Page 7

ANNONS

Unik ny blåsprov-teknik och metod från Sensa Bues och KI Under de senaste åren från 2015 har Karolinska Universitetssjukhuset erbjudit sina kunder ett helt nytt sätt att göra drogtester. I stället för blod-, urin- eller salivprover erbjuder man blåsprovtagning. Metoden är validerad för att detektera de tio vanligaste olagliga drogerna. Tekniken och metoden har nu visat sig ha fördelar i många andra sammanhang som i sportsammanhang, testning av att medicinering följs samt för att studera olika biomarkörer för att diagnostisera lungsjukdomar i mycket tidigt stadium.

Varför blåstest? Det enkla svaret är att blåstestet inte är personligt kränkande test, det är mycket svårt, nästan omöjlig, att fuska, A+B test går att göra i samma utandning, flera personer och blandade kön kan testas samtidigt, jämfört tillexempel med urinering. Det hela började på Karolinska Institutet 2009 med en upptäckt att amfetamin kunde spåras i utandningsluften. Förutsättningen var dock rätt filter, rätt analysutrustning och en synnerligen erfaren kemist. Analyser av blåsprover är i dag en kommersiellprodukt som kan köpas genom Karolinska Universitetssjukhuset.

Biomarkörer Det nya som är inspirerande för många forskargrupper runt om i världen är att med hjälp av våra provtagare identifiera olika biomarkörer. Speciellt av intresse är biomarkörer som kan identifiera till exempel tidiga stadier av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL och eller lungcancer. Dessa provtagare möjliggör ett mycket enkelt sätt för att samla in så kallad bio-aerosoler eller mikroskopiska partiklar som kan vara biomarkörer för olika sjukdomar. Partiklarna kommer

innan en National Hockey League match då flera tiotals tävlande ska lämna prover samtidigt.

från de små luftvägarna längs ner i lungorna. Det är mycket komplicerat att göra provtagning i dessa regioner på annat sätt. Forskning bedrivs med vår provtagare även för andra sjukdomar runt om i Europa. Den här typen av forskning kommer möjligen att kunna generera mycket resultat i nära tid. Sport och doping Ytterligare en applikation är att WADA (World-Anti-Doping-Agency och deras ”dotterorganistion” Partnership for Clean Competition) nu undersöker om de kan använda tekniken för att spåra

www.sensabues.com

olika typer av stimulantia och dopning på enklare sätt än urinprovtagning, som är svår att genomföra tex efter en cyklingstävling eller just

Följa medicinering, TBC Ett mycket intressant forskningsprojekt startade i Cape Town 2016. Man har funnit att barn med TBC är mycket smittosamma om de inte är helt friska. Medicineringen är enkel men en kur tar ung. Tolv månader. Redan efter ung sex månader kan barnet/patienten känna sig riktigt kurerad. Vissa kan då frestat att sälja sin medicin, som skulle tas ytterligare i sex månader. När barnen slutar ta medicinen i förtid så riskerar resistenta bakterier som överlevt de första sex månaderna att kunna bli smittsamma och ge ödesdigra konsekvenser.

Analys Vård & e-Hälsa #2  

Distributed with Dagens Samhälle 12 April 2017

Analys Vård & e-Hälsa #2  

Distributed with Dagens Samhälle 12 April 2017