Page 1

Un noU drept pentrU cetățenii Ue

ParticiPați la stabilirea agendei legislative!

Ghidul inițiativei

cetățenești europene


Comisia Europeană Secretariatul General 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Manuscris finalizat în noiembrie 2011 Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene ISBN 978-92-79-21786-9 doi:10.2775/23927 © Uniunea Europeană, 2011 Reproducerea este autorizată. Printed in Germany Tipărit pe hârtie înălbită fără clor


Cuvânt-înainte Odată cu Tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană a făcut un mare pas către cetățenii săi, dându-le posibilitatea să participe direct la modelarea direcțiilor în care evoluează legislația: prin inițiativa cetățenească europeană, un milion de cetățeni ai UE îi vor putea adresa Comisiei Europene invitația de a face o propunere legislativă. Așadar, o inițiativă care întrunește sprijinul necesar poate juca un rol esențial în stabilirea agendei legislative a UE. Acest nou instrument al democrației participative este o premieră la nivel transnațional. El va consolida fundamentele democratice ale Uniunii și va aduce Europa mai aproape de cetățeni, deoarece le oferă posibilitatea de a se face auziți, în mod direct, la Bruxelles. Ghidul explică ce este inițiativa cetățenească, cum pot fi sprijinite inițiativele și cum vă puteți organiza propria inițiativă, dacă aveți o idee de legislație pe care credeți că ar putea-o sprijini un milion de cetățeni ai UE. Sper că cetățenii UE și în special tinerii vor profita de oportunitățile pe care le oferă acest nou drept și sunt nerăbdător să aflu ce dezbateri aprinse va genera la nivel transfrontalier.

Maroš Šefčovič Vicepreședinte al Comisiei Europene

1


Cuprins Despre ce este vorba? Date esențiale despre inițiativa cetățenească

3

Cum puteți sprijini o inițiativă cetățenească? 7 Cum sunt protejate datele semnatarilor? 11 Cum poate fi organizată o inițiativă? Procedura pas cu pas 13 Procedura pe scurt

14

Pregătirea inițiativei

16

Crearea comitetului cetățenesc

16

Înregistrarea inițiativei pe site-ul Comisiei

17

Certificarea sistemului de colectare online

19

Colectarea declarațiilor de susținere

20

Obținerea certificării declarațiilor de susținere

22

Prezentarea inițiativei cetățenești în atenția Comisiei

23

Un milion de semnatari? Ce urmează? 25

Cum puteți obține alte informații? 27

2


Despre ce este vorba?

Date esențiale despre inițiativa cetățenească


Ce este inițiativa cetățenească europeană? Inițiativa cetățenească europeană oferă posibilitatea unui număr de un milion de cetățeni ai UE provenind din cel puțin șapte state membre să îi solicite Comisiei Europene să propună legislație în domenii în care UE are competența de a legifera. Este un drept înscris în tratatele UE. Normele și procedurile care reglementează inițiativa cetățenească sunt prezentate într-un regulament al UE adoptat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene în februarie 2011 (1).

Ce fel de inițiative cetățenești europene pot fi propuse? O inițiativă cetățenească trebuie să fie o cerere adresată Comisiei Europene, prin care aceasta este invitată să propună o lege într-unul dintre domeniile în care este competentă (de exemplu, mediu, agricultură, transport sau sănătate publică).

Cine poate organiza o inițiativă cetățenească? Toți cetățenii UE (cetățeni ai unui stat membru al UE) a căror vârstă le permite să voteze (2) la alegerile pentru Parlamentul European (18 ani cu excepția Austriei, unde vârsta începând cu care se poate vota este de 16 ani) au posibilitatea de a organiza o inițiativă. Înainte de aceasta însă, trebuie să formeze un comitet al cetățenilor, compus din cel puțin șapte cetățeni ai UE care locuiesc în cel puțin șapte state membre diferite. Comitetul cetățenilor gestionează inițiativa pe parcursul derulării întregii proceduri. Organizațiile nu se pot implica în organizarea inițiativelor cetățenești. Totuși, ele pot promova sau sponsoriza inițiative, cu condiția să o facă în condiții de totală transparență. (1) Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:RO:PDF). (2) Nu este important ca cetățenii să fie înscriși pe listele electorale, ceea ce contează este să aibă vârsta la care pot vota.

