Page 1

ANNONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER

ANNONS

VÅRT NYA ÖRESUND MED FOKUS PÅ ETABLERING OCH TILLVÄXT

NR 6 DECEMBER 2016 FRAMTIDENSSVERIGE.COM

Greater Copenhagen bidrar till ett öppnare företagssamhälle ”Det är spännande, fascinerande och nästan svindlande när man tänker på vilken betydelse det kommer att ha framöver.” Mikaela Sundberg, handelssekreterare och landschef för Business Sweden i Danmark, pratar om internationaliseringsplaner för att regionen över sundet ska växa sig ännu starkare och större. Läs mer på sida 8

Arkitektfirman Tengbom numera världsberömda Svensk arkitektur är internationellt förknippat med harmoniska, funktionella och miljösnälla byggnader. Det är något som uppmärksammats i världens största arkitekturtävling.  Läs mer på sida 22

ANALYS

Entreprenörskap i regionen har fördelar

I Öresund finns talanger, det är ganska billigt att leva och transportmöjligheterna ut till övriga världen är mycket goda. Detta bidrar till ett mycket hälsosamt entreprenörskapade och allt fler väljer att investera i bolag som ligger i området. Läs mer på sida 12

FÖRDJUPNING

E-handel i Skåne bidrar till logistikvinster

CHRISTIAN VON KOENIGSEGG VÄRLDSKÄND ENTREPRENÖR

”Det var viktigt att vara kvar i södra Sverige eftersom det är närmre marknaden i Europa”

Handeln över nätet förväntas omsätta flera miljarder i år och Boozt i Malmö är ett företag som verkligen expanderar. Kläder och skor är fortsatt populärast på nätet. Läs mer på sida 24

” Med SMÅA i ryggen

vågar vi satsa på vårt företagande.

Läs mer på sida 16 Medföljer som bilaga i Dagens industri december 2016

Sveriges största a-kassa för småföretagare! Bli medlem på www.smakassa.se

Angelica & Lola Nätteldal, ägare till Lovetruck samt medlemmar i SMÅA. Läs hela intervjun på smakassa.se/lovetruck


Längtar du tillbaka till sommaren?

I Spanien tar den nästan aldrig slut.

... Varför inte njuta av den du med?

#BeMediterranean WWW.TMREALESTATEGROUP.COM


Annons

LEDARE – FRAMTIDENSSVERIGE.COM

”Ingen annan region i Norden är lika stor och ingen annanstans växer Sverige snabbare.”

Foto: Roger Nellsjö

4

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Stephan Müchler

AGNES TIPSAR! Jag vill tipsa om den spännande artikeln på sidan 6 om förutsättningarna för att företag verkligen kan lyckas i regionen samt om profilintervjun med Christian von Koenigsegg om hans otroliga resa. Agnes Jarfjord, Projektledare

INNEHÅLL

Förklaringen till denna utveckling är långt ifrån bara Öresundsbron, även om den givetvis varit en avgörande faktor. Det svenska EU-medlemskapet, Berlinmurens fall, satsningar på forskningsanläggningarna ESS och Max IV är andra förklaringar. Sammanfattningsvis kan man säga att utvecklingen lett till nya marknadsdefinitioner där nationsgränser inte längre är avgörande. När marknaderna tidigare var lika med nationer blev huvudstäderna ofta centrum, men nu definieras marknaderna annorlunda. Allt fler bolag betraktar Skandinavien, Norden eller kanske Östersjöområdet som en sammanhållen marknad. För dessa bolag blir då Öresundsregionen, med sitt överlägsna utbud, det naturliga valet. Här finns Nordens största och bästa flygplats, Kastrup, och här hittar man lättast de medarbetare man söker. Därför etablerar man sig här och då inte sällan på den svenska sidan. Det kan handla om stora globala koncerner som biltillverkaren Daimler (Mercedes-Benz)

Följ oss digitalt:

@europeanmediapartner

8

Greater Copenhagen-samarbetet

12 Entreprenörskap i Öresund 14 Utvecklingsmöjligheter 16 Profilintervju – Christian von Koenigsegg

STARK SÅ IN I NORDEN

Ö

Entreprenörskapet starkt

10 Expertpanel

VD Sydsvenska Industrioch Handelskammaren

resund är utan tvekan en av Europas mest dynamiska och spännande regioner. Ingen annan region i Norden är lika stor och ingen annanstans växer Sverige snabbare. Storstadsregionen Malmö har de senaste knappa 15 åren vuxit med 477 000 invånare samtidigt som Stockholm vuxit med 420 000.

6

18 Pågående projekt 20 Kommersiella fastigheter 22 Arkitekturen finast i Skåne 24 Logistik och export

som stängt tidigare nationella huvudkontor i huvudstäderna Stockholm och Köpenhamn för att använda Malmö som nav för en större marknad. Men också företag i nyare branscher som speltillverkare som Massive Entertainment använder Öresundsregionen som bas. Regionen har helt enkelt mycket att erbjuda. Här finns många nationaliteter och därmed nätverk och kunskaper som är svåra att hitta på andra håll. Befolkningen är dessutom yngre än på de flesta håll i vår del av världen och det skapar en extra dynamik. Att regionen också har det bästa logistiska läget i Norden med stora marknader in på knutarna gör inte saken sämre. Denna utveckling har understötts av investeringar i ny infrastruktur och som nämnts forskningsanläggningar i världsklass. Max IV och ESS gör tillsammans med universitet och forskningsparker, inte minst Ideon där bland annat bluetooth utvecklats, regionen till en unik miljö. Det finns ett gott samarbete över Öresund för fortsatt integration och starka initiativ för snabbare integration av migranter. Här finns dessutom redan ett starkt näringsliv med många välkända företag som vet att uppskatta regionens alla fördelar i ett globalt perspektiv. Öresundsregionen är helt enkelt en plats där man med god livskvalitet arbetar och lever.

framtidenssverige.com

Återvinn eller ge tidningen vidare!

26 Skånska industrin 28 Nyhetssida

VÅRT NYA ÖRESUND

Projektledare: Agnes Jarfjord agnes.jarfjord@europeanmediapartner.com VD: Tobias Valfridsson Redaktionschef: Mats Gylldorff Textbearbetning: Johanna Sjöberg Art Director: Camilla Alm Text: Johan Bentzel Ulf Österlind Johan Müller-Hansen Jenny Nirfalk Annika Wihlborg Omslagsfoto: Courtesy of Koenigsegg Distribution: Dagens industri, december 2016 Tryck: Bold Printing, Stockholm, Bold Printing, Malmö, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå European Media Partner Sverige AB Hamngatan 4, 211 22 Malmö Tel: 040-606 68 00 Email: info@europeanmediapartner.com www.europeanmediapartner.com

European Media Partner är specialister på content marketing. Vi hjälper företag att nå en exakt målgrupp genom skräddar-sydd media. Vi distribuerar relevant information av högsta kvalitet som med genomtänkta och aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder rätt mediaexponering åt våra kunder.

Where sharp minds create the future Connected health

Smart material

Future transportation

www.ideon.se

Smart cities


Ska ni borra efter vatten eller energi?

rr ni till era möjligheter att få ni till era möjligheter att få rr ni till era möjligheter att nitilltillmiljöera möjligheter att få få d och energiprojekt? d till miljöoch energiprojekt? d till miljöoch energiprojekt? derbjuder till miljöoch energiprojekt? varje år miljarder i form av erbjuder varje år miljarder i form av

Välj det trygga sättet!

erbjuder varje år miljarder ii form av erbjuder varje år av erbjuder varje år miljarder miljarder i form form av an offentlig fi nansiering. Flera av dessa an offentlig fi nansiering. Flera av dessa an offentlig fi nansiering. Flera av dessa erbjuder varje år miljarder i form av an offentlig fi nansiering. Flera av dessa an offentlig finansiering. Flera av dessa viljar upp till 75% av investeringsviljar upp till 75% av investeringsviljar upp till 75% av investeringsan offentlig finansiering. Flera av dessa viljar av viljar upp till 75% av investeringsinvesterings-och rag ochupp låntill till75% miljöinvesteringar och rag och lån till miljöinvesteringar rag och lån till miljöinvesteringar viljar upp till 75% av investerings-och rag och lån till miljöinvesteringar och rag och lån till miljöinvesteringar och onstrationsprojekt. onstrationsprojekt. onstrationsprojekt. rag och lån till miljöinvesteringar och onstrationsprojekt. onstrationsprojekt. onstrationsprojekt. edande konsultföretag inom offentlig edande konsultföretag inom offentlig edande konsultföretag inom offentlig edande konsultföretag inom offentlig edande konsultföretag inom offentlig har sedan 1998 varit rådgivare till fl er har sedan 1998 varit rådgivare till fl er har sedan 1998 varit rådgivare till fl er edande konsultföretag inom offentlig har sedan 1998 varit rådgivare till fl er 1998 varitoch rådgivare till flöver er ochsedan organisationer och genererat över ggghar och organisationer genererat och organisationer och genererat över sedan 1998 varitoch rådgivare till flöver er ggrhar och organisationer genererat och organisationer och genererat över till olika affärsprojekt. Avanti är Sveriges äldsta till olika affärsprojekt. till olika affärsprojekt. grrr och organisationer och genererat över r till till olika olika affärsprojekt. affärsprojekt. Branschorganisation för rn till olika affärsprojekt. hittar du på www.giasweden.com n hittar du på www.giasweden.com borrentreprenörer. n hittar du på www.giasweden.com n n hittar hittar du du på på www.giasweden.com www.giasweden.com nerige hittar www.giasweden.com B ochdu EUpå erbjuder varje år år miljarder miljarder ii form form av av B erige och EU erbjuder varje B erige och EU erbjuder varje år miljarder ii form av Läs mer om vårt arbete och våra B erige och EU erbjuder varje år miljarder form av B VD erige och EU erbjuder varje år miljarder i form av drag och annan offentlig fi nansiering. Flera av dessa VD drag och annan offentlig fi nansiering. Flera av dessa VD drag och annan offentlig fi nansiering. Flera av dessa B erige och EU erbjuder varje år miljarder i form av duktiga borrentreprenörer på: VD drag och annan annan offentlig finansiering. nansiering. Flera av av dessa dessa drag och offentlig fi Flera dprogram beviljar upp till till 75% av av investeringsinvesteringsVD 31 dprogram beviljar upp 75% 31 dprogram beviljar upp till 75% av investeringsdrag och annan offentlig fi nansiering. Flera av dessa 31 VD www.avantisystem.se dprogram beviljar upp till 75% av 31 beviljar av investeringsinvesterings-och stnaden ii bidrag och lån till miljöinvesteringar 31 55dprogram Europakorridoren är en organisation bestående av ett femtiotal medlemmar stnaden bidrag ochupp låntill till75% miljöinvesteringar och stnaden ii bidrag och lån till miljöinvesteringar dprogram beviljar upp till 75% av investerings-och 5 31 stnaden bidrag och lån till miljöinvesteringar och 55 stnaden idemonstrationsprojekt. bidrag och lån tilli miljöinvesteringar och novativa novativa form av kommuner och regioner längs med stråket runt Sveriges planerade Telefon: 0771-AVANTI (28 26 84) lm novativa demonstrationsprojekt. lm stnaden idemonstrationsprojekt. bidrag och lån till miljöinvesteringar och novativa demonstrationsprojekt. lm 5 novativa demonstrationsprojekt. lm E-post: kansli@avantisystem.se höghastighetsjärnvägar. Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett lm novativa demonstrationsprojekt. är Sveriges ledande konsultföretag inom offentlig är Sveriges ledande konsultföretag inom offentlig lm är Sveriges ledande konsultföretag inom offentlig är Sveriges ledande konsultföretag inom offentlig

EUROPAKORRIDOREN LÄNKAR SAMMAN SVERIGE Känner ni till era möjligheter att få MED ÖVRIGA EUROPA Känner ni till era möjligheter att Känner ni till era möjligheter att få få

Känner nitilltillmiljöera möjligheter att få EU-stöd och energiprojekt? EU-stöd till miljöoch energiprojekt? EU-stöd EU-stöd till till miljömiljö- och och energiprojekt? energiprojekt?

effektivt hållbart transportsystem längs Europakorridorens är SverigesVi konsultföretag inom och offentlig ansiering. Viledande har sedan sedan 1998 varit rådgivare rådgivare till fl fllångsiktigt er ansiering. har 1998 varit till er ansiering. har sedan 1998 varit rådgivare till fl er är SverigesVi ledande konsultföretag inom offentlig ansiering. Vi har sedan 1998 varit rådgivare till fl er sträckning, med ansiering. Vi har sedan 1998 varitoch rådgivare till flöver er höghastighetsbanornas förverkligande som primärt mål. 11 000 företag och organisationer genererat företag och organisationer genererat 11 000 000 företag och organisationer och genererat över ansiering. Vi har sedan 1998 varitoch rådgivare till flöver er 000 företag och organisationer och genererat över 1 000 företag organisationer och genererat över miljard kronor och till olika olika affärsprojekt. Avanti är Sveriges äldsta miljard kronor till affärsprojekt. miljard kronor till olika affärsprojekt. 1 000 företag och organisationer och genererat över miljard miljard kronor kronor till till olika olika affärsprojekt. affärsprojekt. Branschorganisation för miljard kronor till olika er information information hittar duaffärsprojekt. på www.giasweden.com www.giasweden.com er hittar du på borrentreprenörer. er information hittar du på www.giasweden.com er Vårt befintliga järnvägssystem har trafikerats i drygt 150 år er information information hittar hittar du du på på–www.giasweden.com www.giasweden.com er www.giasweden.com A Sweden A information Sweden AB AB hittar du påoch står inför omfattande underhållsbehov. Dessutom krävs A Sweden AB Läs mer om vårt arbete och våra Sweden AB ACastenfors, Sweden AB ffA VD Castenfors, VD fler spår för att hantera godsoch persontrafikens framtida ffACastenfors, VD Sweden AB duktiga borrentreprenörer på: VD fl:l: Castenfors, Castenfors, VD 08-440 93 93 31 31 08-440 08-440 93 31 behov, inte minst för att öka framkomligheten genom att fl:l: Castenfors, VD www.avantisystem.se 08-440 93 31 l: 08-440 93 31 ltmätargatan 55 ltmätargatan ltmätargatan 5 l: 08-440 93 31 effektivt kunna separera tåg med olika hastigheter, säger ltmätargatan 5 5 33ltmätargatan 59 Stockholm Telefon: 0771-AVANTI (28 26 84) 59 Stockholm 33ltmätargatan 59 Stockholm 5 Katarina Svärdh, vd för Europakorridoren. 59 Stockholm E-post: kansli@avantisystem.se 3 59 Stockholm 3 59 Stockholm Europakorridorens syfte är att verka för att

OPAKORRIDOREN LÄNKAR

MAN SVERIGE MED ÖVRIGA EUROPA

Oslo

Stockholm

Vagnhärad Nyköping Skavsta Norrköping Linköping

Tranås

Götalandsbanan och Europabanan byggs så att Sverige får orridoren är en organisation bestående av ett femtiotal medlemmar en modern, snabb och effektiv infrastruktur som förutom kommuner och nyttan regioner längsäven medförstråket runtövriga Sveriges planerade för Sverige oss närmare Europa ighetsjärnvägar. genom Målsättningen är attvåra skapa förutsättningar för ett att knyta samman järnvägsnät. Påverkansarbetet görs genom informationsoch kunskapsspridning samt EUROPAKORRIDOREN LÄNKAR och långsiktigt hållbart transportsystem längs Europakorridorens samverkan. ng, med höghastighetsbanornas förverkligande som primärt mål.

