Page 1

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

FACULTATEA DE LITERE Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 Tel./ fax ++40-234-588884 www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro

Domenii prioritare de cercetare, conform Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013: I. Domeniul prioritar de cercetare (SNCDI 2007 – 2013) 3. Cercetări Socio-Economice şi Umaniste

Sinteza activităţii de cercetare: 2012 1 articol publicat ISI = realizat 2 6 recenzii (ISI şi indexate în alte baze de date) = realizat 9 + 2 13 articole în reviste indexate = realizat 11 2 cărţi publicate = realizat 2 1 capitol de carte = realizat 3 1 traducere = realizat 2 3 prefeţe şi postfeţe = realizat 4 3 articole de dicţionar = realizat 3 2 articole publicate în reviste neindexate ISI = realizat 1 6 lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice = realizat 10 12 comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale/cu participare internaţională = realizat 18 2 (co)editori de reviste/ volume ale conferinţelor = realizat 4 - membră/membru referent/referentă în comitete de redacţie/ştiinţifice = realizat 9 1 conferinţă internaţională organizată = realizat 3 1 proiecte câştigate prin competiţie (naţionale/internaţionale) = realizat 2 1 propunere de proiect internaţional = realizat 1 1 contract de cercetare = realizat 4 (+ 3 membre în contracte de cercetare) 2 conferinţe/manifestări /workshop ştiinţifice organizate = realizat 2 4 publicări note de curs licenţă/MA = 1 realizat 9 întâlniri lunare ale membrilor CETAL pentru dezbaterea temelor planificate = realizat 9 Alte activităţi ştiinţifice = realizat (activitate doctorală = 20; conferinţe invitate/prezentări în plen = 2; membru în jurii literare = 13; lansare şi prezentare de carte = 6; recenzii în reviste neindexate = 38; prezenţe radiofonice = 3; participări la programul Erasmus = 2; îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti = 4; şcoală de vară = 1)

Membrii Centrului de Explorări Textuale şi Acţiune prin Limbaj şi-au propus pentru anul 2012 o temă majoră de cercetare Explorarea formelor şi a limbajelor discursive identitare specifice reprezentărilor culturale. În vederea realizării acestei teme au fost propuse următoarele obiective specifice. Bugetarea = autofinanţare Obiectiv 1: publicarea unui articol ISI în reviste cotate ISI Web of Knowldege (Thomson Reuters, Arts & Humanities Citation Index


1. Manolache, Mădălina, Epuran, Gheorghe: “The relational capital of EU commissioner Viviane Reding – a hybrid form of social and political capital”, în Proceedings of the 7th International Conference on Business Excellence, Vol. 1 pp. 299-304, ISBN/ISSN* 978-606-19-0102-9 şi 978-606-19-0103-6, ISI Web of Knowledge. 2. Mâţă L., Cmeciu Doina, Ghiaţău, R-M. “A reference framework of pedagogical competences of language teachers in the initial training programmes”, WCLTA 3rd World conference on learning, teaching and educational leadership, Brussels, 25-27 oct., 2012, Procedia- Social and Behavioural Sciences, www.elsevier.com/locate/procedia, Listed in the Thomson Reuters Arts & Humanities Citation Index

Obiectiv 2: publicarea de recenzii in reviste cotate ISI, Listed in the Thomson Reuters Arts & Humanities Citation Index 1. Boghian Ioana, Fracture and Fragmentation in British Romanticism. By Alexander Regier. In The European Legacy. Vol. 17: 3, pp. 401-402. 2. Boghian Ioana History and Cultural Memory in Neo-Victorian Fiction: Victorian Afterimages. By Kate Mitchell. In The European Legacy. Vol. 17:4, pp. 538-539. 3. Boghian Ioana The Renaissance: A Sourcebook. Edited by Lena Cowen Orlin. In The European Legacy. 17:5, pp. 687-687. 4. Culea Mihaela, Defoe‟s Writings and Manliness: Contrary Men. By Stephen H.

Gregg, in The European Legacy. Toward New Paradigms, http://www.tandfonline.com/loi/cele20, Volum 17, Nr. 4/ 2012, pp. 540-541. 5. Culea Mihaela, Mourning Happiness: Narrative and the Politics of Modernity. By Vivasvan Soni, in The European Legacy. Toward New Paradigms, http://www.tandfonline.com/loi/cele20, Volum 17, Nr. 6/ 2012, pp. 838-839. 6. Morăraşu Nadia Nicoleta, “The Politics of Domestic Authority in Britain since 1800”. Edited by Lucy Delap, Ben Griffin, and Abigail Wills, The European Legacy. Toward New Paradigms, Routledge, Taylor & Francis Group, Londra, pp. 811-846, http://www.tandfonline.com/toc/cele20/16/6,Volum 16, Nr. 6, An 2011, ISSN 1470-1316 (electronic) 1084-8770 (paper),Marea Britanie 7. Nadia-Nicoleta Morăraşu: “Incest & Influence: The Private Life of Bourgeois England. By Adam Kuper (Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvard University Press, 2009)”, in The European Legacy. Toward New Paradigms, Volume 17, number 2, 2012, pp.268-269, ISSN 1470-1316 (electronic) 1084-8770 (paper), Routledge, Taylor & Francis Group, London, http://www.tandfonline.com/doi/abs /10.1080/10848770.2012.655514 8. Nadia-Nicoleta Morăraşu: “Postcolonial Studies and the Literary: Theory, Interpretation and the Novel. By Eli Park Sorensen”, in The European Legacy. Toward New Paradigms, Volume 17, number 3, 2012, pp. 417-418, ISSN 1470-1316 (electronic) 1084-8770 (paper), Routledge, Taylor & Francis Group, London, http://www.tandfonline.com/doi/abs/ 10.1080/ 10848770. 2012.673355 9. Nadia-Nicoleta Morăraşu: “The Femme Fatale: Images, Histories and Contexts. Edited by Helen Hanson and Catherine O‟Rawe”, in The European Legacy. Toward New Paradigms, Volume 17, number 4, 2012, pp. 553-554, ISSN 1470-1316 (electronic) 1084-8770 (paper), Routledge, Taylor & Francis Group, London, pp. 553-554, http://www.tandfonline.com/doi/full/ 10.1080/10848770.2012.686760


