Page 1

Editorial: Spre o piață unică digitală – de la virtual la realitate

 Evenimente de marcă (la nivel global, european, naţional şi local)  Zile europene o Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112 o Ziua Industriei Europene  Marele premiu al Berlinalei 2018: Ursul de Aur pentru un film românesc  „Liceeni băcăuani în vizită la Reprezentanța Comisiei Europene în Scoția”, de Ramona-Maria Ciulină, coordonator prof. Nicoleta Nistor  Informaţii utile

Editorial: Spre o piață unică digitală – de la virtual la realitate Crearea unei piețe unice digitale și conectate în UE pentru a genera o dezvoltare inteligentă și durabilă a devenit a doua prioritate politică importantă a Comisiei Europene (EU-Priorities, 2014). Conform agendei politice a Comisiei Europene, pe piața unică digitală, „se asigură libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalului și unde persoanele fizice și juridice pot avea acces liber la activități online în condiții de concurență loială, nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a datelor cu caracter personal” (EC-Digital Single Market, 2015). În vederea dezvoltării economiei digitale în UE, Comisia Europeană a stabilit o Agendă Digitală pentru Europa (2010), indicând ulterior necesitatea creării în UE a unei piețe unice digitale conectate (în 2014) și stabilind Strategia și prioritățile pieței unice digitale (în 2015), urmate de acțiunile menite să contribuie la îmbunătățirea competențelor cetățenilor europeni (prin Noua agendă pentru competențe în Europa).

1

Stabilirea Agendei Digitale pentru Europa pentru dezvoltarea unei piețe unice digitale (”Digital Single Market”) reprezintă unul dintre cei șapte piloni ai Strategiei Europa 2020 care stabilește obiectivele pentru creșterea Uniunii Europene până în 2020 (EC-Digital Agenda, 2010). Strategia UE privind piața unică digitală este, la rândul ei, construită pe trei piloni cu 15 inițiative grupate în jurul a patru domenii (EC-Digital Single Market, 2015):  Pilonul 1. Acces – un acces mai bun al consumatorilor și al întreprinderilor la bunuri și servicii digitale în întreaga Europă prin eliminarea barierelor din calea activității online transfrontaliere;  Pilonul 2. Mediu – crearea condițiilor adecvate pentru dezvoltarea rețelelor și a serviciilor digitale inovatoare;  Pilonul 3. Economie și societate – Valorificarea la maximum a potențialului de creștere al economiei digitale europene și al societății sale, prin dezvoltarea competențelor digitale.

Credit imagine


Pentru a analiza progresul în realizarea pieței unice digitale conectate în UE, precum și dezvoltarea economiei digitale, Comisia Europeană analizează anual, începând din 2014, performanța statelor membre ale UE în materie de competitivitate digitală. În acest scop, Comisia Europeană utilizează un ”tablou de bord digital”, bazat pe indicele economiei și societății digitale (Digital Economy Society Index - DESI) (EU-DESI, 2014), care cuprinde următorii indicatori:  Conectivitate (se măsoară infrastructura de bandă largă și calitatea acesteia);  Capital uman și abilități digitale (abilitățile necesare pentru a avea acces la societatea și economia digitală)  Utilizarea Internetului de către cetățeni (măsoară activitățile online, comunicarea pe platforme de socializare, cumpărăturile online și tranzacțiile bancare);  Integrarea tehnologiei digitale de către întreprinderi (măsoară digitizarea afacerilor și volumul vânzărilor online);  Servicii publice digitale (măsoară digitizarea serviciilor publice)

Pe baza acestor indici, Raportul Comisiei privind progresele din sectorul digital, publicat în mai 2017, a realizat evaluarea modului în care statele membre UE evoluează în dezvoltarea lor digitală și a identificat măsurile pentru a contribui la îmbunătățirea performanțelor naționale în domeniul digital. La aceasta se adaugă Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piața unică digitală care analizează progresele înregistrate în direcția punerii în aplicare a pieței unice digitale, identificând aspectele care necesită mai multe eforturi și se impun noi acțiuni la nivelul UE. Așa cum s-a dovedit deja, o piață unică digitală poate crea oportunități pentru apariția și dezvoltarea a noi companii în Europa, precum și pentru accesul cetățenilor europeni la servicii digitale mai performante. Deși mai există încă multe bariere care limitează accesul online la bunuri și servicii în interiorul UE (EC-Digital Economy & Society, 2017), economia digitală se dezvoltă de șapte ori mai rapid decât restul economiei. Prin urmare, realizarea unei piețe unice digitale conectate în Europa impune „eliminarea barierelor existente în ceea ce privește infrastructura, accesibilitatea în bandă largă, protecția drepturilor de autor și protecția datelor, securitatea online.”1 Sursa 1 Sursa 2 Sursa 3 Sursa 4

Lect. univ. dr. Nadia-Nicoleta Morăraşu Coordonator Centrul de Informare EUROPE DIRECT Bacău

1

Credit imagine

Folea, V., (2017). Piața unică digitală – o prioritate a uniunii

europene. EUROINFO, 1(5), pp. 25-32.