Mölnlycke

Den utbyggda Europakorridoren

av landets arbetstillfällen.

Svärdh.

Borås

Värnamo

Ljungby

Hässleholm

Helsingborg Helsingør København

Lund Malmö

Kastrup

SAMMAN SVERIGE MED ÖVRIGA EUROPA

Siktar på byggstart 2017 Höghastighetsbanorna gynnar tliga järnvägssystem har Den utbyggda Europakorridoren arbets- och studiependling, stärker drygt 150 år och står består av två höghastighetsbanor, Europakorridoren av ett femtiotaloch tillförlitlighet kapacitet för godande underhållsbehov. är en organisation bestående Götalandsbanan mellan medlemmar strafi k samt gör persontrafi ken mellan ävs fl er spår för att i form av kommuner och regioner längs med stråketoch runt Sveriges planerade Stockholm Göteborg samt största städer och -höghastighetsjärnvägar. och persontrafikens Målsättningen är att skapaSveriges förutsättningar ett Europabanan mellan Stockholmförmest befolkningstäta regioner mer attraktiv ov, inte minst för att öka effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem och Malmö;längs de nyaEuropakorridorens stambanorna. och mindre störningskänslig. Kapaheten genom att effektivt Inom 60 minuters restid från sträckning, med höghastighetsbanornas förverkligande som primärt mål. citet frigörs på befintliga stambanor era tåg med olika hastigstationerna utmed Götalandsoch vilket ger utrymme för fler lokal- och Katarina Svärdh, vd för Europabanorna bor ca 75 procent av Sveriges befolkning. Höghastighetsbanorna gynnar – Vårt befi ntliga järnvägssystem har regionaltåg samt förbättrar möjligbestår av två höghastighetsbanor, doren. Befolkningstätheten är hög och i Europakorridoren arbetsoch studiependling, stärker trafi kerats i drygt 150 år och står heterna att utföra planerat underhåll. Götalandsbanan mellan Stockholm rridorens syfte är att tillförlitlighet och kapacitet för godinför omfattande underhållsbehov. ca 65samt procent av Sveriges BNP.– Här finns en är att högVår förhoppning och Göteborg Europabanan Götalandsbanan och produceras strafi k samt gör persontrafi ken Dessutom krävs fler spår för att stor andel avoch Sveriges näringslivbörjar och byggasmellan hastighetsbanorna mellan Stockholm Malmö;mest de expansiva n byggs så att Sverige mycket Sveriges största städer och mest hantera gods- och persontrafikens 2017 och att båda banorna står klara nya stambanorna. Inom 60 minn, snabb och effektiv merparten av landets arbetstillfällen. befolkningstäta regioner mer attraktiv framtida behov, inte minst för att öka senast 2035.störnings Den nyakänslig. generationen uters restid från stationerna utmed rframkomligheten som förutom nyttan för Höghastighetsbanorna gynnar arbetsoch ochårstudiependling, mindre Kapagenom att eff ektivt järnväg samhällsekonomiska Götalandsoch Europabanorna bor för godstrafik för ossseparera närmaretågövriga citetmedför frigörs på befi ntliga stambanor stärker tillförlitlighet och kapacitet samt gör kunna med olika hastigeffekter pågermånga nivåer, ca för 75 procentmellan av Sveriges befolkning. m att knyta sammanSvärdh, våra vilket utrymme för flbland er lokal-annat och heter, säger Katarina vd persontrafiken Sveriges största städer och mest regionaltåg samt förbättrar möjligbestår av två höghastighetsbanor, Europakorridoren. görs genom minskad miljöpåverkan, Befolkningstätheten är hög och i Påverkansarbetet befolkningstäta regioner mer attraktiv och mindre störnings att utföra planerat underhåll. Götalandsbanan mellan ca Stockholm Europakorridorens syfte är att ökadheterna godstrafi k, ökad persontrafi k, Europakorridoren produceras 65 mationsoch kunskapskänslig. Kapacitet frigörs på befintliga stambanor vilket – Vår förhoppning är att högoch Göteborg samt Europabanan verka för att Götalandsbanan och minskade restider samt utökade procent av Sveriges BNP. Här finns mt samverkan. ger utrymme för Stockholm fler lokal-ochoch regionaltåghastighetsbanorna samt förbättrar börjar mellan Malmö; Europabanan byggs så att Sverige att leda om trafibyggas ken en mycket stor andel av Sveriges mestde möjligheter 2017 och att båda banorna står klara nya stambanorna. Inom 60 minfår en modern, snabb och möjligheterna effektiv att utföra planerat underhåll. vid trafikstörningar, säger Katarina expansiva näringsliv och merparten byggstart 2017 senast år 2035. Den nya generationen uters restid från utmed infrastruktur som förutom nyttan förförhoppning – av Vår är stationerna att höghastighetsbanorna börjar landets arbetstillfällen. daSverige Europakorridoren järnväg medför samhällsekonomiska Götalandsoch Europabanorna bor Svärdh. även för oss närmare övriga byggas 2017 och att båda banorna står klara senast år 2035. effekter på många nivåer, bland annat Europa genom att knyta samman våra ca 75 procent av Sveriges befolkning. Dengörs nya generationen järnväg medför genom minskad miljöpåverkan, Befolkningstätheten är hög och i samhällsekonomiska järnvägsnät. Påverkansarbetet nivåer, produceras bland annat ökadminskad godstrafik, ökad persontrafik, Europakorridoren ca 65genom genom informations- och effekter kunskaps- på många min skade samt utökade procent av Sveriges BNP. Här fi nns spridning samt samverkan.miljöpåverkan, ökad godstrafik, ökad persontrafik,restider minskade möjligheter att leda en mycket stor andel av Sveriges mest restider samt utökade möjligheter att leda om trafiken vid om trafiken expansiva näringsliv och merparten Siktar på byggstart 2017 trafikstörningar, säger Katarina Svärdh. vid trafikstörningar, säger Katarina

Ulricehamn Jönköping

Landvetter

Göteborg

Nykøbing F

Oslo

Rødby Puttgarden

Stockholm

Lübeck Vagnhärad Nyköping Skavsta Norrköping Linköping

Hamburg Bremen Tranås Landvetter

Göteborg

Mölnlycke

Hannover

Ulricehamn Jönköping

Borås

Värnamo

Ljungby

Hässleholm

Helsingborg Helsingør København Kastrup

Lund Malmö

Nykøbing F Rødby Puttgarden

Lübeck Hamburg Bremen

Hannover

www.europakorridoren.se

www.europakorridoren.se www.europakorridoren.se


Annons

6

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

MÖJLIGHETER – FRAMTIDENSSVERIGE.COM

FÖRETAGARE LYFTER FÖRETA Mötesplatsen Maxa Malmö knyter samman intresserade investerare med ambitiösa företagare som vill utveckla sin verksamhet i Malmö. Genom speeddater på endast 20 minuter får parterna ett första intryck av varandra. Det har visat sig vara riktigt framgångsrikt, berättar Sigmagrundaren Dan Olofsson, en av investerarna. I tre år har företagare och entre-

prenörer med ambitionen att växa och anställa i Malmö haft möjlighet att träffa investerare och företagsledare på mötesplatsen Maxa Malmö. Med speeddating som metod får de drivna entreprenörerna tips, idéer, kapital och kontakter som bidrar till att utveckla deras verksamheter. Nästa träff är den 31 mars 2017. Maxa Malmö är ett delprojekt

inom organisationen Tillväxt Malmö, som kostnadsfritt hjälper etablerade företag att utvecklas, växa och anställa fler. Tillväxt Malmö är i sin tur ett samarbete mellan Malmö stad, Malmö högskola och Uppstart Malmö. Den sistnämnda stiftelsen startades

2011, bland annat på initiativ av Sigmagrundaren Dan Olofsson, med målet att skapa jobb i miljonprogramsområdena. Att Dan Olofsson också engagerar sig i Maxa Malmö faller sig därför naturligt. – Det här är en viktig del av vår verksamhet, där vi ser till att entreprenörer får träffa investerare. Det har ju visat sig vara riktigt

lyckat. Som investerare får man träffa en hel del intressanta personer och företagare, som man kanske inte hade kommit i kontakt med annars. Samtidigt får de här entreprenörerna en möjlighet att träffa investerare. Det skapar en process som är positiv för båda parter, säger han.

“Det gäller att hitta en match som passar både investeraren och entreprenören.” Precis som Dan Olofsson själv är övriga investerare som är knutna till Maxa Malmö framgångsrika lokala entreprenörer med gedigen erfarenhet av att starta och bygga upp företag. Gemensamt för de alla är att de vill stötta andra företagare att växa och nyanställa, så att fler Malmöbor kan få jobb, vilket i sin tur bidrar till ett bättre Malmö. En företagare som ansöker om att delta i Maxa Malmö får först pitcha sin idé för en affärsutvecklare från Tillväxt Malmö och i nästa steg inför en jury. I år valdes 23 företagare ut bland 70 sökande. På plats fanns också 14 investerare. Under 70 minuter genomfördes 69 speeddater och

därefter bokades över 50 uppföljningsmöten in. Under speeddaten presenterar företagaren i 20 minuter sitt case och berättar om vilka möjligheter som finns för den investerare som för stunden sitter mitt emot. Tillväxt Malmö erbjuder också företagarna träning inför speeddaterna. Formen gör att det knyts många kontakter under ganska kort tid och att både investerare och entreprenörer för möjlighet att känna av varandra. Det är omöjligt för alla att träffa alla, men både investerare och entreprenörer kan i förväg komma med önskemål om vilka de är intresserade av att träffa. Sammanfaller önskemålen är ett möte givet. – Det gäller att hitta en match som passar både investeraren och entreprenören. Som investerare är just känslan man får för den som driver verksamheten väldigt viktig. Genom att träffa någon under 20 minuter får man en uppfattning om hur man upplever den här personen. Då kan man bestämma sig för om och hur man vill gå vidare, säger Dan Olofsson. Själv har han inte gått in med

något direkt kapital i de företag som han har kommit i kontakt med. Han har startat en rad nya företag inom sin egen koncern som han behöver ta hand om och vill inte splittra sig för mycket. Varje engagemang tar ju tid, påpekar han. Inom Maxa Malmö har han därför främst sett till att

VI VILL MER! Kontor med havsutsikt, två minuters promenad från Malmö Central, med parkeringsmöjligheter och snabb åtkomst till motorvägen och ringvägen. I Malmös första och häftigaste funkispalats, hos en fastighetsvärd som är mer av en samarbetspartner som vill bidra till att ditt företag utvecklas på bästa sätt. Hur låter det? Ring så berättar vi mer! Uthyrare för kommersiella fastigheter: Anne-Louise Carlsson tel. 075-241 50 00

STENAFASTIGHETER.SE


Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Foto: Mostphotos

GARE I MAXA MALMÖ verksamheten fungerar på ett övergripande plan. Speeddaterna handlar långt ifrån enbart om rena pengar. Lika viktigt är att komma med konkreta råd och bidra med kontakter. Där har Dan Olofsson spelat en stor roll med sitt omfattande nätverk och sin gedigna kunskap om företagande. – Det är bra för staden att många företag kommer igång och sedan utvecklas. Då behöver de bygga ut sina kontaktnät och förstås få tillgång till kapital, men ofta är kontaktnätet viktigare än kapitalet. Vi hjälper till med våra nätverk på olika sätt, säger han.

”Det är viktigt att de ledande egna företagarna i Malmö ställer upp. Var och en bidrar ju med en attraktion till det gemensamma.” Dan Olofssons medverkan har

också stor betydelse för möjligheten att knyta till sig andra investerare. Dels för att han ju rent faktiskt känner dem. Dels för att han i egenskap av sin person blir en viktig ambassadör för

”OM ELON MUSK SKA BEFOLKA MARS, VAD SKA VI PÅ IDEON GÖRA?”

verksamheten. – Det är viktigt att de ledande egna företagarna i Malmö ställer upp. Var och en bidrar ju med en attraktion till det gemensamma. Insatser som på något vis ger

tillbaka till samhället, både på det lokala planet och i världen, har länge varit en viktig del av Dan Olofssons liv. Hjärteprojektet är ”Star for life” i Sydafrika. Det tar avstamp i unga människors förhoppningar inför framtiden, hjälper till med utbildning och verkar för att bekämpa den fortsatta spridningen av aids i landet. På hemmaplan är den redan nämnda stiftelsen Uppstart Malmö en viktig satsning, där han har fått med sig flera av Malmös mest framgångsrika företagare och företagsledare som investerare. Den ursprungliga ambitionen

var att på tre år se till att 1 000 personer fick jobb. Målet var nått redan efter två och ett halvt år. Nu är antalet uppe i nästan 1 800 personer och ökar hela tiden. Prognosen för Maxa Malmö är att de 23 medverkande företagen vid årets arrangemang ska bidra till 244 nya jobb. – Det är viktigt att vi företagare tar ett bredare samhällsansvar. Att ge någonting till någon annan är ofta en större positiv upplevelse än att få någonting. Så det är en väldigt bra erfarenhet i livet att hjälpa andra. Det mår människan väl av. Text: Johan Bentzel

Mia Rolf, verksamhetschef på Ideon.

