Page 1

Centrul de Informare

Nr.7, Vol.5, 2017

Europe Direct Bacău

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

CUPRINS • Editorial Povestea Europei: recurs la istorie • Cetăţenii: artizani ai viitorului Europei • Evenimente de marcă (la nivel global, european, naţional, local) • Conferinţa europeană privind comunicarea publică • Premiul pentru societatea civilă • Premiul pentru Comunicare Publică Europeană • Competiție pentru femeile fondatoare de startup-uri IT • Informaţii utile

Povestea Europei: recurs la istorie „Voința noastră colectivă va impulsiona progresul Europei. Ca și în cazul generațiilor anterioare, viitorul Europei este în mâinile noastre.” (J.-C.Juncker: Cartea Albă...)

În martie 2017, Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, declara: „Pe măsură ce decidem încotro ne îndreptăm, ar trebui să ne amintim că Europa a fost întotdeauna în forma ei cea mai bună atunci când am dat dovadă de unitate, de curaj și de convingerea că ne putem croi viitorul împreună.” (Cartea Albă privind viitorul Europei) În mai 1950, Robert Schuman1 afirma: „Europa nu va fi construită dintr-odată sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete care să creeze în primul rând o solida-ritate de facto.” „Realizările concrete” constituie etapele unei construcţii axate pe armonizarea valorilor şi a principiilor care fundamentează politicile şi relaţiile de întemeiere a unei ordini bazate pe legalitate şi care dezvoltă sentimentul aparţinerii unei comunităţi cu idealuri comune. Aceste etape alcătuiesc povestea construcţiei numită Uniunea Europeană şi, ca în orice poveste, ele trasează momentele istorice ale devenirii edificiului european. Recursul la istorie înseamnă nu numai

Newsletter Iulie

trecerea în revistă a progreselor înr-un anumit context spaţiotemporal politic, economic, social, cultural sau înregistrarea realizărilor, a poveştilor de succes, într-un climat de solidaritate şi menţinere a păcii, dar, mai ales, marcarea „drumului croit” cu mereu alte provocări, ivite dintr-o istorie în continuă schimbare. Reflecțiile şi scenariile pentru UE 27 până în 2025, din Cartea Albă a Europei viitorului cuprind dialogul temporal (viitorul continentului nostru, proiectat pe axa globalizării, avându-şi întotdeauna întemeierea pe trecutul şi prezentul eforturilor comune de a statua democraţia, libertatea, pacea şi solidaritatea în tiparul unităţii în diversitate) şi dezbaterea spaţială (în parlamente, regiuni, oraşe, cu cetăţenii europeni ai comunităţilor din cele mai diverse zone geografice) pentru realizarea proiectului unic care să valorifice aspiraţiile de pace, toleranţă, solidaritate şi libertate a europenilor de la Renaştere până în zilele noastre. Un proiect unic prin care „[V]rem să trăim într-o democrație unde există o diversitate de puncte de vedere şi o presă critică, independentă şi liberă. Vrem să fim liberi să ne exprimăm părerea şi să avem siguranța că nicio persoană şi nicio instituție nu este mai presus de lege. Vrem o Uniune care să trateze toți cetățenii şi toate statele membre în mod egal. Vrem să le asigurăm copiilor noștri o viață mai bună decât cea pe care am avut-o noi.” (Cartea Albă privind viitorul Europei) Această voinţă colectivă (vrem, noi, toţi cetăţenii Europei), întemeiată pe dialogul valoric european şi pe dezbaterea participativă apare, cu pregnanţă şi în tradiţia româ-nească, în discursul eminescian (să menţionăm doar exemplul cel mai vibrant poetic). Pentru gazetarul Eminescu, conştiinţa europeană înseamnă recunoaşterea identităţii naţionale şi armonizarea acesteia în concertul identităţii europene şi universale. Pentru poetul Eminescu, a fi european înseamnă afirmarea propriilor valori identitare şi înscrierea lor, în spirit critic şi creator, în circuitul deschis al valorilor culturale univer-sale. Cu Eminescu în minte, având istoria şi discursul verbului a vrea ca fundament întemeietor, ne povestim identitatea europeană nu ca sumă de calităţi inerente naturii umane ci ca relaţionări noi – ceilalţi: noi în relaţie cu alte grupuri sau colectivităţi culturale în termenii unei solidarităţi şi/sau egalităţi de şanse. Ne definim în termenii „unităţii în diversitate”: cetăţeni acţionând potrivit aceleiaşi „megaideologii” dar supuşi diversităţii schimbărilor istorice, economice, politice, sociale şi culturale. În acest spaţiu european („sat global”) identitatea europeană2 se defineşte astfel ca fenomen dinamic, ca devenire spaţiotemporală, ca reconstrucţie a unui model conceptual, simbolic care să armonizeze nuanţele (materializate în şi prin voinţa de a dezvolta pacea, democraţia, solidaritatea, prosperitatea, libertatea, programe de cercetare) într-o ţesătură polifonică. Prof.univ.dr. Doina Cmeciu Centrul de Informare Europe Direct Bacău

