Page 1

Mai

CUPRINS  Editorial: Politica de coeziune – 30 de ani de investiții în viitorul Europei  Evenimente de marcă (la nivel global, european, naţional şi local)  9 mai – Ziua Europei  Festivalul Filmului European  Programul „DiscoverEU”  Campania #EUandME – Ce are de oferit UE pentru mine ?  Apeluri proiecte pentru servicii transfrontaliere  Informaţii utile

Politica de coeziune – 30 de ani de investiții în viitorul Europei “În opinia mea, politica de coeziune este elementul care cimentează împreună valorile și obiectivele noastre comune. ” (Corina Crețu)

Pe 9 mai 1950, Robert Schuman a adus Europa împreună, pentru căutarea unui scop comun – unitate în diversitate – și pentru a pune bazele unui spațiu de prosperitate, pace, acceptare și colaborare. În ultimii ani, Europa a trecut prin perioade dificile, unele tensionate, confuntându-se cu diferite crize, de natură politică, economică și financiară. Totuși, aceste crize au avut și au un rol de catalizare, un rol de conștientizare, determinându-i pe europeni să se întrebe: Ce Europă vrem să avem? Care sunt beneficiile de care am putea să ne bucurăm împreună? Cum ar trebui să arate o Europă în care ne-ar plăcea să trăim?

La aceste întrebări găsim cu siguranță un răspuns în instrumentele folosite pe parcursul ultimilor 30 de ani, pentru a pune în aplicare politica de coeziune, care se concentrează pe beneficiile pe care le poate avea fiecare cetățean în parte. Asigurată prin intermediul a trei fonduri principale – Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) și Fondul de Coeziune (CF) și Fondul Social European (FSE) – politica de coeziune sau politica regională are drept obiectiv general să consolideze ceea ce se numește "coeziune economică, socială și teritorială" în regiunile care se califică pentru sprijin. În practică, coeziune economică și socială se realizează prin stimularea competitivității și a creșterii economice ecologice în economiile regionale și oferirea de servicii mai bune persoanelor, mai multe oportunități de locuri de muncă și o mai bună calitate a vieții. Coeziunea teritorială implică, la rândul ei, conectarea regiunilor astfel încât acestea să valorifice punctele lor forte și să colaboreze la noi configurații inovatoare pentru a aborda provocările comune, beneficiind astfel și consolidând UE în ansamblu).

Foto credit

1


Prin obiectivele sale stabile, politica de coeziune realizează un mers al politicii europene care să aibă grijă de fiecare cetățean și care să încurajeze reformele în statele membre. Ținând cont de faptul că politica regională oferă cadrul de investiții necesar pentru a îndeplini obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Uniunea Europeană, cele cinci obiective pentru UE în 2020 sunt: 1. Ocuparea forței de muncă: 75% angajabilitate persoanele în vârstă de 20-64 de ani; 2. Cercetare și dezvoltare: 3% din PIB-ul UE va fi investit în cercetare și dezvoltare; 3. Schimbări climatice și sustenabilitatea energetică: 20% din energie din surse regenerabile și creșterea cu 20% a eficienței energetice; 4. Educație: reducerea ratelor de abandon școlar timpuriu sub 10%; mai puțin cu 20 de milioane de persoane afectate de sărăcie și excluziune socială; 5. Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale: mai puțin cu 20 de milioane de persoane aflate în situație de risc sau sărăcie și excluziune socială. Pentru perioada post 2020, Comisia Europeană propune reducerea obiectivelor tematice în perioada 2014-2020, astfel încât noua politică de coeziune să se poată concentra pe 5 obiective: 1. o Europă mai inteligentă prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii; 2. o Europă mai ecologică; 3. o Europă mai conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 4. o Europă mai socială; 5. o Europă mai apropiată de cetățeni. Europă mai apropiată de

2

„Pentru prima oara in istoria Uniunii Europene, Politica de Coeziune va avea cea mai importanta alocare, 373 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, pentru 27 de state membre (…).Alocarea pentru Romania in ceea ce priveste fondurile pe care le gestionez se ridica la aproape 31 de miliarde pentru perioada 2021-2027, cu aproximativ 8 la suta mai mult fata de perioada 2014-2020. Nici o regiune din Europa nu va fi lasata in urma, toate statele au si in viitor sansa de a imbunatati calitatea vietii oamenilor cu ajutorul fondurilor structurale si de investitii. ”, a declarat cu satisfacție comisarul european pentru politici regionale Corina Crețu pe 29 mai 2018, în ziua pe care o consideră cel mai important moment al mandatului domniei sale. Credit imagine