Frågeställningen ger en fingervisning om hur den kunskapsintensiva organisationer tar sikte på hur framtiden skapas. – Den blandning av kompetenser som du hittar här på Ideon har blivit vårt starkaste kort. Från att tidigare ha verkat isolerade från varandra så ser vi att det nu sker branschglidningar där nya smarta företagsidéer föds, med kompetensblandningar från ICT, IoT, Life Science, nanoteknologi, robotteknologi eller ai, cleantech och framtida transportsystem, säger Mia Rolf, verksamhetschef på Ideon. De tre fastighetsbolagen Wihlborgs, Vasakronan, och Castellum samverkar med ambitionen att skapa Europas mest attraktiva forskningspark. – Vi ska ge energi åt den innovativa miljön och fortsätta fungera som en motor för hela regionen. I dag verkar 400 bolag och 8 000-9 000 personer på Ideon Science Park och elva bolag från Forbes Top2000 lista finns i området. Målet är att vi ska bli än mer internationella. Några av utmaningarna under nästa år är att skapa mötesplatser kring ett par utvalda fokusområden som future transportation, smarta städer, smarta material och connected health, gärna i samarbete med andra. – Vi ska bli en av de platser där framtiden och jobben skapas och vi har alla förutsättningar att bli bäst i Europa.

VI HJÄLPER FLER ÄN 100 PERSONER UT I JOBB VARJE MÅNAD!

VILL DU VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD? Radix Kompetens är ett jobbförmedlingsföretag som genom olika tjänster och projekt hittills i år har hjälpt över 6 500 personer att komma närmare arbetsmarknaden. Genom vår höga kompetens inom jobbförmedling och integration, vet vi vilka sociala insatser som behövs. Vill du som företagare vara med och göra skillnad genom att anställa, erbjuda praktik eller hyra in arbetssökande eller nyanlända? Kontakta oss redan idag. Tillsammans hjälper vi fler att vara – på väg till jobbet!

010-330 00 01 • www.radixkompetens.se • info@radixab.se

7

FRAMTIDENSSVERIGE.COM

Foto: Billy Lindberg

Annons

Gilla oss på Facebook Radix Kompetens AB


Annons

8

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ANALYS – FRAMTIDENSSVERIGE.COM

FÖRETAG KNYTER STARKA BAND ÖVER SUNDET Foto: Mostphotos

Greater Copenhagen-konceptet har skapat ännu starkare band i Öresundsregionen och underlättat möjligheten att starta verksamhet på andra sidan sundet. Den slutsatsen drar Business Sweden. Plattformen Greater Copenhagen

omfattar totalt 79 kommuner och fyra miljoner invånare på båda sidor av Öresund. Tanken är att förenkla samarbetet mellan södra Sverige och östra Danmark samt undanröja gränshinder som hämmar ekonomisk tillväxt.

”Konceptet är under ständig utveckling och har kommit en lång bit på väg.” Det är också ett sätt att profilera

Öresundsregionen som en europeisk metropol med forskningsanläggningar i världsklass, kreativa företagsmiljöer och tillgång till marknaden i två länder. – Konceptet är under ständig utveckling och har kommit en lång bit på väg. Det känns som om pusselbitarna har fallit på plats, säger Mikaela Sundberg, Handelssekreterare och landschef för Business Sweden i Danmark.

alla aktörer ser hela området som en region. Det är inte konstigare än att flytta en verksamhet från Stockholm till Södertälje. Många företag som redan är etablerade här har ofta ett säljansvar som täcker hela regionen. Det är inte så att man har en organisation för Danmark och en för södra Sverige, säger Mikaela Sundberg. De utökade gränskontrollerna tycks

ännu inte ha påverkat intresset för Öresundsregionen eller viljan att etablera sig på den motsatta sidan av sundet. De dagliga tågpendlarna är mer påverkade än näringslivet i stort. Mikaela Sundberg, Handelssekreterare och landschef för Business Sweden i Danmark.

Intresset är stort hos svenska

företag att etablera sig på den danska sidan. Business Sweden får nya förfrågningar varje dag och stöttar bland annat via sitt breda kontaktnät företagen i deras internationalisering.

Det innebär hjälp med allt från

strategiska marknadsanalyser till att finna kunder och lokaler. – Det är ju ett annat land, det ska man vara medveten om. Skatteregler skiljer sig åt och även hur man betalar lön, pension och sociala avgifter. Det finns också kulturella skillnader, till exempel i hur man förhandlar. Men inom de områden som det skiljer sig

åt kan till exempel vi på Business Sweden vara behjälpliga, säger Mikaela Sundberg.

”Det är spännande när man tänker på vilken betydelse det kommer att ha framöver.” Greater Copenhagen-samarbetet,

med alla sina aktörer och kanaler, har gjort det lättare att få rätt

Mikaela Sundberg framhäver sna-

stöd inför en etablering. Samarbetet ger också fördelar för de företag som redan är på plats. Att finnas inom regionen har blivit en positiv stämpel för företag, enligt Mikaela Sundberg. Hon kan inte peka ut någon särskild bransch som drar mer nytta av Greater Copenhagen än någon annan. Det redan starka gränsöverskridande samarbetet gynnar både stora väletablerade företag som vill hitta nya marknader och mindre start up-företag. För det senare finns det exempel-

vis många intresserade finansiärer på den danska sidan. – Det är också en självklarhet att

rare vikten för företag att fullfölja sina internationaliseringsplaner för att regionen ska växa sig ännu starkare. – Det är spännande, fascinerande och nästan svindlande när man tänker på vilken betydelse det kommer att ha framöver. Text: Johan Bentzel

FAKTA Business Sweden • Har sedan 2013 hjälpt svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att nå sin potential genom investeringar i Sverige. • Ger både strategisk rådgivning och praktiskt stöd.

31/3 2017 Mötesplatsen för tillväxt och kapital

Tänk dig 8 minuter som kan förändra förutsättningarna för dig och ditt företags framtid. Ansök till Maxa Malmö! tillvaxtmalmo.se


Möten, människor och magi. Vi erbjuder möjligheterna. Väljer du The Edge i Malmös nya stadsdel Hyllie flyttar du mer än bara ditt kontor. Både ditt varumärke och dina medarbetare hamnar i ett bättre läge. Husets ikoniska arkitektur säger något om vilka som väljer att sitta här. Via Citytunneln kan du checka in på Kastrup efter tolv minuter och till Malmö Central tar det bara sex minuter. Från tak­ terrassen har du 360 graders panorama – ut över hav och ändlösa raps­ fält. Och när skymningen faller, tänds ljusen längs den danska kusten. Det ger möjlighet till stunder av magi men också till lite mer ”edge” i tillvaron. En helt vanlig måndag på jobbet.

Carina Nordborg, tfn 010-470 74 14 eller e-post: carina.nordborg@midroc.se Sandra von Lüders, tfn 010-470 74 09 eller e-post: sandra.von-luders@midroc.se Läs mer på: edgehyllie.se

Vill du lyfta ditt företag? För oss har bärkraften i din idé och företagets framtidspotential större betydelse än dina reala tillgångar. Vår roll är att ta lite större risk och denna risk kan vi ta eftersom vi har ett uppdrag av staten och regionen att gynna svensk tillväxt. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag.

Tveka inte att ta kontakt med oss: 0771-55 85 00 www.almi.se/skane


Annons

10

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

EXPERTPANEL – FRAMTIDENSSVERIGE.COM

Darja Smisovsky Verksamhetsansvarig IFS på Almi Företagspartner Skåne AV

André Johansson, VD/CEO Connect Sverige, Region Syd

Dan Samuelsson VD Wikan Personal

Mikael Stamming Utvecklingsdirektör Region Skåne

Hur kan Öresundsregionen bli en mer innovativ region?

Hur ser nyföretagandet ut i Öresundsregionen?

Regionen har en stor andel högutbildade. Finns den spetskompetens som företagen behöver?

Hur kan Öresundsregionen bli en mer innovativ region?

– Vad krävs? Vision och tydligt mål, stark vilja att nå målet, kraftsamling av de aktörer som utgör benstommen i innovationssystemet: näringslivet, universitet och högskolor samt offentliga aktörer, effektivt och engagerat stödsystem var Almi Skåne är en viktig partner och sist dock inte minst – delaktighet! Alla ska vara med, alla ska känna sig delaktiga, det ska inte finnas några hinder.

Vilka är de största utmaningarna för företagare i regionen?

– Att tänka stort, tillgång till kompetent arbetskraft samt förmågan att ta tillvara på den kompetens som finns i regionen, förmågan att utnyttja forskningsresultat, effektivt samarbete inom stödsystemet, tillgång till kapital, att ta bort fysiska hinder det vill säga infrastrukturförbättringar, öppenhet, förmågan att få inspiration från omvärlden, att stå sig i den internationella konkurrensen, hunger att bli bäst och viljan att skapa attraktiv region för alla.

På vilka sätt kan mångfald användas som konkurrensfördel?

– Mångfalden möjliggör vitalisering av näringslivet, öppnar för nya influenser, introducerar produkter och tjänster, öppnar nya marknader, skapar öppenhet och dynamik.

Vilka är regionens största styrkor, sett ut företagarperspektiv?

– Viljan att utvecklas, förmågan att omvandla motgång till framgång, kompetent arbetskraft, starka kluster, inkubatorer och andra kreativa mötesplatser och stödsystem som driver utvecklingen, eldsjälar, innovationsförmåga och öppenhet och tolerans.

– Det är starkt. Entreprenörerna har ett tydligt driv och de har blivit bättre på att mejsla fram lönsamma affärsmodeller med utgångspunkt i vad kunderna faktiskt är villiga att betala för

Går det att urskilja i vilken typ av branscher vi får se nya startupföretag?

– ICT, AI och cleantech. Nästan alltid med fokus på en skalbar affärsmodell eller global marknad.

Vilka är regionens styrkor och hur bidrar den till skånska entreprenörers konkurrenskraft? – Det finns ett växande samverkan där entreprenörer delar med sig av erfarenheter och kontakter. Regionen har en unik position och denna måste utvecklas med smarta verktyg och nätverk men framförallt måste vi bli bättre på att blicka och röra oss ut i världen för att bearbeta potentiella investerare.

– Ett bra exempel är Studybee som erbjuden en riktigt vass digital plattform för högstadie- och gymnasieskolor. Grundarna har en bakgrund från Sony Mobile och deltog i Sony Next Step när Sony förändrade omfattningen av sin verksamhet. Affärsutvecklingsstödet av Innovation Skåne, spetsade och stresstestade sitt koncept genom en Språngbräda® i Connects regi, och är en del av Mincs inkubatorprogram och pitchar för de affärsängelnätverk som till exempel Connect och Minc organiserar. Framgångsrika startups byggs av starka team där tjänsten utvecklas i nära relation med kunderna och andra intressenter.

– Vi som bemannings- och rekryteringsföretag jobbar med många olika företag och deras personalbehov. Vissa yrkeskategorier har vi svårt att hitta rätt kompetens till medan andra är lättare. Till exempel har vi många uppdrag inom ekonomi och försäljning där vi ofta får bra och kompetenta sökande till våra tjänster. Inom konstruktion, projektledning och IT är det svårare.

På vilka sätt kan mångfald användas som konkurrensfördel?

– Vi har en relativt hög andel av våra anställda som har en utländsk härkomst. Vi är vana att bedöma människor med olika bakgrund och jag upplever at vi är duktiga på att försöka se förbi de fördomar som ibland kan skymma sikten och göra att man missar rätt kandidat. Eftersom tjänsten vi säljer är kompetens förmedlar vi den gärna vidare, oavsett personers etniska bakgrund eller ålder. Uthyrning är en bra väg om arbetsgivaren känner sig osäker inför en anställning av en ny profil hos medarbetaren.

Vilka är regionens styrkor och hur påverkar den till skånska entreprenörers konkurrenskraft?

– Det är lätt att röra sig mellan städer och orter vilket gör att vi har ett stort möjligt urval av kompetenta människor att söka ur när vi ska hjälpa en kund med personal. Vidare är arbetsmarknaden i Öresund rätt så mångfacetterad och det ökar möjligheten för människor som vill flytta till regionen att hitta passande arbeten.

– OECD skrev 2012 att en av Skånes fördelar var ett bra innovationsklimat. Mycket av det har utvecklats sedan dess och det handlar om hur forskningen, näringslivet och det offentliga kan samverka och dessutom skapa samhandling. Samhandling är ju begreppet där alla parter är aktiva mot samma mål. Det skapar en gemensam innovationskultur.

Vilka är de största utmaningarna för företagare i regionen?

– Det är naturligtvis lite olika från bransch till bransch, från företag till företag. Det vi hör kan sammanfattas i kunskap, kapital och export.

Kompetensförsörjningen är en fokusfråga för många och det gäller olika typer av kompetenser. Som Regional Utvecklingsansvarig gör vi analyser över pensionsavgångar och hur det matchar mot de som är på väg att avlägga examina. Inom flera viktiga yrkesgrupper ser vi då att kompetensbristen tyvärr kan bli större. Detta är en utmaning.

Vilka är regionens största styrkor, sett ut företagarperspektiv?

– Det finns flera olika möjligheter. När Mercedes flyttar sitt Nordenkontor och BMW flyttar centrala lagerfunktioner till Skåne, så är en av orsakerna relativt lägre hyresnivå, jämfört med Köpenhamn och Stockholm. Det är möjligt att snabbt få till ett möte. Närheten till Nordens största flygplats – Kastrup – är också centralt för många internationellt verksamma företag.

Vi kan erbjuda lokaler med bra logistiklägen i hela skåne!