2


Evenimente de marcă (la nivel global, european, naţional şi local) Plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg a votat pe 6 februarie noi reguli care vor interzice „blocarea geografică” a cumpărătorilor care accesează pagini de internet din alt stat membru UE. Consumatorii vor putea astfel alege în deplină libertate de pe ce pagină vor achiziționa bunuri sau servicii, fără să fie blocați sau redirecționați automat către o altă pagină din cauza naționalității, locului de rezidență sau chiar a unei locații temporare unde se află. 557 de deputați au votat pentru, 89 împotrivă și 33 s-au abținut de la vot. Acordul privind regulamentul privind blocarea geografică trebuie aprobat formal de Consiliul Uniunii Europene. Noile reguli se vor aplica la nouă luni după publicarea în Jurnalul Oficial al UE, adică înainte de sfârșitul anului 2018. Sursă

Pe 2 februarie au fost anunțați cei 28 de câștigători ai concursul anual de traducere organizat de Comisia Europeană, „Juvenes Translatores”. La ediţia din 2017, peste 3 300 de elevi din întreaga Uniune Europeană au tradus texte referitoare la aniversarea a 60 de ani de la întemeierea Uniunii Europene. Toți participanţii au putut alege oricare dintre cele 552 de combinații posibile de două limbi oficiale ale UE, pentru a traduce în limba pe care o stăpânesc cel mai bine sau în limba lor maternă, așa cum procedează și traducătorii din instituțiile UE. Câștigătorul din România, Cosmin Ionuț Lazăr, este elev în clasa a XI-a la profilul științe sociale, bilingv – engleză, din cadrul Colegiului Național „Costache Negri” din Galați. Cosmin a ales să traducă din franceză în română şi a declarat: „Fiecare limbă străină este specială în felul său, mai ales pentru că a cunoaște o altă limbă înseamnă a cunoaște o altă cultură[…]. Franceza nu constă doar într-un set de reguli gramaticale și într-un dicționar înțesat de termeni. Franceza este mai mult decât atât, și anume muzică, teatru, literatură, artă, istorie, iubire, eleganță, civilizație și frumos. Lista nu se încheie aici”. Sursă

Credit imagine

3


Pe 7 februarie, Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene a lansat ECIS – Sistemul european de informații cu privire la cancer, o platformă online, cu scopul de a oferi specialiștilor informații centralizate care permit analiza modelelor geografice și a evoluțiilor în timp a incidenței acestei boli, precum și a ratelor de mortalitate și de supraviețuire. Acest sistem centralizează date din aproximativ 150 de registre specializate de evidență a populației din 25 de state membre UE, printre care și România, și 7 țări terțe din Europa, ce conțin informații importante privind modul în care funcționează programele naționale de profil și modul de gestionare a deficiențelor acestora. Sursă

În vederea garantării realizării eficiente și transparente a procedurilor de achiziții publice pentru proiectele cu finanțare UE, Comisia Europeană a publicat marți, 13 februarie, noi orientări în sprijinul funcționarilor din administrația publică de la nivel național, regional și local, care gestionează fonduri europene. Dat fiind faptul că pachetul de orientări acoperă întregul proces, începând de la pregătirea și lansarea apelurilor pentru proiecte, până la selectarea și evaluarea ofertelor și implementarea contractelorinformațiile cuprinse în el pot fi utile chiar și în afara domeniului fondurilor UE. Orientările includ recomandări pentru evitarea erorilor, exemple de bune practici, precum și pagini online și modele de formulare utile. "Sprijinirea statelor membre în organizarea unor proceduri de licitație bine fundamentate pentru investițiile UE este esențială pentru a evita apariția de erori în bugetul UE și pentru a garanta că fiecare euro cheltuit are un impact major, în beneficiul direct al cetățenilor", a declarat comisarul european pentru politică regională Corina Crețu. Sursă Credit imagine