Obiectiv 3: Recenzii în reviste indexate BHI, Index Copernicus 1. Cmeciu, Doina: Culture and Sacrifice. Ritual Death in Literature and Opera, By Derek Hughes (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 313 pp. + xii and 19 Plates. ISBN 978-0-521-86733-7, în Cultural Perspectives. Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania, nr. 17/2012, pp. 165-168, indexată în Index Copernicus, C.E.E.O.L., BHI, Ed. „Alma Mater”, Bacău, ISSN 1224-239X 2. Spiridon, Vasile: The European Cultural Model (Modelul cultural european) By Const. Noica (Bucureşti: ”Humanitas” PH, 1993), 187 pp., ISBN 973-28-0390-8, în Cultural Perspectives. Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania, nr. 17/2012, pp. 170-176, indexată în Index Copernicus, C.E.E.O.L., BHI, Ed. „Alma Mater”, Bacău, ISSN 1224-239X Obiectiv 4: articole în publicaţii indexate 1. Boghian, Ioana:(De)Stabilizing Patriarchal Power Through Representations of

Women‟s Hair in Charles Dickens‟s Novel „Dombey and Son‟, in SPEECH AND CONTEXT, 2012, (în curs de publicare). 2. Boghian, Ioana: Children and the Discourse of Marginality in 19th-Century English Novels, in INTERSTUDIA, 2012 (în curs de publicare). 3. Culea, Mihaela, Book branding and promoting authorial identity: a comparative approach, in KNYGOTYRA (BOOK SCIENCE), Volum 59, Nr. 59/ 2012, ISSN 0204–2061, Universitatea din Vilnius, Lituania, pp. 93 – 112, indexat Directory of Open Access Journals, BHO, EBSCO, LISA, Modern Language Association Directory of Periodicals. 4. Drugă, Luminiţa: Post-Revolution Romanian First Names, Interstudia, vol. Cultural spaces. Identity within/beyond borders, no. 11, Ed. „Alma Mater”, Bacău, ISSN 20653204, revistă indexată în Fabula, C.E.E.O.L. şi Index Copernicus, pp. 92-100. 5. Drugă, Luminiţa, Morăraşu, Nadia-Nicoleta: Cultural Changes and Linguistic Fashions of Advertising Names for Local Trademarks, în Cultural Perspectives. Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania, nr. 17/2012, pp. 94-109, Ed. „Alma Mater”, Bacău, 2012, ISSN 1224-239X, indexată în C.E.E.O.L., BHI, IndexCopernicus http://journals.indexcopernicus. com/karta.php? action=masterlist &id=4331, 6. Morăraşu, Nadia-Nicoleta: “Exploring the stylistics of gendered identities within boundaries and beyond borders”, în Interstudia. Revista Centrului interdisciplinar de studiu al formelor discursive contemporane, nr. 11(1)/2012, pp. 131-139, Ed. „Alma Mater”, Bacău, ISSN 2065-3204, revistă indexată în Fabula, C.E.E.O.L. şi Index Copernicus. 7. Pătruţ Monica & Cmeciu, Camelia: “Forum Comments – a Means of Embedding the Effects of the TV Debate in the 2009 Presidential Campaign in Romania”, în International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,Vol. 2, No. 9, 2012 : 419- 434, ( (http://www.hrmars.com/admin/pics/1155.pdf) 8. Pătruţ, Monica: „Website-ul partidului – instrument de comunicare politică.

Studiu de caz: www.psd.ro” în Sfera politicii nr. 3 (169), Bucureşti, 2012 : 145155, (http://www.sferapoliticii.ro/sfera/169/art14-Patrut.php)

9. Cmeciu, Camelia & Pătruţ, Monica: “Visual Framing of Intertexts in Political Reversing Mirror Websites”, în Cultural Perspectives. Journal for Literary and British Cultural


Studies in Romania, nr 17 (1), 2012, pp. 45-62, Ed. „Alma Mater”, Bacău, ISSN 20653204, revistă indexată în C.E.E.O.L., BHI şi Index Copernicus. 10. Suciu Andreia-Irina: “Kazuo Ishiguro‟s „The Remains of the Day‟: a Cultural

Change from Tradition to Postmodernism”, în Cultural Perspectives. Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania, nr. 17/2012, pp. 126–142, Ed. „Alma Mater”, Bacău, 2012, ISSN 1224-239X, indexată în C.E.E.O.L., BHI, IndexCopernicus.. 11. Suciu Andreia-Irina: “Manifestations of the Self in Charlotte Brontë‟s Novels”, in Interstudia, no 11 (1)/ 2012, Bacău: “Alma Mater” Publishing House, pp. 174– 188, ISSN 2065 – 3204, indexată în Fabula, C.E.E.O.L. şi Index Copernicus. Obiectiv 5: cărţi publicate 1. Creţu, Ecaterina, Drugă, Luminiţa, Hriban, Mihaela: Morfosintaxa limbii române – Repere teoretice. Aplicaţii, Editura „Alma Mater”, Bacău, 2012, ISBN: ISBN: 978-606-527-203-3, 167 p. 2. Mâţă, L., Suciu, A.: Curricular Innovations in Language Teacher Education. An Integrative Model for the Development of Pedagogical Competences, LAP Lambert Academic Publishing House, Germany, 2012, ISBN 978-3-8433-6884-1, 160 pages. Obiectiv 6: capitol/e în carte publicată în străinătate/ în ţară 1. Cmeciu, Doina:“The House of (Satis)Fiction in Charles Dickens‟s Great Expectations”, in The House of Fiction as the House of Life. Representations of the House from Richardson to Woolf , Edited by Francesca Saggini and Anna Enrichetta Soccio , Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, Great Britain, pp.108-119, pp.238-239./ Număr pagini

carte 282 pagini, 2012, ISBN (10):1-4438-3976-0, ISBN (13): 978-1-4438-3976-1 http://www.c-s-p.org/flyers/The-House-of-Fiction-as-the-House-of-Life-Representations-of-the-House-from-Richardson-to-Woolf1-4438-3976-0.htm 2. Spiridon, Vasile: „Tipo-grafii similare”, în Șerban Foarță – 70 (coord.: Simona Popescu), Pitești, Ed. „Paralela 45”, pp. 74 –77; ISBN 978-973-47-1519-0 3. Venţa Ana-Maria : „Agricola Bacău – un grup orientat spre responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă”, în cartea Responsabilitatea socială corporativă: de la relaţii publice la dezvoltare durabilă, pp.217-231, Dumitru Borţun (coordonator), Editura Tritonic, Bucureşti, ISBN 978-606-8320-31-1, 2012. 464 p. Obiectiv 7: traducere 1. Suciu, Andreia-Irina: Tăieturi, traducere după Cuts de Malcolm Bradbury, Editura “Univers”, Colecţia “Globus”, 2012, ISBN 978-99931-13-50-8, 144 pagini. 2. Spiridon, Vasile : „Emil Cioran, Mihai Eminescu” , în Emil Cioran, Opere. II. Volume – Publicistică – Manuscrise – Corespondenţă (ediţie de Marin Diaconu).


