (Sou Fujimoto Architects, 2018-2022). Wśród gości wydarzenia obecni byli: Maciej Franta, Pete Kercher, Hugon Kowalski, Tomasz Konior, Ewa Kuryłowicz, Przemo Łukasik, Marcin Sadowski, Marta Sękulska-Wrońska.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji 4 Design Days były gale konkursowe: Property Design Awards 2023 oraz Dobry Design 2023. K

w www.4dd.pl

wydawCa pROfOKuS ROBERt pIlSZaK w KatOwICaCh | ROK 2023 | EUROPERSPEKTYWY 89 » togetHeR 4 Humanity« | magaZyN ROZmaItOśCI