__MAIN_TEXT__

Page 1

JOUW STEM TELT ! EUROPESE VERKIEZINGEN

25 MEI 2014

De aftelkalender van de Europese Beweging-België


INLEIDING EEN BOODSCHAP NAAR JOU TOE EEN VLEUGJE HUMOR

Europese Beweging-België (EBB) en partners INFO OVER HET EUROPEES PARLEMENT HET WOORD IS AAN JOU CITAAT WIST-JE-DAT…


Wie ?

Waarom ?

100 dagen

Deze aftelkalender werd gerealiseerd door de Europese Beweging-België vzw, in samenwerking met het Europees Parlement, de Nationale Loterij, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Kanselarij van de Eerste Minister IR&VYWWIPW)YVSTI0MEMWSR3J½GI

Op 25 mei 2014 vinden er in ons land regionale, federale en Europese verkiezingen plaats. Deze kalender wil jou beter doen begrijpen waarom en ZSSV[MINITVIGMIW^EPWXIQQIRST Europees niveau. Jouw stem telt en de aftelkalender zal je helpen om er bewust mee om te gaan.

Deze aftelkalender laat je Europa ontdekken in 100 dagen op 7 ZIVWGLMPPIRHIQERMIVIRZME[IIXNIW over het Europees Parlement, politieke getuigenissen, wist-je-datjes, jongeren QIXIIRZMWMIZSSV)YVSTEGMXEXIR GEVXSSRWIRMRJSVQEXMISZIVSR^I partnerorganisaties.

Mouvement

Européen

Belgique

België

Europese Beweging


Het Europees Parlement is de enige Europese instelling waarvan je de afgevaardigden rechtstreeks kan kiezen. De mannen en vrouwen die verkozen worden voor het Europees Parlement, vertegenwoordigen de bevolking van de 28 lidstaten, dat betekent meer dan 500 miljoen burgers. Het Europees Parlement maakt een heleboel wetten die gevolgen hebben voor het dagelijks leven van alle burgers. Jouw stem telt en kan de Europese politiek beïnvloeden! Informeer je dus grondig over de verschillende programma’s voor je gaat stemmen op 25 mei 2014, zodat je goed weet welke politieke kleur je aan Europa wenst te geven.

nog 100 dagen 14/02/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

INFO EUROPEES PARLEMENT

Waarom moet ik voor het Europees Parlement stemmen?


Ivo Belet, Europees parlementslid.

Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) / CD&V

sterke economie

milieuvriendelijke energie

nog 99 dagen 15/02/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN BOODSCHAP NAAR JOU TOE

Milieuvriendelijke energie ĂŠn een sterke economie. Die staan vandaag bovenaan de agenda van het Europees Parlement. We zetten maximaal in op investeringen in hernieuwbare energiebronnen en op energiezuinigheid. Wereldwijd willen we koploper zijn in de strijd tegen de klimaatopwarming. Kortom, een beleid dat goed is voor het milieu ĂŠn voor de werkgelegenheid.


??

?

Wist je dat de twaalf sterren op de vlag van Europa niets met het aantal lidstaten van de EU te maken hebben?

??? ?

nog 98 dagen 16/02/2014

?

?

25 MEI

2014

?

?? ?

Het getal twaalf staat traditioneel symbool voor perfectie, volledigheid en eenheid. De cirkel van gouden sterren staat voor de solidariteit en de harmonie tussen de volkeren van Europa.

?

WIST-JE-DAT‌

? ?

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


HET WOORD IS AAN JOU

Dankzij het Youth in Action programma konden wij ons project Young European Peers opzetten en heb ik Europa kunnen ontdekken en overal mensen leren kennen: Europa is voor mij zelfontplooiing, maar tegelijk gezamenlijke ontplooiing, het idee dat we samen verder geraken dan alleen. En voorbij je grenzen gaan, op elke manier.

Arthur BarbĂŠ (Gent)

nog 97 dagen 17/02/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


18/02/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN VLEUGJE HUMOR

nog 96 dagen


Bij de Europese Beweging streven we naar een Europese Unie dicht bij de mensen. Ons doel is om te debatteren en te informeren over Europa, opdat burgers – en meer bepaald jongeren zoals jij – zich meer bewust worden van hun rechten. Via onze beweging krijg je de kans om deel te nemen aan diverse activiteiten

nog 95 dagen 19/02/2014

en debatten en om je stem te laten horen over brandend actuele onderwerpen, zoals het milieu, immigratie, onderwijs, enz. Wil je ons beter leren kennen? Neem dan een kijkje op de site www.europese-beweging.be of op Facebook (European Movement Belgium).

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EBB EN PARTNERS

IDEEËN, DEBATTEN EN ACTIES VOOR EUROPA!


Geert Mak Schrijver, uit “In Europa, Reizen door de twintigste eeuw”, Atlas, 2004

familiegeschiedenissen vertellen.

Het zijn werelden op zich.

En toch allemaal Europa.

nog 94 dagen 20/02/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

CITAAT

Zet Russen, Duitsers, Britten, Tsjechen en Spanjaarden maar eens aan één tafel en laat ze hun


Tijdens de legislatuur 2014-2019 zal het Europees Parlement uit 751 leden (=Europarlementsleden) zijn samengesteld. Elke lidstaat mag een welbepaald aantal leden afvaardigen, dat varieert volgens het aantal inwoners van het land. BelgiĂŤ beschikt over 21 zetels, waarvan 12 afkomstig uit de Vlaamstalige, 8 uit de Franstalige en 1 uit de Duitstalige Gemeenschap.* Je kan enkel voor de kandidaten op de Belgische lijsten en die van je eigen gemeenschap (Nederlandstalig of Franstalig) stemmen. Op 25 mei 2014 is het de 8ste keer dat er in BelgiĂŤ Europese verkiezingen georganiseerd worden. * vanaf achtste legislatuur (2014-2019)

nog 93 dagen 21/02/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

INFO EUROPEES PARLEMENT

Hoeveel leden telt het Europees Parlement ?


Philippe De Backer, Europees parlementslid.

Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie / Open Vld verscheidenheid van meningen

diversiteit van inwoners

nog 92 dagen 22/02/2014

25 MEI

2014

Europa zonder grenzen

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN BOODSCHAP NAAR JOU TOE

De sterkte van Europa is de diversiteit van haar inwoners en de verscheidenheid van meningen. Hier moeten we gebruik van maken om uit elk van ons het beste te halen en ook van anderen de ‘best practices’ over te nemen. Enkel zo worden we een sterk eengemaakt Europa zonder grenzen met eigen accenten die ons definiëren.


??

?

Wist je dat de naam Europa verwijst naar de godin Europa die door Zeus ontvoerd werd ?

??? ?

nog 91 dagen 23/02/2014

?

? 25 MEI

2014

?

?? ?

De oppergod Zeus was diep onder de indruk van de schoonheid van de jonge prinses Europa en verzon een list om haar te kapen. Hij vermomde zich als stier en nam haar mee naar een continent dat later Europa zou heten.

?

WIST-JE-DAT‌

? ?