Avem și noi deplină încredere că politica de coeziune va continua să deschidă căi către o colaborare mai strânsă între regiunile Europei și va fi o cheie către o Europă mai bună, cu un viitor mai prosper pentru toți cetățenii ei. Sursă 1 Sursă 2 Sursă 3 Sursă 4 Sursă 5 Maria Bocicov Masterandă la programul Comunicare în spațiul public Practicantă Europe Direct Bacău


Evenimente de marcă (la nivel global, european, naţional şi local) De la 1 mai 2018, cetățenii UE care călătoresc sau locuiesc în afara Uniunii vor putea beneficia de asistență consulară din partea oricărui stat membru în caz de urgență, atunci când statul lor de origine nu este reprezentat în țara terță în care se află. Noile norme specifică și modul în care statele membre colaborează, în baza unor planuri comune de urgență, astfel încât cetățenii UE care nu dispun de o reprezentanță diplomatică să beneficieze de protecție, în cazul unor crize sau dezastre naturale. Sursă

Credit imagine

Comisia Europeană a propus miercuri, 2 mai 2018, un buget pentru perioada 2021-2027 care echivalează cu 1,11% din venitul național brut al UE27. „Această propunere de buget este cu adevărat despre valoarea adăugată a UE. Investim și mai mult în domenii în care un stat membru nu poate acționa singur sau în care acțiunea comună este mai eficientă – fie că este vorba de cercetare, migrație, controlul la frontiere sau apărare. Continuăm să finanțăm politicile tradiționale, dar modernizate, cum ar fi politica agricolă comună și politica de coeziune, deoarece beneficiem cu toții de pe urma standardelor ridicate ale produselor noastre agricole și a regiunilor care recuperează decalajele economice." (Günther Oettinger, comisarul european pentru buget) Bugetul propus de executivul european în plenul Parlamentului European și care se ridică la 1.279 de miliarde de euro, luând în calcul inflația, este orientat către șapte rubrici prioritare: 1) piața unică, inovație și piața digitală (187,4 miliarde); 2) coeziune și valori (442,4 miliarde); 3) resurse naturale și mediu (378,9 miliarde); 4) migrație și gestiunea frontierelor (34,9 miliarde); 5) securitate și apărare (27,5 miliarde); 6) vecinătatea și politica globală (123 miliarde); 7) administrația publică europeană (85,3 miliarde). Sursă

Credit imagine

3


La inițiativa Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală a CE, a fost lansat în data de 4 mai, un program care pune la dispoziția cadrelor didactice din UE un pachet de resurse educaționale. Pachetul pedagogic destinat profesorilor, realizat în strânsă colaborare cu profesori și experți în educație, reprezintă o colecție de resurse didactice și educaționale, care urmăresc să crească gradul de conștientizare, în rândul tinerilor europeni cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani cu cu privire la importanța agriculturii (pentru hrană, mediul înconjurător și economie) pentru Europa. În cadul acetui program, școlile din Uniunea Europeană pot solicita truse de grădinărit personalizate, care să fie folosite de profesori drept material didactic. Sursa 1 Sursa 2

Credit imagine

În 9 mai, de Ziua Europei, Comisia Europeană a lansat o consultare publică online adresată tuturor europenilor, în legătură cu direcția în care doresc să se îndrepte Uniunea Europeană. Această inițiativă face parte din dezbaterea mai largă privind viitorul Europei și a fost pregătită de un grup de 96 de cetățeni din 27 de state membre, reuniți la Bruxelles pentru a stabili întrebările adresate concetățenilor lor. Europenii își pot exprima deja punctele de vedere online, iar consultarea va rămâne deschisă până în data de 9 mai 2019, când va avea loc summitul de la Sibiu. Sursă