4


Cine poate susține o inițiativă cetățenească europeană? Toți cetățenii UE (cetățeni ai unui stat membru al UE) a căror vârstă le permite să voteze (3) la alegerile pentru Parlamentul European (18 ani, cu excepția Austriei, unde vârsta începând cu care se poate vota este de 16 ani) au posibilitatea de a susține o inițiativă cetățenească.

Unde pot vedea ce inițiative sunt în curs? Toate inițiativele cetățenești lansate pe întreg teritoriul Uniunii Europene sunt înregistrate pe un site central, gestionat de Comisia Europeană:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative

(3) Nu este important ca cetățenii să fie înscriși pe listele electorale, ceea ce contează este să aibă vârsta la care pot vota.

5


Cum puteți sprijini o inițiativă cetățenească?


Sunteți cetățean al UE (cetățean al unui stat membru al UE), aveți vârsta la care puteți vota la alegerile pentru Parlamentul European și doriți să susțineți o inițiativă? Pentru aceasta, trebuie să completați un formular special de declarație de susținere oferit de organizatorii inițiativei, pe suport de hârtie sau online (dacă organizatorii au pus la dispoziție un site în acest scop). Formularul trebuie să respecte modelul din Regulamentul privind inițiativa cetățenească și să includă toate informațiile solicitate despre inițiativă (titlu, obiect și obiective etc.), precum și numărul de înregistrare atribuit inițiativei de către Comisie. Dacă doriți, puteți verifica dacă inițiativa a fost înregistrată pe site-ul Comisiei. Datele personale pe care trebuie să le completați în acest formular depind de statul membru al UE din care proveniți (fie țara de origine, fie cea în care locuiți). Datele solicitate corespund cu ceea ce fiecare țară a UE consideră necesar pentru a verifica o declarație de susținere. Dacă locuiți într-o țară din UE și sunteți cetățean al alteia sau dacă sunteți cetățean al mai multor țări din UE ați putea avea posibilitatea de a alege între aceste țări, în funcție de datele pe care acestea le solicită. În orice caz, puteți semna în favoarea unei inițiative doar o singură dată.

8


Declarații pe suport de hârtie ›› Utilizați formularul care corespunde statului sau unuia dintre statele membre ale UE din care proveniți. ›› Completați informațiile solicitate de țara respectivă. ›› Semnați formularul și dați-l înapoi organizatorilor.

Declarații online ›› Accesați site-ul organizatorilor (puteți găsi linkul către pagina dedicată inițiativei respective pe site-ul Comisiei). ›› Verificați dacă organizatorii au obținut certificarea sistemului de colectare online de către o autoritate națională competentă (organizatorii trebuie să își publice certificatul pe site-ul propriu). Acest pas este important dacă doriți să vă asigurați că datele dumneavoastră sunt protejate și că nu sunt utilizate în alte scopuri, ceea ce ar fi ilegal. ›› Completați informațiile solicitate și asigurați-vă că furnizați datele necesare solicitate de țara dumneavoastră. ›› În cazul depunerii declarației de susținere online, nu este nevoie de semnătura dumneavoastră electronică.

După ce organizatorii au colectat numărul necesar de declarații de susținere, aceștia le vor trimite autorităților naționale competente spre verificare. Organizatorii și autoritățile naționale au obligația de a vă proteja datele și nu pot face publică lista semnatarilor. Pentru mai multe informații despre cum vă vor fi prelucrate datele, consultați secțiunea „Cum sunt protejate datele semnatarilor?”.