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


HET WOORD IS AAN JOU

Vele realisaties van de EU zijn voor jongeren vandaag een vanzelfsprekendheid – het vrij oversteken van grenzen, de Euro, de interne markt, projecten als Erasmus. Maar de EU moet ook vooruit. Als nieuwe generatie moeten wij jongeren instaan voor de voortzetting ervan, zodat later ook onze kinderen van Europa kunnen genieten als standaard onderdeel van hun levenskwaliteit !

Laura Corbett (Antwerpen)

nog 90 dagen 24/02/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


25/02/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN VLEUGJE HUMOR

nog 89 dagen


Er zijn momenteel 28 lidstaten in de Europese Unie... en evenveel culturen. Maar hoe goed ken jij je buren eigenlijk? Heb je al eens iemand uit Litouwen of Malta ontmoet? Wist je dat de grote componist Chopin eigenlijk een Pool was? Dat er een Tsjechisch centrum en een Hongaars Cultureel instituut zijn in Brussel, die ook activiteiten in jouw regio organiseren? Om je deze diversiteit te laten ontdekken,

nog 88 dagen 26/02/2014

organiseert de Europese Beweging-België regelmatig culturele avonden waarbij telkens één land in de kijker wordt gezet. We tonen een film of nodigen enkele artiesten uit. Vervolgens laten we je ook proeven van enkele typische lekkernijen, kwestie van de Europese culturen eveneens via je smaakpapillen te ontdekken...

www.europese-beweging.be

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EBB EN PARTNERS

EEN CULTURELE REIS DOOR EUROPA


Margot Wallström voormalig Europees Commissaris, uit “A vision for Europe” speech op de Europese jeugdtop, juni 2007, Rome

Europa, Europees, buitenland, nationale identiteit, nationale grenzen : elke generatie vult deze woorden volgens haar eigen concepten in. We zien nu de zogenaamde ERASMUSGENERATIE. Reizen door Europa betekent niet zodanig “naar het buitenland gaan”, maar slechts wisselen van taal en van de ene hoofdstad naar de andere vliegen, zonder nog iets te merken van de

GRENZEN TUSSEN NATIES.

nog 87 dagen 27/02/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

CITAAT

DE TRADITIONELE BETEKENIS van woorden verandert.


Nee ! Maar je moet wel stemmen op een Belgische lijst, waarop dan eventueel kandidaten uit andere landen kunnen staan, die wel in BelgiĂŤ wonen. De regel luidt als volgt: elke burger van de Europese Unie kan stemmen en kan zich laten verkiezen tijdens Europese en gemeenteraadsverkiezingen, in eender welk Europees land waar hij/zij woont. Maar in de praktijk is het niet eenvoudig voor een kandidaat om een verkiesbare plek te veroveren op een buitenlandse lijst. Toch zijn er uitzonderingen: de Italiaanse Monica Frassoni werd in 1999 in BelgiĂŤ verkozen; Ari Vatanen, de voormalige Finse rallykampioen, werd op een Franse lijst verkozen in 2004.

nog 86 dagen 28/02/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

INFO EUROPEES PARLEMENT

Ben ik verplicht om voor een Belgische kandidaat te stemmen?


Bart Staes, Europees parlementslid.

Fractie De Groenen / Vrije Europese Alliantie / Groen solidariteit

conflictpreventie

nog 85 dagen 01/03/2014

25 MEI

2014

een groene New Deal

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN BOODSCHAP NAAR JOU TOE

Wereldwijd is de EU de meest geslaagde oefening in conflictpreventie. Toch zit Europa nog vol conflicten. Daarom wil ik een ander Europa. Een Europa dat luistert naar de mensen. Een Europa dat kiest voor solidariteit en sociale samenhang, tegen armoede. Een Europa dat gaat voor duurzaamheid en een groene New Deal. Ik kies voor een gezond, inspirerend en visionair Europa.


Wist je dat de EU 24 officiële talen telt?

???

?

?

nog 84 dagen 02/03/2014

?

Als democratische organisatie moet de EU overal in Europa in de landstalen met burgers, overheid en bedrijven kunnen werken en communiceren. Deze doelbewuste keuze voor officiële meertaligheid is uniek in de wereld.

25 MEI

2014

?

?? ?

?

WIST-JE-DAT…

??

?

? ?

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


HET WOORD IS AAN JOU

Europa is voor mij synoniem voor samenwerking. In de verschillende instellingen komen dagelijks MENSEN met verschillende culturen, achtergronden en talen samen om de handen in elkaar te slaan en het beste uit zichzelf te halen. Dit om elke dag opnieuw vooruitgang te boeken. Een inspiratiebron voor ons allen wanneer we zien hoe samenleven soms al moeilijk gaat.

=EGMR1EV^SYOM :MPZSSVHI

nog 83 dagen 03/03/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


04/03/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN VLEUGJE HUMOR

nog 82 dagen


Elk jaar zijn er enkele Europarlementsleden die de jongeren van de Europese BewegingBelgië tijdens een bezoek aan het Europees Parlement ontvangen. Het is een gedroomde kans om rechtstreeks te discussiëren met de Europarlementsleden die jij zelf hebt verkozen. Wat doen ze? Waaruit bestaan

nog 81 dagen 05/03/2014

hun taken? Waarom werken ze in Brussel én in Straatsburg? Hoe nemen ze beslissingen? Veel razend interessante vragen waarop je een antwoord krijgt door met ons mee te gaan.

www.europese-beweging.be

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EBB EN PARTNERS

HET EUROPEES PARLEMENT EN JIJ


Tom Lanoye Schrijver, uit “Schermutseling”. Polemieken, Prometheus/Amsterdam, 2007

MEESTERWERK. Sterker: het is BELGIË maar ZONDER EEN GRONDWET. Het is een

nog 80 dagen 06/03/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

CITAAT

Europa is fantastisch.


Hoe kunnen we deze bijzondere situatie het best uitleggen? Het zit zo: het Europees Parlement heeft ĂŠĂŠn hoofdzetel in Straatsburg en daarnaast nog twee werkplaatsen, in Brussel en Luxemburg. Het is in Straatsburg dat elke maand 4 dagen lang de plenaire zittingen plaatsvinden (met alle parlementsleden samen). De rest van het werk gebeurt voornamelijk in Brussel. Dit wil zeggen: de commissievergaderingen (over milieu, werkgelegenheid, sociale zaken, veiligheid, enz.) en de vergaderingen van de politieke fracties. Het secretariaat-generaal van het parlement is gevestigd in Luxemburg, maar in de praktijk werken de parlementsleden er niet. De zetel in Straatsburg vormt het onderwerp van hevige discussies omwille van de hoge verplaatsingskosten naar Straatsburg elke maand.

nog 79 dagen 07/03/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

INFO EUROPEES PARLEMENT

Waar werken de Europese parlementsleden?


