Page 1

Primăria municipiului Bacău

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

ORAŞUL BACĂU, UN ORAŞ EUROPEAN


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

„...Am găsit aici o regiune foarte frumoasă şi am văzut imediat posibilităţile de dezvoltare a turismului...” Flo Clucas, preşedintă a grupului ALDE din CoR, membră în Consiliul Local, Liverpool Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

2


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Promovarea relansării economice, guvernanţa economică şi ocuparea forţei de muncă (Europa 2020) Europa 2020 este strategia de creştere a UE pentru a deveni, în cursul acestui deceniu, o economie inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii. Cele 5 domenii de acţiune ale programului Europa 2020 sunt: ocuparea forţei de muncă, inovaţia, educaţia, incluziunea socială, clima/energia. Principalele elemente ale noului cadru de guvernanţă sunt: semestrul european, care este perioada de coordonare poli tică la nivelul UE; analiza anuală a creşterii economice, în care Comisia pre zintă un raport asupra progresului îndeplinirii obiectivelor strategiei Europa 2020; monitorizarea mai strictă a nivelurilor datoriei publice; supravegherea macroeconomică are scopul de a oferi aver tismente timpurii atunci când se prefigurează apariţia unor dezechilibre şi de a contribui la monitorizarea corectării acestora; implementarea mai strictă se referă la ţările din zona euro care nu respectă normele fiscale convenite şi care se expun, astfel, unor consecinţe financiare mai severe. Noile norme ale UE în materie de guvernanţă economică includ o gamă largă de elemente şi actori care compun o structură relativ complexă, contribuind la consolidarea şi la creşterea stabilităţii Uniunii Economice Monetare, care se poate traduce, în plan local, prin creştere economică solidă şi mai multe locuri de muncă.

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

3


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Învăţământul în municipiul Bacău În municipiul Bacău sunt 82 unităţi şcolare: 5 creşe, 38 de grădiniţe, 21 de şcoli generale, 16 licee şi colegii şi 2 universităţi. În ultimii opt ani, peste 20 de milioane de Euro au fost investiţi pentru îmbunătăţirea confortului în toate unităţile de învăţământ din oraş, respectiv: * au fost reparate sau înlocuite complet instalaţiile electrice, termice, sanitare, reţelele de apă şi canalizare; * au fost înlocuite centralele termice depăşite termic; * grupurile sanitare au fost modernizate; * faţadele au fost reabilitate termic; * tâmplăria din lemn a fost înlocuită cu tâmplărie modernă, cu geam termopan, cu performanţă energetică ridicată; * au fost modernizate laboratoarele şi blocurile alimentare; * au fost montate sisteme de alarmă în grădiniţe, şcoli şi licee; * sălile de sport au fost dotate cu echipamente.

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

4


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

În cadrul celor 5 ediţii organizate până acum ale Galei Învăţământului Băcăuan, considerată o sărbătoare a şcolii băcăuane, s-a bucurat de prezenţa unor nume de marcă, precum: academicianul Solomon Marcus, actriţa Diana Lupescu, actorul Mircea Diaconu, realizatorul de radio Paul Grigoriu. Elevii şi cadrele didactice, care obţin premii şi menţiuni la fazele naţionale sau internaţionale ale olimpiadelor şcolare, sunt recompensaţi cu premii, diplome şi medalii. Lor li se alătură studenţii merituoşi de la cele două universităţi băcăuane. Ediţia I - 2008 - valoare premii: 186.250 lei, 227 premianţi: 119 elevi, 2 studenţi, 106 cadre didactice. Ediţia II - 2009 - valoare premii: 240.700 lei, 312 premianţi: 180 elevi, 4 studenţi, 128 cadre didactice. Ediţia III - 2010 - valoare premii: 208.850 lei, 319 premianţi: 197 elevi, 3 studenţi, 119 cadre didactice (profesori şi directori). Ediţia IV - 2011 - valoare premii: 337.150 lei, 374 premianţi. 183 elevi, 4 studenţi, 187 cadre didactice (profesori şi directori). Ediţia V - 2012 - valoare premii: 390.000 lei, 465 premianţi: 232 elevi, 4 studenţi, 229 cadre didactice (profesori şi directori).

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

5


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Sănătatea publică în municipiul Bacău În municipiul Bacău va fi construit primul spital public din România, din ultimii 23 de ani. Proiectul a fost lansat în anul 2005; lucrările de construcţie, amenajare şi dotare cu aparatură se desfăşoară în perioada 2007 - 2012. Spitalul va avea 19 secţii, laboratoare şi centre specializate. Printre aparatele moderne de investigaţie se vor număra unitatea de rezonanţă magnetică (RMN), computerul tomograf, unitatea de radiologie digitală (RD) şi angiograful. Spitalul va avea în dotare un sistem electronic de stocare şi transmitere a imaginilor radiologice, astfel că rezultatele analizelor vor putea fi retransmise într-o clinică universitară sau într-un spital din străinătate, pentru o a doua opinie medicală.