9


Două exemple de formulare de declarație de susținere (pentru exprimarea susținerii pe suport de hârtie): FINLANDA

FORMULAR DE DECLARAȚIE DE SUSȚINERE PENTRU INIȚIATIVA CETĂȚENEASCĂ EUROPEANĂ:

1. Toți semnatarii din prezentul formular au reședința permanentă în sau sunt cetățeni ai țării: Finlanda 2. Numărul de înregistrare atribuit de Comisia Europeană: 4. Adresa de internet a propunerii de inițiativă cetățenească în registrul Comisiei Europene: 5. Titlul propunerii de inițiativă cetățenească: 6. Obiectul:

3. Data înregistrării:

tează Se comple nizatori orga de către

7. Obiectivele principale: 8. Numele organizatorilor: 9. Numele și adresele de e-mail ale persoanelor de contact: 10. Pagina de internet a propunerii de inițiativă cetățenească (după caz):

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE SEMNATARI – Toate rubricile sunt obligatorii și trebuie completate „Certific prin prezenta că informațiile prezentate în acest formular sunt corecte și că am susținut această propunere de inițiativă cetățenească o singură dată.” Prenumele complete

Numele

Țara de reședință permanentă

Data nașterii

Cetățenia

Data și semnătura (1)

tează Se comple natari sem de către

(1) Semnătura nu este obligatorie atunci când formularul este transmis electronic fără semnătură electronică. Declarație de confidențialitate: În conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, datele cu caracter personal prezentate în acest formular vor fi puse exclusiv la dispoziția autorităților competente, în scopul verificării și atestării numărului de declarații de susținere valabile primite pentru prezenta propunere de inițiativă cetățenească [a se vedea articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească] și, dacă este necesar, vor fi prelucrate în scopul unor proceduri juridice sau administrative privind prezenta propunere de inițiativă cetățenească [a se vedea articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011]. Datele nu pot fi utilizate în niciun alt scop. Persoanele vizate au dreptul să obțină acces la datele lor cu caracter personal. Toate declarațiile de susținere vor fi distruse în termen de 18 luni de la data înregistrării propunerii de inițiativă cetățenească sau, în cazul desfășurării unor proceduri juridice sau administrative, în termen de o săptămână de la data încheierii procedurilor în cauză.

AUSTRIA

FORMULAR DE DECLARAȚIE DE SUSȚINERE PENTRU INIȚIATIVA CETĂȚENEASCĂ EUROPEANĂ:

1. Toți semnatarii din prezentul formular dețin numere de identificare personale/numere ale documentelor de identificare personale din: Austria

A se vedea partea C din Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 pentru tipurile de numere de identificare personale/tipurile de documente de identificare personale ale căror numere trebuie prezentate (unul singur).

2. Numărul de înregistrare atribuit de Comisia Europeană: 4. Adresa de internet a propunerii de inițiativă cetățenească în registrul Comisiei Europene: 5. Titlul propunerii de inițiativă cetățenească: 6. Obiectul:

3. Data înregistrării:

tează Se comple nizatori orga de către

7. Obiectivele principale: 8. Numele organizatorilor: 9. Numele și adresele de e-mail ale persoanelor de contact: 10. Pagina de internet a propunerii de inițiativă cetățenească (după caz):

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE SEMNATARI – Toate rubricile sunt obligatorii și trebuie completate „Certific prin prezenta că informațiile prezentate în acest formular sunt corecte și că am susținut această propunere de inițiativă cetățenească o singură dată.” Prenumele complete

Numele

Reședința permanentă (strada, numărul, codul poștal, orașul, țara)

