Page 1

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU Str. Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 Tel./ fax ++40-234-542411 www.ub.ro E-mail: rector@ub.ro

Chestionar Caravană de informare „Limbajul cetăţeniei şi multiculturalitatea” Deschiderea oficială a Centrului de Informare „Europe Direct” Bacău 2013-2017 25 februarie 2013 45 CHESTIONARE APLICATE 1. Care dintre următoarele subiecte aţi dori să fie abordate în viitoarele activităţi organizate de Centrul „Europe Direct” Bacău ? Vă rugăm să alegeţi cel puţin 2 variante de răspuns. a. oportunităţi privind mobilităţi de formare profesională şi dezvoltare personală b. consultaţii publice lansate de instituţiile Uniunii Europene în diverse domenii c. politica de coeziune şi oportunităţi de finanţare d. iniţiativele Comisiei Europene privind creşterea economică e. modalităţi de implicare a cetăţeanului în dezbateri europene

modalitati de implicare a cetateanului în dezbateri europene

26

initiativele Comisiei Europene privind cresterea economica

10 Numar raspunsuri

19

politica de coeziune si oportunitati de finantare

13 38

0

10

20

30

40

consultatii publice lansate de institutiile Uniunii Europene în diverse domenii oportunitati privind mobilitati de formare profesionala si dezvoltare personala

2. În acest an vom publica un e-Buletin de informare. Din lista de mai jos vă rugăm să alegeţi 23 subiecte ce ar putea fi prezentate în acest buletin: a. voluntariatul b. cetăţenia europeană c. multiculturalitatea d. solidaritatea


ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU Str. Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 Tel./ fax ++40-234-542411 www.ub.ro E-mail: rector@ub.ro

e. identitatea culturală a cetăţeanului european 35

32

25

voluntariatul

29

30 25

23

20

cetatenia europeana – drepturi si obligatii

18

multiculturalitatea

15 10

solidaritatea

5 identitatea culturala a cetateanului european

0

3. Dorim să vă implicăm în viitoarele noastre activităţi. Vă rugăm să alegeţi din lista de mai jos 2-3 activităţi ce vi se par mai interesante: a. şcoli de vară b. caravane de informare c. dezbateri (in)formale, d. conferinţe e. expoziţii tematice f. zile europene mixte (activităţi în aer liber şi de interior)

20

zile europene mixte

15

expozitii tematice 18

Numar raspunsuri

conferinte

10

dezbateri (in)formale 25

caravane de informare scoli de vara

33

0

10

20

30

40


ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU Str. Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 Tel./ fax ++40-234-542411 www.ub.ro E-mail: rector@ub.ro

4. Anul 2013 a fost desemnat Anul European al Cetăţenilor. Doriţi să vă furnizăm informaţii despre dezbaterile şi evenimentele organizate sub egida Anului European 2013? a. Da. b. Nu.

40 35 30 25 20 15 10 5 0

40

Da Nu 5 Numar raspunsuri

Vă rugăm să ne precizaţi datele dumneavoastră de contact: Nume.............................................................................................................................................. Prenume........................................................................................................................................ Email:.......................................................................................(vă rugăm să scrieţi cu litere mari) Vă mulţumim !

Raport chestionar 25.02.2013  

Sondaje EDIC Bacau 2013