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

6


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Dezvoltarea economică în municipiul Bacău

- pasajul rutier subteran str. Oituz - str. G-ral Ştefan Guşe Pasajul rutier subteran este o investiţie realizată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional, prezentând o lungime de 300 de metri şi traversând 14 linii de cale ferată, de la strada Oituz, până în cartierul CFR. Pasajul a fost realizat cu un utilaj de ultimă generaţie, adus din Italia, care a înaintat pe sub liniile de cale ferată, cu ajutorul unui cuţit, care a împins tunelul, o metodă cu totul nouă pentru România. Tunelul a fost realizat din 2000 de metri cubi de beton şi a fost împins hidraulic în spaţiul liber, creat în pământ. Odată ce utilajul a ajuns la capătul celor 14 linii de cale ferată, tunelul a rămas finalizat şi funcţional. Pe toată durata construcţiei, circulaţia trenurilor în Gara Bacău nu a fost întreruptă.

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

7


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Dezvoltarea economică în municipiul Bacău Centrul de Afaceri şi Expoziţii „Mircea Cancicov“ Centrul de Afaceri şi Expoziţii este o investiţie de aproape 14 milioane de Euro, fonduri atrase prin programul Phare. Catalizator al dezvoltării regionale, acest centru asigură: ► posibilitatea creării de noi locuri de muncă; ► furnizarea de informaţii moderne pentru mediul de afaceri; ► servicii şi tehnologii moderne, în vederea creşterii competitivităţii uneii afaceri; ► condiţii, la standarde europene, pentru organizarea de expoziţii şi târguri regionale, naţionale şi internaţionale; ► generarea dezvoltării economice, prin încurajarea serviciilor conexe, precum serviciile de consultanţă, comerţ, turism; ► susţinerea dezvoltării business-ului local şi a IMM-urilor aflate în faza de “start-up”; ► asigurarea oportunităţilor pentru formare şi instruire profesională, pentru seminarii şi conferinţe la nivel regional.

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

8


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

9


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Dezvoltarea economică în municipiul Bacău - modernizarea Sălii Polivalente a municipiului Bacău Sala Polivalentă se construieşte în cartierul CFR, lucrările fiind începute din anul 2011 şi executate de un consorţiu de companii, cu o vastă experienţă în domeniu. Capacitatea sălii este proiectată la 6000 de locuri, cu posibilitatea extinderii până la 8000 locuri. Sala este prevăzută cu terenuri de competiţie şi de antrenament, vestiare pentru sportivi, antrenori şi arbitri, punct de prim-ajutor, spaţiu pentru testele anti-doping şi încăperi pentru pregătire tehnică şi birouri administrative.

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

10


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

11


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Dezvoltarea economică în municipiul Bacău - modernizarea Podului Şerbăneşti Podul Şerbăneşti reprezenta, în anul 2006, principala cale de legătură între Bucureşti şi partea de nord a Moldovei. Timp de o jumătate de secol, podul a trecut prin trei cutremure, dar şi prin furia apelor, ultimele inundaţii fiind cele din anul 2005. Structura de rezistenţă a fost grav afectată, astfel că riscul de prăbuşire devenise unul crescut, mai ales în condiţiile de trafic intens. S-a optat pentru închiderea circulaţiei şi construirea unui nou pod, inaugurat în 2008, la 100 de ani de când a fost construit prima dată. Bugetul total alocat lucrărilor a fost de 10 milioane de Euro, o mare parte din fonduri fiind alocaţi din programe de finanţare ale Uniunii Europene, doar 2% fiind suportaţi de autorităţile locale.

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

12


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

13


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Dezvoltarea durabilă în oraşul Bacău - parcări ecologice O premieră pentru municipiul Bacău o reprezintă amenajarea a peste 2,2 hectare de parcări ecologice, suprafaţă ce însumează 1.800 de locuri de parcare noi, în 40 de zone diferite din oraş. Avantajele parcărilor ecologice, din punct de vedere al dezvoltării durabile a oraşului, sunt: ♦ parcările ecologice fluidizează traficul auto din carti erele şi zonele aglomerate ale oraşului; ♦ montarea pavajelor permite regenerarea spaţiului verde; dalele sunt prevăzute cu orificii ce permit ierbii să crească; ♦ materialele folosite filtrează apa din precipitaţii, iar costurile sunt mai mici, dacă le raportăm la soluţiile clasice; ♦ reprezintă o alternativă flexibilă pentru problema autovehiculelor din cartierele oraşului, fiind folosite şi spaţiile greu accesibile; ♦ este o contribuţie majoră la protejarea mediului înconjurător.

