Page 1

Newsletter  Editorial: Celebrarea Anului european al

reliefarea rolului patrimoniului cultural în cadrul relațiilor externe ale UE.

patrimoniului cultural  Evenimente de marcă (la nivel global, european, naţional şi local)

Fiecare stat membru a desemnat un coordonator

 Zile naţionale o Ziua Culturii Naţionale o Ziua Unirii Principatelor Române

și va coordona evenimentele și proiectele la nivel local,

 Proiectul Road Trip  Concursuri o Gala concursului Reporter și blogger european o Competiţie specială pentru câştigătorii Premiului Uniunii Europene pentru Literatură

parteneri, va derula 10 proiecte cu impact pe termen

 Stagii la Comisia Europeană  Informaţii utile

oferite

național care se va ocupa de aspectele organizatorice regional

și

național.

Comisia

Europeană,

în

colaborare cu Consiliul Europei, UNESCO și cu alți lung. Printre acestea, se numără activități în școli, căutarea unor soluții inovatoare pentru reutilizarea clădirilor de patrimoniu sau combaterea traficului de bunuri culturale. Numeroase alte posibilități vor fi de

alte

programe

UE,

printre

care Erasmus+, Europa pentru cetățeni și Orizont 2020. Anul acesta aduce şi două noi capitale culturale

Celebrarea Anului european al patrimoniului cultural

europene: Leeuwarden în Olanda și Valletta în Malta, care vor marca acest an prin activitățile

Interesul din ce în ce mai puternic, manifestat în ultimele

culturale propuse și prin imaginea pe care o vor lăsa,

decenii, pentru conservarea şi promovarea patrimoniului

atât cetățenilor acestora, cât și vizitatorilor și

mondial, european şi naţional a contribuit la extinderea

turiștilor pe care îi vor atrage.

noţiunii de patrimoniu de la „ansamblul bunurilor

Obiectivul major al tuturor acestor manifestări şi

culturale de o valoare universală excepţională la totalitatea

activităţi este acela de a contribui la declanșarea unei

celor mai importante situri naturale (…), precum şi la

schimbări reale în modul în care cetăţenii europeni

expresii

ritualuri,

apreciază, protejează și promovează patrimoniul

meşteşuguri tradiţionale, care merită a fi promovate şi

comun, astfel încât Anul european să le aducă

prezervate pentru a fi transmise generaţiilor viitoare.”1

beneficii pe termen lung. Sursă 1 Sursă 2 Sursă 3

cultural-artistice

orale,

tradiţii,

Anul 2018 va permite tuturor cetățenilor europeni să se bucure de patrimoniul lor cultural, să îl cunoască mai bine

Lect. univ. dr. Nadia-Nicoleta Morăraşu

şi să îl aprecieze, graţie acţiunilor concertate ale tuturor

Coordonator

instituțiilor europene – Comisia Europeană, Parlamentul

Centrul de Informare EUROPE DIRECT Bacău

European și Consiliul

Uniunii

Europene,

precum

și Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European – care s-au angajat să organizeze evenimente și activități pe tema patrimoniului cultural. Principalele obiective ale anului european sunt: 

promovarea diversității culturale, a dialogului intercultural și a coeziunii sociale;

sublinierea

contribuției

economice

a

patrimoniului cultural la sectoarele creative și culturale, care includ întreprinderi mici și mijlocii, precum și la dezvoltarea locală și regională; 1 https://www.mae.ro/node/1614

Image credit: Institutul Naţional al Patrimoniului 1


Evenimente de marcă (la nivel global, european, naţional şi local) Sub semnul motto-ului „Uniți suntem puternici”, Bulgaria a preluat la 1 ianuarie 2018 Președinția Consiliului UE. Statele membre care dețin Președinția Consiliului UE prin rotație la șase luni lucrează împreună în grupuri de trei, denumite „triouri”. Acest sistem a fost introdus de Tratatul de la Lisabona în 2009. Trioul stabilește obiective pe termen lung și

pregătește o agendă comună, determinând subiectele și aspectele majore care vor fi abordate de Consiliu pe o perioadă de 18 luni. Pe baza acestui program, fiecare dintre cele 3 ţări își pregătește propriul său program, mai detaliat, pentru 6 luni. Trioul actual este alcătuit din președințiile Estoniei, Bulgariei și Austriei. România va prelua Președinția UE la 1 ianuarie 2019, pentru primele 6 luni ale anului 2019. Pe parcursul următoarelor 6 luni, Președinția bulgară va conduce reuniunile la toate nivelurile în Consiliu, contribuind la asigurarea continuității lucrărilor UE în cadrul Consiliului va coopera cu partenerii săi pentru unitatea dintre statele membre și cu instituțiile UE pentru a oferi soluții concrete în vederea construirii unei Europe mai puternice, mai sigure și mai solidare axându-se pe patru domenii-cheie: Viitorul Europei și tinerii, Balcanii de Vest, Securitate și stabilitate, Economia digitală. Sursă: Reprezentanța Comisiei Europene în România 2

