Page 1

CUPRINS  Editorial: Noul program „Orizont 2020” – cel mai ambițios program european post 2020 pentru cercetare și inovare

Programul pentru cercetare și formare al Euratom, care finanțează activitățile de cercetare și de formare în domeniul siguranței și securității nucleare și al radioprotecției. Acest program se va concentra într-o măsură mai mare pe aplicații neenergetice, cum ar fi asistența medicală și echipamentele medicale, și va sprijini, de asemenea, mobilitatea cercetătorilor din domeniul nuclear prin acțiunile Marie Skłodowska-Curie.

 Evenimente de marcă (la nivel global, european, naţional şi local)  1 iunie – Ziua Internațională a Copilului  Conferința CIED Bacău 2o18  24 iunie – Ziua Universală a Iei sărbătorită la Bacău  Finala Euro Quiz 2018  Concurs EU Datathon 2018  Candidaturi la premiul CESE pentru societate civilă 2018  Informaţii utile

Noul program „Orizont Europa” – cel mai ambițios program european post 2020 pentru cercetare și inovare „Orizont 2020 este una dintre cele mai importante povești de succes ale Europei. Noul program Orizont Europa are obiective și mai ambițioase. În acest context, dorim să creștem finanțarea pentru Consiliul European pentru Cercetare în vederea consolidării poziției de lider a UE pe plan mondial în domeniul științei și să implicăm cetățenii prin stabilirea unor noi misiuni ambițioase pentru cercetarea europeană”, declara cu încredere Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare. Este o propunere salutară, care recunoaște succesul programului Orizont 2020, a cărui evaluarea intermediară a demonstrat contribuția efectivă la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică în UE. Dacă programul Orizont 2020 a beneficiat până în 2018 de peste 31 de miliarde euro, în cadrul următorului buget pe termen lung al UE, programul Orizont Europa își propune să stimuleze excelența științifică prin intermediul Consiliului European pentru Cercetare (CEC) și al burselor și schimburilor Marie Skłodowska-Curie, dacă va fi acceptată propunerea de alocare a 97,6 miliarde euro (dintre care 3,5 miliarde euro pentru fondul InvestEU). În plus, 2,4 miliarde euro ar urma să fie acordate pentru 1

Foto credit Orizont Europa va introduce următoarele caracteristici noi: 1. Înființarea unui Consiliu European pentru Inovare (CEI), care urmează să contribuie la modernizarea finanțării pentru inovarea revoluționară în Europa, prin identificarea și finanțarea inovațiilor cu evoluție rapidă și un potențial important de creare a unor piețe complet noi; 2. Inițierea unor noi misiuni de cercetare și inovare la nivelul UE, axate pe provocările societale cum ar fi combaterea cancerului, mobilitatea ecologică și eliminarea plasticului din oceane;


3. Maximizarea potențialului de inovare la nivelul UE, prin dublarea sprijinului acordat statelor membre care prezintă întârzieri în ceea ce privește valorificarea la maximum a potențialului lor național de cercetare și inovare. România este unul dintre statele cu cele mai slabe performanțe din Uniune în acest domeniu (aproximativ 31% din media UE, potrivit tabloului de bord privind inovarea pentru 2018, publicat de Comisia Europeană pe 22 iunie), înregistrând o scădere de aproximativ 15% a indexului de inovare comparativ cu 2010.

4. O mai mare deschidere pe principiul „științei deschise”, cu obligația de a oferi acces liber la publicații și la date pentru a sprijini creșterea potențialul de inovare al rezultatelor generate de finanțarea UE; 5. O nouă generație de programe și intensificarea colaborării cu alte programe ale UE (printre acestea, pot fi amintite politica de coeziune, Fondul european de apărare, programul Europa digitală și Mecanismul pentru interconectarea Europei etc.).

Programul Orizont Europa va conlucra cu un alt nou program, Europa digitală, care va asigura finanțarea pentru cercetare și inovare în domeniul tehnologiilor digitale. Astfel, în timp ce Orizont Europa asigură investiții esențiale în cercetare și inovare, Europa digitală valorifică aceste rezultate pentru a crea infrastructura necesară, sprijinind totodată implementarea și consolidarea capacităților, care, la rândul lor, vor asigura o contribuție la cercetările viitoare în domeniul inteligenței artificiale, al roboticii, al calculului de înaltă performanță și al volumelor mari de date.