Data și locul nașterii

Cetățenia

Numărul de identificare personal/tipul și numărul documentului de identificare

Data și semnătura (1)

tează Se comple natari sem de către

(1) Semnătura nu este obligatorie atunci când formularul este transmis electronic fără semnătură electronică. Declarație de confidențialitate: În conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, datele cu caracter personal prezentate în acest formular vor fi puse exclusiv la dispoziția autorităților competente, în scopul verificării și atestării numărului de declarații de susținere valabile primite pentru prezenta propunere de inițiativă cetățenească [a se vedea articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească] și, dacă este necesar, vor fi prelucrate în scopul unor proceduri juridice sau administrative privind prezenta propunere de inițiativă cetățenească [a se vedea articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011]. Datele nu pot fi utilizate în niciun alt scop. Persoanele vizate au dreptul să obțină acces la datele lor cu caracter personal. Toate declarațiile de susținere vor fi distruse în termen de 18 luni de la data înregistrării propunerii de inițiativă cetățenească sau, în cazul desfășurării unor proceduri juridice sau administrative, în termen de o săptămână de la data încheierii procedurilor în cauză.

10


Cum sunt protejate datele semnatarilor?

›


Pe parcursul procedurii, toate părțile implicate trebuie să respecte legislația în vigoare în domeniul protecției datelor personale (4). Mai exact, înainte de a colecta declarațiile de susținere, organizatorilor li se poate cere să notifice autoritatea sau autoritățile responsabile cu protecția datelor  (5) din țara sau țările UE în care vor fi prelucrate datele. De asemenea, Regulamentul privind inițiativa cetățenească include mai multe dispoziții referitoare la protecția datelor.

Organizatorii trebuie: ›› să ia măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii accidentale, modificării, divulgării neautorizate sau accesului neautorizat, în special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor într-o rețea, precum și împotriva oricărei alte forme ilegale de prelucrare; ›› să se asigure că datele cu caracter personal colectate nu sunt utilizate în alt scop decât susținerea inițiativei respective; ›› să distrugă toate declarațiile de susținere primite și orice copie a acestora în termen de cel mult o lună de la prezentarea inițiativei respective Comisiei sau în termen de 18 luni de la data înregistrării propunerii de inițiativă cetățenească, oricare dintre cele două situații survine prima (6). În cazul nerespectării prevederilor Regulamentului privind inițiativa cetățenească, în special în cazul utilizării frauduloase a datelor, organizatorii unei inițiative cetățenești pot fi sancționați.

În mod similar, autoritățile naționale trebuie: ›› să utilizeze datele cu caracter personal doar în scopul de a verifica declarațiile de susținere; ›› să distrugă toate declarațiile de susținere și orice copie a acestora în termen de cel mult o lună de la certificarea numărului de declarații de susținere valabile (6). (4) Legislația având la bază Directiva 95/46/CE. (5) http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/nationalcomm/index_en.htm (6) Declarațiile de susținere pot fi păstrate dincolo de aceste termene dacă acest lucru este necesar pentru anumite proceduri juridice și administrative referitoare la inițiativă. În acest caz, organizatorii trebuie să distrugă toate declarațiile de susținere și copiile acestora cel târziu în termen de o săptămână după data încheierii procedurilor în cauză prin hotărâre definitivă.

12


Cum poate fi organizată o inițiativă? Procedura pas cu pas


Procedura pe scurt 2.

ÎNCEPEȚI! 1.

Înregistrați-vă inițiativa. Comisia răspunde în termen de 2 luni

3.

Pregătiți-vă inițiativa și formați comitetul cetățenilor.

Doriți să colectați online? Certificați-vă sistemul. Autorităţile naţionale răspund în termen de 1 lună

8. Propunere

Comisia decide să dea curs inițiativei: începe procedura legislativă.

14


COLECTAȚI!

4.

5. Colectați declarații de susținere din cel puțin 7 țări ale UE. Maximum 12 luni

Obțineți certificarea declarațiilor de susținere de către autoritățile naționale. Autoritățile naționale răspund în termen de 3 luni

7.

PREZENTAȚI!

6.

ECI 1.000.000

Comisia analizează inițiativa și vă răspunde.

Aveți cel puțin 1 000 000 de semnatari? Prezentați-vă inițiativa Comisiei.