Kontakta: Ulrika Andersson 070-797 92 90

www.foretagshus.com

ulrika@foretagshus.com


DI1611

Detta är en oberoende VarumärkesBarometer från SveMa, Svenska Marknadsundersökningar AB

VarumärkesBarometern

Genomför undersökningen och registrera dig för att erhålla en lott värde 30Kr. Genomför VarumärkesBarometern på TellUsNow.com eller sänd in hela sidan till SveMa AB, 20537057, 416 00 Göteborg. Märk kuvertet FRISVAR och skicka in senast den 18 december 2016. Observera att det är dina spontana svar vi vill ha. Om du tycker att någon fråga inte berör dig eller är svår att besvara, gå vidare med nästa ruta. Du kan helt anonymt önska information från de deltagande företagen genom att markera i aktuell ruta. Alla svar behandlas konfidentiellt och inga personuppgifter lämnas ut. På TellUsNow.com kan du läsa mer om vinster, regler och tillvägagångssätt. Copyright © SveMa 2016. Allt material är skyddat av copyrightlagen och får ej kopieras eller användas utan upphovsmannens skriftliga tillstånd. Namn

Ålder

Adress Postnummer

¨ Man

¨ Kvinna

Inkomst

¨ Mindre än 400.000 kr

¨ 400.000 ‐ 600.000 kr

¨ Mer än 600.000 kr

Jag arbetar främst inom ¨ Administration ¨ IT/data

¨ Produktion ¨ Marknad/försäljning

¨ Inköp ¨ Annat

Jag arbetar främst i

¨ Företagsledning

¨ Mellanchefsposition

¨ Annan

Verkar inom sektor

¨ Offentlig ¨ Privat med 0‐19 anställda ¨ Privat med 20‐249 anställda ¨ Privat med mer än 250 anställda ¨ Vet ej

Var har du sett/kommit i kontakt med Systemtext? ¨ Sociala medier ¨ Printad media

¨ Hemsida ¨ Övrigt

I vilket media har du sett varumärket Caverion i?

¨ Digital press ¨ Övrigt

Ort

OBS! För att kunna erhålla eventuella premier uppge din e‐postadress

2

Omdöme: 1 Kvalitet 4 Bra sortiment 7 Trovärdig Besöker/använder: 1 Aldrig 4 Ofta

3

4

Har du sett varumärket tidigare? Ja

1

¨ Tidning ¨ Sociala medier

Var har du sett/kommit i kontakt med varumärket SäkerhetsBranschen? ¨ Webb ¨ Dagspress

E‐post 1

Jag är

2 Prisvärd 5 God service 8 Vet ej

3 Effektiv 6 Dålig service

2 Aldrig, men kan tänka mig 5 Alltid

Vilken bransch / typ av produkt / tjänst / budskap förknippar du varumärket med?

Omdöme

Besöker / använder

¨ Sociala medier ¨ Seminarie/evenemang

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

3 Ibland 6 Vet ej Önskar info från detta företag

Nej

2 3 4

5

6

5 6 7 8

7

8

9 10 11 12 13

9

10

14 15 16 17 18

11

12

19 20 21 22

13

14

23 24 25 26 27

15

16

28 29 30 31 32

17

18

33 34 35 Omdöme: 1 God kommunal service 2 Tillväxt 3 Trygghet 4 Kultur 5 God stads‐/utemiljö 6 Gott företagsklimat 7 Vet ej

19

20

Har du sett Besöker kommunens Vad associerar du kommunen med? Omdöme denna logotyp kommun tidigare?

36

Ja

Önskar info från denna kommun

Nej

37

Genomför undersökningen på

www.TellUsNow.com eller i din smartphone

Scanna in QR‐kod.

38 SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB Box 6107 400 60 GÖTEBORG

Denna annons är en träffsäker VarumärkesBarometer från SveMa AB SveMa har hjälpt svenskt näringsliv att hitta rätt sedan 1984 Vill du och ditt företag veta mer om denna VarumärkesBarometer? Kontakta fredrik.schantz@svema.se

Telefon 031 ‐ 750 87 00 www.svema.se info@svema.se


Annons

12

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

TRENDER – FRAMTIDENSSVERIGE.COM

ENTREPRENÖRSEXPANSIVT I HELA REGIONEN

Enligt Wikipedia är en affärsängel någon som satsar sina privata pengar och sitt intellektuella kapital i nystartade företag. Företagaren får då tillgång till kapital, erfarenheter och kontakter. Affärsängeln har ofta erfarenhet av att ha grundat, utvecklat och sålt bolag. Det stämmer på Hampus Jakobsson som startat två bolag och investerat i drygt 50. – För mig är det viktigaste i ett bolag att jag tror på idén och människorna bakom den. Jag tycker också att idén ska ha större påverkan än en vanlig enkel pryl för masskonsumtion. För att vara en bra entreprenör krävs det vissa egenskaper. Man ska vara målmedveten, driven, uthållig, lösningsorienterad, förstå värdet av andra människors kunnande och våga släppa kontrollen. – Som entreprenör kommer du att uppleva jobbiga perioder, du kommer att behöva tumma på dina principer och du måste kunna släppa kontrollen. Helt en-

affärskulturen, och i vanligt folks sinne. – Det har förändrats och till viss del är det högskolans förtjänst. I dag finns här människor med andra sätt att tänka och nu har Öresundsregionen stor tillgång till talang. I en stad med mycket ungdomar, och nya människor, möts man lättare över gränser och kan gnugga sina idéer mot andra. Jag väljer att sammanfatta det i tre ord: talang, tolerans och möten.

Foto: Alfred Beckman

Det finns tre fördelar med att vara entreprenör i Öresundsregionen. Här finns talanger, här är ganska billigt att leva och transportmöjligheterna är goda. Då blir det lättare att mötas, byta idéer och att skapa nytt. Det menar Hampus Jakobsson, investerare, entreprenör och affärsängel.

Fördelarna med att vara entreprenör i Öresundsregionen är att här finns talang, relativt billigt boende och bra kommunikationer, menar Hampus Jakobsson.

kelt bestämma dig för vad som är viktigast, att ha 100-procentig kontroll eller att nå målet. Öresundsregionen påverkas av

två länder. Det finns kulturella skillnader och olika syn på hur man bedriver företag och gör affärer mellan länderna, något som påverkar entreprenörerna här, eller? – Ja, det tror jag. Varje land och, för den delen också bransch, har sin dynamik och sina värderingar och sätt att göra saker på. Är man inom IT, spel eller arbetar med konsumtionsvaror så är och gör man på ett visst sätt. Sysslar du med att skapa läkemedel eller bygga telekomsystem blir det en annan dynamik.

I dag är man mer respekterad även om det inte är utan sina utmaningar.

”För mig är det viktigaste i ett bolag att jag tror på idén och människorna bakom den.”

Som att hitta kapital.

– I Sverige och även i Malmö kan det vara svårt att få investerare att satsa sina pengar i tidiga stadier och på projekt som har stora visioner. Det känns som att man är lite osäkra och inte är vana vid det sättet att tänka.

Sådant kan dock förändras.

Kanske har det att göra med

Malmö är ett exempel. Förr var det inte lätt att vara entreprenör i staden. 2001 när Hampus gav sig in i affärslivet och satsade på att bygga företag var det tyngre än vad han upplever att det är nu. – Då var en entreprenör en arbetslös som inte kunde få jobb.

kultur. Malmö är en handelsstad som blev en industri- och produktionsstad som nu har blivit en högskole-, och tjänstestad. En producerande industristad var man i över 100 år, vilket gör att vissa tankemönster, normer och värderingar sätter sig djupt i

Det är dessa tre ord som gör att Malmö och Öresundsregionen kommer att fortsätta utvecklas och skapa nya företag. Kanske också nya branscher som investerare vill satsa sina pengar i. Något som gynnare regionens entreprenörer. Hampus Jakobsson avslutar med ett tips. – En investerare är som en fästman/fästmö. Du måste kommunicera för att förhållandet ska hålla. Enligt Hampus Jakobsson behöver de vara involverade för att känna att de vet vad du håller på med. – Det finns flera skäl till det. Du kan behöva hjälp med olika saker, kontakter, kunnande och liknande. I något läge kommer du också att behöva mer pengar, vilket blir lättare att be om i fall ni har en bra relation. Text: Ulf Österlind

........ � (ri\\\·········.

. �. · · . . .....

.

.•..•

..... ..•.• .. .

....

Europaspåret, en fast förbindelse över Öresund, kan hantera alla slag av järnvägs­ transporter: godståg, höghastighetståg och regionaltåg. Detta är unikt. Den skapar också stora restidsvinster och avlastning i järnvägsnätet i Öresundsregionen. Några exempel på restider med Europaspåret:

Göteborg - Köpenhamn Helsingborg - Köpenhamn Lund - Köpenhamn Landskrona - Köpenhamn

2 h 30 min 25 min 30 min 14 min

Genom att Europaspåret hanterar gods ges ökade möjligheter för persontransporter på Öresundsbron. Läs mer på europasparet.se

.......

•••-tt,,••••

;.

.......... .....········•·\)\�

.......,�

... ..•. •. .

····· . . ·�

restid Stockholm - Köpenhamn 2h 30min•


HALMSTAD/GÖTEBORG

HELSINGØR

VÄXJÖ/KALMAR KRISTIANSTAD/ KARLSKRONA

HELSINGBORG

HÄSSLEHOLM

LANDSKRONA

KØ BE NH

LUND

AV

HOLBÆK

N H

ROSKILDE

NORDHAVN

MALMÖ C

NY ELLEBJERG CPH/KASTRUP

GSTED

YSTAD KØGE TRELLEBORG

Väx med oss

NÆSTVED

Är du uppdaterad om de nya möjligheterna i Landskrona? Landskrona är en stad i stark förändring. På ett fåtal år har flera omfattande nyckelförändringar initierats; kommunen är idag högintressant för pionjärer som tidigt kan se starka fördelar med att bo och/eller etablera företag i en vacker och snabbväxande del av regionen med överlägsna kommunikationer. Är du en av dem?

Boende

Företagande

3 nya havsnära bostadsområden du måste se PLANERAS: TÅGTUNNEL TILL KÖPENHAMN

Tema: Skola

Stora satsningar Stark betygsutveckling Engelska skolan etableras

ASSA ABLOY | ALFDEX | NINJAS IN PYJAMAS

Därför har framgångsrika företag valt Landskrona

FILM

5 starka skäl att etablera företaget i Landskrona Landskrona – Bäst i Sverige på tele- och IT-nät.

Läs på vår kampanjsite, besök landskrona.se/openforbusiness


Annons

14

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ÖVERSIKT – FRAMTIDENSSVERIGE.COM

COPENHAGEN CAPACITY VÄGLEDER FÖRETAG TILL ETABLERING I KÖPENHAMNSREGIONEN Köpenhamnsregionen är en het tillväxtregion där smart stadsutveckling, miljöoch energiteknik, medicinteknik och läkemedel, IT, logistik och livsmedelsindustrin är några exempel på expansiva branscher. Copenhagen Capacity är en organisation som hjälper företag inför, under och efter att de etablerat sig i Köpenhamnsområdet. – Vi arbetar med att hjälpa utländska

VÄRLDENS MEST ATTRAKTIVA MEGAREGION? Åtta av Skandinaviens drygt 19,5 miljoner invånare bor i den geografiska korridoren Oslo-Göteborg-Malmö/Köpenhamn. Rätt infrastrukturella förutsättningar som möjliggör smidiga resor mellan de tre storstäderna är en förutsättning för att Skandinavien på allvar ska kunna konkurrera med andra europeiska storstadsområden. Därför har visionen om Scandinavian 8 million city formulerats. Inom ramen för det strategiska utveck-

lingsprojektet Scandinavian 8 Million City har representanter från de tre storstadsregionerna Köpenhamn, Göteborg och Oslo samverkat för att förverkliga visionen om en sammanlänkad Skandinavisk storstadsregion. En förutsättning för att the Scandinavian 8 Million City ska förverkligas är en ny, modern och snabb järnvägsförbindelse på sträckan Oslo, Göteborg och Malmö/Köpenhamn. Attraktiva höghastighetsförbindelser som dels innefattar en dubbelspårsutbyggnad längs med hela sträckan och dels en helt ny höghastighetsbana länkar samman tre av Skandinaviens främsta metropoler och skapar en grogrund för samarbetsarenor inom exempelvis näringsliv, kultur och utbildning. – Den stora utmaningen ligger i att politiker bör komplettera en nationell infrastrukturpolitik med en gemensam skandinavisk järnvägsstrategi, där man bland annat behöver enas om gemensamma hastighetsgränser och hur utbyggnaden ska organiseras, säger Floire Nathanael Daub, tidigare projektledare för The Scandinavian 8 Million City, det skandinaviska samverkansprojekt som avslutades hösten 2014.