București, Academia Română – Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2012, pp. 1690 – 1693; ISBN 978 – 606 – 555 – 016 – 2 Obiectiv 8: prefeţe şi postfeţe 1. Spiridon, Vasile : Cheia compoziției și lacătul muzical, prefață la Violeta Ursinschi, Tehnica discursului polifonic în romanul Concert din muzică de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu (Bacău, Ed. Amiciția, 2012) 2. Spiridon, Vasile: O întâlnire de suflet și în spirit, prefață la Mariana Crăciun, Alice Voinescu. O monografie (Iaşi, Ed. „Timpul“, 2012). ISBN 978-973-612463-1 3. Spiridon, Vasile: Mărul roşu de pe ram, postfaţă la Constantin Dram, Muzeul de imagini (Iaşi, Ed. Alfa, 2012); ISBN 606-540-099-8 4. Spiridon, Vasile: Ce pierde Făt-frumos când (totuși) câștigă, postfață la Adrian Alui Gheorghe, Tinerețe fără bătrânețe și sentimentul tragic al timpului (Iași, Ed. TIPOMoldova, 2012). ISBN 978-973-941-8 Obiectiv 9: articole de dicţionar Cmeciu, Doina: 3 articole/litere de dicţionar (Dicţionarul limbii engleze)

Obiectiv 10: articole publicate în reviste neindexate ISI 1. Hriban, Mihaela: Câmpul lexico-semantic al culorii în poezia bacoviană, lucrare publicată în revista „Studii şi cercetări ştiinţifice”, Bacău, „Alma Mater”, 2012 ISSN: 1224-841 X. Obiectiv 11: lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice 1. Cmeciu, Camelia-Mihaela, Cmeciu, Doina: “Blending Theoretical Frameworks in the Analysis of Advertising Images of Europeanization”, The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012), 3 - 7 dec., 2012, University of Bratislava, Slovakia, ISBN 978-80-554-0606-0, ISSN 1338-9831, pp.767-772, nr.de pagini 2173, http://www.arsa-conf.com/proceedings.zip

2. Cmeciu, Doina, Cmeciu Camelia-Mihaela: “From fairy tales to “consuming bodies” in literary and advertising discourses”, în Ideology in Western Literature, ISBN 978-60-6328-0-3, pp.121-138, nr.total pagini 636. 3. Creţu, Ecaterina, Hriban, Mihaela: „Reprezentări cultural-lingvistice ale locuirii”, în Comunicare, context, interdisciplinaritate. Studii şi articole. Vol. II (coord.: Iulian Boldea), Editura Universității „Petru Maior“ Târgu-Mureș, 2012, pp. 1050 –1060, ISSN 2069 – 3389. 4. Drugă, Luminița, Nadia Morărașu: „În căutarea ”gustului” pierdut :regăsirea identității naționale prin denumiri de mâncăruri, preparate și meniuri tradiționale”, CD-ROM, vol. II, Comunicare, Context, Interdisciplinaritate, Editura Universității ”Petre Maior”, Târgu -Mureș, 2012, România, ISSN 2069-3389, pp..141-151.


5. Pătruţ, Monica, Camelia Cmeciu: “Blogs - a means of consolidating the National Liberal Party Identity”, în Georgeta Drulă, Luminiţa Roşca, Ruxandra Boicu (eds.).The Role of New Media in Journalism. Proceedings, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, ISBN 978-606-16-0047-2, 2012 : 2341. 6. Monica Pătruţ: „A Comparative Analysis Of The Romanian Parliamentary Party Websites During The Pre-Election Period” în Comunicare, context, interdisciplinaritate. Studii şi articole. Vol. II (coord.: Iulian Boldea), Editura Universității „Petru Maior“ Târgu-Mureș, 2012, pp. 176–184. ISSN 2069 – 3389. 7. Spiridon, Vasile: „Interior/Exterior în romanele lui Augustin Buzura“, în Literatura română contemporană: Augustin Buzura și Ilie Constantin. Lucrările Colocviului naţional universitar de literatură română contemporană. Ediţia a VIII-a, Brașov, 5 – 7 aprilie 2012 (coord.: Andrei Bodiu). ClujNapoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012; pp. 245 – 257. ISBN 978-606-17-0196-4. 8. Spiridon, Vasile: „Semne de carte sadoveniană ”, în Comunicare, context, interdisciplinaritate. Studii și articole. Vol. II (coord.: Iulian Boldea), Editura Universității „Petru Maior“ Târgu-Mureș, 2012, pp. 513 – 521. ISSN 2069 – 3389. 9. Suciu, Andreia-Irina: A Model of Competence-based Education for Efficient Professional Development in Teaching/Learning Languages, in Proceedings of the 7th International Conference Quality Management in Higher Education, Iaşi, 16th–17th November, 2012, published by Österreichische Computer Gesellschaft/ Austrian Computer Society, ISBN 978-3-85403-292-5, 2012, pp. 295–302. 10. Venţa Ana-Maria: „The Website: Public Relations Techniques Used by Corporations in Online Communication”, în volumul Comunicare, context, interdisciplinaritate. Studii şi articole. Vol. II (coord. Iulian Boldea), Editura Universităţii "Petru Maior" Târgu Mureş, 2012, pp. 276-285. ISSN 2069-3389. Obiectiv 12: comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale/cu participare internaţională 1. Boghian, Ioana: „Children and the Discourse of Marginality in 19th-Century English