Portalul „Vocea ta în Europa” gestionat de Comisia Europeană, constituie punctul unic de acces la numeroase consultări, discuţii şi alte opţiuni prin care puteţi juca un rol activ în procesul de elaborare a politicilor europene. 1. Robert Schuman (1886 - 1963), unul dintre „părinţii” fondatori ai Uniunii Europene, membru în guvernele Franţei, în calitate de prim-ministru şi deţinător al altor portofolii ministeriale între anii 1946 şi 1955, a fost primul preşedinte al Parlamentului European. În Declaraţia din 9 Mai 1950, cunoscută şi sub denumirea Declaraţia Schuman, Robert Schuman (pe atunci, ministru de externe) a pus bazele primei instituţii europene supranaţionale: Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO). 2. Traseul istoric al interesului pentru definirea conceptului de identitate europeană are ca repere următorii ani: a. 1973, cu Declaraţia asupra identităţii europene, când statele-membre au considerat că „este timpul să se formuleze un document privind identitatea europeană” (S. Tindemans); b. 1984, când problema identităţii europene a fost pusă pe agenda Comunităţii Economice Europene, sub forma conceptului cetăţenii Europei; c. după 1985 s-a pus tot mai puternic problema „brand-ului european”, insistându-se asupra dimensiunii simbolice, culturale şi educaţionale ale cetăţeniei europene.


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.7, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Cetăţenii: artizani ai viitorului Europei „Președintele Juncker i-a îndemnat pe comisari să fie activi din punct de vedere politic în statele membre și în dialogurile cu cetățenii, adică să prezinte agenda comună, să fie deschiși la idei noi și să stabilească un dialog cu părțile interesate.” Din martie (când a fost lansată Cartea Albă privind viitorul Europei) şi până la începutul lui septembrie 2017 (când preşedintele Juncker va susține discursul anual privind starea Uniunii), cetăţenii UE sunt invitaţi să-şi exprime punctul de vedere prin dialoguri şi dezbateri directe sau pe pagina online dedicată acestor strategii de comunicare. Până acum, au avut loc peste 1750 de evenimente organizate sau sprijinite de Comisia Europeană, la care au participat peste 270.000 de cetăţeni. Referitor la această amplă dezbatere, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Este încurajator să văd atât de mulți oameni care se implică în dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene, lansată de Comisie la 1 martie 2017 odată cu publicarea Cărții Albe pe această temă. Am văzut că un număr mare de cetățeni și-au exprimat deja punctul de vedere și că există un puternic impuls pozitiv pentru viitor. Viziunea mea o voi prezenta în septembrie, dar, în realitate, cetățenii vor fi artizanii viitorului Europei. Pentru că ei sunt cei care scriu manualele de istorie de mâine. Continuați, așadar, să vă implicați şi să vă faceți auzită vocea!” Sursă 1 Sursă 2 Sursă 3

2 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.7, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Evenimente de marcă (la nivel global, european, naţional, local)

În perioada 1 iulie – 31 decembrie 2017, Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene este asigurată de Estonia, aflată la primul său mandat în această calitate. Motto-ul sub care se vor desfăşura toate activităţile acestei perioade este „unitate prin echilibru”. Președinția estoniană se va concentra asupra conservării valorilor comune, precum prosperitatea, securitatea, pacea și stabilitatea în Europa. Aceasta va avea ca obiectiv menținerea unității Europei prin intermediul unor decizii practice. Politicile preşedinţiei estoniene se vor axa pe patru domenii-cheie: o economie europeană deschisă şi inovatoare, o Europă sigură şi securizată, Europa digitală şi libera circulație a datelor și o Europă durabilă şi favorabilă incluziunii. Preşedinţia Consiliului UE, asigurată prin rotaţie de către statele-membre ale UE la fiecare şase luni, are două misiuni principale: • planificarea şi conducrerea reuniunilor din cadrul Consiliului și al grupurilor de pregătire ale acestuia; • reprezentarea Consiliului în relaţiile cu celelalte instituţii ale UE. Statele-membre care deţin preşedinţia lucrează în grupuri de câte trei, denumite triouri, sistem introdus prin Tratatul de la Lisabona în 2009. Actualul trio este format din preşedinţiile Estoniei, Bulgariei şi Austriei, care stabilesc obiective pe termen lung şi pregătesc o agendă comună. Sursă 1 Sursă 2

