Page 7

C U L T U R Ă

Ș I

7

A U D I O V I Z U A L

Ce face UE? Finanțare pentru cultură: programul „Europa Creativă”

• festivalurile de film care promovează filmele europene; • finanțarea de coproducții sau filme internaționale;

Acest program s-a construit pe succesul programelor anterioare, Cultură, MEDIA și MEDIA Mundus. Scopul său este să consolideze sectoarele europene ale culturii și creației. Pe lângă faptul că protejează și promovează diversitatea și bogăția culturală și lingvistică a Europei, noul program contribuie și la realizarea obiectivelor strategiei pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, ajută sectoarele culturii și creației să se adapteze la era digitală și la globalizare și oferă noi oportunități internaționale, facilitând accesul la piețele și publicul din afara Uniunii Europene. Milioane de persoane și de organizații beneficiază de pe urma proiectelor finanțate de program: realizatorii de filme, distribuitorii, agenții de vânzări și alți profesioniști din domeniul cinematografului și culturii, cinefilii, artiștii, editorii și cititorii. Programul sprijină: • proiectele de cooperare dintre organizațiile culturale și creative din UE și din afara sa; • rețelele care ajută sectoarele culturii și creației să opereze la nivel transfrontalier și să devină mai competitive; • traducerea și promovarea creațiilor literare europene; • platformele operatorilor culturali care promovează artiștii noi și stimulează o difuzare cu adevărat europeană a creațiilor culturale și artistice; • consolidarea capacităților și formarea profesioniștilor din domeniul audiovizualului; • realizarea de creații de ficțiune, animații, documentare creative și jocuri video pentru cinematograful european, piețele de televiziune și alte platforme de difuzare; • dezvoltarea competențelor profesioniștilor din audiovizual; • difuzarea și comercializarea creațiilor audiovizuale în Europa și în afara acesteia;

• familiarizarea cu filmul a unui număr cât mai mare de spectatori și creșterea interesului față de cinematograful european, prin intermediul unor evenimente cât mai variate. Începând din 2016, programul „Europa Creativă” va include și un instrument de garantare financiară, în valoare de 121 de milioane de euro, menit să faciliteze accesul la finanțare al sectoarelor culturii și creației. UE finanțează și alte programe care sprijină industriile culturale: • Erasmus+ sprijină dezvoltarea competențelor prin educație și formare, consolidând cunoașterea și parteneriatele prin intermediul alianțelor constituite în acest sens; • COSME, programul UE pentru IMM-uri și competitivitatea întreprinderilor, sprijină antreprenoriatul și accesul IMM-urilor la finanțare și piețe; • Programul Orizont 2020 sprijină cercetarea și inovarea, inclusiv în domeniul culturii și patrimoniului cultural. Începând din 2007, Fondul european de dezvoltare regională a alocat 3,3 miliarde de euro pentru protejarea și conservarea patrimoniului cultural, 2,2 miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii culturale și 555 de milioane de euro pentru sprijinirea serviciilor culturale. Alte 150 de milioane de euro au fost investite, începând din 1998, prin intermediul programelor-cadru ale UE pentru cercetare și dezvoltare tehnologică.

Directiva privind serviciile media audiovizuale Dacă fiecare țară din Uniunea Europeană ar avea propriile reglementări cu privire la difuzarea programelor de televiziune, ne-ar fi foarte greu să urmărim emisiuni transmise din alte țări europene. De aceea, UE a adoptat în 1989 directiva „Televiziune fără frontiere”, care stabilește un set minim de norme valabile la nivel european.

Profile for EuropeDirectBucuresti

Cultura si audiovizual  

În Uniunea Europeană, cultura și creația influențează în mod semnificativ economia, ocuparea forței de muncă și coeziunea socială. Broșura f...

Cultura si audiovizual  

În Uniunea Europeană, cultura și creația influențează în mod semnificativ economia, ocuparea forței de muncă și coeziunea socială. Broșura f...

Advertisement