Visionen för The Scandinavian 8 Million

City lever dock i allra högsta grad vidare. Kärnan i visionen är att Oslo och Öresundsregionen ska vara sammanlänkade med höghastighetståg år 2025. Då har åtta timmars restid reducerats till 140 minuter och Oslo-Göteborg-Köpenhamn har förvandlats till en av världens mest attraktiva megaregioner. När det blir enkelt, snabbt och smidigt att resa mellan städerna blir det möjligt att ta morgontåget från Oslo till ett möte i Köpenhamn och vara tillbaks i Oslo redan på eftermiddagen. – Även om samverkansprojektet mellan Norge, Sverige och Danmark har avslutats så är Scandinavian 8 million city fortfarande lika aktuell. Vår gemensamma vision har väckt mycket intresse och även om det ännu inte finns några politiska beslut kring projektet så jobbar vi vidare för att visionen ska förverkligas. Visionen, att uppgradera dagens Intercityförbindelse till dubbelspår samt att komplettera med en höghastighetsjärnväg, bidrog till att på allvar sätta frågan på den politiska agendan i både Norge, Sverige och Danmark, säger Madeleine Johansson på Business Region Göteborg, som varit svensk representant för Scandinavian 8 million city. Text: Annika Wihlborg

FAKTA Höghastighetsförbindelser gör att regionen Köpenhamn-Oslo-Göteborg i större utsträckning betraktas som en samlad region, även om varje stad förstås behåller sin unika karaktär och identitet. En skandinavisk region som attraherar internationella företag och investeringar kan bli verklighet, vilket skapar nya möjligheter för såväl näringslivet som turismen.

investerare och företag att identifiera affärsmöjligheter och etablera sig i Köpenhamnsregionen. Våra affärsutvecklingskonsulter kan bland annat erbjuda kostnadsfri introduktion till kvalificerad rådgivning som hjälper företag och investerare att kartlägga marknadspotentialen för sin produkt eller tjänst samt att kartlägga potentiella kundsegment, konkurrenter och leverantörer. Vi hjälper till med alltifrån att rekrytera till att hitta en lämplig lokal i samband med etableringsfasen och fungerar som en resurs för företagens fortsatta tillväxt när de väl etablerat sig i regionen, säger Marianna Lubanski, investeringschef på Copenhagen Capacity, som i huvudsak finansieras av offentliga medel via Region Hovedstaden. – Nivåerna för löner och sociala avgifter tillsammans är lägre i Danmark än i många andra europeiska länder. Lönekostnaderna, hyresnivåerna för kontorslokaler samt kostnaderna för sociala avgifter är mellan 15 och 20 procent lägre i Köpenhamn än i exempelvis Stockholm. Ytterligare ett argument som talar till Köpenhamnsregionens fördel är det faktum att Skandinaviens mest omfattande rekryteringsbas av högkvalificerade och välutbildade forskare finns i vår region, säger Marianna Lubanski. Danmark är också internationellt känt för sin omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet, inte minst inom ICT, grön teknik och lösningar för framtidens smarta städer. Livskvaliteten i Köpenhamn, som 2013 och 2014 utsågs

till World’s Most Liveable City av det internationella magasinet Monocle, bidrar också till regionens attraktionskraft. Närheten till bland annat Tyskland gör även att många företag betraktar Köpenhamn som en länk till marknaderna på den europeiska kontinenten. 2015 hjälpte Copenhagen Capacity ett trettiotal internationella företag att etablera sig på den danska marknaden. Många av de nya företagen är verksamma inom ICT, Life Science eller Cleantech. – Vi bedriver ett nära samarbete med vår skånska motsvarighet, Invest in Skåne. Tillsammans verkar vi för att stärka vår regions position bland internationella företag. Vi samverkar bland annat genom Life Science satsningen Medicon Valley, med etableringar kring forskningsanläggningen ESS i Lund och via projektet Lighting Metropolis, som består av ett tjugotal konkreta demonstrationsmiljöer där projektpartners kan visa hur ljus i praktiken bidrar till ökad trygghet, tillgänglighet, hälsa och utbildning, säger Marianna Lubanski. Köpenhamnsregionens kunskapsinten-

sitet nära samverkan med akademin attraherar allt fler globala ICT-företag. Ett sådant exempel är det kinesiska konsumentelektronikföretaget GoerTek som valde att etablera sitt första europeiska kontor i Köpenhamn. Marianna Lubanski nämner även Canons förvärv av svenska Axis och danska Milestone som ett framgångsexempel. Sedan förvärven har Canon valt att investera flera miljarder i regionen. Ytterligare ett exempel är Cisco, som valde att etablera ett av sina tio globala ”Living labs” i just Köpenhamn. Text: Annika Wihlborg

FAKTA I Köpenhamnsregionen finns inte mindre än 12 000 forskare, 15 science parks och 14 universitet, vilket innebär att Köpenhamnsregionen är en av Skandinaviens mest kunskapsintensiva forskningsoch affärsmiljöer.


Foto: Felix Gerlach

VI VÄXER TILLSAMMANS MED ÖRESUND

Södra station vid knutpunkten i Helsingborg

tengbom.se

Mötesplats: Malmö Arena! Malmö Arena och Malmö Arena Hotel är sammanhängande anläggningar som erbjuder perfekta lösningar för den mindre konferensen men också för den större kongressen, bolagsstämman, personalmötet, kick-off, utställningar m.m. Våra loger rymmer det mindre mötet från 5 personer och uppåt medan arenarummet blir platsen för det större mötet. Vägg i vägg med arenan finns Malmö Arena Hotel med 295 rum, utsökta mötes- & konferensrum, restaurang och skybar som ger er hela upplevelsen under ett tak. Inom korta avstånd finns dessutom resten av Malmös 5 000 hotellrum. Vår specialitet är att hantera olikheterna mellan små och stora möten. Restaurangerna drivs i egen regi för optimal leverans av kringarrangemang. Med en blandning av kapacitet, kvalitet, service och fantastiska möjligheter skapar vi helhetsupplevelser och prisvärda, anpassade koncept. Vi är placerade mitt emellan 2 flygplatser, Köpenhamn och Malmö, vilket innebär korta resvägar på mellan 12 och 20 minuter. Vi har dessutom en egen tågstation där både när- och fjärrtåg stannar – så tillgängligheten är oslagbar. Välkommen till oss!

I samarbete med:

malmoarena.com


Annons

16

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

PROFIL – FRAMTIDENSSVERIGE.COM

EN FRAMGÅNGSSAGA FRÅN ÄNGELHOLM Det började som en pojkdröm. I dag är Koenigsegg ett av världens främsta supersportbilsmärken. Dessutom har företaget kommit att sätta lilla Ängelholm i nordvästra Skåne på kartan på riktigt.

För grundaren Christian von Koenigsegg var det från början en fråga om att helt enkelt se om hans idéer kunde förverkligas. – Jag ville bevisa för mig själv och alla andra att jag kunde bygga en sportbil. Det var också intressant att se om någon faktiskt också ville köpa den. Det var det som var utgångspunkten, säger han.

en framgångssaga. Biltillverkaren som har sin verksamhet i Valhall Park i Ängelholm, området som tidigare var flygflottiljen F10, har över 80 anställda och kunder i hela världen. – Jag har samma drivkrafter i dag men nu handlar det mer om att med stora insatser hela tiden höja ribban och nivån för att inte släppa efter. Det går inte att bara

”Koenigsegg var egentligen motsatsen till en affärsidé. Det fanns knappast någon marknad för en svensktillverkad supersportbil när jag började köra igång.” – Koenigsegg var egentligen mot-

satsen till en affärsidé. Det fanns knappast någon marknad för en svensktillverkad supersportbil när jag började köra igång. I dag är det svårt att beskriva Koenigsegg som något annat än

surfa fram och hoppas att vågen håller i sig. Att det var just i Ängelholm som

Christan von Koenigsegg valde att starta företaget i beror på flera olika anledningar. – När jag växte upp var jag ofta

i Förslöv på Bjärehalvön eftersom mina föräldrar hade sommarhus där. På så sätt hade jag en god kännedom om bygden. Efter att jag startade min verksamhet i Blekinge 1997 kom jag till en punkt då jag behövde större lokaler. Då började jag helt enkelt titta runt efter andra platser som skulle kunna vara lämpliga. – Det var viktigt att vara kvar i södra Sverige eftersom det är närmre marknaden i Europa, i synnerhet England och Tyskland. Jag var också angelägen om att hitta en plats med lite snö, tillgång till bra öppna vägar och inte så mycket storstadstrafik. Han drog sig då till minnes gården Diligensen i Margretetorp på Hallandsåsen, ett ställe han ofta åkt förbi när han var i mopedåldern. Här utvecklades Koenigseggbilarna fram till att lokalerna totalförstördes i en brand 2003. Det ledde till flytten till F10-området där man är kvar än i dag. – Att vi är så nära flygplatsen betyder mycket. Dels för våra kunder som enkelt kan ta sig hit,

och dels för att vi kan använda de gamla landningsbanorna till testkörningar, säger Christian von Koenigsegg. Vad har varit den stora utmaning-

en under resans gång? – Den frågan får jag ofta och det är omöjligt att peka på en enda sak. Det har ju hela tiden funnits små och stora hinder; allt från klara av krockprover och alla typer av kvalitetssäkringar. Allt har dessutom genomförts med väldigt lite folk. Många moment har i princip varit omöjliga att genomföra på pappret. På så sätt kan man säga att det är själva helheten som har varit utmaningen. Är Ängelholm en bra kommun för entreprenörer? – Ja det är det nog men samtidigt så jobbar vi inte särskilt mycket med lokala kunder. Vi har hela världen som spelfält och dessutom kommer många av våra anställda från andra länder. Jag upplever dock Ängelholm som företagarvänligt och här finns

tillgång till goda förbindelser, säger Christian von Koenigsegg. För närvarande är det Koenigseggs nya modell Regera som fokus ligger på, en ”luxury megacar” som också är biltillverkarens första super-laddhybrid. – Jag har alltid varit fascinerad av elbilar samtidigt som jag alltid haft ett stort teknikintresse. Frågan för mig var hur man skulle kunna komma bort från växellådan, som jag upplever som en ganska omodern lösning, utan att för den sakens skull kompromissa med bilens funktion och prestanda. Efter en tids klurande hittade vi en lösning och sedan dess har vi kört på. Produktionen började förrförra sommaren. – Jag är fortfarande hands on ut-

vecklingen av våra bilar samtidigt som vi har över 25 ingenjörer som jobbar med bilarnas alla aspekter. Jag ger mycket input och idéer men framför allt så är vi ett team som jobbar tillsammans. Text: Johan Müller-Hansen

16-0157 Annons 1-3-sida_Layout 1 2016-11-24 14:32 Sida 1

Heltäckande hållbarhet För oss handlar hållbarhet om att ta hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i hamnverksamheten – samtidigt! Genom detta helhetstänkande blir hållbarhet något som både minskar vår miljöpåverkan och stärker vår konkurrenskraft. Helheten gör det även lättare att länka hamnens och stadens verksamheter till varandra. På så sätt bidrar vi till en mer hållbar stadsutveckling.

Besök www.cmport.com/corporate/environment för mer information. Containervej 9, Box 900, DK-2150 Nordhavn, Köpenhamn, Danmark Tel +45 35 46 11 11, Fax +45 35 46 11 64 Terminalgatan 18, Box 566, SE-201 25 Malmö, Sverige Tel +46 (0) 40 680 41 00, Fax +46 (0) 40 18 05 01 E-mail: cmport@cmport.com

www.cmport.com


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Foto: Courtesy of Koenigsegg

FRAMTIDENSSVERIGE.COM 17

VIVA ESPAÑA!

Livskvalitet, klimatet och smidiga flygförbindelser, det är några av förklaringarna till varför vi väljer att köpa bostad i Spanien. – Vår starkaste kundgrupp är Skandinaver, säger Björn Månsson, Market Manager för Skandinavien hos den spanska fastighetsutvecklaren TM Real Estate Group, som är specialiserade på semesterbostäder vid den spanska Medelhavskusten samt i Mexiko och Brasilien. Vilken typ av semesterbostäder är det vi letar efter? – Många av svenskarna vill ha radhus eller lägenhet med stor terrass. I jämförelse med andra kundgrupper så är de inte så känsliga för avstånd till havet. Det viktigaste är att du hittar ett område där du känner att du kan trivas. Åk ner och titta på olika områden, kanske provbo på olika ställen innan du bestämmer dig och köper, säger Björn Månsson.

FAKTA

Christian von Koenigsegg Yrke: Entreprenör och biltillverkare som utvecklat supersportbilsmärket Koenigsegg från pojkdröm till verklighet. Bor: Ängelholm, där också fabriken ligger på den nu nedlagda flygflottiljen F-10:s område.

Vem är det som köper semesterbostad i Spanien? Traditionellt har det varit 55+ som köpt bostad här men idag ser vi allt fler 70-talister som lockas av semesterbostad för hela familjen i solsäkra områden.

Klövern växer med 28 fastigheter i Malmö och Lund Nytillskottet innebär 21 fastigheter i Malmö och 7 fastigheter i Lund. Klövern tillträder fastigheterna den 1 december 2016. Förvärvet innebär en ökning med drygt 50 procent av Klöverns bestånd i Malmö och mer än en fördubbling i Lund.

Förvärvet gör Klövern till en betydligt starkare och mer konkurrenskraftig aktör på Öresunds fastighetsmarknad, med större möjlighet att erbjuda både nya och befintliga hyresgäster ett större utbud av lokaler.

Vi skapar era framtida lokaler

Tel 040–607 48 00 | malmo@klovern.se


Annons

18

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FRAMTID – FRAMTIDENSSVERIGE.COM

FASTIGHET MED HÄLSOFOKUS Nästa år påbörjas bygget av Nordens första hälsocertifierade hus. Kontorsbyggnaden Eminent, med nära 8 000 kvm kontorsyta, blir ett innovativt tillskott till den dynamiska Malmöstadsdelen Hyllie. Byggnaden kommer certifieras enligt den nya standarden Well. Bakom satsningen står fastighetsbolaget Castellum. Vad innebär då en Well-certifiering? Caroline Fredberg, marknadschef på Castellum i Öresund, förklarar.

– Well är en byggstandard som tar hänsyn till människors hälsa och välbefinnande. I bygget utgår vi från sju hälsorelaterade områden; luft, vatten, ljus, ljud, kost, motion och välbefinnande. Tanken är att vi så att säga bygger in dessa i väggarna, säger hon. Hälsofokus kommer märkas på många olika sätt i fastigheten, med allt från nyttig mat i bottenvåningens bistro och en inbjudande trappa som uppmuntrar hyresgästerna att välja bort hissen till dygnsrytmsbaserad belysning som förbättrar sömnkvaliteten.

– Vi kommer också ha en ventilation som är 30 procent bättre än de högsta kraven, och när det gäller temperaturen är målet att nio av tio ska uppge att de är nöjda. Detta är exempel på krav i Well-certifieringen. – Bottenvåningen blir en allmän och gemensam yta som kommer att glöda av aktivitet. Det ska vara en naturlig mötesplats för såväl hyresgäster som för deras kunder, gäster, familj och vänner. Här kommer också finnas så kallade “coffice”-ytor som småföretagare kan hyra. Caroline Fredberg märker att intresset för den nya kontorsbyggnaden är stort. – Det är många företag som är väldigt måna om sin personals välbefinnande och genom att hyra kontor i Eminent kan man underlätta hälso- och friskvårdssatsningar, säger hon.

VÅRDHOTELL I UNDERBARA YSTAD Familjeföretaget Enrax Fastighet startade 2000 och har i dag ett bestånd av cirka 17 500 kvadratmeter uthyrbar yta i Ystad och de fortsätter att växa med det gamla sockerbruksområdet på cirka 4 000 kvadratmeter där de planerar för handel, kontor och centrumnära verksamheter. I östra Ystad växer en ny stadsdel fram, där det tidigare varit industrimark byggs det nu bostäder, skola och serviceinriktad verksamhet. Här har Enrax i nybyggda lokaler skapat Vårdhotellet. – I våra lokaler i kvarteret som går under namnet Hälsans hus, finns sedan 2012 öppen psykiatrimottagning, gym och rehabcenter och hörselmottagning. Ur idén om att samla vård och friskvård på ett samma ställe föddes vårt Vårdhotell, säger Sofia Lindborg, VD Enrax Fastighet. Här kan vårdgivare hyra den yta som krävs för den verksamhet man bedriver. Ni startade med ett våningsplan och utökar nu, vilka verksamheter finns på plats i dag?