3 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.7, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255 Pe data de 18 iulie 2017, Comisia Europeană a prezentat un pachet de măsuri pentru a susţine regiunile Europei în dezvoltarea domeniilor de nişă şi pentru a favoriza inovarea, digitalizarea, creşterea economică şi dezvoltarea competenţelor individuale. Comisia intenționează să valorifice experienţa pozitivă a programului „specializării inteligente” prin punerea în practică a două proiecte-pilot: • sprijin adaptat pentru a face față provocărilor specifice regiunilor care se confruntă cu tranziția industrială: la cerere, anumite regiuni pot lucra în parteneriat cu echipe de experți ai Comisiei pentru a consolida capacitatea de inovare, a elimina obstacolele din calea investițiilor, a sprijini cetățenii în vederea dobândirii competențelor adecvate şi a se pregăti pentru schimbările industriale şi societale, pe baza strategiilor lor de specializare inteligentă; • parteneriate interregionale pentru inovare, sprijinite prin fondurile UE: inspirat de succesul inițiativei Vanguard; acest proiect-pilot are drept scop identificarea și dezvoltarea proiectelor interregionale eligibile pentru finanțare, care pot crea lanțuri de valoare europene în sectoarele prioritare, cum ar fi volumele mari de date, bioeconomia, utilizarea eficientă a resurselor, mobilitatea conectată sau sistemele avansate de fabricație. Referitor la acest set de măsuri, Corina Creţu, comisarul pentru politică regională, a declarat: „După cum a afirmat președintele Juncker, am intrat în era «glocală», în care impactul provocărilor de la nivel mondial se resimte în primul rând la nivel local. Economiile noastre trec prin schimbări profunde, și nu putem să inversăm acest proces. Dar ne putem ajuta regiunile să se doteze cu instrumentele adecvate pentru o creștere durabilă și solidă – acesta este scopul specializării inteligente.” Sursă

4 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.7, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255 Pe 18 iulie 2017, Banca Europeană de Investiţii a acordat un împrumut de un miliard de euro pentru cofinanţarea proiectelor prioritare de infrastructură de transport, proiecte care urmează să fie implementate pe întreg teritoriul României în perioada 2014 – 2020. Comisarul european pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Dezvoltarea rețelei strategice de transport din România va fi benefică comerțului şi turismului şi va alimenta direct economia reală, dar, la fel de important este și impactul pozitiv al conexiunilor mai rapide, drumurilor mai sigure şi sistemelor de transport mai sustenabile în viața de zi cu zi a cetățenilor, de aceea mă bucur că fondurile politicii de coeziune şi resursele BEI sunt reunite pentru a asigura o conectivitate mai bună în România.” Sursă Pe 19 iulie 2017, Fondul de Coeziune al UE a aprobat o investiţie de 266 de milioane de euro în patru proiecte de infrastructură şi de gestiune a apei în România, în judeţele Botoşani, Ilfov, Hunedoara şi Timiş. Aceste investiţii sunt „un exemplu concret al valorii adăugate a UE”, proiectele reflectând imaginea „Europei căreia îi pasă atât de bunăstarea cetăţenilor cât şi de protecţia mediului înconjurător”, după cum a afirmat comisarul Corina Creţu. Sursă 1 Sursă 2 Pe parcursul lunii iulie 2017, Centrul Europe Direct Bacău, în colaborare cu D.G.A.S.P.C. Bacău şi UAT-urile locale (în cadrul proiectelor iniţiate de aceste instituţii), a desfăşurat activităţi de training pentru voluntari şi înfiinţare de puncte de informare în mediul rural, în comunităţi precum Lipova şi Faraoani. În 15 iulie 2017, Centrul Europe Direct Bacău a organizat, în colaborare cu D.G.A.S.P.C. Bacău și Primăria Lipova, un atelier de dezvoltare personală pentru voluntarii implicați în organizarea școlii de vară din comună. Gazda acestei activități a fost Centrul de resurse comunitare Lipova din cadrul Şcolii „Gheorghe Vrânceanu” din Valea Hogii. Cei 11 tinerii voluntari cu vârste între 16 și 18 ani au fost ghidați în a folosi publicații tematice pe teme europene, astfel încât să poată desfășura activități atractive.

