Page 1

STRUCTURĂ-GAZDĂ

PARTENERI

SEPTEMBRIE 2009 Ziua Europeană a Limbilor 26 septembrie 2009 Consiliul Judeţean Bacău

Universitatea din Bacău

Biblioteca digitală EU Bookshop Lansarea platformei întreprinderilor pentru multilingvism

Primăria Municipiului Bacău

Stagii de practică Link-uri utile Oportunităţi academice şi profesionale

Primăria Slănic-Moldova

Colectivul de redacţie: Prof.univ.dr. DOINA CMECIU – Coordonator Europe Direct Bacău Mădălina Manolache – Info Officer Europe Direct Bacău Lect.dr. Camelia Cmeciu – Membru Europe Direct Bacău

Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod oficial poziţia Uniunii Europene. Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România

Asociaţia REPERE


Septembrie 2009 – pagina 2

Ziua Europeană a Limbilor 26 septembrie 2009 Din anul 2001, pe 26 septembrie, la iniţiativa comună a Consiliului Europei şi al Uniunii Europene, se celebrează Ziua Europeană a Limbilor. Opt sute de milioane de cetăţeni europeni sunt încurajaţi să înveţe şi să vorbească cât mai multe dintre limbile Europei. Diversitatea lingvistică este astfel promovată nu numai pentru că este o strategie politică prin care se cultivă şi se facilitează o mai bună comunicare interculturală dar şi pentru că se păstrează şi se îmbogăţeşte patrimoniul cultural european. Obiectivele majore ale acestui eveniment vizează: conştientizarea tuturor cetăţenilor privind importanţa cunoaşterii mai multor limbi europene pentru a sprijini plurilingvismul şi înţelegerea interculturală; promovarea diversităţii culturale şi lingvistice în Europa; încurajarea învăţării limbilor străine pe tot parcursul vieţii pentru a răspunde unor scopuri diverse: academice, profesionale, sociale, culturale, a schimburilor de bune practici, turistice etc. Ziua Europeană a Limbilor nu are în vedere numai elevii şi profesorii cu activităţi desfăşurate doar în spaţii de învăţământ. Obiectivele enumerate focalizează procesul de comunicare ca prioritate la nivelul politicilor naţionale în spaţiul european. A vorbi două sau mai multe limbi şi a cunoaşte culturile reprezentate de acestea aduc beneficii dezvoltării armonioase atât individului cât şi colectivităţilor la nivel naţional, european şi global. Diplomaţia, justiţia, administraţia, afacerile, sistemul educaţional, sportul, turismul, schimburile culturale sunt beneficiarii dezvoltării competenţelor lingvistice. A fi posesorul unui paşaport lingvistic aduce, astfel, un profit imediat - acela de a fi capabil să comunici cu mai mulţi cetăţeni ai lumii – dar şi unul de lungă durată, cu avantaje economice, culturale şi spirituale. Un raport al departamentelor europene (realizat de unsprezece experţi) arată că: ● 56% dintre europeni pot comunica într-o limbă străină, în timp ce 28% „se simt confortabil” atunci când pot comunica în două limbi străine; există totuşi 44% dintre locuitorii continentului nostru care cunosc doar limba maternă; ● cea mai cunoscută limbă europeană este engleza (38%), urmată, în procentaj egal, de franceză şi germană (14%); ● este necesară cultivarea cetăţeanului multilingv pentru a potenţa diversitatea patrimoniului cultural şi economic al Europei;

până în anul 1990, politicile lingvistice europene au focalizat individul; „… astăzi”, afirmă Wolfgang Mackiewicz, preşedintele Comitetului executiv al Consiliului European al Limbilor, „proiectul european are nevoie de multi-lingvism”. „Din 1990, când se vorbeau unsprezece limbi în UE, s-a ajuns acum la douăzeci şi trei de limbi ca să nu mai punem la socoteală sutele de dialecte vorbite în cele douăzeci şi şapte de statemembre”, adaugă Wolfgang Mackiewicz; ● mass media are un rol esenţial în învăţarea limbilor străine şi în cunoaşterea culturilor respective (adăugăm noi); ● este necesară o schimbare de mentalitate: emigranţii ar trebui priviţi ca mediatori competenţi între două sau mai multe culturi. ●

26 septembrie 2009 marchează începutul căderii unui alt zid: acela al stereotipiilor sterile şi neprofitabile pentru cetăţenii Europei.