Credit imagine

Noua Agendă europeană pentru cercetare și inovare, prezentată de Comisia Europeană, în 15 mai, propune o serie de acțiuni concrete care să sporească capacitatea de inovare a Europei și să ofere o prosperitate durabilă. Comisia invită liderii UE să ofere orientare strategică pentru acțiuni precum: garantarea faptului că reglementarea și finanțarea sunt favorabile inovării, adoptarea rapidă a următorului buget 2021-2027 al UE ; activități de pionierat în domeniul inovării creatoare de piețe, precum înființarea unui Consiliu European al Inovării de mare amploare; lansarea unor misiuni de cercetare și inovare la nivelul UE, care să încurajeze investițiile pentru soluționarea comună a unor provocări. Sursă

Credit imagine

4


În perioada 21-22 mai, comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a efectuat o vizită oficială la Bacău. Luni, 21 mai, domnia sa a participat la o întâlnire cu dna Viorica Dăncilă, prim-ministrul României, cu dna Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, și cu dl. Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău. Comisarul european a participat la conferința cu tema “Investițiile urbane în Europa: provocare pentru schimbare” și a vizitat proiectul cu finanțare europeană de la Observatorul Astronomic “Victor Anestin”.

Pe 22 mai 2018, Comisia a lansat un nou set de măsuri care include o nouă strategie pentru tineret și o nouă agendă pentru cultură în vederea creării unui Spațiu european al educației până în 2025, a consolidării dimensiunii culturale a Uniunii Europene și a încurajării participării tinerilor. Pachetul de măsuri include o comunicare generală, intitulată „Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii”, care are la bază acțiuni concercate spre: promovarea participării tinerilor la viața civică și democratică; conectarea tinerilor din întreaga Uniune Europeană și din afara acesteia pentru a încuraja implicarea voluntară, mobilitatea în scop educațional, solidaritatea și înțelegerea interculturală; sprijinirea împuternicirii tinerilor prin calitatea, inovarea și recunoașterea muncii pentru tineret.

Marți, 22 mai, înaltul oficial european a susținut, împreună cu doamna Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, un dialog cu cetățenii, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, eveniment organizat de Comisia Europeană, prin Reprezentanța acesteia în România.

De asemenea, există și o strategie pentru tineret pentru perioada 2019-2027, cu scopul de a crește nivelul de implicare al tinerilor europeni în procesul decizional al UE; propuneri de recomandări ale Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, inclusiv recunoașterea reciprocă automată a diplomelor și a perioadelor de învățare petrecute în străinătate și îmbunătățirea predării și a învățării limbilor străine și o nouă Agendă pentru cultură. Alte acțiuni care sprijină o abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții și pe inovarea în domeniul educației și al formării propun sprijinirea creării unor centre de excelență în domeniul educației și formării profesionale. Sursă 1 Sursă 2 Sursă 3 Sursă 4 Sursă 5

Mesajul ferm transmis autorităților este acela că, doar prin depunerea de proiecte majore de infrastructură, pot fi atrase fondurile necesare alocate prin politica de coeziune, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor populației din regiune. În același timp, tinerii prezenți la dialog au fost încurajați de ambele invitate să acceseze fondurile disponibile prin diferite programe, în special cele pentru start-upuri în regiunea de NordEst. Dna comisar a precizat că „pentru prima dată, tineretul are o axă care crește (…). Programul Erasmus se dublează ca sumă, de la 15 miliarde la 30 de miliarde de euro.” Sursă 5


România a primit miercuri, 23 mai, recomandări în ceea ce privește cadrul fiscal, colectarea taxelor și impozitelor și evaziunea fiscală, reforma venitului minim de incluziune, îmbunătățirea funcționării dialogului social, furnizarea de educație de calitate inclusiv pentru grupurile defavorizate, îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate, mărirea gradului de predictibilitate în procesul decizional, îmbunătățirea pregătirii și stabilirii proiectelor mari de infrastructură prioritare lor, o mai bună transparență și eficiență a achizițiilor publice și, nu în ultimul rând, consolidarea guvernanței corporative a companiilor de stat. De asemenea, Comisia Europeană a avertizat România și Ungaria cu privire la existența unei abateri semnificative de la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO), recomandând luarea de măsuri în 2018 și 2019 pentru corectarea acesteia. A fost publicat și raportul de convergență pentru 2018, potrivit căruia România îndeplinește unul dintre cele 4 criterii de convergență stabilite – cel privind finanțele publice. Sursă

În perioada 21-25 mai 2018, cu prilejul desfășurării „EU Green Week 2018” – Săptămâna verde a UE 2018, au fost explorate modalitățile prin care UE ajută orașele să devină locuri mai bune pentru a trăi și a lucra.