– Här finns bland annat tandreglering, hjärtklinik, och medicinsk fotvård. Senaste tillskottet är den tandklinik som flyttat in i vårt nyöppnade våningsplan. Tänkbara komplement skulle kunna vara psykolog, terapeuter med olika inriktningar, företagshälsovård, naprapat, osteopat, mödravård, ögonklinik och säkert mycket annat som jag inte kommer på just nu. Drömmen vore en vårdcentral i bottenplanet, säger Sofia Lindborg.

NORRA LUND VÄXER MED GRÖNA NÖBBELÖV Här bygger Stena Fastigheter totalt 120 nya bostäder vid torget i Nöbbelövs centrum. I dialog med de boende i området så har ni också rustat upp bland annat torgmiljön. Hur fungerade boendedialogen? – Vi inledde den för två år sedan och samlade alla i området till ett antal möten och vi fick in över 100 idéer om allt från ny sophantering till förslag om planteringar och lekplats, berättar Ola Svensson, fastighetschef på Stena.

Ni har fokus på energi- och miljöfrågor, era fastigheter är klassad enligt Miljöbyggnad Silver och ni tar social hänsyn i era upphandlingar, vad innebär det till exempel? – Vi äger på lång sikt och vill där vi kan bland annat kunna bidra med att skapa lokala jobb. De som bygger åt oss ska också erbjuda lärlingsplats åt någon som bor i området där vi bygger. I Nöbbelöv har det gått riktigt bra och lärlingen har i dag fått fast anställning.

Har ni ytterligare projekt på gång i Nöbbelöv?

– Vi skulle gärna bygga mer i Lund och vi vill gärna vara med och förtäta Nöbbelöv ytterligare. Det är ett riktigt attraktivt område. Ett boende som kombinerar stadens bekvämligheter, närhet till naturen och goda kommunikationer.

LOGISTISKT DRÖMLÄGE Trenden är tydlig. Logistikbranschen vill ha flexibla lösningar. Det vet man på Skanska, som nu påbörjar bygget av ännu ett Kubiklager. Denna gång i Norra hamnen i Malmö. Totalt blir här 19 500 kvadratmeter yta med tolv meters takhöjd. – Den stora fördelen med Kubiklagret är att det är utgår från kundens behov. Vi kan erbjuda lagerutrymme från 2 500 kvadratmeter och uppåt, samtidigt som vi kan erbjuda avtal från tre år, säger Johan Hedve på Skanska. Byggnaden är designad med flexibilitet som ledord.

– Huset går till exempel att dela av var sjunde meter vilket gör att kunden kan få en lokalstorlek som väl matchar dennes behov. I grundutförande har vi ett dockningshus per tusen kvadratmeter men det kan enkelt bli fler, om våra kunder önskar det. Självklart har vi ESFR-sprinkler eftersom det är en förutsättning för de myndighetskrav som ställs på en modern flexibel logistikbyggnad. Golvens bärighet på fyra ton/ kvadratmeter gör att byggnadens effektivitet tillfullo kan utnyttjas. Kort sagt så kan vi möta de mest skiftande krav våra framtida kunder kan komma att ställa. Läget i Norra hamnen är en annan fördel.

– Vårt nya lager i Malmö Industrial Park ligger där de tre stora fraktsätten möts. Tåget angör precis intill fastigheten. Båt via den uppgraderade hamnen och med den nya trafikplats Spillepengen är det lätt för lastbil att komma till. Dessutom har vi nära till Kastrup vilket gör platsen väldigt unik. I vår bransch brukar man säga att läget är allt. I det här projektet kombinerar vi ett ypperligt läge med en modern och flexibel produkt i form av Kubiklagret.

TRE RÄTT ÄR ALLT SOM BEHÖVS: Skanskas nya Kubiklager står färdigt RÄTT LOKAL, I RÄTT MILJÖ, TILL RÄTT H sommaren 2017.

För att utvecklas och trivas med sin verksamhet är valet av lokaler och etablering ett mindre fastighetsbolag så finns ett stort engagemang att hitta den bästa lösnin VARIANT Fastighets AB äger och förvaltar kommersiella fastigheter för lättare in attraktiva företagsområden som Fosie industriområde, Elisedals Företagsområde

TRE RÄTT ÄR ALLT SOM BEHÖVS: RÄTT LOKAL, I RÄTT MILJÖ, TILL RÄTT HYRESGÄST

www.variant.nu

Tel: 040-21 41 40


PÅ GÅNG INOM HSB MALMÖ

VÄLJ RÄTT, VÄLJ NYTT! ÄR DU SUGEN PÅ ATT BO I EN NYPRODUCERAD LÄGENHET? Surfa in på hsb.se och klicka på Sök boende och lämna in din intresseanmälan! Är du bosparare förbättrar du dina chanser rejält! Börja bospara idag på hsb.se. info.malmo@hsb.se • 010-442 30 00

Bo i Hököpinge Låghusidyll i rofylld, grön omgiving med närhet till Vellinge, Malmö och Köpenhamn. Rymliga lägenheter med fint ljusinsläpp och uteplats eller balkong. hsbbruksparken.se

HSB Brf Sportsbyn i Hyllie Miljöriktigt och yteffektivt boende intill Malmös största utvecklingsområde för service, nöjen och bostäder. Västerut, med Kastrup som närmaste tågstation, ligger resten av världen. hsbsportsbyn.se

Hyreslägenheter på Limhamn 32 moderna och miljöklassade hyreslägenheter – granne med storslagna Limhamns kalkbrott och en både unik och naturskön omgivning.

NÄRA TILL ALLT! Landsverksområdet i Landskrona hamn ligger strategiskt placerat för logistikverksamhet med närhet till E4/E6 samt flygplatser och hamnar. Nu finns möjlighet att skräddarsy ett logistikcentrum efter dina behov. Med lokalyta på upp till 5 000 kvm, kontorsyta upp till ca 1 000 kvm samt stora markytor är detta ett unikt tillfälle mitt i Öresundsregionen. Kontakta oss för att diskutera lösningen på ert lokalbehov! Helena Larsson 073-157 23 79 helena.larsson@skogs.se www.landsverk.se www.skogs.se


Annons

20

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

MÖJLIGHETER – FRAMTIDENSSVERIGE.COM

Anders Jarl, VD Wihlborgs Fastigheter.

WIHLBORGS FASTIGHETER VILL STÄRKA SIN POSITION I HELA ÖRESUNDSREGIONEN

Som VD för den kommersiella fastighetsmarknadens största aktör i den svenska delen av Öresundsregionen är Anders Jarl förstås både stolt över och engagerad i regionens entreprenörsanda och tillväxt. Wihlborgs har även ambitioner att stärka sin position på den danska sidan om sundet. I december 2015 förvärvade de exempelvis 50 000 kvadratmeter kontorsyta i Glostrup och 60 000 i Høje-Taastrup i västra Köpenhamn. Wihlborgs Fastigheter fokuserar på

kommersiella fastigheter i Öresundsregionen, med fastighetsbestånd i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I de tre skånska städerna är Wihlborgs marknadsledare. I december 2015 genomförde

Wihlborgs ett större förvärv i Köpenhamn då de köpte två fastigheter i Glostrup och Høje-Taastrup. Förvärvet omfattar en yta på 110 000 kvadratmeter med Danske Bank som hyresgäst. Förvärven innebar att Wihlborgs fastighetsbestånd i Köpenhamn ökade med nästan två tredjedelar. Sedan tidigare har Wihlborgs ett fastighetsbestånd om 174 000 kvadratmeter i Köpenhamn, i stadsdelarna Herlev och Ballerup. – Förvärven ger oss en kritisk massa på två nya delmarknader i Köpenhamn som båda har utmärkta kommunikationslägen. Det ger oss också en utmärkt bas för vår fortsatta expansion

i Köpenhamnsområdet. Vi har stärkt vår närvaro i västra delen av Köpenhamn. Både Glostrup och Høje-Taastrup är intressanta delmarknader som vi vill bygga vidare på, säger Anders Jarl.

”Det är spännande att leva och verka i Öresundsregionen, med marknader från två länder som tillsammans utgör en internationellt intressant storstadsregion.” Han anser att den danska markna-

den i allmänhet och Köpenhamn i synnerhet, har en intressant marknadspotential, även om marknaden har genomgått ett antal tuffa år. Det innebär bland annat att hyresnivåerna är fortsatt låga. Även om Köpenhamnsregionen har en omfattande potential är Wihlborgs försiktiga i sina satsningar, inte minst med tanke

på att det förmodligen dröjer ett par år innan hyresnivåerna ökar i Danmark. – Det är spännande att leva och verka i Öresundsregionen, med marknader från två länder som tillsammans utgör en internationellt intressant storstadsregion. Samtidigt finns en jättepotential i att öka samverkan över landsgränserna, säger Anders Jarl. Han drar paralleller till andra

storstadsregioner i Europa och världen som fått ordentlig fart på tillväxttakten sedan de börjat agera som en samlad region. En faktor som komplicerar saker och ting i Öresundsregionen är förstås att regionen sträcker sig över två länder vars affärskultur, näringslivsstruktur och skattesystem skiljer sig åt. – För att stärka den samlade kraften i Öresundsregionen krävs att vi tillsammans verkar för att undanröja hinder, exempelvis att sänkt avgift för att passera över Öresundsbron, överbryggar skillnaderna i ländernas skattesystem och på andra sätt gör det lättare att verka på båda sidorna om sundet. En av Öresundsregionens främsta tillgångar är den optimism och framtidstro som råder på båda sidorna om sundet. Öresundsregionen präglas i hög grad av en entreprenörsanda och ett gott självförtroende som är viktiga verktyg för att i framtiden kunna nyttja regionens fulla potential, säger Anders Jarl.

”En drivkraft för mig att bidra till den initiativkraft som finns i regionen genom att stötta våra kunder till framgång och tillväxt med ändamålsenliga lokaler som anpassats utifrån deras förutsättningar.” Han fyller 60 i vår och har varit

verksam i bygg- och fastighetssektorn under hela sin karriär. Efter examen från civilingenjörsutbildningen med inriktning mot väg och vatten började Anders Jarl på Skanska, där han arbetade med byggprojekt. Därefter började han arbeta på SEB, där han var med och byggde upp den del av banken som så småningom avknoppades och lade grunden till fastighetsbolaget Diligentia. 2001 kom Anders Jarl till Wihlborgs Fastigheter, där han sedan 2004 är verkställande direktör.

– I början av min karriär var jag mest intresserad av att vara delaktig i byggprojekt, själva husbyggandet tilltalade mig. Min främsta drivkraft i dagsläget är snarare att planera hela stadsdelar genom att skapa en intressant mix av hyresgäster och verksamheter i de områden där vi äger fastigheter. Wihlborgs strategi är att äga många fastigheter i ett antal specifika områden. I Dockanområdet i Malmö äger och förvaltar vi exempelvis ett utbrett kluster av fastigheter. Det ger oss goda möjligheter att vara delaktiga i stadsplaneringen, säger Anders Jarl. – En grundläggande ambition för Wihlborgs Fastigheter är att med hjälp av vårt engagemang och våra fastigheter, skapa förutsättningar för näringslivet i Öresundsregionen att utvecklas i positiv riktning. En drivkraft för mig att bidra till den initiativkraft som finns i regionen genom att stötta våra kunder till framgång och tillväxt med ändamålsenliga lokaler som anpassats utifrån deras förutsättningar, säger Anders Jarl. Text: Annika Wihlborg

FAKTA Wihlborgs Fastigheter grundades i Malmö 1924 av byggmästare O P Wihlborg. Under åren växte verksamheten och omfattade så småningom även fastigheter i Stockholm, utöver dem kring Öresund. I samband med bolagets börsnotering 2005 fokuserade Wihlborgs fastigheter sitt bestånd till kommersiella fastigheter i Öresundsregionen.

Shopping mitt i Malmö OIL & VINEGAR I M-STORE I NR 19+ I MASAI I BY MALENE BIRGER I HOLY GREENS I PB CHOKOLADE SIR OF SWEDEN I ABCD I HUKE I FAVORITE ROAST FAIR TRADE COFFEE I STADIUM Butiker, kontor och media i korsningen Södergatan/Baltzarsgatan.


A L F R E D E N H E LT N Y S I D A AV S O R G E N F R I Välkommen till nya Sorgenfri. Alfreds hus är en mötesplats där öppna sinnen möter en urban kultur som växer fram ur Sorgenfris brokiga bakgrund. Skapa ditt eget färgstarka boende i en stadsdel vars framtid sjuder av kreativitet, kultur och skapandekraft. Alfreds hus är vårt bidrag till utvecklingen av Malmös nya stadsdel Sorgenfri. Vi berättar gärna mer om den fina arkitekturen, takterrassen och de härliga balkongerna för dig. Välkommen in till Bjurfors kontor på Hallenborgsgatan 1. Läs mer om Alfredshus på www.alfredshus.se Prisexempel: 1,5 rok 44 m2 Avg 2 500 kr/mån Insats 1 400 000 kr 3-4 rok 79 m2 Avg 4 075 kr/mån Insats 2 730 000 kr

040-608 30 00

www.hokerumbygg.se


Annons

Foto: Peter Westrup

ANALYS – FRAMTIDENSSVERIGE.COM

Foto: Peter Westrup

22

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Anders Jarl, VD Wihlborgs, Nicholas Hörlin, kontorschef Tengbom Öresund och Thomas Bråhagen, regionchef Wihlborgs. 

VINNANDE ARKITEKTUR I HELSINGBORG

Svensk arkitektur är internationellt förknippat med harmoniska, funktionella och gröna byggnader. Den adderar värden och skapar identitet och utvecklar Öresundsregionens attraktionskraft. Arkitektfirman Tengbom är nyligen hemkomna från Berlin som finalister på världens största arkitekturtävling WAF, World Architecture Festival, där de uppmärksammats för gestaltningen av nya landmärket resehubben Södra entrén i Helsingborg och den Tillfälliga Saluhallen på Östermalmstorg i Stockholm.