Direcția Generală pentru Politică Regională (DG REGIO) a organizat în data de 11 ianuarie 2018, la București, la Palatul Universul, un seminar de informare și îndrumare dedicat autorităților locale din orașe din România cu peste 50.000 de locuitori, potențiali beneficiari ai fondurilor din cadrul inițiativei „Acțiuni Urbane Inovatoare” (Urban Innovative Actions - UIA). În cadrul acestui seminar, au fost prezentate elementele necesare pentru a putea crea, finanța și implementa un proiect prin această sursă complementară de finanțare dedicată autorităților urbane. Fiind o sursă de finanțare independentă de fondurile alocate prin programele operaționale ale României, se urmărește finanțarea unor proiecte inovatoare pe o structură de parteneriat între autorități locale, ONG-uri, universități și alte părți interesate de la nivel local. Se pot obtine până la 5 milioane de euro pentru un proiect, cofinanțarea prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) acoperind 80% din totalul costurilor din proiect. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina evenimentului. Sursă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Image credit


Vineri, 12 ianuarie 2018, au fost lansate apelurile de propuneri pentru programe de promovare a produselor agricole europene cu fonduri UE. Pentru cofinanțarea programelor sunt disponibili 169 de milioane euro, care pot contribui la campanii generale privind alimentația sănătoasă sau la inițiative dedicate unor sectoare de piață specifice. Aproximativ două treimi din finanțarea disponibilă este destinată promovării produselor alimentare din UE în țări terțe. În ceea ce privește programele din cadrul UE, accentul ar trebui să se pună pe informarea consumatorilor cu privire la diferitele sisteme și etichete de calitate ale UE. Propunerile pentru finanțare pot fi depuse de organizații comerciale, asociații de producători sau organisme agroalimentare responsabile pentru activități de promovare până pe 12 aprilie 2018, iar beneficiarii eligibili vor fi anunţaţi în toamnă. Phil Hogan, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, a declarat: „UE este cel mai mare comerciant de produse agroalimentare la nivel mondial și se plasează pe primul loc în lume din punct de vedere al ofertei de alimente de înaltă calitate. (…) Salut aceste noi programe de promovare care au deschis în trecut oportunități pentru noi candidați și au sporit vizibilitatea noastră în întreaga lume.” Sursă

Credit imagine

Datorită noilor norme intrate în vigoare în data de 13 ianuarie 2018 (Directiva revizuită privind serviciile de plată – DSP2), care permit plăți electronice mai ieftine, simple și sigure și au ca scop modernizarea serviciilor de plată din întreaga Europă, consumatorii europeni vor beneficia de toate avantajele oferite de plata online a bunurilor și serviciilor. Noile norme aplicate prin intermediul unor dispoziții introduse de statele membre în legislația lor națională în vederea armonizării cu cea

europeană au în vedere: interzicerea suprataxării, respectiv a comisioanelor adiționale pentru plățile efectuate cu carduri de debit sau de credit, atât în magazine, cât și online; deschiderea pieței UE către companiile care oferă servicii de plată, prin accesul la informații privind conturile de plăți; introducerea de cerințe stricte de securitate pentru plățile electronice și pentru protecția datelor financiare ale consumatorilor. Mai multe detalii Valdis Dombrovskis, vicepreședintele responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și Uniunea piețelor de capital, a declarat: „Acest act legislativ este încă un pas în direcția realizării unei piețe unice digitale în UE și va promova dezvoltarea de sisteme de plată mobile și online inovatoare, de care vor beneficia economia și creșterea. Prin intrarea în aplicare a DSP2, se interzic comisioanele adiționale pentru plățile efectuate de consumatori cu cardurile de debit și de credit.” Sursă și credit imagine 3