Prin prezentarea evoluției politicilor privind calitatea aerului, zgomotul, natura și biodiversitatea, gestionarea deșeurilor și a apei, aceasta promovează abordări participative în dezvoltarea urbană, instrumente pentru schimbul de bune practici, implicarea autorităților locale, a cetățenilor și încurajarea acestora de a împărtăși viziunea lor asupra unui viitor sustenabil. Summit-ul UE privind Orașele Verzi a avut loc la Bruxelles, în perioada 22 – 24 mai 2018.

Noul Regulament general privind protecția datelor (GDPR - General Data Protection Regulation) permite europenilor un control mai mare asupra modului în care datele lor personale sunt colectate și utilizate, precum și o mai mare protecție în cazul scurgerilor de date. Începând din 25 mai, cetățenii europeni ar trebui să beneficieze de mai multă siguranță în ce ceea ce se întâmplă cu datele pe care le oferă atunci când fac cumpărături, plătesc impozite sau intră în conturile de pe rețelele sociale. Asta datorită faptului că GDPR le oferă drepturi esențiale referitoare la modul în care organizațiile le folosesc datele personale.

6


9 mai - Ziua Europei Ziua Europei a fost sărbătorită de Reprezentanța Comisiei Europene în România la Alba Iulia, capitala Marii Uniri. După deschiderea seriei de evenimente în data de 10 mai, orele 17.00, cu o demonstrație de reconstituire a unui eveniment istoric, în centrul orașului, organizată de Primăria municipiului Alba Iulia, în data de 11 mai, peste 1000 de cetățeni au participat la cea de-a cincea ediție a Crosului Europei, o competiție sportivă pentru amatori, desfpșurată în zona Catedralei Încoronării. Ziua s-a încheiat cu un dialog cu cetățenii, găzduit de Angela Cristea, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România, și de Victor Negrescu, ministrul-delegat pentru afaceri europene la Principia – Castrul Roman Apulum, în piața Cetății, începând cu orele 17.00.

Centrul de Informare „Europe Direct" (CIED) – Bacău, în parteneriat cu ESN (Erasmus Student Network) Bacău a venit în întâmpinarea elevilor a trei licee băcăuane pentru a celebra împreună Ziua Europei 2018, printr-o serie de worshopuri interactive, în care au fost invitați să descopere ce se ascunde în acronimul SCMV. Facilitatorul acestor activități a fost dna lect. univ. dr. NadiaNicoleta Morărașu, coordonator al Centrului Europe Direct Bacău Sesiunea de workshop interactiv cu tema Oportunități SCMV în Europa desfășurată pe 9 mai la Colegiul National „Gheorghe Vrănceanu" din Bacău, a avut drept gazdă una dintre cele mai active promotoare a oportunităților de formare profesională VET prin programul Erasmus+ în rândul liceenilor, doamna profesoară Diana Popa. Echipa CIED Bacău reprezentată de dna lect. univ. dr. NadiaNicoleta Morărașu, a avut ocazia să probeze încă o dată validitatea dictonului sub care funcționează Uniunea Europeană – unitate în diversitate. Deși formatul workshop-ului a fost similar celui desfășurat în alte două licee băcăuane, constituind elementul de unitate, diversitatea s-a manifestat în răspunsurile oferite de cei 36 de participanți invitați să decodeze acronimul SCMV. Voluntarii ESN Bacău ne-au fost și aici alături prin energicul Gabriel-Ștefan Necoară care, împreună cu Vlad Cotruță, i-au convins pe cei peste 40 de elevi din clasele 9-11 de faptul că nu ar trebui să rateze oportunitatea unei mobilități Erasmus+ pentru studiu sau practică atunci când vor fi, la rândul lor, studenți. 7