4


In scopul asigurării îndeplinirii obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020, Comisia Europeană a propus pe 14 februarie 2018 mai multe opțiuni pentru bugetul pe termen lung al UE post-2020 și a prezentat consecințele financiare ale acestora. Acestea reprezintă propuneri ale Comisiei, menite să ajute la focalizarea pe aspectele esențiale, să stimuleze discuțiile și să ofere o bază factuală solidă pentru luarea deciziilor importante care ne așteaptă. Comisia a prezentat, de asemenea, opțiuni pentru modernizarea bugetului UE și posibilități pentru consolidarea legăturii dintre finanțarea acordată de UE și respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii. S-a subliniat faptul că un acord politic rapid cu privire la un buget al UE post 2020 reprezintă nu doar un deziderat politic, ci și un imperativ practic, care va demonstra că Uniunea este pregătită să pună în practică agenda politică pozitivă conturată la Bratislava și la Roma. Partenerii și beneficiarii finanțării acordate de UE, precum și autoritățile naționale și regionale au nevoie de securitate juridică și financiară. Sursă Credit imagine Comisia Europeană a prezentat miercuri, 14 februarie, o serie de măsuri practice de eficientizare a activității Uniunii Europene și de îmbunătățire a legăturii dintre liderii instituțiilor UE și cetățenii europeni. Printre acestea se numără popunerea deținerii de către aceeași persoană a funcțiilor de președinte al Consiliului European și de președinte al Comisiei Europene care ar putea eficientiza structura Uniunii. O altă recomandare vizează desemnarea unor „candidați cap de listă", are să fie aleși mai devreme, înainte de sfârșitul anului 2018, și să înceapă campania electorală mai devreme. Astfel, alegătorii ar avea mai multe posibilități de a-i cunoaște pe cei care își prezintă candidatura și programele politice promovate de aceștia. De asemenea, Comisia recomandă ca legătura dintre partidele naționale și partidele europene să devină mai vizibilă și se pronunță în favoarea ideii listelor transnaționale, însă aceasta va necesita acordul unanim în cadrul

Consiliului și modificarea legislației electorale din toate cele 27 de state membre anul viitor, pentru a se putea aplica alegerilor din 2019. Comisia va intensifica frecvența dialogurilor cu cetățenii până la alegerile europene din mai 2019, propunându-și să organizeze aproximativ 500 de evenimente. Sursă și credit imagine

5


În data de 23 februarie 2018, liderii din Uniunea Europeană s-au reunit cadrul unei reuniuni informale la Bruxelles. Această reuniune s-a desfășurat în format UE27, în cadrul Agendei liderilor, care include domenii de lucru actuale, precum și chestiuni care necesită discuții pentru depășirea unor blocaje sau identificarea de soluții pentru dosare politice cheie. Șefii de stat sau de guvern au dezbătut bugetul UE pe termen lung (post 2020), convenind ca UE să cheltuiască mai mult pentru stăvilirea migrației ilegale, pentru apărare și securitate, precum și pentru programul Erasmus+. Liderii UE au discutat și aspecte legate de următorul ciclu instituțional: numirile la nivel înalt, componența Parlamentului European după alegerile din 2019 și ideea unor liste transnaționale. În ceea ce privește componența Parlamentului European după Brexit, liderii au susținut ideea reducerii numărului de deputați în PE de la 751 la 705. Sursă Credit imagine Comisia Europeană și Fondul european de investiții (FEI) au lansat miercuri, 28 februarie, o nouă hartă interactivă prin care se pot localiza, cu maximă precizie, IMM-urile care au beneficiat de finanțare europeană. Prin intermediul platformei online, pot fi efectuate căutări în funcție de program sau sector, ori pur și simplu se poate naviga pe hartă. In condițiile în care facilitarea accesului la finanțare europeană pentru afacerile de mici dimensiuni reprezintă o prioritate majoră pentru UE, peste 1 milion de afaceri mici și mijlocii din Europa au primit sprijinul financiar de peste 79 miliarde de euro pentru a-și putea porni și dezvolta afacerile. Astfel, în România, au fost finanțate 16.441 IMMuri, cu o valoare totală a finațărilor de 1,151 miliarde de euro. Sursă

