Page 4

Annonce

4

Denne udgivelse er et indstik fra European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

KRONIK – ANALYSESAMFUND.DK

Foto: PR-foto

Grøn omstilling er også grøn vækst Den grønne omstilling er en bunden opgave for verdens lande, regioner og byer. I de danske regioner og kommuner handler det om alt fra milliardinvesteringer i fremtidens fossilfrie varme- og el-systemer, at gøre vores bygninger energi­effektive, at erstatte benzinbiler med elbiler, klimatilpasning osv. Tiltag, som udover at drive den grønne omstilling i sig selv, også inspirerer virksomheder og borgere til grøn handling. I Danmark er vi tilmed særligt gode til både at gøre vores byer mere bæredygtige og samtidigt gode at leve og bo i. Danmark er en grøn førernation. Der

Byerne spiller en afgørende rolle i den globale grønne omstilling. Globalt eksploderer efterspørgslen på grønne løsninger – og i Danmark har vi, på grund af vores grønne

Gate 21 består af: Steen Christiansen, formand for Gate 21 og borgmester i Alberts­ lund Kommune Martin Manthorpe, næstformand i Gate 21 og direktør for strategi­­ og forretningsudvikling i NCC Construction Danmark

superbrand og vores stærke evne til at samarbejde på tværs, en fantastisk mulighed for at omsætte den grønne omstilling til grøn vækst og job. Mange grønne job.

Niels Axel Nielsen, anden næstfor­ mand i Gate 21 og forhenværende koncerndirektør for Erhverv og Myndigheder på Danmarks Teknis­ ke Universitet Anders Siig Andersen, institutleder på Institut for Mennesker og Tekno­ logi på Roskilde Universitet

bliver både lyttet til og klappet ad os, når vi bevæger os ud i verden med vores grønne superbrand. Det er ikke bare godt for selvværdet og klimaet – det er også godt for væksten. For vores grønne brands skaber job. Og hvis vi holder de grønne ambitioner højt, kan det blive til ganske mange job regionalt og lokalt.

Danske virksomheder er blandt ver-

dens førende inden for vindenergi, energieffektivitet, bygningsdesign,

Ulf Christensen, administrerende direktør i Kuben Management Willy R Eliasen, byrådsmedlem i Egedal Kommune Lars Gullev, direktør i Vestegnens Kraftvarmeselskab Christina Krzyrosiak Hansen, by­ rådsmedlem Holbæk Kommune

teknologiudvikling, fjernvarme, bioenergi og -brændsel samt vandteknologi. Og når 195 lande skal til at implementere grønne løsninger for at leve op til deres forpligtelser i Paris-aftalen, ser vi ind i et ganske enormt potentiale: De globale investeringer forventes at ligge på op til 51.100 mia. kr. frem mod 2035. Hvis vi som land kan fastholde vores markedsandele, står vi med et samlet grønt vækstpotentiale i Danmark på op til 271 mia. kr. i meromsætning i 2035. Og op til 95.000 nye danske grønne fuldtidsjob. Det viser en analyse, som Gate 21 har lavet sammen med Damvad Analytics tidligere i år. I Gate 21 oplever vi den afgørende

trækkraft i den grønne omstilling i kommuner og regioner. Men vi oplever også en enorm appetit for den grønne omstilling i virksomhederne. Eksempelvis har vi samlet 100 små og mellemstore virksomheder om at få udviklet en grøn forretningsmodel, der kan forbedre energi- og ressourceeffektivitet, konkurrenceevne og derved bundlinje. Vi arbejder sammen med de største forsyningsselskaber i

Peter Jacobsen, næstformand i Region Sjælland Morten Kabell, teknik og miljøborg­ mester i Københavns Kommune Özkan Kocak, regionrådsmedlem i Region Hovedstaden Thomas Lykke Pedersen, borgmes­ ter i Fredensborg Kommune

hovedstadsregionen om en fossilfri fremtid. Og vi samler næsten hele den danske lysbranche i et Living Lab (Danish Outdoor Living Lab, DOLL), der foruden at demonstrere fremtidens intelligente belysning til byer også fremviser en række Smart City-løsninger, der bidrager til renere, tryggere og mere bæredygtige byer. Når vi tilmed kobler forskningen på, skaber vi inkubationsmiljøer og innovation, der tiltrækker sig international opmærksomhed og efterspørgsel. Skal vi nå målene i Paris-aftalen og

