Page 3

A F A C E R I

M A R I T I M E

Ș I

3

P E S C U I T

O economie maritimă inteligentă este o economie maritimă durabilă Din multe puncte de vedere, mările și oceanele sunt esențiale pentru viața oamenilor. Ele contribuie în primul rând la reglarea climei. De asemenea, de‑a lungul timpului, ne‑au ajutat să ne hrănim, să ne deplasăm și să ne recreăm. În prezent, datorită progresului tehnologic, ele pot constitui și o sursă de minerale, de materii prime pentru fabricarea de produse farmaceutice și, posibil, o sursă infinită de energie, atât timp cât le exploatăm într‑un mod responsabil, prudent și echitabil, folosind metode sigure. La fel de important este și rolul economic pe care îl joacă marea în societatea noastră. Astăzi, 3 % până la 5 % din produsul intern brut al UE (PIB) provine din sectorul maritim. Aproximativ 90 % din comerțul exterior și 43 % din comerțul interior se efectuează pe căi maritime. Construcția navală europeană reprezintă 10 % din producția mondială și ocupă primul loc în lume sub aspectul valorii producției. În Europa, atât în domeniul pescuitului, cât și în cel al acvaculturii, operează aproximativ 100 000 de nave. Pe lângă aceste sectoare tradiționale se dezvoltă rapid alte activități, cum ar fi extracția mineralelor și parcurile eoliene.

PRINCIPALII PRODUCĂTORI MONDIALI (2011) (volumul în tone de greutate în viu și în procentaj din total) Total China Indonezia India Peru UE-28 Statele Unite Vietnam (*) Filipine Japonia (*) Chile Rusia Myanmar/Birmania Norvegia Coreea de Sud Bangladesh Thailanda

177 632 194

100 %

65 903 381 13 601 723 8 879 499 8 346 461 6 143 294 5 559 838 5 555 000 4 971 799 4 755 093 4 436 484 4 391 154 4 150 091 3 572 608 3 260 930 3 124 677 2 868 436

37,1 % 7,7 % 5,0 % 4,7 % 3,5 % 3,1 % 3,1 % 2,8 % 2,7 % 2,5 % 2,5 % 2,3 % 2,0 % 1,8 % 1,8 % 1,6 %

(*) Estimare FAO. Surse: Eurostat și Eumofa pentru UE-28; FAO pentru alte țări.

Majoritatea capturilor Uniunii Europene sunt luate în principal din Atlanticul de Est și din Marea Mediterană.

Cu toate acestea, exploatarea nedurabilă a mărilor pune în pericol echilibrul fragil al ecosistemelor marine. Concurența pentru utilizarea spațiului maritim este din ce în ce mai acerbă, iar degradarea mediului și pierderea biodiversității afectează fauna și activitățile umane care depind de mare. Comisia Europeană ia măsurile necesare pentru a asigura durabilitatea resurselor marine și pentru a stimula dezvoltarea bogatului nostru patrimoniu maritim. Premisa de la care pleacă este aceea că protecția mediului și creșterea economică se află într‑o relație de interdependență și nu de opoziție. Dacă noua politică comună în domeniul pescuitului continuă să stea la baza exploatării raționale și echilibrate a produselor marine, încercăm, prin abordarea integrată a „sistemului” maritim, să răspundem într‑un mod coerent la problemele cu care se confruntă mările astăzi: poluare, pescuit excesiv, urbanizare, eroziune costieră și securitate. În acest sens, facilităm cooperarea tuturor părților interesate la nivel transsectorial și transfrontalier, pentru a asigura o dezvoltare a economiei maritime europene într‑un mod care să țină cont de mediu. De asemenea, gestionăm fiecare bazin maritim în funcție de specificul său și, când este cazul, punem la dispoziție instrumente comune care pot ajuta țările UE să aplice strategiile naționale adecvate.

Profile for EuropeDirectBucuresti

Afaceri maritime si pescuit  

Din multe puncte de vedere, mările și oceanele sunt esențiale pentru viața oamenilor. Ele contribuie în primul rând la reglarea climei. De a...

Afaceri maritime si pescuit  

Din multe puncte de vedere, mările și oceanele sunt esențiale pentru viața oamenilor. Ele contribuie în primul rând la reglarea climei. De a...

Advertisement