Tävlingen som också är omtalad som VM i arkitektur är viktig då den ger internationell uppmärksamhet. Tengbom, med 570 anställda och av Fast Company i år utsett till det fjärde mest innovativa arkitektkontoret i världen var i år finalister i tävlingen. – Denna och andra tävlingar är viktiga för varumärkesbyggandet och ger profilerade projekt, säger Nicholas Hörlin, kontorschef för Tengbom Öresund.

”Denna och andra tävlingar är viktiga för varumärkesbyggandet.”

Tengbom satsar nu på att växa i Öresundsregionen och sitter i nya egenritade kontor i både Malmö och Helsingborg. – I expansiva Hyllie utvecklade vi en kontorsbyggnad till Midroc i kvarteret Hermod. Gestaltningsutmaningen var att skapa en övergång mellan den väldiga skalan i Hyllies ”anläggningar” och den kommande kvartersstaden med i huvudsak bostäder. Kontoret skor hörnet med tydligt artikulerade våningsplan i en uppglasad kub, som kopplas till två rejäla sidoskepp av tegel. Uppdelningen ger variation i gatumiljön och en fattbar, stark form i korsningen, säger Charlotte von Brömssen, ansvarig arkitekt på Tengbom.

Ny lokal? www.skanesund.se

I Helsingborg sitter Tengbom i Knutpunkten som de ritat på uppdrag av Wihlborgs. Intill ligger Resehubben Södra entrén. – Södra entrén svarar på ett antal problem som staden hade, bland annat ökad trafiksäkerhet för gående samt bättre flöden mellan stadens olika delar. Utöver detta har inramningen gett Helsingborg ett nytt landmärke, säger Patrik Ekenhill, ansvarig arkitekt på Tengbom. Ombyggnaden av Knutpunkten är

en del i den omfattande stadsutvecklingen som tillsammans med H+ kommer att ge staden en ny stark identitet. – När vi är med i tidiga skeden och naturligt får en helhetsvy över ett projekt har vi möjlighet att skapa arkitektur som förstärker upplevelsen. Vi lever i en tid då vi påverkas av de starka trenderna kring globalisering, urbanisering och digitaliseringen och då är det av yttersta vikt för människor, företag, städer och platser att utveckla attraktiva och hållbara miljöer för att attrahera ny

invånare som ställer nya krav på en mer dynamisk, inkluderande och kreativ miljö, säger Nicholas Hörlin.

”När vi är med i tidiga skeden och naturligt får en helhetsvy över ett projekt har vi möjlighet att skapa arkitektur som förstärker upplevelsen.” Arbetet med att placera nya kontorsplan i en påbyggnad av glas och metall, flytande över de ursprungliga byggnaderna blev klart i våras. Wihlborgs som äger och förvaltar fastigheten har också sitt Helsingborgskontor i byggnaden.

SKÅNESUND – Din lokalvärd i Öresundsregionen

– Vi började utreda hur vi skulle kunna förändra huskroppen inom detaljplanen 2013. Vi har sedan jobbat tillsammans från ax till limpa och det har fungerat fantastiskt bra, tack vare en mycket givande dialog med Tengbom genom hela processen, säger Leif Svensson, projektchef på Wihlborgs.

Flexibilitet har varit ledordet i utformningen av de nya kontorslokalerna. – Det var en sådan nöt som Patrik Ekenhill knäckte åt oss genom att föreslå ett centralt trapphus. Detta löste planen för de två stora våningsplanen 15 och 16 genom ett trapphus rakt ned i P-huset. Arkitekten har en problemlösande

roll i arbetet med hållbar stadsutveckling. – En av utmaningarna är att ta sig an komplexa miljöer och skapa mötesplatser och rum som fungerar både i dag och för lång tid framåt. Arkitektur som kan bidra till att förstärka och göra staden attraktiv, säger Nicholas Hörlin. Text: Jenny Nirfalk


ANNONS

Skanör Falsterbo – härligast i världen En plats för Dig nära Malmö, Lund och Köpenhamn! Företagsevent - möten på bästa möjliga sätt Våra hotell bjuder på många olika typer av upplevelser för Dig och/eller Ditt företag. Vår mat håller absolut högsta klass och lämnar ingen obemärkt. Boka ditt ”egna” hotell för konferensen på Sveriges härligaste ände.

Affärsresenären Kom bort från storstadens höga ljus och betong. Välkommen till vacker natur, god mat och härliga hotellrum. Här kan man vara.

Varmt välkommen med din bokning eller övriga förfrågningar på Tfn: 040-459100 eller maila oss på: info@skanorfalsterbo.com

HOTELL

GÄSSLINGEN

Skanörs Gästgifvaregård

Hotell Norregård

Hotell Spelabäcken

Falsterbo Strandbad Restaurang www.hotellgasslingen.com

www.skanorsgastis.com

www.norregard.com

www.spelabacken.se


Annons

24

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FÖRDJUPNING – FRAMTIDENSSVERIGE.COM

MALMÖBASERADE MILJARDFÖRETAGET E-handeln förväntas omsätta cirka 58,1 miljarder i år och en av grundpelarna för att utvecklingen ska fortsätta växa är logistiken.

der. I grunden har det handlat om att ha goda samarbetspartners och att vi skapat team där ”det går inte-frågorna” vänds till möjligheter i stället. Fungerar samspelet så går det fort, säger han.

Kläder och skor är fortsatt po-

pulärast på nätet under andra kvartalet i år stod den varugruppen för 36 procent av e-handeln, enligt siffror från HUI, Handelns utredningsinstitut.

Nu dokumenterar de allting som

händer i byggprocessen så att de inte behöver uppfinna hjulet på nytt utan kan kopiera upplägget, Göran Månsson räknar med att det här bara är början. – Vi tror att e-handeln kommer att explodera de närmaste åren och de olika aktörerna kommer att ha behov av att växa.

Ett bolag som i det närmaste

omärkligt sprängde miljardvallen förra året är Malmöbaserade e-handelsbolaget Boozt. De har flyttat till nya lokaler i Hyllie och det snabbväxande bolaget har vuxit ur sina lagerlokaler och flyttar till våren in i nya på 43 500 kvm i E-city i Ängelholm. – Boozt uppvaktade mig för fem år sedan och ville hyra cirka 400 kvm, jag kan ärligt säga att jag inte var så attraherad av det men eftersom vi hade 3PL-verksamhet (tredjepartsverksamhet) och det var inte så många kvadratmeter de ville ha så blev det att de flyttade in, säger Göran Månsson, VD Queenswall, ett dotterbolag i Catena. Det var början till ett riktigt gott

samarbete. – Det har gått i ett rasande tempo, från cirka 40 paket till cirka 15 000 paket om dagen. De

har slagit sina idéer om tillväxt med 100 procent varje år. Så som de växer är det inte omöjligt att de kan behöva ytterligare utrymme. Området med e-handelskluster och

logistikkoncept, E-city, kommer att täcka en yta av totalt 77 000 kvadratmeter och cirka 400 personer kommer att arbeta i området. Catena beräknar att den totala investeringen för området uppgår till drygt 500 miljoner kronor. Hela e-handelsklustrets byggnader kommer att miljö-

anpassas och certifieras genom Green Building. – Vi har investerat ytterligare 15 miljoner på ny teknik för uppvärmning vilket innebär att vi kommer att ha en beräknad energiuppvärmning på 13 eller max 15 kWh per kvadratmeter i jämförelse med Boverket som förespråkar 50 kWh, säger Göran Månsson. Det har gått fort att få projektet

på plats. – Jag hade fem år på mig, det har gått på ett år och fyra måna-

Han får stöd i tankarna om tillväxt av bland andra Carin Blom, detaljhandelsanalytiker på PostNord Sverige. Hon påpekar i HUIs ”E-barometer” att svenska företag inte bara konkurrerar med varandra utan verkar på en global marknad och allt fler utländska konsumenter handlar från svenska sajter. Enligt en kommande rapport från PostNord har uppskattningsvis 3,5 miljoner européer handlat på svenska sajter under det senaste året och den siffran, men hon, kommer sannolikt att fortsätta att öka framöver. Snabba, trygga och säkra leveranser är en av nycklarna i tillväxten. Text: Johan Müller-Hansen

KLIMATSMART I HAMNEN Som Sveriges största RoRohamn, och näst största godshamn, är Trelleborgs Hamn så klart måna om att också ha ett omfattande miljöarbete. Birgitta Larsson Lindersköld, miljö- och kvalitetsansvarig, menar att hamnens klimatsatsningar har varit mycket framgångsrika. – Vår verksamhet har ju en stor miljöpåverkan inbyggd i sig, men det innebär också att potentialen är stor för att skapa förbättringar, säger hon. Buller och utsläpp i luft är de två stora utmaningarna för hamnen, i synnerhet eftersom den ligger så nära Trelleborgs stadskärna. – Det är något vi jobbar väldigt aktivt med. Vissa saker kan vi påverka direkt, som val av egna fordon och så vidare men det stora biten handlar om hamnens indirekta klimatpåverkan, det vill säga den trafik som hamnen ger upphov till. Det är således till stor del en infrastrukturfråga och vi jobbar med att skapa förutsättningar för hållbara lösningar, till exempel genom att delta i olika EU-projekt. Vi jobbar också inom transportkedjan tillsammans med andra hamnar och med våra kunder. Trelleborgs hamn har påbörjat sin flytt för att hamnen ska kunna fortsätta utvecklas och samtidigt göra utrymme för den så kallade Sjöstaden. – I och med att vi skapar en ny hamn har vi möjlighet att redan från början bygga in rätt teknik, smartare logistik och styrning mot miljöanpassning, till exempel modern dagvattenrening. Med effektivare flöden får vi också stora klimatvinster. Målet är att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn – Till stor del skulle jag vilja säga att vi redan är där, säger Birgitta Larsson Lindersköld.

Om du och ditt företag investerar i vår verksamhet, investerar ni även i ungdomars framtid. Fler ungdomar kan få stärkt självkänsla och ökad studiemotivation. Fler ungdomar kan känna hopp om framtiden.

Läs mer om hur du och ditt företag kan engagera er på mentor.se/stod-oss


SMART LAGERFÖRVARING MED HISSAUTOMATER

Vill du spara tid, minska personalkostnaderna och öka plockhastigheten? Med hissautomater från Weland Lagersystem är det möjligt. Vi kundanpassar alla hissautomater och hjälper er att välja modell utifrån lokalens förutsättningar och er verksamhet.

Anderstorpsvägen 24 SE-332 36 Gislaved Telefon: 0371-52 30 40 Fax: 0371-328 85 E-post: info@welandlagersystem.se Webbsida: www.welandlagersystem.se


Annons

26

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

MÖJLIGHETER – FRAMTIDENSSVERIGE.COM

ÖRESUNDSREGIONENS NÄRINGSLIV EXPANDERAR ALLT MER

Regeringen har alltså tagit fram en strategi för förnyelse av svensk industri för att kunna möta den globala konkurrensen. Den första av flera handlingsplaner kopplade till strategin är framme och nu skall det bli verkstad också. – Industrin är ryggraden i samhällsekonomin, säger Jenny Bramell – VD på IUC Syd som arbetar för att utveckla svensk och skånsk industri. 77 procent av exporten, 40 procent av BNP och runt en miljon arbetstillfällen är vad svensk industri ger Sverige. IUC Syd är en av de skånska

klusterorganisationerna. En medlemsorganisation med fokus på industriföretag och en del av det nationella i IUC-nätverket som består av 16 självständiga IUC-bolag över hela Sverige. Tillsammans utvecklar man projektmodeller och arbetsmetoder och genomför lokala, regionala samt nationella utvecklingsprojekt för att stötta industriell utveckling. – Svensk industri har alltid varit ledande, bra på att producera och innovationsinriktade. Nu

Foto: IUC Syd

Foto: Vera Rönngaard, IUC Syd

Den skånska industrin går bra men i goda tider gäller det att förbereda sig för framtida utmaningar, något som gäller industrin i Öresundsregionen, i Skåne och i övriga Sverige. Smart industri är regeringens strategi och handlingsplan för fortsatt utveckling av svensk industri.

Skånsk industri går bra men det finns behov av att se över Näringsliv och utbildningssystemet måste samarbeta för att den tillgängliga kompetensförsörjningen, menar Jenny Bramell på IUC Syd. arbetsstyrkan ska få den kompetens som efterfrågas av industrin.

står vi inför stora förändringar i så väl teknik som affärsmodeller och vår uppgift är att vara en samlande kraft för små och medelstora företag och att arbeta med dessa företagsutmaningar, konkurrenskraft och utveckling. Just nu ligger den skånska indu-

strin och industrin i Öresundsregionen rätt i konjunkturen och det går bra. Men det finns områden som kräver tankearbete och åtgärder. Exempelvis inom de områden som pekas ut i Smart industri. De är: Industri 4.0 – att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Hållbar produktion – att stärka industrins förmåga

till hållbar och resurseffektiv produktion. Kunskapslyft industri – att säkra industrins kompetensförsörjning. Testbädd Sverige – att skapa attraktiva innovationsmiljöer. – Det vi ser är att i vår region behöver man exempelvis jobba med kompetensförsörjningen, öka internationaliseringen och digitaliseringen. För att kunna möta konkurrensen från övriga världen behöver vi öka produktiviteten.

lärosäten och industrins aktörer är en stor del i IUC Syds uppgift. Det skapar effekter som gör att regionen, näringslivet, myndigheter och invånare får del av utvecklingen. – Industrin är ett ekosystem där alla är beroende av varandra. Kan de stora företagen samarbeta med de som är mindre, och till viss del snabbare på att ställa om, så kommer vi att lyfta som industrination och region.