FN’s verdensmål for bæredygtighed, skal vi arbejde sammen på tværs. Vi skal skabe flere partnerskaber mellem private og offentlige aktører på tværs af regioner, kommuner, virksomheder og forskningen. Det vil sikre flere grønne løsninger til verdens byer og borgere. Og det vil sikre tusindvis af grønne danske job. Af bestyrelsen for Gate 21

Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk Jeppe Trolle, byrådsmedlem i Roskilde Thorkild Ærø, direktør for Statens Byggeforskningsinstitut ved Ålborg Universitet i København

ANNONCE – SPONSORERET INDHOLD

Hvad kan digitalisering i byggebranchen - og tør vi? Ved at drage nytte af BIM, 3D-laserscanning, robotter, droner og dataindsamling i byggeriet kan vi danne et bedre overblik, spare enorme ressourcer og sikre bedre kvalitet. ConAid Construction Analytics er et spin-off fra virksomheden Bygkontrol ApS placeret i Øhavets hovedstad Svendborg. Jesper Veber Jeppesen, founder og CEO, har meget fokus på, hvordan byggebranchen kan optimeres ved hjælp af digitalisering. Han er uddannet tømrer og bygningskonstruktør med speciale i bæredygtigt og digitalt byggeri, hvor han i begge fag har adskillelige års erhvervserfaring. Frustrationer fra byggepladsen Teknologi har altid fascineret Jesper Veber Jeppesen, og han

er af den overbevisning, at teknologi er vejen frem for at sikre den bedst mulige kvalitet og dokumentation i byggebranchen. Frustrationer om fejl og misforståelser på byggepladser rundt om i landet har Jesper Veber Jeppesen selv erfaret i erhvervet som tømrer, når håndværkerne arbejder på akkord. Dette resulterer ofte i ressourcespild. På baggrund af disse erhvervserfaringer stiftede Jesper Veber Jeppesen i 2015 Bygkontrol, der udfører kvalitetssikring i byggebranchen. Building Information Modeling - Den udførte BIM-model udnyttes ikke optimalt, når byggeriet igangsættes og udføres. 3D-modellen printes på papir i 2D og arkiveres i mappen med entreprenørens øvrige papirer. Derfra vurderes byggeriet pr. øjemål, fortæller Jesper Veber

Jeppesen. Denne subjektive måde at vurdere et byggeri på samt at 3D-modellen anvendes i 2D, finder direktøren i ConAid kritisabelt, ineffektivt og unøjagtigt. ConAid har derfor som mission at ændre måden hvorpå byggeri

kvalitetssikres og dokumenteres. Kunstig intelligens ConAid’s løsning er software, baseret på kunstig intelligens (AI), der kommunikerer via et plug-in til BIM-programmer, hvor 3D-la-

serscanning opsamlet i udførelsesfasen af byggeriet løbende holdes op mod den projekterede 3D-model og dermed sikrer, at BIM-modellen udnyttes optimalt. 3D-laserscannere skal i fremtiden integreres med kørende robotter og droner, der hyppigt og langt oftere end nuværende, 3D-laserscanner byggeriet gennem hele udførelsesfasen. Scanningerne genererer punktskyer, med høj præcision, som giver fuld fotografisk gengivelse - altså objektivt genererede as-built modeller i 3D, der kan sammenholdes med den projekterede BIM-model og effektivt defektere mulige afvigelser på et tidligt stadie og inden de udvikler sig. Automatiseret kvalitetssikring Med ConAid’s løsning bliver kvalitetssikring automatiseret.

Kvaliteten af byggeriet vurderes løbende og objektivt med teknologi, der udfører opgaven præcist og effektivt. De muligheder digitalisering giver sikrer, at der kan bygges bæredygtigt ved at minimere ressourcespild.

- Hvis ikke bygge- og anlægssektoren digitaliserer sig, må man forvente svære tider, lyder det fra Jesper Veber Jeppesen. Det er derfor vigtigt, at byggebranchen har viljen og modet til at anvende digitalisering gennem hele byggeprocessen samt drift og vedligehold.