Novels”, International Conference Margins, Marginalization and the Discourse of Marginality, 10-11 mai 2012, Bacău, organizatori Universitatea „Vasile Alecsandri din Bacău”, Facultatea de Litere, Grupul de cercetare CETAL, Centrul de cercetare INTERSTUD, Universitatea Ataturk, Erzurum, Turcia. 2. Cmeciu, Doina: “About, on, of marginality in David Lodge‟s Small World, or In the ‟centre‟ of an ”Academic Romance”, Conferinţa internaţională Cultural spaces - Margins, marginalization and the discourse of marginality, 2nd edition, Organizatori: Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, INTERSTUD, CETAL, Ataturk University (Turcia), 11 – 12 mai, 2012, Bacău, http://culturalspacesub.blogspot.com/ 3. Mâţă L., Cmeciu Doina, Ghiaţău, R-M.: “A reference framework of pedagogical competences of language teachers in the initial training programmes”, WCLTA 3rd World


conference on learning, teaching and educational leadership, Brussels, 25-27 oct., 2012, www.sciencedirect.com 4. Cmeciu, Camelia-Mihaela, Cmeciu, Doina: „Blending Theoretical Frameworks in the Analysis of Advertising Images of Europeanization”, The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012), 3 - 7 dec., 2012, University of Bratislava, Slovakia, www.arsa-conf.com. 5. Creţu Ecaterina: Sinonimie şi variante frazeologice verbale - lucrare susţinută la

Conferinţa naţională, Stelian Dumistrăcel – 75; Teatralitatea discursului. Stilistică şi frazeologie, 22-23 noiembrie 2012, Bacău. 6. Creţu, Ecaterina, Hriban, Mihaela: „Reprezentări cultural-lingvistice ale locuirii”, a doua ediţie a conferinţei internaţionale : Communication, Context, Interdisciplinarity, Universitatea „Petru Maior”, Facultatea de Ştiinţe şi Litere, TârguMureş, 22-23 Noiembrie 2012, (http://www.upm.ro/cci/#). 7. Culea, Mihaela , “From Marginality to Celebrity in Enlightenment English Culture: The Case of

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Peter the Wild Boy, The International Conference Cultural Spaces (2nd edition), Margins, Marginalization and the Discourse of Marginality, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, 11-12 mai 2012, Organizatori: The Faculty of Letters, “Vasile Alecsandri” University of Bacău – Romania, The Research group Cultural Spaces, Interstud Research Centre, CETAL Research Centre – the English section, Atatürk Üniversitesi, Erzurum – Turkey. Drugă, Luminiţa, Morăraşu, Nadia: „În căutarea ”gustului” pierdut : regăsirea identităţii naţionale prin denumiri de mâncăruri, preparate şi meniuri tradiţionale” Conferinţa Internaţională Comunicare, Context, Interdisciplinaritate,Universitatea „Petre Maior”, Târgu Mureş, 22-23 noiembrie, 2012, România Hriban, Mihaela: „Xenisme cu etimon englez în limbajul jurnalistic”, lucrare susţinută la conferinţa naţională cu participare internaţională: Stelian Dumistrăcel – 75; Teatralitatea discursului. Stilistică şi frazeologie, 22-23 noiembrie 2012, Bacău. Manolache, Mădălina, Epuran, G.: „The relational capital of EU commissioner viviane Reding – a hybrid form of social and political capital”, la International Conference on Business Excellence 2012, 7th Edition, Braşov, 12-14 Octombrie 2012, Organizatori Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania; Transilvania University of Brasov, Romania; in cooperation with the Society for Business Excellence, Romania, 12-14 Octombrie 2012 Braşov, Romania. Morăraşu, Nadia, Drugă, Luminiţa: „The Contemporary Linguistic Fashion of Romanian Marginalization in Creating the Verbal Identity of Local Enterprises and Trademarks”, Conferinţa „Cultural Spaces”, 2nd edition, Margins, Marginalization and the Discourse of Marginality, 11-12 mai, 2012, http://culturalspacesub. blogspot.com/ Morăraşu, Nadia, Drugă, Luminiţa: „Valenţe stilistice ale discursului gastronomic”, Dialoguri academice , Facultatea de Litere, Departamentul de limba si literatura română şi ştiinţe ale comunicării, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 23 noiembrie, 2012 Pătruţ, Monica: „O analiză comparativă a website-urilor partidelor parlamentare din România in perioada preelectorală” la Conferinţa internaţională Communication, Context, Interdisciplinarity, Universitatea „Petru Maior”, Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Târgu Mureş, 22-23 noiembrie 2012 (http://www.upm.ro/cci/#)


14. Spiridon, Vasile : „Semne“ de carte sadoveniană”, la Conferința internațională

15.

16.

17.

18.

Communication, Context, Interdisciplinarity. Ediția a II-a. Facultatea de Științe și Litere a Universității „Petru Maior“ din Târgu-Mureș. 22 – 23.11.2012; Suciu, Andreia-Irina: 7th International Conference Quality Management in Higher Education, Iaşi, 16th–17th November, 2012 cu lucrarea A Model of Competencebased Education for Efficient Professional Development in Teaching/Learning Languages. Suciu, Andreia-Irina: International Conference Ethos/ Pathos/ Logos. The Sense and Place of Persuasiveness in Linguistic, Literary and Philosophical Discourse, Universitatea Petrol Gaze Ploieşti, 18–20 October 2012 cu lucrarea The Acts of Convincing and Convicting in Maxine Hong Kingston „The Woman Warrior”. Suciu, Andreia-Irina: Cultural Spaces. Margins, Marginality and the Discourse of Marginality International Conference, Bacău, 11 – 12 May, 2012 cu lucrarea Margins and Mergings in Maxine Hong Kingston‟s „The Woman Warrior‟. Venţa, Ana-Maria: „The Website: Public Relations Techniques Used by Corporations in Online Communication”, lucrare prezentată la Conferinţa internaţională Communication, Context, Interdisciplinarity, (Ediţia a II-a), Târgu-Mureş, România, 22-23 noiembrie 2012, organizată de The Department of Philology and the Department of History and International Relations, Petru Maior University, http://www.upm.ro/cci/

Obiectiv 13: (co)editori de reviste/ volume ale conferinţelor 1. Cmeciu, Doina Cultural Perspectives.Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania, ISSN 1224-239X, indexat CEEOL, Index Copernicus, BHI.

http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4331 2. Spiridon, Vasile: revista de cultură şi literatură „Conta“, din Piatra-Neamț (din 2010)redactor. 3. Spiridon, Vasile: „Studii şi cercetări ştiinţifice. Seria Filologie“ (Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri“ din Bacău) – din 2010, redactor-şef al revistei. 4. Mâţă, L., Suciu, A.-I.: revista Galeria educaţională, 4/2012, ISSN 2069–203X, http://inovacombc.wordpress.com/publicatiipublications/