Comisia răspunde în termen de 3 luni

15


Pregătirea inițiativei Mai întâi trebuie să decideți dacă inițiativa cetățenească europeană este cea mai bună modalitate prin care vă puteți promova ideea. Nu uitați că inițiativa cetățenească este o invitație adresată Comisiei Europene de a propune legislație. Trebuie să se refere la un domeniu în care Comisia este competentă să acționeze (7). Vă recomandăm să verificați legislația UE existentă. Puteți lua în considerare și alte modalități mai potrivite prin care să vă adresați instituțiilor UE. Printre acestea se numără cererile adresate Parlamentului European, participarea la consultări publice sau depunerea unei plângeri pe lângă Ombudsmanul European (8). Pentru mai multe informații cu privire la condițiile în care puteți lansa o inițiativă cetățenească, consultați secțiunea „Înregistrarea inițiativei pe site-ul Comisiei”.

Crearea comitetului cetățenesc Înainte de a lansa o inițiativă, trebuie să creați un comitet format din cel puțin șapte cetățeni ai UE (cetățeni ai unui stat membru al UE) a căror vârstă le permite să voteze la alegerile pentru Parlamentul European (9) și care locuiesc în cel puțin șapte state membre diferite. Nu este obligatoriu ca membrii comitetului să aibă șapte naționalități diferite. Acest comitet este considerat „organizator” oficial al inițiativei și răspunde de gestionarea întregii proceduri. Comitetul trebuie să desemneze dintre membrii săi un reprezentant și un supleant care să vorbească și să acționeze în numele său în relația cu Comisia.

(7) Pentru îndrumări cu privire la prerogativele Comisiei, accesați: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences (8) Căutați și alte modalități prin care vă puteți adresa UE sau prin care o puteți influența: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/alternative-ways-eu (9) Cetățenii nu trebuie să fie înscriși pe listele electorale, ceea ce contează este să aibă vârsta la care pot vota (18 ani în toate statele membre, cu excepția Austriei, unde vârsta începând cu care se poate vota este de 16 ani).

16


spunde în Comisia ră e termen d

2 luni

Înregistrarea inițiativei pe site-ul Comisiei Înainte de a începe să colectați declarațiile de susținere de la cetățeni, trebuie să vă înregistrați inițiativa pe site-ul Comisiei dedicat inițiativei cetățenești:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/registration

Pentru aceasta, trebuie să furnizați următoarele informații într-una dintre limbile oficiale ale UE: ›› titlul inițiativei dumneavoastră (maximum 100 de caractere); ›› obiectul (maximum 200 de caractere); ›› descrierea obiectivelor (maximum 500 de caractere); ›› dispozițiile tratatelor pe care le considerați relevante pentru acțiunea propusă (10); ›› datele personale ale celor șapte membri ai comitetului (numele complet, adresa poștală, cetățenia și data de naștere), indicând clar reprezentantul și supleantul acestuia, precum și adresele lor de e-mail; ›› toate sursele de finanțare și sprijin pentru inițiativa dumneavoastră (cunoscute la data înregistrării) în valoare de peste 500 EUR pe an și pe sponsor. Opțional, puteți furniza următoarele date: ›› adresa site-ului dedicat inițiativei (dacă există); ›› o anexă cu informații mai detaliate despre inițiativa dumneavoastră; ›› un proiect de act juridic.

(10) Pentru mai multe informații despre tratatele UE, accesați: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences

17


Condiții Înregistrarea nu este automată. Înainte ca inițiativa dumneavoastră să fie înregistrată oficial și să apară pe site, Comisia va verifica, în termen de 2 luni, dacă: ›› a fost înființat comitetul cetățenilor, precum și persoanele de contact desemnate; ›› inițiativa dumneavoastră se încadrează în sfera de competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea unei propuneri legislative în scopul punerii în aplicare a tratatelor UE; ›› inițiativa dumneavoastră nu este vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie; ›› inițiativa dumneavoastră nu contravine vădit valorilor UE prevăzute prin tratate (11).