La Colegiul Național „Ferdinand I" Bacău, cei 30 de elevi de clasa a X-a, profil matematică-informatică, coordonați de dna profesoară de limba engleză Nicoleta Nistor și doamna directoare Nicoleta Zărnescu, au intrat in jocul descoperirii celor 4 tipuri de oportunități ascunse în acronimul SCVM, de care pot beneficia în calitate de cetățeni europeni. Fiecare dintre sugestiile lor au fost validate, de fapt, pe parcursul întâlnirii, prin discutarea oportunităților de studiu oferite prin programul Erasmus+, de călătorie în întreaga Europa prin noua inițiativă #DiscoverEU (de a oferi anul acesta 15000 de bilete InterRail tinerilor europeni care împlinesc 18 ani), de muncă/angajare în străinătate prin folosirea platfomei EURES (Portalul Mobilității Europene pentru Ocuparea Forței de Muncă) și de voluntariat prin înscrierea în Corpul European de Solidaritate. Doi dintre colaboratorii CIED Bacău care au atras în mod deosebit atenția praticipanților au fost GabrielȘtefan Necoară și Ionelu Efros, în dubla calitate de studenți ai Universității „Vasile Alecsandri" din Bacău, care au beneficiat de o mobilitate Erasmus pentru studiu la universități din Portugalia și Germania și de voluntari ESN Bacău, care contribuie la integrarea culturală a studenților străini care vin pentru un stagiu Erasmus la universitatea băcăuană. Activitățile care au marcat Ziua Europei au continuat la clasele a II-a B, a V-a A și a VI-a B sub îndrumarea doamnei Nicoleta Nistor, iar materialele oferite de CIED Bacău i-au ajutat pe toți participanții să descopere și să cunoască mai bine ce reprezintă Uniunea Europeană.

CIED Bacău a acceptat și invitația din partea Colegiului „Mihai Eminescu" Bacău de a sărbători împreună Ziua Europei 2018, invitație adresată de doamna bibliotecară Luiza Sandu și de doamnele directoare Constantina Hulea și Ana-Maria Andrioaie. Spre marea noastră satisfacție, propunând formatul de workshop interactiv cu tema Oportunități SCMV în Europa, am descoperit atât un colectiv foarte primitor și activ implicat în proiecte europene și parteneriate strategice, cât și liceeni foarte receptivi la oportunitățile de studiu, călătorie, muncă și voluntariat prezentate de coordonatorul CIED împreună cu cei doi voluntari ESN Bacău, Ecaterina Apostu, studentă a Facultății de Litere, și Tiberiu Cosmin, student al Facultății de Științe, din cadrul Universității „Vasile Alecsandri" din Bacău. Interacțiunea cea mai activă a fost între tinerii studenți (care și-au prezentat rețeaua în care activează și experiența personală Erasmus sub multiple aspecte) și liceenii care au împărtășit, la rândul lor, din experiența lor în cadrul parteneriatului strategic KA219 "Entrepreneurship Imagination at work" din cadrul programului Erasmus+. Dialogul între cele 2 generații apropiate de vârstă a fost prilejul perfect de a întări ideea că Europa actuală este un „tărâm al oportunităților" pentru cetățenii europeni, în general, și pentru tineri, în mod special. 8


Cu o vervă molipsitoare, cei peste 40 de elevi de clasa a VI-a ai Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza" din Bacău au întâmpinat echipa Centrului Europe Direct Bacău pregătiți să sărbătorească Ziua Europei 2018. Invitați mai întâi la o călătorie virtuală prin Europa folosind harta Călătorind în Europa 2017-2018 și file din Travel Book, micii exploratori au descoperit simboluri specifice fiecăreia din cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene și au făcut schimb de impresii pe marginea celor mai importante destinații de călătorie în fiecare dintre țările favorite. Cea mai buna dovadă a interesului lor pentru o mai bună cunoaștere a moștenirii culturale europene au oferit-o mai multe echipe care au colaborat la realizarea și prezentarea unor proiecte sub îndrumarea doamnelor profesoare Narcisa Bejan și Roxana Simion, prin care au adus în atenție cele mai relevante aspecte din diferite țări europene. Extensie importantă a Uniunii Europene în mijlocul Țării Moldovei, Centrul de Informare Europe Direct Bacău a organizat, în 9 mai 2018, ora 14, la Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău workshopul cu tema „Dimensiuni ale identității culturale românești în spațiul european" pentru a marca Ziua Europei și Ziua Independenței României. Moderatorii workshopului interactiv au fost cadre didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău: conf. univ. dr. Luminița Drugă, lector univ. dr. Petronela Savin și coordonatoarea Europe Direct Bacău, doamna lector univ. dr. Nadia Morărașu. Activitatea desfășurată împreună cu studenți ai Universității s-a coagulat în jurul acestui concept, iar cei care au participat la discuții au adus în prim-plan aspecte ale identității personale și locale (Zamfira Maria Petrescu și Roman Alexandru, studenți în anul I la programul de studii Limba și literatura română-Limba și literatura engleză și Narcisa Popescu, studentă la programul de studii Limba și literatura franceză-Limba și literatura română), ale identității naționale și culturale care îmbracă forme diverse. Identitatea prin nume și identitatea locală, deși nu întotdeauna conștientizăm acest lucru, pot fi sursă a sentimentelor de mândrie, mândria de a aparține unui neam și unei comunități care își pun amprenta asupra noastră atât prin date biologice, cât și prin mental popular.

