Page 9

C U L T U R Ă

Ș I

9

A U D I O V I Z U A L

Capitalele culturale europene De aproape 30 de ani, orașe din toată Europa intră în competiție pentru a câștiga mult râvnitul titlu de „capitală culturală europeană”. Acest statut le dă orașelor un nou imbold creativ și le oferă posibilitatea de a atrage spre cultură categorii mai ample de public. De asemenea, îi ajută pe operatorii culturali să dezvolte activități de colaborare în rețea la nivel european și global. Orașele au șansa de a se regenera, de a-și schimba imaginea și de a deveni mai cunoscute pe plan internațional, ceea ce contribuie la dezvoltarea turismului și la atragerea de noi investiții. Capitalele culturale europene stimulează incluziunea socială și dialogul intercultural, de exemplu, prin programe inovatoare destinate comunității și prin folosirea eficientă a voluntarilor. Însă, înainte de orice, competiția le oferă cetățenilor din Europa și din afara ei posibilitatea de a descoperi marea diversitate culturală a continentului nostru și de a privi dintr-o altă perspectivă rădăcinile, istoria și valorile noastre comune, prin intermediul evenimentelor culturale găzduite de orașele câștigătoare. „Capitalele culturale europene ilustrează angajamentul UE față de diversitatea culturală, dar și modul în care cultura ne poate uni la nivel european. Competiția scoate în evidență rolul major pe care îl are cultura în cadrul politicilor de dezvoltare durabilă, înscriindu-se în eforturile de dezvoltare pe termen lung a orașelor și regiunilor europene și dând un nou impuls dinamismului, creativității și incluziunii sociale”. José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene

Activități de stradă în Umeå – una dintre capitalele culturale europene în 2014.

EUR-TEXT – Înapoi în viitor! EUR-TEXT reunește artiști cehi, francezi, maltezi și polonezi din diverse domenii (muzică, modă, arte vizuale), cu scopul de a conecta manifestările artistice contemporane la patrimoniul cultural european. Fie că este vorba despre un spectacol de modă inspirat de picturi clasice, de interpretarea simfoniei a IX-a a lui Schubert cu instrumente de epocă sau de o expoziție de artă inspirată de designul vestimentar, EUR-TEXT creează un dialog între prezent și trecut, pentru a ne aduce „înapoi în viitor”.

Profile for EuropeDirectBucuresti

Cultura si audiovizual  

În Uniunea Europeană, cultura și creația influențează în mod semnificativ economia, ocuparea forței de muncă și coeziunea socială. Broșura f...

Cultura si audiovizual  

În Uniunea Europeană, cultura și creația influențează în mod semnificativ economia, ocuparea forței de muncă și coeziunea socială. Broșura f...

Advertisement