Martin Schulz, Voorzitter van het Europees Parlement aan jou de keuze

liberaal of sociaal Europa

nog 78 dagen 08/03/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN BOODSCHAP NAAR JOU TOE

In mei ga je voor de eerste keer kunnen kiezen wat voor een Europa jij wilt. Een eerder rechts of een eerder links Europa, een eerder liberaal of een eerder sociaal Europa. Aan jou om te gaan stemmen, aan jou de keuze: wanneer je stemt voor een bepaald Europarlementslid, bepaal je ook de politieke meerderheid in Europa. Laat deze kans dus niet voorbij gaan en stem!


??

?

Wist je dat alle wetten van Europa samen ongeveer 100.000 bladzijden tellen?

??? ?

nog 77 dagen 09/03/2014

?

?

25 MEI

2014

?

?? ?

Men noemt het geheel van Europese wetgeving “acquis communautaire”. Als een nieuw land toetreedt tot de EU, moet dit land al deze wetgeving doorvoeren in haar eigen wetgeving.

?

WIST-JE-DAT…

? ?

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


HET WOORD IS AAN JOU

Voor mij is Europa het bewijs dat het ook anders kan: dat aandacht voor diversiteit en solidariteit niet enkel nobele idealen zijn, maar feitelijke drijfveren voor beleid. De weg is nog lang, maar met de EU zitten we, volgens mij, op het juiste pad!

Line Kuppens (Leuven)

nog 76 dagen 10/03/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


11/03/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN VLEUGJE HUMOR

nog 75 dagen


Deze korte reizen georganiseerd door de Europese Beweging-België nemen je mee naar Straatsburg en Luxemburg. Je zal onder andere het Europees Hof van Justitie, de Raad van Europa, het Europees Parlement en het huis van Robert Schuman ontdekken.

nog 74 dagen 12/03/2014

Een unieke kans dus om van dichtbij te gaan bekijken hoe de Europese instellingen precies functioneren. Als je geïnteresseerd ben, aarzel dan niet om ons te contacteren via info@europese-beweging.be.

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EBB EN PARTNERS

ONTRAFEL HET MYSTERIE VAN HET EUROPESE INSTITUTIONELE BOLWERK


Anne Roumanoff Actrice

Het is zoals op reis gaan naar het buitenland: na drie dagen ben je al gewend aan het tellen in de lokale munt...

NOOIT MEER TERUG van VAKANTIE!

Alleen komen we nu gewoon

nog 73 dagen 13/03/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

CITAAT

DE EURO IS ECHT DOODEENVOUDIG !


De Europese parlementsleden werken niet samen op basis van hun nationaliteit maar in functie van hun politieke kleur. Er bestaan vandaag 7 politieke families: Q de fractie van de Europese Volkspartij (EVP), Q de fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D), Q de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), Q de fractie van Groenen/Vrije Europese Alliantie (Groenen/EVA), Q de fractie van de Conservatieven en Hervormers (ECR), Q de Confederale fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL) Q en de fractie Europa van Vrijheid en Democratie (EFD). Het is uiteraard niet mogelijk om zich aan te sluiten bij verschillende politieke fracties.

nog 72 dagen 14/03/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

INFO EUROPEES PARLEMENT

Werken alle Belgische Europarlementsleden samen?


Mark Demesmaeker, Europees parlementslid. Fractie De Groenen / Vrije Europese Alliantie / N-VA

Europees motto “eenheid in verscheidenheid”

Europa beïnvloedt ons dagelijks leven

nog 71 dagen 15/03/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN BOODSCHAP NAAR JOU TOE

Voor veel mensen is de EU een ver-van-mijn-bedshow. Dat is jammer, want Europa beïnvloedt ons dagelijks leven, zoals de kwaliteit van water, lucht en voedsel. Om daarover met gewicht te kunnen spreken, verdedig ik alle kleine naties zonder rechtstreekse stem aan de Europese tafel, zoals Vlaanderen. Zo maken we het Europees motto “eenheid in verscheidenheid” echt waar.


??

?

Wist je dat enkele Europese landen zoals Zwitserland en Noorwegen geen lid van de Europese Unie zijn?

??? ? ?

? 25 MEI

2014

?

?? ?

In het verleden hebben ze wel belangstelling getoond om lid te worden, maar op het laatste nippertje haakten ze weer af. Dit betekent niet dat deze landen niets met de EU te maken hebben, integendeel. Het merendeel van de Europese regels geldt ook in deze landen.

nog 70 dagen 16/03/2014

?

WIST-JE-DAT‌

? ?

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


HET WOORD IS AAN JOU

Een half jaar studeren in Zweden, zorgeloos grenzen overschrijden om vrienden te bezoeken en activiteiten organiseren met andere JEF’fers: het zijn maar enkele van de ervaringen die Europese samenwerking voor mij zo waardevol maken. Ik hoop dan ook dat de crisis niet wordt gebruikt om dit in te perken, maar dat jongeren meer dan ooit de kans krijgen om Europa te ontdekken!

(EER4IPGOQERW +IRX

nog 69 dagen 17/03/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


18/03/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN VLEUGJE HUMOR

nog 68 dagen


“Dankzij deze reis kreeg ik de mogelijkheid om de mensen achter het Europese project te ontmoeten. Al te vaak wordt Europa aanzien als een bende leeglopers die te veel betaald worden voor wat ze doen. Deze reis heeft mij het tegendeel doen inzien. In Europa zijn er heel wat mensen die zich dagelijks met toewijding inzetten opdat wij een onbezorgde toekomst zouden kunnen hebben.” Yacin Marzouki, student HUB

nog 67 dagen 19/03/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EBB EN PARTNERS

GETUIGENIS VAN EEN DEELNEMER AAN DE PEDAGOGISCHE REIS ‘BESTEMMING EUROPA’


Umberto Eco

is “ VERTALEN de TAAL van EUROPA.” nog 66 dagen 20/03/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

CITAAT

Schrijver


De Europese parlementsleden werken per thema en per politieke familie. De eerste onderverdeling gebeurt op basis van hun ‘specialiteit’: de parlementsleden kunnen niet alle onderwerpen beheersen en opvolgen. Daarom bestaan er 20 commissies in het Europees Parlement, die allemaal bevoegd zijn voor een bepaald beleidsveld: buitenlandse zaken, milieu, ontwikkelingssamenwerking, begroting, cultuur en onderwijs, internationale handel, enz. De Europarlementsleden zijn meestal vast lid van één commissie maar volgen in de praktijk vaak het werk in twee commissies.

nog 65 dagen 21/03/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

INFO EUROPEES PARLEMENT

Hoe werken de Europese parlementsleden?


SaĂŻd El Khadraoui, Europees parlementslid. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D) / sp.a

Europa uniek

rechten en vrijheden

nog 64 dagen 22/03/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN BOODSCHAP NAAR JOU TOE

Onze jeugd kreeg haar eerste zakgeld in euro’s, gaat naar Europese muziekfestivals, bezoekt de bruisende Europese steden, leert vreemde talen, werkt in een andere lidstaat of vindt er een partner. Maar jongeren kunnen vooral profiteren van de rechten en vrijheden die Europa uniek maken in de wereld. Geen enkele generatie deed hen dat voor.


??

?