9


Dialog pe teme europene

Ce este democrația și libertatea de expresie în Europa de azi? Miercuri, 30 mai 2018, în Amfiteatrul Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” din Bacău, a avut loc dialogul pe teme europene cu tema Ce este democrația și libertatea de expresie în Europa de azi? Dialogul a fost organizat de echipa Centrului de Informare „Europe Direct” Bacău, sub conducerea doamnei coordonator, lector univ. dr. Nadia Morărașu, iar moderatorul evenimentului a fost Maria Bocicov, masterandă la Programul de Studii Comunicare în spațiul public. Gazda evenimentului a fost domnul profesor doctor Dorel Nistor, iar participanții la dialog au fost peste 60 de liceeni de la profilul pedagogic, dornici să afle cum își pot exercita drepturile democratice în Europa de astăzi. Cei doi invitați, fără de care dialogul în sine nu ar fi existat, au fost domnul conferențiar universitar doctor Ioan Dănilă, redactor al Revistei de cultură Ateneu și președintele Asociației Romanian Youth Movement for Democracy, domnul Marian Dămoc. Ambii invitați desfășoară o activitate susținută în domeniul promovării și apărării valorilor democratice și a libertății de expresie, la nivelul municipiului și județului Bacău. Prima parte a dialogului a fost prefațată de o scurtă introducere în temă, alături de câteva detalii despre activitatea Centrului de Informare Europe Direct Bacău, oferite de moderator și de doamna coordonator Nadia Morărașu, după care cei doi invitați și-au expus părerile și experiențele de viață vizavi de subiectul Democrație și libertate de expresie dovadă fiind experiența celor doi în promovarea și apărarea principiilor și valorilor democratice, a transparenței administrative și a libertății de expresie, la nivelul municipiului și județului Bacău A doua parte a dialogului s-a concentrat pe discuții, exemple din viețile invitaților și a elevilor participanți, precum și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Credem că astfel de de dialoguri sunt binevenite și că efectul acestora nu poate fi decât pozitiv, în contextul în care democrația, libertatea de expresie și dreptul la replică sunt teme foarte actuale în rândul tinerilor și nu numai. Maria Bocicov

Festivalul Filmului European 10


Ajuns la ediția cu numărul 22, Festivalul Filmului European a revenit în 2018 într-un număr record de orașe din România: București și 7 orașe din țară. Galați (11 – 13 mai), Tîrgu Mures (18 – 20 mai), Râmnicu Vâlcea (18 – 20 mai), Timișoara (24 – 27 mai), Alba Iulia (25 – 27 mai), Iași (1 – 3 iunie) și Sibiu (1 – 3 iunie). Festivalul a debutat cu o comedie dramatică, Au revoir là-haut / La revedere acolo sus (Franța, 2017, în regia lui Albert Dupontel), un film a cărui acțiune este plasată exact acum o sută de ani, în Franța. Ecranizare după romanul omonim al lui Pierre Lemaître, câștigător al premiului Goncourt în 2013, filmul a primit mai multe César-uri, printre care cele pentru cea mai bună regie și cea mai bună imagine (Vincent Mathias). Spectacolul de gală a avut loc luni 7 mai, la Teatrul Național București. Sursă