Prof.univ.dr. Doina Cmeciu Coordonator Europe Direct Bacău

Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod oficial poziţia Uniunii Europene. Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România


Biblioteca digitală EU Bookshop În urma scanării a 12 milioane de pagini, vor fi disponibile pentru a fi descărcate gratuit peste 110 000 publicații UE în Biblioteca digitală a EU Bookshop. Această inițiativă, lansată la 16 octombrie, cu ocazia Târgului de carte de la Frankfurt, oferă acces la toate publicațiile tipărite vreodată de Oficiul pentru Publicații în numele instituțiilor, agențiilor și al altor organisme ale UE, începând din 1952. Arhivele Oficiului pentru Publicații reprezintă de mult timp un adevărat tezaur al istoriei europene. Publicații precum discursul ţinut de Jean Monnet, Președintele Înaltei Autorităţi, în faţa Adunării Comune, cu ocazia primei sesiuni din septembrie 1952 sau Raportul general privind activitățile Comunității, redactat în limba franceză, din anul 1953 , pot încă o dată să iasă la lumină, de data aceasta la lumina virtuală, prin intermediul Bibliotecii digitale a Oficiului pentru Publicații. La acestea se adaugă, în fiecare zi, noi publicații. Potrivit declarației domnului Leonard Orban, comisar pentru multilingvism: „Biblioteca digitală eliberează memoria Uniunii Europene, asociată, de la începuturile sale, cu publicațiile pe hârtie. Milioanele de pagini accesibile, în momentul de față, oricui, în cele 23 de limbi oficiale, demonstrează angajamentul continuu al Uniunii Europene în sensul conservării și promovării istoriei Uniunii sub forma diversității sale lingvistice.” Crearea Bibliotecii digitale a Oficiului pentru Publicații a venit ca răspuns la cererea crescândă de digitalizare a publicațiilor al căror tiraj s-a epuizat. În 2007, Oficiul pentru Publicații a lansat un serviciu la cerere pentru documente în format PDF, prin intermediul căruia, utilizatorii puteau solicita recuperarea publicațiilor din arhive și scanarea lor, în funcție de necesități. Cererea a fost atât de ridicată, încât, în șase luni, serviciul a fost saturat. Pentru a oferi servicii mai bune utilizatorilor, s-a decis scanarea volumului enorm al întregilor arhive. Rezultatul, concretizat în mai puțin de doi ani, este o bibliotecă electronică care cuprinde mai mult de 14 milioane de pagini în format PDF, optimizate pentru internet, disponibile gratuit publicului larg. Este vorba despre 12 milioane de pagini scanate ale publicațiilor istorice și de aproximativ 2 milioane de pagini ale publicațiilor recente.

Septembrie 2009 – pagina 3

Cu un ritm de 1 600 de noi publicaţii pe an, EU Bookshop reprezintă o sursă valoroasă de informaţii pentru cetățeni, jurnalişti, profesioniști din domeniul educației, elevi și studenți, bibliotecari, editori și pentru orice persoană interesată de tematica europeană. Publicațiile sunt disponibile în aproximativ 50 de limbi și este prevăzută posibilitatea de a comanda exemplare tipărite. De asemenea, conținutul EU Bookshop va deveni accesibil prin intermediul Europeana , un proiect de digitalizare a numeroase și binecunoscute arhive și biblioteci naţionale din Europa. Astfel, EU Bookshop va completa colecţiile naţionale ale portalului Europeana, din perspectiva instituţiilor UE. Câteva date pe scurt - Ținând cont de calendarul proiectului și de calitatea rezultatelor, Biblioteca digitală a Oficiului pentru Publicații este unul dintre cele mai ambițioase proiecte de acest gen din lume: numărul publicațiilor disponibile în EU Bookshop se ridică la peste 110 000; - 12 milioane de pagini au fost scanate în perioada februarie 2008 – septembrie 2009; - biblioteca digitală reprezintă peste 370 de autori instituționali ai UE; - sunt reprezentate aproximativ 50 de limbi: toate limbile oficiale ale UE și, de exemplu, rusa și chineza; - în momentele de vârf, producția a fost de peste 1,4 milioane de pagini scanate pe lună. Surse EU Bookshop: www.bookshop.europa.eu Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene: www.publications.europa.eu Site-ul internet al comisarului Orban: http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/index_ro.htm Europeana www.europeana.eu

Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod oficial poziţia Uniunii Europene. Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România


Septembrie 2009 – pagina 4

Lansarea platformei întreprinderilor pentru multilingvism „Platforma constituie o ocazie extrem de utilă pentru relansarea de către părțile interesate a dezbaterii asupra raportului dintre limbile străine și întreprinderi. În prezent, Europa cu 27 de state membre este o întreprindere caracterizată prin diversitate și multiculturalism – transformată de extinderi, de piața unică și de o mai mare libertate de circulație între țări. La acești factori se adaugă influențe venite din exterior – migrația și globalizarea. Alegerea unor strategii lingvistice adecvate poate ajuta întreprinderile europene să profite la maximum de piața unică – cea mai mare piață din lume. Cererea de competențe lingvistice pe piața forței de muncă este foarte ridicată. Lipsa de competențe lingvistice constituie unul dintre principalele obstacole care împiedică persoanele să profite de ocazii de angajare din alte state ale Uniunii Europene. Atât întreprinderile mari, care operează pe piețele internaționale, cât și, din ce în ce mai frecvent, întreprinderile mici și administrațiile publice, caută persoane poliglote. În unele state membre, engleza este considerată o competență de bază, pe care oricine ar trebui să o dețină. Chiar și în țările mai puțin ambițioase se întâmplă ca numărul de persoane având engleza ca limbă de lucru să fie insuficient. Această lipsă este cu atât mai pronunțată în privința altor limbi vorbite în Europa sau în lume. Cu toate acestea, posibilitățile de a combina, la nivel universitar, studii de drept, afaceri sau inginerie și cursuri lingvistice sunt limitate și puțin încurajate. Limbilor străine li se acordă și mai puțină importanță la nivelul învățământului profesional.

Pe de altă parte, competențele lingvistice rare, precum stăpânirea limbilor comunităților de imigranți, sunt deseori subestimate și prea puțin utilizate, iar întreprinderile pierd din vedere competențele specifice și potențialul antreprenorial al multora dintre lucrătorii de origine străină. Mulțumită progresului tehnologic, aspirațiile de acum două decenii au devenit posibilități reale. Comunicarea prin internet a înregistrat progrese considerabile în crearea „satului global”, care rămâne totuși, din fericire, un sat multilingv. Comunicarea de calitate în diferite limbi va fi esențială pentru persoanele și întreprinderile care doresc să exploreze noi posibilități existente la nivel global.” Extras din declaraţia Comisarului European pentru Multilingvism, Leonard Orban. Mai multe informaţii puteţi obţine la următoarele adrese: http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/index_ro.htm http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/policies/policies_ro.htm http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/news/news_ro.htm http://forums.ec.europa.eu/multilingualism/ro/ http://www.fabricadebani.ro/news.aspx?iid=12046

Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod oficial poziţia Uniunii Europene. Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România