Wist je dat de Europese Unie meer dan 500 miljoen inwoners telt?

??? ?

nog 63 dagen 23/03/2014

?

?

25 MEI

2014

?

?? ?

Dit bevolkingscijfer is, na dat van China en van India, het hoogste ter wereld.

?

WIST-JE-DAT‌

? ?

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


HET WOORD IS AAN JOU

Als jonge en politiek geëngageerde EU-burger ligt het in mijn aard om vooruit te kijken. Een meer geïntegreerd en sociaal Europa is de toekomst en daar wil ik graag aan mee helpen!

7EEVXNI:ERHIRFVSYGOI :IPHIKIQ

nog 62 dagen 24/03/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


25/03/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN VLEUGJE HUMOR

nog 61 dagen


Communiceren over Europa, het blijft een constante uitdaging. Dankzij haar veldwerk heeft de EBB echter een zekere expertise inzake communicatie ontwikkeld. Het omzetten van Europese beslissingen in een simpele maar nauwkeurige taal en het genereren van debat en engagement op een ludieke en interactieve manier zijn voor

nog 60 dagen 26/03/2014

ons absolute prioriteiten. Aarzel niet om je kostenloos te abonneren op onze nieuwsbrief of om ons te vervoegen op facebook (European Movement Belgium). We hebben tevens verschillende andere educatieve materialen ontwikkeld...

www.europese-beweging.be

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EBB EN PARTNERS

EBB, INFORMATIEPLATFORM


Anne Van Lancker voormalig Europarlementslid, Voorzitster Europese Beweging-België.

EUROPA IS EEN VROUW. CHARMES

HARTEN

al haar boven halen om de van de mensen te winnen. Een vrouwelijke Presidente van de Commissie, het Parlement of de Raad zou ongetwijfeld

HELPEN OM DAT TE BEREIKEN. nog 59 dagen 27/03/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

CITAAT

In de Griekse mythologie was ze een mooi meisje waar Zeus een oogje op had. Vandaag moet Europa


Vroeger was het Parlement alleen maar een adviesorgaan. In de loop van de voorbije 20 jaar is de macht van het Parlement erg toegenomen. Het takenpakket van het Europees Parlement lijkt erg op dat van ons nationaal parlement. Zo kan het de wetsvoorstellen van de Europese Commissie wijzigen, verwerpen of aannemen (dit noemt men wetgevingsbevoegdheid). Daarnaast is het aan het Parlement om de begroting en de samenstelling van de Europese Commissie goed te keuren. Hoewel de rol van het Europees Parlement aanzienlijk is gegroeid, zijn er nog altijd domeinen waar het EP niet mag tussenkomen, ook al is het de enige rechtstreeks verkozen instelling.

nog 58 dagen 28/03/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

INFO EUROPEES PARLEMENT

Wat is de taak van het Europees Parlement?


Marianne Thyssen, Europees parlementslid.

Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) / CD&V

Europa ons grootste binnenland

nog 57 dagen 29/03/2014

25 MEI

2014

op 25 mei 2014 bepaal jij

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN BOODSCHAP NAAR JOU TOE

Waarom lezen we het nieuws over de Europese Unie nog altijd op de buitenlandpagina’s van onze kranten? Europa is al lang niet meer ons buitenland, maar ons grootste binnenland. Op 25 mei 2014 bepaal jij dus mee wie dat binnenland in jouw naam gaat besturen.


??

?

Wist je dat er vijf officiële kandidaatlidstaten zijn: Ijsland, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Servië, Montenegro en Turkije?

??? ?

nog 56 dagen 30/03/2014

?

?

25 MEI

2014

?

?? ?

Behalve deze officiële kandidaten, zijn er nog een aantal mogelijke kandidaat-lidstaten voor de toekomst, met name de landen van de Westelijke Balkan: Albanië, Kosovo, Bosnië en Herzegovina.

?

WIST-JE-DAT…

? ?

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


HET WOORD IS AAN JOU

Europa is in wezen een vredesproject. Dat oorlog ondenkbaar is geworden danken we aan de Europese integratie. Ook al is deze verdienste verre van vanzelfsprekend, kan de loutere afwezigheid van oorlog de huidige generatie Europese jongeren niet inspireren. Ik verwacht meer warmte, empathie en solidariteit van een project gelauwerd om broederschap tussen naties.

Thibaut Renson (Drongen)

nog 55 dagen 31/03/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


01/04/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN VLEUGJE HUMOR

nog 54 dagen


DE MENSEN ACHTER DE EBB Europa is een mooi project dat al vijftig jaar lang zorgt voor vrede. Maar dat project is nog lang niet af. Om de harten van de mensen terug te winnen moeten we vechten voor sociale rechtvaardigheid. Zeker nu vele mensen, vooral jongeren, lijden onder de crisis. Een fijne job voor elke jongere, een waardig inkomen, gelijke kansen voor iedereen zijn broodnodige bouwstenen voor een sociaal Europa.

nog 53 dagen 02/04/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EBB EN PARTNERS

Anne Van Lancker, voormalig Europarlementslid, Voorzitster van de Europese Beweging-BelgiĂŤ.


Abdelkader Benali Schrijver

Zelfs als de Europeaan zich Europeaan wil voelen ,

HART ZIEL

GODDELIJKE PROVINCIALISME

wanneer hij zijn Sauerkraut ruikt, zijn parmeggiano kaas snijdt of het vet van een oliebol binnen schrokt.

nog 52 dagen 03/04/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

CITAAT

zich daar met en aan overgeeft, dan wordt hij toch weer terug gelokt in zijn


Precies 35 jaar! Inderdaad, het was in 1979 dat de eerste rechtstreekse verkiezingen met algemeen enkelvoudig stemrecht plaatsvonden en Simone Veil was de eerste Voorzitster van dit Parlement. Natuurlijk bestond het Europees Parlement al voor 1979. Voordien werden de parlementairen echter aangeduid door het nationaal parlement van elk land. Zij hadden dus 2 mandaten: ĂŠĂŠn in het nationaal parlement en een tweede in het Europees Parlement. Dat is nu verleden tijd. Wij hebben vandaag de kans om rechtstreeks onze vertegenwoordigers in het Europees Parlement te kiezen.

nog 51 dagen 04/04/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

INFO EUROPEES PARLEMENT

Sinds wanneer stemmen we voor het Europees Parlement?


Kathleen Van Brempt, Europees parlementslid.

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D) / sp.a

sociale rechtvaardigheid unieke Europese identiteit

nog 50 dagen 05/04/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN BOODSCHAP NAAR JOU TOE

Stel je eens deze vraag: Wat maakt van mij een Europeaan? Waarom ben ik anders dan een Amerikaan of Aziaat? Je zal tot de conclusie komen dat het unieke aan de Europese identiteit is dat wij sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel dragen. Die Europese identiteit wordt nu bedreigd. Voor die unieke identiteit moeten we nu samen opkomen.


??

?

Wist je dat de eurozone vanaf 1 januari 2014 18 landen telt?

??? ?

nog 49 dagen 06/04/2014

?