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

14


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

15


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Dezvoltarea durabilă în oraşul Bacău - amenajarea ecologică a trotuarelor: pavele -

Investiţia autorităţilor locale în amenajarea rezistentă şi modernă a trotuarelor a fost de aproximativ 1,8 milioane de Euro, pavelele reprezentând o invetiţie durabilă şi o soluţie estetică şi eficientă. Avantajele pavelelor, din punct de vedere al dezvoltării durabile a oraşului sunt: ♦ pavelele au o durată de viaţă mai mare decât soluţiile clasice din beton sau asfalt; ♦ în cazul unor lucrări de intervenţie asupra reţelelor din subteran, operaţiunile se pot desfăşura mult mai uşor; ♦ lucrările de modernizare a suprafeţei pietonale din oraş au transformat estetic municipiul, oferindu-i un aspect civilizat; ♦ durata de realizare a lucrărilor este una avantajoasă, în doar câteva luni amenajându-se 70.000 de mp, respectiv o treime din suprafaţa totală; ♦ pavelele sunt rezistente la trafic intens, prezentând o grosime de până la 10 centimetri.

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

16


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

17


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Dezvoltarea sustenabilă în oraşul Bacău - fonduri europene pentru reabilitare termică: modernizarea sistemului de încălzire 78 de milioane de Euro au fost atraşi pentru modernizarea sistemului de încălzire din oraş, banii provenind din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, UE suplimentând cu 15 mil. de Euro acest program, pentru că funcţionarea sistemelor centralizate face parte din strategia europeană pe termen lung. Proiectul îşi propune: ♦ modernizarea canalului de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău; ♦ un grup nou de cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur în CET1 Bacău; ♦ modernizarea staţiei de pompe de transport a agentului termic; ♦ reabilitarea a aproximativ 60 de kilometri de reţele termice se cundare, astfel încât pierderile din conducte să fie reduse semnificativ; ♦ închiderea depozitului de cenuşă şi zgură, ceea ce va determina o diminuare a poluării.

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

18


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

19


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Dezvoltarea sustenabilă în oraşul Bacău - fonduri europene pentru reabilitare termică: modernizarea sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate 39 de milioane de Euro nerambursabili, atraşi prin programul ISPA de către autorităţile locale, vor fi alocaţi pentru creşterea calităţii apei din oraşul Bacău, prin proiectul „Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, colectare şi tratare a apelor uzate în municipiul Bacău”. A fost construită o nouă aducţiune de la Poiana Uzului iar la Stejaru s-a montat o microhidrocentrală care, în cazul unui surplus de apă, generează energie electrică. Un alt proiect, contractat de Compania Regională de Apă Bacău, prin POS Mediu, a fost demarat în anul 2012, având drept scop reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate. Noile lucrări presupun: ♦ reabilitarea reţelei de distribuţie de apă din municipiul Bacău, prin înlocuirea conductei de azbociment; ♦ extinderea cu 42,5 km a reţelei de canalizare, construcţia a cinci noi staţii de pompare a apei uzate, montarea a 708 cămine de vizitare şi a 1060 de racorduri, lucrare ce însu mează peste 24 milioane de Euro; ♦ extinderea Staţiei de epurare a apelor uzate din Bacău prin realizarea treptei terţiare, lucrare cu o valoare de peste 18 milioane de Euro. Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

20


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

21


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Dezvoltarea sustenabilă în oraşul Bacău - fonduri europene pentru reabilitarea termică a blocurilor 100 de blocuri din oraşul Bacău au fost reabilitate termic prin soluţiile de finanţare identificate la nivelul Uniunii Europene şi prin Fondul de Coeziune. Lucrările au constat în: ♦ anveloparea cu polistiren a pereţilor exteriori; ♦ izolarea termică a golurilor de tâmplărie; ♦ izolarea termică a planşeului superior; ♦ construcţia de şarpante sau reabilitarea acoperişului cu hidroizolaţie; ♦ izolarea termică a planşeului de la subsol; ♦ izolarea termică a pereţilor interiori pe casa scării; ♦ tâmplărie exterioară pentru controlul evacuării vaporilor de apă; ♦ montarea de tâmplărie din PVC cu geam termopan în locuinţele reabilitate.