După înregistrarea inițiativei, reprezentantul dumneavoastră și supleantul acestuia vor avea acces la un cont securizat pe site-ul Comisiei, în care pot obține informații despre următoarele etape ale procedurii și în care pot gestiona tot ce i se prezintă Comisiei în contextul inițiativei respective. De exemplu, veți utiliza acest cont pentru a furniza traduceri ale inițiativei în alte limbi oficiale ale UE. Trebuie să luați toate măsurile pentru a vă asigura că traducerile corespund originalului. Comisia nu le va publica în cazul în care constată că există diferențe clare și semnificative între texte. De asemenea, trebuie să furnizați, regulat, informații actualizate cu privire la toate sursele de sprijin și de finanțare pentru inițiativa dumneavoastră în valoare de peste 500 EUR pe an și pe sponsor. Notă: Organizatorii își pot retrage inițiativa în orice moment, dacă nu au trimis declarațiile de susținere pentru verificare autorității naționale competente. Retragerea este ireversibilă. Odată inițiativa retrasă, nu se mai poate reveni asupra acestei decizii și toate declarațiile de susținere colectate devin nule și neavenite. Inițiativele retrase, marcate ca atare, pot fi vizualizate, în continuare, pe site-ul Comisiei, la secțiunea „Inițiative perimate”. (11) Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană: „Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.”

18


ale le naţion Autorităţi termen în răspund

Certificarea sistemului de colectare online

de

1 lună

Dacă doriți să colectați declarațiile de susținere online, trebuie să concepeți un sistem de colectare online care să respecte anumite cerințe. Sistemul dumneavoastră trebuie să poată garanta că: ›› numai persoanele fizice (nu și computerele) pot depune un formular de declarație de susținere; ›› datele furnizate online sunt colectate și stocate în siguranță; ›› declarațiile de susținere pot fi prezentate într-un format care poate fi verificat de către autoritățile naționale competente. Elementele tehnice și de securitate detaliate pe care trebuie să le întrunească sistemul dumneavoastră sunt stabilite într-un regulament special (a se vedea linkul de mai jos). Pentru a vă ajuta să vă creați sistemul, Comisia a realizat un software cu sursă deschisă care respectă deja toate cerințele respective. Înainte de a începe să colectați declarațiile de susținere cu ajutorul sistemului dumneavoastră de colectare, trebuie să obțineți certificarea acestuia de către autoritatea competentă din statul membru al UE în care vor fi stocate datele. Aveți nevoie de certificare chiar dacă utilizați software-ul Comisiei, deoarece acesta vă poate pune la dispoziție doar o parte din sistemul dumneavoastră de colectare online. Totuși, în acest caz, veți obține certificarea mai ușor. Autoritatea națională are la dispoziție o lună pentru a răspunde cererii dumneavoastră. După ce ați obținut certificatul, trebuie să publicați o copie a acestuia pe site-ul dumneavoastră. Notă: Puteți obține certificarea fie înainte, fie după înregistrarea inițiativei dumneavoastră pe site-ul Comisiei.

Resurse utile ›› Regulamentul care stabilește elementele tehnice și de securitate pe care trebuie să le conțină sistemul dumneavoastră: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:RO:PDF ›› Software-ul cu sursă deschisă realizat de Comisie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/software ›› Lista autorităților naționale competente care certifică sistemele de colectare online: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-online-systems 19