Prima strategie la nivel european privind materialele plastice, adoptată pe 16 ianuarie, se înscrie în eforturile de tranziție către o economie mai circulară. Obiectivul este de a proteja mediul de poluarea cu plastic și, în același timp, de a pune bazele unei noi economii a materialelor plastice, bazată pe respectarea necesităților de reutilizare, reparare și reciclare și pe elaborarea unor materiale durabile.  Inițiativele adoptate în scopul transformării modului în care produsele sunt concepute, fabricate, folosite și reciclate în UE includ: o comunicare privind o strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară;  comunicare privind interfața dintre legislațiile referitoare la substanțe chimice, produse și deșeuri;  un cadru de monitorizare privind economia circulară; și o nouă directivă privind instalațiile portuare de preluare. Conform noilor planuri, toate ambalajele din plastic de pe piața UE vor deveni reciclabile până

4

în 2030, consumul de articole din plastic de unică folosință va fi redus, iar utilizarea intenționată a microplasticului va fi limitată. Prim-vicepreședintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil cu dezvoltarea durabilă, a declarat: „Dacă nu schimbăm modul în care materialele plastice sunt produse și folosite, în 2050 oceanele vor conține mai mult plastic decât pește. Trebuie să luăm măsuri pentru ca aceste materiale să nu mai ajungă în apa, mâncarea și organismul nostru. Singura soluție pe termen lung este reducerea deșeurilor din plastic, printr-o reciclare și o reutilizare sporite. Aceasta e o provocare pe care cetățenii, industria și guvernele trebuie să o soluționeze împreună. Prin Strategia UE privind materialele plastice propunem, de asemenea, un model economic nou și mai circular. Trebuie să investim în noi tehnologii inovatoare care să asigure protecția cetățenilor și a mediului, menținând în același timp competitivitatea industriei noastre.” Sursă


Pe 16 ianuarie 2018, la deschiderea Anului European al Patrimoniului Cultural, organizația Europa Nostra și Institutul Băncii Europene de Investiții au anunțat cele 12 monumente de patrimoniu preselectate pentru programul ''Cele mai periclitate 7 situri în 2018'' de către o comisie de experţi din diverse domenii. Potrivit site-ului Europa Nostra, cele 12 situri de patrimoniu preselectate provin din zece ţări europene. Printre acestea, din păcate (pentru că s-a ajuns în această situație) sau din fericire (pentru că poate fi șansa la mult așteptata recondiționare), se numără Cazinoul din Constanţa, alături de Centrul Istoric din Gjirokastra, Albania; bisericile postbizantine din Voskopoja și Vithkuqi, Albania; Centrul Istoric din Viena, Austria; instalația de preparare a cărbunelui din Beringen, Belgia; Monumentul Buzludzha, Bulgaria; rețeaua de teleferice aeriene din Chiatura, Georgia; mănăstirile și schitul David Gareji, Georgia; Castelul Sammezzano, Toscana, Italia; site-urile preistorice de rock-art din provincia Cadiz, Spania; Pe 17 ianuarie 2018 Comisia Europeană a adoptat 3 noi inițiative privind îmbunătățirea competențelor-cheie și digitale ale cetățenilor europeni, în scopul promovării valorilor comune și al sensibilizării elevilor cu privire la modul de funcționare a Uniunii Europene. Propunerile au ca obiectiv reducerea inegalităților socio-economice, susținând în același timp competitivitatea, pentru a construi o Europă mai unită, puternică și democratică. Inițiativele propuse de Comisie sunt următoarele: a) o propunere de recomandare a Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, ce prezintă actualizări importante în concordanță cu evoluțiile rapide din procesul de predare și învățare din ultimul timp; b) un Plan de acțiune în domeniul educației digitale care evidențiază modul în care UE poate ajuta cetățenii, instituțiile de învățământ și sistemele de educație să se adapteze mai bine la viața și munca într-o eră a schimbărilor digitale

orfelinatul grec Prinkipo, Insulele Princiare, Turcia; și fabrica de gheață Grimsby, Regatul Unit. Unele dintre aceste site-uri sunt în pericol din cauza neglijării sau a dezvoltării inadecvate, altele datorită lipsei de resurse sau expertiză. Lista finală a celor 7 situri de patrimoniu cele mai periclitate din Europa va fi prezentată pe 15 martie. Sursă și credit imagine

rapide; c) o recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării, având ca obiectiv consolidarea coeziunii sociale și combaterea creșterii mișcărilor care instigă la dezbinare și a răspândirii știrilor false; în acest sens, Comisia urmează să ia măsuri pentru intensificarea schimburilor virtuale între școli, prin rețeaua de succes e-Twinning, și sporirea mobilității școlare, prin programul Erasmus+. Sursă 1