? 25 MEI

2014

?

?? ?

België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slowakije, Slovenië en Spanje.

?

WIST-JE-DAT…

? ?

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


HET WOORD IS AAN JOU

Europa was lang een ver-van-mijn-bedshow. Een internationale politieke afspraak om demonen uit het verleden te ketenen. Nu is Europa echter ook mijn verhaal. De reizen die ik maak, de vrienden die ik heb, de samenleving die ik droom. Alles wordt erdoor verbonden. Europa mag geen show zijn met een publiek van burgers. Het is een verhaal waar ik met alle Europeanen aan wil schrijven.

Peter Oomsels (Leuven)

nog 48 dagen 07/04/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


08/04/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN VLEUGJE HUMOR

nog 47 dagen


Als je lid bent van het Jongerencomité van de Europese Beweging-België, word je automatisch ook lid van de Jonge Europese Federalisten (JEF-België). JEF is een beweging die jongeren met een hart voor Europa bijeenbrengt om te discussiëren over, actie te voeren voor, en te streven naar een hechter, beter en federaal Europa. JEF is een pan-

nog 46 dagen 09/04/2014

Europees netwerk met nationale afdelingen in ongeveer 30 landen. De Belgische afdeling heeft lokale secties in Gent, Leuven, Brussel, Luik en Louvain-La-Neuve. Iets voor jou? Ontdek de debatten en activiteiten van jouw lokale sectie of de internationale bijeenkomsten van JEF op jefbelgium.eu en GET ACTIVE!

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EBB EN PARTNERS

ANDERE JONGE EUROPEANEN ONTMOETEN?


Joschka Fischer Voormalig Duits minister van Buitenlandse Zaken

BUREAUCRATISCH geregeld, maar IN HET VERLEDEN te

zouden ze op het slagveld uitgevochten zijn.

nog 45 dagen 10/04/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

CITAAT

Soms lijken de zaken ons misschien


Nee, we gaan niet allemaal op dezelfde dag naar de stembus. Er bestaat geen gemeenschappelijk kiessysteem in Europa. Dit betekent dat elke lidstaat de verkiezingen zelf organiseert. In de verschillende lidstaten zullen er Europese verkiezingen plaatsvinden tussen 22 en 25 mei 2014; België heeft voor zondag 25 mei gekozen. Opgepast! Er zijn wel enkele gemeenschappelijke regels die alle lidstaten moeten volgen. Zo is er overal algemeen direct stemrecht (voor burgers vanaf 18 jaar met de nationaliteit van één van de 28 lidstaten), elk Europarlementslid wordt verkozen voor een hernieuwbaar mandaat van 5 jaar en het stemrecht geldt ook voor alle Europese burgers die niet in eigen land wonen. Een Spanjaard die in België leeft bijvoorbeeld, kan stemmen in België en zich zelfs kandidaat stellen !

nog 44 dagen 11/04/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

INFO EUROPEES PARLEMENT

Zal iedereen op hetzelfde moment stemmen in de 28 lidstaten?


Guy Verhofstadt, Europees parlementslid.

Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie / Open Vld de euro is onze garantie

één economische strategie

nog 43 dagen 12/04/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN BOODSCHAP NAAR JOU TOE

Onze Europese ambitie moet zijn om opnieuw te groeien en jobs te creëren. De euro is onze garantie op meer export en een efficiënte financiering van de economie. Maar dan moeten we onze gemeenschappelijke munt ook onvoorwaardelijk steunen. Met één economische strategie en niet met 28 nationale plannen. Wie een welvarend Europa wil, moet de eenmaking voltooien.


??

?

Wist je dat vrouwen in de EU gemiddeld nog altijd 16% minder verdienen dan mannen voor precies dezelfde job?

??? ?

?

?

nog 42 dagen 13/04/2014

? 25 MEI

2014

?

?? ?

Nochtans werd reeds in het allereerste Verdrag (van Rome) in 1957 bepaald dat gelijk werk gelijk loon verdient. BelgiĂŤ scoort iets beter dan het gemiddelde met een verschil van 10%. Bron: ec.europa.eu/belgium > Actualiteit > Thema : Werkgelegenheid en sociale zaken > Gelijke verloning

WIST-JE-DAT‌

? ?

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


HET WOORD IS AAN JOU

Wat ik mis in de Europese Unie is het politieke debat. Europa is er niet om voor ons te beslissen, integendeel, wij zijn er om voor Europa te beslissen! Een democratie mag geen instelling zijn die gemaakt wordt enkel vòòr maar ook dòòr haar burgers. En wat voor een soort Europa willen wij ‘de burgers’ eigenlijk? Wat mij betreft, mag het wat meer zijn dan vrede en een vlag…

Goele Janssen (Gent)

nog 41 dagen 14/04/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


15/04/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN VLEUGJE HUMOR

nog 40 dagen


De EBB neemt ook deel aan grote publieke evenementen, zoals het feest van Europa. Op deze dag wordt de verklaring herdacht die Robert Schuman op 9 mei 1950 uitsprak omdat hiermee destijds een startschot werd gegeven aan de Europese eenmaking. Net als elk jaar, nodigt de Europese buurt het grote

nog 39 dagen 16/04/2014

publiek uit voor een dag vol animatie en voorstellingen. De Europese instellingen openen tevens hun deuren. Op deze dag komen tienduizenden mensen naar de Europese wijk. De ideale gelegenheid om zich te informeren over Europa en haar werking en om in debat te gaan met Europese vertegenwoordigers.

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EBB EN PARTNERS

FEEST VAN EUROPA


Hendrik Vos Professor Europese Politiek

De normale gang van zaken is dat landen

SOEVEREIN willen blijven en niet willen

PRECIES OMGEKEERD: de buren willen er net wél

bij en plooien zich dubbel om aan de Europese basisvoorwaarden te voldoen. Onze magnetische kracht reikt zelfs verder: andere delen van de wereld

KOPIËREN HET EUROPESE MODEL . nog 38 dagen 17/04/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

CITAAT

opgeslokt worden door hun buren. Met Europa is het


Nee, er zijn maar 4 landen (van de 28) waar burgers verplicht zijn om te stemmen: BelgiĂŤ, Cyprus, Griekenland en Luxemburg. Als je niet gaat stemmen, kan je zelfs een boete krijgen. Het gaat dus om een plicht, maar vooral ook om een fundamenteel recht. Stemmen geeft je immers de kans om jouw stem te laten horen!

nog 37 dagen 18/04/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

INFO EUROPEES PARLEMENT

Zijn alle Europese burgers verplicht om te gaan stemmen?


Kris Peeters, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid

het Europa van de regio’s

nog 36 dagen 19/04/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN BOODSCHAP NAAR JOU TOE

Wie zoals ik geregeld aan de Europese onderhandelingstafel zit, die weet uit ervaring dat het Europees niveau alsmaar belangrijker wordt. Voor lidstaten én voor regio’s. Daarom is het goed dat onze bevoegde deelstaatministers rechtstreeks aan de ministerraden deelnemen. Het Europa van de regio’s, van multi level governance, dat is de toekomst.