Dincolo de statistici și ierarhizări care reflectă starea actuală în domeniul cercetării și inovării, dincolo de deziderate exprimate la cel mai înalt nivel și propunerile ambițioase de buget post 2020, există toate condițiile ca programul Orizont Europa să genereze cunoștințe și tehnologii noi și sporite, să promoveze excelența științifică și să aibă efecte pozitive asupra creșterii economice, a schimburilor comerciale și a investițiilor, precum și un impact social și de mediu semnificativ. Sursă 1 Sursă 2 Sursă 3 Sursă 4 Nadia-Nicoleta Morărașu Coordonator al Centrului de Informare Europe Direct Bacău

2


Evenimente de marcă (la nivel global, european, naţional şi local) Pe 4-5 iunie 2018, comisarul european pentru politică regională Corina Creţu a efectuat o vizită oficială la Tallinn, în Estonia,unde a participat la Forumul anual al Strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice, ocazie cu care a discutat propunerea Comisiei pentru viitoarea politică de coeziune cu Jüri Ratas, prim-ministrul Estoniei, Māris Kučinskis, prim-ministrul Letoniei, Saulius Skvernelis, prim-ministrul Lituaniei și cu Mateusz Morawiecki, prim-ministrul Poloniei. Sursă

Pe 6 iunie 2018, Comisia Europeană a propus crearea primului program Europa digitală și efectuarea de investiții în valoare de 9,2 miliarde euro în prin bugetul pe termen lung al UE (20212027). Noul program face parte din capitolul „Piața unică, inovarea și sectorul digital” al propunerii de buget pe termen lung al UE și are ca obiectiv principal transformarea digitală a Europei în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. Prin adoptarea Strategiei privind piața unică digitală, se instituie un cadru de reglementare adaptat erei digitale care va dezvolta și consolida capacitățile digitale strategice ale Europei, care vizează calculul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică și competențele digitale avansate. Cu prilejul lansării noului program, Mariya Gabriel, comisarul pentru economie digitală și societate digitală, a precizat: „Primul program digital paneuropean reprezintă un pas important în

În perioada 6-7 iunie 2018, comisarul european Tibor Navracsics a efectuat o vizită în România, pe parcursul căreia a avut o serie de întâlniri oficiale cu ministrul Educaţiei, Valentin Popa, cu ministrul Culturii, George Ivaşcu, cu ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, şi cu rectorul Universităţii din Bucureşti, Mircea Dumitru, urmate de un dialog cu cetățenii despre viitorul Europei în cadrul forumului Eurosfat 2018, la Casa Universitarilor din București. Joi, 7 iunie 2018, comisarul Navracsics a participat la Tîrgu Mureș, la un forum pe tema educației, urmat de o dezbatere cu privire la patrimoniul cultural. Sursă

consolidarea poziției de lider mondial deținută de Europa în ceea ce privește transformarea digitală. Vom investi în capacități digitale strategice, cum ar fi inteligența artificială, calculul de înaltă performanță și securitatea cibernetică, și, ca în cazul tuturor inițiativelor noastre digitale, vom acorda un loc central cetățenilor europeni în cadrul programului. Unul dintre principalii piloni ai programului constă în investiții care să le permită cetățenilor noștri să dobândească competențele digitale avansate de care au nevoie pentru a avea acces la cele mai recente tehnologii digitale și a le utiliza în mod corespunzător.” Sursă 3


Comisia Europeană a propus pe 7 iunie un buget în valoare de 4 miliarde de euro pentru noul program

privind piața unică. Mai mult, suma de 2 miliarde de euro alocată în cadrul fondului InvestEU, în special prin intermediul componentei sale privind întreprinderile mici și mijlocii, va contribui în mod semnificativ la realizarea obiectivelor programului. Piața unică este atuul cel mai valoros al Europei, putând să genereze și să stimuleze competitivitatea întreprinderilor europene pe piețele globalizate. Noul program privind piața unică este un program modern, simplu și flexibil, care va consolida guvernanța pieței interne a UE, în cadrul unui singur program coerent care are drept obiective: protejarea și capacitarea consumatorilor, competitivitatea întreprinderilor; un nivel ridicat al sănătății umane, a animalelor și a plantelor; aplicarea eficientă a legislației și standarde de primă clasă, concurență

loială în era digitală și realizarea unor statistici europene de înaltă calitate. Sursă

În vederea susținerii uneia dintre prioritățile majore la nivel European – o Europă care protejează, rezistentă la viitoarele provocări în materie de securitate – Comisia propune creșterea substanțială a fondurilor alocate în prezent securității de la 3,5 miliarde la 4,8 miliarde euro. Astfel, pe 13 iunie 2018, s-a propus creșterea de la 1 miliard la 2,5 miliarde euro a sumei alocate pentru Fondul pentru securitate internă (FSI), la care se adaugă aproape 1,2 miliarde euro pentru dezafectarea în condiții de mai mare siguranță a activităților nucleare în unele state membre și 1,1 miliarde euro pentru consolidarea agențiilor UE în domeniul

securității. De asemenea, Comisia propune consolidarea mecanismului de protecție civilă al UE prin intermediul sistemului rescEU cu suma de 1,4 miliarde euro. Noul Fond pentru securitate internă (FSI) consolidat va include un nou set de obiective: (1) intensificarea schimbului de informații dintre autoritățile UE responsabile cu aplicarea legii; 2) intensificarea operațiunilor comune transfrontaliere și 3) consolidarea capacităților de combatere și prevenire a criminalității și de abordare a radicalizării) ;o mai mare flexibilitate și un răspuns mai bun în situații de urgență. Sursă