Sursă 2

Sursă 3

5


Noile norme propuse de Comisia Europeană pe 18 ianuarie, vor permite statelor membre o mai mare flexibilitate în stabilirea cotelor de taxă pe valoarea adăugată (TVA), precum și crearea unui mediu fiscal îmbunătățit pentru dezvoltarea IMMurilor. Propunerile legislative care urmează să fie transmise Parlamentului European și Comitetului Economic și Social European pentru consultare și Consiliului UE pentru adoptare urmăresc revizuirea normelor în materie de TVA, în scopul reducerii semnificative a pierderilor anuale de miliarde de euro cauzate la nivelul UE de fraudarea TVA. Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a afirmat: „Mai facem încă un pas în direcția creării unui spațiu unic pentru TVA în Europa, cu norme mai simple pentru statele noastre membre și pentru companiile noastre. Aceste propuneri vor oferi statelor membre UE o mai mare libertate de a aplica cote reduse de TVA pentru produse sau servicii specifice. În același timp, ele vor reduce birocrația pentru companiile mici care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier, ajutându-le să se dezvolte și să creeze locuri de muncă.” Sursă şi credit imagine

Potrivit celei mai recente evaluări a Codului de conduită privind combaterea discursurilor ilegale din mediul online publicată pe 19 ianuarie, România face parte dintre statele membre UE în care procentul discursurilor ilegale de incitare la ură eliminate din mediul online de companiile IT depășește media europeană. Comisia Europeană a creat o rețea de cooperare și schimb de bune practici pentru autoritățile naționale, societatea civilă și companii și oferă sprijin financiar și orientări operaționale în domeniu. Aproximativ două treimi din statele membre dispun în prezent de un punct național de contact privind discursurile on-line de incitare la ură. Pe ansamblul Uniunii, au fost trimise 2.982 de notificări, dintre care 1.802 de către utilizatorii obișnuiți și 1.180 de raportori de încredere (trusted flaggers).

Rata de eliminare a discursurilor a crescut constant, de la 28% în 2016 la 70% în prezent. În plus, 81% din notificări sunt examinate în primele 24 de ore, cifra lor dublându-se de la prima rundă de monitorizare. În primăvara anului 2018, este prevăzut un dialog special pe această temă între autoritățile competente din statele membre și companiile de IT. Sursă și credit imagine

6


Primul Summit european privind educația a fost găzduit de comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, în data de 25 ianuarie, la Bruxelles. Summitul a reprezentat o ocazie importantă pentru 18 miniștri ai educației din UE, profesioniști și reprezentanți ai domeniului educațional din întreaga Europă să se întâlnească și să discute pe marginea viitorului educației în Europa”. Credit imagine Pe 25 ianuarie, Comisia Europeană a publicat un set de instrumente destinate autorităților naționale și regionale, cu scopul de a le ajuta în elaborarea de strategii și proiecte de integrare a migranților și al identificării resurselor UE disponibile în actuala perioadă bugetară 20142020. Setul de instrumente identifică cinci priorități pentru elaborarea de strategii de integrare pe termen lung: 1. primirea; 2. educația; 3. găsirea unui loc de muncă; 4. găsirea unei locuințe; 5. accesul la serviciile publice. Totodată sunt enumerate cele mai presante provocări care fac obiectul acestor cinci priorități și propune măsuri de sprijin adecvate, fiecare fiind corelată cu fondul UE corespunzător. În vederea sprijinirii diferitor tipuri de proiecte în domeniul integrării, statele membre și regiunile din UE au o la dispoziție o gamă largă de instrumente de finanțare din partea Uniunii Europene, printre care fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), FAMI sau FEAD. Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Uniunea Europeană are ambiția de a transforma provocarea reprezentată de migrație într-o oportunitate pentru societățile și economiile noastre. Acest set de instrumente aduce un mic aport la concretizarea acestei ambiții; el va contribui la integrarea cu succes a migranților la nivel local, sprijinită de UE și de resursele sale.” Sursă