6


Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112 În fiecare an, la data de 11 februarie, se sărbătoreşte Ziua Numărului Unic European de Urgenţă 112. Creat încă din 1991, acest număr pan-european de urgență a devenit în anul 2008 singurul număr care poate fi folosit de pe orice telefon fix sau mobil pentru a beneficia, gratuit, de serviciile de urgență (ambulanță, pompieri și poliție) în orice țară a Uniunii Europene. Serviciul 112 a devenit mai eficient odată cu creșterea ratei de localizare a apelurilor efectuate, o arată cel mai recent raport anual privind implementarea în statele membre a numărului european de urgență, publicat în data de 9 februarie. La cei 112 ani, doamna Edelgard Huber von Gersdorff sprijină Serviciul de Urgență 112 ca președinte onorific. Născută pe 7 decembrie 1905, doamna Huber este cea mai varstnică femeie din Germania, care a cunoscut transformarea Europei dintr-un continent al războiului și al distrugerii, întro comunitate de întrajutorare. Ca jurișt, urmăreste activ politica europeană și a declarat recent: „Servicul 112 este un simbol al ajutorului, al unității europene. O Europa – un număr! ” Sursă Foto: Europe Direct

Ziua Industriei Europene Aflată la cea de-a doua ediție, Ziua industriei europene a reunit la Bruxelles 600 de reprezentanți ai sectoarelor industriei, finanțelor, cercetării și inovării, precum și ai insituțiilor europene, pentru a analiza abordarea strategică a politicii industriale și pentru a dezbate viitorul industriei europene în cadrul inițiativei „Calea către 2030". Așa cum sublinia președintele Juncker în Discursul privind Starea Uniunii în toamna anului trecut, consolidarea poziției de lider a UE în tranziția spre o energie curată și durabilă reprezintă o prioritate importantă pentru Comisia Europeană. Acest lucru este demonstrat de organizarea în premieră a Forumului industrial pentru o energie curată, axat pe inițiative în trei domenii: baterii, surse regenerabile și construcții. Comisia lansează cu acest prilej și un nou premiu Orizont 2020, în valoare de 10 milioane euro, având ca scop dezvoltarea unei baterii fiabile, sigure și necostisitoare pentru mașinile electrice. Masa rotundă la nivel înalt "Industrie 2030", prezidată de vicepreședintele Jyrki Katainen a fost proiectată ca un instrument de consiliere pentru implementarea politicii revizuite privind sectorul industrial. De asemenea, s-a adus in discuție rolul unor tehnologii esențiale, precum micro și nanotehnologia, de a moderniza industria europeană, facilita inovarea și rezolva provocările societale curente. Sursă text și imagine

7


Marele premiu al Festivalului international de film de la Berlin: Ursul de Aur pentru un film românesc Berlinala (Festivalul international de film de la Berlin), aflat la cea de-a 68-a ediție, s-a desfășurat în perioada 15-25 februarie 2018. La finalul competiției, marele premiu, Ursul de Aur, a revenit coproducției cinematografice dintre România, Germania, Cehia, Bulgaria și Franța cu titlul Nu mă atinge-mă/ Touch Me Not de Adina Pintilie. Este al doilea film românesc premiat cu Ursul de Aur, după "Poziția copilului" (2015), regizat de Călin Peter Netzer. Regizoarea Adina Pintilie a primit și premiul pentru cel mai bun debut în lungmetraj din partea GWFF (Societatea de gestionare a drepturilor cinematografice și de televiziune). La ediția din acest an au fost prezentate nu mai puțin de 18 filme care au beneficiat de o finanțare totală în valoare de aproape 900 mii Credit imagine de euro prin Programul Creative Europe MEDIA, program care joacă un rol crucial în dezvoltarea și promovarea sectorului audiovizual din UE și facilitează cooperarea între artiști din diferite țări europene. Pe lângă câștigătorul marelui premiu, o altă producție premiată care a beneficiat de finanțare europeană este filmul Las herederas, de Marcelo Martinessi, recompensat cu Ursul de argint pentru producții cinematografice care deschid noi perspective (Premiul Alfred Bauer), precum și Ursul de argint la categoria "Cea mai bună actriță" pentru artista paraguayană Ana Brun. Sursă