4


În 13 iunie 2018, CE a propus creșterea autonomiei strategice a UE prin crearea Fondului european de apărare, care este rezultatul angajamentului asumat în iunie 2017 de a suplimenta finanțarea inițială, până în 2020, cu un fond mai substanțial. Fondul european de apărare în valoare de 13 miliarde euro va oferi capacitatea financiară pentru investiții transfrontaliere în tehnologii și echipamente de ultimă generație și complet interoperabile în domenii precum programele de software criptate și tehnologia dronelor. Acest fond va veni în completarea altor programe ale UE, în special a bugetului de 6,5 miliarde euro alocat Mecanismului pentru interconectarea Europei, pentru consolidarea infrastructurilor de transport strategice ale UE cu scopul de a le adapta la mobilitatea militară, precum și a noului program pentru cercetare și inovare, Orizont Europa. Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a declarat: „Fondul european de apărare este de o importanță capitală pentru cooperarea în domeniul apărării în Europa. Pe baza primelor inițiative testate în ultimii doi ani, suntem astăzi în postura de a-l transforma într-un instrument european ambițios, capabil să sprijine proiecte colaborative în domeniul apărării pe parcursul întregului lor ciclu de dezvoltare. Fondul de 13 miliarde EUR este dovada clară a seriozității actualei Comisii în legătură cu crearea unei Europe care își apără și își protejează cetățenii.” A fost propus, de asemenea, un nou Instrument european pentru pace în valoare de 10,5 miliarde euro, neinclus în bugetul pe termen lung, care va contribui la îmbunătățirea capacității UE de prevenire a conflictelor, de consolidare a păcii și de garantare a securității internaționale. El va facilita contribuțiile UE la operațiunile de pace conduse de parteneri și va extinde domeniul de aplicare al sprijinului militar și de apărare pe care îl poate oferi UE. Fondul respectiv va acoperi cheltuielile care nu pot fi finanțate din bugetul UE din cauza implicațiilor sale militare și de apărare. Sursă

5


Comisia a reînnoit marți, 19 iunie, inițiativa „Calea către excelență”, pentru a continua să ofere sprijin adaptat și expertiză regiunilor rămase în urmă în ceea ce privește inovarea. Inițiativa va ajuta regiunile să-și conceapă, să-și actualizeze și să-și ajusteze strategiile de specializare inteligentă altfel spus, strategiile lor regionale de inovare bazate pe domenii de nișă în care dețin atuuri concurențiale - înainte de începerea perioadei bugetare 2021-2027. Totodată, inițiativa va ajuta regiunile să identifice resursele UE adecvate pentru finanțarea proiectelor inovatoare și să se asocieze cu alte regiuni care dețin atuuri similare pentru a crea clustere de inovare. Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Specializarea inteligentă va fi mai importantă decât oricând în perioada de după 2020. Pentru ca aceste strategii să își afirme întregul potențial în următorii ani, sunt necesare două lucruri: dezvoltarea parteneriatelor și un grad mai mare de asumare, în special în regiunile care trebuie să recupereze cele mai mari decalaje. Această inițiativă va contribui la pregătirea terenului pentru strategii de inovare solide în perioada de după 2020.” Regiunile își pot exprima interesul și pot participa prin intermediul platformei de specializare inteligentă. Sursă

Pe baza agendei UE pentru un comerț deschis și echitabil, au fost lansate pe 18 iunie, la Canberra, negocierile pentru un acord comercial între UE și Australia de comisarul european pentru comerț, Cecilia Malmström, împreună cu prim-ministrul australian Malcolm Turnbull și ministrul australian al comerțului, Steven Ciobo. Scopul acestor negocieri este de a înlătura barierele din calea comerțului cu bunuri și servicii dintre cele două regiuni, de a crea noi oportunități pentru companii, precum și de a stabili norme conforme cu alte acorduri comerciale încheiate de UE. Viitorul acord dintre UE și Australia va consolida și mai mult implicarea UE în regiunea AsiaPacific. Prima rundă oficială de discuții dintre echipele de negociatori ale părților implicate va avea loc la Bruxelles, în perioada 2 - 6 iulie. Sursă Fondul European de Investiții (FEI) și cele șapte bănci membre ale grupului Erste au semnat, în data de 19 iunie, un acord de garanție pentru antreprenoriatul social în scopul de a oferi finanțare organizațiilor sociale, prin intermediul Programului UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI). Astfel, rețeaua Erste de bănci locale va putea oferi, în următorii cinci ani, împrumuturi în valoare totală de 50 de milioane euro unui număr de cel puțin 500 de organizații sociale din 7 state membre UE. Grupul bancar va oferi finanțare pentru o gamă largă de sectoare ale antreprenoriatului social, fiind vizate organizații inovatoare, orientate spre mediul social, ce activează în domeniul educației, sănătății, serviciilor sociale sau ocupării forței de muncă ce provine din categorii defavorizate, marginalizate sau vulnerabile. Sursă