??

?

? ?

???

?

Op 9 mei 1950 lichtte Robert Schuman zijn voorstel toe om de eerste Europese gemeenschap te creëren, de ‘Europese Gemeenschap van Kolen en Staal’. Dit voorstel, beter bekend als ‘de Schumanverklaring’, wordt beschouwd als het startsein voor een verenigd Europa.

?

nog 35 dagen 20/04/2014

?

? 25 MEI

2014

WIST-JE-DAT…

Wist je dat op 9 mei de Dag van Europa wordt gevierd?

?

?? ?

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


HET WOORD IS AAN JOU

De EU is een abstract begrip voor de meeste mensen, maar wanneer je de EU goed bestudeert dan zie je een waaier van mogelijkheden. Van de kleine dingen die ons leven gemakkelijker maken tot echte politiek, culturele uitwisselingen, handel en zelfs vrede! Een voorbeeld voor de wereld.

%PI\:ERHIZ]ZIV ,EVIPFIOI

nog 34 dagen 21/04/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


22/04/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN VLEUGJE HUMOR

nog 33 dagen


Alle activiteiten van de EBB, ondersteund door een aantal bestuursleden uit Belgische en Europese werksferen, worden opgezet door een klein maar dapper topteam. Voor de leden, en meer algemeen voor de Belgische burgers, organiseert zij debatten, culturele avonden en pedagogische reizen voor jongeren. Naast de reizen worden ook educatieve tools uitgedokterd om jongeren te sensibiliseren voor en te informeren over het Europees project. Bovendien stelt zij telkens de tweewekelijkse nieuwsbrief op, gericht naar iedereen die op de hoogte wenst te blijven van het EBB programma en andere Europees getinte evenementen in BelgiĂŤ. Gratis inschrijven voor de nieuwsbrief kan via www.europese-beweging.be.

nog 32 dagen 23/04/2014

Agathe Couvreur (stagiaire)

CĂŠcile Huylebroeck (Directrice)

25 MEI

2014

Laetitia de Fauconval (Projectleidster)

Goele Janssen (stagiaire)

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EBB EN PARTNERS

DE GEZICHTEN VAN DE EBB: HET TEAM ACHTER DE SCHERMEN


Eva Brems Hoogleraar mensenrechten

MOEDER “VROEDVROUW Europa is

de

of op zijn minst

van de mensenrechten.

nog 31 dagen 24/04/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

CITAAT

de


Als je bij het stembureau aankomt (adres staat aangeduid op je stembrief), ontvang je een stembiljet. De rode potloden, waarmee men moet stemmen, bevinden zich in de stemhokjes. Als je gekozen hebt voor welke lijst (= de politieke partij) je wil stemmen, zijn er twee mogelijkheden. 1. Je brengt een voorkeurstem uit. Dit wil zeggen dat je het bolletje voor ĂŠĂŠn of meerdere van de kandidaten inkleurt (van eenzelfde lijst natuurlijk). 2. Je stemt voor de gehele lijst door bovenaan het bolletje voor de lijst aan te duiden. Je kan ook een blanco stem uitbrengen door het stemformulier leeg in de stembus te steken.

nog 30 dagen 25/04/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

INFO EUROPEES PARLEMENT

Hoe verloopt het manueel stemmen?


Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad belang

Europese burgers

nog 29 dagen 26/04/2014

waarde

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN BOODSCHAP NAAR JOU TOE

Europa is veel meer dan een product voor een klant of een consument dat u toelaat zonder identiteitsbewijzen grenzen over te steken of op vakantie geen munten meer te hoeven wisselen. We zijn meer dan klanten. Wij zijn Europese burgers. Bij het eerste gaat het om belang. Bij het tweede om een waarde. We hebben een identiteit bij gekregen bovenop die van ons land of ons volk.


??

?

Wist je dat het “euroteken” –€– op de Griekse letter epsilon (!) is gebaseerd?

??? ?

nog 28 dagen 27/04/2014

?

?

25 MEI

2014

?

?? ?

Het verwijst ook naar de eerste letter van Europa in het Latijnse alfabet en de twee parallelle lijnen erin staan symbool voor stabiliteit.

?

WIST-JE-DAT…

? ?

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


HET WOORD IS AAN JOU

De EU is voor mij een prisma die de monotoon bloedrode eeuw van het Europese continent omzette in een heel kleurenspectrum. Het is jammerlijk dat de kleur van de droom vandaag verloren lijkt te zijn gegaan aan het menselijk oog, maar dat is de reden waarom ik het vandaag des te belangrijker vind om me in te zetten voor mijn eigen droom van een Federaal Europa.

'qHVMG*IVRERHI^%PSRWS )ZIVKIQ

nog 27 dagen 28/04/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


29/04/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN VLEUGJE HUMOR

nog 26 dagen


De Europese Beweging werd in 1948 opgericht door een aantal Europese prominenten waaronder pioniers als Churchill, Spaak, de Gasperi en Adenauer. Politici en idealisten van alle strekkingen kwamen in Den Haag samen met als streefdoel Europa te behoeden voor een nieuw gewapend conflict. Dit historisch congres was ĂŠĂŠn van de belangrijkste

nog 25 dagen 30/04/2014

initiatieven die na de Tweede Wereldoorlog werden genomen om oorlog en verdeeldheid voorgoed uit ons continent te bannen en te zorgen voor vrede, stabiliteit en samenwerking. De Belgische afdeling werd in 1949 gesticht en sindsdien bestaan er al meer dan 40 nationale aftakkingen. www.europeanmovement.eu

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EBB EN PARTNERS

WANNEER IS DE EUROPESE BEWEGING OPGERICHT?


Le Chat van Philippe Geluck Komiek en tekenaar

WERELDLEGER

een creëren, waarvan het belangrijkste voordeel zou zijn dat er

GEEN VIJANDEN meer bestaan.

nog 24 dagen 01/05/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

CITAAT

Het idee van een Europees leger is heel interessant, maar waarom niet verder denken en


Als je aan het stembureau aankomt (adres staat aangeduid op je stembrief), ontvang je een magnetische kaart. In het stemhokje moet je die kaart in de computer steken. Met een optisch potlood kan je de lijst kiezen van de politieke partij waarvoor je wenst te stemmen (denk hier dus op voorhand over na!). Ofwel stem je voor de gehele lijst, door er met de stift op te drukken, ofwel kies je voor verschillende kandidaten uit de lijst. Je kan ook blanco stemmen, maar dan draag je uiteraard niet bij aan de uiteindelijke verkiezingsuitslag. Geen paniek, de machine vraagt altijd een bevestiging!

nog 23 dagen 02/05/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

INFO EUROPEES PARLEMENT

Hoe verloopt het elektronisch stemmen?


Karel De Gucht, Europees Commissaris voor Handel het grootste handelsblok

vrede

Europese integratie

nog 22 dagen 03/05/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN BOODSCHAP NAAR JOU TOE

De Europese integratie brengt vrede. Maar ze is ook het instrument om stand te houden in de globalisering. Samen vormen de Europese lidstaten de grootste economie en het grootste handelsblok ter wereld. Verkiezingen geven de integratie nog meer democratische ondersteuning. Zij die altijd kritiek hebben op “Europa� en terug naar de oude grenzen willen, brengen die vrede, welvaart en onze toekomst in gevaar.


