Page 8

S Ă

Î N Ț E L E G E M

© iStockphoto – Deklofenak

8

Televiziunea prin internet și noile modalități de difuzare a conținuturilor audiovizuale prezintă o serie de noi provocări pentru organismele de reglementare, cum ar fi protejarea tinerilor împotriva conținutului dăunător și interzicerea incitării la ură, fără a prejudicia libertatea de expresie. Directiva „Televiziune fără frontiere” a fost modificată în 2007, devenind Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale (1). În 2010, directiva a fost codificată. Ea acoperă toate serviciile mass-media audiovizuale – televiziunea tradițională (serviciu linear) și televiziunea la cerere (serviciu nelinear) – și stabilește o serie de cerințe generale pentru acestea. Cerințele respective vizează identificarea furnizorilor de servicii media, interzicerea incitării la ură, facilitarea accesului pentru persoanele cu handicap, măsuri pentru promovarea creațiilor europene, anumite cerințe calitative pentru comunicarea comercială, sponsorizare și plasarea de produse. Totuși, directiva privind serviciile media audiovizuale ține cont de gradul de control al utilizatorului asupra serviciului și, prin urmare, tratează în mod diferit serviciile lineare și pe cele la cerere. Acestea din urmă sunt supuse unor reglementări mai puțin riguroase, având în vedere impactul relativ redus pe care îl au asupra societății în ansamblu. Pe de altă parte, televiziunea tradițională trebuie să respecte condiții mai stricte, în special în ceea ce privește publicitatea, protecția minorilor și promovarea și difuzarea creațiilor europene. Normele europene prevăd, de exemplu, ca cea mai mare parte a timpului de emisie să fie rezervată producțiilor (1) Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), JO L 95, 15.4.2010, p. 1-24.

P O L I T I C I L E

U N I U N I I

E U R O P E N E

Rețeaua europeană a cinematografelor promovează filmul european.

europene de diferite genuri. Televiziunile trebuie, de asemenea, să rezerve cel puțin 10 % din timpul de emisie sau din bugetul de programe pentru creații europene realizate de producători independenți. În cazul serviciilor video la cerere, statele membre au o libertate mai mare în ceea ce privește promovarea producțiilor europene: de exemplu, pot introduce măsuri privind cota de producții europene în cataloagele lor și măsuri menite să prioritizeze astfel de producții sau pot să le ceară furnizorilor de servicii video la cerere să contribuie la realizarea acestui tip de programe și la achiziționarea drepturilor legate de ele. În orice caz, directiva privind serviciile media audiovizuale extinde principiul țării de origine la toate serviciile audiovizuale. Aceasta înseamnă că fiecare serviciu trebuie să respecte normele valabile în țara în care se află furnizorul. Punerea în aplicare a acestor norme intră în responsabilitatea statelor membre. În mai 2012, Comisia a prezentat primul raport pe marginea implementării directivei. Mai recent, întrucât convergența dintre radiodifuziunea tradițională și mediul on-line este din ce în ce mai vizibilă, Comisia a lansat o consultare publică pentru a afla care sunt posibilele efecte ale acestei convergențe asupra creșterii economice, inovării, diversității culturale și consumatorilor din Europa. Consultarea s-a bazat pe cartea verde intitulată „Pregătirea pentru convergența deplină a lumii audiovizuale: creșterea economică, valorile și creația” și s-a finalizat în toamna anului 2013. Au fost publicate contribuțiile, precum și documentul executiv și răspunsurile. Pentru 2015 este programată o evaluare a adecvării reglementărilor directivei, în cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT).

Profile for EuropeDirectBucuresti

Cultura si audiovizual  

În Uniunea Europeană, cultura și creația influențează în mod semnificativ economia, ocuparea forței de muncă și coeziunea socială. Broșura f...

Cultura si audiovizual  

În Uniunea Europeană, cultura și creația influențează în mod semnificativ economia, ocuparea forței de muncă și coeziunea socială. Broșura f...

Advertisement