Page 21

CGM - en självklar aktör i e-hälsans ekosystem År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på e-hälsa! För att uppnå den visionen ska många olika aktörer arbeta tillsammans för att steg för steg driva igenom regeringens initiativ. Här är CGM en viktig digital partner i det paradigmskifte som vård- och omsorgsverksamheten har startat. Besök oss i vår monter B08:20 under e-hälsomötet Vitalis 25-27 april i Göteborg så berättar vi mer om hur vi ser på framtidens e-hälsa.

ANNONS

Stör inte min djupsömn

Alfa e-Läkemedel

– få kontroll över läkemedelshanteringen • Digital läkemedelslista och signeringslista • Signering i mobil enhet • Larm vid utebliven överlämning • Direkt tillgång till patientens aktuella ordinationer • Spårbarhet ner på tablettnivå • SITHS-behörigheter för högsta patientsäkerhet • Delegering, varning maxdos, interaktioner, kontrollräkning, mm.

Använd Pampett!

Alfa e-Läkemedel är den CE-märkta tjänsten som ger en omedelbar kvalitetshöjning i läkemedelshanteringen och spar tid för både sjuksköterska och personal. För mer info www.alfakl.se eller ring 040-662 20 10

Pampett AB • Gottes Väg 10 • 224 80 Lund • 046-23 50 00 info@pampett.se • www.pampett.se • Org nr: 556820-3524

Analys Vård & e-Hälsa #2  

Distributed with Dagens Samhälle 12 April 2017

Analys Vård & e-Hälsa #2  

Distributed with Dagens Samhälle 12 April 2017