??

?

Wist je dat bepaalde producten zoals Ardeense ham, feta uit Griekenland en honing uit de Elzas door de EU als streekproduct erkend en beschermd worden ?

??? ?

?

nog 21 dagen 04/05/2014

? 25 MEI

2014

?

?? ?

Door bepaalde vereisten te stellen met betrekking tot de streek waar en het recept waarop dergelijke producten vervaardigd moeten worden, probeert Europa ‘namaakproducten’ te voorkomen. Zo mag men van over heel Europa enkel in Geeraardsbergen échte mattentaartjes en in het Gentse échte azaleabloemen produceren!

?

WIST-JE-DAT…

? ?

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


HET WOORD IS AAN JOU

Europa betekent heel veel voor mij. Naast alle praktische voordelen (reizen, studeren in het buitenland, de euro,... ) toont het Europese project vooral al zestig jaar aan dat het mogelijk is om landen en volkeren over de grenzen heen bijeen te brengen, dat het mogelijk is de verschillen tussen de ander en onszelf te overwinnen.

&EVX:I]W >YPXI

nog 20 dagen 05/05/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


06/05/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN VLEUGJE HUMOR

nog 19 dagen


Brussel is de hoofdstad van Europa, een unieke troef waar wij trots op zijn! Het Europe.Brussels Liaison Office heeft tot doel dat Europese karakter te behouden en verder te ontwikkelen. Dat doen we door Brusselaars, expats en de internationale en Europese instellingen te informeren over Europa en Brussel. Daartoe organiseert

nog 18 dagen 07/05/2014

Europe.Brussels debatten, informatiesessies, communicatiecampagnes en events en – last but not least – biedt zij een welcome desk voor expats aan. Zodat Brusselaars zich ook echt Europeaan voelen en Europeanen ook echte Brusselaars worden. Alle informatie op

www.blbe.be

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EBB EN PARTNERS

EUROPE.BRUSSELS LIAISON OFFICE


Jeremy Rifkin

De

EUROPESE DROOM is een LICHTBAKEN

in een getroebleerde wereld. Hij lijkt ons te voeren naar een nieuw tijdperk van inclusiviteit, diversiteit, levenskwaliteit, echte ontspanning, duurzaamheid, universele mensenrechten, rechten van de natuur en vrede op aarde. Wij Amerikanen plachten te zeggen dat de Amerikaanse droom het waard is om voor te sterven. De nieuwe Europese droom is het

nog 17 dagen 08/05/2014

WAARD OM VOOR TE LEVEN. 25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

CITAAT

Econoom, uit “De Europese Droom”, 2005


Laten we eerlijk zijn, het is niet altijd eenvoudig om het programma van de politieke partijen en de kandidaten terug te vinden. Bovendien zijn er in BelgiĂŤ tegelijkertijd ook nog regionale en federale verkiezingen! Toch zijn er verschillende mogelijkheden om je beter te informeren en gemakkelijker een keuze te maken. Je kan bijvoorbeeld op de website van de verschillende partijen kijken.

nog 16 dagen 09/05/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

INFO EUROPEES PARLEMENT

Hoe weet ik voor welke lijst en welke kandidaat ik moet stemmen?


Didier Reynders.

Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken welzijn en solidariteit

Europa dé oplossing

nog 15 dagen 10/05/2014

25 MEI

2014

alle Europeanen

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN BOODSCHAP NAAR JOU TOE

Europa straalt hoop uit. Europa staat symbool voor toekomst en vrede. We moeten Europa dichter bij de mensen brengen en hen doen begrijpen dat Europa dé oplossing is. Als politici is het onze verantwoordelijkheid om van ons land en van de Europese Unie een hoofdrolspeler te maken die welzijn en solidariteit waarborgt. Samen met andere collega-ministers van Buitenlandse Zaken pleit ik voor de uitwerking van concrete en efficiënte Europese politieke programma’s, ten dienste van alle Europeanen.


??

?

Wist je dat tot misschien wel 80% van onze wetten Europese wetgeving is?

??? ?

nog 14 dagen 11/05/2014

?

? 25 MEI

2014

?

?? ?

Wanneer Belgische politici een nieuwe wet invoeren, wordt er vaak niet bij verteld dat deze wet vanuit Europa komt en op dat moment wordt verwerkt in de Belgische wetgeving.

?

WIST-JE-DAT‌

? ?

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


HET WOORD IS AAN JOU

Als ik aan Europa denk, dan denk ik vooral aan de prachtige diversiteit in cultuur en denken die er tussen de landen is. Voor mij is een krachtig Europa er één waar we erin slagen die diversiteit te respecteren en te behouden, maar toch een eenheidsgevoel creëren. Zodat mensen niet enkel meer trots zijn op hun nationale identiteit, maar op hun identiteit als Europees burger.

-WEFIEY:ERHIR&SKEIVX +IRX

nog 13 dagen 12/05/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


13/05/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN VLEUGJE HUMOR

nog 12 dagen


Europa maakt meer dan ooit deel uit van ons dagelijks leven en is altijd wel op een of andere manier aanwezig in ons bestaan. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van ons water en onze voeding, de mogelijkheid naar andere landen te kunnen gaan zonder aan de grenzen te hoeven halt houden, in vele van hen met dezelfde munt te kunnen betalen, of er zonder probleem te kunnen wonen en werken. Dit alles is zodanig deel geworden van ons leven en onze gewoontes, dat we al eens durven vergeten dat deze mogelijkheden er niet zomaar opeens vanzelf zijn gekomen. Met de hulp van een evaluatiecomité van leraren uit het secundair onderwijs stelde de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België ‘Europa onder de loep’ samen. Dit

nog 11 dagen 14/05/2014

didactisch dossier met fiches, bestemd voor leerkrachten en leerlingen van 16 jaar of ouder, toont aan hoe Europa ontstaan is, wat ze doet en hoe ze functioneert. Daarnaast vind je er archieffoto’s en leuke prenten, die je doen lachen of nadenken. Verschillende oefeningen en een quiz geven je de kans je kennis te testen. Deze derde editie (2013) is een bewerking in functie van de laatste ontwikkelingen. Raadpleeg ‘Europa onder de loep’ online op www.eu4be.eu onder de rubriek ‘Jeugdhoek’ of contacteer de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België om een gratis exemplaar te ontvangen: Wetstraat 170, 1040 Brussel, T: 02 295 38 44, email: comm-rep-bru@ec.europa.eu

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EBB EN PARTNERS

ONTDEK ‘EUROPA ONDER DE LOEP’!