Programul "DiscoverEU" În contextul Anului european al patrimoniului cultural 2018, programul DiscoverEU lansat de Comisia Europeană le va permite tinerilor să călătorească pentru a descoperi bogăția continentului european, pentru a interacționa cu locuitorii țărilor vizitate, precum și pentru a afla lucruri noi despre diversitatea culturală a Europei și mai ales despre valorile și tradițiile ce o mențin unită. Participanții trebuie să aibă vârsta de 18 ani împliniți începând cu data de 1 iulie 2018 (respectiv să se fi născut în intervalul 2 iulie 1999 – 1 iulie 2000), să dețină naționalitatea unui stat membru UE și să fie pregătiți pentru a pleca să descopere Europa în această vară. Înscrierile în program se vor desfășura online, în perioada 12-26 iunie 2018. În prima rundă de înscrieri va fi selectat un număr maxim de 15 mii de tineri, iar în funcție de feedbackul primit și de fondurile disponibile, va fi organizată și o a doua rundă, în a doua jumătate a anului 2018. Informații suplimentare vor fi publicate în perioada următoare pe pagina dedicată campaniei, dar și pe pagina de Facebook și pe contul de Twitter ale acestuia. Sursă

11


Campania #EUandME - Ce are de oferit UE pentru mine? Pornind de la ideea că statutul de cetățean al Uniunii Europene oferă oportunități de a face ceea ce ne dorim, oriunde ne-ar duce pasiunile și de a ne lărgi orizonturile, promotorii campaniei #EUandME își propun să ne împărtășească poveștile unor tinerilor care au simțit impactul UE în viața lor. Putem astfel descoperi exemple privind modul în care UE aduce o schimbare, prin intermediul unei colecții de cinci scurtmetraje. Care sunt beneficiile personale de care vă bucurați în calitate de cetățeni europeni pe care această campanie le aduce în prim plan? MOBILITATE  Găsiți un loc de muncă, lucrați și locuiți în orice stat membru al UE;  Dobândiți competențe noi studiind, urmând cursuri de formare sau făcând voluntariat în străinătate;  Beneficiați de servicii medicale de urgență oriunde pe teritoriul UE;  Explorați cu ușurință atracțiile Europei DURABILITATE    

Vă puteți bucura de apă curată, de un aer mai curat și de o natură protejată ; Faceți diferența în combaterea schimbărilor climatice; Reciclați, reutilizați, reparați și opriți deversarea materialelor plastice în mările noastre; Consumați alimente sănătoase, sigure și la prețuri accesibile, care sunt echitabile pentru persoanele care le-au produs;

 Beneficiați de cercetările care vizează să vă ofere sprijin dumneavoastră, familiei și planetei ABILITĂȚI ȘI AFACERI Vă puteți instrui, obțineți abilități importante și vă pregătiți pentru viitor; Găsiți un loc de muncă bun sau obțineți consiliere în acest sens; Demarați, gestionați și dezvoltați o afacere cu sprijinul UE; Beneficiați de concediu plătit, de concediu de maternitate și de alte prestații atunci când lucrați DIGITAL Apelați, trimiteți mesaje-text și utilizați date fără costuri suplimentare atunci când călătoriți în UE; Navigați pe internet din orice țară a Uniunii Europene; Știți că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt în siguranță și sunt tratate cu grijă; DREPTURI Obțineți despăgubiri dacă transportul înregistrează întârzieri și primiți asistență din partea oricărei ambasade a unui stat membru al UE în țări terțe; Aveți posibilitatea returnării în termen de 14 zile a articolelor achiziționate online și alte drepturi ale consumatorilor; Votați, candidați în alegerile europene și contribuiți la rezolvarea problemelor Europei; Trăiți într-o societate democratică unde egalitatea este garantată, iar drepturile omului sunt protejate. Mai multe detalii pe https://europa.eu/euandme/ro