Att få företag att jobba tillsam-

industrin och teknikutvecklingen genererar strukturomvandlingar som i sin tur skapar nya yrkesroller. Det betyder utmaningar

mans över branschgränser, att skapa samarbete mellan stora och små, forskningsinstitut och

Konkurrensen sätter press på

inom kompetensförsörjning. Det finns mycket arbetskraft i Skåne och Öresundsregionen, det finns också gott om arbetstillfällen men den tillgängliga arbetsstyrkan har inte den kompetens som efterfrågas av industrin. – Här måste näringslivet och de som utbildar arbeta tillsammans så att industrins behov får styra innehållet i utbildningssystemet. Samtidigt måste också

”Svensk industri har alltid varit ledande, bra på att producera och innovationsinriktade.” industrin synas och ge sig ut och träffa skolungdomar för att skapa intresse för sin verksamhet. Där finns mer att arbeta på. I en konkurrensutsatt situation

gäller som alltid att vara öppen, anpassningsbar och snabb. – Nyckeln till tillväxt är att vara medveten om vad som sker i omvärlden. Då kan både små och stora företag utveckla sig och paketera om sina erbjudanden så att de passar kunderna. Då blir skånsk industri ännu starkare. Text: Ulf Österlind

SÖKER NI ARBETSKRAFT? WI KAN personal! Wikan Personal arbetar i huvudsak inom branscherna:

INDUSTRI TEKNIK BYGG LOGISTIK www.wikan.se

Lokal närvaro

Kristianstad

via våra kontor i:

044-590 65 00

TEL:

Lund TEL:

046-540 85 90

Tomelilla TEL:

0417-77 99 80

Eksjö TEL:

0381-48 09 50

Vetlanda TEL:

0383-41 00 40

Skellefteå TEL:

0910-77 09 80

Karlskrona TEL:

0455-61 27 00


UTFLYKT MED

JULEN OMBORD

JULKÄNSLA

Klassiskt julbord på Aurora fr. 299:- 18/11-23/12 Parfymweekend 20% rabatt 1-4/12 Fira Lucia ombord med latte och lussekatt. Festmeny på Aurora dagligen 27/12-31/1

AUTOBIZZ SMART

Nyårsbrunch på Aurora 1/1 Boka bord online eller på 042-18 61 30 scandlines.se/tura restaurangbokning@scandlineshh.com Våra klassiker i caféerna ombord 3 x håndmadder & en Tuborg Grön 89:Räksmörgås & vitt vin 109:Caffé Latte & wienerbröd 39:-

FR.

111:-*

RES TILL ÖRESUNDS LÄGSTA PRIS

Glittrande julmarknader, pyntade gator och massor av julklappar i butikerna. I Danmark är julstämningen på topp! Det roliga börjar redan ombord och i Helsingör där vi firar Jul i hallen. Välj och vraka mellan julmarknaderna på tex Kronborg slott, Esrum kloster, Axeltorv och i Köpenhamn. Missa inte vintriga Tivoli med alpland! Ombord äter ni gott och shoppar julens godsaker, parfymer och presenter för upp till 50% lägre priser än i land.

PARFYMWEEKEND

20% RABATT

Aktuella biljetterbjudanden AutoBizz Smart 111:-/väg *lör-sön samt dagligen 26-30/12 (222:- t/r) vid återresa samma dag. Familjebiljett 136:personbiljett för 2 vuxna + 1-3 barn lör-sön samt dagligen 16/12-8/1 2017

Läs mer på scandlines.se/jul

Trelleborgs Hamn I direkt anslutning till terminal finns järnvägsansluten terminal! · · · · ·

Uppvärmd lagerbyggnad på 12 000 m² Uppställningsyta på 20 000 m² + 50 500 m² Egen spårförbindelse järnväg 540 m Lagerbyggnad på 10 000 m² Egen ansluten lastkaj med ramp

HUGO BOSS HUGO BOSS

Boss The Scent for Her EdP 50 ml

Boss The Scent for Him EdT 50ml

ALLTID EN AVGÅNG SOM PASSAR

Lediga lokaler

Ditt behov – vår utmaning! Enrax Fastighet AB utvecklar, äger och förvaltar kommersiella lokaler. Kontor/lager/affär/vård mm. Vår utmaning är din idé och dina behov som vi omsätter till en färdig och funktionell lösning.

Flera destinationer och kortaste länken!

TT-Line, Stena Line och Unity Line har flertalet anlöp och avgångar per dag och trafikerar destinationerna: Travemünde, Rostock, Sassnitz och Swinoujscie. Det är redan många som upptäckt detta och som årligen totalt skickar 675 000 enheter via Trelleborg.

Nu till försäljning – två byggklara industritomter på bästa läge.

En central placering!

För många av våra kunder är vikten av en central placering viktig. Det ger våra kunder en konkurrenskraftigt effektiv hantering med snabba leveranstider.

Kontakta oss gärna för en diskussion om hur vi skapar logistikfördelar för just ert behov! www.trelleborgshamn.se

0411-298 98 | www.enrax.se | Koppargatan 21A | 271 39 Ystad


Annons

28

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

NYHETER – FRAMTIDENSSVERIGE.COM

Nordens största konferens i Öresund Köpenhamn lockar med sitt breda

utbud aktiviteter, förra året ökade, enligt Øresundsinstituttet antalet övernattningar med 7,6 procent.

Utbudet av konferensanläggningar är

stort, oavsett om det är det mindre mötet eller stora internationella konferenser.

Under nästa år kommer Malmö att stå värd för nordens största konferens för den internationella life science-industrin – Nordic Life Science Days (NLSDays) med möten även i Köpenhamn. – Eftersom aktiviteter kommer att äga rum på båda sidor av Öresund,

Malmö och Köpenhamn, hoppas vi kunna visa vår öppenhet och god förmåga att samarbeta över gränserna som kännetecknar Köpenhamnsregionen, säger Ulrika Ringdahl, Head of Life Science, Invest in Skåne. – Genom att placera NLSDays i

Medicon Valley kan vi fokusera konferensen mot de många små och medelstora danska och sydsvenska life science-företagen. Detta i sin tur kommer att stärka de professionella partnermötena som äger rum under NLSDays och som är en förutsättning för nya, långvariga och givande relationer, säger Petter Hartman, VD för Medicon Valley Alliance.

Malmö Arena står som värd för de stora evenemangen i Malmö. Men här händer så mycket mer – Malmö Arena och Malmö Arena Hotel är två sammanhängande anläggningar som kan erbjuda helhetslösningar för både små och stora möten.

METRO ÖVER SUNDET

Malmö och Köpenhamn samarbetar för att stärka utvecklingen i regionen – visionen är en sammanhållen välintegrerad storstad. En nyckel till den utvecklingen kan vara en Öresundsmetro. – Vi har olika styrkor, och med en något äldre befolkning i Köpenhamn jämfört med Malmös yngre så kompletterar storstäderna varandra, säger Malena Möller, trafikstrateg på Malmö Stads Gatukontor. Var befinner vi oss i dag i processen för en Öresundsmetro? – Vi är nu inne i förstudie fas tre som slutförs sista mars 2017. Nu fördjupar vi analyserna och tittar bland annat på teknik och miljöfrågorna kopplat till en Öresundsmetro, lagstiftningen skärps och ser annorlunda ut i dag än när bron byggdes. Öresundsmetron kan börja byggas tidigast 2030 och tas i bruk kring 2035. Prognosen säger att det då bor sammanlagt över 2,3 miljoner människor i de två stadskärnorna.

FEST OCH MÖTE I HJÄRTAT AV LUND www.afborgen.se

PÅVEBESÖK, HOCKEYMATCHER OCH STORA MÄSSOR

AVKOPPLING I NATURNÄRA EXKLUSIV MILJÖ Avskildhet i naturskön inramning. Så kan man beskriva The Lodge i Genarp. Hotell- och konferensanläggningen, som har ett oslagbart läge på toppen av Romelåsen, lockar mängder av konferensgäster som söker lugn och ro i vacker miljö. Trots närhet till Malmö, Lund och Köpenhamn, har man möjlighet att helt koppla bort omvärlden på The Lodge – 22 rum och tre konferenslokaler finns på anläggningen, som är i New England-stil. – När man går upp för backen genom skogen för att komma till oss brukar det vanliga livet försvinna på vägen och man kan slappna av i total avskildhet, säger Henrik Holmqvist, delägare. Det finns också möjlighet att koppla aktiviteter till sitt konfe-

renspaket på The Lodge. – Vi har till exempel mountainbikecykling, femkamper, lådbilsrally och smakvandringar, och givetvis vårt spa med vedeldad bastu, jacuzzis och olika behandlingar. Har ni några nyheter på gång?

– Vi ska bygga två nya konferenslokaler och till sommaren står en helt ny infintypool klar i spaavdelningen, säger Henrik Holmqvist.

– Det är enkelt att ta sig till oss och vi har otroligt fin miljö och bra ytor för olika aktiviteter. Med hotellet i anslutning till Arenan så är det enkelt att förlänga konferensen, inte minst om man har långväga mötesdeltagare, säger Karin Mårtensson, VD för Malmö Arena. Hur skulle en heldagsmeny kunna se ut?

– Starta dagen med hotellfrukosten, en lunch med Skånsk Gårdskyckling, rotfrukter och svampragu, avsluta med äppelpaj och vaniljsås. Till middag växlar vi till hemrökt lax och laxtartar till förrätt följt av kalvfilé med kastanjepuré och avsluta med en vit chokladmousse. Vilken typ av aktiviteter kan era gäster välja mellan?

– Förutom själva mötet, så är lämpliga aktiviteter poängpromenader, vinprovning eller skridskoåkning eller varför inte besöka vattenparken. Tio minuters bussfärd så kan gästerna besöka Utmaningarnas Hus som är perfekt för teambildning för grupper upp till 100 personer. Hur skulle du beskriva omgivningarna runt Malmö Arena och Malmö Arena Hotell?

– Det är en riktigt modern stadsdel. Vi bor granne med shoppingcentret Emporia och tågstationen som tar dig både vidare i Sverige och över Sundet till Danmark.


Destination Bjärehalvön

PERFEKTA PLATSEN FÖR MÖTEN OCH EVENT Svenska Fotbollslandslagets uppladdning inför EM, Swedish Open, Veteran-SM i tennis, Seglarveckan i Båstad, Davis Cup och flera stora musikevent. Festligheter för andra, vardag för oss. Boka er nästa konferens på Bjärehalvön på 0431-55 81 20. Det är här det händer.

www.hotelskansen.se

www.rivierastrand.se

www.torekovhotell.se

Scandinavian Resort – En känsla att längta tillbaka till

Gör skillnad för människor på flykt. Röda Korset finns på plats i krigets Syrien och vid Medelhavets stränder. Vi delar ut mat, vatten, babypaket, sovsäckar, tvål och erbjuder sjukvård, stöd och tak över huvudet. Vi finns även på asylboenden i Sverige. Ditt stöd behövs och gör skillnad. Sms:a AKUT FLYKT till 72 900 och skänk 100 kr, swisha valfritt belopp till 123 555 77 64 eller skänk pengar via redcross.se Genom att skänka en gåva godkänner du att Röda Korset får kontakta dig. Vi följer personuppgiftslagen.


Annons

30

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ÖVERSIKT – FRAMTIDENSSVERIGE.COM

ÖRESUNDSREGIONEN

(på danska: Øresundsregionen)

Öresundsregionen är Nordens befolkningsmässigt största transnationella samarbetsregion. Begreppet etablerades i samband med att Öresundsbron byggdes åren 1995–2000. I dag omfattar regionen Själland, Skåne, Mön, Falster, Lolland och Bornholm.

Tillväxt

20 869 km2

27%

27 % BNP

av Sveriges och Danmarks samlade BNP.

10 % tillväxt beräknas inom 20 år

3,9 miljoner invånare

Utbildning

= 12 stycken islänningar per invånare

155 000 studenter i Öresundsregionen

15 000 personer pendlar över bron varje dag

jämfört med 80 000 studenter i Stockholm

66% 15 universitet / 12 000 forskare

IT-sektorn

120 000 personer i 10 000 företag = genomsnitt 12 personer i varje it-företag

66 % i jämförelse med Stockholmsregionen

Politik Europas mest etablerade gränsregionala politiska samarbetsorgan. Fokuserad växtdagsordning och Greater Copenhagen -samarbetet är exempel på initiativ som ska fördjupa jobbskapande och tillväxt över Öresund.


Nu har vi bytt namn från Diligentia till Skandia Fastigheter. Med samma verksamhet och nytt namn arbetar vi vidare med att äga, förvalta och utveckla fastigheter som bidrar till ett bättre samhälle.

Vårt mål är att de företag som sitter i våra kontorslokaler ska bli mer framgångsrika. Genom innovation och utveckling skapar vi mer inspirerande arbetsplatser. Arbetsplatser där folk trivs, har kul och jobbar bättre. Vill du veta mer? Kontakta: Karin Zetterström karin@skandiafastigheter.se 040-20 63 46


Du är fortfarande värdens centrum Castellum är Sveriges minsta stora fastighetsbolag. Tidigare hette vi Aspholmen, Briggen, Brostaden, Corallen, Eklandia och Harry Sjögren. De sex bolagen ingick i samma koncern och nu har vi, tillsammans med Norrporten, samlats under gemensam flagg. Du kanske undrar – om du är hyresgäst/kund, vd, byggbolag, politiker eller sugen på att byta jobb – hur detta påverkar dig. Tänk så här: Vi är fortfarande alldeles runt hörnet där vi förvaltar, förädlar och utvecklar kontor, lager, logistiklokaler och butiker. Viktigast är, precis som tidigare, att varje lokal hjälper och stärker kundens verksamhet. Castellum finns i en mängd dynamiska städer i Sverige och i Köpenhamn. Vår samlade kunskap om

specifika lokala förutsättningar hjälper oss att bli bättre överallt. Det, och mer resurser i ryggen, skiljer sig mot förr men Björn Johansson i Uppsala är fortfarande Björn Johansson i Uppsala. Liksom att Marianne Eggert i Lund fortfarande är Marianne Eggert i Lund osv. Om du inte redan är kund hos Sveriges minsta stora fastighetsbolag, hör av dig för ett samtal om hur vi kan förverkliga dina planer på en ny, inspirerande arbetsplats. Om du redan är kund är det business as usual: Människan i centrum och fastigheten runtom. För så jobbar ett dynamiskt fastighetsbolag, inte främst med fastigheter, utan med människor. Och deras framtid.

Värdens centrum

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om ca 70 miljarder kronor. Vi finns på tillväxtorter i Sverige och i Köpenhamn med kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och logistik. Läs mer om Castellum och hitta en sådan lokal du söker på castellum.se

Vårt Nya Öresund #6  

Distributed with Dagens industri 2 December 2016