6


monitorizează chestiunile legate de discriminare și raportează cu privire la acestea și promovează egalitatea peste tot în UE. Statele membre ar trebui să se asigure că aceste organisme sunt independente și au resursele necesare pentru a acoperi toate tipurile de discriminare – pe motive de sex, rasă, origine etnică sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. De asemenea, ar trebuie să garanteze o mai bună înțelegere a rolului pe care îl joacă organismele naționale de promovare a egalității și a modului în care cetățenii pot să apeleze la aceste organisme și să își exercite drepturile în caz de discriminare. Comisia recomandă următoarele măsuri: o mai mare independență, asistență juridică, personal și resurse suficiente și coordonare și cooperare eficientă. Sursă

În 21 iunie, la Wellington, Cecilia Malmström, comisarul european pentru comerț, și David Parker, ministrul comerțului din Noua Zeelandă, au lansat oficial negocierile pentru un amplu acord comercial. Scopul acestuia este înlăturarea barierelor din calea comerțului cu bunuri și servicii, precum și dezvoltarea normelor relevante pentru a face comerțul mai ușor și mai durabil. Comerțul bilateral cu mărfuri dintre UE și Noua Zeelandă s-a ridicat anul trecut la 8,7 miliarde euro, iar cea mai mare parte a exporturilor către această țară sunt reprezentate de produsele fabricate. UE este cel de-al treilea mare partener comercial al Noii Zeelande, iar acordul ar putea duce la creșterea schimburilor comerciale cu aproape 50% (pentru mărfuri) sau cu o treime (în total). Sursă Prin recomandările prezentate în 22 iunie, statele member sunt încurajate să se asigure că organismele naționale de promovare a egalității protejează eficient cetățenii și luptă împotriva discriminării. Organismele de promovare a egalității sunt organizații independente care le oferă asistență victimelor discriminării,

Pe 27-28 iunie 2018, comisarul european pentru politică regională Corina Crețu va efectua o vizită oficială la Paris. Înaltul oficial european va participa, la palatul Elysée, la invitația președintelui Emmanuel Macron, la un eveniment în onoarea reprezentanților aleși din regiunile ultraperiferice ale Europei (Assises des Outre-mer). În prima zi a vizitei, comisarul pentru politică regională a prezentat în fața Senatului francez propunerea Comisiei pentru politica de coeziune 2021-2027 și s-a întâlnit cu ministrul pentru coeziune teritorială Jacques Mézard. În cea de-a doua zi, comisarul Crețu a participat la reuniunea regiunilor ultraperiferice. Sursă 7


1 iunie – Ziua Internațională a Copilului Pentru marea majoritate a copiiilor europeni, respectarea drepturilor de protecție, dezvoltare și participare, stipulate prin Convenţia cu privire la Drepturile Copilului, este o realitate palpabilă, prin eforturile conjugate ale familiei, educatorilor, organizațiilor nonguvernamentale și ale autorităților. Din păcate, există încă destule comunități unde aceste drepturi sunt flagrant încălcate. Echipa CIED Bacău și-a propus să atragă atenția asupra acestui aspect de 1 iunie, prin mesajul că fiecare copil european ar trebui să simtă că îi sunt respectate drepturile de protecție, dezvoltare și participare, astfel încât să zboare în viață la fel de liber ca un fluture multicolor. În acest scop, ne-am aflat în mijlocul copiilor de la Școala Gimnaziala Buhoci și Structura Bijghir, județul Bacău unde am organizat concursul de desene pe tema „Copilărie – zbor de fluturi", concurs la care au participat preșcolari și școlari din învățământul preșcolar și primar de la școlile amintite.

Efortul celor peste 100 de copii a fost răsplătit cu pachete cu produse alimentare și materiale (cărți, cretă, stegulețe), care le-au încântat ochii și le-au bucurat inimile. Candoarea acestor micuți s-a văzut în bucuria cu care și-au realizat desenele și în cromatica pe care au ales-o pentru a se exprima. Pe 1 iunie, Centrul de Informare Europe Direct Bacău, în colaborare cu Grădinița Magic English Bacău, a organizat și un concurs de desene pe asfalt in Parcul Catedralei din municipiul Bacău, unde, copiilor îndrumați de doamnele educatoare li s-au alăturat și alți copii ieșiți în parc cu părinții sau bunicii. Individual sau în grup, micuții au umplut aleile de culoare, zâmbete și multă voioșie. Odată desăvârșită lucrarea lor, și-au primit atât binemeritatele aprecieri cât și baloanele și premiile dulci pregătite de organizatori. Pe lângă bucuria împărtășită de a vedea copiii jucându-se în siguranță în aer liber, activitatea a oferit și o ocazie de a atrage atenția asupra necesității asigurării protecției continue a celor mici, în familie, în școală, în fiecare comunitate.

8


9


10


Conferința CIED Bacău 2018 În perioada 14-15 iunie 2018, Centrul de Infomare "Europe Direct" Bacău a desfășurat cel mai complex proiect din acest an – prima ediție a Conferinței CIED Bacău cu tema Stimularea "creșterii inteligente" a tinerilor băcăuani în context european. Conferința a fost organizată de Centrul de Informare „Europe Direct" (CIED) Bacău, găzduit de Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Bacău și Primăria Municipiului Bacău. La lucrările conferinței, studenților de la diferite facultăți din universitate care au participat la lucrările conferinței, li s-au alăturat liceeni băcăuani, reprezentanți ai organizațiilor de tineret (în special cele afiliate la Federația Tinerilor din Bacău), precum și un număr impresionant de cadre didactice interesate de activitațile propuse.