8


Liceeni băcăuani în vizită la Reprezentanța Comisiei Europene în Scotia Un proiect cultural reprezintă o noua șansă de a descoperi misterele unui oraș străin, de a ne exersa cunoștințele de limba engleză, în compania unor persoane ce împărtășesc aceeași pasiune de a cunoaște cultura, civilizațiile și lumea ce ne înconjoară, dincolo de barierele țării noastre. Anul acesta, am vizitat capitala Scoției, Edinburgh, împreună cu alți 23 de elevi ai Colegiului Național „Ferdinand I” din Bacău, în cadrul unui proiect coordonat de doamna profesoara de limba engleză Nicoleta Nistor. Am trecut în revistă numeroase muzee, monumente și locuri istorice, capabile să impresioneze fără efort, dar experiența cu adevărat memorabilă a fost vizita la Reprezentanța regională a Comisiei Europene în Scoția. După o primire călduroasă, doamna Veronica Mihai, asistent informare și comunicare, a susținut o prezentare interactivă în limba engleză, despre rolul și activitatea Reprezentanței Comisiei Europene în Scotia, prin prisma căreia ne-am îmbogățit cunoștințele, reținând o gamă variată de noțiuni interesante ce stau la baza Uniunii Europene, găsind de asemenea răspuns pentru numeroase întrebări sau dileme. Mai mult decât atât, stilul semi-formal, precum și atmosfera plăcută au creat ambientul perfect pentru o discuție liberă în urma prezentării. Au fost menționate și alte curiozități sau nelămuriri referitoare la aspirațiile de independenta ale Scoției, poziționarea Scoției în Europa și votul regional scoțian la referendumul Brexit, atmosfera prietenoasă la nivel local față de imigranții europeni. Nu în ultimul rând, am aflat multe detalii interesante despre sistemul

educațional universitar din Scotia și lipsa taxelor de studii plătite de studenți, spre deosebire de situația din majoritatea țărilor Uniunii Europene. La plecare, cu toții ne-am simțit mai inspirați și am valorificat întrun chestionar noile informații care atestă și fondează calitatea cunoștințelor acumulate în urma vizitării Reprezentanței regionale a Comisiei Europene în Scotia. Ramona-Maria Ciulinӑ, Clasa a XI-a E Coordonator prof. Nicoleta Nistor Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacӑu

9


Informaţii utile Pentru Reprezentanța Comisiei Europene în România, accesați: https://ec.europa.eu/romania/home_ro Programul Europa Creativă (2014-2020) https://ec.europa.eu/romania/news/20181301_premiul_uniunii_europene_pentru_literatura_2018 _ro Pentru tipuri de proiecte cu finanțare europeană, accesați https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_ro Pentru fonduri europene în România, platforma: https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/RO

accesați

Pentru Agenda Digitală Europeană, accesați http://eige.europa.eu/resources/digital_agenda_en.pdf Pentru DESI – Indexul Economiei și Societății Digitale, accesați https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi Pentru stagii de formare la Comisia Europeană, accesați: https://ec.europa.eu/stages/home_en Pentru publicații UE, accesați: http://bookshop.europa.eu/ro/home/

10


Ce informații, aspecte, teme etc. privind Uniunea Europeană ați dori să conțină următorul număr al acestei publicații? Trimiteți răspunsurile pe adresa europedirectbacau@gmail.com Întrebări despre Uniunea Europeană? Telefonul verde UE: 00 800 6 7 8 9 10 11 - de oriunde din UE - 9.00-18.00 CET (în zilele lucrătoare) - în orice limbă oficială a UE Europa - www.europa.eu Site-ul oficial al Uniunii Europene vă pune la dispoziţie: - informaţii de bază cu privire la activitatea UE - cele mai noi ştiri şi evenimente din UE - link-uri către informaţii despre UE pe site-urile instituţiilor şi agenţiilor UE.

Reţeaua Europe Direct Dacă doriţi să obțineți consiliere sau sprijin în zona în care locuiţi sau să găsiţi un forum local care promovează dialogul şi informaţiile corecte privind politicile UE, contactaţi cel mai apropiat centru local de informare. Centrul de Informare „EUROPE DIRECT” (CIED) Bacău

Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Parteneri: Județul Bacău

Municipiul Bacău

Sediul: Strada Spiru Haret, nr.8 (Biblioteca Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău) Tel./fax: 0234 530 255 Email: europedirectbacau@gmail.com Website Facebook page

11

E-buletin februarie 2018  

Această publicație lunară este realizată în cadrul proiectului Centrul de Informare Europe Direct Bacău 2018-2020. Conținutul nu angajează j...

E-buletin februarie 2018  

Această publicație lunară este realizată în cadrul proiectului Centrul de Informare Europe Direct Bacău 2018-2020. Conținutul nu angajează j...

Advertisement