Page 1

Buletin de informare Centrul Europe Direct Bac達u Septembrie 2010


1


2


3


4


5


6


Documente cheie în domeniul politicii

Strategia de la Lisabona

Agenda socialã reînnoitã

EUROPA 2020

Pactul Teriorial Nord-Est pentru Incluziune Socialã

7


Campanii europene în domeniul incluziunii sociale

Europa socialã: Campania „Circus”

8


9


Adresat angajaþilor, acest afiþ utilizeazã o concluzie a recentului sondaj Eurobarometru, Discrimination in the EU - Perceptions, experiences and attitudes, pentru a-i stimula pe oameni sã reflecteze asupra comportamentului lor faþa de ceilalþi la locul de muncã. Include, de asemenea, o analizã a legislaþiei europene în domeniul combaterii discriminãrii, precum þi o listã a organizaþiilor cãrora vã puteþi adresa pentru informaþii suplimentare. pentru a-i stimula pe oameni sã reflecteze asupra comportamentului lor faþa de ceilalþi la locul de muncã. Include, de asemenea, o analizã a legislaþiei europene în domeniul combaterii discriminãrii, precum þi o listã a organizaþiilor cãrora vã puteþi adresa pentru informaþii suplimentare.

Vã cunoaþteþi drepturile?

Europa socialã„ „Pentru diversitate. Împotriva discriminãrii”

10


Factori regionali implicaþi în domeniul incluziunii sociale Administraþia publicã localã Instituþiile acreditate din cadrul administraþiei publice Agenþiile de dezvoltare regionalã Organizaþii non-guvernamentale incluziune socialã

minoritãþi

discriminare

migraþie

Instituþiile de învãþãmânt Inspectoratele ºcolare judeþene

Abordare integratã Sursa: Planul Regional de Acþiune pentru Ocuparea Forþei de Muncã ºi Incluziune Socialã 2009 - 2011, Regiunea Nord-Est www.fsenordest.ro

11


Surse de finanþare în domeniul incluziunii sociale 1. Fondul Social European (FSE) www.fseromania.ro Fondul Social European (FSE) îi ajutã pe cetãþeni sã-ºi îmbunãtãþeascã competenþele ºi perspectivele profesionale. Autoritãþile de gestionare naþionale ºi regionale sunt responsabile cu administrarea zilnicã a Fondului. Aºadar, Comisia Europeanã nu este direct implicatã în selecþia sau în finanþarea proiectelor. 2. PROGRESS www.ec.europa.eu/social ; www.fseromania.ro Programul PROGRESS este destinat sã sprijine dezvoltarea politicilor comunitare din urmãtoarele domenii: ocuparea for?ei de muncã; condi?iile de muncã; egalitatea între bãrba?i ?i femei; protec?ia socialã ?i incluziunea socialã; diversitatea ºi lupta împotriva discriminãrii. Prioritãþile de finanþare ale programului sunt stabilite la începutul fiecãrui an. Ulterior, se lanseazã cereri de oferte ºi cereri de propuneri, în baza cãrora se acordã sprijin financiar. 3. Programul Tineret în Acþiune www.tinact.ro „Tineret în Acþiune” este programul comunitar care pune în practicã cadrul legal de susþinere a activitãþilor de învãþare nonformalã pentru tineri.

12


http://www.2010againstpoverty.eu

Buletin de informare EDIC Bacau - septembrie 2010  

Publicatie electronica de informare a centrului Europe Direct Bacau - septembrie 2010

Buletin de informare EDIC Bacau - septembrie 2010  

Publicatie electronica de informare a centrului Europe Direct Bacau - septembrie 2010