Obiectiv 14: membru/membră, referent/referentă în comitete de redacţie/ştiinţifice 1. Cmeciu, Doina: BRAIN, ISSN 2067–3957, http://www.edusoft.ro/brain/index.php/brain/ about/displayMembership/3SS 2. Cmeciu, Doina: LIBRI http:/libri.broadresearch.org/ 3. Cmeciu, Doina: ROSLIR Revista Română de Semio-Logică (online), ISSN 1582 - 0505, www.roslir.usv.ro

4. Cmeciu, Doina: Styles of Communication, ISSN 2065-7943, Ed.universitară “Danubius”, Galaţi, editura@univ-danubius.ro 5. Creţu Ecaterina, membră în comitetul de redacţie al revistei Itinera, Bacău. 6. Morăraşu, Nadia-Nicoleta: Studii si Cercetări ştiinţifice – Biologie, Serie nouă, Universitatea din Bacău, ISSN 1224-919X, revista categoria B+, indexată BDI în Thomson Reuters, în Master Journal List si Index Copernicus. 7. Morăraşu, Nadia-Nicoleta: Cultural Perspectives.Journal for Journal for Literary


and British Cultural Studies in Romania, ISBN 1224-239X, revistă indexată BDI în C.E.E.O.L. - Central and Eastern European Online Library -, Index Copernicus, BHI British Humanities Index -. 8. Spiridon, Vasile: Revista „Convorbiri literare“ (din 2008). 9. Spiridon, Vasile: consilier editorial și redactor la Editura „Cetatea Doamnei“, din Piatra-Neamţ (din 2006); 10. Spiridon, Vasile: referent și membru în colegiul redacțional al Editurii „Universitas XXI“, din Iași (din 2010); Obiectiv 15: conferinţe/manifestări /workshop-uri ştiinţifice organizate 1. Suciu, Andreia-Irina (organizator) conferinţa naţională Inovaţii curriculare în domeniul Limbă şi comunicare, prima ediţie, INOVACOM 2012, 10 noiembrie 2012 Bacău, http://litere.ub.ro/images/stories/documente/01%20Program%20INOVACOM.pdf 2. Cmeciu, Doina (membră în comitetul de organizare): Conferinţa internaţională Cultural spaces - Margins, marginalization and the discourse of marginality, 2nd edition, Organizatori: Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, INTERSTUD, CETAL, Ataturk University (Turcia), 11 – 12 mai, 2012, Bacău,

http://culturalspacesub.blogspot.com/ Creţu Ecaterina (membră în comitetul de organizare): Dialoguri academice, Facultatea de Litere, Departamentul de limba si literatura română şi ştiinţe ale comunicării, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 23 noiembrie, 2012. 4. Culea, Mihaela (membră în comitetul de organizare): Conferinţa internaţională Cultural

3.

spaces - Margins, marginalization and the discourse of marginality, 2nd edition, Organizatori: Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, INTERSTUD, CETAL, Ataturk University (Turcia), 11 – 12 mai, 2012, Bacău,

http://culturalspacesub.blogspot.com/ 5. Drugă, Luminiţa (membră în comitetul de organizare): Dialoguri academice, Facultatea de Litere, Departamentul de limba si literatura română şi ştiinţe ale comunicării, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 23 noiembrie, 2012 Obiectiv 16: proiecte câştigate prin competiţie (naţionale/internaţionale) 1. Cmeciu, Doina (director de proiect): Centrul de informare „Europe Direct” Bacău, Comisia Europeană, Subprogram: subprograme aprobate prin Reprezentanţa CE, Număr contract/an: ED/2009-2012-RO-30, Durata contract: 4 ani (2009 – 2012), cu buget şi Plan de activităţi anual; 12 luni. Buget total: 49.800 Euro. Data începerii: 1 01.2012 – Data finalizării: 31.12.2012 2. Suciu, Andreia-Irina(director de proiect/grant): Proiect TE 282/ 2010

INOVACOM - inovaţii curriculare pentru dezvoltarea competenţelor pedagogice ale profesorilor de română din aria limbă şi comunicare prin programele de formare iniţială; Proiect CNCSIS/ UFISCU, TE, nr. 282/ 2010; durata 36 de luni (aug 2010 – aug. 2013), buget total 540.000 Obiectiv 17: propunere de proiect internaţional 1. Cmeciu, Doina: Europe Direct, proiect european aprobat pentru 5 ani (2013 – 2017) cu Plan de activităţi şi Buget anual. Număr contract/an: ED/2013-2017. Director/responsabil: Doina Cmeciu – Facultatea de Litere, Echipa de lucru CETAL: Doina Cmeciu, Monica-Paulina Pătruţ, Mădălina Manolache. Rolul UVAB: structurăgazdă.


Obiectiv 18: contract de cercetare (director de proiect/grant, membră în proiect) 1.Cmeciu, Doina (director de proiect): Centrul de informare „Europe Direct” Bacău, Comisia Europeană, Subprogram: subprograme aprobate prin Reprezentanţa CE, Număr contract/an: ED/2009-2012-RO-30, Durata contract: 4 ani (2009 – 2012), cu buget şi Plan de activităţi anual; 12 luni. Buget total: 49.800 Euro. Data începerii: 1 01.2012 – Data finalizării: 31.12.2012