Stagii de traducere la Parlamentul European

Septembrie 2009 – pagina 5

Parlamentul European oferă stagii de practică în cadrul Secretariatului său pentru a contribui la formarea profesională a tinerilor cetăţeni şi la înţelegerea modului de funcţionare a acestei instituţii. Candidaţii trebuie să întrunească următoarele condiţii generale: să fie cetăţeni ai unui stat-membru UE sau ai unei ţări candidate; să aibă peste 18 ani în momentul începerii stagiului; să nu fi beneficiat de un alt stagiu (remunerat sau nu) sau de un angajament salarizat într-una din instituţiile UE. Stagii plătite de traducere Candidaţii pentru un stagiu plătit trebuie: - să aibă o diplomă universitară dupa efectuarea unui curs sau perioade de studiu de cel puţin trei ani; - să cunoască la perfecţie una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau limba oficială a uneia dintre ţăarile candidate şi cunoştinţe aprofundate de alte două limbi. Durata acestui stagiu este de trei luni. Datele următoarelor stagii: ● 1 ianuarie (perioada de înscriere: 15 iunie - 15 august); ● 1 aprilie (perioada de înscriere: 15 septembrie - 15 noiembrie); ● 1 iulie (perioada de înscriere: 15 decembrie - 15 februarie) ● 1 octombrie (perioada de înscriere: 15 martie - 15 mai) Stagii neplătite de traduceri Stagiile neplătite de traduceri au o perioadă de derulare cuprinsă între 1 şi 3 luni. Candidaţii pentru un stagiu neplătit trebuie să cunoască la perfecţie una dintre limbile oficiale ale UE sau limba oficială a unei ţări candidate şi satisfăcător alte două limbi. Stagiul trebuie: - să fie parte a unei perioade de studiu la o instituţie de învăţământ; - să constituie o componentă a unui curs de pregătire profesională superioară organizat de o instituţie non-profit (în particular, institute sau organisme publice); - să fie o cerinţă care să condiţioneze accederea la o profesie. Datele următoarelor stagii: - 1 ianuarie (perioada de înscriere este 15 iunie - 15 august); - 1 aprilie (perioada de înscriere este 15 septembrie - 15 noiembrie); - 1 iulie (perioada de înscriere este 15 decembrie - 15 februarie); - 1 octombrie (perioada de înscriere este 15 martie - 15 mai). Documente European Parliament Unpaid Translation Traineeships - Regulation and application forms http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=6&language=EN European Parliament Paid Traineeships: Regulation and application forms http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=5&language=EN

Sursa: www.eurodesk.ro Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod oficial poziţia Uniunii Europene. Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România


Septembrie 2009 – pagina 6

Link-uri utile

http://europa.eu/linguago/

Limbile din Uniunea Europeană Dă click şi ascultă!

http://europa.eu/abc/european_countries/languages/estonian/index_ro.htm?_et

Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod oficial poziţia Uniunii Europene. Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România


Burse de cercetare UNESCO/Keizo Obuchi

Septembrie 2009 – pagina 7

UNESCO invită tinerii cercetători din ţările în curs de dezvoltare, cu diplomă de Master sau echivalent, să candideze la aceste burse. Acest Program de Burse de Cercetare este finanţat de Japonia printr-un fond dedicat dezvoltării resurselor umane. Programul, denumit aşa după numele ultimului premier japonez Keizo Obuchi, oferă un număr de 20 de burse de cercetare. O sumă maximă cuprinsă între 6.000 - 10.000 USD va fi acordată celor doi candidaţi. Scopul este de a produce un impact asupra activităţilor de dezvoltare instituţională şi de cercetare într-unul dintre cele patru domenii: Mediul înconjurător, cu accent pe ştiinţele apei; Dialog intercultural; Tehnologia informaţiei şi comunicării; Rezolvarea paşnică a conflictelor. Candidaţii: Cercetătorii cu vârsta sub 40 de ani se pot înscrie prin Comisia Naţională UNESCO din ţara de rezidenţă. Se va acorda prioritate femeilor, candidaţilor din ţările mai puţin dezvoltate şi cercetătorilor palestinieni. Fiecare stat membru poate nominaliza maximum doi candidaţi. Nu se iau în considerare candidaturile depuse în mod individual. Statele-membre ale UNESCO care sunt eligibile să aplice sunt: Africa - 46 state-membre; Statele Arabe - 14 state-membre; Asia şi Pacific - 39 state-membre; America Latină şi Caraibe - 32 state-membre; Europa - 23 state-membre; Tokelau - 1 stat-membru asociat; Teritoriile palestiniene autonome. NB: Fostele 15 state membre UE nu sunt eligibile să candideze. Toate candidaturile trebuie trimise Comisiei Naţionale pentru UNESCO din ţara de origine a candidatului care va decide mai apoi dacă va trimite candidatura mai departe la UNESCO. Data limită: 8 ianuarie 2010 (CNR-UNESCO)

Sursa: www.eurodesk.ro Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod oficial poziţia Uniunii Europene. Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România

Buletin de informare electronic EDIC Bacau - septembrie 2009  
Buletin de informare electronic EDIC Bacau - septembrie 2009  

Publicatie electronica lunara de informare privind valorile, politicile si institutiile UE.

Advertisement