5 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.7, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255 Resursele puse la dispoziție de Centrul EDIC Bacău vor putea contribui la cunoașterea simbolurilor Uniunii Europene, a capitalelor statelor-membre, a instituțiilor europene în general, și mai ales a rolului Comitetului Regiunilor şi al politicilor de coeziune în viața comunităților locale. Punctul de atracție al atelierului “Să ne cunoaştem în Europa” l-a reprezentat Jocul regiunilor UNI!, lansat sub egida Comisiei Europene, care are drept scop principal conștientizarea împărțirii teritoriale a Europei şi a ţării noastre în regiuni de dezvoltare, fiecare cu propriile puncte forte și puncte slabe în diferite sectoare de activitate. Ideea care stă la baza acestui joc este aceea de a contribui împreună la îmbunătățirea situației regiunii alese și la protecția acesteia prin acumularea de “stele”. Pe lângă explicațiile referitoare la desfășurarea jocului UNI! propriu-zis, dna Morărașu a propus folosirea cărților de joc UNI! şi pentru o serie de activități creative adaptate la diferite grupe de vârstă, destinate cu precădere școlarilor mici şi celor care participa la atelierul de limba engleză. Perioada verii este una în care bibliotecile comunale şi judetene înregistrează, de obicei, un număr mai mare de iubitori ai lecturii care le trec pragul. Este unul dintre motivele prezenţei noastre pe 27 iulie 2017 la Biblioteca „Ep. Ioan Duma” din Faraoani (sat Valea Mare), la invitaţia dnei bibliotecar Felicia Farcaş-Lohan de a înfiinţa un punct de informare european.

6 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.7, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255 Am descoperit nu numai un mediu propice pentru lectură, studiu şi informare, ci şi unul în care se desfăşoară activităţi creative deosebite, sub atenta îndrumare a dnei bibliotecare, care este şi profesor de cusut-ţesut la Şcoala Populara de Arte şi Meserii Bacău. De altfel, în această săptămână, biblioteca găzduieşte o Şcoală de vară care se adresează tuturor persoanelor interesate să deprindă arta meşteşugarească, prin ghidaj de la teorie la practică. Am beneficiat noi înşine de aceste cursuri oferite ad-hoc, cu entuziasm şi profesionalism, timp de aproape 3 ore, de dna Farcaş-Lohan, care ne-a fascinat cu poveştile suveicii şi ale acului.

Am gasit la lucru participantele la atelierul de cusut, care ne-au facut o demonstraţie practică şi ne-au aratat şi primele lor cămăşi cusute cu multă migală şi măiestrie.

În speranţa că localnicii vor realiza ce comori au în odăile bunicilor şi vor manifesta mai multă curiozitate în a descoperi tradiţii meşteşugăreşti pe cale de dispariţie, ne bucurăm că există în judeţul Bacău persoane pasionate de arta populară ca dna Felicitas Farcaş-Lohin care să le promoveze şi să le valorifice. Pentru detalii privind participanţii la activităţi, tematica dezbătută, locaţia desfăşurării evenimentelor, tipuri de ateliere a se vedea site-ul Centrului Europe Direct Bacău. 7 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.7, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Conferinţa europeană privind comunicarea publică Conferința europeană privind comunicarea publică (EuroPCom), aflată la cea de-a 8-a ediţie, se va desfăşura la Bruxelles, în perioada 9-10 noiembrie 2017, sub titlul (Re)definirea dialogurilor europene. Scopul acestui eveniment (organizat anual de Comitetul European al Regiunilor, în colaborare cu Parlamentul European, Consiliul UE, Comisia Europeană şi Comitetul Economic şi Social European) îl constituie dezbaterile privind noile tendinţe în comunicarea publică pentru creşterea gradului de implicare al cetăţenilor în viaţa politică europeană. Obiectivul este direcţionat către eficientizarea strategiilor de comunicare pentru a conştientiza cetăţenii europeni de nevoia participării lor active la redefinirea tematicilor europene şi a politicilor publice într-un context globalizant. Laboratoarele pentru idei, proiect aflat în faza de pilot, în 2016, va constitui o secțiune permanentă a acestui eveniment. La acest eveniment, pot participa toţi cei interesaţi în domeniul comunicării publice europene. Termenul de înscriere la conferinţă este 27 octombrie 2017. Înscrierea se face online aici. Sursă