Cu acest prilej, comisarul european Tibor Navracsics a declarat: „Educația ar trebui să înzestreze cetățenii de toate vârstele cu competențele de care au nevoie pentru a avea o viață împlinită. (…) Trebuie să fructificăm din plin potențialul ei (n.r. educației) de a clădi societăți reziliente, de a crea un sentiment de apartenență și de a da oamenilor șansa să învețe prin experiență directă ce înseamnă identitatea europeană în toată diversitatea ei. Pentru a realiza toate acestea, ne propunem să impulsionăm studiul limbilor străine și să ne asigurăm că diplomele sunt recunoscute în întreaga Uniune, că este posibilă o cooperare în cel mai înalt grad între universitățile europene și că este mai ușor ca niciodată să se studieze într-o altă țară din UE.” Pe baza concluziilor acestui summit, Comisia va prezenta noi inițiative în primăvara anului 2018. Printre acestea se vor număra propuneri legate de recunoașterea reciprocă a diplomelor, studiul limbilor, un cadru de calitate pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari, o Agendă europeană pentru cultură și o nouă strategie UE pentru tineret. Sursă 1 Sursă 2 7


În cadrul ceremoniei de decorare a unor instituții de învățământ reprezentative pentru învățământul românesc, în data de 10 ianuarie 2018, două unități de învățământ din județul Bacău au fost decorate de președintele României, Klaus Iohannis. Colegiul Naţional „Ferdinand I” din municipiul Bacău a primit Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Comandor, iar Şcoala Gimnazială „Ştefan Luchian” din municipiul Moineşti a fost decorată cu Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Ofiţer. Distincțiile au fost conferite cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înfiinţare, în semn de apreciere pentru „rezultatele de excepţie obţinute în procesul de formare intelectuală şi umană a tinerelor generaţii, pentru promovarea calităţii învăţământului românesc". Sursă

Ziua Culturii Naţionale Ziua Culturii Nationale a fost stabilită prin Legea Nr. 238 din 7 decembrie 2010. Cu acest prilej, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România selectează şi finanţează anual proiecte culturale depuse de diferite instituţii. Pe lângă acestea, se desfăşoară în întreaga ţară manifestări cultural-artistice și acțiuni social-culturale dedicate sărbătorii acestei zile. În acest an, Centrul de Cultură şi Artă „George Apostu” Bacău a marcat acest eveniment prin organizarea manifestării „Mihai Eminescu – între trecut și viitor”, pe 15 ianuarie 2018, la Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu”. Evenimentul sa dorit „un moment special de reflecție asupra valorilor naționale și de omagiere a poetului Mihai Eminescu, marcând împlinirea a 168 de ani de la naştere, vizând, în același timp, debutul manifestărilor culturale ce se vor desfăşura în 2018 sub egida Un an cât un veac, marcând Centenarul Marii Uniri”.

8

Numeroase personalităţi au susţinut alocuțiuni despre opera lui Mihai Eminescu, provocările actuale ale limbii române dar și ale istoriei, precum și cultivarea identităţii naţionale. Sursă 1 Sursă 2


Ziua Unirii Principatelor Române Ziua de 24 ianuarie este anual marcată în istoria românilor ca data la care s-a înfăptuit în 1859 Unirea Principatelor Române. În seria unor manifestări sub semnul Centenarului Unirii şi al sărbătoririi a 125 de ani de existență, pe 23 ianuarie 2017, colectivul Bibliotecii Județene „Costache Sturdza” sub conduecerea domnului lector univ. dr. Adrian Jicu, a adus un omagiu băcăuanilor care au contribuit la realizarea Unirii din 1859 și a Marii Uniri din 1918, prin vocea reprezentanţilor partenerilor la evenimentul „Bacăul şi Unirea”: Centrul de Cultură „George Apostu”, Arhivele Statului. Direcția Județeană Bacău, Colegiul Național „Ferdinand I”, Editura „Babel” și Asociația „Patrimonium Bacoviensis”. Pe lângă alocuţiunile rostite de prestigioase personalităţi locale, participanţii la eveniment s-au bucurat de noi „Mărturii despre Unire păstrate în ilustratele de epocă” oferite de colecţionarul Mihai Ceucă, de vernisajul unei expoziţii de documente şi cărţi rare care fac referire la acţiuni ale instituţiilor şi personalităţilor băcăuane pentru pregătirea Unirii şi de lansarea volumului lui Ioan M. Grigoriu, „O istorie a orașului Bacău. Monografie – 1928”. Sursă şi credit imagine