Maximum

12 luni

Colectarea declarațiilor de susținere După ce ați primit confirmarea înregistrării inițiativei, puteți începe să colectați declarațiile de susținere. Pentru aceasta, aveți la dispoziție un an. Declarațiile de susținere pot fi colectate pe suport de hârtie și/sau online. Pentru colectarea declarațiilor de susținere trebuie să utilizați formulare care respectă modelele din Regulamentul privind inițiativa cetățenească și care includ toate informațiile necesare cu privire la inițiativa dumneavoastră. Aceste informații trebuie să fie identice cu informațiile referitoare la inițiativa dumneavoastră publicate pe site-ul Comisiei. În contul dumneavoastră de organizator puteți descărca formulare predefinite și completate în prealabil. Puteți alege: ›› țara din UE în care doriți să colectați declarațiile de susținere; ›› limba utilizată pentru câmpurile cu denumiri, dintre limbile oficiale ale UE; ›› limba utilizată pentru informațiile referitoare la inițiativa dumneavoastră, dintre limbile în care aceasta este publicată pe site-ul Comisiei dedicat inițiativei. Protecția datelor Pe tot parcursul procedurii, trebuie să respectați legislația în vigoare în materie de protecție a datelor. Înseamnă că, înainte de a colecta declarațiile de susținere, vi se poate cere să notificați autoritatea sau autoritățile responsabile cu protecția datelor (12) din țara sau țările UE în care vor fi prelucrate datele. Pentru mai multe informații despre protecția datelor, consultați secțiunea „Cum sunt protejate datele semnatarilor?”. Numărul minim de semnatari pentru fiecare țară Nu aveți obligația de a colecta declarații de susținere în toate cele 27 de state membre. Însă va trebui să aveți un număr minim de semnatari din cel puțin șapte țări ale UE (a se vedea pragurile minime pentru fiecare țară în tabelul următor). Notă: Declarațiile de susținere colectate în țările în care pragul minim nu a fost atins vor fi luate în calcul pentru obținerea numărului necesar de un milion de semnături. (12) http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/nationalcomm/index_en.htm

20


Numărul minim de semnatari pentru fiecare țară Austria

14 250

Belgia

16 500

Bulgaria

13 500

Cipru

4 500

Danemarca

9 750

Estonia

4 500

Finlanda

9 750

Franța

55 500

Germania

74 250

Grecia

16 500

Irlanda

9 000

Italia

54 750

Letonia

6 750

Lituania

9 000

Luxemburg

4 500

Malta

4 500

Polonia

38 250

Portugalia

16 500

Regatul Unit

54 750

Republica Cehă

16 500

România

24 750

Slovacia

9 750

Slovenia

6 000

Spania

40 500

Suedia

15 000

Țările de Jos

19 500

Ungaria

16 500

21


ale le națion Autorități de n e în term răspund

Obținerea certificării declarațiilor de susținere

3 luni

După ce ați terminat de colectat declarațiile de susținere necesare pentru inițiativa dumneavoastră, trebuie să solicitați autorităților naționale competente din fiecare stat membru al UE în care ați colectat declarații de susținere să vă certifice numărul de declarații valabile pentru acea țară. Trebuie să solicitați certificarea separat, doar o singură dată, pentru fiecare țară în care ați colectat declarații de susținere. Puteți trimite declarații de susținere pe suport de hârtie sau electronic. Va trebui să separați declarațiile de susținere colectate pe suport de hârtie de cele colectate printr-un sistem de colectare online și de cele semnate utilizând o semnătură electronică. Declarațiile de susținere colectate online pot fi trimise tipărite pe suport de hârtie sau în format electronic, prin mijloace securizate, de exemplu sub formă de fișiere criptate pe un CD-ROM. Pot fi utilizate și fișiere XML, dacă sunt acceptate de autoritatea națională competentă respectivă (puteți verifica acest lucru pe site-ul Comisiei). Software-ul realizat de Comisie permite exportul de declarații în format XML. Autoritățile naționale competente au la dispoziție 3 luni pentru a certifica numărul de declarații de susținere valabile. Ele vor verifica declarațiile de susținere prin efectuarea unor controale corespunzătoare, care se pot baza pe verificări aleatorii. Vă recomandăm să colectați mai multe declarații de susținere decât este necesar, deoarece este posibil ca, în urma verificărilor, autoritățile naționale competente să nu certifice toate declarațiile pe care le-ați furnizat. Resurse utile ›› Lista autorităților naționale competente care certifică numărul de declarații de susținere valabile: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification

22


Prezentarea inițiativei cetățenești în atenția Comisiei După ce ați obținut certificatele din partea autorităților naționale competente, prin care demonstrați că ați colectat numărul necesar de declarații de susținere (în total un milion, în condițiile în care ați atins pragurile minime pentru cel puțin șapte țări membre ale UE), vă puteți prezenta inițiativa Comisiei.