8 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.7, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Premiul pentru societatea civilă Premiul pentru societatea civilă a fost lansat de Comitetul Economic şi Social European (CESE), pentru a încuraja şi recompensa iniţiativele şi realizările societăţii civile şi/sau a persoanelor particulare care au contribuit la promovarea valorilor care consolidează coeziunea şi integrarea europeană. Anul acesta, vor fi recompensate, cu premii în valoare totală de 50.000 euro, proiecte inovatoare de promovare a locurilor de muncă de calitate şi a spiritului antreprenorial. Inițiativele vizează persoane recent intrate pe piața forței de muncă, cum ar fi tinerii, persoane care provin din familii de migranți, sau persoane care necesită un sprijin specific (șomerii pe termen lung, femeile deconectate de la piața forței de muncă, persoanele cu handicap sau cele care trăiesc în sărăcie). Premiile vor fi împărțite între maximum cinci câștigători și vor fi acordate unor inițiative deja puse în aplicare sau încă în curs de desfășurare. Termenul de depunere a candidaturilor este 8 septembrie 2017. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la 7 decembrie 2017, la Bruxelles. Pentru detalii suplimentare şi formularul de înscriere, click

9 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.7, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Premiul pentru Comunicare Publică Europeană Ajuns la a cincea ediție, obiectivul Premiului pentru CPE este promovarea celor mai bune practici în comunicarea profesională la nivelul UE. Premierea proiectelor va avea loc în sesiunea de deschidere a Conferinței Europene privind comunicarea publică (EuroPCom) 2017. O particularitate, pentru acest an, va fi acordarea unui premiu special pentru un proiect inovator, care să contribuie la implicarea cetățenilor în politicile UE. Înscrierea în concurs se poate face până pe data de 1 septembrie 2017. Pentru detalii suplimentare, accesați programul preliminar și descrierea evenimentului.

Competitie pentru femeile fondatoare de startup-uri IT Organizaţia non-profit StartHer, care susţine antreprenoriatul în rândul femeilor, lansează una dintre cele mai mari competiţii la nivel european, dedicată femeilor fondatoare de startup-uri. Se pot înscrie startup-uri din domeniul tehnologiei (internet, mobile, jocuri video, inteligenţă artificială, realitate virtuală), care au o perioadă de activitate de la 6 la 36 de luni, au sediul în orice ţară europeană şi au cel puţin o femeie printre fondatori. Termenul-limită de înscriere este 31 august 2017. Premiul este de 10.000 de euro.

10 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.7, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Informații utile • Pagina online dedicată viitorului Europei în viziunea cetăţenilor • Pentru informaţii privind fonduri europene din România, accesaţi platforma Open Data Portal • Pentru granturi, propuneri de proiecte, propuneri de finanţare •

Publicaţiile UE

11 CUPRINS


Centrul de Informare

Nr.7, Vol.5, 2017

Europe Direct Bacău

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Ce informaţii, aspecte etc. privind Uniunea Europeană aţi dori să conţină următorul număr al acestei publicaţii? Trimiteţi răspunsurile pe adresa europedirectbacau@gmail.com.

Întrebări despre Uniunea Europeană?

Telefonul verde UE: 00 800 6 7 8 9 10 11

- de oriunde din UE - 9.00-18.00 CET (în zilele lucrătoare) - în orice limbă oficială a UE

Europa - www.europa.eu Site-ul oficial al Uniunii Europene vă pune la dispoziţie: - informaţii de bază cu privire la activitatea UE - cele mai noi ştiri şi evenimente din UE - link-uri către informaţii despre UE pe site-urile instituţiilor şi agenţiilor UE. Reţeaua Europe Direct Dacă doriţi să obţineţi consiliere sau sprijin în zona în care locuiţi sau să găsiţi un forum local care promovează dialogul şi informaţiile corecte privind politicile UE, contactaţi cel mai apropiat centru local de informare.

Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău Parteneri: Municipiul Bacău U.A.T. Județul Bacău

Pe noi ne găsiți aici: Str. Spiru Haret, Nr.8

(în incinta Bibliotecii Universitare)

12 CUPRINS

E-Buletin 7/2017  

Această publicați lunară este realizată în cadrul proiectului Centrul de Informare Europe Direct Bacău 2017. Conținutul nu angajează juridic...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you