9


Proiectul "Road Trip" Proiectul "Road Trip" este o inițiativă a Direcției Generale pentru Politică Regională și Urbană care se adresează tinerilor europeni care doresc să pornească într-o călătorie cu minibus-ul către diferite destinații. Proiectul include circa 12.000 de km cu patru circuite diferite – dunărean (care include şi România), mediteranean, atlantic și baltic. Participanţii vor vizita locuri și peisaje interesante și îi vor cunoaște pe locuitorii zonelor respective. În timp ce vor călători prin Europa, participanții vor vizita şi proiecte cofinanțate de UE pentru a putea urmări impactul lor asupra comunităților locale. Persoanele interesate trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani. Data-limită pentru înscriere este 11 februarie, iar aceasta se poate face urmând pașii de pe pagina online a proiectului. Pe lângă completarea formularului, candidaţii vor trebui să înregistreze un clip de 60 de secunde în care să convingă juriul de ce vor să ia parte la călătorie. Pentru fiecare dintre cele 4 rute, vor fi selectate câte două persoane pentru a porni în expediție în perioada primăvară – vară 2018. Sursă

Credit imagine

10


Gala „Reporter şi Blogger European” 2017

Reprezentanța Comisiei Europene în România a organizat luni, 29 ianuarie, gala de premiere a concursului "Reporter și Blogger European", ediția 2017. Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a participat la ceremonia de decernare a premiilor.Câștigătorii concursului au fost anunțați în data de 20 decembrie 2017. Lista îi include pe: Carmen Gavrilă (Radio România) la categoria „Presă audio"; Bogdan Stanciu (Transilvania Reporter și Revista „Sinteza”) la categoria „Presă scrisă și online"; Vlad Epurescu (Adevărul) la categoria „Opinie/editorial"; Mădălin Necșuțu (Evenimentul Zilei) la categoria „Reportaj, anchetă, interviu"; Oana Bonu (Cityfemme.com) la categoria „Blog"; Pavel Sinka (Paulsinka.blogspot) la categoria "Galerie media". S-au acordat şi mențiuni: Robert Lupițu și Aurel Marin (ambii categoria „Presă scrisă și online"); Liviu Iancu (categoria „Opinie/editorial"); Teodora Baciu (categoria „Reportaj, anchetă, interviu"); Doina Țăranu și Irina Bartolomeu (ambele categoria „Blog"); și Ecaterina Dobroiu (categoria „Galerie media"). Sursa

Credit imagine

11


Competiție specială dedicată câștigătorilor Premiului Uniunii Europene pentru literatură Cu ocazia aniversării celei de-a zecea ediții a Premiului Uniunii Europene pentru literatură (EUPL), a fost lansată o competiție specială, „O poveste europeană: Câștigătorii EUPL descriu Europa” (A European Story: EUPL Winners Write Europe) care reprezintă o inițiativă menită să-i celebreze pe câștigătorii de până acum ai Premiului. Premiul Uniunii Europene pentru literatură se acordă anual, începând cu 2009, unor scriitori contemporani de opere de ficțiune aflați la debut, din fiecare țară participantă la programul Europa Creativă (2014-2020). Țările sunt selectate prin rotație pentru participarea în competiția EUPL dintr-un anume an. Până în 2017, au fost premiați 108 autori din 37 de state europene, pentru opere scrise în limbile lor naționale. Trei autori români s-au numărat printre aceștia: Claudiu Mihail Florian - „Vârstele jocului. Strada Cetăţii" (2016), Ioana Pârvulescu - „Viaţa începe vineri" (2013) și Răzvan Rădulescu – „Teodosie cel Mic" (2010). Toți câștigătorii de până acum se pot înscrie cu scurte povestiri, de 2-4 pagini, cu o componentă europeană, inițiativa având ca scop celebrarea literaturii, Europei și, nu în ultimul rând, a Premiului european pentru literatură. Termenul-limită pentru înscriere este vineri, 23 februarie 2018. Câștigătorul va fi desemnat de către un juriu format din personalități din lumea artei și literaturii, iar publicul va putea de asemenea să voteze online povestirea sa favorită. Toți cei înscriși vor fi invitați la o ceremonie specială în care vor fi anunțați câștigătorii, care va avea loc la Viena, în timpul Președinției austriece a Consiliului UE, în luna noiembrie 2018. Sursă și credit imagine