2. Creţu, Ecaterina (coord. de proiect) Izvoare. Repere de antropologie culturală şi lingvistică. Contract de cercetare nr. 19689 din 30.XI.2006 şi Universitatea Bacău, nr. 11988 din 18. XII.2006, 2500 RON, coord. Ecaterina Creţu. Durata contract: 2007 – 2013. 3. Creţu, Ecaterina (coord. de proiect) Discurs cultural (Domeniul: Lingvistică) [957-02-02-2006] Durata contract: 2006 – 2013 4. Suciu, Andreia-Irina (director de proiect/grant): Proiect TE 282/ 2010 INOVACOM - inovaţii curriculare pentru dezvoltarea competenţelor pedagogice ale profesorilor de română din aria limbă şi comunicare prin programele de formare iniţială; Proiect CNCSIS/ UFISCU, TE, nr. 282/ 2010; durata 36 de luni (aug 2010 – aug. 2013), buget total 540.000 5. Cmeciu, Doina (membră în proiect): (CITPED): “Curricular innovations in the teacher training programme from primary school and preschool education”. Etapa “TEACHERS ’ TRAINING PROGRAMS IN ROMANIA AND CYPRUS ”, Programul CAPACITĂŢI, Subprogram: Cooperare bilaterală cu Cipru, Modulul III, Nr contract/an: 561/2012. Director de proiect: Mâţă Liliana, Facultatea de Ştiinţe, departamentul de matematică, informatică ş ştiinţele educaţiei. Buget total: 24.500 Euro. Data începerii: 1. 09.2012 – Data finalizării: 30.11.2013 6. Manolache, Mădălina (membră în proiect): Centrul de informare „Europe Direct” Bacău, Comisia Europeană, Subprogram: subprograme aprobate prin Reprezentanţa CE, Număr contract/an: ED/2009-2012-RO-30, Durata contract: 4 ani (2009 – 2012), cu buget şi Plan de activităţi anual; 12 luni. Buget total: 49.800 Euro. Data începerii: 1 01.2012 – Data finalizării: 31.12.2012 7. Pătruţ, Monica (membră în proiect): Centrul de informare „Europe Direct” Bacău, Comisia Europeană, Subprogram: subprograme aprobate prin Reprezentanţa CE, Număr contract/an: ED/2009-2012-RO-30, Durata contract: 4 ani (2009 – 2012), cu buget şi Plan de activităţi anual; 12 luni. Buget total: 49.800 Euro. Data începerii: 1 01.2012 – Data finalizării: 31.12.2012

Obiectiv 19: publicări note de curs licenţă/ MA 1. Creţu, Ecaterina, Drugă, Luminiţa: Didactica predării limbii şi literaturii române. Note de curs. ISBN 978-606-527-21 94, 159 p. Toţi membrii CETAL au note de curs multiplicate în cadrul universităţii.

Obiectiv 20: întâlniri lunare ale membrilor CETAL pentru dezbaterea temelor planificate S-au realizat toate dezbaterile lunare propuse în Planul de cercetare pe anul 2012. Obiectiv 21: alte activităţi ştiinţifice a. Activitate doctorală (Vasile Spiridon)


1) Minodora Bucur, Proza lui Ioan Slavici și Ion Agârbiceanu (coord.: prof. univ. dr. Elena Zaharia-Filipaș). Universitatea din Bucureşti, 27.01.2012; 2) Florentina Ghiță-Nica (Petrică), Petre Stoica – studiu monografic (coord.: prof. univ. dr. Ana Selejan). Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu. 15.03.2012; 3) Mihaela-Cristina Franga, Anton Holban. Contribuții la dezvoltarea prozei analitice românești (coord.: prof. univ. dr. Mircea Bârsilă). Universitatea din Pitești. 23.03.2012; 4) Elena Cătălina Paviliuc (Slobodeanu), Antagonisme în tragedia antică greacă (coord.: prof. univ. dr. Constantin Paiu). Universitatea de Arte „George Enescu“ Iași. 27.04.2012; 5) Teodora Gabriela Băbeanu, Forme și idei în dramaturgia lui Marin Sorescu (coord.: prof. univ. dr. Mircea Bârsilă). Universitatea din Pitești. 07.06.2012; 6) Nicolae Țone, Geo Bogza și avangarda română (coord.: prof. univ. dr. Florin Mihăilescu). Universitatea din Bucureşti. 01.08.2012; 7) George Sîrbu, Aspecte ale prozei basarabene din a doua jumătate a secolului al XX-lea (coord.: prof. univ. dr. Elena Zaharia-Filipaş). Universitatea din Bucureşti. 07.09.2012; 8) Georgiana-Florentina Zmeu (Soare), Opera lui Ștefan Aug. Doinaș: studiu monografic (coord.: prof. univ. dr. Eugen Negrici). Universitatea din Bucureşti. 10.09.2012; 9) Oana Andreea Pătraşcu (Bărbuţ), Ipostaze ale micului funcţionar în proza scurtă românească din prima jumătate a secolului al XX-lea (coord.: prof. univ. dr. Viorica S. Constantinescu). Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași. 14.09.2012; 10) Corina Chelban (Dorcu), Remitologizări ale mitului christic în romanul modern (coord.: prof. univ. dr. Viorica S. Constantinescu). Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași. 15.09.2012; 11) Cristina Lițoiu (Murărița), Structuri baroce și manieriste în poezia lui Leonid Dimov (coord.: prof. univ. dr. Mircea Bârsilă). Universitatea din Pitești. 29.09.2012; 12) Cristina Popa (Chiriac), Coexistența generațiilor literare în perioada ʼ90 – 2000. Proza (coord.: prof. univ. dr. Nicolae Ioana). Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. 26.10.2012; 13) Mirela Curcă (Buzoianu), Mișcarea teatrală românească în secolul al XIX-lea: presă, text, spectacol (coord.: prof. univ. dr. Doinița Milea). Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. 26.10.2012; 14) Margareta Dumitrescu, Profilul literar al Anei Blandiana (coord.: prof. univ. dr. Eugen Negrici). Universitatea din Bucureşti. 05.11.2012; 15) Cristina Lupea, Eugen Barbu – studiu monografic (coord.: prof. univ. dr. Ana Selejan). Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu. 15.11.2012; 16) Mariana-Grațiela Enache (Ionescu), Tentația absolutului și sentimentul ratării în proza lui Augustin Buzura (coord.: prof. univ. dr. Nicolae Oprea). Universitatea din Pitești. 17.11.2012; 17) Ana-Maria Istocescu (David), Substratul arhaic al prozei lui Ștefan Bănulescu (coord.: prof. univ. dr. Mircea Bârsilă). Universitatea din Pitești. 17.11.2012;