În deschiderea oficială a conferinței care a avut loc în Aula Universității, au luat cuvîntul dna NadiaNicoleta Morărașu, Coordonator Europe Direct (CIED) Bacău, dl prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky, Rector al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Valentin Nedeff, Președinte al Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și Constantin Scripăț, viceprimarul Municipiului Bacău.

11


Cele 6 prezentări în plen ale invitaților au fost grupate pe arii tematice. Pentru secțiunea Formarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor, participanții la lucrări au avut două intervenții de excepție din partea dlui Vasile Asandei, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și a dlui Cornel Borza, Vicepreședinte F.I.B. (Fabricat în Bacău). Au urmat Marian Dămoc, Președinte RYMD (Romanian Youth Movement for Democracy) cu prezentarea pe tema Creștere inteligentă și dezvoltare comunitară și Mihaela Enea, care a abordat Strategii de comunicare a rezultatelor programului de tineret urban „Bacău – Capitala Tineretului din România” , în calitate de director de programe la Federația Tinerilor din Bacău. În vederea valorificarii oportunităţilor de studiu, training şi angajare pentru diverse categorii de

tineri, dna prof. univ. Dr. Venera Cojocariu, Director al Departamentului de Consiliere Profesională al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a adus in atenție Strategii de consiliere a carierei valorificate în mediul academic, iar dna Gabriela Neagu, Institutul de Cercetare a Calității Vieții – București, Academia Română, ne-a arătat cine sunt și de ce există Tinerii „invizibili” din Bacău. 12


În partea a doua a conferinţei, tinerii s-au implicat activ în cele 2 worshopuri organizate de Departamentul de Consiliere Profesională (DCP) și Societatea Antreprenorială a Studenților (S.A.S. Bacău).

Tema worshopului moderat de Daniela Anton, Doina Pascal și Gabriel Mareș, psihologi DCP a fost Cum să cresc inteligent în cariera mea? Pe parcursul celor trei ateliere, tinerii participanți au surprins prin

creativitatea și maturitatea cu care tratează teme de dezvoltare personală, orientare profesională și maniera colaborativă în care reușesc să schițeze un plan de carieră pentru diferite profesii. Și tema pentru worshopul S.A.S. (Tinerii antreprenori – șansa de dezvoltare a Regiunii Nord-Est), propusă de dna conf.univ. dr. Roxana Mironescu, președinte S.A.S. Bacău, a atras participanții în discuții antrenante pe marginea necesității imperioase de a dezvolta spiritul antreprenorial în rândul tinerilor, cu concursul unor invitați speciali, printre care amintim pe dl Cornel Borza, președinte Fabricat în Bacău, și dl conf. univ. dr. Costel Ciocea, președinte SIF Moldova.

13


În cele două secțiuni de prezentări ale studenților, masteranzilor și absolvenților UVAB, moderate de conf. univ. dr. Luminița Drugă, asist. univ. dr. Florin Nedeff, conf. univ. dr. Cristina Buzoianu-Cârtiță și Brîndușa Mariana Amălăncei, au fost abordate teme interesante, grupate sub temele Crearea unui mediu educaţional stimulativ pentru inovare şi creativitate și A fi student proactiv. Dacă absolventele de la programele de limba și literatură au reținut atenția cu teme care reflectă experiența lor didactică și pedagogică, studenții de la programul de Comunicare și Relații publice, Laura Andros și Vlad Ermurachi, au realizat o prezentare bine documentată a oportunităților de studiu în Europa, Ștefan Istrate a subliniat importanța voluntariatului în formarea tinerilor, iar Teodora Rusu (Baciu) a adus în discuție contribuția UE la „dezvoltarea multilaterală a tinerilor europeni”. O intervenție aparte a constituit-o prezentarea dnei Alis Mocanu, profesor la Colegiul „Henri Coandă” care derulează proiectul european Erasmus+, acțiuneacheie KA1, „Strategii didactice moderne pentru combaterea eșecului, abandonului școlar și ameliorarea fenomenului de excludere socială”. Dna profesoară a pledat pentru aplicarea unor metode inovative și creative la clasă, prin introducerea noilor tehnologii, în scopul creșterii performanțelor școlare ale elevilor și al ameliorării absenteismului și/sau abandonului școlar.

Un moment de interes pentru mediul ONG-ist băcăuan l-a reprezentat masa rotundă cu tema Nevoi ale organizațiilor băcăuane care desfășoară activități cu și pentru tineri, moderată de Mihaela Enea, Federația Tinerilor din Bacău, și Andreea Butnaru, consilier CIED Bacău și inspector de specialitate în cadrul Primăriei Municipiului Bacău. Reprezentanții organizațiilor de tineret băcăuane care au salutat inițiativa unei astfel de întâlniri au identificat câteva dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă, printre care se numără atât cele de gestionare a resurselor umane și financiare, cât și nevoi specifice referitoare la asigurarea pentru tineri a unor spații și servicii adecvate de consiliere, de recreere, pentru activități sportive, cultural-artistice, etc.