12


Stagii la Comisia Europeană

Comisia Europeană organizează de două ori pe an stagii de formare pentru tinerii absolvenţi de studii universitare. Nu sunt excluși cei care, în cadrul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii, au obţinut recent o diplomă universitară şi sunt la începutul unei noi cariere profesionale. Cu un stagiu plătit de 5 luni în cadrul Comisiei Europene (sau al unor organisme și agenții executive ale instituțiilor europene, cum ar fi Serviciul European de Acțiune Externă sau Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii), începând cu 1 martie sau 1 octombrie, candidații primesc un grant lunar de 1.176,83 € la 1 martie 2018 și rambursarea cheltuielilor de călătorie. Pot fi asigurate și asigurări de sănătate și accidente, iar stagiarii cu dizabilităţi pot primi un supliment la grant. Calendar STAGIU OCTOMBRIE 2018-FEBRUARIE 2019 APLICAȚII: 4 ianuarie 2018 (ora 12:00, ora Bruxelles-ului) – 31 ianuarie 2018 (ora 12.00, ora Bruxelles-ului) EVALUARE: martie 2018 Pre-identificare: aprilie Verificarea eligibilității: aprilie-mai PRE-SELECȚIE: mai-iunie 2018 Trimiterea ofertelor: începe la sfârșitul lunii iunie 2018 Pentru detalii despre modul de depunere a solicitărilor, citeşte procedura de aplicare. Sursă și credit image: European Commission https://ec.europa.eu/stages/

13


Informaţii utile Pentru Reprezentanța Comisiei Europene în România, accesați: https://ec.europa.eu/romania/home_ro Programul Europa Creativă (2014-2020) https://ec.europa.eu/romania/news/20181301_premiul_uniunii_europene_pentru_literatura_2018 _ro Pentru 2018: Anul european al patrimoniului cultural https://europa.eu/culturalheritage/about_ro Mai multe detalii despre Leeuwarden, Capitala Culturală Europeană 2018 pe situl friesland.nl/en/european-capital-of-culture Mai multe detalii despre Valletta, Capitala Culturală Europeană 2018, pe situl inițiativei, https://www.visitmalta.com/en/european-capital-of-culture-2018 Pentru Reprezentanța Comisiei Europene în România, accesați: https://ec.europa.eu/romania/home_ro Pentru marcarea Zilei Culturii Române, evenimente culturale, expoziții, burse etc. consultați: http://icr.ro/ Pentru fonduri europene în România, accesați platforma: https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/RO Pentru stagii de formare la Comisia Europeană, accesați: https://ec.europa.eu/stages/home_en Pentru publicații UE, accesați: http://bookshop.europa.eu/ro/home/

14


Ce informații, aspecte, teme etc. privind Uniunea Europeană ați dori să conțină următorul număr al acestei publicații? Trimiteți răspunsurile pe adresa europedirectbacau@gmail.com Întrebări despre Uniunea Europeană? Telefonul verde UE: 00 800 6 7 8 9 10 11 - de oriunde din UE - 9.00-18.00 CET (în zilele lucrătoare) - în orice limbă oficială a UE Europa - www.europa.eu Site-ul oficial al Uniunii Europene vă pune la dispoziţie: - informaţii de bază cu privire la activitatea UE - cele mai noi ştiri şi evenimente din UE - link-uri către informaţii despre UE pe site-urile instituţiilor şi agenţiilor UE.

Reţeaua Europe Direct Dacă doriţi să obțineți consiliere sau sprijin în zona în care locuiţi sau să găsiţi un forum local care promovează dialogul şi informaţiile corecte privind politicile UE, contactaţi cel mai apropiat centru local de informare. Centrul de Informare „EUROPE DIRECT” (CIED) Bacău

Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Parteneri: Județul Bacău

Municipiul Bacău

Sediul: Strada Spiru Haret, nr.8 (Biblioteca Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău) Tel./fax: 0234 530 255 Email: europedirectbacau@gmail.com Website Facebook page

15

E buletin Ianuarie 2018  

Această publicație lunară este realizată în cadrul proiectului Centrul de Informare Europe Direct Bacău 2013-2017. Conținutul nu angajează j...

E buletin Ianuarie 2018  

Această publicație lunară este realizată în cadrul proiectului Centrul de Informare Europe Direct Bacău 2013-2017. Conținutul nu angajează j...

Advertisement