12


Apeluri proiecte pentru servicii digitale transfrontaliere

Două apeluri de propuneri de proiecte, lansate la începutul lunii mai prin Mecanismul pentru interconectarea Europei (CEF), au ca scop stimularea și sprijnirea dezvoltării infrastructurii europene de servicii digitale. Un buget maxim de 29 de milioane de euro va fi disponibil pentru a răspunde nevoilor administrațiilor locale, mediului de afaceri și cetățenilor în activitățile lor transfrontaliere. Beneficiarii interesați din toate statele membre UE, dar și din Islanda și Norvegia, pot depune propuneri de proiecte în următoarele domenii: traducere automată, transfer electronic de documente (eDelivery), facturare electronică (eInvoicing) și platforme de date publice deschise. Proiectele trebuie înregistrate în platforma CEF Telecom, în pagina dedicată fiecărui apel în parte. Toată documentația necesară pentru depunerea propunerilor și alte informații sunt disponibile, de asemenea, în această platformă. Propunerile trebuie trimise până la termenele-limită de mai jos: 18 septembrie 2018: Apel de propuneri nr. 2-2018 CEF Telecom, pentru servicii de: 

traducere automată (finanțare de 5 milioane €), având ca obiectiv eliminarea barierelor lingvistice și creșterea eficienței serviciilor de traduceri din sectorul public;

transfer electronic de documente (finanțare de 0,5 milioane €), ce contribuie la o mai bună securizare a comunicațiilor criptate între administrațiile publice, mediul de afaceri și cetățeni;

facturare electronică (finanțare de 5 milioane €), în scopul sprijinirii implementării standardelor europene în domeniu astfel încât să permită libera circulație a facturilor electronice în întreaga UE.

15 noiembrie 2018: Apel de propuneri nr. 5-2018 CEF Telecom, pentru servicii de: 

Imbunătățire a serviciilor furnizate cetățenilor și administrațiilor publice ((finanțare de 18,5 milioane euro), prin intermediul reutilizării informațiilor din sectorul public și al folosirii transfrontaliere a tehnicii de calcul de înaltă performanță (HPC).

Apelurile derulate prin CEF Telefom în 2018 vor beneficia de o finanțare totală în valoare de 84,4 milioane euro, care vor contribui la dezvoltarea Infrastructurii europene de servicii digitale (DSI). Evaluarea propunerilor va începe în luna octombrie 2018 pentru CEF-TC-2018-2, respectiv decembrie 2018 pentru CEF-TC-2018-5, în timp ce rezultatele vor fi anunțate în februarie, respectiv mai 2019. Sursă

13


Informaţii utile Pentru Reprezentanța Comisiei Europene în România, accesați: https://ec.europa.eu/romania/home_ro Pentru strategia Europa 2020, accesați: (En) http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf (Rom) https://www.mae.ro/sites/default/files/file/Europa2021/Strategia_Europa_2020.pdf

Pentru Politica de coeziune a UE 2014-2020 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_ro.pdf Pentru Agenda Digitală Europeană, accesați: http://eige.europa.eu/resources/digital_agenda_en.pdf Pentru stagii de formare la Comisia Europeană, accesați: https://ec.europa.eu/stages/home_en Pentru publicații UE, accesați: https://publications.europa.eu/en/web/generalpublications/publications

14


Ce informații, aspecte, teme etc. privind Uniunea Europeană ați dori să conțină următorul număr al acestei publicații? Trimiteți răspunsurile pe adresa europedirectbacau@gmail.com Întrebări despre Uniunea Europeană? Telefonul verde UE: 00 800 6 7 8 9 10 11 - de oriunde din UE - 9.00-18.00 CET (în zilele lucrătoare) - în orice limbă oficială a UE Europa - www.europa.eu Site-ul oficial al Uniunii Europene vă pune la dispoziţie: - informaţii de bază cu privire la activitatea UE - cele mai noi ştiri şi evenimente din UE - link-uri către informaţii despre UE pe site-urile instituţiilor şi agenţiilor UE.

Reţeaua Europe Direct Dacă doriţi să obțineți consiliere sau sprijin în zona în care locuiţi sau să găsiţi un forum local care promovează dialogul şi informaţiile corecte privind politicile UE, contactaţi cel mai apropiat centru local de informare. Centrul de Informare „EUROPE DIRECT” (CIED) Bacău

Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Parteneri: Județul Bacău

Municipiul Bacău

Sediul: Strada Spiru Haret, nr.8 (Biblioteca Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău) Tel./fax: 0234 530 255 Email: europedirectbacau@gmail.com Website Facebook page

15

E buletin mai 2018  
E buletin mai 2018  
Advertisement