18) Brândușa Drăgușanu (Nicolaescu), Imaginea condiției umane în opera de ficțiune a prozatorului Norman Manea (coord.: prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu). Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași. 27.11.2012; 19) Carmina Simona Miron (Stoian), Octavian Paler, scriitorul (coord.: prof. univ. dr. Mircea Diaconu). Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava. 29.11.2012; 20) O față a postmodernismului românesc. Mircea Nedelciu (coord.: prof. univ. dr. Mircea Diaconu). Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava. 19.12.2012. b. Conferinţe invitate/ în plen/prelegeri (Vasile Spiridon) 1) Conferinţă invitată/în plen : „Spontaneitate sau plan prestabilit? – Noaptea de Sânziene, de Mircea Eliade”, la Colocviul Internațional pe tema „Povestirile vieții: memorie, istorie și ficțiuni identitare”. Facultatea de Litere a Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 26 – 27.10.2012. http://www.ugal.ro/index.php?page=news.news&id=467 2) Prelegerea Sadoveanu – literatura inițierii, la Festivalul național „Mihail Sadoveanu“. Concursul național de proză „Mihail Sadoveanu“. Ediția a III-a, Iași – Pașcani. 03 – 04.11.2012. c. Membru în jurii literare (Vasile Spiridon) 1) Membru în juriul pentru acordarea Premiului pentru cartea de debut în poezie „Opera prima“, la cea de a XXXXII-a ediţie a „Zilelor Eminescu“. Botoşani – Ipotești – Bălți – Soroca. 13–15.01.2012; 2) Membru în juriul Colocviului naţional universitar de literatură română contemporană. Universitatea „Transilvania“ din Braşov. Ediţia a VII-a. 07– 08/04.2012; 3) Membru în juriul celei de a XVII-a ediții a Festivalului concurs de literatură „Rezonanțe udeștene“, Suceava – Udeşti, 25–27.05.2012; 4) Președintele juriului pentru acordarea premiilor la Concursul Naţional de creaţie, interpretare şi critică literară „Ş-acel rege al poeziei, vecinic tânăr şi ferice, veselul Alecsandri“ (ed. a V-a). Bacău, 02.06.2012; 5) Membru în juriul pentru premiere la Premiile Uniunii Scriitorilor din România. București, 06.06.2012; 6) Membru în juriul celei de a XXVII-a ediţii a Concursului Naţional de Poezie şi interpretare critică a operei eminesciene „Porni Luceafărul…“, Botoşani – Ipoteşti, 15–16.06.2011; 7) Membru în juriul pentru acordarea Premiului „Memorialului Ipotești“ pentru promovarea operei eminesciene in străinătate. Ipoteşti, 15.06.2012; 8) Membru în juriul pentru acordarea premiilor Serilor de la Brediceni. Târgu-Jiu – Brediceni. 08.09.2012; 9) Membru în juriul pentru acordarea Premiilor celei de a XLIV-a ediţii a „Zilelor culturii călinesciene“. Onești. 21 – 23.09.2012; 10) Membru în juriul celei de a XX-a ediţii a Festivalului Național de Poezie „Grigore Hagiu“. Târgu-Bujor – Galați. 27 –28.09.2012; 11) Membru în juriul celei de a XLIV-a ediţii a Concursului Naţional de Poezie „Nicolae Labiş“, Suceava – Mălini, 05 – 06.10.2012;


12) Membru în juriul celei de a XIII-a ediţii a Concursului Naţional de proză scurtă „Radu Rosetti“, Oneşti, 24 – 26.10.2012; 13) Președintele juriului pentru acordarea premiilor Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România. Iași, 02.11.2012. d. Recenzii în reviste neindexate (Vasile Spiridon; Ecaterina Creţu 36-38) 1) Punți între neînsemnat și profund (Sorin Titel – articol), în „Ateneu“, nr. 1/2012; 2) Alunecări de teren (Sterian Dumitru Vicol, Memoria lui Femios – microroman autobiografic – comentariu critic), în „Convorbiri literare“, nr. 1/2012; 3) Fructe uscate de mare (Corneliu Antoniu, Strada Portului – cronică literară), în „Luceafărul de dimineață“, nr. 1/2012; 4) Continuități și rupturi în instituția literaturii în ultima jumătate de secol (1961 – 2011) (dezbatere), în „Corpul T“), nr. 1/2012; 5) Un cavaler rătăcitor printre păstori și plugari (Valentin Talpalaru, Academia de la Suceava şi Schola latina de la Cotnari. Un proiect cultural european – recenzie literară), în „Ateneu“, nr. 2/2012; 6) Heptalogul bunului criminalist (Corneliu Staicu, Pariu cu Ceacanica – comentariu critic), în „Convorbiri literare“, nr. 2/2012; 7) Literatura română 2000 – 2012. Evoluții (dezbatere), în „Corpul T“), nr. 2/2012; 8) Neatingeri reciproce (Ion Mircea, Manuscrisul din insula Elefantina – cronică literară), în „Poesis“, nr. 1 – 2 –3/2012; 9) Autoritatea literei de dicţionar (Viorica S. Constantinescu, Dicţionar de cultură poetică. Eminescu – cronică literară), în „Hyperion“, nr. 1 – 2 – 3/2012; 10) Despre bucolic (articol de dicţionar), în „Conta“, nr. 9/2012; 11) De ochii lumii (Matei Vișniec, Dezordinea preventivă – comentariu critic), în „Convorbiri literare“, nr. 3/2012; 12) Tectonica istoriei și criticii literare (Ofelia Ichim; Șerban Axinte (coord.), Concepte în mișcare. Studii despre stadiul actual al criticii și istoriei literare românești – recenzie literară), în „Ateneu“, nr. 3/2012; 13) Cercetarea literaturii în mediul universitar (dezbatere), în „Corpul T“), nr. 3/2012; 14) Descălecarea lumilor (Radu Aldulescu, Îngerul încălecat – comentariu critic), în „Convorbiri literare“, nr. 4/2012; 15) Complexul macedonskian (Nicolae Oprea, Poetul trivalent – recenzie literară), în „Ateneu“, nr. 4/2012; 16) Semnul genericului (ancheta „Cum îl citiți astăzi pe Caragiale?“), în „România literară“, nr. 18/04.05.2012; 17) Nu numai cu Rebreanu (Neculai Gheran, Arta de a fi păgubaș. III. Îndărătul cortinei – comentariu critic), în „Convorbiri literare“, nr. 5/2012; 18) Ciobul cel veșnic (Mircea Oprea, Mirarea de mine – cronică literară), în „Hyperion“, nr. 4 – 5 – 6/2012; 19) Pe un drum rătăcitor („Bătălia Arghezi“. Receptarea operei de la debut până la centenarul poetului – recenzie literară), în „Ateneu“, nr. 5/2012;