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

22


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

23


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Dezvoltarea sustenabilă în oraşul Bacău - managementul deşeurilor Prin proiectul cofinanţat prin programul ISPA „Managementul integrat al deşeurilor în municipiul Bacău şi în comunele învecinate“, prin care s-au atras 21 milioane de Euro, 275.000 de persoane şi 22 de comune beneficiază de o gestionare sustenabilă a deşeurilor. Ce înseamnă managementul deşeurilor în oraşul Bacău? Închiderea depozitului de deşeuri din municipiul Bacău ♦ depozitul de deşeuri al municipiului Bacău, vechi de 35 de ani, a fost închis şi acoperit cu un sistem de captare a apelor pluviale şi o staţie de epurare a apelor uzate, pentru a nu se contamina solul. Închiderea depozitelor necontrolate din localităţile rurale ♦ în comunele din jurul oraşului Bacău exista un număr de 55 depozite necontrolate care au fost închise; ♦ pentru fiecare depozit în parte s-au găsit soluţii de refacere a amplasa mentelor şi acoperirea lor cu un strat de argilă; ♦ colectarea deşeurilor din zona rurală reprezintă un prim pas pentru realizarea unui sistem judeţean de gestionare a problemei deşeurilor; Construcţia unui nou depozit de deşeuri ♦ proiectul prevede ca un nou depozit, cu o suprafaţă totală de 32 de hectare, care să respecte rigorile europene, să funcţioneze în Bacău; ♦ prima celulă, cu o suprafaţă de cinci hectare, a fost deja construită şi este prevăzută cu un sistem de protecţie ce împiedică poluarea apei subterane; ♦ groapa respectă toate normele europene de protecţie a mediului şi este prevăzută cu staţie de epurare, sistem de management al gazului, staţie de compostare pentru tratarea deşeurilor organice.

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

24


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

25


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Cetăţenii oraşului Bacău

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

26


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

27


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Anul European al Îmbătrânirii Active şi Solidarităţii între Generaţii 2012 în municipiului Bacău Special pentru seniorii băcăuani, autorităţile au amenajat Club 60+, unde, lunar, între 1.500 şi 2.500 de seniori se implică în activităţile clubului: ♦ concursuri gastronomice, de dans, şah, table, tenis şi cros; ♦ vizionarea unor spectacole de teatru; organizarea de programe de muzică, teatru, poezie cu prilejul Zilei Naţionale a Marii Uniri, a Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, a Zilei Mărţişorului sau a Zilei Copilului; ♦ dezbateri pe diverse teme, precum: medicină, justiţie, administraţie, furnizarea de utilităţi; ♦ organizarea de excursii şi pelerinaje la mănăstiri, muzee, case memoriale. În semn de preţuire şi respect pentru cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie, actuala administraţie a decis să le premieze cu câte 5.000 lei şi să le ofere o diplomă de excelenţă. Hotărârea a fost luată în anul 2006 şi, de atunci, au fost recompensate 2.381 de cupluri.

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

28


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

29


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Alte proiecte importante pentru oraşul Bacău

PROIECTE AFLATE ÎN DERULARE

Dezvoltarea şi consolidarea turismului în municipiul Bacău prin promovarea oportunităţilor locale - proiect co-finanţat prin Programul Operaţional Regional cu 195.000 de Euro Complex cultural „Sfântul Nicolae” - matrice spirituală a Bacăului - proiect co-finanţat prin Programul Operaţional Regional cu 210.000 de Euro Reabilitare şi modernizare „Insula de Agrement” - proiect co-finanţat prin Programul Operaţional Regional cu 7 mil. de Euro

PROIECTE AFLATE ÎN DIFERITE STADII DE IMPLEMENTARE

Reabilitare clădire şi modernizare la Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost din Bacău Reabilitare şi modernizare imobil str. Henri Coandă, cu destinaţia de locuinţe sociale Reabilitare infrastructură urbană str Mioriţei - str. 9 Mai - Str. Vântului str. Vadu Bistriţei Reabilitare urbană str. I.L.Caragiale - str. Milcov - intersecţie Letea Reabilitare şi modernizare spaţii verzi în municipiul Bacău SURSĂ BIBLIOGRAFICĂ: Pagina de web a Primăriei municipiului Bacău - www.primariabacau.ro

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

30


Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Primăria municipiului Bacău

Bacău, primul loc în Moldova la calitatea vieţii Calitatea vieţii în municipiul Bacău a fost recunoscută la nivel naţional, la Gala Premiilor „Zece pentru România”. Criteriile care au stat la baza clasamentului au fost propuse şi analizate de Institutul de Politici Publice, care a concluzionat că municipiul Bacău este pe primul loc în Moldova în ceea ce priveşte calitatea vieţii.

Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

31


Această publicaţie nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiectul „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău” este finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria municipiului Bacău.

Orasul Bacau, un oras european  

Publicatie realizata in cadrul proiectului "Centrul European de Informare Europe Direct Bacau' 2012

Advertisement