14


Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” a fost reprezentat de profesorii Diana Popa, Lăcrămioara Genoveva Mărgineanu, Laura Duță, Alisa Vancea și Mihaela Lucaci și elevi participanți la mobilități de formare inițială în Valencia, Spania, în Proiectul Erasmus+ „Început de cariera IT” 2017-1-RO01-KA102036700 și în proiectul Erasmus+ “Smart IT”, 2016-RO 01-KA102-023670. Elevii vrănceni Botezatu Bianca, Ceobanu Ilaria, Ghiroagă Mădălina-Andreea, Petre Antica Eduard-Dominic și Șuștac George, beneficiari ai unor stagii de formare inițială în domeniul IT, au realizat un atelier demonstrativ în care au diseminat rezultatele proiectelor Erasmus+ la care au participat.

Echipa Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” Bacău, coordonată de dna director adjunct prof. NonaCrisalinda Irimia, a prezentat, prin elevele Ghenade Delia-Lavinia și Grib Andreea, proiectul Erasmus+, cu titlul „Viitorul incepe acum!”, derulat de instituția pe care o reprezintă. Acest proiect de tipul „Mobilitati de formare profesională VET” oferă posibilitatea formarii si dezvoltarii competentelor profesionale si personale a peste 50 de elevi de clasa a XI-a, de la calificarile Tehnician transporturi, Tehnician designer vestimentar, Tehnician în gastronomie și Tehnician în constructii și lucrari publice. Obiectivul acestui proiect este organizarea de activități de cooperare interinstitutională la nivel european, în domeniul formării profesionale, pentru facilitarea integrării și mobilității elevilor pe piața europeană a muncii.

15


Delegaţia Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău a fost compusă din coordonatorul de proiect, dir.adj.prof. Andrioaie Ana-Maria, elevul Pâslaru George din clasa a XI-a E și eleva Adelina-Cosmina Dinu care au prezentat activități și produse realizate în cadrul proiectului Erasmus+ care constă în parteneriatul strategic KA219 “Entrepreneurship: Imagination at work”. Derulat în perioada septembrie 2017-august 2019, proiectul are drept obiective dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul elevilor de la nivel liceal; dezvoltarea competențelor de gândire creativă și rezolvare de probleme în rândul elevilor de la nivel liceal, în vederea facilitării integrării pe piața muncii și crearea unei legături între sistemul educațional și piața muncii.

Proiectul Erasmus+ Acțiunea cheie 2 „Moving Minds through Movies”, derulat în perioada 01.09.2016 – 31.08.2018 de Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău, a fost prezentat de dna prof. Mariana Andone, coordonator al proiectului, împreună cu doi dintre beneficiarii proiectului, elevii Denisa Braga și Florinel Timaru. Aceștia au împărtășit experiența lor de realizare de scurt-metraje cu tematică socială și de participare la activități de identificare a problemelor sociale cu care se confruntă comunitățile locale. In plus, au apreciat competențele dobândite prin realizarea scenariilor de scurt-metraje.

Reușita acestui eveniment a fost asigurată prin implicarea activă în pregătiri și pe parcursul întregii manifestări a tuturor membrilor echipei CIED Bacău, a reprezentanților conducerii Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău, a celor șase vorbitori la conferința în plen, a consilierilor Departamentului de Consiliere Profesională, a colegilor de la Facultatea de Litere și de la Biroul de Relații Internaționale. Acestora li se adaugă toți tinerii participanți și cadrele didactice băcăuane, voluntarii de la Liga Studenților și de la ESN Bacău, precum și reprezentanți ai S.A.S Bacău și ai Facultății de Știiințe Economice.

16


24 iunie – Ziua Universală a Iei sărbătorită la Bacău

Ziua Universală a Iei are deja cinci ani de când a debutat cu succes, la iniţiativa comunităţii online „La Blouse Roumaine", fiind preluată de comunităţile româneşti din țară și din străinătate. Inițiatorii acestei celebrări a IEI românești desfășurată în Piața Tricolorului din Bacău în data de 24 iunie 2018 au fost Centrul de Informare Europe Direct Bacău (CIED Bacău), Primăria Municipiului Bacău si Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, cărora li s-au alaturat, în calitate de colaboratori, Federația Tinerilor din Bacau, Asociația Bronx People, Asociația pentru Promovarea Dezvoltării Personale, Palatul Copiilor Bacău, Școala Populară de Arte și Meserii Bacău, Asociația Betania, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, Ansamblul Folcloric Busuiocul, Asociația Pasionaților de Fotografie și solista Andreea Butunoi. Concomitent cu aceste manifestări care marchează Anul European al Patrimoniului Cultural, în suita de evenimente organizate de Aeroportul Internaţional „George Enescu” (AIGE) din Bacău pentru a marca Centenarul Marii Uniri, a fost deschisă o expoziție inedită de 15 cămăşi populare tradiţionale, cusute de mână pe pânză de bumbac sau in făcută la război ţărănesc, de băcăuancele de la Asociația „Șezătoare". Aceste exponate realizate de băcăuancele Felicitas Farcaș, Iulia Georgescu, Iulia Borulea, Angela Colbeanu, Mariana Adam, Livia Ciocan și Claudia Petronela Patrascu pot fi admirate timp de două săptămâni în noul terminal al aeroportului băcăuan.

