Page 4

4

S Ă

Î N Ț E L E G E M

P O L I T I C I L E

U N I U N I I

E U R O P E N E

Abordarea UE

Uniunea și‑a stabilit ca prioritate să obțină mai multe informații nu numai cu privire la situația stocurilor (condiție obligatorie pentru orice decizie de management), ci și cu privire la spațiul marin, în general (adâncimi, organisme vii, sedimente și curenți etc.). Sunt luate măsuri pentru ca autoritățile de supraveghere să facă schimb de date în timp real, astfel încât să se poată realiza progrese în ceea ce privește operațiunile de salvare și lupta împotriva criminalității. Am creat, de asemenea, un cadru juridic pentru planificarea utilizării, individuale sau în comun, de către țările UE, a spațiului maritim.

© iStockphoto/Sava Alexandru

Europa deține aproximativ 100 000 de nave de pescuit funcționale.

© iStockphoto/Ivan Bajic

Marea este un sistem elaborat în sine, devenit și mai complex odată cu numeroasele activități umane asociate acesteia. Prin urmare, Comisia trebuie să avanseze simultan pe mai multe fronturi. Ea și‑a reformulat politica comună în domeniul pescuitului, astfel încât capturile să fie limitate la nivelurile stabilite de către experți. Au fost elaborate planuri pe termen lung menite să permită refacerea stocurilor de pește, iar aruncarea capturilor înapoi în mare a fost eliminată treptat, cu ajutorul unor instrumente și soluții tehnice. Modul de gestionare este adaptat la fiecare bazin și regiune maritimă în parte, iar capturile în afara apelor UE se fac respectând marje de siguranță stabilite științific și numai dacă se dovedește că acestea nu sunt în detrimentul populațiilor locale.

UE promovează pescuitul durabil.

La nivel internațional și în cadrul relațiilor sale bilaterale, UE promovează principiul pescuitului durabil, al protejării biodiversității și al bunei guvernări, militând pentru aplicarea acestora la scară mondială. Uniunea sprijină inițiativele de refacere a stocurilor de ton roșu și este motorul luptei globale împotriva pescuitului ilegal. În acest sens, UE se folosește de greutatea sa politică și economică, refuzând să importe produse care nu respectă normele internaționale. Pentru tranziția către un pescuit durabil și crearea unei economii albastre „inteligente” este nevoie, în mod evident, de investiții și de un sprijin financiar adecvat. În perioada 2014-2020 vor fi alocate 6,5 miliarde de euro pentru finanțarea proiectelor din sectorul maritim și pentru stimularea diversificării, inovării și a creșterii durabile (a se vedea capitolul „Perspective”).

Profile for EuropeDirectBucuresti

Afaceri maritime si pescuit  

Din multe puncte de vedere, mările și oceanele sunt esențiale pentru viața oamenilor. Ele contribuie în primul rând la reglarea climei. De a...

Afaceri maritime si pescuit  

Din multe puncte de vedere, mările și oceanele sunt esențiale pentru viața oamenilor. Ele contribuie în primul rând la reglarea climei. De a...

Advertisement