Jean-Claude Juncker voormalig premier van Luxemburg en voormalig Voorzitter Eurogroep

OORLOG tussen Duitsland en Frankrijk, maar DODEN HEBBEN GEEN NATIONALITEIT. de

nog 10 dagen 15/05/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

CITAAT

Europa ontstond uit


Het is normaal dat je de naam van Belgische partijen niet teruggevonden hebt! Op Europees niveau hebben de politieke families immers internationale namen. Om het je makkelijk te maken hebben we een vergelijkend lijstje opgesteld. Te onthouden! ;-) Q cdH en CD&V = de EVP-fractie (de christen-democraten), Q PS en sp.a = de S&D-fractie (de socialisten), Q MR en Open Vld = de ALDE-fractie (de liberalen), Q Ecolo en Groen = de fractie van Groenen/ Vrije Europese Alliantie, Q Vlaams Belang = de EVD-fractie. Hoewel de N-VA tot voor kort behoorde tot de Europese Vrije Alliantie, verenigd in ĂŠĂŠn groep met de Groenen, zullen zij naar alle waarschijnlijkheid in 2014 van groep veranderen. Bij het samenstellen van deze aftelkalender was hun nieuwe keuze echter nog niet bekend.

nog 9 dagen 16/05/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

INFO EUROPEES PARLEMENT

Waar vind ik de Belgische partijen op Europees niveau?


JosĂŠ Manuel Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie het kloppend hart van Europa

vrede, democratie, vrijheid en respect

nog 8 dagen 17/05/2014

solidaire wereld

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN BOODSCHAP NAAR JOU TOE

Europa is een buitengewoon avontuur. Een avontuur dat vrede, democratie, vrijheid en respect voor de menselijke waardigheid heeft gebracht. Jullie zijn de toekomst van Europa. Met jullie enthousiasme, creativiteit en diversiteit vormen jullie het kloppend hart van Europa. Kom op voor Europa en bouw samen met ons aan een betere, solidaire wereld.


??

?

Wist je dat het Europees Parlement wereldwijd één van de felste tegenstanders van de doodstraf is?

??? ?

nog 7 dagen 18/05/2014

?

? 25 MEI

2014

?

?? ?

Het Parlement vindt de doodstraf onder alle omstandigheden onverantwoord en ijvert er dan ook voor dat deze overal ter wereld onvoorwaardelijk wordt afgeschaft.

?

WIST-JE-DAT…

? ?

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


HET WOORD IS AAN JOU

We springen de auto in, één uur later steken we de grens over naar Frankrijk, geen controle of visum nodig, geen geld moeten wisselen bij de bank… De Erasmus-ervaring kan beginnen! EU, twee letters, 28 landen, duizenden projecten en programma’s waar de miljoenen burgers gebruik van kunnen maken. C’est génial!

1EEVXIR7GLMPHIVW %RX[IVTIR

nog 6 dagen 19/05/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


20/05/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

EEN VLEUGJE HUMOR

nog 5 dagen


Samen creëren we kansen

EBB EN PARTNERS

www.nationale-loterij.be

nog 4 dagen 21/05/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


Barack Obama Amerikaanse President Uit de speech ‘A world that stands as one’, 24 juli 2008 Berlijn

VERSCHILLEN

BRENGEN ONS SAMEN

burgerschap (...). Partnerschap en samenwerking tussen naties is geen keuze; het is de enige mogelijke manier om onze gemeenschappelijke veiligheid te beschermen en

ONZE GEDEELDE HUMANITEIT

te bevorderen.

nog 3 dagen 22/05/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

CITAAT

Ja, er zijn geweest tussen Amerika en Europa. En er zullen verschillen zijn in de toekomst. Maar de uitdagingen van een globaal


We raden je echt aan om eens een bezoek te brengen aan de site van het Europees Parlement, die in de 24 officiële talen van de EU online staat: www.europarl.europa.eu. Je vindt er heel veel geschreven informatie, maar ook filmpjes. Inderdaad, het Europees Parlement heeft een eigen televisiedienst met heel veel reportages, waarvan sommige specifiek voor jongeren. Kijk snel op www.europarltv.europa.eu. Er bestaan nog tal van andere sites over Europa, waarvan één van de belangrijkste het portaal van de Europese Unie is www.europa.eu. Op ontdekking dus!

nog 2 dagen 23/05/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !

INFO EUROPEES PARLEMENT

En als ik meer informatie wil over het Europees Parlement?


MORGEN IS HET ZOVER !

De Europese verkiezingen! Dan zal je gaan kiezen voor de nieuwe vertegenwoordigers in het Europees Parlement... Hopelijk heeft deze kalender je doen stilstaan bij het belang van deze verkiezingen. Europa speelt een belangrijke rol en ook jouw stem telt !

nog 1 dag 24/05/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


Vandaag ga je stemmen! nog 0 dagen 25/05/2014

25 MEI

2014

EUROPESE VERKIEZINGEN

JOUW STEM TELT !


Mouvement

Européen

België

Europese Beweging Belgique

%PWHI^IOEPIRHIVNI^MRLIIJXKIKIZIRMRQIIV)YVSTERIIQHERGSRXEGXSTQIX HI)YVSTIWI&I[IKMRK&IPKMt8SXIRQIXNEEV[SVHNIZSSVWPIGLXWºPMHZERHI)&& IRLSYHIR[INISTHILSSKXISZIVEPPIEGXMZMXIMXIR (YW[MPNISSOREQIMFIXVSOOIRFPMNZIRFMN)YVSTEEEV^IPHERRMIXIRWXYYVSRWIIRQEMP

info@europese-beweging.be (lid worden kan ook online op www.europese-beweging.be)


Mouvement

Européen

België

Europese Beweging Belgique

Europese Beweging-België vzw Oudergemlaan 63 1040 Brussel T: +32 2 231 06 22 F: +32 2 280 09 65

Verantwoordelijke uitgever: Europese Beweging-België, Oudergemlaan 63, 1040 Brussel. Realisatie: Laetitia de Fauconval, Cécile Huylebroeck, Goele Janssen. Design: Media Process Gedrukt in België op FSC Forest Stewardship Council papier, label gecreëerd op initiatief van WWF.


Deze kalender werd gerealiseerd door

Mouvement

EuropĂŠen

BelgiĂŤ

Europese Beweging Belgique

met de steun van

en in samenwerking met

Met dank aan de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in BelgiĂŤ, Europe Direct, het Virtueel Centrum van de Kennis over Europa (CVCE), het Archief en Documentatiecentrum van het Europees Parlement (CaRdOC), de Belgische en Europese vertegenwoordigers, de jongeren voor hun talrijke getuigenissen, en de vele anderen voor hun onmisbare hulp bij het totstand brengen van de inhoud van deze kalender. Met dank op voorhand ook aan de vele jongeren die op 25 mei 2014 hun stem voor Europa zullen laten horen !

De Aftelkalender 2014  

Om jongeren van 18 tot 26 jaar te sensibiliseren voor het Europese project, ontwikkelt de EBB een aftelkalender die 100 dagen aftelt tot de...

De Aftelkalender 2014  

Om jongeren van 18 tot 26 jaar te sensibiliseren voor het Europese project, ontwikkelt de EBB een aftelkalender die 100 dagen aftelt tot de...

Advertisement