17


18


19


20


Dialogul „Împreună pentru apărarea cetățenilor băcăuani" Dialogul „Împreună pentru apărarea cetățenilor băcăuani" care a avut loc pe 18 iunie 2018 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu", din comuna Nicolae Bălcescu, Jud. Bacău, a pornit de la premisa necesității asigurării condițiilor pentru a trăi într-o "Europă care protejează, capacitează și apără", un deziderat exprimat în discursurile despre Starea Uniunii 2016 și 2017 de Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. În acest sens, CIED Bacău și-a propus să creeze un spaţiu de dezbatere a unor teme europene de interes pentru cetățenii băcăuani și de promovare a practicilor de succes privind implementarea politicilor europene la nivel local/ judeţean/regional în domeniul protecției și apărării cetățenilor la diferite niveluri. Alegerea locului de desfășurare a fost justificată de faptul că școala este una dintre instituțiile care deservește întreaga comunitate locală și se confruntă cu multiple situații în care personalul trebuie să fie bine informat în privința conduitei preventive în apărarea și protecția școlarilor.

Dezbaterea pe marginea unor probleme specifice întâmpinate în diferite contexte care implică măsuri adecvate de protecție și securitate (împotriva tentativelor de abuz, hărțuire, chiar trafic de persoane, a pericolelor din mediul online, a consumului de substanțe interzise etc.) s-a purtat între cele peste 50 de cadre didactice prezente și specialiștii invitați: dl comisar-șef adjunct Alin-George Năstasă, de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Bacău, dna psiholog Irina Cărare, de la Compartimentul de Consiliere și Sprijin pentru Părinti si Copii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, dna inspector de specialitate Daniela Aniţei și dl psiholog Liviu Nistor, din partea Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Bacău. De asemenea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene" Bacău adesemnat doi reprezentanți în persoana dlui sublocotenent Tiberiu Bocancea și a dlui plutonier adjutant Benoni David, care au oferit participanților și materiale informative specifice. 21


Finala Euro Quiz 2018 Competiția online Euro Quiz face parte din inițiativa Europa, casa noastră, o campanie educațională pe teme europene, dezvoltată de Reprezentanța Comisiei Europene în România în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. La cea de-a doua ediție a acestei competiții antrenante și educative, deschisă tuturor elevilor de clasa a VI-a din școlile gimnaziale naționale au participat 423 echipe din toată țara, printre care a concurat, în premieră, și echipa băcăuană "Ferdinandiștii", reprezentată de elevii Dascălu Daria, Sava Miruna, Filip-Hodorogea Ștefan și Petraru Mihnea, echipă coordonată de doamna profesoară Nicoleta Nistor, care a pregătit pe cei patru competitori folosind materialele puse la dispoziție de Centrul de Informare Europe Direct Bacău. La finala Euro Quiz 2018 care a avut loc pe 14 iunie, orele 11.00 – 13.00, la sediul Spațiului Public European, cele 2 echipe care s-au întrecut au fost „Îndrăzneții”, de la Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, din Pitești, coordonată de profesoara Comănescu Elena Amalia și echipa „Euroforce”, de la Școala Gimnazială „General Grigore Bastan” din Buzău, coordonată de profesoara Pîslaru Rodica Mădălina. Câștigătorii ediției 2018 au fost declarați echipa „Îndrăzneții”, de la Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”.