›› Nu uitați că aveți obligația legală de a distruge toate declarațiile de susținere și copiile acestora în termen de cel mult o lună de la prezentarea inițiativei sau de 18 luni de la înregistrarea ei (dacă nu ați obținut suficiente declarații de susținere pentru a o prezenta).

23


Un milion de semnatari? Ce urmează?


spunde în Comisia ră e termen d

3 luni

În termen de trei luni de la prezentarea inițiativei cetățenești care a întrunit numărul necesar de declarații de susținere: ›› reprezentanții Comisiei se vor întâlni cu organizatorii pentru a le permite să explice în detaliu chestiunile ridicate de inițiativa lor; ›› organizatorii vor avea posibilitatea de a-și prezenta inițiativa în cadrul unei audieri publice la Parlamentul European; ›› după o analiză atentă a inițiativei, Comisia va adopta un răspuns oficial în care va prezenta acțiunile pe care intenționează să le întreprindă, dacă este cazul, și motivele. Acest răspuns, care va fi dat sub forma unei Comunicări, va fi adoptat oficial de Colegiul comisarilor europeni și publicat în toate limbile oficiale ale UE. În unele cazuri, este posibil să conțină doar o opinie preliminară a Comisiei, care poate solicita și alte evaluări pentru a putea lua decizia finală. În cazul în care Comisia decide să prezinte o propunere legislativă bazată pe o inițiativă cetățenească, este demarată procedura legislativă obișnuită: propunerea Comisiei este prezentată legiuitorului (Parlamentul European și Consiliul sau, în unele cazuri, doar Consiliul), care trebuie să o adopte înainte să capete forță de lege.

26


Cum puteți obține alte informații?


Consultați site-ul Comisiei și registrul pentru inițiativa cetățenească: http://ec.europa.eu/citizens-initiative Pe acest site veți găsi: ›› informații referitoare la toate inițiativele cetățenești clasificate după statut (deschise, închise, perimate etc.); ›› un instrument cu ajutorul căruia puteți căuta inițiativele care vă interesează; ›› informații detaliate cu privire la normele care guvernează inițiativa cetățenească, lista autorităților naționale competente, îndrumări, întrebări și răspunsuri; ›› formularul de înregistrare; ›› pentru organizatorii inițiativelor, acces la contul dumneavoastră de organizator, prin care vă puteți gestiona inițiativa după ce ați înregistrat-o pe site-ul Comisiei.

Aveți și alte întrebări? Contactați Europe Direct: Telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) E-mail: http://europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_ro.htm Chat: http://europa.eu/europedirect/web_assistance/index_ro.htm Puteți contacta și un centru Europe Direct din țara dumneavoastră. Pentru a găsi un centru Europe Direct, accesați: http://europa.eu/europedirect/meet_us/directory/index_ro.htm

(*) Majoritatea apelurilor sunt gratuite, însă există și operatori, cabine telefonice sau hoteluri care le pot taxa.

28


Comisia Europeană Ghidul inițiativei cetățenești europene Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 2011 — 28 p. — 16,2 × 22,9 cm ISBN 978-92-79-21786-9 doi:10.2775/23927

Important! Această publicație oferă informații generale privind condițiile și normele care reglementează inițiativa cetățenească europeană. Conținutul său nu are valoare juridică și nu este exhaustiv. Normele detaliate sunt cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:000 1:0022:RO:PDF


NA-30-11-330-RO-C

Un noU drept pentrU cetățenii Ue

ParticiPați la stabilirea agendei legislative!

Aflați mai multe despre noul dumneavoastră drept la:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative

Ghidul Initiativei Cetatenesti Europene  

Initativa cetateneasca europeana - 1 milion de semnaturi ale unui milion de cetateni europeni, acoperind 1 sfert din statele membre ale UE

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you