20) Călcătura timpului (Ștefan Mitroi, Dulce ca pelinul – comentariu critic), în „Convorbiri literare“, nr. 6/2012; 21) Dosarul Bacovia, 2 bis (Constantin Călin, În jurul lui Bacovia. Glose și jurnal – recenzie literară), în „Ateneu“, nr. 6/2012; 22) Malul de apoi (Stere Bucovală, Oglinda secată – cronică literară), în „Porto Franco“, nr. 4 – 5 – 6 – 7/2012; 23) Nuvele nouă (Horia Gârbea – coord., Domnul deputat se prăbuşeşte. Nouă nuvele politice inedite – comentariu critic), în „Convorbiri literare“, nr. 7/2012; 24) Fumigene informative (Ana Selejan, Adevăr şi mistificare în jurnale şi memorii apărute după 1989 – recenzie literară), în „Ateneu“, nr. 7 – 8/2012; 25) Punţi de trecere pentru sufletul nostru (Lucian Alecsa, Moartea e bine mersi – comentariu critic), în „Convorbiri literare“, nr. 8/2012; 26) Gloria unei lungi zile de vară (Geroge Bălăiță – articol), în „Ateneu“, nr. 9/2012; 27) Şercan sau Calea netulburată (Andrei Mocuţa, Şercan – comentariu critic), în „Convorbiri literare“, nr. 9/2012; 28) În ţara lui vicersa (Mircea A. Diaconu, I.L. Caragiale. Fatalitatea ironică – cronică literară), în „Hyperion“, nr. 7 – 8 – 9/2012; 29) Deschiderea spre „excelsior“ (Radu Florescu, Poeme singure – recenzie), în „Ateneu“, nr. 10/2012; 30) Sincretismul deloc temperat (Emilian Marcu, Suburbii municipale – comentariu critic), în „Convorbiri literare“, nr. 10/2012; 31) Cheia compoziției și lacătul muzical (Violeta Ursinschi, Tehnica discursului polifonic în romanul Concert din muzică de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu – cronică literară), în „Argeș“, nr. 11/2012; 32) O interioritate dinamică (Romanele lui Augustin Buzura – comentariu critic), în „Convorbiri literare“, nr. 11/2012; 33) Universuri compensatorii (Alina Crihană, Romanul generaţiei ‟60. Imaginar mitopolitic şi ficţiune parabolică. De la mitocritică la mitanaliză – recenzie literară), în „Ateneu“, nr. 11 – 12/2012; 34) Mărul roşu de pe ram (Constantin Dram, Muzeul de imagini – cronică literară), în „Hyperion“, nr. 10 – 11– 12/2012; 35) Aspirată de mediu (Carmelia Leonte, La umbra lui Don Quijote – comentariu critic), în „Convorbiri literare“, nr. 12/2012; 36) Doru Ciucescu, De-ale cărturăriei de odinioară. În revista: Pro Saeculum, Focşani, iunie-iulie, 2012, p. 162. ISSN 1583-1949 37) Constantin Călin. Provinciale. Fragmentarium 1975-1989, Editura „Babel”, Bacău, 2012 – la Biblioteca Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău; 38) Doru Ciucescu, De-ale cărturăriei de odinioară, Gunivas, Chişinău, 2012 – la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. e. Prezenţe radiofonice 1) Cronică literară: Horia Gârbea, Fratele mai deștept al lui Kalașnikov. Emisiunea „Revista literară radio“, Radio „România Cultural“, 08.01.2012; 2) Cronică literară: Ion Mircea, Manuscrisul din insula Elefantina. Emisiunea „Revista literară radio“, Radio „România Cultural“, 29.04.2012;


3) Cronică literară: Radu Aldulescu, Îngerul încălecat. Emisiunea „Revista literară radio“, Radio „România Cultural“, 02.12.2012. f. Prezentări şi lansări de carte 1) Laurian Carșochie, Eu sunt cuvânt, Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2013; 2) Eugen Simion, Mircea Eliade. Nodurile și semnele prozei; Convorbiri cu Petru Dumitriu; În ariergarda avangardei. Convorbiri cu Andrei Grigor. Universitatea „George Bacovia“ din Bacău. 18.05.2012; 3) Sterian Dumitru Vicol, Memoria lui Femios. Târgul de Carte „Axis libri“. Galați, 27.05.2012; 4) Nicolae Coande, VorbaIago. Serile de la Brediceni. Târgu-Jiu – Brediceni. 08.09.2012; 5) Doru Kalmuschi, Spre Vest prin Nord Est. Afacerea Chardonnay. „Zilele culturii călinesciene“. Ediţia a XLIV-a. Onești. 21.09.2012; 6) Gheorghe Izbășescu, Râsul galben din adânc. Biblioteca municipală „Radu Rosetti“ din Onești. 25.10.2012. g. Participare la programul Erasmus 1. Cmeciu, Doina : University „Adam Mickiewicz”, Poland (predare), aprilie 2012. 2. Morăraşu, Nadia-Nicoleta : University of Wrocław, Poland (predare si monitorizare), mai 2012. h. Membri în asociaţii, organizaţii ştiinţifice internaţionale Toţi membrii CETAL fac parte din: AROSS şi din ECREA Cmeciu Doina şi Morăraşu Nadia fac parte şi din RSEAS. i. Conducere cercuri ştiinţifice studenţeşti 1. Creţu, Ecaterina, Drugă, Luminiţa, Hriban, Mihaela - Cerc de lingvistică şi stilistică 2. Morăraşu, Nadia-Nicoleta : Styles across Cultures (S.A.C.), http://stylesacrossculturesgroup.blogspot.com/ 3. Spiridon, Vasile: Critică literară 4. Suciu, Andreia, Boghian, Ioana: Cultures and genres j. Şcoală de vară Creţu, Ecaterina – Moldova personalităţilor. Personalităţile Moldovei, Şcoala Internaţională de Vară a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Cunoaşte Moldova la ea acasă, 11 iulie, 2012

Centrul de explorări textuale şi Acţiune prin Limbaj C.E.T.A.L. www.cetal.ro

Director ştiinţific: prof.univ.dr. Doina Cmeciu Director executiv: prof.univ.dr. Vasile Spiridon Director economic: lector univ.dr. Luminiţa Drugă

CETAL RAPORT CERCETARE 2012  
CETAL RAPORT CERCETARE 2012  

Raport de cercetare al centrului C.E.T.A.L. din cadrul Facultatii de Litere, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau.

Advertisement