https://ec.europa.eu/romania/news/20181306_finala_euroquiz_2018_ro

22


CONCURS EU Datathon 2018 Concursul EU Datathon este organizat de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. A doua ediție a concursului evidențiază potențialul stabilirii unei legături între datele UE și cele naționale și promovează reutilizarea datelor deschise. Obiective Concursul are în vedere:  producerea unor aplicații inovatoare, inclusiv de vizualizare;  evidențierea beneficiilor aduse de UE;  sublinierea potențialului datelor UE privind achizițiile publice;  promovarea reutilizării datelor deschise drept catalizator pentru o economie pe bază de date în creștere;  stimularea utilizării datelor deschise produse de administrațiile publice;  interacțiunea cu noi audiențe. Cine poate participa Participanții sunt invitați să dezvolte aplicații utilizând cel puțin un set de date pus la dispoziție de instituțiile și agențiile europene prin intermediul portalului de date deschise al UE. Pot participa toți cei interesați (inclusiv cercetători în domeniul datelor deschise, programatori, proiectanți grafici și de interfețe, jurnaliști de profil, activiști în domeniul comunităților de date, coordonatori de proiecte în domeniul IT etc.) de gestionarea creativă a provocărilor societale prin intermediul explorării datelor și/sau al creării de produse prototip ce au la bază datele deschise. Echipele pot fi formate dintr-un singur sau mai mulți participanți, dintr-una sau mai multe companii sau dintr-una sau mai multe persoane juridice având sediul în țările UE sau AELS. Secțiuni tematice 1. Date deschise ale UE - Pentru un nivel sporit de inovare în Europa; 2. Dreptul național și european - Pentru o legislație interoperabilă ; 3. Achiziții publice europene - Valoare pentru cetățeni, valoare pentru mediul de afaceri; 4. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară - Promovarea reutilizării datelor și a inovării Calendar Termenul-limită pentru înscrierea proiectelor pe platforma online a competiției este data de 15 iulie 2018, urmând să aibă faza finală la Bruxelles, în data de 2 octombrie 2018. Aplicațiile echipelor selectate urmeaza să fie dezvoltate până la data de 23 septembrie 2018, iar faza finală va avea loc la Bruxelles, în data de 2 octombrie 2018. Mai multe informații despre EU Datathon 2018 sunt disponibile în pagina: https://publications.europa.eu/en/web/eudatathon Sursă https://ec.europa.eu/romania/news/20180626_concurs_date_deschise_eu_datathon_editia_2018_ro

23


Candidaturi la Premiul CESE pentru societatea civilă 2018

Premiul pentru societatea civilă, ajuns acum la cea de-a zecea ediție, a fost lansat de Comitetul Economic şi Social European (CESE) pentru a recompensa și a încuraja inițiativele concrete și realizările organizațiilor societății civile și/sau ale persoanelor particulare care au contribuit în mod semnificativ la promovarea valorilor comune care consolidează coeziunea și integrarea europeană. La ediția din 2018 având ca temă "Identități, valori europene și patrimoniu cultural european", premiile au o valoare totală de 50.000 euro și vor fi împărțite între maximum cinci câștigători. Premiul CESE pentru societatea civilă 2018 vine să răsplătească inițiativele inovatoare care au oferit răspunsuri exemplare la provocările legate de:  sensibilizarea cetățenilor cu privire la multitudinea și bogăția identităților europene;  exploatarea întregului potențial al bogăției culturale a Europei;  facilitarea accesului la patrimoniului cultural european;  promovarea unor valori europene precum respectarea demnității umane și a drepturilor omului, libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept. Premiul CESE pentru societatea civilă este deschis tuturor organizațiilor societății civile înregistrate oficial în Uniunea Europeană și active la nivel local, național, regional sau european. În plus, el este deschis persoanelor particulare. Termenul de depunere a candidaturilor este 7 septembrie 2018, iar ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la 13 decembrie 2018, la Bruxelles. Lista completă a cerințelor și formularul de candidatură sunt disponibile pe site-ul internet al CESE – Premiul CESE pentru societatea civilă 2018.

24


Informaţii utile Pentru Reprezentanța Comisiei Europene în România, accesați: https://ec.europa.eu/romania/home_ro Pentru strategia Europa 2020, accesați: (En) http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf (Rom) https://www.mae.ro/sites/default/files/file/Europa2021/Strategia_Europa_2020.pdf

Pentru bugetul UE post 2020 http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm Pentru Politica de coeziune a UE 2014-2020 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_ro.pdf Pentru noul program Orizont Europa, accesați: https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-frameworkprogramme/what-shapes-next-framework-programme_en Pentru stagii de formare la Comisia Europeană, accesați: https://ec.europa.eu/stages/home_en Pentru publicații UE, accesați: https://publications.europa.eu/en/web/generalpublications/publications

25


Ce informații, aspecte, teme etc. privind Uniunea Europeană ați dori să conțină următorul număr al acestei publicații? Trimiteți răspunsurile pe adresa europedirectbacau@gmail.com Întrebări despre Uniunea Europeană? Telefonul verde UE: 00 800 6 7 8 9 10 11 - de oriunde din UE - 9.00-18.00 CET (în zilele lucrătoare) - în orice limbă oficială a UE Europa - www.europa.eu Site-ul oficial al Uniunii Europene vă pune la dispoziţie: - informaţii de bază cu privire la activitatea UE - cele mai noi ştiri şi evenimente din UE - link-uri către informaţii despre UE pe site-urile instituţiilor şi agenţiilor UE.

Reţeaua Europe Direct Dacă doriţi să obțineți consiliere sau sprijin în zona în care locuiţi sau să găsiţi un forum local care promovează dialogul şi informaţiile corecte privind politicile UE, contactaţi cel mai apropiat centru local de informare. Centrul de Informare „EUROPE DIRECT” (CIED) Bacău

Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Parteneri: Județul Bacău

Municipiul Bacău

Sediul: Strada Spiru Haret, nr.8 (Biblioteca Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău) Tel./fax: 0234 530 255 Email: europedirectbacau@gmail.com Website Facebook page

26

E-buletin iunie 2018  
E-buletin iunie 2018  
Advertisement